História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28      
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2023.
febr. 6.
Miller Albert születésének 205. évfordulója
Tápiószele, 1818. febr. 6. - Leoben, [Graz], Ausztria, 1897. nov. 5.

Mérnök, tanár
1837-1840-ben Selmecbányán tanult bányászatot-kohászatot. Gyakorlati idejét Bécsben töltötte, illetve mérnökként dolgozott az ausztriai sóbányáknál. 1847-ben került a selmeci akadémiára, ahol a geometria-építészet tanszék tanára, majd vezetője lett. A szabadságharc kettészakította itteni karrierjét, 1848-ban Leobenbe távozott, s az ottani akadémián tevékenykedett 1872-ig. Ő volt a poláris és kompenzáló planiméter feltalálója. Jakob Amslertől függetlenül, de vele egyidejűleg találta fel és szabadalmaztatta a poláris és orthogonális rudas planimétert, amely a terület mérésére szolgáló műszer. Nevéhez fűződik a gömbplaniméter elvének lefektetése is.

Miller Albert
Web dokumentumok

2023.
febr. 6.
Fászl István Sándor születésének 185. évfordulója
Kőszeg, 1838. febr. 6. - Sopron, 1900. jan. 25.

Ornitológus, bencés tanár
1861 és 1867 között Kőszegen gimnáziumi tanár, majd 1867-1896-ig a soproni bencés főgimnáziumban a vegytant, mennyiségtant, rajzot, földrajzot, ásvány-, állat- és növénytant oktatta. Az iskola mintegy 1000 tételt számláló madárgyűjteményét szinte maga gyűjtötte és preparálta. A Fertő madárvilágának egyik első, jelentős kutatója. Két európai hírű ornithológust nevelt: Chernel Istvánt és Csörgey Tituszt, akik tanítványai voltak a soproni gimnáziumban.

Fászl István Sándor
Web dokumentumok

2023.
febr. 6.
Latreille, Pierre André halálának 190. évfordulója
Brive-la-Gaillarde, Franciaország, 1762. nov. 29. - Párizs, 1833. febr. 6.

Francia zoológus
A francia forradalom alatt bebörtönözték, és csak tudományos elismertsége miatt engedték ki. 1799-ben kinevezték a párizsi Muséum National d'Histoire Naturelle rovartani részlegének élére. Ebben a minőségében számos művet jelentetett meg. 1829-ben Jean Lamarck utóda lett a múzeum zoológiaprofesszoraként. Szakterülete a rákok, pókok és rovarok természetrajza volt. Korát meghaladva rendszerezte és osztályozta az ízeltlábúakat. Az "entomológia fejedelmének" szokták nevezni.

Latreille, Pierre André
Web dokumentumok

2023.
febr. 6.
Barnard, Edward Emerson halálának 100. évfordulója
Nashville, Tennessee, USA, 1857. dec. 16. - Williams Bay, Wisconsin, 1923. febr. 6.

Amerikai csillagász
1883-1887-ig Nashville-ben, a Vanderbilt Egyetemen tanult, és irányította az ottani obszervatóriumot. 1887-ben nevezték ki csillagásszá a Lick Obszervatóriumban. 1895-től haláláig a chicagoi egyetemen a gyakorlati csillagászat professzora és a Yerkes Obszervatórium csillagásza volt. 1889-ben kezdte fényképezni a Tejutat a sok új részletet feltáró, nagy fényerejű lencsékkel. 1892-ben 16 üstököst fedezett fel, valamint a Jupiter ötödik holdját. 1916-ban fedezte fel a - később róla elnevezett - legnagyobb ismert sajátmozgással rendelkező csillagot. Az égi fényképezés úttörője, korának egyik legkiválóbb megfigyelő csillagásza volt. A csillagok közti sötét felhők katalogizálásával alapvető munkát végzett.

Barnard, Edward Emerson
Web dokumentumok

2023.
febr. 6.
Bowen, Ira Sprague halálának 50. évfordulója
Seneca Falls, New York állam, USA, 1898. dec. 21. - Los Angeles, 1973. febr. 6.

Amerikai csillagász
Bowen 1921-től 1945-ig tanított a Kaliforniai Műszaki Egyetemen (California Institute of Technology, Pasadena) 1931-től, mint professzor. 1946-ban kinevezték a Mount Wilson Obszervatórium igazgatójának majd 1948-ban a Palomar obszervatórium igazgatójának is. A két (alapítójukról Hale-obszervatóriumoknak nevezett) intézmény együttesét igazgatta 1964-ig. A kozmikus sugárzás fizikájával, valamint a gázködök színképével foglalkozott. 1927-ben kimutatta, hogy a gázködökre jellemző zöld színképvonal, amelyet addig egy új, ismeretlen kémiai elemnek tulajdonítottak, a többször ionizált oxigénatomoktól ered. 1938-ban találta fel a képszeletelőt (image slicer), amely javítja a fényt összetevőire bontó résspektrográf hatékonyságát. 1957-ben a "Bruce aranyéremmel" jutalmazta a Királyi Csillagászati Társaság. A 3363. sorszámú kisbolygó őrzi a nevét. (Bartha Lajos)

Bowen, Ira Sprague
Web dokumentumok

2023.
febr. 5.
Dudith András (Dudics) születésének 470. évfordulója
Buda, 1553. febr. 5. - Breslau, (Wrocław), 1589. febr. 22.

Teológus, matematikus, pécsi püspök
A hitújítás híve lett, az egyházi rendből és a Habsburgok szolgálatából kilépve Lengyelországban telepedett le, ahol megnősült. A kor legtekintélyesebb európai gondolkodói nagyra becsülték. Matematikai - csillagászati írásaiból keveset publikált. Nagy hatású művet írt az üstökösökkel kapcsolatos babonák és tévhitek ellen, amelyet többször újra nyomtattak, és egy évszázad múlva is utánoztak. Tycho Brache geo-heliocentrikus rendszerének első propagálója volt. (Bartha Lajos)

Dudith András (Dudics)
Web dokumentumok

2023.
febr. 5.
Visnya Aladár születésének 145. évfordulója
Pécs, 1878. febr. 5. - Kőszeg, 1959. márc. 22.

Mennyiségtan- és természettantanár, botanikus, zoológus
1896-ban érettségizett a pécsi főreálban, ahol Maksay Zsigmond volt a matematika tanára. Ugyanebben az évben megnyerte az akkor harmadik alkalommal megrendezett társulati Tanulóversenyt matematikából (Zemplén Győző lett a második.). A budapesti tudományegyetemen szerzett mennyiségtan- természettan tanári oklevelet, majd 1902-ben doktorált Rados Gusztáv irányításával matematikából. 1903-tól a nagyváradi főreálban, 1908-tól a budapesti, majd 1914-től a soproni leánygimnáziumban tanított. A kommün bukását követően 1921-ben kényszernyugdíjazták. 1927-től 1937-ig újra taníthatott Kőszegen, az evangélikus leánygimnáziumban. Nagy szerepe volt a kőszegi Jurisich Múzeum létrehozásában. Botanikai, zoológiai gyűjtőutakat szervezett a Kőszegi hegységbe, ő maga is szenvedélyes gyűjtővé vált. Széleskörű ismeretterjesztő tevékenységet folytatott, még színdarabot is írt az Uránia Tudományos Színház számára. 1947-től 1951-ig a Kőszegi Városi Könyvtár és Levéltár vezetője volt. (Dr. Radnai Gyula)

Visnya Aladár
Web dokumentumok

2023.
febr. 5.
Hornung Andor születésének 125. évfordulója
Budapest, 1898. febr. 5. - Budapest, 1974. jún. 26.

Gépészmérnök
Oklevelét a budapesti József Műegyetemen szerezte (1922). Ezután a Ganz Vagon- és Gépgyár Kutató és Fejlesztő Osztályának munkatársa, Jendrassik György csoportjában dolgozott. Főképpen a nagynyomású nyersolajmotorok technológiai kérdéseivel foglalkozott. Fő szakterülete a köszörülés és a köszörűkorong-gyártás volt, ennek fejlesztésével foglalkozott a Ganz-gyárban, a Vasipari Kutató Intézetben, a Gépipari Technológiai Intézetben és a Gépipari Tudományos Egyesületben.

Hornung Andor
Web dokumentumok

2023.
febr. 5.
Dolezalek Frigyes (Friedrich) születésének 150. évfordulója
Máramarossziget, (ma Sighetu Marmaţiei, Románia), 1873. febr. 5. - Charlottenburg Berlin, Németország, 1920. dec. 10.

Magyar születésű német vegyészmérnök, elektromérnök, műegyetemi tanár
Hannoverben, majd 1895-1900 között Göttingenben tanult és az utóbbi helyen Walter Nernst munkatársa is volt. 1901-től a Siemens & Halske cégnél telefonkábelek fejlesztésén dolgozott. 1905-től 1907-ig Walter Nernst utódaként professzorként Göttingenben a fizikai kémiai intézetet vezette. 1907-ben a charlottenburgi műszaki főiskola professzora lett Berlinben. Itt 1919-ben egy új fizikai kémiai és elektrokémiai intézetet alapított. Nevéhez fűződik a kvadráns elektrométernek továbbfejlesztett, a korábbiaknál érzékenyebb változata.

Dolezalek Frigyes (Friedrich)
Web dokumentumok

2023.
febr. 4.
Rejtő Sándor halálának 95. évfordulója
Kassa, 1853. aug. 21. - Budapest, 1928. febr. 4.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
Oklevelét a Budapesti Műegyetemen nyerte el 1878-ban, ez volt az első ott kiadott gépészmérnöki oklevél. 1901-1902-ben a Királyi József Nádor Műegyetem Gépészmérnöki Karának dékánja, majd 1920-21-ben a Műegyetem rektora. Fő tudományterülete az anyagvizsgálat volt. A szerkezeti anyagok viselkedésére vonatkozó elmélete nagy érdeklődést és sok vitát váltott ki. Elsőnek mutatott rá, hogy a fémes anyagok tulajdonságai az anyagszerkezettől függenek. Elmélyedt kutatásokat folytatott a fém-, fa-, textil-, papír- és malomipar technológiáinak területén, színvonalas előadásokat tartott a gépészmérnök hallgatóknak. Részben saját tervezésű gépekkel és műszerekkel megszervezte a Mechanikai Technológiai Intézet (Gillemot tanszék elődje) anyagvizsgáló laboratóriumát. Itt munkatársa volt - a később szintén világhírűvé vált - Csonka János is. 1888-ban a Mechanikai Technológiai tanszék vezetője lett. 1912-től az MTA levelező, 1923-tól rendes tagja volt.

Rejtő Sándor
Web dokumentumok

2023.
febr. 4.
Engel Károly halálának 55. évfordulója
Rákópribóc, 1879. jan. 22. - Budapest, 1968. febr. 4.

Orvos, egyetemi tanár
Tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte, Budapesten 1902-ben orvosdoktori oklevelet szerzett. 1902-1909 között Korányi Frigyes klinikáján tanársegéd, majd Jendrassik Jenő adjunktusa. 1922-től az Apponyi Albert Poliklinika belgyógyászati osztályának vezetője, 1925-től a belgyógyászati diagnosztika egyetemi előadója lett. Ő írta le először az 1919. évi nagy csuklási járványt, tisztázta kór- és tünettanát. Számos hazai és külföldi társaság tagja.

Web dokumentumok

2023.
febr. 4.
Juhász Kálmán János (Juhasz, Kalman John de) születésének 130. évfordulója
Csap, 1893. febr. 4. - State College, Pennsylvania, USA, 1972. dec. 26.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti műszaki egyetemen 1914-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett, ugyanott avatták 1965-ben a műszaki tudományok t. doktorává. Az 1. világháború előtt és után tanársegéd volt a műegyetemen, 1922-1923 között vezető tervezőmérnök Hamburgban, majd a torinói Fiat-művek kutatómérnöke, 1925-27-ben főmérnök a budapesti Gamma-gyárban, mérnökszakértő a kereskedelemügyi minisztériumban. 1927-ben az USA-ban telepedett le, ahol egyetemi előadó, tanársegéd, docens lett, majd a műszaki kutatások professzora a Pennsylvania Állami Egyetemen. Kutatási területe a motormechanika, fűtőanyagproblémák stb. Jelzőkészüléket fejlesztett ki a gyorsvonatok részére, tanulmányozta a sugárpusztítást is.

Juhász Kálmán János (Juhasz, Kalman John de)
Web dokumentumok

2023.
febr. 4.
Surányi-Unger Tivadar születésének 125. évfordulója
Budapest, 1898. febr. 4. - New York, USA, 1973. nov. 1.

Közgazdász, egyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti, grazi és bécsi egyetemeken végezte. 1919-ben állam- és jogtudományi doktorátust szerzett a grazi egyetemen, 1920-ban filozófiai doktorátust a budapesti egyetemen és 1921-ben közgazdasági doktorátust a budapesti műegyetemen. Nyilvános rendes tanári kinevezést 1933-ban vette át. A Magyar Tudományos Akadémia levelező taggá választotta 1935-ben, majd 1948-ban kizárták az akadémikusok soraiból és 1991-ben rehabilitálták. A szegedi egyetemen eltöltött idő alatt, 1936-1937-ben az állam- és jogtudományi kar dékánja, majd az ezt követő tanévben prodékáni tisztséget töltött be. Szegedi évei alatt háromszor hívták meg vendégprofesszornak a los angelesi egyetemre (1935, 1937, 1939). 1940-től a pécsi tudományegyetem tanára. 1945-től külföldön élt, a syracusai (USA, New York állam) egyetem vendégprofesszora 1946-tól 1964-ig. 1958-tól a göttingeni egyetemen tanított nyolc évig és 1964-65-ben az egyetem társadalomtudományi és közgazdasági karának a dékáni tisztjét töltötte be. Vendégprofesszorként oktatott a müncheni, marburgi, tübingeni, bombay-i és sanghaji egyetemen. Elméleti közgazdaságtannal, gazdaságtörténettel és gazdaságfilozófiai kérdésekkel, valamint kelet-európa gazdasági problémáival foglalkozott.

Surányi-Unger Tivadar
Web dokumentumok

2023.
febr. 4.
Gergely János halálának 15. évfordulója
Karcag, 1925. dec. 13. - Budapest, 2008. febr. 4.

Orvos, immunológus, egyetemi tanár
1950-ben a Debreceni Tudományegyetemen szerzett orvosi oklevelet, majd ugyanitt a III. sz. Belgyógyászati Klinika tudományos munkatársa, tudományos főmunkatársa volt. 1963-1973-ig az Országos Vértranszfúziós Szolgálat Központi Kutatólaboratóriuma, ill. az Országos Hematológiai és Vértranszfúziós Intézet (OHVI) Immunkémiai Osztálya tudományos osztályvezetője. 1973-1995-ig az ELTE TTK Immunológiai Tanszék egyetemi. tanára és a Tanszék vezetője, kutatóprofesszora, emeritusz professzora. 1965-1966-ig a Birminghami Egyetem Kísérleti Kórélettani Osztálya és a Lausanne-i Egyetem Biokémiai Intézete vendégkutatója volt. Immunológiával, elsősorban a magasabb rendű szervezetek humorális védekezésében központi szerepet betöltő ellenanyag- molekulák vizsgálatával foglalkozott. A világon elsők között írta le a papainérzékeny és papainrezisztens immunglobulinokat, majd megállapította azok szerkezeti sajátosságait. Később érdeklődése az immunsejteken található Fc-receptorok tanulmányozása felé fordult. Nevéhez fűződik az OHVI-n belül az immunkémiai osztály megszervezése, ill. az ELTE TTK-n az Immunológiai Tanszék felállítása. 1982-től az MTA levelező, 1990-től rendes tagja volt.

Gergely János
Web dokumentumok

2023.
febr. 4.
Lorentz, Hendrik Antoon halálának 95. évfordulója
Arnhem, Hollandia, 1853. júl. 18. - Haarlem, 1928. febr. 4.

Holland fizikus, Nobel-díjas
1878-ban nevezték ki a Leideni Egyetem matematikai fizika professzorává. Doktori értekezésében 1875-ben továbbfejlesztette az angol James C. Maxwell elektromágneses elméletét, így az sokkal kielégítőbb magyarázatot adott a fényvisszaverődésre és a fénytörésre. A fizika sok ága foglalkoztatta, de fő célja egy olyan elmélet létrehozása volt, amely megmagyarázza az elektromosság, a mágnesség és a fény kapcsolatát. Maxwell elmélete szerint az elektromágneses sugárzást a rezgő elektromos töltések keltik, de a fényt keltő töltések nem voltak ismertek. Lorentz ezért arra gondolt, hogy az anyag atomjai is töltött részecskékből állhatnak, és ezek az atom belsejében levő töltött részecskék lehetnek a fény forrásai. Ha ez igaz, akkor az erős mágneses térnek hatnia kell a rezgésekre, és ezen keresztül az így keletkezett fény hullámhosszára. 1896-ban Zeeman, Lorentz tanítványa igazolta ennek a jelenségnek a létezését, ez ma Zeeman-effektus néven ismert. Munkájukért 1902-ben Nobel-díjat kaptak.

Lorentz, Hendrik Antoon
Web dokumentumok

2023.
febr. 3.
Piers Vilmos születésének 185. évfordulója
Tarnopol, Lengyelország, 1838. febr. 3. - Kőszeg, 1920. júl. 3.

Természetrajztanár, botanikus, hivatásos katona
1866-tól a kőszegi katonai felsőnevelő intézet, később az ebből szervezett katonai alreáliskola természetrajztanáraként működött kisebb megszakításokkal 1879-ig. Az iskola körül nagy parkot létesített. Freh Alfonz és Waisbecker Antal mellett a térség egyik legalaposabb botanikai kutatója volt. Kőszeg és környéke alacsonyabb- és magasabbrendű flóráját, valamint nagy mennyiségű egzotikus anyagot is tartalmazó hatalmas növénygyűjteményét a pannonhalmi Benedek-rend Főapátsága vette meg 1920-ban, ez a szombathelyi Savaria Múzeumba került 1980-ban.

Piers Vilmos
Web dokumentumok

2023.
febr. 3.
Grünwald Miksa (Gedő) születésének 165. évfordulója
Nagyvárad, 1858. febr. 3. - Losonc, 1933. jan.

Gimnáziumi matematikatanár
Kürschák József révén került a debreceni Fazekas reáliskolába. Ő is egyike volt azoknak a tanárjelölteknek, akik a mintagyakorló iskolában az 1883-as matematika tantervi kísérleteket végezték. Feladata a II. osztályban 1885/86-ban a matematikai tárgykörök közül a statisztikának, a közgazdasági ismeretek alapjainak a történeti és irodalmi tanulmányokkal szoros összefüggésben való bevitele volt. Az igazi sikereket a Losoncon töltött évek hozták meg. Tanítványai országosan elsők az 1901 évi Eötvös versenyen.

Web dokumentumok

2023.
febr. 3.
Gutenberg, Johannes (Johann) halálának 555. évfordulója
Mainz, 1400. körül - Mainz, 1468. febr. 3.

Német feltaláló
Eredetileg aranyművesnek tanult. Az 1420-as évek elején elhagyta szülővárosát és előbb Eltville-be, majd 1430 táján Strasbourgba költözött. Ebben az időben már kísérletezett a könyvnyomtatással. 1447-ben visszatért Mainzba, és felállította első nyomdáját. Első nyomtatott munkái: egy Weltgericht című vers, majd egy vékony latin nyelvkönyv és az 1448-as évre készített, csillagászati jóslásokat is tartalmazó naptár. Gutenberg 5 évi munkával készítette el főművét, az ún. "42 soros Bibliá"-t, amely 641 lapot, oldalanként 42 sort tartalmazott, két hasábban szedve. Hitelezője beperelte, Gutenberg a pert, és ennek következtében műhelyét is elvesztette. Egy újabb támogatója segítségével új műhelyt hozott létre, itt nyomtatta a Catholicon című enciklopédiát és más műveket. Élete végén a mainzi érsek udvarától kapott járadékot. Ő fejlesztette ki az eljárást, melyen több száz éven keresztül a könyvnyomtatás alapult: a mozgatható, vagyis összerakható és szétszedhető betűk használatát, a betűöntés módját, a megfelelő nyomdafesték előállítását, a kiszedett betűk nyomási eljárását. Találmánya rohamosan elterjedt Európában és ezzel új korszakot nyitott meg.

Gutenberg, Johannes (Johann)
Web dokumentumok

2023.
febr. 3.
Julia, Gaston Maurice születésének 130. évfordulója
Sidi Bel Abbès, Algéria, 1893. febr. 3. - Párizs, Franciaország, 1978. márc. 19.

Algériai francia matematikus
A francia uralom éveiben született Algériában. Tanulmányait az École Normale Supérieure-ön kezdte meg, azonban 20 évesen, az 1. világháborúban be kellett vonulnia a francia hadseregbe. Egy súlyos arcsérülése miatt több műtéten esett át, és a továbbiakban az arcán bőrhevedert kellett viselnie. Betegsége mellett folytatta tanulmányait, 1917-ben benyújtotta doktori disszertációját. 25 évesen publikálta a "Mémoire sur l'iteration des fonctions rationelles" című, a racionális függvények iterációjára vonatkozó dolgozatát, amelyet a Francia Tudományos Akadémia nagydíjjal tüntetett ki. 1919-ben nevezték ki a Sorbonne professzorának, egyidejűleg más felsőfokú intézményekben is oktatott. A matematika számos területén ért el eredményeket, legfontosabbak azonban a róla elnevezett Julia-halmazok, amelyeknek jelentőségére B. Mandelbroitnak a 70-es években végzett számítógépes kísérletei hívták fel ismét a figyelmet, s amelyek fontos szerepet játszanak a fraktálelméletben.

Julia, Gaston Maurice
Web dokumentumok

2023.
febr. 2.
Lánczos Kornél (Lanczos, Cornelius) születésének 130. évfordulója
Székesfehérvár, 1893. febr. 2. - Budapest, 1974. jún. 24.

Fizikus, matematikus, egyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen végezte. Tanára volt Eötvös Loránd és Fejér Lipót is. Matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett, majd a budapesti József Műegyetemen doktorált. Kutatómunkáját 1931-ig német egyetemeken, Freiburgban, Frankfurtban, Berlinben folytatta, majd ott Albert Einstein munkatársa volt. 1931-től az Egyesült Államokban élt. Először az Indiana állami egyetemen matematikát és fizikát adott elő, majd az amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal matematikusa volt. 1946-ban a Boeing Társaság kutatómérnöke lett. 1952-től vendégelőadója, 1954-től vezető professzora lett a dublini Institute for Advanced Studies-nak. Többször hazalátogatott Magyarországra, utolsó hazaérkezésekor érte a halál. Számos tudományos felfedezéssel járult hozzá a matematika és a fizika fejlődéséhez. Tudománytörténeti munkát írt a térfogalom fejlődéséről, és két könyvet Einstein világáról.

Lánczos Kornél (Lanczos, Cornelius)
Web dokumentumok

2023.
febr. 2.
Schulhof Ödön halálának 45. évfordulója
Budapest, 1896. márc. 20. - Budapest, 1978. febr. 2.

Orvos, reumatológus
Az 1. világháború után balneológiai-reumatológiai kutatásokkal foglalkozott. Elsők között szorgalmazta a hazai gyógyvizek gyógyászati hasznosítását. Az 1920-as években később az egész világon alkalmazásra került röntgenfelvételi eljárást dolgozott ki. A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) által 1951-ben rendezett első orvosmeteorológiai tanfolyam hallgatóiból lelkes szervezéssel hívta életre a Társaság Orvosmeteorológiai Szakosztályát, amelynek azután hosszabb időn át programadó vezetője is volt. A MMT-tól 1971-ben lelkes, értékes egyesületi tevékenységéért Steiner Lajos-emlékérmet kapott. Schulhof Vilmos öccse. Az ő leánya volt Rényi Kató.

Schulhof Ödön
Web dokumentumok

2023.
febr. 2.
Waerden, Bartel Leendert van der születésének 120. évfordulója
Amsterdam, Hollandia, 1903. febr. 2. - Zurich, Svájc, 1996. jan. 12.

Holland matematikus
Modern Algebra c. könyve forradalmasította a huszadik század algebráját. 22 évesen fejezte be Amsterdamban tanulmányait, utána Göttingenbe ment. 1931-től a lipcsei, 1948-51-ig az amsterdami egyetem, majd 1951-től pályafutásának végéig a zürichi egyetem professzora. Korának vezető matematikusa volt, akinek tudománytörténeti (matematika, általános tudomány, kvantummechanika és asztronómia) munkássága is jelentős. Van der Waerden tétele a kombinatorikus számelmélet és általában a kombinatorika egyik fontos tétele.

Waerden, Bartel Leendert van der
Web dokumentumok

2023.
febr. 2.
Lederberg, Joshua halálának 15. évfordulója
Montclair, New Jersey, USA, 1925. máj. 23. - New York, 2008. febr. 2.

Amerikai mikrobiológus, Nobel-díjas
Tatum irányításával végezte tanulmányait a Yale Egyetemen, 1948-ban itt szerzett tudományos, Ph.D. fokozatot. 1947-től 1959-ig a Wisconsin Egyetemen tanított, ahol orvosgenetikai tanszéket alapított. 1959-től a Stanford Egyetem orvostudományi karán dolgozott, 1962 és 1978 között a Molekuláris Orvostani Laboratórium igazgatójaként. 1978-tól New Yorkban a Rockefeller Egyetem rektora volt. Fő kutatási területe a baktériumok genetikája. Úttörő munkásságáért, a genetikai rekombinációról és a baktériumokban lévő genetikai anyag szerveződéséről tett fölfedezéseiért George Wells Beadle-lel és Edward Lawrie Tatummal megosztva 1958-ban orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

Lederberg, Joshua
Web dokumentumok

2023.
febr. 1.
Kordina Zsigmond születésének 175. évfordulója
Nowy Sacz, Lengyelország, 1848. febr. 1. - Graz, 1894. jún. 3.

Gépészmérnök
Lakatosmesterből, ill. vasmunkásból lett mérnök. Az Osztrák Államvasutak gépgyárában Ch. Haswell lokomotívszerkesztő mellett képezte magát rajzolóvá, majd szerkesztőmérnökké. 1881-ben nevezték ki főmérnöki beosztásban a MÁVAG lokomotívosztályába a szerkesztőiroda főnökévé. E beosztásában ő teremtette meg a hazai mozdonygyártást. A növekvő üzemi követelményeknek mindenben megfelelő újszerű szerkezeti megoldású mozdonyaival - elsősorban a kompaund lokomotívokkal - nemzetközi elismerést vívott ki a magyar gépgyártásnak. Munkássága elismeréséül a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyár (MÁVAG) helyettes igazgatójává nevezték ki.

Kordina Zsigmond
Web dokumentumok

2023.
febr. 1.
Marczell György halálának 80. évfordulója
Pozsony, 1871. ápr. 10. - Budapest, 1943. febr. 1.

Meteorológus
A budapesti egyetem bölcsész karának volt hallgatója. 1894-ben lépett a Meteorológiai Intézet kötelékébe. Előbb a kiskartali csillagdában tevékenykedett, 1900-tól a tervei alapján felépített ógyallai meteorológiai és földmágnességi obszervatórium vezetője volt. 1904-ben a budapesti Meteorológiai Intézethez került, 1933-ban igazgatója lett. Ő volt hazánkban a mikroklimatikus megfigyelések módszerének és az eredmények matematikai feldolgozásának első művelője, de ugyanúgy a magaslégkör-kutatás megalapítója is. Kezdeményezésére szállott fel 1913. jan. 13-án az első műszeres léggömb, amellyel megindult a magyar sztratoszférakutatás. Róla nevezték el a pestlőrinci obszervatóriumot.

Marczell György
Web dokumentumok

2023.
febr. 1.
Hajós Alfréd születésének 145. évfordulója
Budapest, 1878. febr. 1. - Budapest, 1955. nov. 12.

Építész, az első magyar olimpiai bajnok
Oklevelét a műegyetemen szerezte. Alpár Ignác, majd Lechner Ödön irodájában dolgozott, majd 1907-ben önálló irodát nyitott. Sikerrel vett részt pályázatokon, amelyen főleg vidéki megbízatásokhoz juttatták (Debrecen: Bika Szálló; Pozsony: leányiskola; Lőcse: gimnázium; több vidéki városban gyógypedagógiai intézet stb.). 1896-ban az első modern olimpián Athénban a 100 és 1200 m-es úszás bajnokságát nyerte. 1904-ben visszavonult az aktív sportolástól. 1924-ben a budapesti Stadion tervével ezüstérmet nyert a szellemi olimpián. Legnagyobb sportépítkezése az újpesti Megyeri úti sporttelep.

Hajós Alfréd
Web dokumentumok

2023.
febr. 1.
Schweitzer Miklós születésének 100. évfordulója
Budapest, 1923. febr. 1. - Budapest, 1945. jan. 28.

Matematikus
Budapesten született, 1941-ben érettségizett, és ebben az évben az Eötvös matematikai versenyen második díjat nyert, de származása miatt nem vették fel egyetemre, ennek ellenére folytatta kutatásait a matematikai analízis terén. Képességeit az Abel-féle hatványsortételnek végtelen szorzatokra vonatkozó átvitelénél talált meglepő eredményei is jelzik (Acta, Szeged, 1945). Budapest ostroma végén halt meg. Emlékére a Bolyai János Matematikai Társulat 1949 óta egyetemi hallgatók és friss diplomások részére évenként rangos matematikai versenyt rendez. (Hujter Mihály)

Web dokumentumok

2023.
febr. 1.
Stokes, George Gabriel, Sir halálának 120. évfordulója
Skreen, County Sligo, Írország, 1819. aug. 13. - Cambridge, Cambridgeshire, Anglia, 1903. febr. 1.

Angol fizikus, matematikus
Felismerte a viszkózus folyadékok (róla elnevezett) súrlódási törvényét. Ezenkívül foglalkozott a fény aberrációjával, ebben a témakörben az első fontos munkát végezte. Vizsgálta a gravitáció mértékét a Föld különböző pontjain. A folyadékokban vizsgált ingamozgás a hidrodinamika alapvető anyaga lett, amikor 1851-ben publikálta a viszkozitás törvényét, meghatározva egy kis gömb sebességét viszkózus folyadékban. 1854-ben elméletet dolgozott ki Fraunhofernek a Nap spektrumában észlelt vonalaira.

Stokes, George Gabriel, Sir
Web dokumentumok

2023.
febr. 1.
Davisson, Clinton Joseph halálának 65. évfordulója
Bloomington, Illinois, USA, 1881. okt. 22. - Charlottesville, Virginia, 1958. febr. 1.

Amerikai kísérleti fizikus, Nobel-díjas
A Princetoni Egyetemen szerzett doktori fokozatot, pályafutásának nagy részét a Bell Telephone Laboratories munkatársaként töltötte. 1927-ben Lester H. Germer-rel felfedezték, hogy egy fémes kristályról visszaverődő elektronnyaláb a röntgensugárzáshoz és más elektromágneses hullámokhoz hasonló diffrakciós képet hoz létre. Ez a kísérlet vezetett el a szubatomi részecskék kettős természetének a jobb megértéséhez, és hasznosnak bizonyult az atommag, az atom- és molekulaszerkezet tanulmányozásában. Az angol George P. Thomsonnal megosztva 1937-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Felfedezték, hogy az elektronok a fényhullámokhoz hasonlóan szóródhatnak, ezzel igazolták Louis de Broglie állítását, miszerint az elektronok egyaránt viselkednek hullámokként és részecskékként.

Davisson, Clinton Joseph
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info