História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2020.
szept. 23.
Kaszab Zoltán születésének 105. évfordulója
Farmos, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1915. szept. 23. - Budapest, 1986. ápr. 4.

Zoológus, entomológus
A budapesti tudományegyetemen végezte tanulmányait természetrajz-vegytan szakon. 1937-ben doktori szigorlatot tett. 1937-től az egyetemen díjtalan gyakornok, ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárában díjtalan tisztviselőjelölt. 1941-től muzeológus, 1955-től az Állattár vezetője, 1969-től a múzeum főigazgató helyettese, 1970-től főigazgatója. Az MTA Zoológiai Bizottságának 1966-tól elnöke, 1963-69-ben a Tudományos Minősítő Bizottság általános szakbizottságának elnöke. 1970-től a Magyarország állatvilága c. sorozat főszerkesztője. Számos nemzetközi társaság és szervezet tagja volt. Kutatási területe az entomológia, taxonómia, zoogeográfia, faunagenetika. Tanulmányozta Magyarország bogárfaunáját, az óceániai szigetvilág állatföldrajzi problémáit és a sivatagi zónák talaj faunáját. 1967-től az MTA tagja.

Kaszab Zoltán
Web dokumentumok

2020.
szept. 23.
Boyd Orr, John, Baron születésének 140. évfordulója
Kilmaurs, Ayshire, Skócia, 1880. szept. 23. - Edzell, Angus, 1971. jún. 25.

Skót tudós, a táplálkozástudomány szakértője, Nobel-díjas
A Glasgow-i Egyetemen eleinte teológiát tanult. Tanulmányainak megszakításával néhány évig tanítóként működött, itt ismerkedett meg közelről a városi szegénység táplálkozási problémáival. Az egyetemre visszatérve orvosi diplomát szerzett. Elsősorban az anyagcsere és táplálkozás problémáival foglalkozott. 1914-ben lett az Aberdeeni Egyetem Takarmányozástudományi Intézetének (későbbi nevén a Rowett Kutatóintézetnek) az első igazgatója. 1936-ban jelent meg Food, Health and Income (Táplálkozás, egészség és jövedelem) c. tanulmánya, amelyben a különböző jövedelmű társadalmi rétegek táplálkozási jellegzetességeit tekintette át. Kutatási eredményei képezték a 2. világháborús brit élelmiszer-fejadagrendszer alapját. A 2. világháború alatt Boyd Orr tagja volt a kormány élelmezéspolitikai tudományos bizottságának, és az Aberdeeni Egyetemen a mezőgazdasági tanszéket vezette. 1945-ben lett a Glasgow-i Egyetem rektora, és 1948-ig az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) igazgatója. 1935-ben lovaggá ütötték, 1949-ben bárói címet kapott. 1949-ben Nobel-békedíjat kapott az éhség és szegénység ellen folytatott küzdelmének elismeréseként.

Boyd Orr, John, Baron
Web dokumentumok

2020.
szept. 23.
Unsöld, Albrecht Otto Johannes halálának 25. évfordulója
Bolheim, (Württemberg). Németország, 1905. ápr. 20. - ?, 1995. szept. 23.

Német asztrofizikus
Fizikát hallgatott a tübingeni egyetemen, majd a müncheni egyetemen Sommerfeld tanítványaként doktorált 1927-ben. Rockefeller-ösztöndíjasként Potsdamban, majd a Mount Wilson obszervatóriumban (Pasadena, Kalifornia) dolgozott. 1932-ben a Kiel-i egyetemen az elméleti fizika professzora és az obszervatórium igazgatója volt. 1973-ban kapta meg a professor emeritus címet. Fő szakterülete a csillag-atmoszférák spektroszkópiai vizsgálata volt. Elsőként határozta meg egy csillag, a Tau Scorpii atmoszférájának összetételét 1939-ben. 1947-1948-ban az Astronomische Gesellschaft elnöke volt. Számos könyvet írt. 1956-ban megkapta a Bruce érmet ás 1957-ben a Royal Astronomical Society aranyérmét. Nevét viseli a 2842 Unsöld aszteroid.

Unsöld, Albrecht Otto Johannes
Web dokumentumok

2020.
szept. 23.
Shull, Clifford Glenwood születésének 105. évfordulója
Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 1915. szept. 23. - Medford, Massachusetts, 2001. márc. 31.

Amerikai fizikus, Nobel-díjas
Tanulmányait a Carnegie Institute of Technology-ban és a New York University-n végezte, itt szerzett Ph.D. fokozatot 1941-ben. 1941-46 között a Texas Company, majd 1946-tól 1955-ig az Oak Ridge National Laboratory munkatársa volt. 1955-től 1986-ban történt nyugdíjbavonulásáig a Massachusetts Institute of Technology professzora volt. Az Oak Ridge Laboratory-ban végzett munkája során kimutatta, hogy a neutronoknak egy adott anyagon való szóródása segítségével az adott anyag fontos tulajdonságai állapíthatók meg. Ezzel megalapozta a neutronszórás elméletét és gyakorlatát, amely az anyagtudomány alapvető vizsgálati módszerévé vált. A neutronszórással kapcsolatos eredményeiért 1994-ben B.N. Brockhouse-szal megosztott fizikai Nobel-díjban részesült. A Nobel-díjak történetében ez volt az az eset, amikor az eredmény elérése és a díj odaítélése között a leghosszabb idő telt el.

Shull, Clifford Glenwood
Web dokumentumok

2020.
szept. 22.
Vedres István születésének 255. évfordulója
Szeged, 1765. szept. 22. - Szeged, 1830. nov. 4.

Mérnök, gazdasági-műszaki szakíró
Tanulmányait a pesti tudományegyetem bölcsészeti karán, majd a Mérnöki Intézetben végezte, 1786-ban szerzett mérnöki oklevelet. Szeged város mérnöke, majd főmérnökeként közmunkák irányításával foglalkozott. Úttörő munkát végzett a futóhomok megkötése terén Csengele határának fásításával 1789-ben. A szőregi határban vízrendezéssel és ármentesítéssel országos hírű mintagazdaságot szervezett 1808-ban. Duna-Tisza-csatorna és a szegedi kereskedelmi kikötő és közraktár építésére tett javaslatot 1805-ben. Víztárolók létesítését, öntözéses gazdálkodást, a rizstermelés és a tógazdálkodás fejlesztését javasolta. Vízgazdálkodási javaslatai Széchenyire is hatottak. Szépíróként Dugonics András köréhez tartozott.

Vedres István
Web dokumentumok

2020.
szept. 22.
Szentmártony Tibor (Stachó) születésének 125. évfordulója
Budapest, 1895. szept. 22. - Budapest, 1965. júl. 18.

Matematikus, műegyetemi tanár
Oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte 1921-ben. 1922-ben a budapesti műegyetemen Kürschák József mellett tanársegéd, 1924-ben adjunktus, 1935-ben ny. rk. tanár, 1935-től 1950-ig műegyetemi ny. r. tanár, az I. sz. matematikai tanszék vezetője. Utóbb, megbetegedéséig az MTA Matematikai Kutatóintézetében működött. Oktatómunkáján kívül elsősorban az operátorszámítás, a vektor- és tenzorszámítás és a valószínűségszámítás kérdései foglalkoztatták. Munkatársa volt a Mathematisches Wörterbuchnak. Szentmártony Aladár testvére.

Szentmártony Tibor (Stachó)
Web dokumentumok

2020.
szept. 22.
Pap Károly születésének 110. évfordulója
Kolozsvár, 1910. szept. 22. - Debrecen, 1986. aug. 20.

Orvos, sebész, ortopéd sebész, traumatológus, egyetemi tanár
1928-ban szerezte meg orvosi oklevelét a debreceni orvosi karon. 1928-1934-ben a debreceni anatómiai intézet, 1934-1944-ben a debreceni sebészeti klinika munkatársa. 1937-ben műtőorvos, 1939-ben ortopédiai, 1940-ben traumatológiai szakorvosi vizsgákat tett, 1941-ben magántanár, 1944-ben baleseti vöröskeresztes kórházat szervezett, ami 1945-től a sebészeti klinika részlege lett. 1960-ban osztályát klinikává szervezték át. 1974-ben termálmedencés rehabilitáló részleget szervezett. Több új eljárást dolgozott ki, ill. vezetett be (velőűrszegezés, tomporszegezés, diafixálás). 1960-ban munkássága elismeréséül a már azelőtt is jórészt önállóan működő osztályt egyetemi klinikává fejlesztette, és őt tanszékvezető egyetemi tanárrá nevezték ki.

Pap Károly
Web dokumentumok

2020.
szept. 22.
Ruffini, Paolo születésének 255. évfordulója
Valentano, Pápai állam (ma Olaszország), 1765. szept. 22. - Modena, 1822. máj. 9. [10.]

Olasz matematikus, orvos
1783-tól a modenai egyetem hallgatója, ahol matematikát, orvostant, filozófiát és irodalmat tanult. 1787-ben kinevezték a modenai egyetem matematikaprofesszorává, 1799-ben a klinikai orvostan és az alkalmazott matematika professzora lett. Hét évig tanított alkalmazott matematikát és modenai katonaiskolában, a későbbi olasz katonai akadémián. 1814-ben a modenai egyetem rektorává nevezték ki. Bebizonyította, hogy a negyedfokúnál magasabb fokú algebrai egyenletre nem adható megoldó képlet. Ezt a fontos tételt tőle függetlenül a norvég Abel is felfedezte (Ruffini-Abel-tétel). A csoportokra vonatkozó eredményei alapozták meg Galois és Cauchy csoportelméleti eredményeit.

Ruffini, Paolo
Web dokumentumok

2020.
szept. 22.
Jarnik, Vojtech (Vojtěch) halálának 50. évfordulója
Prága, Csehország, 1897. dec. 22. - Prága, Csehszlovákia, 1970. szept. 22.

Cseh matematikus
1921-ben végzett a prágai Károly Egyetemen matematika és fizika szakon. 1923-ban és 19271928-ban a göttingeni egyetemen Edmund Landau-val dolgozott. 1928-1968-ig a Károly Egyetemen a matematika tanszék vezetője volt. Fő eredményeit a számelmélet és a matematikai analízis területén érte el. Ő fedezte fel 1930-ban azt a fontos gráfelméleti algoritmust, melyet később, tőle függetlenül 1957-ben Robert C. Prim, majd 1959-ben Edsger Dijkstra is felfedezett. Az algoritmust ezért nevezik Prim-algoritmusnak, DJP-algoritmusnak, Jarník-algoritmusnak, vagy Prim-Jarník algoritmusnak is.

Jarnik, Vojtech (Vojtěch)
Web dokumentumok

2020.
szept. 21.
Preisz Hugó születésének 160. évfordulója
Ruma, Horvátország, 1860. szept. 21. - Budapest, 1940. júl. 5.

Orvos, bakteriológus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1885-től gyakornok, tanársegéd a budapesti kórbonctani, majd a törvényszéki orvostani intézetben. 1891-1906-ban az Állatorvosi Főiskola bakteriológiai intézetét vezette, 1895-től 1906-ig a bakteriológia ny. r. tanára. 1907-1931-ben a bakteriológia, 1914-1931-ben az általános kór- és gyógytan ny. r. tanára a budapesti egyetem orvoskarán. A bakteriológia tudományának megalapítója hazánkban. Nocardtól függetlenül leírta a rágcsálók pseudotuberculosisának kórokozóját. Kutatásai a szarvasmarhák és sertések fertőző betegségeire, a bakteriofágok vizsgálatára, a lépfene-baktériumok eltérő viselkedését okozó összefüggésekre irányultak. Évtizedekig irányította a diftéria elleni szérum termelését. Az 1. világháború alatt megszervezte a kolera és a hastífusz elleni oltóanyagtermelést. 1912-től az MTA tagja.

Preisz Hugó
Web dokumentumok

2020.
szept. 21.
Réthly Antal halálának 45. évfordulója
Budapest, 1879. máj. 3. - Budapest, 1975. szept. 21.

Meteorológus, egyetemi tanár
1900-ban lépett az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet szolgálatába. 1903-04-ben az ógyallai obszervatóriumban dolgozott. Közben elvégezte a budapesti tudományegyetemen a földrajz szakot. 1903-1914-ig az egyetem földrengéstani intézetében külső munkatárs. Kolozsvárott bölcsészdoktorrá avatták 1912-ben, közben az éghajlatkutató osztályon volt asszisztens. 1917-ben az Állami Kertészeti Tanintézetben, majd az Egyetemi Közgazdaságtudományi Karon éghajlattant adott elő. Kezdeményezte a Magyar Meteorológiai Társaság létrehozását és az Időjárás c. lap megindítását 1925-ben, melynek szerkesztője volt. 1925-től az International Society of Medical Hydrology (London) tagja. 1925-27-ben Törökország kormányának meghívására igazgató-meteorológusként megszervezte a török meteorológiai szolgálatot, Ankarában obszervatóriumot létesített. Részt vett az első Éghajlati Atlasz szerkesztésében. 1933-tól az Országos Meteorológiai Intézet igazgató helyettese, 1936-tól igazgatója, Bevezette a rendszeres sugár- és földmágnességi méréseket, agrometeorológiai hálózatot szervezett, megkezdte a levegő szennyezettségéből való mintavételeket, bevezette a korszerű előrejelző szolgálatot.

Réthly Antal
Web dokumentumok

2020.
szept. 21.
Berényi Dénes id. születésének 120. évfordulója
Karánsebes, 1900. szept. 21. - Debrecen, 1971. nov. 30.

Meteorológus, egyetemi tanár
A debreceni tudományegyetem bölcsészkarán végzett 1926-ban, 1927-ben doktorált és az egyetemi földrajzi intézetben lett tanársegéd. 1933-ban magántanárrá képesítették. Szerkesztette a debreceni Egyetemi Földrajzi Intézet Meteorológiai Állomásának Időjárás Jelentéseit 1929-1932 között. 1934-ben megbízták a debreceni tudományegyetem Meteorológiai Intézet vezetésével. 1951-től az egyetem meteorológiai tanszékvezető egyetemi tanára. 1958-1962-ben az egyetem természettudományi karának dékánja. Az Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae sorozat és az Acta Geographica Debrecina évkönyv társszerkesztője volt. Agrometeorológiai és gazdasági fenológiai figyelőhálózatot szervezett. Meteorológiai állomást létesített az egyetem területén, amelyet obszervatóriummá fejlesztett.

Berényi Dénes id.
Web dokumentumok

2020.
szept. 21.
Kótay Pál születésének 110. évfordulója
Halmi, Ugocsa vm., 1910. szept. 21. - Marosvásárhely, 1986. dec. 25.

Orvos, urológus, sebész, orvostörténész, egyetemi tanár
1934-ben a budapesti orvosi karon szerezte meg orvosi oklevelét, 1934-1938-ban a Szent János Kórház sebésze, később urológusa. 1939-ben Rostockban dolgozott. 1940-1945-ben a kolozsvári sebészeti klinika adjunktusa, 1946-tól a marosvásárhelyi sebészeti klinika urológiai osztály vezetője, 1956-tól az urológia professzora, klinika igazgató. 1971-től 1977-es nyugdíjazásáig tanszékvezető egyetemi tanár. Kiváló műtőorvos, kórszövettani kutató, jeles orvostörténész, szépíró. Elsősorban a 18. századi orvoslást kutatta.

Web dokumentumok

2020.
szept. 21.
Walsh, Joseph Leonard születésének 125. évfordulója
Washington, USA, 1895. szept. 21. - College Park, Maryland, 1973. dec. 6.

Amerikai matematikus
1908-1912 között hallgató volt a Baltimore Polytechnical Institute-ban, majd 1912-1913-ban a Columbia Egyetemen tanult, 1916-1917-ben Maxim Bôcher vezetésével folytatta tanulmányait. Doktori értekezését a Harvardon készítette el. 1920-ban megkapta a Ph.D. címet. Ösztöndíjas volt Párizsban Paul Montel-nél 1920-1921-ig és Caratheodory-nál Münchenben 1925-1926-ig. Visszatért a Harvardra ahol 1935-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Itt oktatott matematikát több mint 30 évig, 1936-ban beválasztották a Nemzeti Tudományos Akadémia tagjai közé, 1937-ben az Amerikai Matematikai Társaság alelnöke, 1949-ben a társaság elnöke. 1970-ben összesen 279 publikációja van, kutatási eredményeit ismertető cikkeinek gyűjteménye hét kötetet tesz ki. Nevét viseli a Walsh függvény, Walsh transzformáció, Walsh-bázis.

Walsh, Joseph Leonard
Web dokumentumok

2020.
szept. 21.
Milne, Edward Arthur halálának 70. évfordulója
Hull, Yorkshire, Anglia, 1896. febr. 14. - Dublin, Írország, 1950. szept. 21.

Angol asztrofizikus, kozmológus
A Cambridge-i egyetemen tanult, 1920-tól 1924-ig a napfizikai obszervatórium igazgatóhelyettese volt Cambridge-ben. Ezután az alkalmazott matematika professzora lett a manchesteri egyetemen, 1929-től haláláig pedig az oxfordi egyetem matematikaprofesszora volt. Vizsgálta a gravitációs erők és a sugárnyomás egyensúlyát a csillagok atmoszférájában; ezek az elméleti tanulmányok vezették el a csillagokról elszökő molekulák szökési sebességének elemzéséhez. Schuster és Schwarzschild elméletének továbbfejlesztésével jutott el a matematikailag is érdekes Milne-féle integrálegyenlethez. 1929-től a csillagok szerkezetével, belső állapotaival foglalkozott. Munkássága a nagyon sűrű fehér törpéket leíró elmélethez vezetett el. Érdeklődése 1932 táján fordult a kozmológia felé. A "táguló világegyetem" problémájának kezelésére kidolgozta az Einsteinétől eltérő ún. "kinematikai relativitáselmélet"-et. Milne elméletét számos kortársa, elsősorban Eddington filozófiai alapról egyaránt támadta. Munkássága azonban új nézőpontok kifejtésével mindenképpen hozzájárult a téridőre vonatkozó elképzelések pontosításához. 1926-tól a Royal Society tagja volt, 1941-ben a társaság aranyérmével tüntették ki. Egy holdkrátert neveztek el róla.

Milne, Edward Arthur
Web dokumentumok

2020.
szept. 20.
Heim Ernő halálának 40. évfordulója
Budapest, 1904. jún. 29. - Budapest, 1980. szept. 20.

Építész
A budapesti műszaki egyetemen 1927-ben kapott oklevelet. 1927-28-ban Wälder Gyula mellett, majd a neves svéd építész, G. Asplund stockholmi irodájában dolgozott. 1930-1970 között Budapest Főváros Városrendezési Osztályának dolgozója, tizenegy éven át annak vezetője volt. Munkatársaival készítette Budapest városfejlesztési programját 1933-39-ben, Budapest Városrendezési Szabályzatát 1960-ban. Kezdeményezte a Rákóczi út árkádosítását, a főútvonalak foghíjainak beépítését, a belvárosi üzletközpont kiépítését, a Római-part rendezését, a Józsefváros rekonstrukcióját. 1973-ban a Hild János-éremmel, majd Reitter Ferenc-díjjal ismerték el tevékenységét. A Magyar Iparművészeti Főiskola címzetes egyetemi tanára. 1957-ben és 1971-ben Ybl-díjat kapott.

Heim Ernő
Web dokumentumok

2020.
szept. 20.
Pasch, Moritz halálának 90. évfordulója
Breslau, Németország (ma Wrocław Lengyelország), 1843. nov. 8. - Bad Homburg, 1930. szept. 20.

Német matematikus
A Breslau-i Egyetemen először kémiát tanult, azonban hamarosan rájött, hogy inkább matematikából szeretne diplomát szerezni. Az egyetem alatt barátságot kötött egy másik kiváló matematikushallgatóval, Jakob Rosanes-sel. Tanárai között számos neves oktató volt, mint például Heinrich Schröter és Rudolf Lipschitz. 1873-ban rendkívüli professzorrá léptették elő, majd két évvel később megkapta a professzori címet. 1885-1886-ban a giesseni egyetem Filozófiai Karának dékánja, majd az intézmény rektora lett 1893-1894-ben. A geometria alapjainak területén ért el fontos eredményeket, nevéhez fűződik a Pasch-tétel.

Pasch, Moritz
Web dokumentumok

2020.
szept. 20.
Holmes, Arthur halálának 55. évfordulója
Gateshead, Anglia, 1890. jan. 14. - London, 1965. szept. 20.

Angol geológus, a geokronológia úttörője
Londoni egyetemistaként elvégezte az első pontos radiometriai kormeghatározást az urán-ólom radioaktív bomlási sor alapján. Eredményét 1911-ben publikálta. 1913-ban jelent meg A Föld kora című alapvető munkája, amelyben a geológiai kormeghatározáshoz előnyben részesítette a radioaktív módszereket a korábbiakkal (pl. a Föld kihűlésére alapozottakkal) szemben. 1917-ben doktorált, majd 1920-ban egy burmai olajtársaság vezető geológusa lett, 1924-ben tért vissza Angliába, miután a cég tönkrement. A Durham Egyetemre nevezték ki, 1943-tól az edinburgh-i egyetem geológia tanszékét töltötte be. 1944-ben publikálta A Fizikai geológia alapjai című alapvető művét. Ebben többek között a kontinensvándorlás Wegener-féle akkor még vitatott elméletét támasztotta alá, megadva a mechanizmus lehetséges energiaforrását és működésének módját. 1942-ben a Royal Society tagja lett, a Marson egy kráter őrzi a nevét. (Piriti János)

Holmes, Arthur
Web dokumentumok

2020.
szept. 19.
Nónay Tibor halálának 35. évfordulója
Budapest, 1899. okt. 13. - Budapest, 1985. szept. 19.

Orvos, szemész, egyetemi tanár
Orvosi diplomáját 1923-ban Budapesten szerezte. 1923-1929 között Imre József pécsi szemklinikáján dolgozott. 1939-től adjunktus a Szemészeti Klinikán. Az 1940-es években a betegeskedő Imre József helyettese. 1945-1970-ig az I. sz. Szemészeti Klinika vezetője volt. Igen jó gyakorlati érzékkel rendelkező szemorvos és operatőr volt. A szemészeti műtéttanból 1943-ban egyetemi magántanári képesítést kapott, professzor kinevezése előtt c. rk. tanárrá nyilvánították. Kitűnő előadói készséggel rendelkezett. Szakirodalmi téren is jelentős tevékenységet fejtett ki. 1941-1945 között a Magyar Szemorvostársaság titkára, 1966-1969 között elnöke. 1958-1962 között a Szemészet főszerkesztője.

Nónay Tibor
Web dokumentumok

2020.
szept. 19.
Rømer, Ole Christensen (Römer, Roemer, Olaf) halálának 310. évfordulója
Aarhus, Dánia, 1644. szept. 25. - Koppenhága, 1710. szept. 19.

Dán csillagász, matematikus
Apja vette fel a szülőhelyére, egy dán sziget nevére utaló "Rømer" nevet. A modern irodalomban többnyire a latinos Roemer vagy Römer alak használatos. Koppenhágai egyetemi évei alatt rendezte sajtó alá Tycho Brahe kéziratos munkáit. 1672-ben a párizsi Királyi Obszervatórium munkatársa lett. XIV. Lajos felkérésére a trónörökös oktatója volt. A Jupiter holdjainak megfigyeléséből arra következtetett, hogy a fény véges sebességgel terjed. A fénysebességre számszerű adatot nem közölt, az első számítást levélbeli közlése alapján Christiaan Huygens végezte. 1781-ben visszatért Koppenhágába, ahol kinevezték az egyetem matematika professzorává, és a Királyi Csillagvizsgáló (a Rundetarn, Kerek-torony) igazgatójává. Csillagászati észlelései mellett elkészítette Dánia első geodéziai felmérését. Legtöbb kézirata az 1728. évi tűzvészben pusztult el. Nevéhez fűződik több, korszerű formában ma is használatos csillagászati műszer megszerkesztése, ezeknek egy részét otthonában berendezett házi obszervatóriumában szerelte fel. 1688 után több, jelentős közéleti állást is vállalt. V. Keresztély dán király az útmutatása alapján rendelte el a naptárreformot Dániában (1700). A Francia Tudományos Akadémia tagja, a berlini Királyi Akadémia tiszteletbeli tagja, a párizsi Obszervatóriumon emléktábla, egykori lakóháza helyén a Roemer Muzeum, valamint egy holdkráter és az 1657.sz. kisbolygó őrzi emlékét. (Bartha Lajos)

Rømer, Ole Christensen (Römer, Roemer, Olaf)
Web dokumentumok

2020.
szept. 19.
Ciolkovszkij, Konsztantyin Eduardovics (Tsiolkovsky, Konstantin Eduardovich) halálának 85. évfordulója
Izsevszkoje, Oroszország, 1857. szept. 17. - Kaluga, 1935. szept. 19.

Lengyel származású orosz rakétatudós, feltaláló
Autodidakta volt, gyermekkorában egy betegség miatt elveszítette a hallását, emiatt tanulmányait magánúton végezte. Rendkívüli szorgalommal a fizikában, a kémiában és a matematikában alapos, ismeretekre tett szert. Magántanítóként dolgozott, majd iskolákban tanított. 1880-tól kezdve publikált, a Szentpétervári Matematikai és Fizikai Társaság tagjává választotta. Rendszeres kutatásokat végzett a repülés, majd a rakétatechnika és űrkutatás elméletének területén. Ő építette az első szélcsatornát Oroszországban 1897-ben. 1912-ben jelent meg alapvető cikke az űrhajózás fontos problémáiról. 1918-ig csak csekély mértékű állami támogatást kapott kutatásaihoz, mivel azoktól az illetékesek nem vártak gyakorlati eredményeket. 1918-ban a Szocialista Akadémia tagjává választotta, és rendszeres nyugdíjat állapítottak meg számára, ezért folytatni tudta elméleti vizsgálatait. Őt tekintik a rakétatechnika, az űrhajózás elméleti megalapozójának. Ő fogalmazta meg először, hogy a Föld elhagyása többfokozatú, folyékony üzemanyagot használó rakétával lehetséges. Foglalkozott az emberek életfeltételeit a világűrben biztosító rendszerek kidolgozásával és űrállomások, űrkolóniák létrehozására is készített terveket. Jelentős hatással volt a későbbi szovjet űrprogramra, számos javaslatát az űrutazásban ténylegesen felhasználták. Egy holdkráter viseli a nevét.

Ciolkovszkij, Konsztantyin Eduardovics (Tsiolkovsky, Konstantin Eduardovich)
Web dokumentumok

2020.
szept. 19.
Peierls, Rudolf Ernst, Sir halálának 25. évfordulója
Berlin, 1907. jún. 5. - Oxford, 1995. szept. 19.

Német születésű brit fizikus
Mérnök szeretett volna lenni, de szemüveges lévén, a család lebeszélte erről. Fizikára iratkozott be Berlinben a tudományegyetemre, ahol Nernst és Planck előadásait hallgatta. Egy év után átiratkozott Münchenbe, Sommerfeldhez. Közben megszületett a kvantummechanika. 1928-ban a "sabbatical year"-re az USA-ba utazó Sommerfeld ajánlásával Lipcsébe ment át, Heisenberghez. Egy év múlva Heisenberg ment ki az USA-ba, Peierls pedig Zurichben, Paulitól kért és kapott doktori témát kvantummechanikából. Disszertációját Lipcsében védte meg 1929-ben. Három évig volt Pauli asszisztense, közben összebarátkozott az odalátogató Landau-val és Gamow-val. Egy ogyesszai konferencián ismerte meg az őt kísérő leningrádi fizikus lányt, akit 1931-ben feleségül vett. 1932-ben már együtt mentek Rómába, ahol Fermivel, majd 1933-ban Cambridge-be, ahol többek között Dirac-kal és Kapicával találkoztak. 1933-ban kétéves ösztöndíjat sikerült szereznie Lawrence Bragg-hez Manchesterbe, majd újra Cambridge-be ment, Kapica hűlt helyére, a Mond laboratóriumba. 1937/38-ban jutott végre professzori álláshoz Birmingham-ben, ahol több, Európából elüldözött zsidó tudóssal találkozott össze. A viszonylagos létbiztonság megsokszorozta szellemi teljesítőképességét. 1938-ban Orowan bíztatására megadta a kristályok diszlokációjára ható erő elméleti tárgyalását, 1939-ben pedig Otto Frisch-sel együtt nagyságrendileg jó becslést adott egy elképzelt atombombához szükséges urán tömegére. Ebből lett az a három oldalas Frisch-Peierls memorandum, mely 1940-től kezdve felgyorsította a háborús célú nukleáris kutatásokat Angliában, majd az USA-ban. A második világháború után ő is azok közé az atomtudósok közé tartozott, akik minden erejüket latba vetették az atomfegyverkezési verseny leállítására. Magyarul A természet törvényei c. könyve jelent meg Kosály György fordításában, 1963-ban. (Dr. Radnai Gyula)

Peierls, Rudolf Ernst, Sir
Web dokumentumok

2020.
szept. 18.
Péch Antal halálának 125. évfordulója
Nagyváradolaszi, 1822. jún. 14. - Selmecbánya, 1895. szept. 18.

Bányamérnök, szakíró
A selmecbányai bányászati akadémián tanult, 1842-ben kincstári szolgálatba lépett a selmeci zúzóműveknél. 1850-től Csehországban, majd a porosz Rajna-vidéken bányaigazgató. 1863-ban visszatért Magyarországra, 1867-ben állami szolgálatban a kincstári vas- és bányaművek fejlesztésén munkálkodott. Nevéhez fűződik a diósgyőri vasgyár építése, a zsilvölgyi kincstári szénbányászat kezdeményezése és a vajdahunyadi vasgyár terveinek első kidolgozása.Tudományos munkásságában az elsők között foglalkozott a ma geomechanikának nevezett földkéregmozgásokkal. Jelentős érdemei vannak a magyar bányászati szaknyelv megteremtésében, a bányatérképezés terén és a bányászattörténet művelésében.

Péch Antal
Web dokumentumok

2020.
szept. 18.
Merényi Gusztáv (Scholtz) születésének 125. évfordulója
Kassa, 1895. szept. 18. - Budapest, 1950. aug. 19.

Belgyógyász, orvos-vezérőrnagy, repülőorvos
1920-ban szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon. 1920-tól hivatásos katonaorvos, 1936-tól a légierő vezető orvosa. 1931-től a repülés-orvostan kiemelkedő szakértője, orvosvezérőrnagy. Az 1930-as években több tanulmányutat tett Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Angliában. 1938-ban megszervezte az első aerodinamikai intézetet, az első magassági kísérleti állomást, ahol az oxigénhiányhoz való alkalmazkodást vizsgálták. Tervei alapján elkészült a Repülőorvosi Vizsgáló Intézet. 1941-ben egyetemi magántanár, a repülőorvostan előadója a budapesti és kolozsvári orvosi karokon. 1940-ben csatlakozott Bajcsy-Zsilinszky köréhez, üldözötteket menekített és bújtatott a Pajor Szanatóriumban. 1945-től a Vöröskereszt Kórházának parancsnoka, 1946-tól a HM egészségügyi osztályának vezetője, orvosvezérőrnagy. 1948-ban segítette a Magyar Véradó Központ megszervezését. 1950-ben koncepciós perben, melynek Sólyom László volt a fővádlottja (az ún. "tábornokok peré"-ben) halálra ítélték, és kivégezték. 1956. október 13-án újratemették. Teljes rehabilitációja azonban csak 1990-ben történt meg. A Gyáli úti Kórházat róla nevezték el.

Merényi Gusztáv (Scholtz)
Web dokumentumok

2020.
szept. 18.
Mendelssohn, Kurt Alfred Georg halálának 40. évfordulója
Berlin-Schönberg, Németország, 1906. jan. 7. - Oxford, Anglia, 1980. szept. 18.

Német születésű brit fizikus, természettudományos szakíró
Már harmadéves korában megkezdte fizikai kutatásait nagybátyja, Franz Simon (a későbbi Sir Francis Simon) irányításával a berlini egyetemen, a Nobel-díjas Walther Nernst intézetében. Amikor Simon elnyerte Breslauban (Wroclav, Boroszló) az ottani fizikai kémiai tanszéket, elvitte magával közvetlen munkatársait: Kürti Miklóst, Martin Ruhemannt, Heinz Londont és Kurt Mendelssohnt, aki 1930-ban doktorált nála a szilárd hidrogén fajhőjének alacsony hőmérsékleti viselkedéséből. 1932-ben a Breslauba látogató Frederick Lindemann meghívta Mendelssohnt Oxfordba, az általa Breslauban megismert helium-cseppfolyósító beállítására, és ösztöndíjat szerzett számára a Clarendon laboratóriumba. Hitler 1933-as hatalomra jutása után Mendelssohn már nem tért vissza Breslauba, viszont az ő közvetítésével sikerült Lindemannak áthoznia Oxfordba az egész breslaui csapatot. Közülük a második világháború alatt Simon és Kürti részt vett a Manhattan programban, Mendelssohn azonban Oxfordban maradt. Itt tartott előadásai alapján írta meg 1946-ban megjelent első könyvét, amelynek a jól hangzó "What is atomic energy?" címet adta. A könyv elég hamar, már 1948-ban megjelent magyarul, "Atomenergia" címmel. Még egy könyve jelent meg magyarul: az 1966-ban kiadott "The quest for absolute zero", bár jóval később (1983-ban), és a sokkal szürkébb "Az abszolut zerus fok" címmel. (Dr. Radnai Gyula)

Mendelssohn, Kurt Alfred Georg
Web dokumentumok

2020.
szept. 17.
Balla Antal halálának 205. évfordulója
Nagykőrös, 1739. dec. 18. - Nyáregyháza, 1815. szept. 17. [6.]

Földmérő, vízépítő mérnök
Tanulmányait Nagyszombatban és a szempci Collegium Oeconomicumban végezte. Előbb Nógrád vármegye, 1777-1812-ig Pest vármegye mérnöke. Nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó színvonalú közigazgatási vízrajzi és hajózási térképei közül a legjelentősebbek: a Tisza-Berettyó völgyének vízrajzi térképe, a pesti Duna-szakasz hajózási térképe, a Duna-Tisza-csatorna terve, valamint Pest vármegye nyomtatásban is megjelent térképe. A Pest-Szolnok közt létesítendő Duna-Tisza-csatorna tervét elkészítette több változatban. Felvetette az állandó pesti Duna-híd tervét is. 1781-ben javaslatot tett a Tisza átvágásokkal való szabályozására, 1785-től a Hajózási Igazgatóság külső munkatársaként részt vett a vízi utak előzetes felmérésének munkájában.

Web dokumentumok

2020.
szept. 17.
Schuller Alajos születésének 175. évfordulója
Pest, 1845. szept. 17. - Budapest, 1920. ápr. 20.

Fizikus, műegyetemi tanár
1863-ban a műegyetem mérnöki tanfolyamán kezdte felsőbb tanulmányait. 1871-ben a heidelbergi egyetemen Kirchhoff és Bunsen tanítványa, egy évig Kirchhoff tanársegéde volt. Heidelbergi tanulmányai után, 1872-ben elnyerte a műegyetem kísérleti fizikai tanszékét. Különös érdeme a laboratóriumi oktatás színvonalának emelése. Tökéletesítette a Bunsen-féle jégkalorimétert, nagy hatásfokú higanyos légszivattyút szerkesztett. 1916-ban vonult nyugalomba. 1880-tól az MTA tagja.

Schuller Alajos
Web dokumentumok

2020.
szept. 16.
Korb Flóris Nándor halálának 90. évfordulója
Kecskemét, 1860. ápr. 7. - Budapest, 1930. szept. 16.

Építész
A berlini Königliche Preussische Bauakademie-n végezte tanulmányait. Hazatérve Hauszmann Alajos tervezőirodájának munkatársa lett, itt több fontos tervezésben (New York palota) jelentős szerepe volt. 1893-ban Giergl Kálmánnal együtt önálló tervezőirodát nyitott. Fontosabb munkáik a millenniumi kiállítás több épülete, a Zeneakadémia, a Klotild-paloták, számos klinika Budapesten, Debrecenben és Kolozsvárott, a kolozsvári egyetemi könyvtár. Több munkájukban (Zeneakadémia, városligeti híd, szegedi víztorony) Zielinski Szilárddal működtek együtt. Az 1910-es évek elején Giergl Kálmán kivált közös irodájukból, de több épület tervezésén a későbbiekben is együtt dolgoztak. 1924-ben Greguss-díjat kapott, az angol Királyi Építésztársaság tagjává avatta.

Korb Flóris Nándor
Web dokumentumok

2020.
szept. 16.
Guszmann József születésének 145. évfordulója
Budapest, 1875. szept. 16. - Budapest, 1956. máj. 19.

Orvos, bőrgyógyász
1898-ban szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon. 1898-1902-ben gyakornok a budapesti anatómiai intézetben, 1902-1908-ban a bőr- és nemikórtani klinikán tanársegéd. 1908-1910-ben a Munkásbiztosító Intézet orvosa, 1910-től a Szt. János Kórház főorvosa, 1912-ben a bőr- és nemikórtani diagnosztika magántanára, 1928-ban c. rk. tanára. 1930-tól a Szt. István Kórház főorvosa, 1941-től a Fővárosi Nemibeteggondozó Intézet igazgatója. 1947-től c. ny. r. tanár, 1954-ben az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet helyettes igazgatója. Szifilisszel, bőrrákkal, daganatos és gombás betegségekkel foglalkozott.

Web dokumentumok

2020.
szept. 16.
Malán Mihály születésének 120. évfordulója
Zólyom, 1900. szept. 16. - Budapest, 1968. okt. 13.

Orvos, antropológus, egyetemi tanár
1926-ban szerezte meg orvosi és bölcsészdoktori oklevelét a budapesti tudományegyetemen. 1926-1940-ben a budapesti kórbonctani intézetben dolgozott, az embertani intézetben tanársegéd, majd adjunktus. 1932-1940-ben a Testnevelési Főiskola antropometriai laboratóriumát vezette. 1937-1938-ban berlini ösztöndíjas. 1940-1946-ban a kolozsvári egyetemen az embertan tanára, 1946-1948-ban az Magyar Nemzeti Múzeum embertani tárának vezetője. 1950-től a debreceni egyetem tanára. Az Anthropológiai Közlöny alapítója. Kutatási területe az antropológia és a humánbiológia szinte minden ágára kiterjedt.

Malán Mihály
Web dokumentumok

2020.
szept. 16.
Fridman, Alekszandr Alekszandrovics (Friedman, Alexander Alexandrovich) halálának 95. évfordulója
Szentpétervár, Oroszország, 1888. jún. 16. [17.] - Leningrád (ma Szentpétervár), 1925. szept. 16.

Szovjet-orosz matematikus, geofizikus, kozmológus
A pétervári egyetemet elvégezve 1913-ban a pavlovszki Aerológiai (Légkörkutató) Obszervatórium munkatársa, a Szt. Pétervári egyetem matematikai intézetének magisztere, az I. világháborúban az orosz hadirepülők szakértője. 1923-ban a Központi Geofizikai Obszervatórium igazgatójává nevezték ki, az orosz Geofizikai és Meteorológiai Folyóirat főszerkesztője. Elsők között foglalkozott a légköri turbulencia elméletével. 1925-ben részt vett az oroszországi rekordnak számító 7,4km magasságú léggömb felszállásában. Korán felkeltette érdeklődését Albert Einstein általános relativitáselmélete (1916), és 1922-24 között kidolgozta a homogén izotróp világmodellek három lehetőségét, ezek egyik esete a táguló, a másik az összehúzódó univerzum. A Fridman-univerzum észlelési alátámasztását 1929-ben Edwin P. Hubble szolgáltatta 1929-ben a csillagrendszerek távolodásának kimutatásával. A táguló univerzum elméletével megelőzte Robertson, Walker és Lemaitre modelljeit. Nevét a 3651.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Fridman, Alekszandr Alekszandrovics (Friedman, Alexander Alexandrovich)
Web dokumentumok

2020.
szept. 15.
Kovács Gyula (Kováts) születésének 205. évfordulója
Buda, 1815. szept. 15. - Budapest, 1873. jún. 22.

Paleobotanikus, egyetemi tanár
Marosvásárhelyt nevelkedett, ott kezdett növényeket gyűjteni. Pesten bölcsészeti, Kolozsvárt jogi tanulmányokat folytatott, majd visszatért Marosvásárhelyre. 1841-44-ben Bécsben orvosi tanulmányokat folytatott, főleg botanikával foglalkozott. 1850-65-ben a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi tárának őre volt. 1860-tól a pesti egyetemen állattant adott elő, 1862-ben a botanika r. tanárává nevezték ki. 1850-ben részt vett a Magyarhoni Földtani Társulat megalapításában, s első titkára lett. Tudományos munkásságával megalapozta a magyar ősnövénykutatást; az élő flórával is foglalkozott. Kéziratban maradt a Brassai Sámuellel együtt készített Új Magyar Füvészkönyve. 1858-tól az MTA tagja.

Kovács Gyula (Kováts)
Web dokumentumok

2020.
szept. 15.
Pelc Antal halálának 40. évfordulója
Budapest, 1907. nov. 7. - Budapest, 1980. szept. 15.

Vegyészmérnök
1933-ban szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét a budapesti műegyetemen. 1933-1949 között a Krausz és Moskovitsh-féle élesztőgyárban dolgozott. 1949-től az Erjedésipari Kutató Intézet helyettes vezetője, 1957-1973 között az Intézet igazgatója. Munkássága jelentős volt a szervezett kutatás megalapozásában és fejlesztésében, elsősorban az élesztő- és a szesziparhoz kapcsolódott.

Pelc Antal
Web dokumentumok

2020.
szept. 15.
Dezső Ervin halálának 25. évfordulója
Pozsony, 1913. márc. 15. - Kolozsvár, 1995. szept. 15.

Fizikai szakíró, mérnök, egyetemi tanár
Magyarországi középiskolai és műegyetemi tanulmányai után geodéta mérnök (1939-41), majd a budapesti műegyetem fizikai intézetében tanársegéd (1941-45). A 2. világháború után Kolozsvárt telepedett le, előbb a cipőgyár tervező mérnöke, 1948-tól egyetemi tanár a Bolyai, ill. Babes-Bolyai Egyetemen. Tudományos tájékoztató és műszaki cikkek szerzője. 1954-től 1964-ig a Matematikai és Fizikai Lapok egyik szerkesztője. Fizikai és fiziológiai írásait szaklapok közlik.

Dezső Ervin
Web dokumentumok

2020.
szept. 14.
Bruna Xavér Ferenc születésének 275. évfordulója
Zágráb, 1745. szept. 14. - Pest, 1817. nov. 30.

Jezsuita matematikus, csillagász
Jezsuita szerzetes majd világi pap, matematikus. 1780-tól a pesti Királyi Egyetem csillagvizsgálójának adjunktusa, 1785-től a Mannheimi Meteorológiai Társulat (Societas Meteorologicae Palatinae) magyar tagja. Jelentős földmágneses méréseket végzett, és közreműködött a földrajzi hosszúság-különbségek meghatározásában. 1798-tól a Bölcsészettudományi kar matematikai tanszékének tanára, 1811-ben rektor.

Web dokumentumok

2020.
szept. 14.
Csausz Márton halálának 160. évfordulója
Felsőbánya, 1796. aug. 8. - Pest, 1860. szept. 14.

Orvos, egyetemi tanár
Tanulmányait Nagyváradon és Pesten végezte. 1820-ban avatták orvosdoktorrá, ezután gyakorló orvosként Pesten működött. Különösen nehéz feladatokat kellett ellátnia az 1830-31 évi kolerajárvány idején. 1824-ben a pesti egyetem orvosi karának jegyzője, 1834-től az anatómia tanára volt. 1838-ban több országot keresett fel egy nagy európai tanulmányút során. 1848. május 1-től 1849. február 1-ig miniszteri tanácsos és az egyetem alelnöke volt. 1859-ben vonult nyugalomba. Végrendeletében jelentős összeget hagyott tudományos célokra.

Csausz Márton
Web dokumentumok

2020.
szept. 14.
Kőszegi Dénes halálának 50. évfordulója
Nagylak, 1888. aug. 12. - Szeged, 1970. szept. 14.

Analitikai vegyész, gyógyszerkémikus, egyetemi tanár
A kolozsvári tudományegyetem matematikai és természettudományi karán doktorált (1914). 1914-18-ban a kolozsvári, 1919-20-ban a budapesti, 1921-34-ben a szegedi egyetem vegytani intézetében, 1935-47-ben a Szerves és Gyógyszerész-Vegytani Intézetben dolgozott. 1944-63-ban tanszékvezető. Számos nemzetközi kémiai egyesület tagja. Főleg a klasszikus kémiai analitika, gyógyszervizsgálat, a hazai cellulózgyártás vegyi technológiájának kidolgozása foglalkoztatta. Kb. 60 tudományos közleménye jelent meg hazai és külföldi szaklapokban.
Kőszegi Dénes mellékelt fényképe a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának tulajdona.

Kőszegi Dénes
Web dokumentumok

2020.
szept. 13.
Roller Mátyás születésének 180. évfordulója
Üröm, 1840. szept. 13. - Budapest, 1898. nov. 8.

Tanító, majd tanársegéd a műegyetemen
Tanítói oklevelet szerzett, majd hat évi tanítás után, 1864-ben állását feladva beíratkozott a Polytechnikumba, ahol a gépészmérnöki kart végezte el. 1868-ban, közvetlenül oklevelének megszerzése után már tanársegédként alkalmazták; e két éves időszakban fordult érdeklődése a csillagászat felé. Az üstökös pályákkal és földrajzi helymeghatározásokkal foglalkozott. Elsőként mutatta ki a rövid periódusú üstökösök félnagytengelyének bolygó távolságok szerinti csoportosulását (üstökös családok). Magyarország földmágneses felméréséhez földrajzi helymeghatározásokat végzett Schenzl Guidó számára. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2020.
szept. 13.
Bárczi Gusztáv (Kratina) születésének 130. évfordulója
Nyitraudvarnok, 1890. szept. 13. - Budapest, 1964. aug. 9.

Orvos, gyógypedagógus
Budapesten gyógypedagógiai tanári oklevelet szerzett 1913-ban. Még ugyanattól az évtől a budapesti Siketnémák Intézetének tanára. 1921-ben megszerezte az orvosi oklevelet. Ezután orvosi gyakorlatot folytatott. Török Bélával létrehozta Budapesten a Nagyothallók Iskoláját. 1935-től a gyógypedagógiai ügyek referense a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. 1936-1937- ig. a budapesti Gyógypedagógiai Nevelő Intézetben tanított. 1942-1963-ban a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója, 1946-tól tanszékvezető tanára is. 1953-tól országgyűlési képviselő. Leírta a corticalis siketség kórképét; a hallási fogyatékosok számára ma már világszerte alkalmazott gyógyító-nevelő eljárást dolgozott ki. Az értelmi fogyatékosság problémájával foglalkozva új elméleti és gyakorlati eredményekhez jutott. E területen kifejtett munkássága különösen a Német Demokratikus Köztársaságban közismert, ahol 1958-ban személyes irányításával szervezték meg a brandenburgi imbecillisek intézetét Bárczi-Haus néven. Számos tudományos publikációja jelent meg. Az 1928-ban létrejött a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1975-ben vette fel egykori igazgatója nevét, az intézmény 2000 óta az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karaként működik.

Bárczi Gusztáv (Kratina)
Web dokumentumok

2020.
szept. 13.
Jáky József halálának 70. évfordulója
Szeged, 1893. júl. 15. - Hévíz, 1950. szept. 13.

Mérnök, talajmechanikus, egyetemi tanár
Oklevelét a budapesti műegyetemen kapta 1915-ben, ahol 1918-tól adjunktusként működött. 1924-ben a műszaki egyetemen szerzett doktorátust. Talajmechanikai problémákkal 1925-től foglalkozott. 1927-ben Cambridge-ben (USA) K. A. Terzaghi, a talajmechanika megteremtője mellett folytatta kutatásait. 1939-től a budapesti műegyetemen ny. r. tanár. Itt szervezte meg 1933-ban a világ egyik első talajmechanikai laboratóriumát. 1941-ben az akkor létesült talajmechanikai tanszék tanárává nevezték ki. Az utak építése terén végzett tudományos és gyakorlati munkája is jelentős. A 2. világháborút követő években szakértőként működött közre nagyobb létesítmények (Ferihegyi repülőtér, Földalatti Vasút, Dunai Vasmű stb.) alapozási kérdéseinek megoldásában.

Jáky József
Web dokumentumok

2020.
szept. 13.
Perrin, Michael Willcox, Sir születésének 115. évfordulója
Victoria, Brit Columbia, Kanada, 1905. szept. 13. - Christchurch Hill, Anglia, 1988. aug. 18.

Angol vegyész
Torontóban és Oxfordban végezte egyetemi tanulmányait. Az I.C.I. (Imperial Chemical Industries) kutatójaként 1935-ben kidolgozta a polietilén nagynyomású szintézisét. Az előállítást hadititokként kezelték Angliában, mivel a polietilén kiválóan bevált a koaxiális kábelek szigetelésére radarrendszerekben. 1940-től kezdve az I.C.I. képviseletében Wallace Akers kutatási igazgatóval együtt Michael Perrin vett részt az angliai titkos atomfegyver-kutatásban. Megbízható diplomáciai munkát végzett az angol és az amerikai atombomba program koordinálásában, valamint a német atomkutatási program felderítésében. Fontos szerepet játszott 1950-ben az angliai Harwellben dolgozó Klaus Fuchs fizikus szovjet ügynöki tevékenységének leleplezésében. (Dr. Radnai Gyula)

Perrin, Michael Willcox, Sir
Web dokumentumok

2020.
szept. 12.
Steinberger Sarolta születésének 145. évfordulója
Tiszaújlak, 1875. szept. 12. - Budapest, 1966. nov. 24.

Orvos, szülész-nőgyógyász
Az első magyar orvosnő volt, aki oklevelét nem külföldön, hanem a budapesti orvosi karon szerezte meg. Doktori fokozatának megszerzése után 1901-1902-ben külföldi tanulmányutat tett, főleg a nőgyógyászatot tanulmányozta. 1902-től az I. sz. szülészeti klinikán, Tauffer professzor mellett dolgozott. 1926-1944 között az OTI nőgyógyász főorvosa volt. "Az orvosnők története" című tanulmánya az Orvosi Hetilapban 1902-ben jelent meg.

Steinberger Sarolta
Web dokumentumok

2020.
szept. 12.
Steinheil, Carl August von halálának 150. évfordulója
Rappoltsweilerben, Elszász, 1801. okt. 12. - München, 1870. szept. 12. [14.]

Német fizikus, technikus
Erlangenben jogot, azután Göttingenben és Königsbergben csillagászatot tanult 1832-ben a müncheni egyetemre hívták meg a fizika és matematika tanárának. 1849-ben az osztrák kereskedelemügyi minisztérium telegráfosztályának főnöke volt. 1851-ben Svájc számára rendezett be telegráfrendszert. 1852-ben visszatért Münchenbe, hol a kereskedelemügyi minisztériumban miniszteri tanácsos és az állami fizikai-matematikai gyűjtemény őre lett. 1854-ben Münchenben optikai intézetet alapított, mely műszereket készített. Ő az elektromágneses telegráf tudományos megalapítója, ő találta fel a kábel földalatti vezetését, ő tekintendő az elektromos órák feltalálójának; a galvanoplasztika törvényeit ő állapította meg. Szerkesztett egy centrifugális vetőágyút és sok optikai műszert.

Steinheil, Carl August von
Web dokumentumok

2020.
szept. 12.
Curry, Haskell Brooks születésének 120. évfordulója
Millis, Massachusetts, USA, 1900. szept. 12. - State College, Pennsylvania, 1982. szept. 1.

Amerikai matematikus
1924-ben szerezte meg a Master fokozatot fizikából a Harvard Egyetemen, de érdeklődése a matematikához kötötte, így elkezdett utótanulmányokat folytatni a Harvardon a matematikai doktorátus elnyerése végett. Először a Birkhoff-féle differenciálegyenleteket tanulmányozta, majd olvasott egy könyvet a logikáról, és ez erre a területre irányította figyelmét. 1929-ben kinevezték a State College vezetőjévé. 1940-től kezdve elkezdett a matematikai logikával foglalkozni. Számos új elvet fogalmazott meg, A 2. világháború alatt elkezdett kutatásokat folytatni az alkalmazott matematika területén is. 1945-ben elment az Aberdeen Proving Groundhoz, egy katonai fegyvertesztelő céghez Marylandba, ahol részese lett az ENIAC computerrel való kísérleteknek 1946-ban visszatért a Pennsylvania State Universityre, és kipróbálhatta az egyetemen a számítógépet. Curry elkezdett dolgozni a "Kombinatorikai Logika" című tanulmányán 1950-ben, amikor Leuvenben együtt dolgozott Robert Fays-szel. A végleges szöveg 1956-ban készült el. 1966-ban az Amszterdami Egyetemen a Logika Professzora, a Logika történetének és a Logika filozófiájának professzora lett. Négy évvel később ezt a pozíciót elhagyta, mert visszatért a pennsylvaniai State Collegebe. Nevét két általános célú funkcionális programozási nyelv is viseli, a Haskell és a Curry.

Curry, Haskell Brooks
Web dokumentumok

2020.
szept. 12.
Lang, Serge halálának 15. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1927. máj. 19. - Berkeley, California, USA, 2005. szept. 12.

Francia születésű amerikai matematikus
Középiskoláit Párizsban kezdte el, majd az Egyesült Államokban fejezte be, ahova szüleivel áttelepültek. 1946-ban Kaliforniában, a Caltech-en fizikus diplomát szerzett. Másféléves katonai szolgálat után a Princeton-i Egyetemen eleinte filozófiát hallgatott, de megváltoztatta tárgyát, és E. Artin irányítása mellett matematikai Ph.D. fokozatot szerzett 1951-ben. Tanított a Princeton Egyetemen, a Chicagói Egyetemen. Egy évet Párizsban Fulbright ösztöndíjasként töltött. A Columbia Egyetem professzora volt 1955-től 1970-ig. 1972-től haláláig a Yale Egyetem matematika professzora, majd emeritus professzora volt. Számos tudományos cikket, több mint 60 matematikai könyvet írt. Munkásságának jelentős területe a számelmélet, ezen belül is az algebrai geometria és a diofantoszi egyenletek elmélete. Több matematikai fogalom is viseli nevét: Mordell-Lang sejtés, Bombieri-Lang sejtés, Lang-Trotter sejtés, Lang sejtés. Számos vitát folytatott tudománypolitikai kérésekről, ezeket is több kötetben publikálta. Több rangos tudományos díjat kapott.

Lang, Serge
Web dokumentumok

2020.
szept. 11.
Lámfalussy Sándor születésének 130. évfordulója
Topolya, 1890. szept. 11. - Sopron, 1975. aug. 4.

Erdőmérnök, egyetemi tanár
Erdőmérnöki oklevelét a selmecbányai Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán 1914-ben szerezte. Szolgálatát Zalatnán kezdte. 1919-től Sopronban tanársegéd a Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Erdőhasználattani Tanszékén. 1922-ben az Esterházy-uradalomba került. Lentiben, Csömödéren, Kaposváron és Sopronban dolgozott. Erdei vasutakat és fűrésztelepeket tervezett és épített, az erdőgazdálkodás gyakorlati kérdéseivel foglalkozott, főleg fakitermeléssel, erdőfeltárással, fafeldolgozással. 1939-1945 között az Esterházy erdőbirtokok igazgatója volt. 1945-1946-ban az Erdészeti Kutató Intézetben dolgozott. 1946-tól a Budapesti Műszaki Egyetem erdőhasználattani tanszékén előadó, 1948-tól egyetemi tanár, a soproni Erdőmérnöki Főiskola erdőhasználattani tanszékének vezetője 1961-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Lámfalussy Sándor
Web dokumentumok

2020.
szept. 11.
Casorati, Felice halálának 130. évfordulója
Pávia, Olaszország, 1835. dec. 17. - Casteggio, 1890. szept. 11.

Olasz matematikus
A páviai egyetem hallgatója volt. Egyetemi éveiben témavezetője Francesco Brioschi volt. Később Páviában és Milánóban tanított. 1858-ban, majd később több ízben is Németországba tett tanulmányutat. Itt megismerkedett számos jelentékeny matematikussal, (Kronecker, Riemann és Weierstrass), akikkel később kiterjedt levelezést is folytatott. Fő szakterülete az algebra és az analitikus geometria volt. Legismertebb eredménye a Casorati-Weierstrass tétel a komplex függvények elméletéből. Weierstrass a fenti eredményt 1876-ban publikálta egy cikkben, de Casorati már őt megelőzve 1868-ban ismertette egy komplex függvényekről szóló értekezésében.

Casorati, Felice
Web dokumentumok

2020.
szept. 11.
Baudot, Jean Maurice Émile születésének 175. évfordulója
Magneux, Franciaország, 1845. szept. 11. - Sceaux, 1903. márc. 28.

Francia mérnök, feltaláló
Falun nőtt fel, csak elemi szintű iskolát végzett, apja gazdaságában dolgozott. 18 éves korában alkalmazták az akkori távíróvonalakat kezelő hivatalban. Itt önképzéssel mérnöki szintű ismereteket sajátított el. 1874-ben szabadalmaztatta az ötcsatornás távírókódot, amely később fokozatosan kiszorította a távközlésből a Morse-kódot. Baudot kódrendszerében az egyes betűket, számjegyeket és jeleket egy-egy, 5 darab igen-nem jelből álló kombináció jelölte. 1894-ben kifejlesztett egy disztributor (elosztó) rendszert, amelynek segítségével több üzenet multiplex (szimultán) átvitelét lehetett megvalósítani egy távírócsatornán. Róla nevezték el a baud-ot, a távközlés átviteli sebességének egységét.

Baudot, Jean Maurice Émile
Web dokumentumok

2020.
szept. 10.
Schilberszky Károly halálának 85. évfordulója
Buda, 1863. nov. 26. - Budapest, 1935. szept. 10.

Botanikus, növénypatológus, egyetemi tanár
1886-ban végezte el a budapesti egyetemen a természetrajz-földrajz szakot. 1888-94-ben Jurányi Lajos mellett volt tanársegéd a budapesti egyetem növénytani tanszékén, 1893-ban bölcsészdoktorátust tett. 1894-től a Kertészeti Tanintézet növénykórtantanára. 1904-ben a tudományegyetemen, 1911-ben a műegyetemen, 1923-ban pedig a közgazdasági karon lett egyetemi tanár. Munkássága nagy részét a gombák, ill. a növénykórtan területén végezte. Különösen a burgonya betegségei foglalkoztatták, ő fedezte fel a burgonyarákot. Foglalkozott a gyümölcsfák és a szőlő, valamint a gabonafélék betegségeivel is. Ismeretterjesztő tevékenységet is kifejtett.

Schilberszky Károly
Web dokumentumok

2020.
szept. 10.
Vándor József halálának 65. évfordulója
Temesvár, 1897. szept. 19. - Budapest, 1955. szept. 10.

Vegyészmérnök
1919-ben a budapesti műegyetemen szerzett oklevelet. 1925-től Németországban végzett kutatómunkát, majd 1932-től a Szovjetunió Tudományos Akadémia szerves kémiai intézetében osztályvezetőként dolgozott. 1945 után egyik szervezője volt az MTA előkészítő testületének, a Magyar Tudományos Tanácsnak. 1948-1949-ben a belgrádi egyetem meghívott vendégtanára volt. 1950-1952-ben megszervezte és vezette a Műanyagipari Kutató Intézetet. 1953 őszétől az Építőanyagipari Kutató Intézet szilikátkémiai osztályát vezette. Tudományos munkássága fizikai-kémiai vonatkozású, főként a kémiai termodinamika területén alkotott maradandót. Gyakorlati vonatkozású munkássága a tápszerekkel és növényvédő szerekkel kapcsolatos vizsgálatokra és szabadalmakra, az enzimhatás és a sejtreakciók kinetikai vizsgálatára, továbbá a műanyagok gyártásával kapcsolatos kutatásokra terjed ki. Nevéhez fűződik az első hazai nylon előállítása.

Web dokumentumok

2020.
szept. 10.
Pócza Jenő halálának 45. évfordulója
Egyed, 1915. nov. 15. - Budapest, 1975. szept. 10.

Fizikus, egyetemi tanár
1925-ben a Rábaközben található kis falutól mintegy 20-25 km-re lévő pápai református kollégiumba íratta be tízéves kisfiát a falu református tiszteletese. Pócza Jenő ettől kezdve 23 éves koráig kollégista maradt. A sikeres pápai érettségi után Szegeden, az Eötvös Loránd Kollégium hallgatójaként végezte el a matematika-fizika tanári szakot. Ezután a kollégium igazgatója, Náray-Szabó István ismertette meg a Lawrence Bragg-től elsajátított röntgendiffrakciós szerkezetkutatással, majd Bay Zoltán vette maga mellé tanársegédnek, és hozta fel Budapestre, a műegyetemre. Itt kapcsolódott be nemcsak a Bay-féle Hold-radar kísérletbe, de a szekunder elektronsokszorozók kidolgozásába is. 1949-ben, miután Bay Zoltán elhagyta az országot, elvállalta, hogy átveszi a hatalom által eltávolított Rybár István helyét a tudományegyetem kísérleti fizika tanszékén. Nagy lendülettel fogott a fizikus épület átépítésének megszervezésébe, aktívan részt vett a fizikusképzés tantervének kidolgozásában. 1952-ben lett kandidátus, ezután kinevezték egyetemi tanárnak. Faragó Péterrel együtt Elektronfizika címmel írtak egyetemi tankönyvet a fizikus hallgatók számára. 1959-ben már őt (és legközvetlenebb kollegáit) távolította el a hatalom az egyetemről. Ettől kezdve haláláig az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében dolgozott, ahol a hazai vékonyréteg fizikai kutatás iskoláját teremtette meg. Ma már tanterem őrzi nevét az ELTE-n. (Dr. Radnai Gyula)

Pócza Jenő
Web dokumentumok

2020.
szept. 10.
Thomson, George Paget, Sir halálának 45. évfordulója
Cambridge, 1892. máj. 3. - Cambridge, 1975. szept. 10.

Angol fizikus, Nobel-díjas
Cambridge-ben született, apja James John Thomson, aki az elektron felfedezéséért kapott Nobel-díjat. Cambridge-ben tanult, az 1. világháborúban több évig hadi szolgálatot teljesített. A háborúból visszatérve rövid Cambridge-i munka után 1922-ben a University of Aberdeen professzora lett. Itt kísérletileg megfigyelte az elektrondiffrakció jelenségét és ezzel igazolta Louis de Broglie hipotézisét az anyag hullámtermészetéről. A Nobel-díjat 1937-ben Clinton Joseph Davisson-nal megosztva kapta, aki tőle függetlenül jutott ugyanerre a felfedezésre. 1930-tól 1952-ig a londoni Imperial College professzora volt, majd 1962-ig a Cambridge-i Corpus Christi College vezetője volt. A 2. világháború idején az atomenergia háborús célú felhasználásán is dolgozott. 1943-ban lovaggá ütötték.

Thomson, George Paget, Sir
Web dokumentumok

2020.
szept. 10.
Öpik, Ernst Julius halálának 35. évfordulója
Port-Kunda, Oroszország, 1893. okt. 23. - Bangor, Írország, 1985. szept. 10.

Észt csillagász, asztrofizikus
A tartui főiskolán és a moszkvai egyetemen tanult, négy évig az USA Harvard-egyetemén vendég-kutató. 1921-44 közt a tartui egyetem professzora. Észtország szovjet bekebelezése után 1944-ben 1944-ben a közeledő Vörös Hadsereg elől Németországba menekült, majd 1948-tól 1981-ig az Észak-írországi Armagh Obszervatórium igazgatójaként tevékenykedett, közben a Maryland Egyetemen (USA) is tartott előadásokat. Széleskörű munkásságából kiemelkednek a degenerált csillag-anyagra, és a Nap kémiailag összetett belső szerkezetére vonatkozó elméleti számításai. Különösen jelentős a meteorokra és az üstökösök naprendszerbeli helyzetére vonatkozó kutatása, a naprendszerbeli meteoranyag sűrűségének tanulmányozása, és a meteorok fizikájának vizsgálata. Elméleti úton következtetett a Mars meteor-krátereinek létezésére. Az angol Királyi Csillagászati Társaság a Bruce-aranyéremmel tüntette ki. (Bartha Lajos)

Öpik, Ernst Julius
Web dokumentumok

2020.
szept. 10.
Bondi, Hermann, Sir halálának 15. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1919. nov. 1. - Cambridge, Anglia, 2005. szept. 10.

Osztrák születésű brit matematikus, csillagász
Bécsben végezte középiskoláit. 1937-ben a német fenyegetés miatt a Cambridge-i Trinity College-ben pályázott meg egy ösztöndíjat, és ezt el is nyerte. A háború kitörésekor ellenséges ország állampolgáraként internálták, itt ismerkedett meg Thomas Golddal. 1941-től a brit admiralitás megbízásából mindketten radar-kutatásokon dolgoztak Fred Hoyle-lal együtt. 1945-től 1954-ig matematika előadó volt a Cambridge-i egyetemen, 1954-től 1985-ig az egyetem professzora volt 1967-től az ESRO (European Space Research Organization) vezérigazgatója volt, irányítása alatt történt a szervezet átalakítása, az új szervezet neve ESA (European Space Agency) lett. A brit hadügyi, majd energiaügyi minisztérium vezető tudományos tanácsadója volt. Az 1940-es évek végén Bondi, Thomas Gold és Fred Hoyle fogalmazták meg az állandósult állapotú (steady state) világegyetem elméletét. Bondinak jelentős szerepe volt a relativitáselmélet kozmológiai, kozmogóniai és asztrofizikai alkalmazásában. A csillagok belső szerkezetével és fejlődésével foglalkozott. Elsők közt hívta fel a figyelmet a gravitációs hullámok lehetőségére. 1973-ban angol lovaggá avatták, már 1959-ben a Királyi Társaság tagja, a Királyi Csillagászati Társaság, és az USA Bruce Aranyérem kitüntetettje. Nevét a 767.sz. kisbolygó is őrzi. (Bartha Lajos)

Bondi, Hermann, Sir
Web dokumentumok

2020.
szept. 9.
Bókay Zoltán születésének 135. évfordulója
Budapest, 1885. szept. 9. - Budapest, 1955. ápr. 1.

Gyermekgyógyász, egyetemi tanár
Bókay Árpád fia. Orvosi oklevelét a budapesti egyetemen szerezte 1908-ban; 1907-től a kórbonctani intézetben gyakornok, majd tanársegéd. 1909-től a Stefánia gyermekkórházban működött. 1918-ban az egyetemi gyermekklinikára került. 1926-ban egyetemi c. rk. tanár, 1930-tó1 1947-ig a debreceni egyetemen ny. r. tanár, a gyermekklinika vezetője. 1951-től haláláig Budapesten a IX. kerületi Poliklinikán mint főorvos teljesített szolgálatot. A meningitis tuberculosa liquor diagnosztikájával foglalkozott. 1911-től a budapesti Pátria szabadkőműves páholy tagja. Több dolgozata foglalkozik az agyhártyagyulladások megkülönböztető kórisméjével.

Bókay Zoltán
Web dokumentumok

2020.
szept. 9.
Heinrich László születésének 110. évfordulója
Kolozsvár, 1910. szept. 9. - Kolozsvár, Románia, 1985. dec. 7.

Középiskolai és egyetemi fizikatanár
Kolozsváron a Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd az itteni egyetemen szerzett fizika-kémia szakos tanári oklevelet. Marosvásárhelyi, majd kolozsvári középiskolákban tanított másfél évtizeden át. 1947-ben doktorált Gyulai Zoltán irányításával, ezután nevezték ki professzornak a Bolyai Tudományegyetemre. Tevékenységét nem sokáig folytathatta, mert mint "megbízhatatlan elem"-et eltávolították az egyetemről, majd 1958-tól a középiskolai oktatásból is. 1956-tól két éven át a romániai Matematikai és Fizikai Lapok fizikai részét szerkesztette. A kolozsvári Agrokémiai Laboratórium tudományos kutatójaként ment nyugdíjba 1972-ben. Kutatói és nyugdíjas éveiben is számos szakmai és tudományos ismeretterjesztő cikket írt. Könyvben dolgozta fel Hell Miksa kolozsvári, valamint Károly József Irén nagyváradi tevékenységét, de Newton Klasszikus fizikájával is érdemben foglalkozott. A Kriterion kiadónál 1976-ban megjelent Fizikai kislexikon szerkesztője és benne az optikai rész szerzője volt. (Dr. Radnai Gyula)

Heinrich László
Web dokumentumok

2020.
szept. 9.
Morley, Frank születésének 160. évfordulója
Woodbridge, Suffolk, Anglia, 1860. szept. 9. - Baltimore, Maryland, USA, 1937. okt. 17.

Brit-amerikai matematikus
Cambridge-ben tanult, majd az Egyesült Államokban lett matematikatanár. Több matematikai kézikönyvet írt. Eredményei alapján 1900-ban meghívták professzornak a Johns Hopkins Egyetemre. 1920-21 között az American Mathematical Society elnöke volt, 1900-tól 1921-ig az American Journal of Mathematics szerkesztője volt. Elsősorban az algebra és a geometria területén ért el eredményeket. Nevéhez fűződik egy érdekes elemi síkgeometriai-tétel, a Morley-tétel: bármely háromszögben a szögharmadoló egyeneseknek a háromszög oldalaihoz közelebb eső metszéspontjai szabályos háromszöget határoznak meg.

Morley, Frank
Web dokumentumok

2020.
szept. 9.
Flory, Paul John halálának 35. évfordulója
Sterling, Illinois, USA, 1910. jún. 19. - Big Sur, California, 1985. szept. 9.

Amerikai fizikokémikus, Nobel-díjas
Az Indiana állambeli North Manchester főiskoláján, majd az Ohiói Állami Egyetemen tanult - ez utóbbi intézményben 1934-ben Ph.D. fokozatot szerzett. Ezt követően dolgozott a Cincinnati Egyetemen, a Cornell Egyetemen, a Standard Oil Development Companynál és a Goodyear Tire & Rubber Companynál. Sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott, a polimerek (nejlon és műgumi) megjelenéséhez vezető kutató-fejlesztő munkától a polimerek kialakulása folyamatának tanulmányozásáig szilárd és oldott állapotban tanúsított tulajdonságaik vizsgálatáig. 1961 és 1976 között a Stanford Egyetem kémiaprofesszora volt, majd 1976-tól tiszteletbeli professzorként dolgozott tovább. A mesterséges és természetes makromolekulákkal kapcsolatos kutatásaiért 1974-ben kémiai Nobel-díjat kapott.

Flory, Paul John
Web dokumentumok

2020.
szept. 8.
Sajó Elemér születésének 145. évfordulója
Őrszentmiklós, 1875. szept. 8. - Budapest, 1934. szept. 21.

Vízépítő mérnök, gazdaságpolitikus
A budapesti műegyetemen 1897-ben szerezte mérnöki oklevelét. 1900-tól megépítette a Bega-torkolati kamarazsilipet és a duzzasztóművet. 1909-től a soroksári Duna-ág rendezési munkáiban vett részt, a Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kikötőt (ma: Csepeli Kikötő) építő Kikötőépítő Igazgatóság helyettes vezetője volt; ő építette az É-i bejárati hajózsilipet (ma: Kvassay-zsilip). A Tanácsköztársaság idején tovább vezette a kikötő építésének munkáit és befejezte a soroksári Duna-ág szabályozását. 1928-tól a földművelésügyi minisztériumban a balatoni munkálatok felügyeletét látta el, és a Nemzetközi Dunabizottság, valamint a dunai állandó műszaki bizottság előadója, 1930-tól az országos vízügyi mérnöki szolgálat vezetője volt. A magyar vízügyi politika programját több évtizedre ő dolgozta ki. Kezdeményezésére készült el a békésszentandrási duzzasztómű. Az öntözésügy úttörő fejlesztésének hirdetője volt.

Sajó Elemér
Web dokumentumok

2020.
szept. 8.
Kondér István halálának 45. évfordulója
Budapest, 1897. dec. 10. - Budapest, 1975. szept. 8.

Erdőmérnök
Főiskolai tanulmányait Selmecbányán kezdte, majd 1919-ben Sopronban folytatta, ahol 1923-ban a Bányászati és Erdészeti Főiskola erdőmérnöki karán szerzett oklevelet. Földmérő pályafutását 1926-ban a pápai földmérési felügyelőségen kezdte. Földmérési műszerkonstrukciói közül a legismertebb a nevét is viselő "kettős szögprizma". Értékes munkát végzett a geodéziai módszerek és műszerek történetének áttekintő ismertetése terén, a mágneses iránytű történetéről írt történeti értekezése magyar nyelven ma is egyedülálló.

Kondér István
Web dokumentumok

2020.
szept. 8.
Staudinger, Hermann halálának 55. évfordulója
Worms, Németország, 1881. márc. 23. - Freiburg im Breisgau, 1965. szept. 8.

Német vegyész, Nobel-díjas
A darmstadti és a müncheni egyetemen tanult kémiát, a hallei egyetemen doktorált 1903-ban. A strassburgi és a karlsruhei egyetemen tanított, majd 1926-ban meghívták a Freiburg im Breisgau-i Albert Ludwig Egyetemre. 1951-ben vonult nyugdíjba. Polimerekkel kapcsolatos munkája 1910-ben azzal a kutatással kezdődött, amelyet a BASF német vegyi üzem számára folytatott az izoprénszintézis terén. Kimutatta, hogy a polimerek igen nagyméretű, hosszú láncokból álló molekulák. Ezt kortársai eleinte hevesen vitatták, később azonban általánosan elfogadták. Ezzel megvetette a makromolekuláris kémia alapjait. Eredményét 1953-ban kémiai Nobel-díjjal ismerték el. Munkássága vetette meg a műanyagipar 20. század második felében bekövetkezett óriási fejlődésének az alapjait.

Staudinger, Hermann
Web dokumentumok

2020.
szept. 8.
Enders, John Franklin halálának 35. évfordulója
West Hartford, Connecticut, USA, 1897. febr. 10. - Waterford, Connecticut, 1985. szept. 8.

Amerikai virológus, mikrobiológus, Nobel-díjas
1930-ban doktorált bakteriológiából. Korai kutatásai új és alapvető ismereteket nyújtottak a tuberkolózisról, a pneumococcus-fertőzésekről és a bakteriális fertőzésekkel szembeni ellenállásról. A 2. világháborúban a fertőző betegségek szakértőjeként a Hadügyminisztérium polgári tanácsadója volt. 1946-ban alapította meg laboratóriumát a bostoni gyermekkórházban. 1949-től kezdte munkatársaival, Thomas H. Wellerrel és Frederick C. Robbins-szal kutatni a gyermekbénulást okozó vírus tömeges előállításának módszereit. 1954-ben Robbins-szal és Wellerrel megosztva orvostudományi és fiziológiai Nobel-díjat kapott a gyermekbénulás vírusának idegszöveten kívül más kultúrán megvalósított szaporítási eljárásáért. Ez a munka lényeges lépés volt a gyermekbénulás elleni oltóanyag kifejlesztéséhez, amelyet később Salk, majd Sabin dolgozott ki. Az 1950-es évek végén a kanyaró vírusával végzett munkájuk eredménye az 1963-ban engedélyezett vakcina lett.

Enders, John Franklin
Web dokumentumok

2020.
szept. 8.
Libby, Willard Frank halálának 40. évfordulója
Grand Valley, Colorado, USA, 1908. dec. 17. - Los Angeles, California, 1980. szept. 8.

Amerikai kémikus, Nobel-díjas
A Berkeley Egyetemen tanult és adott elő. Részt vett a Columbia Egyetemen az atombomba-kutatásban 1941 és 1945 között. A kémia professzora volt a Chicagói Egyetemen 1945-1954-ig. 1946-ban elkészítette az első atomórát, amely olyan pontos, hogy 300 ezer évenként maximum 1 másodpercet siet vagy késik. Ettől kezdve a világ minden részén pontosan tudjuk az időt mérni. A kémia professzora a Los Angeles-i Egyetemen 1959-1976-ig. Kutatásait az uránizotópok elválasztási módszerének kutatásával kezdte, a 2. világháború alatt is ezen a területen dolgozott. Közben érdeklődése a kozmikus sugárzás felé is fordult. Felfedezte azt, hogy a kozmikus sugárzás hatására a légkörben trícium és C-14 képződik. Ez a felfedezés lett alapja a radiokarbon kormeghatározásnak. A régészet számára oly fontos módszert 1947-ben találta meg Libby. Ezért a felfedezésért 1960-ban kémiai Nobel-díjat kapott.

Libby, Willard Frank
Web dokumentumok

2020.
szept. 8.
Jacobson, Nathan születésének 110. évfordulója
Varsó, Orosz Birodalom (ma Lengyelország), 1910. szept. 8. - Hamden, Connecticut, USA, 1999. dec. 5.

Lengyel születésű amerikai matematikus
1918-ban családjával az Egyesült Államokba emigrált. Alabama állam egyetemén szerezte diplomáját 1930-ban, matematikai doktori dolgozatát Joseph Wedderburn irányításával a Princeton-i Egyetemen, 1934-ben védte meg. Egy-egy tanévben oktatott a Bryn Mawr College-ban és a Chicagói Egyetemen, majd 1937-től a Chapel Hill-i Egyetemen (North Carolina) kapott állást. A 2. világháború alatt pilótákat oktatott matematikára. 1943-ban a Johns Hopkins Egyetemen, végül 1947-től nyugdíjbavonulásáig a Yale Egyetemen dolgozott. Szakterülete az algebra volt, ezen belül a gyűrűelmélet és a nem-asszociatív algebrák. Számos kézikönyvet publikált. Tagja volt a Nemzeti Tudományos Akadémiának, valamint a Művészeti és Tudományos Akadémiának is. 1971-1973-ban elnöke volt az Amerikai Matematikai Társaságnak. 1972-1974 között alelnöke volt a Nemzetközi Matematikai Szövetségnek (International Mathematical Union). 1998-ban életművének elismeréseként az Amerikai Matematikai Társaság legmagasabb kitüntetését, a Leroy P. Steele díjat kapta meg.

Jacobson, Nathan
Web dokumentumok

2020.
szept. 7.
Morvay Ferenc halálának 40. évfordulója
Tardoskedd, Nyitra vm., 1886. okt. 1. [2.] - ?, 1980. szept. 7.

Matematika- és fizikatanár
A kolozsvári egyetemen matematika-fizika szakon tanult. Tanárai közül legnagyobb hatással Fejér Lipót volt rá. 1911-ben Göttingenbe ment tanulmányútra. 1909 és 1935 között tanított a debreceni, a nagykárolyi, a kolozsvári piarista gimnáziumban, a debreceni református leánygimnáziumban matematikát, fizikát és kémiát. 1935-ben nyugdíjazták 25 évi szolgálat után. 1944-45-ben felkérte a debreceni tudományegyetem a differenciál- és integrálszámítás, a bevezetés az analízisbe c. előadások, ill. Tanárképző Intézetben előadások tartására. 1974-ben kapta meg Szegeden a gyémántdiplomát. 1975-ben a vasdiplomát. A 70-es években az ATOMKI tiszteletbeli külső tagjává választotta.

Morvay Ferenc
Web dokumentumok

2020.
szept. 7.
Itô, Kiyosi születésének 105. évfordulója
Hokusei-cho, Mie prefektúra, Japán, 1915. szept. 7. - Kyoto, 2008. nov. 10.

Japán matematikus
A tokiói egyetemen szerzett matematikusi diplomát 23 éves korában. A japán országos statisztikai hivatalban kezdte munkáját. Itt alapvető fontosságú dolgozatokat közölt a valószínűségszámítás és a sztochasztikus folyamatok területén. 1945-ben kapott Ph.D. fokozatot. 1952-től 1979-ben történt nyugdíjbavonulásáig a kiotói egyetem professzora volt. Ez idő alatt több külföldi egyetemen (Aarhus 1966-1969, Cornell 1969-1975) volt vendégprofesszor. Számos hazai és külföldi kitüntetésben részesült. Nevezetes eredménye az Itô-formula, vagy Itô-kalkulus, amelyre tiszta matematikai kutatásai során jutott el, a formula azonban később fontos alkalmazásokra talált a pénzügyi matematikában.

Itô, Kiyosi
Web dokumentumok

2020.
szept. 6.
Hutÿra Ferenc születésének 160. évfordulója
Szepeshely, 1860. szept. 6. - Budapest, 1934. dec. 20.

Orvos, állatorvos, főiskolai tanár
Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, 1883-ban lett orvosdoktor, 1883-tól az egyetem kórbonctani intézetében gyakornok, 1886-ban az állatorvosi tanintézetben a belgyógyászat és járványtan segédtanára, 1890-1933-ban ny. r. tanára, 1888-ban magántanár az orvosi karon, 1897-től az Állatorvosi Akadémia igazgatója, 1899-1933-ig az Állatorvosi Főiskola rektora. 1899-ben egyetemi rk. tanári, 1906-ban udvari tanácsosi címet kapott. A sertéspestissel kapcsolatban elért eredményei tették lehetővé az e betegség elleni védőoltások kidolgozását, miután kimutatta a kórokozó vírusjellegét és kidolgozta az oltóanyag gyakorlati előállításának módszerét. Részt vett az állategészségügyi törvényhozás korszerűsítésében. 1927-től a felsőház tagja volt. 1910-től az MTA tagja.

Hutÿra Ferenc
Web dokumentumok

2020.
szept. 6.
Székely András születésének 95. évfordulója
Budapest, 1925. szept. 6. - Siófok, 1997. aug. 21.

Geográfus, egyetemi tanár
A Műegyetem Közgazdasági Karán 1948-ban földrajz-történelem szakon végzett. Egy ideig Pásztón tanárként dolgozott, 1952-ben került az ELTE Földrajzi Intézetébe tanársegéd, majd 1954-től Bulla Béla professzor mellett aspiráns. 1961-ben védte meg kandidátusi disszertációját, 1993-ban pedig akadémiai doktori disszertációját. A Magyar Földrajzi Társaság Természetföldrajzi Szakosztályának 1959-től titkára, 1973-tól elnöke volt. Emellett a TIT Budapesti Földtudományi Szakosztályának elnöki tisztét is betöltötte. 1972-től 1990-ig ő vezette az ELTE Természetföldrajzi Tanszékét. Többek között a vulkanikus felszínek fejlődésmenetének szakértője és előadója, földrajztanárok oktatója.

Székely András
Web dokumentumok

2020.
szept. 6.
Müller, Walther születésének 115. évfordulója
Hannover, Németország, 1905. szept. 6. - Walnut Creek, California, USA, 1979. dec. 4.

Német fizikus
1925-ban ő volt Hans Geigernek, aki akkor lett a Kiel-i egyetem professzora, az első doktorandusa. 1928-ban részben az ő javaslatai alapján fejlesztették tovább a Geiger által az ionizáló sugárzás detektálására korábban feltalált berendezést, amelyet róluk Geiger-Müller-csőnek, vagy Geiger-Müller-számlálónak neveznek, amely a radioaktivitás kimutatásának ma is alapvető eszköze. Müller a későbbiekben a tübingeni egyetem professzora volt. Ezután különböző német cégeknél az ipari kutatás-fejlesztésben dolgozott. 1951-től Ausztráliában a gazdasági minisztérium munkatársa volt. Itt egy céget is alapított Geiger-Müller számlálók gyártására. 1958-tól az Egyesült Államokban dolgozott különböző cégeknél.

Müller, Walther
Web dokumentumok

2020.
szept. 6.
Porter, Rodney Robert halálának 35. évfordulója
Newton-le-Willows, Lancashire, Anglia, 1917. okt. 8. - Winchester, Hampshire, 1985. szept. 6.

Angol biokémikus, Nobel-díjas
Liverpooli, majd a Cambridge-i Egyetemen végezte tanulmányait. 1940 és 1960 között a Mill Hill-i National Institute for Medical Research munkatársa volt, ezután a londoni St. Mary's Hospital Medical School immunológia-professzoraként dolgozott, majd 1967-ben az oxfordi egyetem biokémia-professzorává nevezték ki. Az antitestekkel kapcsolatos vizsgálatokat az ötvenes években kezdte el. A vérben található fehérjék egy csoportját antitesteknek nevezik. Ezek a fehérjék fontos szerepet játszanak a fertőzések elleni védekezésben és különböző betegségek kialakulásában. 1959-ben Gerald M. Edelman és Porter egymástól függetlenül nyilvánosságra hozta első eredményeit, s néhány éven belül az antitestek számos alapvető tulajdonsága tisztázódott. 1972-ben Edelman amerikai biokémikussal megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott az antitestek pontos kémiai szerkezetének meghatározásáért.

Porter, Rodney Robert
Web dokumentumok

2020.
szept. 5.
Kunc Adolf (Kuncz) halálának 115. évfordulója
Hegyhátsál, Vas vm., 1841. dec. 18. - Keszthely, 1905. szept. 5. [12., 14.]

Premontrei fizikatanár
A szombathelyi premontrei főgimnáziumban érettségizett, majd a pesti tudományegyetemen, már felszentelt papként szerzett mennyiségtan-természettan szakos tanári oklevelet. 1867-ben doktorált. Jedlik Ányos méltó tanítványaként a kísérleti fizika tanítása vált kedvenc szakterületévé. Egykori iskolájában tanár, majd egy évtizeden át igazgató volt, egészen 1884-ig. Ekkor egyidejűleg választották a szombathelyi kerület országgyűlési képviselőjévé (szabadelvű programmal!) és kinevezték a csorna-premontrei kanonok-rend prépostjává. 1880-ban hazánkban először ő mutatta be Foucault nevezetes ingakísérletét, Jedlik Ányos jelenlétében. A szombathelyi székesegyház kupolájában felfüggesztett, 30 méter hosszú inga lengésideje 11 másodperc volt. Leghíresebb tanítványa Gothard Jenő, aki az ő hatására lett csillagász. Elismert közéleti emberként sikerrel közreműködött a Szombathely-Kőszeg telefonvonal kiépítésében és a főgimnázium 1894-ben átadott impozáns épületének létrehozásában, kialakításában. Az épületben egy teljes emeleti szárnyat rendeztek be a természettan és a vegytan oktatás számára. (Dr. Radnai Gyula)

Kunc Adolf (Kuncz)
Web dokumentumok

2020.
szept. 5.
Inczédy Dénes Ágoston halálának 120. évfordulója
Eger, 1843. aug. 27. - Pécs, 1900. szept. 5.

Cisztercita matematikus, gimnáziumi igazgató
Főgimnáziumi igazgató (1889), rendház főnök. A fizika és matematika oktatásában végzett értékes munkát, nagy figyelemmel kísérte az új találmányokat, amelyeket szélesebb érdeklődő kör számára részletesen ismertetett (pl. a fonográf, telefon). A csillagászati földrajz elemeiről (1888) írt tankönyve sokáig használatban volt. Értékes és alapos iskolatörténeti tanulmányokat végezett. Munkásságát 1895-ben a Ferenc József-rend lovagkeresztjével ismerték el. (Bartha Lajos)

Inczédy Dénes Ágoston
Web dokumentumok

2020.
szept. 5.
Ribár Béla születésének 90. évfordulója
Debelyácsa, Torontál vm., 1930. szept. 5. - Újvidék, 2006. márc. 22.

Fizikus, krisztallográfus
A Belgrádi Egyetem Természettudományi Karán 1955-ben fizikatanári oklevelet szerzett, majd tudományos doktori fokozatot a Berni Egyetemen 1969-ben. Gimnáziumi tanárként dolgozott Nagybecskereken 1956-tól 1958-ig, majd tanársegéd volt a Szarajevói Egyetemen 1966-1969 között. Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán 1969-től 1975-ig docens, 1975-től 1980-ig rendkívüli, majd 1995-ig rendes tanár, ekkor nyugdíjba vonult. Nemzetközileg elismert eredményeket ért el előbb szervetlen majd a szerves vegyületek kristályszerkezetének felderítésében. Ezek közül kiemelendők az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének Röntgendiffrakciós Osztályával közösen végzett szteroid kutatások. Tudományos és oktatói tevékenységével nagyban hozzájárult a röntgendiffrakciós szerkezetkutatások fejlődéséhez. Sikeres tudományos és közéleti munkásságáért számos elismerésben részesült. A Délvidék közéletének kimagasló egyénisége, aktív résztvevője volt. Sokat tett azért, hogy a délvidéki magyar egyetemisták, főiskolások anyanyelvükön tanulhassanak. Több tudományos társaság tagja, 2004-től az MTA külső tagja.

Ribár Béla
Web dokumentumok

2020.
szept. 5.
Commandino, Federico halálának 445. évfordulója
Urbino, Itália, 1509. [1506.] - Urbino, 1575. szept. 5.

Olasz matematikus
Padovában és Ferrarában orvostudományt tanult. Orvosi gyakorlatot is folytatott, az urbinoi hercegnek, majd 1550 után Rómában Farnese kardinálisnak volt a háziorvosa. Fő feladatának azonban az antik, görög, majd arab matematikusok munkáinak gondos fordítását és kiadását tartotta. Kiadta Arkhimedesz, a samosi Arisztarkhosz, alexandriai Pappus és Euklidész munkáinak fordítását. Saját eredményeként könyvet írt a testek súlypontjáról. Tanítványa volt Guidobaldo del Monte. Nevéhes fűződik a súlypontokra vonatkozó Commandino-tétel.

Commandino, Federico
Web dokumentumok

2020.
szept. 5.
Montucla, Jean Étienne születésének 295. évfordulója
Lyon, Franciaország, 1725. szept. 5. - Versailles, 1799. dec. 18.

Francia matematikus
Jogot tanult a párizsi egyetemen. Magasrangú királyi tisztviselőként Dauphiné tartomány intendánsa volt. 1764-ben királyi csillagásznak nevezték ki, és egy expedíció titkáraként Francia Guyanába utazott. Innen visszatérve 1766-tól 1789-ig a királyi épületek főfelügyelője volt. Számos matematikatörténeti munkát írt. 1758-ban kiadott nagy matematikatörténete volt az első, amely az ókortól kezdve 1700-ig összefoglalóan feldolgozta a matematika történetét. 1778-ban kiadta Ozanam matematikai és fizikai műveit. Matematikatörténetének harmadik kötetét halála után Lalande fejezte be és adta ki.

Montucla, Jean Étienne
Web dokumentumok

2020.
szept. 5.
Hagen, Johann Georg halálának 90. évfordulója
Bregenz, Ausztria, 1847. márc. 6. - Róma, Olaszország, 1930. szept. 5.

Osztrák jezsuita csillagász
1888-tól 1906-ig a washingtoni Georgetown College obszervatóriumának igazgatójaként dolgozott, majd X. Pius pápa a Vatikáni Obszervatórium igazgatójává nevezte ki. 1893-ban, a fényes és sötét nebulák (felhők) átfogó katalógusának összeállítása közben kezdte el a sötét felhők beható tanulmányozását, ezeket olykor Hagen-felhőknek nevezik. Hagen az ún. változócsillagoknak, vagyis a fényességüket periódusosan változtató csillagoknak is jelentős kutatója volt. A változókkal kapcsolatos eredményei az Atlas Stellarum Variabilium (A változócsillagok atlasza; 1890-1908) lapjain jelentek meg.

Hagen, Johann Georg
Web dokumentumok

2020.
szept. 5.
Goldstein, Eugen születésének 170. évfordulója
Gleiwitz, Poroszország (ma Gliwice, Lengyelország), 1850. szept. 5. - Berlin, Németország, 1930. dec. 25.

Német fizikus
A Breslaui (ma Wroclaw, Lengyelország) Egyetemen tanult, itt doktorált 1881-ben. Egész életében a Potsdami Obszervatóriumban dolgozott. 1927-től a potsdami obszervatórium vezetője volt. Elsősorban a közepes és nagy vákuumban végbemenő elektromos kisülések érdekelték. 1886-ban fedezte fel és Kanalstrahlen (csősugarak) nevet adta a lyuggatott katód felé gyorsuló, majd a lyukakon áthaladó, pozitív részecskékből álló sugaraknak. Nagyban hozzájárult a katódsugarak megismeréséhez is, 1876-ban megmutatta, hogy ezek a sugarak éles körvonalú árnyékot vetnek, s a katód felületére merőlegesen lépnek ki. Ez a felfedezés vezetett el a homorú katódok megtervezéséhez, ezekkel koncentrált vagy fókuszált sugárzás állítható elő.

Goldstein, Eugen
Web dokumentumok

2020.
szept. 4.
Petényi Géza halálának 55. évfordulója
Budapest, 1889. okt. 28. - Budapest, 1965. szept. 4.

Gyermekgyógyász, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol oklevelét 1916-ban kapta. Medikus korában részt vett a Galileikör működésében. 1918-tól a Fehérkereszt Gyermekkórházban alorvos, majd osztályos főorvos, igazgató főorvos. 1922-ben a pécsi egyetem magántanárrá képesítette. 1946-tól a budapesti II. sz. Gyermekklinika tanszékvezető tanára. Kutatásai és közleményei főleg az angolkórra és a gyermekkori fertőző betegségekre vonatkoznak. Nemzetközileg elismertek a tuberkulózis antibiotikumos kezelésére vonatkozó kutatásai. 1949-től az MTA tagja.

Petényi Géza
Web dokumentumok

2020.
szept. 3.
Lutter Nándor Ferdinánd születésének 200. évfordulója
Bér, 1820. szept. 3. - Budapest, 1891. dec. 30.

Piarista matematikus, pedagógus
Matematikai, történeti, irodalmi, majd biológiai tanulmányokat folytatott. Vidéki tanárkodás után 1848-ban Budán gimnáziumi tanár. Mint nemzetőr részt vett a szabadságharcban; emiatt a tanítástól el is tiltották a világosi fegyverletétel után. Egy ideig nevelő volt, 1852-től Selmecbányán tanár, 1858-tól Pesten, 1861-től Budán főgimnázium igazgatója, egyúttal a budapesti tankerület vezetője, 1884-től a budapesti tankerület első főigazgatója. Az Országos Közoktatási Tanács első elnöke lett, részt vett közoktatás újjászervezésében. 1882-ben a Közoktatás c. lap szerkesztője. Logaritmuskönyvét sokáig használták. 1859-től az MTA tagja.

Lutter Nándor Ferdinánd
Web dokumentumok

2020.
szept. 3.
Nagy Elemér halálának 35. évfordulója
Sopron, 1928. szept. 28. - Budapest, 1985. szept. 3.

Építészmérnök, építészettörténész
Egyetemi tanulmányait a budapesti műszaki egyetemen végezte, 1951-ben szerzett oklevelet. Ezt követően a műegyetem építészettörténeti tanszékén, majd a lakóépülettervezési tanszéken, végül a rajz és formaismereti tanszéken volt tanársegéd, ill. adjunktus. 1962-től a Középülettervező Vállalat tervező építésze, majd műteremvezető főépítész, 1983-tól vállalati hatáskörű főépítész, 1960-64 között meghívott előadó a Magyar Iparművészeti Főiskolán. 1961-től haláláig főszerkesztője, ill. szerk.-bizottsági elnöke a Magyar Építőművészet c. folyóiratnak. Ybl-díjas (1968). Ő tervezte a szombathelyi tanítóképző kollégiumát, az Intranszmas székházat Budapesten az Alkotás utcában, a közgazdasági egyetem kollégiumát, a bolgár nagykövetséget, a szombathelyi fedett uszodát, a budapesti Műegyetem Duna-parti tanszéki épületét.

Nagy Elemér
Web dokumentumok

2020.
szept. 3.
Anderson, Carl David születésének 115. évfordulója
New York, USA, 1905. szept. 3. - San Marino, California, 1991. jan. 11.

Amerikai kísérleti fizikus, Nobel-díjas
A Ph. D. fokozatot 1930-ban a California Institute of Technology-n szerezte meg. Egész pályafutása során ott is oktatott, 1976-ban lett professzor emeritus. 1927-től a röntgensugarak által keltett fotoelektronokkal foglalkozott. 1930-ban kezdte meg a gamma-sugárzás és a kozmikus sugárzás vizsgálatát mágneses térbe helyezett ködkamra segítségével. 1932-ben gamma-besugárzással elektron-pozitron párkeltést hozott létre, így felfedezte a pozitront, amelynek létezését Paul Dirac 1928-ban jósolta meg. 1936-ban egy másik elemi részecskét fedezett fel, a mü-mezont. 1936-ban nyerte el a Nobel-díjat a pozitron felfedezéséért az osztrák Victor Francis Hess-szel, a kozmikus sugárzás felfedezőjével megosztva. A 2. világháború alatt rakétatechnikai kutatásokat végzett.

Anderson, Carl David
Web dokumentumok

2020.
szept. 2.
Bujk Béla halálának 85. évfordulója
Bágyog, Sopron vm., 1856. jan. 1. [1857.] - Karcag, 1935. szept. 2.

Matematika- és fizikatanár
Kecskeméten, Nagykanizsán, Nagykárolyban, Zilahon, Kisújszálláson, Hajdúnánáson és Karcagon tanított. 47 évig működött a tanári pályán, ebből 33 évet töltött Karcagon, ahol matematikát és fizikát tanított. Barátjával, Horváth Ferenc iskolaigazgatóval együtt 1896-ban indították meg a küzdelmet az iskola, a diákok és a tanárok felemelkedéséért. Az iskolán belül megszervezte az ifjúsági önsegélyező egyesületet, a fizikaszertár, a régiség- és pénzgyűjtemény őre, az igazgatótanács tagja volt. A városban egy sereg egyesületben és intézményben tisztviselő és választmányi tag, a városi képviselő testület tagja volt. Szaktárgyaiban kiválóan képzett, nagyszerű módszerekkel dolgozó pedagógus volt. Jól tudott latinul, görögül és németül. Fel tudta kelteni a tanulókban a matematika és a fizika iránti lelkesedést. 1998-ban a karcagi Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola előcsarnokában emléktáblát helyeztek el Bujk Béla c. igazgató, tudós matematika-fizika tanár, kiváló nevelő, polihisztor, városi képviselő tiszteletére.

Bujk Béla
Web dokumentumok

2020.
szept. 2.
Tangl Harald születésének 120. évfordulója
Budapest, 1900. szept. 2. - Budapest, 1971. dec. 31.

Orvos, fiziológus, egyetemi tanár
Orvosi oklevelét 1924-ben szerezte a budapesti orvosi karon. 1925-1935-ig az orvosi karon az élettani intézet tanársegédje, 1935-1960-ig az állatélettani és takarmányozási intézet adjunktusa, 1946-tól főigazgatója, 1960-tól az Állattenyésztési Kutató Intézet igazgatója. A Búvár szerkesztője, több társaság tagja. A belső elválasztású mirigyek tanulmányozásával kezdte tudományos munkásságát, majd a takarmányozással kapcsolatos élettani problémákat vizsgálta. Vitaminok hatástanával, hormonok kérdéseivel foglalkozott. Kutatócsoportjával olyan berendezést alkotott, amely hideg légáramlással készít zöldszénát, megőrizve a takarmánynövények vitamin- és ásványianyag-tartalmát.

Tangl Harald
Web dokumentumok

2020.
szept. 2.
Gerő Loránd születésének 110. évfordulója
Szeged, 1910. szept. 2. - Focsani, Románia, 1945. ápr. 2.

Gépészmérnök, molekulaspektroszkópus
Már középiskolás korában szorgalmas megoldója volt a Faragó Andor által indított Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknak. 1928-ban elsőéves mérnökhallgatóként megnyerte az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat Tanulóversenyét fizikából. Az egyetem elvégzése után a Schmid Rezső vezette molekulaspektroszkópiai kutatásokba kapcsolódott be a műegyetem fizika tanszékén. 25 éves korában kész volt doktori disszertációja: "Új módszer perturbációk felismerésére a molekulák színképén". A következő években már ő segített többek között Bozóky Lászlónak és Brody Évának doktori disszertációjuk elkészítésében. Még Gáspár Rezső is köszönetet mondott a munkájához nyújtott segítségért 1946-ban, amikor pedig Gerő Loránd már nem is élt. A nyilasok elől még sikerült elrejtőznie, a malenkij robotot azonban már nem tudta elkerülni. Szovjet fogolytáborban halt meg. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2020.
szept. 2.
Hamilton, William Rowan, Sir halálának 155. évfordulója
Dublin, Írország, 1805. aug. 4. - Dublin, 1865. szept. 2.

Ír matematikus, fizikus, csillagász
Zsenialitása először a nyelvtanulás terén nyilvánult meg. Matematikai tanulmányait 13 évesen Clairaut Algebra című művével kezdte, majd valamivel később Newton és Laplace munkásságának tanulmányozásával folytatta. 18 évesen felvételt nyert a dublini Trinity College-be. 1826-ban nyelvekből és matematikából kiérdemelte az úgynevezett optime-ot, melyre azelőtt nem volt példa. Utolsó évesként küldött egy publikációt a Royal Irish Academynek, melyben egyebek mellett bevezette az optika karakterisztikus függvényét. 1827-ben kinevezték a Trinity College csillagászprofesszorának, mellyel egyebek mellett az Írország királyi csillagásza cím is járt. Alkalmazta a karakterisztikus függvényt Fresnel hullámfelületének tanulmányozásához. 1835-ben publikálta Algebra, mint a tiszta idő tudománya (Algebra as the Science of Pure Time) című művét, melyet Kant tanulmányozása ihletett. Ugyanebben az évben lovaggá ütötték. Később főként algebrával, azon belül is a rendezett hármasokkal foglalkozott. 1843-ban felfedezte a kvaterniószorzást. Élete hátralévő részében a kvaterniók elméletének kidolgozásával foglalkozott. A National Academy of Sciences (USA) az első külföldi tagjává választotta.

Hamilton, William Rowan, Sir
Web dokumentumok

2020.
szept. 2.
Voigt, Woldemar születésének 170. évfordulója
Lipcse, Szászország, 1850. szept. 2. - Göttingen, Németország, 1919. dec. 13.

Német fizikus
Königsbergben tanult fizikát, Franz Ernst Neumann tanítványa volt, ő irányította érdeklődését a kristályfizika felé. 1883-ban Göttingenben lett az elméleti fizika professzora. A kristályok rugalmasságtani, elektromos és mágneses tulajdonságainak vizsgálata során ő vezette be a tenzor fogalmát a matematikai fizikában. Az általa optikai kutatásai során bevezetett transzformációs egyenletek a későbbi Lorentz-transzformáció előfutárai voltak. Nevéhez fűződik a magneto-optikai Voigt-hatás, és a tenzorokra használt Voigt-szabály.

Voigt, Woldemar
Web dokumentumok

2020.
szept. 2.
Iwanowska, Wilhelmina születésének 115. évfordulója
Vilno (ma Vilnius), Litvánia, 1905. szept. 2. - Torun. Lengyelország, 1999. máj. 16.

Lengyel asztrofizikus, egyetemi tanár
A Stefan Batory Egyetemen végzett tanulmányai után 1927-től a vilnai egyetemi csillagvizsgálóban Władyslaw Dziewulski professzor mellett asztrofizikával foglalkozott. 1937-ben a napfizika elméletéből szerzett doktori fokozatot. A német megszállás idején részt vett a lengyel ellenállásban. A Vörös Hadsereg Lengyelországba telepítette a vilnai egyetem tanárait, itt részt vett a toruni "Nicolaus Copernicus Egyetem" megalapításában, az asztrofizikai és rádiócsillagászati intézet létrehozásában. 1960-tól a csillagászati tanszék professzora. A stellárasztronómia számos területével foglalkozott, legjelentősebb eredményeit a pulzáló változó fényességű csillagok vizsgálata terén érte el, csillag-statisztikai és a távoli csillagrendszerekkel foglalkozó munkákat is publikált. A Nemzetközi Csillagászati Unió állandó tagja. Több egyetem díszdoktora, Torun város díszpolgára. (Bartha Lajos)

Iwanowska, Wilhelmina
Web dokumentumok

2020.
szept. 2.
Szoboljev, Viktor Viktorovics (Sobolev, Viktor Viktorovich) születésének 105. évfordulója
Szentpétervár, Oroszország, 1915. szept. 2. - Moszkva, 1999. jan. 7.

Szovjet-orosz asztrofizikus
A leningrádi (szentpétervári) egyetem tanára, 1941-től az elméleti asztrofizika professzora. Igen széleskörű munkássága kiterjedt a meteor-jelenségektől a bolygó-légkörök fényszóródásán át a csillagközi gázfelhők fizikai sajátságáig. Különösen érdekesek a forró Wolf-Rayet csillagok színképének magyarázatára, és a gázködök fénylési mechanizmusára vonatkozó tanulmányai. Számos kézikönyv és csillagászati tankönyv szerzője - többet idegen nyelvekre is lefordítottak -, valamint az oroszországi "Asztrofizika" c. folyóirat alapítója és főszerkesztője. Elsőként foglalkozott a forró csillagok részecske-kiáramlásának, a "stelláris szél" elméleti leírásával. A Szovjet Tudományos Akadémiájának tagja, Lomonoszov-éremmel jutalmazták, nevét a 2836.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Szoboljev, Viktor Viktorovics (Sobolev, Viktor Viktorovich)
Web dokumentumok

2020.
szept. 1.
Jaszlinszky András születésének 305. évfordulója
Szina, 1715. szept. 1. - Rozsnyó, 1783. jan. 1.

Jezsuita természettudós
Egyetemi tanulmányait Nagyszombatban végezte, logikát, fizikát, metafizikát tanult. Mestere Kéri Borgia Ferenc volt. Előbb Bécsben, majd Nagyszombatban egyetemi tanár. 1771-ben a nagyszombati egyetem rektora lett. A rend feloszlatása, 1773 után rozsnyói kanonok lett. Természetfilozófiájában a mechanikai szemlélet érvényesült. A fizikáról írt egyetemi tankönyve, amely korszerűen foglalja össze a 18. sz. közepének ismereteit, hazai viszonylatban az első ilyen munkák egyike volt. Jelentős vizsgálatokat folytatott a biológia területén is.

Web dokumentumok

2020.
szept. 1.
Csernák László (Chernák, Chernak, Chernac, Ladislaus) születésének 280. évfordulója
Pápa, 1740. szept. 1. - Deventer, Hollandia, 1816. máj. 5.

Magyar születésű holland matematikus, fizikus, orvos
1755-1762 között a debreceni kollégium diákja. 1767-től a bécsi, 1768-tól a baseli, torinói, később az utrechti, majd a groningeni egyetem hallgatója volt. Tanárai közül Hatvani Istvánra emlékezett vissza szeretettel. 1773-ban orvosdoktori címet, 1775-ben bölcsészeti doktorátust szerzett. Ez évben meghívták a deventeri gimnázium filozófia- és matematikatanárának. 1779-1782 között rektor. Fő munkája az egész számok törzstényezőkre való felbontását megadó táblázata volt, ami egymillió feletti számot tartalmazott. Táblázatát a kor legnagyobb matematikusa, Gauss is elismerte.

Csernák László (Chernák, Chernak, Chernac, Ladislaus)
Web dokumentumok

2020.
szept. 1.
Balás Árpád születésének 180. évfordulója
Oravicabánya, 1840. szept. 1. - Budapest, 1905. máj. 3.

Erdőmérnök, mezőgazdasági szakíró, gazdasági akadémiai tanár
Tanulmányait a bécsi műegyetemen, a magyaróvári felsőfokú gazdasági tanintézetben és a selmecbányai erdészeti akadémián végezte. Utána gazdatiszt lett, majd 1868-tól a keszthelyi első magyar nyelvű gazdasági tanintézet tanára és 1874-től igazgatója, 1884-től a magyaróvári gazdasági akadémia igazgatója. Igazgatósága alatt érte el az Akadémia fénykorát, vezetése alatt alakult meg a kutatóhelyek egész sora. Fontos szerepet játszott a hazai agrár-szakoktatás megreformálásában is, tanulmányok születtek az oktatás megújítása céljából. 1897-ben nyugdíjba vonult. Utána Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeum első igazgatója lett, 1903-ig töltötte be ezt a pozíciót.

Balás Árpád
Web dokumentumok

2020.
szept. 1.
Bém László születésének 155. évfordulója
Budapest, 1865. szept. 1. - Budapest, 1937. ápr. 9.

Élelmiszervegyész
Kolozsvárott végezte egyetemi tanulmányait, utána az ottani egyetem kémiai tanszékének asszisztense. 1891-től Budapest Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézeténél működött, 1911-től 1929-ig. Tevékeny szerepet vállalt az élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben. Különösen sokat foglalkozott a tej és tejtermékek vizsgálatával, főleg az egyes alkotórészek közötti összefüggéseket kutatta.

Web dokumentumok

2020.
szept. 1.
Schimanek Emil halálának 65. évfordulója
Budapest, 1872. nov. 23. - Budapest, 1955. szept. 1.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, utána Berlinben volt tanulmányúton. Hazatérve előbb a magyar fegyvergyár, majd a Ganz-gyár főmérnöke lett. 1900-ban a budapesti műegyegyetem rk., 1902-ben az I. gépszerkezettani tanszék r. tanárává nevezték ki. 1923-ban az egyetem rektora. Munkássága elsősorban a hőerőgépek, emelő- és hűtőgépek elméleti és szerkesztési kérdéseire terjedt ki. Találmányai közül a nevét viselő hatütemű Dieselmotor és karburátor a legismertebbek.

Schimanek Emil
Web dokumentumok

2020.
szept. 1.
Ivánovics György halálának 40. évfordulója
Budapest, 1904. jún. 11. - Budapest, 1980. szept. 1.

Orvos, mikrobiológus, bakteriológus, egyetemi tanár
1929-ben szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon, 1929-től a szegedi közegészségtani tanszéken tanársegéd, 1937-1940-ben adjunktus, az OKI szegedi állomásának vezetője, 1943-ben ny. r. tanár, a Mikrobiológiai Intézet igazgatója 1974-ig. 1947-1948-ban rektor, több alkalommal a SZOTE dékánja. A Magyar Mikrobiológiai Társaság elnöke, több akadémiai bizottság tagja, elnöke. 1934-1935-ben az USA-ban ösztöndíjas, elsősorban virológiai kutatásokat végzett. Jeles genetikus és biológus, de bakteriológusként is maradandót alkotott. Szerepe volt az Ultraseptyl forgalomba hozatalában, a B12 vitamin előállításában. Évtizedekig kutatta az anthrax bacilus pathogenitását. A szövettenyésztés hazai meghonosítója, a glasgow-i egyetem díszdoktora. 1946-tól az MTA tagja.

Ivánovics György
Web dokumentumok

2020.
szept. 1.
Hájek, Tadeáš (Hájek z Hájku, Tadeáš) halálának 420. évfordulója
Prága, Csehország, 1525. dec. 1. - Prága, 1600. szept. 1.

Cseh csillagász, matematikus, orvos
1548-1551 között a bécsi egyetemen, majd 1554-től Bolognában tanult matematikát, s elutazott Milánóba is, hogy Girolamo Cardano-tól tanulhasson, de hamarosan visszatért Prágába, a matematika professzora az egyetemen 1555-ben. 1566-1570 között mint katonaorvos szolgált Ausztriában és Magyarországon a törökkel vívott háborúk során. Nevezetes műve az 1574-ben megjelent új csillagról szóló értekezése. Komoly kapcsolatokat épített ki Tycho Brahéval, s szerepet játszott abban, hogy II. Rudolf az udvarába hívta a dán csillagászt, majd később Keplert. Hatalmas kéziratgyűjteményében megtalálhatók Kopernikusz művei is, s támogatta Rudolfot abban, hogy megszerezze a misztikus Voynich-kéziratot. Egyesek szerint a kézirat nem más, mint egy ravasz trükk.

Hájek, Tadeáš  (Hájek z Hájku, Tadeáš)
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info