História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2019.
dec. 7.
Pater Pál halálának 295. évfordulója
Menyhártfalva, Szepes vm., 1656. - Gdansk, Lengyelország, 1724. dec. 7.

Matematika- és fizikatanár, evangélikus teológus
Mint evangélikus teológust és gimnáziumi tanárt az ellenreformáció idején vallása miatt Magyarországról elüldözték. 1689-től a thorni (Lengyelország) gimnázium rektora, 1705-től a danzigi akadémiai gimnáziumi matematikaprofesszora. Főként csillagászati tanulmányokkal foglalkozott. Írt a Holdon 1680-ban látott jelenségről, a meteorjelenségről, napfogyatkozásokról.

Web dokumentumok

2019.
dec. 7.
Rosti Pál (Rosty) halálának 145. évfordulója
Pest, 1830. nov. 29. - Dunapentele, 1874. dec. 7.

Földrajzi utazó, író, fényképész
Részt vett a szabadságharcban. A fegyverletétel után Münchenbe menekült, majd Párizsba költözött. Emigrációs éveiben természettudományokkal foglalkozott, megtanulta a fényképezést, majd előzetes földrajzi és néprajzi tanulmányok után 1856-ban Amerikába utazott, hol Mexikót, Texast, Havannát és Közép-Amerika szigeteit járta be. 1859-ben hazatérve úti tapasztalatait illusztrált könyvben adta ki. Havannában, az Orinoco vidékén és Mexikóban tett utazása során készített fényképeit az OSZK könyvtára őrzi. 1861-től az MTA tagja.

Rosti Pál (Rosty)
Web dokumentumok

2019.
dec. 7.
Tauffer Vilmos halálának 85. évfordulója
Kolozsvár, 1851. júl. 2. - Budapest, 1934. dec. 7.

Orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár
Orvosi tanulmányait a budapesti és bécsi egyetemen végezte. 1874-től gyakornok a budapesti szülészeti klinikán. 1876-1878-ban tanársegéd Freiburgban Hegar professzor mellett. 1879-ben a budapesti szülészeti klinikán magántanára. 1881-1918-ban ny. r. tanár a budapesti II. sz. szülészeti-nőgyógyászati klinikán. Jelentős érdemei vannak a korszerű szülészeti és nőgyógyászati műtétek, a császármetszés, transvaginalis méhrákműtét, a sugaras méhrákkezelés meghonosítása terén. Elsőnek végezte a sérült uréter varrását. Elsőnek végzett Magyarországon epehólyagműtétet. Kiterjedt iskolát alapított, évtizedekig a vezető szülészek tanítványai voltak. Megreformálta a szülésznőképzést, kidolgozta a szülészeti rendtartást.

Tauffer Vilmos
Web dokumentumok

2019.
dec. 7.
Gautier, Paul Ferdinand halálának 110. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1842. okt. 12. - Párizs, 1909. dec. 7.

Francia műszerkészítő, távcsőtervező
18 éves korától az ismert műszerépítő Secrétan műhelyében dolgozott, 1876-ban önálló céget alapított, majd társult az Eichens-műhellyel. A modern franciaországi csillagvizsgálók műszereinek jelentős része műhelyéből került ki, emellett nyolc ország intézeteinek nagyobb távcsövei is innen kerültek ki (pl. Ausztria, Görögország, Argentina, Brazília nagy távcsövei). A Maurice Loewy (Lőwy Mór) által tervezett speciális ún. "könyök-távcsövek" (coudé-távcső), valamint az ég fotografikus térképezéséhez tervezett, 33 cm-es szabvány foto-távcsövek készítője. Az 1900. évi párizsi Világkiállításra egy minden addiginál nagyobb refraktort épített 132 cm-es lencse-átmérővel, ez azonban nem működött, a sikertelenség miatt a Gautier-céget tönkrement. Nevét az 5444.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2019.
dec. 7.
Payne-Gaposchkin, Cecilia halálának 40. évfordulója
Wendover, Buckinghamshire, Anglia, 1900. máj. 10. - Cambridge, Massachusetts, USA, 1979. dec. 7.

Angol-amerikai csillagász
1919-ben ösztöndíjat nyert a Cambridge-i egyetemre, ahol botanikát, fizikát és kémiát tanult. Eddington irányította figyelmét a csillagászat felé. Mivel ebben az időben Cambridge-ben nők nem szerezhettek Ph.D. fokozatot, Amerikában, a Harvard obszervatóriumban pályázott meg egy ösztöndíjat. Munkáját mindvégig a Harvard obszervatóriumában végezte. Az első nő volt, aki a Harvard egyetemen csillagászatból doktori fokozatot szerzett. Disszertációjában kimutatta, hogy az elemek közül a csillagokban a hidrogén fordul elő a legnagyobb mennyiségben. 1934-ben összeházasodott Szergej Gaposkinnal, aki ugyancsak a Harvard obszervatóriumban dolgozott. Ettől kezdve közösen publikáltak.

Payne-Gaposchkin, Cecilia
Web dokumentumok

2019.
dec. 6.
Mechwart András születésének 185. évfordulója
Schweinfurt, Bajorország, 1834. dec. 6. - Budapest, 1907. jún. 14.

Gépészmérnök, feltaláló
Az alatt a három évtized alatt, amíg ő volt a Ganz vezérigazgatója, az alig 400 munkást foglalkoztató gyárat 6000 fős vállalatkomplexummá fejlesztette. Igazából Mechwart szakmai, vezetői és üzletpolitikai tevékenysége nyomán vált a Ganz és Tsa Rt. világhírűvé. Ez a megállapítás cseppet se csökkenti Zipernovszky, Déri, Bláthy, Kandó érdemeit. Nélkülük a Ganz biztosan nem lett volna olyan sikeres. De valakinek fel kellett fedeznie és oda kellett hoznia őket, bizalmat, munkát, gyors előmenetelt biztosítva számukra a gyárban. Mechwart András leghíresebb műszaki találmánya a kéregöntésű hengerszék, amellyel a hazai malomipart virágoztatta fel. (Dr. Radnai Gyula)

Mechwart András
Web dokumentumok

2019.
dec. 6.
Tomosovszky Lajos (Tomasovszky) halálának 75. évfordulója
Tiszaújlak, 1869. - Sopron, 1944. dec. 6.

Vegyész, főiskolai tanár
Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Akadémián fémkohászati szakon végzett 1894-ben. 1895-ben a körmöcbányai pénzverdében segédmérnök lett, majd a selmecbányai akadémia bányavegytani tanszékén adjunktus. 1909-ben c. rk., 1912-ben rk., 1914-ben ny. r. tanár lett. A főiskolát áttelepülésekor Selmecbányáról Sopronba követte. 1925-1926-ban a kohómérnöki osztály dékánja volt. Fő kutatási területe a szervetlen és elektrokémia volt. Bombatámadás áldozata lett.

Web dokumentumok

2019.
dec. 6.
Mattyasovszky Kasszián Kázmér születésének 140. évfordulója
Esztergom, 1879. dec. 6. - Budapest, 1935. máj. 21.

Bencés mennyiségtan- és természettantanár
Szülővárosának bencés gimnáziumában érettségizett, majd ide is tért vissza tanítani 1910-ben. Közben a pannonhalmi Szent Benedek rend felszentelt tagja lett, Budapesten megszerezte gimnáziumi tanári oklevelét, és 1905-ben matematikából doktorált. "A Descartes-féle koordináta transzformáció csoportok differenciál invariánsai" - volt doktori dolgozatának címe. Az 1920-as években a hazai vízi cserkészet egyik kezdeményezőjeként szervezte újjá az esztergomi cserkészéletet. 1924-ben a pannonhalmi főapát megbízta az esztergomi bencés gimnázium igazgatásával és bencés házfőnökké nevezte ki. Az ezekkel járó teendők ellátása mellett középiskolai matematikai és fizikai tankönyveket írt, ill. dolgozott át: Borosay Dávid és Gidró Bonifác tankönyveit aktualizálta. A cserkészek körében népszerű Zászlónk c. ifjúsági lapban jelentek meg tudománynépszerűsítő írásai. 1931-ben a budapesti bencés gimnázium igazgatójává nevezték ki, amelyet négy évvel később bekövetkezett tragikus haláláig vezetett. Esztergomban 1944 óta a gimnázium mellett elvezető út, Pannonhalmán 1978 óta a legjobb diákok számára alapított díj őrzi nevét. (Dr. Radnai Gyula)

Mattyasovszky Kasszián Kázmér
Web dokumentumok

2019.
dec. 6.
Fröhlich Pál születésének 130. évfordulója
Torzsa, 1889. dec. 6. - Szeged, 1949. okt. 15.

fizikus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Mint ötödéves egyetemi hallgató Eötvös Loránd meghívására részt vett a balatoni és erdélyi geofizikai kutatásokban. Az 1. világháborúban katonai szolgálatot teljesített, megsebesült s tanulmányait csak hosszabb megszakítás után folytatta. 1918-ban doktorált, 1923-tól a budapesti egyetem magántanára, 1924-től a szegedi egyetem kísérleti fizikai tanszékén tanár, 1928-ban a szegedi új Kísérleti Fizikai Kutató Intézet megszervezésével bízták meg, s e célból állami kiküldetésben a német egyetemek fizikai intézeteit tanulmányozta. 1942-1943-ban az egyetem rektora volt. Klasszikus optikai kutatásai mellett a 20-as évek közepétől érdeklődése a kolloidfoszforok felé fordult, főleg a zselatinfoszforok lumineszcenciáját vizsgálta. 1925-ben a baltimore-i és a chicagoi egyetemen folytatta ilyen irányú kutatását, melyekkel e szakterület legkiválóbbjai közé emelkedett. 1928-tól az MTA tagja.

Fröhlich Pál
Web dokumentumok

2019.
dec. 6.
Schmidt, Erhard halálának 60. évfordulója
Dorpat, Németország (ma Tartu, Észtország), 1876. jan. 13. - Berlin, 1959. dec. 6.

Német matematikus
Tanulmányait németországi egyetemeken végezte. 1905-ben doktorált Göttingenben Hilbert irányítása mellett. Több egyetemen oktatott, majd 1917-ben a berlini egyetem professzora lett 1952-ig. Jelentős szerepet játszott az egyetem alkalmazott matematikai intézetének 1925-ben történt megalapításában. Számos funkciót töltött be az egyetemen. Fő területe volt az integrálegyenletek és a Hilbert-terek elmélete. Nevéhez fűződik a Gram-Schmidt-féle ortogonalizációs eljárás. A topológia területén fontos eredménye a Jordan-féle görbetételre általa adott bizonyítás.

Schmidt, Erhard
Web dokumentumok

2019.
dec. 6.
Bartini, Roberto Oros di (Bartini, Robert Ludvigovich, Ljudvigovics) halálának 45. évfordulója
Fiume, Osztrák-Magyar Monarchia, 1897. máj. 14. - Moszkva, Szovjetunió, 1974. dec. 6.

Olasz származású szovjet mérnök, repülőgép-tervező
Fiumében született olasz származású nemesi családba. K. u. k. tartalékos tisztként 1916-ban az orosz frontra vezényelték, ahol júniusban fogságba esett. A háború után 1921-től 1922-ig Milánóban a repülőiskolán tanult. Itt tagja lett az Olasz Kommunista Pártnak. A fasiszta hatalomátvétel után 1923-ban a Szovjetunióba ment és repülőmérnökként dolgozott. 1928-ban kinevezték a szovjet kísérleti hidroplán-program vezetőjének. Őt sem kerülte el sztálini terror, 1938-1946 között bebörtönözték. Fogvatartottként dolgozott az NKVD felügyelete alatt működő CKB-29 tervezőirodában, majd később a Georgij Berijev vezette OKB-86-os tervezőirodában. 1952-ben Novoszibirszkbe került a Szibériai Repülési Kutatóintézethez (SzibNIA) és Sztálin halálát követő enyhülés eredményeként 1956-ban rehabilitálták. Több publikációja is megjelent a repülőgépgyártásban használatos szerkezeti anyagok és technológiák, az aerodinamika, valamint az elméleti fizika tárgykörében. (Pintér Endre)

Bartini, Roberto Oros di  (Bartini, Robert Ludvigovich, Ljudvigovics)
Web dokumentumok

2019.
dec. 6.
Cowan, Clyde Lorrain születésének 100. évfordulója
Detroit, Michigan, USA, 1919. dec. 6. - Bethesda, Maryland, 1974. máj. 24.

Amerikai fizikus
Nem is fizikusi, hanem vegyészmérnöki diplomát szerzett 1940-ben, miközben még főszerkesztői állást is vállalt egy helyi lapnál. A háború kitörésekor először vegyészi feladatokat látott el a katonaságnál, majd egy sugárzási laborban dolgozott Európában, míg végül a légierőnél szolgált. Hazatérése után, 1949-ben szerzett Ph.D. fokozatot fizikából az Egyesült Államokban, és Los Alamosban kapott állást. Itt ismerkedett meg a vele csaknem egyidős Frederick Reines-szel, aki már kezdettől fogva részt vett a Manhattan-programban. Közösen kezdték kutatni a Pauli által elméletileg feltételezett neutrinók kísérleti kimutatási lehetőségeit. Próbálkozásaikat végre 1956 nyarán koronázta siker, amikor már rendelkezésükre állt a Dél-Kaliforniai Aikenben a hidrogénbombához tríciumot előállító nagyteljesítményű reaktor által kibocsátott jelentős neutrinó fluxus. A tudományos közvélemény azonban csak nehezen ismerte el elért eredményüket. 1972-ben mindketten részt vettek és sikeresen szerepeltek a Marx György által szervezett első balatonfüredi neutrinó konferencián. Sajnos Clyde Cowan két év múlva váratlanul elhunyt és már nem érhette meg 1995 decemberét, amikor Frederick Reines kettőjük nevében vehette át a neutrinók kísérleti kimutatásáért odaítélt Nobel-díjat. (Dr. Radnai Gyula)

Cowan, Clyde Lorrain
Web dokumentumok

2019.
dec. 5.
Szathmáry László halálának 75. évfordulója
Budapest, 1880. jún. 10. - Miskolc, 1944. dec. 5.

Vegyészmérnök, kémiatörténész
A kémia története első hazai egyetemi doktora, a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára, a Magyar Kémikusok Egyesülete könyvtárosa, a Kis Akadémia vezetője. A Műegyetemen 1905-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát, ezt követően Ilosvay Lajos tanszékén dolgozott tanársegédként, a szerves festékek kémiáját tanulmányozta. 1909-ben doktorált. Ezt követően Badenben posztgraduális munkát folytatott a BASF gyárban. 1915-től a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára lett, ahol mintegy három évtizeden át kémiát, technológiát és áruismeretet tanított, megírta azok tankönyveit is. Az 1920-as években kezdett el foglalkozni kémiatörténettel, s ekkor kezdett szakkönyveket gyűjteni e témakörben, amelyek közül több mint 500 fennmaradt az utókor számára. Magánkönyvtára az 1950-es évek elején a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba került. A K. M. Természettudományi Társulat 1928-ban adta közre Magyar alkémisták című alapvető monográfiáját, amely 1986-ban bővített változatban ismét megjelent. Az 1930-as években az egykori magyarországi kémiai ipar különböző fejezeteit kezdte el kutatni, s írt tanulmányokat a salétromtermelés múltjáról, a sziksófőzésről, a timsófőzésről, a hamuzsírfőzésről, a kénsavgyártásról, az indigógyártásról és a mezőgazdasági iparokról. Foglalkozott Kitaibel Pál és Irinyi János életművével, az utóbbihoz kapcsolódóan 1935-ben önálló kötete is megjelent A gyufa története a XIX-ik század végéig címmel. 1940-ben a Mátyás király emlékkönyv számára tanulmányt írt Asztrológia, alkémia és misztika Mátyás király udvarában címmel. Róla Szőkefalvi-Nagy Zoltán 1980-ban önálló kötetet adott ki, a Magyar Tudománytörténeti Intézet pedig 2003-ban jelentetett meg egy kötetnyit Szathmáry László kézirataiból. (Dr. Gazda István)

Szathmáry László
Web dokumentumok

2019.
dec. 5.
Jelitai József (Woyciechowsky) születésének 130. évfordulója
Budapest, 1889. dec. 5. - Budapest, 1944. okt. 2.

Matematika- és fizikatanár, tudománytörténész
1932-ig a neve: Woyciechowsky. Oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte 1912-ben. Budapesti gimnáziumokban tanított matematikát, fizikát és gyorsírást. A debreceni, majd a budapesti tudományegyetem magántanárrá habilitálta a (1938, ill. 1942), mindkét helyen a matematika történetét adta elő. Számos tanulmányt írt a hazai matematika történetéről. Különösen jelentősek levéltári gyűjtésen alapuló munkái, melyekben kevéssé ismert vagy elfeledett magyar matematikusok tevékenységét dolgozta fel. Főműve Sipos Pál életrajza. Feltárt magyarországi csillagászat történetére vonatkozó levéltári adatokat. Kézirati hagyatékát a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtára őrzi.

Jelitai József (Woyciechowsky)
Web dokumentumok

2019.
dec. 5.
Bauhin, Gaspard halálának 395. évfordulója
Basel, Svájc, 1560. jan. 17. - Basel, 1624. dec. 5.

Svájci orvos, anatómus, botanikus
A páduai egyetemen Aquapendentei Hieronymus Fabricius itáliai anatómus növendéke volt 1577-1578 között. Tudományos munkássága főként a baseli egyetemhez kötődik, ahol 1581-ben orvosdoktor lett, majd a görög nyelv, az anatómia, a botanika és az orvostudomány professzorává nevezték ki. Az elsők között írta le a vékony- és vastagbél határán levő ileocoecalis (Bauhin-) billentyűt. A 16. századi itáliai botanikus, Andrea Cesalpino botanikai osztályozásának alapelveit továbbfejlesztve Bauhin volt az első, aki világosan körülhatárolta a növényfajokat és nemzetségeket (fajcsoportokat). Hírneves munkája a Pinax theatri botanica (Növények képes bemutatása; 1623), amely a legsikeresebb korai kísérlet az összes ismert növényfaj elnevezésére és rendszerezésére. Kb. 6000 növényfajt sorol fel és ír le, bevezetve a nemzetség- és fajnév alkalmazásával történő elnevezés gyakorlatát (binominális nómenklatúra), ami később a neves botanikus John Ray és Linné munkásságával teljesedett ki.

Bauhin, Gaspard
Web dokumentumok

2019.
dec. 5.
Poinsot, Louis halálának 160. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1777. jan. 3. - Párizs, 1859. dec. 5.

Francia fizikus, matematikus
Az École politechnikum elvégzése után híd- és útépítészeti mérnök lett. 1804-ben a Lycée Bonaparte-on a matematika, majd az analízis tanára, 1816-1825-ig az École politechnikum tanára volt. 1843-ban a Bureau des longitudeson nyert állást. 1852-től szenátor is volt. Legnagyobb érdemei a mechanika terén vannak és működése a fizika ezen ágára nézve korszakalkotó. Neve szerepel a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Poinsot, Louis
Web dokumentumok

2019.
dec. 5.
Amaldi, Edoardo halálának 30. évfordulója
Carpaneto Piacentino Olaszország, 1908. szept. 5. - Róma, 1989. dec. 5.

Olasz elméleti fizikus
Édesapja Páduában, az egyetemen volt matematika professzor. Ő Rómában diplomázott, itt lett Enrico Fermi tanítványa, majd munkatársa. Sajnos Fermi római csoportja 1935-től kezdve fokozatosan feloszlott: Franco Rasetti Amerikába ment, Bruno Pontecorvo Frédéric Joliot-Curie munkatársául szegődött Párizsban, Ettore Majorana máig se tisztázott módon eltűnt egy hajóúton, Emilio Segrè Szicíliába került a palermoi fizika tanszékre, majd innen az Egyesült Államokba, s végül 1938-ban, Nobel-díja átvétele után Fermi is az Egyesült Államokba emigrált feleségével. Edoardo Amaldi Rómában élte meg és élte túl a világháborút, majd innen újította fel együttműködését az európai és amerikai fizikusokkal. Alapító tagja lett nemcsak az olasz magfizikai kutatóintézetnek, de a CERN-nek is. Az elméleti fizika számos területét művelte, egyetemi és középiskolai tankönyveket írt, tudománytörténettel foglalkozott. Két Solvay konferencián elnökölt: 1970-ben az atommag szimmetriáit kutató, s 1973-ban a gravitációs hullámokkal foglalkozó konferencián. Közmegbecsülésnek örvendett a gravitációt kutató fizikusok között, aminek egyik közvetett bizonyítéka, hogy több mint két évtizeddel a halála után róla nevezték el azt a mintegy húsz tonnás teherűrhajót, amelyet 2012-ben bocsátott fel az Európai Űrügynökség a Nemzetközi Űrállomásra. Nem kis megtiszteltetés ez: a 2013-ban fellőtt teherűrhajó már Albert Einstein nevét viselte.(Dr. Radnai Gyula)

Amaldi, Edoardo
Web dokumentumok

2019.
dec. 5.
Jacobson, Nathan halálának 20. évfordulója
Varsó, Orosz Birodalom (ma Lengyelország), 1910. szept. 8. - Hamden, Connecticut, USA, 1999. dec. 5.

Lengyel születésű amerikai matematikus
1918-ban családjával az Egyesült Államokba emigrált. Alabama állam egyetemén szerezte diplomáját 1930-ban, matematikai doktori dolgozatát Joseph Wedderburn irányításával a Princeton-i Egyetemen, 1934-ben védte meg. Egy-egy tanévben oktatott a Bryn Mawr College-ban és a Chicagói Egyetemen, majd 1937-től a Chapel Hill-i Egyetemen (North Carolina) kapott állást. A 2. világháború alatt pilótákat oktatott matematikára. 1943-ban a Johns Hopkins Egyetemen, végül 1947-től nyugdíjbavonulásáig a Yale Egyetemen dolgozott. Szakterülete az algebra volt, ezen belül a gyűrűelmélet és a nem-asszociatív algebrák. Számos kézikönyvet publikált. Tagja volt a Nemzeti Tudományos Akadémiának, valamint a Művészeti és Tudományos Akadémiának is. 1971-1973-ban elnöke volt az Amerikai Matematikai Társaságnak. 1972-1974 között alelnöke volt a Nemzetközi Matematikai Szövetségnek (International Mathematical Union). 1998-ban életművének elismeréseként az Amerikai Matematikai Társaság legmagasabb kitüntetését, a Leroy P. Steele díjat kapta meg.

Jacobson, Nathan
Web dokumentumok

2019.
dec. 4.
Entz Géza halálának 100. évfordulója
Mezőkomárom, 1842. márc. 29. - Budapest, 1919. dec. 4.

Zoológus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Pesten végezte. 1867-ben orvosdoktorrá avatták. 1868-ban a pesti egyetem élettani tanszékén tanársegéd, 1873-tól a kolozsvári egyetem, 1889-től a budapesti műegyetem állattani tanszékén, 1901-1914 a budapesti egyetem orvoskarának állattani és összehasonlító bonctani tanszékén tanár. 1894-96 között a műegyetem rektora. Főleg a véglényekkel foglalkozott és felfedezte az állatnövény szimbiózist. Sokat foglalkozott általános állattani kérdésekkel, különösen a mimikri jelentőségével. Az elsők között ismertette Magyarországon Darwin A fajok eredete c. munkáját, de később antidarwinista nézeteket képviselt.

Entz Géza
Web dokumentumok

2019.
dec. 4.
Thuránszky Irén (Katona Lajosné) születésének 160. évfordulója
Esztergom, 1859. dec. 4. - Budapest,

Mennyiségtan- és természettantanár, pedagógiai író, tanítónőképző intézeti igazgató
Budapesten végezte a tanítónőképzőt és a polgári tanítónőképzőt mennyiségtan-természettudomány szakon. 1878-tól a kőszegi polgári iskolánál, 1880-tól a budapesti VI. ker. tanítónőképzővel összekapcsolt gyakorló felső leányiskolánál működött. 1890-től a budapesti II. ker. tanítónőképző igazgatója. Több pedagógiai egyesület tagja. Tankönyveket írt felsőbb leányiskolák, polgári leányiskolák és képzőintézetek használatára. Cikkei jelentek meg a Nemzeti Nőnevelés c. folyóiratban. Kiváló gyakorlati pedagógus volt.

Web dokumentumok

2019.
dec. 4.
Rheticus, George Joachim (Lauchen, Georg Joachim von) halálának 445. évfordulója
Feldkirch, Ausztria, 1514. febr. 16. - Kassa (ma Kosice, Szlovákia), 1574. dec. 4. [1576. dec. 5.]

Német matematikus, csillagász
Kopernikusz egyetlen személyes tanítványa, a napközpontú világkép terjesztője. Tanulmányait Wittenbergben fejezte be, ahol 1537-ben a matematika tanárává nevezték ki. 1538-ban Nürnbergbe ment a kozmográfus Johannes Schönerhez, majd több tudóst meglátogatva 1539 májusában Frauenburgban (ma: Frombork, Lengyelország) felkereste Nicolaus Kopernikuszt, és két évet töltött mellette. Kopernikusz tanainak terjesztése érdekében egy kisebb munkában foglalta össze a napközpontú rendszer leírását: Narratio prima (Első beszámoló) 1539. 1541-ben közreadta Kopernikusz nagy művének gömbháromszögtani fejezetét. Nagy része volt abban, hogy Kopernikusz nagy műve (De revolutionibus orbium coelestium = Az égitestek körforgásáról) Kopernikusz halála után nyomtatásban megjelent. A Kopernikusz-i rendszer ismertetése mellett jelentős geometriai és matematikai tanulmányokat, valamint térképészeti feladatokat végzett. 1551-52-ben Prágában orvostudományt tanult, 1554-től Krakkóban tanított, 1574-ben orvosként hívta meg egy magyar nemes Kassára, ahol váratlanul elhunyt. (Bartha Lajos)

Rheticus, George Joachim (Lauchen, Georg Joachim von)
Web dokumentumok

2019.
dec. 4.
Hobbes, Thomas halálának 340. évfordulója
Malmesbury, Wiltshire, Anglia, 1588. ápr. 5. - Derbyshire, 1679. dec. 4.

Angol filozófus, matematikus
1608-ban fejezi be a tanulmányait, ami főleg a skolasztikus gondolkodók tanulmányozásából állt. 1636-ban egy Európában tett utazása során megismerkedett Firenzében Galilei-vel akinek hatására végleg elkötelezte magát a filozófiai pálya mellett. Hobbes a metafizikától mentes filozófiai rendszert akart kiépíteni a kor tudományos vívmányaira és a matematikára támaszkodva. 1651-ben jelent meg legismertebb műve a Leviatán. az elméleti tudományoknak két nagy ágát különböztette meg. Az egyik, amely a természetes testek tulajdonságaival, illetve azok következményeivel foglalkozik: a természetfilozófia. A másik a politikai testek tulajdonságaival, illetve azok következményeivel foglalkozik: ez a politika vagy civil filozófia.

Hobbes, Thomas
Web dokumentumok

2019.
dec. 4.
Lamb, Horace, Sir halálának 85. évfordulója
Stockport, (Manchester közelében), Anglia, 1849. nov. 27. [29.] - Cambridge, 1934. dec. 4.

Angol matematikus
Lamb 1872-ben a cambridge-i Trinity College tagja és tanársegéde, három évvel később Ausztráliában az Adelaide-i Egyetem matematikaprofesszora lett. Angliába 1885-ben tért vissza mint a Lancashire-i Victoria Egyetem matematikaprofesszora. Két fontos műve a Mathematical Theory of the Motion of Fluids (A folyadékok mozgásának matematikai elmélete; 1878) és a Hydrodynamics (Hidrodinamika; 1895). Az utóbbi sok éven át a hidrodinamika alapkönyvének számított. Sok kisebb tanulmányt írt, főként alkalmazott matematikai témákról; cikkeiben a hullámterjedéssel, az elektromos indukcióval, a földrengésekkel, az árapály és a hullámok elméletével foglalkozott. Lamb 1921 és 1927 között a Repülési Kutatási Bizottság számára végzett munkát, a repülőgép-felületek körüli légáramlást tanulmányozta. 1884-ben a londoni Royal Society tagja lett, 1931-ben lovaggá ütötték.

Lamb, Horace, Sir
Web dokumentumok

2019.
dec. 4.
Müller, Walther halálának 40. évfordulója
Hannover, Németország, 1905. szept. 6. - Walnut Creek, California, USA, 1979. dec. 4.

Német fizikus
1925-ban ő volt Hans Geigernek, aki akkor lett a Kiel-i egyetem professzora, az első doktorandusa. 1928-ban részben az ő javaslatai alapján fejlesztették tovább a Geiger által az ionizáló sugárzás detektálására korábban feltalált berendezést, amelyet róluk Geiger-Müller-csőnek, vagy Geiger-Müller-számlálónak neveznek, amely a radioaktivitás kimutatásának ma is alapvető eszköze. Müller a későbbiekben a tübingeni egyetem professzora volt. Ezután különböző német cégeknél az ipari kutatás-fejlesztésben dolgozott. 1951-től Ausztráliában a gazdasági minisztérium munkatársa volt. Itt egy céget is alapított Geiger-Müller számlálók gyártására. 1958-tól az Egyesült Államokban dolgozott különböző cégeknél.

Müller, Walther
Web dokumentumok

2019.
dec. 3.
Greguss Gyula születésének 190. évfordulója
Eperjes, 1829. dec. 3. - Pest, 1869. szept. 5.

Fizikus, műfordító, gimnáziumi igazgató
Eperjesen jogot hallgatott. Részt vett a szabadságharcban, 1850-56-ban Bécsben a politechnikumban és az egyetemen fizikát tanult. Hazatérése után először özvegy Leiningen Károlyné házánál nevelő, majd 1857-től a pesti evangélikus gimnázium tanára, ill. 1863-tól haláláig igazgatója. 1867-től a Kisfaludy Társaság tagja. A szakfolyóiratokban és önállóan több fizikai és filozófiai dolgozata, valamint fizikai tankönyve jelent meg. A szépirodalom terén is működött. Greguss Ágost öccse. 1864-től az MTA tagja.

Greguss Gyula
Web dokumentumok

2019.
dec. 3.
Bernátsky Jenő halálának 75. évfordulója
Versec, 1873. febr. 10. - Bp., 1944. dec. 3.

Botanikus
A budapesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett, majd magántanár lett az egyszikűek rendszertanából. 1896-1905-ig az Magyar Nemzeti Múzeum növénytárában, 1905-1919 között a Szőlészeti Kísérleti Állomáson, 1919-1923-ban pedig a Gombászati Kísérleti Állomás vezetőjeként dolgozott. Vegetációkutatással, növénytársulásokkal, növényanatómiával és -rendszertannal, később gyakorlati növényvédelmi kérdésekkel és mikológiával foglalkozott. Jelentős mezőgazdasági és tudománynépszerűsítő is volt. Elsőként mutatta ki 1899-ben, hogy az Alföld nem eredendően fátlan, sztyepp-klímájú terület, ezért propagálta annak fásítását.

Web dokumentumok

2019.
dec. 3.
Sárközy Pál Endre születésének 135. évfordulója
Jánosháza, 1884. dec. 3. - Pannonhalma, 1957. máj. 10.

Matematikus, tanár, pannonhalmi főapát
1914-ben a budapesti egyetemen bölcseleti doktorátust szerzett; 1909-1929 között a pannonhalmi tanárképző főiskolán matematikát adott elő, a budapesti tudományegyetem magántanára, majd rk. tanára, a Szent István Akadémia tagja és alelnöke. 1929-től Pannonhalmán főmonostori perjel. Mint matematikus differenciálegyenletekkel, differenciálgeometriával és a matematika történetével foglalkozott. Középiskolai matematikai tankönyveket is írt.

Sárközy Pál Endre
Web dokumentumok

2019.
dec. 3.
Mazalán Pál halálának 60. évfordulója
Igló, (ma Spišská Nová Ves, Szlovákia), 1891. máj. 29. - Budapest, 1959. dec. 3.

Bányamérnök, geofizikus, hidrogeológus
Műszaki tanulmányait a selmecbányai Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán végezte. Az 1. világháború idején az erdélyi földgázmezőkön végzett eredményes torziós ingaméréseket. 1920-tól a nagyalföldi és dunántúli kutatófúrásokat irányította, melyek a Nagykanizsa melletti lispei olajmező feltárására vezettek. Az 1920-as évek második felétől főleg ivó- és iparivízfeltárásokat végzett. 1924-ben Új-Guineában vezette az angol érdekeltségű földolajkutatásokat. 1926-ban japáni földolajterületeken folytatott tanulmányokat, később az amerikai olajmezőkön. A 2. világháború idején saját üzemet létesített olajkutató és fúróeszközök és berendezések gyártására. 1938-tól a mélyfúrású kutak című tárgy előadója a budapesti műegyetemen, utóbb a Bányászati Kutató Intézet olajosztályának vezetője.

Mazalán Pál
Web dokumentumok

2019.
dec. 3.
Klafszky Emil születésének 85. évfordulója
Kóny, 1934. dec. 3. - Budapest, 2009. jan. 31.

Építőmérnök, matematikus
Egyetemi tanulmányait Budapesten, a Műegyetemen végezte 1959-ben. 1965-ben matematikus oklevelet is szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1959-65 között a Budapesti Műszaki Egyetemen (akkori nevén Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem) volt tanársegéd, 1965-76 között az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének, majd az Országos Tervhivatal Számítóközpontjának munkatársa volt. 1979-1989-ig tanszékvezető volt a Miskolci Egyetemen, 1989-től a Budapesti Műszaki Egyetem Építéskivitelezési tanszékének professzora volt. Kandidátusi értekezését 1974-ben védte meg geometriai programozás témában. Kutatási területe: alkalmazott matematika, hálózati modellek, építéstudományi optimalizálás, operációkutatás.

Klafszky Emil
Web dokumentumok

2019.
dec. 3.
Backus, John Warner születésének 95. évfordulója
Philadelphia, Pennsylvania, USA, 1924. dec. 3. - Ashland, Oregon, 2007. márc. 17.

Amerikai matematikus, informatikus
1949-ben szerzett matematikából diplomát a Columbia Egyetemen, majd az IBM-nél helyezkedett el. Ebben az időben a számítógépek programozása még alacsony szintű, ún. assembly nyelveken folyt. A számítógépi programok írása és tesztelése hosszadalmas volt, sok emberi energiát emésztett fel. Backus 1954-57 között egy csoport vezetőjeként kifejlesztette a numerikus számításokra, elsősorban mérnöki és természettudományi feladatok megoldására alkalmas Fortran nyelvet. Ez volt az első magas szintű programnyelv, amely széles körben elterjedt és nagy hatással volt a számítástechnika fejlődésére. Az 50-es években Backus vezető tagja volt annak a bizottságnak, amely az ALGOL 58 és az ALGOL 60 programnyelv fejlesztését végezte. 1991-es visszavonulásáig az IBM-nél maradt. Kidolgozta az FP és FL funkcionális programnyelveket. Az ő nevéhez is fűződik a Backus-Naur Form (BNF), a formális nyelvek szintaxisának leírására szolgáló szabályrendszer. Érdemeit több díjjal és kitüntetéssel ismerték el.

Backus, John Warner
Web dokumentumok

2019.
dec. 2.
Szontágh Miklós id. (Szontagh) halálának 120. évfordulója
Alsókubin, 1843. aug. 11. - Újtátrafüred, 1899. dec. 2.

Orvos, balneológus, botanikus
1868-ban szerezte meg orvosi oklevelét Bécsben. 1868-1873-ban a Természettudományi Közlöny szerkesztője, 1873-tól tátrafüredi fürdőorvos, elsőnek ismerte fel a Magas-Tátra klimatikus gyógyhatásait. 1876-ban megalapította az Új-Tátrafüredi Gyógyintézetet, amely egyúttal az első hazai tüdőgyógyintézetnek számít. 1883-1885-ben szerkesztette a Tátravidék c. lapot, több turistakalauzt, népszerűsítő tátrai munkát jelentetett meg. Kiadta a Tátra-monográfiát. Hegycsúcsot és tavat neveztek el róla. Turistavezető- és mentőképzést szervezett. Balneológiával, klimatológiával és földrajzi kutatásokkal foglalkozott.

Szontágh Miklós id. (Szontagh)
Web dokumentumok

2019.
dec. 2.
Eberling József születésének 170. évfordulója
Pest, 1849. dec. 2. - Budapest, 1938. aug. 19.

Matematika- és természettantanár
Budapesten végezte az egyetemet. 1874-ben kinevezték asszisztensnek a fizikai tanszékre, ugyanez időben a gyakorló-iskolánál is működött. 1872-ben tanárvizsgát tett; 1873-ban kinevezték a budai főgimnázium helyettes tanárának. 1871 és 1875 között dolgozott Jedlik Ányos mellett az egyetemen. 1874-től a matematika és természettan rendes tanára a fővárosi VIII., majd IV. ker. községi főreáliskolában. Eberling annak ellenére, hogy alapvetően elméleti beállítottságú tanár volt, Jedlik segítségével kiválóan felszerelte eszközökkel az 1874-ben átadott új épület fizikai szertárát.

Web dokumentumok

2019.
dec. 2.
Mercator, Gerardus halálának 425. évfordulója
Rupelmonde, Flandria (ma Belgium), 1512. márc. 5. - Duisburg, Clèves-i hercegség (ma Németország), 1594. dec. 2.

Flamand geográfus, kozmográfus, térképész
Eredeti családi neve Gerhard Kremer volt, a Mercator név családnevének latinos formája. Louvainban tanult teológiát, majd Gemma Frisiustól asztronómiát és matematikát. Rézmetszőként tudományos műszereket és földgömböket készített. 1537-ben készítette el első térképét Palesztináról. 1552-ben Duisburgban térképészeti műhelyt nyitott. Vilmos Clèves-i herceg udvari kozmográfusa volt. Elkészítette Európa és a világ térképét, valamint számos ország térképét is. Munkájával új alapokra helyezte a térképészetet is. Az általa megalkotott és róla elnevezett Mercator-féle szögtartó vetületet a mai napig is használják.

Mercator, Gerardus
Web dokumentumok

2019.
dec. 2.
Seeliger, Hugo von halálának 95. évfordulója
Bielitz, Ausztria, 1849. szept. 23. - München, Németország, 1924. dec. 2.

Német csillagász
Heidelbergben és Lipcsében tanult. 1881-től a gothai csillagvizsgáló, majd 1883-tól a München melletti bogenhauseni obszervatórium igazgatója, a müncheni egyetem professzora. Kutató munkásságának fő területei az égi mechanika, a fotometria és a stellárstatisztika, melynek egyik megalapozója. Kidolgozta a bolygók fénymérésének elvét. Behatóan foglalkozott a csillagok térbeli elhelyezkedésének statisztikus kutatásával. Elsőként vázolt fel reális képet a Tejútrendszer szerkezetéről és méreteiről. Kitűnő tanár, számos utóbb neves csillagász kiképzője. Korának egyik legismertebb és legjelentősebb csillagásza volt. Számos akadémia tiszteletbeli és levelező tagja, 1896-1921 között a német Astronomische Gesellschaft elnöke. Nevét egy holdkráter, és a 986.sz. kisbolygó (Seeligeria) őrzi. (Bartha Lajos)

Seeliger, Hugo von
Web dokumentumok

2019.
dec. 2.
Anderson, Don Lynn halálának 5. évfordulója
Frederick, Maryland, USA, 1933. márc. 5. - Cambria, California, 2014. dec. 2.

Amerikai geofizikus
1962-ben doktorált a Caltechen geofizikából és matematikából. 1967 és 1989 között a Caltech Szeizmológiai Laboratóriumának igazgatója volt. A földrengések detektálására az évtizedek alatt kialakított világméretű hálózat eredményei alapján lehetőség nyílt a Föld belső szerkezetének és dinamikájának egyre pontosabb leírására. Andersonnak úttörő szerepe volt a szeizmológiai, geokémiai, szilárdtestfizikai adatok alkalmazásával a Föld, a Hold és a bolygók szerkezetének felderítésében. (Piriti János)

Anderson, Don Lynn
Web dokumentumok

2019.
dec. 1.
Korff, Serge Alexander halálának 30. évfordulója
Helsinki, Finnország, 1906. jún. 5. - New York, USA, 1989. dec. 1.

Orosz származású amerikai fizikus
A kozmikus sugárzás kutatásának egyik úttörője. Princetonban doktorált 1931-ben, a Mt. Wilson Obszervatóriumban, a CalTech-en, majd 1941-től a New York Egyetemen dolgozott, 1945-től a fizika professzora volt. Kifejlesztette a proporcionális számlálók egyik fajtáját, amelyek a neutronok detektálásban játszanak fontos szerepet. A világ számos pontján végzett ballonos, rakétás, repülős és magashegyi méréseket, melyek során kimutatta, hogy a felső légkörben a nagy energiájú kozmikus sugárzás hatására neutronok keletkeznek. Az eredménynek fontos szerepe volt a radiokarbon-kormeghatározás kalibrálásában, Libby Nobel-előadásában hangsúlyozta is ebben Korff szerepét. (Piriti János)

Korff, Serge Alexander
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info