História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el!NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N NY O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
1964.
jún. 30.
Rayleigh, John William Strutt, Baron (Lord Rayleigh) halálának 45. évfordulója
Langford Grove, Essex, Anglia, 1842. nov. 12. - Witham, 1919. jún. 30.

Angol fizikus, Nobel-díjas
A cambridge-t Trinity College hallgatójaként már 23 éves korában megírta és megvédte doktori disszertációját - matematikából. Ezután olyan fizikai problémák felé fordult, melyek megoldásához komolyabb matematikai felkészültség kellett. Ezért kezdett el foglalkozni a legkülönbözőbb hullámjelenségekkel, miközben kiterjedten végzett laboratóriumi kutatásokat és tartott jobbnál jobb egyetemi és ismeretterjesztő előadásokat. Nem csodálkozhatunk, hogy Maxwell után ő lett Cambridge-ben a Cavendish Laboratórium igazgatója, Tyndall után a Royal Institution vezetője, majd a Royal Society titkára, később elnöke, mellette a cambridge-i egyetem rektora. Fiatal, huszonéves tanítványával közösen publikálták a Rayleigh-Jeans törvényt, amely tökéletesen illeszkedett a fekete test elektromágneses sugárzásának nagy hullámhosszú tartományaira. 1904-ben Rayleigh fizikából, Ramsay kémiából kapott Nobel-díjat közös kutatási eredményükért, az argon felfedezéséért. Rayleigh nevét őrzi a gázmolekulák fényszórásának a frekvencia negyedik hatványával való arányossága, az ún. Rayleigh szórás is. Ahogy Kelvint Thomsonnak, úgy Rayleigh-t Strutt-nak hívták eredetileg, de a Strutt név ma már csak a fizikatörténészek számára hangzik ismerősen. (Dr. Radnai Gyula)

Rayleigh, John William Strutt, Baron (Lord Rayleigh)
Web dokumentumok

1964.
jún. 29.
Heim Ernő születésének 60. évfordulója
Budapest, 1904. jún. 29. - Budapest, 1980. szept. 20.

Építész
A budapesti műszaki egyetemen 1927-ben kapott oklevelet. 1927-28-ban Wälder Gyula mellett, majd a neves svéd építész, G. Asplund stockholmi irodájában dolgozott. 1930-1970 között Budapest Főváros Városrendezési Osztályának dolgozója, tizenegy éven át annak vezetője volt. Munkatársaival készítette Budapest városfejlesztési programját 1933-39-ben, Budapest Városrendezési Szabályzatát 1960-ban. Kezdeményezte a Rákóczi út árkádosítását, a főútvonalak foghíjainak beépítését, a belvárosi üzletközpont kiépítését, a Római-part rendezését, a Józsefváros rekonstrukcióját. 1973-ban a Hild János-éremmel, majd Reitter Ferenc-díjjal ismerték el tevékenységét. A Magyar Iparművészeti Főiskola címzetes egyetemi tanára. 1957-ben és 1971-ben Ybl-díjat kapott.

Heim Ernő
Web dokumentumok

1964.
jún. 29.
Woodward, Robert Simpson halálának 40. évfordulója
Rochester, Michigan, USA, 1849. júl. 21. - Washington, 1924. jún. 29.

Amerikai fizikus, matematikus
A University of Michigan-en végzett 1872-ben, mérnökként beosztották az Egyesült Államok vizeinek tavainak és tengerparti szakaszainak felmérését végző testülethez (United States Lake Survey). 1882-ben csillagászként a Vénusz Nap előtti átvonulását megfigyelő csoport tagja volt. 1893-tól a Columbia egyetem professzora, 1895-től 1905-ig dékánja is volt. 1905-től 1921-ig a Washington-i Carnegie Institution elnöke, 1898-1900 között az American Mathematical Society elnöke volt. A matematika, asztronómia, geodézia és mechanika számos területen publikált. Legfontosabb eredményeit a geodéziai mérések tökéletesítése terén érte el.

Woodward, Robert Simpson
Web dokumentumok

1964.
jún. 29.
Winkler, Wilhelm születésének 80. évfordulója
Prága, Csehország, 1884. jún. 29. - Bécs, Ausztria, 1984. szept. 3.

Osztrák matematikus, statisztikus
Sokgyermekes, német anyanyelvű prágai családban született, csak munka mellett tudta folytatni tanulmányait. A prágai német nyelvű egyetemen először jogot végzett. A csehországi állami statisztikai hivatalban kapott állást, emellett matematikát és statisztikát tanult a prágai műszaki egyetemen. Az 1. világháborúban frontszolgálatot teljesített. 1918-ban az osztrák hadügyminisztériumban dolgozott, részt vett a Versailles-i béketárgyalásokon is. 1921-től az osztrák központi statisztikai hivatalban dolgozott, ahol elsősorban demográfiai problémákkal foglalkozott, ezeknek a kérdéseknek nemzetközileg elismert szakértője volt. Emellett oktatott is a bécsi egyetemen. 1938-ban az Anschluss után közismert náciellenes beállítottsága, valamint feleségének származása miatt elmozdították mind kormányzati, mind pedig egyetemi megbízatásaitól. 1945-ben kapott ismét katedrát a bécsi egyetemen. Több fontos statisztikai, demográfiai könyvet publikált, így az Osztrák-Magyar Monarchia, valamint az 1920. évi békeszerződések után létrejött utódállamok demográfiai helyzetéről, többek között a kisebbségi kérdésről. Megérte azt, hogy 100. születésnapja alkalmából ünneplést rendeztek számára és kötetet adtak ki munkásságának elismerésére.

Winkler, Wilhelm
Web dokumentumok

1964.
jún. 29.
Hurewicz, Witold születésének 60. évfordulója
Łódź, Lengyelország (ebben az időben az Orosz Birodalom része), 1904. jún. 29. - Uxmal, Mexico, 1956. szept. 6.

Lengyel matematikus
Lengyel területen született, mely akkor orosz fennhatóság alatt volt, az első világháború elején azonban felszabadult, és a világháború után állami önállóságát is elnyerte. 1915-ben Varsóban működni kezdett a lengyel egyetem, ahol hamarosan erős topológiai iskola alakult ki. Hurewicz a bécsi egyetemen tanult, 1926-ban doktorált. 1927-től 1936-ig Amsterdamban Brouwer mellett dolgozott. Ekkor tanulmányútra utazott az Egyesült Államokba és a fenyegető háború miatt nem tért vissza Európába. Először a University of North Carolina-n dolgozott, ez idő alatt a háborús célú erőfeszítésekben is részt vett. 1945-től haláláig az MIT professzora volt. Balesetben halt meg. Szakterülete a halmazelmélet és a topológia volt, itt fontos eredményeket ért el, kézikönyvei ma klasszikusnak számítanak.

Hurewicz, Witold
Web dokumentumok

1964.
jún. 28.
Mitchell, Maria halálának 75. évfordulója
Nantucket, Massachusetts, USA, 1818. aug. 1. - Lynn, Massachusetts, 1889. jún. 28.

Amerikai csillagász
Apja, William Mitchell tanító (és amatőrcsillagász) oktatta, fiatalon a szülei által fenntartott kvéker iskolában tanított. 12 évesen már napfogyatkozás-adatokat számított. 1835-ben saját iskolát alapított, majd a nantucketi Atheneum Közkönyvtár vezetője lett. 1847-ben távcsövével egy új üstököst fedezett fel (c/1847 T1), ezért Dánia királya a "távcsöves üstökös-felfedezők aranyérmével" tüntette ki. 1850-ben az US Tengerészeti Almanach irodája a bolygók helyzetének számításával bízta meg (főleg a Vénusz mozgását számolta előre), 1865-ben a Vassar College csillagászat professzora, és a csillagvizsgáló igazgatója. Alapvető vizsgálatokat végzett a napfoltok természetéről. Sokat fáradozott a nők felsőoktatásának kiterjesztéséért. A rabszolga-felszabadítás eszméinek harcosa. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia első női tagja (1848). Az Alkalmazott Tudományok Amerikai Akadémiájának tagja, a Maria Mitchell Társaság névadója, nevét egy holdkráter is őrzi. (Bartha Lajos)

Mitchell, Maria
Web dokumentumok

1964.
jún. 28.
Hille, Einar Carl születésének 70. évfordulója
New York, USA, 1894. jún. 28. - La Jolla, California, 1980. febr. 12.

Amerikai matematikus
Az Egyesült Államokban született, azonban svéd születésű édesanyja még kisgyermekként Svédországba vitte, itt nevelkedett. Eleinte kémiai tanulmányokat folytatott a stockholmi egyetemen, publikációja is jelent meg, azonban megváltoztatta tanulmányainak irányát és a matematikát választotta. Itt Riesz Marcell mellett dolgozott a konform leképezések tárgyában. 1918-ban szerzett Ph.D. fokozatot. 1920-ban visszatért az Egyesült Államokba, ahol először a Harvard egyetemen, majd Princetonban oktatott 1933-ig. Ekkor professzori kinevezést kapott a Yale egyetemen, itt dolgozott nyugdíjbavonulásáig, 1962-ig. Az analízis különböző területein ért el jelentős eredményeket, az integrálegyenletek, differenciálegyenletek, speciális függvények témakörében. Pályafutásának későbbi szakaszában a funkcionálanalízis felé fordult az érdeklődése. Több nagy monografikus művet írt. 1937-38 között az American Mathematical Society elnöke volt. A Svéd Királyi Akadémia tagjai közé választotta. Nevéhez fűződik a Hille-Yosida tétel.

Hille, Einar Carl
Web dokumentumok

1964.
jún. 27.
Spemann, Hans születésének 95. évfordulója
Stuttgart, Németország, 1869. jún. 27. - Freiburg, 1941. szept. 12.

Német zoológus, Nobel-díjas
A heidelbergi egyetemen végezte orvostudományi tanulmányait, majd 1894-től a würzburgi egyetemen zoológiát oktatott. 1908-14 között a rostocki egyetem professzora, az 1. világháború idején Berlinben a Kaiser Wilhelm Biológiai Intézet igazgatója, majd 1919-től 1935-ben történt nyugdíjbavonulásáig a freiburgi egyetem professzora volt. Az embriókban a szervek kialakulását tanulmányozta, elsősorban szalamandrákon végzet kísérletekkel. Felismerte, hogy az embriókban induktív sejtcsoportok, ma ún. Spemann-organizátornak nevezett centrumok alakulnak ki, amelyek az egyes szervek kialakulását, fejlődését vezérlik. 1935-ben elnyerte az orvostudományi Nobel-díjat ezért a felfedezéséért.

Spemann, Hans
Web dokumentumok

1964.
jún. 26.
al-Tusi, Nasir al-Din Muhammad ibn Muhammad halálának 690. évfordulója
Tus Perzsia, (ma Irán), 1201. febr. 18. - al-Kazimiyah (Bagdad közelében) Irak, 1274. jún. 26.

Perzsa muzulmán filozófus, csillagász, matematikus, természettudós
A mai Irán területén született. A muszlim vallás siita ágához tartozott. Muszlim teológiát és filozófiát tanult korának jeles tudósaitól. Perzsia mongolok által való meghódítása idején erődítményekben folytathatta munkásságát. Mikor 1256-ban a mongol Hulegu (Hulaku) kán elfoglalta Alamut erődítményt, al-Tusi a kán szolgálatába állt. A kán obszervatóriumot építtetett számára a mai Észak-Irán területén. Az iszlám tudomány egyik legnagyobb tudósa volt, nagyszámú írása maradt fenn, a matematika, csillagászat, filozófia és teológia terén. Számos görög tudóshoz írt kommentárokat, hatással volt európai tudósokra. Matematikusként főleg a trigonometria és a gömbháromszögtan terén munkálkodott, ő fogalmazta meg a sinus tételt. Csillagvizsgálója az akkori idők legjobb eszközeivel volt felszerelve. A korábbiaknál pontosabb bolygó-táblázatot, (az ún. Ilkhani-táblázat) szerkesztett, amely a 15. századig Európában is alkalmazásban maradt. Nevét ma a 10269.sz. kisbolygó is őrzi. (Bartha Lajos)

al-Tusi, Nasir al-Din Muhammad ibn Muhammad
Web dokumentumok

1964.
jún. 26.
Kelvin, William Thomson, Baron (Lord Kelvin) születésének 140. évfordulója
Belfast, Írország, 1824. jún. 26. - London, Anglia, 1907. dec. 17.

Ír születésű brit mérnökfizikus
Csodagyerekként indult: tíz éves korában már apja matematika előadásait követte a glasgow-i egyetemen. 17-től 21 éves koráig járt Cambridge-ben egyetemre, utána Párizsban dolgozott Regnault laboratóriumában, majd 22 éves korában kinevezték a glasgow-i egyetem természetfilozófiai tanszéke professzorának. Franciaországban Clapeyron nyomán tanulmányozta Carnot munkáit és definiálta az abszolút hőmérsékleti skálát. Ezért nevezték el később a Celsius skálára épülő abszolút hőmérsékleti skálát Kelvin skálának. Clausiustól függetlenül kimondta a termodinamika második főtételét - a Clausius- és a Kelvin-féle megfogalmazás egyenértékűségének bizonyítása ma már az egyetemi alapkollégiumok része. A Kelvin nevet lorddá - báróvá - történt kitüntetésekor nyerte el; eredeti vezetékneve Thomson volt. Számos felfedezése, róla elnevezett eszköz vagy hatás őrzi még ma is a Thomson nevet. Ilyen például a Joule-Thomson effektus, a Thomson-hő, vagy az elektromos rezgőkörökre jól ismert Thomson képlet. Legjelentősebb elektromosságtani elméleti eredménye a kábelhullámok terjedésének levezetése volt, gyakorlati eredménye pedig az Európát Amerikával összekötő tengeralatti kábel lefektetésének megtervezése és irányítása. Professzorságának ötven éves jubileumán Fröhlich Izidor köszöntötte a Magyar Tudományos Akadémia nevében, melynek már 1873 óta tiszteleti tagja volt. A klasszikus fizika számos területén alkotott maradandót, az egyik legtekintélyesebb fizikusnak számított a 19. század végéig. (Dr. Radnai Gyula)

Kelvin, William Thomson, Baron (Lord Kelvin)
Web dokumentumok

1964.
jún. 26.
Cvet, Mihail Szemjonovics, (Tsvet, Mikhail Semyonovich, Tswett, Mikhail) halálának 45. évfordulója
Asti, Olaszország, 1872. máj. 14. - Voronyezs, Oroszország, 1919. jún. 26.

Orosz botanikus
Olaszországban született, ahol apja külszolgálatot teljesített. A genfi egyetemen tanult, Svájcban, itt doktorált, majd 1897-ben visszatért Oroszországba. A szentpétervári biológiai laboratóriumban növényanatómiával és növényfiziológiával foglalkozott. 1902-ben a varsói egyetemre került, amely ekkor Oroszországhoz tartozott. A klorofill vizsgálata során fejlesztette ki a növényi pigmentek elválasztásának céljára az adszorpciós kromatográfiát. A "kromatográfia" elnevezést is ő alkotta meg 1906-ban. Az 1. világháború idején a hadi események miatt laboratóriumával együtt több ízben kellett más-más városokba költöznie, ez kutatómunkáját nagymértékben hátráltatta. Mivel eredményeit csak orosz nyelven publikálta, valamint a háborús és politikai események miatt eredményei hosszabb ideig nem kapták meg a megfelelő elismerést. Német és osztrák biokémikusoknak köszönhető, hogy az általa kidolgozott módszerek ismertté váltak.

Cvet, Mihail Szemjonovics, (Tsvet, Mikhail Semyonovich, Tswett, Mikhail)
Web dokumentumok

1964.
jún. 25.
Fejérváry Géza Gyula, báró születésének 70. évfordulója
Budapest, 1894. jún. 25. - Budapest, 1932. jún. 2.

Zoológus, paleontológus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányai befejezése után 1913-ban az Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának munkatársa lett, közben 1915-1916-ban tanársegéd az egyetemen. A pécsi egyetemen 1924-ben magántanárrá képesítették. 1930-tól a pécsi egyetem tanára volt. Kutatási területe az általános biológia, az állatföldrajz, a származástan, de főleg az élő és kihalt kétéltűek és hüllők alak-, bonc-, rendszer- és származástana. A biológiában Lamarck nézeteit képviselte.

Fejérváry Géza Gyula, báró
Web dokumentumok

1964.
jún. 25.
Oberth, Hermann Julius születésének 70. évfordulója
Nagyszeben, 1894. jún. 25. - Nürnberg, Németország, 1989. dec. 29.

Erdélyi szász születésű német fizikus, mérnök
1912-től a müncheni egyetem orvosi karán folytatott tanulmányokat. Az első világháborúban katonaorvosként vett részt. A háború után Németországban folytatta egyetemi tanulmányait, de ezúttal már a fizika területén. 1922-ben a rakétatudományról szóló doktori értekezését a heidelbergi egyetem visszautasította. Néhány év múlva ugyanazzal a dolgozattal szerzett doktori címet a kolozsvári egyetemen. 1929 őszén elindította első folyékony üzemanyagú rakétáját. A kísérletben tanítványai, a berlini műszaki egyetem hallgatói segítették, köztük Wernher von Braun is. 1930-tól az erdélyi Meggyesen volt középiskolai tanár. 1941 és 1943 között a peenemündei bázison részt vett a V-2 rakéta kifejlesztésében. A V-2 projektet elhagyva Wittenberg mellett dolgozott egy légelhárító rakéta projekten. A háború végén családjával a Nürnberg melletti Feuchtba költözött. 1948-ban Svájcban telepedett le, ahol független szakértőként dolgozott. 1950-ben Olaszországban az olasz hadsereg számára légelhárító rakéták fejlesztésén dolgozott. 1953-ban visszatért Feuchtba és kiadta Menschen im Weltraum (Emberek a világűrben) című könyvét, ebben leírta elgondolásait az űrben elhelyezett reflektor-teleszkóppal, űrállomással, elektromos űrhajóval és űröltözetekkel kapcsolatban. 1954-től az Egyesült Államokban a rakétaprogramban tevékenykedett, volt tanítványa, von Braun oldalán. 1960-tól 1970-ig a NASA Marshall Űrrepülési Központjának igazgatója volt. Nevét a 9253.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Oberth, Hermann Julius
Web dokumentumok

1964.
jún. 25.
Nernst, Walther Hermann születésének 100. évfordulója
Briesen, Poroszország, 1864. jún. 25. - Muskau, Németország, 1941. nov. 18.

Német fiziko-kémikus, Nobel-díjas
A zürichi, berlini és grazi egyetemen tanult. 1894-ben több egyetem professzori székére is meghívást kapott, ezek közül a göttingenit fogadta el. Itt megalapította a fizikai kémiai és elektrokémiai intézetet. 1905-ben a berlini egyetem professzora lett, ahol 1924-ben az akkor alapított fizikai-kémiai intézet igazgatójának nevezték ki. 1933-ban, Hitler hatalomra jutása után innen vonult nyugdíjba, mivel politikailag szemben állt a nácizmussal és antiszemitizmussal. Kezdetben elektrokémiával, az oldatokban lezajló folyamatokkal foglalkozott, majd érdeklődése a termokémia felé fordult. 1905-ben megfogalmazta a termodinamika harmadik főtételét, ezért 1920-ban kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. Fontosnak tartotta a gyakorlati alkalmazásokat, több találmányt szabadalmaztatott, ezek közül legfontosabb a Nernst-lámpa. Nevéhez fűződik a Nernst-, és a Nernst-Planck egyenlet, valamint a Nernst-potenciál. Több nagy monográfia szerzője is volt. Nernst irányítása mellett dolgozott rövidebb-hosszabb ideig sok magyar kutató, így Bugarszky István és Buchböck Gusztáv is. 1899-ben az MTA tiszteleti tagjai sorába választotta.

Nernst, Walther Hermann
Web dokumentumok

1964.
jún. 24.
Endlicher István László, (Stephan Ladislaus) születésének 160. évfordulója
Pozsony, 1804. jún. 24. - Bécs, Ausztria, 1849. márc. 28.

Botanikus, történetkutató, filológus
1823-ban a pesti egyetemen filozófiából doktorált. 1828-ban a bécsi udvari könyvtárban nyert alkalmazást; az ókori latin klasszikusokkal, középkori latin szerzőkkel, a kínai nyelvvel (ő írta német nyelven az első kínai nyelvkönyvet) és magyar történeti forrásokkal foglalkozott. Érdeklődése mindinkább a botanika felé fordult. 1836-ban a bécsi udvari természetrajzi múzeum növénytani gyűjteményének őre lett. Új növényrendszere általános elismerést váltott ki. Ebben először osztotta fel a növényvilágot telepes és száras növényekre. 1840-ben a bécsi egyetem növénytan tanárává és a botanikus kert igazgatójává nevezték ki. Tagja volt az osztrák és a német parlamentnek. A forradalmi fiatalok fellépése miatt elmenekült Bécsből, és csak 1848 késő őszén tért vissza. A magyar történeti források kutatása miatt az udvar magyar-barátsággal vádolta. Öngyilkos lett. Nagy értékű (36000 Ft) könyvtárát és növény gyűjteményét már korábban az államnak ajándékozta.

Endlicher István László, (Stephan Ladislaus)
Web dokumentumok

1964.
jún. 24.
Lakits Ferenc halálának 45. évfordulója
Pécs, 1859. febr. 19. [1850.] - Pécs, 1919. jún. 24.

Matematikus, csillagász, tanár
A budapesti Tudományegyetemet elvégezve Németországban tanult. Hazatérve nem tudott szakképzettségének megfelelő állást találni. 1882-85 közt a budapesti Műegyetemen volt tanársegéd, azután tisztviselői állást vállalt a Postatakarékpénztárban majd a MÁV-nál. A csillagászattal csak szabadidejében foglalkozott. Konkoly-Thege ógyallai csillagvizsgálójában is végzett megfigyeléseket. Jelentős munkát végzett a csillagászati kormeghatározás (asztrokronológia) terén: legfőbb érdeme, hogy a Bizáncban, 891-ben észlelt napfogyatkozás alapján meghatározta a magyar honfoglalás időpontját (895/96). Foglalkozott az ó-orosz krónikákban jelzett holdfogyatkozások időpontjainak számításával és a templomok csillagászati tájolásával. Emellett nagy számú népszerűsítő cikke jelent meg a Természettudományi Közlönyben. Széleskörű tevékenysége alapján 1892-99 között a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlései állandó bizottságának titkára. 11 éven át a Mechanikai és Órásipari Szakiskola tanára. 1898-tól a nemzetközi jellegű 1800-ban alapított Astronomische Gesellschaft tagja. (Bartha Lajos)

Lakits Ferenc
Web dokumentumok

1964.
jún. 24.
Penney, William George, Sir születésének 55. évfordulója
Gibraltár, 1909. jún. 24. - East Hendred (London közelében), Anglia, 1991. márc. 3.

Brit matematikus, fizikus
Az University of London-on doktorált 1931-ben, 22 éves korában, majd Cambridge-ben is szerzett doktori fokozatot 1935-ben. A londoni Imperial College professzora volt 1936-tól 1945-ig. Szakterülete a hidrodinamikai hullámok elmélete volt. A 2. világháború alatt a franciaországi partraszálláshoz szükséges kikötőegységeket tervezte. 1944-ben kiküldték Los Alamosba, ahol a Manhattan Project vezetői csoportjának tagjává vált. Szemtanúja volt az atombomba Nagasaki-ra való ledobásának. A háború után visszatért Angliába, ahol Attlee utasítására megkezdték az önálló brit atomfegyver és atomipar megteremtését. Penney vezetésével épült meg az első brit atomreaktor, végezték el az első brit atomrobbantást 1952-ben. Habár felajánlottak neki egy tanszéket az oxfordi egyetemen, megmaradt az atomenergiaügyek vezetőjének. Az 1954-ben megalakult United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) tanácsában szolgált 1967-ig, 1962-től a tanács elnökeként. Vezetésével hozták létre a brit hidrogénbombát, amelyet 1957-ben teszteltek. 1967-ben visszatért az egyetemi életbe, 1973-ig az londoni Imperial College rektora volt. Nagyszámú kitüntetésben részesült, bárói rangot kapott. A brit atombomba atyjának nevezik.

Penney, William George, Sir
Web dokumentumok

1964.
jún. 22.
Kerekes Ferenc születésének 180. évfordulója
Erdőhegy, Arad vm., 1784. jún. 22. - Balatonfüred, 1850. júl. 29.

Kémikus, matematikus, főiskolai tanár
Iskoláit Debrecenben, Keszthelyen, továbbá külföldi egyetemeken végezte. 1815-ben Bécsben élt, ott adatta ki először - Fazekas Mihály tudta nélkül - a Lúdas Matyit. A debreceni főiskola meghívta 1816-ban az ásvány-, növény- és vegytani tanszékre. A meghívást elfogadta, de a tanszéket csak többéves külföldi egyetemeken töltött tanulmányút után foglalta el 1823-ban. Ő tanított felsőfokon először magyarul. Itthon nem kapott segítséget laboratórium berendezésére, ezért a kémiai tanszékét a matematikával cserélte fel. Elsősorban a komplex számok elméletével foglalkozott. 1837-től az MTA tagja volt. Ő alapította meg a debreceni kollégium Füvészkertjét. 1838-ban a lipcsei Jablonowski-társaság pályázatára beküldött, a komplex számok elméletéről szóló írását a kitűzött díj felével jutalmazták. Rajta kívül még a két Bolyai, Farkas és János küldött be pályamunkát, az ő - Kerekesénél jelentősebb - értekezéseiket azonban nem díjazták.

Kerekes Ferenc
Web dokumentumok

1964.
jún. 22.
Minkowski, Hermann születésének 100. évfordulója
Alekszotasz, Orosz Birodalom (ma Kaunas, Litvánia), 1864. jún. 22. - Göttingen, Németország, 1909. jan. 12.

Litván születésű német matematikus
Németországban, a königsbergi egyetemen tanult. Még egyetemi hallgatóként egy tanulmányával elnyerte a Francia Akadémia nagydíját. Königsbergben kötött életreszóló barátságot David Hilberttel. 1887-ben a bonni egyetemen habilitált. Tanított a königsbergi, zürichi, és berlini egyetemen, majd 1902-től élete végéig Göttingenben. Zürichben Albert Einstein is hallgatói közé tartozott. Fontos eredményeket ért el a kvadratikus alakok és lánctörtek elméletében. Ő vezette be a számelméletben a számok geometriáját. 1907-ben felismerte, hogy Lorentz és Einstein eredményei a négydimenziós tér-idő kontinuumban fogalmazhatók meg. Ezzel jelentősen hozzájárult a relativitáselmélet matematikai megalapozásához. Hatással volt Einstein későbbi munkásságára, az általános relativitáselmélet kidolgozására is. Minkowski egy sejtését, melyet ő csak egy speciális esetre bizonyított, később Hajós György bizonyította az általános esetben. Minkowski nevét viseli az 12493 Minkowski aszteroida.

Minkowski, Hermann
Web dokumentumok

1964.
jún. 22.
Compton, Karl Taylor halálának 10. évfordulója
Wooster, Ohio, USA, 1887. szept. 14. - New York, 1954. jún. 22.

Amerikai fizikus
A Princeton-i egyetemen szerzett Ph.D. fokozatot 1912-ben. 1915-től 1930-ig a Princeton-i egyetemen tanított, 1919-től mint professzor. 1930-48 között a Massachusetts Institute of Technology, majd 1949-54 között az MIT Corporation elnöke volt. A háború alatt részt vett a radar és az atombomba fejlesztésében. Mind Franklin D. Roosevelt, mind Harry S. Truman elnökök alatt jelentős szerepet játszott a kormányzat tanácsadójaként tudományos ügyekben. A háború után az atombomba-kísérletek eredményét kiértékelő tudóscsoportot vezette. A.H. Compton fizikusnak az idősebb fivére volt.

Compton, Karl Taylor
Web dokumentumok

1964.
jún. 21.
Magyary-Kossa Gyula halálának 20. évfordulója
Debrecen, 1865. jan. 8. - Keszthely, 1944. jún. 21.

Farmakológus, orvostörténész
1889-től gyakornok, majd tanársegéd a budapesti egyetem gyógyszertani tanszékén. 1894-ben a méregtan magántanára. 1896-tól a botanika és gyógyszertan tanára az Állatorvosi Főiskolán. Tanulmányokat írt a morfinról, a mérges növényekről, a mérgezések diagnosztikájáról, a gyógyszereknek lehűtött testrészekre gyakorolt hatásáról. Jelentősek gazdag adatanyagot feltáró orvostörténeti kutatásai, amelyek alapján 1921-ben az egyetemi rk. tanári címet kapta. 1920-tól az MTA tagja.

Magyary-Kossa Gyula
Web dokumentumok

1964.
jún. 21.
Angström, Anders Jonas (Ångström) halálának 90. évfordulója
Lögdö, Svédország, 1814. aug. 13. - Uppsala, 1874. jún. 21.

Svéd fizikus
Az uppsalai egyetemen tanult fizikát, majd 1843-ban az uppsalai obszervatórium vezetésével bízták meg. Pályafutásának egész ideje alatt foglalkozott azoknak a földmágnességi méréseknek a feldolgozásával, melyeket Svédország különböző területein, valamint hajón végeztek. 1858-ban az uppsalai egyetem fizika tanszékének vezetője lett. Optikai vizsgálatai alapján a spektroszkópia megalapítójának tekintik. A Nap spektrumának tanulmányozásakor felfedezte, hogy a Nap atmoszférája hidrogént tartalmaz. Elsőként vizsgálta a sarki fény (Aurora borealis) spektrumát. Nevét viseli az angström mértékegység, a nanométer tizedrésze (10-10 m).

Angström, Anders Jonas (Ångström)
Web dokumentumok

1964.
jún. 19.
Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne halálának 120. évfordulója
Étampes, Franciaország, 1772. ápr. 15. - Párizs, 1844. jún. 19.

Francia természettudós
1790-ben jogi diplomát szerzett, majd orvostant tanult a párizsi Collège du Cardinal Lemoine természettudományi kurzusán. 1793-ban megválasztották a Jardin des Plantes állattani gyűjteményének igazgatójává, majd állást kapott a Nemzeti Természetrajzi Múzeumban az állattani tanszéken. 1794-ben Georges Cuvier-t meghívta, hogy dolgozzék vele, együttműködésükből öt közös mű született. Geoffroyt 1798-ban a Napóleon egyiptomi hadjáratát kísérő tudományos expedíció tagjává nevezték ki. 1807-ben a Tudományos Akadémia tagjává választották. 1809-ben a párizsi egyetem állattanprofesszora lett. Az összehasonlító fejlődéstan egyik megalapozója volt. Összehasonlító bonctani alapon bebizonyította a gerincesek egyes osztályainak egységes felépítését, s ezt a felépítést később megpróbálta az egész állatvilágra kiterjeszteni. Kutatásaival egyik előfutára lett Darwin tanításainak. Ő a teratológiának, a növényszervezettan fejlődési rendellenességekkel foglalkozó ágának megalapozója is. Ő hozta létre az első állatkertet.

Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne
Web dokumentumok

1964.
jún. 18.
Hollós László születésének 105. évfordulója
Szekszárd, 1859. jún. 18. - Szekszárd, 1940. febr. 16.

Botanikus, kémia- és fizikatanár
Műegyetemi tanulmányok után a budapesti tudományegyetemen kémia-fizikaszakos tanári, 1892-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett növény-, ásványtanból és kémiából. 1891-től Kecskeméten főreáliskolai tanár 1912-ig. 1898-ban részt vett Déchy Mór hatodik kaukázusi expedíciójában. Eleinte különböző természetrajzi kérdésekkel, majd Kecskemét flórájával és geológiai viszonyaival (1896), de főként gombák kutatásával foglalkozott, nemzetközileg ismert és elismert mikológus volt. 1912-ben a főreáliskola igazgatójának meg nem értése miatt nyugdíjba vonult és értékes gombagyűjteményét megsemmisítette. Szekszárdra vonult vissza, és továbbra is a gombák kutatásával foglalkozott. Korától nem kapta meg a megfelelő megértést és elismerést. Számos új gombafajt írt le, különösen Kecskemét és Szekszárd környékéről. Leírta a magyarországi föld alatti gombákat, szarvasgombaféléket és hasgombákat. Sok cikket, tárcát, útleírást tett közzé. 1904-től az MTA levelező tagja.

Hollós László
Web dokumentumok

1964.
jún. 18.
Obláth Richárd halálának 5. évfordulója
Versec, 1882. jún. 11. - Budapest, 1959. jún. 18.

Matematikus, gimnáziumi tanár
A matematikai tudományok kandidátusa (1955). Matematika-fizika szakos tanári oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte 1905-ben. Még egyetemista volt, amikor megjelent tanulmánya az alkoholizmus élettani és etikai hatásairól. A Markó utcai főreálban Prónai Jenőt tanította olyan sikeresen, hogy tanítványa 1914-ben második lett a Társulat Tanulóversenyén (a Kürschák verseny elődje). 1922-től 1946-ig biztosítási matematikusként dolgozott. Nyugdíjazása után a matematika történetébe ásta bele magát. A magyar matematikusokról írt tudományos életrajzai ma már dokumentum értékűek. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

1964.
jún. 18.
Alföldy Jenő születésének 60. évfordulója
Erzsébetváros, Erdély, 1904. jún. 18. - Budapest, 1981. nov. 20.

Orvos, fül-orr-gégész, egyetemi tanár
1928-ban a budapesti orvosi karon szerzett orvosdoktori oklevelet. 1930-1934 között a budapesti Fülészeti Klinikán volt tanársegéd. 1961-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem Fül-Orr-Gége Klinikáján tanszékvezető egyetemi tanár. 1966-1974-ben a Magyar Fül-Orr-Gége Egyesület elnöke. Elsősorban a fülészet, a fülészeti bakteriológia, a daganatkérdés, a transzplantáció, a faringológia, a laringológia, az otológia és a plasztikai sebészet kérdéseivel foglalkozott. A gyors légcsőmetszés elvégzésére 1935-ben műszert szerkesztett, eljárást dolgozott ki az arcidegbénulás diagnózisának tökéletesítésére. Ő írta le a peritonsillitis detrituosa kórképét. 1975-1981 között a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár tudományos szaktanácsadója volt.

Alföldy Jenő
Web dokumentumok

1964.
jún. 18.
Lassell, William születésének 165. évfordulója
Bolton, Lancashire, Anglia, 1799. jún. 18. - Maidenhead, Berkshire, 1880. okt. 5.

Angol amatőr csillagász (vagyonos sörgyáros)
1844-ben 24 inches (60,96 cm-es) tükrös távcsövet épített, a tükröt saját tervezésű gépével csiszolta. Ez volt az első ilyen méretű parallaktikusan szerelt távcső, ezzel fedezte föl a Tritont, a Neptunusz holdját 1846. október 10-én, alig 17 nappal a Neptunusz bolygó első észlelése után. 1848-ban fedezte föl a Hyperiont, a Szaturnusz legnagyobb holdját, William Cranch Bond és fia, George Phillips Bond észlelésével egy időben. Lassell két évvel később látta meg először a Szaturnusz sötét belső gyűrűjét, a fátyolgyűrűt. 1852-53-ban Máltára vitte távcsövét, itt fedezte föl az Arielt és az Umbrielt, az Uránusz bolygóit. 1861-ben Máltán állította fel 48 inches (121,92 cm-es) tükrös távcsövét, amellyel új nebulák százait figyelte meg, majd katalogizálta. A londoni Royal Society (Királyi Társaság) 1849-ben választotta tagjává, 1870-től 1872-ig a Királyi Csillagászati Társaság elnöke volt. (Bartha Lajos)

Lassell, William
Web dokumentumok

1964.
jún. 17.
Cassini de Thury, César François (Cassini III) születésének 250. évfordulója
Thury, Franciaország, 1714. jún. 17. - Párizs, 1784. szept. 4.

Francia csillagász
A Cassini csillagász-dinasztia harmadik tagja, Jacques Cassini fia. Apja geodéziai felméréseit folytatta, szakított a descartes-i örvényelméleten alapuló elképzelésükkel, mely szerint a Föld a sarkok felé megnyúlt. A földmérés során gyűjtött bizonyítékok meggyőzték a newtoni modell helyességéről. 1744-ben apjával megkezdték Franciaország geodéziai felmérését. Ezt a munkát fia, Jean Dominique fejezte be. 1771-ben apjától átvette a Párizsi Csillagvizsgáló vezetését is. A francia Akadémia és a Royal Society tagja volt. (Piriti János)

Cassini de Thury, César François (Cassini III)
Web dokumentumok

1964.
jún. 16.
Schnitzler Jakab (Jacob) halálának 280. évfordulója
Nagyszeben, 1636. jan. 1. - Nagyszeben, 1684. jún. 16.

Csillagász, teológus, filozófus
Nézeteiben antikopernikánus. 1655-ben Wittenbergbe ment, s ott 1658-ban doktorátust szerzett. 1661-ben a filozófiai fakultás adjunktusává választották. 1662-ben magántanárrá képesítették. Többszöri hívásra 1663-ban hazatért Nagyszebenbe, az ottani iskola rektora lett. Később lemondott, s a filozófia tanszéket foglalta el. 1667-ben ismét rektorrá választották. 1668-tól a város evangélikus lelkésze.

Web dokumentumok

1964.
jún. 16.
Linhart György születésének 120. évfordulója
Pest, 1844. jún. 16. - Magyaróvár, 1925. jan. 27.

Botanikus, mezőgazdász, mikológus
A magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézet elvégzése után három évig természettudományokat hallgatott a hallei és a strassburgi egyetemen. Hazatérése után, 1874-ben a magyaróvári gazdasági akadémia növénytantanára lett és az 1884-ben Magyaróvárott megszervezett Vetőmagvizsgáló Állomás vezetője. 1906-ban megszervezte és 1910-ig vezette a Növényélet- és kórtani Állomást. A mezőgazdasági kísérletügy terén alapvető munkát végzett. Korszerűsítette a vetőmagvizsgálat módszereit. Új csávázási módszert dolgozott ki (Linhart-féle kosaras csávázás). Kidolgozta a répa- és burgonyabetegségek, az üszög és a rozsda elleni védekezést. Egységesítette és átdolgozta a gazdasági akadémiák tanmenetét.

Linhart György
Web dokumentumok

1964.
jún. 16.
Matolcsy Miklós születésének 95. évfordulója
Cegléd, 1869. jún. 16. - Farmos, 1938. dec. 4.

Gyógyszerész, orvos, egyetemi tanár
Gyógyszerészi és gyógyszerészdoktori oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte. 1893-1907-ig Than Károly I. sz. Vegytani Intézetében asszisztens. 1902-ben orvosdoktori oklevelet szerzett és 1905-ben a gyógyszerészet magántanára. 1907-ben megbízták az orvosi kar vegytani intézetének vezetésével, ő adta elő elsőnek Budapesten orvostanhallgatóknak a gyógyszertant. Számos kémiai, gyakorló gyógyszerészi és gyógyszerésztörténelmi munkája közül legjelentősebb magyarországi gyógyszerészeti bibliográfiája.

Web dokumentumok

1964.
jún. 16.
Petersen, Julius Peter Christian születésének 125. évfordulója
Sjælland, Sorø, Dánia, 1839. jún. 16. - Koppenhága, 1910. aug. 5.

Dán matematikus
A koppenhágai egyetemen tanult matematikát. Szegény családból származott, ezért tanulmányai mellett dolgoznia és tanítania kellett, hogy fenntartsa magát. 1871-ben szerezte meg a doktori címet. 1877-től a koppenhágai egyetem matematikaprofesszora volt. Tagja volt egy nagy dán biztosítótársaság ellenőrző bizottságának is. Számos területen dolgozott: foglalkozott többek között algebrával, számelmélettel, analízissel, differenciálegyenletekkel és mechanikával. Foglalkozott kriptográfiával is, legfontosabbnak tartott eredményeit a gráfelmélet területén érte el. Sokak szerint az ő munkája indította el a modern gráfelméletet. Később, 1888-1909 között Petersen főleg a függvényelmélet, a latin négyzetek és a számelmélet témakörében publikált. Róla van elnevezve az általa konstruált Petersen-gráf.

Petersen, Julius Peter Christian
Web dokumentumok

1964.
jún. 15.
Böckh Hugó születésének 90. évfordulója
Budapest, 1874. jún. 15. - Budapest, 1931. dec. 6.

Geológus
Egyetemi tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte, utána a budapesti műegyetemen mineralógus tanársegéd Schmidt Sándor mellett. 1900-tól a selmecbányai Bányászati Akadémia tanára. 1915-ben javaslatára kezdődtek meg a kincstári kőolajkutatások Egbell (Nyitra vm.) határában. Ez volt az első eset, amikor Eötvös-ingával sikerült föld alatti, rejtett kőolajszerkezet kimutatása. A sikeres fúrás után 1918-tól az állami bányászati monopóliumok és kutatások központjának igazgatójává nevezték ki. 1921-ben az Anglo-Persian Oil Company tanácsadója lett. 1923-26-ban és 1928-29-ben a perzsiai olajkutatásokat vezette, hatalmas olajmezőket tárt fel; az erdélyi földgázkutatás irányítója. 1926-28-ban É-, Közép- és D-Amerikában végzett tanulmányokat. 1929-től haláláig a Földtani Intézet igazgatója. Apja Böckh János, geológus. 1915-től az MTA tagja.

Böckh Hugó
Web dokumentumok

1964.
jún. 15.
Ceva, Giovanni halálának 230. évfordulója
Milánó, Itália, 1647. dec. 7. [1648.] - Mantova, 1734. jún. 15.

Olasz matematikus
Milánóban tanult a jezsuita főiskolán. A pisai egyetemen szerzett diplomát, majd itt lett professzor. 1686-ban a mantovai egyetem hívta meg professzorának, hátralévő életében itt működött. Munkásságának fő területe a geometria volt. A nevét viselő Ceva-tétel, amelyet 1678-ban publikált, az elemi geometriának fontos tétele, ezen alapul a geometriában bevezetett Ceva-féle vonal és Ceva-féle háromszög fogalma. Hidraulikával is foglalkozott, ezen a területen hivatalos megbízásokat is kapott. Több matematikai könyvet írt, így: De lineis rectis (1678), Opus hydrostaticum (1728). Tommaso Cevának a bátyja.

Ceva, Giovanni
Web dokumentumok

1964.
jún. 14.
Greschik Gyula születésének 60. évfordulója
Lőcse, 1904. jún. 14. - Budapest, 1982. aug. 25.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A Ganz Hajógyárban több gépipari terméket tervezett, egyebek közt a háborút követő újjáépítésekhez használt úszódarut. Számos külföldi és hazai lapban jelentek meg tanulmányai. Jelentős tudományos munkát végzett szakterülete egyetemi jegyzeteinek megírásában. Munkásságát 1959-ben Pattantyús Ábrahám Géza-emlékéremmel ismerték el.

Greschik Gyula
Web dokumentumok

1964.
jún. 14.
Somayaji, Nilakantha születésének 520. évfordulója
Trkkantiyur, Kerala, India, 1444. jún. 14. - India, 1544.

Indiai matematikus, csillagász
Előkelő kaszthoz tartozó családban született. Hindu filozófiát és csillagászatot tanult, az ún. "keralai iskola" egyik legjelentősebb képviselője. 1501-ben nagy összefoglaló csillagászati munkát írt. Számításokat végzett a Merkur és a Vénusz pályájára vonatkozólag. Kidolgozott egy részlegesen heliocentrikus modellt, melyben a Nap a Föld körüli pályán mozog, azonban a Merkur, Vénusz, Mars. Jupiter és Saturnus a Nap körül kering. Matematikai munkássága során az algebra és trigonometria számos problémáját oldotta meg, eredményeket ért el a végtelen sorokra vonatkozólag, Leibnizet jóval megelőzve. A végtelen sorok segítségével π értékének kiszámítására több közelítő módszert is megadott.

Web dokumentumok

1964.
jún. 14.
Lundmark, Knut Emil születésének 75. évfordulója
Ålfsbin, Svédország, 1889. jún. 14. - Lund, 1958. ápr. 23.

Svéd csillagász, egyetem tanár
Az uppsalai, 1929-től a lundi egyetem tanára, a csillagvizsgáló igazgatója. A mi csillagrendszerünk (Galaktika) és a galaxison kívüli rendszerek tanulmányozásának úttörő nemzedékéhez tartozott. Elsőként mutatta ki a Tejútrendszer spirális szerkezetét (1919), majd azt, hogy az un. Nagy Andromeda-köd (M31), és néhány más spirálszerkezetű ködfolt távoli csillagrendszer (1920). Az 1920-as években több amerikai mamut-obszervatórium vendégeként dolgozott, hazatértével uppsalai tanár. A Tejútrendszer dinamikájával valamint a Nap térbeli mozgásával (a csillagok rendszerbeli keringésével) foglalkozott. Átfogó tanulmányokat közölt a Galaxis kialakulásáról. Igen jelentős tudománynépszerűsítő munkát végzett, ismeretterjesztő műveit több nyelvre lefordították. Nevét egy holdkráter és az 1334.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Lundmark, Knut Emil
Web dokumentumok

1964.
jún. 14.
Black, James Whyte, Sir születésének 40. évfordulója
Uddingston, Lanarkshire, Skócia, 1924. jún. 14. - London, Anglia, 2010. márc. 21. [22.]

Skót orvos, farmakológus, Nobel-díjas
1946-ban az angliai St. Andrews-i Egyetemen szerzett orvosi diplomát. A következő tíz évben több egyetemen tanított és emellett kutatómunkát végzett. A Glasgow-i Egyetem után az Imperial Chemical Industries (ICI) kutatólaboratóriumában folytatta kutatásait. 1964-ben előállította a propranolol béta-blokkoló gyógyszert, amit angina-ellenes és vérnyomáscsökkentő hatása mellett bizonyos szívritmuszavaroknál is sikeresen alkalmaztak. 1964 után kifejlesztette a cimetidin gyógyszert, a gyomor- és nyombélfekély kezelésére. 1978-ban a Wellcome kutatólaboratóriumában a gyógyászati kutatások igazgatója lett. 1981-ben lovagi rangra emelték. 1988-ban orvosi-élettani Nobel-díjat kapott megosztva Gertrude B. Elion és George H. Hitchings farmakológusokkal a gyógyszeres kezelésben fontos alapelvek felfedezéséért.

Black, James Whyte, Sir
Web dokumentumok

1964.
jún. 13.
Zach Ferenc Xavér János, báró (Franz, Xaver) születésének 210. évfordulója
Pest, [Pozsony], 1754. jún. 13. [14.] - Párizs, Franciaország, 1832. szept. 2. [3./4.]

Csillagász, geodéta
Az "új" gothai (seebergi) csillagvizsgáló alapítója. Apja, Johann Zach katona-seborvos, magyar nemességet kapott. A bécsi katonai-műszaki akadémián végezte tanulmányait, geodéziai munkálatokban vett részt, a hadseregből kilépve a lembergi (ma Lviv, Ukrajna) egyetem tanára. Állásának megszűnte után Párizsba, majd Londonba ment, ahol a szász követ, Brühl gróf mellett kezdett csillagászattal foglalkozni. Ajánlására 1786-ban II. Ernő Szász-gothai herceg szolgálatába lépett, felépítette a Gotha melletti Seebergen, a mai értelemben is modernnek számító csillagvizsgálót. 1798-ban összehívta az első nemzetközi csillagász-találkozót. A rendszeres adatközlés érdekében megindította az Allgemeine Geographische Ephemeriden (1798-99) 1800-ban a Monatliche Correspondenz zur Beförderung Erd- und Himmels-Kunde (1807-ig szerk.) havi csillagászati-geodéziai szakfolyóiratot, 1818-25 közt pedig a Genovában megjelenő Correspondence astronomique c. folyóiratot. A herceg halála után özvegyének főudvarmestere, Dél-Németországba, majd Olaszországba, 1827-ben Párizsba, utóbb Frankfurt am Mainba, majd ismét Párizsba utazott, Értékesek műszertechnikai és életrajzi tanulmányai, először szorgalmazta a változócsillagok rendszeres megfigyelését is. Folyóirataiban többször ismertette a magyarországi csillagászat és földmérés eredményeit. Sajnos, sok kárt is okozott a magyarországi csillagászok, csillagászat hírnevének, így ellentétbe került Hell Miksával és Pasquich Jánossal is. A Magyar Tudós Társaság kültagja (1832), a párizsi Természettudományi Akadémia tagja, nevét egy holdkráter őrzi. (Bartha Lajos)

Zach Ferenc Xavér János, báró (Franz, Xaver)
Web dokumentumok

1964.
jún. 13.
Kiss Károly halálának 50. évfordulója
Debrecen, 1858. márc. 27. - Balatonlelle, 1914. jún. 13.

Kémikus, üvegtechnikus
A budapesti tudományegyetemen 1881-ben bölcsészdoktori oklevelet nyert. Ebben az évben nevezték ki a gyakorló főgimnáziumba az ásványtan és fizika tanárává. 1882-ben Than Károly mellett volt tanársegéd. 1882-től 1886-ig állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányutakon üvegtechnikai és taneszközkészítő műhelyeket látogatott. 1886-ban a budapesti tudományegyetemen felállított üvegtechnikai laboratórium berendezésével és vezetésével bízták meg. Behatóan tanulmányozta a röntgensugarakat és többféle röntgenlámpát szerkesztett, később külön röntgenlaboratóriumot rendezett be.

Web dokumentumok

1964.
jún. 13.
Mercader Jenő születésének 80. évfordulója
Léva, 1884. jún. 13. - Budapest, 1958. ápr. 8.

Kohómérnök
A Bányászati és Erdészeti Főiskán Selmecbányán 1908-ban vaskohómérnöki oklevelet szerzett. Hosszabb amerikai tanulmányút után különböző hazai hengerművekben dolgozott. 1921-től a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. tulajdonában levő csehszlovákiai Korompai Vas- és Acélgyár hengerművének, majd a trineci Bánya- és Kohóvállalatok hengerművének volt a vezetője. Elméleti téren legjelentősebb eredménye a nyújtó oválüregek méreteinek megállapítására kidolgozott Mercader-féle formula, gyakorlati téren több korszerű szalagsor megépítése és üzembe helyezése. 1945 után részt vett a hazai kohászati üzemek korszerűsítésében és fejlesztésében. 1950-től a Kohóipari Tervező Iroda hengerműtervező osztályának vezetője volt.

Web dokumentumok

1964.
jún. 13.
Le Sage, Georges-Louis születésének 240. évfordulója
Genf, Franciaország, (ma Svájc), 1724. jún. 13. - Genf, 1803. nov. 9.

Francia fizikus, matematikus
Orvosi tanulmányokat végzett, orvosi gyakorlatot azonban nem folytatott. Legfőképpen fizikával és matematikával foglalkozott. Magántanítványokat oktatott matematikára; a párizsi akadémia levelező tagjává választotta. Kiterjedt levelezést folytatott korának matematikusaival és természettudósaival (Jean d'Alembert, Leonhard Euler, Pierre Simon Laplace, Daniel Bernoulli és mások). Munkásságát nagy részben a gravitáció elmélete kidolgozásának szentelte, elméletét azonban az ő korában sem fogadták el. Foglalkozott a gázok elméletével is.

Le Sage, Georges-Louis
Web dokumentumok

1964.
jún. 12.
Göllner Kornél halálának 30. évfordulója
Breznóbánya, 1867. máj. 9. - Budapest, 1934. jún. 12.

Gyógyszerész-vegyész
Gyógyszerészi oklevelét 1888-ban szerezte a budapesti tudományegyetemen. Néhány évig Besztercebányán működött mint gyógyszerész. 1890-ben Troppauban G. Hell gyógyszerészeti gyárában volt vegyész. 1916-tól 1933-ig az újpesti Wolfner-gyárban mint üzemvezető vegyész működött. 18 éven át előadó tanára volt a drogista szakiskolának. 1903-ban drogista szaklapot alapított és több évig szerkesztette a Drogista Közlönyt.

Web dokumentumok

1964.
jún. 12.
Lipmann, Fritz Albert születésének 65. évfordulója
Königsberg, Németország, (ma Kalinyingrád, Oroszország), 1899. jún. 12. - Poughkeepsie, New York állam, USA, 1986. júl. 24.

Német születésű amerikai biokémikus, Nobel-díjas
A königsbergi, berlini és müncheni egyetemen folytatott orvosi tanulmányokat, majd Königsbergbe visszatérve kémiát tanult. Berlinben doktorált 1927-ben Otto Meyerhofnál, és mellette kezdte meg kutatómunkáját. 1932-39 között a koppenhágai Carlsberg alapítvány biokémiai kutatóintézetében dolgozott. 1939-től az Egyesült Államokban élt, 1949-57 között a Harvard egyetem orvostudományi fakultásán volt a biokémia professzora. 1957-től kezdve New York-ban, a Rockefeller egyetemen tanított és kutatott. A sejtek anyagcsere-folyamataira vonatkozó kutatásai során fedezte fel az ezekben fontos szerepet játszó koenzim A-t (CoA). 1953-ban Hans Krebs-szel megosztva elnyerte az orvostudományi és fiziológiai Nobel-díjat.

Lipmann, Fritz Albert
Web dokumentumok

1964.
jún. 11.
Vette György (Georg) halálának 260. évfordulója
Graudenz, Poroszország, 1645. okt. 30. - Nagyszeben, 1704. jún. 11.

Természettudós, botanikus, gyógyszerész
Thornban tanult gyógyszerészetet, gyakornokéveit Poroszországban, Fraustadtban és Danzigban a királyi gyógyszertárban töltötte. 1672-től a nagyszebeni városi gyógyszertárat vezette. Ismert botanikus volt, cikkeiben Erdély növényflóráját írja le. Elsőként hívta fel a figyelmet egyes erdélyi ásványvízforrások gáztartalmára.

Web dokumentumok

1964.
jún. 11.
Sváiczer Gábor (Svaiczer, Svájczer) születésének 180. évfordulója
Kassa, 1784. jún. 11. - Nagybánya, 1845. aug. 4.

Bányamérnök
Tanulmányait 1804-től a selmecbányai akadémián, majd külföldi bánya- és kohóvállalatoknál folytatta. Működését Szomolnokon kezdte, majd kutatásai alapján újból üzembe helyezte a felhagyott aranyidai nemesfémbányákat. Sikeres működése alapján bízták meg a válságos helyzetbe jutott Nagybánya környéki állami bányák, kohók és pénzverő vezetésével. Miután a bányászatot itt is újjáteremtette, 1834-ben a selmecbányai kamaragrófság vezetésével bízták meg. Új feltárásokkal, a kohók üzemének javításával, több technikai újítással kerületét újjászervezte és ismét jövedelmezővé tette.

Sváiczer Gábor (Svaiczer, Svájczer)
Web dokumentumok

1964.
jún. 11.
Nyiredy Géza halálának 50. évfordulója
Nagyajta, 1861. ápr. 20. - Kolozsvár, 1914. jún. 11.

Kémikus, tanár
Brassóban, Székelykereszturon és Kolozsvárt tanult. Tanulmányai végeztével a vegytani intézetben volt gyakornok. 1886-ban természettan- vegytan tanári oklevelet szerzett, s mint egyetemi tanársegéd vett részt a leendő gyógyszerészek oktatásában. Doktori diplomát 1889-ben szerzett. 1890-től a kolozsvári unitárius kollégiumban tanított. Mint tanár Nyiredy gazdag természetrajzi és vegytani gyűjteménnyel gazdagította az iskolát. Meghonosította a rendszeres természetrajzi kirándulásokat. Rövid ideig az iskola igazgatója is volt. Értékes kémiai szakirodalmi munkáságot fejtett ki.

Nyiredy Géza
Web dokumentumok

1964.
jún. 11.
Ivánovics György születésének 60. évfordulója
Budapest, 1904. jún. 11. - Budapest, 1980. szept. 1.

Orvos, mikrobiológus, bakteriológus, egyetemi tanár
1929-ben szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon, 1929-től a szegedi közegészségtani tanszéken tanársegéd, 1937-1940-ben adjunktus, az OKI szegedi állomásának vezetője, 1943-ben ny. r. tanár, a Mikrobiológiai Intézet igazgatója 1974-ig. 1947-1948-ban rektor, több alkalommal a SZOTE dékánja. A Magyar Mikrobiológiai Társaság elnöke, több akadémiai bizottság tagja, elnöke. 1934-1935-ben az USA-ban ösztöndíjas, elsősorban virológiai kutatásokat végzett. Jeles genetikus és biológus, de bakteriológusként is maradandót alkotott. Szerepe volt az Ultraseptyl forgalomba hozatalában, a B12 vitamin előállításában. Évtizedekig kutatta az anthrax bacilus pathogenitását. A szövettenyésztés hazai meghonosítója, a glasgow-i egyetem díszdoktora. 1946-tól az MTA tagja.

Ivánovics György
Web dokumentumok

1964.
jún. 11.
Bogárdi János (Bogner) születésének 55. évfordulója
Torontáltorda, 1909. jún. 11. - Budapest, 1998. nov. 18.

Építőmérnök, hidrológus, egyetemi tanár
1931-ben szerzett mérnöki oklevelet a műegyetemen, 1937-ben jogi végbizonyítványt a magyaróvári Gazdasági Akadémián. 1938-ban Master of Science fokozatot szerzett az iowai egyetemen, majd 1942-ben műszaki doktori címet Budapesten. 1941-től a Vízrajzi Intézetben (1945-től 1995-ig igazgatóként), 1955-1962 között a kísérleti osztály és a hidraulikai laboratórium alapító vezetőjeként a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetben dolgozott. Az 1946-1947-es tanév kezdetétől a BME I. Vízépítéstani Tanszékén meghívott előadó lett. 1962. augusztus 1-jétől egyetemi tanárrá nevezték ki. Tevékenysége kiterjedt a tervezésre, kivitelezésre, kutatásra és oktatásra. Elméleti hidraulikai kutatásokkal, hordalékmozgás-mérésekkel foglalkozott. Tudományos eredményei világviszonylatban elismertek. Számos hazai és külföldi kitüntetés birtokosa volt. 1962-ben az MTA levelező, 1973-ban rendes tagjává választották.

Bogárdi János (Bogner)
Web dokumentumok

1964.
jún. 11.
Bacon, Roger halálának 670. évfordulója
Ilchester, Anglia, 1220. [kb.] - Oxford, 1294. jún. 11. [1292.]

Angol természettudós, skolasztikus bölcselő, matematikus
Az oxfordi egyetemen Robert Grosseteste tanítványa volt, az 1240-es években a párizsi egyetemen tanult és néhány éven keresztül ugyanott Albertus Magnus társaságában tanított. 1250-től Oxfordban teológiát, természetbölcseletet, matematikát tanított és fizikai kísérleteken, technikai találmányokon dolgozott, 1257-ben tanári és írói munkáját folytatva belépett a ferences szerzetesek közösségébe. Az arisztoteliánus-arab természetbölcseleten alapuló empirikus szemlélete hamarosan felkeltette egyházi elöljárói gyanakvását. 1278-ban rendi elöljárói műveinek gyanús újításaira hivatkozva eltiltották az írástól és a tanítástól. A következő bő évtizedet kolostori fogságban töltötte, ahonnan csak röviddel halála előtt szabadult. Igazi természettudományos polihisztor volt: foglalkozott algebrával, asztrológiával és optikával, fénytöréssel és lencsék csiszolásával, készített távcsövet, mikroszkópot, szemüveget, általában pedig szenvedélyesen képviselte a tudományok empirikus tapasztalatok és megfigyelések által megalapozott egységének gondolatát.

Bacon, Roger
Web dokumentumok

1964.
jún. 11.
Brooks, William Robert születésének 120. évfordulója
Maidstone, Anglia, 1844. jún. 11. - Geneva, New York állam, USA, 1921. máj. 3.

Angol születésű amerikai csillagász
Fiatalkori ausztráliai utazása során számos csillagászati helymeghatározást végzett. Amerikában letelepedve egy vasgyárban dolgozott, azután Phelpsben fényképész lett, szabad idejében csillagászati tanulmányokat és megfigyeléseket végzett. A csillagfényképezés egyik korai művelője. Elsajátította a távcső lencsecsiszolást, így maga készítette teleszkópjait. Eredményei alapján 1888-ban kinevezték a New York állambeli Hobart College Smith Obszervatóriumának igazgatójává. 1900-tól a College tanára. 1881-től 1912-ig 26 új üstököst fedezett fel (részben másokkal egyidejűleg). Legnevezetesebbek a 12P Pons-Brooks, a 16P Brooks rövid keringési idejű, és a nagy fényességű C/1911 O1 Brooks üstökös. A párizsi Tudományos Akadémia a Lalande-éremmel tüntette ki, nevét az általa felfedezett üstökösök, és a 2773.sz. kisbolygó viselik. (Bartha Lajos)

Brooks, William Robert
Web dokumentumok

1964.
jún. 10.
Lechner Ödön halálának 50. évfordulója
Pest, 1845. aug. 27. - Budapest, 1914. jún. 10.

Építész
A berlini építész akadémián végzett, majd itáliai tanulmányútra indult Pártos Gyulával. Hazatérve együtt nyitottak tervezőirodát. Bérházaik a német akadémizmus stílusában készültek. 1874-1878 között Franciaországban számos műemlék restaurálásában vett részt. Tervei alapján készült a szegedi városháza, a szegedi Mikó-ház. Ezek még a historizáló stílust képviselik, de már megjelent későbbi művészetének több jellemvonása, így a népi ornamentika használata is. A szecesszió magyarországi változatának legeredetibb mestere. A keleti (perzsa és indiai) építészeti elemekből és a magyar ornamentikából sajátos magyar stílust akart teremteni. Előszeretettel alkalmazta épületein a majolikadíszítést (Kecskemét, Városháza). Budapesten látható kiemelkedő alkotásai az Iparművészeti Múzeum, a Földtani Intézet és a Posta-takarékpénztár palotája.

Lechner Ödön
Web dokumentumok

1964.
jún. 10.
Schulhof Vilmos születésének 90. évfordulója
Budapest, 1874. jún. 10. - Auschwitz, Lengyelország, 1944. júl.

Orvos, balneológus, reumatológus
1897-ben Budapesten szerzett orvosi oklevelet. Berlini kórházi orvosi gyakorlat után a budapesti Általános Munkáspénztár Gyógyintézetébe került, 1901 és 1905 között a Szent Lukács-fürdő orvosa volt, 1905-től haláláig Hévíz fürdőorvosaként dolgozott. Kezdeményezésére épült fel 1907-ben az első hévízi szanatórium. 1911-ben megalapította Hévízen a saját tulajdonú, Gustav Zander, svéd orvos által kidolgozott, "gépesített" gyógytornát alkalmazó Zander-gyógyintézetét, mely a csehországi Karlsbad után a második ilyen jellegű intézmény volt Európában. Bel- és külföldi szaklapokban, valamint önállóan megjelent írásaival is sokat tett a fürdő népszerűsítéséért. 1938-tól - származása miatt ? nem publikálhatott többé, de fürdőorvosi munkáját továbbra is ellátta. 1944 tavaszán is ezért utazott Hévízre, innen került nem sokkal később a keszthelyi gettóba, ahonnan Auschwitzba deportálták. A hévízi fürdőtelepnek a tófürdő főbejáratához vezető sétányát róla nevezték el. Schulhof Ödön bátyja.

Schulhof Vilmos
Web dokumentumok

1964.
jún. 9.
Tóth Ágoston Rafael halálának 75. évfordulója
Marcali, 1812. okt. 24. - Graz, Ausztria, 1889. jún. 9.

Térképész, hadmérnök
Tanulmányait 1831-ben a bécsi hadmérnöki akadémián végezte. A szabadságharc kitörésekor a honvédség kötelékébe lépett. Előbb Kolozsvár, majd Beszterce parancsnokává nevezték ki ezredesi rangban. Később a déli hadsereg parancsnoka, ezért Világos után kötél általi halálra ítélték, de ezt kegyelemből 18 évi várbörtönre változtatták. Az 1856-os amnesztia után a Széchenyi-uradalomban nyert alkalmazást, majd vármegyei mérnök, utóbb a keszthelyi gazdasági intézet tanára lett. A kiegyezés után a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium topográfiai osztálya megszervezésére és vezetésére kapott megbízást. Minisztériumi munkája mellett több hadtudományi művet írt és a pesti tudományegyetem katonai tanfolyamának előadója volt. A magyar tudománytörténet őt tartja a modern magyar katonai térképészet úttörőjének.

Tóth Ágoston Rafael
Web dokumentumok

1964.
jún. 9.
Windaus, Adolf Otto Reinhold halálának 5. évfordulója
Berlin, Németország, 1876. dec. 25. - Göttingen, 1959. jún. 9.

Német szerveskémikus, Nobel-díjas
Orvosi tanulmányokat folytatott Freiburgban, majd Berlinben, azonban érdeklődése egyre inkább a kémia felé fordult. 1900-ben szerzett doktori fokozatot. Freiburgban jelentős eredményeket ért el a koleszterin és más szterinek szerkezetének tisztázásában. 1913-tól az innsbrucki egyetemen, majd 1915-től 1944-ben történt nyugdíjazásáig Göttingenben volt a kémia professzora. Munkásságában a természetben előforduló szerves anyagok kémiájával foglalkozott, így számos fontos alkaloida szerkezetét állapította meg. A szteroidok és vitaminok kapcsolatára vonatkozó fontos eredményeiért 1928-ban megkapta a kémiai Nobel díjat. Szabadalmait a Merck és Bayer gyógyszergyárak vették át és ezek alapján fontos gyógyszerek gyártását kezdték meg. Tanítványa volt Adolf Butenandt, aki 1939-ben ugyancsak kémiai Nobel-díjat kapott.

Windaus, Adolf Otto Reinhold
Web dokumentumok

1964.
jún. 8.
Bakos Tibor születésének 55. évfordulója
Szeged, 1909. jún. 8. - Budapest, 1998. dec. 15.

Matematika- fizikatanár, lapszerkesztő
A szombathelyi reálgimnáziumban érettségizett Radványi László tanítványaként 1926-ban. Még ebben az évben megnyerte a Matematikai és Fizikai Társulat Tanulóversenyét mindkét tárgyból. (Előző évben Teller Edének sikerült ugyanez.) A Pázmány Péter Tudományegyetemre iratkozott be, párhuzamosan a műegyetemre járt vendéghallgatóként. Közben Faragó Andornak is segített a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknál. Eötvös kollégista volt, egyetemi alap- és szakvizsgáit Kürschák Józsefnél és Pogány Bélánál tette le. Ezután különböző középiskolákban tanított, Szegeden a tanárképző főiskolán és az egyetemen is vezetett gyakorlatot. 1958-ban lett a Középiskolai Matematikai Lapok felelős szerkesztője. Nagy kedvvel végezte ezt a munkát 1978-as nyugdíjazásáig, azután továbbra is, élete végéig tagja maradt a szerkesztőbizottságnak és különböző matematikai versenybizottságoknak. Ma már egy matematikai gyűjtemény viseli a nevét az ELTE-n. (Dr. Radnai Gyula)

Bakos Tibor
Web dokumentumok

1964.
jún. 7.
Folly Róbert születésének 75. évfordulója
Brennbergbánya, 1889. jún. 7. - Budapest, 1965. ápr. 24.

Mérnök
Oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte 1965-ben. 1920-1924 között Mihailich Győző professzor adjunktusa volt s részt vett Vasbetonszerkezetek c. könyvének munkálataiban. 1924-ben önálló tervezőirodát nyitott, s elsősorban hídtervezésekkel foglalkozott. Ez időből származó főbb alkotásai a szendrőládi Boldva-híd, a városlődi és veszprémi völgyhidak, a győri gabonatárház, a budapesti városmajori templom vasbeton szerkezete, a lóversenypálya lelátói stb. 1949-től 1960-ig tervezőirodában működött s ez időszakban vasbeton hűtőtornyokat is tervezett. Több műszaki lap szerkesztésében vett részt.

Web dokumentumok

1964.
jún. 7.
Denza, Francesco születésének 130. évfordulója
Nápoly, Olaszország, 1834. jún. 7. - Róma, 1894. dec. 13.

Olasz meteorológus, csillagász, geofizikus
Barnabita szerzetes. Pietro Angelo Secchi tanítványa Rómában. 1856-ban a Moncalieri barnabita kolostor mellett meteorológiai obszervatóriumot rendezett be, ahol 1890-ig folyamatos időjárás-megfigyeléseket végzett. 1859-ben megindította a "Bollettino Mensile di Meteorologia" c. folyóiratot, ezzel is nagy szerepe volt a rendszeres meteorológiai mérések és módszerek elterjesztésében, a több mint 200 állomásból álló itáliai meteorológiai hálózat kiépítésében. 1872-tól földmágneses méréseket is végzett. A csillagászati fényképezés egyik korai alkalmazója, 1887-ben szerepe volt az ég nemzetközi fotografikus térképezése megszervezésében. 1890-től a Vatikán csillagvizsgálójának vezetője. Az Accademia dei Nuovi Lincei elnökévé választották. (Bartha Lajos)

Denza, Francesco
Web dokumentumok

1964.
jún. 7.
Turing, Alan Mathison halálának 10. évfordulója
London, 1912. jún. 23. - Wilmslow, Cheshire, 1954. jún. 7.

Angol matematikus
A Cambridge-i Királyi Kollégiumba iratkozott be, G. H. Hardy is a tanára volt. Főként a kvantummechanika, a logika és a valószínűségszámítás érdekelte. 1936 és 1938 között Ph.D. fokozatot szerzett a Princeton Egyetemen, ahol Alonzo Church volt a tanára. 1936-ban kidolgozta a Turing-gép fogalmát a matematikai számítási eljárások, algoritmusok precíz leírására. Ezzel megvetette az absztrakt automaták elméletének alapjait. 1939-ben hazatért Cambridge-be, előadásokat hallgatott Ludwig Wittgensteintől a matematika alapjairól. A 2. világháború alatt nagy eredményeket ért el a német rejtjelkódok (Enigma) feltörésében. 1945 és 1948 között a Nemzeti Fizikai Laboratóriumban, az ACE (Automatic Computing Engine) programon dolgozott és elméleti munkákat publikált programozásról, neurális hálókról, mesterséges intelligenciáról. 1949-ben a Manchesteri Egyetem számítástechnikai laboratórium igazgatójának nevezték ki, ahol a legkorábbi igazi számítógépek egyikének, a Manchester Mark 1-nek a szoftverén dolgozott. 1952-től 1954-ben a biomatematika foglalkoztatta.

Turing, Alan Mathison
Web dokumentumok

1964.
jún. 6.
Kvassay Jenő halálának 45. évfordulója
Buda, 1850. jún. 5. - Budapest, 1919. jún. 6.

Vízmérnök
Gépészmérnöki tanulmányait Magyaróvárott kezdte, majd Németország és Franciaország főiskoláin mezőgazdasági és vízépítési tanulmányokkal egészítette ki. Több állam vízügyi szolgálatával ismerkedett meg. Magyarországra visszatérve 1878-ban megbízást kapott az általa javasolt mezőgazdasági vízügyi szolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére, majd vezetésére. 1889-ben létrehozta a vízügyi igazgatás egységes irányítására az Országos Vízépítészeti és Talajjavítási Hivatalt (később Országos Vízépítési Igazgatóság) amit 1918-ig, nyugalomba vonulásáig vezetett. Legjelentősebb eredménye a kultúrmérnöki intézmény megszervezése volt. Az ő nevéhez fűződnek vízjogi, halászati törvények megalkotásai, a Balatoni Kikötők Felügyelőségének felállítása, valamint a Soroksári Duna-ág csatornázásának és a Budapest - Csepeli Nemzeti és Szabadkikötő építésének megkezdése. Vízgazdálkodási, folyószabályozási és mezőgazdasági vízépítési szakirodalmi munkássága jelentős. A víziutak fejlesztése érdekében kifejtett munkásságáért Wahrmann-díj kitüntetésben részesült. A Budapesti-Csepeli Kikötő zárt medencéjének bejárati zsilipjét Kvassay-zsilipnek nevezték el és emléktáblával jelölték meg.

Kvassay Jenő
Web dokumentumok

1964.
jún. 6.
Bánki Donát születésének 105. évfordulója
Bakonybánk, 1859. jún. 6. - Budapest, 1922. aug. 1.

Gépészmérnök, feltaláló, egyetemi tanár
A budapesti műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. Az egyetemen 1879-80-ban a műszaki mechanika tanszéken tanársegéd volt, majd 1899-től haláláig a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora. Munkássága szorosan összekapcsolódott Csonka Jánossal, akivel együtt 1890-re kifejlesztették az ún. Bánki-Csonka motort. 1893-ban Csonka Jánossal együtt szabadalmaztatta a fúvókás benzinkarburátort (porlasztót). 1894-ben szabadalmaztatta az első nagynyomású robbanómotort, a Bánki-motort. Az általa 1917-ben feltalált Bánki-turbina új utakat nyitott a törpe vízierőművek fejlesztésében. 1918-ban nagyszabású tervet dolgozott ki a Vaskapu vízierejének hasznosítására. A Pallas Nagy Lexikon szerzőinek egyike volt 1893-tól. 1911-től az MTA tagja.

Bánki Donát
Web dokumentumok

1964.
jún. 6.
Fasching Antal születésének 85. évfordulója
Temesvár, 1879. jún. 6. - Budapest, 1931. okt. 12.

Mérnök, geodéta, műegyetemi magántanár
Mérnöki diplomáját 1902-ben, műszaki doktori oklevelét 1906-ban szerezte. 1902-től a műegyetemen a geodézia tanszéken tanársegéd, majd adjunktus. 1906-tól az Állami Háromszögelő Hivatalban mérnök. A tudományos és gyakorlati geodézia minden területét művelte. Az elsők között ismerte fel és propagálta az Eötvös-féle ingamérések geodéziai jelentőségét. Újjászervezte a magyarországi geodéziai felmérést, kidolgozta a kataszteri felmérés új hengervetületi módszerét, több új földmérési műszert szerkesztett. Hivatali szabályzatokat, szakkönyveket írt, előadásokat tartott országszerte. Elnyerte a Mérnökegyleti aranyérmet és a Hollán-pályadíjat. 1919 után nyugdíjazták, el kellett hagynia az országot. Emigrációja alatt is kapcsolatot tartott a geodézia tudósaival világszerte. Hazatérve, a katonai Állami Térképészet tudományos főmunkatársaként dolgozott haláláig. A róla elnevezett emlékérem és az Országházzal szemben, a Földművelésügyi Minisztérium árkádsorában állított szobra is őrzi emlékét.

Fasching Antal
Web dokumentumok

1964.
jún. 6.
Álgyay Hubert Pál születésének 70. évfordulója
Szeged, 1894. jún. 6. - Budapest, 1945. aug. 27.

Mérnök, műegyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. Diplomája megszerzése után a műegyetem I. sz. hídépítéstani tanszék tanársegéde, majd adjunktusa lett. A műszaki tudományok doktora oklevelet 1924-ben szerezte meg. 1926-tól a kereskedelmi- és közlekedésügyi minisztériumban dolgozott. 1934-től a dunai hídépítési szakosztály élére kapott kinevezést, majd a közlekedésügyek államtitkárának nevezték ki. Ő tervezte a Petőfi-hidat, irányította a Margit-híd kiszélesítésének munkálatait és az óbudai híd tervezését. 1935-37 között a Fővárosi Közmunkatanács elnöke, 1937-től műegyetemi magántanár. 1941-től az I. sz. hídépítéstani tanszék ny. r. tanára lett. Szakirodalmi munkássága is igen jelentős.

Web dokumentumok

1964.
jún. 6.
Cesalpino, Andrea (Caesalpinus, Andreas) születésének 445. évfordulója
Arezzo, Toscana (ma Olaszország), 1519. jún. 6. - Róma, 1603. febr. 23.

Itáliai orvos, filozófus, botanikus, egyetemi tanár
Cesalpino követte tanárát, Luca Ghinit a Pisai Egyetem orvosprofesszorának és az egyetemi botanikus kert igazgatójának tisztében. 1592-tôl VIII. Kelemen pápa orvosa volt, és a római Sapienza Egyetemen tanított. Anatómiai és a vér élettani szerepével kapcsolatos munkái alapján William Harvey munkásságának elôfutáraként tisztelik. Filozófiai és elméleti szempontokon nyugvó egységes alapelvek alapján kísérelte meg a növények rendszerezését, szemben az ábécésorrend vagy gyógyhatás szerinti osztályozásokkal. Munkássága hozzájárult a növénytannak mint független tudományágnak a kialakulásához.

Cesalpino, Andrea (Caesalpinus, Andreas)
Web dokumentumok

1964.
jún. 6.
Brücke, Ernst Wilhelm von születésének 145. évfordulója
Berlin, Németország, 1819. jún. 6. - Bécs, Ausztria, 1892. jan. 7.

Német fiziológus, orvos
Orvostudományt tanult Berlinben, ahol Johannes Müller tanítványaként vált az élettan szakértőjévé. 1849-től 1891-ig a Bécsi Egyetemen volt az élettan professzora. Sokat tett a fizikai és kémiai módszerek meghonosításáért, valamint az állatkísérletek elterjesztéséért az orvosi kutatásokban. Tanulmányozta a vázizom szerkezetét, a látást és a beszéd mechanizmusát. Érdeklődött a művészetek iránt is, és írása jelent meg a látás élettana és a festészet közötti összefüggésről. Emil Du Bois-Reymond-dal, Carl Ludwig-gal és Hermann von Helmholtz-cal 1847 körül nekilátott egy új, szigorúan a fizikára és kémiára alapozott biológia kifejlesztésének. Nagy hatásuk volt az elméleti és gyakorlati orvostudományra.

Brücke, Ernst Wilhelm von
Web dokumentumok

1964.
jún. 6.
Krönig, August Karl halálának 85. évfordulója
Schildesche, Brandenburg (ma Bielefeld egyik városrésze), 1822. szept. 20. - Berlin, 1879. jún. 6.

Német fizikus
1856-ban elsőként ő dolgozta ki a kinetikus gázelméletet, majd 1867-ben Rudolf Clausius német fizikus a maga hasonló teóriáját. Ez volt az első fizikai elmélet, amely számottevő kvantitatív sikereket ért el az anyag makroszkopikus tulajdonságainak az anyag atomos szerkezetére való visszavezetésével. A gázrészecskéket rugalmas golyóknak képzelték el, melyek egyenes vonalban mozognak, amíg egymással vagy a tartály falával nem ütköznek. A teória jól magyarázza a gáztörvényeket, a hőmérséklet, nyomás és térfogat összefüggéseit. Az elméletet - amely a statisztikus mechanika előfutára - részleteiben Maxwell és Boltzmann dolgozta ki.

Web dokumentumok

1964.
jún. 5.
Gombás Pál születésének 55. évfordulója
Selegszántó, 1909. jún. 5. - Budapest, 1971. máj. 17.

Fizikus, egyetemi tanár
A budapesti tudományegyetemen szerzett oklevelet 1932-ben, majd Ortvay Rudolf tanársegédje lett az elméleti fizikai tanszéken. 1939-től a szegedi egyetemen rk. tanár, 1941-től a kolozsvári egyetem, 1944-től a budapesti műszaki egyetem ny. r. tanára volt. 1945-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1946-ban rendes tagjává választották. 1947-ben az USA-ba távozott, 1948-ban azonban onnan hazatért, és haláláig a műszaki egyetem fizika tanszékét vezette. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnökségének tagja volt, 1948-58 között az MTA alelnöke. Legjelentősebb eredményeit a kvantummechanikai többtestproblémának és alkalmazásainak területén érte el. Az atom statisztikus elmélete területén kidolgozott modelljét a szakirodalom Thomas-Fermi-Dirac-Gombás-modell-ként idézi. Több mint 130 dolgozatot és 12, részben idegen nyelvű könyvet írt. Szerkesztette az Acta Physica, és a Physics Letters folyóiratokat. Két ízben tüntették ki Kossuth-díjjal, 1948-ban és 1950-ben.

Gombás Pál
Web dokumentumok

1964.
jún. 5.
Rudnyánszky Pál születésének 40. évfordulója
Miskolc, 1924. jún. 5. - 2014. máj. 26.

Építészmérnök
1949-ben szerzett építészmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen. Kivitelezői majd műszaki fejlesztési tevékenységet végzett a volt ÉVM és a volt Nehézipari Minisztérium vállalatainál. Tevékenységei köréből nagy fontosságú az energiatakarékosságot biztosító hőszigetelő anyaggyártó beruházások létesítése volt. Az építőipari kivitelezés és anyaggyártási tevékenysége mellett tudományos munkássága a könnyűbeton-, hő-, hang-, és vízszigetelő termékek fejlesztésére irányult. A magyar perlitkőzet ipari méretű alkalmazásába vételében 1958 óta tevékenyen közreműködött és a hazai perlit komplex hasznosítása fejlődését aktívan előmozdította. 1998-ban a Nemzetközi Perlit Intézet (USA) tiszteletbeli tagjává választotta. Alapító tagja volt az Építéstudományi Egyesületnek, társelnöke a Szilikátipari Tudományos Egyesületnek.

Rudnyánszky Pál
Web dokumentumok

1964.
jún. 5.
Wantzel, Pierre Laurent születésének 150. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1814. jún. 5. - Párizs, 1848. máj. 21.

Francia matematikus
Párizsban az École Polytechnique-en és az École Normale-on tanult. 1838-ban az École Polytechnique-en az analízis tanára lett, majd különböző párizsi intézményekben oktatott matematikát. Jelentős eredményeként 1837-ben bebizonyította, hogy a kocka megkétszerezése és a szögharmadolás nem végezhető el csupán körző és vonalzó használatával. Ezt előtte Carl Friedrich Gauss kimondta, azonban bizonyítás publikálása nélkül. 1845-ben pontosabb bizonyítást adott az Abel-Ruffini-féle, magasabbfokú egyenletek megoldására vonatkozó tételre. Fontos eredményeket ért el gázok áramlásával kapcsolatban is, nevét viseli a Saint-Venant-Wantzel-formula. Fiatalon halt meg.

Web dokumentumok

1964.
jún. 5.
Adams, John Couch születésének 145. évfordulója
Laneast, Cornwall, Anglia, 1819. jún. 5. - Cambridge, Cambridgeshire, 1892. jan. 21.

Angol matematikus és csillagász
Cambridge-ben tanult, a St Johns's College-ben, ösztöndíjasként. Még diákkorában, 1845-ben kiszámította a Naprendszer feltételezett új bolygójának, a Neptunusznak helyét és tömegét, magyarázatot keresve az Uránusz keringési pályája és a Kepler és Newton törvényei közötti ellentmondásra. Eredményeiről tájékoztatta a kor két neves angol csillagászát, akik azonban nem segítették az eredmények közzétételét, így azok ismeretlenek maradtak. Ugyanebben az időben, tőle függetlenül hasonló számításokat végzett Le Verrier is, aki elküldte számításait a berlini obszervatóriumba, s a Neptunuszt ezek alapján fedezte fel Galle 1846. szeptember 23-án. 1858-ban a St Andrews Egyetem (Fife, Skócia) matematikaprofesszora, 1859-ben a Cambridge-i egyetemen a csillagászat és geometria professzora lett, majd 1861-ben a Cambridge-i obszervatórium igazgatójává nevezték ki. Fontos eredményeket ért el a meteorrajok és üstökösök közötti kapcsolat tisztázásában. Kimutatta, hogy a 33 évente, november 13. körül jelentkező Leonida-meteorraj az 55P Tempel-Tuttle üstökösből ered. Elnyerte a Királyi Asztronomiai Társaság Aranyérmét. Egy holdkráter viseli a nevét. A Neptun legkülső ismert gyűrűje is róla kapta a nevét. Az Adams díjat a Cambridge-i Egyetem az ő felfedezésének emlékére alapította.

Adams, John Couch
Web dokumentumok

1964.
jún. 4.
Rombauer Emil születésének 110. évfordulója
Szklenó, 1854. jún. 4. - Budapest, 1914. jan. 12.

Természettan- és vegytantanár, tankerületi főigazgató
Egyetemi tanulmányait a stuttgarti műegyetemen, a tübingai és budapesti tudományegyetemeken végezte. Bölcseletet és természettudományokat hallgatott. Kémiából és természettanból tett tanári vizsgát. 1880-82-ben tanársegédként működött a budapesti műegyetem kísérleti természettani tanszékén, 1881-85 között tanár volt a selmecbányai evangélikus főgimnáziumban. 1885-ben az újonnan alapítandó brassói állami főreáliskola megszervezésére, majd igazgatására kapott megbízást. 1905-ben a budapesti V. kerületi állami főreáliskola igazgatójává nevezték ki. Pályája során elnyerte a címzetes tankerületi főigazgató címet. Az országos közoktatásügyi tanács tagja és az országos középiskolai tanáregyesület alelnöke volt.

Web dokumentumok

1964.
jún. 4.
Scherf Emil születésének 75. évfordulója
Trento, 1889. jún. 4. [1883.] - Budapest, 1967. júl. 14.

Vegyészmérnök, hidrogeológus
A budapesti műegyetemen vegyészmérnöki oklevelet szerzett 1911-ben, majd ugyanott az agrokémiai tanszéken dolgozott az 1. világháború kitöréséig. 1920-ban került a Magyar Királyi Földtani Intézetbe, ahol Treitz Péter mellett dolgozott. 1924-ben a budapesti Tudományegyetemen földtanból szerzett doktori fokozatot, majd Rockefeller-ösztöndíjat kapott s két és fél évig a zürichi Műegyetemen dolgozott. A Földtani Intézetbe tért vissza és itt dolgozott főgeológusként nyugdíjba vonulásáig. Foglalkozott a magyar medence negyedkori földtani történetével. 1939-től a kárpáti duzzasztógátak műszaki geológusa. Külföldön is nagy feltűnést keltett komplex geológiai, kőzetkémiai kutatási módszereivel és eredményeivel. Kutatási eredményeinek érvényességét a legújabb vizsgálatok is igazolták.

Scherf Emil
Web dokumentumok

1964.
jún. 4.
Bor Pál születésének 45. évfordulója
Szentes, 1919. jún. 4. - Szeged, 2004. ápr. 24.

Fizikus, középiskolai és főiskolai tanár
Hódmezővásárhelyen érettségizett, majd Szegeden, az Eötvös Loránd Kollégium tagjaként végezte el az egyetem matematika-fizika tanári szakát. 1944-től 1956-ig tanított az orosházi evangélikus gimnáziumban, közben néhány évig szakfelügyelőként dolgozott, miközben a tankönyvírás töltötte ki minden szabadidejét. 1956-ban családjával Szegedre költözött és a tanárképző főiskola fizika tanszékének adjunktusa, docense majd tanára lett. Hőtan jegyzetét az ország minden tanárképző főiskoláján előszeretettel használták. A tanárképzés megszállottja volt, tanítványai féltő szeretettel vették körül. 1981-ben vonult nyugdíjba. Gyermekeit is a természettudomány megbecsülésére nevelte, egyik fia Bor Zsolt fizikus, akadémikus lett. (Dr. Radnai Gyula)

Bor Pál
Web dokumentumok

1964.
jún. 4.
Rabár Ferenc születésének 35. évfordulója
Budapest, 1929. jún. 4. - Budapest, 1999. dec. 12.

Közgazdász, egyetemi tanár
Kereskedelmi főiskolán szerzett diplomát. 1964-től tanított, először a Műszaki Egyetemen lineáris programozást, utána a Közgazdasági Egyetemen, ahol az elektronikus számítógépek alkalmazását, gazdasági rendszerek digitális szimulációját, és ökonometriát oktatta. 1965-80 között a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Információfeldolgozási Laboratóriumának (INFELOR) igazgatója volt. 1965-ben Oxfordban, 1968-1969-ben és 1971-ben az USA-ban egyetemek előadója volt. 1975-80, majd 1985-87 között ismét a Bécs melletti Laxenburgban (Ausztria) a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézetben volt a mezőgazdasági program vezetője. Onnan visszatérve megint a Közgazdasági Egyetemen tanított. Az első szabad választásokat követően 1990 májusában megalakult Antall-kormányban pártonkívüliként lett pénzügyminiszter, s ezt a tisztséget az év decemberéig látta el. 1993-1999 között ismét a Budapesti Közgazdasági Egyetem tanára volt.

Rabár Ferenc
Web dokumentumok

1964.
jún. 4.
Gutenberg, Beno születésének 75. évfordulója
Darmstadt, Németország, 1889. jún. 4. - Pasadena, California, USA, 1960. jan. 23.

Német-amerikai geofizikus, szeizmológus
Göttingenben szerzett doktorátust geofizikából 1911-ben. Emil Wiechert mellett a szeizmológiában ért el fontos eredményeket. Kettejükről nevezték el a földmagot és földköpenyt elválasztó réteget. Az 1. világháborúban katonai szolgálatot teljesített, a világháború után több pályázat ellenére sem sikerült komolyabb egyetemi pozíciót szereznie. A családi gyár vezetése mellett foglalkozott szeizmológiával. 1926-ban a frankfurti egyetemen kapott alacsonyabb beosztású oktatói megbizatást. 1930-ban elfogadta a California Institute of Technology (Caltech) meghívását Pasadena-ba. Charles Francis Richterrel együtt végzett kutatásokat a földrengési hullámok terjedésére és a Föld belső felépítésére vonatkozóan. Richterrel együttműködött a Richter-skála kidolgozásában. A Caltech-et a világ vezető szeizmológiai központjává tette. Fontos a földrengésekre vonatkozó, általuk kimondott Gutenberg-Richter törvény. (Bartha Lajos)

Gutenberg, Beno
Web dokumentumok

1964.
jún. 3.
Liszkay Gusztáv halálának 75. évfordulója
Derencsény, 1843. aug. 2. - Selmecbánya, 1889. jún. 3.

Bányamérnök, szakíró
1866-ban a selmeci akadémián szerzett oklevelet bányászat-kohászat szakon. Fél évtizedig a bánsági vasművekben teljesített szolgálatot. 1871-ben visszatért Selmecbányára, ahol haláláig tevékenykedett. Először a bányaigazgatóságnál volt fogalmazó, majd 1873-ban a selmeci bányaiskola szervezésével, illetve igazgatásával bízták meg. 1872 és 1880 között meghívott segédtanárként az akadémián is előadta az iránytant, valamint a hivatalszervezés és szabványtant. A magyar szaknyelv területén kifejtett tevékenysége jelentős. Tanulmányai főként a Bányászati és Kohászati Lapokban és a Földtani Közlönyben jelentek meg. Tagja volt a Selmeci Orovosok és Természetvizsgálók Társaságának, valamint a Magyarhoni Földtani Társulat selmecbányai részlegének.

Liszkay Gusztáv
Web dokumentumok

1964.
jún. 3.
Kordina Zsigmond halálának 70. évfordulója
Nowy Sacz, Lengyelország, 1848. febr. 1. - Graz, 1894. jún. 3.

Gépészmérnök
Lakatosmesterből, ill. vasmunkásból lett mérnök. Az Osztrák Államvasutak gépgyárában Ch. Haswell lokomotívszerkesztő mellett képezte magát rajzolóvá, majd szerkesztőmérnökké. 1881-ben nevezték ki főmérnöki beosztásban a MÁVAG lokomotívosztályába a szerkesztőiroda főnökévé. E beosztásában ő teremtette meg a hazai mozdonygyártást. A növekvő üzemi követelményeknek mindenben megfelelő újszerű szerkezeti megoldású mozdonyaival - elsősorban a kompaund lokomotívokkal - nemzetközi elismerést vívott ki a magyar gépgyártásnak. Munkássága elismeréséül a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyár (MÁVAG) helyettes igazgatójává nevezték ki.

Kordina Zsigmond
Web dokumentumok

1964.
jún. 3.
Békésy György születésének 65. évfordulója
Budapest, 1899. jún. 3. - Honolulu, 1972. jún. 13.

Magyar születésű biofizikus, Nobel-díjas
Vegyészmérnöki diplomáját Svájcban szerezte, de Magyarországon, Tangl Károlynál doktorált kísérleti fizikából. Utána a Postakísérleti Állomáson kezdett dolgozni, ahol a telefonon keresztüli hangátvitel javítása volt a feladata. Ezért kezdett érdeklődni az emberi hallószerv működése iránt. Miután megtanulta az erre vonatkozó elméleteket, kísérleti kutatásba kezdett az elméletek ellenőrzésére, majd korrigálására. 1940-ben a tudományegyetem II. sz. Fizikai Intézetének vezetésére kérték fel, de megtarthatta mellette a Postakísérleti Állomáson betöltött vezető kutatói állását. A háború alatt az Állomást lebombázták, ezután az értékes egyetemi eszközöket igyekezett menteni. A háború után először Stockholmban fejlesztett ki egy audiométert, majd a Harvard Egyetemen tett tanulmányútján folytatta Budapesten megkezdett halláskutatásait. 1949-ben itthon disszidenssé nyilvánították és kizárták arról a Magyar Tudományos Akadémiáról, melynek nagyjutalmát nyerte el 1946-ban. Soha többé nem tért vissza Magyarországra. 1961-ben kapta meg az orvosi-élettani Nobel-díjat "a fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért". Életének utolsó éveit Honoluluban töltötte az ottani egyetemen, ahol kutatási témáját kiszélesítve, általában az emberi érzékelés kutatásával foglalkozott. (Dr. Radnai Gyula)

Békésy György
Web dokumentumok

1964.
jún. 3.
Gregory, David születésének 305. évfordulója
Aberdeen, Skócia, 1659. jún. 3. - Maidenhead, Anglia, 1708. okt. 10.

Skót matematikus, csillagász
James Gregory unokaöccse volt. Az Aberdeen-i egyetemen tanult 1671-1675-ig. Nagybátyjának halála után hosszan tanulmányozta annak irathagyatékát. Egyetemi tanulmányai után több országban utazott, majd visszatért Skóciába. 1683-ban kinevezték a matematika professzorának az edinburgh-i egyetemen, arra a tanszékre, amelynek korábban James Gregory volt a tanára. David Gregory elsőként oktatta Newton tanait egyetemi előadásban. 1690-ben a skóciai nyugtalan politikai és vallási helyzet miatt Angliába ment, ahol Isaac Newton támogatásával 1691-ben a csillagászat professzorává nevezték ki az oxfordi egyetemen. Ugyanebben az évben tagja lett a Royal Society-nek. Matematikát, fizikát, csillagászatot oktatott, fontos könyvei jelentek meg az optika és csillagászat tárgykörében. Halley-vel dolgozott Apollonius a kúpszeletekről szóló művének kiadásán, amely csak halála után jelent meg 1710-ben.

Gregory, David
Web dokumentumok

1964.
jún. 3.
Pitt, Harry Raymond, Sir születésének 50. évfordulója
Greets Green, West Bromwich, Anglia, 1914. jún. 3. - Derby, 2005. okt. 8.

Brit matematikus
Ösztöndíjjal tanult a Cambridge-i egyetemen, itt doktorált 1938-ban. A 2. világháború alatt a brit légügyi minisztérium számára operációkutatási vizsgálatokat végzett, a német tengeralattjárók elhárításának optimális stratégiáját dolgozta ki. 1945-ben a Queen's University Belfast matematikaprofesszora lett. 1950-től a Nottingham-i egyetem professzora volt, majd 1964-től 1979-ig a Reading-i egyetem professzora, később rektorhelyettese is lett. Szakterülete a valószínűségszámítás volt, legfőbb eredményeit a mértékelméletben és a Tauber-típusú tételekkel kapcsolatban érte el. Több tankönyve jelent meg. 1957-ben Royal Society tagjának választották meg, 1978-ban lovagi címet kapott.

Pitt, Harry Raymond, Sir
Web dokumentumok

1964.
jún. 1.
Felletár Emil születésének 130. évfordulója
Tapolca, 1834. jún. 1. - Budapest, 1917. febr. 5.

Gyógyszerész, vegyész, egyetemi magántanár
1862-ben a budapesti egyetemen gyógyszerészdoktorrá avatták. 1863-ban a törvényszéki és rendőrségi vegytan magántanára. 1869-1879-ig a kémiai technológia előadója a Kereskedelmi Akadémián. 1871-ben országos vegyész. 1883-tól az Országos Művegyészeti Intézet vezetője. A második gyógyszerész volt hazánkban, akit a budapesti egyetemen doktorrá avattak. A törvényszéki toxikológia klasszikusnak elismert művelője, hazai megteremtője.

Felletár Emil
Web dokumentumok

1964.
jún. 1.
Scherffel Aladár halálának 25. évfordulója
Igló, 1865. febr. 18. - Tihany, 1939. jún. 1.

Mikrobiológus, algológus, botanikus, könyvtáros
A budapesti, grazi és innsbrucki egyetemeken tanult. Az innsbrucki egyetem Növénytani Intézet asszisztense, majd Iglón élt és botanikai, ill. algológiai kutatásokkal foglalkozott. 1919-ben Gödöllőn telepedett le, közben rövidebb-hosszabb időt kutatási célokkal Budapesten, Bécsben és Berlinben töltött, majd a helgolandi és a rovignói zoológiai állomás vendégkutatója volt. 1928-1939-ig a tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet könyvtárosa. 1932-1939-ig a szegedi Ferenc József Tudományegyetem c. ny. rk. tanára. A Szepesség gomba- és moszatflóráját tanulmányozta, majd az alsóbb rendű gombákat és algákat, ill. a mikroszkopikus szervezeteket kutatta. Róla nevezték el a Scherffeliát, a zöldmoszatok Volvocales csoportjának egyik genuszát. 1927-től az MTA tagja.

Scherffel Aladár
Web dokumentumok

1964.
jún. 1.
Győri Dániel születésének 40. évfordulója
Kosd, 1924. jún. 1. - Keszthely, 2012. aug. 6.

Vegyész
Szakmai pályafutását a MTA TAKI Talajtani Osztályán kezdte, Stefanovits Pál munkatársaként. 1964-ben került Keszthelyre, ahol ezután élete végéig dolgozott, oktatott, kutat ott. Oktatási tevékenysége során jelentős eredményeket ért el mind az alapfokú, mind a doktori és szakmérnöki képzésben, részt vállalt a talajtan, talajjavítás, agrokémia tárgyak tematikájának kidolgozásában, szakvezetői teendőket látott el dombvidéki melioráció, talajerő-gazdálkodás, növényvédelem és agrokémia témakörökben. Tudományos munkássága során kezdetben talajfizikával, majd később talajkémiával foglalkozott. Fő kutatási területe a mikroelemek szerepe a növénytáplálásban, a talajtermékenység, a bio-geokémiai körforgalom alakulásában. A mikroelemek kutatásával eltöltött évtizedek alatt a hazai és nemzetközi szakmai körökben nagy elismertséget szerzett. Tudományos munkásságát közel száz magyar és idegen nyelvű publikáció jelzi. (Szabóné Kele Gabriella)

Győri Dániel
Web dokumentumok

1964.
jún. 1.
Helly, Eduard születésének 80. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1884. jún. 1. - Chicago, Illinois, USA, 1943. nov. 28.

Osztrák matematikus
Bécsben végezte az egyetemet és szerzett Ph.D. fokozatot 1907-ben. A matematika területén dolgozott, majd az első világháborúban orosz fogságba esett és csak 1920-ban tért vissza Bécsbe. Nem tudott matematikusként elhelyezkedni, ezért banktisztviselőként és biztosítási matematikusként dolgozott 1938-ig, amikor emigrálni kényszerült az Egyesült Államokba. Ott különféle matematikával összefüggő pozíciókban dolgozott. A konvex geometria egyik alapvető tétele a Helly-tétel. A funkcionálanalízis egyik úttörője.

Helly, Eduard
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  NEW >  História - Tudósnaptár Copyright info