História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2022.
aug. 13.
Szathmári Ákos halálának 95. évfordulója
Kolozsvár, 1855. máj. 11. - Kolozsvár, 1927. aug. 13.

Fizika- és matematikatanár
Egyetemi tanulmányait részint a kolozsvári, részint a budapesti egyetemeken végezte. 1878-ban került a nagybecskereki kegyesrendi főgimnáziumba, ötévi tartózkodás után visszatért Erdélybe, és a Kolozsvári Református Kollégiumban természettant, mennyiségtant és csillagászatot tanított, emellett a természettani múzeum őre, és az elöljárósági és tanári gyűlések jegyzője volt. Az első magyar nyelvű spektroszkópiakönyv szerzője.

Web dokumentumok

2022.
aug. 13.
Bendefy László halálának 45. évfordulója
Vasvár, 1904. aug. 17. - Budapest, 1977. aug. 13.

Mérnök, geológus, geodéta
A budapesti műegyetemen 1928-ban általános mérnöki, a Tudományegyetemen 1929-ben geológusi oklevelet szerzett. Kutatómunkája sikeres volt, az idő teltével egyre több esetben az utólagos feltárások igazolták a megállapításait. Műveinek jelentős része ma is forrásként szolgál. A szakirodalmi munkásságát bemutató bibliográfiai összesítésben 694 művet ismertetnek. Ezek legnagyobb részében a földmérési-térképészeti technológiákkal és szakmatörténeti eseményekkel foglalkozik, de vannak közte az őstörténettel, földtannal, a vízgazdálkodással kapcsolatos tanulmányok is.

Bendefy László
Web dokumentumok

2022.
aug. 13.
Gribov, Vladimir Naumovics halálának 25. évfordulója
Leningrád, Szovjetunió, 1930. márc. 25. - Budapest, 1997. aug. 13.

Orosz fizikus
V. N. Gribov 1954-ben lett a Leningrádi Fizikai - Technikai Intézet munkatársa, ahol 62-től 80-ig az Elméleti Fizikai Osztály vezetője volt. 1980-tól a moszkvai Fizikai Problémák Intézetében (Landau Intézet) vezeti a Részecske Fizikai Osztályt, ezzel párhuzamosan 81-től a KFKI - Részecske és Magfizikai Kutató Intézet Elméleti Fizikai Főosztályának tudományos tanácsadója. 1972-től az Orosz Tudományos Akadémia levelező tagja. 73-ban az American Academy of Arts and Sciences, 93-ban a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választották. A 70-es évek közepéig Gribovot csak ritkán engedték külföldre, így sok neves amerikai és európai fizikus, többek között J. Bjorken, S. Drell, D. Amati, G. Veneziano kereste fel őt többször is megvitatni a részecskefizika aktuális problémáit. Az utazási korlátozás megszűnte után Gribov számos vendégkutatói meghívásnak tett eleget neves kutatóközpontokban (többek között CERN, Orsay, Cambridge Európában, és Princeton, MIT, SLAC az USA-ban). Lev Davidovics Landau meghívására Gribov az 50-es évek végétől kezdődően rendszeres résztvevője volt a Moszkvában hetenként egyszer tartott Landau szemináriumoknak. Így alakult ki szoros szakmai kapcsolata Landauval és I. J. Pomerancsukkal. Hármuk felfogásban közös az elméleti fizika egységes képbe foglalásának igénye. Az elméleti részecskefizika és a kvantumtérelmélet területén Gribov nevéhez fűződnek, egyebek mellett, az alábbi munkák: a Gribov féle Regge kalkulus, a neutrínó oszcilláció létének megjóslása (B. Pontecorvoval közös munka), a Gribov - Lipatov egyenlet, a nagyenergiájú részecske kölcsönhatások tér - idő szerkezetének felépítése. A 80-as 90-es években Gribov a kvarkbezárás elméletének megalkotásán dolgozott. Ez a munkája befejezetlen maradt. A tárgykörrel kapcsolatos cikkei és előadásai megtalálhatók a "The Gribov Theory of Quark Confinement" (World Scientific 2001), és a "V. N. Gribov: Gauge Theories and Quark Confinement" (Phasis kiadó, Moszkva, 2002) gyűjteményes kötetekben. (Frenkel Andor)

Gribov, Vladimir Naumovics
Web dokumentumok

2022.
aug. 13.
Argand, Jean-Robert halálának 200. évfordulója
Genf, Svájc, 1768. júl. 18. - Párizs, Franciaország, 1822. aug. 13.

Svájci születésű francia amatőr matematikus
Párizsban könyvkereskedő volt. Nem folytatott matematikai tanulmányokat, csupán magánérdeklődésből foglalkozott matematikával. 1806-ban publikálta a komplex számok grafikus ábrázolására vonatkozó elgondolását, nem tudva arról, hogy ezt előzőleg már Caspar Wessel dán földmérő is javasolta. Róla nevezték el a komplex számok számsíkon való ábrázolását Argand-diagramnak.

Argand, Jean-Robert
Web dokumentumok

2022.
aug. 13.
Arrest, Heinrich Ludwig (Louis) d' születésének 200. évfordulója
Berlin, Poroszország, 1822. aug. 13. - Koppenhága, Dánia, 1875. jún. 14.

Német csillagász
A berlini egyetemen tanult. Még diákként Johann Gottfried Galle mellett részt vett a Neptunusz megfigyelését célzó észlelésekben. Együtt észlelték elsőként a bolygót 1846-ban, a Le Verrier által kiszámított pályaadatok alapján. Később a lipcsei obszervatóriumban folytatott észleléseket, felfedezte a róla elnevezett 6P/d'Arrest üstököst. Foglalkozott az aszteroidok és a ködök észlelésével is. Az üstökösön kívül egy holdkráter és egy aszteroid is viseli a nevét. (Bartha Lajos)

Arrest, Heinrich Ludwig (Louis) d'
Web dokumentumok

2022.
aug. 13.
Vogel, Hermann Carl (Karl) halálának 115. évfordulója
Lipcse, Szászország, ma Németország, 1841. ápr. 3. [1942.] - Potsdam, Németország, 1907. aug. 13.

Német csillagász
Drezdában és Lipcsében tanult. 1865-ben szülővárosának csillagvizsgálójában dolgozott, ahol később obszervátor lett. 1870-ben a Kiel melletti bothkampi magán csillagvizsgálójába ment, asztrofizikai megfigyeléseket folytatott. 1874-ben az építendő potsdami asztrofizikai obszervatóriumhoz első obszervátornak és vezetőnek hívták meg, 1882-ben az intézet igazgatójává nevezték ki. A csillagászati spektroszkópia úttörője. Konkoly Thege Miklós szoros kapcsolatban volt vele. Számos nagyobb műve és értekezése a both kampi és potsdami obszorvatóriumok kiadványaiban, az Astron. Nachrichtenben és akadémiai kiadványok alakjában jelentek meg.

Vogel, Hermann Carl (Karl)
Web dokumentumok

2022.
aug. 13.
Buchner, Eduard (Büchner) halálának 105. évfordulója
München, Bajorország, 1860. máj. 20. - Focsani, Románia, 1917. aug. 13.

Német biokémikus, Nobel-díjas
A müncheni egyetemen, Adolf von Baeyernél hallgatott kémiát, 1888-ban doktori fokozatot szerzett, majd a kieli, a tübingeni, a berlini, a boroszlói és a würtzburgi egyetemen volt professzor. Az erjedéssel kapcsolatos kitartó kutatásai során, 1896-ban és 1897-ben fontos felfedezéseket tett. A berlini egyetemen elnyert agrártudományi professzori állása lehetővé tette, hogy folytassa biokémiai kutatásait. 1907-ben kémiai Nobel-díjat kapott annak bizonyításáért, hogy a szénhidrátok erjedését nem maga az élesztősejt, hanem az élesztőben lévő különböző enzimek okozzák. Buchner őrnagyként szolgált a német hadseregben, az 1. világháborúban esett el.

Buchner, Eduard (Büchner)
Web dokumentumok

2022.
aug. 13.
Willstätter, Richard Martin születésének 150. évfordulója
Karlsruhe, Baden, 1872. aug. 13. - Locarno, Svájc, 1942. aug. 3.

Német vegyész, Nobel-díjas
A müncheni egyetemen szerzett doktorátust a kokain szerkezetének vizsgálatával 1894-ben. Adolf von Baeyer asszisztenseként Münchenben folytatta az alkaloidok szerkezetének kutatását, és számos alkaloidot elő is állított. 1905-ben Zürichben kapott professzori állást. Itt kezdte el a klorofill vizsgálatát. A berlini egyetem kémiaprofesszora és a berlini Kaiser Wilhelm intézet igazgatója volt 1912-1916-ig. 1913-ban fedezte fel a zöld levélfesték vegyületét, a klorofillt. Kimutatta, hogy a klorofill molekulaszerkezete azonos a vér vörös színét biztosító hemoglobinnal, a különbség mindössze annyi, hogy a hemoglobin közepén vasatom, míg a klorofill közepén magnéziumatom található. Zechmeister László tanulmányait Richard Willstätter mellett folytatta. A klorofill és más növényi színezékek szerkezetének tanulmányozásáért 1915-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. 1916-ban Willstätter váltotta fel Baeyert Münchenben. Az 1920-as években az enzimreakciók mechanizmusát vizsgálta. Zsidó származása miatt - az antiszemita nyomás elleni tiltakozásként - 1924-ben lemondott müncheni állásáról. Magánemberként folytatta munkáját először Münchenben, majd 1939-től Svájcban.

Willstätter, Richard Martin
Web dokumentumok

2022.
aug. 13.
Nikodym, Otton Marcin (Nikodim, Otto Martin) születésének 135. évfordulója
Zablotow, Lengyelország, 1887. aug. 13. - Utica, New York, 1974. máj. 4.

Lengyel matematikus
A krakkói egyetemen végzett, majd 1911-től 1924-ig középiskolában tanított. 1924-ben doktorált a varsói egyetemen, ezután rövid ideig a krakkói egyetemen, majd a varsói egyetemen tanított. A 2. világháború idején bujkálnia kellett a német megszállók elől. 1945-ben visszatérhetett az oktatáshoz és a krakkói műszaki egyetem tanára lett. 1948-ban a politikai helyzet miatt feleségével együtt elhagyta Lengyelországot, az Egyesült Államokban, az Ohio állambeli Kenyon College-ben kapott professzori állást. 1966-ben történt nyugdíjba vonulása után Utica-ban élt, kutatómunkáját folytatva. Legfontosabb eredményeit a mértékelmélet, a funkcionálanalízis és a kvantummechanika matematikai alapjainak területén érte el. Nevéhez számos tétel és fogalom fűződik, legfontosabb a Radon-Nikodym tétel.

Nikodym, Otton Marcin (Nikodim, Otto Martin)
Web dokumentumok

2022.
aug. 13.
Luria, Salvador Edward születésének 110. évfordulója
Torino, Olaszország, 1912. aug. 13. - Lexington, Massachusetts, 1991. febr. 6.

Olasz születésű amerikai biológus, Nobel-díjas
1935-ben szerzett diplomát a Torinói Egyetemen, s a radiológiára szakosodott. 1938-ban Franciaországba menekült, a párizsi Pasteur Intézetben kitanulta a fágkutatás módszereit, majd 1940-ben az Egyesült Államokba utazott. Nem sokkal megérkezése után találkozott össze Delbrückkel, és az ő révén került be az American Phage Group tagjai közé. Luria és Delbrück együttműködve az ún. fluktuációs teszttel megmutatta, hogy a baktériumoknak a bakteriofágokkal szemben való rezisztenciája véletlen mutációktól függ. 1945-ben Hershey és Luria az ilyen bakteriális mutánsok mellett a spontán fágmutációk létezését is bebizonyították. Luria 1964-ben a Massachusetts Institute of Technology Sedgwick professzora lett. 1974-ben kinevezték a MIT-n működő Rákkutató Központ igazgatójává. 1947-81 California Institute of Technology, ill. 1969-ben Max Delbrückkel és Alfred Day Hersheyvel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott a vírusok replikációs mechanizmusának és genetikai szerkezetének kutatásában elért eredményeiért.

Luria, Salvador Edward
Web dokumentumok

2022.
aug. 12.
Katona János halálának 45. évfordulója
Győr, 1912. ápr. 20. - Budapest, 1977. aug. 12.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti műegyetemen szerzett 1934-ben gépészmérnöki oklevelet. 1953-1974-ig a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézetben dolgozott. Kezdetben laboratóriumvezető, majd tudományos főosztályvezető, 1971-től az Intézet Tudományos Tanácsának vezetője. Emellett 1959-től oktatott a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1970-től c. egyetemi tanár. A Karl-Marx-Stadt-i műszaki egyetemen vendégprofesszorként adott elő 1970-1977-ig. Számos új elektroncső konstrukcióját és technológiáját dolgozta ki. Több szabadalma született az elektronikai alkatrészekkel kapcsolatban.

Web dokumentumok

2022.
aug. 12.
Schrödinger, Erwin Rudolf Josef Alexander születésének 135. évfordulója
Bécs-Erdberg, Ausztria, 1887. aug. 12. - Bécs, 1961. jan. 4.

Osztrák fizikus, Nobel-díjas
A zürichi, berlini, majd a grazi egyetemen volt professzor. 1938-ban, Ausztria Németországhoz való csatlakozása után elhagyni kényszerült a grazi egyetemet. 1940-től 1956-ig Eamon de Valera elnök meghívására a Dublin Institute for Advanced Studies professzora volt. Zürichi évei alatt megalkotta a kvantummechanika alapegyenletét, a róla elnevezett Schrödinger-féle hullámegyenletet és megmutatta, hogy az helyes energia-sajátértékeket ad a hidrogénszerű atomok esetén. Ugyancsak megmutatta, hogy a kétféle tárgyalásmód, nevezetesen a Heisenberg-féle mátrixmechanika és az általa felírt hullámegyenlet megközelítései egymással egyenértékűek. Paul Dirac-kal megosztva kapta meg 1933-ban a Nobel-díjat. Később biofizikával is foglalkozott. "Mi az élet?" című könyve, amelyben a biológiai problémák kvantumelméleti vonatkozásaival foglalkozik, nagy hatással volt számos neves biológusra. Élete utolsó éveiben filozófiai-világnézeti kérdésekről írt, nézeteire a hindu filozófia egyik fő ága, a Vedanta gyakorolt befolyást, de megjelent verseskötete is.

Schrödinger, Erwin Rudolf Josef Alexander
Web dokumentumok

2022.
aug. 12.
Struve, Otto születésének 125. évfordulója
Kharkov, Ukrajna, 1897. aug. 12. - Berkeley, California, 1963. ápr. 6.

Orosz születésű amerikai csillagász
Az észt eredetű Struve csillagász-dinasztia tagja. 1920-ban elhagyta szülőföldjét, 1921-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol 1927-ben állampolgárságot kapott. A Yerkes Obszervatórium munkatársa, 1932-től igazgatója, a Kalifornia Egyetem professzora 1950-ig. A texasi McDonald Obszervatórium, majd a Green Bank Nemzeti Rádiócsillagászati Intézet alapítója (1962). Kimutatta az ionizált hidrogén-felhők jelenlétét a csillagok közti térben (1938), majd ezeknek, a felhőknek sűrűsödését a Tejútrendszer síkja felé (H-II. tartomány). Részletes spektroszkópiai vizsgálatokat végzett szoros csillagpárokról, kimutatta az azok közti anyagáramlást (1955). Nagy számú ismeretterjesztő cikket írt, amelyek mai is értékes tájékoztatók; több kitűnő tankönyve és kézikönyve jelent meg. (Bartha Lajos)

Struve, Otto
Web dokumentumok

2022.
aug. 11.
Freh Alfonz Sándor születésének 190. évfordulója
Kőszeg, 1832. aug. 11. - Kőszeg, 1918. júl. 4.

Bencés természetrajztanár, botanikus, entomológus
A Pannonhalmi Szt. Benedek Rend Kőszegi Katolikus Ferenc József Gimnáziumában 1857-től tanított, ahol jelentős természetrajzi gyűjteményeket hozott létre. A Kőszegi-hegység botanikai kutatásának első ismertetője, aki kapcsolatot ápolt kora híres botanikusával, Borbás Vincével. A Kőszeg környékén gyűjtött állatfajok első hiteles közlője, főként a rovarok jó ismerője volt. Működése serkentőleg hatott a térség további természetrajzi kutatására.

Freh Alfonz Sándor
Web dokumentumok

2022.
aug. 11.
Almásy György születésének 155. évfordulója
Felsőlendva, 1867. aug. 11. - Graz, Ausztria, 1933. szept. 23.

Ázsia-utazó, állattani, néprajzi gyűjtő
Földbirtokos, jogi végzettsége mellett fiatalon az állattan, főleg a madártan érdekelte, majd földrajzzal és néprajzzal foglalkozott. 1897-ben a Román Dobrudzsa és a Duna-delta területén értékes madár-gyűjtő munkát végzett. Két tudományos kutatóutat tett Közép-Ázsiába (1900 a Közép-Tien-sanhoz és az Isszik-Kul tóhoz, S. Traunfels zoológussal, 1906-ban H. Archer és Prinz Gyula társaságában a Tien-san hegyláncolathoz). Első útja során nagyon fontos néprajzi adatgyűjtés mellett 20 000-nél több állatot gyűjtött. Legjelentősebbnek azonban a gleccserek és jég-kialakította felszíni formák leírását tartják. Második útján Észak-Kína földrajzi, földtani, éghajlati és néprajzi feltárását értékelik nagyra. (Ebben a munkában a fiatal Prinz Gyulának is nagy érdemei vannak.) A 20. sz. elejének egyik legeredményesebb Ázsia-kutatója. (Bartha Lajos)

Almásy György
Web dokumentumok

2022.
aug. 11.
Hall, Marshall halálának 165. évfordulója
Basford, Nottinghamshire, Anglia, 1790. febr. 18. - Brighton, East Sussex, 1857. aug. 11.

Angol orvos, fiziológus
Európai tanulmányútja után Nottinghamben, majd Londonban folytatott orvosi gyakorlatot. Sokat foglalkozott állatkísérletekkel, és a kísérletezés módszertanával. Állást foglalt az orvosi gyakorlatban akkor elterjedten alkalmazott érvágás ellen. Vízből mentettek újraélesztésére, lélegeztetésére módszert javasolt, melyet róla neveztek el. Legfontosabb eredménye a reflexfolyamatok mechanizmusának feltárása. Kimutatta, hogy a reflexek az akarattól függetlenül, a gerincvelőhöz kapcsolódó reflexívek útján zajlanak le. Nézeteit Angliában először elutasították, európai elfogadásuk után azonban Angliában is elismerték.

Hall, Marshall
Web dokumentumok

2022.
aug. 11.
Theiler, Max halálának 50. évfordulója
Pretoria, Dél-Afrika, 1899. jan. 30. - New Haven, Connecticut, USA, 1972. aug. 11.

Dél-afrikai születésű amerikai víruskutató, Nobel-díjas
Pretoriában nevelkedett, a fokvárosi orvosi egyetemen folytatta tanulmányait, s 1922-ben szerzett orvosi diplomát. Tanult a londoni Trópusi Intézetben, majd 1922-től az USA-ban dolgozott, a Harward egyetem bostoni intézetében. 1930-tól a Rockefeller Intézet nemzetközi egészségügyi osztályára került, ahol végül a víruskutató laboratórium igazgatója lett. 1964-től a Yale egyetem mikrobiológia- és járványtanprofesszora. Sárgalázzal kapcsolatos kutatásait 1920-ban kezdte el. Az 1951. évi orvosi Nobel-díjat a sárgaláz kutatásáért és szérummal történő gyógyításáért kapta. Ez a vírus okozta kór azóta gyakorlatilag eltűnt.

Theiler, Max
Web dokumentumok

2022.
aug. 10.
Györki József halálának 65. évfordulója
Pusztakovácsi, 1891. aug. 19. - Budapest, 1957. aug. 10.

Vegyészmérnök
A műegyetemen szerzett oklevelet, 1914-1918-ig tanársegéd a kémiai technológiai tanszéken, majd 1920-ig az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság vegyészeti osztályának vezetője. 1933-ban a budapesti műegyetem műszaki doktora. 1945-1946-ban a Péti Nitrogénművek RT. vezérigazgatója, majd 1954-ben történt nyugdíjazásáig a Bányászati Kutató Intézet munkatársa. Úttörő munkát végzett a hazai nyersanyagok tűzállóanyag-ipari, valamint szénfeldolgozási hasznosítására. Nagy szerepe volt a sárospataki kaolin-előfordulás hasznosításában, valamint a várpalotai szénbázisú nitrogénműtrágya-gyártás megvalósításában.

Web dokumentumok

2022.
aug. 10.
Szabolcs István halálának 25. évfordulója
Túrkeve, 1924. febr. 23. - Budapest, 1997. aug. 10.

Vegyész, talajkémikus
Diplomáját a Debreceni Egyetemen szerezte. Debrecen, Moszkva, majd Szarvas után Budapestre került, ahol az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese, majd 1959-1980 között igazgatója. Szigorú követelményeivel és elvárásaival kitűnő kutatógárdát gyűjtött és tartott meg; korát megelőzően "nyitott" a világ felé. Életműve, fő kutatási területe a szikes talajok megismeréséhez, osztályozásához, térképezéséhez kapcsolódik. A szikesek osztályozásában a legjelentősebb hazai és nemzetközi kutatók egyike volt, aki az európai szikesek térképezését is koordinálta. Feleségével, kutatótársával, Darab Katalinnal megalkották a "másodlagos szikesedés" elméletét. Nevéhez fűződik a szikes talajok korszerű osztályozási rendszerének kidolgozása. A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottságának elnökeként, ill. ugyanezen szervezet főtitkár helyetteseként is öregbítette a hazai talajtani kutatás jó hírét. (Szabóné Kele Gabriella)

Szabolcs István
Web dokumentumok

2022.
aug. 10.
Bérces Tibor halálának 15. évfordulója
Németbóly, 1932. máj. 20. - Budapest, 2007. aug. 10.

Kémikus, egyetemi tanár
1955-ben vegyészi oklevelet szerzett a Szegedi Egyetem Természettudományi Karán. Kutatói pályáját a Szegedi Egyetemen kezdte. A kandidátusi fokozatot 1965-ben, a tudományok doktora fokozatot 1978-ban szerezte meg. Szegedről 1979-ben távozott Budapestre, ahol munkásságát az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetében folytatta osztályvezetői beosztásban. Legfontosabb kutatási területei: gázreakciók kinetikája, gyökreakciók kinetikája és mechanizmusa, gyökök termokémiája, fotokémiai kinetika. Kutatásainak eredményeit nemzetközileg is megmérette, tudományos közleményeit elismert szaklapokban adta közre angol nyelven. 1993-ban az MTA levelező, 1998-tól rendes tagja volt.

Bérces Tibor
Web dokumentumok

2022.
aug. 10.
Aepinus, Franz Maria Ulrich Theodosius halálának 220. évfordulója
Rostock, Mecklenburg-Schwerin (ma Németország), 1724. dec. 13. - Dorpat, Oroszország (ma Tartu, Észtország), 1802. aug. 10.

Német-orosz fizikus, matematikus
Jénában tanult orvostudományt és matematikát. Pályafutását Rostockban kezdte egyetemi magántanárként, majd a Berlini csillagvizsgáló igazgatója és a berlini akadémia tagja lett. 1757-ben Szentpéterváron telepedett le, ahol a szentpétervári akadémia professzora volt. Foglalkozott számos oktatásügyi és diplomáciai feladattal is. Tudományos tevékenysége során tanulmányozta az elektromos megoszlás (influencia) jelenségét Wilckével együtt, majd együtt magyarázták meg a leideni palack működését is. Legfontosabb felfedezésének a piroelektromosság tekinthető, melyet 1756-ban mutatott ki turmalinkristályon

Aepinus, Franz Maria Ulrich Theodosius
Web dokumentumok

2022.
aug. 10.
Eberhard, Paul Alexander Julius Gustav születésének 155. évfordulója
Gotha, Németország, 1867. aug. 10. - Potsdam, 1940. jan. 3.

Német csillagász
1892-ben Münchenben doktorált Hugo von Seeligernél, majd több német obszervatórium után 1898-től 1932-ig (nyugdíjazásáig) a potsdami csillagvizsgáló obszervátora, 1916-tól professzora volt. Nevét a ritka elemek spektroszkópiája terén és a fotografikus fotometriában elért eredményei tették ismertté. A Handbuch der Astrophysik (Az asztrofizika kézikönyve) egyik szerkesztőjeként a "Fotografikus fotometria" és a "Csillagspektroszkópia és a radiális sebességek meghatározása" fejezeteket írta. (Piriti János)

Eberhard, Paul Alexander Julius Gustav
Web dokumentumok

2022.
aug. 10.
Tiselius, Arne Wilhelm Kaurin születésének 120. évfordulója
Stockholm, Svédország, 1902. aug. 10. - Uppsala, 1971. okt. 29.

Svéd biokémikus, Nobel-díjas
Az Uppsala-i egyetem kémia szakán tanult. 1925-től Svedberg asszisztenseként szuszpendált fehérjék elválasztására elektroforetikus módszert dolgozott ki. Később Princetonban is dolgozott, majd Svédországba visszatérve az Uppsala-i egyetem biokémia-professzora lett. 1951 és 1955 között a IUPAC elnöke. 1947 és 1964 között a Nobel Alapítvány alelnöke, majd elnöke volt. Tanulmányokat végzett a molekuláris biológia területén. Analitikai módszereket (elektroforézis, abszorpciós kromatográfta stb.) dolgozott ki komplex elegyek szétválasztására, melyeket a fehérjék, enzimek, hormonok, vitaminok és antibiotikumok tanulmányozásában alkalmazott. Felfedezte, hogy a vérplazma több fehérje-típusú frakcióra bontható. A szérum-proteidek koplex természetével kapcsolatos felfedezéseiért 1948-ban kémiai Nobel-díjat kapott. A Svéd Akadémia és a Román Akadémia tiszteletbeli tagja volt.

Tiselius, Arne Wilhelm Kaurin
Web dokumentumok

2022.
aug. 10.
Nygaard, Kristen halálának 20. évfordulója
Oslo, Norvégia, 1926. aug. 27. - Oslo, 2002. aug. 10.

Norvég matematikus, informatikus
Az Oslo-i egyetemen végezte matematikai tanulmányait. 1956-ban szerezte meg a master fokozatot, azonban már 1948-tól 1960-ig dolgozott a norvég védelmi minisztérium kutatási szervezetében. Itt kezdetben Monte Carlo-módszerekkel foglalkozott. 1957-től a szervezet első operációkutatási csoportjának vezetője, majd 1960-tól a Norvég Számítástechnikai Központ egyik megalapítója, 1962-től kutatási igazgatója volt. 1960-tól kezdve Ole-Johan Dahllal együtt kifejlesztette a SIMULA I, majd ennek bővítésével a SIMULA 67 programozási nyelvet, amely az első objektum-orientált programozási nyelv volt. Az általuk bevezetett fogalmakra épült számos, ma alapvető programozási nyelv is, mint a C++ és a Java. 1975-től egyetemi tanár volt Dániában, majd Norvégiában. 2001-ben Dahl-lal együtt az IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) John von Neumann érmével, majd az Association for Computing Machinery (ACM) Turing-díjával tüntették ki.

Nygaard, Kristen
Web dokumentumok

2022.
aug. 9.
Vitéz János halálának 550. évfordulója
Zredna, (ma Horvátország), 1408. aug. 8. - Esztergom, 1472. aug. 9. [8.]

Természettudományok és történetírás pártfogója, esztergomi érsek
Különös érdeklődést tanusított a csillagászat, és főként az asztrológia iránt, táblázatokat és műszereket szerzett be. Peuerbach fogyatkozás-számító táblázatának egyik kéziratos példányában a számolás kiindulásának Vitéz akkori székhelyét, Nagyváradot vette alapul, innen a munka nemzetközileg elterjedt elnevezése: Tabulae Waradiensis. Baráti kapcsolat fűzte Georg Peuerbach-hoz és Johannes Regiomontanushoz. Utóbbi az ő hívására jött hazánkba.

Vitéz János
Web dokumentumok

2022.
aug. 9.
Bardócz Lajos születésének 190. évfordulója
Szászfalu, 1832. aug. 9. - Szászfalu, 1898. okt. 27.

Természettudományi író
1863-ban a kassai jogakadémia magyar történelem és statisztika tanszékére nyert tanári kinevezést. 1865-ben betegsége miatt kényszerült feladni tanári pályáját. Visszavonult szülőföldjére, ahol műszaki és természettudományi ismeretterjesztő tanulmányok és cikkek írásával foglalkozott.

Web dokumentumok

2022.
aug. 9.
Glücklich Vilma születésének 150. évfordulója
Vágújhely, 1872. aug. 9. - Bécs, Ausztria, 1927. aug. 18.

Fizika- és matematikatanár, feminista
1896-tól mennyiségtan és természettan előadásokat hallgatott a budapesti tudományegyetemen. Ő volt első magyar nő, aki Magyarországon egyetemi bölcsészdiplomát szerzett. Diplomája megszerzése után Budapesten tanított. Sokat dolgozott a nők érdekeinek érvényesítéséért, a gyermekvédelem hatékonyságáért. 1902-ben a Nőtisztviselők Országos Egyesületének elnökségi tagja lett, 1904-ben Bédy-Schwimmer Rózsával megalapítják a Magyar Feministák Egyesületét, melynek egyik fő célkitűzése a nők választójogának kiharcolása. 1920-ban elmozdították állásából, ezután külföldön, nemzetközi nőmozgalmakban tevékenykedett.

Glücklich Vilma
Web dokumentumok

2022.
aug. 9.
Petróczy István halálának 65. évfordulója
Garancspetróc, Szepes vármegye, 1874. jan. 3. - Budapest, 1957. aug. 9.

Feltaláló, pilóta
1895-ben katonai műszaki akadémiát végzett. 1902-ben a katonai léghajózási csapathoz osztották be, ahol léggömbvezetői vizsgát tett. 1910-ben letette a pilótavizsgát és repülőversenyen megnyerte Bécsújhely város első díját. Az 1. világháborúban a közös hadsereg légierőinél több fontos beosztást töltött be. 1917-1918-ban kezdeményezésére és részvételével tervezte meg Kármán Tódor és Zurovecz Vilmos mérnök a világ első katonai helikopterét, a könnyen sebezhető megfigyelő léggömbök helyettesítésére. A P.K.Z. típusjelű (Petróczy- Kármán-Zurovecz) ún. kötött helikopter, melynek emelőcsavarját Asbóth Oszkár tervezte, 1918. áprilisában 50 méter magasságba emelkedett. 1918-ban megszervezte a hadügyminisztérium légügyi szakosztályát. 1920-1924-ig a kereskedelemügyi minisztériumban a légiforgalmi ügyosztály vezetője volt. E munkakörben megteremtette a magyar polgári légi közlekedés alapjait. Jelentős szerepe volt az Aerotechnikai Szótár kiadásában.

Petróczy István
Web dokumentumok

2022.
aug. 9.
Fields, John Charles halálának 90. évfordulója
Hamilton, Ontario, Kanada, 1863. máj. 14. - Toronto, Ontario, 1932. aug. 9.

Kanadai matematikus
Kanadában végezte tanulmányait. Nyolcéves európai tanulmányút után Kanadába visszatérve 1902-től a Toronto-i egyetemen oktatott, 1914-től, mint professzor. Legfontosabb eredményeit az algebrai függvények elméletében érte el. Szívügyének tekintette a nemzetközi matematikai kapcsolatok fejlesztését és szervezését. Ezért 1931-ben kezdeményezte azt is, hogy - részben a Nobel-díj hiányát pótlandó - alapítsanak nemzetközi díjat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó matematikusok jutalmazására. Elképzelése az volt, hogy a díjakat egy nemzetközi bizottság javaslatára négyévente, a Nemzetközi Matematikai Kongresszuson adják át 2-2 kutatónak (1966-tól a kitüntetethetők számát 4-ben maximálták).

Fields, John Charles
Web dokumentumok

2022.
aug. 8.
Böszörményi Jenő halálának 65. évfordulója
Érkeserű, 1872. ápr. 23. - Budapest, 1957. aug. 8.

Gépészmérnök
1893-ban Zürichben végezte főiskolai tanulmányait. 1896-tól a Fegyver- és Gépgyár konstrukciós irodájában dolgozott. Megbízták a gyár dízelmotor tervezőirodájának megszervezésével, vezetésével. 1899-ben elkészült az első magyar dízelmotor. 1924-1931-ig a MÁG (Magyar Általános Gépgyár) automobilgyártását vezette, mint műszaki igazgató. Nagy elméleti tájékozottsággal, gazdag külföldi szerkesztői gyakorlattal vállalkozott a magyar nagyüzemi sorozatú autógyártás elindítására. A hazai Diesel-motorgyártás és autógyártás egyik úttörője volt.

Web dokumentumok

2022.
aug. 8.
Dirac, Paul Adrien Maurice születésének 120. évfordulója
Bristol, Anglia, 1902. aug. 8. - Bristol, 1984. okt. 20.

Angol fizikus, Nobel-díjas
A kvantum-elektrodinamika és a kvantum-térelmélet egyik megalapozója. Villamosmérnöknek tanult a Bristoli Egyetemen, majd 1923-ban matematikai fokozatot szerzett. A Cambridge-i St. Johns College-ban lett doktorandusz fizikából, 1926-ban szerzett doktori fokozatot. Kvantummechanikai elméletében egységbe foglalta Werner Heisenberg mátrix-formalizmusát és Erwin Schrödinger hullámmechanikáját. Megalkotta az elektron relativisztikus hullámegyenletét 1928-ban. Az általa bevezetett Dirac-féle hullámegyenlet a kvantumelméletet és a speciális relativitáselméletet egyesítette. Elméletéből következett a pozitron létezése, ezt kísérletileg C.D. Anderson találta meg 1932-ben. Erwin Schrödingerrel megosztva kapta 1933-ban a Nobel-díjat. 1932-től a Cambridge-i egyetem professzora volt 1969-ig, nyugdíjba vonulása után Floridában volt professzor emeritus. Nevéhez számos fogalom fűződik a fizikában, többek között a Dirac-féle delta függvény és a Fermi-Dirac statisztika.

Dirac, Paul Adrien Maurice
Web dokumentumok

2022.
aug. 7.
Szíjártó Miklós halálának 90. évfordulója
Detk, Puszta-Tarnóca, 1862. nov. 24. - Budapest, 1932. aug. 7.

Természettan- és mennyiségtantanár, természettudományi író
Hét tanévet töltött el Szolnokon a fizika tanításával, a szertár bővítésével, a helyi meteorológiai állomás beindításával és rendszeres megfigyelésekkel. 1897-ben feljött Budapestre. Egy évig együtt tanított Arany Dániellel a VIII. kerületi főgimnáziumban, később matematika-tankönyveket írtak együtt. 1898-ban a fizika vezetőtanára lett a Mintában, tanította Teller Edét is. A kísérletező fizikatanítás híve volt.

Szíjártó Miklós
Web dokumentumok

2022.
aug. 7.
Marggraf, Andreas Sigismund halálának 240. évfordulója
Berlin, Poroszország, 1709. márc. 3. - Berlin, 1782. aug. 7.

Német kémikus, gyógyszerész
Apjától Henning Christian Marggraf, királyi udvari gyógyszerésztől kapta a gyógyszerészet és a kémia iránti elkötelezettségét. 1725-1730 között a berlini Collegium medico-chirurgicum-ban Caspar Neumann professzornál tanult kémiát. Neumann vezette be Marggrafot a flogisztonelméletbe. Korának vezető gyógyszerészeinél járt tanulmányúton, tanult kémiát és fizikát Strassburgban, valamint orvostudományt Halléban és Freibergben. 1738-ban a Berlini Tudományos Akadémia munkatársa lett. Kutatásainak nagy eredménye, hogy 1747-ben felfedezte a takarmányrépában lévő cukortartalmat. Felismerte, hogy az egyes répafajtákban megtalálható étkezési cukor (szacharóz), megegyezik a cukornádban találhatóval. Ezzel új korszakot indított el Európában, hiszen megkezdődhetett a nádcukor és a répacukor versengése. (Pintér Endre)

Marggraf, Andreas Sigismund
Web dokumentumok

2022.
aug. 7.
Hess, Germain Henri (German Ivanovics) születésének 220. évfordulója
Genf, Svájc, 1802. aug. 7. - Szentpétervár, Oroszország, 1850. nov. 30.

Svájci születésű orosz vegyész, orvos
Családjával kisgyermekként került az orosz birodalomba. A tartui (ma Észtország) egyetemen szerzett orvosi végzettséget, majd Stockholmban Berzelius mellett tanult kémiát. Évekig orvosi gyakorlatot folytatott Irkutszkban, majd 1830-ban a Szentpétervári Egyetem műszaki karán a kémia professzora lett. Első vizsgálatai ásványokra és a Baku közelében talált földgázra terjedtek ki. Felfedezte, hogy a cukrok oxidációjával cukorsav jön létre. 1834-ben megjelent kémiakönyve sok évig alapmű volt Oroszországban. 1840-ben fogalmazta meg az állandó hőösszeg törvényét, amelyet Hess-tételnek is neveznek, és amely utat nyitott a kémiai termodinamikához. Róla nevezték el hesszitnek az általa vizsgált ezüst-tellurid ásványt.

Hess, Germain Henri (German Ivanovics)
Web dokumentumok

2022.
aug. 6.
Heller László születésének 115. évfordulója
Nagyvárad, 1907. aug. 6. - Budapest, 1980. nov. 8.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
Diplomáját és műszaki doktorátusát Zurichben szerezte az ETH-n. 1945 után az általa alapított részvénytársaságból jött létre az Energiagazdálkodási Intézet. Már az 1940-es években kidolgozta saját eljárását az erőművek víz nélküli, levegővel történő hűtésére. Zurichi évfolyamtársával és barátjával, Forgó Lászlóval közös szabadalmuk az u.n. Heller-Forgó féle száraz hűtőtorony, amely akár egy 200 MW-os turbina hűtését is el tudja látni. A hőszivattyúk, klímaberendezések széleskörű felhasználását kutatta, szabadalmait a legnagyobb világcégek vásárolták meg. Megtervezte az Országház hőszivattyús fűtését is a Duna vizének felhasználásával. Igényes elméleti munkájában az entrópia fogalmára alapozott javaslatot dolgozott ki pl. atomerőművek körfolyamatainak műszaki fizikai tárgyalására. 1951-ben kapott Kossuth-díjat. (Dr. Radnai Gyula)

Heller László
Web dokumentumok

2022.
aug. 6.
Győri Dániel halálának 10. évfordulója
Kosd, 1924. jún. 1. - Keszthely, 2012. aug. 6.

Vegyész
Szakmai pályafutását a MTA TAKI Talajtani Osztályán kezdte, Stefanovits Pál munkatársaként. 1964-ben került Keszthelyre, ahol ezután élete végéig dolgozott, oktatott, kutat ott. Oktatási tevékenysége során jelentős eredményeket ért el mind az alapfokú, mind a doktori és szakmérnöki képzésben, részt vállalt a talajtan, talajjavítás, agrokémia tárgyak tematikájának kidolgozásában, szakvezetői teendőket látott el dombvidéki melioráció, talajerő-gazdálkodás, növényvédelem és agrokémia témakörökben. Tudományos munkássága során kezdetben talajfizikával, majd később talajkémiával foglalkozott. Fő kutatási területe a mikroelemek szerepe a növénytáplálásban, a talajtermékenység, a bio-geokémiai körforgalom alakulásában. A mikroelemek kutatásával eltöltött évtizedek alatt a hazai és nemzetközi szakmai körökben nagy elismertséget szerzett. Tudományos munkásságát közel száz magyar és idegen nyelvű publikáció jelzi. (Szabóné Kele Gabriella)

Győri Dániel
Web dokumentumok

2022.
aug. 6.
Selberg, Atle halálának 15. évfordulója
Langesund, Norvégia, 1917. jún. 14. - Princeton, New Jersey, USA, 2007. aug. 6.

Norvég születésű amerikai matematikus
Az Oslo-i egyetemen végezte tanulmányait, 1943-ban szerezte meg a doktori fokozatot. A 2. világháború idején kutatómunkáját a nemzetközi kapcsolatoktól elzártan végezte. Részt vett a német megszállás idején az ellenállásban. A világháború után az Egyesült Államokban telepedett le, a Princeton-i Institute for Advanced Studies-ben dolgozott nyugdíjazásáig. Fontos eredményeket ért el az analitikus számelméletben a Riemann-féle zéta-függvény gyökeivel kapcsolatban. Erdős Pállal egy időben, de tőle függetlenül elemi bizonyítást adott a prímszámtételre. Számos fontos tétel és módszer kapcsolódik a nevéhez, így a Selberg-féle szita-módszer, a Selberg-féle nyomformula, a Selberg-féle integrálformula. Elnyerte a matematikusok számára adható legmagasabbrangú díjakat, 1950-ben a Fields-érmet, 1986-ban pedig a Wolf-díjat.

Selberg, Atle
Web dokumentumok

2022.
aug. 5.
Augustini Sámuel, ab Hortis halálának 230. évfordulója
Nagylomnic, 1729. aug. 5. - Szepesszombathely, 1792. aug. 5.

Természettudós
1746-tól Eperjesen jogot, majd teológiát végzett. 1754-től a wittenbergi, utána a berlini egyetemen folytatta tanulmányait. 1757-ben hazatért. 1758-1792 között a Késmárkon a számtan és a bölcselet alapelemeit oktatta, és a líceum igazgató helyettese volt. 1761-1792 között evangélikus lelkipásztor Szepesszombaton. Geológiai cikkei a bécsi Anzeigen II-V. köteteiben jelentek meg 1772-75-ben. Nagy ásványgyűjteménye volt. Megírta a Poprád folyó völgyének topográfiai leírását. A magyarországi cigánykutatás egyik úttörője volt.

Web dokumentumok

2022.
aug. 5.
Graenzenstein Béla születésének 175. évfordulója
Oravicabánya, 1847. aug. 5. - Budapest, 1913. jan. 10.

Bánya- és kohómérnök
Ausztriában, Belgiumban tanulmányozta a vaskohászatot, szénbányászatot, majd a selmecbányai bányászati akadémiát végezte 1870-ben. Utána a pénzügyminisztériumban szolgált. 1881-től az állami vasgyárak újraszervezése, a vas- és acélbehozatal korlátozása, újabb gyártási ágak meghonosítása körül szerzett érdemeket. 1886-ban a veszteséges dohányjövedék átszervezését végezte el és annak igazgatását vette át. 1896 után visszatért a pénzügyminisztériumba, ahol 1905-ig szolgált még államtitkári minőségben.

Graenzenstein Béla
Web dokumentumok

2022.
aug. 5.
Jakucs István születésének 140. évfordulója
Mezőtúr, 1882. aug. 5. - Debrecen, 1964. márc. 10.

Fizikatanár, fizikatörténész
Különösen is neves és elismerten jó kísérletező tanár volt, aki 1905-től negyven évig volt a Debreceni Református Kollégium szolgálatában. Tanártársai is úgy emlékeztek rá, mint akitől sokat tanultak a kísérletezés terén. Felbecsülhetetlen értékű szakmai kutatómunkát végzett a magyar fizikatörténet feltárásában, eredményeit mérvadónak fogadják el. Munkáját a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával végezte.

Web dokumentumok

2022.
aug. 5.
Zawadowski Alfréd halálának 5. évfordulója
Budapest, 1936. ápr. 15. - Budapest, 2017. aug. 5.

Fizikus, egyetemi tanár
1954-ben érettségizett, de már 1953-ban megnyerte az Eötvös-versenyt. Az ELTE fizikus szakának sikeres elvégzése után először az MTA Műszaki Fizikai Intézetének munkatársa lett, majd 1962-től 1989-ig az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetében emelkedett egyre feljebb a kutatói pályán. Tíz éven át irányította az Intézet elméleti szilárdtest-fizikai kutatásait, majd a tudományos tanácsadó testület vezetője lett. Már 1969-ben megszerezte az akadémiai doktori fokozatot fizikából. 1985-ben lett az MTA levelező, 1990-ben pedig rendes tagja. 1992-ben a BME Fizikai Intézetének lett a vezetője, itt 1993-ban átvehette egyetemi tanári kinevezését. Az Intézetet 2000-ig vezette, megszervezte az itteni fizikusképzést és a fizikus doktori iskolát. Nemzetközileg elismert kutatási témái az elméleti szilárdtest-fizika különböző szakterületeit fedték le, ezekről a web dokumentumokban olvashatunk részletesebben. Több külföldi egyetemen volt vendégprofesszor Kaliforniától Moszkváig. Munkásságát itthon Akadémiai Díjjal (1977), Állami Díjjal (1980), Széchenyi Díjjal (2003) és a műegyetem legmagasabb kitüntetésével, a József Nádor Emlékéremmel (2017) ismerték el. Mindig is vonzotta a tehetséges fiatalokat, tanítványai közül többen ma már egyetemi professzorok, akadémikusok. Véleményét soha nem rejtette véka alá, ezzel sok barátot és ellenséget szerzett magának, de mindkettőre büszke volt. (Dr. Radnai Gyula)

Zawadowski Alfréd
Web dokumentumok

2022.
aug. 5.
Abel, Niels Henrik születésének 220. évfordulója
Findø-szigetén, Stavanger közelében, Norvégia, 1802. aug. 5. - Froland, 1829. ápr. 6.

Norvég matematikus
1821-ben ösztöndíjjal beiratkozott Christiania (ma Osló) egyetemére, amit 1822-ben elvégzett. 1825-1827-ig külföldön dolgozott, főként Párizsban, Berlinben és Göttingenben. Visszatérése után docens lett a Christianiai Egyetemen és Mérnökiskolában. 1829-ben tuberkulózisban halt meg. Lagrange munkásságához kapcsolódva foglalkozott a magasabb fokú egyenletek megoldó-képletének problémájával és a csoportokkal. A kommutatív csoportokat ma Abel-csoportnak nevezzük. Vizsgálta a sorok konvergenciáját, az ún. Abel-féle integrálokat és az elliptikus függvényeket is. 2001-ben, születésének 200. évfordulóján a norvég kormány megalapította a Nobel-díj mintájára a róla elnevezett matematikai Abel-díjat, amely a matematika területén az egyik legrangosabb kitüntetés.

Abel, Niels Henrik
Web dokumentumok

2022.
aug. 5.
Delaunay, Charles Eugene halálának 150. évfordulója
Lusigny-sur-Barse, Franciaország, 1816. ápr. 9. - Cherbourg mellett, Franciaország, 1872. aug. 5.

Francia csillagász, matematikus, geométer
A Sorbonne és az École Polytechnique professzora, majd a párizsi obszervatórium vezetője volt. Legfontosabb eredménye az új, nagy pontosságú Hold-elmélete volt. Az általa bevezetett módszert és az ún. Delaunay-féle változókat ma is használják. A háromtest-probléma kutatója, jelentős eredményeket ért el a funkcionálanalízis és a diszkrét geometria területén. Neve ott van a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Delaunay, Charles Eugene
Web dokumentumok

2022.
aug. 5.
Wieland, Heinrich Otto halálának 65. évfordulója
Pforzheim, Németország, 1877. jún. 4. - München, 1957. aug. 5.

Német kémikus, Nobel-díjas
Tanulmányait Münchenben, Berlinben és Stuttgartban végezte. 1901-ben a müncheni egyetemen doktorált. 1913-1921-ig Münchenben, 1921-1925 között Freiburgban, majd 1925-től újra Münchenben volt egyetemi tanár. 1914-től egyetemi docens. Az első világháborúban alternatív katonai szolgálatot teljesített, egy laboratóriumban dolgozott, ahol kifejlesztették a mustárgázt. Freiburgban alapvető jelentőségű eredményeket ért el a mérgek és az epesav kutatásában. 1941-ben izolálta a világ egyik legnagyobb mérges gomba, a gyilkos galóca fő hatóanyagát. A müncheni, göttingeni és heidelbergi akadémiák tagja volt. Az epesavak kémiája és a biológiai oxidáció mechanizmusa területén ért el kimagasló eredményeket. 1927-ben munkásságának elismeréseként kémiai Nobel-díjat kapott.

Wieland, Heinrich Otto
Web dokumentumok

2022.
aug. 4.
Kolossváry Ödön (Kolozsváry) születésének 165. évfordulója
Átok, 1857. aug. 4. - Budapest, 1921. júl. 9.

Mérnök
A műegyetemet Budapesten és Grazban végezte. 1881-ben Szentesen lett királyi segédmérnök. Innen egy év után a Budapesti Folyammérnöki Hivatalhoz került, ahol 3 évig dolgozott, ezt követően királyi kultúrmérnökké nyilvánították és áthelyezték az I. kerületi Kultúrmérnöki Hivatalhoz. Ezt a szervezetet Kvassay Jenő javaslatára 1879-ben hozták létre. 1893-ban az Országos Vízépítészeti és Talajjavító Hivatalhoz helyezték kerületi felügyelői beosztásban. Ez később Országos Vízépítési Igazgatóság lett, ahol műszaki tanácsos, miniszteri osztálytanácsos, majd osztályvezető lett. Behatóan foglalkozott az Alföld öntözésének kérdéseivel. Tervei nagy szerepet játszottak az alföldi öntözőművek megvalósításában. Az öntözés ügye mellett foglalkozott a Balaton rendezésével, hidrológiájával, vízpótlásával. Tevékenyen részt vett a halászati kérdések tárgyalásában is.

Kolossváry Ödön (Kolozsváry)
Web dokumentumok

2022.
aug. 4.
Babics Antal születésének 120. évfordulója
Lovászpatona, 1902. aug. 4. - Budapest, 1992. jan. 17.

Orvos, urológus, politikus, egyetemi tanát
1929-ben szerzett orvosi oklevelet a budapesti tudományegyetem orvosi karán. 1936-1937-ben Berlinben, majd Varsóban ösztöndíjas, 1929-1941-ben a budapesti urológiai klinika tanársegédje, adjunktusa, 1940-1941-ben klinikai igazgatóhelyettes, 1941-1943-ban adjunktusként vezette a klinikát. 1945-1974-ben a budapesti urológiai klinika igazgatója, 1948-1950-ben dékán, 1953-1959 a BOTE általános orvosi kar dékánja, 1950-1953-ban az Állami Kórház igazgatója, 1963-1967-ben országgyűlési képviselő. Több urológiai társaság tiszteleti tagja. Kutatási területe a veseüregrendszer kórélettana, a vesekövek keletkezése, a nyirokkeringés szerepének a kimutatása a vesemedence betegségeiben. 1949-től az MTA tagja.

Babics Antal
Web dokumentumok

2022.
aug. 4.
Hoff Miklós (Nicholas) halálának 25. évfordulója
Magyaróvár, 1906. jan. 3. - Stanford, California, USA, 1997. aug. 4.

Építőmérnök, gépészmérnök, repülőgéptervező, egyetemi tanár
A Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt, gépészmérnöki diplomáját a zürichi egyetemen szerezte. Budapesten a Weiss Manfréd Műveknél repülőgép tervezéssel foglalkozott. 1939-ben az Amerikai Egyesült Államokba vándorolt ki. Tanulmányait a Stanford Egyetemen folytatta. 1957-ben ezen az egyetemen megszervezte az aeronautikai tanszéket, amely az ország egyik legkiválóbb ilyen tanszéke lett. Hoff Miklós, mint az aeronautika és asztronautika professzora, munkássága során érdemeket szerzett a mind nagyobb sebességű repülőgépek számára készült alumínium szerkezetek fejlesztésében. Eredményeit az űrhajózásban is alkalmazták. Számos amerikai tudományos szervezetnek, intézetnek volt a tagja, több kitüntetést kapott. 1986-ban az MTA tiszteletbeli tagjává választották.

Hoff Miklós (Nicholas)
Web dokumentumok

2022.
aug. 4.
Adrian, Edgar Douglas Adrian, Baron halálának 45. évfordulója
London, 1889. nov. 30. - Kondon, 1977. aug. 4.

Angol neurofiziológus, Nobel-díjas
1915-ben szerzett orvosi diplomát a cambridge-i Trinity College-ban. Élete nagy részét kutatással és oktatással töltötte Cambridge-ben. 1961 és 1965 között a Trinity College igazgatója, majd az egyetem rektora 1968-1975-ig. Sir Charles Sherringtonnal közösen az idegsejtekkel kapcsolatos felfedezéseiért 1932-ben elnyerte az orvosi Nobel-díjat. 1934 után az agy elektromos működését kezdte vizsgálni: az ún. Berger-ritmus (vagyis az EEG-hullámok) rendellenességeivel kapcsolatos munkája új kutatási területet nyitott az epilepszia kutatásában és az agyi károsodások helyének meghatározásában.1950 és 1955 között a Royal Society és 1954-ben a British Association for the Advancement of Science elnöke volt. 1942-ben lovaggá ütötték, majd 1955-ben bárói rangra emelték.

Adrian, Edgar Douglas Adrian, Baron
Web dokumentumok

2022.
aug. 4.
Friedman, Francis Lee halálának 60. évfordulója
New York City, 1918. szept. 5. - Boston, Massachusetts, 1962. aug. 4.

Amerikai fizikus
A Harvard Egyetemen diplomázott, majd 1942-től Chicagoban a Manhattan program keretében létrehozott Metallurgiai laborban kutatott Wigner Jenő irányításával, az elméleti fizikai csoportban. A háború végén ő is azok között volt, akik támogatták Szilárd Leó tiltakozását az atomfegyver bevetése ellen. Ph.D. vizsgáját 1949-ben tette le a Massachusetts Egyetemen (MIT), majd itt lett professzor, miután egy évet Európában töltött Niels Bohr intézetében. 1956-ban segített megszervezni Jerrold Zachariasnak azt a jeles fizikusokból álló bizottságot (PSSC), amelyik az amerikai középfokú fizikaoktatás reformját tűzte ki célul. Meghatározó szerzője volt az 1960-ban megjelent PSSC reformtankönyvnek, s még ebben az évben a főiskolai fizikaoktatási központ igazgatója lett az MIT-n. Pályafutása csúcsán, rákban hunyt el. (Dr. Radnai Gyula)

Friedman, Francis Lee
Web dokumentumok

2022.
aug. 3.
Buchholtz György ifj. halálának 285. évfordulója
Késmárk, 1688. nov. 3. - Késmárk, 1737. aug. 3.

Természettudós, tanár
1723-1737 között a késmárki Líceum rektora volt. Természettudománynak és fizikának szentelte idejét, leírta meteor megfigyeléseit, többek között írt a meteor- szél-, vihar-, árvíz megfigyeléseiről, a késmárki földrengésről, ásványvízforrásokról, az Alacsony-Tátra liptói részének barlangjairól, madarakról, halakról, stb. Ezek nagyobbrészt a Breslauban (ma Wrocław) kiadott "Sammlung für Natur und Medizin" évkönyvben jelentek meg. Feltérképezte a deményfalvi Sárkány-barlangot. A breslaui Akadémia tagjává választotta. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2022.
aug. 3.
Jubál Károly (Juhbál) születésének 205. évfordulója
Székesfehérvár, 1817. aug. 3. - Pest, 1853. márc. 3.

Mérnök, az építészet és a leíró mértan tanára
1844-ben a bécsi műegyetemen szerzett oklevelet, majd ott lett másodasszisztens. 1846-tól a József-ipartanoda rajztanáraként működött. Ő volt az ábrázoló geometria és a műszaki rajz magyar terminológiájának egyik kidolgozója. 1849 őszén a Kossuth Zsuzsa leánynevelő intézetében matematikát és természettudományokat tanított. A szabadságharc lelkes híve volt s annak bukása után is kapcsolatot tartott fenn az emigrációban élő Kossuthtal, majd részt vett a Makk-féle összeesküvésben. A császárellenes forradalmi szervezkedésben vállalt vezető szerepe miatt a pesti Újépületben kivégezték. A Műegyetem aulájában 1982-ben helyezték el emléktábláját.

Jubál Károly (Juhbál)
Web dokumentumok

2022.
aug. 3.
Fehér István születésének 115. évfordulója
1907. aug. 3. - Budapest, 1986. jan. 8.

Vegyészmérnök
Prágában szerzett mérnöki oklevelet, majd a Wolfner Bőrgyárban helyezkedett el. Több új cserzési és kikészítési eljárást vezetett be a hazai bőriparban. Az államosítás után (1948) a Táncsics Bőrgyár néven továbbműködő üzem első igazgatója volt. 1949-ben megszervezte a Bőr-, Szőrme- és Cipőipari Kutatóintézetet, amelyet 1967-ig vezetett. Oktatott az Állami Műszaki Főiskolán, s a BME meghívott előadója is volt. 1948-ban Kossuth-díjjal tüntették ki.

Fehér István
Web dokumentumok

2022.
aug. 3.
Horváth Árpád születésének 115. évfordulója
Győr, 1907. aug. 3. - Budapest, 1990. jan. 6.

Vegyészmérnök, technikatörténész, ifjúsági író
1941-ben műszaki doktorátust szerzett. Számos vállalatnál dolgozott vegyészmérnökként, középiskolai tanárként is működött. Regényes történetekben dolgozta fel több híres magyar tudós, feltaláló életét. Sok műszaki témájú, érdekes ismeretterjesztő könyvben technikai alkotások összefoglaló történetét írta meg, elsősorban diákok számára. Több csillagászati tárgyú ismeretterjesztő könyvet is írt. Termékeny, a választott témában elmélyedő, sokoldalú szerző volt.

Horváth Árpád
Web dokumentumok

2022.
aug. 3.
Frobenius, Ferdinand Georg halálának 105. évfordulója
Berlin-Charlottenburg, Poroszország (ma Németország), 1849. okt. 26. - Berlin, 1917. aug. 3.

Német matematikus
Göttingenben és Berlinben végezte egyetemi tanulmányait. Tanárai között volt Ernst Kummer, Leopold Kronecker és Karl Weierstrass. 1875-től a zürichi Eidgenössische Polytechnikum, 1893-tól a berlini egyetem professzora volt, ahol többek közt Fejér Lipót is tanítványa volt. Élie Cartannal együtt a hiperkomplex rendszerek elméletének megalapozója, kidolgozója. Jelentős eredményeket ért el a csoportelméletben, a kvadratikus alakok elméletben, a mátrixelméletben, a számelméletben és a differenciálegyenletek területén. A véges csoportok elméletében a Frobenius-tétel őrzi nevét. Kidolgozta az absztrakt csoportok elméleti alapjait. Nevéhez fűződik a véges algebrák körén belül a radikál, a faktoralgebra, az egyszerű és a félig egyszerű algebra fogalmának bevezetése. 1893-tól a Porosz Akadémia tagja volt.

Frobenius, Ferdinand Georg
Web dokumentumok

2022.
aug. 2.
Ruzitska Béla halálának 80. évfordulója
Kolozsvár, 1867. aug. 24. - Kolozsvár, 1942. aug. 2.

Vegyész, egyetemi tanár
1901-ben a Ferenc József Tudományegyetemen adjunktusa, később tanára. 1913-ban egy második vegytan tanszéket szerveztek számára. Az egyetem bezárása után is Kolozsváron maradt, az Állami Vegyvizsgáló Állomás vegyésze lett, majd tanár a Marianum Leánynevelő Intézetben, ahol kémiát és áruismeretet tanított. 1940-től újra a Ferenc József Tudományegyetem kémia-technológia tanszékének vezetője. Egy, a Gyilkos tónál vezetett geológiai kutatóúton érte halálos baleset. Élelmiszerkémiai, elemzőkémiai és általános kémiai kérdésekkel foglalkozott.

Web dokumentumok

2022.
aug. 2.
Orowan Egon (Orován) születésének 120. évfordulója
Budapest, 1902. aug. 2. - Boston, USA, 1989. aug. 3. [4.]

Magyar születésű amerikai fizikus, metallurgus
1920 és 1922 között a Bécsi Egyetemen tanult fizikát, kémiát, matematikát és csillagászatot. 1928-ban a Berlini Műszaki Egyetemen folytatott mechanikai és elektromos mérnöki tanulmányokat, de hamarosan a fizika felé fordult és a kristályok töréséről írt doktorátust 1932-ben. 1936-tól a Tungsram Kutató Laboratóriumában alkalmazta őt Bródy Imre. 1937-ben a Birmingham-i egyetemen kezdett el dolgozni Rudolf Peierls-szel az anyagfáradás elméletén. 1939-ben a Cambridge-i Egyetemen dolgozott: továbbfejlesztette a diszlokáció-elméletét. Ma ezen záródó diszlokációkat Orowan-hurkoknak nevezik. Cambridge-ben William Lawrence Bragg felkeltette az érdeklődését a röntgendifrakciós kutatások iránt. A háború alatt a lőszertermelés problémáin is dolgozott. 1950-ben Richard Soderberg meghívására az MIT (Massachusetts Institute of Technology) mechanikai mérnöki tanszékéhez csatlakozott. A fémfizika, a fémek képlékeny alakváltozásának világszerte ismert szakértője, de ezenkívül foglalkozott geofizikával, orvosi fizikával és számos más tudományterülettel is.

Orowan Egon (Orován)
Web dokumentumok

2022.
aug. 2.
Bell, Alexander Graham halálának 100. évfordulója
Edinburgh, Skócia, 1847. márc. 3. - Beinn Bhreagh, 1922. aug. 2.

Skót születésű amerikai tudós, fiziológus, feltaláló
Nem járt sokáig iskolába, autodidaktaként tett szert nagy műveltségre. 1871-ben Amerikába költözött és a bostoni egyetem professzora lett. Az örökletes süketséggel kapcsolatos vizsgálódásai során hallásjavító készülékekkel kísérletezett. 1876-ban szabadalmat kapott találmányára, a telefonra, amit be is mutatott a philadelphiai Centenáriumi Kiállításon. 1877-ben megalapította a Bell Telephone Companyt, amely 1885-től American Telephone and Telegraph Co. (AT&T) néven fejlődött multinacionális vállalattá. Bellnek voltak más találmányai is például az otthoni légkondicionálás, ami hozzájárult a légi közlekedési technológia fejlődéséhez, feltalálta a fotofont, grafofon néven tökéletesítette a gramofont. Foglalkozott süketnémák tanításával, nagyméretű, emberek szállítására is alkalmas sárkányok és szárnyashajó kifejlesztésével, hangdetektorral és még állattenyésztéssel is. 1898-ban a National Geographic Society elnöke lett. Egyik alapítója Science magazinnak.

Bell, Alexander Graham
Web dokumentumok

2022.
aug. 1.
Fuchs Vilmos születésének 220. évfordulója
Lőcse, 1802. aug. 1. - Majdanpek, Szerbia, 1853. jan. 28.

Geológus, bányamérnök, vegyész, kohász
Bécsben gyógyszerésztanfolyamot hallgatott és ugyanott 1829-ben vegyészdoktori oklevelet szerzett. 1834-ben a selmecbányai bányászati akadémián bányamérnöki oklevelet szerzett. Egy ideig különböző bányaműveknél működött, majd mint bányatanácsos és főkohászmester Selmecbányára került. A szabadságharc idején, Kossuth Lajos megbízásából lőporgyárat rendezett be és azt vezette, ezért 1849-ben menekülnie kellett. 1851-ben a szerb kormánytól megbízást kapott az állami bányászat megszervezésére. Belgrádba költözött és ott élt haláláig. Szakirodalmi munkásságáért a bécsi tudományos akadémia 1848-ban tagjává választotta.

Web dokumentumok

2022.
aug. 1.
Konek Sándor halálának 140. évfordulója
Pest, 1819. aug. 18. - Balatonfüred, 1882. aug. 1.

Statisztikus, egyetemi tanár
Bölcseleti és jogi tanulmányait a pesti egyetemen folytatta. 1839-től egy ideig az udvari kamara fogalmazó gyakornoka Budán. 1845-50 között a győri akadémián a statisztika és bányajog tanára, 1850-ben a pozsonyi akadémiára helyezték át. 1854-ben a pesti egyetemen a statisztika tanárává nevezték ki. Előadásaiban, könyveiben a statisztika önálló tudomány voltát hirdette. Művei részben összefoglaló jellegűek, részben a népesedési és bűnügyi statisztika kérdéseivel foglalkoznak. Közgazdasági-statisztikai értekezéseiben a magyar érdekek érvényesüléséért küzdött. 1858-tól az MTA tagja.

Konek Sándor
Web dokumentumok

2022.
aug. 1.
Bánki Donát halálának 100. évfordulója
Bakonybánk, 1859. jún. 6. - Budapest, 1922. aug. 1.

Gépészmérnök, feltaláló, egyetemi tanár
A budapesti műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. Az egyetemen 1879-80-ban a műszaki mechanika tanszéken tanársegéd volt, majd 1899-től haláláig a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora. Munkássága szorosan összekapcsolódott Csonka Jánossal, akivel együtt 1890-re kifejlesztették az ún. Bánki-Csonka motort. 1893-ban Csonka Jánossal együtt szabadalmaztatta a fúvókás benzinkarburátort (porlasztót). 1894-ben szabadalmaztatta az első nagynyomású robbanómotort, a Bánki-motort. Az általa 1917-ben feltalált Bánki-turbina új utakat nyitott a törpe vízierőművek fejlesztésében. 1918-ban nagyszabású tervet dolgozott ki a Vaskapu vízierejének hasznosítására. A Pallas Nagy Lexikon szerzőinek egyike volt 1893-tól. 1911-től az MTA tagja.

Bánki Donát
Web dokumentumok

2022.
aug. 1.
Kabai János születésének 95. évfordulója
Bukarest, 1927. aug. 1. - Budapest, 1988. okt. 15.

Kémikus
Tudományos pályafutását a kolloidkémiai tanszéken, Buzágh Aladár mellett kezdte. 1956-57-ben a Dohánykutató Intézetben dolgozott, majd visszatért az egyetemre, ahol főként a fém-hidroxidok kolloid sajátságait tanulmányozta. Ő dolgozta ki az eljárást a gyógyászatban nélkülözhetetlen mák-alkaloidok előállítására.

Web dokumentumok

2022.
aug. 1.
Jéki László születésének 80. évfordulója
Pécs, 1942. aug. 1. - Budapest, 2009. ápr. 22.

Fizikus, tudománynépszerűsítő, újságíró
1965-ben az ELTE-n szerzett fizikus diplomát, majd a Központi Fizikai Kutatóintézet Magfizikai Főosztályán maghasadással kapcsolatos problémákkal foglalkozott. 1975-ben védte meg kandidátusi értekezését. 1975-től 1980-ig a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének (KFKI RMKI) igazgatóhelyettese volt, majd 1986-ig 6 éven át volt a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESz) főtitkárhelyettese. 1986-tól ismét a KFKI RMKI főmunkatársa. Tudományirányítási feladatköreiben sokat tett a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért és a tudományos ismeretterjesztés fellendítéséért. Közel 3000 tudományos ismeretterjesztő cikke jelent meg elsősorban a magfizika, részecskefizika, űrkutatás, atomenergetika, tudománytörténet tárgykörében. Rendszeresen kérték fel tévékben, rádiókban, internetes lapokban tudományos kérdésekről adott tájékoztatásra, előadást tartott a Mindentudás Egyetemén. Hat kötete jelent meg, köztük a KFKI történetét feldolgozó munkája. Az utolsó kettőt súlyos betegen kórházban fejezte be, megjelenésüket már nem érhette meg. Számos elismerésben részesült, néhány ezek közül: Prométheusz-érem (ELFT - 1986), Szilárd Leó-díj (Magyar Nukleáris Társaság - 1996), Fonó Albert-érem (Magyar Asztronautikai Társaság - 1998), Magyar Újságírók Országos Szövetsége Hevesi Endre-díj (1999), MTA Akadémiai Újságirói Díj (2002), Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2005). A Műszaki Élet, Fizikai Szemle, Magyar Tudomány szerkesztő bizottságának tagja volt. Több lexikon számára írt és fordított természettudományos tárgyú szócikkeket.

Jéki László
Web dokumentumok

2022.
aug. 1.
Kuhn, Richard halálának 55. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1900. dec. 3. - Heidelberg, Németország, 1967. aug. 1.

Német biokémikus, Nobel-díjas
A müncheni egyetemen szerzett doktorátust 1922-ben azokkal az enzimvizsgálatokkal, amelyeket Richard Willstätter irányítása mellett végzett. Az 1926 és 1929 közötti éveket a zürichi műszaki egyetemen töltötte, majd a heidelbergi egyetem professzora és a heidelbergi Kaiser Wilhelm (később Max Planck) orvosi kutatóintézet igazgatója lett. Vagy 300 növényi pigmentet tanulmányozott és a kromatográfia módszerét alkalmazta a természetes anyagok elválasztására. Meghatározta a B2-vitamin szerkezetét és megvalósította a szintézisét. Izolálta a K1-vitamint és szintetikus úton A- és B6-vitamint állított elő. Fontos szerepe volt a biokémiai genetika kialakulásában. 1938-ban kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. A nácik azonban nem engedték, hogy a díjat átvegye, így az okmányt és az aranyérmet végül a 2. világháború után kapta meg.

Kuhn, Richard
Web dokumentumok

2022.
aug. 1.
Fox, Leslie halálának 30. évfordulója
Dewsbury, Yorkshire, Anglia, 1918. szept. 30. - Oxford, Anglia, 1992. aug. 1.

Angol matematikus
Második világháborús katonai kutatásokban való közreműködése után a National Physical Laboratory-ban működött, majd Oxford-i egyetem Computing Laboratory-jának alapítója és vezetője lett. A Numerical Algorithms Group (NAG) egyik alapítója. Többek között relaxációs módszerek területén, parciális diferenciálegyenletek numerikus megoldási módszereiben ért el eredményeket.

Fox, Leslie
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info