História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2011.
jún. 30.
Batthyány Ignác, gróf születésének 270. évfordulója
Németújvár, 1741. jún. 30. [jan.] - Kolozsvár, 1798. nov. 17.

Erdélyi püspök, egyháztörténész, a csillagászat támogatója
Nagyszombatban, majd Rómában tanult, itt kezdett oklevéltannal foglalkozni. Egri kanonok, majd nagyprépost, Esterházy Károly püspök keltette fel érdeklődését a természettudományok iránt. 1780-tól Erdély püspöke, Kolozsvárt kis magáncsillagvizsgálót állított fel. Egy Erdélyi Tudós Társaság gondolatával is foglalkozott. 1794-98 közt Gyulafehérvárott (ma: Alba Julia, Románia) korszerű csillagvizsgálót állított fel, itt maga is végzett észleléseket, és egy nagyszabású (18000 kötetes) nyilvános könyvtárat alapított, amely minden felekezet számára nyitva állt. A könyvtár, mely ma Batthyáneum néven működik, számos értékes kéziratot és kódexet is tartalmaz. Rómában az Academia Philaletorum tagjává választották. (Bartha Lajos)

Batthyány Ignác, gróf
Web dokumentumok

2011.
jún. 30.
Savart, Félix születésének 220. évfordulója
Mézières, Franciaország, 1791. jún. 30. - Párizs, 1841. márc. 16.

Francia fizikus, orvos
Orvosi diplomát szerzett Strasbourgban, de orvosi praxist csak rövid ideig folytatott. Érdeklődése a fizika felé fordult, elsősorban a hangjelenségek, a húros hangszerek rezgései érdekelték. Matematikai megfontolások alapján ő is konstruált húros hangszereket, melyek kortársai szerint akusztikailag tiszta, jó minőségű hangot adtak. 1819-ben Párizsba ment, itt Biot kísérletező társa lett. Az elektromos áram által létrehozott mágneses tér kettejük által 1820-ban felfedezett Biot-Savart-törvény alkalmazásával számítható. 1828-tól a Collège de France tanára, 1836-ban professzorrá nevezték ki. További akusztikai kutatásai során konstruálta az ún. Savart-tárcsát, amely hangok frekvenciájának meghatározására alkalmas.

Savart, Félix
Web dokumentumok

2011.
jún. 29.
Emich Gusztáv halálának 100. évfordulója
Pest, 1843. márc. 5. - Fiume, 1911. jún. 29.

Zoológus, kertész, könyvkiadó
1856-1858-ban a fiumei haditengerészeti akadémián tanult. A 60-as évek elején a lipcsei egyetemen filozófiát és jogot hallgatott, majd hosszabb időt töltött Németországban, Franciaországban és Angliában. 1866-1867-ben apja üzlettársa és cégvezetője volt. 1879. évi külföldi tanulmányútjának jelentésében a franciaországi példák láttán nyomatékosan hívta fel a figyelmet a Duna és Tisza között elterülő nagy parlagi homokterületekre, amelyek hivatva vannak jövedelmező szőlőkké változni, megkötve a homokot. 1884-1892-ig szabadelvű párti országgyűlési képviselő. 1891-ben az Athenaeum elnökigazgatója lett. Egyik alapítója és elnöke az Országos Magyar Kertészeti Egyesületnek.

Emich Gusztáv
Web dokumentumok

2011.
jún. 29.
Zemplén Győző halálának 95. évfordulója
Nagykanizsa, 1879. okt. 17. - Monte Doloro, Olaszország, 1916. jún. 29.

Fizikus, műegyetemi tanár
1896-1900-ban az Eötvös-kollégium tagjaként végezte a budapesti egyetemen tanulmányait. 1902-ben avatták doktorrá, Eötvös Loránd mellett volt gyakornok, majd tanársegéd. Göttingenben majd Párizsban töltött hosszabb tanulmányutat. 1908-tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. 1912-ben a Műegyetemen a kifejezetten az ő számára létrehozott elméleti fizikai tanszék nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Legfontosabb eredményeit a gázok és folyadékok dinamikájának területén érte el. Jelentős, ma róla elnevezett tételt fogalmazott meg a hidrodinamikai lökéshullámokról. Törekedett arra, hogy az új tudományos eredmények mielőbb bekerüljenek a magyar szakmai életbe. Magyarra fordította Pierre és Marie Curie radioaktivitásról szóló könyvét. Az 1. világháborúban katonának hívták be. Az ütegek helyének megállapítására hangbemérő módszert dolgozott ki. 1916-ban az olasz fronton elesett. Zemplén Géza bátyja.

Zemplén Győző
Web dokumentumok

2011.
jún. 29.
Dodoens, Rembert (Dodonaeus, Rembertus) születésének 495. évfordulója
Mechelen, Németalföld, (ma Belgium), 1516. jún. 29. [1517.] - Leiden, Hollandia, 1585. márc. 10.

Flamand botanikus, orvos
A leuveni egyetemen orvostudományi, csillagászati, földrajzi, de főképp növénytani tanulmányokkal foglalkozott. 1575-től 1578-ig II. Rudolf osztrák császár és magyar király háziorvosa volt. 1583-ban a leideni egyetem hívta meg az orvostudományok tanárának. Több könyvet írt, amelyekben számos növényfajtát, elsősorban gyógynövényeket írt le nagy részletességgel. Ezek hosszú ideig alapműnek számítottak, több nyelvre is lefordították őket. A Dodonaea növénynemzetség róla kapta a nevét.

Dodoens, Rembert (Dodonaeus, Rembertus)
Web dokumentumok

2011.
jún. 28.
Bodola Lajos halálának 75. évfordulója
Sampierdarena, Itália, 1859. okt. 9. - Budapest, 1936. jún. 28.

Mérnök, műegyetemi tanár
1879-ben emigrációból visszatérő szüleivel jött Magyarországra. Tanulmányait a József Műegyetemen 1885-ben végezte és a hídépítéstani tanszék tanársegéde lett. 1888-ban magántanári képesítést szerzett, 1893-tól adjunktus, 1894-től nyilvános rendkívüli tanár, 1896-tól 1912-ig, nyugdíjba vonulásáig a geodézia nyilvános rendes tanára volt. 1910-11-ben a műegyetem rektora. Tudományos érdeklődése a geodézián kívül kiterjedt a matematika, fizika, mechanika és csillagászat terére is. A József Műegyetem 1922-ben avatta tiszteletbeli műszaki doktorrá. 1923-tól a Nemzetközi Súly- és Mértékbizottság titkára, 1928-tól tiszteletbeli tagja. 1905-től az MTA tagja.

Bodola Lajos
Web dokumentumok

2011.
jún. 28.
Goeppert-Mayer, Maria születésének 105. évfordulója
Kattowitz (ma Katowice, Lengyelország), 1906. jún. 28. - La Jolla, California, 1972. febr. 20.

Német születésű amerikai elméleti fizikus, Nobel-díjas
Négy éves volt, amikor a család az akkori Német Birodalom egy másik városába, Göttingenbe költözött, ahol édesapja az egyetemen a gyermekorvostan professzora lett. Egyetlen gyerekként, intelligens családi és szakmai környezetben nőtt fel, végezte el az egyetemet. Főleg matematikát hallgatott, a doktoriját azonban 24 éves korában már elméleti fizikából írta Max Born irányításával, s még ugyanebben az évben feleségül ment egy Max Born és James Franck mellett gyakornokoskodó amerikai fizikai kémikushoz, a nála két évvel idősebb Joseph Edward Mayerhez. Azonnal átköltöztek Amerikába, ahol férje először a Johns Hopkins Egyetemen, majd a háború alatt a Columbia Egyetemen, a háború után pedig Chicagoban kapott professzori állást. Maria mindenhova vele ment, s bár már Karl Herzfeld is támogatta, azután Enrico Fermi, Harold Urey, majd Edward Teller mellett tevékeny részt vállalt a titkos atomkutatásban is, hivatalosan csak 1960-ban nevezték ki professzornak a San Diego-i egyetemen. 1963-ban Wigner Jenővel és Hans Daniel Jensennel együtt Nobel-díjat kapott. Wigner az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért kapta a díj egyik felét, Jensen és Maria Goeppert-Mayer pedig az atommag héjmodelljének megalkotásáért kapta a díj másik felét. Marie Curie-n kívül mind a mai napig ő az egyetlen nő, aki fizikai Nobel-díjat kapott. (Dr. Radnai Gyula)

Goeppert-Mayer, Maria
Web dokumentumok

2011.
jún. 27.
Beke Manó (Beck) halálának 65. évfordulója
Pápa, 1862. ápr. 24. - Budapest, 1946. jún. 27.

Matematikus, egyetemi tanár
A 1883-ban matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett a budapesti tudományegyetemen. 1884-ben doktorátust tett. Az V. ker. Főreáliskolában tanított, majd 1890-ben egy évre Göttingenben tanult, ahol Felix Klein nagy hatást tett rá. 1895-ben a budapesti Trefort utcai gyakorló főgimnázium tanára, 1896-ban magántanár, 1900-1922-ig nyilvános rendes tanár a budapesti tudományegyetemen, 1915-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A matematikatanítás reformtörekvéseinek egyik kezdeményezője volt, szorgalmazta a nők közép- és felsőfokú tanulmányait. A Tanácsköztársaság alatti magatartása miatt megfosztották akadémiai tagságától, majd 1922-ben nyugdíjazták. Egy könyvkiadó vállalatnál dolgozott, de matematikai kutatásait tovább folytatta. 1945 után visszanyerte akadémiai levelező tagságát. Vizsgálatai a lineáris differenciálegyenletek irreducibilitására, analitikus függvényekre és az algebra egyes kérdéseire irányultak. Emlékére a Bolyai János Matematikai Társaság 1951-ben "Beke Manó-emlékdíj"-at alapított az eredményes matematikai oktatás vagy népszerűsítő munka jutalmazására. Beke József hídépítő mérnök bátyja.

Beke Manó (Beck)
Web dokumentumok

2011.
jún. 27.
Germain, Marie-Sophie halálának 180. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1776. ápr. 1. - Párizs, 1831. jún. 27.

Francia matematikus, fizikus, filozófus
Tanulmányai során eljutott Newton és Euler műveiig. 19 éves volt, mikor megalakult az École Polytechnique. Több kurzust is elvégzett: Joseph-Louis Lagrange matematikai analízis és Antoine-Francois Fourcroy kémia előadásait. A századfordulón élete egyik legnagyobb lehetőségére bukkant a számelmélet területén. Lagrange és Legendre is erősen érdeklődött a téma iránt és tanulásra biztatták. Megkísérelte megmagyarázni Ernst Chladni klasszikus kísérletének eredményeit. 1811-ben Chladni kísérleteinek elméleti bizonyítására pályázatot nyújtott be, akkor nem nyerte el a díjat, 1815-ben harmadszor is pályázott és a díjat fenntartással ítélték neki. Germain számára a díj szaktudásának hivatalos elismerését jelentette. Barátságot kötött Fourier-val, akinek révén egyre jobban bekapcsolódott Párizs tudományos életébe. Részt vett a Tudományos Akadémia ülésein, a nők közül elsőként saját jogán. Legendre-ral nagyszabású kutatási tervbe fogott, melynek célja számelméleti eredményeinek finomítása volt. Rugalmasságtani elméletéről is megjelentetett egy összefoglaló munkát.(Sophie Germain-prím) Halála előtt belefogott egy filozófiai esszébe, ám ezt már nem tudta befejezni.

Germain, Marie-Sophie
Web dokumentumok

2011.
jún. 27.
Ehrenberg, Christian Gottfried halálának 135. évfordulója
Delitzsch, Szászország, 1795. ápr. 19. - Berlin, Németország, 1876. jún. 27.

Német biológus és mikrobiológus, felfedező
A Berlini Egyetemen végezte tanulmányait, 1818-ban szerzett doktori fokozatot. 1820 és 1825 között részt vett a Berlini Egyetem és a Porosz Tudományos Akadémia által közösen szervezett felfedezőúton, amely érintette Egyiptomot, Líbiát, Szudánt és a Vörös-tengert. Az expedíció során mintegy 34000 állatpéldányt és 46000 növényt gyűjtött össze. Alexander von Humboldt társaként 1829-ben újabb, Belső-Ázsiába és Szibériába irányuló felfedezőúton vett részt. Számos szárazföldi és tengeri állatot, növényt és mikroorganizmust azonosított és osztályozott felfedezőútjain. Elsőként tanulmányozta részletesen a korallokat; megállapította, hogy a tengerben megfigyelhető foszforencia jelenségét planktonok okozzák. Ehrenberg fedezte fel, hogy bizonyos geológiai képződményeket megkövült mikroorganizmusok alkotnak. A mikropaleontológia megalapítója.

Ehrenberg, Christian Gottfried
Web dokumentumok

2011.
jún. 27.
De Morgan, Augustus születésének 205. évfordulója
Madura, India, 1806. jún. 27. - London, Anglia, 1871. márc. 18.

Angol matematikus
1823-ban a Cambridge-i Trinity College diákja lett, ahol többek között George Peacock is tanította. 1826-ban Londonban felvételt nyert a Lincoln's Inn-be, ott jogot tanult. 1827-től az újonnan alapított London University College-ben tanított, 1828-ban a University College első matematika professzora lett. A matematika számos területén ért el fontos eredményeket, a geometriában, valószínűségszámításban, a differenciálegyenletek elméletében, valamint a matematikatörténetben. 1838-ban definiálta és szilárd alapokra helyezte az ún. matematikai indukciót. 1849-ben publikált művében foglalkozott komplex számok geometriai értelmezésével. Bevezette a ma De Morgan-azonosságként ismert szabályokat, melyek alapvető szerepet játszanak a matematikai logika megreformálásában és a halmazelméletben. De Morgan hatással volt Charles Babbage-re, és oktatta Ada Lovelace-t.

De Morgan, Augustus
Web dokumentumok

2011.
jún. 27.
Warren, Bertram Eugene halálának 20. évfordulója
Waltham, Massachusetts, 1902. jún. 28. - Arlington, 1991. jún. 27.

Amerikai krisztallográfus
A Massachusetts Institute of Technology-n végezte egyetemi tanulmányait és kutatómunkáját. 1928-ban szerzett doktori fokozatot. 1930-tól tanított az egyetemen fizikát. Sir Lawrence Bragg-gel együtt vizsgálta a szilikát-ásványokat. Röntgendiffrakciós vizsgálatai, valamint az általa kidolgozott matematikai és kísérleti módszerek hozzájárultak a kristályos és nemkristályos anyagok szerkezetének, továbbá az amorf és a kristályos állapot közötti átmenetnek a megismeréséhez. Vizsgálta az üvegek szerkezetét, és a kristályhibákat. Matematikai és kísérleti módszereket dolgozott ki a kristályszerkezet vizsgálatára.

Warren, Bertram Eugene
Web dokumentumok

2011.
jún. 27.
Veltman, Martinus Justinus Godefriedus születésének 80. évfordulója
Waalwijk, Hollandia, 1931. jún. 27. - Bilthoven, 2021. jan. 4.

Holland fizikus, Nobel-díjas
Az Utrechti Egyetemen szerzett doktori fokozatot 1963-ban. Amszterdamban, Utrechtben és a CERN-ben dolgozott, majd 1966-ban az Utrechti Egyetemen az elméleti fizika professzora lett. 1981-től a Michigani Egyetemen dolgozott 1996-os nyugalomba vonulásáig. Az 1960-as években Veltmannak és egyik tanítványának, Gerardus 't Hooftnak sikerült olyan matematikai eljárásokat és számítógépes programot kidolgozniuk, amelyek segítségével lehetővé vált, hogy az elektrogyenge kölcsönhatásokhoz tartozó részecskefizikai reakciók jellemzőit egyre nagyobb pontossággal lehessen előre jelezni. Munkájuk jelentős mértékben hozzájárult az elektrogyenge kölcsönhatást közvetítő W és Z bozonok felfedezéséhez. "Az elektrogyenge kölcsönhatás kvantumszerkezetének tisztázásáért" 1999-ben "Gerardus't Hoofttal megosztva" fizikai Nobel-díjat kapott. (Piriti János)

Veltman, Martinus Justinus Godefriedus
Web dokumentumok

2011.
jún. 26.
Rittenhouse, David halálának 215. évfordulója
Paper Mill Run, Pennsylvania, USA, 1732. ápr. 8. - Philadelphia, Pennsylvania, 1796. jún. 26.

Amerikai csillagász, matematikus, feltaláló
Ismereteit kezdetben önképzés útján szerezte. Műszereket épített egyetemek számára. Ezért a Rutgers Egyetem ösztöndíjat adott számára, hogy diplomát szerezhessen. Amerikában ő épített először teleszkópot, pókhálóból készített szálkereszttel. Ennek segítségével 1769-ben megfigyelte a Vénusz átvonulását, megállapította, hogy a bolygónak légköre van. A londoni Royal Society tagja volt.

Rittenhouse, David
Web dokumentumok

2011.
jún. 26.
Yule, George Udny halálának 60. évfordulója
Morham, Skócia, 1871. febr. 18. - Cambridge, Cambridgeshire, Anglia, 1951. jún. 26.

Brit statisztikus
A University College London-on végzett mérnöki tanulmányokat. Két évet töltött mérnöki munkával, majd egy évig Hertz mellett Németországban fizikai kutatásokat végzett. Karl Pearson mellett a University College London demonstrátora lett, ettől kezdve matematikai statisztikával foglalkozott. Itt tanított 1912-ig, amikor a Cambridge-i egyetem meghívta, ezután itt volt professzor nyugdíjbavonulásáig, 1931-ig. 1911-ben jelent meg "Introduction to the Theory of Statistics" című könyve, mely alapműnek számít. 1950-ben jelent meg a 14. kiadása, melyet már Maurice Kendall-lal, mint szerzőtárssal jegyzett. Kutatásai során idősorok elemzésével foglalkozott, bevezette a korrelogram fogalmát. A Royal Society tagjává választották 1921-ben. Nevéhez fűződik a Yule-Walker egyenlőség és a Yule-Simpson eloszlás.

Yule, George Udny
Web dokumentumok

2011.
jún. 25.
Rott Andor halálának 30. évfordulója
Budapest, 1897. jún. 14. - Antwerpen, 1981. jún. 25.

Vegyészmérnök, feltaláló
Tanulmányait a budapesti műegyetemen, majd a breslaui (Wroclaw) Technische Hochschule-n végezte, 1923-ban diplomázott. Az egyetem után a budapesti Continental Filmgyár mérnöke lett. 1926-1962-ig a belga fotó- és filmnyersanyagokat gyártó Gevaert cég osztályvezetője volt. Legjelentősebb találmánya az 1939-ben szabadalmaztatott közvetlen pozitív fényképkészítés, amelyet a nemzetközileg elfogadott rövidítéssel DTR-nek neveznek. Rott ötletéből alakult ki az amerikai E. H. Land "Polaroid" néven ismert, 1944-ben szabadalmaztatott módszere is.

Web dokumentumok

2011.
jún. 25.
Riccioli, Giovanni Battista (Giambattista) halálának 340. évfordulója
Ferrara, Itália, 1598. ápr. 17. - Bologna, 1671. jún. 25.

Itáliai jezsuita csillagász
Galilei fiatalabb kortársa, az első távcsöves megfigyelők közé tartozik. 1614-ben a Jézus-társaságba lépett. Tanulmányait a bolognai Jezsuita Akadémián végezte. Nem fogadta el a kopernikuszi elméletet, de nem volt a ptolemaioszi világkép híve sem. A Tycho Brahe által felvetett, a geo- és heliocentrikus világkép ötvözésével létrejött nézetet támogatta, amely szerint a Nap a Föld körül kering, a többi bolygó a Nap körül mozog. Csillagászati megfigyeléseit és kísérleteit sok esetben rendtársával, Grimaldival együtt végezte. Főműve az "Új Almagest" (Almagestum Novum, Bologna 1651). Ebben tette közzé a Grimaldi által készített holdtérképet, amelyen a Hold felszínén látható síkságoknak, hegyvidékeknek és krátereknek általuk adott nevei szerepelnek. Ezeknek az elnevezéseknek nagy része ma is használatos. Felfedezte, hogy a Nagy Medve csillagkép Mizar nevű csillaga távcsőben csillag-párnak látszik. Fontos műve a modern geográfiát, térképészetet és hidrográfiát megalapozó "Geographiae et hidrographiae reformata" (Bologna, 1661), amely több kiadást is megért. (Bartha Lajos)

Riccioli, Giovanni Battista (Giambattista)
Web dokumentumok

2011.
jún. 25.
Sampson, Ralph Allen születésének 145. évfordulója
Skull, County Cork, Írország, 1866. jún. 25. - Bath, Anglia, 1939. nov. 7.

Brit csillagász
A Liverpool Institute-ban kezdte tanulmányait, majd Cambridge-ben a St. John's College-ban folytatta, ahol elnyert egy matematikai ösztöndíjat. Tanított a Londoni King's College-ban, majd a Cambridge-i egyetemen. 1893-ban Newcastle-upon-Tyne-ban a Durham College-ban lett professzor, majd 1895-ben Durham-ben nevezték ki matematikaprofesszornak, és egyúttal a Durham-i Csillagvizsgáló igazgatójának is. 1903-ban beválasztották a Royal Society tagjai közé. 1910-ben az Edinburgh-i Egyetem Csillagászat és Matematika professzora lett. 1915-ben kitüntették a Cambridge-i Filozófiai Társaság Hopkins-díjával, és a Royal Astronomical Society elnökévé választották. 1928-ban a Royal Astronomical Society aranyérmével tüntették ki. A Holdon egy kráter viseli nevét. Csillagászati spektroszkópiával, a csillagok és a Nap belsejében zajló folyamatok vizsgálatával foglalkozott. Vizsgálódásának fő területe a Jupiter négy Galilei-holdja mozgásának megfigyelése és elemzése volt.

Sampson, Ralph Allen
Web dokumentumok

2011.
jún. 25.
Boyd Orr, John, Baron halálának 40. évfordulója
Kilmaurs, Ayshire, Skócia, 1880. szept. 23. - Edzell, Angus, 1971. jún. 25.

Skót tudós, a táplálkozástudomány szakértője, Nobel-díjas
A Glasgow-i Egyetemen eleinte teológiát tanult. Tanulmányainak megszakításával néhány évig tanítóként működött, itt ismerkedett meg közelről a városi szegénység táplálkozási problémáival. Az egyetemre visszatérve orvosi diplomát szerzett. Elsősorban az anyagcsere és táplálkozás problémáival foglalkozott. 1914-ben lett az Aberdeeni Egyetem Takarmányozástudományi Intézetének (későbbi nevén a Rowett Kutatóintézetnek) az első igazgatója. 1936-ban jelent meg Food, Health and Income (Táplálkozás, egészség és jövedelem) c. tanulmánya, amelyben a különböző jövedelmű társadalmi rétegek táplálkozási jellegzetességeit tekintette át. Kutatási eredményei képezték a 2. világháborús brit élelmiszer-fejadagrendszer alapját. A 2. világháború alatt Boyd Orr tagja volt a kormány élelmezéspolitikai tudományos bizottságának, és az Aberdeeni Egyetemen a mezőgazdasági tanszéket vezette. 1945-ben lett a Glasgow-i Egyetem rektora, és 1948-ig az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) igazgatója. 1935-ben lovaggá ütötték, 1949-ben bárói címet kapott. 1949-ben Nobel-békedíjat kapott az éhség és szegénység ellen folytatott küzdelmének elismeréseként.

Boyd Orr, John, Baron
Web dokumentumok

2011.
jún. 25.
Stein, William Howard születésének 100. évfordulója
New York, USA, 1911. jún. 25. - New York, 1980. febr. 2.

Amerikai biokémikus, Nobel-díjas
A Harvard Egyetemen hallgatott kémiát, érdeklődése hamarosan a biokémia felé fordult. A Columbia Egyetemen szerzett Ph. D. fokozatot 1937-ben, majd a Rockefeller Intézetben kezdte meg kutatásait. Hamarosan Stanford Moore-ral dolgozott együtt, közös kutatásaikat a világháború alatt néhány évre megszakította Moore-nak a katonai célú munkákban való részvétele. A háború után Moore visszatért a Rockefeller Intézetbe. Együtt dolgoztak a fehérjék aminosav-szekvenciájának meghatározásán. Kvantitat1v kromatográfiai módszereket és eszközöket dolgoztak ki, melyek lehetővé tették a fehérjék és biológiai szérumokban az aminosavak mennyiségi meghatározását. Megállapították a ribonukleáz molekulában az aminosavak kapcsolódási sorrendjét. 1972-ben William Stein és Stanford Moore kémiai Nobel-díjat kapott a ribonukleáz enzimek kutatásáért. Elsősorban az aminosavak sorrendje és a biológiailag aktív konformáció összefüggésének felderítéséért, Christian Anfinsennel megosztva.

Stein, William Howard
Web dokumentumok

2011.
jún. 24.
Kiss Dezső halálának 10. évfordulója
Debrecen, 1929. jan. 15. - Budapest, 2001. jún. 24.

Fizikus, egyetemi tanár
A debreceni egyetemen nyerte el fizikusi oklevelét, kutatói pályafutását is itt kezdte el Szalay Sándor akadémikus mellett, és csak azután került Budapestre a KFKI-ba, Jánossy Lajos kutatócsoportjába. Az ötvenes években kozmikus sugárzás terén végzett tudományos tevékenységét. Érdeklődése ezek után az alacsonyenergiájú magfizika felé fordult. 1960-1963-ig a Dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben, Ilja Mihajlovics Frank Nobel-díjas akadémikus vezetése mellett csoportvezetőként dolgozott. 1967-1969-ig a koppenhágai Niels Bohr Intézetben dolgozott. Ezután kezdett el foglalkozni ismét az elemi részecskék fizikája körébe tartozó kérdésekkel. Kezdeményezésére indult meg a KFKI-ban a proporcionális és ún. drift-kamrák kifejlesztése. A CERN-ben 1975-ben kezdett el dolgozni. 1976 nyarától 1979 októberéig a dubnai Egyesített Atomkutató Intézet aligazgatója volt. 1984 elejétől munkatársaival együtt bekapcsolódott egy újabb neutrinófizikai kísérletbe, amelynek célja extrém nagyenergiájú neutrinók asztrofizikai és magfizikai tulajdonságainak tanulmányozása volt. 1957 óta részt vett az ELTE Atomfizikai Tanszékének munkájában, és ott sokrétű oktatói munkát végzett. Élete során számos elismerést, kitüntetést kapott, és intenzíven részt vett a tudományos szervező munkában is. 1976-tól az MTA tagja.

Kiss Dezső
Web dokumentumok

2011.
jún. 23.
Clark Ádám halálának 145. évfordulója
Edinburgh, Skócia, 1811. aug. 14. - Buda, 1866. jún. 23.

Skót mérnök
Széchenyi Istvánnal Londonban ismerkedett meg, 1834-ben jött először Magyarországra, az Al-Duna szabályozásához szükséges kotrógép összeállítását végezte, majd hazautazott. 1839-ben névrokona, a Lánchidat tervező William Tierney Clark őt bízta meg az építkezés vezetésével, melyet 1842-1849 között végzett. Letelepedett Magyarországon és 1847-ben az országos közlekedési bizottság tanácsadója lett. 1848-ban Széchenyi mellett a közlekedési minisztérium műszaki tanácsosa volt. 1849-ben, amikor Hentzi fel akarta robbantatni a Lánchidat, ezt sikerült megakadályoznia. 1852-ben Clark tervezte, és 1853-1857 között ő építette meg a budai Alagutat. Jelentős szerepe volt a magyarországi, horvátországi, az ausztriai és az olaszországi vasútépítkezések, valamint az épülő Budapest számos ipari- és városépítési mérnöki feladatának megvalósításában. Szászországban és Bécsben is közreműködött hidak építésében. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli.

Clark Ádám
Web dokumentumok

2011.
jún. 23.
Filarszky Nándor halálának 70. évfordulója
Késmárk, 1858. okt. 18. - Budapest, 1941. jún. 23.

Botanikus, egyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1883-ban tanári, 1884-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1885-től Jurányi Lajos tanársegéde, 1896-97-ben helyettese volt. 1897-től az Eötvös-kollégium tanára. 1899-től az Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának vezetője, 1919-től igazgatója volt. Jelentősen fejlesztette a Növénytárat, szakszerű rendezése is az ő nevéhez fűződik. Érdekes elmélete a szeparációs sejtmagosztódásról nem talált visszhangra. Elsősorban az algák sejttanával és a növények alaktanával foglalkozott. Behatóan tanulmányozta a csillárkákat. 1917-től az MTA tagja.

Filarszky Nándor
Web dokumentumok

2011.
jún. 23.
Weber, Wilhelm Eduard halálának 120. évfordulója
Wittenberg, Szászország, 1804. okt. 24. - Göttingen, Poroszország, 1891. jún. 23.

Német fizikus
A hallei egyetemen tanult, itt 1825-ben testvérével, a fiziológus Ernst Weberrel jelentették meg Kísérleti hullámtan c. művüket. 1827-ben habilitált, majd 1831-ben Gauss meghívására a göttingeni egyetem fizikaprofesszora lett. 1837-ben politikai okokból (a "göttingeni hetek" egyikeként) távoznia kellett. 1833-ban az egyetem és a Gauss igazgatása alatt álló csillagvizsgáló között elkészítették a világ első elektromágneses távíróját. Gauss-szal földmágnességi méréseket végeztek, hatalmas munkájuk eredménye a Földmágnesség atlasza volt (1840). 1843 és 1849 között a lipcsei egyetem fizikaprofesszora volt, majd visszatérhetett Göttingenbe. 1856-ban Rudolf Kohlrausch-sal közös munkájuk az elektromos áramerősség mérése mechanikai mennyiségekre visszavezetve egy egységes mértékegység-rendszert alapozott meg, az elektrosztatikus és elektromágneses egységek arányára vonatkozó eredményük pedig előkészítette Maxwell elektromágneses elméletét is. Az SI rendszerben a mágneses fluxus mértékegysége viseli a nevét. (Piriti János)

Weber, Wilhelm Eduard
Web dokumentumok

2011.
jún. 22.
Kováts Mihály halálának 160. évfordulója
Korlát, 1762. júl. 7. [1768.] - Mezőcsát, 1851. jún. 22.

Orvos
Orvosi diplomáját a pesti egyetemen 1791-ben szerezte. Bécsi, majd svájci kórházakban folytatott gyakorlat után 1795-ben Pesten telepedett le. Orvosi hivatása mellett foglalkozott mineralógiával, kémiával; támogatta a nyelvújítási harcot. Küzdelmet folytatott a tudománytalan orvosi irányzatok ellen. Jelentős ismeretterjesztő munkát végzett. Az első magyar nyelvű kémia és törvényszéki orvostan szerzője. Ásványtani könyve is jelentős. 1832-től az MTA tagja

Web dokumentumok

2011.
jún. 21.
Kreybig Lajos halálának 55. évfordulója
Nagyszeben, 1879. dec. 23. [3.] - Budapest, 1956. jún. 21.

Agrokémikus, talajkutató
Tanulmányai végeztével a Földtani Intézet munkatársa, a talajtani osztály vezetője. A talajerőpótlás mechanikus, sablonos elméletével szemben a biológiai irányzatot képviselte, a talajerő pótlásában előtérbe állította a talaj élőlényeinek szerepét. Nagy érdeme, hogy megszervezte és vezette az ország új talajismereti térképezését. Az általa kidolgozott módszerrel készült a hazai talajok részletes felvétele után Magyarország első 1: 25000 léptékű talajtérképe. Magyarországon ő kezdte meg a talajtájak elhatárolását. Vizsgálta a nyersfoszfátok mikrobiológiai feltárásának körülményeit. Új eljárást vezetett be a szerves és ásványi trágyák együttes használatára. 1951-től az MTA tagja.

Kreybig Lajos
Web dokumentumok

2011.
jún. 21.
Albert János születésének 115. évfordulója
Nagyenyed, 1896. jún. 21. - Budapest, 1973. ápr. 14.

Vegyészmérnök
Oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett. Mezőgazdasági kémiai technológiával, kátrányipari kérdésekkel foglalkozott. 1925-től a Nagybátony-Újlaki Egyesült Iparműveknél dolgozott. 1948-52-ben a Tégla- és Cserépipari Központ Laboratóriumának vezetője, 1953-tól 1971-ig a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézetben működött. Fő kutatási területe a durvakerámiai technológia elméleti és gyakorlati problémái, a híradástechnikai kerámiai anyagok hazai gyártásának megvalósítása.

Albert János
Web dokumentumok

2011.
jún. 21.
di Gléria János halálának 35. évfordulója
Szombathely, 1899. ápr. 11. - Budapest, 1976. jún. 21.

Vegyész, egyetemi tanár
Oklevelet a budapesti műegyetem vegyészmérnöki karán szerzett. 1927-ben műszaki doktori képesítést nyert. 1942-ben a Budakeszi Mezőgazdasági Kísérleti Telep megszervezésével bízták meg, 1944-ben a telep igazgatójává nevezték ki. 1946-ban az Agrártudományi Egyetem debreceni osztályán egyetemi tanár lett. 1950-ben a Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetben dolgozott, 1954-59 között az intézet igazgatója, majd tudományos tanácsadó volt haláláig. Első elnöke volt a Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának. A talajfizika, talajkolloidika és talajkémia különböző területein dolgozott. Megszervezte az első mezőgazdasági izotóplaboratóriumot. Számos modern műszert vezetett be a talajtani kutatásba.

di Gléria János
Web dokumentumok

2011.
jún. 21.
Vitális Sándor halálának 35. évfordulója
Selmecbánya, 1900. ápr. 13. - Budapest, 1976. jún. 21.

Geológus, egyetemi tanár
Vitális István geológus fia. Tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte. 25 éven keresztül a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. geológusa, majd a földtani osztályának vezetője. Bányageológiával, készletfeltárásokkal és készletbecslésekkel, valamint új lelőhelyek felkutatásával foglalkozott. Szénkutatásokat végzett Baranyában, részt vett a recski érckutatásban, a bándi, komlóskai, istenmezei bentonitok felkutatásában, a sikondai és pünkösdfürdői hévíz-, a kisterenyei ásványvízfeltárásban. Kidolgozta Salgótarján és környéke bánya- és hidrogeológiáját. 1946-1951 között a Magyar Állami Szénbányák, illetve a Szénbányászati Igazgatóság osztályvezetője. 1951-ben megkapta a Kossuth-díjat, majd 1952-ben kinevezték egyetemi tanárnak. Koncepciós per áldozataként 1952-1953-ban börtönbe került. 1953-ban rehabilitálták, visszakapta egyetemi tanszékét, melynek 71 éves koráig vezetője. Nevéhez kapcsolódik az Alföld földtani újratérképezésének és hidrogeológiai felvételének szervezése. Oktatott a Műegyetemen, a Mérnöktovábbképző Intézetben és több főiskolán. Aktív tagja a Magyarhoni Földtani Társulatnak és a Bányászati és Kohászati Egyesületnek is. A Társaság szakirodalmi nívódíjának a névadója.

Vitális Sándor
Web dokumentumok

2011.
jún. 21.
Poisson, Siméon Denis születésének 230. évfordulója
Pithiviers, Franciaország, 1781. jún. 21. - Sceaux, 1840. ápr. 25.

Francia matematikus, geometer, fizikus
1798-ban az Ecole Polytechnique tanulója, tanárai többek között Laplace és Lagrange. Mindketten felfigyeltek a hatalmas tempóban haladó diákra, aki már 1800-ban befejezte tanulmányait és javaslatukra az egyetem először segédoktatói, majd 1806-tól rendes előadói állást ajánlott fel a Matematika Tanszéken. Függvénytant oktatott, Fourier-t váltotta a katedrán. Lagrange javaslatára 1812-ben a Francia Akadémia felvette tagjai közé. 1808-ban a mérések szabványosításával és a tengeri navigáció kérdéseivel foglalkozó Bureau des Longitudes-ben kezdett el dolgozni csillagászként, 1809-ben pedig az Ecole Polytechnique-n a mechanika professzori állását is ellátta. 1818-ban az angol Royal Society vette be tagjai közé, 1820-ban az Ecole Polytechnique választotta be igazgatótanácsi tagjai közé. 1832-ben megkapta a Royal Society rangos kitüntetését, a Copley Érmet. A matematika és a fizika számos területén használják ma is az általa megfogalmazott egyenleteket, illetve változókat (Poisson-egyenlet, Poisson-Boltzmann-egyenlet, Poisson-integrál, a Poisson-eloszlás, stb). Különösen sokat tett azért, hogy a mérnököket megtanítsa a trigonometrikus sorok használatára különböző mechanikai feladatok vizsgálatánál. Nevét egy róla elnevezett kráter is őrzi a Holdon. Neve szerepel a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Poisson, Siméon Denis
Web dokumentumok

2011.
jún. 20.
Hopkins, Frederick Gowland, Sir születésének 150. évfordulója
Eastbourne, East Sussex, Anglia, 1861. jún. 20. - Cambridge, 1947. máj. 16.

Brit biokémikus, Nobel-díjas
Londonban végezte tanulmányait, 1894-ben szerzett orvosi diplomát. 1898-tól Cambridge-ben oktatott, 1914-1943 között a biokémia professzora volt. A modern biokémia egyik megalapítója. 1901-ben elsőként izolálta a triptofán nevű aminosavat. Arra a következtetésre jutott, hogy az állatoknak és embereknek nem elegendő, ha táplálékuk tisztán fehérjékből, zsírokból, szénhidrátokból és ásványi sókból áll, egészségük megőrzéséhez, megfelelő fejlődésükhöz további kiegészítő anyagokra is szükség van. Ezekre a kiegészítő anyagokra 1912-ben Kazimierz Funk vezette be a vitamin elnevezést. 1907-ben Hopkins és Sir Walter Fletcher lefektette az izomösszehúzódás modern kémiai magyarázatának alapjait: kimutatták, hogy a munkavégzés során tejsav halmozódik fel az izomban. 1925-ben lovaggá ütötték. 1931-ben a Royal Society elnökévé választották. 1929-ben Christiaan Eijkmannal együtt orvosi Nobel-díjat kapott.

Hopkins, Frederick Gowland, Sir
Web dokumentumok

2011.
jún. 20.
Lemaître, Georges Henri Joseph Édouard halálának 45. évfordulója
Charleroi, Belgium, 1894. júl. 17. - Leuven, 1966. jún. 20.

Belga csillagász, kozmológus
Lemaitre építőmérnöknek tanult. Az 1. világháború után papnövendék lett, 1923-ban szentelték pappá. 1923-24-ben a Cambridge-i Egyetem napfizikai laboratóriumában, majd 1925 és 1927 között a Massachusetts Institute of Technologyn (Massachusettsi Műegyetem) tanult, itt ismerkedett meg Edwin P. Hubble és Harlow Shapley amerikai csillagászoknak a táguló világegyetemről alkotott elképzelésével. 1927-ben az asztrofizika professzora lett a Leuveni Egyetemen. Ebben az évben dolgozta ki az ősrobbanás elméletét, amely Albert Einstein általános relativitáselméletének keretében magyarázatot adott a galaxisok távolodására. Korábban is megalkották már a táguló világegyetem egyes modelljeit - ilyen volt Willem de Sitter holland csillagász munkája-, de George Gamow módosításaival Lemaitre elmélete vált a kozmológia vezető elméletévé. Lemaitre a kozmikus sugárzással és a háromtest-problémával, három egymást vonzó test térbeli mozgásának a leírásával is foglalkozott.

Lemaître, Georges Henri Joseph Édouard
Web dokumentumok

2011.
jún. 19.
Gergonne, Joseph Diaz születésének 240. évfordulója
Nancy, Franciaország, 1771. jún. 19. - Montpellier, 1859. máj. 4.

Francia matematikus
A Collège de Nancy-n tanult, majd magántanítványokat oktatott. A francia forradalom idején a hadseregben szolgált 1795-ben Nimès-ben a nemrég alapított École Centrale-on lett a matematika professzora. Nagy hatással volt rá Monge, aki abban az időben a párizsi École Polytechnique igazgatója volt. 1810-ben megalapította saját folyóiratát, Annales de mathématiques pures et appliquées címmel, amely 1830-ig jelent meg, ebben korának számos neves matematikusa publikált. Elsősorban geometriával foglalkozott, de jelentek meg munkái a matematika más területein is. 1816-ban az asztronómiai tanszék vezetője lett a Montpellier-i egyetemen, 1830-ban pedig az egyetem rektora, itt tanított 1844-ig, nyugdíjbavoulásáig. Legnevezetesebb eredménye Apollonius problémájának megoldása. A projektív geometriában ő vezette be a dualitás fogalmát.

Gergonne, Joseph Diaz
Web dokumentumok

2011.
jún. 19.
Abetti, Antonio születésének 165. évfordulója
San Pietro di Gorizia (Görz), Olaszország, 1846. jún. 19. - Firenze, 1928. febr. 20.

Olasz mérnök, csillagász
Kultúrmérnöki diplomát szerzett, érdeklődése azonban 1868-tól a csillagászat felé fordult. 1898-ban kinevezték a firenzei Arcetri Csillagvizsgáló igazgatójává, és az egyetem csillagászat tanárává. 1874-ben még páduai tanárként megfigyelte Indiában a Vénusz átvonulását a Nap előtt. Főleg pozíciós csillagászattal foglalkozott, nagy pontosságú méréseket végzett a bolygók, kisbolygók és üstökösök, valamint a halvány csillagok helyzetéről. Nevét is ezek a mérések tették ismertté. A firenzei Accademia Nazionale dei Lincei tagjává, a londoni Royal Astronomical Society levelező tagjává választották. Fia, Giorgio Abetti szintén hírneves csillagász lett. Mindkettőjük nevét egy holdkráter, és a 2646.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Abetti, Antonio
Web dokumentumok

2011.
jún. 19.
Chain, Ernst Boris, Sir születésének 105. évfordulója
Berlin, Németország, 1906. jún. 19. - Mulrany, Írország, 1979. aug. 12.

Német születésű brit biokémikus, Nobel-díjas
Kémia-biológia szakon végzett a berlini egyetemen, majd a berlini Charité Kórház patológiai intézetében folyó kutatásokba kapcsolódott be. Az antiszemitizmus előretörése miatt el kellett hagynia az országot, és előbb a Cambridge-i Egyetemen Sir Frederick G. Hopkins mellett dolgozott, majd az Oxfordi Egyetemre került (1935), ahol Florey társaságában a penicillinnel foglalkozott. Howard Walter Florey-vel együtt elkülönítette és megtisztította az 1928-ban Sir Alexander Fleming által fölfedezett penicillint, és lefolytatta az első klinikai vizsgálatokat. A penicillinnel kapcsolatos munkájukért Chain, Florey és Fleming 1945-ben megosztott orvosi Nobel-díjat kaptak. 1948-tól 1961-ig egy Rómában működő nemzetközi kutatóközpont igazgatója volt. 1961-73 között a Londoni Egyetem biokémia-professzora. Antibiotikumokkal végzett kutatásain kívül tanulmányozta a kígyómérgeket, a szövetekben a folyadék eloszlását elősegítő enzimet és az inzulint.

Chain, Ernst Boris, Sir
Web dokumentumok

2011.
jún. 18.
Korányi Sándor, báró születésének 145. évfordulója
Pest, 1866. jún. 18. - Budapest, 1944. ápr. 12.

Orvos, belgyógyász, egyetemi tanár
Korányi Frigyes belgyógyász-professzor fia. Egyik legjelentősebb magyar orvos. Oklevelét Budapesten 1888-ban szerezte, 1889-től apjának klinikáján működött, itt 1895-ben adjunktus lett. 1895-től az István Kórházban belgyógyász főorvos. 1893-94-ben egyetemi magántanár, 1900-tól rendkívüli tanár, 1907-től a belgyógyászat nyilvános rendes tanára. 1927-től felsőházi tag volt. Több külföldi egyetem és akadémia választotta meg doktorának, illetve tiszteleti tagjának. 1936-ban nyugdíjazták. Elsősorban a vesebetegségek gyógyításában ért el fontos eredményeket. A vesepatológia nemzetközi hírű szakértője volt. Ő határozta meg elsőként a veseelégtelenség fogalmát. Egyike az elsőknek, akik fizikai-kémiai módszereket alkalmaztak az orvostudományban. Élettani kutatásai is nemzetközi jelentőségűek voltak. Foglalkozott népegészségügyi kérdésekkel, a tuberkulózissal és táplálkozási kérdésekkel is. Igen jelentős iskolát nevelt fel. 1935-től az MTA tagja.

Korányi Sándor, báró
Web dokumentumok

2011.
jún. 18.
Gottsegen György születésének 105. évfordulója
Budapest, 1906. jún. 18. - Dubrovnik, Horvátország, 1965. máj. 7.

Orvos, egyetemi tanár
Orvosi tanulmányait a bécsi és párizsi egyetemeken végezte. Oklevelét 1929-ben Bécsben szerezte. Ugyanott a Wenkebach-klinikán, majd Darmstadtban és Ratiborban, 1931-1944 között a budapesti zsidókórházban dolgozott. 1945-től az Országos Társadalombiztosító Intézet orvosigazgatója. 1950-ben előbb a Tétényi úti, majd az István Kórház belosztályának vezető főorvosa. 1957-től haláláig az Országos Kardiológiai Intézet igazgatója. 1959-től egyetemi tanár, a IV. sz. belklinika igazgatója. Keringési betegségekkel, kardiológiával foglalkozott. Egy külföldi kongresszuson halt meg. 1997-től nevét viseli az Országos Kardiológiai Intézet.

Gottsegen György
Web dokumentumok

2011.
jún. 18.
Karrer, Paul halálának 40. évfordulója
Moszkva, Oroszország, 1889. ápr. 21. - Zürich, Svájc, 1971. jún. 18.

Svájci kémikus, Nobel-díjas
Moszkvában született svájci szülők gyermekeként, családjával 1892-ben tért vissza Svájcba. Kémiai tanulmányait Zürichben végezte. 1911-ben doktorált. Hat évig Berlinben dolgozott Paul Ehrlich laboratóriumában. 1918-tól tanított az egyetemen a szerves kémia professzoraként. 1919-ban a zürichi egyetem kémiai intézetének igazgatójává nevezték ki. Egyik legfontosabb kutatási területe a növényi pigmentek, főképp a sárga karotinoidok kutatása voltak. Munkája az A-vitamin provitaminja, a béta-karotin szerkezetének feltárásához vezetett. Később foglalkozott még az aszkorbinsavval (C-vitamin), majd kiterjesztette kutatásait a B2 és az E-vitaminra. Számos díjat kapott, 1937-ben a kémia Nobel-díjat Walter Haworth-szal megosztva kapta a karotinoidok és flavinok, valamint az A és B2 vitamin kutatásáért, ugyanabban az évben, amelyikben Szent-Györgyi Albert az orvosi Nobel-díjat kapta.

Karrer, Paul
Web dokumentumok

2011.
jún. 17.
Kelényi Gábor születésének 85. évfordulója
Budapest, 1926. jún. 17. - Pécs, 2006. szept. 23.

Patológus, tudomány politikus, egyetemi tanár
1944-1950 a Pázmány Péter Tudomány Egyetem orvosi fakultása hallgatója. Orvosi diplomáját 1950-ben kapta. 1951 a szombathelyi Kórház labor és patológiai intézet munkatársa. 1951 októberétől a Pécsi Orvostudományi Egyetem patológiai Intézetének tagja. 1974 egyetemi tanár. 1976 tanszékvezető egyetemi tanár 17 éven keresztül. Első tudományos munkái az akut porphyria-val foglalkoznak. 1961-ben az orvostudományok kandidátusa, majd 1971-ben az orvostudományok doktora címet szerzett. Kelényi tudományos munkássága a patológia egész területét magába foglalta, eredményeit vezető szaklapokban publikálta. 1976-1978 között létrehozta a "malignus lymphoma referenc" centrumot Pécsett. 1989-ig az un. keleti block patológusai itt ismerkedtek meg a nyirokcsomó megbetegedéseinek "kieli nomenklaturájával". A Pécsi Egytemen 1990-ben megalakult reform-bizottság elnöke, két perioduson keresztül az Egyetem rektora. A Purkinje Társaság tiszteletbeli tagja, az Erfurti Orvosi Akadémia díszdoktora 1992-ben. Az európai Lymphoma Klub alapító tagja. Kitüntetései : Pro Universitate emlékérem arany fokozata a, Romhányi és Baló-.  Szentgyörg-, Marschalko-, és Markusovszky emlékérmek (Dr. Josef Makovitzky)

Kelényi Gábor
Web dokumentumok

2011.
jún. 17.
Pacinotti, Antonio születésének 170. évfordulója
Pisa, Olaszország, 1841. jún. 17. - Pisa, 1912. márc. 24.

Olasz fizikus
1856-tól a pisai egyetemen tanult, majd 1859-től tanársegéd az egyetemen. 1861-ben szerezte meg a fizikusi diplomáját. 1864 végén fizikaprofesszori megbízást kapott a Bolognai Technikai Intézetbe. 1873-ban a Cagliari-i, majd 1881-ben a pisai egyetem fizikaprofesszora lett. Kutatásai során Werner Siemenst megelőzve gyűrűs szerkezetű elektromos generátort szerkesztett, eredményeit 1865-ben publikálta. Felismerte, hogy a szerkezetet elektromos motorként is lehet használni. Később a belga Zénobe Gramme talált fel hasonló berendezést, a találmány hamar elterjedt, ma sokszor Pacinotti-Gramme dinamónak nevezik. Pacinottit 1905-ben az olasz parlament tagjává, majd 1911-ben az Olasz Elektrotechnikai Társaság elnökévé választották.

Pacinotti, Antonio
Web dokumentumok

2011.
jún. 17.
Cowling, Thomas George születésének 105. évfordulója
Hackney, London, Anglia, 1906. jún. 17. - Leeds, 1990. jún. 16.

Brit matematikus, csillagász
Az oxfordi egyetemen matematikai tanulmányokat végzett, majd csillagászati problémákkal foglalkozott. Néhány évig Oxfordban, majd a Swansea-i egyetemen (Wales) és több már brit egyetemen is tanított, végül 1948-tól 1970-ig a Leeds-i egyetemen tanított. Együttműködött Sydney Chapman-nel. Legfontosabb eredményeit a napfizika területén, a napfoltok és a csillagok mágneses terének vizsgálatában érte el. A Royal Astronomical Society (Királyi csillagászati Társaság) aranyérmével tüntette ki. Nevéhez fűződik a csillagok szerkezetének leírására szolgáló Cowling-modell.

Cowling, Thomas George
Web dokumentumok

2011.
jún. 17.
Cram, Donald James halálának 10. évfordulója
Chester, Vermont, USA, 1919. ápr. 22. - Palm Desert, California, 2001. jún. 17.

Amerikai vegyész, Nobel-díjas
Előbb a floridai Rollins College, majd a Nebraskai Egyetem hallgatója volt. 1947-ben a Harvard Egyetemen szerzett szerves kémiai Ph. D. fokozatot. 1947-től Los Angelesben, a Kaliforniai Egyetemen dolgozott, és ott 1956-ban professzori kinevezést kapott. Cram folytatta, továbbfejlesztette és bővítette a Pedersen által végzett munkát a koronaéterek szintézise terén. Az általa létrehozott háromdimenziós vegyületek szelektív módon kapcsolódhatnak bizonyos más molekulákhoz, amelyekkel térszerkezetük lehetővé teszi a kulcs-zár jellegű illeszkedést. Munkája nagy előrelépést jelentett olyan mesterséges vegyületek előállítása felé, amelyekkel utánozni lehet az enzimeket és más természetes molekulákat, amelyeknek különleges kémiai viselkedését jellegzetes szerkezetük határozza meg. A szterokémiában tőle származik az aszimmetrikus indukcióra vonatkozó Cram-szabály. 1987-ben Charles J. Pedersennel és Jean-Marie Lehnnel megosztva kémiai Nobel-díjat kapott az élő rendszerek anyagainak kémiai viselkedését utánzó molekulák létrehozásáért.

Cram, Donald James
Web dokumentumok

2011.
jún. 16.
Gerendás Mihály halálának 35. évfordulója
Tápiószele, 1908. jan. 30. - Visegrád, 1976. jún. 16.

Biokémikus, egyetemi tanár, fotóművész
Oklevelet a szegedi tudományegyetem kémia-fizika szakán szerzett. 1934-ben bölcsészdoktor lett. Új típusú készüléket konstruált izomösszehúzódási modellkísérletéhez. 1947-52-ben a budapesti egyetemen Biokémiai Intézetében egyetemi tanár, 1950-53-ban az MTA Elektronmikroszkóp Laboratóriumának igazgatója. 1953-1974-ig az Országos Vérellátó Szolgálat biokémiai laboratóriumának osztályvezetője. Kutatási területe a spektroszkópia, az izomösszehúzódás mechanizmusának tisztázása, később a véralvadási folyamatok megismerése. Érdeme a véralvadást nagymértékben serkentő fibrinkészítmény megalkotása. Fényképezéssel is foglalkozott.

Gerendás Mihály
Web dokumentumok

2011.
jún. 16.
Plücker, Julius (Plucker) születésének 210. évfordulója
Elberfeld, Berg hercegség, (ma Wuppertal, Németország), 1801. jún. 16. - Bonn, 1868. máj. 22.

Német matematikus, fizikus
Az analitikus projektív geometria kidolgozója. Bonnban, Berlinben és Heidelbergben tanult. Rövid párizsi tanulmányútja alatt Monge előadásait hallgatta. Tanári munkáját Bonnban kezdte, majd Berlinben és Halleben folytatta. 1836-ban visszatért Bonnba és a matematika professzora lett. A projektív geometriát a homogén koordináták segítségével analitikusan építette fel. Módszerét az algebrai síkgörbék elméletére is alkalmazta. Ezzel kivívta a szintetikus módszer híveinek, főként Steinernek a bírálatát. A támadások elkedvetlenítették, áttért a fizikai kutatásokra. 1836-ban a bonni egyetem fizikaprofesszora lett. 1858-ban a Heinrich Geissler által készített vákuumcső segítségével felfedezte a katódsugárzást. Később ismét visszatért matematikai kutatásaihoz.

Plücker, Julius (Plucker)
Web dokumentumok

2011.
jún. 15.
Steiner Lajos születésének 140. évfordulója
Vác, 1871. jún. 15. - Budatétény, 1944. ápr. 2.

Meteorológus, geofizikus
1892-ben a budapesti tudományegyetemen matematika-fizika szakból tanári oklevelet nyert, 1893-ban megszerezte a doktori címet, 1907-ben magántanárrá képesítették és Eötvös Loránd közvetlen munkatársa lett, 1892-1932-ig a Meteorológiai és Földmágnességi Intézetben dolgozott, s hazánk különböző területein gravitációs és földmágnességi méréseivel úttörő munkát végzett. Kidolgozta a földmágneses tér rövid lefolyású, ún. öbölháborgásainak elméletét. 1927-ben kinevezték a Meteorológiai Intézet igazgatójává. Az ő érdeme a korszerű prognózis-szolgálat bevezetése hazánkban. 1944-ben, a fokozódó zsidóüldözés hatására, az ország német megszállása után két héttel öngyilkos lett. A Magyar Meteorológiai Társaság 1951-ben évenként kiosztásra kerülő Steiner Lajos-emlékérmet alapított. 1917-től az MTA tagja.

Steiner Lajos
Web dokumentumok

2011.
jún. 15.
Stanley, Wendell Meredith halálának 40. évfordulója
Ridgeville, Indiana, USA, 1904. aug. 16. - Salamanca, Spanyolország, 1971. jún. 15.

Amerikai biokémikus, Nobel-díjas
Az Illinois-i egyetemen folytatta tanulmányait. 1931-ben, egy egyéves müncheni tanulmányút után a Rockefeller Intézetbe tért vissza, majd a Princeton-i egyetem novénypatológiai laboratóriumában folytatta kutatásait. Itt Northrop eredményeire támaszkodva sikerült a dohánymozaik-vírust kristályosítania. A tudományos közvélemény eleinte kétkedéssel fogadta eredményeit, később azonban általánosan elfogadták azokat. 1948-tól 1969-ig a Berkeley egyetem víruslaboratóriumának vezetője volt. Itt az emberi betegségek kórokozóival, elsősorban az influenzavírussal foglalkozott. 1946-ban kémiai Nobel-díjjal tüntették ki John Howard Northroppal és James Batcheller Sumnerrel megosztva.

Stanley, Wendell Meredith
Web dokumentumok

2011.
jún. 14.
Rédei György Pál (Redei, George P.) születésének 90. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1921. jún. 14. - Nashville, Tennessee, USA, 2008. nov. 10.

Biológus, genetikus, agrármérnök, egyetemi tanár
1948-ban a magyaróvári Gazdasági Akadémián, 1949-ben az Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. Mosonmagyaróváron Győrffy Barna professzor tanítványa volt, aki nagy hatással volt rá. 1949 és 1956 között Magyaróváron, illetve Kisvárdán növénynemesítési intézetekben, majd Martonvásáron az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézetében dolgozott. 1956 után az USA-ba távozott, a University of Missouri adjunktusa, a genetika professzora, majd emeritusz professzora volt 1991-től. A University of Ohio tudományos tanácsadója volt 1992-1995-ig. Magyarországon fontos szerepet játszott a Triticale-program beindításában. Felismerte, hogy az Arabidopsis (lúdfű) növényt tulajdonságai különösen alkalmassá teszik genetikai vizsgálatokra, ezzel azonban Magyarországon az akkor uralkodó Liszenko-féle felfogás miatt nem foglalkozhatott. Az Egyesült Államokban folytatott kitartó kutatásai vezettek ahhoz, hogy az Arabidopsis a növénygenetikai kutatások első számú modellorganizmusa lett. Ez volt az első növény, amelynek teljes genetikai állományát szekvenálták 2000-ben. A Genetics Society of America és az American Association for the Advancement of Science tagja volt. Az MTA külső tagja 1990-től.

Rédei György Pál (Redei, George P.)
Web dokumentumok

2011.
jún. 14.
Kollár Lajos születésének 85. évfordulója
Budapest, 1926. jún. 14. - Budapest, 2004. febr. 21.

Építőmérnök, statikus mérnök, egyetemi tanár
A BME Mérnöki Karán 1949-ben szerzett mérnöki oklevelet, ezt követően az egyetem Mechanika Tanszékén tanársegéd, majd adjunktus lett. Az 1956-os forradalom és szabadságharc során vállalta az Egyetemi Forradalmi Bizottságban való részvételt, ezért 1957-ben távoznia kellett az egyetemről. Az IPARTERV statikus osztályán csoportvezető volt, majd 1966-tól 1987-ig a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat statikus főmérnöke, 1987-től az IPARTERV és a Tervezésfejlesztési Intézet főmunkatársa volt. A 70-es és 80-as években több külföldi egyetemen volt vendégprofesszor. 1991-ben nevezték ki egyetemi tanárrá a BME-n, 2000-ben professor emeritus lett. Tartószerkezetek, különösen héjszerkezetek elméletével, statikai és dinamikai problémáival, szilárdsági, méretezési és tervezési kérdéseivel foglalkozott, nemzetközileg is elismert eredményeket ért el. Több jelentős ipari és sportcsarnokot tervezett. 1990-től az MTA levelező, 1995-től rendes tagja volt.

Kollár Lajos
Web dokumentumok

2011.
jún. 14.
Maclaurin, Colin halálának 265. évfordulója
Kilmodan, Skócia, 1698. febr. - Edinburgh, 1746. jún. 14. [jan.]

Skót matematikus
11 éves korában beiratkozott a Glasgow-i egyetemre. 14 éves korában sikeresen elvégezte az egyetemet. Ezután még egy ideig Glasgowban hittudományt tanult. 1717-ben, tizenkilenc éves korában az aberdeeni Marishal College matematika tanszékének vezetője. Első munkáját 21 éves korában publikálta, egy összefoglaló munkát a geometriáról, mely fontos algebrai geometriai eredményeket tartalmazott. Elsőként tette közzé a Cramer-paradoxont. 1719-21 között megismerkedett Newtonnal és Newton elméletének lelkes hívévé szegődött. Egy munkájában Newton fluxióelméletét fejlesztette tovább. Ebben a műben vezette be a Maclaurin-sort is, amely a Taylor-sor speciális esete. 1725-ben Newton ajánlására matematikai katedrát kapott az Edinburgh-i egyetemen. Nevéhez fűződik az Euler-MacLaurin formula.

Maclaurin, Colin
Web dokumentumok

2011.
jún. 14.
Coulomb, Charles Augustin de születésének 275. évfordulója
Angoulême, Franciaország, 1736. jún. 14. - Párizs, 1806. aug. 23.

Francia fizikus
Színvonalas középiskolai tanulmányok után, ahol a csillagász le Monnier vezette be a matematikába, végül is apja példáját követve katonai pályára lépett. Hadmérnöki diplomával a zsebében, különböző mérnöki megbízások teljesítése közben is szenvedélyesen hódolt hobbijának: a fizikai jelenségek mögötti kvantitatív törvények keresésének. Az építmények szilárdságát, tartógerendák lehajlását vizsgálta, a holland Musschenbroek nyomán a súrlódás törvényszerűségeit kutatta. Az oszlopok csavarodásának vizsgálata logikusan vezette a hajszálvékony rugalmas huzalok csavarási törvényének megállapításához. Ez adta az ötletet a csavarási (torziós) mérleg megszerkesztéséhez, amellyel rendkívül kis erőket tudott mérni. Innen vezetett az út az elektromos és mágneses kölcsönhatás vizsgálatához, így jutott a ma már róla elnevezett erőtörvény felállításához. A francia forradalom kitörése után lemondott katonai rangjáról, de a fizikai kutatást élete végéig folytatta. A hálás utókor az elektromos töltés SI egységét róla nevezte el. (Dr. Radnai Gyula)

Coulomb, Charles Augustin de
Web dokumentumok

2011.
jún. 14.
Hoüel, Guillaume Jules halálának 125. évfordulója
Thaon, Franciaország, 1823. ápr. 7. - Périers, 1886. jún. 14.

Francia matematikus
A két Bolyai (Farkas és János) matematikai tevékenysége életükben nem váltott ki külföldi visszhangot. Richard Baltzer (1818-1887) drezdai professzor figyelt föl nevükre elsőként az 1860-as évek elején, Gauss levelezésének feldolgozásakor. Ő tett erről említést Hoüel-nek, aki egyetemi tanár volt Bordeaux-ban. Ebben az időben mindketten a geometria alapjainak a kérdéskörével, köztük az euklideszi párhuzamossági axiómával is foglalkoztak. Hoüel a Temesváron élő Schmidt Ferenctől levélben érdeklődött a Bolyaiakról. Megszerezve a két matematikus munkáit, Bolyai János Appendixéről elragadtatással nyilatkozott: "Ez az Appendix egy legnagyobb értéket érő munka". Lefordította az addig még csak latinul olvasható Appendix-et franciára (Hoüel kitűnő nyelvismerettel rendelkezett). Schmidt Ferenc az Appendix francia kiadásához bevezetőként egy Bolyai Jánosról szóló életrajzot írt. Hoüel igen sokat tett a Bolyaiak nemzetközi megismertetése érdekében. Igyekezett a marosvásárhelyi kollégiumtól is dokumentumokat beszerezni, sajnos, kevés eredménnyel. Végül Eötvös József kultuszminiszterhez fordult, akinek intézkedésére a Bolyai iratok a Magyar Tudományos Akadémia levéltárába kerültek. Hoüel ugyancsak lefordította Lobacsevszkij művét is franciára.

Hoüel, Guillaume Jules
Web dokumentumok

2011.
jún. 14.
Rayet, Georges Antoine Pons halálának 105. évfordulója
Bordeaux, Franciaország, 1839. dec. 22. - Floirac, 1906. jún. 14.

Francia csillagász
Az École Normale Supérieure-n tanult fizikát, majd a Párizsi Obszervatóriumban a Le Verrier által létrehozott időjárás-előrejelző szolgálat munkatársa lett. Az obszervatórium egyik csillagászával, Charles Wolffal spektroszkópiai technikákat dolgoztak ki, ezek egyik legfontosabb eredménye a különleges elemgyakoriságú forró óriáscsillagok, az ún. Wolf-Rayet-csillagok felfedezése volt. Ezek kutatása ma is az elméleti asztrofizika fontos területének számít. 1868-ban a Maláj-félszigetre indult expedícióban vett részt, ahol a napfogyatkozás során a Nap külső rétegeinek spektroszkópiai megfigyelése során elért eredményei alapján kidolgozta a Nap felépítésének egyik első elméletét. 1876-tól a bordeaux-i egyetem csillagászatprofesszora majd az új obszervatórium első igazgatója lett. Itt az első nemzetközi fotográfiai csillagatlasz elkészítésében, a csillagászati fotótechnika fejlesztésében ért el jelentős eredményeket. 1892-től az Akadémia tagja volt. (Piriti János)

Rayet, Georges Antoine Pons
Web dokumentumok

2011.
jún. 14.
Markov, Andrej Andrejevics (Andrei, Andrey Andreyevich) születésének 155. évfordulója
Rjazan, Oroszország, 1856. jún. 14. - Szentpétervár, 1922. júl. 20.

Orosz matematikus
A szentpétervári egyetemen tanult, Csebisev tanítványa volt, majd ő maga is itt tanított, 1893-tól kezdve, mint professzor. 1908-ban politikai okok miatt eltiltották az oktatástól. 1917-től a forradalom idején egy ideig középiskolában tanított, később tért vissza a szentpétervári egyetemre és oktatott ismét 1922-ben bekövetkezett haláláig. A matematika számos területén, így a számelméletben és analízisben is dolgozott, de legfontosabb eredményeit a valószínűségszámítás területén érte el. Bebizonyította a centrális határeloszlástételt. 1906-ban bevezette a Markov-láncok fogalmát, amely alapvető jelentőségre tett szert a sztochasztikus folyamatok elméletében. Számos további fogalom és tétel fűződik a nevéhez, így a Markov-folyamat, Markov-szám, Markov-sorozat. 1890-ban az Orosz Tudományos Akadémia rendkívüli, majd 1896-ban rendes tagjává választották. Fia, akit szintén Andrej Andrejevics Markovnak hívtak (1903-1979), ugyancsak nevezetes matematikus volt.

Markov, Andrej Andrejevics (Andrei, Andrey Andreyevich)
Web dokumentumok

2011.
jún. 14.
Baird, John Logie halálának 65. évfordulója
Helensburgh, Dumbartonshire, Skócia, 1888. aug. 13. - Bexhill-on-Sea, Sussex, Anglia, 1946. jún. 14.

Skót-brit mérnök, feltaláló
A Glasgow-i Royal Technical College elvégzése után a város egyetemén folytatta villamosmérnöki tanulmányait. Egészségi problémái miatt nem folytatott mérnöki gyakorlatot. Elektromossággal és az optikával kísérletezett. 1924-ben megalkotta első, harmincsoros felbontású, elektromechanikus rendszerű televíziós rendszerét, melyet Televisornak keresztelt el. 1926-ban mutatta be elsőként nyilvánosan a mozgóképek továbbítására alkalmas televíziós rendszert. 1927-ben megalapította saját társaságát, a Baird Television Development Companyt. 1928-ban bemutatott egy színes televíziós készüléket is. A BBC 1929-ben Baird televíziós műsorszóró készülékével megkezdte a kísérleti adások sugárzását. 1930-ban a rendszer már a kép és a hang együttes átvitelére is képes volt, s július 14-én leadták az első rövid játékfilmet. Az 1940-es évekre azonban az EMI-Marconi-féle teljesen elektronikus rendszer kiszorította Baird rendszerét a televíziózásból. Baird a televízió fejlődésének mindenképpen jelentős úttörője. További kísérleteivel, és találmányaival többek között hozzájárult a radar és a videofelvevő feltalálásához is.

Baird, John Logie
Web dokumentumok

2011.
jún. 13.
Kovács Zoltán születésének 140. évfordulója
Pápa, 1871. jún. 13. - Győr, 1912. aug. 14.

Fizika- és matematikatanár, tankönyvíró
Matematika-fizika szakos tanári diplomáját a budapesti tudományegyetemen szerezte, utána egy évig az ógyallai csillagvizsgálóban dolgozott. Tanári pályáját a székesfehérvári főreáliskolában kezdte, majd 1896-ban a győri főreálba ment át, Arany Dániel helyére. Itt írta meg két kötetes középiskolai fizika tankönyvét, melyet utána széleskörűen használtak az egész országban. A felnőttek számára közművelődési előadásokat tartott. A Philantrópia szabadkőműves páholy tagjaként javasolta s aktívan közreműködött egy diákkollégium létrehozásában, mely végül 1910-ben nyílt meg Győrött. Korai halála akadályozta meg abban, hogy ezt a diákotthont két évnél tovább vezesse. Piciny gyerekeket hagyott hátra, közülük az egyik volt Kovács Margit, a későbbi híres kerámiaművész. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2011.
jún. 13.
Steinitz, Ernst születésének 140. évfordulója
Laurahütte, Szilézia (ma Lengyelország), 1871. jún. 13. - Kiel, Németország, 1928. szept. 29.

Német matematikus
1891-ben Berlinbe ment matematikát tanulni. 1896-ban kinevezték a Berlin-Charlottenburg Műszaki Egyetem magántanárává. 1910-ben visszatért Breslau-ba, ahol a technikai főiskola professzora lett. Tíz év múlva Kiel-be költözött, ahol kinevezték az egyetem matematika tanszékének elnökévé. Steinitz számos sejtését később Hall bizonyította. Az absztrakt testek elméletének alapjait ő rakta le, tőle származik az algebra alapvető elve, az izomorfia fogalma, s elmélete szinte teljes felvilágosítást nyújt az összes lehetséges testekről. A poliéderek körében is dolgozott, kézirata halála után 1934-ben jelent meg.

Steinitz, Ernst
Web dokumentumok

2011.
jún. 13.
Gosset, William Sealey (Student) születésének 135. évfordulója
Canterbury, Anglia, 1876. jún. 13. - Beaconsfield, 1937. okt. 16.

Angol vegyész, statisztikus
Oxfordban, majd Londonban tanult, ahol Karl Pearson statisztikus volt a tanára. 1899-től a Guinness sörfőzde alkalmazottjaként dolgozott, és statisztikai módszereket használt a sör minőségének ellenőrzésére, javítására. Akkorra már kidolgozták a nagy mintákra vonatkozó becsléselméletet, de a kisszámú mintára vonatkozó elmélet még hiányzott, Gossetnek pedig kis minták álltak csak rendelkezésére. Ezek kezelésére dolgozta ki a (Student-féle) t-eloszlást. Legfontosabb cikke, melyet a gyár kérésére álnéven, Studentként publikált, 1908-ban jelent meg.

Gosset, William Sealey (Student)
Web dokumentumok

2011.
jún. 13.
Alvarez, Luis Walter születésének 100. évfordulója
San Francisco, California, USA, 1911. jún. 13. - Berkeley, California, 1988. szept. 1.

Amerikai fizikus, Nobel-díjas
A chicagoi egyetemen tanult fizikát. 1936-ban Berkeley-ben, a Kaliforniai Egyetem tantestületének lett tagja, 1945-ben a fizika professzorává nevezték ki, 1978-ban "professor emeritus" címet kapott. 1938-ban felfedezte, hogy bizonyos radioaktív elemek egy héjelektron befogásával bomlanak el. 1939-ben Felix Blochhal együtt elsőként mérték meg a neutron mágneses momentumát. 1940 és 1943 között a cambridge-i Massachusetts Institute of Technology munkatársaként a mikrohullámú radar kifejlesztésén dolgozott, majd 1944-45-ben a Los Alamos-i Tudományos Laboratórium (Új-Mexikó, USA) munkatársaként részt vett az atombomba kifejlesztésében. A 2. világháború után segédkezett az első lineáris protongyorsító építésénél, és kifejlesztette a folyékony hidrogénnel töltött buborékkamrát. Munkássága során számos ún. instabil elemi részecskét fedezett fel, részben ezekért kapott Nobel-díjat 1968-ban.

Alvarez, Luis Walter
Web dokumentumok

2011.
jún. 13.
Müller, Erwin Wilhelm születésének 100. évfordulója
Berlin, Németország, 1911. jún. 13. - Washington D.C., USA, 1977. máj. 17.

Német-amerikai mérnök-fizikus, feltaláló
Szerény jövedelmű munkáscsalád egyetlen gyermeke, aki úgy tudta elvégezni a berlini műegyetemet, hogy közben félállású kutatói állást vállalt az Osramnál, majd a Siemensnél. Itt 1936-ban a Nobel-díjas Gustav Hertz vezetésével készítette el doktori munkáját, az első téremissziós elektronmikroszkópot. A háború alatt bombatalálat érte berlini munkahelyét, ekkor Altenburgban, majd Drezdában próbálta kísérleteit újra kezdeni. Átélte a drezdai bombázást. 1947-1951 újra Berlinben dolgozott, rendkívül nehéz körülmények között és mégis eredményesen: ekkor találta fel és alkotta meg az első téremissziós ionmikroszkópot. Ezután hívták meg az Egyesült Államokba, ahol több egyetemet is meglátogatott és végül Pennsylvaniaban fogadta el a felkínált professzori állást. Itt is tehetséges tanítványok vették körül, többek között John Panitz, akivel az atomszondás térionmikroszkópot alkotta meg, vagy Russel Young, a "Topografiner", a pásztázó atomerő mikroszkóp elődjének feltalálója. 1962-ben lett amerikai állampolgár. A fizikai Nobel-díj várományosaként kapott agyvérzést Washingtonban, az Amerikai Tudományos Akadémia közgyűlésén 1977-ben. Berlini kollegája és versenytársa, Ernst Ruska, a transzmissziós elektronmikroszkóp feltalálója, szerencsésen túlélte őt, és 1986-ban megkapta a Nobel-díj őt megillető részét. (Dr. Radnai Gyula)

Müller, Erwin Wilhelm
Web dokumentumok

2011.
jún. 12.
Szépfalusy Péter születésének 80. évfordulója
Szeged, 1931. jún. 12. - Budapest, 2014. szept. 16.

Fizikus, villamosmérnök, egyetemi tanár
1955-ben fejezte be villamosmérnöki tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, ugyanebben az évben fizikus oklevelet is szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Először a BME-n majd az ELTE-n dolgozott, 1976-tól haláláig az MTA KFKI Szilárdtest Fizikai Kutatóintézetének alkalmazásában állt. 1986-tól az ELTE egyetemi tanáraként a Szilárdtest Fizika Tanszéket vezette, 1998-tól az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszéken az MTA Statisztikus Fizikai Kutatócsoportjának vezetőjeként folytatta munkáit. 2001-ben az egyetemen professzor emeritus címet kapott. 1975-ben védte meg akadémiai doktori értekezését, 1982-től az MTA levelező, 1987-től pedig az MTA rendes tagja lett. Tagja volt az MTA Statisztikus Fizikai és a Szilárdtest Fizikai, valamint a Tudományetikai Bizottságának, részt vett az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa munkájában. Több nemzetközi fizikai szakfolyóirat szerkesztőbizottságának is tagja volt. Fő kutatási területe a kvantummechanika, a statisztikus fizika, a kaotikus viselkedés vizsgálata volt. A magyarországi statisztikus fizikusi kutatások szélesebb körű alkalmazásának elindítója, jelentős eredményeket ért el a kaotikus jelenségek elméletének terén is. Munkásságáért 1992-ben Szent-Györgyi Albert-díjban, 1995-ben Széchenyi-díjban, 2011-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjében részesült.

Szépfalusy Péter
Web dokumentumok

2011.
jún. 12.
Ganswindt, Hermann születésének 155. évfordulója
Voigtshof, (Seeburg mellett), Kelet-Poroszország, (ma Jeziorany, Lengyelország), 1856. jún. 12. - Berlin, 1934. okt. 25.

Német mérnök, feltaláló
Az űrrakétatervek, és a helikopter-repülés korai úttörője. Szülei kívánságára Zürichben és Lipcsében jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Technikai újításokkal, találmányokkal foglalkozott. Elsőként vetette fel 1881-ben a rakéta-elven alapuló űrrepülés gondolatát, ezzel azonban megelőzte korát. Úgy gondolta, hogy a rakétát egy légi jármű emelje a magasba, ahonnan az indítás történhet. E célra 1884-től dolgozott egy helyből felszálló helikopter megvalósításán, ezzel 1901-ben sikeres indítási kísérletet is végzett. A helikopterre, léghajóra és rakétára vonatkozó tervek megvalósítására részvénytársaságot akart alapítani, de csalással gyanúsították meg és letartóztatták. Innen ugyan hamarosan szabadult, de vállalkozása csődbe ment. Terveiről az úrhajózás későbbi úttörői, Hermann Oberth és Robert Goddard nem szereztek tudomást. Csak az utókor ismerte el elgondolásainak úttörő mivoltát. A Holdon egy krátert neveztek el róla. (Bartha Lajos)

Ganswindt, Hermann
Web dokumentumok

2011.
jún. 11.
Mátrainé Zemplén Jolán születésének 100. évfordulója
Budapest, 1911. jún. 11. - Budapest, 1974. jún. 6.

Fizikatörténész, műegyetemi tanár
Zemplén Győző fizikus legfiatalabb gyermeke. Öt éves volt, amikor apja elesett az első világháborúban. Matematika-fizika szakos tanári oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte 1935-ben, 1936-os doktori disszertációjához vezető kutatásait a műegyetem fizika tanszékén végezte. Első tudománytörténeti munkája, "A háromezer éves fizika" 1945-ben jelent meg. 1950-től minisztériumi előadóként szovjet fizikusok (Ginzburg, Papalekszi) színvonalas egyetemi tankönyveinek hazai kiadását gondozta. Közben Gyulai Zoltán mellett dolgozott az akkoriban kettévált műegyetem kísérleti fizika tanszékén. Ennek vezetőjévé nevezték ki 1967-ben, miután előzőleg megvédte akadémiai doktori disszertációját. Egyidejűleg megkapta egyetemi tanári kinevezését, ő lett Magyarország első női fizikaprofesszora. Tudománytörténeti kutatásai középpontjában a magyarországi fizika korai története állt, kutatási eredményeit több könyvben összegezte. Halála után az MTESZ Zemplén Jolán emlékérmet alapított fiatal tudománytörténészek munkájának elismerésére. (Dr. Radnai Gyula)

Mátrainé Zemplén Jolán
Web dokumentumok

2011.
jún. 10.
Huzella Tivadar születésének 125. évfordulója
Nagyvárad, 1886. jún. 10. - Alsógöd, 1950. júl. 11. [1951.]

Orvos, hisztológus, biológus, egyetemi tanár
1910-ban szerezte oklevelét. 1910-től a budapesti kórbonctani intézetben tanársegéd, majd adjunktus. 1921-től a debreceni orvosi karon az anatómiai intézet igazgatója. 1930-ban biológiai kutatóállomást létesített Alsógödön. 1932-től a budapesti egyetem orvosi karán a szövettan és fejlődéstan ny. r. tanára. Az 1933-ban Cambridge-ben megtartott III. nemzetközi kísérletes sejttani kongresszus elnöke volt. Nagy jelentőségűek a rostképződés természetére, a sejtközi állomány biológiájára vonatkozó felfedezései. Sejttenyésztési kutatásai is jelentősek. Megállapításait nemzetközi viszonylatban is sokra értékelik. Állásától politikai okok miatt megfosztották. Tanári, kutatói és emberi nagyságát értékelve a SOTE tanácsa Huzella-emlékérmet és jutalomdíjat alapított az elméleti orvosbiológiai kutatások elismerésére. Az emlékérmet és a díjat 1991 óta évente egyszer ítélik oda.

Huzella Tivadar
Web dokumentumok

2011.
jún. 10.
Ampére, André Marie halálának 175. évfordulója
Lyon, Franciaország, 1775. jan. 22. [20.] - Marseille, 1836. jún. 10.

Francia fizikus, matematikus
1802-ben Bourg-en-Bresse városban a kerületi központi iskola fizikatanára lett. Ebben az évben, Lyonban kinyomatta a szerencsejátékok új elméletéről szóló könyvét, ami annyira megtetszett Lalande és Delambre matematikusoknak, hogy 1805-ben Párizsba hívták az École Polytechnique repetítorának. Itt volt a fizika professzora 1809-től. 1824-ben megkapta a Collége de France kísérleti fizikai tanszékét. Az elektrodinamika egyik megalapítója. Elsőként talált az elektromosság mérésére alkalmas módszereket. Róla nevezték el az elektromos áramerősség mértékegységét.

Ampére, André Marie
Web dokumentumok

2011.
jún. 10.
Rosenhain, Johann Georg születésének 195. évfordulója
Königsberg, Poroszország, 1816. jún. 10. - Berlin, 1887. máj. 14.

Német matematikus
A königsbergi egyetemen Jacobi tanítványa volt, őt követve foglalkozott az elliptikus függvényekkel és theta-függvényekkel. A königsbergi egyetemen oktatott matematikát, az 1848. évi forradalmi megmozdulások után azonban politikai szerepvállalása miatt el kellett hagynia Königsberget, s a bécsi egyetemre ment, innen 1857-ben térhetett vissza Königsbergbe. A Francia Akadémia pályázatán dolgozatával díjat nyert el 1849-ben, azonban ez a dolgozat, mely 1851-ben jelent meg nyomtatásban, maradt az egyetlen publikált munkája.

Rosenhain, Johann Georg
Web dokumentumok

2011.
jún. 10.
Duhem, Pierre Maurice Marie születésének 150. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1861. jún. 10. - Cabrespine, 1916. szept. 14.

Francia fizikus, matematikus, filozófus, tudománytörténész
1882-ben az Ecole Normale Supérieure-ben tanult. 1887-ben doktorált matematikából Lille-ben, 1893-ben Rennes-ben dolgozott. 1894-1916-ig a Bordeaux-i Egyetem professzora volt. 1913-tól a Francia Tudományos Akadémia tagja. A termodinamika, a viszkozitás és a hidrodinamika terén érte el legfontosabb eredményeit. Gibbstől függetlenül levezette a termodinamikában ismert Gibbs-Duhem egyenletet. Vizsgálta az oldáshőket, hígítási hőket, a gázelegyek cseppfolyósítását, az elegykristályokat képező elegyek fázisdiagramjait. Tudománytörténeti kutatásokkal foglalkozott, intenzíven tanulmányozta Galilei és Newton munkásságának középkori előzményeit és gyökereit. Nevéhez fűződik a tudományfilozófia területén a Duhem-Quine tézis.

Duhem, Pierre Maurice Marie
Web dokumentumok

2011.
jún. 9.
Kertész K. (Károly) Róbert születésének 135. évfordulója
Budapest, 1876. jún. 9. - Budapest, 1951. aug. 28.

Építész, államtitkár
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte, 1900-1908 között az ókori építészet tanszékén volt tanársegéd. 1922-34 között a Kultuszminisztérium Művészeti Ügyosztályának vezetője, államtitkár, a Magyar Műhely Szövetség elnöke volt. Tanulmányútjai során bejárta Európát, Amerikát és a Távol-Keletet. 1918-ban a kelet-ázsiai építőművészet tárgyköréből magántanári képesítést kapott. Ő tervezte Sváb Gyulával a gödöllői premontrei gimnáziumot, 1935-ben Weichinger Károllyal elkészítette a budapesti Városközpont terveit. Weichingerrel együtt készítették el a lőrinci erőmű lakótelepének rendezési tervét és középületeinek terveit. Egy általa tervezett villa épült a Napraforgó utcai kísérleti lakótelepen 1929-30-ban. Több tanulmányt írt a keleti és a magyar építészetről.

Kertész K. (Károly) Róbert
Web dokumentumok

2011.
jún. 9.
Benedek István halálának 15. évfordulója
Budapest, 1915. jan. 17. - Velence, Olaszország, 1996. jún. 9.

Orvos, író, orvostörténész
A Benedek Elek unokájaként és Benedek Marcell fiaként is ismert fiatalember a pesti orvoskaron szerzett diplomát, s már egyetemistaként a Szondi-tanítványok között találjuk. (Szondiról sok értékes publikációja látott napvilágot.) Ezt követően a csepeli kórház általános orvosaként működött. 1945-47-ben Kolozsvárott tanított az egyetemen, mégpedig a bölcsészethez tartozó pszichológiára nyert egyetemi tanári kinevezést. 1948-ban jelent meg Az ösztönök világa című műve. Budapestre visszatérve 1948 és 1952 között az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet főorvosa lett, 1952-ben pedig az intapusztai munkaterápiás intézet igazgatójává nevezték ki, ahol munkával, szabadsággal és emberséges bánásmóddal gyógyított. Itt dolgozott egészen 1958-ig, s írt kötetet ezekről az éveiről, s kezdeményezéseiről 1957-ben Aranyketrec címmel. Az ezt követő években pszichiáterként dolgozott a Fehérvári úti rendelőintézetben, a XII. kerületben pedig kulturális tanácsadó, majd a Hegyvidék című periodika alapítója volt. 1971-től szabadfoglalkozású íróként dolgozott. Társszerzője volt a négykötetes akadémiai Orvosi lexikonnak. Kötetei jelentek meg a francia felvilágosodásról, a lamarckizmusról, a darwinizmusról és az orvostudomány története számos fejezetéről. Semmelweis életművének egyik legjelesebb hazai kutatója volt. Népszerű kézikönyve A tudás útja címmel jelent meg. 1992-ben Széchenyi-díjat kapott. (Dr. Gazda István)

Benedek István
Web dokumentumok

2011.
jún. 9.
Greguss Pál születésének 90. évfordulója
Budapest, 1921. jún. 9. - Budapest, 2003. febr. 27.

Fizikus, biofizikus
Vegyészmérnöki tanulmányai után a Magyar Általános Kőszénbánya Rt.-nél, majd 1946-ban a Tatabányai Állami Gimnázium tanáraként dolgozott. Később az ELTE tanársegéde, az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, 1976-tól tíz éven át a Budapesti Műszaki Egyetem Alkalmazott Biofizikai Laboratóriumának igazgatója volt. Ezt követően a Finommechanikai-Optikai Intézet, illetve a BME tudományos tanácsadójaként tevékenykedett. Több éven át a New York-i Orvostudományi Főiskola, illetve a Darmstadti Műszaki Főiskola vendégprofesszora volt. Részt vett egy Mars-jármű tervezésében, nevéhez fűződik az első ultrahang-hologramok megalkotása, továbbá a 360 fokos szögben látó PAL-lencse (Panoramic Annular Lens) kifejlesztése, amelyet 1984-ben kezdtek alkalmazni az amerikai űrkutatásban. Utóbbi fejlesztése hasznosításáért az amerikai űrkutatási hivataltól 1989-ben NASA-díjat kapott. Greguss Pált 1996-ban Genius feltalálói Oscar-díjjal, 1998-ban Genius feltalálói olimpiai aranyéremmel, 1999-ben Jedlik Ányos-díjjal tüntették ki.

Greguss Pál
Web dokumentumok

2011.
jún. 9.
Stephenson, George születésének 230. évfordulója
Wylam, Anglia, 1781. jún. 9. - Derbyshire, 1848. aug. 12.

Angol mérnök, feltaláló
Szénbányász fia volt, ő maga is bányában dolgozott, esti iskolában tanult meg írni-olvasni. 1815-ben biztonsági bányászlámpát készített, majd a bányákban használatos mozdonyok tökéletesítésén dolgozott. Neki sikerült először olyan gőzmozdonyt építenie, amely tartós üzembiztonsággal működött. Az 1814-ben készült "Blücher" nevű mozdony 4 kilométeres sebességgel 30 tonna súlyt tudott elvontatni. 1823-ban Newcastle-ban megalapította az első mozdonygyárat. Az általa épített és 1825-ben Stockton és Darlington között megnyílt vonal volt az első, rendszeres személyforgalmat lebonyolító gőzüzemű vasút. "Rocket" (Rakéta) elnevezésű gőzmozdonya 1829-ben már 21 kilométeres átlagsebességgel, 34,4 kilométeres csúcssebességgel megnyerte a különböző konstruktőrök által készített gőzmozdonyok versenyét. Egy évvel később megnyitották a Liverpool-Manchester vasútvonalat, ezen a Stephenson által készített mozdonyok közlekedtek. A továbbiakban a gyorsan kiépülő vasútvonalak és hidak tervezésénél működött, ebben fia, Robert Stephenson (1803-1859) is közreműködött.

Stephenson, George
Web dokumentumok

2011.
jún. 9.
Denning, William Frederick halálának 80. évfordulója
Redpost, Somerset, Anglia, 1848. nov. 25. - Bristol, 1931. jún. 9.

Angol amatőrcsillagász
Főleg a meteorok megfigyelése terén végzett értékes munkát, de bolygó megfigyelései is jelentősek. Öt nova-csillag - köztük két nevezetes -, és két üstökös felfedezője. Az Angol Királyi Csillagászati Társaság aranyérmével jutalmazták. Nevét egy holdkráter és egy Marsbeli kráter viseli. (Bartha Lajos)

Denning, William Frederick
Web dokumentumok

2011.
jún. 9.
Guérin, Jean-Marie Camille halálának 50. évfordulója
Poitiers, Franciaország, 1872. dec. 22. - Párizs, 1961. jún. 9.

Francia állatorvos, bakteriológus, immunológus
Állatorvosi tanulmányokat folytatott Alfortban 1892-1896 között. 1897-től a Lille-i Pasteur-intézetben Albert Calmette-nek, az intézet igazgatójának asszisztenseként dolgozott, kígyóméreg elleni szérum fejlesztésén. 1900-ban laboratórium vezető lett. Albert Calmette-tel együtt kifejlesztette a gümőkór vakcináját (Bacillus Calmette-Guérin, BCG), együtt dolgoztak Calmette haláláig (1933). 1928-ban Guérin a párizsi Pasteur-intézetben a tuberkulózissal kapcsolatos szolgálat igazgatója lett. 1939-től a tuberkulózis elleni védelem nemzeti bizottságának alelnöke. 1955-ben a Francia Tudományos Akadémia tudományos nagydíjával tüntette ki.

Guérin, Jean-Marie Camille
Web dokumentumok

2011.
jún. 8.
Kovács István halálának 15. évfordulója
Budapest, 1913. dec. 16. - Budapest, 1996. jún. 8.

Fizikus, egyetemi tanár
A híres fasori evangélikus gimnáziumban érettségizett, majd 1936-ban matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett a budapesti tudományegyetemen. Még ebben az évben fizetés nélküli tanársegédi állást kapott a Műegyetemen. A következő évben két dolgozata jelent meg (amellyel doktori címet szerzett), a kétatomos molekulák spektrumáról. Ennél a kutatási területnél azután fél évszázadon át kitartott. 1946-48-ban a tudományegyetem természettudományi karának párttitkára, az elméleti fizikai tanszék adjunktusa, majd intézeti tanára (docense). 1948-49-ben Sopronban, a Műszaki Egyetem kihelyezett karán tanított, 1949-ben átvette a Bay Zoltán távozásával üresen maradt atomfizikai tanszék vezetését. 1950-es megalapításától kezdve 1956 októberéig a KFKI igazgatója volt. 1967-ben, 18 évi levelező tagság után - az akadémia rendes tagjai sorába választotta.

Kovács István
Web dokumentumok

2011.
jún. 8.
Crick, Francis Harry Compton születésének 95. évfordulója
Northampton, Northamptonshire, Anglia, 1916. jún. 8. - San Diego, California, USA, 2004. jún. 28.

Brit biofizikus, Nobel-díjas
A londoni University College-ben volt Ph.D. hallgató, ezt azonban a háború kitörése megszakította. A háború alatt az admiralitás számára dolgozott, 1947-től 1949-ig Cambridge-ben, majd egy ösztöndíj segítségével a Cambridge-i King's College újonnan létrehozott, Max Perutz által vezetett orvosi kutatóközpontjában biológiai, kémiai és krisztallográfiai tanulmányokat folytatott. 1954-ben doktorált. 1951-ben megismerkedett James Watsonnal, ettől kezdve együtt dolgoztak a DNS szerkezetének felderítésén. 1953-ban publikálták a DNS kettős csavar szerkezetére vonatkozó elgondolásukat. 1962-ben Watson, Crick és Wilkins megosztott orvosi Nobel-díjat kapott a DNS molekula szerkezetének megállapításáért és az élő anyagban történő információátadásban betöltött szerepének feltárásáért. A továbbiakban biokémiával, a fehérjeszintézis problémáival foglalkozott.

Crick, Francis Harry Compton
Web dokumentumok

2011.
jún. 8.
Wilson, Kenneth Geddes születésének 75. évfordulója
Waltham, Massachusetts, USA, 1936. jún. 8. - Saco, Maine, 2013. jún. 15.

Amerikai fizikus, Nobel-díjas
1956-ban szerzett diplomát a Harvard Egyetemen, majd 1961-ben doktorált a Caltech-en Murray Gell-Mann vezetésével részecskefizikából. 1963-tól a Cornell Egyetemen dolgozott, melynek 1970-ben fizikaprofesszora lett. Doktori dolgozata a relativisztikus kvantumtérelmélet renormálási módszereihez kapcsolódott. Később felismerte, hogy a probléma tárgyalása analógiába hozható a különböző szimmetriájú makroszkopikus állapotok közötti fázisátalakulások elméletével. 1982-ben fizikai Nobel-díjat kapott "a fázisátalakulásokkal kapcsolatos kritikus jelenségekre vonatkozó elméletéért". (Piriti János)

Wilson, Kenneth Geddes
Web dokumentumok

2011.
jún. 7.
Bresztovszky Béla halálának 70. évfordulója
Nagykároly, 1872. aug. 28. - Budapest, 1941. jún. 7.

Mérnök, műegyetemi tanár
1894-ben végzett a budapesti műegyetemen, majd ösztöndíjjal a darmstadti, genfi, berlini, müncheni és párizsi műszaki főiskolákon folytatta. 1896-1899-ig műegyetemen tanársegéd, s közben a Ganz Danubius Hajógyár hídosztályának mérnöke volt. 1916-tól a műszaki mechanikai és elméleti géptan tanszékhez kapcsolódó műszaki mechanikai laboratórium és Kísérleti Állomás vezetője és továbbfejlesztője volt. Működése alatt a laboratórium a hazai anyagvizsgálati kutatások egyik fontos központjává vált. Az 1902/1903-as tanévben az építőanyagokkal kapcsolatos laboratóriumi gyakorlatokat az egyetemi oktatásba is bevezette. Behatóan foglalkozott a repülés műszaki kérdéseivel is.

Bresztovszky Béla
Web dokumentumok

2011.
jún. 7.
Fraunhofer, Joseph von halálának 185. évfordulója
Straubing, Bajorország, 1787. márc. 6. - München, 1826. jún. 7.

Német fizikus, optikus, csillagász
Árva gyerekként önképzéssel szerezte ismereteit. Egy szerencsés kimenetelű baleset hívta fel rá Miksa bajor választófejedelem, valamint Utzschneider figyelmét, a München melletti Benediktbeuern szekularizált bencés apátságában működő optikai intézetet vezette. Fraunhofer 1818-ban az Intézet vezetője lett. Fraunhofer számos műszert és eszközt fejlesztett lencsék készítésére alkalmas üvegfajták előállítására, valamint lencsék csiszolására. Különféle üvegfajták fényelhajlító tulajdonságait tanulmányozva homogén fény előállítására törekedett. Ő találta fel a spektroszkópot, mellyel képes volt a fény hullámhosszát megmérni. Ugyancsak ő konstruálta meg a mikrométert is. A Nap színképének vizsgálata során fedezte fel a ma Fraunhofer-féle vonalaknak nevezett sötét vonalakat. Elsőként alkalmazta széleskörűen az optikai rácsot. Fölismerte azt is, hogy egyes elsőrendű csillagok színképe különbözik a Napétól. Ezzel a csillagászati spektroszkópia elindítója is lett. A dorpati csillagvizsgáló számára készített refraktor és a berlini obszervatórium számára készített heliométer korának technikai csúcsteljesítményei voltak. A müncheni Akadémia rendkívüli tagjának választotta.

Fraunhofer, Joseph von
Web dokumentumok

2011.
jún. 7.
Mulliken, Robert Sanderson születésének 115. évfordulója
Newburyport, Massachusetts, USA, 1896. jún. 7. - Arlington, Virginia, 1986. okt. 31.

Amerikai fiziko-kémikus, Nobel-díjas
A Massachusetts Institute of Technology-n tanult, majd a chicagoi egyetemen szerzett Ph. D. fokozatot. Az első világháború idején hadászati szempontból jelentős szerves kémiai kutatásokat végzett. 1922-ben ő javasolta az izotópok centrifugálás útján való szétválasztását. 1931-től 1985-ig a chicagoi egyetem professzora volt. A 2. világháború alatt részt vett a Plutonium Project nevű atomkutatási programban. 1961-tól Florida állam egyetemén kutató professzor, s számos amerikai és európai egyetem vendégprofesszora volt. A kvantumkémia területén végzett kutatásaival továbbfejlesztette az atom- és molekulaszerkezet elméletét, felfedezte az elektronegativitást, megmagyarázta a hiperkonjugáció jelenségét. A kémiai kötéseknek és a molekulák elektronszerkezetének molekulapálya-módszerrel való kutatásában elért eredményeiért 1966-ban kémiai Nobel-díjat kapott.

Mulliken, Robert Sanderson
Web dokumentumok

2011.
jún. 6.
Regiomontanus (Müller, Johannes) születésének 575. évfordulója
Königsberg, Bajorország, 1436. jún. 6. - Róma, Itália, 1476. júl. 6.

Német matematikus, csillagász
Eredeti neve Johannes Müller. Lipcsében és Bécsben tanult. Peuerbach tanítványa és barátja volt, együtt dolgoztak Ptolemaiosz Almagestjének javított latin fordításán. A munkát Peuerbach halála után Regiomontanus folytatta és fejezte be. 1461-től Itáliában Bessarion kardinális udvarában tartózkodott, itt a görög matematika és csillagászat további klasszikus műveivel ismerkedett meg. 1467-ben Vitéz János esztergomi érsek hívására Magyarországra jött, aki az akkor újonnan megalapított pozsonyi egyetem (Academia Istropolitana) professzorának is meghívta. Mátyás király udvarában a Corvina könyvtár görög kéziratait rendezte. Magyarországon írta Ephemerides című csillagászati művét, amelyet Kolumbusz is felhasznált felfedező útján, valamint itt készítette el trigonometriai munkáját és táblázatait. 1471-ben Nürnbergbe távozott, ahol további csillagászati megfigyeléseket végzett és egy nyomdát is alapított. Ő készítette 1473-ban az első olyan táblázatot, amely bármely időpontra meghatározza a Nap és a Hold egymáshoz viszonyított helyzetét. Ennek a földrajzi hosszúság meghatározásában volt fontos szerepe, különösen az éjszakai hajózásnál. 1475-ben IV. Sixtus pápa Rómába hívta, hogy a naptárreformban közreműködjék, itt is halt meg, hirtelen.

Regiomontanus (Müller, Johannes)
Web dokumentumok

2011.
jún. 6.
Kunz Alfonz születésének 120. évfordulója
Budapest, 1891. jún. 6. - Budapest, 1974. szept. 13.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
Vegyészmérnöki tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, ahol katonai szolgálat után oklevelet 1921-ben és műszaki doktorátust 1923-ban szerzett. 1925-ben mint Rockefeller-ösztöndíjas az Egyesült Államokban, majd Berlinben és a grazi egyetemen volt. 1927-től a fűzfői Nitrokémia Ipartelepek laboratóriumát vezette, később a vállalat műszaki igazgatója volt. 1939-ben meg kellett válnia a vállalattól, ahová 1949-ben szakértőként került vissza. 1953-tól a Gépipari Technológiai Intézet osztályvezetője, 1954-től a budapesti műszaki egyetem hadmérnöki kar tanszékvezetője. Főleg a cukrok kémiájával foglalkozott. Részt vett a Zemplén-féle cukorelszappanosítás kidolgozásában, az Egyesült Államokban a Hudson-szabály megállapításának munkálataiban. Vizsgálta a robbanóanyaggyártás sorát, valamint a biztonságos lőpor szárításos módszerét.

Web dokumentumok

2011.
jún. 6.
Fekete Sándor születésének 95. évfordulója
Makó, 1916. jún. 6. - Budapest, 1973. ápr. 11.

Bányamérnök
Oklevelét a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya- és Kohómérnöki Karán szerezte. Pályáját az aknaszlatinai sóbányánál kezdte, majd a Petrosani Rt. tótosbányai ércbányájához, onnan a nagybányai aranyérc-feldolgozóhoz került 1943-ban, ennek műszaki osztályát vezette. 1944 őszétől Brennbergbányán, 1948-tól Oroszlányban, ill. Tatabányán működött. Oroszlányban koncentrált fejlesztési módot dolgozott ki és alkalmazott az ottani vastelep egy vágatrendszerrel való lefejtésére, majd a Nagybányai Aranyércfeldolgozó üzemek munkáinak irányítója. 1957-1964 között az Úrkúti Mangánércbányának volt főmérnöke. Munkatársaival kidolgozta az ottani karbonátos mangánérc hidrometallurgiai feldolgozásának egy új változatát. 1964-től a Bányászati Kutató Intézet ásványelőkészítő és vegyészeti főosztályát vezette.

Web dokumentumok

2011.
jún. 6.
Heckmann, Otto Hermann Leopold születésének 110. évfordulója
Opladen, Németország, 1901. jún. 6. - Regensburg, 1983. máj. 13.

Német csillagász
Az európai nemzetközi obszervatórium megszervezője. A bonni egyetemen tanult, majd 1927-41 között a göttingeni Obszervatóriumban dolgozott (1939-től igazgató), 1962-ig a hamburgi Csillagvizsgáló igazgatója, az egyetem professzora. Részletesen tanulmányozta az M44 csillaghalmazhoz tartozó halván csillagokat, és számos fiatal csillaghalmaz szín-fényesség diagramját készítette el. A német székhelyű, nemzetközi jellegű Astronomische Gesellschaft felkérésére a csillagok sajátmozgásának harmadik katalógusát szerkesztette, amely 180000 csillagot tartalmaz. 1962-től, nemzetközi felkérésre a La Sillá-n tervezett Európa Déli Obszervatóriumának (European Southern Observatory = ESO) - amelynek kezdetben 6, ma 14 állam a résztvevője - első szervező-igazgatója. 1969-től főleg az Univerzum szerkezetének modelljeivel (a relativitás elmélet következetes alkalmazásával) foglalkozott. 1967-70 között a Nemzetközi Csillagászati Unió elnöke volt. Érdemeit a J. C. Watson, és az USA Bruce-érmével ismerték el. Nevét az 1650.sz. kisbolygó őrzi. Magyar nyelven is megjelent, életrajzi műve a 20.sz. csillagászatának krónikája. (Bartha Lajos)

Heckmann, Otto Hermann Leopold
Web dokumentumok

2011.
jún. 6.
Snell, George Davis halálának 15. évfordulója
Bradford, Massachusetts, USA, 1903. dec. 19. - Bar Harbor, Maine, 1996. jún. 6.

Amerikai genetikus, immunológus, Nobel-díjas
A Harvard Egyetemen szerezte meg doktori fokozatát. 1935-től egészen 1969-ben történt nyugdíjbavonulásáig a Jackson Laboratory-ban végezte munkáját (Bar Harbor, Maine). Ő mutatta meg elsőnek, hogy a röntgensugárzás mutációkat okozhat emlősökben. Egereken végzett vizsgálatokban felfedezte az ún. hisztokompatibilitási komplexumot, amely komplex génállomány kódolja a "saját" és "idegen" szövetek felismerésében, a szervezet idegen testszövet elleni kilökődési reakcióiban szerepet játszó antigéneket. Ez a felfedezés alapvetően járult hozzá a szervátültetések fejlődéséhez és lehetőségeinek tisztázásához. Felfedezéséért 1980-ban Jean Dausset-val és Baruj Benacerraf-fal együtt orvosi és fiziológiai Nobel-díjjal tüntették ki.

Snell, George Davis
Web dokumentumok

2011.
jún. 6.
Zorn, Max August születésének 105. évfordulója
Krefeld, Németország, 1906. jún. 6. - Bloomington, Indiana, USA, 1993. márc. 9.

Német matematikus
A hamburgi egyetemen végzett, 1934-ban az Egyesült Államokba emigrált. 1934-1936-ig a Yale University-n, később Kaliforniában, a Los Angeles-i Egyetemen dolgozott. 1946-tól professzor volt az Indiana University-nél. 1935-ben fogalmazta meg a lemmáját, ezt először 1922-ben K. Kuratowski fedezte fel. Zorn lemma vagy Kuratowski-Zorn-lemma a halmazelmélet egyik legfontosabb, (rendezett halmaz tekintetében fennálló) maximális elem létezését állító tétele.

Zorn, Max August
Web dokumentumok

2011.
jún. 5.
Fuchs Károly Henrik születésének 160. évfordulója
Pozsony, 1851. jún. 5. - Pozsony, 1916. jan. 10.

Matematikus, fizikus
Tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, hol többek között Petzval József tanítványa volt. 1877 után Sopronban, majd az ország több középiskolájában tanított. 1895-1896-ban Eötvös Loránd mellett asszisztensként kutatta a kapillaritás törvényeit. 1901-ben vonult nyugdíjba, ezután Pozsonyban tudományos munkásságával foglalkozott. Fontosak a földi és légi fotogrammetria terén végzett elméleti kutatásai és gyakorlati eredményei. Nagyszámú szakmunkájának jó része német nyelvű szakfolyóiratokban jelent meg. Hagyatékát az MTA kézirattára őrzi.

Web dokumentumok

2011.
jún. 5.
Lóczy Lajos ifj. születésének 120. évfordulója
Budapest, 1891. jún. 5. - Rio de Janeiro, Brazília, 1980. jún. 9.

Geológus, egyetemi tanár
Tanulmányait Zürichben végezte és itt kapott doktori diplomát 1914-ben. A budapesti tudományegyetem földtani tanszékén tanársegéd és a tektonika magántanára. A közgazdasági egyetem r. tanára, majd 1932 és 1948 között a Földtani Intézet igazgatója. Külföldi szakértői tevékenységet 1920 és 1961 között végzett, s ez alatt mintegy 17 országban dolgozott. 1961-ben végleg Brazíliában telepedett le. Egyetemi tanár Teheránban és a riói egyetemen az 1960-as években, majd az ottani Földtani Intézet szakértője, utána a Szövetségi Egyetem geotektonika tanára 1973 végéig. Jelentős szerepet vállalt az első magyarországi kőolajmezők termelésbe állításában. Hasonló tevékenységet végzett Marokkóban, Törökországban, Görögországban és Dél-Amerikában is. Munkásságának elismeréseként a világ több tudományos testülete választotta levelező és tiszteletbeli tagjává. Apja id. Lóczy Lajos geológus, egyetemi tanár.

Lóczy Lajos ifj.
Web dokumentumok

2011.
jún. 5.
Csonka János ifj. halálának 30. évfordulója
Budapest, 1897. szept. 25. - Buffalo, New York, USA, 1981. jún. 5.

Gépészmérnök
Édesapjával, Csonka Jánossal és testvérével, Csonka Bélával Budapesten a két világháború között létrehozta és igazgatta a Csonka Gépgyárat. A jelentős iparvállalatban különféle motorok, segédmotorok, szerszám- és mezőgazdasági gépek szerkesztésében és precíziós gyártásuk megszervezésében vett részt. A magyar automobilizmus érdekében is eredményes munkát fejtett ki. Vállalatánál korát megelőzve szociális létesítményeket alapított. Miután 1948-ban gyárát államosították, külföldre távozott. Az Egyesült Államokban megbecsült mérnökként dolgozott 1973-ig. Testvérével széles körű kísérleteket folytatott mikrokarburátornak nevezett találmányukkal, amellyel 15 százalékos benzinmegtakarítást sikerült elérni, a káros kipufogóanyagok csökkentése mellett.

Csonka János ifj.
Web dokumentumok

2011.
jún. 5.
Cotes, Roger halálának 295. évfordulója
Burbage, Anglia, 1682. júl. 10. - Cambridge, 1716. jún. 5.

Angol matematikus, csillagász
Cambridge-ben a csillagászat professzora volt. A Royal Society tagja volt. Newton egyik legkiemelkedőbb társa, hasonló gondolatmenetet követve, már 1715-ben közel jutott az Euler-képlethez. A Principia második kiadásánál 1709 és 1713 között segített Newtonnak. Okkal mondta róla halála után Newton: "Ha Cotes tovább élt volna, akkor most tudnánk valamit." A szögnek az ívhosszal való mérésének elvét Cotes-nek köszönhetjük. Nála már minden készen volt a radiánnal kapcsolatban. Felismerte, hogy ez egy természetes szögmérték. Az ő ötlete volt 1714-ben a radián kifejezés.

Cotes, Roger
Web dokumentumok

2011.
jún. 5.
Kaufmann, Walter születésének 140. évfordulója
Elberfeld, 1871. jún. 5. - Freiburg im Breisgau, 1947. jan. 1.

Német fizikus
Tanulmányait Berlinben és Münchenben végezte, majd a Berlini Egyetem tanára lett. Leghíresebb mérési eredményeit a katódsugárzással kapcsolatban a berlini korszakában érte el. 1908 és 1935 között a kelet-poroszországi Königsberg (ma Kalinyingrád) egyetemén tanított. Az elektronokkal végzett gyorsítási kísérletei során detektálta a tömegváltozásokat, és tökéletes egyezést talált a speciális relativitáselmélet jóslataival. Ezzel a newtoni világkép korábbi egysége örökre megbomlott. 1902-ben jelent meg fő műve, "A Becquerel - sugarak eltérítése elektromos és mágneses mezőben, és az elektron változékony tömege" címen.

Kaufmann, Walter
Web dokumentumok

2011.
jún. 5.
Pohl, Robert Wichard halálának 35. évfordulója
Hamburg, Németország, 1884. aug. 10. - Göttingen, 1976. jún. 5.

Német fizikus
A heidelbergi egyetemen tanult, majd Berlinben doktorált. 1905-től 1914-ig Berlinben volt asszisztens, ekkor behívták katonai szolgálatra. A göttingeni egyetem által felajánlott professzori állást csak a háború után, 1919-ben foglalhatta el. Itt is maradt 1952-ig, emeritus professzori státuszba kerüléséig, azonban ezután is folytatta aktív tevékenységét. Már 1909-ben megmérte a röntgensugarak hullámhosszát. Göttingenben szilárdtestfizikával és kristályoptikával foglalkozott. Sikerült nagyméretű alkálihalogenid-egykristályokat növesztenie, előre tervezett hibahelyekkel. Sokat tett a természettudományos ismeretek terjesztéséért, számos eszközt és kísérletet tervezett oktatási, didaktikai célokra.

Pohl, Robert Wichard
Web dokumentumok

2011.
jún. 5.
Grunsky, Helmut halálának 25. évfordulója
Aalen, Németország, 1904. júl. 11. - Würzburg, 1986. jún. 5.

Német matematikus
1922-27 között Stuttgartban és Berlinben fizikát tanult, 1927-ben Berlinben szerzett diplomát. Ezután a Berlini Egyetemen matematikát tanult, és 1932-ben L. Bieberbachnál doktorált. 1930-39 között a Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik című folyóirat szerkesztőségében dolgozott, doktori fokozatának elérése után mint a folyóirat szerkesztője. 1939-45 között a külügyminisztériumnál kódfejtőként dolgozott, 1945-49 között középiskolában tanított. 1949-ben a Tübingen-i egyetemen magántanár lett, 1954-1958 között a Mainz-i egyetemen rendkívüli professzorként tanított. 1958-ban Würzburgban professzori kinevezést kapott. 1972 után mint emeritus professzor, több USA-beli egyetemen vendégprofesszorként tanított. A komplex analízis, a függvényelmélet voltak matematikusi tevékenységének fő területei.

Grunsky, Helmut
Web dokumentumok

2011.
jún. 5.
Korff, Serge Alexander születésének 105. évfordulója
Helsinki, Finnország, 1906. jún. 5. - New York, USA, 1989. dec. 1.

Orosz származású amerikai fizikus
A kozmikus sugárzás kutatásának egyik úttörője. Princetonban doktorált 1931-ben, a Mt. Wilson Obszervatóriumban, a CalTech-en, majd 1941-től a New York Egyetemen dolgozott, 1945-től a fizika professzora volt. Kifejlesztette a proporcionális számlálók egyik fajtáját, amelyek a neutronok detektálásban játszanak fontos szerepet. A világ számos pontján végzett ballonos, rakétás, repülős és magashegyi méréseket, melyek során kimutatta, hogy a felső légkörben a nagy energiájú kozmikus sugárzás hatására neutronok keletkeznek. Az eredménynek fontos szerepe volt a radiokarbon-kormeghatározás kalibrálásában, Libby Nobel-előadásában hangsúlyozta is ebben Korff szerepét. (Piriti János)

Korff, Serge Alexander
Web dokumentumok

2011.
jún. 4.
Gaillot, Jean-Baptiste-Aimable halálának 90. évfordulója
Saint-Jean-sur-Tourbe, Marne, Franciaország, 1834. ápr. 27. - Chartres, Eure-et-Loire, 1921. jún. 4.

Francia csillagász
LeVerrier meghívására 1861-ben érkezett a Párizsi Csillagvizsgálóba, ahol haláláig dolgozott. Legfontosabb eredménye, hogy jelentősen pontosítva befejezte LeVerrier bolygómozgásokra vonatkozó munkáját. A Jupiter-típusú bolygók pályaelemeit és tömegét az akkor elérhető legnagyobb pontossággal sikerült meghatároznia. További jelentős munkája az obszervatórium fél évszázadon át történő meridiánátmenet-méréseinek feldolgozása és közzététele. Ezeknek az idő meghatározásában, majd a Föld forgásának vizsgálatában volt igen nagy jelentőségük. (Piriti János)

Web dokumentumok

2011.
jún. 4.
Lindelöf, Ernst Leonard halálának 65. évfordulója
Helsingfors, Orosz Birodalom (ma Helsinki Finnország), 1870. márc. 7. - Helsinki, 1946. jún. 4.

Finn matematikus
Édesapja Leonard Lorenz Lindelöf matematikaprofesszor volt 1857 és 1874 között a Helsingforsi Egyetemen. Amikor Lindelöf matematikát ment tanulni az egyetemre 1887-ben, akkor már édesapja nem tanított ott. Az 1891-es évet Stockholmban töltötte, és 1893-1894 között Párizsban tanult, majd visszatért Helsingforsba, ahol 1895-ben doktorált. Ezután docensként tanított, majd egy göttingeni kitérő után 1902-ben adjunktussá nevezték ki és a következő évben professzor lett. 1907-től az Acta Mathematica szerkesztői tanácsának volt a vezetője. Komplex függvénytannal, differenciálegyenletekkel, variációszámítással is foglalkozott. Nevét viseli a Lindelöf-tér, Lindelöf-hipotézis, Picard-Lidelöf-féle egzisztenciatétel. Csillagászattal is foglalkozott, az égitestek mechanikáját tanulmányozta. Később felhagyott a kutatói tevékenységgel, hogy életét a tanításra és tankönyvek készítésére szentelje. A skandináv matematikáért folytatott tevékenységének elismeréseként Uppsalában, Oslóban, Stockholmban és Helsinkiben egyetemet neveztek el róla.

Lindelöf, Ernst Leonard
Web dokumentumok

2011.
jún. 4.
Furchgott, Robert Francis születésének 95. évfordulója
Charleston, South Carolina, USA, 1916. jún. 4. - Seattle, Washington, 2009. máj. 19.

Amerikai farmakológus, Nobel-díjas
Kémiából szerzett diplomát 1937-ben a University of North Carolina at Chapel Hill-en, Ph.D. fokozatát biokémiából a Northwestern University-n kapta 1940-ben. 1949 és 1956 között a Washington University orvosi karán oktatott, 1956-tól 2009-ig a gyógyszerészet professzora volt a State University of New York-on. Egyidejűleg 1989 és 2004 között a Miami egyetem professzora is volt. 1978-ban felfedezte, hogy egy vegyület keletkezik az endothelium sejtjeiben, amely az érfalakat ellazítja. Ferid Murad és Louis Ignarro folytatták a kutatásokat, melyek kimutatták, hogy ez az anyag a szervezetben keletkező nitrogénmonoxid. Kutatásaikért hárman megosztott orvosi Nobel-díjban részesültek 1998-ban. Felfedezésük szolgált a Viagra gyógyszer kifejlesztésének alapjául.

Furchgott, Robert Francis
Web dokumentumok

2011.
jún. 3.
Lóky Béla halálának 65. évfordulója
Terestyénfa, Vas vm., 1872. febr. 3. [1871.] - Mernye, 1946. jún. 3.

Piarista mennyiségtan- és természettantanár
1890-ben Nyitrán kezdte meg teológiai tanulmányait. 1891-től helyettes tanár Máramarosszigeten. 1892-től a kolozsvári egyetemen matematika-fizika szakos hallgató, tanári oklevelét 1894-ben szerezte meg. Egy évig Sátoraljaújhelyen tanított, 1895-től Kolozsváron, ebben az évben doktorált. Kolozsvárott a piarista gimnázium mellett tanított a piarista tanárképző intézetben, a kereskedelmi akadémián. Általa kitűzött feladatokkal és feladatmegoldásaival többször találkozhatunk a Középiskolai Matematikai Lapokban. 1910-1920 között a debreceni piarista gimnázium igazgatója volt. Innen Budapestre helyezték át, ahol a piarista gimnázium és tanárképző igazgatója lett 1928-ig. 1921-től tankerületi főigazgató, 1925-től a rendi gimnáziumok felügyelője volt. Négyjegyű logaritmuskönyve nagyon sok kiadást ért meg 1929 és 1971 között.

Lóky Béla
Web dokumentumok

2011.
jún. 3.
Massány Ernő halálának 65. évfordulója
Kispalugya, 1878. nov. 26. - Budapest, 1946. jún. 3. [jan. 20. / júl. 2.]

Meteorológus, légügyi szakértő, csillagász
A budapesti egyetemen szerzett tanári oklevelet. 1902-től az Országos Meteorológiai Intézet munkatársa. Jelentős szerepe volt a műszeres meteorológiai léggömbök magyarországi felbocsátásának megszervezésében 1917-ben nyugdíjba ment, ekkor átvette az albertfalvai repülőgépgyár igazgatását. 1927-től újból a Meteorológiai Intézet prognózisosztályának a vezetője 1943-ban igazgató helyettesi címmel nyugdíjba vonult. Részt vett a Magyar Aero Club, majd a Magyar Aero Szövetség megalakításában. 1911-ben a Magyar Automobil és Avitikai Szemlét, 1913-tól 1917-ig az Aero c. lapot szerkesztette. Az ógyallai asztrofizikai obszervatóriumban Jupiter - észleléseket készített, és a felhősávok periodikus változásait tanulmányozta, utóbb üstökös megfigyeléseket is végzett. Igen tevékeny és értékes tudománynépszerűsítő munkát folytatott. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2011.
jún. 3.
Bartucz Lajos halálának 45. évfordulója
Szegvár, 1885. ápr. 1. - Budapest, 1966. jún. 3.

Antropológus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, 1908-ban antropológiából bölcsészdoktori oklevelet nyert. 1914-ben a budapesti tudományegyetem Embertani Intézetének adjunktusa. A Tanácsköztársaság idején a munkásegyetemen tartott előadásai miatt állásától megfosztották, csak 1926-ban jutott antropológusi munkakörhöz a Néprajzi Múzeumban, 1935-ben megbízott igazgatója. 1940-től a szegedi egyetem ny. r. tanára. 1949-1959 között egyúttal a budapesti egyetemen is tartott előadásokat. 1959-től a budapesti egyetem Embertani Intézetének vezetője. Széles körű tudományos munkásságának súlypontja a népvándorlás és a honfoglalás kori leletekre jut. Az élők körében végzett vizsgálatai a magyarság etnikai csoportjainak megismerésében jelentősek. Nevéhez fűződik többek közt Martinovics Ignác és forradalmár társai budai sírhelyének felkutatása és maradványaik azonosítása. 1923-ban megindította és szerkesztette az Anthropológiai Füzeteket. Tevékeny részt vett az Alföldi Tudományos Intézet megszervezésében s annak első igazgatója volt.

Bartucz Lajos
Web dokumentumok

2011.
jún. 3.
Németh Endre halálának 35. évfordulója
Pécs, 1891. nov. 19. - Budapest, 1976. jún. 3.

Mérnök, egyetemi tanár
1913-ban szerzett oklevelet a budapesti műegyetemen. 1918-1922 között a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű ózdi bányaigazgatóságán tervezési, geodéziai és bányamérési munkákat végzett. 1923-1932-ig a Földművelési Minisztérium Országos Halászati Felügyelőségénél dolgozott. 1932 és 1935 között a budapesti Kultúrmérnöki Hivatal munkatársa volt. Öntözőrendszerekkel és az öntözés gyakorlatával foglalkozott, ezeket Francia- és Olaszországban is tanulmányozta. 1937-1940-ig az Országos Öntözésügyi Hivatalban a Vízhasznosítási Osztályt vezette. 1940-ben a budapesti műszaki egyetem mérnöki és építészmérnöki karának I. sz. vízépítési tanszékére ny. r. tanárrá nevezték ki, ezt 1962-ig vezette. Szerkesztette a Vízügyi Közleményeket, majd az Öntözésügyi Közleményeket. 1946-tól 1948-ig, majd 1950-1952 között a mérnöki kar dékánja volt. Több hazai és külföldi tudományos egyesület, társaság munkájában vett részt. Több díjjal tüntették ki.

Németh Endre
Web dokumentumok

2011.
jún. 3.
Hutton, James születésének 285. évfordulója
Edinburgh, Skócia, 1726. jún. 3. - Edinburgh, 1797. márc. 26.

Skót természettudós, geológus, kémikus
Edinburghban és Leidenben tanult, 1749-ben orvosi diplomát szerzett, később geológiát tanult. Módszert dolgozott ki az ammónia előállítására. 1768-ban Edinburghban összebarátkozott Joseph Black vegyésszel, s részt vett az edinburghi Royal Society 1783-as megalapításában. Hutton a földfelszín tanulmányozása során arra a következtetésre jutott, hogy a Föld mai arculata létrejöttének magyarázatához nincs szükség a bibliai vízözönhöz hasonló katasztrófák feltételezésére. Ez az elmélet uniformitarianizmus néven vált ismertté. Elképzelései heves bírálatot váltottak ki, ezekre A Föld elmélete című kétkötetes munkájában válaszolt, mely 1795-ban jelent meg, a harmadik kötetet halála miatt nem tudta befejezni. Könyvének nyelvezete nehézkes, halála után elméletét majdnem elfelejtették, ám barátja, John Playfair megírta a mű világos összefoglalását, A Föld Hutton-féle elméletének szemléltetése címmel, saját megfigyeléseivel kiegészítve. Ez 1802-ben jelent meg és mindenkit meggyőzhetett az uniformitarianizmus igazáról, Hutton művét azonban Charles Lyell tette általánosan elfogadottá.

Hutton, James
Web dokumentumok

2011.
jún. 3.
Hopf, Heinz halálának 40. évfordulója
Gräbschen, Németország, (ma Wroclaw, Lengyelország), 1894. nov. 19. - Zollikon, Svájc, 1971. jún. 3.

Német matematikus
1913-ban egyetemi tanulmányait a sziléziai Friedrich Wilhelm Egyetemen kezdte meg, ahol több jeles matematikus, többek között Ernst Steinitz is tanította. 1920-ban Berlinbe költözött és folytatta matematikai tanulmányait. Itt L. Bieberbach irányítása mellett dolgozta ki doktori disszertációját. Ezután egy évet Göttingenben töltött. Ebben az időben ott dolgoztak David Hilbert, Emmy Noether, s itt kötött egy életre szóló barátságot P. Alexandrovval. 1926-ban visszaköltözött Berlinbe, ahol topológia kurzusokat tartott. 1927/28 évet a Princeton Egyetemen töltötte. Berlinbe visszatérve Alexandrovval egy topologia-könyv megírásába kezdtek. Háromkötetesre tervezték, de csak egy kötet készült el, amit 1935-ben kiadtak. 1931-ben kinevezést kapott a Zürichi ETH-ra. Az 1946/47 és 1955/56 éveket az USA-ban töltötte és előadásokat tartott a New York és Stanford Egyetemeken. Elnöke volt a Nemzetközi Matematikai Szövetségnek. Zürichben emlékére Heinz Hopf-Díjat alapítottak. Több matematikai tétel, elmélet viseli a nevét.

Hopf, Heinz
Web dokumentumok

2011.
jún. 2.
Schenk Jakab, Vönöczky születésének 135. évfordulója
Óverbász, 1876. jún. 2. - Kőszeg, 1945. febr. 22.

Zoológus, ornitológus
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt kezdte és 1896-1899-ben Budapesten fejezte be. Matematikusnak indult, Herman Ottó ösztönzésére került kapcsolatba az ornitológiával. 1898-ban a Madártani Intézet asszisztense, 1927-ben helyettes igazgató, 1933-ban főigazgató lett. Főleg a madárvonulás kérdéseinek tanulmányozásával szerzett külföldön is elismert nevet. 1908-ban bevezette a költöző madarak gyűrűzését. Természetvédelmi tevékenységének köszönhető a kis-balatoni kócsagtelep megmentése. Élete végén a magyar solymászat története és a magyar sólyomnevek foglalkoztatták. 1905-től szerkesztője az Aquila c., folyóiratot. Több külföldi madártani társulat választotta tagjává.

Schenk Jakab, Vönöczky
Web dokumentumok

2011.
jún. 2.
Szilárd Béla halálának 85. évfordulója
Mezőberény, 1884. jan. 20. - Párizs, Franciaország, 1926. jún. 2.

Kémikus, gyógyszerész
1904-ben gyógyszerész oklevelet szerzett. 1907-ben Franciaországba ment, ahol ösztöndíjasként a Sorbonne-on tanult tovább, s közben Madame Curie laboratóriumában dolgozott. 1912-ben önálló kutatóintézetet alapított. 1914-től Londonban, majd Madridban élt, 1920-tól ismét Párizsban folytatta kísérleteit. Az elsők között foglalkozott a radioaktív sugárzások biológiai hatásával, ásványvizek radioaktivitásának mérésével. Figyelemreméltó eredményeket ért el a kémiában, különösen a kolloidikában. Számos eszköz fejlesztésén dolgozott sikeresen, így a radioaktivitás mérésére szolgáló radiométereket, valamint elektrométer készüléket szerkesztett. Fejlesztéseiért 1925-ben megkapta a Becsületrend lovagkeresztje kitüntetést.

Web dokumentumok

2011.
jún. 2.
Székely Hugó születésének 125. évfordulója
Budapest, 1886. jún. 2. - Budapest, 1982. jún. 2.

Építészmérnök
Oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett 1908-ban. Ezt követően Erdélyben vasutat tervezett és építésvezető volt. 1910-ben egy bécsi cégnél dolgozott, ahol megismerkedett a vasbeton szerkezetek számítási és méretezési módszerével. 1911-ben Magyarországon egy nagyvállalatnál végzett önálló statikai tervezéseket, nevéhez fűződik többek között a marosvásárhelyi kultúrpalota vasbeton szerkezetének tervezése. 1919-ben közgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. Az 1. világháború után hosszabb ideig Lengyelországban és Csehszlovákiában dolgozott. 1928-1948 között önálló statikai mérnöki irodája volt. Ekkor készítette a bánhidai erőmű, a peremartoni kénsavgyár, a várpalotai széntorony statikai terveit. Az 1948-1959 közötti időszakban az Építéstudományi Intézet, a Magasépítési Tervező Intézet, a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat és a Mélyépítési Tervező Vállalat statikus tervezője. Több híd, víztornyok, 1949-ben a hajdúnánási 400 vagonos gabonasiló vasbeton terveit készítette. Több munkáját hazai és külföldi szakmai folyóiratok ismertették.

Web dokumentumok

2011.
jún. 2.
Winter Ernő halálának 40. évfordulója
Győr, 1897. márc. 15. - Budapest, 1971. jún. 2.

Vegyészmérnök
1925-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett a budapesti műegyetemen. 1920-1924 között a vegyiparban működött kutatóvegyészként. 1925-ben került az Egyesült Izzóhoz, ahol rövid megszakítással 1950-ig dolgozott és jelentős találmányai születtek. 1950-ben a Távközlési Kutató Intézet munkatársa lett. 1962-ben az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetének igazgató helyettese, az elektronfizikai osztály vezetője. Jelentős eredményeket ért el az elektroncsövek fejlesztésében. Czuczor Károllyal és Bay Zoltánnal közösen új katódanyagokat hozott létre. A híradástechnikai és vákuumtechnikai ipar és kutatás kimagasló képviselője. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) alapító tagja. Új kutató gárdát nevelt fel. Közel száz találmánya, szabadalma volt. 1951-től az MTA tagja.

Winter Ernő
Web dokumentumok

2011.
jún. 1.
Kalecsinszky Sándor halálának 100. évfordulója
Sátoraljaújhely, 1857. febr. 27. - Budapest, 1911. jún. 1.

Kémikus
1878-ban a budapesti tudományegyetemen főtárgyként kémiából, melléktárgyakként fizikából és ásványtanból szerzett középiskolai tanári oklevelet. Than Károly és Lengyel Béla mellett 1878-tól gyakornok, 1883-tól tanársegéd. 1883-ban Heidelbergben Bunsen laboratóriumában dolgozott. 1884-től a Földtani Intézet vegyésze, itt korszerű laboratóriumot rendezett be kőszénvizsgálatokra és gazdag agyagipari gyűjteményt szervezett. 1892-ben a Természettudományi Társaság a magyarországi kőszéntelepek technológiai vizsgálatával bízta meg. Az erdélyi sós tavak rejtélyes felmelegedését eredményesen kutatta. 1902-től az MTA tagja.

Kalecsinszky Sándor
Web dokumentumok

2011.
jún. 1.
Carnot, Nicolas Leonard Sadi születésének 215. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1796. jún. 1. - Párizs, 1832. aug. 24.

Francia fizikus, matematikus, mérnök
1812-ben beiratkozott az École polytechnique-ba, ahol hadimérnökséget tanult. Társaival, Claude-Louis Navierrel és Gaspard-Gustave Coriolissal olyan professzorok tanították, mint Joseph Louis Gay-Lussac, Siméon Denis Poisson és André-Marie Ampére. Néhány évi katonai szolgálat után Párizsba költözött, ahol termodinamikai kutatást folytatott. 1824-ben jelentette meg nevezetes könyvét, melyben leírja azt a termodinamikai körfolyamatot, amelyet ma Carnot-ciklusnak nevezünk. Rudolf Diesel a XIX. század végén, a később róla elnevezett motor tervezésekor a Carnot-féle termodinamikai hatásfok alapján dolgozott. 1832-ben 36 éves korábban kolerában meghalt. A kor szokásának megfelelően valamennyi személyes holmiját, közöttük kéziratait is, elégették. Őt tekintik a világ első termodinamikusának.

Carnot, Nicolas Leonard Sadi
Web dokumentumok

2011.
jún. 1.
Hensel, Kurt Wilhelm Sebastian halálának 70. évfordulója
Königsberg, Poroszország (ma Kalinyingrád, Oroszország), 1861. dec. 29. - Marburg, Németország, 1941. jún. 1.

Német matematikus
Berlinben és Bonnban végezte egyetemi tanulmányait, tanárai között volt egyebek között Kirchhoff, Kronecker és Weierstrass is. A legnagyobb hatást Kronecker gyakorolta rá, aki doktori munkájának témavezetője is volt a berlini egyetemen. 1884-ben doktorált. 1901-ben kinevezték a marburgi egyetem professzorává, itt töltötte egész pályafutását. Továbbvitte Kronecker kutatásait. 1897-ben a bevezette a p-adikus számok fogalmát, mely igen nagy szerepet játszott a számelmélet és a matematika más területeinek későbbi fejlődésében. Módszerének segítségével számos tételt bizonyított a kvadratikus formák elméletében és a számelméletben. Nevéhez fűződik a Hensel-lemma. Szinte teljes pályafutásán keresztül dolgozott Kronecker összegyűjtött munkáinak szerkesztésén, melyek végül 5 kötetben jelentek meg. 1901-től a Crelle's Journal szerkesztője volt.

Hensel, Kurt Wilhelm Sebastian
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info