História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2021.
dec. 5.
Matskó János Mátyás (Matsko) születésének 300. évfordulója
Pozsony, 1721. dec. 5. - Kassel, Németország, 1796. nov. 19.

Magyar születésű német matematikus, csillagász
A pozsonyi líceum elvégzése után 1741-ben Jénába ment, két év múlva a göttingeni egyetemre iratkozott be, ahol Segner János András tanítványa volt. Halléban doktorált. 1745-1755-ig tanár volt a thorni gimnáziumban, később nevelő a Stolberg grófi családnál, 1761-ben a mennyiségtan tanára Rintelnben és 1767-től Kasselben. 1769-ben meghívták a kasseli csillagvizsgáló igazgatójául. Újjá szervezte az elavult obszervatóriumot, nap- és holdfogyatkozásokat észlelt, pozíciós csillagászattal foglalkozott. Dolgozataiban többek között mechanikai, hidrodinamikai és ballisztikai problémákat is tárgyalt.

Web dokumentumok

2021.
dec. 5.
Fialowski Lajos születésének 175. évfordulója
Borszczow, Galícia, 1846. dec. 5. - Budapest, 1909. máj. 30.

Botanikus, nyelvész
1851-ben került szüleivel Magyarországra. A bécsi egyetemen természetrajzi, földrajzi és nyelvészeti tanulmányokat folytatott. 1870-ben Sopronban kezdte meg tanári pályáját, s az akkor még németül érző és beszélő városban jelentős magyarosító tevékenységet fejtett ki. 1877-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett, majd 1884-ben Budapestre került tanárnak. Sokoldalú tudományos működésének fő iránya a természetrajzi és különösen a botanikai szaknyelv megtisztítása, de jelentős érdemei vannak a botanika történetének kutatása, a magyar gyorsírás terjesztése és rendszerének tökéletesítése terén is.

Web dokumentumok

2021.
dec. 5.
Petrik Lajos születésének 170. évfordulója
Sopron, 1851. dec. 5. - Budapest, 1932. jún. 7.

Vegyész
A grazi műegyetemen végezte tanulmányait, 1874-1889-ig ugyanott tanársegéd volt. 1880-ban a budapesti állami felső ipariskolán a kémiai technológia tanára, 1907-től az iskola igazgatója. Nemzetközi színvonalú eredményeket ért el a kerámiaipari kutatások területén, amelyet abban az időben "agyagiparnak" neveztek. A német Seger mellett, aki a berlini porcelángyár laboratóriumának vezetője volt, Európa legjelentősebb szilikátkémikusának tartották szakmai körökben. 1955-ben, az iskola fennállásának 75. évfordulóján róla, az iskola egykori igazgatójáról nevezték el a Thököly úti vegyipari technikumot, melynek mai neve: Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola.

Petrik Lajos
Web dokumentumok

2021.
dec. 5.
Zimányi József születésének 90. évfordulója
Budapest, 1931. dec. 5. - Budapest, 2006. szept. 26.

Fizikus
Az ezredfordulós Magyarország nemzetközi tekintélyű fizikusa volt. 1954-től kezdve haláláig munkahelye a KFKI, a Központi Fizikai Kutatóintézet volt, ahol 1973-84 között a Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Elméleti Osztályának vezetője, majd haláláig az intézet Tudományos Tanácsának elnöke volt. 1990-től a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagja, 1991-98 között az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) élettelen természettudományi szakkollégiumának elnökeként meghatározó módon hozzájárult az OTKA alapelveinek és működési módjának kialakításához. Szorgalmazta és elősegítette Magyarország CERN tagságát, 1992-2004 között a CERN Bizottságban magyar képviselő volt, a diplomáciai szintű tevékenység mellett jelentős, nagy létszámú kísérleti csoportok munkájában is részt vett. Kutatásai során kísérleti és elméleti atommagfizikával foglalkozott. Úttörője volt a részecskefizikával is átfedő új terület, a nehézion-fizika művelésének. Nevéhez fűződik a hadrokémia és a kvark-kémia kifejezések megalkotása és bevezetése a kvarkanyag kutatásába, a hidrodinamikai modellek atommagfizikai célokra való alkalmazásának elterjesztése, a Zimányi-Moszkowski modell megalkotása. A számítástechnika és az informatikai fejlesztések kutatási célokra történő hazai alkalmazásának úttörője volt. Megalapította a nemzetközileg elismert Budapesti Nehézion Iskolát, melyet tanítványai jelenleg is aktív kutatóként visznek tovább. Számos szakmai elismerést kapott, ezek közül kiemelkedik a 2000-ben kapott Széchenyi-díj. (Dr. Bíró Tamás)

Zimányi József
Web dokumentumok

2021.
dec. 5.
Cori, Carl Ferdinand születésének 125. évfordulója
Prága, Csehország, 1896. dec. 5. - Cambridge, Massachusetts, USA, 1984. okt. 20.

Osztrák-amerikai biokémikus, Nobel-díjas
A Prágai Német Egyetem hallgatójaként ismerkedett meg Gerty Radnitz-cal. 1920-ban kapták meg orvosi diplomájukat és ugyanebben az évben össze is házasodtak. 1922-ben kivándoroltak az Egyesült Államokba, 1922 és 1931 között mindketten egy Buffalo-i kutatóintézetében dolgoztak. Mindvégig szorosan együttműködtek, eredményeik közös publikációkban jelentek meg. 1931-től a Washington Egyetem orvosi karának (St. Louis, Missouri) munkatársai voltak. A szénhidrátok anyagcseréjét, a cukor tárolásának módját kutatták az emberi és állati szervezetben. 1936-ban itt fedezték fel a cukornak azt a foszfáttartalmú vegyületét, amely alapvető szerepet játszik a szénhidrát-anyagcserében, ezt róluk Cori-észternek nevezik. Ennek segítségével vált érthetővé, hogyan szabályozza az élő szervezet a glükóz és a glikogén kölcsönös egymásba alakulását. 1947-ben megkapták az orvosi-élettani Nobel-díjat a glikogén katalitikus konverziója folyamatának feltárásáért, Bernardo Houssay-vel megosztva. Ezen kívül is számos kitüntetést kaptak. Nevükhöz fűződik még a glikogén átalakulását leíró Cori-ciklus. Felesége halála után Carl Cori a glikogén tejsavvá bontásában résztvevő enzimek fizikokémiai vizsgálatával foglalkozott.

Cori, Carl Ferdinand
Web dokumentumok

2021.
dec. 5.
Heisenberg, Werner Karl születésének 120. évfordulója
Würzburg, Németország, 1901. dec. 5. - München, 1976. febr. 1.

Német atomfizikus, Nobel-díjas
Arnold Sommerfeld mellett szerzett bölcsészdoktori oklevelet elméleti fizikából 1923-ban. Ezután Max Born tanársegéde lett Göttingenben és ugyanott 1924-ben magántanárrá habilitálták. 1924-1925-ben ösztöndíjasként, majd 1926-ban asszisztensként Niels Bohr mellett dolgozott a koppenhágai egyetemen. 1927-1941-ig a lipcsei egyetem elméleti fizika professzora és az Elméleti Fizikai Intézet igazgatója volt. 1941-1945-ig a berlini egyetem, 1945-1955-ig a göttingeni egyetem, 1956-tól pedig a müncheni egyetem elméleti fizika professzora és 1947-től a Max Planck Intézet igazgatója volt. A 2. világháború alatt részt vett a német atomfegyver-program fejlesztési munkáiban. Munkássága kiterjedt szinte az egész elméleti fizika, különösen az atomfizika, a magfizika és az elemi részek fizikájának területére. 1925-ben dolgozta ki a kvantummechanika első megfogalmazását, a mátrixmechanikát. Felállította a mikrofizika egyik legalapvetőbb összefüggését, a róla elnevezett határozatlansági összefüggést. 1932-ben kapta meg a fizikai Nobel-díjat. Nevéhez fűződik az első atommagelmélet kidolgozása, amely szerint az atommag protonokból és neutronokból épül fel. Ő vezette be a nukleonok közötti kicserélődési kölcsönhatást és az izotóp-spin fogalmát. A mágnesség terén elért eredményei is igen jelentősek. Élete végén az elemi részek egységes kvantumtérelméletén dolgozott.

Heisenberg, Werner Karl
Web dokumentumok

2021.
dec. 4.
Khayyam, Omar halálának 890. évfordulója
Nishapur, Perzsia (ma Irán), 1048. máj. 18. - Nishapur, 1131. dec. 4.

Perzsa matematikus, fizikus, asztronómus, filozófus, költő
Több kiváló tudósnál eltöltve egy-két évet, foglalkozott a Korán különböző olvasataival és magyarázataival, majd az arab nyelvvel és irodalommal, később pedig a teológiát, a jogtudományt, a logikát, az orvostudományt és a filozófiát tanulmányozta, de legkedvesebb területe a matematika volt, elméletileg és a csillagászatban alkalmazva. Málik sáh főtanácsosa lett, s az ő segítségével bekerült a királyi udvarba, ahol orvosként, csillagászként és csillagjósként nyert alkalmazást, noha - mint komoly tudós - nem hitt a jóslatokban és a babonákban. Nizámu-l-Mulk nagy pártfogója volt a tudományoknak, ő alapította meg a bagdadi Nizamíjje-egyetemet és a nisápuri főiskolát, amely mellé obszervatóriumot is építtetett. A nisápuri főiskola tanárává és az obszervatórium vezetőjévé barátját, Omárt nevezte ki. 1074-ben Málik sáh elhatározta, hogy megreformáltatja a naptárt, s a feladattal a tudós csillagászt bízta meg, aki egy bizottság segítségével öt évi munka után készült el az új naptárral. Harmadfokú egyenleteket oldott meg azáltal, hogy egy körrel metszett egy parabolát, bevezette a racionális számok fogalmát. Csillagászati táblázatokat állított össze.

Khayyam, Omar
Web dokumentumok

2021.
dec. 4.
Tempel, Ernst Wilhelm Leberecht születésének 200. évfordulója
Niedercunnersdorf, Szászország (ma Németország), 1821. dec. 4. - Arcetri, Olaszország, 1889. márc. 16.

Német csillagász, litográfus
Meissenben tanulta a litográfia mesterségét, majd európai vándorút után Velencében telepedett le, ahol nagy hírnévre tett szert jó minőségű, részletgazdag litográfiáival. Amatőr csillagászként fedezett fel 1859-ben egy üstököst, és a Fiastyúk csillaghalmaz egyik reflexiós ködét. 1860-ban a marseille-i csillagvizsgálóba hívták, ahol további tizenkét üstököst és öt kisbolygót fedezett fel. 1870-ben a német-francia háború kitörésekor visszatért Itáliába, ahol 1875-ben átvette az Arcetri Obszervatórium vezetését. Üstökösei mellett a (3808) Tempel kisbolygó és egy holdkráter őrzi nevét. (Piriti János)

Tempel, Ernst Wilhelm Leberecht
Web dokumentumok

2021.
dec. 4.
Bieberbach, Ludwig Georg Elias Moses születésének 135. évfordulója
Goddelau, Hessen-Darmstadt, Németország, 1886. dec. 4. - Oberaudorf, 1982. szept. 1.

Német matematikus
Félix Klein tanítványaként a göttingeni Georg-August-Egyetemen végzett, 1910-ben doktorált. A matematika területén elsősorban a komplex analizis területén dolgozott. Nevéhez fűződik a Koebe-Bieberbach tétel. Megoldotta Hilbert 18. problémáját. Tanulmányozta a polinomokat is. Közösen tett közzé tanulmányt Schurral 1928-ban. Matematika professzor lett a svájci Bázelben, a németországi Frankfurtban és a Berlini Egyetemen. Bieberbach egyike lett a nagyon kevés nácivá vált matematikusnak: vezető szerepet vállalt a zsidó származású oktatók, tudósok egyetemről való eltávolításában. Megtámadta Edmund Landaut azzal, hogy nem eléggé német definíciót ad π-re, 1934-ben Landaut elmozdították pozíciójából Göttingenből. Nagy erőfeszítéseket tett, hogy őt, mint a német matematika Führerét ismerjék el. Rasszista nézeteivel szemben több tudós emelte fel a hangját, köztük Helmut Grunsky, aki Bieberbach-nál szerezte meg doktorátusát. A 2. világháború befejeződése után 1945-ben politikai szerepvállalása miatt minden állását elvesztette, a Tudományos Akadémia kizárta soraiból. Életében 137 tanulmányt és könyvet írt, 17 tiszteletbeli doktori címet kapott, melyet politikai szerepvállalása miatt nagyrészt elvesztett.

Bieberbach, Ludwig Georg Elias Moses
Web dokumentumok

2021.
dec. 3.
Kosztolányi Árpád halálának 95. évfordulója
Szabadka, 1859. jan. 11. - Szabadka, 1926. dec. 3.

Matematika- és fizikatanár, főgimnáziumi igazgató, író
Egyetemi tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte. 1881-ben nyert tanári oklevelet. Egy ideig Eötvös Loránd mellett dolgozott. 1882-ben doktorált fizikából Budapesten, az ingamozgás elméletéből. 1883-ban a szabadkai gimnázium matematika-fizikatanára, 1901 után igazgatója. Az ő irányításával épült fel a szabadkai főgimnázium impozáns épülete, itt ma is középiskola működik. Szívesen zongorázott, vonzódott a csillagászathoz. Szépirodalommal is foglalkozott, írt verseket, elbeszéléseket a korabeli lapokba és folyóiratokba. Kosztolányi Dezső apja. (Dr. Radnai Gyula)

Kosztolányi Árpád
Web dokumentumok

2021.
dec. 3.
Melczer Miklós születésének 130. évfordulója
Budapest, 1891. dec. 3. - Budapest, 1985. márc. 7.

Orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár
Orvosi oklevelét 1918-ban Budapesten szerezte. 1910-1920 között a budapesti II. sz. Anatómiai Intézetben, 1920-28-ban a Bőrgyógyászati Klinikán, majd a Szegedi Bőr- és Nemikórtani Klinikán 1936-1940-ig dolgozott. 1939-ben tanszékvezető ny. r. tanár. 1940-től a pécsi Bőr- és Nemikórtani Klinika tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatási területe a Lymphogranuloma venereum kórtana és a vírusok szerepe a bőr- és nemibetegségekben, a rosszindulatú bőrtumorok korai felismerése. Nevéhez fűződik a kísérletes dermatológia megalapítása Magyarországon.

Melczer Miklós
Web dokumentumok

2021.
dec. 3.
Siegbahn, Karl Manne Georg születésének 135. évfordulója
Örebro, Svédország, 1886. dec. 3. - Stockholm, 1978. szept. 26.

Svéd fizikus, Nobel-díjas
A lundi egyetemen végezte egyetemi tanulmányait, doktorált 1911-ben, s lett fizikaprofesszor 1920-ban. Itt alapozta meg a röntgenspektroszkópia svédországi iskoláját. Kísérletileg vizsgálta különböző elemek karakterisztikus röntgensugárzását, ennek finomszerkezetét. Eredményei jelentősen hozzájárultak az atomhéj elektronszerkezetének megismeréséhez. Megmutatta, hogy az optikai spektrumnál megismert kiválasztási szabályok röntgensugárzás esetén is érvényesülnek 1925-ben kapta meg az 1924-es fizikai Nobel-díjat "röntgenspektroszkópiai vizsgálataiért és felfedezéseiért". Kutatásait fia, Kai Siegbahn (1918-2007) vitte tovább: ő a röntgenfotonok által kiváltott elektronokkal végzett nagy felbontású elektronspektroszkópiáért kapott megosztott fizikai Nobel-díjat 1981-ben. (Dr. Radnai Gyula)

Siegbahn, Karl Manne Georg
Web dokumentumok

2021.
dec. 2.
Bálint Nagy István halálának 90. évfordulója
Makó, 1893. jan. 1. - Makó, 1931. dec. 2.

Fül-orr-gégeorvos, orvostörténész
Orvosi oklevelének megszerzése után a budapesti fülklinika tanársegéd, majd a makói megyei közkórház orr-, fül- és gégeosztályának főorvosa. 1928-29-ben Bécsben orvostörténeti tanulmányokat végzett. 1931-ben Szegeden egyetemi magántanári képesítést szerzett. Orvosi hivatásának lett áldozata, betegkezeléskor fertőzést szenvedett el és vérmérgezésben halt meg.

Bálint Nagy István
Web dokumentumok

2021.
dec. 2.
Brouwer, Luitzen Egbertus Jan halálának 55. évfordulója
Overschie, Hollandia, 1881. febr. 27. - Blaricum, 1966. dec. 2.

Holland matematikus, filozófus
1897-től hallgatott az amszterdami egyetemen matematikát és fizikát. Pályafutása egész során itt oktatott, 1912-től mint rendkívüli, 1913-tól pedig mint rendes egyetemi tanár. 1909 és 1913 között jelentős eredményeket ért el a topológiában, elsősorban a topológiai leképezések területén. Legnevezetesebb eredménye a Brouwer-féle fixpont-tétel. Már doktori disszertációjában felvetette a matematika szisztematikus intuicionista megalapozásának problémáját, ennek tovább fejlesztésén mindvégig dolgozott. Elmélete miatt a matematika sok vezető személyiségével, így David Hilberttel ellentétbe került, támogatói közé tartozott Hermann Weyl. 1914 és 1928 között volt tagja a Mathematische Annalen szerkesztőbizottságának. A 2. világháború után alapító szerkesztője volt a Compositio Mathematica c. folyóiratnak. Intuicionista felfogása nem vált általánosan elfogadottá, de sok tekintetben termékenyítőleg hatott a matematikai gondolkodásra.

Brouwer, Luitzen Egbertus Jan
Web dokumentumok

2021.
dec. 2.
Bronstein, Matvej Petrovics (Bronstein, Matvei Petrovich) születésének 115. évfordulója
Vinnica Ukrajna, (Orosz Birodalom), 1906. dec. 2. - Leningrád, Szovjetúnió, 1938. febr. 18.

Szovjet elméleti fizikus, ifjúsági író, a sztálini önkény áldozata
Az orvoscsaládból származó, ellenforradalmi értelmiségi szervezkedésért elitélt, 32 éves korában ártatlanul kivégzett, tehetséges fizikus a Leningrádi Egyetemen Gamov és Landau közeli baráti köréhez tartozott. Rövid kutatói pályája során kvantumelektrodinamikával, félvezetőkkel, asztrofizikával, kozmológiával foglalkozott. Úttörőnek számít a kvantumgravitáció témakörében 1935-ben készített doktori disszertációja, melynek Fock és Tamm voltak opponensei, akik nagy elismeréssel nyilatkoztak róla. A középiskolások számára írt ismeretterjesztő fizikai könyveit felesége, az ugyancsak gyermekkönyveket író Lydia Chukovskaya (1907-1996) adatta ki újra, jóval Sztálin halála után, nagy nehézségek árán. A tudományos közösség számára Lev Okun, Victor Frenkel és Gennady Gorelik fedezte fel Bronstein kvantumgravitációs elméletét újra, a múlt század 90-es éveiben. (Dr. Radnai Gyula)

Bronstein, Matvej Petrovics (Bronstein, Matvei Petrovich)
Web dokumentumok

2021.
dec. 1.
Gáspár Rezső halálának 20. évfordulója
Érsekvadkert, Nógrád vm., 1921. febr. 7. - Debrecen, 2001. dec. 1.

Atomfizikus, egyetemi tanár
1943-ban szerzett tanári oklevelet matematika-fizika szakon a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Már hallgatóként Ortvay Rudolf mellett dolgozhatott, majd 1941-1943-ig tanársegédként tevékenykedett. 1943-1945-ig a pápai Református Kollégium tanára volt. 1945-1953-ig a budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetében tanított. 1953-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékének tanszékvezetője lett. 1965-ben a kvantumkémia területén végzett munkásságáért Állami Díjjal tüntették ki. Az 1963-64-es tanévben Boulderben (Colorado, USA), az 1978-79-es tanévben pedig Göttingenben volt vendégprofesszor. Tudományos pályáját Gombás Pál irányításával kezdte. Kutatási területe a kvantumkémia és szilárdtestfizika. Egyik legszélesebb körben idézett tudományos eredménye a kicserélődési potenciál egyszerűsített alakjára vonatkozik. Nemzetközi rangú tudományos iskolát teremtett a Debreceni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszékén. 1970-től az MTA tagja volt.

Gáspár Rezső
Web dokumentumok

2021.
dec. 1.
Kovács István halálának 10. évfordulója
Budapest, 1933. márc. 7. - Budapest, 2011. dec. 1.

Fizikus, egyetemi tanár
Szakérettségis tanfolyamot végezve érettségizett 1954-ben, és nyert felvételt az ELTE matematika-fizika tanári szakára. Innen egy félév sikeres elvégzése után ment át fizikus szakra és 1959-ben diplomázott. Nagy Elemér vette fel a kísérleti fizika tanszékre, ahol szilárdtest fizikai, fémfizikai kutatásokba kapcsolódhatott be. 1965-ben jelent meg "Diszlokációk és képlékeny alakváltozás" című (Zsoldos Lehellel közösen írt) könyve. 1967-ben lett a fizikai tudomány kandidátusa. 1971-ben a kísérleti fizika tanszékből két új tanszék keletkezett: "általános fizika tanszék" Kovács István és "szilárdtest fizika tanszék" Nagy Elemér vezetésével. Kovács István neve ekkor már jól ismert volt a szilárdtestek plasztikus deformációját és a diszlokációk kontinuum-modelljét kutató fizikusok körében. 1977-ben "Felületcentrált köbös fémek alakítási keményedése" című értekezése alapján lett a fizikai tudomány doktora. 1995-ig vezette a tanszéket, melyet akkor tanítványának és munkatársának, Lendvai Jánosnak adott át. Kutatásaival nemzetközi elismerést aratott mind a kiválások képződésének, mind a diszlokáció-részecske kölcsönhatás leírásának terén publikált fontos új eredményeivel. (Dr. Radnai Gyula)

Kovács István
Web dokumentumok

2021.
dec. 1.
Keill, John születésének 350. évfordulója
Edinburgh, Skócia, 1671. dec. 1. - Oxford, Anglia, 1721. aug. 31.

Skót matematikus
Az Edinburgh-i egyetemen, majd Oxfordban tanult, ezután Oxfordban oktatott, először fizikát, majd 1712-től az asztronómia professzora volt. Az elsők egyike volt, akik Newton nézeteit oktatták. Könyveiben is Newton nézeteit terjesztette. Élénken részt vett a Newton és Leibniz között folyó elsőbbségi vitában, ennek során Leibnizet plágiummal is vádolta.

Web dokumentumok

2021.
dec. 1.
Everest, George, Sir halálának 155. évfordulója
Gwernvale, Brecknockshire, Wales, 1790. júl. 4. - London, Anglia, 1866. dec. 1.

Walesi-brit földrajztudós, földmérő
Everest már az angliai katonai iskolákban kitűnt a műszaki tárgyakból, majd 1806-ban belépett a Kelet-indiai Társasághoz, és a következő hét évben Bengáliában szolgált. Holland Kelet-India brit megszállása idején ő végezte el Jáva felmérését (1814-16), majd visszatért Indiába. 1818-tól 1843-ig mindvégig India térképészeti felmérésén dolgozott, 1823-tól főfelügyelőként, 1830-tól pedig a földmérők főnökeként. Utóbbi minőségében bevezette a legpontosabb korabeli műszerek használatát. Vállalkozásuk során Everest és elődei felmérték a Himalájától az India déli csücskén fekvő Comorin-fokig húzódó 11,5 fok hosszúságú délkörívet. 1827-ben beválasztották a Royal Society tagjai közé, 1861-ben pedig lovaggá ütötték. Tiszteletére nevezték el 1865-ben a világ legmagasabb hegycsúcsát, a Mount Everestet

Everest, George, Sir
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info