História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2024.
júl. 18.
Csapó József (tagyosi) születésének 290. évfordulója
Győr, 1734. júl. 18. - Debrecen, 1799. máj. 21.

Orvos, botanikus
Egyetemi tanulmányait Németországban és Svájcban végezte. Orvosi oklevelét Zürichben szerezte meg 1759-ben. Magyarországra visszatérve Debrecenben lett a város főorvosa. Működése alatt több magyar nyelvű könyvet írt a gyógyításról Az első magyar nyelvű gyermekgyógyászati könyvében: "Kis gyermekek ispitálja" a falusi, szegény embereknek szóló, az általuk is igénybe vehető gyógyítási tanácsait adja közre. Botanikai tevékenységet is folytatott. Az általa ismertetett gyógynövényekről, amelyek az akkori gyógyítás nélkülözhetetlen kellékei voltak, a magyar növények gazdag választékát foglalta össze könyvében, melynek második, bővített kiadásában 1000-féle gyógynövényt írt le.

Csapó József (tagyosi)
Web dokumentumok

2024.
júl. 18.
Horányi Béla születésének 120. évfordulója
Budapest, 1904. júl. 18. - Budapest, 1986. nov. 19.

Orvos, ideg- és elmegyógyász, egyetemi tanár
Orvosi tanulmányait Budapesten végezte. 1946-ban mint nyilvános rendes tanárt az egyetemi Ideg-és Elmeklinika igazgatójává nevezték ki. 1950-ben nyugdíjazták, és az Országos Ideg-és Elmegyógyintézetben kapott osztályvezető főorvosi beosztást. 1956. okt. 1-jén rehabilitálták, újra egyetemi tanárrá nevezték ki az egyetem újraszervezett Idegkórtani Klinikájára. Az MTA 1950-ben "kiemelt tudóssá" nyilvánította, 1952-ben pedig a "honoris causa" orvostudományok doktora címet nyerte el. Két évig különböző német egyetemek idegklinikáin, további két évig Angliában folytatott agyszövettani tanulmányokat. Az izombetegségek nemzetközileg elismert szakértője, lényeges eredményeket ért el a poliomyelitis, a skizofrénia és a kisagyi megbetegedések kórélettani és patológiai vizsgálata vonatkozásában.

Horányi Béla
Web dokumentumok

2024.
júl. 17.
Wartha Vince születésének 180. évfordulója
Fiume, 1844. júl. 17. - Budapest, 1914. júl. 20.

Kémikus, műegyetemi tanár
1861-től a József Polytechnikumban (műegyetemen) majd Zürichben tanult. Heidelbergben Bunsen mellett doktorált. Ezután a zürichi műegyetemen vállalt tanársegédi állást, ahol magántanári címet is szerzett. 1867-ben a budapesti műegyetem ásványtani tanszékének helyettes tanára, majd 1870-ben az újonnan alakított Kémiai Technológiai Tanszék professzora lett. A Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező tag 1873-tól, rendes tag 1891-től), a műegyetemnek több ízben rektora volt. Közel három évtizedig (1870-1897) vezette az intézmény könyvtárát. A Természettudományi Társulat vezetésében több mint 40 évig vett részt. Tudományos munkássága rendkívül gazdag. A víz lúgosságának, továbbá - tanítványával, Pfeifer Ignáccal - a víz keménységének meghatározására kidolgozott módszerét a közelmúltig világszerte alkalmazták. Tevékeny szerepe volt a budapesti vízmű létrehozásában. Ő végezte el a hazai gázgyártás céljára szolgáló szenek elemzését. Legfontosabb eredményeit a kerámiaipar területén érte. Legjelentősebb felfedezése a fémlüszter-máz évszázadokon át keresett gyártási titkának megfejtése. Az általa kifejlesztett és eozin-nak nevezett mázak készítési eljárásait a pécsi Zsolnay-majolikagyár termékeiben alkalmazták. 1904-ben állami megbízásból újjászervezte a herendi porcelángyárat. Második felesége Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő volt.

Wartha Vince
Web dokumentumok

2024.
júl. 17.
Beznák Aladár halálának 65. évfordulója
Szatmárnémeti (ma Satu Mare, Románia), 1901. aug. 31. - Montreal, Kanada, 1959. júl. 17.

Orvos, egyetemi tanár
1925-ben nyerte el az orvosi diplomát a debreceni egyetemen. 1924-től 1932-ig a debreceni egyetem élettani intézetének tanársegédje, ugyanott 1932-ben magántanárrá képesítették. Tanulmányutat tett Londonban Rockefeller-ösztöndíjjal 1927-1929-ig, Cambridge-ben Hopkinsnál dolgozott. 1932-ben a budapesti egyetem kórélettani intézet rk. tanára, majd az élettani tanszéken ny. r. tanár lett 1935-ben, 1946-tól a Biológiai Kutató Intézet igazgatója Tihanyban. 1948-ban Stockholmba, majd Angliába ment. 1954-től az ottawai (Kanada) élettani intézet igazgatója. Főként az anyagcsere élettanával foglalkozott. A Magyar Tudományos Akadémia levelező taggá választotta 1945-ben, rendes tag 1946-tól, 1949-ben kizárták az akadémikusok soraiból és 1993-ban rehabilitálták.

Beznák Aladár
Web dokumentumok

2024.
júl. 17.
Roberts, Isaac halálának 120. évfordulója
Groes, Denbighshire, Wales, 1829. jan. 27. - Crowborough, Sussex, Anglia, 1904. júl. 17.

Walesi-angol amatőr csillagász, nagyiparos
A csillagászati fényképezés egyik úttörője. Fiatalon inasként dolgozott egy liverpooli gyárban, ahol ügyessége révén hamarosan magasabb beosztást kapott, 1847-ben társtulajdonos, 1855-ben a vállalat vezetője lett és vagyonra tett szert. Birkenhead mellett magánobszervatóriumot rendezett be, ahol 1875-től rendszeres csillagászati észleléseket végzett. 1883-tól az akkor újdonságnak számító csillagászati fényképezéssel foglalkozott. Kitűnő felvételeket készített kiterjedt égi objektumokról: csillaghalmazokról, ködökről, távoli csillagrendszerekről. Felvételei (a magyar Gothard Jenővel egyidejűleg) bebizonyították a tükrös távcsövek előnyét a csillag-fényképezésben. Idős korában földtannal is foglalkozott. 1901-ben feleségül vette az amerikai Dorothea Klumpke-t, aki maga is jelentős csillagász volt. 200 felvételét bemutató albuma a korai asztrofotográfia értékes dokumentuma. A Liverpooli Csillagászati Társaság elnöke, a Royal Society tagja volt, a Királyi Csillagászati Társaság aranyéremmel tüntette ki. (Bartha Lajos)

Roberts, Isaac
Web dokumentumok

2024.
júl. 17.
Lemaître, Georges Henri Joseph Édouard születésének 130. évfordulója
Charleroi, Belgium, 1894. júl. 17. - Leuven, 1966. jún. 20.

Belga csillagász, kozmológus
Lemaitre építőmérnöknek tanult. Az 1. világháború után papnövendék lett, 1923-ban szentelték pappá. 1923-24-ben a Cambridge-i Egyetem napfizikai laboratóriumában, majd 1925 és 1927 között a Massachusetts Institute of Technologyn (Massachusettsi Műegyetem) tanult, itt ismerkedett meg Edwin P. Hubble és Harlow Shapley amerikai csillagászoknak a táguló világegyetemről alkotott elképzelésével. 1927-ben az asztrofizika professzora lett a Leuveni Egyetemen. Ebben az évben dolgozta ki az ősrobbanás elméletét, amely Albert Einstein általános relativitáselméletének keretében magyarázatot adott a galaxisok távolodására. Korábban is megalkották már a táguló világegyetem egyes modelljeit - ilyen volt Willem de Sitter holland csillagász munkája-, de George Gamow módosításaival Lemaitre elmélete vált a kozmológia vezető elméletévé. Lemaitre a kozmikus sugárzással és a háromtest-problémával, három egymást vonzó test térbeli mozgásának a leírásával is foglalkozott.

Lemaître, Georges Henri Joseph Édouard
Web dokumentumok

2024.
júl. 17.
Walker, Arthur Geoffrey születésének 115. évfordulója
Watford, Hertfordshire, Anglia, 1909. júl. 17. - 2001. márc. 31.

Angol matematikus
Matematikai ösztöndíjat nyert el Oxfordban, a Balliol College-ben folytatta tanulmányait. Edinburgh-ben Eddington vezetése mellett védte meg Ph.D. fokozatát. A doktorátus megszerzése után matematikai előadói kinevezést kap Londonban az Imperial College-ba. Később matematikai oktató a liverpooli egyetemen, majd a sheffieldi egyetem matematikai tanszék élére kap kinevezést. 1952-től Liverpoolban a matematika professzora. Mind az Edinburgh-i, mind a Londoni Királyi Társaság is tagjává választotta. Kutatásai a differenciálgeometria, relativitáselmélet, kozmológia területein kiemelkedőek. Robertsonnal együttműködve kidolgozták a Robertson-Walker-metrikát, (FRW), amelyet Friedman-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) metrikának is neveznek. Fermivel együttműködve jelentős eredményeket ért el (Fermi-Walker-differenciálás, Fermi-Walker-transzport).

Walker, Arthur Geoffrey
Web dokumentumok

2024.
júl. 16.
Gömöri György (Gomori, George) születésének 120. évfordulója
Budapest, 1904. júl. 16. - Palo Alto, California, USA, 1957. márc. 1.

Orvos, patológus, sebész, hisztokémikus
A budapesti tudományegyetemen orvosi oklevelet szerzett 1928-ban. 1928-tól patológus az I. sz. Kórbonctani Intézetben, 1932-től a III. sz. sebészeti klinikán díjtalan műtőorvos, majd tanársegéd. 1938-ban az USA-ba ment. Először egy magánkórházban dolgozott. Patológusként még ugyanabban az évben a chicagoi egyetemen Assistant in Medicine lett. 1943-ban az egyetemtől Doctor of Philosophy fokozatot kapott. 1949-ben a mellkasi betegségek tárgykörének belgyógyász professzora lett. 1950-ben alapvető szerepe volt a Hisztokémiai Társaság megalapításában. 1956-ban a chicagoi egyetemről Kaliforniába, a Palo Alto Medical Center and Medical Research Foundation-be ment át, s itt dolgozott haláláig. Több tudományos társaság tagja volt. Kezdetben a csont speciális szövettani szerkezetét vizsgálta, de kutatásainak fő tárgya a hisztokémia lett. E téren vált világhírűvé. A rácsrostrendszer kutatásának róla elnevezett eljárása a Gömöri-féle ezüstimpregnációs módszer.

Gömöri György (Gomori, George)
Web dokumentumok

2024.
júl. 16.
Faludi Béla születésének 115. évfordulója
Baja, 1909. júl. 16. - Szeged, 1984. jan. 19.

Orvos, biológus, genetikus, egyetemi tanár
1936-ban szerezte meg orvosi oklevelét. 1948-ban megbízták a budapesti orvosi kar biológiai tanszékének megszervezésével. 1948-1952-ig első vezetője. 1953-tól tanszékvezető egyetemi tanár lett. 1973-1979-ig az általános biológiai intézetben kialakított származás- és örökléstan, majd a genetikai tanszék vezetője. Kutatási területe a növényi szövetek és gerinctelen állatok biokémiai-örökléstani viszonyai, a molekuláris evolúció elméleti, ideológiai kérdései. Egyik fő hazai képviselője volt az 1950-es években uralkodó, a Szovjetunióból átvett téves biológiai és genetikai irányzatnak.

Web dokumentumok

2024.
júl. 16.
Neugebauer Jenő halálának 15. évfordulója
Magyaróvár, 1920. jún. 22. - Budapest, 2009. júl. 16.

Vegyész
1942-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a műegyetemen, 1947-ig a Műegyetem Fizikai Kémia Tanszékén ösztöndíjas gyakornoka, majd tanársegéde volt. 1947-1980-ig a Tungsram Rt. Kutatómérnöke, a volfram laboratórium vezetője volt. Kutatási területe a szilárdtestkémia, elsősorban a volfram, molibdén, rénium és vegyületeik előállítása. 1980-ban nyugdíjba vonult majd ezt követően 18 évig az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében dolgozott a Tungsram kutatási témáin. Felfedezett négy új volframvegyületet, elsők között sikerült volframot előállítania tiszta állapotban laboratóriumi körülmények között. Kutatásokat végzett a Philips cég holland és a Toshiba cég japán gyáraiban is. Munkásságát a Miskolci Egyetem címzetes egyetemi tanári címmel ismerte el. 1997-ben Széchenyi-díjat kapott.

Neugebauer Jenő
Web dokumentumok

2024.
júl. 16.
Du Fay, Charles Francois De Cisternay (Dufay) halálának 285. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1698. szept. 14. - Párizs, 1739. júl. 16.

Francia kémikus, fizikus
A francia hadsereg kapitánya volt. A hadseregből kilépve kémiával foglalkozott, 1723-tól a párizsi tudományos akadémia tagja, 1732-től a párizsi botanikus kert igazgatója volt. Stephen Gray kísérleteit megismételte, majd további kísérleteket is végzett. Ő ismerte fel, hogy kétféle villamosság létezik, ezeket üvegelektromosságnak (électricité vitreuse), illetve gyantaelektromosságról (électricité résineuse) nevezte. Így az elektromosság ún. "kétfolyadék-elmélet"-ét állította fel.

Du Fay, Charles Francois De Cisternay (Dufay)
Web dokumentumok

2024.
júl. 16.
Schwinger, Julian Seymour halálának 30. évfordulója
New York, USA, 1918. febr. 12. - Los Angeles, California, 1994. júl. 16.

Amerikai elméleti fizikus, Nobel-díjas
1939-ben, 21 éves korában doktorált a Columbia egyetemen fizikából. 1941-től 1943-ig az MIT sugárzásokat kutató laboratóriumának, 1943 és 1946 között pedig a chicagoi egyetem nevezetes metallurgiai laboratóriumának volt a munkatársa. 1947-ben a Harvard egyetem professzoraként alkotta meg a kvantumelektrodinamika új matematikai formalizmusát. Kramers elképzeléséből kiindulva az elektronnak mechanikai, tehetetlen tömeget és elektromágneses tömeget is tulajdonított, s a kétféle tömeg összegének figyelembe vételével tudta értelmezni a hidrogénatom spektrumának finomszerkezetét, a vonalak ún. Lamb-eltolódását. Feynmannal, valamint a japán Tomonagával együtt kaptak kvantumelektrodinamikai kutatásaikért megosztott Nobel-díjat 1965-ben. Munkásságuk révén sikerült a fizikusoknak jobban megérteniük az elemi részecskék és az elektromágneses tér kölcsönhatását. (Dr. Radnai Gyula)

Schwinger, Julian Seymour
Web dokumentumok

2024.
júl. 15.
Garai Jenő halálának 75. évfordulója
Szombathely, 1882. nov. 28. - Budapest, 1949. júl. 15.

Vegyészmérnök
Vegyészmérnöki oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte meg. 1906-tól az Országos Kémiai Intézetben vegyész, 1909-től a borkémiai osztályon dolgozott. Mint kísérletügyi főigazgató halt meg. Behatóan foglalkozott a hazai borok összetételének vizsgálatával. Az országos borellenőrzés korszerűsítésében jelentős szerepe volt. Korszerűsítette a Malligand-rendszerű alkoholmeghatározó készüléket. Borászati kérdések mellett az ecetgyártás problémáival is foglalkozott

Web dokumentumok

2024.
júl. 15.
Fischer Antal halálának 45. évfordulója
Pozsony, 1901. szept. 8. - Budapest, 1979. júl. 15.

Orvos, reumatológus, egyetemi tanár
Tanulmányait Bécsben végezte, orvosi diplomát 1926-ban szerzett. Diplomáját Németországban 1931-ben, Budapesten 1945-ben honosították. Mint orvostanhallgató a bécsi Kémiai Intézetben dolgozott. 1926-1933 között az Aacheni Reumakutató Intézetben laboratóriumvezető, majd főorvos. 1934-1945 között a Chinoin Gyógyszergyár biológiai laboratóriumának vezetője. 1946-1952 között a budapesti II. sz. Belgyógyászati Klinikán dolgozott. 1952-59 között a III. sz. Belgyógyászati Klinikán egyetemi docens. 1959-től a II. sz. Belgyógyászati Klinikán egyetemi tanár. Tudományos munkaterülete a klinikai fehérje-kémia, reumatológia, a munkaártalmak kórtana, a vese élet- és kórtana, elméleti és klinikai hepatológia és az orvosfilozófia.

Fischer Antal
Web dokumentumok

2024.
júl. 15.
Fischer, Emil Hermann halálának 105. évfordulója
Euskirchen, Poroszország (ma Németország), 1852. okt. 9. - Berlin, 1919. júl. 15.

Német kémikus, Nobel-díjas
1881-ben kezdett a purinokkal foglalkozni. Meghatározta a húgysav, a xantin, a koffein, a teobromin és más rokon vegyületek összetételét és szerkezetét. Bebizonyította hogy mind a purin nevű nitrogéntartalmú bázis származékai. 1883-ban kezdte meg a cukorcsoport kutatását eredményei páratlanul fontosak voltak szerves kémiában. Meghatározta a fruktóz a glükóz és sok más cukor molekulaszerkezetét bár igaz hogy a sztereokémiai viszonyok megnehezítették a leírást. Eredményeit a vegyületek szintetizálásával igazolta. A fehérjék köztük az enzimek kémiájához is jelentősen hozzájárult.

Fischer, Emil Hermann
Web dokumentumok

2024.
júl. 15.
Cochran, William Gemmell születésének 115. évfordulója
Rutherglen, Skócia, 1909. júl. 15. - Orleans, Massachusetts, USA, 1980. márc. 29.

Skót matematikus, statisztikus
Egyetemi tanulmányait fizika és matematika szakon a glasgow-i egyetemen kezdte el, majd ösztöndíjat elnyerve Cambridge-ben folytatta. Cambridge-ben John Wishart kurzusán matematikai statisztikát tanult. 1934-ben Frank Yates, aki akkor lett a Rothamsted Kísérleti Állomás vezetője, Cochran-t - aki ekkor még a doktori disszertációját készítette Cambridge-ben - meghívta munkatársnak. Cochran elfogadta a meghívást és 5 évig dolgozott itt. Ezalatt kidolgozott egy statisztikai módszert a kísérleti és mintavételi eljárásokra. 1939-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol több egyetemen dolgozott. Kidolgozta többek között az Iowa, majd North Carolina állami egyetemének statisztikai intézetében a statisztikai képzés programját. A Johns Hopkins Egyetemen a biostatisztikai tanszéket vezette, ahol megújította az általa előzőleg készített orvosi és mezőgazdasági statisztikai alkalmazásokat. A Harvard Egyetemen létrehozta a statisztikai tanszéket.

Cochran, William Gemmell
Web dokumentumok

2024.
júl. 14.
Gothard Sándor halálának 85. évfordulója
Herény (ma Szombathely része), 1859. febr. 6. - Herény, 1939. júl. 14.

Csillagász, földbirtokos, mezőgazdász
Bécsben jogi tanulmányokat végzett. Testvérével, Gothard Jenő csillagásszal együtt herényi birtokukon 1881-ben csillagvizsgálót és finommechanikai műhelyt rendeztek be. Fivérével együtt bolygóészleléseket végzett, melyeket a brit Royal Astronomical Society is közölt. Betegsége következtében 1883-ban felhagyott a csillagászati észlelésekkel. A továbbiakban elsősorban a mezőgazdaság korszerűsítésével, annak elméleti kérdéseivel is foglalkozott. A mintagazdasággá fejlesztett családi birtok jövedelméből támogatta fivére csillagászati vizsgálatait. Testvérének halála után (1909) lőfegyverek gyártásával is foglalkozott. Közéleti szerepet is vállalt, országgyűlési képviselő volt. Sok publikációja jelent meg. (Bartha Lajos)

Gothard Sándor
Web dokumentumok

2024.
júl. 14.
Oroszlány István születésének 110. évfordulója
Marosvásárhely, 1914. júl. 14. - Gödöllő, 1984. okt. 21.

Mérnök, egyetemi tanár
Diplomáját a Budapesti Műegyetemen szerezte, 1938-ban. 1949-1950-ben részt vett a Növénytermesztési Kutató Intézet és a Szarvasi Öntözési Kutató Intézet megszervezésében, majd 1950-1958 között ez utóbbinak osztályvezetője volt. 1959-1974-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Munkássága az öntözés nagyüzemi formáinak kidolgozására, a barázdás, sávos és esőztető öntözésmódok hatásfokának javítására, távlati öntözésfejlesztési koncepciókra összpontosult. Nyitott, derűs életvitelével, segítőkészségével sok barátot szerzett. Szakmai felkészültsége, szervezőkészsége, embersége gyümölcseként tisztelet övezte. Munkásságát, kutatási eredményeit tankönyvekben, szakmai kiadványokban tette elérhetővé. (Szabóné Kele Gabriella)

Oroszlány István
Web dokumentumok

2024.
júl. 13.
Rodé Iván halálának 35. évfordulója
Budapest, 1910. febr. 24. - Budapest, 1989. júl. 13.

Orvos, rákkutató, radiológus
Édesapja a Munkásbiztosító Pénztár alapítója volt. Budapesten végezte középiskolai, majd orvosi tanulmányait. 1936-tól dolgozott a Bakáts téri Eötvös Loránd Rádium- és Röntgenintézetben, amely akkor a magyar rákellenes küzdelem vezető intézménye volt. 1952-ben lett a jogutód, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa. 1946-ban az egyetem magántanára, 1957-ben az orvostudományok doktora. 1970-ben létrehozta az első magyar onkoradiológiai (később: sugárterápiás) tanszéket az Orvostovábbképző Intézetben. A Co60 szolgáltatta gammasugárzás, valamint a nagyfeszültségű elektrongyorsítók által kiváltott röntgensugárzás orvosi alkalmazásának hazai kezdeményezője volt. A Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság elnökeként működött együtt Bozóky Lászlóval az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban. Nevéhez számos angol és német nyelven megírt monográfia, tankönyv és tudományos publikáció fűződik, könyvei közül sok ma is forrásértékű Klasszikus műveltsége, nyelvtudása segítették, hogy tudományát ne csak művelje, de népszerűsítse is: Őszinte szavak a rákról c. könyve 1957 és 77 között öt kiadást ért meg. 2014-ben róla nevezték el az Onkológiai Intézet legmodernebb egységét, egy Siemens gyártmányú lineáris gyorsítót és CT készüléket tartalmazó Besugárzót. (Dr. Radnai Gyula)

Rodé Iván
Web dokumentumok

2024.
júl. 13.
Belopolszkij, Aristarh Apollonovics (Belopolsky, Aristarkh Apollonovich) születésének 170. évfordulója
Moszkva, Oroszország, 1854. júl. 13. - Moszkva, 1934. máj. 16.

Orosz asztrofizikus
A spektroszkópikus mérések jelentős művelője. A moszkvai Egyetemet elvégezve az egyetemi obszervatóriumban az asztrofizika oroszországi úttörőjének, F. A. Bregyihinnek munkatársa, 1888-tól a Szentpétervár melletti Pulkovói Császári Obszervatóriumnak (majd a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Központi Obszervatóriumának) vezető csillagásza, 1916-18 közt igazgatója. 1894-től színképelemző műszereinek tökéletesítésével, rendkívül pontos mérések segítségével számos, egymás körül igen közel keringő ún. spektroszkópikus csillag-párt fedezett fel. Elsőként állapította meg a spektrumok Doppler-eltolódása alapján, hogy a Jupiter vastag légkörének tengelyforgása az egyenlítőn gyorsabb, mint a pólusok közelében (1896). Kimutatta (a német H. Seeligertől és az amerikai J. E. Keelertől függetlenül), hogy a Szaturnusz gyűrűje porszemekből áll (1895). 1916-tól a rendszeres napfényképezés irányítója. A londoni Királyi Csillagászati Társaság és az Itáliai Spektroszkópiai Társaság tiszteletbeli tagja, a párizsi Akadémia Janssen-érmével jutalmazták. Nevét egy holdkráter és az 1004.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Belopolszkij, Aristarh Apollonovics (Belopolsky, Aristarkh Apollonovich)
Web dokumentumok

2024.
júl. 13.
Blackett, Patrick Maynard Stuart, Baron halálának 50. évfordulója
London, 1897. nov. 18. - London, 1974. júl. 13.

Angol fizikus, Nobel-díjas
1921-ben végzett a Cambridge-i Egyetemen, majd tíz évet töltött kutatóként a Cavendish Laboratóriumban. Itt kezdte el azt a munkát, amellyel az ionizáló részecskék pályáját észlelő Wilson-féle ködkamrát a kozmikus sugárzás vizsgálatára szolgáló automatikus berendezéssé fejlesztette. Az e műszerrel szerzett adatok értelmezéséért kapta meg a Nobel-díjat. Iskolát teremtett a kozmikus sugárzás vizsgálatában, de más irányú kutatásokat is serkentett, ez vezetett el a Manchesteri Egyetemen az első rádiócsillagászati tanszék megteremtéséhez és a Jodrell Bank Rádiócsillagászati Kísérleti Állomás megépítéséhez.

Blackett, Patrick Maynard Stuart, Baron
Web dokumentumok

2024.
júl. 13.
Wilson, Olin Chaddock halálának 30. évfordulója
San Francisco, California, USA, 1909. jan. 13. - ?, 1994. júl. 13.

Amerikai asztrofizikus, észlelő csillagász
A kaliforniai Mount Wilson Obszervatórium kutatója, a csillag-színképvizsgálat szakértője. A hindu Vainu Bappuval együtt kimutatta, hogy szoros összefüggés van a kétszer ionizált kalcium csillagok szinképében mutatkozó vonalainak szélessége, és a csillag fényerőssége között. Ezzel fontos módszert nyújtottak a csillagok megbízható fényerősség-beosztására és távolságmérésére. Elsőként állapította meg, hogy egyes csillagokon a napfoltokhoz hasonló csillag-foltok mutathatók ki, melyek a csillag aktivitásának változását okozzák. 1984-ben a Bruce emlékéremmel jutalmazták. (Bartha Lajos)

Wilson, Olin Chaddock
Web dokumentumok

2024.
júl. 13.
Osterbrock, Donald Edward születésének 100. évfordulója
Cincinnati, USA, 1924. júl. 13. - Santa Cruz, California, 2007. jan. 11.

Amerikai asztrofizikus, csillagászat-történetkutató
1952-ben doktorált a chicagoi egyetemen, az elméleti asztrofizika úttörője, Subrahmanyan Chandrasekhar mellett. A Chichagoi Egyetem Yerkes Csillagvizsgálójában W. W. Morgannal és S. Sharpless-szel a Tejútrendszer csillagok alkotta "karjai"-nak szerkezetét, az ott kialakuló fiatal csillagok fizikáját kutatta. 1958-tól a kaliforniai Műszaki Egytetem, majd a Madison Egyetem tanára, 1973-81 között a Santa Cruz Egyetem professzora, a Lick Obszervatórium igazgatója. Alapvető tanulmányt közölt a csillagközi gázfelhők és az erős, változó intenzitású aktív csillagrendszer-magok fizikájáról. Behatóan tanulmányozta a 19.sz. és a 20.sz. első felében tevékenykedő csillagászok életét és munkásságát, ezekről mintegy 70 tanulmányt közölt. 1988-90 közt az Amerikai Csillagászati Társaság elnöke, a Bruce emlékéremmel, a londoni Királyi Csillagászati Társaság aranyérmével, a Régi Távcsövek Társaságának Lipperhey-emlékérmével tüntették ki. Nevét a 6107.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Osterbrock, Donald Edward
Web dokumentumok

2024.
júl. 12.
Mihalkovics Géza (Mihálkovics) halálának 125. évfordulója
Pest, 1844. jan. 30. [31.] - Budapest, 1899. júl. 12.

Orvos, anatómus, egyetemi tanár
1869-ben szerzett orvosi oklevelet a pesti egyetemen, 1869-től tanársegéd az anatómiai intézetben. 1872-1874 között a strassburgi egyetem fejlődéstan magántanára. 1875-ben a budapesti egyetem fejlődéstan tanára. 1881-1889 között a tájanatómiai és szövettani tanszéken, 1890-1899-ben az I. sz. anatómiai intézetben tanár. 1898-1999-ben az egyetem rektora, több alkalommal orvoskari dékán. Szövettannal, agykutatással, összehasonlító anatómiával foglalkozott. 1879-től az MTA tagja.

Mihalkovics Géza (Mihálkovics)
Web dokumentumok

2024.
júl. 12.
Fisher, Osmond halálának 110. évfordulója
Osmington, Dorset, Anglia, 1817. nov. 17. - Huntingdon, 1914. júl. 12.

Angol geológus, geofizikus
1881-ben publikálta The Physics of the Earth's crust c. alapvető művét. Ebben leírta a Föld inhomogén összetételét, azt, hogy a Föld köpenye folyékony rétegen helyezkedik el. A kontinensek mozgásának elmélete Wegener munkái után vált lassan elfogadottá a huszadik században. George Darwin elméletéhez csatlakozva (melynek lényege, hogy a Hold valamikor a Föld része volt, abból szakadt ki), Fisher ennek bizonyítékát a Csendes-óceán létében vélte felfedezni. A Geological Society of London 1893-ban a Murchison éremmel, 1913-ban a Wollaston éremmel tüntette ki. (Piriti János)

Fisher, Osmond
Web dokumentumok

2024.
júl. 12.
Eastman, George születésének 170. évfordulója
Waterville, New York, 1854. júl. 12. - Rochester, New York, 1932. márc. 14.

Amerikai feltaláló
Szegény farmercsaládba született. 1862-ben apja halála után az ő feladata lett, hogy segítse anyját és fogyatékos nővérét. Az Ontario-tó partján fekvő Rochester városába költöztek. Fiatalon kezdett dolgozni és tizennégy évesen már egy biztosítónál volt kifutófiú. Esténként munka után tanult, hogy nagyobb bérért könyvelőként dolgozhasson. A fényképezéssel 22 éves korában találkozott. Utána évekig azon kísérletezett, hogy hogyan tudná egyszerűsíteni a fényképezési technológiát és a képek akkor még nagyon körülményes előhívását megkönnyíteni. Kikísérletezte az úgynevezett szárazlapot, melyet szabadalmaztatott és piacra dobott. Vállalkozása az Eastman Kodak Company néven vált világhírűvé. A 20. század elejére az Amerikai Egyesült Államok egyik legtehetősebb üzletembere lett. Bőkezű filantróp és híres műgyűjtő volt. Zeneiskolát alapított a Rochester Egyetemen és dollármilliókkal támogatta a Massachusettsi Műszaki Egyetemet. (Pintér Endre)

Eastman, George
Web dokumentumok

2024.
júl. 11.
Balogh Ernő halálának 55. évfordulója
Kisjenő (jelenleg Arad megye, Chisineu Cris), 1882. júl. 24. - Kolozsvár, 1969. júl. 11.

Geológus, egyetemi tanár
A kolozsvári egyetemen tanult. 1906-ban doktorált, majd 1907-14-ben az egyetem ásványföldtani intézetében tanársegéd volt. 1919-ben a gyergyószentmiklósi gimnázium, majd 1920-1940 között a kolozsvári leánygimnázium természetrajz és földrajz tanára. Egyidejűleg az Erdélyi Múzeum Egyesület természettudományi szakosztályának titkára, majd elnöke és az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke. A kolozsvári tudományegyetem Bolyai Tudományegyetemmé való átszervezése után az ásvány-kőzettani tanszék tanára nyugdíjazásáig. A Magyarhoni Földtani Társulat díszoklevéllel kitüntetett tagja, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagja. Munkássága során az ásvány- és kőzettani kérdések foglalkoztatták, barlangtani vizsgálatokba kezdett. A barlangkutatás közben nyert földtani, ásvány-kőzettani, őslénytani, állattani és régészeti megfigyeléseit tanulmányokban publikálta.

Balogh Ernő
Web dokumentumok

2024.
júl. 11.
Newcomb, Simon halálának 115. évfordulója
Wallace, Új Skócia, Kanada, 1835. márc. 12. - Washington, D.C., USA, 1909. júl. 11.

Kanadai-amerikai csillagász, matematikus
Fiatalon az Egyesült Államokba került. 1857-ben a Cambridge-i Nautical Almanac Office munkatársa lett. Munkája mellett 1858-ban B.Sc. fokozatot szerzett a Harvard egyetemen. 1861-ben a matematika tanára lett a United States Naval Observatory-ban. 1877-tól az American Ephemeris and Nautical Almanac Office vezetője volt, 1884-ben egyúttal a matematika és asztronómia tanára a Johns Hopkins Egyetemen, Baltimore-ban. Legfontosabb munkái a Hold és a nagyobb bolygók pályájára vonatkozó számításai, valamint a fontosabb csillagászati állandók új, pontosabb meghatározása. Az utóbbi cél érdekében a fénysebesség pontosabb mérésén dolgozott, ennek során együttműködött Michelson-nal. Számos könyvet írt, többek között közgazdasági problémákkal foglalkozó műveket, valamint több népszerű csillagászati munkát. Jelentős szerepe volt abban, hogy a magyar Hell Miksát tisztázta az 1769. évi méréseinek hamisításának rágalma alól, egyúttal a szakirodalomban keményen elítélte a rágalmazókat.

Newcomb, Simon
Web dokumentumok

2024.
júl. 11.
Grunsky, Helmut születésének 120. évfordulója
Aalen, Németország, 1904. júl. 11. - Würzburg, 1986. jún. 5.

Német matematikus
1922-27 között Stuttgartban és Berlinben fizikát tanult, 1927-ben Berlinben szerzett diplomát. Ezután a Berlini Egyetemen matematikát tanult, és 1932-ben L. Bieberbachnál doktorált. 1930-39 között a Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik című folyóirat szerkesztőségében dolgozott, doktori fokozatának elérése után mint a folyóirat szerkesztője. 1939-45 között a külügyminisztériumnál kódfejtőként dolgozott, 1945-49 között középiskolában tanított. 1949-ben a Tübingen-i egyetemen magántanár lett, 1954-1958 között a Mainz-i egyetemen rendkívüli professzorként tanított. 1958-ban Würzburgban professzori kinevezést kapott. 1972 után mint emeritus professzor, több USA-beli egyetemen vendégprofesszorként tanított. A komplex analízis, a függvényelmélet voltak matematikusi tevékenységének fő területei.

Grunsky, Helmut
Web dokumentumok

2024.
júl. 11.
Lattes, César Mansueto Giulio születésének 100. évfordulója
Curitiba, Brazilia, 1924. júl. 11. - Campinas, 2005. márc. 8.

Brazil kísérleti fizikus
Olasz emigráns szülők gyermeke. Sao Pauloban szerzett egyetemi oklevelet 1943-ban matematika-fizika szakon, Giuseppe Occhialini tanítványaként. Együtt mentek azután Angliába, Bristolba, ahol a kozmikus sugárzást tanulmányozva Cecil Powell kutatócsoportjában, 1947-ben fedezték fel fotográfiai nyomjelzéses módszerrel a Yukava által 1935-ben megjósolt pionokat. 1949-ben kutató professzorként tért vissza Braziliába, Rio de Janeiro egyetemére és 1967-től lett a Gleb Wataghin Fizikai Intézet professzora. Tovább kutatva a kozmikus sugárzást, tanulmányozta a nagyenergiájú ütközéseket az általa kifejlesztett és egyre finomított nukleáris emulziós lemezekkel, még a boliviai Andok hegycsúcsain is. Braziliában az ország egyik legnagyobb tudósaként tartják számon. (Dr. Radnai Gyula)

Lattes, César Mansueto Giulio
Web dokumentumok

2024.
júl. 10.
Kandó Kálmán születésének 155. évfordulója
Pest, 1869. júl. 10. - Budapest, 1931. jan. 13.

Gépészmérnök
Gépészmérnöki oklevelét 1892-ben a budapesti műegyetemen szerezte. Párizsban, egy villamossági cégnél kezdett dolgozni, ahol az indukciós motorok méretezésére teljesen új számítási módszert dolgozott ki. Erre felfigyelve, Mechwart András a Ganz-gyár akkori igazgatója, meghívta az elektrotechnikai osztály élére, majd igazgatóhelyettesi beosztásba. Rövid idő alatt megtervezte az indukciós motorcsaládot. A Ganz-gyár az ő vezetésével kezdett el foglalkozni a háromfázisú villamos vontatással. 1898-ban a Ganz-gyár az ő véleményére hallgatva vállalta el az általa kidolgozott nagyfeszültségű rendszer alapján az olaszországi Valtellina-vőlgy villamosított vasútvonalának megtervezését és kiépítését. 1905-től elvállalta az olasz kormány és amerikai tőke által Vado-Liguréban alapított mozdonygyár vezetését, amit Kandó-mozdonyok gyártására hoztak létre. Ezidő alatt villamosította a Giovi-vonalat. 1917-ben a Ganz műszaki igazgatója, majd vezérigazgatója. Itt megkezdte a fázisváltós rendszer kidolgozását, amit a Budapest Nyugati Pu.- Dunakeszi - Alag közti fővonalszakaszon próbáltak ki. A fázisváltós próbamozdony üzemi eredményei alapján határozta el a MÁV a Budapest-Hegyeshalom fővonal villamosítását. Ennek számára tervezte a róla elnevezett villamosmozdonyt. Sem a villamosítás befejezését, sem mozdonyainak üzembe állítását nem érte meg. Több bel- és külföldi kitüntetésben részesült. 1927-től az MTA tagja.

Kandó Kálmán
Web dokumentumok

2024.
júl. 10.
Kudász József születésének 120. évfordulója
Mezőkövesd, 1904. júl. 10. - Budapest, 1981. júl. 27.

Orvos, sebész, szívsebész, egyetemi tanár
1931-ben a bolognai egyetemen szerezte meg - majd Debrecenben honosította - orvosi oklevelét. 1933-1937-ben a pécsi kórbonctani intézet tanársegédje, 1937-1950-ben Egerben, majd a Rókus Kórházban alorvos, később főorvos. 1950-1955-ben a pécsi II. sz. sebészeti klinika igazgatója. 1955-1957-ben a budapesti III. sz. sebészeti klinika, 1957-1975-ben a IV. sz. szívsebészeti klinika igazgatója. Előbb gyermeksebész volt, de már ekkor foglalkozott szívsebészettel. Elsőként végzett Magyarországon Blalock-műtétet, Swann-módszerrel aorta-feltárást. 1960-ban az ő csoportja hajtott végre elsőnek Magyarországon extracorporális perfúzióval végzett nyitott szívműtétet. Az érsebészet területén számos új módszert alkalmazott, de traumatológiával is eredményesen foglalkozott. Ő végezte Magyarországon az első combnyakszögelést. Jelentős oktatói tevékenységet fejtett ki.

Kudász József
Web dokumentumok

2024.
júl. 9.
Hallwachs, Wilhelm Ludwig Franz születésének 165. évfordulója
Darmstadt, 1859. júl. 9. - Drezda, 1922. jún. 20.

Német fizikus
Strassburgban doktorált 1884-ben Kundtnál. 1893-ban a drezdai műszaki egyetem professzora lett. 1887-ben a Hertz által felfedezett, később fényelektromos jelenség néven ismertté vált jelenség részletes vizsgálata során felfedezte, hogy az ultraibolya sugárzás hatására egy negatív töltésű, és elektromosan szigetelt fémlemez elveszíti töltését, a töltéssel nem rendelkező fémlemez pedig pozitív töltésű lesz. A pozitív töltésű fémlemez azonban nem veszíti el töltését. A hatás csak a hullámhossz bizonyos, az adott fémtől függő értéke alatt lép fel. A jelenséget róla nevezték el Hallwachs-effektusnak. Később Lénárd Fülöp mutatta ki, hogy a jelenség során a fémből elektronok lépnek ki. Az effektusnak fontos szerepe volt Einstein fénykvantum-hipotézisének megfogalmazásában. Számos, a gyakorlati életből is ismert eszköz, így a fotocella és a napelem ezen a jelenségen alapul.

Hallwachs, Wilhelm Ludwig Franz
Web dokumentumok

2024.
júl. 9.
Lassar Kramer, Edna Ernestine halálának 40. évfordulója
Manhattan, New York, USA, 1902. máj. 11. - Manhattan, 1984. júl. 9.

Amerikai matematikus
A Hunter College-on szerezte meg a B.A. fokozatát matematikából summa cum laude minősítéssel 1922-ben. Középiskolai tanítás mellett a Columbia Egyetemen megszerezte az M.A. fokozatát 1925-ben majd a Ph.D.-t 1930-ban. 1948-ig középiskolai tanárként működött. E mellett 1943-45 között a Columbia Egyetemen katonai célú statisztikai kutatásokon is dolgozott. 1948-1953 között a New York Polytechnic Institute-ban oktatott. Jelentős tevékenységet fejtett ki a középiskolai matematikaoktatás színvonalának emelése érdekében. Számos matematikatörténeti, és a matematikát népszerűsítő könyvet írt tanárok és diákok számára.

Lassar Kramer, Edna Ernestine
Web dokumentumok

2024.
júl. 8.
Nagy Tamás (Kövendi Nagy Tamás) születésének 175. évfordulója
Torda, 1849. júl. 8. - Hódmezővásárhely, 1887. márc. 19.

Csillagász
A selmeci bányászati akadémián, majd a pesti Tudomány Egyetemen tanult, bécsi önkéntesi ideje alatt K. L. Littrow előadásait is látogatta. 1872-ben Konkoly Thege Miklós akkor alapított ógyallai magán-csillagvizsgálójának obszervátora lett, itt főként nap és meteor észleléseket végzett, ill. a megfigyelési adatokat számolta. Számos csillagászati cikket és észlelési tájékoztatót írt a Természet c. folyóiratba. 1875 őszétől Hódmezővásárhelyen tanító, itt is végzett meteor megfigyeléseket. Jelentős tudomány-terjesztő munkát végzett, hírlapokat adott ki, harcolt a magasabb színvonalú oktatásért.

Web dokumentumok

2024.
júl. 8.
Bergman, Torbern Olof halálának 240. évfordulója
Katrineberg, Svédország, 1735. márc. 20. - Medevi, 1784. júl. 8.

Svéd kémikus, mineralógus
Az uppsalai egyetemen tanult, itt szerzett Ph.D. fokozatot 1758-ban, majd ugyanitt tanított, eleinte fizikát és matematikát, majd a kémia professzora lett. Jelentősen hozzájárult a kvantitatív analízis fejlődéséhez. Kidolgozta az ásványok osztályozásának egy rendszerét. A fémek, elsősorban a bizmut és nikkel kémiájával foglalkozott. 1775-ben írott munkájában a kémiai affinitás táblázatát állította össze. Tanítványa volt Carl Wilhelm Scheele.

Bergman, Torbern Olof
Web dokumentumok

2024.
júl. 8.
Kapica, Pjotr Leonyidovics (Kapitsa, Kapitza, Pyotr Leonidovich) születésének 130. évfordulója
Kronstadt, Oroszország, 1894. júl. 8. - Moszkva, Szovjetunió, 1984. ápr. 8.

Szovjet mérnök-fizikus, Nobel-díjas
1918-ban szerzett mérnöki diplomát a szentpétervári műszaki egyetemen és Abram Ioffe új, műszaki fizikai kutatóintézetében kezdte fizikusi pályáját. A polgárháború során fellépett spanyolnátha járványban elvesztette apját, feleségét, két gyermekét. Ioffe ekkor Cambridgebe, Rutherfordhoz szerzett számára kutatói ösztöndíjat. Itt szupererős mágneses terek előállításával és az ott lejátszódó jelenségek eredményes kutatásával hívta fel magára a figyelmet. Jól beilleszkedett az itt dolgozó tudósok közösségébe, Rutherford saját utódját látta benne. 1927-ben másodszor is megnősült, ebből a házasságból két fia született.1934-ben egy szokásos hazai látogatás után nem engedték vissza a Szovjetunióból. Sztalin a szovjet fizikai kutatások szinvolalának emelésére megvásároltatta Kapica Cambridge-i laboratóriumát a Kapica tervezte héliumcseppfolyósítóval együtt és Moszkvában új fizikai intézetet létesített a számára. Itt sikerült felfedeznie a cseppfolyós hélium szuperfolyékonyságát. A második világháborúban a szovjet acélgyártást segítette Kapica találmánya, egy ipari méretekben működő turbinás levegőcseppfolyósító. A háború után meghívták a titkos szovjet atomkutatásban való részvételre, itt azonban nem fogadta el Berija irányítását és lemondó levelét elküldte Sztalinnak. Életben hagyták, de száműzték saját intézetéből. Csak Sztalin és Berija halála után térhetett vissza. Nagy kedvezménynek számított, hogy 1970-ben részt vehetett egy Magyarországon tartott nemzetközi konferencián, mely a fizikatanárok képzésével foglalkozott. 1978-ban kapott megosztott Nobel-díjat a szuperfolyékonyság felfedezéséért, miközben már a szabályozott termonukleáris fúzió lehetőségeit kutatta. Élete utolsó percéig dolgozott - ahogyan és amikor csak engedték. (Dr. Radnai Gyula)

Kapica, Pjotr Leonyidovics (Kapitsa, Kapitza, Pyotr Leonidovich)
Web dokumentumok

2024.
júl. 8.
Tomonaga, Shin-Ichiro (Sin-Itiro, Sin-Ichiro, Shinichiro) halálának 45. évfordulója
Kiotó, Japán, 1906. márc. 31. - Tokió, 1979. júl. 8.

Japán fizikus, Nobel-díjas
A kiotói egyetemen tanult, majd a Riken kutatóintézetben dolgozott Yoshio Nishina csoportjában. 1937-39 között Lipcsében dolgozott, Heisenberg mellett. Innen visszatért Japánba a világháború kitörése miatt. Doktori disszertációját Lipcsében végzett munkája alapján védte meg a kiotói egyetemen. 1941-ben a tokiói egyetem professzora lett. A háború alatt mikrohullámú rendszerek elméletével foglalkozott. 1949-ben Robert Oppenheimer meghívására a Princeton-i Institute for Advanced Study-ban töltött egy évet, majd visszatért Japánba. 1955-ben létrehozta a tokiói egyetem magfizikai intézetét. 1956-1962 között a tokiói egyetem elnöke volt. 1963-1969-ig Japán országos tudományos tanácsának elnöke és az egyetem optikai kutatóintézetének igazgatója volt. 1969-ben a tokiói egyetemtől a Professor Emeritus címet kapta. Az elméleti fizika számos területén ért el nagyon jelentős eredményeket. Ezek közül legfontosabb a relativisztikus kvantumelektrodinamika konzisztens elmélete, melynek kidolgozásáért 1965-ben Richard Feynmannal és Julian Schwingerrel megosztott fizikai Nobel-díjat kapott. Jelentősek a kollektív mozgások elméletében, a mezonelméletben és a magnetronok elméletében elért eredményei. Róla kapta nevét a "Tomonaga-Luttinger folyadék".

Tomonaga, Shin-Ichiro (Sin-Itiro, Sin-Ichiro, Shinichiro)
Web dokumentumok

2024.
júl. 8.
Woodward, Robert Burns halálának 45. évfordulója
Boston, Massachusetts, USA, 1917. ápr. 10. - Cambridge, Massachusetts, 1979. júl. 8.

Amerikai kémikus, Nobel-díjas
A Massachusetts Institute of Technology-n tanult. 1950-től 1979-ig a kémia professzora volt a Harvard egyetemen. 1963-ban a Baselban (Svájc) alapított Woodward Research Institute igazgatója lett. A szerves kémia területén ért el jelentős eredményeket, különösen bonyolult molekulák szintetikus előállításában. Az ultraibolya spektroszkópiában általa felállított szabályokat Woodward-féle, vagy Woodward-Flieser-féle szabályoknak is nevezik. 1944-ben William von Eggers Doering-gel együtt szintetizálták a kinint. 1951-ben a cholesterin és cortisont szintetizálta. Az 1947-1954 között általa vezetett kutatás eredménye volt a sztrichnin szintetikus előállítása. Roald Hoffmann-nal megfogalmazta a - bizonyos típusú szerves reakciók mechanizmusára vonatkozó - Woodward-Hoffmann szabályokat. Fontos eredményeket ért el az antibiotikumokra vonatkozó kutatásban. A kémiai szintézis területén elért eredményeiért nyerte el az 1965 évi kémiai Nobel díjat.

Woodward, Robert Burns
Web dokumentumok

2024.
júl. 7.
Kőváry László születésének 205. évfordulója
Torda, 1819. júl. 7. - Kolozsvár, 1907. szept. 25.

Statisztikus, történész
A 19. század erdélyi művelődéstörténetének jelentős egyénisége volt. 1847-ben megjelent könyvében feldolgozta Erdély statisztikáját. 1848. június 8-án Szemere Bertalan az országos statisztikai hivatalhoz nevezte ki titkárnak. A szabadságharcban játszott szerepéért bujkálnia kellett, többször letartóztatták. Az 1850-es években érdeklődése a közgazdaság kérdései felé fordul. A biztosítás bevezetésének úttörője, takarékpénztár alapítója és vezetője. Cikkei jelentek meg a biztosítási matematika területén. Számos fontos történeti művet írt. 1883-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Jelentősen hozzájárult Kolozsvár városképének alakításához.

Kőváry László
Web dokumentumok

2024.
júl. 7.
Mihály Dénes születésének 130. évfordulója
Gödöllő, 1894. júl. 7. - Berlin, Németország, 1953. aug. 29.

Mérnök
Tizenhat éves korában szakkönyvet írt az automobilról. Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Ez időben fordult érdeklődése a hangosfilm és a távolbalátás kérdései felé. Több távolbalátó rendszert dolgozott ki. Az 1919-ből származó Telehorja még szeléncellával és húros oszcillográffal működött, s több kilométer távolságra állóképek közvetítésére alkalmas, azaz alapjában véve képtávíró volt. Mivel találmánya továbbfejlesztésére hazai lehetőség nem mutatkozott, 1924-ben elfogadta a berlini AEG meghívását, s ez időtől Németországban dolgozott. Az 1928-as berlini rádiókiállításon bemutatott televíziós vevőjén már általa módosított Nipkow-tárcsát és fényreléként ködfénylámpát alkalmazott. 1933-ban kihozott készüléke tükörkoszorús, ködfénylámpás elrendezésű volt. Ennek E. H. Traub fizikussal továbbfejlesztett változata volt a forgótükrös, kis kapacitású Kerr-cellával mint fényrelével dolgozó Mihály-Traub-féle vevőkészülék (1935).

Mihály Dénes
Web dokumentumok

2024.
júl. 7.
Ötvös Dániel halálának 30. évfordulója
Kolozsvár, 1901. ápr. 27. - Budapest, 1994. júl. 7.

Vegyészmérnök, jogász, múzeumigazgató
Oklevelét 1925-ben a József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. A Hungária Műtrágya- és Kénsavgyárban üzemmérnökként kezdett, itt 1928-tól üzemvezető. 1935-ben Szegeden jogi doktorrá avatták. 1938-ban cégvezető főmérnökként az újonnan induló pápai gyárrészleg vezetésével bízták meg. Kidolgozták a trisógyártás technológiáját. 1944-ben a Budapesti Kén utcai Üzem vezetésére kapott megbízatást. Ezt követően a Műtrágya- és Erdőtakarmány-gyár műszaki vezetője, majd Peremartonban az Ipari Robbantóanyag-gyárba került. 1963-1972 időszakban a Várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeum első igazgatója. 1970-ben megkapta a Pfeifer Ignác emlékérmet.

Ötvös Dániel
Web dokumentumok

2024.
júl. 6.
Mayer Ferenc Kolos (Claudius Francis) születésének 125. évfordulója
Eger, 1899. júl. 6. - Washington, USA, 1988. nov. 15.

Orvos, orvostörténész, bibliográfus
Előbb ciszterci szerzetes, majd kilépett a rendből, 1925-ben a budapesti orvosi karon orvosi oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt fordult az orvostörténelem felé, 1927-ben kiadta Az orvostudomány története c. monográfiáját. 1925-1927-ben a budapesti kórbonctani intézetben, majd az Uzsoki utcai Kórházban kórboncnok. 1930-ban európai körutat tett, jeles orvostörténeti intézetekben ösztöndíjas. 1931-ben az USA-ban telepedett le. A koreai háború idején orvosezredes, nevéhez fűződik az epidemiás haemorrhagiás láz kórképének leírása és kórbonctanának azonosítása. Pályafutásának utolsó húsz esztendejében a Pentagon Fort Mayer Kórházában főorvos. 1983-ban a magyar orvostörténelem támogatására életre hívta a Mayer Ferenc Kolos Alapítványt.

Mayer Ferenc Kolos (Claudius Francis)
Web dokumentumok

2024.
júl. 6.
Ohm, Georg Simon halálának 170. évfordulója
Erlangen, Bajorország, (ma Németország), 1789. márc. 16. - München, 1854. júl. 6.

Német fizikus
Ohm 1817-ben a matematika professzora lett a kölni Jezsuita Kollégiumban. Az Ohm-törvény lényegét Die galvanische Kette, matematisch bearbeitet (A galvanikus áramkör matematikai vizsgálata; 1827) c., rövid értekezésében foglalta össze. Műve nagy hatással volt az elekromosságtanra és az elektromosság alkalmazásaira, de olyan hűvösen fogadták, hogy 1833-ban Nürnbergben, a Műszaki Iskolában vállalt állást. Munkáját később kezdték elismerni: 1841-ben a londoni Royal Society Copley-érmével tüntették ki, a következő évben a társaság külföldi tagja lett. Róla nevezték el az elektromos ellenállás mértékegységét.

Ohm, Georg Simon
Web dokumentumok

2024.
júl. 6.
Kohlrausch, Karl Wilhelm Friedrich ("Fritz") születésének 140. évfordulója
Gstettenhof, Ausztria, 1884. júl. 6. - Graz, 1953. jún. 17.

Osztrák fizikus
Rudolf Kohlrausch unokája, apja Otto Kohlrausch agrárkémikus. 1907-ben doktorált Bécsben a radioaktív bomlás statisztikus leírásával. Franz Exner asszisztense volt, majd 1811-ben habilitált. 1820-tól a grazi Műszaki Főiskola tanára, később rektora is volt. 1912-ben Egon Schweidlerrel alfa-részecskék számlálására alkalmas detektort épített, később közeli barátjával, Erwin Schrödingerrel a gamma-sugárzás által kiváltott szekunder sugárzást tanulmányozták. Ezeken kívül a Raman-effektus kísérleti kutatásában ért el jelentős eredményeket. (Piriti János)

Kohlrausch, Karl Wilhelm Friedrich (
Web dokumentumok

2024.
júl. 5.
Renner János születésének 135. évfordulója
Sopron, 1889. júl. 5. [jún.] - Budapest, 1976. jan. 30.

Fizikus, geofizikus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte, 1912-ben szerzett tanári oklevelet. 1911-ben bekapcsolódott Eötvös Loránd torziós ingával végzett méréseibe, s e problémakör specialistájává vált. Eötvös irányítása alatt több évig dolgozott az egyetem Fizikai Intézetében, ahol a laboratóriumi kísérletek mellett a torziós ingával és más műszerekkel terepi méréseket is végzett. 1914-től a budapesti evangélikus gimnáziumban tanított, majd az intézmény igazgatója volt 1945-48-ig. Tanári működésével párhuzamosan foglalkozott a geofizika elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Magyarországon, valamint 1923-24-ben és 1925-26-ban Indiában, 1927-28-ban Franciaországban végzett geofizikai méréseket, 1932-1935 között a súlyos és tehetetlen tömeg arányosságával kapcsolatos kísérleteket végzett. Nagyrészt neki köszönhető a rendszeres terepi használatra is alkalmas Eötvös-ingák kifejlesztése. 1947-ben megbízták a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet vezetésével. 1950-1954 között a Geofizikai Intézet igazgatója volt. Jelentős szerepet játszott az ország gravitációs alaphálózati feltérképezésének megszervezésében. Jelentősek a függővonal-elhajlások interpolációjának terén végzett felsőgeodéziai kutatásai is.

Renner János
Web dokumentumok

2024.
júl. 5.
Kátó László születésének 110. évfordulója
Medgyes, Nagy-Küküllő vármegye, 1914. júl. 5. - 1994. előtt

Magyar származású kanadai orvos, leprakutató
A Pázmány Péter Tudományegyetemen avatták orvosdoktorrá (1938), itt lett tanársegéd (1942), majd katonaorvosként harcolt a keleti fronton. Az amerikaiak fogságában Németországban ellátta a helyőrség és a környék falvainak egészségügyi szolgálatát (1945-1948). Kanadába vándorolt ki (1951); Hampstead városban a quebeci egyetemi leprakutató laboratórium vezetője lett. Az ENSz egyik szakcsoportjának fejeként járványkórházat alapított Brazíliában az Amazonas-vidék leprás gyermekeinek gyógyítására. Gözsy Béla társszerzővel könyvet írt "Studies on Phagocytic Stimulation" címmel (1957), és több mint 400 szakcikkel járult hozzá a lepra világméretű legyőzéséhez. Számos déli ország kitüntetései mellett az "Order of Canada" (posztumusz) érdemrendben részesült a Hansen-betegség (azaz lepra, bélpoklosság) gyógyításában elért sikereiért (1994). (Hujter Mihály)

Web dokumentumok

2024.
júl. 5.
Mayr, Ernst Walter születésének 120. évfordulója
Kempten, Németország, 1904. júl. 5. - Bedford, Massachusetts, USA, 2005. febr. 3.

Német születésű amerikai biológus
A Berlini Egyetemen doktorált 1926-ban, majd két év múlva az egyetem munkatársaként Új-Guineába és a Salamon-szigetekre vezetett expedíciót. A fajok utódfajokká való szétválásáról, ill. a kis számú egyed által létrehozott populációkról szóló korai tanulmánya a korszerű, szintetikus evolúcióelmélet egyik vezető alakjává tették. Ez az elmélet már magába foglalja a génmutáció és -rekombináció, a kromoszómák szerkezeti és működési változásai, a szaporodási elszigetelődés és a természetes kiválasztódás biológiai folyamatait is. A New York-i Amerikai Természettudományi Múzeum madártani részlegének kurátoraként folytatta kutatásait 1932-53-ig. Ebben az időszakban száznál több cikket és könyvet írt a madárrendszertanról. 1940-ben új faj fogalmának újfajta meghatározására tett javaslatot, ezt tudományos körökben igen kedvezően fogadták, és alkalmazásával több, korábban ismeretlen fajt sikerült felfedezni. 1953-ban a Harvard Egyetem Alexander Agassiz-állattanprofesszora lett, 1961-ben pedig kinevezték az Összehasonlító Állattani Múzeum igazgatójává, ahonnan 1970-ben ment nyugdíjba.

Mayr, Ernst Walter
Web dokumentumok

2024.
júl. 4.
Vidacs Aladár születésének 115. évfordulója
Pécs, 1909. júl. 4. - Budapest, 1966. febr. 17.

Geológus
A Szegedi Tudományegyetemen 1932-ben nyert tanári oklevelet, majd ugyanitt 1933-ban szerzett doktorátust. Tanulmányai befejeztével Szentpétery Zsigmond mellett az egyetem ásvány-kőzettani intézetében dolgozott, 1935-ben a makói gimnázium tanára. Tudományos és oktatófilmek készítésével is foglalkozott. 1948-ban az Országos Természettudományi Múzeum, 1951-től a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársaként dolgozott. 1956-tól az Intézet Mátrahegységi Kutató Osztályának vezetője. Nevéhez fűződik a Mátra hegység területén a részletes térképezési módszerek kidolgozása. A Gyöngyösoroszi Ércbánya alapdokumentációjának összeállítása után a Ny-i Mátrában és a középső Mátrában új érces teléreket tárt fel.

Vidacs Aladár
Web dokumentumok

2024.
júl. 4.
Curie, Marie (Skłodowska, Maria) halálának 90. évfordulója
Varsó, Lengyelország (ebben az időben az Orosz Birodalom része), 1867. nov. 7. - Sallanches közelében, Franciaország, 1934. júl. 4.

Lengyel fizikus, kémikus, kétszeres Nobel-díjas
1891-ben Párizsba költözött, s a Sorbonne-on Paul Appel, Gabriel Lippmann és Edmond Bouty előadásait kezdte látogatni. Az egyetemen olyan - akkor már közismert - fizikusokkal találkozott, mint Jean Perrin, Charles Maurain és Aimé Cotton. 1893-ban szerzett licenciátust a fizikai tudományokból. Lippmann kutatólaboratóriumában kezdett dolgozni. 1894-ben a matematikai tudományokból is licenciátust kapott. Az év tavaszán ismerkedett meg Pierre Curie-vel. Házasságkötésük egy világra szóló eredményeket hozó kapcsolat kezdetét jelezte. 1898 nyarán felfedezték a polóniumot, majd néhány hónappal később a rádiumot is. A radioaktivitás kutatásában elért eredményei tették világhírűvé. 1903-ban Henri Becquerellel és férjével, Pierre Curie-vel megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat. Az 1911-es kémiai Nobel-díj egyedüli díjazottja volt.

Curie, Marie (Skłodowska, Maria)
Web dokumentumok

2024.
júl. 3.
Farkasdy Zoltán halálának 35. évfordulója
Budapest, 1923. febr. 7. - Budapest, 1989. júl. 3.

Építészmérnök, egyetemi tanár
Középiskolai tanulmányait a budapesti Fasori Evangelikus Gimnáziumban végezte. A Műszaki Egyetem tanárainak jóvoltából, a háború utáni újjáépítés érdekében 1944 őszén közel hatvan építészhallgató utazhatott el Magyarországról, több professzoruk kíséretében, hogy frontszolgálat helyett behívott katonaként is továbbtanulhassanak. A Halléban, majd Dániában tanuló hallgatók között volt Farkasdy Zoltán is. 1945-ben, építész diplomájának megszerzése után két éven át Dániában bővítette ismereteit olyan neves mestereknél, mint például Jorn Utzon, a világhírű sidney-i opera későbbi tervezője. Hazatérte után tapasztalatainak jó ideig nem sok hasznát vehette: a szocreál lett az egyetlen megengedett stílusirányzat az építészetben is. Farkasdy Janáky Istvánnal közösen tervezte az újonnan létesített miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem épületeit, majd a budapesti Műegyetem Stoczek utcai tanulmányi épületét. Pályájának fontos teljesítménye volt a budai Várban megvalósult foghíjbeépítés. Az épületek egy része elismerést, egyes elemei vitát váltottak ki. 1970-től kezdve közel két évtizedet a tanításnak szentelt a Műegyetem Középület-tervezési tanszékén.

Farkasdy Zoltán
Web dokumentumok

2024.
júl. 3.
Jones, William halálának 275. évfordulója
Llanfihangel Tre'r Beirdd, Anglesey szigete, Wales, 1675. - London, Anglia, 1749. júl. 3.

Walesi matematikus
Akadémiai karriert nem futott be. Hajókon, valamint londoni kávéházakban tanított matematikát, majd nemesi családoknál is magántanítóként működött. Főúri támogatói segítségével állami tisztviselői állásokhoz is jutott. Korának számos neves matematikusával került ismeretségbe. Kiterjedt levelezést folytatott többekkel, így Sir Isaac Newtonnal, akinek egyes műveit ő adta ki nyomtatásban. Gazdag matematikai könyvtárat és sok kéziratot hagyott maga után. Ő javasolta a kör kerülete és átmérője közötti arány jelölésére a görög π betű bevezetését.

Jones, William
Web dokumentumok

2024.
júl. 2.
Adorján János halálának 60. évfordulója
Sorkitótfalu, 1882. jan. 1. - Budapest, 1964. júl. 2.

Gépészmérnök
Oklevelét Stuttgartban szerezte 1903-ban, hol G. Daimler tanítványa és pártfogoltja volt. 1906-1909 között Párizsban az autóiparban működött, s az akkor kibontakozó francia aviatika hatására kezdett repüléssel foglalkozni. Hazatérve - Magyarországon elsőnek - megtervezte és hazai cégekkel elkészíttette repülőgépét és gépének motorját. Gépével 1909. dec.-ben Rákoson több sikeres felszállást végzett. 1910 őszén a Helios garázs által alapított Blériot-pilótaiskola vezetését vette át, majd 1912-től az autószakmához tért vissza. Több évtizeden át a budapesti Mercedes-képviselet üzemvezetője volt. A 2. világháború után az Ikarus Autóbuszgyár mérnökeként számos újítással járult hozzá az üzem korszerűsítéséhez és gyártmányai fejlesztéséhez.

Adorján János
Web dokumentumok

2024.
júl. 1.
Fusz Károly Adolf (Fuss Fuß Karl) halálának 150. évfordulója
Nagyszeben, 1817. okt. 23. [29.] - Szászújfalu, 1874. júl. 1.

Fizikatanár, entomológus, evangélikus lelkész
Teológiát és természettudományokat Berlinben tanult. 1837-ben jött haza, tovább foglalkozott természettudományokkal, 1846-tól a Bruckenthal Könyvtárban dolgozott, egyidejűleg a nagyszebeni gimnázium fizikatanára volt. Néhány barátjával 1849-ben megalapította a Siebenbürger Verein für Naturwissenschaften nagyszebeni tudományos társulatot, amelynek több éven át titkára, majd elnöke volt. Különösen Erdély rovarfajainak összegyűjtésével foglalkozott, számos utazást tett Erdély különböző részében. 1866 elején Holcmányba választották meg papnak, még abban az évben városi lelkész lett Nagyszebenben. A bécsi zoológiai és botanikai, a stettini entomológiai, a regensburgi zoológiai, valamint a hallei természettudományi társulatok tagjaik sorába választották. 1850-től az erdélyi honismertető társulatnak választmányi tagja volt.

Fusz Károly Adolf (Fuss Fuß Karl)
Web dokumentumok

2024.
júl. 1.
Irk Károly halálának 100. évfordulója
Csernátfalu, 1882. aug. 27. - Budapest, 1924. júl. 1.

Vegyész
Tanulmányait a kolozsvári, majd a budapesti egyetem kémiaszakán végezte. 1907-1909-ig tanársegéd a kolozsvári gazdasági akadémián, 1909-től a kolozsvári gyógynövénykísérleti állomás vegyésze. 1915-től a földművelésügyi minisztérium kísérleti osztályán működött. Munkáiban főleg a hazai termelésű illóolajokkal foglalkozott, melyeknek kivált a hazai mentaolajoknak külföldön is megalapította jó hírét. Számos cikke jelent meg főleg a hazai gyógynövényiparról és annak közgazdasági jelentőségéről.

Web dokumentumok

2024.
júl. 1.
Zsélyi Aladár (Koch Aladár) halálának 110. évfordulója
Bussa [Csalár] (ma Szlovákia), 1883. dec. 12. - Budapest, 1914. júl. 1.

Gépészmérnök, repülőgéptervező
1901-ben beiratkozott a műegyetem gépészmérnöki szakára. Már egyetemi évei alatt foglalkoztatta a repülés, főként annak műszaki kérdései. Blériot 1909-es budapesti bemutatója akkora hatással volt rá, hogy hamarosan saját repülőgép tervezésébe kezdett. Gépénél több, korát megelőző konstrukciós megoldást alkalmazott. Ő alkalmazott először olyan kormányszerkezetet, amellyel a repülőgép valamennyi irányban irányítható volt. Nevéhez fűződik a rugózó futómű, valamint a kerekek közé szerelt biztonsági csúszótalpat is. Magyarországon elsőként kezdett el foglalkozni a gázturbinákkal. Jelentős tudományos és publikációs tevékenységet fejtet ki, ő volt a magyar repülési szakirodalom megalapítója. Repülőgépeinek építését mérnöki számítások alapján végezte. 1914-ben kipróbált gépével 170 km/óra csúcssebességet ért el a korabeli gépek 90-100 km/óra teljesítményével szemben. Emlékét a Budapest XVI. kerületében, a mátyásföldi repülőtér közelében lévő, róla elnevezett Zsélyi Aladár utca, valamint a XVII. kerületben, a Ferihegyi repülőtér közelében található Koch Aladár utca is őrzi.

Zsélyi Aladár (Koch Aladár)
Web dokumentumok

2024.
júl. 1.
Flower, William Henry, Sir halálának 125. évfordulója
Stratford upon Avon, Warwickshire, Anglia, 1831. nov. 30. - London, 1899. júl. 1.

Angol orvos, biológus, zoológus
A londoni University College-en tanult orvostudományt. 1854-55-ben a krimi háborúban sebészorvosként teljesített szolgálatot. Ezután a Middlesex-i kórházban működött sebészként, majd 1861-től 1884-ig a londoni Hunterian Museum kurátora volt. 1884-től a londoni Natural History igazgatója volt. A múzeum anyagának gazdagításával és pontos mérések elvégzésével jelentősen hozzájárult a strukturális antropológia fejlődéséhez. Tanulmányozta az ember és a főemlősök agyának szerkezetét, az emlősök etológiáját. A múzeumi gyűjtemények összeállítására, gyarapítására vonatkozó nézetei nagy hatással voltak korának múzeumügyére.

Flower, William Henry, Sir
Web dokumentumok

2024.
júl. 1.
Klein, Hermann Joseph halálának 110. évfordulója
Köln, Németország, 1844. szept. 14. - Köln, 1914. júl. 1.

Német csillagász, egyetemi tanár, tudománynépszerűsítő
A giesseni egyetemen doktorált. 1880-tól a kölni Időjárási és Csillagászati Obszervatórium vezetője. Főleg a Hold felületének morfológiájának vizsgálatával, és a csillagok színváltozásával foglalkozott. A Tejút körvonaláról és fényesség eloszlásáról szerkesztett térképe a fényképezés alkalmazásáig a legalaposabb volt. Széleskörű tudománynépszerűsítő munkájával a műkedvelő csillagászok által végezhető tudományos értékű észlelésekhez kívánt útmutatást adni. Kitűnően szerkesztett csillagtérképe máig mintául szolgál. Az általa szerkesztett Sirius c. folyóirat az észlelési adatok értékes forrása. Sok éven át volt a "Jahrbuch der Astronomie und Geophysik" egyik szerkesztője. Fontosak meteorológiai megfigyelései is. Nevét egy holdkráter és a 12041.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2024.
júl. 1.
Edelman, Gerald Maurice születésének 95. évfordulója
New York, USA, 1929. júl. 1. - La Jolla, California, 2014. máj. 17.

Amerikai immunológus, neurobiológus, Nobel-díjas
A pennsyilvaniai egyetem orvosi karán szerzett orvosi diplomát 1954-ben. 1957-ben a New York-i Rockefeller Kutató Központban kezdte el immunológiai kutatásait, 1960-ban az intézet professzora lett. Kutatási területe a vérben keringő antitestek szerkezetének vizsgálatára vonatkozott. Az antitestek a szervezetbe bekerült idegen anyagok, például mikroorganizmusok, vagy az általuk termelt anyagok hatására keletkezett védőanyagok. Ezek közül Edelman az immunglobulin G-nek (IgG) nevezett fehérjefrakciót tanulmányozta. 1959-ben Edelman és Rodney R. Porter brit biokémikus egymástól függetlenül nyilvánosságra hozta első eredményeit, s néhány éven belül az antitestek számos alapvető tulajdonsága tisztázódott. Eldman és Porter munkája elősegítette az immunológia fejlődését, ami pedig a betegségek diagnosztizálásában és gyógyításában hozott eredményeket. 1972-ben Porterrel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott az antitestek pontos kémiai szerkezetének meghatározásáért.

Edelman, Gerald Maurice
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info