História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2024.
jún. 19.
Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne halálának 180. évfordulója
Étampes, Franciaország, 1772. ápr. 15. - Párizs, 1844. jún. 19.

Francia természettudós
1790-ben jogi diplomát szerzett, majd orvostant tanult a párizsi Collège du Cardinal Lemoine természettudományi kurzusán. 1793-ban megválasztották a Jardin des Plantes állattani gyűjteményének igazgatójává, majd állást kapott a Nemzeti Természetrajzi Múzeumban az állattani tanszéken. 1794-ben Georges Cuvier-t meghívta, hogy dolgozzék vele, együttműködésükből öt közös mű született. Geoffroyt 1798-ban a Napóleon egyiptomi hadjáratát kísérő tudományos expedíció tagjává nevezték ki. 1807-ben a Tudományos Akadémia tagjává választották. 1809-ben a párizsi egyetem állattanprofesszora lett. Az összehasonlító fejlődéstan egyik megalapozója volt. Összehasonlító bonctani alapon bebizonyította a gerincesek egyes osztályainak egységes felépítését, s ezt a felépítést később megpróbálta az egész állatvilágra kiterjeszteni. Kutatásaival egyik előfutára lett Darwin tanításainak. Ő a teratológiának, a növényszervezettan fejlődési rendellenességekkel foglalkozó ágának megalapozója is. Ő hozta létre az első állatkertet.

Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne
Web dokumentumok

2024.
jún. 18.
Hollós László születésének 165. évfordulója
Szekszárd, 1859. jún. 18. - Szekszárd, 1940. febr. 16.

Botanikus, kémia- és fizikatanár
Műegyetemi tanulmányok után a budapesti tudományegyetemen kémia-fizikaszakos tanári, 1892-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett növény-, ásványtanból és kémiából. 1891-től Kecskeméten főreáliskolai tanár 1912-ig. 1898-ban részt vett Déchy Mór hatodik kaukázusi expedíciójában. Eleinte különböző természetrajzi kérdésekkel, majd Kecskemét flórájával és geológiai viszonyaival (1896), de főként gombák kutatásával foglalkozott, nemzetközileg ismert és elismert mikológus volt. 1912-ben a főreáliskola igazgatójának meg nem értése miatt nyugdíjba vonult és értékes gombagyűjteményét megsemmisítette. Szekszárdra vonult vissza, és továbbra is a gombák kutatásával foglalkozott. Korától nem kapta meg a megfelelő megértést és elismerést. Számos új gombafajt írt le, különösen Kecskemét és Szekszárd környékéről. Leírta a magyarországi föld alatti gombákat, szarvasgombaféléket és hasgombákat. Sok cikket, tárcát, útleírást tett közzé. 1904-től az MTA levelező tagja.

Hollós László
Web dokumentumok

2024.
jún. 18.
Obláth Richárd halálának 65. évfordulója
Versec, 1882. jún. 11. - Budapest, 1959. jún. 18.

Matematikus, gimnáziumi tanár
A matematikai tudományok kandidátusa (1955). Matematika-fizika szakos tanári oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte 1905-ben. Még egyetemista volt, amikor megjelent tanulmánya az alkoholizmus élettani és etikai hatásairól. A Markó utcai főreálban Prónai Jenőt tanította olyan sikeresen, hogy tanítványa 1914-ben második lett a Társulat Tanulóversenyén (a Kürschák verseny elődje). 1922-től 1946-ig biztosítási matematikusként dolgozott. Nyugdíjazása után a matematika történetébe ásta bele magát. A magyar matematikusokról írt tudományos életrajzai ma már dokumentum értékűek. (Dr. Radnai Gyula)

Obláth Richárd
Web dokumentumok

2024.
jún. 18.
Alföldy Jenő születésének 120. évfordulója
Erzsébetváros, Erdély, 1904. jún. 18. - Budapest, 1981. nov. 20.

Orvos, fül-orr-gégész, egyetemi tanár
1928-ban a budapesti orvosi karon szerzett orvosdoktori oklevelet. 1930-1934 között a budapesti Fülészeti Klinikán volt tanársegéd. 1961-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem Fül-Orr-Gége Klinikáján tanszékvezető egyetemi tanár. 1966-1974-ben a Magyar Fül-Orr-Gége Egyesület elnöke. Elsősorban a fülészet, a fülészeti bakteriológia, a daganatkérdés, a transzplantáció, a faringológia, a laringológia, az otológia és a plasztikai sebészet kérdéseivel foglalkozott. A gyors légcsőmetszés elvégzésére 1935-ben műszert szerkesztett, eljárást dolgozott ki az arcidegbénulás diagnózisának tökéletesítésére. Ő írta le a peritonsillitis detrituosa kórképét. 1975-1981 között a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár tudományos szaktanácsadója volt.

Alföldy Jenő
Web dokumentumok

2024.
jún. 18.
Lassell, William születésének 225. évfordulója
Bolton, Lancashire, Anglia, 1799. jún. 18. - Maidenhead, Berkshire, 1880. okt. 5.

Angol amatőr csillagász (vagyonos sörgyáros)
1844-ben 24 inches (60,96 cm-es) tükrös távcsövet épített, a tükröt saját tervezésű gépével csiszolta. Ez volt az első ilyen méretű parallaktikusan szerelt távcső, ezzel fedezte föl a Tritont, a Neptunusz holdját 1846. október 10-én, alig 17 nappal a Neptunusz bolygó első észlelése után. 1848-ban fedezte föl a Hyperiont, a Szaturnusz legnagyobb holdját, William Cranch Bond és fia, George Phillips Bond észlelésével egy időben. Lassell két évvel később látta meg először a Szaturnusz sötét belső gyűrűjét, a fátyolgyűrűt. 1852-53-ban Máltára vitte távcsövét, itt fedezte föl az Arielt és az Umbrielt, az Uránusz bolygóit. 1861-ben Máltán állította fel 48 inches (121,92 cm-es) tükrös távcsövét, amellyel új nebulák százait figyelte meg, majd katalogizálta. A londoni Royal Society (Királyi Társaság) 1849-ben választotta tagjává, 1870-től 1872-ig a Királyi Csillagászati Társaság elnöke volt. (Bartha Lajos)

Lassell, William
Web dokumentumok

2024.
jún. 18.
Bonev, Nikola Ivanov halálának 45. évfordulója
Sztara-Zagora, Bulgária, 1898. júl. 11. - Szófia, 1979. jún. 18.

Bolgár csillagász, egyetemi tanár, asztronautikai szakember
Szófiai egyetemi tanulmányai után Párizsban és Berlinben szerzett csillagászati ismereteket. Részt vett az Afrikát érintő meridián-felmérésében. 1928-ban a szófiai egyetem csillagászat-tanára és a csillagvizsgáló igazgatója. Főleg a Naprendszer égitesteivel foglalkozott, a Jupiter és a Szaturnusz holdjainak (bonyolult) mozgását vizsgálta. Foglalkozott a Hold krátereinek keletkezésével (a "vulkanikus feltevés" alapján). 1957-től az űrkutatás felé fordult, megszervezte a bolgár Asztronautikai Intézetet, részt vett a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia szervezésében, amelynek 1962-63-ban elnökévé választották. A szófiai Tudományos Akadémia tagja lett 1978-ban. (Bartha Lajos)

Bonev, Nikola Ivanov
Web dokumentumok

2024.
jún. 17.
Roska Tamás halálának 10. évfordulója
Budapest, 1940. szept. 24. - Budapest, 2014. jún. 17.

Villamosmérnök, informatikus, egyetemi tanár
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bolyai- és Széchenyi-díjas egyetemi tanára, az MTA rendes tagja, a Nagy Szent Gergely-rend birtokosa, a Leuveni és a Pannon Egyetem díszdoktora, az Academia Europaea tagja. Roska Tamás a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karának alapító dékánja, a celluláris hullámszámítógép architektúrájának megalkotója, a hazai bionikai képzés megteremtője fiatalok generációit indította el a világszínvonalú kutatómunka felé. Tudományos tevékenységét számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. Emberi nagylelkűségét, szerénységét, a jó ügyért való lelkesedését és a diákokért való fáradhatatlan törődést hagyta ránk örökül. Roska Tamás 50 éve a budapesti műegyetemen, villamosmérnökként szerzett kitüntetéses diplomát.

Roska Tamás
Web dokumentumok

2024.
jún. 17.
Cassini de Thury, César François (Cassini III) születésének 310. évfordulója
Thury, Franciaország, 1714. jún. 17. - Párizs, 1784. szept. 4.

Francia csillagász
A Cassini csillagász-dinasztia harmadik tagja, Jacques Cassini fia. Apja geodéziai felméréseit folytatta, szakított a descartes-i örvényelméleten alapuló elképzelésükkel, mely szerint a Föld a sarkok felé megnyúlt. A földmérés során gyűjtött bizonyítékok meggyőzték a newtoni modell helyességéről. 1744-ben apjával megkezdték Franciaország geodéziai felmérését. Ezt a munkát fia, Jean Dominique fejezte be. 1771-ben apjától átvette a Párizsi Csillagvizsgáló vezetését is. A francia Akadémia és a Royal Society tagja volt. (Piriti János)

Cassini de Thury, César François (Cassini III)
Web dokumentumok

2024.
jún. 17.
Yates, Frank halálának 30. évfordulója
Manchester, Anglia, 1902. máj. 12. - Harpenden, 1994. jún. 17.

Angol matematikus, statisztikus
A Cambridge-i egyetemen tanult matematikát. Két évig középiskolában tanított, majd Afrikában statisztikusként működött. 1931-ben visszatért Angliába és a Rothamsted Experimental Station mezőgazdasági kutatóintézetben működött. Statisztikai módszereknek a kísérleti biológiában való alkalmazásaival foglalkozott. Fontos eredményeket ért el a statisztikai mintavétel módszereinek kidolgozásában. A számítógépek statisztikai alkalmazásának egyik úttörője volt. 1967-ben a Royal Society tagjává választották meg.

Yates, Frank
Web dokumentumok

2024.
jún. 16.
Schnitzler Jakab (Jacob) halálának 340. évfordulója
Nagyszeben, 1636. jan. 1. - Nagyszeben, 1684. jún. 16.

Csillagász, teológus, filozófus
Nézeteiben antikopernikánus. 1655-ben Wittenbergbe ment, s ott 1658-ban doktorátust szerzett. 1661-ben a filozófiai fakultás adjunktusává választották. 1662-ben magántanárrá képesítették. Többszöri hívásra 1663-ban hazatért Nagyszebenbe, az ottani iskola rektora lett. Később lemondott, s a filozófia tanszéket foglalta el. 1667-ben ismét rektorrá választották. 1668-tól a város evangélikus lelkésze.

Web dokumentumok

2024.
jún. 16.
Linhart György születésének 180. évfordulója
Pest, 1844. jún. 16. - Magyaróvár, 1925. jan. 27.

Botanikus, mezőgazdász, mikológus
A magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézet elvégzése után három évig természettudományokat hallgatott a hallei és a strassburgi egyetemen. Hazatérése után, 1874-ben a magyaróvári gazdasági akadémia növénytantanára lett és az 1884-ben Magyaróvárott megszervezett Vetőmagvizsgáló Állomás vezetője. 1906-ban megszervezte és 1910-ig vezette a Növényélet- és kórtani Állomást. A mezőgazdasági kísérletügy terén alapvető munkát végzett. Korszerűsítette a vetőmagvizsgálat módszereit. Új csávázási módszert dolgozott ki (Linhart-féle kosaras csávázás). Kidolgozta a répa- és burgonyabetegségek, az üszög és a rozsda elleni védekezést. Egységesítette és átdolgozta a gazdasági akadémiák tanmenetét.

Linhart György
Web dokumentumok

2024.
jún. 16.
Matolcsy Miklós születésének 155. évfordulója
Cegléd, 1869. jún. 16. - Farmos, 1938. dec. 4.

Gyógyszerész, orvos, egyetemi tanár
Gyógyszerészi és gyógyszerészdoktori oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte. 1893-1907-ig Than Károly I. sz. Vegytani Intézetében asszisztens. 1902-ben orvosdoktori oklevelet szerzett és 1905-ben a gyógyszerészet magántanára. 1907-ben megbízták az orvosi kar vegytani intézetének vezetésével, ő adta elő elsőnek Budapesten orvostanhallgatóknak a gyógyszertant. Számos kémiai, gyakorló gyógyszerészi és gyógyszerésztörténelmi munkája közül legjelentősebb magyarországi gyógyszerészeti bibliográfiája.

Matolcsy Miklós
Web dokumentumok

2024.
jún. 16.
Petersen, Julius Peter Christian születésének 185. évfordulója
Sjælland, Sorø, Dánia, 1839. jún. 16. - Koppenhága, 1910. aug. 5.

Dán matematikus
A koppenhágai egyetemen tanult matematikát. Szegény családból származott, ezért tanulmányai mellett dolgoznia és tanítania kellett, hogy fenntartsa magát. 1871-ben szerezte meg a doktori címet. 1877-től a koppenhágai egyetem matematikaprofesszora volt. Tagja volt egy nagy dán biztosítótársaság ellenőrző bizottságának is. Számos területen dolgozott: foglalkozott többek között algebrával, számelmélettel, analízissel, differenciálegyenletekkel és mechanikával. Foglalkozott kriptográfiával is, legfontosabbnak tartott eredményeit a gráfelmélet területén érte el. Sokak szerint az ő munkája indította el a modern gráfelméletet. Később, 1888-1909 között Petersen főleg a függvényelmélet, a latin négyzetek és a számelmélet témakörében publikált. Róla van elnevezve az általa konstruált Petersen-gráf.

Petersen, Julius Peter Christian
Web dokumentumok

2024.
jún. 16.
Pniewski, Jerzy halálának 35. évfordulója
Płock, Lengyelország, 1913. jún. 1. - Varsó, 1989. jún. 16.

Lengyel fizikus
A varsói egyetemen tanult matematikát és fizikát, ahol 1953-tól a kísérleti fizika tanszék professzora, 1975 és 1981 között a kar dékánja volt. Kezdeményezte a varsói nehézion-gyorsító megépítését. Legnagyobb eredményeként 1952-ben Marian Danysz-szal a kozmikus sugárzás tanulmányozása közben felfedezték az első hipermagot (melyben valamelyik nukleon s- vagy c-kvarkot tartalmaz), majd 1962-ben a hipermagok izomer állapotait. (Piriti János)

Pniewski, Jerzy
Web dokumentumok

2024.
jún. 16.
Goldstine, Herman Heine halálának 20. évfordulója
Chicago, Illinois, USA, 1913. szept. 13. - Bryn Mawr, Pennsylvania, 2004. jún. 16.

Amerikai matematikus
A University of Chicago-n tanult matematikát, 1936-ban szerzett doktori fokozatot. A University of Michigan-on tanított a 2. világháború kezdetéig, amikor katonai szolgálatra behívták. Itt a Ballistic Research Laboratory-ban lőelemképző táblák előállítását vezette. 1943-ban csatlakozott Eckerthez és Mauchlyhoz, részt vett az ENIAC építésében, majd az EDVAC tervezésében. 1944-ben Neumann Jánossal találkozva meghívta az ENIAC-hoz, ennek a látogatásnak eredményeként írta meg Neumann a híres "First Draft"-ot, amelyben a számítógépek építésének és működésének alapelveit fogalmazta meg. A háború vége után Goldstine Princetonban Neumann János mellett részt vett az IAS számítógép építésében. Neumann halála után az IBM-nél dolgozott haláláig, törekedett arra, hogy erősítse a cég kapcsolatait az akadémiai közösséggel. Számos könyve a számítógépek történetének fontos dokumentuma.

Goldstine, Herman Heine
Web dokumentumok

2024.
jún. 15.
Böckh Hugó születésének 150. évfordulója
Budapest, 1874. jún. 15. - Budapest, 1931. dec. 6.

Geológus
Egyetemi tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte, utána a budapesti műegyetemen mineralógus tanársegéd Schmidt Sándor mellett. 1900-tól a selmecbányai Bányászati Akadémia tanára. 1915-ben javaslatára kezdődtek meg a kincstári kőolajkutatások Egbell (Nyitra vm.) határában. Ez volt az első eset, amikor Eötvös-ingával sikerült föld alatti, rejtett kőolajszerkezet kimutatása. A sikeres fúrás után 1918-tól az állami bányászati monopóliumok és kutatások központjának igazgatójává nevezték ki. 1921-ben az Anglo-Persian Oil Company tanácsadója lett. 1923-26-ban és 1928-29-ben a perzsiai olajkutatásokat vezette, hatalmas olajmezőket tárt fel; az erdélyi földgázkutatás irányítója. 1926-28-ban É-, Közép- és D-Amerikában végzett tanulmányokat. 1929-től haláláig a Földtani Intézet igazgatója. Apja Böckh János, geológus. 1915-től az MTA tagja.

Böckh Hugó
Web dokumentumok

2024.
jún. 15.
Ceva, Giovanni halálának 290. évfordulója
Milánó, Itália, 1647. dec. 7. [1648.] - Mantova, 1734. jún. 15.

Olasz matematikus
Milánóban tanult a jezsuita főiskolán. A pisai egyetemen szerzett diplomát, majd itt lett professzor. 1686-ban a mantovai egyetem hívta meg professzorának, hátralévő életében itt működött. Munkásságának fő területe a geometria volt. A nevét viselő Ceva-tétel, amelyet 1678-ban publikált, az elemi geometriának fontos tétele, ezen alapul a geometriában bevezetett Ceva-féle vonal és Ceva-féle háromszög fogalma. Hidraulikával is foglalkozott, ezen a területen hivatalos megbízásokat is kapott. Több matematikai könyvet írt, így: De lineis rectis (1678), Opus hydrostaticum (1728). Tommaso Cevának a bátyja.

Web dokumentumok

2024.
jún. 14.
Szilágyi Béla halálának 60. évfordulója
Kondoros, 1876. nov. 26. - Budapest, 1964. jún. 14.

Mérnök
Oklevelét 1902-ben a budapesti műegyetemen nyerte. 1904-ben a pozsonyi kataszteri felügyelőség mérnöke. 1906-ban a Háromszögelő Hivatalnál nyert beosztást. 1909-ben megbízást kapott a magyar-román országhatár felülvizsgálatára és határőrizeti utak tervezésére. Ezekben az években Fasching Antallal együttműködve végezte a ferde tengelyű hengervetületek számítási munkálatait, s ez időből származnak a kiegyenlítő eljárásokkal foglalkozó tanulmányai. 1924-ben a pénzügyminisztérium földmérési ügyosztályának vezetője. Jelentős munkát végzett az ország korszerű geodéziai alaphálózatának megteremtésében. Geofizikával is foglalkozott.

Web dokumentumok

2024.
jún. 14.
Greschik Gyula születésének 120. évfordulója
Lőcse, 1904. jún. 14. - Budapest, 1982. aug. 25.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A Ganz Hajógyárban több gépipari terméket tervezett, egyebek közt a háborút követő újjáépítésekhez használt úszódarut. Számos külföldi és hazai lapban jelentek meg tanulmányai. Jelentős tudományos munkát végzett szakterülete egyetemi jegyzeteinek megírásában. Munkásságát 1959-ben Pattantyús Ábrahám Géza-emlékéremmel ismerték el.

Greschik Gyula
Web dokumentumok

2024.
jún. 14.
Varga Ottó halálának 55. évfordulója
Szepetnek, 1909. nov. 22. - Budapest, 1969. jún. 14.

Matematikus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a bécsi műegyetemen kezdte, majd Prágában tanult. Matematika-ábrázoló geometria szakos tanári oklevelet szerzett. Ösztöndíjas volt Hamburgban, majd Prágában egyetemi magántanár. 1939-től Magyarországon dolgozott, a kolozsvári egyetemen intézeti tanár, Debrecenben ugyancsak. 1958-ig Debrecenben tanított, 1967-ig Budapesten az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen tanszékvezető, 1967-től haláláig az MTA Matematikai Kutató Intézetének főmunkatársa. Fő kutatási területe a differenciálgeometria volt, e témakörben 57 publikációja jelent meg. 1950-től az MTA tagja.

Varga Ottó
Web dokumentumok

2024.
jún. 14.
Somayaji, Nilakantha születésének 580. évfordulója
Trkkantiyur, Kerala, India, 1444. jún. 14. - India, 1544.

Indiai matematikus, csillagász
Előkelő kaszthoz tartozó családban született. Hindu filozófiát és csillagászatot tanult, az ún. "keralai iskola" egyik legjelentősebb képviselője. 1501-ben nagy összefoglaló csillagászati munkát írt. Számításokat végzett a Merkur és a Vénusz pályájára vonatkozólag. Kidolgozott egy részlegesen heliocentrikus modellt, melyben a Nap a Föld körüli pályán mozog, azonban a Merkur, Vénusz, Mars. Jupiter és Saturnus a Nap körül kering. Matematikai munkássága során az algebra és trigonometria számos problémáját oldotta meg, eredményeket ért el a végtelen sorokra vonatkozólag, Leibnizet jóval megelőzve. A végtelen sorok segítségével π értékének kiszámítására több közelítő módszert is megadott.

Somayaji, Nilakantha
Web dokumentumok

2024.
jún. 14.
Lundmark, Knut Emil születésének 135. évfordulója
Ålfsbin, Svédország, 1889. jún. 14. - Lund, 1958. ápr. 23.

Svéd csillagász, egyetem tanár
Az uppsalai, 1929-től a lundi egyetem tanára, a csillagvizsgáló igazgatója. A mi csillagrendszerünk (Galaktika) és a galaxison kívüli rendszerek tanulmányozásának úttörő nemzedékéhez tartozott. Elsőként mutatta ki a Tejútrendszer spirális szerkezetét (1919), majd azt, hogy az un. Nagy Andromeda-köd (M31), és néhány más spirálszerkezetű ködfolt távoli csillagrendszer (1920). Az 1920-as években több amerikai mamut-obszervatórium vendégeként dolgozott, hazatértével uppsalai tanár. A Tejútrendszer dinamikájával valamint a Nap térbeli mozgásával (a csillagok rendszerbeli keringésével) foglalkozott. Átfogó tanulmányokat közölt a Galaxis kialakulásáról. Igen jelentős tudománynépszerűsítő munkát végzett, ismeretterjesztő műveit több nyelvre lefordították. Nevét egy holdkráter és az 1334.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Lundmark, Knut Emil
Web dokumentumok

2024.
jún. 14.
Black, James Whyte, Sir születésének 100. évfordulója
Uddingston, Lanarkshire, Skócia, 1924. jún. 14. - London, Anglia, 2010. márc. 21. [22.]

Skót orvos, farmakológus, Nobel-díjas
1946-ban az angliai St. Andrews-i Egyetemen szerzett orvosi diplomát. A következő tíz évben több egyetemen tanított és emellett kutatómunkát végzett. A Glasgow-i Egyetem után az Imperial Chemical Industries (ICI) kutatólaboratóriumában folytatta kutatásait. 1964-ben előállította a propranolol béta-blokkoló gyógyszert, amit angina-ellenes és vérnyomáscsökkentő hatása mellett bizonyos szívritmuszavaroknál is sikeresen alkalmaztak. 1964 után kifejlesztette a cimetidin gyógyszert, a gyomor- és nyombélfekély kezelésére. 1978-ban a Wellcome kutatólaboratóriumában a gyógyászati kutatások igazgatója lett. 1981-ben lovagi rangra emelték. 1988-ban orvosi-élettani Nobel-díjat kapott megosztva Gertrude B. Elion és George H. Hitchings farmakológusokkal a gyógyszeres kezelésben fontos alapelvek felfedezéséért.

Black, James Whyte, Sir
Web dokumentumok

2024.
jún. 13.
Zach Ferenc Xavér János, báró (Franz, Xaver) születésének 270. évfordulója
Pest, [Pozsony], 1754. jún. 13. [14.] - Párizs, Franciaország, 1832. szept. 2. [3./4.]

Csillagász, geodéta
Az "új" gothai (seebergi) csillagvizsgáló alapítója. Apja, Johann Zach katona-seborvos, magyar nemességet kapott. A bécsi katonai-műszaki akadémián végezte tanulmányait, geodéziai munkálatokban vett részt, a hadseregből kilépve a lembergi (ma Lviv, Ukrajna) egyetem tanára. Állásának megszűnte után Párizsba, majd Londonba ment, ahol a szász követ, Brühl gróf mellett kezdett csillagászattal foglalkozni. Ajánlására 1786-ban II. Ernő Szász-gothai herceg szolgálatába lépett, felépítette a Gotha melletti Seebergen, a mai értelemben is modernnek számító csillagvizsgálót. 1798-ban összehívta az első nemzetközi csillagász-találkozót. A rendszeres adatközlés érdekében megindította az Allgemeine Geographische Ephemeriden (1798-99) 1800-ban a Monatliche Correspondenz zur Beförderung Erd- und Himmels-Kunde (1807-ig szerk.) havi csillagászati-geodéziai szakfolyóiratot, 1818-25 közt pedig a Genovában megjelenő Correspondence astronomique c. folyóiratot. A herceg halála után özvegyének főudvarmestere, Dél-Németországba, majd Olaszországba, 1827-ben Párizsba, utóbb Frankfurt am Mainba, majd ismét Párizsba utazott, Értékesek műszertechnikai és életrajzi tanulmányai, először szorgalmazta a változócsillagok rendszeres megfigyelését is. Folyóirataiban többször ismertette a magyarországi csillagászat és földmérés eredményeit. Sajnos, sok kárt is okozott a magyarországi csillagászok, csillagászat hírnevének, így ellentétbe került Hell Miksával és Pasquich Jánossal is. A Magyar Tudós Társaság kültagja (1832), a párizsi Természettudományi Akadémia tagja, nevét egy holdkráter őrzi. (Bartha Lajos)

Zach Ferenc Xavér János, báró (Franz, Xaver)
Web dokumentumok

2024.
jún. 13.
Kiss Károly halálának 110. évfordulója
Debrecen, 1858. márc. 27. - Balatonlelle, 1914. jún. 13.

Kémikus, üvegtechnikus
A budapesti tudományegyetemen 1881-ben bölcsészdoktori oklevelet nyert. Ebben az évben nevezték ki a gyakorló főgimnáziumba az ásványtan és fizika tanárává. 1882-ben Than Károly mellett volt tanársegéd. 1882-től 1886-ig állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányutakon üvegtechnikai és taneszközkészítő műhelyeket látogatott. 1886-ban a budapesti tudományegyetemen felállított üvegtechnikai laboratórium berendezésével és vezetésével bízták meg. Behatóan tanulmányozta a röntgensugarakat és többféle röntgenlámpát szerkesztett, később külön röntgenlaboratóriumot rendezett be.

Web dokumentumok

2024.
jún. 13.
Bencze Gyula halálának 5. évfordulója
Budapest, 1936. máj. 2. - Budapest, 2019. jún. 13.

Elméleti fizikus, tudományos ismeretterjesztő
A Trefort utcai gyakorló gimnáziumban először Tarján Imre volt az osztályfőnöke. 1954-ben érettségizett, majd 1959-ben szerzett fizikus diplomát az ELTE-n. Diplomamunkáját a KFKI spektroszkópiai osztályán készítette, témavezetője volt Mátrai Tibor és Marx Györgyné Koczkás Edit is. Tudományos pályájának meghatározó szakasza is a Központi Fizikai Kutatóintézetben kezdődött, innen is ment nyugdíjba. Széles körű nyelvtudása folytán számos szakmai konferencia aktív résztvevője, külföldi egyetemek meghívott kutatója lehetett. Edward F. Redish amerikai professzorral közösen dolgozta ki az N-test probléma precíz matematikai tárgyalását azonos részecskék esetére. Az általa bevezetett integrálegyenleteket később Redish, és a négytest probléma speciális esetét tárgyaló ausztráliai Ian H. Sloan munkásságát is elismerve, azóta is BRS-egyenletekként tartja számon a szakma. A fizikai tudományok doktora címet 1975-ben szerezte meg. 1980 és 1986 között tudományos igazgatóhelyettes volt az Intézetben. Aktívan küzdött az áltudományok ellen, meghonosította hazánkban az Amerikában megismert szkeptikus mozgalmat. Jó humorát, kiváló íráskészségét sikerrel hasznosította a tudományos ismeretterjesztésben. (Dr. Radnai Gyula)

Bencze Gyula
Web dokumentumok

2024.
jún. 13.
Le Sage, Georges-Louis születésének 300. évfordulója
Genf, Franciaország, (ma Svájc), 1724. jún. 13. - Genf, 1803. nov. 9.

Francia fizikus, matematikus
Orvosi tanulmányokat végzett, orvosi gyakorlatot azonban nem folytatott. Legfőképpen fizikával és matematikával foglalkozott. Magántanítványokat oktatott matematikára; a párizsi akadémia levelező tagjává választotta. Kiterjedt levelezést folytatott korának matematikusaival és természettudósaival (Jean d'Alembert, Leonhard Euler, Pierre Simon Laplace, Daniel Bernoulli és mások). Munkásságát nagy részben a gravitáció elmélete kidolgozásának szentelte, elméletét azonban az ő korában sem fogadták el. Foglalkozott a gázok elméletével is.

Le Sage, Georges-Louis
Web dokumentumok

2024.
jún. 12.
Göllner Kornél halálának 90. évfordulója
Breznóbánya, 1867. máj. 9. - Budapest, 1934. jún. 12.

Gyógyszerész-vegyész
Gyógyszerészi oklevelét 1888-ban szerezte a budapesti tudományegyetemen. Néhány évig Besztercebányán működött mint gyógyszerész. 1890-ben Troppauban G. Hell gyógyszerészeti gyárában volt vegyész. 1916-tól 1933-ig az újpesti Wolfner-gyárban mint üzemvezető vegyész működött. 18 éven át előadó tanára volt a drogista szakiskolának. 1903-ban drogista szaklapot alapított és több évig szerkesztette a Drogista Közlönyt.

Web dokumentumok

2024.
jún. 12.
Freund Mihály halálának 40. évfordulója
Budapest, 1889. máj. 25. - Budapest, 1984. jún. 12.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
Vegyészmérnöki oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1911-ben. A diploma megszerzése után Karlsruhéban ösztöndíjasként folytatta tanulmányait. Hazatérve Engler professzornál kezdett dolgozni a Magyar Petróleumipari Rt.-nél különböző beosztásokban a szénfeldolgozó iparban. Ezidőben a műegyetemen külső munkatársként -1946-tól magántanárként, 1950 és 1964 között egyetemi tanárként - oktatott. 1948-ban létrehozta a Magyar Ásványolaj- és Földgáz Kísérleti Intézetet, aminek igazgatója volt 1969-ig, de haláláig részt vállalt annak minden tevékenységében. - 1934-ben világviszonylatban is elsőként vetette fel a cseppfolyósított földgáz szállításának lehetőségét. Magyarországon elsőként foglalkozott a motor kenőolajok üzemközbeni vizsgálatával, valamint adalékolásával. Kutatásainak középpontjában a kőolaj gyártás nyersanyagainak és melléktermékeinek vizsgálata állott. Több műve jelent meg e tárgykörben. Tagja volt több hazai bizottságnak és külföldi tudományos egyesületnek. Munkásságát több érdemrenddel is elismerték. 1950-ben Kossuth-díjat kapott. Övé volt hazánkban a legelső műszaki doktori vasdiploma (1978). 1948-tól az MTA tagja.

Freund Mihály
Web dokumentumok

2024.
jún. 12.
Schultheisz Emil halálának 10. évfordulója
Budapest, 1923. jún. 21. - Budapest, 2014. jún. 12.

Orvos, egészségügyi miniszter, orvostörténész, professor emeritus
Katonacsaládba született, először bölcsésznek tanult, majd orvostanhallgató lett, a pesti Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát. 1950-től orvosfőhadnagy, 1957-től a Központi Állami Kórház belgyógyász főorvosa, 1970-től igazgatója. 1972-től - kórházi főorvosi munkáját megtartva - egészségügyi miniszterhelyettes, majd államtitkár, 1974 és 1984 között miniszter. Kezdeményezésére újították fel a Jahn Ferenc Kórházat, a kecskeméti megyei kórházat, és az Országos Traumatológiai Intézetet. Kezdeményezésére jött létre a Magyar Pszichiátriai Társaság. Ezzel párhuzamosan 1984-ig ő volt a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatója is, a múzeumi napi igazgatói munkát 1974-től Antall József látta el. 1977-től c. egyetemi tanár, 1985-től a Semmelweis Egyetemen az orvostörténeti intézet igazgatója és a tantárgy előadója (az angol nyelvű kurzusokat is ő tartotta). Belgyógyászati kutatásai és publikációi mellett elsősorban a humanizmus és reneszánsz időszakának orvostörténetével foglalkozott, s e szakma egyik nemzetközileg is elismert művelője lett. Kitűnt a klasszikus latin kéziratok fordításában, számosan idézték az általa fellelt és feldolgozott Albicus-kéziratokat. A forrásokat mindig eredeti nyelven olvasta, olvasott és értett latinul, németül, olaszul, spanyolul, franciául, dánul, hollandul és svédül. Tíz nagy orvostörténeti monográfiája jelent meg. Több külföldi egyetem és tudományos társaság választotta tiszteleti tagjai sorába, köztük az International Academy of History of Medicine és a Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin. Több külföldi szaklap szerkesztőbizottságának a munkájában is részt vett. 2008-ban életművét Magyar Örökség Díjjal ismerték el, emellett számos külföldi szakmai díjat kapott. A Magyar Orvostörténelmi Társaság örökös tiszteletbeli elnöke. (Dr. Gazda István)

Schultheisz Emil
Web dokumentumok

2024.
jún. 12.
Lipmann, Fritz Albert születésének 125. évfordulója
Königsberg, Németország, (ma Kalinyingrád, Oroszország), 1899. jún. 12. - Poughkeepsie, New York állam, USA, 1986. júl. 24.

Német születésű amerikai biokémikus, Nobel-díjas
A königsbergi, berlini és müncheni egyetemen folytatott orvosi tanulmányokat, majd Königsbergbe visszatérve kémiát tanult. Berlinben doktorált 1927-ben Otto Meyerhofnál, és mellette kezdte meg kutatómunkáját. 1932-39 között a koppenhágai Carlsberg alapítvány biokémiai kutatóintézetében dolgozott. 1939-től az Egyesült Államokban élt, 1949-57 között a Harvard egyetem orvostudományi fakultásán volt a biokémia professzora. 1957-től kezdve New York-ban, a Rockefeller egyetemen tanított és kutatott. A sejtek anyagcsere-folyamataira vonatkozó kutatásai során fedezte fel az ezekben fontos szerepet játszó koenzim A-t (CoA). 1953-ban Hans Krebs-szel megosztva elnyerte az orvostudományi és fiziológiai Nobel-díjat.

Lipmann, Fritz Albert
Web dokumentumok

2024.
jún. 11.
Vette György (Georg) halálának 320. évfordulója
Graudenz, Poroszország, 1645. okt. 30. - Nagyszeben, 1704. jún. 11.

Természettudós, botanikus, gyógyszerész
Thornban tanult gyógyszerészetet, gyakornokéveit Poroszországban, Fraustadtban és Danzigban a királyi gyógyszertárban töltötte. 1672-től a nagyszebeni városi gyógyszertárat vezette. Ismert botanikus volt, cikkeiben Erdély növényflóráját írja le. Elsőként hívta fel a figyelmet egyes erdélyi ásványvízforrások gáztartalmára.

Web dokumentumok

2024.
jún. 11.
Sváiczer Gábor (Svaiczer, Svájczer) születésének 240. évfordulója
Kassa, 1784. jún. 11. - Nagybánya, 1845. aug. 4.

Bányamérnök
Tanulmányait 1804-től a selmecbányai akadémián, majd külföldi bánya- és kohóvállalatoknál folytatta. Működését Szomolnokon kezdte, majd kutatásai alapján újból üzembe helyezte a felhagyott aranyidai nemesfémbányákat. Sikeres működése alapján bízták meg a válságos helyzetbe jutott Nagybánya környéki állami bányák, kohók és pénzverő vezetésével. Miután a bányászatot itt is újjáteremtette, 1834-ben a selmecbányai kamaragrófság vezetésével bízták meg. Új feltárásokkal, a kohók üzemének javításával, több technikai újítással kerületét újjászervezte és ismét jövedelmezővé tette.

Sváiczer Gábor (Svaiczer, Svájczer)
Web dokumentumok

2024.
jún. 11.
Nyiredy Géza halálának 110. évfordulója
Nagyajta, 1861. ápr. 20. - Kolozsvár, 1914. jún. 11.

Kémikus, tanár
Brassóban, Székelykereszturon és Kolozsvárt tanult. Tanulmányai végeztével a vegytani intézetben volt gyakornok. 1886-ban természettan- vegytan tanári oklevelet szerzett, s mint egyetemi tanársegéd vett részt a leendő gyógyszerészek oktatásában. Doktori diplomát 1889-ben szerzett. 1890-től a kolozsvári unitárius kollégiumban tanított. Mint tanár Nyiredy gazdag természetrajzi és vegytani gyűjteménnyel gazdagította az iskolát. Meghonosította a rendszeres természetrajzi kirándulásokat. Rövid ideig az iskola igazgatója is volt. Értékes kémiai szakirodalmi munkáságot fejtett ki.

Nyiredy Géza
Web dokumentumok

2024.
jún. 11.
Ivánovics György születésének 120. évfordulója
Budapest, 1904. jún. 11. - Budapest, 1980. szept. 1.

Orvos, mikrobiológus, bakteriológus, egyetemi tanár
1929-ben szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon, 1929-től a szegedi közegészségtani tanszéken tanársegéd, 1937-1940-ben adjunktus, az OKI szegedi állomásának vezetője, 1943-ben ny. r. tanár, a Mikrobiológiai Intézet igazgatója 1974-ig. 1947-1948-ban rektor, több alkalommal a SZOTE dékánja. A Magyar Mikrobiológiai Társaság elnöke, több akadémiai bizottság tagja, elnöke. 1934-1935-ben az USA-ban ösztöndíjas, elsősorban virológiai kutatásokat végzett. Jeles genetikus és biológus, de bakteriológusként is maradandót alkotott. Szerepe volt az Ultraseptyl forgalomba hozatalában, a B12 vitamin előállításában. Évtizedekig kutatta az anthrax bacilus pathogenitását. A szövettenyésztés hazai meghonosítója, a glasgow-i egyetem díszdoktora. 1946-tól az MTA tagja.

Ivánovics György
Web dokumentumok

2024.
jún. 11.
Bogárdi János (Bogner) születésének 115. évfordulója
Torontáltorda, 1909. jún. 11. - Budapest, 1998. nov. 18.

Építőmérnök, hidrológus, egyetemi tanár
1931-ben szerzett mérnöki oklevelet a műegyetemen, 1937-ben jogi végbizonyítványt a magyaróvári Gazdasági Akadémián. 1938-ban Master of Science fokozatot szerzett az iowai egyetemen, majd 1942-ben műszaki doktori címet Budapesten. 1941-től a Vízrajzi Intézetben (1945-től 1995-ig igazgatóként), 1955-1962 között a kísérleti osztály és a hidraulikai laboratórium alapító vezetőjeként a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetben dolgozott. Az 1946-1947-es tanév kezdetétől a BME I. Vízépítéstani Tanszékén meghívott előadó lett. 1962. augusztus 1-jétől egyetemi tanárrá nevezték ki. Tevékenysége kiterjedt a tervezésre, kivitelezésre, kutatásra és oktatásra. Elméleti hidraulikai kutatásokkal, hordalékmozgás-mérésekkel foglalkozott. Tudományos eredményei világviszonylatban elismertek. Számos hazai és külföldi kitüntetés birtokosa volt. 1962-ben az MTA levelező, 1973-ban rendes tagjává választották.

Bogárdi János (Bogner)
Web dokumentumok

2024.
jún. 11.
Bacon, Roger halálának 730. évfordulója
Ilchester, Anglia, 1220. [kb.] - Oxford, 1294. jún. 11. [1292.]

Angol természettudós, skolasztikus bölcselő, matematikus
Az oxfordi egyetemen Robert Grosseteste tanítványa volt, az 1240-es években a párizsi egyetemen tanult és néhány éven keresztül ugyanott Albertus Magnus társaságában tanított. 1250-től Oxfordban teológiát, természetbölcseletet, matematikát tanított és fizikai kísérleteken, technikai találmányokon dolgozott, 1257-ben tanári és írói munkáját folytatva belépett a ferences szerzetesek közösségébe. Az arisztoteliánus-arab természetbölcseleten alapuló empirikus szemlélete hamarosan felkeltette egyházi elöljárói gyanakvását. 1278-ban rendi elöljárói műveinek gyanús újításaira hivatkozva eltiltották az írástól és a tanítástól. A következő bő évtizedet kolostori fogságban töltötte, ahonnan csak röviddel halála előtt szabadult. Igazi természettudományos polihisztor volt: foglalkozott algebrával, asztrológiával és optikával, fénytöréssel és lencsék csiszolásával, készített távcsövet, mikroszkópot, szemüveget, általában pedig szenvedélyesen képviselte a tudományok empirikus tapasztalatok és megfigyelések által megalapozott egységének gondolatát.

Bacon, Roger
Web dokumentumok

2024.
jún. 11.
Brooks, William Robert születésének 180. évfordulója
Maidstone, Anglia, 1844. jún. 11. - Geneva, New York állam, USA, 1921. máj. 3.

Angol születésű amerikai csillagász
Fiatalkori ausztráliai utazása során számos csillagászati helymeghatározást végzett. Amerikában letelepedve egy vasgyárban dolgozott, azután Phelpsben fényképész lett, szabad idejében csillagászati tanulmányokat és megfigyeléseket végzett. A csillagfényképezés egyik korai művelője. Elsajátította a távcső lencsecsiszolást, így maga készítette teleszkópjait. Eredményei alapján 1888-ban kinevezték a New York állambeli Hobart College Smith Obszervatóriumának igazgatójává. 1900-tól a College tanára. 1881-től 1912-ig 26 új üstököst fedezett fel (részben másokkal egyidejűleg). Legnevezetesebbek a 12P Pons-Brooks, a 16P Brooks rövid keringési idejű, és a nagy fényességű C/1911 O1 Brooks üstökös. A párizsi Tudományos Akadémia a Lalande-éremmel tüntette ki, nevét az általa felfedezett üstökösök, és a 2773.sz. kisbolygó viselik. (Bartha Lajos)

Brooks, William Robert
Web dokumentumok

2024.
jún. 11.
Kulikov, Dmitij Kuzmics (Kulikov, Dmitri Kuzmich) halálának 60. évfordulója
Malaja Uronda, Szovjetunió, 1912. okt. 1. - Leningrád, (ma Szentpétervár), 1964. jún. 11.

Szovjet-orosz csillagász
A modern gyakorlati csillagászat (geodézia, helymeghatározás) és az égimechanika kérdéseivel foglalkozott. A szovjet hadseregben (1939-46) geográfus, majd a Szovjetunió Tudományos Akadémiája elméleti csillagászati intézetének munkatársa, ahol főleg üstökös-pályák számítását végezte az általa tökéletesített módszerrel. Az FK3 (Harmadik Alapkatalógus) nagy pontosságú, nemzetközi csillag-koordinátáinak oroszországi feldolgozója. Korszerűsítette az évente megjelenő Csillagászati Évkönyv (Asztronomicseszkie Ezsegodnyik) beosztását és táblázatait és számítását, 1956-tól az Évkönyv főszerkesztője. Magas állami kitüntetésekben részesült, nevét az 1774.sz. kisbolygó is megörökíti. (Bartha Lajos)

Kulikov, Dmitij Kuzmics (Kulikov, Dmitri Kuzmich)
Web dokumentumok

2024.
jún. 10.
Lechner Ödön halálának 110. évfordulója
Pest, 1845. aug. 27. - Budapest, 1914. jún. 10.

Építész
A berlini építész akadémián végzett, majd itáliai tanulmányútra indult Pártos Gyulával. Hazatérve együtt nyitottak tervezőirodát. Bérházaik a német akadémizmus stílusában készültek. 1874-1878 között Franciaországban számos műemlék restaurálásában vett részt. Tervei alapján készült a szegedi városháza, a szegedi Mikó-ház. Ezek még a historizáló stílust képviselik, de már megjelent későbbi művészetének több jellemvonása, így a népi ornamentika használata is. A szecesszió magyarországi változatának legeredetibb mestere. A keleti (perzsa és indiai) építészeti elemekből és a magyar ornamentikából sajátos magyar stílust akart teremteni. Előszeretettel alkalmazta épületein a majolikadíszítést (Kecskemét, Városháza). Budapesten látható kiemelkedő alkotásai az Iparművészeti Múzeum, a Földtani Intézet és a Posta-takarékpénztár palotája.

Lechner Ödön
Web dokumentumok

2024.
jún. 10.
Schulhof Vilmos születésének 150. évfordulója
Budapest, 1874. jún. 10. - Auschwitz, Lengyelország, 1944. júl.

Orvos, balneológus, reumatológus
1897-ben Budapesten szerzett orvosi oklevelet. Berlini kórházi orvosi gyakorlat után a budapesti Általános Munkáspénztár Gyógyintézetébe került, 1901 és 1905 között a Szent Lukács-fürdő orvosa volt, 1905-től haláláig Hévíz fürdőorvosaként dolgozott. Kezdeményezésére épült fel 1907-ben az első hévízi szanatórium. 1911-ben megalapította Hévízen a saját tulajdonú, Gustav Zander, svéd orvos által kidolgozott, "gépesített" gyógytornát alkalmazó Zander-gyógyintézetét, mely a csehországi Karlsbad után a második ilyen jellegű intézmény volt Európában. Bel- és külföldi szaklapokban, valamint önállóan megjelent írásaival is sokat tett a fürdő népszerűsítéséért. 1938-tól - származása miatt ? nem publikálhatott többé, de fürdőorvosi munkáját továbbra is ellátta. 1944 tavaszán is ezért utazott Hévízre, innen került nem sokkal később a keszthelyi gettóba, ahonnan Auschwitzba deportálták. A hévízi fürdőtelepnek a tófürdő főbejáratához vezető sétányát róla nevezték el. Schulhof Ödön bátyja.

Schulhof Vilmos
Web dokumentumok

2024.
jún. 10.
Konok István halálának 60. évfordulója
Békéscsaba, 1928. aug. 19. - Palermo, Olaszország, 1964. jún. 10.

Zoológus
A budapesti tudományegyetem természettudományi karán biológia-kémia szakos tanári oklevelet szerzett 1952-ben. Utána az MTA Tihanyi Biológiai Kutatóintézet munkatársa volt haláláig. Több alkalommal járt külföldi tanulmányúton, 1963-ban jelen volt Washingtonban a XVI. Nemzetközi Zoológiai Kongresszuson, majd ezt követően 1963-64-ben a Stazione Zoologica di Napoliban dolgozott. Hazaindulása előtt elhunyt. Tudományos munkájában a gerinctelenek fiziológiájával foglalkozott, amely eddig Magyarországon csak nagyon kevesek által művelt munkaterület volt. Eredményeiről több tudományos dolgozatot és tanulmányt írt.

Web dokumentumok

2024.
jún. 9.
Katona Mihály Dénes (Katona Dienes) halálának 150. évfordulója
Dercsika, 1782. szept. 24. - Sátoraljaújhely, 1874. jún. 9.

Bölcseleti doktor, tanár, növénynemesítő, matematikus
A Csallóközben, egy kis faluban született; Pozsonyban, Magyaróváron és Tatán tanult. Húsz évesen a piarista rendbe lépett; ekkor változott keresztneve Mihályról Dienesre. Bölcseletdoktorrá 1808-ban avatták Pesten, majd teológiát tanult Nyitrán és Pozsonyszentgyörgyön. Különböző városokban különböző tudományokat tanított és művelt: Tata, Kolozsvár, Léva, Vác, Kalocsa, Nagykároly, Nagyvárad, Szeged, Kecskemét, Sátoraljaújhely állomáshelyeken nyelvészet, szónoklattan, könyvvizsgálat, tanügyi igazgatás, lelki vezetés. Botanikai tevékenysége nagyon jelentős: szorgalmazta a távoli eredetű haszonnövények hazai termesztését: amerikai indigó, amerikai szőlő, batáta, dohány, kávé, brazil dinnye, cukornád, kenyérfa, japáni kukorica, gyapot, csokoládéfa. Sok botanikai közleményének listázása közben a könyvtárosok egy megmosolyogtató hibát vétettek: az 1843-ban Szegeden kiadott "Trisectio anguli acuti" című könyvét "A szegfűszeg meghámozása"-ként katalogizálták "A hegyes szeglet meghármazása" helyett. (A magyar változat az 1840-es években használatos mértani kifejezések miatt is érdekes: "egykora és egyenközű vonalak", "elevetés", "vitatás", "jegyzék" stb.; a könyv matematikai tartalma nem tökéletes, csak "közeledményes".) (Hujter Mihály)

Web dokumentumok

2024.
jún. 9.
Tóth Ágoston Rafael halálának 135. évfordulója
Marcali, 1812. okt. 24. - Graz, Ausztria, 1889. jún. 9.

Térképész, hadmérnök
Tanulmányait 1831-ben a bécsi hadmérnöki akadémián végezte. A szabadságharc kitörésekor a honvédség kötelékébe lépett. Előbb Kolozsvár, majd Beszterce parancsnokává nevezték ki ezredesi rangban. Később a déli hadsereg parancsnoka, ezért Világos után kötél általi halálra ítélték, de ezt kegyelemből 18 évi várbörtönre változtatták. Az 1856-os amnesztia után a Széchenyi-uradalomban nyert alkalmazást, majd vármegyei mérnök, utóbb a keszthelyi gazdasági intézet tanára lett. A kiegyezés után a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium topográfiai osztálya megszervezésére és vezetésére kapott megbízást. Minisztériumi munkája mellett több hadtudományi művet írt és a pesti tudományegyetem katonai tanfolyamának előadója volt. A magyar tudománytörténet őt tartja a modern magyar katonai térképészet úttörőjének.

Tóth Ágoston Rafael
Web dokumentumok

2024.
jún. 9.
Windaus, Adolf Otto Reinhold halálának 65. évfordulója
Berlin, Németország, 1876. dec. 25. - Göttingen, 1959. jún. 9.

Német szerveskémikus, Nobel-díjas
Orvosi tanulmányokat folytatott Freiburgban, majd Berlinben, azonban érdeklődése egyre inkább a kémia felé fordult. 1900-ben szerzett doktori fokozatot. Freiburgban jelentős eredményeket ért el a koleszterin és más szterinek szerkezetének tisztázásában. 1913-tól az innsbrucki egyetemen, majd 1915-től 1944-ben történt nyugdíjazásáig Göttingenben volt a kémia professzora. Munkásságában a természetben előforduló szerves anyagok kémiájával foglalkozott, így számos fontos alkaloida szerkezetét állapította meg. A szteroidok és vitaminok kapcsolatára vonatkozó fontos eredményeiért 1928-ban megkapta a kémiai Nobel díjat. Szabadalmait a Merck és Bayer gyógyszergyárak vették át és ezek alapján fontos gyógyszerek gyártását kezdték meg. Tanítványa volt Adolf Butenandt, aki 1939-ben ugyancsak kémiai Nobel-díjat kapott.

Windaus, Adolf Otto Reinhold
Web dokumentumok

2024.
jún. 9.
Tinbergen, Jan halálának 30. évfordulója
Hága, Hollandia, 1903. ápr. 12. - Hága, 1994. jún. 9.

Holland közgazdász, matematikus, statisztikus, Nobel díjas
Jelentős eredményeket ért el az újratermelési ciklusok vizsgálatában, valamint a gazdasági növekedés ökonometriai modellekkel való elemzésében. Számos eredménnyel gyarapította az ökonómia elméletét, sikereket ért el annak gyakorlati alkalmazásában is. Irányításával készültek a holland állami tervezés első ökonometriai modelljei. Egyik első propagátora volt a konvergenciaelméletnek. Vezetésével készítették el a Római Klub harmadik jelentését, amely olyan új nemzetközi gazdasági rend megteremtését sürgeti, amelyben a fejlett tőkés országoknak áldozatokat kellene hozniuk a fejlődő országok gazdasági fejlődésének meggyorsításáért. 1968-ban alapított közgazdasági Nobel-díjat elsőként Ragnar Frisch-el együtt vehette át 1969-ben. Testvére Nikolaas Tinbergen orvosi-élettani Nobel-díjas.

Tinbergen, Jan
Web dokumentumok

2024.
jún. 9.
Beadle, George Wells halálának 35. évfordulója
Wahoo, Nebraska, USA, 1903. okt. 22. - Pomona, California, 1989. jún. 9.

Amerikai genetikus, Nobel-díjas
1926-ban végezte el a nebraskai egyetemet, 1931-ben a Cornell Egyetemen doktorált. 1936-ig a California Institue of Technology-n dolgozott, többek között az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) kromoszómáit vizsgálták. 1937-től 1946-ig a Stanford Egyetemen elsősorban Edward Tatummal együtt a Neurospora gombák tulajdonságainak öröklődését és mutációit vizsgálta. 1941-ben felállították az "egy gén - egy enzim" elméletet, mely szerint egy gén egy meghatározott enzim működéséért felelős. Az elmélet azóta módosult, továbbfejlődött, de fontos szerepe volt a molekuláris genetika tudományágának megteremtésében. 1958-ban Tatummal és Joshua Lederberggel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

Beadle, George Wells
Web dokumentumok

2024.
jún. 9.
Davenport, Harold halálának 55. évfordulója
Huncoat, Lancashire, Anglia, 1907. okt. 30. - Cambridge, 1969. jún. 9.

Angol matematikus
1966-ban bevezette azt a fogalmat gyűrűkre, amit róla Davenport-állandónak neveztek el. A D(G) Davenport-állandót adott G additív csoportra Davenport eredetileg úgy definiálta, mint a prímideálok maximális számát azon algebrai számtest egész elemei (tehát a gyűrű egységeleme egész számú többszörösei) gyűrűje valamely irreducibilis eleme prímideál-felbontásában, mely algebrai számtest ideális osztálycsoportja.

Davenport, Harold
Web dokumentumok

2024.
jún. 9.
Mochizuki, Horace Yomishi halálának 35. évfordulója
California, 1937. máj. 18. - Santa Barbara, 1989. jún. 9.

Amerikai matematikus
Habár az Egyesült Államokban született, a 2. világháború idején családjával együtt internálták, mint ellenséges állam polgárát. Ph.D. fokozatot 1963-ban szerzett a University of Washington-on. Ez után két évig a Berkeley egyetemen tanított, majd a University of California Santa Barbara tanára lett haláláig. Már fiatalon jelentős eredményeket ért el a csoportelméletben, így a Burnside csoportokkal kapcsolatban. Megoldotta a Pelikán József magyar matematikus által 1972-ben összeállított nevezetes megoldatlan problémák jegyzékén szereplő egyik problémát. 1978-ban Kaplansky egyik problémáját oldotta meg. 1989-ben meghívott előadóként kellett volna a skóciai Groups-St Andrews konferencián előadást tartania, amikor váratlanul elhunyt.

Web dokumentumok

2024.
jún. 8.
Bakos Tibor születésének 115. évfordulója
Szeged, 1909. jún. 8. - Budapest, 1998. dec. 15.

Matematika- fizikatanár, lapszerkesztő
A szombathelyi reálgimnáziumban érettségizett Radványi László tanítványaként 1926-ban. Még ebben az évben megnyerte a Matematikai és Fizikai Társulat Tanulóversenyét mindkét tárgyból. (Előző évben Teller Edének sikerült ugyanez.) A Pázmány Péter Tudományegyetemre iratkozott be, párhuzamosan a műegyetemre járt vendéghallgatóként. Közben Faragó Andornak is segített a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknál. Eötvös kollégista volt, egyetemi alap- és szakvizsgáit Kürschák Józsefnél és Pogány Bélánál tette le. Ezután különböző középiskolákban tanított, Szegeden a tanárképző főiskolán és az egyetemen is vezetett gyakorlatot. 1958-ban lett a Középiskolai Matematikai Lapok felelős szerkesztője. Nagy kedvvel végezte ezt a munkát 1978-as nyugdíjazásáig, azután továbbra is, élete végéig tagja maradt a szerkesztőbizottságnak és különböző matematikai versenybizottságoknak. Ma már egy matematikai gyűjtemény viseli a nevét az ELTE-n. (Dr. Radnai Gyula)

Bakos Tibor
Web dokumentumok

2024.
jún. 8.
Kosály György (Kosaly George) halálának 15. évfordulója
Budapest, 1933. aug. 27. - Washington, USA, 2009. jún. 8.

Fizikus
ELTE fizika szakos hallgatója lett, és az egyetem elvégzése után, 1955-ben a KFKI-ba került. Pál Lénárdnál, a KFKI Ferromágneses Osztályán volt doktori ösztöndíjas, majd a Neutronfizikai Osztályon dolgozott. 1969-ben a KFKI AEKI Reaktorfizikai Csoportjába került, ahol később a Reaktorfizikai Osztály vezetője volt. Itt az erőművi reaktordiagnosztikai kutatások megalapítója és nemzetközileg elismert vezető egyénisége lett. 1970-ben és 1971-ben három-három hónapot töltött Londonban a Queen Mary College Nuclear Engineering tanszékén. 1974-ben három hónapig, 1978-ban egy évig volt vendégkutató a svájci EIR reaktorkutató intézetben, Würenlingenben. 1979-ben családjával együtt elhagyta Magyarországot. 1980-ban a Washington állambeli University of Washington professzora lett. Eleinte ott is reaktordiagnosztikai kutatásokkal foglalkozott, majd áttért termohidraulikai és áramlástani folyamatok tanulmányozására, elsősorban turbulens égési folyamatok modellezésére.

Kosály György (Kosaly George)
Web dokumentumok

2024.
jún. 7.
Folly Róbert születésének 135. évfordulója
Brennbergbánya, 1889. jún. 7. - Budapest, 1965. ápr. 24.

Mérnök
Oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte 1965-ben. 1920-1924 között Mihailich Győző professzor adjunktusa volt s részt vett Vasbetonszerkezetek c. könyvének munkálataiban. 1924-ben önálló tervezőirodát nyitott, s elsősorban hídtervezésekkel foglalkozott. Ez időből származó főbb alkotásai a szendrőládi Boldva-híd, a városlődi és veszprémi völgyhidak, a győri gabonatárház, a budapesti városmajori templom vasbeton szerkezete, a lóversenypálya lelátói stb. 1949-től 1960-ig tervezőirodában működött s ez időszakban vasbeton hűtőtornyokat is tervezett. Több műszaki lap szerkesztésében vett részt.

Folly Róbert
Web dokumentumok

2024.
jún. 7.
Denza, Francesco születésének 190. évfordulója
Nápoly, Olaszország, 1834. jún. 7. - Róma, 1894. dec. 13.

Olasz meteorológus, csillagász, geofizikus
Barnabita szerzetes. Pietro Angelo Secchi tanítványa Rómában. 1856-ban a Moncalieri barnabita kolostor mellett meteorológiai obszervatóriumot rendezett be, ahol 1890-ig folyamatos időjárás-megfigyeléseket végzett. 1859-ben megindította a "Bollettino Mensile di Meteorologia" c. folyóiratot, ezzel is nagy szerepe volt a rendszeres meteorológiai mérések és módszerek elterjesztésében, a több mint 200 állomásból álló itáliai meteorológiai hálózat kiépítésében. 1872-tól földmágneses méréseket is végzett. A csillagászati fényképezés egyik korai alkalmazója, 1887-ben szerepe volt az ég nemzetközi fotografikus térképezése megszervezésében. 1890-től a Vatikán csillagvizsgálójának vezetője. Az Accademia dei Nuovi Lincei elnökévé választották. (Bartha Lajos)

Denza, Francesco
Web dokumentumok

2024.
jún. 7.
Doob, Joseph Leo halálának 20. évfordulója
Cincinnati, Ohio, USA, 1910. febr. 27. - Clark-Lindsey Village, Urbana, Illinois, 2004. jún. 7.

Amerikai matematikus
A Harvard egyetemen szerzett Ph.D. fokozatot 1932-ben. Néhány év posztdoktori kutatás után 1935-ben a University of Illinois munkatársa lett, itt dolgozott 1978-ban történt nyugdíjazásáig. Első doktorandusa Paul Halmos volt. Aktív kutató maradt nyugdíjas korában is. Valószínűségszámítással és matematikai statisztikával foglalkozott, a modern valószínűségszámításnak Kolmogorov mellett egyik megalapozója lett. Legjelentősebb eredményeit a valószínűségszámítás alapjai mellett a sztochasztikus folyamatok, ezen belül a martingálelmélet és a Markov-folyamatok elméletében érte el. Sztochasztikus folyamatokról írt könyve a terület alapművének számít. Az American Mathematical Society Doob tiszteletére róla elnevezett díjat alapított 2005-ben.

Doob, Joseph Leo
Web dokumentumok

2024.
jún. 7.
Turing, Alan Mathison halálának 70. évfordulója
London, 1912. jún. 23. - Wilmslow, Cheshire, 1954. jún. 7.

Angol matematikus
A Cambridge-i Királyi Kollégiumba iratkozott be, G. H. Hardy is a tanára volt. Főként a kvantummechanika, a logika és a valószínűségszámítás érdekelte. 1936 és 1938 között Ph.D. fokozatot szerzett a Princeton Egyetemen, ahol Alonzo Church volt a tanára. 1936-ban kidolgozta a Turing-gép fogalmát a matematikai számítási eljárások, algoritmusok precíz leírására. Ezzel megvetette az absztrakt automaták elméletének alapjait. 1939-ben hazatért Cambridge-be, előadásokat hallgatott Ludwig Wittgensteintől a matematika alapjairól. A 2. világháború alatt nagy eredményeket ért el a német rejtjelkódok (Enigma) feltörésében. 1945 és 1948 között a Nemzeti Fizikai Laboratóriumban, az ACE (Automatic Computing Engine) programon dolgozott és elméleti munkákat publikált programozásról, neurális hálókról, mesterséges intelligenciáról. 1949-ben a Manchesteri Egyetem számítástechnikai laboratórium igazgatójának nevezték ki, ahol a legkorábbi igazi számítógépek egyikének, a Manchester Mark 1-nek a szoftverén dolgozott. 1952-től 1954-ben a biomatematika foglalkoztatta.

Turing, Alan Mathison
Web dokumentumok

2024.
jún. 6.
Kvassay Jenő halálának 105. évfordulója
Buda, 1850. jún. 5. - Budapest, 1919. jún. 6.

Vízmérnök
Gépészmérnöki tanulmányait Magyaróvárott kezdte, majd Németország és Franciaország főiskoláin mezőgazdasági és vízépítési tanulmányokkal egészítette ki. Több állam vízügyi szolgálatával ismerkedett meg. Magyarországra visszatérve 1878-ban megbízást kapott az általa javasolt mezőgazdasági vízügyi szolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére, majd vezetésére. 1889-ben létrehozta a vízügyi igazgatás egységes irányítására az Országos Vízépítészeti és Talajjavítási Hivatalt (később Országos Vízépítési Igazgatóság) amit 1918-ig, nyugalomba vonulásáig vezetett. Legjelentősebb eredménye a kultúrmérnöki intézmény megszervezése volt. Az ő nevéhez fűződnek vízjogi, halászati törvények megalkotásai, a Balatoni Kikötők Felügyelőségének felállítása, valamint a Soroksári Duna-ág csatornázásának és a Budapest - Csepeli Nemzeti és Szabadkikötő építésének megkezdése. Vízgazdálkodási, folyószabályozási és mezőgazdasági vízépítési szakirodalmi munkássága jelentős. A víziutak fejlesztése érdekében kifejtett munkásságáért Wahrmann-díj kitüntetésben részesült. A Budapesti-Csepeli Kikötő zárt medencéjének bejárati zsilipjét Kvassay-zsilipnek nevezték el és emléktáblával jelölték meg.

Kvassay Jenő
Web dokumentumok

2024.
jún. 6.
Bánki Donát születésének 165. évfordulója
Bakonybánk, 1859. jún. 6. - Budapest, 1922. aug. 1.

Gépészmérnök, feltaláló, egyetemi tanár
A budapesti műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. Az egyetemen 1879-80-ban a műszaki mechanika tanszéken tanársegéd volt, majd 1899-től haláláig a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora. Munkássága szorosan összekapcsolódott Csonka Jánossal, akivel együtt 1890-re kifejlesztették az ún. Bánki-Csonka motort. 1893-ban Csonka Jánossal együtt szabadalmaztatta a fúvókás benzinkarburátort (porlasztót). 1894-ben szabadalmaztatta az első nagynyomású robbanómotort, a Bánki-motort. Az általa 1917-ben feltalált Bánki-turbina új utakat nyitott a törpe vízierőművek fejlesztésében. 1918-ban nagyszabású tervet dolgozott ki a Vaskapu vízierejének hasznosítására. A Pallas Nagy Lexikon szerzőinek egyike volt 1893-tól. 1911-től az MTA tagja.

Bánki Donát
Web dokumentumok

2024.
jún. 6.
Fasching Antal születésének 145. évfordulója
Temesvár, 1879. jún. 6. - Budapest, 1931. okt. 12.

Mérnök, geodéta, műegyetemi magántanár
Mérnöki diplomáját 1902-ben, műszaki doktori oklevelét 1906-ban szerezte. 1902-től a műegyetemen a geodézia tanszéken tanársegéd, majd adjunktus. 1906-tól az Állami Háromszögelő Hivatalban mérnök. A tudományos és gyakorlati geodézia minden területét művelte. Az elsők között ismerte fel és propagálta az Eötvös-féle ingamérések geodéziai jelentőségét. Újjászervezte a magyarországi geodéziai felmérést, kidolgozta a kataszteri felmérés új hengervetületi módszerét, több új földmérési műszert szerkesztett. Hivatali szabályzatokat, szakkönyveket írt, előadásokat tartott országszerte. Elnyerte a Mérnökegyleti aranyérmet és a Hollán-pályadíjat. 1919 után nyugdíjazták, el kellett hagynia az országot. Emigrációja alatt is kapcsolatot tartott a geodézia tudósaival világszerte. Hazatérve, a katonai Állami Térképészet tudományos főmunkatársaként dolgozott haláláig. A róla elnevezett emlékérem és az Országházzal szemben, a Földművelésügyi Minisztérium árkádsorában állított szobra is őrzi emlékét.

Fasching Antal
Web dokumentumok

2024.
jún. 6.
Álgyay Hubert Pál születésének 130. évfordulója
Szeged, 1894. jún. 6. - Budapest, 1945. aug. 27.

Mérnök, műegyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. Diplomája megszerzése után a műegyetem I. sz. hídépítéstani tanszék tanársegéde, majd adjunktusa lett. A műszaki tudományok doktora oklevelet 1924-ben szerezte meg. 1926-tól a kereskedelmi- és közlekedésügyi minisztériumban dolgozott. 1934-től a dunai hídépítési szakosztály élére kapott kinevezést, majd a közlekedésügyek államtitkárának nevezték ki. Ő tervezte a Petőfi-hidat, irányította a Margit-híd kiszélesítésének munkálatait és az óbudai híd tervezését. 1935-37 között a Fővárosi Közmunkatanács elnöke, 1937-től műegyetemi magántanár. 1941-től az I. sz. hídépítéstani tanszék ny. r. tanára lett. Szakirodalmi munkássága is igen jelentős.

Álgyay Hubert Pál
Web dokumentumok

2024.
jún. 6.
Mátrainé Zemplén Jolán halálának 50. évfordulója
Budapest, 1911. jún. 11. - Budapest, 1974. jún. 6.

Fizikatörténész, műegyetemi tanár
Zemplén Győző fizikus legfiatalabb gyermeke. Öt éves volt, amikor apja elesett az első világháborúban. Matematika-fizika szakos tanári oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte 1935-ben, 1936-os doktori disszertációjához vezető kutatásait a műegyetem fizika tanszékén végezte. Első tudománytörténeti munkája, "A háromezer éves fizika" 1945-ben jelent meg. 1950-től minisztériumi előadóként szovjet fizikusok (Ginzburg, Papalekszi) színvonalas egyetemi tankönyveinek hazai kiadását gondozta. Közben Gyulai Zoltán mellett dolgozott az akkoriban kettévált műegyetem kísérleti fizika tanszékén. Ennek vezetőjévé nevezték ki 1967-ben, miután előzőleg megvédte akadémiai doktori disszertációját. Egyidejűleg megkapta egyetemi tanári kinevezését, ő lett Magyarország első női fizikaprofesszora. Tudománytörténeti kutatásai középpontjában a magyarországi fizika korai története állt, kutatási eredményeit több könyvben összegezte. Halála után az MTESZ Zemplén Jolán emlékérmet alapított fiatal tudománytörténészek munkájának elismerésére. (Dr. Radnai Gyula)

Mátrainé Zemplén Jolán
Web dokumentumok

2024.
jún. 6.
Révész Pál születésének 90. évfordulója
Budapest, 1934. jún. 6. - Budapest, 2022. nov. 14.

Matematikus
1957-ben szerzett alkalmazott matematikus oklevelet az ELTÉ-n, és a Valószínűség-számítási Tanszékén lett oktató. 1964-től 1987-ig a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutatóintézetének (ma Rényi Intézet) tudományos munkatársa volt. 1987-től 1997-ig a budapesti, 1985-től 1997-ig pedig a bécsi műegyetemeken is tanított. Több hazai és nemzetközi tudományos szervezet munkájában is aktívan részt vett; a nyolcvanas évektől az MTA rendes tagja. Jelentősek a szochasztikus folyamatok úgynevezett erős approximációjával, valamint a valószínűség-sűrűségfüggvény becslésével kapcsolatos eredményei. (Hujter Mihály)

Révész Pál
Web dokumentumok

2024.
jún. 6.
Cesalpino, Andrea (Caesalpinus, Andreas) születésének 505. évfordulója
Arezzo, Toscana (ma Olaszország), 1519. jún. 6. - Róma, 1603. febr. 23.

Itáliai orvos, filozófus, botanikus, egyetemi tanár
Cesalpino követte tanárát, Luca Ghinit a Pisai Egyetem orvosprofesszorának és az egyetemi botanikus kert igazgatójának tisztében. 1592-tôl VIII. Kelemen pápa orvosa volt, és a római Sapienza Egyetemen tanított. Anatómiai és a vér élettani szerepével kapcsolatos munkái alapján William Harvey munkásságának elôfutáraként tisztelik. Filozófiai és elméleti szempontokon nyugvó egységes alapelvek alapján kísérelte meg a növények rendszerezését, szemben az ábécésorrend vagy gyógyhatás szerinti osztályozásokkal. Munkássága hozzájárult a növénytannak mint független tudományágnak a kialakulásához.

Cesalpino, Andrea (Caesalpinus, Andreas)
Web dokumentumok

2024.
jún. 6.
Brücke, Ernst Wilhelm von születésének 205. évfordulója
Berlin, Németország, 1819. jún. 6. - Bécs, Ausztria, 1892. jan. 7.

Német fiziológus, orvos
Orvostudományt tanult Berlinben, ahol Johannes Müller tanítványaként vált az élettan szakértőjévé. 1849-től 1891-ig a Bécsi Egyetemen volt az élettan professzora. Sokat tett a fizikai és kémiai módszerek meghonosításáért, valamint az állatkísérletek elterjesztéséért az orvosi kutatásokban. Tanulmányozta a vázizom szerkezetét, a látást és a beszéd mechanizmusát. Érdeklődött a művészetek iránt is, és írása jelent meg a látás élettana és a festészet közötti összefüggésről. Emil Du Bois-Reymond-dal, Carl Ludwig-gal és Hermann von Helmholtz-cal 1847 körül nekilátott egy új, szigorúan a fizikára és kémiára alapozott biológia kifejlesztésének. Nagy hatásuk volt az elméleti és gyakorlati orvostudományra.

Brücke, Ernst Wilhelm von
Web dokumentumok

2024.
jún. 6.
Krönig, August Karl halálának 145. évfordulója
Schildesche, Brandenburg (ma Bielefeld egyik városrésze), 1822. szept. 20. - Berlin, 1879. jún. 6.

Német fizikus
1856-ban elsőként ő dolgozta ki a kinetikus gázelméletet, majd 1867-ben Rudolf Clausius német fizikus a maga hasonló teóriáját. Ez volt az első fizikai elmélet, amely számottevő kvantitatív sikereket ért el az anyag makroszkopikus tulajdonságainak az anyag atomos szerkezetére való visszavezetésével. A gázrészecskéket rugalmas golyóknak képzelték el, melyek egyenes vonalban mozognak, amíg egymással vagy a tartály falával nem ütköznek. A teória jól magyarázza a gáztörvényeket, a hőmérséklet, nyomás és térfogat összefüggéseit. Az elméletet - amely a statisztikus mechanika előfutára - részleteiben Maxwell és Boltzmann dolgozta ki.

Web dokumentumok

2024.
jún. 6.
Dausset, Jean Baptiste Gabriel Joachim halálának 15. évfordulója
Toulouse, Franciaország, 1916. okt. 19. - Palma de Mallorca, Spanyolország, 2009. jún. 6.

Francia immunológus, immungenetikus, Nobel-díjas
A Párizsi Orvosi Egyetemen végzett, majd itt is tanított. Transzplantációs központot, valamint az emberi genomot kutató intézetet alapított. 1952-ben az emberi vérben több mint 30 marker (megkülönböztető jegy) létezésére mutatott rá. 1958-ban fedezte fel a humán leukocita antigén (HLA) rendszert, amely lehetővé tette az orvosoknak, hogy szervátültetések előtt a donor és a befogadó összeférhetőségét a sejtfelszíni fehérjék ellenőrzésével megállapítsák. Dausset a szervátültetéseket megalapozó kutatások, valamint a humán genom feltérképezésének úttörője. 1980-ban kapott orvosi Nobel-díjat az amerikai George D. Snell és Baruj Benacerraf társaságában az immunológiai reakciókat szabályozó, genetikailag meghatározott sejtfelszíni szerkezetek tanulmányozásában elért eredményeiért. 1981-től az MTA tiszteleti tagja.

Dausset, Jean Baptiste Gabriel Joachim
Web dokumentumok

2024.
jún. 5.
Gombás Pál születésének 115. évfordulója
Selegszántó, 1909. jún. 5. - Budapest, 1971. máj. 17.

Fizikus, egyetemi tanár
A budapesti tudományegyetemen szerzett oklevelet 1932-ben, majd Ortvay Rudolf tanársegédje lett az elméleti fizikai tanszéken. 1939-től a szegedi egyetemen rk. tanár, 1941-től a kolozsvári egyetem, 1944-től a budapesti műszaki egyetem ny. r. tanára volt. 1945-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1946-ban rendes tagjává választották. 1947-ben az USA-ba távozott, 1948-ban azonban onnan hazatért, és haláláig a műszaki egyetem fizika tanszékét vezette. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnökségének tagja volt, 1948-58 között az MTA alelnöke. Legjelentősebb eredményeit a kvantummechanikai többtestproblémának és alkalmazásainak területén érte el. Az atom statisztikus elmélete területén kidolgozott modelljét a szakirodalom Thomas-Fermi-Dirac-Gombás-modell-ként idézi. Több mint 130 dolgozatot és 12, részben idegen nyelvű könyvet írt. Szerkesztette az Acta Physica, és a Physics Letters folyóiratokat. Két ízben tüntették ki Kossuth-díjjal, 1948-ban és 1950-ben.

Gombás Pál
Web dokumentumok

2024.
jún. 5.
Richter Richárd halálának 45. évfordulója
Miskolc, 1920. máj. 8. - Miskolc, 1979. jún. 5.

Bányamérnök, egyetemi tanár
Bányamérnöki oklevelét a műegyetem soproni bányamérnöki karán szerezte 1942-ben, ahol 1947-ig a geodéziai és bányaméréstani, majd a mechanikai tanszéken adjunktusként oktatott. 1948-52-ben a borsodi és az ózdi bányakerületekben üzemvezető. Tervei szerint fejlődött nagyüzemmé a farkaslyuki szénbányászat, és megvalósult a vízdús homokok alatti fejtési rendszer Égercsehiben. 1964-től egyetemi tanár a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem bányaműveléstani tanszékén. 1971-1978 között a földtan teleptani tanszéket vezette. Tudományos és oktatói tevékenysége a kőzet- és talajmechanikára, a biztosítószerkezetek mechanikájára és a műszaki földtan egyéb területeire terjedt ki. Kezdeményező szerepe volt az egyetemi bányamérnöki továbbképző tanfolyamok beindításában.

Richter Richárd
Web dokumentumok

2024.
jún. 5.
Bodolai István halálának 45. évfordulója
Köröm, 1923. febr. 23. - Budapest, 1979. jún. 5.

Meteorológus
Az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárási osztály, majd az Előrejelző- és Kutatófőosztály vezetője, a Központi Előrejelző Intézet igazgatója. A zivatarok meteorológiai tényezőinek és előrejelzési lehetőségének tanulmányozása terén alapvető munkát végzett, a front- és örvényképződés hidrodinamikai elméletének kifejtésével szerzett akadémiai doktori címet. A dinamikus meteorológia kérdése és az ún. mezoszinoptika egész életén át foglalkoztatták. Kezdeményezésére alakult az OMSz Hidrometeorológiai szolgálata. 1953-tól tevékenyen részt vett az ELTE meteorológus-képzésében, a dinamikus és szinoptikus meteorológia oktatásával. Több ilyen tárgyú könyv és jegyzet szerzője. Az MTA Meteorológiai Bizottságának elnökhelyettese, a szocialista országok légkörtani kutatásait koordináló bizottság elnöke. A Steiner Lajos emlékéremmel jutalmazták. Sikeres kutatásaihoz jelentősen hozzájárult felesége, B. Jakus Emma (sz. Nógrádverőce, 1927. okt. 29.), több munkájuk közösen jelent meg. (Bartha Lajos)

Bodolai István
Web dokumentumok

2024.
jún. 5.
Rudnyánszky Pál születésének 100. évfordulója
Miskolc, 1924. jún. 5. - 2014. máj. 26.

Építészmérnök
1949-ben szerzett építészmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen. Kivitelezői majd műszaki fejlesztési tevékenységet végzett a volt ÉVM és a volt Nehézipari Minisztérium vállalatainál. Tevékenységei köréből nagy fontosságú az energiatakarékosságot biztosító hőszigetelő anyaggyártó beruházások létesítése volt. Az építőipari kivitelezés és anyaggyártási tevékenysége mellett tudományos munkássága a könnyűbeton-, hő-, hang-, és vízszigetelő termékek fejlesztésére irányult. A magyar perlitkőzet ipari méretű alkalmazásába vételében 1958 óta tevékenyen közreműködött és a hazai perlit komplex hasznosítása fejlődését aktívan előmozdította. 1998-ban a Nemzetközi Perlit Intézet (USA) tiszteletbeli tagjává választotta. Alapító tagja volt az Építéstudományi Egyesületnek, társelnöke a Szilikátipari Tudományos Egyesületnek.

Rudnyánszky Pál
Web dokumentumok

2024.
jún. 5.
Wantzel, Pierre Laurent születésének 210. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1814. jún. 5. - Párizs, 1848. máj. 21.

Francia matematikus
Párizsban az École Polytechnique-en és az École Normale-on tanult. 1838-ban az École Polytechnique-en az analízis tanára lett, majd különböző párizsi intézményekben oktatott matematikát. Jelentős eredményeként 1837-ben bebizonyította, hogy a kocka megkétszerezése és a szögharmadolás nem végezhető el csupán körző és vonalzó használatával. Ezt előtte Carl Friedrich Gauss kimondta, azonban bizonyítás publikálása nélkül. 1845-ben pontosabb bizonyítást adott az Abel-Ruffini-féle, magasabbfokú egyenletek megoldására vonatkozó tételre. Fontos eredményeket ért el gázok áramlásával kapcsolatban is, nevét viseli a Saint-Venant-Wantzel-formula. Fiatalon halt meg.

Web dokumentumok

2024.
jún. 5.
Adams, John Couch születésének 205. évfordulója
Laneast, Cornwall, Anglia, 1819. jún. 5. - Cambridge, Cambridgeshire, 1892. jan. 21.

Angol matematikus és csillagász
Cambridge-ben tanult, a St Johns's College-ben, ösztöndíjasként. Még diákkorában, 1845-ben kiszámította a Naprendszer feltételezett új bolygójának, a Neptunusznak helyét és tömegét, magyarázatot keresve az Uránusz keringési pályája és a Kepler és Newton törvényei közötti ellentmondásra. Eredményeiről tájékoztatta a kor két neves angol csillagászát, akik azonban nem segítették az eredmények közzétételét, így azok ismeretlenek maradtak. Ugyanebben az időben, tőle függetlenül hasonló számításokat végzett Le Verrier is, aki elküldte számításait a berlini obszervatóriumba, s a Neptunuszt ezek alapján fedezte fel Galle 1846. szeptember 23-án. 1858-ban a St Andrews Egyetem (Fife, Skócia) matematikaprofesszora, 1859-ben a Cambridge-i egyetemen a csillagászat és geometria professzora lett, majd 1861-ben a Cambridge-i obszervatórium igazgatójává nevezték ki. Fontos eredményeket ért el a meteorrajok és üstökösök közötti kapcsolat tisztázásában. Kimutatta, hogy a 33 évente, november 13. körül jelentkező Leonida-meteorraj az 55P Tempel-Tuttle üstökösből ered. Elnyerte a Királyi Asztronomiai Társaság Aranyérmét. Egy holdkráter viseli a nevét. A Neptun legkülső ismert gyűrűje is róla kapta a nevét. Az Adams díjat a Cambridge-i Egyetem az ő felfedezésének emlékére alapította.

Adams, John Couch
Web dokumentumok

2024.
jún. 4.
Rombauer Emil születésének 170. évfordulója
Szklenó, 1854. jún. 4. - Budapest, 1914. jan. 12.

Természettan- és vegytantanár, tankerületi főigazgató
Egyetemi tanulmányait a stuttgarti műegyetemen, a tübingai és budapesti tudományegyetemeken végezte. Bölcseletet és természettudományokat hallgatott. Kémiából és természettanból tett tanári vizsgát. 1880-82-ben tanársegédként működött a budapesti műegyetem kísérleti természettani tanszékén, 1881-85 között tanár volt a selmecbányai evangélikus főgimnáziumban. 1885-ben az újonnan alapítandó brassói állami főreáliskola megszervezésére, majd igazgatására kapott megbízást. 1905-ben a budapesti V. kerületi állami főreáliskola igazgatójává nevezték ki. Pályája során elnyerte a címzetes tankerületi főigazgató címet. Az országos közoktatásügyi tanács tagja és az országos középiskolai tanáregyesület alelnöke volt.

Web dokumentumok

2024.
jún. 4.
Scherf Emil születésének 135. évfordulója
Trento, 1889. jún. 4. [1883.] - Budapest, 1967. júl. 14.

Vegyészmérnök, hidrogeológus
A budapesti műegyetemen vegyészmérnöki oklevelet szerzett 1911-ben, majd ugyanott az agrokémiai tanszéken dolgozott az 1. világháború kitöréséig. 1920-ban került a Magyar Királyi Földtani Intézetbe, ahol Treitz Péter mellett dolgozott. 1924-ben a budapesti Tudományegyetemen földtanból szerzett doktori fokozatot, majd Rockefeller-ösztöndíjat kapott s két és fél évig a zürichi Műegyetemen dolgozott. A Földtani Intézetbe tért vissza és itt dolgozott főgeológusként nyugdíjba vonulásáig. Foglalkozott a magyar medence negyedkori földtani történetével. 1939-től a kárpáti duzzasztógátak műszaki geológusa. Külföldön is nagy feltűnést keltett komplex geológiai, kőzetkémiai kutatási módszereivel és eredményeivel. Kutatási eredményeinek érvényességét a legújabb vizsgálatok is igazolták.

Scherf Emil
Web dokumentumok

2024.
jún. 4.
Bor Pál születésének 105. évfordulója
Szentes, 1919. jún. 4. - Szeged, 2004. ápr. 24.

Fizikus, középiskolai és főiskolai tanár
Hódmezővásárhelyen érettségizett, majd Szegeden, az Eötvös Loránd Kollégium tagjaként végezte el az egyetem matematika-fizika tanári szakát. 1944-től 1956-ig tanított az orosházi evangélikus gimnáziumban, közben néhány évig szakfelügyelőként dolgozott, miközben a tankönyvírás töltötte ki minden szabadidejét. 1956-ban családjával Szegedre költözött és a tanárképző főiskola fizika tanszékének adjunktusa, docense majd tanára lett. Hőtan jegyzetét az ország minden tanárképző főiskoláján előszeretettel használták. A tanárképzés megszállottja volt, tanítványai féltő szeretettel vették körül. 1981-ben vonult nyugdíjba. Gyermekeit is a természettudomány megbecsülésére nevelte, egyik fia Bor Zsolt fizikus, akadémikus lett. (Dr. Radnai Gyula)

Bor Pál
Web dokumentumok

2024.
jún. 4.
Rabár Ferenc születésének 95. évfordulója
Budapest, 1929. jún. 4. - Budapest, 1999. dec. 12.

Közgazdász, egyetemi tanár
Kereskedelmi főiskolán szerzett diplomát. 1964-től tanított, először a Műszaki Egyetemen lineáris programozást, utána a Közgazdasági Egyetemen, ahol az elektronikus számítógépek alkalmazását, gazdasági rendszerek digitális szimulációját, és ökonometriát oktatta. 1965-80 között a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Információfeldolgozási Laboratóriumának (INFELOR) igazgatója volt. 1965-ben Oxfordban, 1968-1969-ben és 1971-ben az USA-ban egyetemek előadója volt. 1975-80, majd 1985-87 között ismét a Bécs melletti Laxenburgban (Ausztria) a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézetben volt a mezőgazdasági program vezetője. Onnan visszatérve megint a Közgazdasági Egyetemen tanított. Az első szabad választásokat követően 1990 májusában megalakult Antall-kormányban pártonkívüliként lett pénzügyminiszter, s ezt a tisztséget az év decemberéig látta el. 1993-1999 között ismét a Budapesti Közgazdasági Egyetem tanára volt.

Rabár Ferenc
Web dokumentumok

2024.
jún. 4.
Gutenberg, Beno születésének 135. évfordulója
Darmstadt, Németország, 1889. jún. 4. - Pasadena, California, USA, 1960. jan. 23.

Német-amerikai geofizikus, szeizmológus
Göttingenben szerzett doktorátust geofizikából 1911-ben. Emil Wiechert mellett a szeizmológiában ért el fontos eredményeket. Kettejükről nevezték el a földmagot és földköpenyt elválasztó réteget. Az 1. világháborúban katonai szolgálatot teljesített, a világháború után több pályázat ellenére sem sikerült komolyabb egyetemi pozíciót szereznie. A családi gyár vezetése mellett foglalkozott szeizmológiával. 1926-ban a frankfurti egyetemen kapott alacsonyabb beosztású oktatói megbizatást. 1930-ban elfogadta a California Institute of Technology (Caltech) meghívását Pasadena-ba. Charles Francis Richterrel együtt végzett kutatásokat a földrengési hullámok terjedésére és a Föld belső felépítésére vonatkozóan. Richterrel együttműködött a Richter-skála kidolgozásában. A Caltech-et a világ vezető szeizmológiai központjává tette. Fontos a földrengésekre vonatkozó, általuk kimondott Gutenberg-Richter törvény. (Bartha Lajos)

Gutenberg, Beno
Web dokumentumok

2024.
jún. 3.
Liszkay Gusztáv halálának 135. évfordulója
Derencsény, 1843. aug. 2. - Selmecbánya, 1889. jún. 3.

Bányamérnök, szakíró
1866-ban a selmeci akadémián szerzett oklevelet bányászat-kohászat szakon. Fél évtizedig a bánsági vasművekben teljesített szolgálatot. 1871-ben visszatért Selmecbányára, ahol haláláig tevékenykedett. Először a bányaigazgatóságnál volt fogalmazó, majd 1873-ban a selmeci bányaiskola szervezésével, illetve igazgatásával bízták meg. 1872 és 1880 között meghívott segédtanárként az akadémián is előadta az iránytant, valamint a hivatalszervezés és szabványtant. A magyar szaknyelv területén kifejtett tevékenysége jelentős. Tanulmányai főként a Bányászati és Kohászati Lapokban és a Földtani Közlönyben jelentek meg. Tagja volt a Selmeci Orovosok és Természetvizsgálók Társaságának, valamint a Magyarhoni Földtani Társulat selmecbányai részlegének.

Liszkay Gusztáv
Web dokumentumok

2024.
jún. 3.
Kordina Zsigmond halálának 130. évfordulója
Nowy Sacz, Lengyelország, 1848. febr. 1. - Graz, 1894. jún. 3.

Gépészmérnök
Lakatosmesterből, ill. vasmunkásból lett mérnök. Az Osztrák Államvasutak gépgyárában Ch. Haswell lokomotívszerkesztő mellett képezte magát rajzolóvá, majd szerkesztőmérnökké. 1881-ben nevezték ki főmérnöki beosztásban a MÁVAG lokomotívosztályába a szerkesztőiroda főnökévé. E beosztásában ő teremtette meg a hazai mozdonygyártást. A növekvő üzemi követelményeknek mindenben megfelelő újszerű szerkezeti megoldású mozdonyaival - elsősorban a kompaund lokomotívokkal - nemzetközi elismerést vívott ki a magyar gépgyártásnak. Munkássága elismeréséül a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyár (MÁVAG) helyettes igazgatójává nevezték ki.

Kordina Zsigmond
Web dokumentumok

2024.
jún. 3.
Békésy György születésének 125. évfordulója
Budapest, 1899. jún. 3. - Honolulu, 1972. jún. 13.

Magyar születésű biofizikus, Nobel-díjas
Vegyészmérnöki diplomáját Svájcban szerezte, de Magyarországon, Tangl Károlynál doktorált kísérleti fizikából. Utána a Postakísérleti Állomáson kezdett dolgozni, ahol a telefonon keresztüli hangátvitel javítása volt a feladata. Ezért kezdett érdeklődni az emberi hallószerv működése iránt. Miután megtanulta az erre vonatkozó elméleteket, kísérleti kutatásba kezdett az elméletek ellenőrzésére, majd korrigálására. 1940-ben a tudományegyetem II. sz. Fizikai Intézetének vezetésére kérték fel, de megtarthatta mellette a Postakísérleti Állomáson betöltött vezető kutatói állását. A háború alatt az Állomást lebombázták, ezután az értékes egyetemi eszközöket igyekezett menteni. A háború után először Stockholmban fejlesztett ki egy audiométert, majd a Harvard Egyetemen tett tanulmányútján folytatta Budapesten megkezdett halláskutatásait. 1949-ben itthon disszidenssé nyilvánították és kizárták arról a Magyar Tudományos Akadémiáról, melynek nagyjutalmát nyerte el 1946-ban. Soha többé nem tért vissza Magyarországra. 1961-ben kapta meg az orvosi-élettani Nobel-díjat "a fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért". Életének utolsó éveit Honoluluban töltötte az ottani egyetemen, ahol kutatási témáját kiszélesítve, általában az emberi érzékelés kutatásával foglalkozott. (Dr. Radnai Gyula)

Békésy György
Web dokumentumok

2024.
jún. 3.
Gregory, David születésének 365. évfordulója
Aberdeen, Skócia, 1659. jún. 3. - Maidenhead, Anglia, 1708. okt. 10.

Skót matematikus, csillagász
James Gregory unokaöccse volt. Az Aberdeen-i egyetemen tanult 1671-1675-ig. Nagybátyjának halála után hosszan tanulmányozta annak irathagyatékát. Egyetemi tanulmányai után több országban utazott, majd visszatért Skóciába. 1683-ban kinevezték a matematika professzorának az edinburgh-i egyetemen, arra a tanszékre, amelynek korábban James Gregory volt a tanára. David Gregory elsőként oktatta Newton tanait egyetemi előadásban. 1690-ben a skóciai nyugtalan politikai és vallási helyzet miatt Angliába ment, ahol Isaac Newton támogatásával 1691-ben a csillagászat professzorává nevezték ki az oxfordi egyetemen. Ugyanebben az évben tagja lett a Royal Society-nek. Matematikát, fizikát, csillagászatot oktatott, fontos könyvei jelentek meg az optika és csillagászat tárgykörében. Halley-vel dolgozott Apollonius a kúpszeletekről szóló művének kiadásán, amely csak halála után jelent meg 1710-ben.

Gregory, David
Web dokumentumok

2024.
jún. 3.
Pitt, Harry Raymond, Sir születésének 110. évfordulója
Greets Green, West Bromwich, Anglia, 1914. jún. 3. - Derby, 2005. okt. 8.

Brit matematikus
Ösztöndíjjal tanult a Cambridge-i egyetemen, itt doktorált 1938-ban. A 2. világháború alatt a brit légügyi minisztérium számára operációkutatási vizsgálatokat végzett, a német tengeralattjárók elhárításának optimális stratégiáját dolgozta ki. 1945-ben a Queen's University Belfast matematikaprofesszora lett. 1950-től a Nottingham-i egyetem professzora volt, majd 1964-től 1979-ig a Reading-i egyetem professzora, később rektorhelyettese is lett. Szakterülete a valószínűségszámítás volt, legfőbb eredményeit a mértékelméletben és a Tauber-típusú tételekkel kapcsolatban érte el. Több tankönyve jelent meg. 1957-ben Royal Society tagjának választották meg, 1978-ban lovagi címet kapott.

Pitt, Harry Raymond, Sir
Web dokumentumok

2024.
jún. 1.
Felletár Emil születésének 190. évfordulója
Tapolca, 1834. jún. 1. - Budapest, 1917. febr. 5.

Gyógyszerész, vegyész, egyetemi magántanár
1862-ben a budapesti egyetemen gyógyszerészdoktorrá avatták. 1863-ban a törvényszéki és rendőrségi vegytan magántanára. 1869-1879-ig a kémiai technológia előadója a Kereskedelmi Akadémián. 1871-ben országos vegyész. 1883-tól az Országos Művegyészeti Intézet vezetője. A második gyógyszerész volt hazánkban, akit a budapesti egyetemen doktorrá avattak. A törvényszéki toxikológia klasszikusnak elismert művelője, hazai megteremtője.

Felletár Emil
Web dokumentumok

2024.
jún. 1.
Scherffel Aladár halálának 85. évfordulója
Igló, 1865. febr. 18. - Tihany, 1939. jún. 1.

Mikrobiológus, algológus, botanikus, könyvtáros
A budapesti, grazi és innsbrucki egyetemeken tanult. Az innsbrucki egyetem Növénytani Intézet asszisztense, majd Iglón élt és botanikai, ill. algológiai kutatásokkal foglalkozott. 1919-ben Gödöllőn telepedett le, közben rövidebb-hosszabb időt kutatási célokkal Budapesten, Bécsben és Berlinben töltött, majd a helgolandi és a rovignói zoológiai állomás vendégkutatója volt. 1928-1939-ig a tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet könyvtárosa. 1932-1939-ig a szegedi Ferenc József Tudományegyetem c. ny. rk. tanára. A Szepesség gomba- és moszatflóráját tanulmányozta, majd az alsóbb rendű gombákat és algákat, ill. a mikroszkopikus szervezeteket kutatta. Róla nevezték el a Scherffeliát, a zöldmoszatok Volvocales csoportjának egyik genuszát. 1927-től az MTA tagja.

Scherffel Aladár
Web dokumentumok

2024.
jún. 1.
Győri Dániel születésének 100. évfordulója
Kosd, 1924. jún. 1. - Keszthely, 2012. aug. 6.

Vegyész
Szakmai pályafutását a MTA TAKI Talajtani Osztályán kezdte, Stefanovits Pál munkatársaként. 1964-ben került Keszthelyre, ahol ezután élete végéig dolgozott, oktatott, kutat ott. Oktatási tevékenysége során jelentős eredményeket ért el mind az alapfokú, mind a doktori és szakmérnöki képzésben, részt vállalt a talajtan, talajjavítás, agrokémia tárgyak tematikájának kidolgozásában, szakvezetői teendőket látott el dombvidéki melioráció, talajerő-gazdálkodás, növényvédelem és agrokémia témakörökben. Tudományos munkássága során kezdetben talajfizikával, majd később talajkémiával foglalkozott. Fő kutatási területe a mikroelemek szerepe a növénytáplálásban, a talajtermékenység, a bio-geokémiai körforgalom alakulásában. A mikroelemek kutatásával eltöltött évtizedek alatt a hazai és nemzetközi szakmai körökben nagy elismertséget szerzett. Tudományos munkásságát közel száz magyar és idegen nyelvű publikáció jelzi. (Szabóné Kele Gabriella)

Győri Dániel
Web dokumentumok

2024.
jún. 1.
Helly, Eduard születésének 140. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1884. jún. 1. - Chicago, Illinois, USA, 1943. nov. 28.

Osztrák matematikus
Bécsben végezte az egyetemet és szerzett Ph.D. fokozatot 1907-ben. A matematika területén dolgozott, majd az első világháborúban orosz fogságba esett és csak 1920-ban tért vissza Bécsbe. Nem tudott matematikusként elhelyezkedni, ezért banktisztviselőként és biztosítási matematikusként dolgozott 1938-ig, amikor emigrálni kényszerült az Egyesült Államokba. Ott különféle matematikával összefüggő pozíciókban dolgozott. A konvex geometria egyik alapvető tétele a Helly-tétel. A funkcionálanalízis egyik úttörője.

Helly, Eduard
Web dokumentumok

2024.
jún. 1.
Forssmann, Werner Theodor Otto (Forßmann) halálának 45. évfordulója
Berlin, Németország, 1904. aug. 29. - Schopfheim, 1979. jún. 1.

Német orvos, sebész, urológus, Nobel-díjas
A berlini egyetemen végzett. Elsőként végezte el az emberi szív szondázását, mégpedig sajátmagán. A Berlin melletti Eberswalde kórházában volt fiatal sebész, amikor könyökvénáján keresztül katétert vezetett fel saját szívkamrájába, s ezt röntgenkészülék segítségével ellenőrizte. Kísérletét 1925-ben a Klinische Wochenschrift-ben "A jobb szívkamra szondázása" címmel publikálta is. A továbbiakban állatkísérletekben folytatta a szívkatéterezést. Korának szakemberei azonban nem ismerték fel a kísérletek jelentőségét. Ezért elhagyta a sebészeti klinikát és urológus lett. Berlinben, Mainzban, Drezdában dolgozott, a 2. világháborúban amerikai fogságba került. 1950-től Bad Kreuznach-ban az urológiai osztály vezetője volt. A szívkatéterezés gyakorlatban alkalmazható módszereit az ő munkáira támaszkodva André Cournand és Dickinson Richards dolgozta ki. Velük együtt megosztva kapott 1956-ban orvosi-élettani Nobel-díjat a szívkatéterezéssel kapcsolatos felfedezésekért, valamint a keringés kóros elváltozásainak területén tett felismerésekért.

Forssmann, Werner Theodor Otto (Forßmann)
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info