História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el!NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N NY O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2008.
máj. 31.
Zólyomi Bálint születésének 100. évfordulója
Pozsony, 1908. máj. 31. - Budapest, 1997. szept. 21.

Botanikus
Felsőfokú tanulmányait a budapesti tudományegyetemen kezdte és a debreceni tudományegyetemen fejezte be 1931-ben. 1930 és 1934 között a debreceni egyetem növénytani tanszékén tanársegéd Soó Rezső mellett. 1934-1940-ig a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának segédőre, majd 1946-ig a szegedi Eötvös Loránd Kollégium igazgatója volt. 1946-ban a fővárosi Természettudományi Múzeum munkatársa, 1950-1966 között a Növénytár vezetője. 1954-1977-ig az MTA vácrátóti Botanikai Kutatóintézetének igazgatója. Ezt követően az intézmény tudományos tanácsadójaként tevékenykedett. A növénytársulástan és a növényföldrajz nemzetközileg elismert kutatója volt. 1950-ben Soó Rezsővel együtt megindította Magyarország növényföldrajzi térképezési munkálatait. Munkásságának legfőbb eredményei Magyarország növénytakarója változásainak feldolgozása a jégkorszaktól a mai időkig, és a magyarországi vegetáció 1967-ben elkészített térképe. 1951-től az MTA tagja. 1955-ben Kossuth-díjat kapott, 1991-ben pedig a Pro Natura emlékérmet vehette át.

Zólyomi Bálint
Web dokumentumok

2008.
máj. 31.
Suzuki, Michio halálának 10. évfordulója
Chiba, Japán, 1926. okt. 2. - Mitaka, 1998. máj. 31.

Japán matematikus
1945-ben kezdte meg tanulmányait a Tokiói Egyetem matematika szakán. 1948-ban az egyetemen kutatást kezdett, a legnagyobb hatással Kenkichi Iwasawa volt rá, 1951-ben - miközben még mindig dolgozott a disszertációján - előadónak nevezték ki ugyanitt. 1952-ben az Egyesült Államokba az Illinoisi Egyetemre hívták. 1952 nyarán két hónapot a Michigani Egyetemen töltött, professzora Richard Brauer volt aki őt fontos területre irányította. 1953-tól volt professzor az Illinoisi Egyetemen Urbana-Champaign-ban. Legfontosabb eredményeit a csoportelmélet területén érte el.

Suzuki, Michio
Web dokumentumok

2008.
máj. 30.
Faller Károly halálának 95. évfordulója
Selmecbánya, 1857. máj. 21. - Budapest, 1913. máj. 30.

Fémkohómérnök, főiskolai tanár
Tanulmányait a selmecbányai akadémián végezte, 1876-ban szerzett oklevelet. 1882-ben a selmecbányai bányaiskolához nevezték ki tanárnak, hol kilenc éven át tanított. 1891-94 között hivatali pályáján előrehaladva több állami fémkohóműnél működött. 1894-ben a selmecbányai akadémia fémkohászattani tanszékére hívták meg. 1906-tól akadémiai tanárként vezette a fémkohászati tanszéket. A fémkohászattanról írt munkája jó ideig az egyetlen magyar fémkohászati munka volt.

Faller Károly
Web dokumentumok

2008.
máj. 30.
Bokor Rezső születésének 110. évfordulója
Sopron, 1898. máj. 30. - Sopron, 1959. márc. 17, 1959. márc. 17.

Erdőmérnök, erdész-talajbiológus
Erdőmérnöki oklevelét 1924-ben szerezte Sopronban, majd ösztöndíjjal külföldön (a bécsi, berlini, göttingeni tudományegyetemeken, az eberswaldi erdészeti főiskolán) folytatta tanulmányait, Göttingenben doktori oklevelet nyert. 1935-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki karán egyetemi rk. tanár. 1947-től az Erdészeti Kutató Intézet vezetője. 1949-től a Budapesten megalakult Erdészeti Tudományos Intézet osztályvezetője, 1953-tól az intézet talajbiológiai laboratóriumának vezetője, amely 1958-ban Sopronba tette át székhelyét. Foglalkozott a fásításra kerülő alföldi, szikes és homokos talajok mikrobiológiai kutatásával, fizikokémiai megjavításuk után a biológiai javítás módszerének kidolgozásával. Jelentős eredményeket ért el a mikorrhizakutatás terén.

Bokor Rezső
Web dokumentumok

2008.
máj. 30.
Szabó Zoltán Gábor születésének 100. évfordulója
Debrecen, 1908. máj. 30. - Budapest, 1995. jún. 16.

Fiziko-kémikus, egyetemi tanár
1930-ban a budapesti egyetemen kémia-fizika szakos tanári, 1935-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1936-38-ban a Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként Berlinben, Max Bodenstein mellett végzett kutatásokat. 1931-40-ben a szegedi egyetem elméleti fizikai intézetében tanársegéd, 1938-40-ben a szegedi Br. Eötvös Loránd Kollégium igazgatója. 1939-től a budapesti egyetemen, 1940-46-ban a kolozsvári egyetemen, 1946-67-ben a szegedi egyetemen tanít. 1950-51-ben a matematikai és természettudományi kar dékánja; 1964-67-ben az egyetem rektora. 1967-től 1979-es nyugdíjazásáig Budapesten az ELTE szervetlen és analítikai kémiai tanszékét vezette. 1960-61-ben a sheffieldi egyetem vendégprofesszora. Fő kutatási területei a reakciókinetika, az analitikai és a szervetlen kémia, főként a katalíziskutatás problémái. 1952-ben Lakatos Bélával kiszámította a technécium olvadáspontját, melyet a későbbi vizsgálatok igazoltak. Huhn Péterrel kidolgozta a láncletörés matematikai modelljét. 1951-től az MTA tagja.

Szabó Zoltán Gábor
Web dokumentumok

2008.
máj. 30.
Kuba Attila születésének 55. évfordulója
Kecskemét, 1953. máj. 30. - Domaszék, 2006. nov. 1.

Matematikus, informatikus, egyetemi tanár
Egyetemi diplomáját 1976-ban szerezte a József Attila Tudományegyetem (JATE) matematikus szakán. 1975-1993-ig a JATE Kibernetikai Laboratóriumának tudományos munkatársa. 1993-tól az Alkalmazott Informatikai Tanszék vetője volt. Jelentős eredményeket elért tudós, iskolateremtő tanár és a tudományos közélet aktív tagja volt. Fő kutatási területe a diszkrét tomográfia, további elméleti eredményeket ért el a mérhető halmazok vetületekből történő rekonstrukciója és az abszorpciós vetületek kutatásával, jelentős eredményeket ért el az orvosi képfeldolgozás és a diszkrét geometria számos területén is. Kutatómunkáját Kalmár László-díjjal és Széchenyi-ösztöndíjjal ismerték el. Személyéhez kötődik a szegedi képfeldolgozó iskola megteremtése, Tizenhárom éven át szervezte a nemzetközi Képfeldolgozó Nyári Iskolát. Oktatómunkáját 1997-ben Fáy András (iskolateremtő mestertanár) díjjal értékelték. Számos tudományos társaságnak volt tagja, titkára illetve elnöke.

Kuba Attila
Web dokumentumok

2008.
máj. 30.
Peuerbach, Georg von (Családi neve Aunbeck) születésének 585. évfordulója
Peuerbach, Felső - Ausztria, 1423. máj. 30. - Bécs, 1461. ápr. 8.

Osztrák csillagász, matematikus, egyetemi tanár
A korai reneszánsz egyik jelentős csillagásza és matematikusa, a bécsi egyetem tanára. Legfőbb céljának tekintette Ptolemaiosz műve (Mathematiké szüntaxisz = Almagest) latin fordításának javítását és az adatok hibáinak kiküszöbölését. Munkáját tanítványa Regiomontanus segítségével végezte, a munkát Regiomontanus fejezte be. A Naprendszer Ptolemaiosz-féle elméletének mohamedán tudósok által továbbfejlesztett elméletét mutatja be. Új műszereket tervezett és készített. V. László magyar és cseh király udvari csillagásza volt, a király halála után III. Frigyes császár udvari csillagásza lett. Baráti kapcsolatban volt Vitéz János váradi püspökkel, elküldte számára a "quadrans geometricus"-nak nevezett szögmérő műszerét, és Várad feltételezett földrajzi hosszúságára számolta a napfogyatkozás számításokra szolgáló táblázata egyik változatát. (Ezért nevezték ezt a táblázatot "Tabulae Waradiensis"-nek.) Vitéz János váradi tudós körébe hívta, de Peuerbach nem akart Bécsből távozni, és maga helyett Regiomontanust ajánlotta. Jelentős szerepe volt a reneszánsz magyarországi csillagászatának kibontakozásában. Műveit 1514-ben adta ki Georg Tanstetter nyomtatásban (Bartha Lajos)

Peuerbach, Georg von (Családi neve Aunbeck)
Web dokumentumok

2008.
máj. 30.
Gershgorin, Semyon Aronovich (Gersgorin, Szemjon Aranovics) halálának 75. évfordulója
Pruzhany, Belorusszia, 1901. aug. 24. - Leningrád, Szovjetunió, 1933. máj. 30.

Szovjet matematikus
A Petrográdi Technológiai Intézetben tanult 1923-tól, 1930-tól mint professzor. 1930-tól a Leningrád Mechanikai Mérnöki Intézetben dolgozott, elsősorban az algebra, komplex függvénytan és numerikus módszerek területén. Legfontosabb eredménye az a tétel, melyben a róla elnevezett Gersgorin-körök segítségével becsléseket adott mátrixok sajátértékeire.

Gershgorin, Semyon Aronovich (Gersgorin, Szemjon Aranovics)
Web dokumentumok

2008.
máj. 30.
Alfvén, Hannes Olof Gösta születésének 100. évfordulója
Norrköping, Svédország, 1908. máj. 30. - Djursholm, 1995. ápr. 2.

Svéd plazmafizikus, Nobel-díjas
A kozmikus elektrodinamika kutatási területének kidolgozója. A csillag-légkörök, és a csillagokból kilépő plazmafelhők mágneses és elektromos jelenségeinek elméleti kidolgozásával az ún. magnetohidrodinamika megalapítója. 1937-ben kezdte tanulmányozni az elektromosan vezető "folyadékok" és a mágneses terek kölcsönhatását, és megalkotta a plazmafizika tudományterületét (a definíció is tőle származik), amelynek jelentőségét kozmikus méretekben először ismerte fel. Az általa kidolgozott magnetohidrodinamika (MHD) alapján rámutatott, hogy a Napból (és általában a csillagokból) folyamatos plazma áramlás indul ki, amelynek igen jelentős a kölcsönhatása a környező égitestek (pl. a Föld) mágneses terével. Kidolgozta a földkörüli plazma-övezetek és a sarkifény, az üstökös-csóvák szerkezetének, valamint a Tejútrendszer mágnesesterének elméletét. Jelentősen tovább fejlesztette a bolygók kialakulásának feltevését. A Svéd Királyi Akadémia és számos külföldi akadémiának is tagja volt, az amerikai Bruce- és Franklin-, az orosz Lomonoszov-érem tulajdonosa, 1970-ben a fizikai Nobel-díjjal jutalmazták megosztva Louis Néel-lel. Nevét a plazma jelenségek "Alfvén-hullám" elnevezése, valamint az 1778.sz. kisbolygó is megörökíti. (Bartha Lajos)

Alfvén, Hannes Olof Gösta
Web dokumentumok

2008.
máj. 29.
Miklós Ödön halálának 85. évfordulója
Finke, 1857. dec. 14. [1856.] - Passau, Németország, 1923. máj. 29.

Mérnök, politikus
Tanulmányait Budapesten a műszaki egyetemen végezte, gyakorlati munkásságát a Budapest-Zimony vasútvonal építésével kezdte, majd a budapesti gabonaelevátor építésének vezetője lett (1880-1883). Hosszabb tanulmányutat tett az USA gabonaelevátorainak tanulmányozására. 1892-ben országgyűlési képviselő, 1893-tól földművelésügyi államtitkár, majd 1900-ban a párizsi világkiállítás helyettes magyar kormánybiztosa.

Miklós Ödön
Web dokumentumok

2008.
máj. 29.
Surányi János születésének 90. évfordulója
Budapest, 1918. máj. 29. - Budapest, 2006. dec. 8.

Matematikus, egyetemi tanár
A Szegedi Tudományegyetemen végezte tanulmányait. 1942 és 1945 között munkaszolgálatos volt. 1945 és 1948 között a Szegedi Tudományegyetemen tanított. 1948-tól 1951-ig a minisztériumban dolgozott, 1951-től 1988-ig pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol tíz évig volt tanszékvezető egyetemi tanár. Matematikai logikával, számelmélettel, kombinatorikával foglalkozott. Eredményeket ért el az eldöntésprobléma redukciójával kapcsolatban, a geometriai számelméletben, a számelmélet alaptételével kapcsolatban. Jelentős oktatási, didaktikai, tehetséggondozó tevékenységet is folytatott. 1947-ben Soós Paulával újraindította a Középiskolai Matematikai Lapokat és része volt a Bolyai János Matematikai Társulat létrejöttében is. Évtizedekig a Kürschák-verseny bizottságának elnöke volt, a feladatokat egy ideig Hajós Györggyel és Neukomm Gyulával, majd, szerzőtársai halála után, egyedül gyűjtötte kötetbe részletesen kidolgozott megoldásokkal és rövid egy-egy matematikai témát tárgyaló cikkel. Erdős Pállal közösen írt bevezető számelméleti könyve nagy hatással volt a magyar matematikusok nemzedékeire.

Surányi János
Web dokumentumok

2008.
máj. 28.
Vörös Cyrill (Cirill) halálának 60. évfordulója
Borszörcsök, 1868. okt. 31. - Sátoraljaújhely, 1948. máj. 28.

Piarista matematikatanár
A középiskolát Sopronban, Pápán és Veszprémben végezte. Hittudományi tanulmányait Nyitrán, az egyetemet - mennyiségtan és természettan szakon - Kolozsvárott végezte. 1893-ban pappá szentelték, tanári oklevelét ugyanabban az évben, bölcseleti doktorátusát a következő évben szerezte meg. 1892-1899-ig gimnáziumi tanár Nagykanizsán és Léván, 1903-ig Kecskeméten, 1920-ig Budapesten, az utolsó évben igazgató. 1934-ig a rend vagyongondnoka. Tudományos munkássága a Bolyai-féle abszolút- és a Riemann-geometria körébe tartozik, e témakörökből több könyve és értekezése jelent meg. Érdemileg foglalkozott a madár-repülés elméletével és modellezésével.

Vörös Cyrill (Cirill)
Web dokumentumok

2008.
máj. 28.
Simor Ferenc halálának 30. évfordulója
Siklós, 1901. nov. 28. - Pécs, 1978. máj. 28.

Meteorológus, klimatológus
A budapesti tanárképző főiskolán földrajz, természetrajz és vegytan tárgyakból polgári iskola tanári oklevelet kapott 1923-ban. Pécsett tanított az egyetem Földrajzi Intézetének külső munkatársaként. Már mint főiskolás agrometeorológiával foglalkozott. Magyarország búza-, rozs-, kukorica- és burgonyatermesztése és az időjárás közötti összefüggéseket kutatta. E pályamunkájával Eötvös József-díjat nyert. 1940-ben a pécsi egyetem földrajz magántanára. Rövid ideig Kolozsvárott tanított az egyetemen. Itt látott napvilágot Erdély éghajlatát és mezőgazdaságát tárgyaló két tanulmánya. 1951-ben külső, 1957-ben belső munkatársa a Dunántúli Tudományos Intézetnek. A Mecsek éghajlatával foglalkozott. A Mecsek csúcsán, a Misinatetőn éghajlatkutató obszervatóriumot létesített.

Web dokumentumok

2008.
máj. 28.
Szentmártoni Béla halálának 20. évfordulója
Hencse, 1931. febr. 6. - Hencse, 1988. máj. 28.

Amatőr csillagász
1956-ban kezdett fényerős távcsőtükrök csiszolásával foglalkozni, a következő évtizedekben mintegy száz db (100-250 mm átmérőjű) tükröt készített megrendelésre. Főleg a mély-ég objektumok megfigyelése foglalkoztatta, és az ilyen jellegű amatőr megfigyelők számára megszervezte az "Albireo Amatőrcsillagász Klub"-ot (1970). 1971-ben a műkedvelők megfigyeléseinek közlésére megindította Kaposváron az "ALBIREO" c. havi folyóiratot, amelyet 1984-ig maga szerkesztett és sokszorosított. A megfigyelő munka előmozdítására számos külön füzetet is kiadott, majd egybe gyűjtve a magyarországi észleléseket, katalógusformában közölte. Jelentős szerepe volt a fiatal amatőr nemzedék kiművelésében.

Szentmártoni Béla
Web dokumentumok

2008.
máj. 28.
Rümker, Carl Ludwig Christian születésének 220. évfordulója
Mecklenburg, Németország, 1788. máj. 28. [18.] - Lisszabon, Portugália, 1862. dec. 21.

Német csillagász, navigátor
Angol szolgálatban dolgozó német navigátor, csillagász. A berlini egyetemen szerzett építész-mesteri oklevelet, 1809-ben az angol Brit Kelet-Indai Társaság szolgálatába állt. 1821-ben Ausztráliában Sir Thomas Brisbane, Új Dél-Wales kormányzója felkérte a Parramatta Obszervatórium megszervezésére. Fő munkaterülete a déli ég (Európából nem észlelhető) csillagainak pontos helymeghatározása, és az ausztráliai meridián-fokmérés volt. Ő észlelte elsőként a periodikusan visszatérő Encke-üstököst 1822-ben. 1830-ban hazatérve kinevezték a hamburgi csillagvizsgáló vezetőjévé. Itt folytatta csillag-pozíció méréseit. 1832-ben kiadta a déli ég csillagainak katalógusát, majd az egész égboltra kiterjedő, 12000 csillag helyzetét tartalmazó jegyzéket 4 kötetben (1846-51). Legfőbb törekvése a hajósok csillagászati navigációjának tökéletesítése volt. (Bartha Lajos)

Rümker, Carl Ludwig Christian
Web dokumentumok

2008.
máj. 28.
Kampen, Egbert Rudolf van születésének 100. évfordulója
Berchem, Belgium, 1908. máj. 28. - Baltimore, Maryland, USA, 1942. febr. 11.

Belga matematikus
Jelentős eredményekkel járult hozzá a topológiához, elsősorban a fundamentális csoportok elméletéhez. A Leiden-i egyetemen szerzett Ph.D. fokozatot 1929-ben. 1931-ben az Egyesült Államokban a Johns Hopkins egyetem tanára lett (Baltimore, Maryland). Itt Oscar Zariskival működött együtt, ennek eredménye a Zariski-van Kampen tétel. Ennek a munkának folytatásaként fogalmazta meg és bizonyította be van Kampen a ma Seifert-van Kampen tételként ismert eredményét.

Kampen, Egbert Rudolf van
Web dokumentumok

2008.
máj. 28.
Prigogine, Ilya halálának 5. évfordulója
Moszkva, 1917. jan. 25. - Brüsszel, 2003. máj. 28.

Orosz születésű belga fiziko-kémikus, Nobel-díjas
Négy éves volt, amikor a család Moszkvából Berlinbe menekült, és tizenkettő, amikor Berlinből Brüsszelbe menekültek tovább. Harminckét éves korában kapta meg a belga állampolgárságot és hatvan éves korában a kémiai Nobel-díjat. Zenét, majd jogot kezdett tanulni Brüsszelben, közben alakult ki érdeklődése az emberi agy működésének természettudományos magyarázatai iránt. Elvégezte a kémiai szabadegyetemet Brüsszelben és 1941-ben doktorált De Donder irányításával. Önálló megközelítésben tárgyalta az irreverzibilis folyamatok termodinamikáját, vizsgálta a nemegyensúlyi állapotokat. Komplex rendszerek önszerveződésére, a disszipatív struktúrákra vonatkozó intuitív matematikai állításait a káoszelmélet erősítette illetve cáfolta meg. Kémiai, biológiai rendszerek tulajdonságainak leírásában ma már előszeretettel használják a Prigogine által bevezetett fogalmakat, de még a termeszek életterének vagy a városi közlekedési hálózatok szerkezetének, működésének leírására is alkalmazták már a Prigogine által feltárt összefüggéseket. (Dr. Radnai Gyula)

Prigogine, Ilya
Web dokumentumok

2008.
máj. 27.
Schönflies, Arthur Moritz (Schoenflies) halálának 80. évfordulója
Landsberg an der Warthe, Németország (ma Gorzów, Lengyelország), 1853. ápr. 17. - Frankfurt am Main, Németország, 1928. máj. 27.

Német matematikus
Kummer és Weierstrass voltak a tanárai és nagy hatással volt rá Felix Klein. 1870-1875-ig tanult a Berlini Egyetemen. 1877-ben doktorált, és 1878-tól tanított Berlinben, 1880-tól Colmar-ban. A csoportelmélet alkalmazásához való hozzájárulásaiért, a krisztallográfia és topológiában kifejtett munkáért vált ismertté. Schönflies-rendszer a molekulák szimmetriájának osztályozási rendszere.

Schönflies, Arthur Moritz (Schoenflies)
Web dokumentumok

2008.
máj. 27.
Ruska, Ernst August Friedrich halálának 20. évfordulója
Heidelberg, Németország, 1906. dec. 25. - Berlin, 1988. máj. 27.

Német fizikus, Nobel-díjas
1925-től 1927-ig a müncheni, azután a berlini műegyetem hallgatója volt. A Siemens AG kutatómérnökeként dolgozott 1937-től 1955-ig, utána a Fritz Haber intézet elektronmikroszkópos részlegének igazgatója, emellett a berlini műegyetem professzora lett és maradt 1972-es nyugdíjba vonulásáig. Az elektronmikroszkóp kifejlesztéséért, elektronoptikai munkájáért kapott fizikai Nobel-díjat 1986-ban, 80 éves korában, megosztva Heinrich Rohrerrel és Gerd Binniggel, a pásztázó alagútmikroszkóp kidolgozóival.

Ruska, Ernst August Friedrich
Web dokumentumok

2008.
máj. 26.
Bielz Eduard Albert (Ede) halálának 110. évfordulója
Nagyszeben, 1827. febr. 4. - Nagyszeben, 1898. máj. 26.

Zoológus
A nagyszebeni jogakadémiát 1848-ban végezte el. 1848-49-ben császári tisztként harcolt a magyar forradalom és szabadságharc ellen. 1849-ben császári hivatalnok lett. 1869-től a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium mellett szervezett Országos Statisztikai Hivatalban miniszteri titkár, 1873-tól tanfelügyelő volt. Erdély csiga-, kagyló-, hal-, gerinces- és bogárfaunájáról számos tanulmánya jelent meg. Rendkívüli alapossággal kutatta fel az Erdélyben (elsősorban a szászok körében), a középkortól feljegyzett természet-megfigyeléseket és természeti jelenségek (földrengések, légköri, időjárási, csillagászati események) feljegyzéseit. Ez az adatgyűjteménye máig is alapvető forrása a régi korok természeti tüneményeire, elemi csapásaira vonatkozó adattáraknak és feldolgozásoknak. 1873-tól az MTA tagja. (Bartha Lajos)

Bielz Eduard Albert (Ede)
Web dokumentumok

2008.
máj. 26.
Sabine, Edward, Sir halálának 125. évfordulója
Dublin, Írország, 1788. okt. 14. - East Sheen, 1883. máj. 26. [jún.]

Ír természetvizsgáló, geofizikus, utazó
1859-ben vezérőrnagyi rangban nyugdíjazták. Részt vett tüzértisztként Gibraltár védelmében, majd a kanadai háborúban. 1818-ban a Royal Society tagságára jelölték, részt vett csillagászként John Ross, majd William Edward Parry arktikus expedíciójában az északnyugati átjáró felkutatására, ekkor nagy számú földrajzi és földmágneses mérést, földrajzi megfigyelést végzett. Ekkor dolgozta ki a pontos mágneses mérésekre a "mágneses kollektor"-t. 1834-36 közt elvégezte Írország és Skócia földmágneses felmérését, javasolta a mágneses megfigyelő hálózat kiterjesztését az egész Földre. 1821-23 közt afrikai és amerikai utazása során nagy számú ingamérést végzett a Föld alakjának, lapultságának meghatározására. 1852-ben felismerte, hogy a földmágneses tér változó elemeinek ingadozásai követik a naptevékenység 11 éves hullámzását. Kimutatta a Hold hatását is a földmágnességre. Egy évtizeden át a Royal Society elnöke, a Bath Lovagrend parancsnoki keresztjének kitüntetettje. (Bartha Lajos)

Sabine, Edward, Sir
Web dokumentumok

2008.
máj. 25.
Koch Sándor halálának 25. évfordulója
Kolozsvár, 1896. aug. 16. - Szeged, 1983. máj. 25.

Mineralógus, egyetemi tanár
A budapesti tudományegyetemen doktorált 1920-ban, majd ugyanitt az ásványok fiziográfiája tárgykörből habilitált. Első munkahelye a Nemzeti Múzeum Ásványtára, 1932-től a múzeum elnöki hivatalának vezetője. A szegedi tudományegyetem Ásvány-kőzettani Tanszékére 1940-ben nevezték ki tanszékvezető egyetemi tanárnak. Három alkalommal a Természettudományi Kar dékánja. Kutatómunkája kiterjedt a Kárpát-medence új és már ismert ásványainak vizsgálatára és leírására. A hasznosítható elemek geokémiájának öszszefoglalója.

Koch Sándor
Web dokumentumok

2008.
máj. 25.
Ubrizsy Gábor halálának 35. évfordulója
Ungvár, 1919. szept. 23. - Budapest, 1973. máj. 25.

Botanikus, mikológus, herbológus, egyetemi tanár
A debreceni tudományegyetem bölcsészkarán biológia-földrajz-kémia szakos diplomát szerzett 1941-ben és itt kezdett dolgozni Gulyás Antal irányításával. 1949-ben a Növényegészségügyi Intézet munkatársa, s részt vett annak Növényvédelmi Kutató Intézetté való szervezésében, melynek 1969-ig igazgatója volt. Számos bel- és külföldi társaság tagja volt. Fő kutatási területe a növénykórtan; a mikológia, főleg a nagygombák ökológiája és cönológiája, a mikrogombák rendszere; a gyomnövények ökológiája és cönológiája, az integrális növényvédelem. Nemzetközi tekintélyét bizonyítja a róla elnevezett több gombafaj és nemzetség. Utolsó éveiben herbológiai és környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozott. 1965-től az MTA tagja.

Ubrizsy Gábor
Web dokumentumok

2008.
máj. 25.
Gyékényesi György István halálának 35. évfordulója
Gyékényes, 1932. okt. 20. - Cleveland, USA, 1973. máj. 25.

Űrkutatási mérnök, költő
A középiskolát Magyarországon, egyetemi tanulmányait az USA-ban végezte. Az akroni egyetemen (Ohio állam) gépészmérnöki, a Case technológiai intézetben (clevelandi műegyetem) magiszteri fokozatot, a Michigan állami egyetemen (East Lansing, Michigan állam) bölcsészdoktori diplomát szerzett. Egyetemi tanulmányai után az IBM-hez került gépészmérnökként. 1962-től űrkutatási mérnök volt a NASA Lewis kutatóközpontjában Clevelandben. Megkapta a NASA Apollo jutalmát. Tagja volt a Phi Kappa Phi egyetemközi tudományos társaságnak, az amerikai Rochet társaságnak, a gépészmérnökök amerikai társaságának. Publikált a Nemzetőrben és az Itt-Ott c. folyóiratban. Több verse is megjelent. Váratlan halála sikeres pályát tört ketté.

Gyékényesi György István
Web dokumentumok

2008.
máj. 25.
Touschek, Bruno halálának 30. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1921. febr. 3. - Innsbruck, 1978. máj. 25.

Osztrák fizikus
Bécsben végezte középiskoláit. Tanulmányait 1937 után magánúton fejezte be, mert származása miatt nem látogathatta az iskolát. Ez után barátai segítségével a hamburgi egyetemen tanulhatott. Tanulmányai mellett magáncégeknél is dolgozott. A háború végén börtönbe, majd koncentrációs táborba került, ahonnan sikerült megszöknie. A háború után Göttingenben fejezte be tanulmányait. Glasgow-ban, majd Rómában tanított, kutatóként az Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-ban dolgozott, Frascati-ban. 1960-ban egy előadásában ő javasolta ütköztetőgyűrű (collider) építését elektronok és pozitronok ütköztetésére. Ez a javaslat szolgált alapul a későbbi nagyenergiájú részecskegyorsítók, így a CERN-ben megépült Large Hadron Collider (LHC) létrehozásához is. Az ADA-nak nevezett első elektron-pozitron tárológyűrű Frascatiban épült Touschek irányításával az 1960-as évek elején. Nevét viseli a többek között a Touschek-szórás és a Touschek-élettartam.

Touschek, Bruno
Web dokumentumok

2008.
máj. 24.
Kutassy Endre halálának 70. évfordulója
Hajdúböszörmény, 1898. szept. 9. - Budapest, 1938. máj. 24.

Geológus, paleozoológus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1922-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1924-ben tanársegéd, 1928-ban a Földtani Intézet adjunktusa, 1929-ben magántanár lett. 1937-ben c. ny. rk. tanári címet kapott. Széles területet ölel fel a munkássága. A magyarországi mezozoos triászkori képződmények kutatója. Adatokat tett közzé a Vértes és a Bakony fődolomit faunájának ismeretéhez, közölte az 1936 évben, a Bakony hegységben végzett kövületgyűjtési eredményeket.

Kutassy Endre
Web dokumentumok

2008.
máj. 24.
Kopernikusz, Nikolausz (Kopernikus, Nikolaus Copernicus, Nicolaus) halálának 465. évfordulója
Torun, Lengyelország, 1473. febr. 19. - Frauenburg, Kelet-Poroszország, (ma Frombork, Lengyelország), 1543. máj. 24.

Lengyel csillagász, orvos, matematikus, közgazdász, kanonok
Krakkóban, majd Bolognában tanult, orvosi diplomát szerzett. 1510-ben hazatérve a Kelet-poroszországi Fromborkban kanonok, csillagászati megfigyeléseket végzett és a kor irodalmát tanulmányozta. Újplatonista felfogása szerint az égitestek a "legtökéletesebb" kör alakú pályán keringhetnek, ezért elvetette az Arisztotelészi-Ptolemáioszi földközpontú (geocentrumos) rendszert, amely a bolygók látszó mozgását csak úgy írhatta le, ha többszörösen összetett, excentrumos pályákat alkalmaz. Arra a következtetésre jutott, hogy minden bolygó, a Földdel együtt a Nap körül kering (heliocentrumos rendszer). A napközpontú rendszert 1514-ben egy kéziratos füzetben ("Commentariolus") ismertette, nagy művét éveken át tökéletesítette és javította. Nyomtatásra csak a német Georg Joachim Rheticus (1514-1576) látogatása után állította össze. A Kopernikuszi rendszerről először Rheticus könyvecskéje, a "Narratio prima" adott szélesebb körben hírt (1540). Nagy műve "Az égitestek körforgásáról" (De revolutionibus orbium coelestium) 1543-ban, halála évében jelent meg, egy kiadói előszóval, amely a napközpontú rendszert csak matematikai modellként állítja be. A mű évtizedekig nem keltett különösebb vitát, csupán a benne foglalt pontos táblázatokat használták efemeris-számolásra. Giordano Bruno és főleg Galilei fellépése terelte rá a teológusok figyelmét, 1616-ban a római Index kongregáció a "hibák kijavításáig" a tiltott művek listájára helyezte, terjesztését és tanítását eltiltotta. A tilalmat formailag csak 1832-ben oldották fel. Fromborkban Kopernikusz gyógyítással, és gazdasági kérdésekkel, pl. pénzreformmal is foglalkozott, tevékenyen részt vette a Német Lovagrend elleni küzdelemben. Emlékét, a nagy számú szobron és emlékművön kívül egy nagy holdkráter, valamint az 1322.sz. kisbolygó visel. (Bartha Lajos)

Kopernikusz, Nikolausz (Kopernikus, Nikolaus Copernicus, Nicolaus)
Web dokumentumok

2008.
máj. 24.
Lacroix, Sylvestre François de halálának 165. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1765. ápr. 28. - Párizs, 1843. máj. 24.

Francia matematikus
Szegény családban született, de jó oktatásban részesült. Monge tanítványa volt, később munkatársa is lett. Több különböző intézményben oktatott matematikát és asztronómiát. A csillagászat területén bolygók pályaszámításait végezte. 1799-töl Párizsban 1812-ig az École Polytechnique tanára volt. 1812-ben az újonnan alapított Collčge de France tanára lett. Számos fontos kézikönyvet írt, főműve a "Traité élémentaire de calcul differéntiel et du calcul intégral", melyet angolra is lefordítottak, és Angliában is évtizedekig használták tankönyvként. A Holdon a Lacroix-kráter őrzi nevét.

Lacroix, Sylvestre François de
Web dokumentumok

2008.
máj. 23.
Gagyi Pálffy András halálának 20. évfordulója
Godinesd, 1918. szept. 16. - Budapest, 1988. máj. 23.

Bányamérnök
Erdélyi bányászcsaládból származott. A temesvári műegyetemen bánya- és kohómérnöki oklevelet szerzett 1942-ben. Nagybánya, Tatabánya és Sopron után 1945-től Recsken főmérnök, ahol 1948-tól kezdve érckutatási programokat is irányított. Mintegy 20 új érc- és ásványelőkészítő-mű és bányaüzem technológiai fejlesztése fűződik tevékenységéhez. 1964-től az Országos Érc- és Ásványbányák igazgató helyettese, 1979-1984-ig igazgatója. Kidolgozta a recski mélyszinti ércesedés kutatását és feltárását, továbbá a hasznosítás műszaki-gazdasági koncepcióját.

Gagyi Pálffy András
Web dokumentumok

2008.
máj. 23.
Lilienthal, Otto születésének 160. évfordulója
Anklam, Poroszország (ma Németország), 1848. máj. 23. - Berlin, 1896. aug. 10.

Német feltaláló
Berlini mérnöki tanulmányai befejezése után több gyárban tervezőmérnökként dolgozott, majd saját gépgyárat alapított. E mellett kitartóan foglalkoztatta az emberi repülés problémája. Testvérével, Gustavval együtt tanulmányozta a madarak repülését, vizsgálta a szárnyak mozgását, a légellenállás szerepét. Tapasztalataik alapján sikló repülőszerkezeteket épített, melyekkel nagyszámú kísérletet végzett. Eleinte egyszárnyú siklógépeket épített, később kifejlesztett kétfedelű gépeket is, két madárszerű szárnnyal. Gépei könnyű anyagokból, textilszövetből, fűzfavesszőből épültek. 1890 és 1896 között több mint 2000 repülési kísérletet végzett siklójával, a legnagyobb megtett távolság 350 méter volt. Egy kétfedelű siklógéppel végzett repülés során lezuhant és halálos sérülést szenvedett. Kísérleteinek eredményeire később a Wright-fivérek, Wilbur és Orville is támaszkodhattak, bár ők más kiindulópontból végezték fejlesztéseiket.

Lilienthal, Otto
Web dokumentumok

2008.
máj. 23.
Prager, William születésének 105. évfordulója
Karlsruhe, Németország, 1903. máj. 23. - Zürich, Svájc, 1980. márc. 16.

Német születésű amerikai matematikus
Darmstadtban szerzett mérnöki diplomát. 1932-ben, 29 éves korában a Karlsruhe-i egyetem professzorává nevezték ki. 1933-ban el kellett hagynia tanszékét, Isztambulba távozott, ahol az elméleti matematika professzora lett. Német bíróságon megtámadta a tanszékéről való elmozdítást, és meglepő módon pert nyert. A bíróság kártérítést ítélt meg neki, sőt, visszahelyezte tanszékére, amit azonban nem fogadott el. 1941-ben az Egyesült Államokba távozott, nyugalomba vonulásáig a Brown University-n tanított. Legfontosabb eredményeit a matematika alkalmazásainak és a numerikus analízis számítógépes módszereinek területén érte el.

Prager, William
Web dokumentumok

2008.
máj. 23.
Bardeen, John születésének 100. évfordulója
Madison, Wisconsin, USA, 1908. máj. 23. - Boston, Massachusetts, 1991. jan. 30.

Amerikai fizikus, kétszeres Nobel-díjas
1936-ban doktorált fizikából a Princetoni Egyetemen. A Harvardon, a Minnesotai Egyetemen és a Bell Telefonkutató Intézetben dolgozott, majd 1951-ben az Illinois-i Egyetem professzora lett. A Bell kutatóintézetében Walter Brattain-nel és William Shockley-vel megalkotta a tűs tranzisztort; ezért a munkájukért 1956-ban megosztott fizikai Nobel-díjat kaptak. Később, 1956-ban Leon Cooperrel és John Schriefferrel kidolgozta a szupravezetés BCS-elméletét; 1972-ben ezért az elméletért mindhárman elnyerték a Nobel-díjat.

Bardeen, John
Web dokumentumok

2008.
máj. 22.
Plücker, Julius (Plucker) halálának 140. évfordulója
Elberfeld, Berg hercegség, (ma Wuppertal, Németország), 1801. jún. 16. - Bonn, 1868. máj. 22.

Német matematikus, fizikus
Az analitikus projektív geometria kidolgozója. Bonnban, Berlinben és Heidelbergben tanult. Rövid párizsi tanulmányútja alatt Monge előadásait hallgatta. Tanári munkáját Bonnban kezdte, majd Berlinben és Halleben folytatta. 1836-ban visszatért Bonnba és a matematika professzora lett. A projektív geometriát a homogén koordináták segítségével analitikusan építette fel. Módszerét az algebrai síkgörbék elméletére is alkalmazta. Ezzel kivívta a szintetikus módszer híveinek, főként Steinernek a bírálatát. A támadások elkedvetlenítették, áttért a fizikai kutatásokra. 1836-ban a bonni egyetem fizikaprofesszora lett. 1858-ban a Heinrich Geissler által készített vákuumcső segítségével felfedezte a katódsugárzást. Később ismét visszatért matematikai kutatásaihoz.

Plücker, Julius (Plucker)
Web dokumentumok

2008.
máj. 22.
Claude, Albert halálának 25. évfordulója
Longlier, Belgium, 1898. aug. 24. - Brüsszel, 1983. máj. 22.

Belga-amerikai biológus, citológus, egyetemi tanár, Nobel-díjas
1928-ban orvosi diplomát szerzett a belgiumi Liège-i Egyetemen, majd a New York-i Rockefeller Orvostudományi Kutató Intézetben (ma Rockefeller Egyetem) kezdte el kutatói pályáját. A Roux-féle tyúkszarkómavírust kísérelte meg elkülöníteni tyúkok daganataiból, ezért vírust tartalmazó sejtkivonatokat centrifugált. Elemző munkája során felfedezte az endoplazmatikus retikulumot (sejten belüli, hártyákból álló hálózat), továbbá tisztázta a mitokondriumok funkcióját is: igazolta, hogy ezek a sejtlégzés központjai. 1942-ben érdeklődése az elektronmikroszkóp alkalmazása felé fordult, amelyet a biológiai kutatásokban addig még nem használtak. Miközben a Rockefeller Egyetem (1972-ig) és a brüsszeli Szabadegyetem (1969-ig) professzora volt, 1948-1971-ig a Jules Bordet Intézet igazgatójaként is dolgozott. Ő fejlesztette ki az élő sejt alkotórészeinek elkülönítésére és elemzésére szolgáló alapvető módszereket. Ezért a munkájáért, mely a modern sejtbiológia egyik alapja, 1974-ben tanítványával, George Palade-dal és Christian de Duve-vel megosztott orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

Claude, Albert
Web dokumentumok

2008.
máj. 21.
Winkler Lajos születésének 145. évfordulója
Arad, 1863. máj. 21. - Budapest, 1939. ápr. 14.

Vegyész, gyógyszerész, egyetemi tanár
Aradon volt gyógyszerész-gyakornok, majd gyógyszerészetet tanult a budapesti egyetemen. Than Károly mellett működött mint tanársegéd, később mint magántanár. Doktori disszertációja egy olyan analitikai módszer volt, amely rögtön híressé tette nevét. E módszer máig is ismeretes és használatos világszerte, mint a Winkler-féle vízben oldott oxigénmeghatározás (1888). Than Károly halála után tanszékét kettéosztották. Az I. számú kémiai tanszék vezetője lett. Ott folytatta éjszakákba nyúló fáradhatatlan kutatómunkáját, kizárólag a klasszikus analitikai kémia módszereinek fejlesztését és tökéletesítését szolgálta. Legjelentősebb eredményei: a jód-sokszorozáson alapuló, már régebbi jodidmeghatározási módszere, továbbá a gravimetria ún. precíziós eljárásainak kidolgozása. Winkler bámulatos pontossággal dolgozó analitikus volt. Publikációinak száma meghaladja a kétszázat. Könyvei külföldön jelentek meg. Ő dolgozta ki a magyar Gyógyszerkönyv III. és IV. kiadásának kémiai részét. 1896-tól az MTA tagja.

Winkler Lajos
Web dokumentumok

2008.
máj. 21.
Bugarszky István születésének 140. évfordulója
Zenta, 1868. máj. 21. - Budapest, 1941. márc. 3.

Kémikus, egyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, 1891-ben doktori oklevelet kapott. Az állatorvosi főiskolán 1903-tól ny. r. tanár, 1902-től a vegytani tanszék vezetője. 1893-ban kormánysegéllyel külföldi tanulmányutat tett, 1896-ban félévet W. Nernst göttingeni laboratóriumában dolgozott, 1894-ben a budapesti tudományegyetemen magántanár, majd 1913-ban a II. kémiai intézet ny. r. tanára. Főként reakciókinetikai kutatásai jelentősek. Bebizonyította a kémiai affinitásra vonatkozó Thomsen-Berthelot-elv fogyatékosságát. A fehérjék fizikokémiai sajátosságaival is foglalkozott, kimutatta amfoter jellegüket. 1899-től az MTA tagja.

Bugarszky István
Web dokumentumok

2008.
máj. 21.
Szilády Zoltán születésének 130. évfordulója
Budapest, 1878. máj. 21. - Grosspösna, Németország, 1947. ápr. 15.

Zoológus, biológus, entomológus, természettudományi író
Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1900-1901-ben Budapesten középiskolában tanított. Tanári és bölcsészdoktori oklevelének megszerzése után 1901-től a nagyenyedi Bethlen-kollégium természetrajztanára volt. 1907-ben a kolozsvári egyetemen magántanár. Nagyenyeden szabadiskolát szervezett a természettudományok népszerűsítésére. A kolozsvári egyetemen az állattan helyettes tanáraként működött. 1922-től Budapesten az MNM Állattárában múzeumi őr, majd igazgató-őr. 1925-től a debreceni egyetemen az állattan szakelőadója. 1928-29-ben hosszabb kutatóutat tett Bulgáriában. Dolgozott a nápolyi zoológiai állomáson. Főleg a legyek (Diptera) anatómiájának, életmódjának és rendszertanának, valamint a magyar állattan múltjának kutatásával foglalkozott. Ő fedezte fel a - róla elnevezett - Anopthalmus sziládyi rovarfajt. Foglalkozott botanikával, művelődéstörténeti, nyelvtudományi és néprajzi tanulmányokkal is. 1923-1926-ig kiadta és szerk. a Biologica Hungarica c. természettudományi folyóiratot.

Szilády Zoltán
Web dokumentumok

2008.
máj. 21.
Lipták Tamás (Lipták József, Liták J. Tamás) halálának 10. évfordulója
Budapest, 1930. febr. 2. - Budapest, 1998. máj. 21.

Matematikus
Apját 1932-ben elvesztette, 14 éves koráig árvaházban nevelkedett. Gimnáziumba két évig a piaristákhoz járt, majd az Árpád gimnáziumban érettségizett 1948-ban. Érettségi után felvették az Eötvös Kollégiumba, ahonnan 1949-ben mondvacsinált politikai okokból kizárták. 1952-ben diplomázott matematika-fizika szakon az ELTE TTK-n. Utána az MTA Matematikai Kutatóintezetében, Rényi Alfréd témavezetésével játékelmélettel és valószínűségszámítással foglalkozott, de érdeklődött a gazdasági tervezés iránt is. Rényi összeismertette Kornai János közgazdásszal, akivel közösen kidolgozták a ma Kornai-Lipták-modellként ismert gazdasági és matematikai modellt a központi tervezésen alapuló népgazdaságokban működő erők együttjátszására. A szakma vezető folyóiratában, az Econometrica-ban angol nyelven megjelent cikk, "Two-level planning" (1965), több mint 200 hivatkozást kapott, és beválogatták az Econometrica-ban 1933 és 1970 között megjelent legjobb húsz cikk közé. Ebben úgy írták le egy népgazdasági optimum-számítási feladat ismétléses (iteratív) megoldását, hogy a központ tervutasításokat ad az alsóbb szinteknek, és azok visszajelzik, hogy mennyire gazdaságosan tudják az utasításokat megvalósítani. Lipták Tamás az 56-os forradalom leverését követően illegális röpiratok készítésében vett részt, ezért 1959-ben két és fél év börtönre ítélték, amely lelkileg nagyon megviselte. Utána sem engedték meg, hogy folytassa tudományos pályáját. 1981-ben kapott először útlevelet. Elfogadott egy cambridge-i ösztöndíjat, de már nem tudta a régi szinten folytatni matematikai kutatásait. Élete jól példázza, hogyan teheti tönkre egy igazán tehetséges ember életét az igazságtalan politikai meghurcolás.

Lipták Tamás (Lipták József, Liták J. Tamás)
Web dokumentumok

2008.
máj. 21.
Wantzel, Pierre Laurent halálának 160. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1814. jún. 5. - Párizs, 1848. máj. 21.

Francia matematikus
Párizsban az École Polytechnique-en és az École Normale-on tanult. 1838-ban az École Polytechnique-en az analízis tanára lett, majd különböző párizsi intézményekben oktatott matematikát. Jelentős eredményeként 1837-ben bebizonyította, hogy a kocka megkétszerezése és a szögharmadolás nem végezhető el csupán körző és vonalzó használatával. Ezt előtte Carl Friedrich Gauss kimondta, azonban bizonyítás publikálása nélkül. 1845-ben pontosabb bizonyítást adott az Abel-Ruffini-féle, magasabbfokú egyenletek megoldására vonatkozó tételre. Fontos eredményeket ért el gázok áramlásával kapcsolatban is, nevét viseli a Saint-Venant-Wantzel-formula. Fiatalon halt meg.

Web dokumentumok

2008.
máj. 21.
Goursat, Édouard Jean-Baptiste születésének 150. évfordulója
Lanzac, Lot, Franciaország, 1858. máj. 21. - Párizs, 1936. nov. 25.

Francia matematikus
Edouard Goursat az École Normale Supérieure-ön tanult, majd ugyanitt tanított. Fő műve a háromkötetes Cours d'analyse mathématique (1902-13), amelyben a komplex analízis világos tárgyalását adta meg, sok nyitott kérdést tisztázva. Egyik legfontosabb eredménye a Cauchy által megfogalmazott tétel pontosítása, a Cauchy-Goursat féle alaptétel, mely szerint reguláris függvény zárt görbe menti integrálja egyszeresen összefüggő tartományon nulla. Jelentős eredményeket ért el a differenciálegyenletek területén, nevéhez fűződik a Goursat-probléma.

Goursat, Édouard Jean-Baptiste
Web dokumentumok

2008.
máj. 21.
Zermelo, Ernst Friedrich Ferdinand halálának 55. évfordulója
Berlin, Németország, 1871. júl. 27. - Freiburg im Breisgau, 1953. máj. 21.

Német matematikus
Doktori disszertációját 1894-ben írta, variációszámításból. 1894-1897 között Max Planck asszisztense volt. Göttingenben nyújtotta be habilitációs értekezését 1899-ben, hidrodinamikából. Hilbert hatására a matematika alapvető kérdéseivel, a halmazelmélettel kezdett foglalkozni. Felfedezte a később Russell által is megfogalmazott, és ezért Russell-paradoxon néven ismertté vált antinómiát. 1904 augusztusában bizonyította a jólrendezési tételt. 1905-ben Göttingenben professzorrá nevezték ki. 1908-ban megfogalmazta a halmazelmélet axiomatikus megalapozását, ezzel együtt az ún. kiválasztási axiómát. Rendszerét sokan bírálták és vitatták, azonban Skolem és Fraenkel továbbfejlesztéseivel a Zermelo-Fraenkel-féle axiómarendszer és az ezen nyugvó Zermelo-Fraenkel halmazelmélet ma is a halmazelmélet alapvető részét képezi. 1910-ben a zürichi egyetem professzorává nevezték ki. 1916-ban megromlott egészsége miatt visszavonult és Németországban élt. 1926-ban a freiburgi egyetem tiszteletbeli professzorává választották. Erről 1935-ben lemondott, mivel nem értett egyet Hitler politikai rendszerével. 1946-ban, kérésére, ismét visszaállították tiszteletbeli professzori státuszát.

Zermelo, Ernst Friedrich Ferdinand
Web dokumentumok

2008.
máj. 21.
Moisil, Grigore Constantin halálának 35. évfordulója
Tulcea, Románia, 1906. jan. 10. - Ottawa, Kanada, 1973. máj. 21.

Román matematikus, informatikus
Tanulmányait a bukaresti műszaki egyetemen végezte, 1929-ben matematikából doktorátust szerzett. 1930-ban a Sorbonne-on, majd Rómában folytatta tanulmányait. 1932-ben tért vissza hazájába. A Iasi-i egyetemen tanított 1941-ig, 1939-től, mint professzor. 1941-ben a bukaresti egyetem professzorává nevezték ki. A matematika számos ágában tevékenykedett, a mechanika, matematikai analízis, geometria algebra és a matematikai logika területén. Bevezette a többértékű algebrákat, és alkalmazta őket az automataelméletben. Jelentős szerepe volt a számítástudomány romániai bevezetésében. A Román Tudományos Akadémia tagja volt, külföldi tudományos műhelyek is tagjukká választották.

Moisil, Grigore Constantin
Web dokumentumok

2008.
máj. 21.
Haus, Hermann Anton halálának 5. évfordulója
Ljubljana, Slovénia, 1925. aug. 8. - Lexington, Massachusetts, USA, 2003. máj. 21.

Szlovén születésű amerikai fizikus
Jelentős eredményeket ért el a kvantumoptika és a kommunikáció területén. A nagyon rövid optikai impulzusok során fellépő kvantumos bizonytalanságnak az optikai jelátvitelre való hatását vizsgálta. Nevét viseli a szolitonvezetésre vonatkozó Gordon-Haus effektus is. (Piriti János)

Haus, Hermann Anton
Web dokumentumok

2008.
máj. 20.
Schweitzer Pál születésének 115. évfordulója
Miskolc, 1893. máj. 20. - State College, Pennsylvania, USA, 1980. ápr. 12.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
1917-ben fejezte be gépészmérnöki tanulmányait Budapesten, 1920-tól az Egyesült Államokban élt. Kezdetben gépgyári munkásként dolgozott, majd hamarosan szerszámtervező, 1922-ben már motorkonstruktőr lett. A dízelmotorokról írt két tanulmányának megjelenése után tanársegédnek hívták meg a State College-i állami egyetemre. A hallgatók számára motorkísérleti laboratóriumot létesített, itt alapozta meg a gyakorlati oktatást és itt folytatta kísérleteit. 1929-ben egy évig Drezdában képezte tovább magát. Amerikába visszatérve egyetemi tanárrá nevezték ki. Több mint 30 találmányára kapott szabadalmi oltalmat. Előadókörutakat tett Európában és Japánban. 1964-ben látogatott haza először. A budapesti műszaki egyetemen egyik legjelentősebb találmányáról, egy elektronikus szabályozóról, az Optimizer-ről tartott bemutatót és előadást. A dízelmotor fejlesztés egyik legkiválóbb egyénisége.

Schweitzer Pál
Web dokumentumok

2008.
máj. 20.
Pomerancsuk, Iszaak (Pomeranchuk, Isaak Yakovlevich) születésének 95. évfordulója
Varsó, Orosz Birodalom (ma Lengyelország), 1913. máj. 20. - Moszkva, 1966. dec. 14.

Szovjet elméleti fizikus
Hányatott iskolai évek után Leningrádban a műegyetem fizikai kémiai szakát végezte el. Innen került Harkovba, ahol két hónap tanulás után letette Landaunál az "elméleti minimum" vizsgát. Landau intézetében a foton-foton szórást tanulmányozta Ahiezerrel, ebből született hármuk közös cikke 1936-ban a Nature-ben. Landaut tartotta példaképének egész életén át, s hozzá hasonlóan a fizika legkülönbözőbb területein alkotott értékeset a hővezetéstől a kozmikus sugárzáson át a csillagokban zajló magreakciókig. Kötelező volt részt vennie a titkos szovjet atomkutatásban, ahol az atomreaktorokban zajló fizikai folyamatokat tanulmányozta. Életének utolsó néhány évében Gribovval dolgozott együtt az erős kölcsönhatások elméletén. Emlékének megőrzésére 1998 óta minden év május 20-án, Pomerancsuk születésnapján a moszkvai Elméleti és Kísérleti Fizikai Intézet (ITEP) egy orosz és egy külföldi elméleti fizikust tüntet ki Pomerancsuk Díjjal. (Dr. Radnai Gyula)

Pomerancsuk, Iszaak (Pomeranchuk, Isaak Yakovlevich)
Web dokumentumok

2008.
máj. 20.
Lewis, Edward B. születésének 90. évfordulója
Wilkes-Barre, Pennsylvania, USA, 1918. máj. 20. - Pasadena, California, 2004. júl. 21.

Amerikai genetikus, Nobel-díjas
A minnesotai egyetemen biostatisztikát, a kaliforniai műszaki főiskolán (CalTech) genetikát és meteorológiát tanult. 1942-ben Ph.D. fokozatot szerzett. 1942-1945 között az USA légierőnél meteorológusként és oceanográfusként szolgált a Csendes-óceánon. 1946-ban a CalTechre került genetikai kutatónak, ahol 1956-1966 között professzor volt. Közben Rockefeller-ösztöndíjjal két évet Angliában töltött. 1966-68 között a koppenhágai egyetem vendégprofesszora volt. Lewis T. H. Morgan laboratóriumában tanulta a genetikát. Muslicák ezreit keresztezte, híres négyszárnyú muslicája nagy feltűnést keltett a genetikusok körében. A négyszárnyúságot okozó mutáció az atavisztikus mutációk egyike. Számos kitüntetéssel és tudományos címmel ismerték el tevékenységét. 1995-ben Erik Wieschaus és Christiane Nüsslein-Volhard genetikai kutatókkal megosztva kapták az orvosi-élettani Nobel-díjat fejlődésgenetikai kutatási eredményeikért.

Lewis, Edward B.
Web dokumentumok

2008.
máj. 19.
Schuster János Konstantin halálának 170. évfordulója
Pécs, 1777. máj. 7. - Pest, 1838. máj. 19.

Orvos, kémikus, egyetemi tanár
1794-1796 között jogi tanulmányokat folytatott Pécsett, 1796-1800 között a pesti egyetemen tanult, orvosi diplomát 1802-ban szerzett. Gyakorló orvos volt Budán, Winterl Jakab tanársegédje. 1804-1805-ig Berlinben Klaproth professzor mellett dolgozott. 1809-től Pesten természetrajzot, kémiát és botanikát tanított és a múzeum természettudományi gyűjteményét rendezte. 1811-től a kémia professzora lett a pesti egyetemen. 1817-től törvényszéki orvostant, 1821-ben gyógyszerészetet is előadott. 1821-ben rektor volt. Legmaradandóbb munkáját annak a csoportnak szellemi vezetőjeként végezte, amely 1828-ban a magyar nyelvújítás szellemében, a kémiai nemzetközi szakkifejezések helyett magyarokat teremtett. Emlékére nagy értékű alapítványt hoztak létre, amivel természettudományi kutatómunkákat díjaztak. 1831-től az MTA tagja volt.

Schuster János Konstantin
Web dokumentumok

2008.
máj. 19.
Korányi Frigyes, báró halálának 95. évfordulója
Nagykálló, 1827. dec. 10. [1828. dec. 20.] - Budapest, 1913. máj. 19.

Orvos, belgyógyász, egyetemi tanár
Még medikusként részt vett a szabadságharcban, honvéd főorvosként harcolt. 1849-1850-ben Bécsben, majd Pesten tanult, orvosi oklevelét 1851-ben szerezte meg. 1852-től Nagykállóban gyakorló orvos, 1861-től Szabolcs vm. főorvosa, a Nagykállóban működő megyei kórház alapítója. 1864-ben Pesten előbb a járványkórház, 1865-től a Rókus Kórház főorvosa. 1876-1908-ban az orvosképzésben a belgyógyászat tanára, az I. sz. belklinika igazgatója. 1886-1887-ben az egyetem rektora, 1891-től a felsőház örökös tagja. 1891-ben magyar nemességet, 1908-ban bárói címet kapott. Elgondolásai szerint épült fel a budapesti egyetem klinikai telep, bevezette a laboratóriumi és röntgen-vizsgálatot és a bakteriológiai kutatásokat a diagnosztikában. A magyar belgyógyászati iskola megteremtője, a mellkasi és szívbetegségekkel foglalkozott. A betegségek és a társadalmi körülmények kapcsolatát kutatta. A hazai tuberkulózis elleni küzdelem megszervezője, a budakeszi Erzsébet Királyné Tbc-szanatórium (1901) megszervezésének kezdeményezője, szorgalmazta a gyógyfürdők fejlesztését, a kórházépítési programok kidolgozását.

Korányi Frigyes, báró
Web dokumentumok

2008.
máj. 19.
Pais, Abraham (Bram) születésének 90. évfordulója
Amsterdam, Hollandia, 1918. máj. 19. - Koppenhága, Dánia, 2000. júl. 28.

Holland születésű amerikai fizikus, tudománytörténész
Az amsterdami, majd az utrechti egyetemen folytatta tanulmányait, 1941-ben doktorált. Ezután a háború végéig származása miatt bujkálnia kellett. A háború után rövid ideig Niels Bohr mellett Koppenhágában, majd 1946-tól kezdve a Princeton-i Institute for Advanced Study-ban dolgozott. Részben Gell-Mann-nal együttműködve jelentős eredményeket ért el az elméleti részecskefizikában. 1963-tól kezdve a Rockefeller Egyetemen volt az elméleti fizikai csoport vezetője. Nyugdíjbavonulása után minden év felét Koppenhágában, a Niels Bohr Intézetben töltötte. A 70-es években több könyvben a 20. század második felének fizikatörténetét dolgozta fel, személyes emlékekkel színesítve.

Pais, Abraham (Bram)
Web dokumentumok

2008.
máj. 18.
Király Kálmán halálának 30. évfordulója
Ragály, 1919. okt. 14. - Budapest, 1978. máj. 18.

Orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár
Oklevelét a debreceni tudományegyetem orvosi karán szerezte 1944-ben. 1942-44-ben a debreceni Bőrgyógyászati Klinikán externista, 1944-46-ban bőrgyógyász, nemibetegségek szakorvosa. 1946-50-ben a leningrádi Bőrgyógyászati Klinikán aspiráns. 1952-től az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet igazgatóhelyettese, 1957-től ismét a WHO szakértő csoportjának tagja. 1967-től a budapesti bőrklinika megbízott tanszékvezetője. 1968-tól az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet igazgatója. 1972-74-ben Genfben a WHO keretében a venereás betegségek alosztályának vezetője. Fő kutatási területe a dermatológia. Európában az elsők között vezette be a Nelson-tesztet (TPIT) a váratlanul szeropozitív esetek vizsgálatára. Kutatásait később az immunológiai kérdésekkel kapcsolta össze. A venerológia terén nemzetközileg elismert szaktekintély volt.

Király Kálmán
Web dokumentumok

2008.
máj. 18.
Khayyam, Omar születésének 960. évfordulója
Nishapur, Perzsia (ma Irán), 1048. máj. 18. - Nishapur, 1131. dec. 4.

Perzsa matematikus, fizikus, asztronómus, filozófus, költő
Több kiváló tudósnál eltöltve egy-két évet, foglalkozott a Korán különböző olvasataival és magyarázataival, majd az arab nyelvvel és irodalommal, később pedig a teológiát, a jogtudományt, a logikát, az orvostudományt és a filozófiát tanulmányozta, de legkedvesebb területe a matematika volt, elméletileg és a csillagászatban alkalmazva. Málik sáh főtanácsosa lett, s az ő segítségével bekerült a királyi udvarba, ahol orvosként, csillagászként és csillagjósként nyert alkalmazást, noha - mint komoly tudós - nem hitt a jóslatokban és a babonákban. Nizámu-l-Mulk nagy pártfogója volt a tudományoknak, ő alapította meg a bagdadi Nizamíjje-egyetemet és a nisápuri főiskolát, amely mellé obszervatóriumot is építtetett. A nisápuri főiskola tanárává és az obszervatórium vezetőjévé barátját, Omárt nevezte ki. 1074-ben Málik sáh elhatározta, hogy megreformáltatja a naptárt, s a feladattal a tudós csillagászt bízta meg, aki egy bizottság segítségével öt évi munka után készült el az új naptárral. Harmadfokú egyenleteket oldott meg azáltal, hogy egy körrel metszett egy parabolát, bevezette a racionális számok fogalmát. Csillagászati táblázatokat állított össze.

Khayyam, Omar
Web dokumentumok

2008.
máj. 18.
Tousey, Richard születésének 100. évfordulója
Sommerville, Massachusetts, USA, 1908. máj. 18. - Maryland, 1997 ápr. 15, 1997. ápr. 15.

Amerikai fizikus, asztrofizikus
A rakéta-csillagászat egyik úttörője. Már fiatalon a színképek nagyon rövid (ibolyántúli) hullámtartományba eső részleteinek vizsgálatával kezdett foglalkozni. 1941-től az USA Haditengerészeti Kutatólaboratóriumának munkatársa, itt előbb katonai célú munkát végzett. 1946-től a Nap-színkép ultraibolya tartományának vizsgálatára műszereket tervezett, amelyet a németektől zsákmányolt V-2 rakétákkal juttattak 70-120 km magasságba. Elsőként tanulmányozta részletesen a színképnek azokat a rövidhullámú részeit, amelyek a talajszintről - a légkör sugárzáselnyelése következtében - nem észlelhetők. Műszerét tovább fejlesztve, űreszközökkel 1960-ban először sikerült a napspektrum kemény Röntgen-sugárzását mérnie (H. Friedman-nel és R. Blake-kel). 1963-ban ez a kutatócsoport örökítette meg a napkoronát "fehér fényben" fogyatkozáson kívül. Nevéhez fűződik a "Keringő Nap-obszervatórium" műhold (OSO-7), a Skylab- és Apollo -űrlaboratóriumok napteleszkópjainak szerkesztése. Munkásságával számos elismerést szerzett, az USA Nemzeti Akadémiájának tagja, az angol Királyi Csillagászati Társaság Eddington-éremmel jutalmazta. (Bartha Lajos)

Tousey, Richard
Web dokumentumok

2008.
máj. 17.
Kovács Sebestény Endre halálának 130. évfordulója
Garamvezekény, 1814. szept. 27. - Budapest, 1878. máj. 17.

Sebész, egészségügyi szervező
Orvosi oklevelét 1841-ben szerezte a pesti egyetemen. 1842-től tanársegéd a pesti sebészeti klinikán. 1843-ban sebészdoktor. 1848-ban orvosi egyetemi titkár. 1849-től a Rókus Kórház sebészeti főorvosa. 1861-től az orvosegyesület, 1868-tól az Országos Közegészségügyi Tanács elnöke. Arany János, Jókai Mór és Deák Ferenc kezelőorvosa volt. Halála után családja az egyetemen alapítványt tett, amelynek kamataiból évenként ösztöndíjat adtak. 1858-tól az MTA tagja.

Kovács Sebestény Endre
Web dokumentumok

2008.
máj. 17.
Kubik Gyula születésének 145. évfordulója
Eger, 1863. máj. 17. - Budapest, 1928. ápr. 13.

Vasútépítő mérnök
Oklevelét a párizsi École des Ponts et Chaussées-n szerezte. A századforduló egyik legjelentősebb vasútépítő mérnöke, nevéhez több jelentős vasúti intézmény megépítése fűződött, például a Miskolc-Mezőcsáti helyi érdekű vasút vonalát tervezte, engedélyeztette és építette. Volt országgyűlési képviselő, a Magyar Mérnök és Építész Egylet elnöke és Borsod vármegye Törvényhatósági Bizottságának tagja. A Tanácsköztársaság gazdasági és műszaki politikájának támogatása, a vármegyei műszaki biztosi kinevezés elfogadása miatt 1920-ban eltávolították az egylet éléről.

Web dokumentumok

2008.
máj. 17.
Flesch Ármin születésének 130. évfordulója
Aszaló, 1878. máj. 17. - Budapest, 1953. márc. 23.

Orvos, gyermekgyógyász
Pályáját a Stefánia Gyermekkórházban, a Gyermekklinikán kezdte, ifj. Bókay János idejében. 1916-1926 között a Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely (ma: Heim Pál Gyermekkórház) egyik osztályvezető főorvosa volt. 1926-ban megbízták az új, Madarász utcai Gyermekkórház szervezésével, igazgatásával, ahol csak 1929-ben kezdhette meg gyógyító munkáját. 1943 végén, az akkori jogfosztó törvények miatt nyugdíjazták. A háború a Péterfy Sándor utcai kórház rendelőintézetében dolgozott. Rendkívüli tanári címet kapott, kandidátus lett. Megválasztották a Magyar Gyermekorvosok Társasága elnökének. Tagja volt a Gyermekgyógyászat c. folyóirat szerkesztőbizottságának. Több könyvet írt, a legfontosabb: A gyermekorvoslás tankönyve, amiben Bókay János és Bókay Zoltán volt a társszerzője. A gyermekgyógyászatnak minden ágával eredményesen foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az angolkór, a chorea minor és a tüdőgyulladás gyógyítása terén. A csecsemő- és gyermekgyógyászat területén nemzetközi hírnevet szerzett.

Flesch Ármin
Web dokumentumok

2008.
máj. 17.
Geleji Sándor születésének 110. évfordulója
Nagykikinda, 1898. máj. 17. - Budapest, 1967. nov. 3.

Kohómérnök, egyetemi tanár
Tanulmányait a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán végezte 1926-1935 között a Magyar Rézhengerműveknél, 1935-től 1949-ig a Csepeli Fémműveknél működött. 1946-tól a soproni kohómérnöki karon a kohógéptan tanszék tanára. 1949-től oktatói és tudományos munkásságot folytatott. 1952-től a kohómérnöki kar Miskolcra költözésével munkásságát a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen folytatta. A kohászat gépészeti és elméleti mechanikai problémáival foglalkozott. 1950-től az MTA tagja volt.

Geleji Sándor
Web dokumentumok

2008.
máj. 17.
Krámli András halálának 20. évfordulója
Mezőhegyes, 1910. szept. 25. - Szeged, 1988. máj. 17.

Vegyész, egyetemi tanár
1935-ben végzett a szegedi egyetemen, kémiából szerzett doktori fokozatot. 1936-1939 között Szent-Györgyi Albert közvetlen munkatársa. 1949-től 1980-ban történt nyugdíjba vonulásáig a Szegedi Orvostudományi Egyetem Orvosvegytani Intézetét vezette. Számos területen ért el kimagasló tudományos eredményeket. Ő volt a penicillin hazai gyártásának és a magyar biotechnológiai kutatásoknak az egyik megindítója. Kidolgozta a gyulladásgátló szteroid hormonok mikrobiológiai előállítását.

Krámli András
Web dokumentumok

2008.
máj. 17.
Weber, Heinrich Martin halálának 95. évfordulója
Heidelberg, Németország, 1842. máj. 5. - Strasbourg, 1913. máj. 17.

Német matematikus
Heidelbergben habilitált, és ott lett professzor 1869-ben. Számos egyetemen volt professzor Heidelberg után többek között Zürichben, Königsbergben és Strasbourgban is tanított az egyetemen. Tevékenysége a matematika számos területére terjedt ki, így eredményeket ért el az algebra, a számelmélet, az analízis területén. Törekedett az egyes területek összekapcsolására is. Nevéhez fűződik az algebra területén a Kronecker-Weber-tétel. Lehrbuch der Algebra c. összefoglaló könyve sokáig alapműnek számított.

Weber, Heinrich Martin
Web dokumentumok

2008.
máj. 17.
Blagg, Mary Adela születésének 150. évfordulója
Cheadle, Staffordshire, Anglia, 1858. máj. 17. - Cheadle, 1944. ápr. 14.

Angol csillagász
Otthonában, magánúton sajátította el a matematikai ismereteket. 18 évesen egy vasárnapi iskola tanárnőjéül hívták meg. Már középkorúként egy egyetemi szintű csillagászati tanfolyamon vett részt, tanára, Joseph A. Hardcastle (1889-1917) bevonta munkájába. Nagyszámú változócsillag észlelést végzett. Emellett főleg a Hold felszíni alakzatainak elnevezéseivel foglalkozott. A Hold 19. századi térképezői ui. többnyire önkényesen adtak neveket, jelöléseket a holdbeli alakzatoknak, ezért egyes alakzatoknak több neve is volt. 1905-ben hivatalos megbízást kapott S. A. Saunderrel együtt a holdbeli alakzatok jegyzékének összeállítására, ez a munka 1913-ban készült el. A Royal Astronomical Society 1916-ban első női rendes tagként tagjává választotta. 1922-ben a Nemzetközi Csillagászati Unió felkérte őt, és az osztrák Karl Müllert (1866-1942), hogy részletesen dolgozzák ki a holdfelszín nemzetközileg elfogadott, egységes nevezékű térképét. Az 1935-ben kiadott, kétkötetes mű 681 alapvető nevet, és 6400 jelölést tartalmaz, és minden újabb holdtérkép alapjául szolgál (Blagg és Müller: Named Lunar Formations). A Holdon egy krátert neveztek el róla. (Bartha Lajos)

Blagg, Mary Adela
Web dokumentumok

2008.
máj. 17.
Seares, Frederik Hanley születésének 135. évfordulója
Cassopolis, Michigan, USA, 1873. máj. 17. - Honolulu, Hawaii, 1964. júl. 20.

Amerikai csillagász
A Berkeley egyetemen, majd Párizsban és Berlinben tanult. 1901-09 között a Missouri egyetemen tanított, itt többek között Harlow Shapley is a tanítványa volt. 1909-1948 között a Mount Wilson Obszervatórium munkatársa volt, 1923-45 között az intézmény igazgatóhelyetteseként. Fotometriai módszerekkel továbbfejlesztette és a 18 magnitúdón túlra is kiterjesztette a csillagok fényesség skáláját. Foglalkozott a csillagok fényének intersztelláris abszorpciójával, a Tejút és a galaxisok fényességével is. Megmérte a Földnek a Tejútrendszer középpontjától való távolságát. 1940-ben a Bruce éremmel jutalmazták. Tiszteletére nevezték el a 4473.sz. kisbolygót.

Seares, Frederik Hanley
Web dokumentumok

2008.
máj. 16.
Erdődy Imre halálának 65. évfordulója
Berettyószentmárton, 1857. szept. 12. - Budapest, 1943. máj. 16.

Mennyiségtan- és természettantanár, polgári iskolai igazgató
A polgári iskola a 10-14 évesek számára szervezett, népszerű iskolatípus volt Magyarországon az 1870-es évektől kezdve 1948-ig, az általános iskola bevezetéséig. Viszonylag nagy óraszámban tanítottak itt számtant, mértant és természettant, e tárgyak gyakorlati oldalát hangsúlyozva. Erdődy Imre a budapesti tudományegyetemen szerezte tanári oklevelét 1880-ban, majd a fővárosi II. kerületi polgári leányiskolában kezdett tanítani. Hosszú, sikeres tanári pályáján a fizikai ismeretek széleskörű terjesztéséből is kivette a részét. A Mathematikai és Physikai Társulat, valamint a Királyi Magyar Természettudományi Társulat aktív tagjaként előadásokat tartott, népszerűsítő cikkeket írt a Természettudományi Közlönybe, többek között a legújabb fizikai eredményekről, a fény és az elektromosság kapcsolatáról és különböző természeti jelenségek fizikai magyarázatáról. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2008.
máj. 16.
Sávoly Ferenc halálának 70. évfordulója
Alsóelemér, 1870. ápr. 29. - Budapest, 1938. máj. 16.

Meteorológus
1906-ban a bölcsészdoktori oklevelet megszerezve belépett a Meteorológiai Intézethez. 1919-ben kezdeményezésére alakult az Intézet agrometeorológiai osztálya, amelynek vezetőjévé nevezték ki. 1925-től a József Műegyetemen gazdasági éghajlattant adott elő. 1927-től a Mezőgazdasági Múzeum igazgatóhelyettese, majd 1936-tól igazgatója volt. Elsősorban a növénybetegségek és az időjárás közti összefüggések kutatásával szerzett érdemeket, tanulmányozta egyes meteorológiai elemek időbeni hatását a terméseredményekre, a növények biológiai igényeit az éghajlat iránt. A fásítás problémáival és az Alföld szélviszonyaival is foglalkozott. Állandó munkatársa volt Az Időjárás c. folyóiratnak, 1910-től 1927-ig ő készítette a Havi jelentést Magyarország időjárásáról.

Sávoly Ferenc
Web dokumentumok

2008.
máj. 16.
Szily Pál születésének 130. évfordulója
Budapest, 1878. máj. 16. - Magyaróvár, 1945. aug. 18.

Orvos, biokémiai kutató
Orvosi oklevelét 1902-ben Budapesten szerezte, majd Berlinben biokémiai tanulmányokat végzett. 1903-tól a budapesti I. sz. sebészeti klinika, 1905-től a Rókus Kórház sebésze, 1905-ben sebészi szakvizsgát tett. 1908-tól a budai Tüdőbeteggondozó főorvosa, 1908-tól a Zsidó Kórház szerológiai laboratóriumának a főorvosa. 1914-1918-ban a kassai Honvéd Bakteriológiai és Járványügyi Állomás katonaorvos-parancsnoka. 1918-1928-ban magángyakorlatot folytatott, 1928-tól az OTI mosonmagyaróvári rendelőjének főorvosa. 1944-ben állásától megfosztották, 1945 januárjában a nyilasok elhurcolták, szabadulása után a táborban szerzett betegségben hunyt el. Fizikokémiával, szerológiával és kemoterápiával foglalkozott, jelentős szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. Elsőként alkalmazott indikátorokat oldatok hidrogénion-koncentrációjának kolorimetrikus meghatározására.

Szily Pál
Web dokumentumok

2008.
máj. 16.
Takács Lajos halálának 25. évfordulója
Fiume, 1909. okt. 26. - Budapest, 1983. máj. 16.

Meteorológus
A budapesti tudományegyetemen 1934-ben matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1935-ben az Országos Meteorológiai Intézet kötelékébe lépett. Rövidesen a berlini Collegium Hungaricumban folytatott sugárzásmérési tanulmányokat. 1951-ben az Országos Meteorológiai Intézet éghajlati osztályának vezetője. Nevéhez fűződik Magyarország sugárzáséghajlatának komplex, korszerű feltárása. Részt vett a Nemzetközi Geofizikai Év munkálataiban (1957), majd a Balaton-kutatási programban (1958), a szarvasi hőháztartási vizsgálatokban (1963). Magyarország Éghajlati Atlaszában jelentek meg 50 év megfigyeléseit összesítő, területi eloszlást szemléltető napsugárzási térképei és táblázatai. Megírta a sugárzáskutatás szolgálatában alkalmazott műszerek és megfigyelési módszerek történetét.

Web dokumentumok

2008.
máj. 16.
Agnesi, Maria Gaetana (Gaëtana) születésének 290. évfordulója
Milánó, Habsburg Birodalom (ma Olaszország), 1718. máj. 16. - Milánó, 1799. jan. 9.

Olasz matematikus, filozófus, nyelvész
Matematikai és nyelvi tehetsége korán megmutatkozott. Még gyerekkorában megtanult görögül és latinul. Matematikából a kúpszeletek és speciális görbék vizsgálatával vívta ki kora tudósainak elismerését. Ő lett az első női professzor matematikából. XIV. Benedek pápa nevezte ki a bolognai egyetemre. Írt egy kétkötetes művet az algebráról és az analízisről. A könyvet franciára is lefordították, és a francia egyetemek sokáig használták tankönyvként.

Agnesi, Maria Gaetana (Gaëtana)
Web dokumentumok

2008.
máj. 15.
Hell József Károly születésének 295. évfordulója
Szélakna, Hont vármegye, 1713. máj. 15. - Selmecbánya, 1789. márc. 11.

Bányafőgépmester, a bányagépesítés úttörője
A gépészet elemeit apja, Hell Máté Kornél bányagépmester mellett sajátította el. A selmeci bányatisztképző intézetben Mikoviny Sámuel hidraulikai és mechanikai előadásait hallgatta (1735). Első találmánya egy 1738-ban üzembe helyezett, új megoldású, himbás, szekrényes vízemelőgép volt. Még jelentősebb volt 1749-ben felállított vízoszlopos gépe. 1753-ban Selmecbányán üzembe helyezett léggépe (machina hydraulica pneumatica) legelőször használt vízemelésre sűrített levegőt. Hell léggépe elvét tekintve a kőolajbányászatban ma használt gázlift, "airlift" előfutárjának tekinthető. 1758-ban üzembe helyezett tűzgépe az 1722-ben az angol Potter által felállított gép tökéletesített változata volt. Bányagépesítési kérdéseken kívül haditechnikai problémákkal is foglalkozott. Hell Miksa csillagász testvére volt.

Hell József Károly
Web dokumentumok

2008.
máj. 15.
Lacaille, Nicolas Louis de születésének 295. évfordulója
Rumigny, Franciaország, 1713. máj. 15. - Párizs, 1762. márc. 21.

Francia csillagász
1739-ben a párizsi Mazarin kollégium matematika professzorává nevezték ki, két évvel később lett a Francia Tudományos Akadémia tagja. 1750-1754 között expedíciót vezetett a Jóreménység-fokhoz, közel tízezer csillag pozícióját határozta meg. Sok csillagra még ma is az általa adott katalógus számmal hivatkoznak. Dél-Afrikában végzett Hold, Vénusz és Mars megfigyelései, a korábban az északi féltekéről végzett hasonló megfigyelésekkel együtt, ezen égitestek távolságának sokkal pontosabb meghatározásához vezettek el. Elsőként mérte meg egy délkör ívének hosszúságát Dél-Afrikában. 1754-ben tért vissza Franciaországba, egyedül dolgozott adatainak a rendezésén. Gyűjteménye, a Coelum Australe Stelliferum (A déli égbolt csillagainak katalógusa), 1763-ban jelent meg. Nevét a 9153.sz. kisbolygó viseli.

Lacaille, Nicolas Louis de
Web dokumentumok

2008.
máj. 14.
Rozsnyay Mátyás születésének 175. évfordulója
Szabadszállás, 1833. máj. 14. - Arad, 1895. aug. 5.

Gyógyszerész, gyógyszervegyész
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek szervezete pályázatot írt ki egy olyan eljárásra, amelynek eredményeként a keserű ízű kinint gyermekek számára is alkalmazni lehessen. Ezt a pályázatot Rozsnyay a zombai gyógyszertárának laboratóriumában 1870-ben kialakított szerrel megnyerte, s az általa megalkotott készítmény bekerült a Magyar Gyógyszerkönyvbe, s azt követően nemzetközi sikert is aratott. 1887-ben pénzalapot hozott létre gyakorló gyógyszerészek számára rendezendő tudományos verseny díjazására. Ennek folytonosságát a világháborúk ugyan megszakították, de 1965 óta újra évente megrendezik. Ezen túlmenően rész vett a sakk magyar szaknyelve megteremtésében, s javaslatára 1879-től kezdve a Vasárnapi Újság állandó sakkrovatot indított. (Dr. Gazda István)

Rozsnyay Mátyás
Web dokumentumok

2008.
máj. 14.
Jankó Sándor (Jenei) halálának 85. évfordulója
Vasvár, 1866. febr. 28. - Vönöck, 1923. máj. 14.

Erdőmérnök, főiskolai tanár, szakíró
Oklevelét a selmecbányai akadémián szerezte 1890-ben. 1890-1906 között különböző erdészeti hatóságoknál szolgált, utóbb a Földművelésügyi Minisztériumban, mint építészeti referens. 1906-ban a selmecbányai főiskola erdészeti földméréstani tanszékén lett professzor. Az 1. világháború után, a Sopronba költözött akadémiának 2 évig rektora volt. Jelentős szakirodalmi munkásságot fejtett ki, az első magyar nyelvű fotogrammetriai munka szerzője volt. Számottevő eredményei közé tartozik a háromszögelési hálózatok hibaelmélete.

Jankó Sándor (Jenei)
Web dokumentumok

2008.
máj. 14.
Kürti Miklós (Kurti, Nicholas) születésének 100. évfordulója
Budapest, 1908. máj. 14. - Oxford, Anglia, 1998. nov. 24.

Magyar születésű angol kísérleti fizikus
A Trefort utcai Mintagimnáziumban érettségizett, egy évvel Teller Ede után. (Csak négy hónappal volt fiatalabb, mint Teller, akit azonban szülei egy évvel korábban iratták be az iskolába.) Párizsban és Berlinben járt egyetemre, itt doktorált 1931-ben alacsonyhőmérséklet fizikai témából, Franz Simon témavezetésével. Még ebben az évben Franz Simon sikeresen megpályázott egy tanári állást az akkor Németországhoz tartozó Breslau (Boroszló, Wroclaw) műszaki egyetemén, tanársegédként magával vitte Kürti Miklóst is. Hitler hatalomra jutása után mindketten jobbnak látták elhagyni Németországot. Angliába mentek, Oxfordban, a Clarendon Laboratory-ban kaptak állást. Kürti 1939-ben megkapta a brit állampolgárságot és a második világháború alatt bevonták az angliai titkos atomkutatási programba. Franz Simonnal 1945 után is folytatták közös alacsonyhőmérséklet-fizikai kutatásaikat. 1956-ban nekik sikerült először elérniük az egymilliomod kelvines "hőmérsékleti álomhatárt". Sajnos Simon ebben az évben meghalt, Kürtit viszont a Royal Society (az angol tudományos akadémia) tagjává választották. Az USA több egyetemére is meghívták, hogy megismertesse őket az általa alkalmazott nukleáris mágneses hűtés elvével és gyakorlatával. Hobbija, kedvenc témája volt a kulináris problémák fizikai megközelítése és megoldása, erről nemcsak Angliában, de 1970-től Magyarországon is tartott nagy érdeklődéssel kísért előadásokat "Fizikus a konyhában" címmel. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjaként többször is járt itthon. Hosszú életének befejeztével hamvai hazakerültek, sírja ma már Budapesten, a Kerepesi úti temetőben található. (Dr. Radnai Gyula)

Kürti Miklós (Kurti, Nicholas)
Web dokumentumok

2008.
máj. 14.
Kummer, Ernst Eduard halálának 115. évfordulója
Sorau, Brandenburg, Poroszország, 1810. jan. 29. - Berlin, 1893. máj. 14.

Német matematikus, egyetemi tanár
Az algebrai számelmélet kiemelkedő képviselője volt. Pályáját gimnáziumi tanárként kezdte. Ezután rövid ideig a bonni egyetemen tanított, majd 1855-ben Dirichlet katedráját vette át Berlinben. Ekkor lett akadémikus is. Céljául a nagy Fermat-tétel bebizonyítását tűzte ki. 1843-ban már bemutatott egy bizonyítást Dirichlet-nek, de az hibát talált benne. A hibát korrigálandó Kummer megalkotta az ún. ideális számok elméletét, így sikerült a tételt 100-nál kisebb kitevőkre igazolni. Dolgozatával elnyerte a francia akadémia nagydíját.

Kummer, Ernst Eduard
Web dokumentumok

2008.
máj. 14.
Waltenhofen, Adalbert Carl von születésének 180. évfordulója
Admontbühel, Ausztria, 1828. máj. 14. - Bécs, 1914. febr. 5.

Osztrák fizikus, matematikus
Bécsben végezte tanulmányait. 1850-1852 között Grazban gimnáziumi tanár volt, 1853-tól 1867-ig az innsbrucki egyetem, majd 1883-ig a prágai műegyetem fizikaprofesszora volt. Bécsben a műegyetemen 1883-ban létrehozták az elektrotechnikai intézetet, ennek első professzora, majd vezetője lett 1899-ig. Tudományos munkássága során leginkább a mágnességtannal, az elektromágneses jelenségekkel foglalkozott. Leghíresebb találmánya a Waltenhofen inga, amellyel az indukált örvényáramok létezését és azok fékező hatását lehet szemléltetni.

Waltenhofen, Adalbert Carl von
Web dokumentumok

2008.
máj. 14.
Fields, John Charles születésének 145. évfordulója
Hamilton, Ontario, Kanada, 1863. máj. 14. - Toronto, Ontario, 1932. aug. 9.

Kanadai matematikus
Kanadában végezte tanulmányait. Nyolcéves európai tanulmányút után Kanadába visszatérve 1902-től a Toronto-i egyetemen oktatott, 1914-től, mint professzor. Legfontosabb eredményeit az algebrai függvények elméletében érte el. Szívügyének tekintette a nemzetközi matematikai kapcsolatok fejlesztését és szervezését. Ezért 1931-ben kezdeményezte azt is, hogy - részben a Nobel-díjat pótlandó - alapítsanak nemzetközi díjat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó matematikusok jutalmazására. Elképzelése az volt, hogy a díjakat egy nemzetközi bizottság javaslatára négyévente, a Nemzetközi Matematikai Kongresszuson adják át 2-2 kutatónak (1966-tól a kitüntetethetők számát 4-ben maximálták).

Fields, John Charles
Web dokumentumok

2008.
máj. 13.
Nadler Herbert születésének 125. évfordulója
Budapest, 1883. máj. 13. - Budapest, 1951. máj. 7.

Zoológus, szakíró
Zenei, majd jogi tanulmányok után 1905-tól Batthyány Ervin gr. nagybirtokos személyi titkára. Batthyány révén ismerkedett meg a szocialista tanokkal, részt vett a bögötei ún. szabadiskola létesítésében s a körülötte zajló sajtóvitákban. Bögötei működése idején kezdett behatóan foglalkozni zoológiával és a vadgazdálkodás kérdéseivel. 1916-ban Budapestre költözött s mint a Nimród vadászújság szerkesztője, továbbá vadászati, ill. vadgazdálkodási szakértőként működött. Ez időben alkotta a nevéhez fűződő ún. Nadler-pontozást, a hosszú ideig nemzetközileg is használt trófeaértékelési módszert. 1929-1948-ig a Budapesti Állat- és Növénykert igazgatója volt, melyet a korszerű és a természeti körülményeket megközelítő állattartás elvei alapján magas szintre fejlesztett. Hazai és külföldi szaklapokban számos tanulmánya jelent meg, főként a vadgazdálkodás köréből. Könyvei közül többet külföldön is kiadtak.

Nadler Herbert
Web dokumentumok

2008.
máj. 13.
Jendrassik György születésének 110. évfordulója
Budapest, 1898. máj. 13. - London, Anglia, 1954. febr. 7.

Gépészmérnök, feltaláló
1916-ban megnyerte az akkor induló fizikai Tanulóversenyt (a mai fizikai Eötvös-verseny elődjét). Addig csak matematikából rendezett az érettségizettek számára Tanulóversenyt a Mathematikai és Physikai Társulat. Jendrassik mögött Szilárd Leó lett a második helyezett. Tanulmányait a charlottenburgi és a budapesti műegyetemen végezte 1922-ben. A Ganz-gyár tanulmányi osztályába lépett, s itt alkotta meg első találmányát, a gyors járatú, négyütemű, sűrítő nélküli kis Diesel-motort, amelyet Ganz-Jendrassik-motor néven gyártottak. Velük indult meg a hazai vasutak (elsőként egy DSA sínautó, 1927) és a Duna-tengerhajózás dieselesítése. Motorjait több országban is gyártották, s nemzetközileg is ismertekké váltak. Jendrassik-motorral futottak a Ganz-gyár nagysikerű motorvonatjai, az Árpád-sínautóbusz, valamint az egyiptomi, argentin stb. exportra gyártott motorvonatok. 1927-ben a Ganz-gyár motorszerkesztési osztályának vezetője, 1942-ben a gyár vezérigazgatója lett. 1937-ben jelent meg másik nagy jelentőségű találmánya, a világ első kis gázturbinája (100 LE), melyet három más gázturbina-találmánya követett. Gázturbináinak gyártására Ganz-gyári állását megtartva, megalapította a Találmány Kifejlesztő és Értékesítő KFT-t. Motor- és gázturbinákra vonatkozó magyar szabadalmainak száma megközelíti a 80-at. A 2. világháború után a megkezdett fejlesztőmunkáját a kedvezőtlen politikai és gazdasági környezet miatt nem tudta folytatni, ezért 1947-ben emigrált. Rövid ideig Argentínában élt, majd végül Londonban telepedett le. 1951-ben londoni emigrációjában az államosított Ganz gyár részéről megkeresték szabadalmainak ügyében. A jövőt illetően lemondott itthoni szabadalmairól, a múltra vonatkozó igényei alapján azonban addig gyártott motorjai után részesedést ítéltetett meg magának nemzetközi bíróság útján.

Jendrassik György
Web dokumentumok

2008.
máj. 13.
Went István halálának 45. évfordulója
Arad, 1899. márc. 30. - Debrecen, 1963. máj. 13.

Orvos, fiziológus, egyetemi tanár
Oklevelét 1923-ban a budapesti egyetemen szerezte. 1930-ban. Válogatott fejezetek a kórélettan köréből c. dolgozatával egyetemi magántanári képesítést kapott. 1926-27-ben állami ösztöndíjjal a párizsi egyetemen, a következő két évben Rockefeller-ösztöndíjjal a Harvard Egyetem élettani intézetében folytatott kutatásokat, majd Angliában és a skandináv államokban tett tanulmányutat. 1932-től haláláig a debreceni egyetem tanára és az Élettani és Általános Kórtani Intézet igazgatója. Tudományos munkásságából kiemelkedőek az ellenanyagok unitarizmusára és a lipoidok immunológiai szerepére vonatkozó megállapításai. Biológiailag aktív gyököt tartalmazó mesterséges konjugált fehérjék előállításával a kísérleti és gyakorlati terápia új lehetőségeire mutatott rá. Eredményes kutatásokat végzett a vérkeringés szabályozása terén a neurohumorális kompenzáló mechanizmusok működésének felderítésével. 1948-tól az MTA tagja.

Went István
Web dokumentumok

2008.
máj. 13.
Henry, Joseph halálának 130. évfordulója
Albany, New York állam, USA, 1797. dec. 17. - Washington, 1878. máj. 13.

Amerikai fizikus, természettudós
1832-ben a természetfilozófia professzora lett a Princeton Egyetemen, és 1846-ban a Smithson Intézet első titkára. Faradaytől függetlenül felfedezte az elektromágneses indukciót, 1929-ben megépítette az első elektromágneses motort. Három évvel az első villanymotor megtervezése és megépítése után, 1832-ben figyelt fel munkája során az önindukció jelenségére, 1842-ben kimutatta az elektromos kisülések rezgés mivoltát, és bevezetett egy időjárás-előrejelző rendszert. Egy hőérzékelő műszer, a termogalvanométer segítségével kimutatta, hogy a napfoltok kevesebb hőt sugároznak, mint a napfelszín általában. Benjamin Franklin utáni kor egyik első nagy amerikai természettudósa volt. Samuel F.B. Morse-nak segítségére volt a távíró megalkotásában. 1893-ban tiszteletére az induktivitás SI-egységének elnevezése: henry.

Henry, Joseph
Web dokumentumok

2008.
máj. 13.
Guillaume, Charles Edouard halálának 70. évfordulója
Fleurier, Svájci-Jura, 1861. febr. 15. - Párizs, Franciaország, 1938. máj. 13.

Svájci-francia fizikus, Nobel-díjas
1902-től a Súlyok és Mértékek Nemzetközi Hivatalának (International Bureau ofWights and Measures) igazgatója (1936-tól haláláig tiszteletbeli igazgató). Rövid ideig ballisztikával, 1888-tól a testek hőmérséklet változással kapcsolatos viselkedésével foglalkozott, vizsgálatokat végzett a nagy pontosságú hőmérséklet mérés, a hőszabályozás és a termosztátok tökéletesítése terén. Az általa feltalált, rendkívül kicsiny hőtágulású vas-nikkel ötvözet (invar) jelentősen megnövelte a geodéziai mérések, a csillagászati ingaórák és a precíziós hosszúságmérő eszközök pontosságát. A vas-ötvözetek mágneses tulajdonságainak tanulmányozásával elősegítette az alapvető ferromágneses elmélet fejlődését. Számos európai akadémia tiszteleti tagja, a Francia Fizikai Társaság elnöke, a francia Becsületrend Főtiszti keresztjének kitüntetettje. Nevét a 11353.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Guillaume, Charles Edouard
Web dokumentumok

2008.
máj. 13.
Heckmann, Otto Hermann Leopold halálának 25. évfordulója
Opladen, Németország, 1901. jún. 6. - Regensburg, 1983. máj. 13.

Német csillagász
Az európai nemzetközi obszervatórium megszervezője. A bonni egyetemen tanult, majd 1927-41 között a göttingeni Obszervatóriumban dolgozott (1939-től igazgató), 1962-ig a hamburgi Csillagvizsgáló igazgatója, az egyetem professzora. Részletesen tanulmányozta az M44 csillaghalmazhoz tartozó halván csillagokat, és számos fiatal csillaghalmaz szín-fényesség diagramját készítette el. A német székhelyű, nemzetközi jellegű Astronomische Gesellschaft felkérésére a csillagok sajátmozgásának harmadik katalógusát szerkesztette, amely 180000 csillagot tartalmaz. 1962-től, nemzetközi felkérésre a La Sillá-n tervezett Európa Déli Obszervatóriumának (European Southern Observatory = ESO) - amelynek kezdetben 6, ma 14 állam a résztvevője - első szervező-igazgatója. 1969-től főleg az Univerzum szerkezetének modelljeivel (a relativitás elmélet következetes alkalmazásával) foglalkozott. 1967-70 között a Nemzetközi Csillagászati Unió elnöke volt. Érdemeit a J. C. Watson, és az USA Bruce-érmével ismerték el. Nevét az 1650.sz. kisbolygó őrzi. Magyar nyelven is megjelent, életrajzi műve a 20.sz. csillagászatának krónikája. (Bartha Lajos)

Heckmann, Otto Hermann Leopold
Web dokumentumok

2008.
máj. 12.
Sajnovics János (Nepomuki) születésének 275. évfordulója
Tordas, 1733. máj. 12. - Buda, 1785. máj. 4.

Jezsuita csillagász
Az összehasonlító nyelvtudomány egyik megalapozója. A nagy földbirtokkal rendelkező Fejér-megyei család gyermeke 16 évesen kérte felvételét a Jézus-társaságba. Tanulmányairól és pályakezdéséről keveset tudunk, 1762-ben a bécsi Egyetemi Csillagvizsgálóban Hell Miksa mellett gyakornok, két évvel később kinevezték a nagyszombati Magyar királyi Egyetem csillagász-adjunktusává, de már 1768-ban Hell munkatársa az Észak-Norvégiában, Vardő szigetére, a Vénusz átvonulására küldött expedíció idején (1768-70). Nagy része volt a megfigyelések sikerében, és a nagyon széles körű földrajzi, geofizikai, természetrajzi vizsgálatokban. Hell ösztönzésére kezdte tudományosan vizsgálni a magyar és lapp nyelvek rokonságát, e tárgyról közölt műve (Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse: A magyar és a lapp nyelv hasonlóságának bizonyítása) a finn-ugor összehasonlító nyelvtudomány alapvetése (Koppenhága, majd Nagyszombat, 1770). Itthon azonban többen elutasítóan fogadták, ezért ilyen irányú munkásságával felhagyott. 1778-ban a Budára telepített nagyszombati csillagvizsgáló adjunktusa, ekkor írta összefoglaló kézikönyvét a csillagászat alapjairól (Idea astronomiae, Buda, 1778). Mivel nem nyerte el a magyar "Királyi csillagász" tisztjét, végleg visszavonult, és szinte elfeledetten hunyt el. Emlékszobra Tordason áll, emléktáblája a norvégiai Vardo-sziget régi erődjén. (Bartha Lajos)

Sajnovics János (Nepomuki)
Web dokumentumok

2008.
máj. 12.
Káldor Miklós (Lord Kaldor, Nicholas) születésének 100. évfordulója
Budapest, 1908. máj. 12. - Papworth Everard, Anglia, 1986. szept. 30. [okt. 1.]

Magyar születésű angol közgazdász, egyetemi tanár
Tanulmányait Budapesten, Berlinben és Londonban végezte. A London School of Economics-on tanult, majd 1932-1947-ig itt oktatott. 1946-ban a magyar stabilizálási program előkészítésében is részt vett. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában a kutatási és tervezési osztály igazgatója 1947 és 1949 között. 1949-től a cambridge-i egyetemen politikai közgazdaságtant tanított, innen 1975-ben vonult nyugdíjba. 1950-1955-ig a nyereség- és jövedelemadózási királyi bizottság tagja volt. 1956 és 1976 között számos országban (Indiában, Ceylonban, Mexikóban, Ghánában, Törökországban, Ausztráliában, Iránban, Venezuelában) volt pénzügyi tanácsadó. 1964-1968-ban, majd 1974-1976-ban a brit pénzügyminiszter tanácsadója volt. A keynesi közgazdasági iskola követője volt. Elsősorban a gazdasági egyensúly és növekedés elméletével, adózási, foglalkoztatottsági és jóléti problémákkal foglalkozott. A Káldor-Hicks hatékonyság viseli a nevét. 1974-ben bárói rangot kapott. 1979-től a MTA tiszteleti tagja.

Káldor Miklós (Lord Kaldor, Nicholas)
Web dokumentumok

2008.
máj. 12.
Dubovitz Dénes halálának 35. évfordulója
Budapest, 1913. febr. 17. - Budapest, 1973. máj. 12.

Orvos, egészségügyi szervező, egyetemi tanár
Bécsben, Budapesten filozófiát, majd orvosi tanulmányokat folytatott. 1945-ben a Népjóléti, majd Egészségügyi Minisztériumba került. Közreműködött az üzemegészségügyi hálózat kifejlesztésében. 1951-ben az Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet igazgató főorvosa lett. 1957-64-ben az Egészségügyi Minisztérium gyógyító-megelőző főosztályát vezette. 1964-től a budapesti orvosi egyetemen a szervezési tanszék helyettes vezetője és 1970-ig az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet szervezés-módszertani osztályának vezetője, majd az Országos Vérellátó Szolgálat igazgató helyettese volt. Érdeme az egészségügy valamennyi területén a betegek ún. követéses módszere folyamatos nyilvántartása és folytatólagos kezelésének a biztosítása.

Dubovitz Dénes
Web dokumentumok

2008.
máj. 12.
Liebig, Justus von születésének 205. évfordulója
Darmstadt, Hessen-Darmstadt, 1803. máj. 12. - München, 1873. ápr. 18.

Német vegyész
A Bonni Egyetemre iratkozott be, hogy a kor egyik első számú kémikusánál, Karl Wilhelm Gottlieb Kastnernél tanuljon. Liebig az Erlangeni Egyetemre is követte Kastnert, és ott szerezte meg doktorátusát 1822-ben. Ezután a hesseni kormány ösztöndíjával Párizsban tanult. Alexander von Humboldt befolyása révén Joseph-Louis Gay-Lussac magánlaboratóriumában dolgozhatott. Visszatérve, 1824-ben, a giesseni egyetemen kapott állást, itt hozta létre az első olyan laboratóriumot, amelyben a fiatal vegyészeket módszeresen tanították a kémiai kutatás gyakorlatára. A következő generáció számos neves vegyésze is itt tanult, például August Wilhelm von Hofmann, Sir Edward Frankland, F. A. Kekulé von Stradonitz és Charles-Adolphe Wurtz. 1852-től a Müncheni Egyetem kémia professzora volt. Liebig mind a szervetlen, mind a szerves kémia számos területén tevékenykedett. Megismerkedett Friedrich Wöhlerrel, akivel sok közös kutatást folytatott, ezek legfontosabbika a keserűmandula-olaj (benzaldehid) vizsgálata volt: Fontos szerepet játszott a szerves kémia rendszerezésének első időszakában, a kémia biológiai alkalmazásában (a biokémiában), a kémia tanításában és a mezőgazdasági kémia alapelveinek lefektetésében.

Liebig, Justus von
Web dokumentumok

2008.
máj. 11.
Kertai György halálának 40. évfordulója
Budapest, 1912. aug. 21. - Budapest, 1968. máj. 11.

Geológus
Tanulmányait Budapesten végezte, természettan-vegytan szakos tanári oklevelet szerzett. 1937-től a Standard Oil, a későbbi Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) geológusa, 1948-ban kerületi főgeológus Nagykanizsán, 1951-től a Magyar-Szovjet Olajipari Részvénytársaság (MASZOLAJ) főgeológusa, 1954-től az egységes magyar olajiparnál ugyanezt a tisztséget töltötte be. 1957-től az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt főosztályvezetője, majd kutatási vezérigazgató-helyettese. 1964-től a Központi Földtani Hivatal elnöke. 1947-től a szegedi, majd a budapesti egyetemen oktatott. A kőolajföldtan nemzetközileg elismert szakértője volt, vezető szerepet töltött be a kiscsehi-lendvaújfalusi-nagylengyeli és a görgeteg-babócsai szénhidrogéntelepek feltárásában. 1965-től az MT tagja

Kertai György
Web dokumentumok

2008.
máj. 11.
Gasser, Herbert Spencer halálának 45. évfordulója
Platteville, Wisconsin, USA, 1888. júl. 5. - New York, 1963. máj. 11.

Amerikai fiziológus, Nobel-díjas
Wisconsin egyetemen végezte orvosi tanulmányait, Erlanger tanítványa volt. Diplomamunkáját 1915-ben a Johns Hopkins University-n védte meg. 1916-ban került St. Luisba a Washington egyetemre, s ott kezdett tudományos együttműködést Erlangerrel. 1921-ben a gyógyszertan professzora lett, több európai kutatóintézetben is dolgozott. 1933-53-ig a Rockfeller Orvosi Kutatóintézet igazgatója volt. Gasser és Erlanger munkája tette lehetővé az agyi és idegi rendellenességek vizsgálatára, valamint a kezelések eredményességének ellenőrzésére alkalmas korszerű vizsgálóberendezések kidolgozását. 1944-ben megosztott élettani-orvostudományi Nobel-díjat kaptak azért a felfedezésért, hogy az idegrostoknak ugyanazon az idegkötegen belül különböző funkciójuk van.

Gasser, Herbert Spencer
Web dokumentumok

2008.
máj. 11.
Feynman, Richard Phillips születésének 90. évfordulója
New York, USA, 1918. máj. 11. - Los Angeles, 1988. febr. 15.

Amerikai elméleti fizikus, Nobel-díjas
Közismertségét annak is köszönheti, hogy nemcsak mint fizikus, de mint tanár és mint irodalmár is jelentős életművet alkotott. Matematikai tehetsége már gyerekkorában ámulatba ejtette környezetét, mégse vették fel a Columbia Egyetemre az ott a harmincas években érvényes numerus clausus miatt. Az MIT-t végezte el, majd Princetonban szerzett Ph.D. fokozatot elméleti fizikából 1942-ben. Részt vett a Manhattan Project-ben, a Bethe vezette elméleti osztályon, a komputer csoportban dolgozott. Munkatársa volt a magyar származású John Kemeny, a BASIC nyelv későbbi megalkotója és a görög származású Nicholas Metropolis is, akinek nevét alapítványa jóvoltából ismerik a magyar diákok is. Feynman kutatói és egyetemi oktatói pályája Pasadenaban, a "CalTech"-en bontakozott ki. A kvantum-elektrodinamikában elért eredményeiért kapott 1965-ben megosztott Nobel-díjat. Az elemi részecskék között lezajló folyamatokat a téridőben szemléletesen ábrázoló Feynman-gráfok ma már az elemi rész fizikusok természetes munkaeszközei. A hatvanas években három éven át tartott bevezető fizika előadásából született meg az a sok kötetes egyetemi tankönyvsorozat, melyet Mai fizika címmel magyarul is kiadtak. Jó humorral megírt könyvei részben ismeretterjesztő, részben önéletrajzi ihletésűek. Utolsó nagy tette a Challenger katasztrófa rejtélyének megfejtése volt. (Dr. Radnai Gyula)

Feynman, Richard Phillips
Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Zay Sámuel születésének 255. évfordulója
Komárom, 1753. máj. 10. - Tata, 1812. ápr. 9.

Természettudós, orvos
A felvilágosodás tudományos közéletének kiemelkedő alakja, az ásványtan nemzeti nyelven való kidolgozásának egyik úttörője, tőle származik az "ásvány" szavunk. 1768-tól a debreceni Református Kollégiumban folytatta tanulmányait. 1771-73 között Karcagon vállalt tanítói állást, 1781-ben befejezte debreceni tanulmányait, majd 1783-ig a tiszafüredi iskola rektori állását töltötte be. Ez év őszén beiratkozott a Budai (később Pesti) Egyetem Orvostudományi Karára, ahol 1788-ban megszerezte orvosdoktori oklevelét. Ugyanebben az évben visszatért Komáromba, s magánpraxist folytató orvosként részt vett a Péczeli József köré csoportosuló Komáromi Tudós Társaság munkájában. 1790-94 között Kecskeméten tevékenykedett mint a város tisztiorvosa. 1794 végén Tatára költözött, s 1810-ig Seth Jánossal oldalán Komárom vármegye főorvosi tisztét töltötte be, a tatai és a gesztesi járásokra kiterjedő hatáskörrel.

Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Jónás Ödön K. halálának 75. évfordulója
Kassa, 1851. dec. 10. - Budapest, 1933. máj. 10.

Mérnök, műegyetemi tanár
A budapesti műegyetemen 1872-ben szerezte oklevelét. 1872-től ugyanitt tanársegéd. 1873-ban a Tisza vidéki vasút mérnöke. 1874-ben a műegyetemen helyettes tanár, közben 1877-től reáliskola segédtanára, majd 1883-tól az általános géptan és géprajz ny. r. tanára. 1905-07-ben a műegyetem rektora. Gépészeti tárgyú cikkei főként a Gazdasági Mérnökben jelentek meg. Mint több műszaki és gazdasági testület és hatóság tagja tevékenyen részt vett az iparügyek igazgatásában és mint országgyűlési képviselő 1881-től a politikai életben is.

Jónás Ödön K.
Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Hári Pál halálának 75. évfordulója
Pest, 1869. aug. 29. - Budapest, 1933. máj. 10.

Orvos, biokémikus, egyetemi tanár
Orvosi tanulmányait a budapesti és a bécsi egyetemen végezte, ott szerezte 1894-ben orvosi oklevelét. 1906-ban az orvosi kémiai diagnosztika magántanára lett. 1915-ben mint ny. rk. tanár a budapesti élet- és kórvegytani tanszék vezetője. 1919-től ny. r. tanár. Fejlesztette a kalorimetria módszertanát. Jelentős kutatásokat végzett az anyagcserével, a hemoglobin és származékainak spektrofotometriás vizsgálatával kapcsolatban. Hazánkban a biokémiai kutatások egyik megteremtője, jelentős iskolát alapított.

Hári Pál
Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Varga Lajos halálának 45. évfordulója
Désakna, 1890. jan. 26. - Sopron, 1963. máj. 10.

Zoológus
A kolozsvári egyetemen 1910-14-ben Apáthy István mellett volt gyakornok. Részt vett az 1. világháborúban. 1917-ben a soproni honvéd főreáliskolában lett tanár, 1919-ben a szegedi egyetemen magántanárrá képesítették hidrobiológiából. 1938-tól egyetemi ny. rk. tanár. 1957-től az MTA Talajbiológiai Kutató Laboratóriuma soproni kirendeltségének vezetője, az Erdőmérnöki Főiskola tanszékvezető tanára, 1961-ben a Hidrológiai Társaság Schafarzik Ferenc emlékérmével jutalmazta. Külföldön is elismert kutatója volt a vizek és talajok kerekes férgeinek és egyéb alacsonyrendű állati lényeinek. Különösen úttörő munkát végzett a Fertő tó mikroszkopikus állatvilágának megismertetésében. 1940-től tagja az MTA-nak, 1949-ben kimondottan politikai okok miatt megfosztották az akadémiai tagságtól.

Varga Lajos
Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Reuss Endre halálának 40. évfordulója
Budapest, 1900. júl. 1. - Budapest, 1968. máj. 10.

Gépészmérnök, matematikus, egyetemi tanár
Apja Reuss Jenő gépészmérnök, anyai nagyapja Schulek Frigyes építész. Érettségizőként 1918-ban (Rédei Lászlóval együtt) megnyerte az Eötvös-díjat az országos matematikaversenyen (a mai Kürschák verseny elődjén). A budapesti műegyetemen végzett gépészmérnökként, majd két évig tanársegédként dolgozott. Mindeközben a Ludovikán is tanított matematikát. 1924-től a gázműveknél mérnök, műszaki tanácsos. 1950-től vegyipari tervezési osztályvezető. 1953-ban visszatért a Műegyetemre, hamarosan a gépészmérnöki dékán lett. A kontinuumtechnika problémaköréből még 1930 körül megjelent tanulmánysorozata teremtette meg a "Reuss-Prandtl-elmélet" alapjait. Ez az elmélet a számítógépes eszközökkel együtt lehetővé teszi a bonyolult összefüggések felismerését a szilárd anyagok teljes, rugalmas és képlékeny alakváltozásainak vizsgálatánál. (Hujter Mihály)

Reuss Endre
Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Horn Béla halálának 25. évfordulója
Apatin, 1902. máj. 24. - Budapest, 1983. máj. 10.

Orvos, nőgyógyász, egyetemi tanár
1928-ban szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon. 1928-1930-ban a szülészeti klinika gyakornoka, 1930-1933-ban a Rókus Kórház segédorvosa, 1930-ban szakképesítést szerzett. 1933-ban visszatért az I. sz. szülészeti és nőgyógyászati klinikára, 1947-ben a női betegségek kórismézése magántanára, 1948-1950-ben a klinika megbízott vezetője, 1950 1972-ben a klinika igazgatója, ny. r. tanár. A klinikán megszervezte a toxikózis-kutató laboratóriumot, a világon elsőnek nyitotta meg az erosio orvosi ambulanciát. 1946-ban megszervezte az Országos Meddőségvizsgáló Intézetet, amely később csak osztályként működhetett. Kezdeményezésére az 1950-es években országosan bevezették a szülészeti fájdalomcsillapítást szolgáló pszichoprofilaktikus előkészítést. Működéséhez fűződik a szülés utáni rutinszerű cervixrevízió. Elismert operatőr volt, új műtéti metódust vezetett be a pruritus vulvae gyógyításában.

Horn Béla
Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Claus Alajos születésének 100. évfordulója
Ózd, 1908. máj. 10. - Budapest, 1988. febr. 20.

Kohómérnök
1931-ben Sopronban szerzett kohómérnöki oklevelet. 1932-től a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt. ózdi kohóüzemében dolgozott, 1943-tól mint főmérnök. 1949-től a MÁVAG diósgyőri kohászati üzemeinek, 1953-tól a Kohó- és Gépipari Min. Vaskohászati Igazgatóságának főmérnöke. Részt vett a Dunai Vasmű felépítésében is. 1957-től 1973-ig a Kohó- és Gépipari Tervező Intézet főszaktanácsadója. A Kossuth-díj ezüst fokozatát a ferromangán hazai előállítási módszerének kidolgozásáért kapta. A hazai kohóipari üzemek fejlesztési tervei elkészítéséért több kitüntetésben is részesült.

Claus Alajos
Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Maliga Pál születésének 95. évfordulója
Tótkomlós, 1913. máj. 10. - Budapest, 1987. febr. 16.

Kertészmérnök, gyümölcsnemesítő
Kertészeti tanulmányait 1936-ban a Kertészeti Tanintézetben fejezte be. Később elvégezte a Felsőbb Szőlő és Borgazdasági Tanfolyamot, majd a műegyetem mezőgazdasági karán szerzett oklevelet. 1946-ban doktorált az Agrártudományi Egyetemen, majd a Bajai Kertészképző Iskola tanára, 1939-től a Kertészeti Egyetem jogelődjei gyümölcstermesztési tanszékének oktatója. 1956-tól a Kertészeti Kutató Intézetben folytatta országhatárunkon túl is ismert kutató-nemesítő munkáját. Az üzemi meggytermesztés kialakításának lehetőségeit kutatta és megoldásként új meggyfajtákat nemesített. Országosan elismert fajtái - Meteor, Favorit, Korai Pipacs meggy, Érdi jubileumi és Érdi bőtermő - közül az utóbbival világhírnévre tett szert.

Maliga Pál
Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Kőváry Károly (Kavics tanár úr) születésének 85. évfordulója
Rákospalota, 1923. máj. 10. - Vác, 2003. márc. 12.

Piarista matematikatanár
A szegedi piarista gimnázium elvégzése után 1941-ben belépett a Piarista Rendbe, majd, miután a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika-fizika szakos diplomát szerzett, 1947-ben pappá is szentelték. Az egyházi iskolák államosítása után pár évig lelkipásztori teendőket lát el Budapesten, majd 1952-től tanít: előbb egy évet a Kossuth Lajos Gimnáziumban, majd tíz évig a Bagi Ilona Gimnáziumban. 1963-ban került a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumba, ahol 28 évig tanított. Itt a speciális matematikai osztályokat tanította és emellett a vezető tanári feladatokat is ellátta. Diákjai nevezték Kavics tanár úrnak. Amikor 1991-ben Vácott újra indult a Piarista Gimnázium, akkor elfogadta a tartományfőnök felkérésére az igazgatói feladatot. Sok figyelmet fordított a vidéki, hátrányos helyzetű tehetségek gondozására. Bárhol is tanított, órái a humorral és örömmel végzett munka műhelyei voltak. Az évtizedek során kiváló tanárokat és tudósokat formált emberré. Nemcsak a matematika oktatásában, hanem a tudományos életben is tevékeny részt vállalt. 1964-től tagja a Bolyai Társulatnak, ahol 1975-től egészen 1993-ig az alelnöki tisztet is betöltötte. 2001-ben megkapta Urbán Jánossal együtt az első Rátz tanár úr Díjat: mert ami Rátz tanár úr volt az egykori Fasori Gimnáziumnak, az Kavics a Fazekasnak.

Kőváry Károly (Kavics tanár úr)
Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Fresnel, Augustin Jean születésének 220. évfordulója
Broglie, Franciaország, 1788. máj. 10. - Ville-d'Avray, 1827. júl. 14.

Francia fizikus
Igaz, hogy viszonylag későn, évekkel mérnöki diplomájának megszerzése után kezdte csak kutatni (kísérletileg és elméletileg is) a fény tulajdonságait, rövid életének utolsó évtizedében azonban számos meggyőző bizonyítékot talált és adott a fény hullámtermészetére. Kettős tükörrel és biprizmával demonstrálta a fény interferenciáját, pontosította a hullámok terjedésére vonatkozó Huygens elvet, ötletes eljárásokat talált ki a kör alakú nyílásokon és akadályokon létrejövő diffrakció tárgyalására. A polarizáció helyes értelmezéséhez jutott el azzal a feltételezéssel, hogy a fényhullámok transzverzálisak, majd a cirkuláris és az elliptikus polarizáció fogalmával sikerült értelmeznie a kettős törés és a színes polarizáció meglepő jelenségeit. A párizsi és a londoni akadémia is tagjává választotta. Nevét számos szakkifejezés őrzi a fizikában, ezek közül néhány: Huygens-Fresnel elv, Fresnel zónák, Fresnel lencsék, Fresnel formulák. (Dr. Radnai Gyula)

Fresnel, Augustin Jean
Web dokumentumok

2008.
máj. 10.
Loszev, Oleg Vlagyimirovics (Losev, Oleg Vladimirovich) születésének 105. évfordulója
Tver, Orosz Birodalom, 1903. máj. 10. - Leningrád, Szovjetunió, 1942. jan. 22.

Orosz feltaláló
A félvezető-technológia egyik úttörője. Nyizsnyij-Novgodorban dolgozott a rádióvétel tökéletesítésén, eközben acélelektródás kristály segítségével erősítést ért el. Az általa krisztadinnak nevezett vevőkészülék elektroncső nélkül működött. 1927-ben szabadalmaztatta fényrelé nevű találmányát, amely az elektrolumineszcencia elvén működött és a LED előfutárának tekinthető. Munkái és találmányai azonban akkoriban nem keltettek feltűnést és feledésbe merültek. Fiatalon, Leningrád ostroma során nélkülözések közepette hunyt el. (Piriti János)

Loszev, Oleg Vlagyimirovics (Losev, Oleg Vladimirovich)
Web dokumentumok

2008.
máj. 9.
Janszky József születésének 65. évfordulója
Csorna, 1943. máj. 9. - Pécs, 2018. jan. 16.

Elméleti fizikus, egyetemi tanár
Szülővárosában érettségizett, majd Moszkvában, a Lomonoszov egyetemen szerzett fizikusi diplomát. Hazatérve Tarján Imre mellett dolgozott, kandidátusi disszertációját 1978-ban védte meg. 43 évesen lett a fizikai tudományok doktora nemlineáris optikai folyamatokkal kapcsolatos kutatásaiért. Ezután figyelme a fény kvantumstatisztikájával kapcsolatos érdekesebb és újabb jelenségek felé fordult. Kvantumoptikai kutatócsoportot hozott létre, nemzetközi kapcsolatokat épített ki, fiatal munkatársaiból kiváló kutatókat nevelt. 1990-ben Novobátzky Károly-díjat, 1999-ben Akadémiai Díjat kapott. A Magyar Tudományos Akadémiának 2001-ben lett levelező, majd 2007-ben rendes tagja. 2000-től volt professzor a Pécsi Tudományegyetemen, ahol fizikai doktori iskolát létesített, amelynek 2013-ig volt a vezetője. Számos tudományos szakbizottságban vállalt szerepet itthon és külföldön. Életműve elismeréseként 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést érdemelte ki. Munkatársai igazi polihisztorként tisztelték széles körű műveltségéért és szerették segítőkész magatartásáért. (Dr. Radnai Gyula)

Janszky József
Web dokumentumok

2008.
máj. 9.
Russell, John Scott születésének 200. évfordulója
Parkhead, (Glasgow közelében), Skócia, 1808. máj. 9. - Ventnor, Isle of Wight, Anglia, 1882. jún. 8.

Skót matematikus, tengerészeti hadmérnök
Matematikusként és hajóépítő mérnökként vált ismertté, ő tervezte a Great Eastern óceánjáró hajót. Ő figyelt meg és írt le először egy csatornában magányos hullámot, ennek ma a szolitonok elméletében van jelentősége.

Russell, John Scott
Web dokumentumok

2008.
máj. 8.
Scopoli János Antal (Johann Anton, Giovanni Antonio) halálának 220. évfordulója
Fleimstal, Tirol, 1723. jún. 3. - Pavia, Itália, 1788. máj. 8.

Olasz származású természettudós, orvos, egyetemi tanár.
1743-ban az innsbrucki egyetemen orvosi oklevelet nyert. 1755-ben Idriába került bányaorvosnak, ahol botanikával és rovartannal is foglalkozott és az ottani bányatisztképző iskolán kémiát és kohászatot is előadott. 1769-ben. Jacquin utódaként Selmecbányára nevezték ki, ahol vegytant, ásványtant és kohászatot tanított. Selmecbányai működése idején adta ki a természettudományok széles körét felölelő értekezéseit Annus historico naturalis (I-V.; Leipzig; 1769-1772) és az akadémia hallgatói részére készült munkáit. 1779-ben a paviai egyetemre nevezték ki, hol vegytant és természetrajzot tanított. Mint botanikusnak több növényfaj viseli nevét.

Scopoli János Antal (Johann Anton, Giovanni Antonio)
Web dokumentumok

2008.
máj. 8.
Rónai Gyula születésének 130. évfordulója
Zagyvaróna - Inászó, 1878. máj. 8. - Budapest, 1943. aug. 7.

Gépészmérnök
1900-ban mérnöki oklevelet szerzett, és a MÁV járműszerkesztési osztályának munkatársa lett. A nemzetközi szabványokra vonatkozó javaslatokat nemzetközi viszonylatban is feltűnést keltő tanulmányokkal készítette elő, melyekkel több ízben nyert jelentős hazai és külföldi pályadíjakat. Munkásságának legjelentősebb eredményei a három- és négytengelyű forgóvázas vasúti járművek tervezéséhez fűződnek. Több mint húsz nagy jelentőségű vasúttechnikai találmánya van. A Rónai-féle forgóvázat az 1941-től forgalomba állított könnyű gyorsvonati négytengelyű személykocsikon alkalmazzák. Különösen a sín és kerék kölcsönös viszonyáról szóló tanulmánya elismeréseképpen a Boroszlói Műszaki Egyetem 1935-ben műszaki doktorrá avatta

Rónai Gyula
Web dokumentumok

2008.
máj. 8.
Szendrei Julianna születésének 60. évfordulója
Budapest, 1948. máj. 8. - 2013. jan. 13.

Matematikatanár, oktatáspolitikus
Az ELTE matematika-fizika tanári szakán végzett 1971-ben. Az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa lett, ahol fő feladata először az általános iskolai matematikatanítás korszerűsítésében való részvétel volt a Varga Tamás vezette munkacsoportban. Társszerzője a matematika tantervnek (1978). Megtervezte és megszervezte az új tanterv tanítására felkészítő, iskolatelevízióval segített regionális tanfolyamok rendszerét. 1991-től haláláig főállásban a Budapesti Tanítóképző Főiskolán tanított, ahol az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar matematikai tanszékvezetője volt főiskolai tanári beosztásban. PhD címét 1995-ben szerezte; értekezését a hazai matematikatanítás nemzetközi összehasonlításáról írta. 1977-től élete végéig tagja volt a svájci bejegyzésű CIEAEM Nemzetközi Matematikatanítási Bizottságnak, 1988-tól 1992-ig a bizottság alelnöke, 2003 és 2007 között pedig az elnöke. Kitüntetései között Beke Manó-díj (1989, 2001) és Széchenyi professzori ösztöndíj (2000) is található. Számos könyvet írt, melyek közül a "Kivi és Apó" továbbá "A játék matematikája" címűt sokszor kiadták. (Hujter Mihály)

Szendrei Julianna
Web dokumentumok

2008.
máj. 8.
Goldschmidt, Victor Mordechai halálának 75. évfordulója
Mainz, Hessen, (ma Németország), 1853. febr. 10. - Salzburg, Ausztria, 1933. máj. 8.

Német ásványtudós
Fontos krisztallográfiai kutatásokat végzett. Első nagyobb művében az összes ásvány ismert kristályformáit katalogizálta. Az ásványi kristályok valamennyi publikált ábrájának a gyűjteménye 9 kötetben jelent meg. A kristályjelölésekben szereplő számsorok iránti érdeklődése nyomán filozófiai elméletet dolgozott ki a számokról és a harmóniáról, ennek alapján elemezte a zenei harmóniát, a színeket, az emberi színérzékelés kialakulását, végül pedig a bolygóknak a Naptól való távolságát.

Goldschmidt, Victor Mordechai
Web dokumentumok

2008.
máj. 8.
Horský, Zdenek halálának 20. évfordulója
Prága, 1929. márc. 11. - Prága, 1988. máj. 8.

Cseh tudománytörténész, filozófus
Cseh tudománytörténész, filozófus, a Csehszlovák Tudományos Akadémia csillagászati intézetének munkatársa. Főleg a csehországi, középkori és reneszánsz csillagászat történetével foglalkozott. Felkutatta és magyarázatokkal közzé tette az 1572. évi szupernova Közép-európai észleléseit (Thaddeus Hájek elfeledett munkáját közzétette), feldolgozta a prágai Országos Műszaki Múzeum nagy csillagászati műszergyűjteményét, legjelentősebb munkája Kepler prágai évei alatt végzett tevékenységének feltárása. Munkássága jelentős hozzájárulás a középkori Közép-Európa kevéssé ismert tudománytörténetéhez. Nevét a 3827. sorszámú kisbolygó viseli (felfedező Antonin Mrkos, Klet 1986). (Mgr. Ladislav Druga)

Horský, Zdenek
Web dokumentumok

2008.
máj. 7.
Kármán Tódor (Theodore) halálának 45. évfordulója
Budapest, 1881. máj. 11. - Aachen, Németország, 1963. máj. 7. [3. 5. 6.]

Gépészmérnök, fizikus, aerodinamikus, egyetemi tanár
A budapesti Műegyetemen szerzett diplomát, ahol Bánki Donát mellett egy ideig tanársegédként dolgozott, majd a Ganz Rt. mérnöke lett. Göttingenben, Prandtl mellett aerodinamikai tanulmányokat folytatott, itt doktorált. Max Bornnal együttműködve fontos eredményeket értek el a kristályok dinamikai elméletében. 1912-ben egy évig Selmecbányán oktatott, majd elfogadta az aacheni egyetem professzori ajánlatát. Az első világháborúban a Monarchia hadseregében szolgált, előbb ruharaktárosként, majd a Bécs melletti Aerodinamikai Laboratóriumban. Itt fejlesztette ki 1917-ben a világ első helikopterét, a PKZ-t, kifejlesztésében Petróczy István, Zurovetz Vilmos és Asbóth Oszkár működött közre. A háború után hazatért, de 1919-ben már újra Aachenben tanít. 1933-ban véglegesen letelepedett az Egyesült Államokban. Itt részt vett a rakétakutatásokban (Guggenheim-laboratórium). Fontos szerepet játszott az első rakéták kifejlesztésében. Őt tekintik a szuperszonikus repülés atyjának. Űrkutatással is foglalkozott. A National Medal of Science kitüntetést 81 évesen John F. Kennedy elnöktől vette át.

Kármán Tódor (Theodore)
Web dokumentumok

2008.
máj. 7.
Vasvári Miklós születésének 110. évfordulója
Szeged, 1898. máj. 7. - Balf, 1945. febr. 27.

Ornitológus
Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. 1921-ben lépett a Madártani Intézet kötelékébe. 1927-ben doktorált, 1933-ban a Madártani Intézet adjunktusa, 1935-ben főadjunktus. 1944-ben elhurcolták, s a nyilasterror áldozata lett. 1936-ban és 1937-ben két kutatóutat vezetett Kisázsiába. Az útjai során gyűjtött anyagból számos új alak került ki (földikutya, bogár, csiga stb.). A táplálkozástan terén munkássága alapvető. Számos, Magyarországra nézve új madárfajt és alfajt mutatott ki a magyar faunából. Az ő érdeme a fiatal magyar ornitológusgárda megszervezése és irányítása. Herpetológiával is eredményesen foglalkozott.

Vasvári Miklós
Web dokumentumok

2008.
máj. 7.
Clairaut, Alexis Claude születésének 295. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1713. máj. 7. - Párizs, 1765. máj. 17.

Francia matematikus, csillagász
A kétszeres görbületű görbék vizsgálata című művét 18 éves korában írta, ez volt az első olyan munka a világon, amely a térgörbéket matematikai analízis, illetve differenciál-geometria segítségével vizsgálta. 1736-ban részt vett a Maupertuis-féle fokmérésben a Lappföldön, majd elméletet dolgozott ki a Föld és más égitestek alakjának meghatározására, ennek során a róla elnevezett differenciál egyenletet alkalmazta. E témáról írt könyve, amely 1743-ban jelent meg, megalapozta a gravimetriát, a nehézségi erő mérését, s ma is jelentős a forgási ellipszoidok és a folyadékok tanulmányozásában. Ez a műve a hajszálcsövességet is elemezte, azt molekuláris erőkkel magyarázva. A háromtest problémát a Nap, Föld és Hold esetére alkalmazva meghatározta a Hold mozgását és pályáját, erről írt könyve, A Hold elmélete 1752-ben jelent meg. Híres munkájában, a Halley-üstökös pályájának kiszámításáról írt értekezésében megjósolta az üstökös visszatérését, ami az általa megadott időben, 1758-ban be is következett.

Clairaut, Alexis Claude
Web dokumentumok

2008.
máj. 7.
Cormack, Allan MacLeod halálának 10. évfordulója
Johannesburg, Dél-Afrika, 1924. febr. 23. - Winchester, Massachusetts, USA, 1998. máj. 7.

Dél-afrikai születésű amerikai fizikus, egyetemi tanár, Nobel-díjas
1944-ben a Fokvárosi Egyetemen végzett, majd ott és a Cambridge-i Egyetemen tanult tovább. 1950-1956-ig Fokvárosban tanított, s a Harvard Egyetemen eltöltött kutatóév után a Tufts Egyetem fizika tanársegéde lett. Itt főként az elemi részecskék kölcsönhatásait vizsgálta. 1964-ben egyetemi tanár lett, 1968 és 1976 között tanszékvezető. Cormack másodállású fizikusként dolgozott egy kórház radiológiai osztályán, és itt kezdett foglalkozni azzal, hogyan alakul ki a lágyszövetek és a különböző sűrűségű rétegekből álló szövetek röntgenképe. Az 1970-es évek elejére dolgozta ki a számítógépes pásztázás matematikai alapjait. 1979-ben Godfrey Hounsfield társaságában kapta meg a fiziológiai és orvosi Nobel-díjat egy nagyteljesítményű új vizsgálati eljárás, a számítógépes axiális tomográfia (CAT) kifejlesztéséért.

Cormack,  Allan MacLeod
Web dokumentumok

2008.
máj. 6.
Jáki Gyula születésének 110. évfordulója
Győr, 1898. máj. 6. - Szentes, 1958. márc. 18.

Orvos, sebész, orvostörténész, egyetemi tanár
Orvosi oklevelét 1922-ben a budapesti egyetem orvoskarán szerezte. 1922-től 1927-ig a debreceni egyetem kórbonctani intézetében gyakornok, majd 1931-től tanársegéd. Tanulmányutakat tett Németországban. 1937-ben a debreceni egyetemen magántanárrá képesítették. 1943-tól adjunktus. 1947-től 1958-ig a szegedi egyetem sebészeti tanszékén ny. r. tanár s az urológia előadója. Az egyetemnek rektora volt. Sebészeti műtéttannal és urológiával foglalkozott. A daganatos és fekélyes megbetegedésekre, az emlőrák endokrinológiai vonatkozásaira, valamint az urogenitalis gümőkórra irányuló kutatásai jelentősek. Jeles orvos­történész is volt.

Jáki Gyula
Web dokumentumok

2008.
máj. 6.
Sólyi Antal születésének 95. évfordulója
Komárom, 1913. máj. 6. - 1946.

Matematikus
Zalaegerszegen, az Állami Reálgimnáziumban érettségizett. Budó Ágostonnal osztozott a második díjban az 1931. évi fizikai Eötvös-versenyen (akkor Károly Irén versenynek hívták) úgy, hogy első díjat nem is adtak ki. A Szegedi Ferencz József Tudományegyetem hallgatója lett 1931-ben. Szőkefalvi-Nagy Bélával együtt végzett 1936-ban matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett, majd 1941-ben ugyanitt matematika főtárgyból bölcsészdoktor lett. Hallgatóként a (szegedi) Eötvös Kollégium lakója volt. Írt műegyetemi jegyzetet a mikrohullámokról. Bay Zoltán csoportjában dolgozott. Előadásokat tartott a Műegyetem Mérnökképző Intézetében. A több változós függvények variációszámítás területen ért el eredményeket. A háborúban szerzett betegségének áldozata lett.

Web dokumentumok

2008.
máj. 6.
Rybka, Eugeniusz születésének 110. évfordulója
Radzimin, Lengyelország, 1898. máj. 6. - Wrocław, 1988. dec. 8.

Lengyel csillagász, egyetemi tanár
A krakkói csillagvizsgáló igazgatója (1952-58). 1918-20 között a lengyel nemzeti hadsereg tisztje, 1920-ban a krakkói Jagelló Egyetemen folytatta tanulmányait. 1923-tól a varsói csillagvizsgálóban dolgozott, majd 1930-ban a leideni egyetemi obszervatóriumban asztrofizikai tanulmányokat folytatott Hertzsprung mellett. 1932-től a lwowi Egyetem csillagászati tanszékének tanára, 1945-ben a lengyel értelmiségiek megfélemlítésére a szovjet NKVD letartóztatta. Kiszabadulva 1945-1958 között a wrocławi egyetem tanára volt, emellett 1952-58 között a krakkói obszervatórium igazgatója. Elsősorban a csillagászati fényméréssel, és a változófényű csillagokkal - az 1920-as évektől az akkor újdonságnak számító "delta Cephei" csillagok vizsgálatával - foglalkozott. Pontos fényesség-katalógust készített tanítványaival együtt egyes égbolt-területek halvány csillagairól, valamint a vörös fényben mért fényességekről. Foglalkozott a csillagászat történetével. 1952-58 között Nemzetközi Csillagászati Unió alelnöke volt. (Bartha Lajos)

Rybka, Eugeniusz
Web dokumentumok

2008.
máj. 5.
Duka Tivadar halálának 100. évfordulója
Dukafalva, 1825. jún. 25. - Bournemouth, Anglia, 1908. máj. 5.

Orvos, India utazó
Eredetileg jogi pályára készült és ügyvédi oklevelet is szerzett. Részt vett az 1848-49-i forradalomban és szabadságharcban, a schwechati csatában, majd Görgey segédtisztje és adjutánsa volt a világosi fegyverletételig. Emigrált, elvégezte Londonban az orvosi egyetemet. 1854-ben K-Indiába ment, és 1877-ig katonaorvos volt a bengáliai angol hadseregben. K-Indiából több ezer értékes tárggyal gyarapította az Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi gyűjteményét. 1874-ben Londonban telepedett le és idejét Kőrösi Csoma Sándor munkásságáról összegyűjtött anyag feldolgozásának szentelte. Munkájáról ma is alapműnek számító kötetet jelentetett meg. Angliában ő ismertette meg Semmelweis munkásságát. 1863-tól az MTA tagja.

Duka Tivadar
Web dokumentumok

2008.
máj. 5.
Szilárd Jenő halálának 20. évfordulója
Budapest, 1923. szept. 11. - Budapest, 1988. máj. 5.

Földrajztudós
A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett földrajz-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet 1947-ben. 1947-52-ben Alsónémediben tanított. 1952-ben az MTA Földrajztudományi Kutatócsoportjához (később Intézet) került, ahol mint tudományos munkatárs, főmunkatárs, tudományos osztályvezető dolgozott. Kutatásainak középpontjában a geomorfológia, a tájföldrajz és a tematikus természetföldrajzi térképezés állott. Számos publikációja jelent meg e témakörökben. Tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak.

Szilárd Jenő
Web dokumentumok

2008.
máj. 5.
Fuchs, Lazarus Immanuel születésének 175. évfordulója
Moschin, Poroszország (ma Lengyelország), 1833. máj. 5. - Berlin, 1902. ápr. 26.

Német matematikus
1854-ig Berlinben tanult, 1858-ban doktorált. A Greifswald-i, Heidelberg-i, majd 1884-től haláláig a berlini egyetem tanára. Jelentős eredményeket ért el a differenciálegyenletek és a függvények elméletének területén. A lineáris differenciálegyenletek egy fontos osztályát róla nevezték el. 1891-1901 között a "Crelle's journal" szerkesztője. 1899-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Tudományok Osztálya tagjának.

Fuchs, Lazarus Immanuel
Web dokumentumok

2008.
máj. 4.
Balogh Károly halálának 35. évfordulója
Krasznacégény, 1895. febr. 13. - Budapest, 1973. máj. 4.

Orvos, fogorvos, egyetemi tanár
Oklevelét a budapesti tudományegyetem orvosi karán szerezte 1920-ban. 1933-ban egyetemi magántanári képesítést szerzett a fogbetegségek kór- és gyógytana tárgykörből. 1940-től a budapesti Szent István Kórház szájsebészeti osztályának főorvosa, 1944-től a Pázmány Péter Tudományegyetem Stomatologiai klinikájának igazgatója volt. 1946-47-ben az egyetem orvosi karának dékánja, 1952-ben a budapesti orvostudományi egyetem fogorvostudományi karának megszervezője és 1964-ig dékánja volt. Négy szakklinikát teremtett, melyek elhelyezéséhez épületeket is szerzett. A Kar oktató gárdájával iskolát teremtett. Főleg a száj daganatos betegségeivel, a fogeredetű gyulladásokkal, gerontológiával, a nyál biokémiájával, a száj és rágás, nyelv és az ízérzés élet- és kórtanával foglalkozott. Számos, ma is használt műszert (ínyletoló, szájsebészeti sebkampó stb.) szerkesztett. Két tankönyv, több monográfia és több mint 200 tudományos közlemény szerzője. Tudományos munkásságát külföldön is méltányolták és Európa legpatinásabb természettudományi akadémiája, a Halle-i Academia Leopoldina tagjai sorába választotta.

Balogh Károly
Web dokumentumok

2008.
máj. 4.
Borda, Jean Charles de születésének 275. évfordulója
Dax, Franciaország, 1733. máj. 4. - Párizs, 1799. febr. 20.

Francia matematikus, geodéta, tengerészeti hadmérnök
A ballisztikában elért hadmérnöki eredményei alapján 1764-ben a Francia Tudományos Akadémia tagjává választották. Tengerésztisztként részt vett az újonnan feltalált hajó-kronométerek gyakorlati próbáján. 1777/78-ban francia oldalon részt vett az Észak-amerikai függetlenségi háborúban, 1782-ben angol fogságba esett. Miután szabadon engedték, a francia haditengerészet hajóépítésének felügyelője volt. J.-N. Sane-val együttműködve egységes rendszer szerint épült, a korábbiaknál szilárdabb hajótípusokat dolgozott ki. Az ún. méter-fokmérések végrehajtásához jó teljesítményű hordozható szögmérő eszközt tervezett ("Borda-kör"). A Francia Akadémia számára - több személy jelölésének esetére - kidolgozott egy új szavazási módszert, melyet sokszor ma is használnak. Tagja volt a méter definícióját megállapító bizottságnak. Nevét a hidrodinamikában ismert Borda-cső, a termodinamikában a Borda-Carnot egyenlet, valamint egy holdkráter őrzi. (Bartha Lajos)

Borda, Jean Charles de
Web dokumentumok

2008.
máj. 4.
Bonpland, Aime Jacques Alexandre halálának 150. évfordulója
La Rochelle, Franciaország, 1773. aug. 22. - San Francisco de Borja, Corrientes, 1858. máj. 4.

Francia botanikus, földrajzi utazó
Egyetemi tanulmányait a forradalom félbeszakította, de igen éles szemű, jó kritikai képességű természetvizsgálóvá vált. Alexander v. Humboldt 1799-ben meghívta nagy amerikai utazására, amelynek során bejárták Kuba, Venezuela és Mexikó területeit. Jelentős részt vállalt a Humboldt által tervezett földrajzi, éghajlati, megfigyelésekben és eközben 6000 új növényt gyűjtött (1799-1804). Hazatérve Franciaország növényvilágát kutatta, tevékenysége nagy hatással volt a későbbi Európán kívüli növénytani munkákra. Napóleon jelentős nyugdíjat biztosított számára. (Bartha Lajos)

Bonpland, Aime Jacques Alexandre
Web dokumentumok

2008.
máj. 3.
Türr István halálának 100. évfordulója
Baja, 1825. aug. 11. - Budapest, 1908. máj. 3.

Mérnök, tábornok, diplomata
Thier Jakab vaskereskedő ötödik gyermekeként az iskolapadot nem sokat koptatta, lakatos- és molnárinas, kőművessegéd lett, majd önkéntes katona. Az osztagát a híres Radetzky ezredes vezette; Türr hadnagy még részt vett a kegyetlen milánói megtorlásban, de 1849 elején átszökött a piemontiakhoz. Egy alakuló magyar légió megszervezésével és vezetésével bízták meg. Sok harci viszontagság és hőstett végeztével "a rettenthetetlen magyar" Nápoly polgári és katonai kormányzója, később diplomata lett. 1861-ben elvette Napóleon öccsének unokáját, Wyse-Bonaparte Adélt. Gerster Béla munkatársaként a Panama-csatorna nyomvonalának kitűzésére kiküldött expedíció tagja, majd a Korintoszi csatorna építésének egyik szervezője. 1869-ben a budapesti Corvin Mátyás szabadkőműves páholy alapító nagymestere. Hazánkban jelenleg két középiskola, egy híd és tucatnyi utca viseli a nevét. (Hujter Mihály)

Türr István
Web dokumentumok

2008.
máj. 3.
Hartwig, Carl Ernst Albrecht halálának 85. évfordulója
Frankfurt am Main, Németország, 1851. jan. 14. - Bamberg, 1923. máj. 3.

Német csillagász
Fő munkaterülete a csillagászati fényességmérés volt. 1874-ben a strasbourgi obszervatórium munkatársa volt, ahol nagyrészt asztrometriai munkát végzett, többek között a Hold fizikai billegésének (libráció) mérésével. Itt öt mélyég-objektumot fedezett fel. Nagyobb Észak-európai tanulmányutat követően az 1882. évi Vénusz-átvonulás észlelő expedíció főmunkatársa volt Bahiában. 1884-ben a dorpati (ma: Tartu, Észtország) egyetem csillagvizsgálójának munkatársa volt, itt fedezte fel 1885-ben az elsőnek megismert Tejútrendszeren kívüli, a Nagy Andromeda-ködben fellángolt szupernovát, az S Andromeda-t. 1886-ban meghívták a bambergi csillagvizsgáló vezetőjéül. Itt kezdett behatóan foglalkozni a változófényű csillagok megfigyelésével és katalogizálásával. Nevét egy holdkráter és egy marsbeli alakzat viseli. A magyarországi csillagászokkal jó kapcsolatban állt, hazánkból észlelte 1910-ben a Halley-üstökös fényességét. (Bartha Lajos)

Hartwig, Carl Ernst Albrecht
Web dokumentumok

2008.
máj. 3.
Pontrjagin, Lev Szemjonovics (Pontryagin, Lev Semenovich) halálának 20. évfordulója
Moszkva, Oroszország, 1908. szept. 3. - Moszkva, 1988. máj. 3.

Szovjet matematikus
Gyermekkorában egy baleset következtében megvakult, ennek ellenére matematikus lett anyjának a segítségével, aki matematika könyveket olvasott fel neki. Tanára volt többek között Alekszandrov, Pavel Szergejevics. Megalapozta a Fourier transzformációk absztrakt elméletét. A topológiában bevezette a Pontrjagin osztályok fogalmát. Eredményei fontosak az optimalizálás modern elméletében. Nevét viseli többek között a Pontrjagin-féle minimum és maximumelv, a Pontrjagin-Thom konstrukció, a Pontrjagin dualitás, a Pontrjagin szám. Sztálin díjas. Ellentmondásos személyiség volt, többekkel került súlyos ellentétbe. A 30-as években több más szovjet matematikussal együtt Luzin professzor ellen intézett politikai támadást, mely Luzinra vonatkozólag egészen súlyos következményekkel is járhatott volna. A 70-es években megtámadta Nathan Jacobsont (mindketten az International Mathematical Union alelnökei voltak).

Pontrjagin, Lev Szemjonovics (Pontryagin, Lev Semenovich)
Web dokumentumok

2008.
máj. 3.
Weinberg, Steven születésének 75. évfordulója
New York, USA, 1933. máj. 3. - Austin, Texas, 2021. júl. 23.

Amerikai fizikus, Nobel-díjas
1954-ben szerzett fizikusdiplomát a Cornell Egyetemen, majd 1957-ben doktorált Princetonban. A Columbia, a California Egyetem, a MIT, 1973-tól a Harvard, 1982-től az austini Texas Egyetem professzora volt. 1967-ben Weinbergnek sikerült először a gyenge és a elektromágneses kölcsönhatások egyesítése. Sheldon Glashow (aki középiskolai majd egyetemi társa volt) valamint tőlük függetlenül Abdus Salam is részt vett az elmélet kidolgozásában, amely a kölcsönhatásokat közvetítő, töltéssel rendelkező W, valamit a semleges Z bozonok létét is megjósolta. Ezeket 1983-ban mutatták ki kísérletileg a CERN-ben. Tudományos munkája mellett jó stílusban megírt tudománynépszerűsítő művei is (melyek közül többet magyar nyelven is kiadtak) méltán hoztak számára számos elismerést. Weinberg 1979-ben Glashow-val és Salammal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott "az elemi részek közötti gyenge és elektromágneses kölcsönhatás egyesített elméletéhez való hozzájárulásáért, beleértve többek között a semleges gyenge áramok megjövendölését is". (Piriti János)

Weinberg, Steven
Web dokumentumok

2008.
máj. 2.
Máthé Imre halálának 15. évfordulója
Debrecen, 1911. jan. 21. - Budapest, 1993. máj. 2.

Botanikus, agrobotanikus
A Debreceni Tudományegyetemen 1934-ben középiskolai tanár diplomát nyert, természetrajz-kémia szakból. Ez után a Tisza István Tudományegyetem Növénytani Tanszékén oktatott. 1940-ben magántanári címet szerzett, 1941-1944 között a tanszék és a botanikus kert vezetője volt. 1942-től a Debrecen-Pallagi Mezőgazdasági Akadémia főiskolai tanára volt. 1944/45-ben előbb Kolozsvárott, majd Keszthelyen a Mezőgazdasági Akadémián, 1946-tól az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Debreceni Osztályán, a Növénytani Tanszék rk. tanáraként tevékenykedett, 1949-ben a budapesti Agrártudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára lett. 1950/51-ben, majd 1955/56-ban az egyetem rektorává választották. Oktatói pályafutása 1956-ban félbetört, mivel a forradalomban való részvétellel kapcsolatos vádak alapján eltávolították az egyetemről. 1957-64 között a Gyógynövény Kutató Intézet tudományos munkatársa, főmunkatársa, majd osztályvezetője, 1964-től nyugdíjba vonulásáig az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója volt. 1954-ben az MTA levelező, majd 1970-ben rendes tagjává választotta. Fő kutatási területei: az Alföld, Erdély és az Északkeleti Középhegység flórájának kutatása. A réttipológiai kutatásoknak, az ökológiai szemléletű növényi produkció vizsgálatoknak, a gyógynövények hatóanyag vizsgálatainak elindítója volt. A termesztett növények honosítási kutatásai közül az árasztás nélkül termeszthető szárazrizs nemesítése kiemelkedő jelentőségű. Számos elismerésben részesült, így 1955-ben Kossuth-díjat kapott.

Máthé Imre
Web dokumentumok

2008.
máj. 2.
Wood, Robert William születésének 140. évfordulója
Concord, Massachusetts, USA, 1868. máj. 2. - Amityville, New York, 1955. aug. 11.

Amerikai fizikus
A Harvardon tanult kémiát, majd a Johns Hopkins és a Chicago egyetemeken folytatta tanulmányait. 1894-ben a berlini egyetemen Heinrich Rubensnél tanult, majd 1896-ban visszatért az USA-ba. 1901-ben Henry Rowland utódjaként kinevezték a Johns Hopkins egyetem fizikaprofesszorává, ahol az ultraibolya és infravörös fényképezés úttörőjévé vált. 1903-ban kifejlesztett egy speciális szűrőt, amely a látható fény kiszűrésével csak az infravörös és az ultraibolya sugárzást engedi át. Ultraibolya lámpát is feltalált, melyet Wood-lámpa néven ma is használnak az orvosi gyakorlatban. 1909-ben folyadéktükrös csillagászati távcsövet készített, ahol a paraboloid tükörfelületet a forgó higany felszíne biztosította. Az első világháború alatt bekapcsolódott Langevin kísérleteibe, melyben a tengeralattjárók ultrahanggal történő megfigyelését végezték. E kísérletek kapcsán jutott fontos eredményekhez később Alfred Lee Loomis társaságában a nagyteljesítményű ultrahangok vizsgálatában. Élete során számos kitüntetésben részesült, megkapta többek között a Royal Society Rumford-érmét, és számos akadémia választotta tagjai sorána. A Holdon egy kráter őrzi nevét. (Piriti János)

Wood, Robert William
Web dokumentumok

2008.
máj. 2.
Lions, Jacques-Louis születésének 80. évfordulója
Grasse, Alpes-Maritimes, Franciaország, 1928. máj. 2. [3.] - Párizs, 2001. máj. 17.

Francia matematikus
Tanított a nancy-i egyetemen 1954-1962 között, majd több párizsi egyetemen 1962-től. 1966-1986-ig az Ecole Polytechnique matematika professzora, 1973-tól a College de France professzora. 1980-1984-ig az INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, a francia nemzeti számítástudományi intézet) elnöke, majd 1984-től a CNES (Centre National d'Etudes Spatiales, a francia állami űr-ügynökség) elnöke volt. Több nemzetközi akadémia tagja, több tudományos testület elnöke, számos tisztség viselője. A Fields-érem díjazottja, 1986-ban megkapta a SIAM John von Neumann díját. Igen termékeny alkotó volt, aki a matematika számos területén ért el eredményeket. Ezek közül a differenciálegyenletek és integrálegyenletek elméletét és gyakorlati alkalmazásait, a numerikus analízis fizikai alkalmazásait említjük.

Lions, Jacques-Louis
Web dokumentumok

2008.
máj. 1.
Buchholtz György id. születésének 365. évfordulója
Kisszeben Sáros m. (ma Sabinov, Szlovákia), 1643. máj. 1. - Kakaslomnic Szepes m. (ma Vel'ká Lomnica), 1724. máj. 11. [1725. máj. 14.]

Természetkutató, evangélikus lelkész
A wittenbergi egyetemen végezte a teológiát. Ezután több felvidéki iskolában tanított. A protestánsok üldözése idején fogságot szenvedett, majd 1681-ig külföldön élt. 1682-től 1716-ig különböző felvidéki helységekben lelkészként működött. A Tátra egyik első kutatója. Legjelentősebb útja a 2453 m-es Nagyszalóki-csúcs megmászása volt. 1719-ben részletes leírást készített a Tátra geológiai viszonyairól, állatvilágáról, meteorológiájáról és növényzetéről. Felismerte a növényzeti övezetek változását a magassággal (rét, erdő, törpefenyő, sziklás övezet). Részletes megfigyeléseit tartalmazó naplói halála után jelentek meg nyomtatásban. Tátra-kutató munkáját két fia, ifj. Buchholtz György (1688-1737) és Buchholtz Jakab (1696- ?) folytatta. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2008.
máj. 1.
Fegyinszkij, Vszevolod Vlagyimirovics (Fedynsky, Fedynskii Vsevolod Vladimirovich) születésének 100. évfordulója
1908. máj. 1. - Moszkva, Szovjetunió, 1978. jún. 17.

Szovjet-orosz geológus, meteorkutató
A föld-fizika és a meteor-csillagászat kiemelkedő elméleti kutatója. A moszkvai Össz-szövetségi Geofizikai Intézet munkatársa, 1944-ig több expedíciót szervezett az orosz területek gravitációs felmérésére, az olaj-lelőhelyek felkutatására. Behatóan foglalkozott a meteorok fotografikus megfigyelésével, megszervezte a meteor-kutató hálózatot, elméleti és gyakorlati vizsgálatokat végzett a felvillanó meteorjelenségek magasságára vonatkozóan. Ezek alapján meghatározta az 50-80 km magasságú légrétegek sűrűség- és hőmérséklet-változásának menetét. Alapvető vizsgálatokat végzett a Naprendszer kisanyagtömegeinek kozmikus helyzetére vonatkozóan. 1958-73 közt a SzU Tudományos Akadémiája Meteor-kutató bizottságának alelnöke, 1958-64 közt a Nemzetközi Csillagászati Unió "Meteor szekció"-jának (22-es szekció) elnöke, élete végéig az Össz-szövetségi Csillagászati és Geofizikai Szövetség alelnöke. Nevét az 1984.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Fegyinszkij, Vszevolod Vlagyimirovics (Fedynsky, Fedynskii Vsevolod Vladimirovich)
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  NEW >  História - Tudósnaptár Copyright info