História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2021.
febr. 26.
Hölbling Miksa halálának 120. évfordulója
Pécs, 1811. okt. 12. - Pécs, 1901. febr. 26.

Orvos
Baranya vármegye főorvosa volt. 1845-ben Baranya vármegyének orvosi helyirata c. művében áttekintő leírást adott a megye korabeli népességéről, közegészségügyi helyzetéről, az ott élő nemzetiségek szokásairól. Elsőként hívta fel a figyelmet az ormánsági magyarság körében terjedő egykézésre. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társaságának Pécsett tartott VI. közgyűlésének titkára volt, s szerkesztette az ez alkalomból kiadott kötetet.

Web dokumentumok

2021.
febr. 26.
Goldziher Károly születésének 140. évfordulója
Budapest, 1881. febr. 26. - Budapest, 1955. nov. 6.

Matematikus
Tanulmányait a budapesti és göttingeni egyetemen végezte. Felix Klein hatására érdeklődése az alkalmazott matematika felé fordult. 1904-1906-ban a készülő osztrák-magyar halandósági táblázat munkálatait magyar részről ő vezette. Középiskolai tanár, majd a polgári iskola tanárképző tanára, műegyetemi magántanár 1911-ben. 1935-ben műegyetemi rk. tanári címet kapott, 1945 után egyetemi ny.r. tanár. Nagyszámú dolgozatában főleg matematikai statisztikával, biztosítási matematikával és a matematika pedagógiájával foglalkozott. Az alkalmazott matematika egyik magyar úttörője.

Web dokumentumok

2021.
febr. 26.
Mados László (Kotzmann) születésének 120. évfordulója
Beregszász, 1901. febr. 26. - Budapest, 1945. jan. 2.

Talajvegyész, műegyetemi tanár
1926-ban vegyészmérnöki, 1929-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. Sigmond Elek mellett tanársegéd, majd adjunktus. Közben 1935-36-ban az egyiptomi kormány megbízásából megszervezte a kairói Mezőgazdasági Múzeum mezőgazdasági ipari, talaj- és trágyázástani osztályát és tanulmányozta az egyiptomi talajviszonyokat és öntözési eljárásokat. Hazatérése után műegyetemi magántanár és Sigmond Elek halála után a talajtan meghívott előadója. 1943-tól az újonnan szervezett talajtan tanszék ny. r. tanára. Tudományos munkássága a talajtan minden területére kiterjedt. Működése kezdetén főleg a humusz sajátosságaival és szerepével foglalkozott, majd a bázis-elnyelés jelenségével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekkel, és tömegvizsgálatokra alkalmas módszert dolgozott ki a talajok adszorpciós telítetlenségének meghatározására. Részt vett az ország talajtani térképezésének megkezdésében és foglalkozott a talajok vízháztartásának vizsgálatával. A Magyar Talajtani Társaság egyik alapítója és első elnöke 1943-ban.

Mados László (Kotzmann)
Web dokumentumok

2021.
febr. 26.
Arago, Dominique François Jean születésének 235. évfordulója
Estagel, Roussillon, Franciaország , 1786. febr. 26. - Párizs, 1853. okt. 2.

Francia matematikus, fizikus, csillagász, politikus
"1806-ban Biot-val együtt vezeti a méter pontos definíciójához szükséges geodéziai méréseket Spanyolországban. Ő ismertette a tudományos világgal Oersted kísérletét is. Nevét az Arago-kísérlet őrzi: forgó rézkorong fölé helyezett mágnestű forogni kezd. 1830-tól kezdve az Akadémia titkára. A politikai életben is részt vett (1848-ban miniszter volt) és igen kiterjedt tudománynépszerűsítő tevékenységet folytatott." (Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete) Optikában a színes polarizáció jelenségei, a kvarc optikai forgatóképességének felfedezése és a fény transzverzális hullám modellje segítségével adott magyarázata is az ő érdeme. A párizsi csillagvizsgáló igazgatója volt. A Marson és a Holdon egy-egy krátert, valamint a Neptunus egyik gyűrűjét nevezték el róla. Elhunyt akadémikus társai fölött mondott emlékbeszédeit magyarra is lefordították. (Dr. Radnai Gyula)

Arago, Dominique François Jean
Web dokumentumok

2021.
febr. 26.
Wallach, Otto halálának 90. évfordulója
Königsberg, Poroszország (ma Kalinyingrád, Oroszország), 1847. márc. 27. - Göttingen, Németország, 1931. febr. 26.

Német vegyész, Nobel-díjas
A göttingeni egyetemen tanult Friedrich Wöhlernél; 1869-ben doktorált. Ezután August Kekuléhez ment a Bonni Egytemre 1870-ben, ahol gyógyszerészetet tanított. 1876-ban nevezték ki professzorrá. 1889-től 1915-ig a göttingeni Kémiai Intézet igazgatója volt. A gyógyszerészeti készítményekben gyakran használt illóolajok egy csoportjának összetélét Bonnban kezdte el tanulmányozni. Kekulé nem hitt abban, hogy ezek az anyagok elemezhetők. Wallach azonban ismételt desztillációval szétválasztotta a bonyolult keverékek komponenseit. A fizikai tulajdonságok vizsgálata alapján meg tudta különböztetni a vegyületeket, amelyek közül sok nagyon hasonlított egymáshoz. Felfedezte, hogy az anyagok többsége a ma izoprenoidoknak nevezett csoporthoz tartozik. 1910-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki a természetes illatanyagokban található olajok elemzéséért.

Wallach, Otto
Web dokumentumok

2021.
febr. 26.
Dow, Herbert Henry születésének 155. évfordulója
Belleville, Ontario, Canada, 1866. febr. 26. - Midland, Michigan, USA, 1930. okt. 15.

Amerikai vegyészmérnök
Az édesapja feltalálói vénáját öröklő Dow Clevelandben tanult, a mai Case Western Reserve University elődjében. Már ekkor felkeltette érdeklődését a nagy sótartalmú föld alatti vizek brómtartalmának kivonása. 1891-ben szabadalmaztatott elektrolitikus módszere áttörést jelentett a vegyiparban. 1897-ben alapította a Dow Chemical Companyt, amely klór-, nátrium-, kalciumtartalmú vegyületeket és magnéziumot is előállított a nagy sótartalmú vizekből kivont ásványi anyagok felhasználásával. Az első világháború föllendítette a termelést. A cég az eljárások széles skáláját honosította meg a világháború után, kínálatát is jelentősen bővítette. Dow mintegy kilencven találmányt szabadalmaztatott.

Dow, Herbert Henry
Web dokumentumok

2021.
febr. 26.
Zewail, Ahmed Hasan születésének 75. évfordulója
Damanhour, Egyiptom, 1946. febr. 26. - Pasadena, Kalifornia, 2016. aug. 2.

Egyiptomi születésű amerikai vegyész, Nobel-díjas
Egyiptomban született, még egyetemre is Alexandriában járt, de doktori tanulmányait már az Egyesült Államokban folytatta. 1978-ban a Caltech-en kapott oktatói állást, 1982-ben pedig már amerikai állampolgárságot és egyetemi tanári kinevezést. Az 1999. évi kémiai Nobel-díjat a kémiai reakciók során a molekulák között lejátszódó folyamatok időbeli részleteinek kísérleti felderítéséért nyerte el. Gyors lézerek alkalmazásával femtoszekundumos felbontásban tudta megfigyelni az atomok mozgását, miközben azok a reagáló molekulákban átrendeződnek, ezáltal egy új tudományág, a femtokémia fejlődését indította el. Obama elnök tanácsadójának kérte fel, miközben új párbeszédet és műszaki-tudományos együttműködést hirdetett a muszlim világ felé. A Caltech-en az egyik nagy kutatócsoport vezetője volt, mellette számos országban tett tudományos látogatásokat. Magyarországon többször is járt, 2010-ben az ELTE díszdoktorává avatták. (Dr. Radnai Gyula)

Zewail, Ahmed Hasan
Web dokumentumok

2021.
febr. 25.
Rados Kornél születésének 120. évfordulója
Pozsonynádasd, Pozsony vm., 1901. febr. 25. - Budapest, 1985. máj. 27.

Építészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti műegyetem mérnöki karán 1926-ban szerzett oklevelet. Fiatal mérnökként magántervező irodákban dolgozott, ahol a tervezési, földmérési feladatok mellett kivitelezési gyakorlatot is szerzett. 1932-ben magas- és mélyépítési szerkezetek statikájával foglalkozó tervezőirodát nyitott Budapesten. 1944-ig több mint 80 különféle ipari, köz- és lakóépület tartószerkezeteinek tervei mellett a nyergesújfalui vasbeton híd, az újpest-káposztásmegyeri átemelő telep mérnöki feladatait oldották meg. 1944. októberében munkaszolgálatos, majd deportálták, 1945. novemberében tért haza. 1945-1948 között a Fővárosi Építési és Városrendezési Osztály műszaki főtanácsosa, majd vezető tanácsnoka. 1948-1950 között az Építéstudományi Intézet vezetője. 1950-től az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán egyetemi tanár. Megszervezte az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéket, melynek 1971-ig vezetője. 1952-1954 és 1957-1960 között a BME rektora.

Web dokumentumok

2021.
febr. 25.
Seres Iván halálának 55. évfordulója
Budapest, 1907. dec. 15. - Budapest, 1966. febr. 25.

Matematikus
Tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, 1930-ban matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1945-49-ben a budapesti Izrealita Fiúgimnáziumban tanított, 1949-1951-ig az Országos Széchényi Könyvtárban, 1951-52-ben az Erőmű- és Hálózattervező Vállalatnál (ERŐTERV), 1952-től haláláig az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetében, illetve későbbi nevén az MTA Matematikai Kutatóintézetében dolgozott. Fő kutatási területe: a polinomok irreducibilitási kérdései. Behatóan foglalkozott kombinatorikával és biztosítási matematikával is.

Web dokumentumok

2021.
febr. 25.
Gallyas Ferenc születésének 85. évfordulója
Győr, 1936. febr. 25. - Pécs, 2020. szept. 26.

Kémikus, neurobiológus, egyetemi tanár
Középiskolai tanulmányait Győrött végezte, vegyész diplomáját 1959-ben Budapesten az ELTE-n szerezte meg. 1959-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem Ideg Klinikáján a neuropatológiai laborban dolgozott, majd az Idegsebészeti Klinika munkatársa lett. 1988-ban nevezték ki egyetemi tanárnak. Kandidátus, majd 1984-ben az MTA doktora illetve habilitált egyetemi tanár. Nevéhez kapcsolódik az egész világon alkalmazott és róla elnevezett Gallyas-féle ezüst impregnációs módszer, 17 változatát alkalmazzák az ideg- szövet különböző morfológiai elemeinek feltüntetésére. Ezzel a módszerrel a sima izomsejtek és az elasztikus rostok polarizációs mikroszkóppal seleketive vizsgálhatók. Több éven át vendégprofesszorként dolgozott, többek között1988-ban és 1989-ben a Department of Neurosurgery, Yale University School of Medicine. Hosszabb ideig vendégprofesszora volt a Zentrum der Morpholgie, Johann Wolfgang von Goethe-Universität Frankfurt am Main. Kitüntetései: Schäffer Károly-emlékérem (1980) Ernst Jenő-díj (1981) Szentgyörgyi Albert-emlékérem (1993) Szentágothai János-emlékérem, Pro Universitate Emlékérem (1999) Magyar Köztársasági Érdemérem Lovagkeresztje (2004) Eötvös József-koszorú (2010) és Pro Facultate Medicinae, arany fokozat (2012). (Dr. Josef Makovitzky)

Gallyas Ferenc
Web dokumentumok

2021.
febr. 25.
Svedberg, Theodor halálának 50. évfordulója
Feleräng, Gävle mellett, Svédország, 1884. aug. 30. - Örebro, 1971. febr. 25.

Svéd vegyész, Nobel-díjas
Az uppsalai egyetemen doktorált 1907-ben, és ugyanitt kezdte meg pályáját. 1949-ben kinevezték az új Gustaf Werners Magkémiai Intézet igazgatójává. Ezt a posztot 1967-ig töltötte be. Első ultracentrifugája, amely 1924-ben készült el, a gravitációs erőnél 5000-szer nagyobb centrifugális erő előállítására volt képes. A későbbi változatok a gravitációs erő több százezerszeresét hozták létre. Az ultracentrifuga segítségével Svedberg rendkívül bonyolult fehérjék, például a hemoglobin molekulatömegét is pontosan megállapította. 1926-ban kémiai Nobel-díjat kapott a kolloidok kémiai vizsgálatáért és az ultracentrifugának, az akkori és későbbi kísérletek rendkívül fontos eszközének megalkotásáért. Később magkémiai problémákat tanulmányozott, hozzájárult a ciklotron továbbfejlesztéséhez. Segített tanítványának, Arne Tiseliusnak az elektroforézis kidolgozásában.

Svedberg, Theodor
Web dokumentumok

2021.
febr. 24.
Tóth György halálának 20. évfordulója
Pestszentlőrinc, 1934. nov. 24. - Acsád, 2001. febr. 24.

Csillagász
Egyetemi tanulmányait 1953-ban a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen kezdte, majd egy év múlva a Budapesti ELTE-n folytatta, s szerzett kutató vegyész-fizikus diplomát. Első munkahelye a KFKI Csillebérci Atomreaktoránál volt, ahol magkémiai kutatásokkal foglalkozott. Az Egyesült Izzóban vákuumtechnikával, illetve a szilícium félvezető vegyületek kutatásával foglalkozott. 1959-ben külföldi ösztöndíjat nyert a prágai Károly Egyetemre. 1959 októberében került Szombathelyre, - Detre László professzor ajánlásával - hogy itt végezze az 1958-ban megkezdett mesterséges hold megfigyelések tudományos irányítását. Ő volt a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium vezetője 1959-1993-ig. Az intézmény az ő vezetésével 1978-tól az ELTE TTK Csillagászati Tanszéke szervezetébe került, így több mint egy évtizedig végzett egyetemi oktatói tevékenységet is. Szakcsillagászati tevékenysége mellett egész életében nagy figyelmet fordított a csillagászati ismeretterjesztésre, a csillagászat oktatására. Amatőrcsillagász generációk nőttek fel a keze alatt. 1996-tól a Szombathelyi Tudományos Társaság tagja volt.

Tóth György
Web dokumentumok

2021.
febr. 24.
Lobacsevszkij, Nikolaj Ivanovics (Lobachevsky, Nikolai Ivanovich) halálának 165. évfordulója
Nyizsnyij Novgorod, Oroszország, 1792. dec. 1. - Kazany, 1856. febr. 24.

Orosz matematikus
1811-ben szerezte meg a kazányi egyetem diplomáját. 1814-ben az egyetemen oktatott, 1822-ben professzor, 1827-ben az egyetem rektora lett. 1846-ban romló egészségi állapota miatt elbocsátották az egyetemről. A hiperbolikus geometria egyik megalkotója. Eredményeit egy kazányi folyóiratban publikálta 1829-30-ban, majd 1840-ben egy Berlinben megjelent könyvben is közölte. A közlésben megelőzte Bolyai Jánost, akinek Appendix-e 1831-ben jelent meg. Lobacsevszkij haláláig nem tudott Bolyai munkájáról, aki pedig később értesült Lobacsevszkij eredményeiről. Lobacsevszkij hiperbolikus geometriára vonatkozó eredményeinek sem volt életében jelentős visszhangja. Mindkettejük eredményeire elsősorban Riemann munkássága nyomán figyelt fel a matematikai világ. Ma a hiperbolikus geometriát Bolyai-Lobacsevszkij-geometriának nevezik.

Lobacsevszkij, Nikolaj Ivanovics (Lobachevsky, Nikolai Ivanovich)
Web dokumentumok

2021.
febr. 24.
Graebe, Carl James Peter (Gräbe, Karl) születésének 180. évfordulója
Frankfurt am Main, Németország, 1841. febr. 24. - Frankfurt am Main, 1927. jan. 19.

Német szerveskémikus
A Heidelbergi Egyetemen végzett, majd Robert Wilhelm Bunsen tanársegéde lett. Később Berlinben Adolf von Baeyer, aki maga az indigót szintetizálta elsőként, vette rá, hogy kísérelje meg az alizarin szintézisét. Graebe kimutatta, hogy ez a vegyület a kőszénkátrányban is található antracén származéka, majd az antracénnal rokon antrakinonból elő is állította. Carl Liebermann-nal együtt 1868-ban szintetizálta az alizarint; ez a narancsvörös festék hamar kiszorította a textiliparban a természetes buzérfestéket. Az eljárásra 1869-ben szabadalmat szerzett. Graebe 1870-től 1877-ig Königsbergben, 1878-tól 1906-ig Genfben lett egyetemi tanár volt. Ő vezette be az orto-, meta-, és para- prefixumokat a szerves kémiában, olyan vegyületek lehetséges három izomér állapotának jelölésére, amelyekben a benzolgyűrűhöz két kémiai csoport kapcsolódik.

Graebe, Carl James Peter (Gräbe, Karl)
Web dokumentumok

2021.
febr. 24.
Lebegyev, Pjotr Nyikolajevics (Lebedev, Pyotr Nikolaevich) születésének 155. évfordulója
Moszkva, Orosz Birodalom, 1866. febr. 24. - Moszkva, 1912. márc. 1.

Orosz fizikus
A strasbourgi egyetemen doktorált fizikából 1891-ben. Hazatérve a moszkvai egyetem fizika professzora volt. 1911-ben, tiltakozva a közoktatási miniszter intézkedései ellen, nyugdíjba vonult. Lebegyev hozta létre az első orosz fizikai iskolát. Az elektromágneses hullámok kísérleti vizsgálatával foglalkozott. Elsőként mérte meg fény nyomását. Ezzel elsőként adta Maxwell elektromágnességre vonatkozó elméletének kísérleti igazolását. Nevét az Orosz Tudományos Akadémia fizikai kutatóintézete viseli Moszkvában.

Lebegyev, Pjotr Nyikolajevics (Lebedev, Pyotr Nikolaevich)
Web dokumentumok

2021.
febr. 24.
Oberhettinger, Fritz születésének 110. évfordulója
Gelsenkirchen-Buer, Németország, 1911. febr. 24. - Seal Rock, Oregon, 1993. jún. 2.

Német-amerikai matematikus
1936-ban Breslau-ban (ma Wroclaw, Lengyelország) fejezte be egyetemi tanulmányait. És 1942-ben doktorált Wilhelm Magnus vezetése mellett a Humboldt Egyetemen, Berlinben. Továbbra is együtt dolgoztak speciális függvények táblázatain. A 2. világháboró után követte Magnust az ún. Bateman-projekt munkatársaként a California Institute of Technology-ra, az Egyesült Államokba. Az Arthur Erdélyi-W. Magnus-F. Oberhettinger-F. Tricomi: Higher transcendental functions ma is alapműnek számít. 1958-tól az Oregon State University professzora volt.

Web dokumentumok

2021.
febr. 24.
Shannon, Claude Elwood halálának 20. évfordulója
Petoskey, Michigan, USA, 1916. ápr. 30. - Medford, Massachusetts, 2001. febr. 24.

Amerikai matematikus, mérnök, híradástechnikus, informatikus
A University of Michigan-en, majd a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT) tanult. 1941 és 1956 között a Bell Telephone Laboratories-nél dolgozott villamosmérnökként. Az MIT híradástechnikai karán 1956-tól volt vendégprofesszor, majd 1957-től rendes professzor, azonban konzultánsként továbbra is dolgozott a Bell Laboratóriumnak is. A matematikai információelméletet megalapozó könyve, "A kommunikáció matematikai elmélete" 1949-ben jelent meg. Felismerte, hogy az áramkörökben alkalmazott kapcsolók működése a Boole-algebra segítségével írhatók le. Jelentős eredményeket ért el az automaták elméletében, a gráfelméletben, a kriptográfiában. Ő publikálta az első sakkozó programot. Számos fontos fogalom bevezetése fűződik a nevéhez, így a Shannon-entrópia és a Shannon-kapacitás. Tagja volt számos tudományos társaságnak, és sok kitüntetésben, díjban részesült.

Shannon, Claude Elwood
Web dokumentumok

2021.
febr. 23.
Briggs, Henry születésének 460. évfordulója
Worley Wood, Yorkshire, Anglia, 1561. febr. 23. - Oxford, 1630. jan. 26.

Angol matematikus
Cambridge-ben 1581-ben szerzett diplomát és itt kezdett tanítani. 1596-1620-ig a geometria professzora volt a Gresham College-ben, Londonban, majd a geometria professzora lett Oxfordban. Miután megismerte Napier logaritmustáblázatát, felkereste Napiert. Konzultációjuk során alakult ki a logaritmus ma használt definíciója, amely a tízes alapot használja. 1617-ben, Napier halálának évében Briggs megjelentette az első logaritmustáblát, amely az 1-1000-ig terjedő számok 8-jegyű logaritmusát tartalmazta, 1624-ben pedig további, 30000 szám 14-jegyű logaritmusát tartalmazó táblázatot. A tízes alapú logaritmust sokáig Briggs-féle logaritmusnak nevezték.

Briggs, Henry
Web dokumentumok

2021.
febr. 22.
Karai Sándor halálának 85. évfordulója
Szentes, 1859. febr. 11. - Debrecen, 1936. febr. 22.

Matematika- és fizikatanár, főgimnáziumi igazgató
Iskoláit Szentesen kezdte, majd a debreceni főgimnáziumban érettségizett. Nagyon jó tanuló volt, megnyerte a matematika pályázatot, első volt a görög műfordításból is. A budapesti tudományegyetemen és műegyetemen tanult, hallgatója volt a tanárképző intézetnek is. 1883-ban kapta meg matematika-fizika szakos tanári diplomáját. Tanári pályáját Szatmárnémetiben kezdte. 1884-től tanított Debrecenben. Székfoglaló értekezése "A valószínűségszámításról" szólt. 20 évig volt tanár, 17 évig igazgató, 13 évig kollégiumi igazgató. 50 évig munkálkodott a református tanügy előbbrevitelén, a diákok és a tanárok érdekében. 1896-tól 1902-ig a Debreceni Protestáns Lap tanügyi rovatát vezette. Az ő erőteljes szorgalmazására, saját igazgatói működése alatt épült meg 1912-14-ben a református főgimnázium gyönyörű új épülete a Péterfia utcában. Az épületben ma református tanítóképző működik.

Karai Sándor
Web dokumentumok

2021.
febr. 22.
Polányi Mihály (Polanyi, Michael) halálának 45. évfordulója
Budapest, 1891. márc. 11. - Northampton, Anglia, 1976. febr. 22.

Vegyész, szociológus, filozófus
Budapesten végezte az orvosi egyetemet 1913-ban, majd 1917-ben fizikai kémiából doktorált. Az 1. világháború alatt katonaorvos, a Károlyi-kormányban egészségügyi államtitkár volt. A forradalmak után Németországba emigrált, ahol először a karlsruhei egyetemen, majd a berlini Kaiser Wilhelm Institutban fizikai kutatásaival ért el jelentős tudományos eredményeket. Elsősorban a folyadékok kémiájával és röntgendiffrakciós vizsgálatokkal foglalkozott. Később figyelme az adszorpciós termodinamika felé fordult. A szakirodalom Polanyi-Dubinin egyenletnek nevezi az adszorpciós potenciál kiszámítására használatos képletet. Berlinben kötött életre szóló barátságot Wigner Jenővel. 1933-ban elhagyta Németországot, Angliában a manchesteri egyetem fizikai-kémiai tanára lett és főként reakciókinetikai vizsgálataival vált ismertté. Fontos eredményeket ért el a rugalmas anyagok deformációjával kapcsolatban. Ekkoriban kezdett közgazdaságtani, szociológiai, politikai és tudományfilozófiai kérdésekkel foglalkozni. 1948-ban a manchesteri egyetem szociológiaprofesszora lett. Közgazdasági nézeteire J. M. Keynes tanai hatottak. Az ötvenes években megvált manchesteri katedrájától, s mint az oxfordi Merton College tagja végzett kutatómunkát. Fő műve a "Personal Knowledge" (Személyes tudás) című munka, amelyben a pozitivista tudományelmélettel szemben álló nézeteit fejtette ki. Fia, John C. Polanyi, Nobel-díjas kémikus.

Polányi Mihály (Polanyi, Michael)
Web dokumentumok

2021.
febr. 22.
Méhes Károly születésének 85. évfordulója
Budapest, 1936. febr. 22. - Pécs, 2007. jan. 20.

Gyermekgyógyász, egyetemi tanár
Orvosi diplomáját 1960-ban kapta meg. 1960-1964 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Patológiai Intézetének volt munkatársa, majd 1973-ig ugyanitt az egyetemi Gyermek klinika munkatársa, itt megszervezte a kromoszómalabort. A klinikai genetika így lett tudományos munkásságának alapja. 1973-ban kinevezték a Győri Petz Aladár Kórház gyermek-osztályának vezető főorvosává, amelyet ő Magyarország egyik legmodernebb gyermekosztályává fejlesztett. 1987-ben, mint igazgató egyetemi tanár tért vissza Pécsre, az egyetem gyermek klinikájára. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező-, majd 1995-ben rendes tagja lett. 1994-ben a német Leopoldina Akadémia tagjává-, majd 1995-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Kitüntetései: Széchenyi díj, Szilárd Leó-díj, Schöpf-Mérei díj, 2001-ben a Kerpel-Fronius emlékérem és 2004-ben a Batthyány-Strattmann László-díj. 2007. január 20-án családi körben halt meg, váratlanul. Hosszú idő után ő lett az a kiemelkedő magyar orvos, akiről 2011-ben szindrómát neveztek el. Ez a tünetegyüttes tulajdonképpen születési genetikai hiba, a következő tünetekkel: aszimmetrikus arc, jelzésértékű a fülek állása és formája, szellemi fogyatékosság és a szemek kancsalsága. (Dr. Josef Makovitzky)

Méhes Károly
Web dokumentumok

2021.
febr. 22.
Quetelet, Lambert Adolphe Jacques születésének 225. évfordulója
Gent, Belgium, 1796. febr. 22. - Brüsszel, 1874. febr. 17.

Belga matematikus, csillagász, statisztikus
Gentben született és ott is tanult, matematikából szerzett doktorátust. Kormányzati és magántámogatók segítségével 1828-ban megalapította a brüsszeli csillagászati obszervatóriumot. Gentben és Brüsszelben tanított matematikát. Szerteágazó tudományos tevékenységet fejtett ki több tudományterületen, a csillagászatban, meteorológiában, statisztikában, kriminológiában és más területeken. Egyike volt az elsőknek, akik statisztikai módszereket alkalmaztak a társadalmi jelenségek, így a bűnözés, öngyilkosság és más jelenségek vizsgálatára. Több statisztikai társaság és folyóirat megalapítója volt. Ő vezette be a testsúly egészséges, vagy kóros jellegének jellemzésére szolgáló, ma is használatos testtömeg-indexet, amelyet róla Quetelet-indexnek is neveznek. A Belga Királyi Akadémia tagja, nevét az 1239.sz. kisbolygó is őrzi. (Bartha Lajos)

Quetelet, Lambert Adolphe Jacques
Web dokumentumok

2021.
febr. 22.
FitzGerald, George Francis halálának 120. évfordulója
Dublin, Írország, 1851. aug. 3. - Dublin, 1901. febr. 22.

Ír fizikus
A dublini Trinity College-ban tanult, majd 1877-ben itt is kezdett tanítani, 1881-ben lett professzor. Egyike volt az elsőknek, akik felismerték Maxwell eredményeinek jelentőségét. Az elektromágneses sugárzás tanulmányozása során felismerte, hogy az oszcilláló elektromos áram elektromágneses hullámokat kelt. Ezt a felismerést később a német Heinrich Hertz igazolta kísérletileg. Legfontosabb eredményeként a fénysebesség mérésére szolgáló, 1887-ben elvégzett Michelson-Morley-kísérlet eredményeit vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a mozgó test a mozgás irányában megrövidül a nyugalmi hosszához képest. Erre a gondolatra jutott a holland Hendrik Lorentz is 1895-ben FitzGeraldtól függetlenül, ő matematikailag részletesebben dolgozta ki az elméletet. A testeknek ezt az alakváltozását ezért a Lorentz-kontrakció név mellett Lorentz-FitzGerald-kontrakciónak is nevezik.

FitzGerald, George Francis
Web dokumentumok

2021.
febr. 21.
Hofmann Károly (Hoffmann) halálának 130. évfordulója
Ruszkabánya, 1839. nov. 27. - Budapest, 1891. febr. 21.

Geológus, bányamérnök, műegyetemi tanár
A freibergi akadémián és a heidelbergi egyetemen tanult Bunsen és Kirchhoff vezetésével. 1864-től a budapesti műegyetem ásvány- és földtani tanszékének tanára. 1869-ben az akkor szervezett Földtani Intézet főgeológusává nevezték ki. A Természettudományi Közlöny ásvány- és földtani közleményeinek rovatát vezette. Nagy érdemei vannak Magyarország részletes geológiai felvételezésében és a földtani térképezés területén. Tudományos szempontból elsősorban a Nyugatmagyarországi kövületes devon-rögök földtani viszonyaira, a Budai- és a Mecsek hegység földtanára, valamint a Déli Bakony bazaltjaira vonatkozó vizsgálatai és megállapításai jelentősek. 1871-től az MTA tagja.

Hofmann Károly (Hoffmann)
Web dokumentumok

2021.
febr. 21.
Polikeit Károly halálának 100. évfordulója
Pozsony, 1849. márc. 30. [29.] - Pozsony, 1921. febr. 21.

Matematika- és fizikatanár, amatőrcsillagász, főgimnáziumi igazgató
Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte, ahol a mennyiségtan, természettan és az ábrázoló mértanból tanári képesítést szerzett. 1872-82-ig a pozsonyi városi reáliskolában tanított, 1882-től pedig pozsonyi gimnázium tanára. 1896-tól igazgató a pozsonyi Katholikus Főgimnáziumban és amatőrcsillagász. Jól berendezett magán-csillagvizsgálója volt, tevékenyen részt vett a Pozsonyi Természettudományi és Orvos Egyesület munkájában, ahol számos csillagászati előadást tartott, és cikkeket írt az egyesület közlönyébe. Rendszeres "hullócsillag" megfigyeléseket végzett az ógyallai obszervatóriummal együtt.

Web dokumentumok

2021.
febr. 21.
Desargues, Girard (Gérard) születésének 430. évfordulója
Lyon, Franciaország, 1591. febr. 21. - Lyon, 1661. okt. [szept.]

Francia matematikus, építész
Gazdag családból származott, így nem kényszerült kenyérkereső foglalkozásra. 1626 és 1650 között Párizsban matematikával és fizikával, elsősorban geometriával foglalkozott. Descartes, Pascal és Mersenne köréhez tartozott. 1635-ben a párizsi Akadémia tagja lett. 1636-ban könyvet írt a perspektíváról. E műben először alkalmazta a perspektíva megszerkesztéséhez a koordináta-módszert és az axonometria alapelveit. Legfontosabb munkája az 1639-ben megjelent műve a kúpszeletekről. 1648-ban fogalmazta meg a háromszögekre vonatkozó alapvető tételét, az ún. Desargues-tételt. Gondolatait nem publikálta széles körben, így munkái feledésbe merültek, s csak a 19. századi újrafelfedezésük után váltak ismertté és a geometriai kutatások megtermékenyítőivé.

Desargues, Girard (Gérard)
Web dokumentumok

2021.
febr. 21.
Kamerlingh Onnes, Heike halálának 95. évfordulója
Groningen, Hollandia, 1853. szept. 21. - Leiden, 1926. febr. 21.

Holland fizikus, Nobel-díjas
1871-től 1873-ig a Heidelbergi Egyetemen tanult és dolgozott, elsősorban Robert Bunsen és Gustav Kirchhoff német fizikusok társaságában. A Groningeni Egyetemen 1879-ben doktorált, tanított a Delfti Műszaki Főiskolán (1878-82). 1882-től 1923-ig a kísérleti fizika professzora volt a Leideni Egyetemen. Az alacsony hőmérsékletek fizikájában elért eredményeiért, a folyékony hélium előállításáért kapta meg 1913-ban a fizikai Nobel-díjat. Felfedezte a szupravezetést, azt a jelenséget, hogy bizonyos anyagok kellően alacsony hőmérsékleten szinte teljesen elveszítik elektromos ellenállásukat.

Kamerlingh Onnes, Heike
Web dokumentumok

2021.
febr. 21.
Banting, Frederick Grant, Sir halálának 80. évfordulója
Ontario, Alliston, Kanada, 1891. nov. 14. - Újfundland, Musgrave Harbour, 1941. febr. 21.

Kanadai orvos, Nobel-díjas
A Torontói Egyetemen tanult orvostudományt. Az 1. világháború alatt a kanadai hadsereg hadikórházaiban szolgált. A háború után Torontóban befejezte tanulmányait és ortopéd sebész lett. 1920 júliusától Londonban (Ontario) praktizált, e mellett ortopédiát és farmakológiát tanított a University of Western Ontario-n. Eközben azonban foglalkoztatta az, hogyan lehetne izolálni a hasnyálmirigy Langerhans-szigetei által kiválasztott hormont, amely a cukorbetegség kezelését lehetővé tenné. A Torontói Egyetemen 1921-ben John Macleodhoz, a cukorbetegség elismert szakértőjéhez fordult, aki kutatási lehetőséget adott neki laboratóriumában. Itt Charles Best segítségével sikerült izolálnia az inzulint, hamarosan megindulhatott az ipari előállítás is. A felfedezésért Banting és Macleod 1923-ban megosztva megkapták az orvosi Nobel-díjat. Banting felháborítónak tartotta, hogy Best nem részesült a Nobel-díjban, mivel ez időben még nem fejezte be egyetemi tanulmányait, ezért a díj összegének rá eső részét megosztotta Best-tel. A továbbiakban a rák kutatásán is dolgozott. Az 1930-as években Banting katonai kutatási projektekben vett részt, így foglalkozott a repülés fiziológiai problémáival, részt vett a pilóták számára készített ún. anti-G-ruha első generációjának kifejlesztésében, valamint biológiai fegyverek kutatásában is. A háború alatt katonai szolgálatba lépett, repülőbalesetben halt meg.

Banting, Frederick Grant, Sir
Web dokumentumok

2021.
febr. 21.
Bremermann, Hans-Joachim halálának 25. évfordulója
Bréma, Németország, 1926. szept. 14. - Berkeley, California, USA, 1996. febr. 21.

Német-amerikai matematikus, biofizikus
A münsteri egyetemen doktorált 1951-ben 1952-től az Egyesült Államokban tanított, eleinte a Stanford, majd a Harvard Egyetemen. 1954-55-ben ismét egy évet töltött Münsterben, majd visszatért az Egyesült Államokba. Egy-egy évet töltött Princetonban és Seattle-ben, majd ismét Princetonban. 1959-től a University of California-n tanított Berkeley-ben, 1966-tól, mint professzor. Kutatási területe eleinte a komplex analízis volt, foglalkozott a Laurent Schwartz-féle disztribúciók vizsgálatával. Az 1960-as évek végén érdeklődése a tiszta matematika felöl a biológia matematika problémái felé fordult. Foglalkozott a mesterséges intelligenciával, jelentősen hozzájárult a genetikus algoritmusok fejlesztéséhez. Fontos eredményeket ért el módszereinek a betegségek kialakulására és terjedésére való alkalmazásával.

Bremermann, Hans-Joachim
Web dokumentumok

2021.
febr. 20.
Haas, Arthur Erich halálának 80. évfordulója
Brno, Morvaország (ma Csehország), 1884. ápr. 30. - Chicago, Illinois, USA, 1941. febr. 20.

Osztrák-amerikai fizikus
Bécsi, majd göttingeni egyetemi tanulmányok után 1906-ban doktorált Göttingenben - antik fényelméletekből. Miután Bécsben sikertelenül próbálkozott egy másik fizikatörténeti témával habilitálni, atomfizikai elméleti kutatásba fogott. 1910-ben, három évvel a Bohr modell megszületése előtt az atomi elektronok Rutherford-féle bolygómodelljének és a Planck-féle kvantumhipotézisnek az összeegyeztetését tűzte ki célul. Próbálkozását nagy visszatetszéssel fogadták a bécsi kísérleti fiziko-kémikusok, míg végül 1912-ben Hasenöhrl elfogadta habilitációul "az elektroncsoportok egyensúlyi helyzetéről" írt dolgozatát. Bécs után Lipcsében majd Londonban tanított az egyetemen, életének utolsó öt évében az Egyesült Államokban volt professzor. Az 1920-as években német nyelven megjelent könyvei, amelyekben a kvantummechanikát és a kvantumkémiát hozta közel az érdeklődő olvasókhoz, sok tehetséges fiatalnak csináltak kedvet az új fizikához. Köztük volt Lew Kowarski is. (Dr. Radnai Gyula)

Haas, Arthur Erich
Web dokumentumok

2021.
febr. 19.
Clusius Károly (Carolus, L'Escluse, Charles de) születésének 495. évfordulója
Arras, Németalföld, (ma Franciaország), 1526. febr. 19. - Leiden, Németalföld (ma Hollandia), 1609. ápr. 4.

Francia botanikus
Jogot tanult a leuweni, marburgi s wittenbergi egyetemeken. 1550-ben Montpellierbe ment, ahol Rondelet Vilmos orvos és természettudós az orvosi és természettudományokat kedveltette meg; ettől fogva különös előszeretettel foglalkozott a füvészettel. Sokat utazott Európában, Ázsiában és Afrikában. Utazásai során többször eljutott Magyarországra is (Pozsony, Sopron, Szentgotthárd, Németújvár). miután 1573-1587-ig Bécsben, Miksa császár udvarában élt. Sok osztrák és magyar főúrral ismerkedett meg és korának jelesebb természettudósaival tudományos összeköttetésbe lépett, így Fabricius Pállal, Zsámboki Jánossal és Beythe Istvánnal. 1592-ben meghívta őt a leideni egyetem tanítani. 1593-ban ő alapította meg az akkoriban még kuriózumnak számító, de azóta is működő botanikus kertet. Valamint ő volt az is, aki a holland gazdaság két fontos nemzeti termékét, a tulipánt és burgonyát megismertette a helyiekkel. Az Országos Erdészeti Egyesület szakmai kitüntetést nevezett el róla.

Clusius Károly (Carolus, L'Escluse, Charles de)
Web dokumentumok

2021.
febr. 19.
Mach, Ernst halálának 105. évfordulója
Chirlitz-Turas, Morvaország, (ma Brno része, Csehország), 1838. febr. 18. - Vaterstetten, (Haar mellett), Németország, 1916. febr. 19.

Morva születésű osztrák fizikus, filozófus
Tanárgyerek volt, szülei 15 éves koráig nem járatták nyilvános iskolába. A Bécsi Egyetemen matematikát, fizikát és filozófiát hallgatott és már 22 évesen doktorált fizikából. Bécsben, majd Grazban az optikai és a hangtani Doppler-effektust kutatta. Sikerrel pályázta meg 1867-ben a prágai német egyetem kísérleti fizika tanszékét, amelyet azután 28 éven át nem is hagyott el. Fő kutatási területe az érzékelés vizsgálata volt, ezt fokozatosan szélesítette ki pszichofiziológiai irányban. A fenomenológiai kutatás híve volt, amit filozófiailag is igyekezett alátámasztani. Filozófiája nagy hatással volt kora tudósaira, többek között Einsteinre is. Érdekes módon egy magyar fizikatanár, Antolik Károly kísérletei terelték figyelmét a hangrobbanások és általában a hangsebességnél gyorsabban repülő testek mozgásának vizsgálatára. Itt elért eredményei nyomán nevét a Mach-szám őrzi a repülés gyakorlati szakemberei körében, míg az érzékelés-tudomány művelői a Mach-sávok felismerésének tudósát tisztelik benne. Eredményeit többek között Békésy György alkalmazta kutatásaiban. (Dr. Radnai Gyula)

Mach, Ernst
Web dokumentumok

2021.
febr. 18.
Debreczeni Márton halálának 170. évfordulója
Magyargyerőmonostor, 1802. jan. 25. - Kolozsvár, 1851. febr. 18.

Bánya- és kohómérnök
Szegény sorból emelkedett debreceni és selmeci tanulmányok után a bányamérnökségig. A hazai bányászat és kohászat gépesítésének úttörőjeként sokat tett az erdélyi fém- és vaskohászat korszerűsítéséért, s így a teljesen elhanyagolt üzemeket igen rövid idő alatt nyereségessé tette. A kohóknál felhalmozott salakot ő használta először kéngyártásra és a zalatnai főkohóknál ő vezette be a vasgálic- és rézgálicgyártást. Megoldotta az aranynak és az ezüstnek a feketeszénből való "kiejtését". Számos újítása közül a legjelentősebb a kohók levegőellátását biztosító, róla elnevezett csigafúvó. 1848-ban az Erdély unióját tárgyaló erdélyi bizottság tagja, majd a Kossuth vezette Pénzügyminisztériumban volt tanácsos. A szabadságharc bukása után forradalmi magatartása miatt perbe fogták és elbocsátották állásából. Kohászati kísérletei során szerzett súlyos betegsége miatt munkaképtelenné válva a legnagyobb nyomorban halt meg. Hagyatékában műszaki vonatkozású szakmunkáin kívül számos szépirodalmi mű maradt, amelyek közül az 1826-ban íródott hőskölteménye, A kiovi csata.

Debreczeni Márton
Web dokumentumok

2021.
febr. 18.
Varsányi György születésének 100. évfordulója
Budapest, 1921. febr. 18. - Budapest, 2010. dec. 8.

Fizikai kémikus, egyetemi tanár
1948-ban a Szegedi Tudományegyetemen szerzett kémia bölcsészdoktori oklevelet, ettől az évtől egészen nyugdíjba vonulásáig, 1991-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Kémia Tanszékén dolgozott. 1960-ban nevezték ki egyetemi tanárnak. 1965-től 1986-ig ő vezette a tanszéket. 1959 és 1963 között a Vegyészmérnöki Kar dékánja volt. A Műegyetemre kerülve ő honosította meg az optikai spektroszkópiát, mint új kutatási területet. 1957-ben irányításával indultak meg a molekulaspektroszkópiai kutatások az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetben, ahol a 70-es évekig részállásban dolgozott. Az 1980-as években szilárd anyagok felületének ionizációs spektroszkópiai vizsgálatával foglalkozott, bekapcsolódva az MTA Szervetlen Kémiai Kutatólaboratóriumának munkájába. Különösen jelentős a benzolszármazékok infravörös és Raman-színképének elemzésére kidolgozott módszere. 1994-ben elsőként ő kapott Polányi-díjat.

Varsányi György
Web dokumentumok

2021.
febr. 18.
Thäbit ibn Qurra (Szábit ibn Kurra - Al-Sabi Thabit ibn Qurra al-Harrani) halálának 1120. évfordulója
Harran, Mezopotámia (ma Törökország), 836. - Bagdad, (ma Irak), 901. febr. 18.

Arab matematikus, csillagász, orvos, filozófus
Kora egyik legkiemelkedőbb tudósa volt, csillagászattal, filozófiával, földrajzzal és zenével is foglalkozott. Fiatalon pénzváltónak tanult, majd Bagdadba ment, ahol filozófiát és matematikát hallgatott. Tanulmányai végeztével visszatért szülővárosába, ahol vallási vitákba keveredett, ezért Bagdadba, al-Mutadid kalifa udvarába ment, akinek támogatását élvezve nyugodtan tudott dolgozni. Nagymértékben elősegítette az arab tudományok fejlődését azzal, hogy sok görög matematikai és csillagászati könyvet fordított arab nyelvre. Maga is írt ilyen tárgyú munkákat. Nevéhez fűződik a számelmélet egyes területeinek továbbfejlesztése, különösen a Püthagorasz által ismertetett barátságos számok területén. Hozzájárult a statika megalapozásához a testek, rudak és emelők egyensúlyának vizsgálatával. A csillagászatban a Nap és a Hold mozgását vizsgálta.

Thäbit ibn Qurra (Szábit ibn Kurra - Al-Sabi Thabit ibn Qurra al-Harrani)
Web dokumentumok

2021.
febr. 18.
al-Tusi, Nasir al-Din Muhammad ibn Muhammad születésének 820. évfordulója
Tus Perzsia, (ma Irán), 1201. febr. 18. - al-Kazimiyah (Bagdad közelében) Irak, 1274. jún. 26.

Perzsa muzulmán filozófus, csillagász, matematikus, természettudós
A mai Irán területén született. A muszlim vallás siita ágához tartozott. Muszlim teológiát és filozófiát tanult korának jeles tudósaitól. Perzsia mongolok által való meghódítása idején erődítményekben folytathatta munkásságát. Mikor 1256-ban a mongol Hulegu (Hulaku) kán elfoglalta Alamut erődítményt, al-Tusi a kán szolgálatába állt. A kán obszervatóriumot építtetett számára a mai Észak-Irán területén. Az iszlám tudomány egyik legnagyobb tudósa volt, nagyszámú írása maradt fenn, a matematika, csillagászat, filozófia és teológia terén. Számos görög tudóshoz írt kommentárokat, hatással volt európai tudósokra. Matematikusként főleg a trigonometria és a gömbháromszögtan terén munkálkodott, ő fogalmazta meg a sinus tételt. Csillagvizsgálója az akkori idők legjobb eszközeivel volt felszerelve. A korábbiaknál pontosabb bolygó-táblázatot, (az ún. Ilkhani-táblázat) szerkesztett, amely a 15. századig Európában is alkalmazásban maradt. Nevét ma a 10269.sz. kisbolygó is őrzi. (Bartha Lajos)

al-Tusi, Nasir al-Din Muhammad ibn Muhammad
Web dokumentumok

2021.
febr. 18.
Brongniart, Adolphe Théodore halálának 145. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1801. jan. 14. - Párizs, 1876. febr. 18.

Francia botanikus
1831-től haláláig a párizsi Nemzeti Természetrajzi Múzeumban dolgozott, 1846-47-ben, mint az intézmény igazgatója. Rendszerezte a fosszilis, ősmaradványokban fennmaradt növényeket, s ennek során kimutatta a kihalt és a ma élő formák közötti kapcsolatokat, még az előtt, hogy Charles Darwin közzétette volna az evolúcióra vonatkozó elméletét. Ezért a modern paleobotanika megalapítójának tekintik. Értékes eredményekkel járult hozzá a zárvatermő növények alaktanához, főleg a pollen virágpor és a porzó kialakulásának leírásával.

Brongniart, Adolphe Théodore
Web dokumentumok

2021.
febr. 18.
Jacobi, Carl Gustav Jacob halálának 170. évfordulója
Potsdam, Poroszország, 1804. dec. 10. - Berlin, 1851. febr. 18.

Porosz matematikus
Berlinben végezte az egyetemet, ott is doktorált. 1826-tól nyugdíjazásáig a königsbergi egyetem tanára volt. Nemcsak eredményes kutató, hanem kiváló előadó is volt. Dirichlet mellett főként az ő munkásságának köszönhető, hogy a matematikai kutatások centruma áttevődött Franciaországból Az elliptikus függvények elméletének egyik megalapozója, a determinánsok eredményes kutatója. Németországba. Dirichlet-hez nemcsak barátság, hanem rokoni kötelék is fűzte: apósa volt. Nevét őrzi többek között a függvénytanban alapvető fontosságú Jacobi-féle determináns, a holdon a Jacobi kráter.

Jacobi, Carl Gustav Jacob
Web dokumentumok

2021.
febr. 18.
Yule, George Udny születésének 150. évfordulója
Morham, Skócia, 1871. febr. 18. - Cambridge, Cambridgeshire, Anglia, 1951. jún. 26.

Brit statisztikus
A University College London-on végzett mérnöki tanulmányokat. Két évet töltött mérnöki munkával, majd egy évig Hertz mellett Németországban fizikai kutatásokat végzett. Karl Pearson mellett a University College London demonstrátora lett, ettől kezdve matematikai statisztikával foglalkozott. Itt tanított 1912-ig, amikor a Cambridge-i egyetem meghívta, ezután itt volt professzor nyugdíjbavonulásáig, 1931-ig. 1911-ben jelent meg "Introduction to the Theory of Statistics" című könyve, mely alapműnek számít. 1950-ben jelent meg a 14. kiadása, melyet már Maurice Kendall-lal, mint szerzőtárssal jegyzett. Kutatásai során idősorok elemzésével foglalkozott, bevezette a korrelogram fogalmát. A Royal Society tagjává választották 1921-ben. Nevéhez fűződik a Yule-Walker egyenlőség és a Yule-Simpson eloszlás.

Yule, George Udny
Web dokumentumok

2021.
febr. 17.
Konkoly Thege Miklós halálának 105. évfordulója
Pest, 1842. jan. 20. - Budapest, 1916. febr. 17.

Fizikus, csillagász
Az MTA tagja, országgyűlési képviselő, műszertervező, földbirtokos. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen és a Berlini Egyetemen végezte, fizikát és csillagászatot tanult. A pesti egyetemen Jedlik Ányos laboratóriumában dolgozott, Berlinben Johann Franz Encke-től tanult csillagászatot. Ógyallai (ma: Hurbanovo, Szlovákia) udvarháza mellett 1867-ben meteorológiai állomást, 1871-ben csillagvizsgálót rendezett be. Obszervatóriuma nemzetközi hírre tett szert úttörő jelentőségű csillagászati színképelemzés, bolygó és napészlelések révén. Műszereinek nagy részét maga tervezte, és saját műhelyében építette, néhányat külföldi műhelyek lemásoltak. 1890-ben kinevezték az Országos Meteorológiai Intézet igazgatójává, amelyet rendkívüli mértékben felfejlesztett, megkezdte az időjárás előrejelzést. 1899-ben csillagdáját a magyar államkincstárnak ajándékozta.1901-ben Ógyallán felépült Európa egyik legnagyobb meteorológiai és geofizikai intézete is. Műszertechnikai kézikönyve (németül) évtizedekig forrásmunka maradt. 1600 holdas birtokát a magyar államnak adományozta a kisbérlő-gazdaságok céljára. Fizikusként és csillagászként a hazai asztrofizika elindítója volt, a mai, nevét viselő MTA Kutatóintézet alapítója. (Bartha Lajos)

Konkoly Thege Miklós
Web dokumentumok

2021.
febr. 17.
Vidacs Aladár halálának 55. évfordulója
Pécs, 1909. júl. 4. - Budapest, 1966. febr. 17.

Geológus
A Szegedi Tudományegyetemen 1932-ben nyert tanári oklevelet, majd ugyanitt 1933-ban szerzett doktorátust. Tanulmányai befejeztével Szentpétery Zsigmond mellett az egyetem ásvány-kőzettani intézetében dolgozott, 1935-ben a makói gimnázium tanára. Tudományos és oktatófilmek készítésével is foglalkozott. 1948-ban az Országos Természettudományi Múzeum, 1951-től a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársaként dolgozott. 1956-tól az Intézet Mátrahegységi Kutató Osztályának vezetője. Nevéhez fűződik a Mátra hegység területén a részletes térképezési módszerek kidolgozása. A Gyöngyösoroszi Ércbánya alapdokumentációjának összeállítása után a Ny-i Mátrában és a középső Mátrában új érces teléreket tárt fel.

Vidacs Aladár
Web dokumentumok

2021.
febr. 17.
Fraenkel, Adolf Abraham Halevi születésének 130. évfordulója
München, Németország, 1891. febr. 17. - Jeruzsálem, Izrael, 1965. okt. 15.

Német születésű izraeli matematikus
Tanulmányait München, Marburg, Berlin és Breslau (ma Wroclaw, Lengyelország) egyetemein végezte. Breslauban szerezte meg matematikai doktori fokozatát. 1916-21 között magántanár volt a marburgi egyetemen. 1928-ban professzori kinevezést kapott a Kiel-i egyetemen. 1929-ben a jeruzsálemi Héber Egyetemen lett professzor. 1931-ben visszatért Németországba, de Hitler hatalomra kerülése után ismét Jeruzsálembe távozott. Itt tanított 1959-ben történt nyugdíjbavonulásáig. Kezdetben a gyűrűelmélettel foglalkozott, majd a halmazelmélet Ernst Zermelo-féle megalapozását fejlesztette tovább a Zermelo-Fraenkel axióma-rendszer kidolgozásával, mely a modern halmazelméletben rendkívüli fontosságú. "A halmazelmélet alapjai" c. alapműve 1958-ban jelent meg. Foglalkozott a zsidó matematikusok, tudósok munkásságával, ennek eredményét 1960-ban publikálta "Zsidó matematika és csillagászat" címen.

Fraenkel, Adolf Abraham Halevi
Web dokumentumok

2021.
febr. 17.
Remez, Evgeny Yakovlevich (Remes, Eugene) születésének 125. évfordulója
Mscislau, Orosz birodalom, (ma Belorusszia), 1896. febr. 17. - Kiev, Szovjetunió, (ma Ukrajna), 1975. aug. 31.

Ukrán-szovjet matematikus
A kievi egyetemen végzett, s pályafutásának egész ideje alatt Kievben oktatott, először különböző felsőoktatási intézményekben, majd 1935-től haláláig a kievi egyetem professzora volt. 1935-től az Ukrán Tudományos Akadémia Matematikai Intézetében is dolgozott. 1939-től az Ukrán Tudományos Akadémia tagja volt. Munkásságát elsősorban a konstruktív függvénytan területén fejtette ki. Jelentős módszereket dolgozott ki differenciálegyenletek közelítő megoldására. Összefoglaló munkát írt a Csebisev-approximációkról. Nevéhez fűződik a Remez-algoritmus, amely egy folytonos függvény egyenletesen legjobb n-edfokú polinomiális közelítését állítja elő.

Remez, Evgeny Yakovlevich (Remes, Eugene)
Web dokumentumok

2021.
febr. 16.
Hoffner József halálának 180. évfordulója
Veszprém, 1794. márc. 25. - Pest, 1841. febr. 16.

Állatorvos, egyetemi tanár
1810-től a győri püspökség uradalmi írnoka volt, 1814-től filozófiát és 1816-tól Pesten és Bécsben orvostudományt hallgatott. 1822-ben megszerezte az orvosi és az állatorvosi diplomát. 1823-ban a bécsi állatorvosi intézetben állatsebészetet és állategészségügyi törvénytant adott elő, 1826-ban a pesti állatorvosi intézet igazgatója lett. 1835-től egyetemi tanár az orvostudományi karon. Munkatársai Bugát Pál és Schedel Ferenc voltak. Az Orvosi Tárban és a Tudományos Gyűjteményben jelentek meg a cikkei. Részt vett az orvosi műszótár szerkesztésében. Több szakkönyvet fordított magyarra. 1832-től az MTA tagja.

Hoffner József
Web dokumentumok

2021.
febr. 16.
Gellibrand, Henry halálának 385. évfordulója
London, Anglia, 1597. nov. 17. - London, 1636. febr. 16. [1937.]

Angol csillagász, matematikus
1616-ban kezdett el tanulni a Trinity College-ben, 1619-ben megszerezte BA, majd 1923-ban az M.A. fokozatot. A navigációval és a mágnesességgel foglalkozott. Leghíresebb tudományos felfedezése volt, hogy a deklináció a földnek egy és ugyanazon pontján nagyobb időközökben is változik.

Gellibrand, Henry
Web dokumentumok

2021.
febr. 16.
Saha, Meghnad (Megh Nad) halálának 65. évfordulója
Seoratali, (Dacca közelében), India, 1893. okt. 6. - Új-Delhi, 1956. febr. 16.

Indiai asztrofizikus
Az allahabadi egyetemen tanult, ugyanott tanár (1923-33), majd a kalkuttai egyetem professzora. Fiatal korától jelentős eredményeket ért el a csillagok fizikai jellemzőinek, elsősorban a csillag-légkörök elméleti kutatása terén. 1921-22-ben dolgozta ki a Saha-egyenleteket, amelyeknek jelentős szerepe volt az elméleti asztrofizika további fejlődésében. A Saha-egyenletek a termikus egyensúlyban levő csillag-légkörök egy meghatározott kémiai elem különböző ionizáltsági fokú atomjainak, és az összes atomoknak, valamint az elektronok száma közti arányt fejezik ki. Az angol Királyi Csillagászati Társaság aranyérmével, és a Bruce-éremmel (USA) ismerték el eredményeit. (Bartha Lajos)

Saha, Meghnad (Megh Nad)
Web dokumentumok

2021.
febr. 15.
Bresztyenszky Adalbert Béla Antal halálának 170. évfordulója
Németpróna, Nyitra vm., 1786. aug. 5. - Tihany, 1851. febr. 15. [1850.]

Bencés matematikus
1803-ban lépett a bencés rendbe, Győrött filozófiát, Pannonhalmán teológiát tanult. 1810-ben szentelték pappá. Ez évtől a győri akadémia tanára volt. 1836-ban tihanyi apát és ugyanebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. 1819-től előadásait önálló kötetben is kiadta. Több matematikai és mechanikai tankönyvet írt latin, illetve magyar nyelven. Bekapcsolódott a nyelvújításba, a matematika körében ő is javasolt új szakkifejezéseket. Az első e tárgyú műben, a Matematikai műszótárban (1834) tőle származik többek között a "négyzet", a "megnevezett szám", "középpont", "húr". A matematikai nyelvújítással elméletileg is foglalkozott. Behatóan foglalkozott ásványtannal is.

Bresztyenszky Adalbert Béla Antal
Web dokumentumok

2021.
febr. 15.
Mauritz Béla halálának 50. évfordulója
Kassa, 1881. máj. 3. - Budapest, 1971. febr. 15.

Petrográfus, mineralógus, egyetemi tanár
Eötvös-kollégistaként a budapesti tudományegyetem vegytan-természetrajz szakán tanult. 1902-ben Krenner József tanársegéde az ásvány- és kőzettani tanszéken. Tanári oklevelének megszerzése után, 1905-ben Semsey Andor ösztöndíjával öt évig Heidelberg, Lipcse, Drezda és Bécs egyetemein gyarapította ismereteit. Hazatérése után ismét tanársegéd a budapesti tudományegyetemen 1910-ig, 1911-ben magántanárrá habilitálták, 1915 és 1949 között ny. r. tanár a tudományegyetem ásvány- és kőzettani tanszékén, 1943-1944-ben az egyetem rektora, jelentő szerepe volt az egyetem Németországba való kitelepítésének megakadályozásában. 1937-től szerkesztője a Mathematikai és Természettudományi Értesítőnek. A Magyarhoni Földtani Társulatnak tagja, majd két cikluson át elnöke volt. A Természettudományi Társulat alelnöke 1940-ig. Első dolgozatai főként ásványleírásokat tartalmaznak, később a hazai mélységi és kiömlési kőzetek petrográfiája foglalkoztatta. Az alkáli kőzetekkel foglalkozva több tanulmányt írt az erdélyi eleolitszienitekről. Vizsgálatai a hazai bazaltokra, különösen a dunántúliakra irányultak. 1913-tól az MTA tagja volt, 1949-ben tanácskozó taggá minősítették vissza, 1989-ben az MTA visszaállította tagságát.

Mauritz Béla
Web dokumentumok

2021.
febr. 15.
Vázsonyi Ádám születésének 120. évfordulója
Budapest, 1901. febr. 15. - Budapest, 1973. júl. 14.

Folyammérnök, műtárgyépítő
Műegyetemi oklevelét megszerezve számos tiszai folyammérnöki hivatalnál dolgozott. 1941-ben a szatmárnémeti hivatal vezetője volt. Jelentős szerepet vitt a bajai Deák Ferenc-zsilip felújítási munkáiban, a békésszentandrási vízlépcső építésének vezetésében, a hortobágyi öntözési program megvalósításában. 1951-ben az Árvízvédelmi és Folyammérnöki Hivatal műszaki főnöke, majd a VITUKI-ban az első vízgazdálkodási keretterv előkészítésének felelőse. 1963-ban megbízást kapott a vízügyi múzeum megszervezésére és vezetésére.

Web dokumentumok

2021.
febr. 15.
Straub F. Brunó (Straub Ferenc Brúnó) halálának 25. évfordulója
Nagyvárad, 1914. jan. 5. - Budapest, 1996. febr. 15.

Tudományszervező politikus, biokémikus, egyetemi tanár
Középiskolában matematika tanára, egyetemistaként pedig biokémia tanára - Szent-Györgyi Albert - volt rá legnagyobb hatással. Szerencséje is volt: Szent-Györgyi 1931-től volt a szegedi egyetem tanára, ő pedig 1932-től a szegedi egyetem hallgatója és 1933-tól már ifjú munkatársa a hallgatókkal kitűnő kapcsolatot ápoló professzornak. 1937-ben, amikor Szent-Györgyi orvosi Nobel-díjat kapott, ő biokémiai témából doktorált. Utána - professzora ajánlására - megpályázott és elnyert egy Rockefeller-ösztöndíjat Cambridge-be, oda, ahol Szent-Györgyi doktorált éppen tíz évvel azelőtt... 1939-től 1944-ig, a németek Magyarországra történő bevonulásáig együtt dolgoztak Szegeden. 1945-ben lett egyetemi tanár, 1946-ban akadémiai levelező tag, 1949-ben az MTA rendes tagja. Szentgyörgyi külföldre távoztával ő lett a budapesti egyetemen az Orvosi Vegytani Intézet igazgatója egészen 1970-ig, amikor is újra Szegedre került, az általa kezdeményezett és megszervezett akadémiai Biológiai Központ élére. Tudományos kutatásai az enzimek, az izomműködés, a fehérjeszintézis és a sejtlégzés területére koncentrálódtak. Energiái jelentős részét lekötötték azonban a tudomány szervezésével összefüggő feladatok: 1967 és 1973, illetve 1985 és 1988 között ő volt az MTA alelnöke, de rábízták a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség alelnöki teendőit, és részt vett az atomcsend egyezmény előkészítésében is. Több egyetemi kémia tankönyv szerzője ill. társszerzője volt, aki kétszeres Kossuth-díjas egyetemi tanárként és a Magyar Tudomány főszerkesztőjeként lett a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának utolsó elnöke 1988 és 1989 között. 75 éves korában vonult vissza a társadalmi és a tudományos életből. (Dr. Radnai Gyula)

Straub F. Brunó (Straub Ferenc Brúnó)
Web dokumentumok

2021.
febr. 15.
Szász Gábor születésének 95. évfordulója
Szeged, 1926. febr. 15. - Budapest, 2015. febr. 26.

Matematikus
Tanulmányait Szegeden végezte. 1948-ban matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet és egyetemi doktorátust szerzett. Már egyetemi hallgató korában, 1946. szeptembertől a szegedi egyetem alkalmazásában állt. Kezdetben fizetés nélküli gyakornok, majd 1949. május 1-től fizetéses gyakornok volt az egyetem Kísérleti Fizikai Intézetében. Egy évvel később az egyetemi Bolyai Intézetben tanársegéd, 1952-ben adjunktus. 1955-ben a matematikai tudomány kandidátusa, 1961-ben egyetemi docenssé léptették elő. 1962-1968-ig a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tanszékvezetője. 1967-ben megszerezte a matematikai tudományok doktora tudományos fokozatot. 1968-1994-ig a Budapesti Műszaki Egyetem tanára. Szervezésével alakult meg a Közlekedésmérnöki Kar Matematika Tanszéke, melynek vezetője volt a megalakulástól kezdve 1991-ig. Két alkalommal 1971-1974, valamint 1985-1990 a Közlekedésmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese volt. Kutatási területe a hálók és a félcsoportok algebrai elmélete. Közel 60 tudományos dolgozatát angol és német nyelven publikálta. Hálóelmélet című monográfiájáért elnyerte az MTA nívódíját.

Szász Gábor
Web dokumentumok

2021.
febr. 15.
Stoney, George Johnstone születésének 195. évfordulója
Oakley Park, King's grófság, Írország, 1826. febr. 15. - London, Anglia, 1911. júl. 5.

Ír fizikus
A dublini Trinity College-ban végzett. 1848-tól William Parsons Rosse csillagász asszisztense volt a Parsonstown-i obszervatóriumban. Rosse ajánlásával 1852-ben professzori állást kapott Galwayben, a Queen's College-ban. 1857-től a Dublini Egyetemen működött, elsősorban adminisztratív pozíciókban. Molekuláris fizikával, molekulaspektroszkópiával és kinetikus gázelmélettel foglalkozott. Alkalmazta a kinetikus gázelméletet a bolygók atmoszférájának elemzésénél. Magyarázatot dolgozott ki arra, hogy miért nem tartalmaz a Föld légköre hidrogént, illetve hogy miért nincs a Holdnak légköre. Az elektromosság alapegységének megnevezésére ő vezette be az elektron szót. Ezzel előkészítette a részecske J. J. Thomson által való felfedezését 1897-ben.

Stoney, George Johnstone
Web dokumentumok

2021.
febr. 15.
Kraepelin, Emil születésének 165. évfordulója
Neustrelitz, Németország, 1856. febr. 15. - München, 1926. okt. 7.

Német pszichiáter
Würzburgan és Lipcsében végezte orvosi tanulmányait. 1882-ben a lipcsei neurológiai klinikán dolgozott. 1830-ban a dorpati (ma Tartu, Észtország) egyetem professzorává nevezték ki, majd 1890-ben Heidelbergben lett professzor. Éveken át rendszeresen gyűjtötte a betegeiről készített részletes esettörténeteket és betegleírásokat. A tünetegyüttesek alapján bevezette a pszichiátriai betegségek két nagy osztályba sorolását: a mániás-depresszív (ma inkább bipolárisnak nevezett) pszichózisok és dementia preacox (skizofrénia). A Freud-féle pszichoanalízis megjelenése egy időre háttérbe szorította Kraepelin felfogását, osztályozása azonban ma is alapvető fontosságú az európai pszichiátria számára.

Kraepelin, Emil
Web dokumentumok

2021.
febr. 15.
Whitehead, Alfred North születésének 160. évfordulója
Kent, Ramsgate, Anglia, 1861. febr. 15. - Cambridge, Massachusetts, USA, 1947. dec. 30.

Angol születésű amerikai matematikus
Munkásságának korai főműve a Bertrand Russell-lal közösen írt Principia Mathematica (1910-13), a matematikai logika történetének mérföldköve. Életének későbbi szakaszát metafizikai, természetfilozófiai, tudományfilozófiai, társadalomfilozófiai, vallásfilozófiai, oktatáselméleti stb. művek megírásának és a tanításnak szentelte. Fő műve a Folyamat és valóság (1929), melynek magyar fordítása 2001-ben jelent meg, a több évezredes európai filozófiai hagyomány nagy szintézise. Gondolkodása önálló filozófiai iskola, folyamat-filozófia (process philosophy) kialakulását eredményezte, amelynek szerte a világon számos kutatója, alkalmazója és továbbfejlesztő értelmezője van.

Whitehead, Alfred North
Web dokumentumok

2021.
febr. 15.
Guillaume, Charles Edouard születésének 160. évfordulója
Fleurier, Svájci-Jura, 1861. febr. 15. - Párizs, Franciaország, 1938. máj. 13.

Svájci-francia fizikus, Nobel-díjas
1902-től a Súlyok és Mértékek Nemzetközi Hivatalának (International Bureau ofWights and Measures) igazgatója (1936-tól haláláig tiszteletbeli igazgató). Rövid ideig ballisztikával, 1888-tól a testek hőmérséklet változással kapcsolatos viselkedésével foglalkozott, vizsgálatokat végzett a nagy pontosságú hőmérséklet mérés, a hőszabályozás és a termosztátok tökéletesítése terén. Az általa feltalált, rendkívül kicsiny hőtágulású vas-nikkel ötvözet (invar) jelentősen megnövelte a geodéziai mérések, a csillagászati ingaórák és a precíziós hosszúságmérő eszközök pontosságát. A vas-ötvözetek mágneses tulajdonságainak tanulmányozásával elősegítette az alapvető ferromágneses elmélet fejlődését. Számos európai akadémia tiszteleti tagja, a Francia Fizikai Társaság elnöke, a francia Becsületrend Főtiszti keresztjének kitüntetettje. Nevét a 11353.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Guillaume, Charles Edouard
Web dokumentumok

2021.
febr. 14.
Papp Simon születésének 135. évfordulója
Kapnikbánya, 1886. febr. 14. - Budapest, 1970. júl. 27.

Geológus, egyetemi tanár
A kolozsvári tudományegyetemen doktorált 1909-ben. Kolozsvárott, Selmecbányán, majd Sopronban tanított. Az 1910-es években részt vett az erdélyi és felvidéki földgáz- és olajmezők feltárásában. 1920-1932 között különböző vállalatok megbízásából a világ számos területén végzett kőolajkutatási munkálatokat. 1933-1947 között a dunántúli földgáz- és petróleumkutatások vezetője, 1938-tól a Magyar-Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) főgeológusa, majd vezérigazgatója volt. 1941-1944 között az Észak-Erdélyben végzett földgázkutatásokat is ő irányította. 1944-ben nevezték ki egyetemi tanárrá a soproni olajkutatási- és termelési tanszékre. 1944-ben megakadályozta, hogy a németek birtokba vegyék a MAORT üzemeit. 1945-ben az MTA tagjává választották. Többször figyelmeztetett arra, hogy a kitermelés minden áron való növelése katasztrofális következményekhez vezethet. Amikor a megjósolt drasztikus termeléscsökkenés 1948-ban bekövetkezett, szabotázzsal vádolták, letartóztatták. 1948-ban az ún. MAORT-per elsőrendű vádlottjaként halálra, majd kegyelemből életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. Akadémiai tagságától is megfosztották. Váci rabsága idején minisztériumi megbízásból olaj- és földgázkutatási munkákat végzett, az ÁVH pedig Recskről készíttetett vele szakvéleményt. 1955-ben amnesztiával szabadult, 1962. évi nyugdíjba vonulásáig a Kőolajipari Trösztnél dolgozott. 1960-ban mentesítették a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. Galgóczi Erzsébet "Vidravas" című regényének főhősét (Simon Pál néven) róla mintázta.

Papp Simon
Web dokumentumok

2021.
febr. 14.
Kogutowicz Károly születésének 135. évfordulója
Budapest, 1886. febr. 14. - Ludwigsburg, Németország, 1948. szept. 6.

Térképész, geográfus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte, földrajzot, geológiát, csillagászatot, növény- és állattant tanult. Doktori disszertációját 1907-ben védte meg. Apja, Kogutowicz Manó, a magyarországi kartográfia megalapítója, az 1890-ben létrehozott Magyar Földrajzi Intézet első igazgatója volt. Korai halálát követően 1908-tól kezdődően fia vitte tovább az intézet vezetését, egyben nagy gondot fordított az intézet korszerűsítésére is. Az intézet készítette a jó minőségű térképeket, glóbuszokat minden magyarországi iskola számára. Az első világháborúban Károly négy évig légifénykép-kiértékelőként teljesített szolgálatot. A háború után a cég osztrák tulajdonba került, így Károly kivált a cégből. 1919-23 között a budapesti Erzsébet Nőiskolában tanított. 1923-tól a Szegedi Egyetemen az általános és összehasonlító földrajz nyilvános rendes tanára lett. 1929-1930-ban dékán, 1941-1942-ben az egyetem rektora volt. Sokat tett a földrajztanár-képzés megújításáért. A háború után térképei a Magyar Királyi Állami Térképészet kiadásában jelentek meg. Számos korszerű, nemcsak földrajzi, de történelmi iskolai térkép, atlasz szerkesztője és kiadója. Foglalkozott tájkutatással, népesség- és településföldrajzzal, falu- és tanyakutatással. 1944-ben családjával Németországba távozott. Több tudományos társaságnak volt a tagja és több társaságnál tudományos tisztséget is betöltött.

Kogutowicz Károly
Web dokumentumok

2021.
febr. 14.
Milne, Edward Arthur születésének 125. évfordulója
Hull, Yorkshire, Anglia, 1896. febr. 14. - Dublin, Írország, 1950. szept. 21.

Angol asztrofizikus, kozmológus
A Cambridge-i egyetemen tanult, 1920-tól 1924-ig a napfizikai obszervatórium igazgatóhelyettese volt Cambridge-ben. Ezután az alkalmazott matematika professzora lett a manchesteri egyetemen, 1929-től haláláig pedig az oxfordi egyetem matematikaprofesszora volt. Vizsgálta a gravitációs erők és a sugárnyomás egyensúlyát a csillagok atmoszférájában; ezek az elméleti tanulmányok vezették el a csillagokról elszökő molekulák szökési sebességének elemzéséhez. Schuster és Schwarzschild elméletének továbbfejlesztésével jutott el a matematikailag is érdekes Milne-féle integrálegyenlethez. 1929-től a csillagok szerkezetével, belső állapotaival foglalkozott. Munkássága a nagyon sűrű fehér törpéket leíró elmélethez vezetett el. Érdeklődése 1932 táján fordult a kozmológia felé. A "táguló világegyetem" problémájának kezelésére kidolgozta az Einsteinétől eltérő ún. "kinematikai relativitáselmélet"-et. Milne elméletét számos kortársa, elsősorban Eddington filozófiai alapról egyaránt támadta. Munkássága azonban új nézőpontok kifejtésével mindenképpen hozzájárult a téridőre vonatkozó elképzelések pontosításához. 1926-tól a Royal Society tagja volt, 1941-ben a társaság aranyérmével tüntették ki. Egy holdkrátert neveztek el róla.

Milne, Edward Arthur
Web dokumentumok

2021.
febr. 13.
Lukasiewicz, Jan (Łukasiewicz) halálának 65. évfordulója
Lemberg, Galicia, Osztrák-Magyar Monarchia (ma Lviv, Ukrajna), 1878. dec. 21. - Dublin, Írország, 1956. febr. 13.

Lengyel matematikus
A Lvovi Egyetemre iratkozott be. Matematikát és filozófiát tanult. 1902-ben szerezte meg doktorátusát, s dolgozni kezdett Lvovban. 1915-ben meghívták a Varsói Egyetemre tanítani. 1919-ben a függetlenné vált Lengyelországban oktatási miniszternek nevezték ki. Majd 1920 és 1939 közt újra a Varsói Egyetem professzoraként dolgozott. Ezalatt kétszer nevezték ki rektornak. Megalapította a Varsói Logikai Iskolát. 1946-ban elhagyta Lengyelországot, s Belgiumba ment. Ekkor felajánlottak neki egy professzori állást a Dublin-i egyetemen, haláláig Dublin-ban működött. Az ún. "lengyel jelölés" Jan Łukasiewicz után kapta a nevét.

Lukasiewicz, Jan (Łukasiewicz)
Web dokumentumok

2021.
febr. 13.
Wright, Edward Maitland születésének 115. évfordulója
Farnley, (Leeds közelében), Anglia, 1906. febr. 13. - Reading, 2005. febr. 2.

Angol matematikus
A Londoni Egyetemen szerezte meg diplomáját matematikából. További tanulmányait Oxfordban a Jesus College-ban és a Christ Church-ben folytatta. Kutatói karrierje 1931-től az 1980-as évek elejéig tartott. 1935-től az Aberdeen-i Egyetem professzora volt, ahol az egyetem egyik épületét róla nevezték el. A matematika legkülönbözőbb területeivel foglalkozott, de érdeklődésének, vizsgálódásainak középpontjában az analitikus számelmélet és a gráfelmélet állt. Több mint 100 tanulmányt publikált. 1977-ben lovaggá ütötték. Munkásságát több magas díjjal ismerték el, többek között a Polonia Restituta Rend Aranyérmét 1978-ban ítélték neki.

Wright, Edward Maitland
Web dokumentumok

2021.
febr. 13.
Fano, Ugo halálának 20. évfordulója
Torino, Olaszország, 1912. júl. 28. - Chicago, Illinois, USA, 2001. febr. 13.

Olasz születésű amerikai elméleti fizikus
Gino Fano fia. Unokafivérének, Giulio Racah-nak hatására kezdett el fizikával foglalkozni. A torinói egyetemen matematikából doktorált majd Enrico Ferminél dolgozott Rómában. 1939-ben bevándorolt az Egyesült Államokba. Giulio Racah a Carnegie Institution-ban (Cold Spring Harbor) a sugárzások biológiai hatásának vizsgálatában ért el jelentős eredményeket. 1946 és 1966 között a National Bureau of Standards (NBS, a National Institute of Standards and Technology elődje) munkatársa volt, majd 1982-ig, nyugdíjbavonulásáig a chicagoi egyetem professzora volt. Nyugdíjasként is folytatta tudományos tevékenységét, és számos doktorandus munkáját vezette. 1957-ben megjelent könyve, U. Fano és G. Racah: Irreducible Tensorial Sets, az elméleti fizika egyik alapműve. A "Beutler-Fano profil", a "Fano-Lichten mechanizmus", a "Fano effektus" és a "Fano-faktor" viselik nevét. "Effects of Configuration Interaction on Intensities and Phase Shifts" c. publikációja a The Physical Review-ban megjelent cikkek közül az egyik legidézettebb.

Fano, Ugo
Web dokumentumok

2021.
febr. 12.
Surányi János születésének 135. évfordulója
Győr, 1886. febr. 12. - Budapest, 1965. nov. 8.

Agrármérnök, mezőgazdász, egyetemi tanár
1906-ban végzett a magyaróvári Gazdasági Akadémián, majd az Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás munkatársa lett. 1933-1937-ig a Kísérleti Állomás igazgatója volt. 1936-tól a BME növénytermesztéstan tanára. 1945-1946 között a mezőgazdasági kar dékánja volt. 1949-ben eltávolítottak az egyetemről, mint nem haladó, reakciós professzort. Azt azonban lehetővé tették neki is és számos más tudósnak is, hogy tevékenységüket egy kutató intézményben folytathassák, csak ne legyen kapcsolatuk az ifjúsággal. 1952-1956-ig a martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet osztályvezetője. Sokirányú munkássága különösen a kultúrnövény-honosítás (a takarmánycirok hazai termesztése stb.) és a korszerű kukoricatermesztés terén kimagasló. Az MTA levelező tagjává választották 1945-ben, 1949-ben kizárták, 1954-ben ismét levelező tag, 1960-ban lett az Akadémia rendes tagja.

Surányi János
Web dokumentumok

2021.
febr. 12.
Balogh Béla halálának 50. évfordulója
Debrecen, 1909. aug. 26. - Budapest, 1971. febr. 12.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1932-ben. A Ganz és Tsa Hajógyárban dolgozott két esztendőn át segédmunkásként, míg mérnöki, főmérnöki, majd műszaki tanácsosi beosztásokba került. 1945 után a Ganz-gyár jogutódaként működő Gh. Dej Hajógyár főkonstruktőre, 1962-től kezdve az e gyárból alakult Magyar Hajó- és Darugyárban az elvi fejlesztési csoport vezetője volt. 1949-ben meghívták a budapesti műszaki egyetemre a hajóépítés c. tárgy előadójának, majd 1953-ban egyetemi tanárrá nevezték ki a vízgépek tanszékére. Fontos szerepe volt a folyam-tengerjáró hajók és a Diesel-motoros folyami vontatóhajók tervezésében.

Balogh Béla
Web dokumentumok

2021.
febr. 12.
Dedekind, Julius Wilhelm Richard halálának 105. évfordulója
Braunschweig, Németország, 1831. okt. 6. - Braunschweig, 1916. febr. 12.

Német matematikus
A göttingeni egyetemen Gauss vezetésével készítette doktori disszertációját. Ezután két évig Berlinben tanult, ahol barátságot kötött Riemann-nal is. 1854-ben mindketten Berlinben habilitáltak, majd Dedekind visszatért Göttingenbe, s itt az egyetemen valószínűségszámítást és geometriát tanított. Elsőként oktatta az egyenletek Galois-féle elméletét. 1858-tól a zürichi Polytechnikum tanára volt öt évig, majd elfogadta a Braunschweigi Műszaki Főiskola ajánlatát. 1894-ben hivatalosan nyugdíjba vonult, de ezután is még hosszú évekig megtartotta kurzusait. A matematika számos ágában alkotott jelentőset, elsősorban a halmazelméletben, az algebrában, a számelméletben. Legjelentősebb eredménye az általa bevezetett ún. Dedekind-szelet fogalma, amelynek segítségével az irracionális számok halmazelméleti alapon definiálhatók. A számelméletben bevezette az ideál fogalmát, amely később a gyűrűelméletben kapott nagy jelentőséget. Az általa bevezetett axiómarendszert később Peano fejlesztette tovább.

Dedekind, Julius Wilhelm Richard
Web dokumentumok

2021.
febr. 12.
Robbins, Herbert Ellis halálának 20. évfordulója
New Castle, Pennsylvania, USA, 1915. jan. 12. - Princeton, New Jersey, 2001. febr. 12.

Amerikai matematikus
A Harvard egyetemen tanult, itt doktorált 1938-ban. 1939-től 1941-ig a New York University-n oktatott. Ez idő alatt írták meg Courant-tal "Mi a matematika?" című népszerűsítő könyvüket, mely számtalan kiadást ért meg, sok nyelvre lefordították, így magyarra is. Ez idő alatt kapta a megbízást, hogy az egyetemen valószínűségszámítást és statisztikát oktasson. A háború alatt katonai szolgálatot teljesített egészen 1946-ig. Ezután meghívást kapott a University of North Carolina egyetemére, ahol 1950-ben nevezték ki professzornak. Ezután még több egyetemen tanított, végül 1976-tól 1985-ig a Columbia egyetemen volt professzor. Nyugdíjbavonulása után még 1997-ig a matematikai statisztika professzora volt a Rutgers egyetemen. Fő területe a valószínűségszámítás és statisztika volt, de jelentős eredményeket ért el a gráfelméletben is. Több tétel és lemma, valamint feltételezés fűződik a nevéhez.

Robbins, Herbert Ellis
Web dokumentumok

2021.
febr. 11.
Cataldi, Pietro Antonio halálának 395. évfordulója
Bologna, Itália, 1548. ápr. 15. [1552] - Bologna, 1626. febr. 11.

Olasz matematikus, csillagász
Folytonos függvényekkel foglalkozott valamint prímszámokkal. 1588-ban megtalálta a 6. és a 7. Mersenne-prímeket. Csak 184 évvel később Euler találta meg a 8.-at 1772-ben. Megkísérelte bebizonyítani, hogy Euklides 5. posztulátuma következik az előző posztulátumokból. Az első modern matematikus, aki egy teljes munkát szentel a párhuzamosok elméletének. Az egyenlőközű és a nem-egyenlőközű egyenesek koncepciójából indul, de az egyenlőközű egyenesek létezésének bizonyításához felhasználja a következő hipotézist: az egyenesek, melyek nem egyenlőközűek, az egyik irányban közelednek, a másikban pedig távolodnak.

Cataldi, Pietro Antonio
Web dokumentumok

2021.
febr. 11.
Seyfert, Carl Keenan születésének 110. évfordulója
Cleveland, Ohio, USA, 1911. febr. 11. - Nashville, Tennessee, 1960. jún. 13.

Amerikai csillagász
A Harvard Egyetemen folytatott tanulmányai után főleg az extragalaxisok spektroszkópikus kutatásával foglalkozott. 1936-tól a McDonald Obszervatóriumban (Texas) a heves anyag-szétszórást mutató forró ún. B típusú csillagokat tanulmányozta. 1940-től a Mt. Wilson Csillagvizsgálóban (Kalifornia) a fényes belső maggal rendelkező, erős gázkiáramlást mutató galaxisokat vizsgálta. A távoli csillagrendszereknek ezt a típusát az ő kutatásai után Seyfert-galaxisoknak nevezik. Háborús szolgálata után 1946-tól a Nashville-i Vanderbilt Egyetem tanára volt, itt a kis egyetemi csillagvizsgálót jelentős obszervatóriummá fejlesztette, melynek ő lett az első igazgatója. Itt fedezett fel egy hat galaxisból álló csoportot, amelyet ma Seyfert-szextettnek is neveznek. Jelentős munkát végzett a műszertechnika terén, az elektronsokszorozók fénymérő berendezésként való alkalmazásának egyik úttörője. Nevét egy holdkráter is őrzi. (Bartha Lajos)

Seyfert, Carl Keenan
Web dokumentumok

2021.
febr. 10.
Vajda Péter halálának 175. évfordulója
Vanyola, 1808. jan. 20. - Szarvas, 1846. febr. 10.

Tudománynépszerűsítő, költő
1826-1828-ig a győri királyi akadémián tanult, 1828-tól a pesti egyetemen orvostanhallgató volt, de orvosi oklevelet nem szerzett. 1833-1834-ben a lipcsei egyetemen természettudományokat tanult. 1834-től részt vett az Athenaeum szerkesztésében. Felvilágosult gondolkodó volt, a népnevelés gondolatának felvetője. 1834-ben ő adta közre az első magyar nyelvű tudományos ismeretterjesztő folyóiratot "Garasos Tár" címen, 4 évvel később ő alapította meg a "Természet" című folyóiratot. A Magyar Természettudományi Társulat első titkára volt (1841-1843). 1835-től Pesten, 1843-tól Szarvason volt tanár. Jelentős szépirodalmi munkásságot is kifejtett.

Vajda Péter
Web dokumentumok

2021.
febr. 10.
Tőry Kálmán születésének 130. évfordulója
Budatétény, 1891. febr. 10. - Budapest, 1975. ápr. 17.

Vízépítő mérnök
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1914-ben. A Bp.-i Folyammérnöki Hivatal szolgálatába lépett. 1923-ban Rohringer Sándor mellett adjunktus lett a műegyetem vízépítési tanszékén. 1926-tól a Győri Folyammérnöki Hivatal mérnöke, majd főnöke. Elsőként mérte a Duna görgetett hordalékhozamát és egy új kisvízszabályozási rendszert dolgozott ki. 1939-ben vízépítési kerületfelügyelő a Földművelésügyi Minisztériumban, 1940- től a Vízrajzi Intézet igazgatója. 1945-től a Vízrajzi Intézetnél működött. Elvállalta a magyar Duna-szakasz részletes felmérését és elkészítette a folyam mélységvonalas medertérképét. Megírta a Duna monográfiáját. 1949-ben a Vízgazdálkodási Hivatal szolgálatába állt. 1958-ban három évre a Duna Bizottság műszaki főosztályának vezetésével bízták meg. Lefordította Huszár Mátyásnak a Körösök szabályozásáról szóló kéziratos tanulmányát. A Magyar Hidrológiai Társaság 1963-ban tagjává választotta. A szakirodalmat számos tanulmánnyal gazdagította.

Tőry Kálmán
Web dokumentumok

2021.
febr. 10.
Horusitzky Ferenc születésének 120. évfordulója
Budapest, 1901. febr. 10. - Budapest, 1971. nov. 24.

Geológus, egyetemi tanár
1919-ben iratkozott be a budapesti tudományegyetem természetrajz-vegytan szakára. 1924-ben doktorált, 1925-ben tanársegéd volt az egyetem Földtani Intézetében, Papp Károly mellett. Több helyszíni tanulmányutat tett az Alpokban, a Pireneusokban és a Párizsi medencében. 1934-ben a Földtani Intézetben lett főgeológus. 1946-tól a szegedi tudományegyetem földtani tanszékének tanára volt 1950-ig, a tanszék megszüntetéséig. Utána a Bányászati Kutató és Mélyfúró Nemzeti Vállalatnál, majd a Földtani Intézetben dolgozott. 1952-ben Sopronban a Nehézipari Műszaki Egyetem földtani és teleptani tanszékére egyetemi tanárnak nevezték ki. Közben az ELTE és a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, mint meghívott előadó is oktatott. Őslénytannal, hidrogeológiával foglalkozott. Behatóan tanulmányozta a Budai-hegység szerkezetét. Kárpátalja földtani térképezésének eredményeit társszerzőjével Wein Györggyel adta közre. Legnagyobbrészt a földtörténeti időbeosztás elvi kérdéseivel, továbbá a harmadidőszak rétegtanával foglalkozott. Apja Horusitzky Henrik.

Horusitzky Ferenc
Web dokumentumok

2021.
febr. 10.
Kovalevszkaja, Szofja Vasziljevna (Kovalevskaya, Sofia Vasilyevna) halálának 130. évfordulója
Moszkva, Oroszország, 1850. jan. 15. - Stockholm, Svédország, 1891. febr. 10.

Orosz matematikus
A matematikával apja jegyzeteiből ismerkedett meg - titokban. Oroszországban nem tanulhatott tovább, mert nő nem lehetett egyetemi hallgató. 1868-ban névházasságot kötött Waldemar Kovalevszki-val, a későbbi híres paleontológussal. Így kijuthatott férjével együtt Heidelbergbe 1869-ben. Itt matematikai és fizikai előadásokat hallgatott. 1870-ben Berlinbe ment és egy dolgozatával elnyerte a tekintélyes Weierstrass támogatását. Négyévi tanulás után Kovalevszkaja három dolgozatot mutatott be a göttingeni egyetemen a parciális differenciálegyenletekről. Ezek olyan színvonalasak voltak, hogy az egyetem kivételt tett vele: nők ugyan nem tehettek nyilvános vizsgát, de megadták neki a doktori címet e nélkül. 1874-ben visszatért Oroszországba, de a külföldi hírnév és Csebisev támogatása is kevés volt ahhoz, hogy hazájában magiszteri vizsgát tehessen, vagy taníthasson. 1884-ben elfogadta a stockholmi egyetem meghívását, melyet a női tudósokat eredményesen támogató Mittag-Leffler eszközölt ki számára. Egyike a matematikatörténet kiemelkedő nőalakjainak, az analízis számos területén fejtett ki eredményes munkásságot. Legnagyobb tudományos sikerét 1888-ban érte el. Elnyerte a francia akadémia pályázatának első díját.

Kovalevszkaja, Szofja Vasziljevna (Kovalevskaya, Sofia Vasilyevna)
Web dokumentumok

2021.
febr. 10.
Brauer, Richard Dagobert születésének 120. évfordulója
Berlin-Charlottenburg, 1901. febr. 10. - Belmont, Massachusetts, 1977. ápr. 17.

Német-amerikai matematikus
1919-ben kezdte egyetemi tanulmányait a Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg-n, majd egy év után átiratkozott a berlini egyetemre. Tanárai között több neves matematikus volt, többek között Bieberbach, Knopp, Plank, Schmidt, Schur és Szegő. 1925-ben Knopp asszisztenseként a Königsbergi Egyetemen kezdett tanítani. 1926-ban itt készítette el doktori disszertációját. Hitler hatalomrakerülése után el kellett hagynia Németországot, az Egyesült Államokban és Kanadában folytatta munkáját. 1951-ben a Harvard-on ajánlottak fel számára katedrát, amit nyugdíjba vonulásáig, 1971-ig töltött be. Jelentős számú publikációja jelent meg. A világ számos egyeteme, tudományos társasága választotta tagjai sorába. Több tudományos lap szerkesztésében vállalt aktív szerepet. 1971-ben kitüntették a National Medal for Scientific Merit díjjal. Legfontosabb eredményeit a csoportelmélet területén érte el, számos eredményének jelentős alkalmazásai voltak az elméleti fizikában is.

Brauer, Richard Dagobert
Web dokumentumok

2021.
febr. 10.
Keldis, Msztiszlav Vszevolodovics (Keldysh, Mstislav Vsevolodovich) születésének 110. évfordulója
Riga, Lettország, 1911. febr. 10. - Moszkva, Szovjetunió, 1978. jún. 24.

Szovjet fizikus, rakéta tervező
A SzU Tudományos Akadémiájának alelnöke, ill. elnöke (1960-1975). A moszkvai egyetemen tanult, 1932-től az Aerohidrodinamikai Intézet munkatársa, az egyetem tanára, majd az Alkalmazott Matematikai Intézet igazgatója. Az aerodinamika és a rezgéselmélet terén fontos eredményeket ért el. 1942-től a Rakétakutató Intézet (RN II.) vezetője, itt előbb a háborúban alkalmazott rakéták (pl. a nagy hatású "katyusá"-k) kifejlesztésével, majd Keldis vezetésével a folyékony üzemanyagú hajtóművekkel, majd a nagyrakéták hajtóműveivel, utóbb a SzU-ban működő rakéta-tervező irodák tevékenységének összehangolásával foglalkoztak. Az űrkutatási verseny felgyorsulásával a "nehéz űreszközök": Luna-holdrakéták, a Mars- és Venyera-hordozók, ill. a Szaljut, Szojuz és Progresz űrhajók hordozórakétáinak tervezésével foglalkoztak. Jelentős szerepe volt a SzU embert szállító űrjárműveinek eredményeiben. Számos akadémia tagja (az MTA-nak is), a Ciolkovszkij és Lomonoszov-érmek kitüntetettje, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia a Guggenheim-díjjal tüntette ki (1965). Nevét a Hold túlsó oldalának egyik krátere és az 1691.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Keldis, Msztiszlav Vszevolodovics (Keldysh, Mstislav Vsevolodovich)
Web dokumentumok

2021.
febr. 9.
Maskelyne, Nevil halálának 210. évfordulója
London, Anglia, 1732. okt. 6. [5.] - Greenwich, 1811. febr. 9.

Angol csillagász
Cambridge-ben előbb teológiát, majd csillagászatot tanult, 1755-ben pappá szentelték. 1761-ben a Royal Society Szent Ilona szigetére küldte ki a Vénusz átvonulásának megfigyelésére. 1763-ban Barbadoson a John Harrison által szerkesztett, a tengerészetben használt óra működését vizsgálta meg, 1765-ben a greenwichi csillagászati obszervatórium igazgatója és Anglia királyi csillagásza lett. 1774-ben a skóciai Shehallien hegyén a függő ón kitérése alapján a Föld közepes sűrűségét határozta meg és azt 4,71-nek találta. Ez a szám a valós értéknél jóval kisebb.

Maskelyne, Nevil
Web dokumentumok

2021.
febr. 9.
Hartnack, Friedrich Edmund halálának 130. évfordulója
Templin, Poroszország, 1826. ápr. 9. - Potsdam, 1891. febr. 9.

Német optikus
Berlinben tanult, majd Párizsban Rühmkorff, később Oberhäuser mellett jó minőségű mikroszkópokat készített. 1860-ban átvéve az üzletet saját neve alatt dolgozott. 1870-ben a német-francia háború miatt Potsdamban alapított új vállalatot, párizsi üzletét az addigi mechanikai igazgató, a lengyel csillagász Prażmowski vitte tovább. Hartnack tökéletesítette az Oberhäuser által feltalált patkóállványt, és sikeresen alkalmazta az Amici-féle immerziós rendszert, a Nicol-féle prizmát, valamit új megvilágítási rendszert is feltalált. Kora legjobb minőségű mikroszkópjait készítette, ilyeneket használt pl. Robert Koch is híres kísérletei során. A bonni egyetem orvosi kara 1868-ban tiszteletbeli doktorrá avatta, 1882-ben professzori címet kapott. (Piriti János)

Hartnack, Friedrich Edmund
Web dokumentumok

2021.
febr. 8.
Varga József születésének 130. évfordulója
Budapest, 1891. febr. 8. - Budapest, 1956. dec. 28.

Vegyészmérnök, műegyetemi tanár, miniszter
1920-ban a műegyetem magántanára, 1923-ban ny. r. tanára lett. 1939-től iparügyi államtitkár, 1939-1943-ig több kormányban is iparügyi, illetve kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter volt. Miniszterségének ideje alatt a magyar vegyipar jelentősen fejlődött. Magyarország hadbalépésével nem értett egyet. A Kállay-kormányból kilépve visszatért a műegyetemi oktatáshoz. 1951-től a Nagynyomású Kísérleti Intézet igazgatója, 1952-ben a veszprémi Nehézvegyipari Egyetem tanára. Legjelentősebb eredményei a műbenzinek és motorhajtó anyagok előállításához fűződnek. Eleinte főként a kőszenek nagynyomású hidrogénezésével foglalkozott. Ezen a téren nemzetközileg elismert felfedezése az ún. kénhidrogén-effektus. A 2. világháború után a nagy aszfalttartalmú ásványolajok és kátrányok középnyomású hidrogénezésére dolgozta ki a nevéhez fűződő hidrokrakkolásos eljárást (Varga-eljárás). Eljárásait, találmányait számos, az ásványolajipar terén számottevő országban szabadalmaztatta. 1932-től az MTA tagja volt.

Varga József
Web dokumentumok

2021.
febr. 8.
Bassi, Agostino halálának 165. évfordulója
Lodi mellett, Lombardia, Habsburg fennhatóság alatt (ma Olaszország), 1773. szept. 25. - Lodi, 1856. febr. 8.

Olasz bakteriológus
1807-ben kezdte meg az Olaszországban és Franciaországban komoly gazdasági károkat okozó mészkór (selyemhernyó-betegség) kutatását. 25 éves kutatás és kísérletezés után bizonyítani tudta, hogy a betegség járványos, és hogy egy mikroszkopikus parazita gomba okozza. Arra a következtetésre jutott, hogy a később Botrytis paradoxa (ma Beauvaria bassiana) névvel jelölt parazita a hernyók közötti érintkezéssel, valamint a fertőzött táplálékkal terjed. Az első olasz bakteriológusok egyike, aki Pasteur előtt 10 évvel felfedezte, hogy számos betegséget mikroorganizmusok okoznak.

Bassi, Agostino
Web dokumentumok

2021.
febr. 8.
Bateson, William halálának 95. évfordulója
Whitby, Yorkshire, Anglia, 1861. aug. 8. - London, 1926. febr. 8.

Brit biológus, zoológus, genetikus
A Rugby School, a St John's College és a University of Cambridge tanulója volt. 1883-ban szerzett B. A. fokozatot természettudományokból. A végzés után kétéves tanulmányútra ment az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a Balanoglossus fejlődéstörténetét vizsgálta. 1884-ben leírta a fél-gerinchúros állatok törzsét. 1886-1887-ben expedíciókon vett részt a nyugati Közép-Ázsiában, azután Észak-Egyiptomban, ahol tanulmányozta a sós mocsarak és tavak faunájának evolúciós kérdéseit. Angliába való visszaérése után a változékonyságot elemezte. 1897-től keresztezési kísérleteket végzett. 1908-ban a biológia professzora lett a cambridge-i egyetemen. 1910-ben a mertoni John Innes Horticultural Institute igazgatójának nevezték ki. Tanulmányozta Mendel munkásságát a diszkrét öröklődési tényezőkről, A Mendel-szabályokat állatokra is alkalmazta. Bateson használta először a genetika szót az öröklődés vizsgálatának leírására. Az elsők között mutatott rá az öröklődési faktorok és az öröklődő betegségek kapcsolatára.

Bateson, William
Web dokumentumok

2021.
febr. 8.
Gomberg, Moses születésének 155. évfordulója
Jelizavetgrád, Oroszország (ma Ukrajna), 1866. febr. 8. - Ann Arbor, Michigan, USA, 1947. febr. 12.

Orosz születésű amerikai kémikus
Családjával együtt, tizennyolc éves korában emigrált az Egyesült Államokba, a II. Sándor cár meggyilkolását követő pogromok elől menekülve. A szegénységet és a nyelvi nehézségeket legyőzve, 1890-ben nyerte el első egyetemi fokozatát Ann Arborban a Michigani Egyetemen, majd itt doktorált 1894-ben. Ezután Németországban, Münchenben és Heidelbergben tett egyéves posztdoktori tanulmányutat. Innen visszatérve egész pályafutása alatt Ann Arborban, az egyetemen tanított és kutatott, 1927-től 1936-os nyugdíjba vonulásáig a kémia tanszéket vezette. 1900-ban elsőként sikerült tetrafenilmetánt szintetizálnia, ennek során előállította az első szerves szabad gyököt. Ezzel elindította a szabad gyökök kutatását a kémiában, egy új, széles alkalmazási területet nyitott meg.

Gomberg, Moses
Web dokumentumok

2021.
febr. 7.
Feistmantel, Rudolf, Ritter von halálának 150. évfordulója
Bécs-Ottakring, Ausztria, 1805. júl. 22. - Bécs, 1871. febr. 7.

Osztrák erdőmérnök, bányatanácsos, akadémiai tanár
Munkássága több szállal is kötődött a magyar erdészethez. A mariabrunni erdészeti főiskolán tanult. 1835-től 1847-ig bányatanácsosi ranggal a selmecbányai erdészeti tanintézet tanára volt. Az elmélet mellett a gyakorlati képzést is fontosnak tartotta. Selmecen több természettudományi tantárgyat is oktatott. 1835-1837 közt Bécsben adta ki négykötetes összefoglaló erdészettanát. 1837-ben emlékiratot terjesztett az uralkodó elé az osztrák-magyar állami erdők kezelésének ésszerű szervezéséről. Nevéhez fűződik az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület megalakítása, valamint az Országos Erdészeti Egyesület elődjének, a Magyar Erdészegyesületnek 1852-ben történt megalakulása is. Selmecbányai tanársága alatt 1846-ban egyesítették az erdészeti tanintézetet a bányászati akadémiával. Selmecről való távozása után az osztrák pénzügyminisztériumban miniszteri tanácsosként az osztrák-magyar erdőgazdálkodás főnöke volt. Ő dolgozta ki az 1852. évi osztrák erdőtörvényt, amely 1878-ig Magyarországra is érvényes volt.

Feistmantel, Rudolf, Ritter von
Web dokumentumok

2021.
febr. 7.
Buga László, (Bukovszky) születésének 115. évfordulója
Budapest, 1906. febr. 7. - Budapest, 1988. jan. 9.

Orvos, egészségügyi szakíró
Az orvosi egyetemet Budapesten végezte. 1938 és 1951 között vidéken volt orvos, körorvos, tisztiorvos. 1951-57-ben az Egészségügyi Minisztériumban főelőadó, utána körzeti orvos 1959-ig, majd 1969-ig higiénikus főorvos. Pályája elején verseskönyve és novelláskötete is jelent meg. Három és fél évtizeden át a Magyar Rádió orvosi tanácsok rovatának szerkesztője volt. 1962-65-ben az Élővilág, 1966-tól a Szabad Föld rovatvezetője volt. Sok ismeretterjesztő előadást tartott, népszerű orvostudományi cikket jelentetett meg. Egészségügyi kérdésekre válaszolt a rádióhallgatóknak, a Szabad Föld olvasóinak. Több népszerű tudományos könyvet is írt egészségügyi kérdésekről.

Buga László, (Bukovszky)
Web dokumentumok

2021.
febr. 7.
Gáspár Rezső születésének 100. évfordulója
Érsekvadkert, Nógrád vm., 1921. febr. 7. - Debrecen, 2001. dec. 1.

Atomfizikus, egyetemi tanár
1943-ban szerzett tanári oklevelet matematika-fizika szakon a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Már hallgatóként Ortvay Rudolf mellett dolgozhatott, majd 1941-1943-ig tanársegédként tevékenykedett. 1943-1945-ig a pápai Református Kollégium tanára volt. 1945-1953-ig a budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetében tanított. 1953-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékének tanszékvezetője lett. 1965-ben a kvantumkémia területén végzett munkásságáért Állami Díjjal tüntették ki. Az 1963-64-es tanévben Boulderben (Colorado, USA), az 1978-79-es tanévben pedig Göttingenben volt vendégprofesszor. Tudományos pályáját Gombás Pál irányításával kezdte. Kutatási területe a kvantumkémia és szilárdtestfizika. Egyik legszélesebb körben idézett tudományos eredménye a kicserélődési potenciál egyszerűsített alakjára vonatkozik. Nemzetközi rangú tudományos iskolát teremtett a Debreceni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszékén. 1970-től az MTA tagja volt.

Gáspár Rezső
Web dokumentumok

2021.
febr. 7.
Gray, Stephen halálának 285. évfordulója
Canterbury, Anglia, 1666. dec. 26. - London, 1736. febr. 7.

Angol amatőr csillagász, fizikus
Néhány évi iskolai tanulás után apja textilfestő műhelyében dolgozott. Érdeklődött a természettudományok, különösen a csillagászat iránt és elkezdett önállóan tanulni. Saját maga csiszolt lencséket és készített távcsövet. Néhány, elsősorban a napfoltokra vonatkozó megfigyelése a Royal Society közleményeiben is megjelent, ez felkeltette John Flamsteed csillagász figyelmét, aki a továbbiakban támogatta Gray kísérleteit. Gray végezte az elektromos vezetéssel kapcsolatos első szisztematikus kísérleteket. Megdörzsölt üvegrúddal végzett kísérleteiben azt vizsgálta, hogy az elektromosság milyen távolságra juttatható el. Felfedezte, hogy egyes anyagok vezetik az elektromosságot, mások pedig szigetelőként működnek. 1732-ben, meglehetősen megkésetten, a Royal Society Gray-t tagjai közé választotta. Kísérleteinek eredménye hozzájárult, hogy Du Fay, majd Nollet abbé továbbfejlessze az elektromosság elméletét.

Gray, Stephen
Web dokumentumok

2021.
febr. 7.
Frenet, Jean Frédéric születésének 205. évfordulója
Périgueux, Franciaország, 1816. febr. 7. - Périgueux, 1900. jún. 12.

Francia matematikus, csillagász
Az École Normale Supérieure-ön kezdte tanulmányait 1840-ben, majd a Toulouse-i egyetemen tanult. Tanulmányai végeztével a Toulouse-i egyetemen tanított, majd 1848-ban a matematika professzora lett a Lyoni egyetemen. Itt egyben a csillagászati obszervatórium igazgatója is volt, és meteorológiai megfigyeléseket is végzett. Fő kutatási területe a geometria és a matematikai analízis volt. Legnevezetesebb eredménye a térgörbék geometriájának leírására szolgáló Frenet-formula, melyet Frenet-Serret formulának is neveznek, mivel Serret tőle függetlenül ugyancsak leírta ezeket.

Web dokumentumok

2021.
febr. 6.
Csipke Zoltán halálának 55. évfordulója
Szentes, 1899. júl. 26. - Budapest, 1966. febr. 6.

Gyógyszerész, orvos, egyetemi tanár
Nagyváradon gyógyszerészgyakornok volt. 1921-ben gyógyszerészi oklevelet, 1927-ben orvosi diplomát szerzett. Matolcsy Miklós professzor mellett 12 évig tanársegédként, majd adjunktusként dolgozott. Az approbációs vizsgára készülő gyógyszerészek képzésének volt a vezetője. 1935-ben egyetemi magántanári képesítést nyert, 1942-től c. rk. egyetemi tanár. 1930-ban az egyetem "fővegyészi" címmel tüntette ki. 1932-től helyettesként, majd kinevezett vezetőként. 1945-től haláláig a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet vezetője volt. Számos tudományos dolgozata jelent meg a Gyógyszerész c. lapban.

Csipke Zoltán
Web dokumentumok

2021.
febr. 6.
Csűrös Zoltán születésének 120. évfordulója
Budapest, 1901. febr. 6. - Budapest, 1979. okt. 28.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
Vegyészmérnöki oklevelet a budapesti műegyetemen 1924-ben szerzett, az egyetem szerves kémiai tanszékén Zemplén Géza mellett volt tanársegéd, majd adjunktus. 1938-tól vezette az újonnan alakult textilkémiai tanszéket rendkívüli, 1940-től ny. r. tanárként, ezt 1947-ben szerves kémiai technológiai tanszékké szervezte át. 1943-44-ben a műegyetem dékánja, 1946-49-ben és 1957-61-ben rektora volt. A hazai polimerkémia úttörője és megteremtője volt. Kialakította a katalitikus folyamatok kutatásának hazai iskoláját. Elsőként oktatta egyetemi szinten a textilkémia mellett a műanyagok kémiáját, a szerves vegyipari, gyógyszeripari alapvető folyamatokat, a katalitikus folyamatok vegyipari alkalmazását. Különös fontosságot tulajdonított annak, hogy a gyártási folyamatokban ne csak a főtermékek, hanem a teljes anyag és melléktermék hasznosítása valósuljon meg. Számos tudományos egyesület elnökségi tagja volt.

Csűrös Zoltán
Web dokumentumok

2021.
febr. 6.
Szentmártoni Béla születésének 90. évfordulója
Hencse, 1931. febr. 6. - Hencse, 1988. máj. 28.

Amatőr csillagász
1956-ban kezdett fényerős távcsőtükrök csiszolásával foglalkozni, a következő évtizedekben mintegy száz db (100-250 mm átmérőjű) tükröt készített megrendelésre. Főleg a mély-ég objektumok megfigyelése foglalkoztatta, és az ilyen jellegű amatőr megfigyelők számára megszervezte az "Albireo Amatőrcsillagász Klub"-ot (1970). 1971-ben a műkedvelők megfigyeléseinek közlésére megindította Kaposváron az "ALBIREO" c. havi folyóiratot, amelyet 1984-ig maga szerkesztett és sokszorosított. A megfigyelő munka előmozdítására számos külön füzetet is kiadott, majd egybe gyűjtve a magyarországi észleléseket, katalógusformában közölte. Jelentős szerepe volt a fiatal amatőr nemzedék kiművelésében.

Szentmártoni Béla
Web dokumentumok

2021.
febr. 6.
Chrétien, Henri Jacques halálának 65. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1879. febr. 1. - Washington DC, USA, 1956. febr. 6.

Francia csillagász, feltaláló
Legjelentősebb optikai alkotásai az anamorfikus lencserendszerek és a távcsövek Ritchey-Chrétien-szerelése. Az előbbi a szélesvásznú filmek CinemaScope-rendszerének alapja lett, utóbbi a nagy csillagászati teleszkópok esetén jelentett igen jó korrigáltságú, jó leképezésű nagy látómezőt. A Holdon egy kráter viseli a nevét, 1954-ben pedig az Amerikai Filmakadémia Oscar-díját kapta a 20th Century-Fox stúdió képviseletében a CinemaScope-rendszer kidolgozásáért. (Piriti János)

Chrétien, Henri Jacques
Web dokumentumok

2021.
febr. 6.
Luria, Salvador Edward halálának 30. évfordulója
Torino, Olaszország, 1912. aug. 13. - Lexington, Massachusetts, 1991. febr. 6.

Olasz születésű amerikai biológus, Nobel-díjas
1935-ben szerzett diplomát a Torinói Egyetemen, s a radiológiára szakosodott. 1938-ban Franciaországba menekült, a párizsi Pasteur Intézetben kitanulta a fágkutatás módszereit, majd 1940-ben az Egyesült Államokba utazott. Nem sokkal megérkezése után találkozott össze Delbrückkel, és az ő révén került be az American Phage Group tagjai közé. Luria és Delbrück együttműködve az ún. fluktuációs teszttel megmutatta, hogy a baktériumoknak a bakteriofágokkal szemben való rezisztenciája véletlen mutációktól függ. 1945-ben Hershey és Luria az ilyen bakteriális mutánsok mellett a spontán fágmutációk létezését is bebizonyították. Luria 1964-ben a Massachusetts Institute of Technology Sedgwick professzora lett. 1974-ben kinevezték a MIT-n működő Rákkutató Központ igazgatójává. 1947-81 California Institute of Technology, ill. 1969-ben Max Delbrückkel és Alfred Day Hersheyvel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott a vírusok replikációs mechanizmusának és genetikai szerkezetének kutatásában elért eredményeiért.

Luria, Salvador Edward
Web dokumentumok

2021.
febr. 6.
Yamasaki, Minoru halálának 35. évfordulója
Seattle, Washington, USA, 1912. dec. 1. - Detroit, Michigan, 1986. febr. 6.

Japán-amerikai építész
1934-ben diplomázott. A gazdasági világválságot követő időben eleinte nehezen talált munkát. 1937 és 1949 között New York-i építészirodákban dolgozott, majd két kollégájával együtt céget alapított. Tervezett Szaúd-Arábiában, Japánban, Spanyolországban is. Nevéhez fűződik több épület, legismertebb épületei a New York-i Világkereskedelmi Központ (World Trade Center) 110 emeletes ikertornyai voltak. Ezek tervén 1970-ben kezdett dolgozni Emery Roth társaságában. A két 110 emeletes, acélszerkezetes, üvegfüggöny falú torony magasabb volt az Empire State Buildingnél is. Tervezett számos más felhőkarcolót és repülőtéri épületet is. Yamasaki nem érte meg leghíresebb épülete pusztulását 2001. szeptember 11-én. Egyes források szerint 1987-ben, mások szerint 1986-ban hunyt el.

Yamasaki, Minoru
Web dokumentumok

2021.
febr. 5.
Dudich Endre halálának 50. évfordulója
Nagysalló, 1895. márc. 20. - Budapest, 1971. febr. 5.

Zoológus egyetemi tanár
1913-tól Eötvös-kollégistaként folytatta tanulmányait a budapesti tudományegyetem bölcsészettudományi karán természetrajz-földrajz szakon. Tanári oklevelét 1920-ban szerezte meg. 1922-ben a szegedi egyetemen avatták doktorrá. 1919-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának munkatársa lett, itt működött 1934-ig. 1934-ben nevezték ki a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán egyetemi tanárrá és megbízták az Állatrendszertani Intézet megszervezésével. Itt dolgozott haláláig. Fő kutatási területe az ízeltlábúak volt, elsősorban a bogarak, majd behatóbban a rákcsoportok. Ő alkalmazta hazánkban először a matematikai módszereket a rovarok variációs vizsgálatánál. Ő indította meg hazánkban a rendszeres állatrendszertani és állatföldrajzi egyetemi oktatást. 1958-tól 1970-ig vezette az alsógödi Dunakutató Állomást. Az aggteleki Baradla-barlangban létesült (1958) barlangi laboratórium munkáját is haláláig irányította. Számos neves zoológust indított el pályáján. 1932-től az MTA tagja volt. 1949-ben tanácskozó taggá minősítették vissza. 1954-ben újra levelező, majd 1964-ben rendes taggá választották, 1989-ben az MTA rehabilitálta, azaz megsemmisítette a tanácskozó taggá való visszaminősítést.

Dudich Endre
Web dokumentumok

2021.
febr. 4.
Éhik Gyula születésének 130. évfordulója
Brassó, 1891. febr. 4. - Budapest, 1964. dec. 28.

Zoológus
1914-ben a budapesti egyetem bölcsészkarán doktori oklevelet szerzett. 1927-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közgazdaságtudományi karán magántanárrá képesítették. 1914-től a győri, majd a lőcsei főreáliskola tanára. 1919-től a Magyar Nemzeti Múzeum állattárában működött, 1937-től a Természettudományi Múzeum helyettes főigazgatója, 1940-től az állattár vezetője volt. 1943-ban a műszaki egyetemen egyetemi rk. tanári címet kapott, 1945-től az Állattani Intézetet az újonnan szervezett Agrártudományi Egyetemre helyezték át. Itt 1948-ig tartott egyetemi előadásokat. A hazai kisemlősök rendszertani, anatómiai, ökológiai, élettani sajátságait tanulmányozta. Megalkotta az interdentális homológia törvényét. Felismerte a prémes állatok magyarországi tenyésztésének nemzetgazdasági jelentőségét. A Természettudományi Múzeumban nagymértékben bővítette a hazai kisemlősök gyűjteményanyagát.

Éhik Gyula
Web dokumentumok

2021.
febr. 4.
Szilágyi, N. Miklós születésének 85. évfordulója
1936. febr. 4. - Tucson, Arizona, USA, 2019. máj. 26.

Magyar-amerikai mérnökinformatikus
Mérnöki oklevelét Leningrádban szerezte. Itthon az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetben kezdett dolgozni, de közben az Idegsebészeti Intézetben is végzett biofizikai kísérleteket. Kedves kutatási témája volt az elektronoptikai leképezés finomítása. 1971-től a Kandó Kálmán Műszaki főiskola főigazgatójaként működött, itt megszervezte az intézet 75 éves fennállásának megünneplését. 1974-től 1979-ig az itteni természettudományi tanszéket vezette. Ekkor családjával együtt külföldre távozott. Először Dániában, majd néhány év után az Egyesült Államokban folytatta pályafutását. Először a Cornell Egyetemen, majd az arizonai Tucsonban végzett kutatásokat elektronikai és komputer mérnöki témákban. Részt vett mesterséges intelligencia témájú vizsgálatokban is, erről tanúskodik számos megjelent könyve és publikációja. Még hazai éveiben vendégprofesszor volt a Chicagói Egyetem híres Enrico Fermi Intézetében, a Kaliforniai Egyetemen, Berkeleyben és a Stanfordon, később pedig a Heidelbergi Egyetemen és a Max Planck Intézetben. A rendszerváltozás után 1992-ben látogatott újra Magyarországra, amerikai élményeiről "A korlátlan lehetetlenségek hazája" címmel tartott előadást. A vele akkor készített interjút és sok-sok publikációját, megjelent könyveit is nyomon követhetjük a csatolt web dokumentumokban. (Dr. Radnai Gyula)

Szilágyi, N. Miklós
Web dokumentumok

2021.
febr. 4.
Hund, Friedrich Hermann születésének 125. évfordulója
Karlsruhe, Németország, 1896. febr. 4. - Göttingen, 1997. márc. 31.

Német fizikus
Göttingenben doktorált, Max Born mellett, akinek ezután 1927-ig asszisztense volt. 1927-től Rostockban, majd 1929-től Lipcsében volt professzor. 1945-ben Jenában lett professzor, majd itt az egyetem rektora volt. A szovjet megszállási övezetből való távozása után 1951-től Frankfurt am Mainban, majd Göttingenben lett professzor. Az elméleti fizika több területén ért el jelentős eredményeket, így a kvantumelmélet alkalmazásaiban, az atom- és molekulaszerkezet vizsgálatában, a molekulaszínképek kvantuminterpretációjában. Ő fedezte fel 1926-ban az alagúteffektust. Hund 101 évesen halt meg, Számos kitüntetésben és elismerésben részesült. 100. születésnapjának tiszteletére ünnepi kötetet adtak ki.

Hund, Friedrich Hermann
Web dokumentumok

2021.
febr. 4.
Tombaugh, Clyde William születésének 115. évfordulója
Streator, Illinois, 1906. febr. 4. - Las Cruces, Nové Mexiko, 1997. jan. 17.

Amerikai csillagász
Farmercsaládban született, anyagi okokból nem végezhetett egyetemet. Apja is amatőr csillagász volt. Apja Kansas melletti farmján több távcsövet is készített, melyeknek tükrét sajátmaga csiszolta. A Marsról és a Jupiterről készült vázlatait elküldte a Lowell Obszervatóriumba, itt asszisztensi állást kapott. Percival Lowell csillagász korábban hosszabb ideig keresett egy ismeretlen bolygót a Neptunuszon túl, amely az Uránusz mozgásának gyenge perturbációját okozhatta, ő azonban meghalt anélkül, hogy a bolygót megtalálta volna. A Plútót Tombaugh találta meg felvételein 1930. február 18-án. A következő 13 évben is folytatta a kutatást a Lowell obszervatóriumban. Felfedezett hat csillaghalmazt, két üstököst és többszáz aszteroidát, több tucat galaxis-halmazt, 1932-ben pedig egy - egy évvel korábban felrobbant - szupernovát. 1943-tól 1955-ig a hadseregben teljesített szolgálatot, a háború után a hadsereg ballisztikai kutató laboratóriumában. A Kansasi Egyetemen 1936-ban és 1939-ben, az Arizonai Állami Egyetemen 1960-ban szerzett fokozatokat. 1955-ben az Újmexikói Állami Egyetemen indította el a bolygókutató csoportot, itt dolgozott 1973-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Tombaugh, Clyde William
Web dokumentumok

2021.
febr. 3.
Galamb József (Joseph) születésének 140. évfordulója
Makó, 1881. febr. 3. - Detroit, Michigan, USA, 1955. dec. 4.

Gépészmérnök, feltaláló
1901-ben a Budapesti Állami Felsőipariskolában szerzett diplomát. Dolgozott Hódmezővásárhelyen, Aradon és Békéscsabán, majd a Magyar Automobil Rt. ösztöndíjával Németországba utazott, Drezda, Berlin, Hamburg és Bréma voltak útjának állomásai. Az ösztöndíj lejárta után szakmunkásként dolgozott Brémában, majd Düsseldorfban, végül Frankfurt am Main-ban az Adler-gépkocsigyárban. 1903-ban kivándorolt New Yorkba. 1905-ben a Ford Motor Companyhoz került gépkonstruktőrnek. Munkájával felhívta magára a gyáralapító Henry Ford figyelmét, aki maga mellé vette, és nagyrészt vele terveztette meg a később híressé vált T-modellt, amely az általa alkalmazott műszaki megoldások miatt a világ első, egyszerűen vezethető és szerelhető, ugyanakkor olcsó népautója lett. 1944-ig dolgozott a Ford-műveknél. Vezető konstruktőri beosztásban, az 1. világháború alatt néhány hadigépet is tervezett, majd ő tervezte később az ugyancsak nagy sorozatban gyártott Fordson-traktor prototípusát. Fenntartotta kapcsolatait Magyarországgal. Többször is meglátogatta rokonait, és előadást tartott a Magyar Mérnök- és Építész Egyletben. 1921-ben százezer koronás ösztöndíjat alapított makói fiatalok támogatására.

Galamb József (Joseph)
Web dokumentumok

2021.
febr. 3.
Banga Ilona, Baló Józsefné születésének 115. évfordulója
Hódmezővásárhely, 1906. febr. 3. - Budapest, 1998. márc. 11.

Biokémikus, egyetemi tanár
1924-1930 között a szegedi egyetem természettudományi karán, a bécsi egyetem filozófiai fakultásán és Debrecenben folytatott egyetemi tanulmányokat. Az egyetemi doktori cím 1929-es megszerzése után 1930-1945 között a szegedi egyetem orvos-vegytani intézetének tanársegéde lett. 17 évig volt Szent-Györgyi Albert munkatársa, részt vett a C-vitamin kutatásban. Az 1930-as években több tanulmányutat tett Bécsben, Nápolyban, Liègeben, Oxfordban, 1940-ben lett egyetemi magántanár. Szeged ostroma és szovjet megszállása idején sikerült megmentenie a világhírű orvosi vegytani intézet felszerelését. 1945-től férjével, Baló Józseffel együtt a budapesti egyetemen dolgozott. Itt 1947-ig a biokémiai intézet tanára, majd az I. számú Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet docense, tanszékcsoport-vezetője lett. 1957-ben 6 hónapig Baselben folytatta kutatásait, majd visszatért Magyarországra. Megszervezte és 1970-ig irányította az orvosegyetem I. Kórbonctani Intézetének biokémiai laboratóriumát. 1948-ban férjével felfedeztek az emberi és állati hasnyálmirigyben egy új enzimet, az elasztázt, a vérben az elasztázinhibitort. Úttörő érdemei vannak az izomkontraktilis fehérjék felfedezése körül, foglalkozott az öregedés biokémiai folyamataival.

Banga Ilona, Baló Józsefné
Web dokumentumok

2021.
febr. 3.
Borel, Félix Edouard Justin Emile halálának 65. évfordulója
Saint Affrique, Franciaország, 1871. jan. 7. - Párizs, 1956. febr. 3.

Francia matematikus, politikus
Az École Normale Supérieure tanulója lett 1889-ben. 1893-ban doktorált, ezután a Lille-i Egyetemen, majd 1897-ben az École Normale Supérieure-ben oktatott. 1905-ben a Francia Matematikai Társaság elnökévé választották meg. 1909-ben a Sorbonne Függvényelméleti Tanszékét kapta meg, amelyet kifejezetten neki alapítottak, ezt az állást 1941-ig töltötte be. 1921-ben a Francia Tudományos Akadémia tagja lett, 1933-ban megválasztották az intézmény alelnökének, 1934-től pedig az elnökének. Az 1920-as - 1940-es években a politikai életben is aktívan részt vett. A 2. világháború idején részt vett a francia ellenállásban. A matematika számos területén ért el alapvető fontosságú eredményeket, így a sorozatok, komplex függvények, differenciálegyenletek, a valószínűségszámítás területén. Henri Lebesgue-gel egyetemben a mértékelmélet, illetve annak a valószínűségelmélet terén történő alkalmazásának úttörője, a modern valós függvénytan egyik megalapozója. A Borel-mérték és Borel-halmaztest a modern valószínűségszámításban is fontos szerepet játszik. Összekapcsolta a hiperbolikus geometriát és a speciális relativitás elméletét. A játékelmélet területén ért el eredményeket, a bridzs kártyajáték tanulmányozásával is foglalkozott. Nevéhez fűződik az a gondolatkísérlet, amely "végtelen sok majom tétel" (infinite monkey theorem) néven vonult be a köztudatba. Számos tétel és fogalom kapcsolódik a nevéhez, így a már említetteken kívül a Heine-Borel-tétel, a Borel-lemma. Az egyik krátert róla nevezték el a Holdon.

Borel, Félix Edouard Justin Emile
Web dokumentumok

2021.
febr. 3.
Touschek, Bruno születésének 100. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1921. febr. 3. - Innsbruck, 1978. máj. 25.

Osztrák fizikus
Bécsben végezte középiskoláit. Tanulmányait 1937 után magánúton fejezte be, mert származása miatt nem látogathatta az iskolát. Ez után barátai segítségével a hamburgi egyetemen tanulhatott. Tanulmányai mellett magáncégeknél is dolgozott. A háború végén börtönbe, majd koncentrációs táborba került, ahonnan sikerült megszöknie. A háború után Göttingenben fejezte be tanulmányait. Glasgow-ban, majd Rómában tanított, kutatóként az Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-ban dolgozott, Frascati-ban. 1960-ban egy előadásában ő javasolta ütköztetőgyűrű (collider) építését elektronok és pozitronok ütköztetésére. Ez a javaslat szolgált alapul a későbbi nagyenergiájú részecskegyorsítók, így a CERN-ben megépült Large Hadron Collider (LHC) létrehozásához is. Az ADA-nak nevezett első elektron-pozitron tárológyűrű Frascatiban épült Touschek irányításával az 1960-as évek elején. Nevét viseli a többek között a Touschek-szórás és a Touschek-élettartam.

Touschek, Bruno
Web dokumentumok

2021.
febr. 2.
Paszlavszky József születésének 175. évfordulója
Deregnyő, 1846. febr. 2. - Budapest, 1919. szept. 21. [nov.]

Zoológus, főiskolai tanár
A pesti egyetemen 1872-ben középiskolai tanári oklevelet szerzett. Közben már 1870-ben az Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtárához került. 1873-ban tanársegéd lett a budapesti egyetem állattani tanszékén Margó Tivadar mellett. 1874-től főreáliskolai tanár. 1896-tól főreáliskolai igazgató és a Közoktatásügyi Tanács tagja volt. Tanterveket, tanügyi utasításokat készített, állattani, földrajzi tankönyveket is írt. Jelentős szerepe volt a Természettudományi Tanács működésében, melynek 1877-1896-ban másod-, 1897-1906-ban első titkára. 1877-től a Természettudományi Közlöny egyik szerkesztője, és a Fauna Regni Hungariae (Bp., 1899-1900), szerkesztője. 1888-tól az MTA tagja.

Paszlavszky József
Web dokumentumok

2021.
febr. 2.
Temesszentandrási Guido születésének 110. évfordulója
Sopron, 1911. febr. 2. - Budapest, 1986. ápr. 29.

Kohómérnök
1934-ben a Soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán szerezte kohómérnöki diplomáját. Első munkahelye a csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Rt. volt. Innen 1937-ben a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt-hez hívták, ahol először Salgótarjánban, majd Ózdon, a durvahengermű részlegen dolgozott. Az Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ) néven államosított gyárkomplexumban a durvahengermű üzemfőnöke, 1952-1968-ig a gyár főmérnöke, majd műszaki igazgatója volt. Számos fontos kohászati újítása volt. A második világháború után komoly szerepe volt az Ózdi Kohászati Üzemek újraindításában, és a budapesti Duna-hidak újjáépítéséhez szükséges kohászati termékek előállításában. A neve ma is olvasható egy, a Margit-híd pesti hídfőjén elhelyezett emléktáblán. Jelentős szerepe volt abban, hogy a második világháború után mindössze hét hónap alatt megépülhetett a budapesti Kossuth-híd.

Temesszentandrási Guido
Web dokumentumok

2021.
febr. 2.
Mikolás Miklós halálának 20. évfordulója
Celldömölk, 1923. ápr. 5. - Budapest, 2001. febr. 2.

Matematikus, egyetemi tanár
Édesapja polgári iskolai igazgató volt, aki fiát a piaristákhoz íratta be gimnáziumba. Az első öt osztályt Veszprémben járta, majd amikor apját Nagymarosra helyezték, a váci piaristáknál folytatta tanulmányait. Vácott érettségizett, s 1942-től kezdve az Eötvös Collegium tagjaként járt a tudományegyetemre, matematika-fizika tanári szakra. Alapvizsgáit 1944 tavaszán, szakvizsgáit 1946 nyarán tette le kiváló eredménnyel. Kutatói pályáját az analízis területén kezdte meg Fejér Lipót mellett, s később is ilyen tárgyú publikációival hívta fel magára a hazai és külföldi szakemberek figyelmét. Mind a tudományegyetemen, mind a műszaki egyetemen tartott előadásokat, írt jegyzeteket. Nagydoktori disszertációját 1992-ben védte meg; a modern valós függvénytant tárgyaló könyve 1994-ben jelent meg angol nyelven az Akadémiai Kiadónál. Nyitott volt a társadalmat széles körben foglalkoztató kérdésekre is: mind a Petőfi-sír kutatásával, mind a hazai demográfiai helyzettel kapcsolatban jelentek meg máig hivatkozott publikációi. (Dr. Radnai Gyula)

Mikolás Miklós
Web dokumentumok

2021.
febr. 2.
Sendivogius, Michael (Sędziwój, Michał) születésének 455. évfordulója
Lukawica, Lengyelország, 1566. febr. 2. - Kravaře, Szilézia (ma Csehország), 1636.

Lengyel alkimista, filozófus
Gazdag nemesi családból származott. Több európai egyetemen is tanult, többek között Lipcsében és Bécsben is. Udvari szolgálatban volt Rudolf császár mellett Prágában, majd III. Zsigmond lengyel király mellett is. Diplomáciai megbízatásoknak is eleget tett. Alkimistaként fő törekvése volt a "bölcsek kövé"-nek megtalálása, amelynek segítségével higanyból aranyat lehet készíteni. Számos olyan felismerése is volt azonban, amelyek természettudományos szempontból fontosak. Módszereket dolgozott ki fémek és savak tiszta előállítására. Felismerte, hogy a levegő több alkotórészből áll és ezek egyike, amelyet később oxigénként azonosítottak, az élethez feltétlenül szükséges. Bányákat és fémöntödéket is létesített.

Sendivogius, Michael (Sędziwój, Michał)
Web dokumentumok

2021.
febr. 2.
Herglotz, Gustav születésének 140. évfordulója
Wallern, Cseh-erdő (ma Volary, Csehország), 1881. febr. 2. - Göttingen, Németország, 1953. márc. 22.

Osztrák születésű német matematikus, csillagász
Főleg a geofizika (földrengéstan) elméleti kérdéseivel foglalkozott. Bécsben, majd L. Boltzmann mellett Münchenben tanult. Első jelentős munkája a Naptól megvilágított háromtengelyű égitest fényesség változásával foglalkozott. 1902-től a göttingeni, bécsi, lipcsei egyetemeken tanított, 1925-ben a göttingeni egyetem professzora, ahol szorosan együttműködött Wiechert Geofizikai Intézetével. A Herglotz-Wiechert inverzió - a rengéshullám sebesség-mélység összefüggéséről - tette lehetővé a földrengési adatok földszerkezeti értelmezését. Folytatta Lord Kelvin munkáját a homogén gömb deformációjáról, ezen az alapon már 1905-ben közölte a Föld rugalmas tulajdonságait leíró differenciálegyenletekről szóló dolgozatát, megalapozva a Föld-árapály vizsgálat elméletét. (Bartha Lajos)

Herglotz, Gustav
Web dokumentumok

2021.
febr. 2.
Kuratowski, Kazimierz születésének 125. évfordulója
Varsó, Lengyelország (ebben az időben az Orosz Birodalom része), 1896. febr. 2. - Varsó, 1980. jún. 18.

Lengyel matematikus
1913-1914-ben a Glasgow-i Egyetemen folytatott mérnöki tanulmányokat. 1915 után a Varsói Egyetemen hallgatott matematikát. 1927-ben a Lwówi Műegyetem tanárává nevezték ki, majd 1934-ben a Varsói Józef Piłsudski Egyetem matematikaprofesszora. 1935-ben tanulmányutat tett az USA-ba amelynek során többek között együtt dolgozott Neumann Jánossal is. 1939 után bujkálásra kényszerült. A világháború lezárultával aktívan közreműködött a fővárosi egyetemen folyó oktatás újraindításában, s 1965-ös nyugdíjazásáig ismét matematikaprofesszorként tanított a Varsói Egyetemen. Emellett szervezőmunkájának köszönhetően 1949-ben kezdte meg működését az Állami Matematikai Intézet, amelynek 1967-ig igazgatója volt. Fő kutatási területe a topológia volt, behatóan foglalkozott a felületek topológiájával, halmazelmélettel, mértékelmélettel, függvénytannal és matematikai logikával. A lwówi évei során Stefan Banachhal közösen több mértékelméleti problémát oldottak meg. Foglalkozott az euklideszi sík és tér topológiájával, egyebek mellett nevéhez fűződik a gráfelméleti Kuratowski-tétel megalkotása. 1953-tól az MTA külső tagja, további öt külföldi akadémia is meghívta tagjai sorába.

Kuratowski, Kazimierz
Web dokumentumok

2021.
febr. 1.
Heisenberg, Werner Karl halálának 45. évfordulója
Würzburg, Németország, 1901. dec. 5. - München, 1976. febr. 1.

Német atomfizikus, Nobel-díjas
Arnold Sommerfeld mellett szerzett bölcsészdoktori oklevelet elméleti fizikából 1923-ban. Ezután Max Born tanársegéde lett Göttingenben és ugyanott 1924-ben magántanárrá habilitálták. 1924-1925-ben ösztöndíjasként, majd 1926-ban asszisztensként Niels Bohr mellett dolgozott a koppenhágai egyetemen. 1927-1941-ig a lipcsei egyetem elméleti fizika professzora és az Elméleti Fizikai Intézet igazgatója volt. 1941-1945-ig a berlini egyetem, 1945-1955-ig a göttingeni egyetem, 1956-tól pedig a müncheni egyetem elméleti fizika professzora és 1947-től a Max Planck Intézet igazgatója volt. A 2. világháború alatt részt vett a német atomfegyver-program fejlesztési munkáiban. Munkássága kiterjedt szinte az egész elméleti fizika, különösen az atomfizika, a magfizika és az elemi részek fizikájának területére. 1925-ben dolgozta ki a kvantummechanika első megfogalmazását, a mátrixmechanikát. Felállította a mikrofizika egyik legalapvetőbb összefüggését, a róla elnevezett határozatlansági összefüggést. 1932-ben kapta meg a fizikai Nobel-díjat. Nevéhez fűződik az első atommagelmélet kidolgozása, amely szerint az atommag protonokból és neutronokból épül fel. Ő vezette be a nukleonok közötti kicserélődési kölcsönhatást és az izotóp-spin fogalmát. A mágnesség terén elért eredményei is igen jelentősek. Élete végén az elemi részek egységes kvantumtérelméletén dolgozott.

Heisenberg, Werner Karl
Web dokumentumok

2021.
febr. 1.
Mackey, George Whitelaw születésének 105. évfordulója
St Louis, Missouri, USA, 1916. febr. 1. - Belmont, Massachusetts, 2006. márc. 15.

Amerikai matematikus
Egyetemi tanulmányai során kezdetben kémiát és fizikát hallgatott, a matematikai szigorúságra való igénye miatt érdeklődése azonban egyre inkább a matematika felé irányult. A Harvard egyetemen doktorált, majd 1943-tól nyugdíjbavonulásáig, 1985-ig itt is oktatott, 1956-tól, mint professzor. Fő szakterületei voltak a reprezentációelmélet, ergodelmélet, funkcionálanalízis és matematikai fizika. Jelentős szerepe volt a kvantumlogikának a kvantumelmélet matematikai alapozásában való alkalmazásában.

Mackey, George Whitelaw
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info