História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2023.
okt. 4.
Pupin, Michael Idvorsky (Mihajlo Mihailo) születésének 165. évfordulója
Idvor (Torontáludvar), Osztrák-Magyar Monarchia (ma Szerbia), 1858. okt. 4. [1854. okt. 9.] - New York, USA, 1935. márc. 12.

Szerb származású amerikai mérnök, feltaláló
Már 16 éves korában kivándorolt az Egyesült Államokba és csak doktorálni jött még vissza Berlinbe, Helmholtzhoz. 1889-ben a Columbia Egyetem mérnöki karán a matematikai fizika előadója lett. Itt találta fel és szabadalmaztatta a nagy távolságokat áthidaló telefonhálózat kiépítéséhez nélkülözhetetlenné vált ún. "Pupin tekercs"-eket. Politikai szerepet is vállalt: 1911-ben a Szerb Királyság konzulja lett az USA-ban, majd az első világháború után sikeresen lobbizott Szerbia és Montenegro önállóságáért Wilson elnöknél. New Yorkban a Columbia Egyetem egyik fizikai laboratóriuma ("Pupin Hall") 1935 óta, Belgrádban a mérnöki technológiaii kutatóintézet 1945 óta viseli a nevét. (Dr. Radnai Gyula)

Pupin, Michael Idvorsky (Mihajlo Mihailo)
Web dokumentumok

2023.
okt. 4.
Atanasoff, John Vincent születésének 120. évfordulója
Hamilton, New York, USA, 1903. okt. 4. - Frederick, Maryland, 1995. jún. 15.

Amerikai matematikus, fizikus
Bolgár bevándorló családban született. Az Iowa State University-n tanult, majd 1930-ban Madisonban nyerte el a Ph.D. fokozatot. Ezután az Iowa State University-n tanított. Disszertációjának témája igen számításigényes volt, ezért kezdett el foglalkozni egy elektronikus számítógép tervezésével, elsősorban nagyméretű lineáris egyenletrendszerek megoldására. 1939 márciusában egy ösztöndíj segítségével fogott hozzá a fejlesztéshez, a munkába bevonta az egyetem egyik hallgatóját, Clifford Berryt is. A később ABC-nek (Atanasoff-Berry Computer) nevezett gép prototípusát 1939 decemberében mutatták be szűk körben, megindították a szabadalmazási eljárást is, ezt azonban sohasem fejezték be. A háború alatt mind Atanasoff, mind Berry hadi feladatokon dolgozott. Csak 1948-ban kezdtek érdeklődni az ABC után, ekkor kiderült, hogy a gépet az Iowa-i egyetemen lebontották. Feltételezhető, hogy Eckert és Mauchly felhasználták Atanasoff elgondolásait az ENIAC megalkotásakor. Atanasoff az ötvenes években az amerikai hadiiparnak dolgozott, majd saját mérnöki irodát alapított, 1961-ben vonult vissza a munkától. Hosszú évekig folyt vita arról, hogy ki találta fel az elektronikus számítógépet. 1973-ban bírói ítélet mondta ki, hogy Atanasoff tekintendő a számítógép feltalálójának.

Atanasoff, John Vincent
Web dokumentumok

2023.
okt. 4.
Fukui, Kenichi születésének 105. évfordulója
Nara, Japán, 1918. okt. 4. - Kiotó, 1998. jan. 9.

Japán vegyész, Nobel-díjas
1948-ban doktorált, 1951-től volt a fizikai kémia professzora. Koncepcióját 1954-ben publikálta először a molekulák reakcióira vonatkozó ún. határpálya-elméletet. Ennek a szerves vegyületek reakcióinak fontos csoportjaiban van nagy jelentősége. 1981-ben Roald Hoffmann társaságában kémiai Nobel-díjat kapott, egymástól függetlenül vizsgálták a kémiai reakciók mechanizmusait. 1982-1988 között a Kyoto Institute of Technology elnöke. Tagja volt a Kvantummolekuláris Tudományok Nemzetközi Akadémiájának és a Nemzetközi Tudományos Akadémiának. 1983-1984 között a Japán Kémiai Társaság elnöke volt.

Fukui, Kenichi
Web dokumentumok

2023.
okt. 3.
Francé, Raoul (Rezső) Heinrich halálának 80. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1874. máj. 20. - Budapest, 1943. okt. 3.

Osztrák-magyar biológus, botanikus
A budapesti műegyetemen tanult, Entz Géza mellett dolgozott, majd Klein Gyula tanársegéde lett, 1892-től foglalkozott algológiai és mikrobiológiai kutatásokkal. Első ilyen munkája 19 éves korában jelent meg a Charák ivarsejtjeinek szerkezetéről. 1898-ban a magyaróvári gazdasági akadémia tanársegéde, itt növénykórtani kérdésekkel foglalkozott, 1902-től külföldön élt, de mindig magyarnak vallotta magát. 1906-ban Münchenben saját biológiai kutatóállomást szervezett, általános biológiai problémákkal, a talaj élővilágával, planktonkutatásokkal foglalkozott. Sok, a természettudományokat ismertető könyvet írt, ezek igen népszerűek voltak.

Francé, Raoul (Rezső) Heinrich
Web dokumentumok

2023.
okt. 3.
Krupár Géza halálának 55. évfordulója
Tardos, 1893. ápr. 15. - Budapest, 1968. okt. 3.

Bányamérnök
Tanulmányait 1921-ben Sopronban fejezte be a Bányászati és Erdészeti Főiskolán. Albertaknán 1931-ben a vékony széntelepek új, gazdaságos lefejtési módját kísérletezte ki. 1945 után a Magyar Állami Szénbányák főosztályvezetőhelyettesként kezdeményezte a szénbányászat gépesítését és kidolgozta annak műszaki előfeltételeit. 1954-től Dorogon a tervezőiroda vezetője, a víznívó alatti homoktermelés megoldásának elméletével és gyakorlati megvalósításával foglalkozott.

Krupár Géza
Web dokumentumok

2023.
okt. 3.
Béll Béla születésének 115. évfordulója
Uraj, 1908. okt. 3. - Budapest, 1988. szept. 24.

Meteorológus, egyetemi tanár
1932-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát a budapesti tudományegyetemen. 1936-37-ben ösztöndíjasként Németországban a berlini egyetemen és a potsdami obszervatóriumban képezte magát tovább. 1943-ban az Országos Meteorológiai Intézet Aerológiai Osztályának vezetője lett. Magaslégköri szél- és meteográf mérésekkel foglalkozott. 1945 után megszervezte a hazai magaslégköri szélmérő hálózatot és megindította a rádiószondás méréseket. 1952-től a Pestlőrinci Aerológiai Obszervatórium igazgatója volt. A Budapesti Műszaki Egyetemen agrometeorológiát oktatott, és részt vett az ELTE-én a meteorológusképzésben is. 1970-től az MTA tagja.

Béll Béla
Web dokumentumok

2023.
okt. 3.
Gorrie, John születésének 220. évfordulója
Charleston, South Carolina, USA, 1803. okt. 3. [1802.] - Apalachicola, Florida, 1855. jún. 29.

Amerikai orvos, feltaláló
Orvosi tanulmányait New York-ban folytatta. 1833-ban Apalachicola-ban, Floridában telepedett le. Az orvosi gyakorlat mellett számos tisztséget viselt a város vezetésében. 1841-ben a városban kitört a sárgaláz. A betegség leküzdése érdekében polgármesterként sokat tett a környező mocsarak lecsapolásáért. A városi kórház vezetőjeként szerzett tapasztalatai alapján a sárgalázas betegek gyógyításában a hűtést tartotta megfelelő gyógymódnak. A kórházban kiépítette a jégtáblák hűtőhatásán alapuló szellőztetési rendszert. Jégkészítő gépet szerkesztett, 1851-ben kapott rá szabadalmat. Floridában ma is Gorrie-t tekintik a légkondicionálás atyjának.

Gorrie, John
Web dokumentumok

2023.
okt. 3.
Lederman, Leon Max halálának 5. évfordulója
New York, USA, 1922. júl. 15. - Rexburg, Idaho, 2018. okt. 3.

Orosz származású, amerikai fizikus, Nobel-díjas
A Columbia Egyetemen doktorált 1951-ben, majd ugyanott dolgozott, 1958-tól a fizika professzoraként. 1979-től 1989-ig a Fermilab igazgatója volt, ezután az Illinois Institute of Technology professzora volt. 1956-ban R. Garwin és R. Weinrich társaságában kísérletileg kimutatták a gyenge kölcsönhatás paritássértését, a publikációval azonban megvárták Chien-Shiung Wu eredményeit, és a két cikk egymás mellett jelent meg a Physical Review-ben. 1962-ben Jack Steinbergerrel és Melvin Schwartz-cal neutrínónyalábot állítottak elő, és felfedezték a müon-neutrínót, megállapítva, hogy a töltött leptonok mindegyikéhez más-más neutrínó tartozik. 1977-ben a Fermilab egyik kísérletében felfedezték az első, b-kvarkot tartalmazó részecskét. Lederman jelentős tevékenységet fejtett ki a tudománypolitika és az oktatás modernizálásának területén is, 1991-től az American Association for the Advancement of Science elnöke is volt. Magyarul Az isteni a-tom címmel jelent meg a kísérleti részecskefizikáról, és általában a fizikai kutatás mindennapjairól szóló, életrajzi jellegű, jó humorral megírt könyve. 1988-ban fizikai Nobel-díjat kapott Jack Steinbergerrel és Melvin Schwartz-cal megosztva "a neutrínónyaláb módszerért, és a müonneutrínó felfedezésével a leptonok dublet szerkezetének kimutatásáért". (Piriti János)

Lederman, Leon Max
Web dokumentumok

2023.
okt. 2.
Schmid Rezső halálának 80. évfordulója
Munkács, 1904. jan. 10. - Budapest, 1943. okt. 2.

Spektroszkópus, molekulaszerkezet kutató vegyészmérnök
1926-ban diplomázott a budapesti műegyetemen, s már a következő évben, 1927-ben doktorált Gróh Gyula irányításával a tudományegyetemen. Pogány Béla vette fel a műegyetemi fizika tanszékre és szerzett számára Rockefeller ösztöndíjat Chicagoba, Robert Mullikenhez. Az itt eltöltött 1932-es év egész további pályáját a molekulaszerkezet meghatározására szolgáló spektroszkópiai kutatások felé irányította. Pogány Béla, Gerő Loránd és Schmid Rezső európai szintű spektroszkópiai iskolát teremtettek a műegyetemen a 30-as években. Schmid nemcsak kiváló kutató, termékeny szerző, hanem nagyszerű pedagógus is volt. Számos fiatal kutató számára adott témát és laboratóriumi lehetőséget doktori disszertációjuk elkészítéséhez. Közülük a legismertebbek: Bozóky László, M. Zemplén Jolán, Budó Ágoston, Kovács István, de még Schmid korai halála után is több olyan doktori disszertáció született, amelyben a szerzők (pl. Gáspár Rezső, Deézsi Irén) hálásan mondtak köszönetet a tőle kapott bíztatásért, ösztönző támogatásért. 1950 óta az anyagszerkezet kutatásban elért kimagasló eredményeket Schmid Rezső díjjal jutalmazza az Eötvös Loránd Fizikai Társulat. (Dr. Radnai Gyula)

Schmid Rezső
Web dokumentumok

2023.
okt. 2.
Erdélyi Arthur születésének 115. évfordulója
Budapest, 1908. okt. 2. - Edinburgh, Skócia, 1977. dec. 12.

Magyar születésű angol matematikus
Középiskolás korában eredményes megoldója volt a Kömal feladatainak. A numerus clausus miatt nem vették fel az egyetemre. Csehszlovákiában folytatta tanulmányait. Brnoban elektromérnöknek tanult, de hamarosan átment a matematika szakra. Tanulmányait a prágai egyetemen folytatta, ahol 1938-ban doktori fokozatot szerzett. A német megszállás után ösztöndíjjal Edinburghba ment, ott doktorált 1940-ben, és az egyetem oktatója lett. 1947 és 1964 között a Caltech professzora volt az USA-ban, majd visszatért Edinburghba. A speciális függvények, különösen a hipergeometrikus függvények, az ortogonális polinomok és a Lamé-függvények vezető kutatója volt. Az aszimptotikus sorfejtések és szinguláris parciális differenciálegyenletek témakörét szintén vizsgálta. Wilhelm Magnus-szal, F. Oberhettingerrel és F. G. Tricomival együtt - az ún. "Bateman-projekt" keretében - írt könyve a transzcendentális függvényekről ma is alapműnek számít.

Erdélyi Arthur
Web dokumentumok

2023.
okt. 2.
Mogyoródi József születésének 90. évfordulója
Nagyoroszi, 1933. okt. 2. - Budapest, 1990. márc. 27.

Matematikus, egyetemi tanár
Az ELTE TTK alkalmazott matematikus szakán 1957-ben szerezett diplomát. 1958-től az ELTE-n dolgozott, előbb az analízis majd a valószínűségszámítási tanszéken 1968-ban docensnek nevezték ki. Ez évben megbízták a numerikus és gépi matematikai tanszék megszervezésével. Rényi Alfrédnek, a valószínűségszámítási tanszék vezetőjének hirtelen halála után 1970-ben egyidejűleg mintegy félévig a valószínűségszámítási tanszéket is vezette, 1971-től csak ennek a tanszéknek volt a vezetője. Egyetemi oktató munkájának tárgyai többek között a valószínűségszámítás, a matematikai statisztika, a számítógépek programozása. A numerikus és gépi matematikai tanszék vezetőjeként az 1960-as évek végén másokkal együtt kezdeményezte a programozó matematikus képzés beindítását. Kutatómunkájában többek között fizikai alkalmazásokkal (reaktorok elmélete), a téreloszlástételekkel, rekurrens folyamatokkal foglalkozott. 1970-ben a bécsi egyetemre hívták meg. Oktatott a debreceni egyetemen is.

Mogyoródi József
Web dokumentumok

2023.
okt. 2.
Ghetaldi, Marino (Getaldić, Ghettaldi, Ghetaldus Marin) születésének 455. évfordulója
Raguza, Dalmácia (ma Dubrovnik, Horvátország), 1568. okt. 2. [1566.] - Raguza, 1626. ápr. 11. [1606., 1609., 1627.]

Dalmát matematikus
Humanista tanulmányai során irodalmat és nyelvtudományokat, így latin nyelvet, valamint matematikát és csillagászatot tanult Raguzában. 1590-től több hivatalnoki állást töltött be. 1595-től 1602-ig utazásai során több európai városba: Rómába, Londonba, Antwerpenbe, Párizsba, Németország és Olaszország több városába látogatott el. Kapcsolatba került korának több vezető matematikusával és csillagászával, így Páduában Galilei előadásait is hallgatta. 1602-ben és 1603-ban Rómában tartózkodott, itt több tudományos munkát is publikált. Vizsgálta a parabola tulajdonságait. Meghatározta több fémnek és folyadéknak a fajsúlyát is. Rómából Raguzába visszatérve a raguzai köztársaság több megbízatását teljesítette, diplomáciai utakat tett meg, erődítményeket épített. Teleszkópot és parabolatükröket szerkesztett. Folyamatos levelezést folytatott korának kiemelkedő matematikusaival, fizikusaival, mint pl. Christopher Clavius, Galileo Galilei és Paul Guldin.

Ghetaldi, Marino (Getaldić, Ghettaldi, Ghetaldus Marin)
Web dokumentumok

2023.
okt. 2.
Arago, Dominique François Jean halálának 170. évfordulója
Estagel, Roussillon, Franciaország , 1786. febr. 26. - Párizs, 1853. okt. 2.

Francia matematikus, fizikus, csillagász, politikus
"1806-ban Biot-val együtt vezeti a méter pontos definíciójához szükséges geodéziai méréseket Spanyolországban. Ő ismertette a tudományos világgal Oersted kísérletét is. Nevét az Arago-kísérlet őrzi: forgó rézkorong fölé helyezett mágnestű forogni kezd. 1830-tól kezdve az Akadémia titkára. A politikai életben is részt vett (1848-ban miniszter volt) és igen kiterjedt tudománynépszerűsítő tevékenységet folytatott." (Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete) Optikában a színes polarizáció jelenségei, a kvarc optikai forgatóképességének felfedezése és a fény transzverzális hullám modellje segítségével adott magyarázata is az ő érdeme. A párizsi csillagvizsgáló igazgatója volt. A Marson és a Holdon egy-egy krátert, valamint a Neptunus egyik gyűrűjét nevezték el róla. Elhunyt akadémikus társai fölött mondott emlékbeszédeit magyarra is lefordították. (Dr. Radnai Gyula)

Arago, Dominique François Jean
Web dokumentumok

2023.
okt. 1.
Kerékjártó Béla születésének 125. évfordulója
Budapest, 1898. okt. 1. - Gyöngyös, 1946. máj. 26.

Matematikus, egyetemi tanár
1920-ban bölcsészdoktor a budapesti tudományegyetemen, 1922-től magántanár a szegedi tudományegyetemen (analízis és geometria). 1925-től tanár a szegedi, 1938-tól a budapesti tudományegyetemen. Több ízben tartott külföldi egyetemeken előadásokat, s több külföldi tudományos társaság tagjává választotta. A topológia világszerte ismert kiváló művelője volt, több alaptétel bizonyítása tőle származik, másokat egyszerűsített. Felismerte a topológia geometriai, függvénytani és csoportelméleti új alkalmazásainak lehetőségét. 1934-től az MTA tagja.

Kerékjártó Béla
Web dokumentumok

2023.
okt. 1.
Simson, Robert halálának 255. évfordulója
Kirktonhill in Ayrshire, Skócia, 1687. okt. 14. - Glasgow, 1768. okt. 1.

Skót matematikus
A glasgow-i egyetemen tanult és tanított. A geometria mellett a matematika más ágaival is foglalkozott. Euklidesz egy elveszett művét a poriszmákról más ókori szerzők írásai alapján kísérelte meg rekonstruálni. Ezt a könyvét számos nyelven, igen sokszor kiadták. A háromszög köré írt kör tetszőleges pontjának az oldalegyenesekre eső merőleges vetületei egy egyenesbe esnek, ez az egyenes a Simson-egyenes.

Simson, Robert
Web dokumentumok

2023.
okt. 1.
Kraszovszkij, Feodoszij Nyikolajevics (Krasovsky, Feodosy Nikolaevich) halálának 75. évfordulója
Galics, Oroszország, 1878. szept. 26. - Moszkva, 1948. okt. 1.

Szovjet-orosz asztrogeodéta
Fő munkaterülete a Föld alakjának pontos meghatározása. A moszkvai Földmérési Intézet munkatársa, egyetemi tanár (1912). 1928-ban megszervezte a moszkvai Geodézia, Légi felmérés és Térképészet Központi Intézetét, amelynek 1937-ig igazgatója volt. A topográfia és a gravitációs felmérés mellett, munkatársával, Alexandr Alexandrovics Izotovval meghatározta a Föld pontos méreteit és alakját (eredményei a standard-értékek közé tartozott: poláris sugár 6 278 245 m, lapultság: 1/298,3). A Kraszovszkij-ellipszoidra kidolgozta a nagyléptékű térkép-vetületi rendszerét (Magyarországon 1992-ig volt használatban). A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának tagja, számos kitüntetés birtokosa. (Bartha Lajos)

Kraszovszkij, Feodoszij Nyikolajevics (Krasovsky, Feodosy Nikolaevich)
Web dokumentumok

2023.
okt. 1.
Sears, Francis Weston születésének 125. évfordulója
Plymouth, Massachusetts, USA , 1898. okt. 1. - Norwich, Vermont, 1975. nov. 12.

Amerikai fizikus, tankönyvszerző
Massachusetts államban született, s a Massachusetts Institution of Technology (MIT) nevű műegyetemen diplomázott fizikából. Bent maradt ezen az egyetemen, s végigjárva az akadémiai lépcsőfokokat, 45 éves korában lett professzor. 1932-ben Peter Debye és Francis Sears közösen mutatták ki a fény elhajlását az átlátszó folyadékokban létrehozott ultrahang állóhullámokon. 1933-ban optikából jelent meg első tankönyve, melyet azután még több másik követett elektromosságtanból, mechanikából, termodinamikából. Legnagyobb sikere a Mark Zemanskyval együtt írt College Physics, majd University Physics tankönyvüknek volt, melyeket sok nyelvre, még szerb-horvátra is lefordítottak, és csak mint "Sears és Zemansky"-t emlegették az egész világon. Az Amerikai Fizikatanárok Társulatának (American Association of Physics Teachers, AAPT) legrangosabb díját, az Oersted Medalt 1961-ben nyerte el. 1955-től nyugdíjazásáig a Dartmouth College tanára volt. A demonstrációs kísérletek mestere, szenvedélyes fényképész és világutazó első sorban tankönyvei révén írta be nevét a fizikaoktatás aranykönyvébe. Így is halt meg: tankönyvírás közben íróasztalára borulva, 77 éves korában. (Dr. Radnai Gyula)

Sears, Francis Weston
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info