História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2021.
dec. 4.
Khayyam, Omar halálának 890. évfordulója
Nishapur, Perzsia (ma Irán), 1048. máj. 18. - Nishapur, 1131. dec. 4.

Perzsa matematikus, fizikus, asztronómus, filozófus, költő
Több kiváló tudósnál eltöltve egy-két évet, foglalkozott a Korán különböző olvasataival és magyarázataival, majd az arab nyelvvel és irodalommal, később pedig a teológiát, a jogtudományt, a logikát, az orvostudományt és a filozófiát tanulmányozta, de legkedvesebb területe a matematika volt, elméletileg és a csillagászatban alkalmazva. Málik sáh főtanácsosa lett, s az ő segítségével bekerült a királyi udvarba, ahol orvosként, csillagászként és csillagjósként nyert alkalmazást, noha - mint komoly tudós - nem hitt a jóslatokban és a babonákban. Nizámu-l-Mulk nagy pártfogója volt a tudományoknak, ő alapította meg a bagdadi Nizamíjje-egyetemet és a nisápuri főiskolát, amely mellé obszervatóriumot is építtetett. A nisápuri főiskola tanárává és az obszervatórium vezetőjévé barátját, Omárt nevezte ki. 1074-ben Málik sáh elhatározta, hogy megreformáltatja a naptárt, s a feladattal a tudós csillagászt bízta meg, aki egy bizottság segítségével öt évi munka után készült el az új naptárral. Harmadfokú egyenleteket oldott meg azáltal, hogy egy körrel metszett egy parabolát, bevezette a racionális számok fogalmát. Csillagászati táblázatokat állított össze.

Khayyam, Omar
Web dokumentumok

2021.
dec. 4.
Tempel, Ernst Wilhelm Leberecht születésének 200. évfordulója
Niedercunnersdorf, Szászország (ma Németország), 1821. dec. 4. - Arcetri, Olaszország, 1889. márc. 16.

Német csillagász, litográfus
Meissenben tanulta a litográfia mesterségét, majd európai vándorút után Velencében telepedett le, ahol nagy hírnévre tett szert jó minőségű, részletgazdag litográfiáival. Amatőr csillagászként fedezett fel 1859-ben egy üstököst, és a Fiastyúk csillaghalmaz egyik reflexiós ködét. 1860-ban a marseille-i csillagvizsgálóba hívták, ahol további tizenkét üstököst és öt kisbolygót fedezett fel. 1870-ben a német-francia háború kitörésekor visszatért Itáliába, ahol 1875-ben átvette az Arcetri Obszervatórium vezetését. Üstökösei mellett a (3808) Tempel kisbolygó és egy holdkráter őrzi nevét. (Piriti János)

Tempel, Ernst Wilhelm Leberecht
Web dokumentumok

2021.
dec. 4.
Bieberbach, Ludwig Georg Elias Moses születésének 135. évfordulója
Goddelau, Hessen-Darmstadt, Németország, 1886. dec. 4. - Oberaudorf, 1982. szept. 1.

Német matematikus
Félix Klein tanítványaként a göttingeni Georg-August-Egyetemen végzett, 1910-ben doktorált. A matematika területén elsősorban a komplex analizis területén dolgozott. Nevéhez fűződik a Koebe-Bieberbach tétel. Megoldotta Hilbert 18. problémáját. Tanulmányozta a polinomokat is. Közösen tett közzé tanulmányt Schurral 1928-ban. Matematika professzor lett a svájci Bázelben, a németországi Frankfurtban és a Berlini Egyetemen. Bieberbach egyike lett a nagyon kevés nácivá vált matematikusnak: vezető szerepet vállalt a zsidó származású oktatók, tudósok egyetemről való eltávolításában. Megtámadta Edmund Landaut azzal, hogy nem eléggé német definíciót ad π-re, 1934-ben Landaut elmozdították pozíciójából Göttingenből. Nagy erőfeszítéseket tett, hogy őt, mint a német matematika Führerét ismerjék el. Rasszista nézeteivel szemben több tudós emelte fel a hangját, köztük Helmut Grunsky, aki Bieberbach-nál szerezte meg doktorátusát. A 2. világháború befejeződése után 1945-ben politikai szerepvállalása miatt minden állását elvesztette, a Tudományos Akadémia kizárta soraiból. Életében 137 tanulmányt és könyvet írt, 17 tiszteletbeli doktori címet kapott, melyet politikai szerepvállalása miatt nagyrészt elvesztett.

Bieberbach, Ludwig Georg Elias Moses
Web dokumentumok

2021.
dec. 3.
Kosztolányi Árpád halálának 95. évfordulója
Szabadka, 1859. jan. 11. - Szabadka, 1926. dec. 3.

Matematika- és fizikatanár, főgimnáziumi igazgató, író
Egyetemi tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte. 1881-ben nyert tanári oklevelet. Egy ideig Eötvös Loránd mellett dolgozott. 1882-ben doktorált fizikából Budapesten, az ingamozgás elméletéből. 1883-ban a szabadkai gimnázium matematika-fizikatanára, 1901 után igazgatója. Az ő irányításával épült fel a szabadkai főgimnázium impozáns épülete, itt ma is középiskola működik. Szívesen zongorázott, vonzódott a csillagászathoz. Szépirodalommal is foglalkozott, írt verseket, elbeszéléseket a korabeli lapokba és folyóiratokba. Kosztolányi Dezső apja. (Dr. Radnai Gyula)

Kosztolányi Árpád
Web dokumentumok

2021.
dec. 3.
Melczer Miklós születésének 130. évfordulója
Budapest, 1891. dec. 3. - Budapest, 1985. márc. 7.

Orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár
Orvosi oklevelét 1918-ban Budapesten szerezte. 1910-1920 között a budapesti II. sz. Anatómiai Intézetben, 1920-28-ban a Bőrgyógyászati Klinikán, majd a Szegedi Bőr- és Nemikórtani Klinikán 1936-1940-ig dolgozott. 1939-ben tanszékvezető ny. r. tanár. 1940-től a pécsi Bőr- és Nemikórtani Klinika tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatási területe a Lymphogranuloma venereum kórtana és a vírusok szerepe a bőr- és nemibetegségekben, a rosszindulatú bőrtumorok korai felismerése. Nevéhez fűződik a kísérletes dermatológia megalapítása Magyarországon.

Melczer Miklós
Web dokumentumok

2021.
dec. 3.
Siegbahn, Karl Manne Georg születésének 135. évfordulója
Örebro, Svédország, 1886. dec. 3. - Stockholm, 1978. szept. 26.

Svéd fizikus, Nobel-díjas
A lundi egyetemen végezte egyetemi tanulmányait, doktorált 1911-ben, s lett fizikaprofesszor 1920-ban. Itt alapozta meg a röntgenspektroszkópia svédországi iskoláját. Kísérletileg vizsgálta különböző elemek karakterisztikus röntgensugárzását, ennek finomszerkezetét. Eredményei jelentősen hozzájárultak az atomhéj elektronszerkezetének megismeréséhez. Megmutatta, hogy az optikai spektrumnál megismert kiválasztási szabályok röntgensugárzás esetén is érvényesülnek 1925-ben kapta meg az 1924-es fizikai Nobel-díjat "röntgenspektroszkópiai vizsgálataiért és felfedezéseiért". Kutatásait fia, Kai Siegbahn (1918-2007) vitte tovább: ő a röntgenfotonok által kiváltott elektronokkal végzett nagy felbontású elektronspektroszkópiáért kapott megosztott fizikai Nobel-díjat 1981-ben. (Dr. Radnai Gyula)

Siegbahn, Karl Manne Georg
Web dokumentumok

2021.
dec. 2.
Bálint Nagy István halálának 90. évfordulója
Makó, 1893. jan. 1. - Makó, 1931. dec. 2.

Fül-orr-gégeorvos, orvostörténész
Orvosi oklevelének megszerzése után a budapesti fülklinika tanársegéd, majd a makói megyei közkórház orr-, fül- és gégeosztályának főorvosa. 1928-29-ben Bécsben orvostörténeti tanulmányokat végzett. 1931-ben Szegeden egyetemi magántanári képesítést szerzett. Orvosi hivatásának lett áldozata, betegkezeléskor fertőzést szenvedett el és vérmérgezésben halt meg.

Bálint Nagy István
Web dokumentumok

2021.
dec. 2.
Brouwer, Luitzen Egbertus Jan halálának 55. évfordulója
Overschie, Hollandia, 1881. febr. 27. - Blaricum, 1966. dec. 2.

Holland matematikus, filozófus
1897-től hallgatott az amszterdami egyetemen matematikát és fizikát. Pályafutása egész során itt oktatott, 1912-től mint rendkívüli, 1913-tól pedig mint rendes egyetemi tanár. 1909 és 1913 között jelentős eredményeket ért el a topológiában, elsősorban a topológiai leképezések területén. Legnevezetesebb eredménye a Brouwer-féle fixpont-tétel. Már doktori disszertációjában felvetette a matematika szisztematikus intuicionista megalapozásának problémáját, ennek tovább fejlesztésén mindvégig dolgozott. Elmélete miatt a matematika sok vezető személyiségével, így David Hilberttel ellentétbe került, támogatói közé tartozott Hermann Weyl. 1914 és 1928 között volt tagja a Mathematische Annalen szerkesztőbizottságának. A 2. világháború után alapító szerkesztője volt a Compositio Mathematica c. folyóiratnak. Intuicionista felfogása nem vált általánosan elfogadottá, de sok tekintetben termékenyítőleg hatott a matematikai gondolkodásra.

Brouwer, Luitzen Egbertus Jan
Web dokumentumok

2021.
dec. 2.
Bronstein, Matvej Petrovics (Bronstein, Matvei Petrovich) születésének 115. évfordulója
Vinnica Ukrajna, (Orosz Birodalom), 1906. dec. 2. - Leningrád, Szovjetúnió, 1938. febr. 18.

Szovjet elméleti fizikus, ifjúsági író, a sztálini önkény áldozata
Az orvoscsaládból származó, ellenforradalmi értelmiségi szervezkedésért elitélt, 32 éves korában ártatlanul kivégzett, tehetséges fizikus a Leningrádi Egyetemen Gamov és Landau közeli baráti köréhez tartozott. Rövid kutatói pályája során kvantumelektrodinamikával, félvezetőkkel, asztrofizikával, kozmológiával foglalkozott. Úttörőnek számít a kvantumgravitáció témakörében 1935-ben készített doktori disszertációja, melynek Fock és Tamm voltak opponensei, akik nagy elismeréssel nyilatkoztak róla. A középiskolások számára írt ismeretterjesztő fizikai könyveit felesége, az ugyancsak gyermekkönyveket író Lydia Chukovskaya (1907-1996) adatta ki újra, jóval Sztálin halála után, nagy nehézségek árán. A tudományos közösség számára Lev Okun, Victor Frenkel és Gennady Gorelik fedezte fel Bronstein kvantumgravitációs elméletét újra, a múlt század 90-es éveiben. (Dr. Radnai Gyula)

Bronstein, Matvej Petrovics (Bronstein, Matvei Petrovich)
Web dokumentumok

2021.
dec. 1.
Gáspár Rezső halálának 20. évfordulója
Érsekvadkert, Nógrád vm., 1921. febr. 7. - Debrecen, 2001. dec. 1.

Atomfizikus, egyetemi tanár
1943-ban szerzett tanári oklevelet matematika-fizika szakon a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Már hallgatóként Ortvay Rudolf mellett dolgozhatott, majd 1941-1943-ig tanársegédként tevékenykedett. 1943-1945-ig a pápai Református Kollégium tanára volt. 1945-1953-ig a budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetében tanított. 1953-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékének tanszékvezetője lett. 1965-ben a kvantumkémia területén végzett munkásságáért Állami Díjjal tüntették ki. Az 1963-64-es tanévben Boulderben (Colorado, USA), az 1978-79-es tanévben pedig Göttingenben volt vendégprofesszor. Tudományos pályáját Gombás Pál irányításával kezdte. Kutatási területe a kvantumkémia és szilárdtestfizika. Egyik legszélesebb körben idézett tudományos eredménye a kicserélődési potenciál egyszerűsített alakjára vonatkozik. Nemzetközi rangú tudományos iskolát teremtett a Debreceni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszékén. 1970-től az MTA tagja volt.

Gáspár Rezső
Web dokumentumok

2021.
dec. 1.
Kovács István halálának 10. évfordulója
Budapest, 1933. márc. 7. - Budapest, 2011. dec. 1.

Fizikus, egyetemi tanár
Szakérettségis tanfolyamot végezve érettségizett 1954-ben, és nyert felvételt az ELTE matematika-fizika tanári szakára. Innen egy félév sikeres elvégzése után ment át fizikus szakra és 1959-ben diplomázott. Nagy Elemér vette fel a kísérleti fizika tanszékre, ahol szilárdtest fizikai, fémfizikai kutatásokba kapcsolódhatott be. 1965-ben jelent meg "Diszlokációk és képlékeny alakváltozás" című (Zsoldos Lehellel közösen írt) könyve. 1967-ben lett a fizikai tudomány kandidátusa. 1971-ben a kísérleti fizika tanszékből két új tanszék keletkezett: "általános fizika tanszék" Kovács István és "szilárdtest fizika tanszék" Nagy Elemér vezetésével. Kovács István neve ekkor már jól ismert volt a szilárdtestek plasztikus deformációját és a diszlokációk kontinuum-modelljét kutató fizikusok körében. 1977-ben "Felületcentrált köbös fémek alakítási keményedése" című értekezése alapján lett a fizikai tudomány doktora. 1995-ig vezette a tanszéket, melyet akkor tanítványának és munkatársának, Lendvai Jánosnak adott át. Kutatásaival nemzetközi elismerést aratott mind a kiválások képződésének, mind a diszlokáció-részecske kölcsönhatás leírásának terén publikált fontos új eredményeivel. (Dr. Radnai Gyula)

Kovács István
Web dokumentumok

2021.
dec. 1.
Keill, John születésének 350. évfordulója
Edinburgh, Skócia, 1671. dec. 1. - Oxford, Anglia, 1721. aug. 31.

Skót matematikus
Az Edinburgh-i egyetemen, majd Oxfordban tanult, ezután Oxfordban oktatott, először fizikát, majd 1712-től az asztronómia professzora volt. Az elsők egyike volt, akik Newton nézeteit oktatták. Könyveiben is Newton nézeteit terjesztette. Élénken részt vett a Newton és Leibniz között folyó elsőbbségi vitában, ennek során Leibnizet plágiummal is vádolta.

Web dokumentumok

2021.
dec. 1.
Everest, George, Sir halálának 155. évfordulója
Gwernvale, Brecknockshire, Wales, 1790. júl. 4. - London, Anglia, 1866. dec. 1.

Walesi-brit földrajztudós, földmérő
Everest már az angliai katonai iskolákban kitűnt a műszaki tárgyakból, majd 1806-ban belépett a Kelet-indiai Társasághoz, és a következő hét évben Bengáliában szolgált. Holland Kelet-India brit megszállása idején ő végezte el Jáva felmérését (1814-16), majd visszatért Indiába. 1818-tól 1843-ig mindvégig India térképészeti felmérésén dolgozott, 1823-tól főfelügyelőként, 1830-tól pedig a földmérők főnökeként. Utóbbi minőségében bevezette a legpontosabb korabeli műszerek használatát. Vállalkozásuk során Everest és elődei felmérték a Himalájától az India déli csücskén fekvő Comorin-fokig húzódó 11,5 fok hosszúságú délkörívet. 1827-ben beválasztották a Royal Society tagjai közé, 1861-ben pedig lovaggá ütötték. Tiszteletére nevezték el 1865-ben a világ legmagasabb hegycsúcsát, a Mount Everestet

Everest, George, Sir
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info