História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2024.
máj. 26.
Rudnyánszky Pál halálának 10. évfordulója
Miskolc, 1924. jún. 5. - 2014. máj. 26.

Építészmérnök
1949-ben szerzett építészmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen. Kivitelezői majd műszaki fejlesztési tevékenységet végzett a volt ÉVM és a volt Nehézipari Minisztérium vállalatainál. Tevékenységei köréből nagy fontosságú az energiatakarékosságot biztosító hőszigetelő anyaggyártó beruházások létesítése volt. Az építőipari kivitelezés és anyaggyártási tevékenysége mellett tudományos munkássága a könnyűbeton-, hő-, hang-, és vízszigetelő termékek fejlesztésére irányult. A magyar perlitkőzet ipari méretű alkalmazásába vételében 1958 óta tevékenyen közreműködött és a hazai perlit komplex hasznosítása fejlődését aktívan előmozdította. 1998-ban a Nemzetközi Perlit Intézet (USA) tiszteletbeli tagjává választotta. Alapító tagja volt az Építéstudományi Egyesületnek, társelnöke a Szilikátipari Tudományos Egyesületnek.

Rudnyánszky Pál
Web dokumentumok

2024.
máj. 26.
Szilágyi, N. Miklós halálának 5. évfordulója
1936. febr. 4. - Tucson, Arizona, USA, 2019. máj. 26.

Magyar-amerikai mérnökinformatikus
Mérnöki oklevelét Leningrádban szerezte. Itthon az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetben kezdett dolgozni, de közben az Idegsebészeti Intézetben is végzett biofizikai kísérleteket. Kedves kutatási témája volt az elektronoptikai leképezés finomítása. 1971-től a Kandó Kálmán Műszaki főiskola főigazgatójaként működött, itt megszervezte az intézet 75 éves fennállásának megünneplését. 1974-től 1979-ig az itteni természettudományi tanszéket vezette. Ekkor családjával együtt külföldre távozott. Először Dániában, majd néhány év után az Egyesült Államokban folytatta pályafutását. Először a Cornell Egyetemen, majd az arizonai Tucsonban végzett kutatásokat elektronikai és komputer mérnöki témákban. Részt vett mesterséges intelligencia témájú vizsgálatokban is, erről tanúskodik számos megjelent könyve és publikációja. Még hazai éveiben vendégprofesszor volt a Chicagói Egyetem híres Enrico Fermi Intézetében, a Kaliforniai Egyetemen, Berkeleyben és a Stanfordon, később pedig a Heidelbergi Egyetemen és a Max Planck Intézetben. A rendszerváltozás után 1992-ben látogatott újra Magyarországra, amerikai élményeiről "A korlátlan lehetetlenségek hazája" címmel tartott előadást. A vele akkor készített interjút és sok-sok publikációját, megjelent könyveit is nyomon követhetjük a csatolt web dokumentumokban. (Dr. Radnai Gyula)

Szilágyi, N. Miklós
Web dokumentumok

2024.
máj. 26.
Geißler, Johann Heinrich Wilhelm (Geissler) születésének 210. évfordulója
Igelshieb, Németország, 1814. máj. 26. - Bonn, 1879. jan. 24.

Német üvegtechtechnikus, mérnök, feltaláló
Munkáját üvegfúvóként kezdte, szülei üzletében. 1850-ben Bonnban saját üzletet alapított. Kémikusokkal, orvosokkal, mineralógusokkal, fizikusokkal és fiziológusokkal dolgozott együtt. Továbbfejlesztett mérőműszereket gyártott. Műszerei közül a legismertebb a normálhőmérő, hypsometer (magasságmérő), vaporimeter (alkoholmennyiségmérő a folyadékokban). Vákuum előállítására higanyos szivattyút talált fel, az ennek segítségével gyártott gázkisülési csövek segítségével fedezte fel Plücker a katódsugárzást. Geissler találmányai a modern foszforlámpák, izzólámpák és röntgencsövek előfutárai voltak. Geisslert 50 éves jubileuma alkalmából a bonni egyetem 1868-ban díszdoktorává avatta.

Geißler, Johann Heinrich Wilhelm (Geissler)
Web dokumentumok

2024.
máj. 26.
Neugebauer, Otto Eduard születésének 125. évfordulója
Innsbruck, Ausztria, 1899. máj. 26. - Princeton, New Jersey, USA, 1990. febr. 19.

Osztrák-amerikai matematikus, matematikatörténész
Az 1. világháborúban katonaként szolgált. A háború vége után végezte el egyetemi tanulmányait a grazi, müncheni, göttingeni, majd a koppenhágai egyetemen. Érdeklődése az egyiptomi, majd a babiloni matematika felé fordult, számos cikkben és könyvben dolgozta fel ékírásos táblák nyomán a babiloniak matematikai és csillagászati ismereteit. 1929-ben megalapította a Zentralblatt für Mathematik referáló folyóiratot. 1933-ban, Hitler hatalomra jutása után el kellett hagynia Németországot, 1934-től 1939-ig a koppenhágai egyetem professzora volt. 1939-ben az Egyesült Államokban a Brown University professzora lett, itt megalapította a Mathematical Reviews folyóiratot. 1984-től a Princeton-i Institute for Advanced Study professzora lett. Jelentős eredményeket ért el a különböző naptárak, így a babiloni, egyiptomi, alexandriai naptárak történetének tisztázásában. Egyik híres tudománytörténeti kötete magyar fordításban is megjelent: "Egzakt tudományok az ókorban" címmel a Gondolat Kiadónál 1984-ben.

Neugebauer, Otto Eduard
Web dokumentumok

2024.
máj. 25.
Dienes Valéria (Geiger) születésének 145. évfordulója
Szekszárd, 1879. máj. 25. - Budapest, 1978. jún. 8.

Pedagógus, filozófus, mozdulatművész, matematikus
A győri tanítóképző, majd a budapesti polgári iskolai tanárképző elvégzése után magánúton érettségizett a Bulyovszky utcai főreálban. Az első nőhallgatók egyike volt a budapesti tudományegyetemen, ahol nemcsak matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett, de esztétikai és filozófiai tanulmányokat is folytatott és elkészítette doktori disszertációját "Valóságelméletek" címmel. 1905-ben egy napon doktorált Dienes Pállal, akivel még ugyanezen a napon eljegyezték egymást és félév múlva összeházasodtak. Néhány évre Párizsba mentek, hogy továbbképezzék magukat, itt ismerkedett meg a Bergson-i filozófiával és a Duncan-i táncművészettel. Itthon férje aktív szerepet vállalt a kommünben, ezért 1919-ben emigrációba kényszerültek. Bécsből Dienes Pál Londonba, felesége két kisfiúkkal Párizsba ment. 1923-ban hazatért és 1944-ig vezette mozdulatművészeti iskoláját, mellette filozófiai tanulmányokat publikált. 1934-ben a magyar filozófiai nyelv fejlesztéséért Baumgarten díjat kapott. A 60-as években kezdte megírni visszaemlékezéseit Babits Mihályról, Szabó Ervinről, emellett a Vigiliában közölte gondolatait Prohászka és Bergson filozófiájáról. Hosszú élete során végig szoros kapcsolatban maradt külföldön élő matematikus fiával, Dienes Zoltánnal, a matematika oktatásának egyik megújítójával, akire Varga Tamás is méltán támaszkodott saját komplex matematikatanítási kísérletében. Dienes Valéria nevét ma már szülővárosának egyik iskolája viseli. (Dr. Radnai Gyula)

Dienes Valéria (Geiger)
Web dokumentumok

2024.
máj. 25.
Freund Mihály születésének 135. évfordulója
Budapest, 1889. máj. 25. - Budapest, 1984. jún. 12.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
Vegyészmérnöki oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1911-ben. A diploma megszerzése után Karlsruhéban ösztöndíjasként folytatta tanulmányait. Hazatérve Engler professzornál kezdett dolgozni a Magyar Petróleumipari Rt.-nél különböző beosztásokban a szénfeldolgozó iparban. Ezidőben a műegyetemen külső munkatársként -1946-tól magántanárként, 1950 és 1964 között egyetemi tanárként - oktatott. 1948-ban létrehozta a Magyar Ásványolaj- és Földgáz Kísérleti Intézetet, aminek igazgatója volt 1969-ig, de haláláig részt vállalt annak minden tevékenységében. - 1934-ben világviszonylatban is elsőként vetette fel a cseppfolyósított földgáz szállításának lehetőségét. Magyarországon elsőként foglalkozott a motor kenőolajok üzemközbeni vizsgálatával, valamint adalékolásával. Kutatásainak középpontjában a kőolaj gyártás nyersanyagainak és melléktermékeinek vizsgálata állott. Több műve jelent meg e tárgykörben. Tagja volt több hazai bizottságnak és külföldi tudományos egyesületnek. Munkásságát több érdemrenddel is elismerték. 1950-ben Kossuth-díjat kapott. Övé volt hazánkban a legelső műszaki doktori vasdiploma (1978). 1948-tól az MTA tagja.

Freund Mihály
Web dokumentumok

2024.
máj. 25.
Retezár Árpád halálának 50. évfordulója
Bécs, 1895. ápr. 4. - Veszprém, 1974. máj. 25.

Vegyészmérnök
Vegyészmérnöki oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte. Az egyetem kémiai technológiai tanszéken tanársegédként kezdett dolgozni. 1931-töl az iparban, kezdetben a dorogi szén- és kátrányfeldolgozó üzemben, majd 1932-ben az újonnan létesült Péti Nitrogén Művekhez került. Itt az üzemi kutatólaboratórium vezetőjének, később műszaki vezérigazgató-helyettesnek nevezték ki. A 2. világháború után a Tőzegkutató Intézetben, később a veszprémi Nehézvegyipari Kutatóintézetben dolgozott. 1954-től a veszprémi vegyipari egyetem ásványolaj- és széntechnológiai tanszékén adjunktus, 1957-től tanszékvezető docens lett. 1960-ban vonult nyugdíjba. Kutatómunkáját a budapesti műegyetemen Varga József mellett a kőszénkátrányok hidrogénezésével kezdte. Varga munkatársaként a bauxit-cementgyártás kidolgozásában vett részt. Foglalkozott a nitrogénipar vizsgálati módszereinek kérdéseivel, barnaszenek humin-anyagtartalmának szerkezet felderítésével. Módszert dolgozott ki alkoholból katalitikus úton történő etiléngyártásra. Több szabadalmazott eljárást dolgozott ki.

Retezár Árpád
Web dokumentumok

2024.
máj. 25.
Magyar Imre halálának 40. évfordulója
Losonc, 1910. okt. 14. - Budapest, 1984. máj. 25.

Orvos, belgyógyász, író, egyetemi tanár
A budapesti Orvosi Egyetemen végezte egyetemi tanulmányait. Orvosi diplomáját 1934-ben szerezte meg. Végzése után a III. sz. belklinikán dolgozott, azt követően a Belgyógyászati Intézetben folytatta orvosi pályáját. A második világháború éveiben 1944-ig magánkórházakban dolgozott, majd munkaszolgálatos lett. 1945-től az I. sz. belklinikán tanársegéd, 1948-ban magántanár, 1952-ben docens. 1960-1965-ben az OTKI I. sz. belklinikáján tanszékvezető egyetemi tanár, 1962-1965 években intézeti igazgató, 1965-től 1980-ig a SOTE I. számú belklinika igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára. A belgyógyászat minden területének kiváló ismerője, és magas színvonalú művelője volt. Több száz közleménye és könyve jelent meg nyomtatásban, legjelentősebb a húsz kiadást megérő, Petrányi Gyulával közösen írt A belgyógyászat alapvonalai c. háromkötetes monográfiája. Szakmai írásain kívül szépirói munkái is említésre méltóak. Több hazai és külföldi orvosi társaság tagja, elnöke, a Semmelweis Ignác-emlékérem tulajdonosa volt. A komlói Városi Kórház az ő nevét vette fel.

Magyar Imre
Web dokumentumok

2024.
máj. 25.
Meisel Tibor születésének 95. évfordulója
Nemeskajal, 1929. máj. 25. - Budapest, 1986. aug. 13.

Vegyészmérnök
Egyetemi tanulmányait a Veszprémi Vegyipari Egyetemen kezdte, majd a budapesti műegyetemen folytatta. Itt szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét 1954-ben. Diplomája megszerzése után a BME Hadmérnöki Karán tanársegédként dolgozott. Innen ment át az általános és analitikai kémiai tanszékre, ahol a szerves vegyületek termoanalitikájának és funkciós csoportjainak vizsgálatával szerzett 1961-ben kandidátusi, majd 1981-ben doktori fokozatot. 1982-től egyetemi tanár volt. Eredményeit 85 dolgozatban foglalta össze. Oktatóként meghívásra több évet töltött külföldi egyetemeken.

Meisel Tibor
Web dokumentumok

2024.
máj. 25.
Tebbutt, John születésének 190. évfordulója
Windsor, New South Wales, Ausztrália, 1834. máj. 25. - Windsor, 1916. nov. 29.

Ausztrál csillagász
Ismereteit autodidakta módon szerezte. A 19. század második felében végezte megfigyeléseit, de kiterjedt ismeretterjesztő tevékenységet is folytatott, sok írása jelent meg a sydney-i lapokban is. Legnagyobb felfedezését 1861-ben tette: a Földet rendkívüli mértékben megközelítő nagy üstököst május 13-án találta meg. Ezután saját csillagvizsgálót épített, ahol fő tevékenysége az üstökösök megfigyelése volt. Emellett a Merkúr és a Vénusz Nap előtti átvonulását, kisbolygókat és kettőscsillagokat figyelt meg, ezek pályáinak meghatározásához nagyon értékesek a pontos asztrometriai mérései. Évtizedeken át meteorológiai adatokkal is ellátta a Sydney Obszervatóriumot. Arcképe látható az ausztrál százdollároson is. (Piriti János)

Tebbutt, John
Web dokumentumok

2024.
máj. 25.
Dyson, Frank Watson, Sir halálának 85. évfordulója
Measham, Leicestershire, Anglia, 1868. jan. 8. - Indiai-óceán (hajón), 1939. máj. 25.

Angol matematikus, csillagász
A Cambridge-i Trinity College-ben végzett tanulmányai után ugyanitt matematikus, majd csillagász. 1905-10 közt Edinburghban Skót Királyi Csillagász, majd 1910-től 1933-ig a greenwichi Királyi Obszervatórium igazgatója, Királyi Csillagász ("Royal Astronomer"). A hold és a bolygók mozgásának nagy pontosságú számításával, a Föld forgási sebessége változásának mérésével kiemelkedő munkát végzett. A greenwichi időmérő-rendszer tökéletesítésével nagy pontosságra emelte a pontos időjelzést, amelyet 1934-től rendszeresen sugároz a rádió. 1919-ben Arthur Eddingtonnal megszervezte a teljes napfogyatkozás megfigyelésére az afrikai és délamerikai expedíciókat, ahol méréseket végeztek az általános relativitáselmélet igazolására. 1939-ben Ausztráliából hazatértekor a hajón hunyt el. 1915-ben az uralkodó lovaggá ütötte. A londoni Royal Society-nek 1901-től tagja, 1911-13 között a Royal Astronomical Society elnöke. Számos kitüntetés, többek között a Bruce érem jutalmazottja. Nevét viseli egy holdkráter és az 1241.sz. kisbolygó. (Bartha Lajos)

Dyson, Frank Watson, Sir
Web dokumentumok

2024.
máj. 24.
Mitterpacher Lajos halálának 210. évfordulója
Bellye, 1734. aug. 25. - Pest, 1814. máj. 24.

Természettudós
15 évesen belépett a jezsuita rendbe. 1762-től a Tereziánumban hittant oktatott, később emellett filozófiát, latin nyelvet és mezőgazdaságot is tanított. Amikor Nagyszombatról az egyetemet áthelyezték Budára, majd Pestre, őt bízták meg az agrártudományi tanszék vezetésével, amit haláláig folytatott. Ő volt a mezőgazdaságtan első magyarországi egyetemi tanára. 1801-ben az egyetem rektora volt. A bonni akadémia tagjává választotta, a pesti egyetem bölcsészeti karától szenior rangot kapott.

Mitterpacher Lajos
Web dokumentumok

2024.
máj. 24.
Vágó Pál születésének 135. évfordulója
Budapest, 1889. máj. 24. - Buenos Aires, Argentína, 1982. nov. 10.

Gépészmérnök, közíró, országgyűlési képviselő
A budapesti Műegyetemen 1911-ben gépészmérnöki oklevelet, 1929-ben doktorátust szerzett. 1927-39-ben egy budapesti villanyerőmű, 1942-44-ben a Magyar Optikai Művek tervezőmérnöke. 1939-40-ben nyilas programmal országgyűlési képviselő volt. A nyilas kormányzattal telepedett át 1945 tavaszán Ausztriába. Később kivándorolt Argentínába, ahol mérnökként dolgozott.

Vágó Pál
Web dokumentumok

2024.
máj. 24.
Komjáthy Aladár születésének 130. évfordulója
Újpest, 1894. máj. 24. - Budapest, 1963. nov. 30.

Tudománytörténész, költő
Egyetemi tanulmányait a budapesti bölcsészettudományi karon végezte, mint Fejér Lipót tanítványa; matematikából szerzett doktori oklevelet 1923-ban. 1921 végétől 1944-ig a miniszterelnökség sajtóosztályán teljesített szolgálatot. Ezután az MTA főtitkári hivatalában, 1946-1957-ig az MTA könyvtárában működött: újjászervezte a könyvtár szerzeményezési osztályát. Élete utolsó két évtizedében főleg természettudományi problémák foglalkoztatták. 1945-ben lefordította Rutherford 'Az atomkutatás módszerei és eredményei' c. munkáját, 1947-ben Newtonról, Rutherfordról és de Broglie-ról adott közre kötetet. Legismertebb munkája 'A tudás fája' c. tudománytörténeti összefoglalója.

Komjáthy Aladár
Web dokumentumok

2024.
máj. 24.
Veress László születésének 120. évfordulója
Gyüd, 1904. máj. 24. - Budapest, 1973. okt. 16.

Meteorológus
A budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett 1926-ban. 1927-28-ban Berlinben tanult. 1928-31-ben a Légügyi Hivatal keretében a Repülő Időjelző Központhoz került s repülésmeteorológiával foglalkozott. 1948-ban az Országos Meteorológiai Intézet időjelző szaktisztviselője. 1950-től Budaörsön, 1951-1957-ig a Ferihegyi repülőtéren az időjelző szolgálatot vezette. 1958-ban a Hálózati Osztály vezetője, 1964-ig, nyugdíjazásáig szinoptikusként dolgozott. "Kutatásai a repülésmeteorológiával, főleg az eljegesedéssel kapcsolatosak. Főiskolai előadásaival, egyetemi jegyzeteivel nagy szerepe volt a korszerű repülés-meteorológiai ismeretek oktatásában. Munkásságát Steiner Lajos emlékéremmel ismerték el." (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2024.
máj. 24.
Gilbert, William (Gilbard) születésének 480. évfordulója
Colchester, Anglia, 1544. máj. 24. - London, 1603. nov. 30.

Angol orvos, fizikus
Gilbert Cambridge-ben tanult, majd orvosi praxist folytatott. I. Erzsébet királynő háziorvosa volt. Természettudósként a kopernikuszi tanok híve volt. De magnete magneticisque corporibus et de magno magnete Tellure (A mágnesről, a mágneses testekről és a Föld mágnességéről) című művében, mely 1600-ban jelent meg, magyarázta meg Gilbert a hajózásban nélkülözhetetlen mágneses iránytű működését, felállítva azt a hipotézist, hogy maga a Föld is egy óriási mágnes. Vizsgálta a megdörzsölt borostyánkő hatását is, és megállapította, hogy ez más jellegű hatás, mint a mágnesség. Ő használta erre a hatásra az elektricitás szót is, amelyet az ókorban már Thalesz használt, a borostyánkő ógörög nevéből, az "elektron" szóból. Ilyen módon Gilbert egy új tudománynak, az elektromosságtannak megalapozója.

Gilbert, William (Gilbard)
Web dokumentumok

2024.
máj. 24.
Whewell, William születésének 230. évfordulója
Lancaster, Anglia, 1794. máj. 24. - Cambridge, 1866. márc. 6.

Angol polihisztor, természettudós, filozófus, tudománytörténész
Szegénysorsú családban született, tanára és mások támogatásával jutott el Cambrige-be. Tanulmányainak befejezése után itt is tanított. Az 1820-as évek közepéig elsősorban matematikát tanított, kézikönyveket is írt. Ezután érdeklődése egyre több tudományágra terjedt ki, többek között ásványtannal, építészettel, csillagászattal, majd egyre inkább tudományfilozófiával foglalkozott. 1828-ban az ásványtan, majd 1838-ban a morálfilozófia professzora lett. Kortársai és tudós társai között nagy tekintélynek örvendett. Számos tudományterületen alkotott új szakszavakat, amelyek a mai napig használatban maradtak, így tőle származik az "anód", "katód", "eocén", "miocén" és még számos más elnevezés. Nevét viseli a Whewell-egyenlet és whewellit nevű ásvány.

Whewell, William
Web dokumentumok

2024.
máj. 24.
Cowan, Clyde Lorrain halálának 50. évfordulója
Detroit, Michigan, USA, 1919. dec. 6. - Bethesda, Maryland, 1974. máj. 24.

Amerikai fizikus
Nem is fizikusi, hanem vegyészmérnöki diplomát szerzett 1940-ben, miközben még főszerkesztői állást is vállalt egy helyi lapnál. A háború kitörésekor először vegyészi feladatokat látott el a katonaságnál, majd egy sugárzási laborban dolgozott Európában, míg végül a légierőnél szolgált. Hazatérése után, 1949-ben szerzett Ph.D. fokozatot fizikából az Egyesült Államokban, és Los Alamosban kapott állást. Itt ismerkedett meg a vele csaknem egyidős Frederick Reines-szel, aki már kezdettől fogva részt vett a Manhattan-programban. Közösen kezdték kutatni a Pauli által elméletileg feltételezett neutrinók kísérleti kimutatási lehetőségeit. Próbálkozásaikat végre 1956 nyarán koronázta siker, amikor már rendelkezésükre állt a Dél-Kaliforniai Aikenben a hidrogénbombához tríciumot előállító nagyteljesítményű reaktor által kibocsátott jelentős neutrinó fluxus. A tudományos közvélemény azonban csak nehezen ismerte el elért eredményüket. 1972-ben mindketten részt vettek és sikeresen szerepeltek a Marx György által szervezett első balatonfüredi neutrinó konferencián. Sajnos Clyde Cowan két év múlva váratlanul elhunyt és már nem érhette meg 1995 decemberét, amikor Frederick Reines kettőjük nevében vehette át a neutrinók kísérleti kimutatásáért odaítélt Nobel-díjat. (Dr. Radnai Gyula)

Cowan, Clyde Lorrain
Web dokumentumok

2024.
máj. 24.
Gell-Mann, Murray halálának 5. évfordulója
New York, USA, 1929. szept. 15. - Santa Fe, 2019. máj. 24.

Amerikai elméleti fizikus, Nobel-díjas
Kelet-Európából bevándorolt szülők szegény sorsú gyermekeként nőtt fel New York Manhattan kerületében. (Nyelvtanár édesapja még Gellmann volt, a kötőjelet csak később tette a nevébe.) Kiváló memóriájával és fejszámoló képességével már az iskolában kitűnt osztálytársai közül, akik szerint ő volt a "sétáló lexikon". 15 évesen kezdett a Yale-re járni, 22 évesen pedig már Ph.D. fokozatot szerzett az MIT-n Victor Weisskopf témavezetésével. Robert Oppenheimer meghívására Princetonban, majd Enrico Fermi irányításával Chicagóban dolgozott. 1955-töl volt a CalTech professzora. 1969-ben kapott fizikai Nobel-díjat "az elemi részecskék és kölcsönhatásaik osztályozásával kapcsolatos felfedezéseiért". Ő nevezte el kvarkoknak azokat az elemi részecskéket, melyek három fajtájából tudta felépíteni az akkor már általa nyolcas csoportokba rendezett rengeteg hadront. (Az elnevezés James Joyce utolsó nagy művéből származik...) Érdeklődése a fizikán kívül számos más területre is kiterjedt: gyerekkorától fogva régész szeretett volna lenni, első feleségét is régészhallgatók közül választotta. Számos nyelven tudott, Nobel-díjáért Stockholmban svédül mondott köszönetet. 1984-ben egy olyan intézetet alapított Új-Mexikó államban (Santa Fe Institute), amely komplex rendszerek nonprofit kutatásával foglalkozik. (Dr. Radnai Gyula)

Gell-Mann, Murray
Web dokumentumok

2024.
máj. 23.
Asbóth Emil születésének 170. évfordulója
Újarad, 1854. máj. 23. - Budapest, 1935. ápr. 8.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
Mérnöki oklevelét Zürichben szerezte, gyakorlati mérnöki tevékenységét Augsburgban kezdte. 1878-tól a rigai műegyetemen, 1880-tól a zürichi műegyetemen konstruktőrként alkalmazták. 1882-től a budapesti műegyetemen kinevezik a gépszerkezettan tanszék helyettes vezetőjének. 1883-tól nyilvános rendes tanára a műegyetemnek. 1899-ben lemond katedrájáról és a Ganz-gyár igazgatója, majd később vezérigazgatója lesz. Több ipari egyesületnek, az Országos Ipartanácsnak, a Mérnök Tanácsnak tagja. 1908-ban a Ferenc József-rend kitüntetésben részesül.

Asbóth Emil
Web dokumentumok

2024.
máj. 23.
Vajta László halálának 45. évfordulója
Budapest, 1920. ápr. 14. - Budapest, 1979. máj. 23.

Vegyészmérnök
1942-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Közben Münchenben elvégezte a külföldi mérnökhallgató diákok részére szervezett nyári főiskolát. Első munkahelye a Shell Kőolaj Rt.-nél (később Csepeli Kőolajipari Vállalat) volt, ahol különböző beosztásokat látott el. Ezután több olajipari vállalatnál dolgozott, különböző beosztásokban. Közben a kémiai tudományok kandidátusi, majd doktori fokozatát megszerezte. A Budapesti Műszaki Egyetemen, a Veszprémi Műszaki Egyetemen oktatott. A kőolajgyártás technológiájában jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Tagja volt az OMFB-nek, elnöke volt a kőolajfeldolgozással kapcsolatos több egyesületnek. 1957-ben Kossuth-díjat, 1969-ben a Segner János András-díj aranyfokozatát, 1971-ben Pfeiffer Ignác-díjat kapott 1973-tól lett az MTA levelező tagja.

Vajta László
Web dokumentumok

2024.
máj. 23.
Hansen, William Webster halálának 75. évfordulója
Fresno, California, USA, 1909. máj. 27. - Palo Alto, California, 1949. máj. 23.

Amerikai fizikus
Egyetemi tanulmányait a californiai Stanford Egyetemen végezte, majd itt védte meg doktori értekezését is 1933-ban. Utána Massachusett-ben folytatta tanulmányait a Műszaki Intézetben, majd visszatérve a Stanford Egyetemre, ott - kezdetben egyetemi oktatóként, később professzorként - oktatott. Az ő találmánya a magas-minőségű üregrezonátor, amely alapját képezi a lineáris gyorsítónak. Őt tartják a mikrohullámú elektronika technológiai megalapítójának. 1945-ben elnyerte a Liebman-díjat, 1947-ben megkapta az Elnöki Elismerő Oklevelet, 1949-ben a Tudományos Nemzeti Akadémia tagjává választották, halála után Stanfordban róla nevezték el a "Hansen Kísérleti Laboratórium"-ot.

Hansen, William Webster
Web dokumentumok

2024.
máj. 22.
Szentmártony Aladár (Stachó) születésének 125. évfordulója
Budapest, 1899. máj. 22. - Budapest, 1958. nov. 6.

Gépészmérnök
A budapesti műegyetem gépészmérnöki karára iratkozott be. Szigorló gépészmérnök volt, amikor a Magyar Siemens és Schuckert kábelgyár szolgálatába lépett, melynek utóbb műszaki, majd ügyvezető igazgatója lett. Közvetlenül a 2. világháború után hozta létre élete legjelentősebb művét, a hazai kábelgépgyártó ipart, 1949-től a Ganz Villamossági Gyár műhelyfőnöke, 1950-től a Villamosipari Központi Kutató Laboratórium (ma Villamosipari Kutató Intézet) technológiai osztályának vezetője volt. Itt dolgozta ki munkatársaival az alumíniumköpenyű kábelek gyártását.

Szentmártony Aladár (Stachó)
Web dokumentumok

2024.
máj. 22.
Bayer István születésének 115. évfordulója
Eperjes, 1909. máj. 22. - Budapest, 1994. ápr. 27.

Pedagógus, főiskolai tanár
Apja Bayer Róbert, matematika-fizika-testnevelés szakos tanár, a mezőkövesdi gimnázium és kollégium alapítója volt, aki fiát is a fizika és a technika szeretetére nevelte. Bayer István 1931-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet, de karrierje csak a háború után teljesedett ki. 1951-től fizika szakfelügyelő, majd a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet ill. az ennek örökébe lépő Országos Pedagógiai Intézet fizika tanszékének vezetője lett és maradt 1971-es nyugdíjazásáig. Tankönyvek társszerzője, szakmai-pedagógiai folyóiratok szerkesztője volt, nyári továbbképző tanfolyamokat szervezett. 1958-ban Kossuth-díjat kapott "az általános és középiskolai fizikaoktatás érdekében végzett kiváló munkásságáért". (Dr. Radnai Gyula)

Bayer István
Web dokumentumok

2024.
máj. 22.
Ledermann, Walter halálának 15. évfordulója
Berlin, Németország, 1911. márc. 18. - London, Anglia, 2009. máj. 22.

Német születésű angol matematikus
Tanulmányait Berlinben végezte, a legnagyobb hatással Schur volt rá. 1933-ban, Hitler hatalomrakerülése után származása miatt elhagyta Németországot. A skóciai St Andrews Egyetemen kapott lehetőséget oktatásra, egy egyéves Edinburgh-i megszakítással itt oktatott 1946-ig. Ezután 1962-ig a manchesteri egyetem oktatója volt, végül a Sussex-i egyetemen működött 1978 évi nyugdíjbavonulásáig, 1965-től, mint professzor. Legfontosabb eredményeit a mátrixelméletben, a homológiaelméletben, a csoportelméletben és a számelméletben érte el. Több folyóirat szerkesztője volt, 1944-től a Royal Society of Edinburgh tagja.

Ledermann, Walter
Web dokumentumok

2024.
máj. 21.
Csapó József (tagyosi) halálának 225. évfordulója
Győr, 1734. júl. 18. - Debrecen, 1799. máj. 21.

Orvos, botanikus
Egyetemi tanulmányait Németországban és Svájcban végezte. Orvosi oklevelét Zürichben szerezte meg 1759-ben. Magyarországra visszatérve Debrecenben lett a város főorvosa. Működése alatt több magyar nyelvű könyvet írt a gyógyításról Az első magyar nyelvű gyermekgyógyászati könyvében: "Kis gyermekek ispitálja" a falusi, szegény embereknek szóló, az általuk is igénybe vehető gyógyítási tanácsait adja közre. Botanikai tevékenységet is folytatott. Az általa ismertetett gyógynövényekről, amelyek az akkori gyógyítás nélkülözhetetlen kellékei voltak, a magyar növények gazdag választékát foglalta össze könyvében, melynek második, bővített kiadásában 1000-féle gyógynövényt írt le.

Csapó József (tagyosi)
Web dokumentumok

2024.
máj. 21.
Dávid László születésének 85. évfordulója
Budapest, 1939. máj. 21. - Amsterdam, 1987. nov. 12.

Vízépítő mérnök
A budapesti műegyetemen szerzett diplomát 1962-ben, majd a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósághoz került. 1964-től az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársa, 1974-től főosztályvezető. Tudományos munkásságának középpontjában a vízkészletgazdálkodás hazai és nemzetközi kérdéseinek megoldása állt. Részt vett a nemzetközi vízgazdálkodási együttműködési program kidolgozásában, a KGST és az ENSZ szervezeteinek vízügyi tevékenységében. 1983-87-ig az ENSZ Környezeti Programjának vízügyi vezetője volt Kenyában.

Web dokumentumok

2024.
máj. 21.
Dunér, Nils Christoffer születésének 185. évfordulója
Billeberga,Svédország, 1839. máj. 21. - Stockholm, 1914. nov. 10.

Svéd csillagász
A csillagspektroszkópia egyik úttörője. 1861-ben és 1863-ban részt vett E. A. Nordenskjöld (1932-1901) Spitzbergák felkutatására indított expedícióiban, és jelentősen hozzájárult az Északi Jeges-tenger feltérképezéséhez. 1862-ben doktorált a lundi egyetemen. 1864-től a lundi csillagvizsgálóban végzett megfigyeléseket, igen pontosan meghatározta 445 kettőscsillag-pár tagjainak helyzetét és mozgását. Az alacsony hőmérsékletű vörös csillagok vizsgálata terén végzett úttörő munkát. 1888-ban kinevezték az uppsalai egyetemi csillagvizsgáló igazgatójává. Meghatározta a Nap spektroszkópikusan észlelhető tengelyforgását, megállapította, hogy a Nap-egyenlítő rövidebb idő alatt végez egy fordulatot, mint a magasabb szélességű övezetek. Értékes munkát végzett a fényképezés terén is. Az Astronomische Gesellschaft-nak 1863-ban egyik alapító tagja, majd alelnöke. A Svéd Akadémia tagja, 1892-ben az angol Rumford-éremmel tüntették ki, nevét egy holdkráter is őrzi. (Bartha Lajos)

Dunér, Nils Christoffer
Web dokumentumok

2024.
máj. 21.
Kundt, August Adolph Eduard Eberhard halálának 130. évfordulója
Schwerin, Mecklenburg-Schwerin hercegség, Németország, 1839. nov. 18. - Israelsdorf, Lübeck közelében, 1894. máj. 21.

Német fizikus
A lipcsei, majd a berlini egyetemen tanult. 1867-ben Berlinben volt tanársegéd, a következő évben pedig a zürichi műegyetem fizikaprofesszora lett. 1872-ben Strassburgba hívták, a város Fizikai Intézetének egyik alapítója volt. 1888-ban kinevezték a Berlini Fizikai Intézet igazgatójává, és az övé lett a kísérleti fizikai katedra. Hangtani kísérleteket folytatott; egy finom eloszlású porral beszórt csőben, a róla Kundt-csőnek elnevezett akusztikai eszközben. Fénytani kutatásai során Kundt a fény folyadékokban, gőzökben és fémeken való rendellenes szóródását tanulmányozta. Magnetooptikai kutatásai nyomán kimutatta, hogy némely gázokban és gőzökben a polarizáció síkja mágneses tér hatására elfordul. Módszert dolgozott ki a hang gázokban és szilárd anyagokban való terjedési sebességének meghatározására.

Kundt, August Adolph Eduard Eberhard
Web dokumentumok

2024.
máj. 21.
Franck, James halálának 60. évfordulója
Hamburg, Németország, 1882. aug. 26. - Göttingen, 1964. máj. 21.

Német származású amerikai fizikus, Nobel-díjas
Göttingenben végezte díjazott munkáját, 1920-ban nevezték ki ugyanott fizikaprofesszorrá. 1925-ben Gustav Hertz-cel megosztva kapott fizikai Nobel-díjat az elektronokkal bombázott atomok gerjesztésére és ionizációjára vonatkozó kutatásokért. Megmutatta, hogy az ütköző elektronoknak bizonyos minimális energiára van szükségük ahhoz, hogy egy atomot az alapállapotából gerjesztett állapotba emeljenek fel. A náci politika elleni tiltakozásul 1933-ban lemondott állásáról, és Dániába költözött. 1935-ben érkezett az Egyesült Államokba, Baltimore-ban a Johns Hopkins Egyetem professzora, 1938-ban pedig a chicagoi egyetem fizikai-kémia professzora lett. Fotokémiai és atomfizikai kutatásai során a molekulák disszociációjakor fellépő energiának a molekulák sávos színképéből való meghatározásával foglalkozott. A 2. világháború alatt részt vett az atombomba fejlesztésében. Ellenezte a bomba katonai célú bevetését. Azt javasolta, hogy hatását egy lakatlan területen felrobbantva mutassák be.

Franck, James
Web dokumentumok

2024.
máj. 20.
Francé, Raoul (Rezső) Heinrich születésének 150. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1874. máj. 20. - Budapest, 1943. okt. 3.

Osztrák-magyar biológus, botanikus
A budapesti műegyetemen tanult, Entz Géza mellett dolgozott, majd Klein Gyula tanársegéde lett, 1892-től foglalkozott algológiai és mikrobiológiai kutatásokkal. Első ilyen munkája 19 éves korában jelent meg a Charák ivarsejtjeinek szerkezetéről. 1898-ban a magyaróvári gazdasági akadémia tanársegéde, itt növénykórtani kérdésekkel foglalkozott, 1902-től külföldön élt, de mindig magyarnak vallotta magát. 1906-ban Münchenben saját biológiai kutatóállomást szervezett, általános biológiai problémákkal, a talaj élővilágával, planktonkutatásokkal foglalkozott. Sok, a természettudományokat ismertető könyvet írt, ezek igen népszerűek voltak.

Francé, Raoul (Rezső) Heinrich
Web dokumentumok

2024.
máj. 19.
Ajtai Miklós születésének 110. évfordulója
Rákosliget, 1914. máj. 19. - Budapest, 1982. febr. 14.

Vegyész, politikus
A budapesti tudományegyetemen szerzett vegyész diplomát és itt is doktorált 1940-ben. A Chinoinban dolgozott 1938-tól 45-ig. A háború után először a Közellátási Kormánybiztosságon, majd különböző minisztériumokban végzett szakmai-politikai munkát. 1961-től 1967-ig az Országos Tervhivatal elnöke, 1970-től 1978-ig az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke volt. Emellett a Tudománypolitikai Bizottság elnökeként és a MTESZ elnökeként a lehetőségek határáig képviselte a hazai műszaki-tudományos kutatás és a kutató értelmiség érdekeit.

Ajtai Miklós
Web dokumentumok

2024.
máj. 19.
Elekes György születésének 75. évfordulója
Budapest, 1949. máj. 19. - Fót, 2008. szept. 29.

Matematikus
Matematikai tagozatra járt a budapesti Fazekas Gimnáziumba; tanította a legendás "Kavics tanár úr" (azaz Kőváry Károly). Nemzetközi matematikai olimpián bronzérmes, a Kürschák versenyen második helyezett. Az ELTE matematikus szakát végezte 1972-ben; ott maradt tanítani, fokozatosan egyetemi tanári címig jutott. Kiváló tanár volt! Kutatási területei: kombinatorikus geometria, számelmélet, halmazelmélet. Geometria algoritmusokkal kapcsolatban is ért el fontos eredményeket; egyik utolsó fegyverténye George B. Purdy sejtésének bizonyítása.Társszerzői többek között Erdős Pál és Hajnal András. (Hujter Mihály)

Elekes György
Web dokumentumok

2024.
máj. 19.
Perutz, Max Ferdinand születésének 110. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1914. máj. 19. - Cambridge, Anglia, 2002. febr. 6.

Osztrák születésű brit biokémikus, Nobel-díjas
A bécsi, majd a cambridge-i egyetemen kémiát tanult. Az angliai egyetemen W. L. Bragg tanársegédje lett. Itt szerezte meg első tudományos fokozatát 1940-ben, és kapcsolódott be a Cavendish Laboratory-ban folyó kutatásokba. A hemoglobin szerkezetének meghatározásával már 1937-ben elkezdett foglalkozni, ő készítette el röntgenkrisztallográf segítségével az első röntgendiffrakciós felvételt a hemoglobin kristályairól. Perutz 1938-tól vizsgálta a gleccserek mozgását. 1947-től Kendrew-val közösen vizsgálta a hemoproteineket. Kendrew a mioglobin, Perutz a hemoglobin szerkezetét tanulmányozta, az eredményeket közösen publikálták. A két tudóst 1962-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmazták. A két kutató tevékenysége jelentősen megkönnyítette J. D. Watson és F. Crick munkáját is, akik a DNS kettős spirálszerkezetét fedezték fel. Perutz 1954-től a Royal Institute Davy-Faraday kutatólaboratóriumban dolgozott, 1963-1969 között az európai molekuláris biológiai szervezet elnöke volt.

Perutz, Max Ferdinand
Web dokumentumok

2024.
máj. 19.
Furchgott, Robert Francis halálának 15. évfordulója
Charleston, South Carolina, USA, 1916. jún. 4. - Seattle, Washington, 2009. máj. 19.

Amerikai farmakológus, Nobel-díjas
Kémiából szerzett diplomát 1937-ben a University of North Carolina at Chapel Hill-en, Ph.D. fokozatát biokémiából a Northwestern University-n kapta 1940-ben. 1949 és 1956 között a Washington University orvosi karán oktatott, 1956-tól 2009-ig a gyógyszerészet professzora volt a State University of New York-on. Egyidejűleg 1989 és 2004 között a Miami egyetem professzora is volt. 1978-ban felfedezte, hogy egy vegyület keletkezik az endothelium sejtjeiben, amely az érfalakat ellazítja. Ferid Murad és Louis Ignarro folytatták a kutatásokat, melyek kimutatták, hogy ez az anyag a szervezetben keletkező nitrogénmonoxid. Kutatásaikért hárman megosztott orvosi Nobel-díjban részesültek 1998-ban. Felfedezésük szolgált a Viagra gyógyszer kifejlesztésének alapjául.

Furchgott, Robert Francis
Web dokumentumok

2024.
máj. 19.
York, Herbert Frank halálának 15. évfordulója
Rochester, New York, USA, 1921. nov. 24. - San Diego, 2009. máj. 19.

Amerikai atomfizikus
A Rochester-i egyetemen tanult, majd a Berkeley egyetemen doktorált 1945-ben. Részt vett a Manhattan projektben. 1952-től 1958-ig a Lawrence Livermore Laboratory igazgatója volt, itt vezette a hidrogénbomba előállításához vezető fejlesztéseket. 1958-ban az Egyesült Államok elnökének megbízásából az űrkutatási program kidolgozását irányította az ARPA vezető kutatójaként. 1962-ban a University of California, San Diego alapító rektora, később ugyanitt a fizikai intézet vezetője volt. 1983-ban ugyanitt megalapította, majd igazgatta az Institute on Global Conflict and Co-operation-t. 1979-81-ben Genfben a nukleáris kísérletek betiltását célzó tárgyalásokat vezette az Egyesült Államok részéről.

York, Herbert Frank
Web dokumentumok

2024.
máj. 18.
Vállas Antal születésének 215. évfordulója
Pest, 1809. máj. 18. - New Orleans, USA, 1869. júl. 20.

Matematikus, mérnök, tudomány-szervező, egyetemi tanár
Szegény családból származott. 15 évesen a piarista rendbe lépett, de a szerzetesi fogadalom letétele előtt kilépett a rendből. Kassán, a pesti egyetemen, majd a bécsi tudományegyetemen tanult. Az 1830-as években tevékeny matematikai munkásságot fejtett ki, több tankönyvet írt, csillagászattal is foglalkozott. 1837-ben a Magyar Tudós Társaság (MTA) levelező tagjává választotta. 1840. augusztus 29-én Magyarországon elsőként mutatta be a Tudós Társaság előtt fényképfelvétel készítését. Ezért 2003-ban ezt a napot választották a Magyar Fotográfia Napjává. 1841-ben röpiratban sürgette központi műegyetem felállítását. Az Iparegyesület kezdeményezője, Párizsban, Belgiumban az iparfejlesztést tanulmányozta. Az első magyar felelős minisztérium 1848-ban a pesti egyetem matematika tanárává nevezte ki. Állásától 1850-ben az önkényuralom megfosztotta. Ekkor kivándorolt először Nicaraguába, majd az Egyesült Államokba. New Orleansban 1854-ben hajózási magániskolát nyitott. Megkezdte a tengerészeti évkönyvek (Nautical Almanach) kiadását. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta. Az Észak és Dél közötti amerikai polgárháború (1861-65) következtében tanári állását és vagyonát elvesztette, elszegényedve halt meg. (Bartha Lajos)

Vállas Antal
Web dokumentumok

2024.
máj. 18.
Dobó Andor halálának 10. évfordulója
Szeged-Átokháza, 1935. jan. 31. - 2014. máj. 18.

Alkalmazott matematikus, tudományos ismeretterjesztő, elméleti csillagász
A négy elemit Valkón, a középiskolát Budapesten végezte; okleveles alkalmazott matematikus diplomáját az ELTÉ-n szerezte. Dolgozott alkalmazott és elméleti matematikusi, honvédelmi, műszeripari, nehézvegyipari, ipargazdaság-szervezési és számítástechnikai munkakörökben. Végül egy műszaki tanácsadó vállalat vezérigazgatói székéből vonult nyugdíjba. A Magyar Alkotók és Gondolkodók (MAG) Társaság elnöke volt. A tudomány terén számos meglepő extrém eredményre jutott. Általánosította Newton gravitációs törvényét, ami által - az általános relativitáselmélet felhasználása nélkül is - igazolható a Merkúr perihéliumának elforgása. A Titius-Bode szabály általánosítása révén jelezte, hogy a Jupiter bolygó Amalthea és Io holdja között léteznie kell egy holdnak, melyet a NASA 1980-ban a Voyager-1 űrszondával megtalált. Foglalkozott a rákkutatás körébe vágó olyan matematikai modellekkel, amelyek a rákos sejtek szaporodásának folyamatát jellemzik és írják le. Megjelentek ismeretterjesztő jellegű munkái is. Mindazonáltal tudományos fokozatok, nemzetközi elismertség, tanári megbízatások nem igazolták vissza Dobó Andor széleskörű interdiszciplináris tevékenységét. (Hujter Mihály)

Dobó Andor
Web dokumentumok

2024.
máj. 18.
Segre, Corrado halálának 100. évfordulója
Saluzzo, Olaszország, 1863. aug. 20. - Torino, 1924. máj. 18.

Olasz matematikus
Torinóban tanult, Enrico D'Ovidio irányítása alatt. Gino Loria-nak, a neves matematikatörténésznek diáktársa volt, akivel egy életre szólóan barátok maradtak. 1883-ban doktori disszertációjának megvédése után kinevezték Torinóban az algebra és geometria tanszéken tanársegédnek. 1888-ban D'Ovidio utódja lett a geometria tanszék vezetésében. Haláláig, 38 éven keresztül töltötte be ezt a pozíciót. Loriával közösen írt cikkük, mely a Mathematische Annalen-ben jelent meg, felkeltette Felix Klein érdeklődését, aki ennek hatására Segre-vel hosszú éveken keresztül levelezett. Az algebrai geometria egyik megalapozója. A tenzorok osztályozására vonatkozó eredményei később a Ricci-tenzorra alkalmazva az általános relativitáselmélet megalapozásában nyertek jelentőséget.

Segre, Corrado
Web dokumentumok

2024.
máj. 18.
Midgley, Thomas ifj. születésének 135. évfordulója
Beaver Falls, Pennsylvania, USA, 1889. máj. 18. - Worthington, Ohio, 1944. nov. 2.

Amerikai kémikus, mérnök
A Cornell Egyetemen végzett 1911-ben. Többfelé dolgozott, mielőtt 1916-ban az ohiói Dayton Engineering Laboratories Company (Delco) kutatója lett. 1923-tól az Ethyl Gasoline Corporation, majd 1930-tól a Kinetic Chemicals Inc. alelnöke, 1933-tól az Ethyl-Dow Chemical Company igazgatója. 1940-1944-ig az Ohiói Állami Egyetem kutatási alapítványának az igazgatója és alelnöke. Midgley a belső égésű motorok kopogásának problémáját vizsgálva 1921-ben fedezte föl az ólom-tetraetilt. Az ólom adalékanyagok okozta problémák elemzése vezette el annak fölismeréséhez, hogy a tengervízből brómot lehet kivonni. Az 1. világháború alatt kidolgozta a légitorpedó, a 2. világháború rakétabombájára némileg hasonlító propeller hajtású eszköz irányítórendszerét. Miközben ennek hűtéséhez nem mérgező, nem éghető anyagot keresett, három nap alatt eljutott a diklór-difluor-metán fölfedezéséhez. Kiterjedten vizsgálta a természetes és mesterséges gumik összetételét, ő fedezte föl az egyik első katalizátort a szénhidrogének "krakkolására", szétbontására.

Midgley, Thomas ifj.
Web dokumentumok

2024.
máj. 18.
Grünberg, Peter Andreas születésének 85. évfordulója
Pilsen, Cseh-Morva Protektorátus, 1939. máj. 18. - Jülich, Németország, 2018. ápr. 9.

Német fizikus, Nobel-díjas
A darmstadti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát 1966-ban, majd doktorált 1969-ben. 1972-ig az ottawai Carleton Egyetemen dolgozott, majd nyugdíjazásáig a jülichi Szilárdtest Kutatóintézet vezető kutatója volt. 1988-ban a francia Albert Ferttől függetlenül felfedezte az óriás mágneses ellenállás jelenségét: nanométeres vastagságú rétegeket vizsgáltak (két ferromágneses réteg között egy nem-mágneses), és megállapították, hogy a külső mágneses tér kis változása nagy ellenállás-változást eredményezhet. A felfedezésnek hamarosan nagy gyakorlati jelentősége lett a mindennapokban is a merevlemezek adattárolási kapacitásának és a kiolvasás gyorsaságának nagyságrendekkel való növelésében. A Nobel Alapítvány megjegyzése szerint "A GMR-effektus története nagyon jó példája annak, amikor egy teljesen váratlan tudományos felfedezés vadonatúj technológiákhoz és ipari termékekhez vezet." 2007-ben fizikai Nobel-díjakt kapott Albert Ferttel megosztva "az óriás mágneses ellenállás felfedezéséért". (Piriti János)

Grünberg, Peter Andreas
Web dokumentumok

2024.
máj. 17.
Falk Richárd halálának 45. évfordulója
Sopron, 1899. aug. 23. - Miskolc, 1979. máj. 17.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti és a bécsi műegyetemen folytatta tanulmányait. Bécsben szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1924-től a soproni Bányászati és Erdészeti Főiskola tanársegédje, majd adjunktusa. 1939-ben doktorált. 1942-ig tanított Sopronban, ezt követően a magyar kőolajbányászat több intézményénél dolgozott, majd 1951-től ismét tanított, előbb Sopronban, később Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen, az utóbbi helyen a Bányamérnöki Kar bányagéptani tanszékét vezette nyugdíjazásáig, 1968-ig. Néhány éven át a kar dékánja, ill. rektorhelyettese. Kiemelkedő kutató- és oktatómunkát végzett a kőolaj- és földgázbányászati gépek és berendezések területén.

Falk Richárd
Web dokumentumok

2024.
máj. 17.
Auenbrugger, Josef Leopold (Auenbrugg) halálának 215. évfordulója
Graz, Ausztria, 1722. nov. 19. - Bécs, 1809. máj. 17.

Osztrák orvos
Orvosi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, majd a bécsi Spanyol kórházban folytatott orvosi gyakorlatot. Vendéglős apjánál látta, hogy a hordók tartalmára azok kopogtatásával következtetnek. Ez adta azt a gondolatot, hogy a mellkas kopogtatásánál nyert hangból következtessen a szív és tüdő állapotára, a mellkas folyadéktartalmára. Elgondolásait és javaslatait sokéves megfigyelések, és a betegeken végzett vizsgálatoknak a boncolási adatokkal való összevetése alapján publikálta 1761-ben. Kortársai eleinte nem figyeltek fel a módszerre, csak a 19. század elején kezdték alkalmazni francia orvosok. A bécsi egyetemen Skoda professzor vezette be a módszert a 19. század közepén. A mellkas kopogtatással való vizsgálata új korszakot nyitott az orvosi gyakorlat történetében.

Auenbrugger, Josef Leopold (Auenbrugg)
Web dokumentumok

2024.
máj. 17.
Jenner, Edward születésének 275. évfordulója
Berkeley, Gloucestershire, Anglia, 1749. máj. 17. - Berkeley, Gloucestershire, 1823. jan. 26.

Angol orvos, sebész
A himlőoltás feltalálója. Egy tehenészlány megjegyzése, miszerint ő már nem kaphatja el a himlőt, hiszen átesett a tehénhimlőn, vette rá, hogy e téren kísérletezésbe kezdjen. Úgy döntött, megfigyelését teszteli és egy, a tudomány iránt vállalkozó kedvű, James Phipps nevű fiúnak napokig adagolta a Blossom (virág) nevű tehén himlőhólyagjaiból származó váladékot, azaz tehénhimlővel fertőzte meg a fiút, aki viszont sikeresen átesett a betegségen. És később himlővel megfertőzve, nem lett beteg. Így bebizonyosodott a vakcinázás jelentősége, melyet azóta is alkalmaznak a fertőzések elleni védelemben. A tehén latin neve vacca, innen ered a vakcinázás elnevezés. A kifejezést Louis Pasteur használta először Jenner munkássága iránti tiszteletből.

Jenner, Edward
Web dokumentumok

2024.
máj. 17.
Edelman, Gerald Maurice halálának 10. évfordulója
New York, USA, 1929. júl. 1. - La Jolla, California, 2014. máj. 17.

Amerikai immunológus, neurobiológus, Nobel-díjas
A pennsyilvaniai egyetem orvosi karán szerzett orvosi diplomát 1954-ben. 1957-ben a New York-i Rockefeller Kutató Központban kezdte el immunológiai kutatásait, 1960-ban az intézet professzora lett. Kutatási területe a vérben keringő antitestek szerkezetének vizsgálatára vonatkozott. Az antitestek a szervezetbe bekerült idegen anyagok, például mikroorganizmusok, vagy az általuk termelt anyagok hatására keletkezett védőanyagok. Ezek közül Edelman az immunglobulin G-nek (IgG) nevezett fehérjefrakciót tanulmányozta. 1959-ben Edelman és Rodney R. Porter brit biokémikus egymástól függetlenül nyilvánosságra hozta első eredményeit, s néhány éven belül az antitestek számos alapvető tulajdonsága tisztázódott. Eldman és Porter munkája elősegítette az immunológia fejlődését, ami pedig a betegségek diagnosztizálásában és gyógyításában hozott eredményeket. 1972-ben Porterrel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott az antitestek pontos kémiai szerkezetének meghatározásáért.

Edelman, Gerald Maurice
Web dokumentumok

2024.
máj. 16.
Kühne Ede születésének 185. évfordulója
Hamburg, Németország, 1839. máj. 16. - Moson, 1903. dec. 13.

Mérnök, gépgyáros
Tanulmányait Kölnben végezte. 1860-1862 között a berlini Schwarzkopf-féle vasöntöde és gépgyár technikai irodájában dolgozott, mint műszaki rajzoló. 1862-ben érkezett hazánkba, s a mosoni Pabst és Krauss-féle mezőgazdasági gépjavítóban vállalt munkát. 1863-ban Ludwig Róberttel megvették ezt a műhelyt. Az üzem a sorvetőgépek mellett gyártotta például a javított hohenheimi ekét, a Vidats-féle ekét, a mosoni rostát, járgányokat és az amerikai répavágót is. 1869-ben ő lett az üzem egyedüli tulajdonosa. Új műhelyeket és öntödét létesített, gőzerőt alkalmazott; s egy évtized alatt üzeme országos jelentőségű mezőgazdasági gépgyárrá fejlődött. 1874-ben megszületett a merítőkorongos "Hungaria Drill" lófogatú sorvetőgép. A gyár terméke volt az arató- és fűkaszáló gép, az amerikai lógereblye, a kétlovas szállítható cséplőkészlet is.

Kühne Ede
Web dokumentumok

2024.
máj. 16.
Schmidt Sándor halálának 120. évfordulója
Szeged, 1855. jan. 29. - Budapest, 1904. máj. 16.

Mineralógus, műegyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a budapesti műegyetemen és Strassburgban végezte, ahol doktori diplomát szerzett. 1876-1894-ig az Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárában dolgozott. 1885-től a műegyetem ásvány-földtani tanszékén végzett tudományos és oktatómunkát. 1894-től műegyetemi r. tanár. 1877-1881-ig a Földtani Értesítőt, 1885-től 1894-ig a Természetrajzi Füzeteket szerkesztője. Főleg kristálytannal foglalkozott és ebben ért el jelentős eredményeket. 1891-től az MTA tagja.

Schmidt Sándor
Web dokumentumok

2024.
máj. 16.
Belopolszkij, Aristarh Apollonovics (Belopolsky, Aristarkh Apollonovich) halálának 90. évfordulója
Moszkva, Oroszország, 1854. júl. 13. - Moszkva, 1934. máj. 16.

Orosz asztrofizikus
A spektroszkópikus mérések jelentős művelője. A moszkvai Egyetemet elvégezve az egyetemi obszervatóriumban az asztrofizika oroszországi úttörőjének, F. A. Bregyihinnek munkatársa, 1888-tól a Szentpétervár melletti Pulkovói Császári Obszervatóriumnak (majd a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Központi Obszervatóriumának) vezető csillagásza, 1916-18 közt igazgatója. 1894-től színképelemző műszereinek tökéletesítésével, rendkívül pontos mérések segítségével számos, egymás körül igen közel keringő ún. spektroszkópikus csillag-párt fedezett fel. Elsőként állapította meg a spektrumok Doppler-eltolódása alapján, hogy a Jupiter vastag légkörének tengelyforgása az egyenlítőn gyorsabb, mint a pólusok közelében (1896). Kimutatta (a német H. Seeligertől és az amerikai J. E. Keelertől függetlenül), hogy a Szaturnusz gyűrűje porszemekből áll (1895). 1916-tól a rendszeres napfényképezés irányítója. A londoni Királyi Csillagászati Társaság és az Itáliai Spektroszkópiai Társaság tiszteletbeli tagja, a párizsi Akadémia Janssen-érmével jutalmazták. Nevét egy holdkráter és az 1004.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Belopolszkij, Aristarh Apollonovics (Belopolsky, Aristarkh Apollonovich)
Web dokumentumok

2024.
máj. 16.
Wright, William Hammond halálának 65. évfordulója
San Francisco California, USA, 1871. nov. 4. - San Jose, California, 1959. máj. 16.

Amerikai csillagász
A California-i egyetemen szerzett diplomát 1893-ban. Az egyetem Lick Obszervatóriumának munkatársa lett, amelynek 1935-47 közt igazgatója is volt. 1903-06 között az obszervatórium ún. Déli Állomására, Cerro San Cristobalba, Chilébe küldték, a déli égbolt kevéssé ismert objektumainak kutatására. Nagyjelentőségű munkája a Tejútrendszerbeli csillagok radiális sebességének mérése, és a novák spektrumának vizsgálata. Két alkalommal, 1923-ban és 1932-ben is részt vett napfogyatkozás megfigyelését célzó expedícióban. Az 1924. évi Mars-közelség alkalmával készített fényképei alapján kimutatta, hogy a bolygónak kb. 100 km vastag légköre van. A Henry Draper emlékéremmel, és az angol Királyi Csillagászati Társaság aranyérmével jutalmazták. Egy-egy kráter őrzi nevét a Holdon és a Marson. (Bartha Lajos)

Wright, William Hammond
Web dokumentumok

2024.
máj. 16.
Iwanowska, Wilhelmina halálának 25. évfordulója
Vilno (ma Vilnius), Litvánia, 1905. szept. 2. - Torun. Lengyelország, 1999. máj. 16.

Lengyel asztrofizikus, egyetemi tanár
A Stefan Batory Egyetemen végzett tanulmányai után 1927-től a vilnai egyetemi csillagvizsgálóban Władyslaw Dziewulski professzor mellett asztrofizikával foglalkozott. 1937-ben a napfizika elméletéből szerzett doktori fokozatot. A német megszállás idején részt vett a lengyel ellenállásban. A Vörös Hadsereg Lengyelországba telepítette a vilnai egyetem tanárait, itt részt vett a toruni "Nicolaus Copernicus Egyetem" megalapításában, az asztrofizikai és rádiócsillagászati intézet létrehozásában. 1960-tól a csillagászati tanszék professzora. A stellárasztronómia számos területével foglalkozott, legjelentősebb eredményeit a pulzáló változó fényességű csillagok vizsgálata terén érte el, csillag-statisztikai és a távoli csillagrendszerekkel foglalkozó munkákat is publikált. A Nemzetközi Csillagászati Unió állandó tagja. Több egyetem díszdoktora, Torun város díszpolgára. (Bartha Lajos)

Iwanowska, Wilhelmina
Web dokumentumok

2024.
máj. 16.
Pound, Robert Vivian születésének 105. évfordulója
Ridgeway, Ontario, Kanada, 1919. máj. 16. - Belmont, Massachusetts, USA, 2010. ápr. 12.

Kanadai születésű amerikai fizikus
A Buffalo-i egyetemen végezte tanulmányait, itt a bachelor fokozatot szerezte meg. 1941-45 között a Massachusetts Insitute of Technology-n a radar fejlesztésén dolgozott, majd a Harvard egyetemen oktatott és kutatott nyugdíjbavonulásáig. Itt a fizika professzora lett, noha nemcsak Ph. D. fokozatot, de master fokozatot sem szerzett. 1959-ben ő és tanítványa, Glen A. Rebka Jr., fontos kísérletet dolgozott ki az általános relativitáselmélet bizonyítására. Később Edward M. Purcell és H. C. Torrey társaságában jelentősen hozzájárult a mágneses magrezonancia (NMR) anyagok szerkezetének vizsgálatára alkalmas módszerének kidolgozásához. Ezért a munkáért Edward M. Purcell és Felix Bloch 1952-ben megosztott Nobel-díjban részesült. Pound 1990-ben a National Medal of Science kitüntetést kapta eredményeiért.

Pound, Robert Vivian
Web dokumentumok

2024.
máj. 15.
Rados Ignác születésének 165. évfordulója
Pest, 1859. máj. 15. - Budapest, 1944. nov. 20.

Matematikus, főreáliskolai tanár
Egyetemi tanulmányait a budapesti bölcsészkaron és a műegyetemen végezte. 1884-88-ban és 1895-től a kereskedelmi akadémián, 1888-tól a székelyudvarhelyi főreáliskolában, 1894-től 1920-ig budapesti főreáliskolákban tanított. Matematikai tárgyú dolgozatai a Műegyetemi Lapokban, a Mathematikai és Természettudományi Értesítőben, a Mathematikai és Fizikai Lapokban, iskolaügyi dolgozatai az Országos Tanáregyesületi Közlönyben jelentek meg. Magyarra fordította Bolyai János Appendixét és Stäckel Pál Wolfgang und Johann Bolyai c. művét. Rados Gusztáv matematikus bátyja.

Web dokumentumok

2024.
máj. 15.
Olgyay Miklós születésének 120. évfordulója
Letenye, 1904. máj. 15. - Budapest, 1958. nov. 29.

Növénypatológus, mikológus, egyetemi tanár
A közgazdasági egyetem mezőgazdasági szakán 1929-ben szerzett oklevelet. 1934-ben doktori oklevelet nyert a növénykórtan tárgykörből. 1927-től a közgazdasági, majd műegyetem mezőgazdasági karán volt adjunktus, 1941-1947-ben kísérletügyi főadjunktus a Növényvédelmi Kísérleti Intézetben. 1947-ben egyetemi tanár lett a közgazdasági karon, 1948-tól az Agrártudományi Egyetem Kertészeti Karán, majd 1953-tól a Kertészeti Főiskolán. Tudományos munkássága nagyrészt a kultúrnövényeket károsító gombák vizsgálatára terjedt ki, kísérleti és irodalmi tevékenységet egyaránt folytatott.

Olgyay Miklós
Web dokumentumok

2024.
máj. 15.
Curie, Pierre születésének 165. évfordulója
Párizs, Franciaország , 1859. máj. 15. - Párizs, 1906. ápr. 19.

Francia fizikai kémikus, Nobel-díjas
A Sorbonne-on tanult, 1878-től az egyetem laboratóriumi munkatársa lett. Fivérével, Jacques Curie-vel együtt kristálytani vizsgálatokat végzett, a piroelektromosság tanulmányozása során felfedezték a piezoelektromosságot. A mágnesesség három ismert típusa, a ferromágnesesség, paramágnesesség és diamágnesesség vizsgálata során megfogalmazta a Curie-törvényt. Róla nevezték el az általa szerkesztett Curie-mérleget, és a Curie-pontot. 1894-ben ismerkedett meg Maria Sklodowska-val, a következő évben házasodtak össze. A Henri Becquerel által 1896-ban felfedezett radioaktív sugárzást vizsgálva az uránszurokérccel kísérleteztek és 1898 nyarán felfedezték a polóniumot, majd néhány hónappal később az ennél jóval nagyobb aktivitású rádiumot is. Pierre elsősorban az új sugárzások fény-, vegyi és élettani hatásait tanulmányozta, vizsgálta a mágneses tereknek a rádium által kibocsátott sugárzásra gyakorolt hatását. 1903-ban Henri Becquerellel és feleségével, Marie Curie-vel megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat. Róla és feleségéről nevezték el a radioaktív sugárzás egységét, a curie-t (Ci). 1906-ban, közlekedési balesetben húnyt el.

Curie, Pierre
Web dokumentumok

2024.
máj. 14.
Szentkirályi Zsigmond születésének 220. évfordulója
Kolozsvár, 1804. máj. 14. - Kolozsvár, 1870. ápr. 16.

Bányamérnök, bányatanácsos
Tanulmányait a selmecbányai akadémián végezte. A szabadságharc idején előbb Oravicán főbányanagy, majd Kolozsvárott Debreczeni Márton munkatársaként igyekezett a háborús események miatt pusztulásnak indult erdélyi aranybányászat üzemeit fenntartani. Emiatt a szabadságharc bukása után állásától rövid ideig felfüggesztették. 1859-től 1865-ig erdélyi bányakapitány. Számos modern bányatechnikai és gazdasági javaslatot terjesztett elő Széchenyi az időben megjelent közgazdasági munkáinak hatása alatt. 1845-től az MTA tagja.

Szentkirályi Zsigmond
Web dokumentumok

2024.
máj. 14.
Klug Nándor halálának 115. évfordulója
Kotterbach, 1845. okt. 18. - Budapest, 1909. máj. 14.

Orvos, fiziológus, egyetemi tanár
A bécsi és pesti egyetemen tanult, 1870-ben szerezte orvosi oklevelét. 1871-től Budapesten a fizikai tanszéken, 1873-tól az élettani tanszéken tanársegéd. 1874-ben magántanár az orvosi fizikából, 1877-ben rk. tanár az élettanból. 1878-ban az élettan ny. r. tanára Kolozsvárott. 1889-1890-ben az egyetem rektora. 1891-1909-ben ny. r. tanár a budapesti élettani tanszéken. Számos külföldi tudományos társaság tagjául választotta. Kutatásokat végzett a bőr hővezető képességével, a szív beidegzésével, a pepszin termelésével kapcsolatosan. 1890-től az MTA tagja.

Klug Nándor
Web dokumentumok

2024.
máj. 14.
Dorner Béla, enesei halálának 70. évfordulója
Tata, 1869. ápr. 1. - Budapest, 1954. máj. 14.

Mezőgazdász, gazdaságpolitikus, gazdasági szakíró
Gazdasági oklevelet Keszthelyen szerzett. Mezőhegyesen, majd az alcsúti főhercegi gazdaságban lett gazdatiszt. 1898-tól a Földművelésügyi Minisztériumban teljesített szolgálatot, közben 1909-ben a győri gazdasági felügyelőséget vezette, 1910-től pedig az állattenyésztési osztályon dolgozott. A sertés-, különösen a hússertéstenyésztés és a legelőgazdálkodás fejlesztésében ért el eredményeket. Foglalkozott a műtrágyázás kérdéseivel is. Számos cikke jelent meg a szaklapokban. Széles látókörű, igen jó tollú szakíró. A Mezőgazdasági Szemle és az Állattenyésztési Szemle főszerkesztője. Könyvei a Szerző kiváló szintetizáló képességéről, élvezetes, lebilincselő, a lényegre törő stílusáról árulkodnak, és ma is az adott szakterület meghatározó alapkönyvei közé tartoznak (Csathó Péter)

Dorner Béla, enesei
Web dokumentumok

2024.
máj. 14.
Zechmeister László születésének 135. évfordulója
Győr, 1889. máj. 14. - Pasadena, USA, 1972. febr. 28.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti műegyetemen kezdte, majd a zürichi műegyetemen fejezte be, ahol előbb vegyészmérnöki oklevelet, 1913-ban műszaki doktori címet szerzett. A berlini Kaiser Wilhelm Institutban R. Willstatter munkatársa. 1921-23-ban a koppenhágai mezőgazdasági és állatorvosi főiskolán dolgozott. Hazaérkezése után a budapesti műegyetemen szerzett magántanári képesítést. 1923-tól a pécsi egyetem orvosi karán a kémia ny. r. tanára. 1940-ben előadások tartására az USA-ba utazott. Pasadenában a California Institute of Technology szerves kémiai tanszékén volt professzor 1959-ben történt nyugalomba vonulásáig. Többek közt cellulózvizsgálattal és növényi festékanyagok kutatásával foglalkozott, részt vett izotópkutatási kísérletekben, és Cholnoky Lászlóval együtt kromatográfiával és karotinoidokkal kapcsolatos kutatásokat végeztek. 1930-tól az MTA tagja.

Zechmeister László
Web dokumentumok

2024.
máj. 14.
Stahl, Georg Ernst halálának 290. évfordulója
Ansbach, Frankföld, 1660. okt. 21. [1659. okt. 21.] - Berlin, Poroszország, 1734. máj. 14.

Német természettudós, orvos, kémikus
Türingiában, Jénában készült az orvosi pályára. 1684-ben végzett, de már egy évvel korábban tanítani kezdett. János Ernő, szász-weimari hercge 1687-ben udvari orvosává nevezte ki. III. Frigyes brandenburgi választófejedelem 1694-ben megalapította a hallei egyetemet. Stahl elméleti orvostudományt, fiziológiát, patológiát, táplálkozástant, farmakológiát és növénytant oktatott az egyetemen. 1716-ban Berlinben I. Frigyes Vilmos porosz király orvosa lett. Stahlt tekintik az égés és az analóg biológiai folyamatok, például a lélegzés, az erjedés és a bomlás magyarázatára kidolgozott flogisztonelmélet kidolgozójának, mely csaknem egy évszázadig uralta a kémiai gondolkodást. Stahl az élő szervezetek és élettelen anyagok közötti különbség magyarázatára elfogadta az animizmust.

Stahl, Georg Ernst
Web dokumentumok

2024.
máj. 14.
Alzheimer, Alois születésének 160. évfordulója
Markbreit, Németország, 1864. máj. 14. - Wrocław, Lengyelország, 1915. dec. 19.

Német orvos, pszichiáter
Aschaffenburgban, Tübingenben, Berlinben, majd Würzburgban végezte egyetemi tanulmányait, 1887-ben szerezte meg orvosi diplomáját Würzburgban. 1888-tól Frankfurtban, egy elmegyógyintézetben dolgozott. 1901-től kezdve megfigyelt egy pácienst, egy 51 éves nőt, akinek sajátos tünetei voltak, elsősorban a rövid távú memória kiesése, majd fokozatos szellemi és biológiai leépülés. 1906-ban, a beteg halála után Alzheimer megfelelő festési eljárással megvizsgálta az agyából készített metszeteket, és kimutatta, hogy az agy bizonyos területein amyloid lerakódás, valamint az idegvégződések sajátos összecsapzódása látható. Ilyen módon ő volt az első, aki a klinikai tüneteket és a patológiai vizsgálatok eredményeit összekapcsolva leírta a ma róla Alzheimer-kórnak nevezett betegséget. 1913-ban meghívták professzornak a Breslau-i (ma Wroclaw, Lengyelország) egyetem pszichiátriai tanszékére. Odautazása során megbetegedett, és, bár kutatómunkáját továbbra is folytatta, oktatási feladatainak betegsége miatt nem tudott eleget tenni. A "Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie" folyóirat egyik megalapítója volt.

Alzheimer, Alois
Web dokumentumok

2024.
máj. 13.
Horváth József halálának 175. évfordulója
Lukácsháza, 1794. febr. 1. - Bát, 1849. máj. 13.

Orvos, író
A pesti egyetemen 1819-ben a bölcsészdoktori oklevelet, 1822-ben az orvosdoktori oklevelet szerzett. 1823-ban Pesten kezdte meg orvosi gyakorlatát. 1829-ben Hont vm. főorvosa lett. A homeopátia híve volt. Sok, elsősorban orvosi, egészségügyi témájú munkát fordított magyar nyelvre, ezek közül a legfontosabb Plinius természettudományi enciklopédiájának első 20 kötete. Orvosi műszavakat és tájszavakat is gyűjtött. 1830-tól az MTA tagja.

Web dokumentumok

2024.
máj. 13.
Rónay Jácint János (Leitzinger) születésének 210. évfordulója
Székesfehérvár, 1814. máj. 13. - Pozsony, 1889. ápr. 17.

Benedek-rendi tanár, író, természettudós
Ő volt a darwinizmus első és legismertebb magyarországi terjesztője. 1840-től Győrben volt tanár. 1841-ben a pesti egyetemen bölcsészdoktor lett. A szabadságharcban tábori papként résztvett, így annak bukása után 1850-ben emigrálni kényszerült. Londonban telepedett le. Többek között Kossuth gyermekeit is tanította. 1861-ben Székesfehérvár országgyűlési képviselőnek, Győr város bizottsági tagnak választotta, de ő nem folyamodott kegyelemért. 1862-től a magyar újságoknak írt közleményekben, majd Fajkeletkezés c. könyvében a darwinizmust ismertette. 1866-ban tért haza. 1867-71-ben az MTA Értesítőjét szerkesztette, 1867-től Pér kerület (Győr vármegye) országgyűlési képviselőnek választotta. Rudolf trónörököst és Mária Valéria főhercegnőt is tanította. 1871-ben kilépett a Benedek-rendből, 1872-ben pozsonyi nagyprépost, majd 1873-ban választott (szkodari) püspök is lett. 1883-tól Pozsonyban élt. Gazdag könyvtárát a pozsonyi Toldi-körnek hagyta. Korábban szépirodalommal is foglalkozott; pannonhalmi teológiai tanulmányai közben Kisfaludy Károlyt követő stílusban több színművet írt. Részt vett a Magyar Történelmi Társulat alapításában is. Érdekes emlékiratait Napló töredék (Pozsony) címmel 8 kötetben, 10 példányban adta ki. 1847-től az MTA tagja volt.

Rónay Jácint János (Leitzinger)
Web dokumentumok

2024.
máj. 13.
Pávai Vajna Elek halálának 150. évfordulója
Nagyenyed, 1820. - Budapest, 1874. máj. 13.

Geológus, paleontológus
Tanulmányait a selmecbányai akadémián, majd Bécsben, Berlinben, Párizsban és Londonban végezte. Hosszabb É-amerikai tanulmányút után A. Humboldt ajánlatára mint geológus részt vett Wilke második D-amerikai expedíciójában és Ny-Indián át tért haza. Ezután az Erdélyi Múzeum Egylet múzeumának munkatársa lett, 1870-től haláláig a Földtani Intézet geológusa volt. Főleg Kolozsvár környékének geológiai viszonyaival foglalkozott.

Web dokumentumok

2024.
máj. 13.
Le¶niewski, Stanislaw halálának 85. évfordulója
Szerpuhov, Oroszország, 1886. márc. 30. - Varsó, Lengyelország, 1939. máj. 13.

Lengyel matematikus
Középiskoláit Oroszországban végezte, majd több európai egyetemen tanult. Doktorátusát a Lviv-i (akkor Lemberg néven az Osztrák-Magyar Monarchia része volt) lengyel egyetemen szerezte meg. Doktori disszertációját a filozófiai logika témakörében írta, a továbbiakban munkásságát egyre inkább a matematikai logika területén végezte. 1919-től a varsói egyetemen a matematikai filozófia professzora volt. Nagy hatással volt rá Jan Lukasiewicz, akinek nézeteit erős kritikával elemezte. A matematikai logikát rendkívüli szigorúsággal új alapokra helyezve felépített egy olyan rendszert, amely kiküszöböli a Russell-féle antinómiát. 1939-ben, közvetlenül a 2. világháború kitörése előtt halt meg, kéziratos hagyatéka a háborúban elpusztult. Számos eredményét, tanítványa, Alfred Tarski révén ismerjük. Lesniewskit a lengyel logikai iskola egyik legfontosabb alakjának tekintik.

Le¶niewski, Stanislaw
Web dokumentumok

2024.
máj. 13.
Ulam, Stanislaw Marcin halálának 40. évfordulója
Lemberg, Osztrák-Magyar Monarchia, (ma Lviv, Ukrajna), 1909. ápr. 13. [3.] - Santa Fe, Új-Mexikó, USA, 1984. máj. 13.

Lengyel matematikus
Az Osztrák-Magyar Monarchiában született, tanulmányait az 1. világháború után függetlenné vált Lengyelországban végezte. 1935-ben Neumann János meghívására az Egyesült Államokba ment, ahol először Princetonban dolgozott, majd a Harvard egyetemen tanított 1940-ig. Ezután a Wisconsin-Madison-i egyetemen tanított. 1943-ban meghívták, hogy csatlakozzék a Manhattan tervhez Los Alamosban. Itt igen jelentős szerepe volt a hidrogénbomba megvalósításában. Egyik megalapozója és névadója volt a Monte Carlo-módszereknek, melyek nagy jelentőségűek fizikai rendszerek szimulációjában. Fontos eredményeket ért el a halmazelméletben, topológiában és csoportelméletben is.

Ulam, Stanislaw Marcin
Web dokumentumok

2024.
máj. 12.
Nagy Béla halálának 70. évfordulója
Beregszász, 1881. máj. 24. - Budapest, 1954. máj. 12.

Fizikatanár, amatőr csillagász
Iglón és Miskolcon járt középiskolába, majd Budapesten egyetemre. 1905-ben szerzett mennyiségtan-természettan szakos középiskolai tanári oklevelet. 1905-től 1921-ig a székesfehérvári állami főreál tanára volt, majd két évig a rákosligeti Nagy Lajos gimnáziumban működött. 1923-tól 1940-ben történt nyugdíjazásáig a kőbányai Szent László reálgimnáziumban, közben két évig a Fáy András reálgimnáziumban tanított, főleg fizikát. Kiváló feladatkészítő és jó problémamegoldó volt: a Faragó Andor által szerkesztett Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban Strasser V. Benő és Nagy Béla tűzte ki a legtöbb fizikafeladatot. Nyugdíjas éveiben főleg csillagászati témájú ismeretterjesztő előadásokat tartott és az egyetemi csillagászati oktatásba is bekapcsolódott. (Dr. Radnai Gyula)

Nagy Béla
Web dokumentumok

2024.
máj. 12.
Mariotte, Edme halálának 340. évfordulója
Dijon, Franciaország, 1620. körül - Párizs, 1684. máj. 12.

Francia fizikus, növényfiziológus
Robert Boyle-tól függetlenül fedezte fel azt a törvényt, amely kimondja, hogy a gázok térfogata a nyomásukkal fordított arányban változik. Az alapvető fizikai és kémiai tételt általában Boyle-törvénynek, Franciaországban azonban Mariotte-törvénynek nevezik; a német és magyar szakirodalom Boyle-Mariotte-törvényként ismeri. Mariotte római katolikus pap, a Saint-Martin-sous-Beaune perjele volt, 1666-ban Párizsban egyike a Tudományos Akadémia alapítóinak. Discours de la nature de l'air (Értekezés a levegő természetéről; 1676) c. művében, amelyben egyebek mellett a barométer szót is megalkotta, kimondta a Boyle-Mariotte-törvényt és tovább is lépett, megállapítva, hogy a törvény csak állandó hőmérsékleten érvényes. A növényeket tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy a növények kémiai folyamatok útján szintetizálnak anyagokat, amely folyamatok növényenként változnak. Elméletét jóval később igazolták. Tanulmányozta a növényi nedvek nyomását, és azt az állatok vérnyomásához hasonlította. Az Histoire et mémoires de l'Académie (Az Akadémia története és jegyzőkönyvei; 1733) első kötete Mariotte-nak a folyadékok mozgásával, a szín természetével és a trombita hangjával foglalkozó dolgozatait tartalmazza.

Mariotte, Edme
Web dokumentumok

2024.
máj. 12.
Wurtz, Charles Adolphe halálának 140. évfordulója
Wolfisheim, Strasbourg mellett, Franciaország, 1817. nov. 26. - Párizs, 1884. máj. 12.

Francia kémikus
Kezdetben orvosi tanulmányokat folytatott, ezután egy ideig tanított, később Giessenben és Strasbourgban tanult. Jean-Baptiste-André Dumas asszisztense, majd utódja lett az École de Médicine (orvosi egyetem) professzoraként. Őt nevezték ki először a Sorbonne szerveskémiai tanszékének élére. Foszforsavakkal végzett kísérletei nyomán fedezte a foszfor-oxi-kloridot. 1849-ben ő szintetizálta az ammónia első szerves származékát, az etil-amint. Hat évvel később eljárást dolgozott ki szénhidrogének előállítására nátriumból és alkil-halogenidekből; a reakciót róla nevezték el. A glicerin vizsgálata keltette fel érdeklődését a glikolok iránt; így jutott el számos fontos vegyület, például a kolin szintéziséhez. Neve ott van a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Wurtz, Charles Adolphe
Web dokumentumok

2024.
máj. 11.
Buchholtz György id. halálának 300. évfordulója
Kisszeben Sáros m. (ma Sabinov, Szlovákia), 1643. máj. 1. - Kakaslomnic Szepes m. (ma Vel'ká Lomnica), 1724. máj. 11. [1725. máj. 14.]

Természetkutató, evangélikus lelkész
A wittenbergi egyetemen végezte a teológiát. Ezután több felvidéki iskolában tanított. A protestánsok üldözése idején fogságot szenvedett, majd 1681-ig külföldön élt. 1682-től 1716-ig különböző felvidéki helységekben lelkészként működött. A Tátra egyik első kutatója. Legjelentősebb útja a 2453 m-es Nagyszalóki-csúcs megmászása volt. 1719-ben részletes leírást készített a Tátra geológiai viszonyairól, állatvilágáról, meteorológiájáról és növényzetéről. Felismerte a növényzeti övezetek változását a magassággal (rét, erdő, törpefenyő, sziklás övezet). Részletes megfigyeléseit tartalmazó naplói halála után jelentek meg nyomtatásban. Tátra-kutató munkáját két fia, ifj. Buchholtz György (1688-1737) és Buchholtz Jakab (1696- ?) folytatta. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2024.
máj. 11.
Vay Miklós, báró halálának 200. évfordulója
Zsolca, Borsod vm., 1756. szept. 6. - Pest, 1824. máj. 11.

Hadmérnök, műszerkészítő
Hadmérnöki akadémiát végzett. II. József császár 1786-1788-ban nyugateurópai tanulmányútra küldte, ennek során járt Franciaországban, Hollandiában, Németországban és Angliában, ahol Ramsdennek, kora egyik legkiválóbb műszerszerkesztőjének munkatársa lett. Az optikai műszerszerkesztés terén elért eredményeiért 1787-ben a Royal Society tagjává választották. Angliából korszerű ekék, vető- és aratógépek terveit, valamint egy fonógép modelljét hozta magával. Ő honosította meg Szabolcsban a burgonyát. Postakocsira szerelhető fordulatszámláló berendezés segítségével helyesbítette a korabeli postaúttérképeket. 1804-től haláláig a Tisza és Körös-vidék folyószabályozási királyi biztosa, a tiszántúli térképező és folyószabályozó mérnökök munkájának irányítója és felügyelője volt. Munkái kéziratban maradtak.

Vay Miklós, báró
Web dokumentumok

2024.
máj. 11.
Vér Tibor születésének 125. évfordulója
Trsztena, 1899. máj. 11. - Cincinnati, USA, 1957. nov. 30.

Gépészmérnök, politikus
A budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett (1922). Vezető szerepe volt az I. világháborút követő jobboldali diákmozgalmakban. 1924-1936 között műegyetemi adjunktus, 1942-44-ben c. rk. tanár, 1937-től a budapesti Mérnöki Kamara alelnöke, 1942-44-ben elnöke. 1942-44-ben a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet igazgatója felsőházi tag. 1944-ben az Iparügyi Minisztérium államtitkára volt. 1944-ben Ausztriába távozott. 1957-ben kivándorolt az USA-ba.

Web dokumentumok

2024.
máj. 11.
Salánki János születésének 95. évfordulója
Debrecen, 1929. máj. 11. - Budapest, 2003. jan. 29.

Orvos, neurobiológus, egyetemi tanár
1954-ben a debreceni orvostudományi egyetemen szerezte meg orvosi oklevelét. 1962-1990-ben az MTA tihanyi Biológiai Kutatóintézetének az igazgatója, 1991-től kutatóprofesszor. Neurobiológiával, összehasonlító élettannal és környezetbiológiával foglalkozott. Az elemi idegi mechanizmusok magyarországi kutatásában bevezette a mikroelektro-fiziológiai technikát. Elsőként mutatta ki csigákban ízérző receptorok központi, sejtszintű lokalizációját. Feltárta a balatoni állatok nehézfém-szennyezettségét, modellezte a fémakkumuláció és leadás menetét. 1976-tól az MTA levelező, 1987-től rendes tagja volt.

Salánki János
Web dokumentumok

2024.
máj. 11.
Hewish, Antony, Sir születésének 100. évfordulója
Fowey, Anglia, 1924. máj. 11. - 2021. szept. 13.

Angol rádiócsillagász, Nobel-díjas
Cambridge-ben tanult, majd a háború után ide tért vissza, Martin Ryle kutatócsoportjában dolgozott a Cavendish Laboratóriumban. 1952-ben doktorált a galaktikus rádióhullámok szcintillációiról végzett kutatásai alapján. 1961-ben lett tagja a cambridge-i Churchill College-nak. 1969-től tartott rádiócsillagászati előadásokat, 1971-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1977-től cambridge-i rádiócsillagász csoport vezetője volt. A Ryle által kifejlesztett elvek alapján a Hewish tervezte antennarendszer és jelfeldolgozó berendezés segítségével újszerű rádióforrásokat, pulzárokat fedeztek fel, amellyel a csillagfejlődés egyik lehetséges végállapotának, a neutroncsillag állapotnak a vizsgálatához nyílt meg az út. 1968-tól volt a Royal Society tagja, megkapta az Eddington- és a Hughes-érmeket is. 1974-ben Martin Ryle-lal megosztva fizikai Nobel-díjat vehetett át. Hewish "a pulzárok felfedezésében játszott meghatározó szerepéért" kapta az elismerést, Ryle pedig "az apertúraszintézis eljárásának úttörő kidolgozásáért". (Piriti János)

Hewish, Antony, Sir
Web dokumentumok

2024.
máj. 10.
Pápai Páriz Ferenc (Páriz-Pápai Ferencz) születésének 375. évfordulója
Dés, 1649. máj. 10. - Nagyenyed, 1716. szept. 10.

Orvos, tudós, szótáríró
Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen és a nagyenyedi kollégiumban végzett tanulmányok után 1672-től külföldi egyetemeken járt. Lipcsében orvostudományt tanult, Heidelbergben bölcsészeti doktorátust szerzett, 1674-ben pedig orvosdoktor lett Baselben. 1675-ben hazatérve Apafi Mihály fejedelem udvari orvosa és a nagyenyedi kollégium tanára lett, ott működött haláláig. A kollégiumban bevezette az orvosi alapismeretek tanítását. A fizikát a karteziánus felfogás alapján oktatta. Diákjai számára külföldi egyetemeken ösztöndíjakat szerzett. Külföldi támogatóitól nagy összeget gyűjtött az elpusztult nagyenyedi kollégium újjáépítésére. Pax corporis c. műve az első önálló magyar nyelvű orvosi könyv, a korabeli orvosi ismereteket foglalja össze a természettudományos szemlélet alapján. A mű nagy hatással volt a korabeli orvostanra. Ugyancsak értékes alkotása volt a - részben Szenczi Molnár Albert korábbi szótárának bővítésén alapuló - latin-magyar szótár.

Pápai Páriz Ferenc (Páriz-Pápai Ferencz)
Web dokumentumok

2024.
máj. 10.
Böckh János halálának 115. évfordulója
Pest, 1840. okt. 20. - Budapest, 1909. máj. 10.

Geológus, bányamérnök
1862-ben a selmecbányai Bányászati Akadémián szerzett bányamérnöki oklevelet. 1864-től a bécsi földtani intézet, majd a bécsi pénzügyminisztérium bányászati osztályának munkatársa. 1867-ben a pesti pénzügyminisztériumba helyezték, 1869-től a Földtani Intézetben geológus, 1872-ben főgeológus, 1882-1908-ig a Földtani Intézet igazgatója. Vezetése alatt épült fel az intézet székháza, melyben a geológiai múzeum is elhelyezést nyert. A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1889-től alelnöke, 1895-1901-ig elnöke. Az ő kezdeményezésére indult meg a kőolajkutatás Magyarországon. Munkássága úttörő jelentőségű a geológiai szintezés és térképezés területén is. A Földtani Társulat neki ítélte első ízben a máramarosi kőolajvidék ismertetéséért a Szabó József-emlékérmet. Elsősorban a Bükk, a D-i Bakony és a Mecsek földtani és őslénytani viszonyait tanulmányozta. Fia Böckh Hugó, geológus. 1876-tól az MTA tagja.

Böckh János
Web dokumentumok

2024.
máj. 10.
Stodola Boreslav Aurél születésének 165. évfordulója
Liptószentmiklós, 1859. máj. 10. - Zürich, Svájc, 1942. dec. 25.

Szlovák születésű svájci gépészmérnök, fizikus, feltaláló
1876-tól a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd 1877-től Zürichben tanult. 1880-1882-ig a Magyar Királyi Államvasutak Gépgyárában dolgozott Budapesten. 1883-ban a Charlottenburgi Műszaki Főiskola diákja lett és tanulmányait végül a Sorbonnon fejezte be Párizsban. 1892-ben a Zürichi Műszaki Főiskola docense, 1893-tól a gépészmérnöki tudományok professzora volt, többek között Albert Einstein is tanítványa volt. Itt tevékenykedett egészen 1929-es nyugdíjazásáig. Elsősorban a gőz- és gázturbinák elméleti és gyakorlati kérdéseinek megoldásával szerzett kimagasló érdemeket. F. Sauerbruch sebésszel együtt 1915-ben olyan kézprotézist szerkesztett, amely lehetővé tette a karcsonk-izom működtetését és amelyet róla neveztek el. Hasonló elven működtek a később szerkesztett láb- és lábfejprotézisek. Több tudományos társaság és egyetem kitüntetéseit nyerte el. A Francia Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Róla nevezték el a (3981) Stodola kisbolygót.

Stodola Boreslav Aurél
Web dokumentumok

2024.
máj. 10.
Karvázy Zsigmond születésének 150. évfordulója
Zombor (ma Szerbia), 1874. máj. 10. - Budapest, 1919. dec. 25.

Meteorológus, fizikus
A budapesti magyar királyi Tudományegyetemen, ahol Kövesligethy Radó csillagász-geofizikus kedvelt tanítványa volt, 1895-ben végzett matematika-fizika szakon. 1895-ben a Meteorológiai és Földmágnességi Intézet ógyallai Obszervatóriumában, Konkoly Thege Miklós bíztatására felhő megfigyeléseket végzett, részt vett a "Nemzetközi Felhő-év" programjában. Nagy mértékben fejlesztette a felhők fényképezésének nehéz műveletét. Sokévi észlelése alapján részben módosította, részben kibővítette a nemzetközi felhőtípus-osztályozás rendszerét. 1900-tól a Prognózis osztály munkatársa (rövid ideig vezetője), majd részt vett a Mezőgazdasági Múzeum rendezésében (1907) és a londoni Magyar Kiállítás szervezésében (1908), közben építőmesteri oklevelet szerzett. Elhatalmasodó betegsége miatt 39. évesen nyugdíjazását kérte. Tanulmánya Az Időjárás-ban, és a Meteorológiai Intézet nagyobb kiadványában jelentek meg. (Bartha Lajos)

Karvázy Zsigmond
Web dokumentumok

2024.
máj. 10.
Young, Thomas halálának 195. évfordulója
Milverton, Anglia, 1773. jún. 13. - London, 1829. máj. 10.

Angol természetfilozófus, orvos, fizikus
Sokrétű tehetségével nagyon hamar kivívta környezete csodálatát. 14 éves korára számos idegen nyelvet elsajátított. Londonban, Edinburgh-ban és Göttingenben járt orvosegyetemre, de már 21 éves korában tagja lett a Royal Society-nek (a londoni tudományos akadémiának), amelynek 1804-től negyed századon át volt a titkára. Majdnem minden tudományág iránt érdeklődött. Orvosi működésének középpontjában az emberi érzékszervek kutatása állt, eredményeit azután korának fizikusai tudták hasznosítani. Meggyőző kísérleteket eszelt ki a hang és a fény hullámtulajdonságainak demonstrálására. Ő vezette be a hullámok találkozásánál fellépő jelenségek értelmezésére az interferencia fogalmát. A Newton-féle színes gyűrűk keletkezésének helyes magyarázatától kezdve egészen a színlátás elméletéig mindenre volt korában újszerű elgondolása. Rugalmasságtannal is foglalkozott, az ő nevét őrzi a Young modulus. Ezen kívül matematikával, csillagászattal, geofizikával, zoológiával és nyelvészettel is kacérkodott... Univerzális tehetségét igyekezett minden irányban kifejleszteni, de ehhez nem adatott számára elég hosszú élet. (Dr. Radnai Gyula)

Young, Thomas
Web dokumentumok

2024.
máj. 10.
Whitney, Hassler halálának 35. évfordulója
New York, USA, 1907. márc. 23. - Mount Dents Blanches, Svájc, 1989. máj. 10.

Amerikai matematikus
A Yale egyetemen tanult, majd a Harvard egyetemen doktorált gráfelméleti témából. A Harvard egyetemen tanított 1952-ig. A 2. világháború idején a légierő számára végzett kutatásokat. 1952-től a Princeton-i Institute for Advanced Study professzora volt 1977-ig, nyugdíjba vonulásáig. A matematika számos területén ért el fontos eredményeket. Kezdetben gráfelmélettel, többek között a négy-szín-problémával foglalkozott. A későbbiekben az algebrai topológia és a differenciálgeometria területén alkotott. Számos tétel fűződik a nevéhez. Ő vezette be a matroid fogalmát. 1983-ban Wolf-díjjal ismerték el tevékenységét.

Whitney, Hassler
Web dokumentumok

2024.
máj. 9.
Győry Tibor születésének 155. évfordulója
Pest, 1869. máj. 9. - Budapest, 1938. jan. 9.

Orvos, orvostörténész
Akadémikus, államtitkár, több nemzetközi orvosi akadémia és orvostörténeti társaság tagja. 1902-től Budapesten az Orvosi Kar magántanára, 1916-tól címzetes nyilvános rendkívüli tanára, 1936-tól címzetes nyilvános rendes tanára. Emellett 1905-től kezdődően Budapesten az Állatorvosi Főiskolán az állatorvostan történetének megbízott előadója. 1919 és 1932 között a Népjóléti Minisztérium tanácsosa, 1927-től államtitkára. Ő vezette az Általános és Társadalom-egészségügyi Ügyosztályt. Az orvostörténeti kutatások egyik hazai megszervezője, az 1899-ig megjelent magyar orvosi és orvostörténeti irodalom bibliográfiáját elsőként ő állította össze. 1901-ben egy többek által is kutatott betegségről, a Morbus Hungaricusról jelent meg kötete. Nagyon sokat tett Semmelweis életműve hazai és külföldi megismertetése érdekében, 1905-ben német nyelven adta közre Semmelweis valamennyi jelentős írását (az eredetileg magyar nyelvűeket ő fordította németre), a következő évben pedig a teljes művet közreadta magyarul. Az azt követő években számos új adattal egészítette ki a Semmelweis biográfiát. Tudós kollégáival együtt a Tudományegyetem alapításának 300. évfordulója tiszteletére megírta az Orvosi Kar történetét: "Az orvostudományi kar története 1770-1935" (Bp., 1936). (Dr. Gazda István)

Győry Tibor
Web dokumentumok

2024.
máj. 9.
Lipka István születésének 125. évfordulója
Újpest, 1899. máj. 9. - Budapest, 1990. szept. 24.

Mérnök, matematikus, egyetemi magántanár
A budapesti tudományegyetem bölcsészeti karának matematika-fizika szakán folytatta tanulmányait, ezzel párhuzamosan a budapesti műegyetemen hallgatója volt. 1923-ban matematikából, elméleti és kísérleti fizikából doktorált, és középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1923-1926 között a várpalotai gimnáziumban tanított. 1926-tól a szegedi tudományegyetem geometriai tanszékén tanársegéd, 1929-ben egy szemeszteren ösztöndíjas a hamburgi egyetemen, 1933-ban a szegedi egyetemen magántanár, 1942-től intézeti tanár a szegedi egyetem geometriai tanszékén, 1946-ban nyugdíjazták. 1948-ban mint statisztikus a Csepel Műveknél helyezkedett el, majd a szerszámgépgyárban lett gyártmánytervező. A fogaskerekekre vonatkozó tanulmányait az MTA is jelentékenyen támogatta.

Lipka István
Web dokumentumok

2024.
máj. 9.
Kárteszi Ferenc halálának 35. évfordulója
Cegléd, 1907. febr. 13. - Budapest, 1989. máj. 9.

Matematikus
Szegény családból származott, Romsauer Lajos és Kürschák József segítette ösztöndíjhoz, így végezhette el egyetemi tanulmányait. 1931-1940 között Győrött volt középiskolai tanár, ez idő alatt védte meg doktori disszertációját és egy egyéves kutatói ösztöndíjat nyert Olaszországba. A 2. világháború alatt katonai szolgálatot teljesített. 1947-től a budapesti tudományegyetemen tanszékvezető egyetemi tanár, később dékán és rektorhelyettes is lett. A geometria számos területén ért el jelentős eredményeket, a projektív geometriában, az algebrai geometriában, de publikált a kombinatorika, a gráfelmélet területén is. Számos könyve, tanulmánya jelent meg, foglalkozott a tanítás módszertani kérdéseivel. Szerkesztésében jelent meg Bolyai János Appendix c. műve 1977-ben.

Kárteszi Ferenc
Web dokumentumok

2024.
máj. 9.
Ceraszkij, Vitold Karlovics (Ceraski, Tseraskiy, Vitold Karlovich) születésének 175. évfordulója
Szluck, Oroszország, (ma Belorusszia), 1849. máj. 9. - Moszkva, 1925. máj. 20.

Orosz csillagász
A csillagfénymérés egyik úttörője. 1871-ben szerzett diplomát a moszkvai egyetemen, és az egyetemi obszervatórium munkatársaként a műszeres vizuális csillag-fényméréssel (fotometriával) kezdett foglalkozni. Tökéletesítette a német Zöllner fotométerét, amellyel nagyszámú, halvány csillag fényét és fényváltozását határozta meg. Módszert dolgozott ki a bolygók fényének, majd a Nap fényességének és összsugárzásának meghatározására. 1885-től rendszeresítette a fényképezéssel végzett fénymérést, a fotográfiák gondos megőrzésével és dokumentálásával megalapította az egyetem "üvegkönytár"-át. Jelentős munkát végzett a meteorrajok látszólagos kiáramlási pontjainak (radiánsainak) meghatározásával is. 1890-1916 közt a moszkvai Egyetemi Csillagvizsgáló igazgatója, nevéhez fűződik az intézet korszerűsítése. 1882-től az Egyetem tanára, 1889-ben a tanszék vezetője. Nevét a 807.sz. kisbolygó és egy holdkráter viseli. (Bartha Lajos)

Ceraszkij, Vitold Karlovics (Ceraski, Tseraskiy, Vitold Karlovich)
Web dokumentumok

2024.
máj. 9.
Héroult, Paul-Louis-Toussaint halálának 110. évfordulója
Thury-Harcourt, Franciaország, 1863. ápr. 10. - Antibes közelében, 1914. máj. 9.

Francia mérnök, technológus
Az alumínium előállítására iparilag használható eljárást dolgozott ki. Először rézzel próbálkozott. A réz megolvadása után a kemencébe alumínium-oxidot helyezett. Az elektrolízis során így réztartalmú alumínium-bronzot nyert. Később réz helyett grönlandi kriolittal végezte el az elektrolízist. A kriolitban oldott timföld olvadáspontja alacsonyabb mint a tiszta timföldé, s ez lehetővé tette a módszer széleskörű elterjedését. Az eljárást tőle függetlenül Amerikában Charles Martin Hall is felfedezte, ezért ezt Hall-Héroult eljárásnak nevezik.

Héroult, Paul-Louis-Toussaint
Web dokumentumok

2024.
máj. 8.
Fazék Gyula halálának 60. évfordulója
Felpéc, 1883. aug. 2. - Budapest, 1964. máj. 8.

Bányamérnök
Oklevelét a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskolán szerezte (1907), utána ugyanitt tanársegéd és Böckh Hugó mellett részt vett az erdélyi földgázkutatásokban. 1912-től a Magyarhoni Ércbánya Rt. műszaki vezetője Nagybányán. Az ércelőkészítésben több, külföldön is feltűnést keltett új eljárást vezetett be (szitás golyósmalom, aranyércek flotálása). 1933-tól 1948-ig a Ganz-gyár, majd a Magyar Nemzeti Bank műszaki tanácsadója volt. 1946-ban irányításával épült a bank korszerű aranyfinomítója. Megírta Nagybánya bányászatának történetét és hazánk teljes fémbányászatának monográfiáját.

Web dokumentumok

2024.
máj. 8.
Lavoisier, Antoine Laurent halálának 230. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1743. aug. 26. - Párizs, 1794. máj. 8.

Francia kémikus
A kémia mellett botanikát, csillagászatot és ásványtant is tanult. Leghíresebb eredményeként az égési folyamatokat tanulmányozva felfedezte az anyagmegmaradás törvényét 1773-ban, amit róla Lavoisier- (orosz nyelvterületen Lomonoszov-Lavoisier)-törvénynek neveztek el. Részt vett a vegyületek új nómenklatúrájának kimunkálásában; pontosan meghatározta az elemek, a savak, a sók és a bázisok fogalmát. 1774-ben Priestleyvel találkozott, az ő kísérleteit megismerte és folytatta. A levegőnek Priestley által elkülönített alkotórészét ő nevezte el oxigénnek. Erre alapozva az égés új elméletét alkotta meg, és megcáfolta a flogisztonelméletet. 1789-ben jelent meg tankönyve, a "Traité Elémentaire de Chimie", az első modern kémia tankönyv, amelyben átfogó képet adott a kémia egészéről. Részt vett Franciaország geológiai térképének szerkesztésében. A lőporgyártás főfelügyelője és főadóbérlője volt, a nagy francia forradalom idején ezért a tevékenységéért végezték ki.

Lavoisier, Antoine Laurent
Web dokumentumok

2024.
máj. 7.
Deininger Imre születésének 180. évfordulója
Esztergom, 1844. máj. 7. - Budapest, 1918. dec. 31.

Mezőgazdász
A magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézet elvégzése után 1868-ban az akkor szervezett debreceni felsőbb gazdasági tanintézetnél kezdte meg működését. 1871-ben rendes tanár és a botanikus kert vezetője lett. 1872-ben Németországban a vetőmagok vizsgálatát tanulmányozta. 1874-ben a magyaróvári gazdasági akadémia növénytermesztési tanszékére került. Növénytant és növénytermelést tanított. Jelentős szerepet játszott a filoxéra elleni védekezésben. 1878-ban ő létesítette Magyarországon az első vetőmagvizsgáló és növényélettani kísérleti állomást, ennek vezetője volt 1884-ig. Ekkor a keszthelyi gazdasági tanintézet igazgatójává nevezték ki. 1899-től a gödöllői koronauradalom igazgatója. 1899-1914-ig a Földművelésügyi Minisztériumban teljesített szolgálatot. Mint agrárrégész a magyarországi prehisztorikus magleletekkel is foglalkozott. Több külföldi tanulmányutat tett a kormány megbízásából. Számos cikke jelent meg hazai és német szaklapokban. Az ország kiemelkedő agrárszakembere volt.

Deininger Imre
Web dokumentumok

2024.
máj. 7.
Urbányi László (Urbanek) halálának 50. évfordulója
Rákosszentmihály, 1902. jan. 29. - Budapest, 1974. máj. 7.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti József Műegyetemen vegyészmérnöki diplomát szerzett 1926-ban. Az Állatorvosi Főiskolán 1926-tól kutatóvegyész volt. Itt Marek József és Wellmann Oszkár munkatársaként részt vett az angolkórra vonatkozó kutatásokban. 1930-ban belföldi kutatóösztöndíjat kapott. 1935-ben a műegyetemen biokémiai laboratórium vezetője, 1941-ben az egyetemi intézeti tanára, a kémia előadója, majd a biofizikáé is. 1947-ben az Agrártudományi Egyetem állatorvosi karán a kémiai intézet igazgatója, majd dékánhelyettes, később az önállósított Állatorvostudományi Főiskola igazgatója. Tudományos működése a fizikai és analitikai kémián kívül főként az állati szervezet ásványi anyagellátása és a takarmányozás biokémiája terén jelentős.

Urbányi László (Urbanek)
Web dokumentumok

2024.
máj. 7.
Dezső Lóránt születésének 110. évfordulója
Budapest, 1914. máj. 7. - Debrecen, 2003. dec. 16.

Csillagász, napfizikus
A budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen tanult, majd a zürichi Szövetségi Csillagvizsgálóban ösztöndíjasként ismerte meg a napkutatás akkor legkorszerűbb módszereit. 1940-48 között a kolozsvári Egyetemi Csillagvizsgáló vezetője, egyetemi tanár. 1948-ban a Budapest-svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa, megszervezi és felszereli a II. Napfizikai osztályt. Ezt 1957-ben az MTA Napfizikai obszervatóriumaként Debrecenbe költöztetik, Dezső Lóránt 1982-ig igazgatója, majd haláláig tudományos tanácsadója. A napfoltok észlelésével és elemzésével foglalkozott. Az obszervatóriumban a napfoltok helyzetének ill. területének fotografikus megfigyelését választotta. E téren olyan eredményesen tevékenykedett, hogy 1976-tól átvette az addig Greenwichben szerkesztett napfolt-katalógus összeállítását. Eredményei alapján a Nemzetközi Csillagászati Unió a debreceni méréseket tekinti világviszonylatban egyedüli asztrometriai pontosságú napfolt-kimérések forrásául. Az észlelések kiterjesztésére Gyulán fiókobszervatóriumot létesített. Nagy munkával összegyűjtötte korábbi magyar napészlelések dokumentumait. Értékes munkát végzett a csillagászat történetének kutatásában is. (Bartha Lajos)

Dezső Lóránt
Web dokumentumok

2024.
máj. 7.
Struve, Otto Vasziljevics (Wilhelm von) születésének 205. évfordulója
Dorpat, (ma Tartu), Észtország, 1819. máj. 7. - Karlsruhe, Németország, 1905. ápr. 14.

Balti német származású orosz csillagász
A 19. sz. jeles csillagászának, Friedrich Georg Wilhelm v. Struve-nek (1793-1864) fia és szakmai utóda. A dorpati (ma Tartu, Észtország) egyetemen tanult. A Pulkovói Császári Obszervatóriumban apjának, aki akkor az obszervatórium igazgatója volt, munkatársaként először a csillag-párok rendszeres felkutatásával és folyamatos mérésével foglalkozott. 500 addig ismeretlen kettőscsillagot fedezett fel, kiadta a második pulkovói kettőscsillag-katalógust. Később sokat foglalkozott a Naprendszer égitesteivel, pl. a Saturnus gyűrűjével, méréseket végzett a csillagok távolságára, és a Nap térbeli mozgására vonatkozóan. A Föld tengelyének általa kiszámított precessziója sokáig alapadat volt. 1862-ben apja utódaként a pulkovói obszervatórium igazgatója lett 1889-ig, nyugdíjazásáig. Ezután Karlsruhe-ban telepedett le. Két fia, valamint unokája, Otto Struve is a csillagászatot választotta életpályául. Számos állami kitüntetés mellett az angol Királyi Csillagászati Társaság nagy aranyérmével is jutalmazták. (Bartha Lajos)

Struve, Otto Vasziljevics (Wilhelm von)
Web dokumentumok

2024.
máj. 7.
Veronese, Giuseppe születésének 170. évfordulója
Chioggia, 1854. máj. 7. - Padova, 1917. júl. 17.

Olasz matematikus
1881-től haláláig a Padova-i egyetem algebrai geometria tanszékének professzora volt. Ő vezette be a nem-Archimedesi geometria fogalmát. Több kortársa, így Peano bírálta nem teljesen szabatosan definiált fogalmak használatáért. Az általa felvetett gondolatok azonban termékenyítőleg hatottak a matematika több területén. A Magyar Tudományos Akadémia 1903-ban tagjává választotta.

Veronese, Giuseppe
Web dokumentumok

2024.
máj. 7.
Mineur, Henri halálának 70. évfordulója
Lille, Franciaország, 1899. márc. 7. - Párizs, 1954. máj. 7.

Francia csillagász, matematikus
Párizsban végezte felsőbb tanulmányait, majd Düsseldorfban egy középiskolában tanított. Doktori tézisét a Fuchs-féle függvényekről írta 1924-ben. 1925-től a párizsi Nemzeti Obszervatórium munkatársává nevezték ki, itt az égi mechanikán kívül statisztikai és numerikus analízisbeli problémák megoldásán is dolgozott. 1938-ban fontos munkát közölt a legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásáról. 1936-ban megalapította Párizsban az Asztrofizikai Intézetet, melynek haláláig igazgatója volt. A csillagászat terén nevéhez fűződik az a megállapítás, hogy a gömbalakú csillaghalmazok a Tejútrendszer csillagainak központ körüli általános keringési irányával ellentétes irányban mozognak. Kimutatta, hogy a csillagok mozgási sebessége függ a Tejút síkjához viszonyított helyzetüktől. Fontos eredménye volt az ún. Cepheida típusú változófényű csillagok fényerősségére vonatkozó adatok módosítása: ennek alapján meg lehetett mutatni, hogy az Univerzumban lévő távolságokra az addig alapul vett értékek kétszerese a helyes érték. Ennek fontos következményei vannak a kozmológiában. 1940-44 között a Francia Ellenállás aktív résztvevője volt, gyakran kockáztatta életét is. Nevét egy holdkráter és az 1458.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Mineur, Henri
Web dokumentumok

2024.
máj. 6.
Kádár László halálának 35. évfordulója
Ósóvé, 1908. jan. 22. - Debrecen, 1989. máj. 6.

Földrajztudós, egyetemi tanár
1930-ban a budapesti tudományegyetemen szerzett természetrajz-földrajz szakos tanári oklevelet, majd doktori címet. 1938-1942-ig a Magyar Táj- és Népkutató Intézetben Teleki Pál munkatársaként földrajzi vezető, majd igazgató. Az 1938-ban létesült Györffy-kollégium tanárelnöki teendőit is ellátta. Kőrösi Csoma Sándor diákotthonának igazgatójává nevezték ki. 1945-ben a debreceni tudományegyetem Földrajzi Intézetének vezetője, a földrajz tanszék vezető professzora. 1948-49-ben a Bölcsészettudományi Kar prodékánja, 1951-52-ben a Természettudományi Kar dékánhelyettese, 1952-54 között dékánja, 1954-55-ben pedig az egyetem rektora. Sokat foglalkozott a földkéreg fejlődésével, a kontinensek és óceánok kialakulásával, hegységképződések, a jégkorszakok kérdésével, a Föld őséghajlati viszonyainak tanulmányozásával, a Föld tágulásával, a hideg földkeletkezési elmélettel. Nyugalomba vonulása után Kőrösi Csoma Sándor életművének továbbtanulmányozásával foglalkozott. 1933-ban az Almásy László által a líbiai sivatagban vezetett expedíció magyar résztvevője volt. Erről az expedícióról készült Az angol beteg c. film.

Kádár László
Web dokumentumok

2024.
máj. 6.
Ronkay Ferenc halálának 45. évfordulója
Selmecbánya, 1912. márc. 26. - Budapest, 1979. máj. 6.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
1935-ben szerzett oklevelet a budapesti műegyetemen. A Budapesti Elektromos Műveknél dolgozott. Részt vett a Mátravidéki Erőmű létesítésében. A Villamosenergiaipari Kutatóintézet jogelődjeinél kutatómunkát végzett, elsősorban a villamosenergia-rendszerek együttműködése témakörben, majd a Magyar Villamos Művek Tröszt jogelődjénél a teherelosztó üzemviteli szolgálatának a vezetője volt. Javaslatai és az általa irányított hálózati kísérletek tapasztalatai alapján kidolgozott frekvencia és csereteljesítmény szabályozási rendszerrel valósult meg négy ország: Lengyelország, NDK, Csehszlovákia és Magyarország villamosenergia-rendszereinek párhuzamos üzeme. Kezdeményezésére dolgozták ki és alkalmazzák azt a módszert, amely az aszinkron energiarendszerek közötti átkapcsolásokat lehetővé teszi. Munkája mellett 20 éven át tanított a BME-en.

Ronkay Ferenc
Web dokumentumok

2024.
máj. 6.
Humboldt, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von halálának 165. évfordulója
Berlin, Poroszország, 1769. szept. 14. - Berlin, 1859. máj. 6.

Német természettudós, utazó
Rendkívül sokoldalú természettudós volt, a fizika, kémia, földtudományok és csillagászat területén kívül jelentős eredményeket ért el a botanikában, zoológiában, néprajzban és gazdasági földrajzban is. A frankfurti, majd a göttingeni egyetemen tanult. Georg Fosterrel 1789-ben utazást tett a Rajnán, ennek nyomán jelent meg első tudományos publikációja az ottani bazalt-előfordulások leírásával. Hamburgban nyelveket tanult. Freibergben a bányászati akadémián geológiát hallgatott. 1792-ben bányafelügyelőnek nevezték ki, biztonságos bányászlámpát és légzőkészüléket fejlesztett ki. Jénában anatómiát és csillagászatot tanult. Híres tanárai között volt Zach Ferenc Xavér, akitől a csillagászati módszereket és a műszerek használatát sajátította el. Számos utazást tett, melyeknek igen jelentős tudományos eredményei voltak. Ezek közül a legfontosabb 1799 és 1804 között Latin-Amerikában tett utazása, majd pedig 1829-30-as oroszországi útja. Az itt szerzett földrajzi, geológiai, vulkanológiai, botanikai ismereteket számos nagy jelentőségű munkában dolgozta fel, ezek közül a legfontosabb Kosmos című munkája, mely 1845-58 között jelent meg. Ő vetette fel először, hogy az Atlanti-óceán partjai mentén található földrészek valamikor összetartoztak. A hagyatékából létrehozott Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjaival sok ezren tanulhatnak vagy kutathatnak Németországban. Róla nevezték el a Humboldt-áramlatot. A berlini Humboldt Egyetemet 1949-ben róla és fivéréről, Wilhelm Humboldtról, a jelentős nyelvészről, az egyetem megalapítójáról nevezték el.

Humboldt, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von
Web dokumentumok

2024.
máj. 6.
Williamson, Alexander William halálának 120. évfordulója
London, Anglia, 1824. máj. 1. - Hindhead, 1904. máj. 6.

Angol kémikus
Giessenben és Párizsban tanult. 1849 és 1887 között a londoni University College kémiaprofesszora volt. 1850-ben vizsgálta az éterek és az alkoholok szerkezete közötti kapcsolatot, ennek alapján a folyadékok egy osztályozását vezette be. Értelmezte a reverzibilis (megfordítható) kémiai reakciókat, és ő adott elsőként magyarázatot a dinamikus egyensúlyi állapot kialakulására. 1854-ben leírta, hogyan állítható elő az alkoholból éter, ezt az eljárást Williamson-szintézisnek nevezik. Ő adta meg elsőként a savas katalízis magyarázatát.

Williamson, Alexander William
Web dokumentumok

2024.
máj. 6.
Lauterbur, Paul Christian születésének 95. évfordulója
Sidney, Ohio, USA, 1929. máj. 6. - Urbana, Illinois, 2007. márc. 27.

Amerikai kémikus, Nobel-díjas
A Case Institute of Technology-n szerzett BSc fokozatot kémiából, majd a Mellon Intézetben vállalt munkát, szerves szilíciumvegyületekkel foglalkozott. Ph.D. fokozatát a Pittsburgh-i Egyetemen szerezte, majd elfogadta a New York Állami Egyetem állásajánlatát Stony Brook-ban. 1985-től az Illinois-i egyetem Orvosi Információtudományi Intézet kémiai, molekuláris és integratív fiziológiai, biofizikai és komputerbiológiai professzora volt Urbana-Champaign-ben. Emellett az egyetemen a Beckman Intézet mágneses rezonanciás képalkotó és spektroszkópiás csoportját vezette. Lauterbur elsőként készített felvételeket mágneses magrezonancián alapuló képalkotás (MRI) alkalmazásával. Az eljárás alkalmas az orvosi diagnosztikában a testszöveteknek, az agy szerkezetének és működésének vizsgálatára, rosszindulatú daganatok és egyéb elváltozások kimutatására. Peter Mansfield-del, a Nottingham-i Egyetem kutatójával nyerte el a 2003-ban az élettani-orvosi Nobel díjat a mágneses rezonancia képalkotás eljárásának kifejlesztéséért.

Lauterbur, Paul Christian
Web dokumentumok

2024.
máj. 5.
Balassa János születésének 210. évfordulója
Sárszentlőrinc, 1814. máj. 5. - Pest, 1868. dec. 9.

Orvos, sebész, egyetemi tanár
Orvosi tanulmányait Bécsben fejezte be, 1839-től műtőorvos a bécsi sebészeti klinikán. 1841-től főorvos a bécsi közkórházban. Hosszabb külföldi tanulmányút után 1843-1868-ig a sebészet ny. r. tanára a pesti egyetemen. 1848-1849-ben az orvosi kar igazgatója. A szabadságharc alatt honvédkórház igazgatója, utána fogságot szenvedett, 1851-től foglalhatta el ismét a tanszékét. A korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője. Az éterrel való narkotizálás meghonosítója. Elsők között alkalmazta Európában az általános érzéstelenítést. Úttörő jelentőségű a hasi sérvekről szóló munkája és a gégetükrözés felhasználása gégeműtéteknél. Nagy számban végzett hólyagmetszést és kőmorzsolást. Új megoldásokat alkalmazott plasztikai műtéteiben. Korát megelőzte a tuberkulotikus csont- és ízületi betegségek konzervatív kezelésével és a hűtés alkalmazásával a sebészeti gyógykezelésben. A Magyar Sebésztársaság 1906-ban emlékére "Balassa János emlékérem" elnevezésű kitüntetést alapított. 1858-tól az MTA tagja.

Balassa János
Web dokumentumok

2024.
máj. 5.
Klein Gyula születésének 180. évfordulója
Eperjes, 1844. máj. 5. - Budapest, 1915. nov. 21.

Botanikus, egyetemi tanár
Növénytani tanulmányait 1864-69-ben a bécsi, zürichi és müncheni egyetemeken végezte. 1869-71-ben a budai reáliskola tanára, 1870-71-ben a műegyetem növénytani tanszékén tanársegéd. 1871-ben ugyanitt helyettes, 1872-1914-ig ny. r. tanár. Főként a telepes növényekkel, azok és a virágos növények sejt- és szövettanával, valamint a növényi rendellenességekkel foglalkozott. A tengeri moszatok vizsgálata során kutatta az állat- és növényvilág határkérdéseit. Több hazai és külföldi tudományos társaság tagja volt. 1883-tól az MTA tagja.

Klein Gyula
Web dokumentumok

2024.
máj. 5.
Melczer Tibor születésének 145. évfordulója
Békéscsaba, 1879. máj. 5. - Budapest, 1936. júl. 2.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A műegyetemen 1900-ban szerezte meg diplomáját. Czakó Adolf mellett volt tanársegéd, majd Bécs mellett, Fischamendben működő repülőgép kísérleti állomáson sajátította el a repülőgépek tervezésének elméletét, illetve építésének gyakorlatát. Budapestre visszatérve Bánki Donát mellett volt adjunktus. 1914-1922 között az aszódi Lloyd repülőgépgyár főmérnöke volt. Itt, részben német licenc alapján gyártott gépek továbbfejlesztésével, tökéletesítésével több sikeres repülőgéptípust konstruáltak. Különösen jelentősek voltak a rétegelt falemez szerkezetű, nagyszilárdságú repülőgépszárnyra vonatkozó szabadalmai. 1919-ben a Tanácsköztársaság polgári légügyi hivatalának vezetője volt. 1922-ben a trianoni döntés következtében az aszódi gyárat felszámolták, ekkor visszatért a Műegyetemre. Előadásokat tartott repülőgépek statikai számításai, majd a repülőgépek elmélete és szerkesztése tárgykörből 1926-ban egyetemi magántanár lett, 1932-ben rendkívüli tanárrá nevezték ki.

Web dokumentumok

2024.
máj. 5.
Dirichlet, Johann Peter Gustav Lejeune halálának 165. évfordulója
Düren, Francia Császárság, (ma Németország), 1805. febr. 13. - Hannover, Göttingen, 1859. máj. 5.

Német matematikus, fizikus
Fontos eredményeket ért el a számelméletben, az analízisben és a mechanikában. Rendkívüli tehetsége hamar megmutatkozott. Göttingenben Gauss tanítványa volt. 1827-től breslaui (boroszlói), majd egy évvel később a berlini egyetemen tanított. Gauss halála után elfogadta a göttingeni egyetem meghívását, és a "princeps mathematicorum" (matematikusok fejedelme) utódja lett 1855-ben. Számos, ma az ő nevével megjelölt eredménye volt a matematika jó néhány ágában. Kidolgozta az egészek általános elméletét az algebrai számelméletben.

Dirichlet, Johann Peter Gustav Lejeune
Web dokumentumok

2024.
máj. 5.
Warschawski, Stefan E. halálának 35. évfordulója
Lida, Oroszország (ma Fehér-Oroszország), 1904. ápr. 18. - San Diego, California, USA, 1989. máj. 5.

Orosz születésű amerikai matematikus
A königsbergi egyetemen tanult, ezután Göttingenben, majd tanárát, Alexander Ostrowski-t követve a baseli egyetemen végezte el doktori tanulmányait és Baselban szerzett doktori fokozatot. Ezután Göttingenben volt tanársegéd. 1933-ban a faji törvények bevezetése után először Utrechtben kapott állást egy évig, majd a New York-i Columbia egyetemen. Néhány rövidebb megbizatás után 1939-ben a Washington University-n, St. Louis-ban kapott állandó állást. 1945-től a Minnesota-i egyetemen, 1963-tól a University of California San Diego-n, a La Jolla-i campuson volt professzor. 1971-ben megkapta az Emeritus Professzori címet, de ez után is rendszeresen tartott kurzusokat. Eredményeit főként a komplex analízis, ezen belül is a konform leképezések területén érte el.

Warschawski, Stefan E.
Web dokumentumok

2024.
máj. 5.
Householder, Alston Scott születésének 120. évfordulója
Rockford, Illinois, USA, 1904. máj. 5. - Malibu, California, 1993. júl. 4.

Amerikai matematikus
Különböző egyetemeken filozófiát hallgatott, de a University of Chicago-n matematikából doktorált 1937-ben. Ezen az egyetemen maradva 1944-ig a matematika biológiai alkalmazásaival foglalkozott. 1944-ben a háborús erőfeszítések részeként az Oak Ridge National Laboratory-ba helyezték át, itt a számítógépek megjelenésével egyre fontosabbá váló numerikus analízissel foglalkozott. Alapvető szerepet játszott a lineáris egyenletrendszerek megoldására és a sajátértékek meghatározására szolgáló módszerek fejlesztésében és rendszerezésében. 1964-ben megjelent mátrixelméleti könyve ma is alapmű. 1969-ben a University of Tennessee matematikaprofesszora lett, 5 évvel későbbi nyugalombavonulásáig. 1963-1964-ben a Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) elnöke volt. Ösztöndíjat, rendszeresen megtartott konferenciát, díjat neveztek el róla. Nevéhez a numerikus analízis számos fogalma fűződik, így a Householder-mátrix, a Householder-féle QR módszer.

Householder, Alston Scott
Web dokumentumok

2024.
máj. 5.
Ellison, Mervyn Archdall születésének 115. évfordulója
Fethard-on-sea, Co Wexford, Írország, 1909. máj. 5. - Dublin, 1963. szept. 12.

Ír csillagász
Az Armagh Obszervatórium munkatársa - apja, Frederick W.A. Ellison (1864-1936), az intézet igazgatója mellett - kettőscsillagok megfigyelésével foglalkozott. Miután kinevezték a dublini Szentháromság Kollégium Dunsink Obszervatóriumának igazgatójává, megkezdte a Nap jelenségeinek rendszeres spektroszkópikus megfigyelését. A napkitörésekről (flare-ekről) mintegy 700000 képet vett fel, az akkor még újdonságnak számító spektroheliográffal. Jelentősek a nap kitörésének színképére és mozgására, valamint a protuberanciákra vonatkozó mérései. Emlékét egy holdkráter őrzi. (Bartha Lajos)

Ellison, Mervyn Archdall
Web dokumentumok

2024.
máj. 4.
Hegedűs Károly születésének 175. évfordulója
Szatmár, 1849. máj. 4. - Budapest, 1925. febr. 13.

Gépészmérnök
A budai műegyetemen nyert gépészmérnöki oklevelet. 1874-ben vasúti szolgálatba lépett. 1876-ban állami ösztöndíjjal Ausztriában és Németországban tanulmányozta az ipari szakoktatást. Ezután Svájcban, Franciaországban, Belgiumban és Angliában tett hosszabb tanulmányutat. 1878-ban kormánymegbízással tervet készített a magyarországi ipari szakoktatás megszervezésére. 1879-ben az akkor felállított budapesti állami ipariskola igazgatójává nevezték ki. Ő szervezte meg a Technológiai Iparmúzeumot, amelynek haláláig főigazgatója volt.

Hegedűs Károly
Web dokumentumok

2024.
máj. 4.
Pántos György születésének 100. évfordulója
Salgótarján, 1924. máj. 4. - Sopron, 1986. jan. 9.

Agrármérnök, egyetemi tanár
A budapesti Agrártudományi Egyetemet 1950-ben végezte. 1952-1955 között aspiráns a SZU-ban. 1956-tól Sopronban, az MTA Talajbiológiai Kutató Laboratóriumában osztályvezető, igazgató helyettese, majd 1959-től igazgatója. A kutatómunka mellett 1958-tól talajmikrobiológiát oktatott az Erdőmérnöki Főiskolán. 1960-tól az Erdőmérnöki Főiskola termőhelyismerettani tanszékének vezetője, 1962-től egyetemi tanár az Erdészeti és Faipari Egyetemen. 1966-1969-ig az egyetem tudományos rektorhelyettese. Tudományos tevékenysége során vizsgálta a rhizoszféramikroorganizmusok vitaminszintetizáló tevékenységét, kölcsönhatásaikat először búzára és kukoricára, majd fás növényekre, valamint szerepüket a lassan ható N- és P-műtrágyák mobilizálásában. Értékes eredményeket ért el a különböző erdei ökoszisztémák anyag- és energiaforgalmának jellemzésével. Foglalkozott az ültetvények tápanyagellátásával és a szennyvizek biológiai derítésének problémáival.

Pántos György
Web dokumentumok

2024.
máj. 4.
Gergonne, Joseph Diaz halálának 165. évfordulója
Nancy, Franciaország, 1771. jún. 19. - Montpellier, 1859. máj. 4.

Francia matematikus
A Collège de Nancy-n tanult, majd magántanítványokat oktatott. A francia forradalom idején a hadseregben szolgált 1795-ben Nimès-ben a nemrég alapított École Centrale-on lett a matematika professzora. Nagy hatással volt rá Monge, aki abban az időben a párizsi École Polytechnique igazgatója volt. 1810-ben megalapította saját folyóiratát, Annales de mathématiques pures et appliquées címmel, amely 1830-ig jelent meg, ebben korának számos neves matematikusa publikált. Elsősorban geometriával foglalkozott, de jelentek meg munkái a matematika más területein is. 1816-ban az asztronómiai tanszék vezetője lett a Montpellier-i egyetemen, 1830-ban pedig az egyetem rektora, itt tanított 1844-ig, nyugdíjbavoulásáig. Legnevezetesebb eredménye Apollonius problémájának megoldása. A projektív geometriában ő vezette be a dualitás fogalmát.

Gergonne, Joseph Diaz
Web dokumentumok

2024.
máj. 4.
Mandelstam, Leonyid Iszaakovics (Mandelshtam, Leonid Isaakovich) születésének 145. évfordulója
Mahiljov, Oroszország, (ma Belorusszia), 1879. máj. 4. - Moszkva, 1944. nov. 27.

Szovjet fizikus
1897-ben az ogyesszai egyetemen kezdte meg tanulmányait, innen azonban politikai tevékenysége miatt eltávolították. A Strassburg-i egyetemen folytatta tanulmányait, itt ismerkedett meg N. D. Papalekszivel, akivel haláláig szoros együttműködésben dolgozott. 1914-ben visszatért Oroszországba, ahol több tudományos pozíciót töltött be. 1925-ben a moszkvai egyetem professzora, 1929-ben a Szovjet Tudományos Akadémia tagja lett. Legfontosabb eredményeit az optika, az elektromágneses hullámok területén érte el. 1928-ban G.S. Landsberggel együtt felfedezte a fotonok inelasztikus szóródását kristályokban. A jelenséget velük egy időben C. V. Raman is észlelte folyadékokban, de eredményét előbb publikálta, a jelenség ma Raman-szórás néven ismert. Mandelstamnak és Papalekszinek a nemlineáris rendszerekre vonatkozóan közösen végzett munkája alapozta meg az ún. rádiógeodéziát.

Mandelstam, Leonyid Iszaakovics (Mandelshtam, Leonid Isaakovich)
Web dokumentumok

2024.
máj. 4.
Stefánik Milán (©tefanik, Milan Rastislav) halálának 105. évfordulója
Kosaras (ma Koąarska), Szlovákia, 1880. júl. 21. - Pozsony, (Bratislava) mellett, 1919. máj. 4.

Szlovák csillagász, légkörkutató, politikus
Középiskolát magyar városokban, egyetemi tanulmányait Prágában végezte. Doktorátust szerezve (1904) Párizsba ment, ahol az asztrofizika egyik úttörője, Pierre J. C. Janssen (1824-1907) mellett a meudoni Asztrofizikai Obszervatóriumban dolgozott. 1905-ben az idős Janssen megbízásából a Mont Blanc Obszervatóriumban Mars- és Hold-észleléseket végzett. 1906 és 1908 között a Mont Blanc-i Obszervatórium társigazgatója volt. Ezután főleg a Nap vizsgálatával foglalkozott, legjelentősebb a Nap külső légkörének színképvizsgálata; majd meteorológiai munkálatokat végzett. 1908-tól beutazta a Földet, Dél-Amerikától és Újzélandtól Oroszországig, a francia állam megbízásából közreműködött több obszervatórium szervezésében. Az 1. világháború kitörésekor felhagyott a tudományos munkával és kizárólag politikai tevékenységet folytatott, Tomás Masarykkal együttműködve minden energiáját a független csehszlovák államszövetség szervezésére fordította. 1919. május 4-én repülőgépe Pozsony mellett lezuhant, és minden utas meghalt. A szerencsétlenség körülményei máig sem tisztázottak. Emlékét többek között Prágában a népcsillagvizsgáló elnevezése, és a pozsonyi repülőtér örökíti meg. (Bartha Lajos)

Stefánik Milán (©tefanik, Milan Rastislav)
Web dokumentumok

2024.
máj. 4.
Nikodym, Otton Marcin (Nikodim, Otto Martin) halálának 50. évfordulója
Zablotow, Lengyelország, 1887. aug. 13. - Utica, New York, 1974. máj. 4.

Lengyel matematikus
A krakkói egyetemen végzett, majd 1911-től 1924-ig középiskolában tanított. 1924-ben doktorált a varsói egyetemen, ezután rövid ideig a krakkói egyetemen, majd a varsói egyetemen tanított. A 2. világháború idején bujkálnia kellett a német megszállók elől. 1945-ben visszatérhetett az oktatáshoz és a krakkói műszaki egyetem tanára lett. 1948-ban a politikai helyzet miatt feleségével együtt elhagyta Lengyelországot, az Egyesült Államokban, az Ohio állambeli Kenyon College-ben kapott professzori állást. 1966-ben történt nyugdíjba vonulása után Utica-ban élt, kutatómunkáját folytatva. Legfontosabb eredményeit a mértékelmélet, a funkcionálanalízis és a kvantummechanika matematikai alapjainak területén érte el. Nevéhez számos tétel és fogalom fűződik, legfontosabb a Radon-Nikodym tétel.

Nikodym, Otton Marcin (Nikodim, Otto Martin)
Web dokumentumok

2024.
máj. 4.
Ewing, Maurice William halálának 50. évfordulója
Lockney, Texas, USA, 1906. máj. 12. - Galveston, 1974. máj. 4.

Amerikai geofizikus, oceanográfus
Farmercsalád gyermeke volt. A Houston-i Rice Egyetemen végezte tanulmányait, 1930-tól a Lehigh Egyetem tanára volt. Itt kezdett foglalkozni a földrengéshullámok terjedésének vizsgálatával. 1940-től a Woods Hole Tengertani Intézet munkatársa, 1944-től a Columbia Egyetem professzora, majd 1949-ben emellett az általa szervezett Lamont-Doherty Geofizikai Obszervatórium első igazgatója. Számos tengerkutató expedíció tudományos irányítója. Tevékenységében kiemelkedő a tenger-mélység, és a tengerfenék üledékrétegének ultrahanggal végzett vizsgálata, majd a tengerfenék, ill. óceáni aljazat mélyfúrásainak tanulmányozása, ennek alapján az Atlanti óceán fenekén emelkedő hátság felismerése. A földrengéshullámok terjedése segítségével tanulmányozta a földkéreg vastagságát az óceáni medencék alatt. A rengési hullámok kiértékelésé alapján a Föld belső szerkezetének modelljét is vizsgálta. A tengeri üledék-vizsgálatok alapján elemezte az eljegesedési és jégmentes időszakok (jégkorszakok) időrendjét. Sok tanulmánya jelent meg, több könyv szerzője és társszerzője, számos akadémia és tudományos társaság tagja, sok kitüntetésben részesült (többek között az angol Királyi Csillagászati Társaság aranyérme). Emlékére alapították a kiemelkedő geológiai eredmények jutalmazására a Ewing-érmet, nevét egy tengerkutató-hajó viseli. (Bartha Lajos)

Ewing, Maurice William
Web dokumentumok

2024.
máj. 3.
Réthly Antal születésének 145. évfordulója
Budapest, 1879. máj. 3. - Budapest, 1975. szept. 21.

Meteorológus, egyetemi tanár
1900-ban lépett az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet szolgálatába. 1903-04-ben az ógyallai obszervatóriumban dolgozott. Közben elvégezte a budapesti tudományegyetemen a földrajz szakot. 1903-1914-ig az egyetem földrengéstani intézetében külső munkatárs. Kolozsvárott bölcsészdoktorrá avatták 1912-ben, közben az éghajlatkutató osztályon volt asszisztens. 1917-ben az Állami Kertészeti Tanintézetben, majd az Egyetemi Közgazdaságtudományi Karon éghajlattant adott elő. Kezdeményezte a Magyar Meteorológiai Társaság létrehozását és az Időjárás c. lap megindítását 1925-ben, melynek szerkesztője volt. 1925-től az International Society of Medical Hydrology (London) tagja. 1925-27-ben Törökország kormányának meghívására igazgató-meteorológusként megszervezte a török meteorológiai szolgálatot, Ankarában obszervatóriumot létesített. Részt vett az első Éghajlati Atlasz szerkesztésében. 1933-tól az Országos Meteorológiai Intézet igazgató helyettese, 1936-tól igazgatója, Bevezette a rendszeres sugár- és földmágnességi méréseket, agrometeorológiai hálózatot szervezett, megkezdte a levegő szennyezettségéből való mintavételeket, bevezette a korszerű előrejelző szolgálatot.

Réthly Antal
Web dokumentumok

2024.
máj. 3.
Winthrop, John halálának 245. évfordulója
Boston, Massachusetts, USA, 1714. dec. 19. - Cambridge, Massachusetts, 1779. máj. 3.

Amerikai természettudós
Az első amerikai természettudósok egyike. 1732-ben végzett a Harvardon, ahol 1738-tól a matematika és a természetfilozófia professzora volt, itt bevezette a kalkulus (analízis) oktatását. Berendezte az első amerikai kísérleti fizikai laboratóriumot, ezzel nagy szerepe volt többek között Benjamin Franklin és Benjamin Thompson tudományos kutatások iránt való érdeklődésének felkeltésében is. Az első amerikai volt, aki rendszeres kapcsolatot tartott a londoni Royal Society-vel, mely 1766-ban tagjául választotta. Az 1755-ös nagy lisszaboni földrengést természettudományos módon kísérelte meg magyarázni, ezzel megnyitotta az utat a szeizmológia tudományának irányába. Számos csillagászati megfigyelést, parallaxismérést, hosszúság-meghatározást végzett. Mindemellett közéleti ember volt, a massachusettsi helytartótanács tagja volt, a forradalom idején George Washington és több más vezető tanácsadója volt. (Piriti János)

Winthrop, John
Web dokumentumok

2024.
máj. 2.
Leonardo da Vinci (Leonardo di Ser Piero da Vinci) halálának 505. évfordulója
Anchiano, (ma Vinci) Italia, 1452. ápr. 15. - Amboise, Franciaország, 1519. máj. 2.

Olasz reneszánsz építész, zenész, anatómus, feltaláló, mérnök, szobrász, geométer és festő
A reneszánszkor egyik legkiválóbb, mindenképpen a legsokoldalúbb mestere. Az utókor elsősorban festményeit ismeri (Mona Lisa, Utolsó vacsora, Sziklás Madonna). Milánóban a Sforza hercegek udvarában, valamint I. Ferenc francia király mellett az udvari mérnök tisztségét töltötte be. Nagyszámú műszaki és tudományos problémát vizsgált, és sok eszköz terveit vázolta fel. Jelentős mérnöki, különösen hadmérnöki terveket készített, tervezett harckocsit, hidakat és gátakat. Foglalkozott a repülés lehetőségeivel, elkészítette egy helikopter és siklóernyő vázlatát. Terveivel, elképzeléseivel sok esetben megelőzte korát, az általa tervezett gépek, műszaki alkotások nagy része csak jóval később, mások tervei alapján valósult meg. Művészi munkájának céljait is szolgáló anatómiai tanulmányai során - az abban az időben tiltott - boncolásokat végzett.

Leonardo da Vinci (Leonardo di Ser Piero da Vinci)
Web dokumentumok

2024.
máj. 2.
Natta, Giulio halálának 45. évfordulója
Imperia, Genova mellett, Olaszország, 1903. febr. 26. - Bergamo, 1979. máj. 2.

Olasz vegyész, Nobel-díjas
A Milánói Műegyetemen szerzett vegyészmérnöki doktorátust 1924-ben. Paviai, római és torinói egyetemek kémiai tanszékeit vezette, majd professzorként és az ipari kémiai kutatások irányítójaként tért vissza a Milánói Műegyetemre (1938). Korábbi munkája nyomán valósult meg a metanol, a formaldehid, a butiraldehid és a borostyánkősav modern ipari szintézise. 1953-ban kezdte meg a makromolekulák intenzív vizsgálatát. Kísérletei során a propilént Ziegler-katalizátorokkal polimerizálta, és igen rendezett molekulaszerkezetű polipropiléneket kapott. Hamarosan kiderült, hogy ezek a polimerek kedvező tulajdonságaik miatt ipari szempontból nagyon fontosak. A német Karl Zieglerrel 1963-ban kémiai Nobel-díjat kaptak.

Natta, Giulio
Web dokumentumok

2024.
máj. 1.
Lambrecht Kálmán születésének 135. évfordulója
Pancsova, 1889. máj. 1. - Pécs, 1936. jan. 7.

Paleontológus, ornitológus, etnográfus
1907-1912-ig a budapesti egyetem bölcsészeti karán természetrajz-kémia szakon tanult. 1908-tól egyetemi hallgatóként a Magyar Ornitológiai Központ munkatársa 1914-ig. 1916-1919-ig a Magyar Földtani Intézetben működött. 1918 végén részt vett a Természettudományi Szövetség megalakításában s ennek titkára lett. 1919-től a Természettudományi Társulat és a Magyar Nemzeti Múzeum őslénytárának vezetője és a Természettudományi Közlöny szerkesztője. 1920-ban állásától megfosztották. Ezután a Magyarság tudományos rovatvezetője lett, és munkatársa volt több napilapnak is. 1926-tól a Földtani Intézet könyvtárosa, és ebben az évben a pécsi egyetem magántanárrá képesítette. 1934-ben az OSZK könyvtárosa. 1934-ben mint c. r. k. tanár, a pécsi egyetemen a néprajz előadója. Különösen a madarak őslénytanával foglalkozott. Jelentős népszerű tudományos munkásságot fejtett ki.

Lambrecht Kálmán
Web dokumentumok

2024.
máj. 1.
Soós István halálának 65. évfordulója
Kisújszállás, 1902. dec. 27. - Budapest, 1959. máj. 1.

Vegyészmérnök, mikrobiológus, borász, egyetemi tanár
A budapesti műegyetemen 1925-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett, utána az Ampelológiai Intézet munkatársa, majd az igazgatója lett. Irányította 1950-ben az intézet átszervezését Szőlészeti Kutató Intézetté, amelynek igazgatója maradt 1955-ig. 1952-től a Kertészeti Főiskola előadója, majd a borászati tanszék vezetője 1954-től. Nevéhez és munkásságához fűződik a magyar borászati mikrobiológia megalapítása, a magyar borélesztő-gyűjtemény, valamint a borvizsgálati módszerek fejlesztése.

Soós István
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info