História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el!NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N NY O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2019.
aug. 26.
Balogh Béla születésének 110. évfordulója
Debrecen, 1909. aug. 26. - Budapest, 1971. febr. 12.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1932-ben. A Ganz és Tsa Hajógyárban dolgozott két esztendőn át segédmunkásként, míg mérnöki, főmérnöki, majd műszaki tanácsosi beosztásokba került. 1945 után a Ganz-gyár jogutódaként működő Gh. Dej Hajógyár főkonstruktőre, 1962-től kezdve az e gyárból alakult Magyar Hajó- és Darugyárban az elvi fejlesztési csoport vezetője volt. 1949-ben meghívták a budapesti műszaki egyetemre a hajóépítés c. tárgy előadójának, majd 1953-ban egyetemi tanárrá nevezték ki a vízgépek tanszékére. Fontos szerepe volt a folyam-tengerjáró hajók és a Diesel-motoros folyami vontatóhajók tervezésében.

Balogh Béla
Web dokumentumok

2019.
aug. 26.
Flórián Endre halálának 35. évfordulója
Tolmács, 1910. ápr. 19. - Budapest, 1984. aug. 26.

Meteorológus
A váci piarista gimnáziumban Öveges József tanítványa volt. A budapesti tudományegyetemen mennyiségtan-természettan szakon szerzett diplomát 1934-ben. 1938-42-ig az ógyallai obszervatóriumban a légköri elektromosság kutatásával foglalkozott. 1942-ben a Duna Repülőgyár meteorológusa lett, 1943-tól a Honvéd Légierők Repülő Időjelző Központjának polgári alkalmazottjaként a budaörsi repülőtéren dolgozott. 1945-ben az Országos Meteorológiai Intézet alkalmazottja és osztályvezető-helyettesként dolgozott a ferihegyi repülőtéren. 1950-ben megbízást kapott a Honvédelmi Minisztériumtól az ionoszféra mérések hazai bevezetésére. A saját tervezésű és készítésű műszerei segítségével 1953-ban kezdte meg a méréseket a pestlőrinci obszervatóriumban. Előadott a BME-n, az ELTE-n Meteorológiai és Geofizikai Tanszékén is. Elismert rádióamatőr volt. Vezető tervezője és kivitelezője volt a brüsszeli világkiállításon aranyérmet nyert ionoszféra-vizsgáló berendezésnek. Kutatásainak középpontjában az ionoszférikus távközlési előrejelzés és a napfolttevékenység mérésének problémái állottak.

Flórián Endre
Web dokumentumok

2019.
aug. 26.
Nagy Ferenc halálának 10. évfordulója
Debrecen, 1927. aug. 28. - Budapest, 2009. aug. 26.

Fizikai kémikus, vegyészmérnök, egyetemi tanár
1949-ben a budapesti tudományegyetemen oklevelet szerzett fizika, kémia szakon. A Pázmány Péter Tudományegyetem, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Fizika-Kémiai Tanszékén gyakornoka, tanársegéde volt. Később a tudományos minősítő rendszerben Erdey-Grúz Tibor aspiránsa, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa, 1954-1958-ig osztályvezetője, 1969-1971-ig igazgatója volt. Az ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoport Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára, 1981-1992-ig tanszékvezetője volt. Kémiai reakciókinetikával és katalíziskutatással foglalkozott. Tudományos pályafutásának második szakaszában elsősorban ipari katalitikus folyamatokkal és aromás izocianátok előállításával foglalkozott. A reformáló katalizátorok modifikálására új eljárást dolgozott ki. 1965-től az MTA levelező, 1985-től rendes tagja volt.

Nagy Ferenc
Web dokumentumok

2019.
aug. 25.
Mitterpacher Lajos születésének 285. évfordulója
Bellye, 1734. aug. 25. - Pest, 1814. máj. 24.

Természettudós
15 évesen belépett a jezsuita rendbe. 1762-től a Tereziánumban hittant oktatott, később emellett filozófiát, latin nyelvet és mezőgazdaságot is tanított. Amikor Nagyszombatról az egyetemet áthelyezték Budára, majd Pestre, őt bízták meg az agrártudományi tanszék vezetésével, amit haláláig folytatott. Ő volt a mezőgazdaságtan első magyarországi egyetemi tanára. 1801-ben az egyetem rektora volt. A bonni akadémia tagjává választotta, a pesti egyetem bölcsészeti karától szenior rangot kapott.

Mitterpacher Lajos
Web dokumentumok

2019.
aug. 25.
Horusitzky Henrik halálának 75. évfordulója
Hoch Oujezd, Csehország, 1870. aug. 3. - Budapest, 1944. aug. 25.

Geológus
Tanulmányait a magyaróvári gazdasági akadémián végezte. Az első magyar talajtérkép készítője volt, amellyel a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert. Tudományos munkássága elsősorban az agrogeológiai és a hidrogeológia területén alapvető. Elsőként hívta fel a figyelmet a barlangi foszfáttrágyák gazdasági jelentőségére, és ő szervezte meg a magyarországi barlangok kataszterének összeállítását. Hidrogeológiai munkái közül kiemelkedett komplex feldolgozású kétkötetes monográfiája, amely földtani és víz- földtani alapot adott Budapest közműfejlesztéséhez.

Horusitzky Henrik
Web dokumentumok

2019.
aug. 25.
Svachulay Sándor (Schvachulay) halálának 65. évfordulója
Kassa, 1875. jún. 3. - Budapest, 1954. aug. 25.

Repülőgép építő, géplakatos
1890-től foglalkozott a repülés kérdéseivel. Modelljei a repülés különféle módjait sikerrel utánozták. Az 1900-as évek végén már pontosan megfogalmazta a vitorlázó repülés alapelveit. Első, kiváló repülőtulajdonságokkal rendelkező gépét 1908-ban sikerült megépítenie. Ennek törzse és a szárny váza úttörő módon hegesztett acélcsőből készült. 1909-ben épült kétéltű repülőgépe felhúzható futószerkezettel volt ellátva. Ez a megoldás később az egész világon elterjedt. Tőle származik az állítható fémlégcsavar és a repülőgépek leszállási sebességét csökkentő berendezés.

Svachulay Sándor (Schvachulay)
Web dokumentumok

2019.
aug. 25.
Menyhárd István halálának 50. évfordulója
Vulkapordány, 1902. szept. 21. - Budapest, 1969. aug. 25.

Mérnök, statikus
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte. 1933-1937 között a műegyetem mechanikai tanszékén tanársegéd, majd adjunktus volt. Ez időből való (1935) a Magyarországon újszerű vasvári vonórudas ívhídja, a szolnoki felüljáró Mistéth Endrével az első hazai Langer-tartós vasbeton híd. Ekkor kezdett a vasbeton héjszerkezetek elméletével is foglalkozni. A 2. világháború után több híd rekonstrukcióját végezte. Bevezette a törést megelőző biztonsági tényezők méretezésének elvét. E munkásságának eredménye magasépítési és vasbeton szabványaink korszerűsítése. Ő tervezte a Ferihegyi repülőtérre vezető út vasbeton hídjait, a pozsonyi, eperjesi, marosvásárhelyi vasbeton ívhidakat, a székesfehérvári alumíniummű és a csepeli csőgyár héjbefedésű csarnokait. 1963-ban Ybl-díjat kapott.

Menyhárd István
Web dokumentumok

2019.
aug. 25.
Kiss Elemér születésének 90. évfordulója
Brassó, 1929. aug. 25. - Marosvásárhely, 2006. aug. 23.

Matematikus, egyetemi tanár
1951-ben a kolozsvári Bolyai-Egyetemen matematika szakos tanári diplomát szerzett. Marosvásárhelyen és Szászrégenben volt tanár, 1961-től a marosvásárhelyi Pedagógai Főiskola, majd Almérnöki Főiskola, illetve a Műszaki Egyetem oktatója volt. Tagja volt a kolozsvári Matematikai Lapok szerkesztőbizottságának. Fő kutatási területe a modern algebra, s ezen belül a gyűrűelmélet. Legjelentősebb eredményei azonban a Bolyai-kutatással kapcsolatosak. Bolyai János kézirathagyatékának, Bolyai Farkas és János levelezésének feldolgozásával kimutatta, hogy Bolyai János nemcsak a geometriában, hanem a matematika más területein, így a számelméletben is jelentős eredményeket ért el. Részt vett az Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapításában. 2001-től az MTA külső tagja volt.

Kiss Elemér
Web dokumentumok

2019.
aug. 25.
Knorre, Viktor halálának 100. évfordulója
Nyikolajev, Oroszország (ma Mikolajiv, Ukrajna), 1840. okt. 4. - Berlin-Lichterfeld, Németország, 1919. aug. 25.

Német származású orosz csillagász
Németországból bevándorolt oroszországi tudós-dinasztia leszármazottja. Tanulmányait Berlinben végezte, 1867-től az orosz Pulkovói Császári Obszervatóriumban dolgozott. 1873-tól a berlini Akadémiai Obszervatóriumban dolgozott 1906-ig, 1892-től a berlini egyetemen a csillagászat professzora volt. Elsősorban kisbolygó-pozíciókat határozott meg, és csillagpárok adatait mérte. Négy új aszteroidát fedezett fel. Jelentős műszertervezői tevékenységet végzett, nevéhez fűződik egy önműködő helyzet-meghatározó berendezés, egy új rendszerű mikrométer és a távcső-tengelyrendszer egy új megoldása, az ún. Knorre-Heele féle állvány. Egyszerűsítette a kisbolygó-pályaszámítás módszerét. Elsők közt foglalkozott az ún. éjszakai világító felhőkkel. (Bartha Lajos)

Knorre, Viktor
Web dokumentumok

2019.
aug. 24.
Vörös Imre halálának 35. évfordulója
Győr, 1903. szept. 25. - Budapest, 1984. aug. 24.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti József Műegyetemen 1926-ban gépészmérnöki, 1936-ban a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen doktori oklevelet szerzett. 1926-1934 között a műegyetem több tanszékén volt tanársegéd, közben 1929-30-ban 14 hónapos tanulmányutat tett Smith Jeremiás-ösztöndíjjal az USA-ban. 1934-1939 között a MÁVAG konstruktőre. 1947-49 között az Állami. Műszaki Főiskola alapító igazgatója. 1949-50-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Gépész- és Vegyészmérnöki Karának dékánja, 1950-1954 között rektora. A harmincas években több jelentős találmánya volt. Egyetemi professzorként a gépelemek mérési laboratóriumát fejlesztette ki, és a műanyag fogaskerekek számos elméleti és gyártási problémáját oldotta meg, tankönyvsorozatot írt.

Vörös Imre
Web dokumentumok

2019.
aug. 23.
Maderspach Károly halálának 170. évfordulója
Oravica, 1791. aug. 3. - Ruszkabánya, 1849. aug. 23.

Kohómérnök
Tanulmányait Selmecbányán végezte. Rövid kincstári szolgálat után a Hofmann testvérek társulatához szegődött s rövidesen az újjászervezett vállalat - a Hofmann Testvérek és Maderspach Károly Bánya- és Vasmű Társulat - társtulajdonosa lett. Az 1840-es években kezdeményező szerepe volt a zsilvölgyi oligocén szénmedence kutatásában. A vállalat sikereit elsősorban nemzetközi viszonylatban is jelentős találmányának: az íven függő vonórudas vashídnak köszönhette. Az első ilyen hidat 1833-ban építették a Temes folyón Lugosnál. 1849-ben a ruszkabányai vasmű fontos szerepet játszott Bem hadseregének hadianyaggal való ellátásában. Feleségét, Buchwald Franciskát a szabadságharc bukása után Haynau Ruszkabányán tárgyalás és ítélet nélkül félmeztelenre vetkőztetve megvesszőztette, és börtönbe záratta. Maderspach Károly ezért öngyilkos lett.

Maderspach Károly
Web dokumentumok

2019.
aug. 23.
Romsauer Lajos születésének 140. évfordulója
Malacka, 1879. aug. 23. - Budapest, 1952. máj. 12.

Matematikus, műegyetemi tanár
Középiskolai tanulmányait Pozsonyban végezte, majd a budapesti tudományegyetemen szerzett tanári oklevelet 1902-ben és doktorált 1908-ban. 1903-tól 1945-ig oktatott a műegyetemi ábrázoló geometria tanszéken. Az ábrázoló geometria tárgykörében több jegyzetet és tankönyvet adott közre. Rendkívül nagy súlyt helyezett az oktatási munkára, ezt a tényt támasztják alá kiváló didaktikai érzékkel megírt tankönyvei.

Web dokumentumok

2019.
aug. 23.
Falk Richárd születésének 120. évfordulója
Sopron, 1899. aug. 23. - Miskolc, 1979. máj. 17.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti és a bécsi műegyetemen folytatta tanulmányait. Bécsben szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1924-től a soproni Bányászati és Erdészeti Főiskola tanársegédje, majd adjunktusa. 1939-ben doktorált. 1942-ig tanított Sopronban, ezt követően a magyar kőolajbányászat több intézményénél dolgozott, majd 1951-től ismét tanított, előbb Sopronban, később Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen, az utóbbi helyen a Bányamérnöki Kar bányagéptani tanszékét vezette nyugdíjazásáig, 1968-ig. Néhány éven át a kar dékánja, ill. rektorhelyettese. Kiemelkedő kutató- és oktatómunkát végzett a kőolaj- és földgázbányászati gépek és berendezések területén.

Falk Richárd
Web dokumentumok

2019.
aug. 23.
Szádeczky-Kardoss Elemér halálának 35. évfordulója
Kolozsvár, 1903. szept. 10. - Budapest, 1984. aug. 23.

Geológus, geokémikus, egyetemi tanár
Diplomáját a budapesti tudományegyetemen szerezte 1926-ban. 1927-től 1949-ig a soproni Bányászati és Erdőmérnöki Akadémia tanára, majd az 1950-ben alapított miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektora volt. 1951-től 1969-ig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem ásványtan-kőzettani intézete, majd a kőzettan-geokémiai tanszékvezető tanára, és 1955-től 1974-ig az MTA általa alapított geokémiai kutatólaboratóriumának igazgatójaként tevékenykedett. Bevezette a hazai oktatásba a geokémiát, s világhírű kőzettan-geokémiai iskolát teremtett. Egyik legkiemelkedőbb alkotása Geokémia című kézikönyve, amely máig is az egyetlen ilyen tárgyú magyar nyelvű kézikönyv. 1950-től az MTA tagja.

Szádeczky-Kardoss Elemér
Web dokumentumok

2019.
aug. 23.
Zétényi Endre születésének 115. évfordulója
Tiszaluc, 1904. aug. 23. - Budapest, 1993. jún. 24.

Csillagász, főiskolai docens
1960-ban "summa cum laude" doktor, 1967-től Egerben a Tanárképző Főiskola "Csillagásztornyá"-ban berendezett csillagászati kiállítás vezetője. Népiskolai tanítói oklevelét a sárospataki tanítóképzőben, tanári diplomáját a szegedi egyetemen szerezte, 1950-től Egerben a Tanárképző Főiskola földrajzi tanszékén tanított. A csillagászati kiállítás fejlesztésén kezdettől fogva sokat fáradozott: helyreállította a lyuk-gnómont, újabb értékes tárgyakat, műszereket szerzett be, számos cikkben ismertette a csillagásztorony történetét és berendezését. Jól működő csillagászati szakköröket szervezett. 1969/70-ben részvett az Apolló-holdexpedíciók idején végzett nemzetközi holdészlelő programban. Tevékenységét emléktábla örökíti meg a Főiskola falán. (Bartha Lajos)

Zétényi Endre
Web dokumentumok

2019.
aug. 23.
Cuvier, Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert születésének 250. évfordulója
Montbéliard, Franciaország, 1769. aug. 23. - Párizs, 1832. máj. 13.

Francia természettudós, zoológus, őslénykutató
Négy éven át Stuttgartban a jogot hallgatta és mellékesen a zoológiát. 1799-ben professzor lett a Collège de France-ban, majd 1802-től a Jardin des Plantes-ban működött. Cuvier terjesztette ki Linné osztályozási rendszerét, hozzáadva a linnéi rendszerhez a törzs kategóriát (amelyek közül ő az Állatok országában négyet is felismert). Elsősorban a halak rendszerezésével foglalkozott. Összehasonlító anatómiai és korrelációs vizsgálatai nyomán ő hozta létre az őslénytan (paleontológia) tudományát. Lelkes és fő hirdetője volt a katasztrófa elméletnek, ami szerint az élővilágot időnként katasztrófák pusztították el, és a Földet új benépesítés követte többnyire új teremtés következtében (vagyis nem ismerte el az élővilág fejlődési változásait). Kissé idősebb kortársában, Lamarckban tudományos ellenfelet látott. Cuvier neve ott van a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Cuvier, Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert
Web dokumentumok

2019.
aug. 23.
Cantor, Moritz Benedikt születésének 190. évfordulója
Mannheim, Baden, (ma Németország), 1829. aug. 23. - Heidelberg, 1920. ápr. 9.

Német matematikus, matematikus történész
Heidelbergben tanult, többek között Gauss tanítványa is volt. Itt is szerzett doktori fokozatot 1851-ben. Rövid berlini kitérő után 1853-ban visszatért Heidelbergbe és itt tanított egész további életében. Fő területe a matematika története volt, főműve egy nagy, négykötetes matematikatörténet, mely a kezdetektől 1799-ig terjedő időszakot dolgozta fel. Az első 3 kötetet maga Cantor írta, a negyedik kötetet társszerzők bevonásával szerkesztette. Georg Cantorral nem volt rokonságban, köztük csak névazonosság volt.

Cantor, Moritz Benedikt
Web dokumentumok

2019.
aug. 23.
Faudree, Ralph Jasper születésének 80. évfordulója
Durant, Oklahoma, USA, 1939. aug. 23. - Memphis, Tennessee, 2015. jan. 13.

Amerikai matematikus
Az oklahomai baptista egyetemen, majd a Purdue Egyetemen tanult matematikát, doktori fokozatát is a Purdue Egyetemen szerezte meg 1964-ben. A Kaliforniai Egyetem (Berkeley), majd a University of Illinois oktatója volt. 1971-től a Memphis State University tanára volt, 1976-tól professzorként. 1995-től 2012-ig különböző vezető pozíciókat is betöltött. Elsősorban kombinatorikával, gráfelmélettel, ezen belül Ramsey-elmélettel foglalkozott. 2008-ban elnyerte az Euler-érmet. Erdős Pállal 50-nél több közös dolgozatot írt. Több ízben dolgozott vendégkutatóként Magyarországon, számos magyar magyar matematikussal írt közös cikkeket, többek között társszerzői voltak: Csaba László, Simonovits Miklós, T. Sós Vera, Tuza Zsolt és mások.

Faudree, Ralph Jasper
Web dokumentumok

2019.
aug. 22.
Langley, Samuel Pierpont születésének 185. évfordulója
Roxbury, Massachusetts, USA, 1834. aug. 22. - Aiken, South Carolina, 1906. febr. 27.

Amerikai fizikus, asztrofizikus
A repülés egyik úttörője. A Tengerészeti Akadémia matematikaprofesszora. 1867-ben Allegheny Obszervatórium igazgatója, a Pennsylvania-i egyetem tanára. 1887-től a Smithsonian Intézetben dolgozott, megalapította a Smithsonian Asztrofizikai Obszervatóriumot, (SAO) melynek 1890-ben igazgatója lett. Az égitestek sugárzásának mérése céljából megszerkesztette az ún. Langley-bolométert, amellyel a napszínkép vörösön-inneni szakaszának sugárzás eloszlását határozta meg. Rendszeresen mérte a Nap összsugárzás változását, a napfelület különböző területeinek, majd a Hold felszínének hőmérsékletváltozását. Frank W. Veryvel tanulmányozta a légkör hőháztartását, ez vezette később Svante Arrheniust a légköri üvegházhatás elméletének kidolgozására. Langley kísérleteket végzett a motoros géppel való repülés megvalósítására, 1896-ban elért kezdeti sikerei után további kísérletei kudarcot vallottak. (Bartha Lajos)

Langley, Samuel Pierpont
Web dokumentumok

2019.
aug. 22.
Bronowski, Jacob halálának 45. évfordulója
Łódź, Lengyelország (ebben az időben az Orosz Birodalom része), 1908. jan. 18. - East Hampton, New York, USA, 1974. aug. 22.

Lengyel születésű angol matematikus, irodalmár, tudománynépszerűsítő
Családjával az első világháború idején Németországba, majd 1920-ban Angliába emigrált. Egyetemi tanulmányai közben kiváló sakkozóvá képezte magát. Cambridge-ben doktorált algebrai geometriából 1935-ben, de már 1934-től a Hull-i egyetemen adott elő matematikát. 1945-ben hivatalos úton járt Japánban, az atombomba pusztító hatását tanulmányozta. Itt fordult érdeklődése a biológia felé, miközben alkalmazott matematikai oprációkutatással, statisztikai módszerek biológiai és paleontológiai alkalmazásával foglalkozott. 1960-tól az Egyesült Államokban élt és a La Jolla-i Salk Intézetben dolgozott, akárcsak barátja, Szilárd Leó. Rendkívül sokoldalú ember volt, aktívan részt vett Anglia irodalmi életében. Országos ismertséget a tudománynépszerűsítő TV sorozatai és könyvei hoztak számára. 1973-ban a BBC-nél befejezett "Az ember felemelkedése" c. 13 részes tudománytörténeti sorozatából a magyar televízió is mutatott be részleteket. A filmsorozatból készült könyvnek akkora sikere lett Angliában, mint Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete című, hasonló témájú könyvének Magyarországon. (Dr. Radnai Gyula)

Bronowski, Jacob
Web dokumentumok

2019.
aug. 21.
Tettamanti Jenő halálának 60. évfordulója
Budapest, 1883. aug. 14. - Dorog, 1959. aug. 21.

Gépészmérnök
Oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte 1905-ben. 1907-től 1913-ig a Ganz Vagongyár szolgálatában állt. 1906-ban bekapcsolódott a munkásképzésbe. 1913-tól a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia II, sz. bányagéptani tanszékének, majd a soproni főiskola tanára. 1924-1926-ban rektor, 1930-1952-ig a főiskola központ könyvtárának igazgatója volt. Szakértőként részt vett több nagy jelentőségű létesítmény megszervezésében, korszerűsítésében és felülvizsgálatában. Tudományos kutatómunkája elsősorban a bányaszállítógépek, a bányavízmentesítő telepek és a bányák energiagazdálkodási területére terjedt ki.

Tettamanti Jenő
Web dokumentumok

2019.
aug. 21.
Forró Magdolna (Forró Barnóthy, Madeleine) születésének 115. évfordulója
Zsámbok, 1904. aug. 21. - Evanston, Illinois, USA, 1995.

Fizikus, egyetemi tanár
Tanári oklevelének megszerzését követően, 23 éves korában doktorált Tangl Károlynál. Ő volt az első nő, aki fizikából doktorált a budapesti tudományegyetemen. A gázok dielektromos állandójának nyomás- és hőmérsékletfüggését vizsgálta kísérletileg, ehhez saját tervezésű rövidhullámú berendezést használt. Későbbi férjével, Barnóthy Jenő mérnök-fizikussal együtt kapcsolódott be a kozmikus sugárzás kutatásába. Tangl Károly tanszékén ők fejlesztették ki Európában az egyik legelső teleszkópot a kozmikus sugárzás észlelésére. A háború után nem kaptak lehetőséget ennek a kutatásnak a folytatására és oktatói tevékenységük is egyre nehezebbé vált, ezért 1948-ban elhagyták az országot és az Egyesült Államokban kutattak és tanítottak tovább. Forró Magda sikeres biofizikai kísérleteket is végzett: a mágneses tér biológiai hatását kutatta, miközben Chicagoban az Illinois-i orvosegyetemen tanította a fizikát. (Dr. Radnai Gyula)

Forró Magdolna (Forró Barnóthy, Madeleine)
Web dokumentumok

2019.
aug. 21.
Rumford, Benjamin, Graf von (Thompson, Benjamin, Sir) halálának 205. évfordulója
Woburn, Massachusetts, USA, 1753. márc. 26. - Auteuil, Franciaország, 1814. aug. 21.

Angol-amerikai fizikus, feltaláló, természetfilozófus
A gróf katona, államférfi, természetfilozófus, feltaláló és szociális reformer is volt egy személyben. Rumford a 400 oldalas esszéjében (A konyhai tűzhelyek felépítése, konyhai edények, megjegyzések és észrevételek a különböző főzési folyamatokról, javaslatok a leghasznosabb eljárások felhasználására) azt írja: "A kémiai filozófiában, a természetfilozófia más ágazataiban, a mechanikában az utóbbi időben elért briliáns felfedezések nagy előnyére válhatnak a főzés tökéletesítésének. Feltételezhetően rövidesen színre fog lépni az a felvilágosult és liberális gondolkodású személy, aki ezt alaposan meg fogja vizsgálni tudományos szempontból is. Mert a főzés tudományán kívül vajon milyen más tudományág az, mely nagyobb mértékben lehetne az emberiség kényelmének és élvezeteinek szolgálatára?"

Rumford, Benjamin, Graf von (Thompson, Benjamin, Sir)
Web dokumentumok

2019.
aug. 21.
Cauchy, Augustin Louis születésének 230. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1789. aug. 21. - Sceaux, 1857. máj. 23.

Francia matematikus
A matematikai analízis modern tárgyalásmódjának megteremtője. A párizsi École Polytechnique-en tanult, majd az École des Ponts et Chaussées-en mérnöki tudományokat hallgatott. 1810-1817 között mérnöki munkát végzett, közben azonban intenzív matematikai kutatásokat folytatott. Több ízben eredménytelenül pályázott akadémiai pozíciókra, végül 1817-ben a Collège de France tanára lett. 1830-1848 között királypárti nézetei miatt nem kaphatott állást Franciaországban, ez idő alatt részben külföldön (Torino, Prága) működött. 1848-ban nyerte vissza egyetemi pozícióját. A matematika szinte minden területén jelentőset alkotott. Rendkívül termékeny alkotó volt, 789 cikket írt, összes műveit halála után 27 kötetben adták ki. A matematikában számos fontos fogalom és tétel viseli a nevét, többek között a Cauchy-integráltétel, a Cauchy-sorozat, a Cauchy-Bunyakovszkij-Schwarz-egyenlőtlenség, a Cauchy-Kovalevszkaja egzisztenciatétel és még sok más. Neve szerepel a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Cauchy, Augustin Louis
Web dokumentumok

2019.
aug. 21.
Bogoljubov, Nikolaj Nikolajevics (Bogolyubov, Nikolay Nikolaevich) születésének 110. évfordulója
Nizsnij Novgorod, Oroszország, 1909. aug. 21. - Moszkva, 1992. febr. 13.

Orosz-ukrán matematikus, fizikus
Papi családban született. Kievben tanult matematikát és fizikát, Krilov vezetése mellett. 21 éves korában szerezte meg a "tudományok doktora" fokozatot. 1928-1973 között az Ukrán Tudományos Akadémia Elméleti Fizikai Intézetében dolgozott, 1965-től mint az Intézet igazgatója. A 2. világháború alatt 1941-43 között Ufába telepítették át az intézetet. 1943-tól a moszkvai egyetemen tanított. 1947-től a Szteklov intézet elméleti fizikai osztályának vezetője volt. 1956-ban Dimitri Blohincevvel együtt a dubnai Egyesített Atomkutató Intézet egyik alapítója, 1966-1988 között az intézet igazgatója volt. Krilovval közös munkájuk eredménye a nemlineáris dinamikáról írott könyvük, a Krilov-Bogoljubov-tétel és a Krilov-Bogoljubov-módszer. A nemlineáris mechanikán kívül igen jelentős eredményeket ért el a kvantumtérelméletben, a statisztikai mechanikában, a szuperkonduktivitás és a szuperfolyékonyság elméletében, további fontos tételek is kapcsolódnak nevéhez. Számos díjjal ismerték el munkásságát, így Lenin-díjjal (1958) és a Dirac-díjjal (1992).

Bogoljubov, Nikolaj Nikolajevics (Bogolyubov, Nikolay Nikolaevich)
Web dokumentumok

2019.
aug. 20.
Gidró Bonifác István születésének 150. évfordulója
Karcfalva, 1869. aug. 20. - Győr, 1958. jan. 17.

Bencés mennyiségtan- és természettantanár, gimnáziumi igazgató
1893-ban a budapesti egyetemen mennyiségtan-természettan szakos tanári oklevelet szerzett. Esztergomban, Komáromban gimnáziumi tanár, igazgató, a Felvidék visszacsatolt részén 1938-1939 között tankerületi főigazgató. Komárom díszpolgára, a Jókai Közművelődési Egyesületnek 1911-től 1945-ig alelnöke. 1950-től Pannonhalmán élt. Számos tankönyvet írt a gimnáziumok és reálgimnáziumok évfolyamainak. Egykori iskolája, a ma Selye János nevét viselő Magyar Tannyelvű Gimnázium 1990-től rendezi meg a róla elnevezett Matematikai és Fizikai Napokat. A gimnázium felújított fizika laboratóriuma is az ő nevét viseli.

Gidró Bonifác István
Web dokumentumok

2019.
aug. 20.
Vas Károly születésének 100. évfordulója
Mosonmagyaróvár, 1919. aug. 20. - Budapest, 1981. nov. 22.

Mikrobiológus, egyetemi tanár
Vegyészmérnöki oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1941-ben. 1947-48-ban az USA-ban és Angliában volt egyéves tanulmányúton. 1948-tól 1959-ig a Hús- és Hűtőipari Kutatóintézet mikrobiológiai osztályának vezetője, 1959-től a Kertészeti Egyetem élelmiszeripari technológiai és mikrobiológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 1967-72 között a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet igazgatója. 1964-66-ban és 1972-78-ban Bécsben az ENSZ-hez tartozó Nemzetközi Atomenergia Szervezet Élelmiszertartósítási Osztályának vezetője. Fő kutatási területe az élelmiszerek tartósítása, az élelmiszerek romlásához vezető enzimatikus és mikrobiológiai folyamatok vizsgálata. Magyarországon az elsők között alkalmazta a biometriát és a sugárzásos tartósítási eljárásokat. Számos külföldi és hazai szakmai testületben töltött be vezető tisztséget, az Acta Alimentaria alapítója. 1964-től az MTA tagja.

Vas Károly
Web dokumentumok

2019.
aug. 20.
Simon Sándor halálának 30. évfordulója
Szikszó, 1923. nov. 21. - Miskolc, 1989. aug. 20.

Kohómérnök, egyetemi tanár
Miskolcon végzett a Fa- és Fémipari Szakiskolában, a felsőipariskolát Marosvásárhelyen fejezte be 1944-ben. 1944-től a Diósgyőri Vasgyárban dolgozott. 1951-től a Moszkvai Acél Intézetben volt aspiráns. 1955-től Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen oktatott, 1960-tól 1988-ig a vaskohászati tanszék vezetője volt, 1972-78 között rektor. Működése alatt a tanszék az ország vaskohászatának jelentős szakmai-tudományos bázisává fejlődött. 1976-tól az MTA tagja.

Simon Sándor
Web dokumentumok

2019.
aug. 20.
Mayer, Christian születésének 300. évfordulója
Mederizenhi, Morvaország (ma Csehország), 1719. aug. 20. - Heidelberg, Németország, 1783. ápr. 16.

Morva születésű német csillagász
A kettőscsillag-kutatás úttörője. Aschaffenburgban tanult humán és természettudományi ismereteket, 1745-ben Mannheimben a Jézus-társaság tagja lett. 1752-től a heidelbergi egyetem matematikaprofesszora. 1755-ben Károly Tivadar pfalzi választófejedelem megbízta az akkor létesített mannheimi csillagvizsgáló vezetésével. Itt kezdte meg az egymáshoz közelségben észlelhető többszörös csillagok rendszeres kutatását. 1778-ban már 80 csillagrendszerről állított össze katalógust. 1769-ben Katalin cárnő meghívta Szentpétervárra a Vénusz Nap előtti átvonulásának észlelésére. XIV. Kelemen pápa udvari csillagászként hívta Rómába, de nem hagyta el mannheimi intézetét. Kidolgozta a pfalzi választófejedelemség nagypontosságú geodéziai felmérését. A többszörös csillagokról kifejtett nézeteiről Hell Miksával heves vitát folytatott. (Bartha Lajos)

Mayer, Christian
Web dokumentumok

2019.
aug. 20.
Berzelius, Jöns Jacob születésének 240. évfordulója
Linköping, Svédország, 1779. aug. 20. - Stockholm, 1848. aug. 7.

Svéd vegyész
1802-ben diplomázott és orvostudományi, botanikai és gyógyszerészeti tanársegéd lett Stockholmban. 1807-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, egy évvel később beválasztották a stockholmi Királyi Tudományos Akadémia tagjai közé, 1818-ban az Akadémia állandó titkára lett. 1815-1832-ig a stockholmi Karolinska Orvosi- Sebészeti Intézet kémiaprofesszora volt. A modern kémia egyik megalapítója; atomtömeg-meghatározásairól, a modern kémiai vegyjelek kidolgozásáról, elektrokémiai elméletéről, számos elem felfedezéséről és elkülönítéséről, a klasszikus analitikai módszerek kifejlesztéséről, valamint izoméria- és katalíziskutatásairól vált híressé. E két utóbbi ismeretterület a nevét is tőle kapta. Szigorúan ragaszkodott az empíriához és hangsúlyozta, hogy minden új elméletnek összhangban kell lennie a már meglévő kémiai ismeretekkel. Berzelius fedezte fel a cériumot, a szelént és a tóriumot. Izolálta a szilíciumot, a cirkóniumot és a titánt, kémiai alapon osztályozta az ásványokat és részletesen vizsgálta a tellúr, a vanádium, a molibdén, a volfram, az urán és más elemek vegyületeit. Nevéhez fűződik a vízfürdő, a szárítókamra, a mosópalack, a szűrőpapír és a gumicső használata; tökéletesítette a pipettás módszereket is.

Berzelius, Jöns Jacob
Web dokumentumok

2019.
aug. 20.
Bochner, Salomon születésének 120. évfordulója
Podgorze (Krakkó közelében), Osztrák-Magyar Monarchia, (ma Lengyelország) , 1899. aug. 20. - Houston, Texas, 1982. máj. 2.

Galíciai születésű amerikai matematikus
A fraktálgeometria megértéséhez fontos többek között a Bochner-integrál. Bochner-eljárást használják a differenciálgeometriában. Harald Bohr meghívta őt Koppenhágába ahol együtt dolgoztak a majdnem-periodikus függvények megoldásán.

Bochner, Salomon
Web dokumentumok

2019.
aug. 19.
Bartha Zoltán halálának 30. évfordulója
Kolozsvár, 1922. jún. 15. - Budapest, 1989. aug. 19. [29.]

Vegyészmérnök
1941-től a budapesti műegyetem vegyészmérnöki karán tanult, 1945-ben kapott vegyészmérnöki oklevelet. 1947-től haláláig a Magyar Ruggyanta (a későbbi Taurus) Gyárban dolgozott főmérnökként. A BME-en a gumiipar technológiája c. tárgyat oktatta. Fő kutatási területe a szilárdsághordozó gumirendszerek tanulmányozása volt. A kaucsuk és a gumi technológia területén számos újítás, szabadalom és annak kidolgozása fűződik a nevéhez. Wartha Vince-díjjal tüntették ki.

Web dokumentumok

2019.
aug. 19.
Vernier, Pierre születésének 435. évfordulója
Ornans, Franciaország, 1584. aug. 19. [1580.] - Ornans, 1638. szept. 14. [1687.]

Francia matematikus, mérnök
Hadmérnökként, kincstári igazgatóként, várkapitányként működött a spanyol Habsburg kormányzat alatt. Munkásságának fő terepe a térképészet és mérések tudománya volt. Több város védelmi megerősítését tervezte. Leghíresebb műve "La Construction, l'usage, et les propriétés du quadrant nouveau de mathématiques" (1631), amelyben trigonometrikus függvények táblázatát állította össze. Ebben írta le legfontosabb találmányát, a nóniusz nevű eszközt, mely lehetővé teszi a leolvasás pontosságának növelését hosszmérő és szögmérő műszereknél. A nóniuszt ő nevezte el Pedro Nunezről (latinosan Nonius). Csak később, a 18. század közepén kapcsolták az eszközt Vernier nevéhez, angolul a "Vernier-skálát" használó eszközök nevében szerepel Vernier neve, pl. Vernier tolómérce.

Web dokumentumok

2019.
aug. 19.
Watt, James halálának 200. évfordulója
Greenock, Skócia, 1736. jan. 19. - Heathfield, 1819. aug. 19. [25.]

Skót mérnök, feltaláló
Műszaki ismereteit részben önképzés útján szerezte. Egy évig Londonban a precíziós műszerek készítését tanulta, majd Glasgow-ban vállalkozásba kezdett. Hogy vállalkozásához tőkét szerezzen, földmérési munkákat vállalt. Számos csatorna felmérésénél alkalmazták, kikötőket tökéletesített, folyókat szabályozott. 1759-ben már a gőznek mint mozgatóerőnek a vizsgálatával foglalkozott. 1763-64-ben a Newcomen-féle gőzgép egyik működő modelljének javítása közben felismerte a különválasztott kondenzátor célszerűségét a hatásfok javításában. Közös vállalkozásba kezdett Matthew Boultonnal. 1776-ban Birminghamben elkészítették a Watt-féle gőzgép első két példányát. Számos további újítást vezetett be, sok mechanikai problémát kellett megoldania. Több szabadalmat nyújtott be. Kettős működésű, forgómozgást végző lendkerekes gőzgépe a modern gőzgép őse. A gépnek rendkívül nagy jelentősége volt a modern ipari forradalomban. Elsőként vizsgálta a hatásfok növelésének lehetőségét tudományos alapon. Ezzel a termodinamika alapjainak a lerakásához adott ösztönzést. Ő végzett elsőként mérést a lóerő meghatározására. Róla nevezték el a teljesítmény mértékegységét.

Watt, James
Web dokumentumok

2019.
aug. 19.
Pauling, Linus Carl halálának 25. évfordulója
Portland, Oregon, USA, 1901. febr. 28. - Big Sur, California, 1994. aug. 19.

Amerikai vegyész, kétszeres Nobel-díjas
Iskoláit Oregonban és Kaliforniában végezte több európai egyetemen tanult. 1927-ben vegyészprofesszor lett a Californiai Műszaki Egyetemen. A kvantumelméletet alkalmazta a kémiában. 1954-ben Nobel-díjat kapott a vegyérték-kötés elmélet terén elért eredményeiért. Molekulaszerkezet-vizsgálatai, amelyeket főként röntgensugár-elhajlás (diffrakció) segítségével végzett, forradalmasították mind a szervetlen, mind a biokémiát. 1955 óta viták kereszttüzébe került mint az USA nukleáris elrettentő politikájának vezető tudóskritikusa. 1962-ben Nobel-békedíjat kapott, ő volt az első, aki két teljes Nobel-díjat mondhatott magáénak.

Pauling, Linus Carl
Web dokumentumok

2019.
aug. 19.
Boyle, Willard Sterling születésének 95. évfordulója
Amherst, Új Skócia, Kanada , 1924. aug. 19. - Wallace, Új Skócia, 2011. máj. 7.

Kanadai-amerikai fizikus, Nobel-díjas
Három éves volt, amikor az orvos édesapa Quebecbe költöztette a családot, és 14 éves, amikor először beíratták állami iskolába. Addig édesanyja tanította otthon. A középiskolai végzettség megszerzése után Montrealban a McGill Egyetemre iratkozott be, de tanulmányait megszakítva 19 éves koránban a kanadai, majd az angol haditengerészet szolgálatába állt. A háború után befejezte egyetemi tanulmányait, s 1950-ben PhD fokozatot szerzett a McGill Egyetemen. 1953-ban lett a Bell Laboratórium kutatója, itt részt vett az első, folyamatosan működő rubin lézer kifejlesztésében. Az Apollo programban a Holdra szállás helyének kiválasztásában játszott szerepet, majd visszatért az integrált áramkörök kutatásához. Legsikeresebb munkája a CCD (Coupled Charge Device) létrehozása volt 1969-ben, mellyel az elektronikus fényképezés előtt nyitott utat, s amelyért G.E.Smith nevű munkatársával együtt negyven évvel később, 2009-ben kapott fizikai Nobel-díjat. Boyle 85, Smith 79 éves volt már akkor. (Dr. Radnai Gyula)

Boyle, Willard Sterling
Web dokumentumok

2019.
aug. 18.
Konek Sándor születésének 200. évfordulója
Pest, 1819. aug. 18. - Balatonfüred, 1882. aug. 1.

Statisztikus, egyetemi tanár
Bölcseleti és jogi tanulmányait a pesti egyetemen folytatta. 1839-től egy ideig az udvari kamara fogalmazó gyakornoka Budán. 1845-50 között a győri akadémián a statisztika és bányajog tanára, 1850-ben a pozsonyi akadémiára helyezték át. 1854-ben a pesti egyetemen a statisztika tanárává nevezték ki. Előadásaiban, könyveiben a statisztika önálló tudomány voltát hirdette. Művei részben összefoglaló jellegűek, részben a népesedési és bűnügyi statisztika kérdéseivel foglalkoznak. Közgazdasági-statisztikai értekezéseiben a magyar érdekek érvényesüléséért küzdött. 1858-tól az MTA tagja.

Konek Sándor
Web dokumentumok

2019.
aug. 18.
Cathry Szaléz Ferenc születésének 185. évfordulója
Andermatt, Svájc, 1834. aug. 18. - Budapest, 1901. szept. 13.

Svájci születésű mérnök
A baseli Internationale Gesellschaft für Bergbahnen cég megbízásából jött hazánkba. A Budapesten Riggenbach-rendszerrel épült gőzvontatású fogaskerekű vasutat tervei alapján - harmadikként a világon - 1874. júl. 24-én helyezték üzembe, Svábhegy végállomásig. Vonalát 1890-ben hosszabbították meg a Széchenyi-hegyig. Ő volt a pozsonyi Duna-hídnak - az ún. Öreg-hídnak -, valamint az Esztergom és Párkány között épült Mária Valéria hídnak is az építője. Magyarországon telepedett le, itt is halt meg.

Cathry Szaléz Ferenc
Web dokumentumok

2019.
aug. 18.
Regöly-Mérei Gyula halálának 45. évfordulója
Budapest, 1908. nov. 21. - Budapest, 1974. aug. 18.

Orvos, anatómus, sebész, orvostörténész, egyetemi tanár
1934-ben szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon. 1934-1936-ban a II. sz. sebészeti, 1936-1947-ben a fül-orr-gége klinikán tanársegéd, 1947-1974-ben a kórbonctani intézetben tanársegéd, docens. 1957-1964-ben az MTA Orvostörténeti Bizottság titkára, 1968-1972-ben az alelnöke. Főleg a fül-orr-gégebetegségek klinikumával, majd kórbonctani és később elsősorban orvostörténeti kérdésekkel foglakozott. Semmelweis betegségének kérdését paleopatológiai szempontból vizsgálta.

Regöly-Mérei Gyula
Web dokumentumok

2019.
aug. 18.
Szontágh Ferenc születésének 100. évfordulója
Budapest, 1919. aug. 18. - Szeged, 1975. ápr. 15.

Orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár
1943-ban a pécsi orvosi karon szerezte orvosi oklevelét. 1943-1946-ban a pécsi kórélettani intézetben tanársegéd, 1946-tól a szülészeti klinikán dolgozott, 1951-től adjunktus, 1956-tól docens. 1960-tól a szegedi szülészeti klinikán tanszékvezető egyetemi tanár, klinikai igazgató. 1965-1968-ban dékán, 1970-1972-ben rektorhelyettes, 1972-1975-ben rektor. Több hazai és külföldi társaság tagja volt. Fő kutatási területei a reprodukciós és nőgyógyászati endokrinológia, a terhesség élettani és kórélettani kérdései voltak.

Szontágh Ferenc
Web dokumentumok

2019.
aug. 18.
Synge, Richard Laurence Millington halálának 25. évfordulója
Liverpool, Anglia, 1914. okt. 28. - Norwich, 1994. aug. 18.

Brit biokémikus, Nobel-díjas
A cambridge-i Winchester College-ban tanult, majd 1941-ben a Trinity College-ban szerzett doktorátust (Ph.D.). Szakmai munkáját mindvégig a kutatás töltötte ki. Kezdetben 1941-43-ig Martinnal dolgozott a leedsi gyapjúipari kutatóintézetben. Itt fejlesztették ki a papírkromatográfiát. 1952-ben A. J. P. Martinnal együtt kémiai Nobel-díjat kapott a szétválasztási (papír-) kromatográfia módszerének kidolgozásáért. Synge a londoni Lister Institute of Preventive Medicine kutatójaként folytatta munkáját 1943-48-ig, majd a skóciai Aberdeen mellett működő Rowett Research Institute munkatársa volt. A norwichi élelmiszeripari kutatóintézetben biokémikusként dolgozott 1967-76-ig. Az East Anglia-i Egyetemen 1968-tól a biológiai tudományok tiszteletbeli professzora volt.

Synge, Richard Laurence Millington
Web dokumentumok

2019.
aug. 17.
Havas András halálának 65. évfordulója
Debrecen, 1891. dec. 10. - Budapest, 1954. aug. 17.

Orvos, mikrobiológus, egyetemi tanár
1914-ben a budapesti orvosi karon szerezte meg oklevelét, 1914-1918-ban katonaorvos, 1919-ben a Rokkantkórház főorvosa. A Tanácsköztársaság idején végzett tevékenysége miatt 1919-ben emigrált. 1922-1927-ben Nagyváradon tbc-szakorvos, 1927-1945-ben a Szovjetunióban a moszkvai Központi Tuberkulózis Kutató Laboratórium kutatója. 1945 után visszatért Magyarországra. 1947-től az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) főigazgatója, 1954-1959-ben főigazgatója. Kutatása a RES-sel, a Weltmann-reakcióval, a BCG-oltásokkal, a Vole-baktériummal kapcsolatosak. Leírta a tünetmentes heveny hyperlymphocytosis kórképét. Érdemeket szerzett a mikrobiológiai kutatómunka szervezése terén is. 1949-től az MTA tagja.

Havas András
Web dokumentumok

2019.
aug. 17.
Bendefy László születésének 115. évfordulója
Vasvár, 1904. aug. 17. - Budapest, 1977. aug. 13.

Mérnök, geológus, geodéta
A budapesti műegyetemen 1928-ban általános mérnöki, a Tudományegyetemen 1929-ben geológusi oklevelet szerzett. Kutatómunkája sikeres volt, az idő teltével egyre több esetben az utólagos feltárások igazolták a megállapításait. Műveinek jelentős része ma is forrásként szolgál. A szakirodalmi munkásságát bemutató bibliográfiai összesítésben 694 művet ismertetnek. Ezek legnagyobb részében a földmérési-térképészeti technológiákkal és szakmatörténeti eseményekkel foglalkozik, de vannak közte az őstörténettel, földtannal, a vízgazdálkodással kapcsolatos tanulmányok is.

Bendefy László
Web dokumentumok

2019.
aug. 17.
Kesztyűs Loránd (Kesztyüs) halálának 40. évfordulója
Sarkad, 1915. ápr. 11. - Debrecen, 1979. aug. 17.

Orvos, immunológus, egyetemi tanár
Orvosi oklevelét Debrecenben szerezte 1939-ben. Az egyetem Élettani és Általános Kórtani Intézetében díjas gyakornok, majd tanársegéd, 1945-47-ben adjunktus. 1948-tól az önállósult Kórélettani Intézet igazgatója, egyetemi tanár. 1950-51-ben az egyetem Orvostudományi Karának, majd az önállóvá vált Debreceni Orvostudományi Egyetem dékánja, 1959-63-ban és 1967-73-ban rektora. Tudományos kutatásai során foglalkozott a nyálelválasztás mechanizmusával, az antihormonokkal, az idegrendszer és az immunitás problémáival. 1962-78 között az Űrkutatási Kormánybizottság Orvosbiológiai szakbizottságának tagja, majd elnöke. 1971-ben létrehozta a Magyar Immunológiai Társaságot, amelynek 1978-ig elnöke volt. 1967-től az MTA tagja.

Kesztyűs Loránd (Kesztyüs)
Web dokumentumok

2019.
aug. 17.
Jáki Szaniszló László (Jaki, Stanley L.) születésének 95. évfordulója
Győr, 1924. aug. 17. - Madrid, Spanyolország, 2009. ápr. 7.

Magyar születésű amerikai bencés fizikus, tudományfilozófus, teológus
A noviciátust 1942. augusztus 6-án kezdte meg, pappá 1948. június 27-én Assisiben szentelték. Tanulmányait 1943-ban a Szent Gellért Hittudományi Főiskolán kezdte Pannonhalmán, 1947-57 között a római Szent Anzelm Egyetemen, majd a Fordham University-n (New York) tanult. Teológiából és bölcsészetből Rómában, fizikából a Fordham University-n doktorált. Tanított több teológiai karon és Princeton-ban. 1965-től a Seton Hall-i Egyetemen kapott először előadói, majd professzori kinevezést. Előadássorozatokat tartott Edinburgh-ban, Oxfordban és a Yale Egyetemen, de a világ több más egyetemén volt meghívott előadó az Egyesült Államoktól Ausztráliáig. Munkássága legfőképpen a tudomány és a keresztény hit összeegyeztethetőségének vizsgálatára irányult. Kiemelkedő teológiai és természettudományos kutatásaiért számos elismerésben részesült. 1970-ben Lecomte du Nouy-díjjal, 1987-ben Templeton-díjjal tüntették ki. A Pápai Tudományos Akadémiának tiszteletbeli tagja, számos más tudományos társaságnak tagja volt, több egyetem díszdoktori címet adományozott neki. 1997-ben Széchenyi-díjat kapott, 2000-ben Győr díszpolgára lett. Angol nyelven számos cikket és több mint negyven könyvet írt, melyek közül sok magyar fordításban is megjelent. Súlyos betegsége és halála is egy előadóútján érte.

Jáki Szaniszló László (Jaki, Stanley L.)
Web dokumentumok

2019.
aug. 17.
Jussieu, Bernard de születésének 320. évfordulója
Lyon, Franciaország, 1699. aug. 17. - Párizs, 1777. nov. 6.

Francia természettudós, botanikus
Montpellier-ben orvostudományt tanult, 1722-ben beosztott demonstrátorként kezdett dolgozni a párizsi Jardin du Roi-ban. Ő alapozta meg a növények osztályozásának a növényi csíra anatómiai ismertetőjegyein alapuló rendszerét, az első olyan rendszer, amely már hasonlít a mai természetes rendszerhez. Sziklevél nélküliek (azaz virágtalanok), egyszikűek, kétszikűek csoportosítást használt. 1759-ben felkérték, hogy hozzon létre egy botanikus kertet a versailles-i Kis-Trianon palota mellett. A növények elrendezésének módszere Carl Linné elképzeléseit tükrözte, amelyet később unokaöccse, Antoine-Laurent de Jussieu tett teljessé.

Jussieu, Bernard de
Web dokumentumok

2019.
aug. 17.
Boulton, Matthew halálának 210. évfordulója
Birmingham, Anglia, 1728. szept. 3. - Birmingham, 1809. aug. 17.

Brit mérnök
Gyárában eleinte minőségi fémeszközöket gyártott, többek között étkészleteket, gyertyatartókat. Felismerve a gőzgép jelentőségét társult James Watt-tal, s ezzel megalapozta a gőzgépen alapuló ipar kialakulását, a gőzgépek ipari használatának elterjedését. Eleinte gőzgéppel működő pumpákat gyártott a brit ércbányák víztelenítése céljára. Ösztönözte Watt-ot a gőzgép továbbfejlesztésére. Majd a pénzverésben alkalmazta a gőzgépeket, a királyi pénzverőnek is ő szállította a gőzgéppel működő pénzérmeverő gépeket.

Boulton, Matthew
Web dokumentumok

2019.
aug. 17.
Stern, Otto halálának 50. évfordulója
Sohrau, Németország (ma Zory, Lengyelország), 1888. febr. 17. - Berkeley, California, USA, 1969. aug. 17.

Német fizikus, Nobel-díjas
A Breslau-i (ma Wroclaw, Lengyelország) egyetemen tanult, majd Albert Einstein mellett dolgozott Prágában és Zürichben. A Frankfurti Egyetemen habilitált 1915-ben. 1921-23 között a rostocki egyetem professzora, majd 1923-ban a Hamburgi Egyetem Fizikai-Kémiai Intézetének vezetője. 1933-ban az USA-ba távozott, ahol előbb a California Institute of Technology, majd a University of California Berkeley professzora volt. Kifejlesztette az ún. molekulasugár-módszert. Legnevezetesebb eredménye a Walter Gerlach-hal együtt végzett, az atomok nem-homogén mágneses térben való eltérülésének vizsgálatát célzó kísérlet (Stern-Gerlach-kísérlet). Meghatározta a proton mágneses nyomatékát. 1943-ban Nobel-díjjal tüntették ki.

Stern, Otto
Web dokumentumok

2019.
aug. 17.
Bartels, Julius születésének 120. évfordulója
Magdeburg, Németország, 1899. aug. 17. - Göttingen, 1964. márc. 6.

Német geofizikus
Göttingeni tanulmányait követően a potsdami geofizikai obszervatóriumban dolgozott, 1928-ban Eberswaldeban a légkörtan tanára, 1936-tól a berlini egyetem professzora és a potsdami obszervatórium igazgatója. 1931 és 1940 között hosszabb időszakokban a washingtoni Carnegie Intézetben is kutatott. 1946-tól a göttingeni egyetem tanára, emellett a lindaui Max Planck Aeronómiai Intézet igazgatója is volt. Fő munkaterülete a földmágnesség vizsgálata volt. Az angol Sidney Chapman-nel összeállította a földmágnességre vonatkozó alapvető kézikönyvet (Geomagnetism). Kidolgozta a földmágneses erőtér ún. háborgási index-számainak rendszerét (Kp index). Földmágnességi és statisztikai adatok alapján Chapman-nel feltételezték, hogy a Napon lévő mágnesesen aktív M-régiók felelősek a geomágneses aktivitásért. Ezt 1973-ban a Skylab program mérései igazolták. 1957-ben a Nemzetközi Geofizikai Év szorgalmazója, 1958-ban részt vett a Nemzetközi Űrkutatási Bizottság (COSPAR) megszervezésében. Még számos nemzetközi szervezetben játszott fontos szerepet. Tiszteletére nevezték el a Hold egyik kráterét, és az Európai Geofizikai Társaság által alapított Bartels-emlékérmet. (Bartha Lajos)

Bartels, Julius
Web dokumentumok

2019.
aug. 17.
Kakutani, Shizuo halálának 15. évfordulója
Osaka, Japán, 1911. aug. 28. - New Haven, Connecticut, USA, 2004. aug. 17.

Japán matematikus
Egyetemi tanulmányait Japánban végezte. Egy kétéves amerikai tanulmányút után az osakai egyetemen szerzett Ph. D. fokozatot 1941-ben, majd itt is oktatott 1948-ig. Ezután visszatért Princetonba. A következő évben elfogadta a Yale egyetem ajánlatát és itt oktatott haláláig. Jelentős eredményeket ért el a funkcionálanalízisben, a valószínűségelméletben, különösen az ergodelméletben. Nevéhez fűződik a Kakutani-féle fixpont-tétel. Erre támaszkodva fontos elméleti közgazdasági eredményeket ért el Kenneth Arrow and Gerard Debreu, mindketten közgazdasági Nobel-díjban részesültek eredményeikért. Nevéhez fűződik még az ún. "Kakutani-felhőkarcoló", véletlen folyamatok szemléltető leírásának egy módszere.

Kakutani, Shizuo
Web dokumentumok

2019.
aug. 16.
Méchain, Pierre François André születésének 275. évfordulója
Laon, Franciaország, 1744. aug. 16. - Castillion de la Plana, Spanyolország, 1804. szept. 20.

Francia csillagász, matematikus
Eredetileg építésznek készült, matematikát és fizikát tanult, anyagi helyzete miatt azonban tanulmányait nem tudta befejezni. Jérôme de Lalande álláshoz segítette a tengerészetnél, ahol megismerkedett Charles Messier-vel, akivel szorosan együttműködött a mélyég-objektumok és üstökösök tanulmányozásában. A Messier-katalógus objektumai közül számosat Méchain fedezett fel. Nevéhez fűződik több üstökös felfedezése is. Számos térképészeti feladatot végzett. Részt vett a méter mértékegység meghatározása céljából végzett második nagy fokmérésnek, melynek során a Párizson áthaladó meridián egy szakaszát nagy pontossággal mérték meg. A megmérendő meridián szakasz északi részének mérését Delambre vezette. 1782-ben megkapta a tudományos akadémia nagydíját, majd ugyanezen évben tagja is lett a testületnek.

Méchain, Pierre François André
Web dokumentumok

2019.
aug. 16.
Bunsen, Robert Wilhelm Eberhard halálának 120. évfordulója
Göttingen, Vesztfália, (Németország), 1811. márc. 31. - Heidelberg, Baden, 1899. aug. 16.

Német vegyész
A göttingeni egyetemen tanult kémiát, 19 évesen doktorátust szerzett fizikából. 1830-1833 között Nyugat-Európában utazott. Visszatérése után a göttingeni egyetemen tartott előadásokat és elkezdte kísérleteit a fémsók oldhatóságával kapcsolatban. Mind a mai napig az általa felfedezett eljárás a leghatásosabb arzénmérgezés esetében. Az elektromágneses sugárzás látható színképének vizsgálata során fölismerte a spektroszkópia több fontos törvényét. Gustav Kirchhoff német fizikussal közösen dolgozott a színképvizsgálatokon. Ők fedezték föl a céziumot és a rubídiumot. Kifejlesztett néhány gázanalitikai és fotokémiai módszert. Ő tökéletesítette a róla elnevezett égőt, amelyet Michael Faraday talált fel.

Bunsen, Robert Wilhelm Eberhard
Web dokumentumok

2019.
aug. 16.
Stanley, Wendell Meredith születésének 115. évfordulója
Ridgeville, Indiana, USA, 1904. aug. 16. - Salamanca, Spanyolország, 1971. jún. 15.

Amerikai biokémikus, Nobel-díjas
Az Illinois-i egyetemen folytatta tanulmányait. 1931-ben, egy egyéves müncheni tanulmányút után a Rockefeller Intézetbe tért vissza, majd a Princeton-i egyetem novénypatológiai laboratóriumában folytatta kutatásait. Itt Northrop eredményeire támaszkodva sikerült a dohánymozaik-vírust kristályosítania. A tudományos közvélemény eleinte kétkedéssel fogadta eredményeit, később azonban általánosan elfogadták azokat. 1948-tól 1969-ig a Berkeley egyetem víruslaboratóriumának vezetője volt. Itt az emberi betegségek kórokozóival, elsősorban az influenzavírussal foglalkozott. 1946-ban kémiai Nobel-díjjal tüntették ki John Howard Northroppal és James Batcheller Sumnerrel megosztva.

Stanley, Wendell Meredith
Web dokumentumok

2019.
aug. 15.
Sármezey Endre halálának 80. évfordulója
Mezőkovácsháza, 1859. ápr. 21. - Budapest, 1939. aug. 15. [Békéscsaba]

Mérnök
Mérnöki oklevelét 1882-ben a zürichi Műegyetemen szerezte. Első munkahelye a MÁV-nál volt, majd az Arad és Csanádi Egyesült Vasútaknál helyezkedett el, amelynek később az igazgatója is lett. Az ő nevéhez kötődik az 1898-ban megépült Alföldi Első Gazdasági Vasút. Ő foglalkozott először gőz-motorkocsik, majd benzin-elektromos kocsik üzembeállításával. Vasútvonalak tervezésével és kivitelezésével is foglalkozott. Szerepe volt a vasbeton hazai alkalmazásának bevezetésében.

Sármezey Endre
Web dokumentumok

2019.
aug. 15.
Andrasovszky József születésének 130. évfordulója
Jekelfalu, 1889. aug. 15. - Budapest, 1943. márc. 7.

Botanikus
Az egyetemet Budapesten és Bécsben végezte. Még egyetemista korában, 1911-ben részt vett egy kisázsiai expedícióban, 1914-ben lett bölcsészdoktor. 1912-ben a Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézethez került. Munkássága a szőlőfajták tudományos rendszerezése és feldolgozása területén alapvető. A morfológiai bélyegeket illetően tett megállapításainak egy részét ma is alapnak tekintik.

Web dokumentumok

2019.
aug. 15.
Bernoulli, Jacob II halálának 230. évfordulója
Basel, Svájc, 1759. okt. 17. - Szentpétervár, Oroszország, 1789. aug. 15.

Svájci matematikus
Johann Bernoulli fia, Johann II Bernoulli öccse. Jogot végzett, de apjától, és nagybátyjától, Daniel Bernoullitól matematikát is tanult. 21 éves korában megpályázta a nagybátyja, Daniel Bernoulli halálával megürült kísérleti fizika tanszéket Baselban, de nem nyerte el a megbízatást. Breuner gróf, birodalmi követ titkáraként Itáliába utazott, ott kapcsolatot teremtett itáliai matematikusokkal. 1788-ban Szentpéterváron matematikaprofesszorrá nevezték ki, azonban néhány hónappal ezután meghalt. Jelentős eredményeket ért el a matematikai fizikában, a rugalmasság, hidrosztatika és ballisztika területén.

Bernoulli, Jacob II
Web dokumentumok

2019.
aug. 15.
Fries, Elias Magnus születésének 225. évfordulója
Femsjö, Svédország, 1794. aug. 15. - Uppsala, 1878. febr. 8.

Svéd botanikus
1811-ben doktori fokozatot szerzett a Lundi Egyetemen, ezután ugyanott a természettudományi tárgyak előadójává nevezték ki, majd botanikaprofesszor lett. Később az uppsalai egyetemen lett tanár, 1859-ben pedig visszavonult, s a gombákat tanulmányozta. Lundi tartózkodása idején kezdte gyűjteni és leírni a közismert gombafajokat A zuzmók osztályozására is létrehozott egy felosztást: ez a termőtestek jellegzetességein alapult.

Fries, Elias Magnus
Web dokumentumok

2019.
aug. 15.
Bergström, Sune Karl halálának 15. évfordulója
Stockholm, Svédország, 1916. jan. 10. - Stockholm, 2004. aug. 15.

Svéd biokémikus, Nobel-díjas
A stockholmi Karolinska Intézetben tanult, ahol orvosi és biokémiai doktorátust szerzett 1944-ben. Ösztöndíjas kutató volt a Columbia Egyetemen és a baseli egyetemen, majd egyetemi tanári kinevezést kapott a Lundi Egyetemre. 1958-ban került a Karolinska Intézetbe, ahol 1963-ban az orvosi fakultás dékánja, 1969-ben rektora lett. 1977-ben nyugdíjba vonult, de a kutatómunkát tovább folytatta. Samuelsson, Bengt Ingemar svéd és Vane, John Robert angol kutatókkal együtt 1982-ben orvosi Nobel-díjat kapott. A díjjal azt a kutatómunkát értékelték, amelynek során elkülönítettek, azonosítottak és vizsgáltak számos prosztaglandint, vagyis azokat a biokémiai hatóanyagokat, amelyek befolyásolják az emlősökben a vérnyomást, a testhőmérsékletet, az allergiás reakciókat és más élettani jelenségeket. Bergström elsőként igazolta, hogy egynél több ilyen vegyület létezik, és közülük kettőnek meghatározta a kémiai összetételét is.

Bergström, Sune Karl
Web dokumentumok

2019.
aug. 14.
Miskolczy Dezső születésének 125. évfordulója
Baja, 1894. aug. 14. - Budapest, 1978. dec. 31.

Orvos, neurológus, egyetemi tanár
Orvosi tanulmányait Budapesten kezdte el, oklevelét csak 1919-ben szerezte meg. 1940-44-ben a kolozsvári orvosi karon egyetemi tanár, egyben az Elme- és Idegkórtani Klinika igazgatója, 1944-45-ben az egyetem rektora, 1945-64 között Marosvásárhelyen az Idegklinika igazgatója. Szakmai pályafutásának elején 1924-25-ben egy esztendőt töltött Ramon y Cajal intézetében Madridban, ahol elsősorban az idegélettant tanulmányozta. 1940-ben megszervezte klinikáján az első hazai idegsebészeti osztályt, 1944-45-ben mint rektor megtagadta az egyetem nyugatra telepítését. 1945-ben részt vállalt a kolozsvári Bolyai Egyetem, később a marosvásárhelyi egyetem megszervezésében. Fő kutatási területe a neuropszichiátria és a neuropathológia. Behatóbban foglalkozott az idegrendszer örökletes bántalmai és a skizofrénia kórszövettanával. Elsőként alkalmazta a synapsis-elfajulás kísérleti módszerét a kisagy rostkapcsolatainak, synapsis- és sejtrendszerének megismerésére. 1939-től az MTA tagja.

Miskolczy Dezső
Web dokumentumok

2019.
aug. 14.
Kolos Richárd halálának 50. évfordulója
Budapest, 1904. szept. 16. - Budapest, 1969. aug. 14.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1927-ben. Közel másfél évtizedig a Magyar Siemens Művek műszerosztályának mérnöke, ill. főmérnöke volt. Itt alakult ki érdeklődése a mérés- és műszertechnika kutatása és gyártása iránt, és e témakör szerkesztési kérdéseivel foglalkozott. 1949-ben megbízták az Elektromos Készülékek és Mérőműszerek Gyárának megszervezésével, melynek a főmérnöke lett. Megszervezte a Műszeripari Központot, 1951-től a Kohó- és Gépipari Minisztérium műszeripari főosztályát vezette, 1954-től miniszterhelyettes. Az Állami Műszaki Főiskola műszertagozatának vezetője és előadója 1950-53-ig. A budapesti - általa megszervezett műszerszakán - a Műszer- és Méréstechnika tanszék tanszékvezető egyetemi docense, 1961-től tanszékvezető egyetemi tanár, 1964-től a Híradás- és Műszeripari Technológia tanszékvezetője. Nevéhez fűződik a szocialista nagyipari műszergyártás megszervezése, a műszermérnöki képzés létrehozása.

Kolos Richárd
Web dokumentumok

2019.
aug. 14.
Borbély Samu halálának 35. évfordulója
Torda, 1907. ápr. 23. - Budapest, 1984. aug. 14.

Matematikus, mérnök, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a Berlin Charlottenburg-i Műegyetemen végezte. 1933-tól a műegyetem repüléselméleti intézetének matematikusa. 1941-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanársegéd, adjunktus, megbízott előadó volt. 1945-től 1949-ig a kolozsvári magyar tannyelvű Bolyai Egyetem ny. r. tanára, a matematika-geometria tanszékcsoport vezetője, 1948-49-ben a matematika-fizika kar dékánja. 1949-ben a miskolci műszaki egyetem matematika tanszékének vezetője lett. 1955-től ugyanilyen beosztásban a Budapesti Műszaki Egyetem gépész karán dolgozott. 1960-tól 1964-ig az Otto von Guericke Nehézgépipari Műegyetem (Magdeburg) matematika intézetének igazgatója. Ebben a minőségében megteremtette a műszaki egyetem céljainak megfelelő matematikai képzés tudományos, személyzeti és szervezeti feltételeit, elindította a tanárképzést és megszervezte az NDK Matematikai Társulatának Magdeburg-körzeti tagozatát, melynek elnöke is volt. 1964 és 1968 között ismét Budapesten tanszékvezető. Munkásságának súlypontja az alkalmazott matematika területére esett. Ballisztikai, szárnyelméleti, hővezetési problémákkal foglalkozott. Számos cikke jelent meg különböző szakmai folyóiratokban.

Borbély Samu
Web dokumentumok

2019.
aug. 13.
Angström, Anders Jonas (Ångström) születésének 205. évfordulója
Lögdö, Svédország, 1814. aug. 13. - Uppsala, 1874. jún. 21.

Svéd fizikus
Az uppsalai egyetemen tanult fizikát, majd 1843-ban az uppsalai obszervatórium vezetésével bízták meg. Pályafutásának egész ideje alatt foglalkozott azoknak a földmágnességi méréseknek a feldolgozásával, melyeket Svédország különböző területein, valamint hajón végeztek. 1858-ban az uppsalai egyetem fizika tanszékének vezetője lett. Optikai vizsgálatai alapján a spektroszkópia megalapítójának tekintik. A Nap spektrumának tanulmányozásakor felfedezte, hogy a Nap atmoszférája hidrogént tartalmaz. Elsőként vizsgálta a sarki fény (Aurora borealis) spektrumát. Nevét viseli az angström mértékegység, a nanométer tizedrésze (10-10 m).

Angström, Anders Jonas (Ångström)
Web dokumentumok

2019.
aug. 13.
Stokes, George Gabriel, Sir születésének 200. évfordulója
Skreen, County Sligo, Írország, 1819. aug. 13. - Cambridge, Cambridgeshire, Anglia, 1903. febr. 1.

Angol fizikus, matematikus
Felismerte a viszkózus folyadékok (róla elnevezett) súrlódási törvényét. Ezenkívül foglalkozott a fény aberrációjával, ebben a témakörben az első fontos munkát végezte. Vizsgálta a gravitáció mértékét a Föld különböző pontjain. A folyadékokban vizsgált ingamozgás a hidrodinamika alapvető anyaga lett, amikor 1851-ben publikálta a viszkozitás törvényét, meghatározva egy kis gömb sebességét viszkózus folyadékban. 1854-ben elméletet dolgozott ki Fraunhofernek a Nap spektrumában észlelt vonalaira.

Stokes, George Gabriel, Sir
Web dokumentumok

2019.
aug. 13.
Miescher, Johann Friedrich születésének 175. évfordulója
Basel, Svájc, 1844. aug. 13. - Davos, 1895. aug. 26.

Svájci orvos, biológus, biokémikus
A sejtek anyagcseréjének kutatója, a nukleinsavak felfedezője. 1869-ben, amikor Ernst Hoppe-Seyler irányításával a Tübingeni Egyetemen dolgozott, gennyből kivont fehérvérsejtek sejtmagjaiban olyan anyagot talált, amely foszfort és nitrogént is tartalmazott. Az anyagot először nukleinnek nevezte el, mivel úgy tűnt, hogy a sejtmagban fordul elő. Csak 1874 után módosította az elnevezést, amikor az anyagot két további összetevőre, egy fehérjére és egy szerves savmolekulára választotta szét. Ma dezoxiribonukleinsav (DNS) néven ismerjük. Miescher egyetemi professzorként tért vissza Baselba, ahol sikerült nukleinsavat és protamint kimutatnia lazac hímivarsejtekből. Ő fedezte fel azt is, hogy a légzést a vér szén-dioxid-koncentrációja szabályozza (nem pedig az oxigénkoncentrációja). 1885-ben ő alapította meg Svájc első élettani intézetét.

Miescher, Johann Friedrich
Web dokumentumok

2019.
aug. 12.
Mórik József születésének 95. évfordulója
Debrecen, 1924. aug. 12. - Debrecen, 1973. aug. 28.

Orvos, higiénikus, egyetemi tanár
1950-ben szerezte meg orvosi oklevelét a debreceni orvosi karon. 1950-1951-ben ugyanott a Közegészségtani Intézet tanársegédje, 1952-től az OKI tudományos munkatársa, 1960-tól tanszékvezető egyetemi tanár, 1970-1973-ban rektor. Fő kutatási területe a levegő tisztasága és a településegészségügy, a levegőszennyeződés és a lakosság morbiditási helyzete, Tatabánya levegőjének porszennyeződése. Számos külföldi tanulmányutat tett. Több tudományos társaságnak, ill. bizottságnak volt tagja. Munkásságát többek között Steiner Lajos-emlékéremmel (1968) és Fodor József-emlékéremmel (1974) ismerték el.

Mórik József
Web dokumentumok

2019.
aug. 12.
Abbott, Francis születésének 220. évfordulója
Derby, Anglia, 1799. aug. 12. - Hobart, Tasmánia, 1883. febr. 18.

Angol-ausztrál amatőr csillagász
A déli égbolt egyik legkorábbi rendszeres megfigyelője. 1831-től Manchesterben jól menő órásműhelyt vezetett. 1844-ben hét évre Ausztráliába deportálták. Elbocsátása után a tasmániai Hobartban telepedett le, itt órásműhelyt alapított. Lehetősége volt rendszeres csillagászati észleléseket végezni a Rossbank obszervatóriumban. John Herschel után másodikként vizsgálta a déli égbolt jelenségeit. Először végzett színképvizsgálatokat a déli ég csillagairól, vizsgálta a csak délről látható három fényes üstököst. Kimutatta az éta Carina változó csillag fényesség-ingadozását, észlelte a Merkúr és a Vénusz átvonulását a Nap előtt. 1860-ban létrehozta saját obszervatóriumát, ahol meteorológiai észleléseket is végzett. A Tasmán Királyi Társaság tagja, majd titkára, a londoni Királyi Csillagászati Társaság és a Meteorológiai Társaság tagja volt. (Bartha Lajos)

Abbott, Francis
Web dokumentumok

2019.
aug. 12.
Makszutov, Dimitrij Dimitrijevics (Maksutov, Dmitri Dmitrievich) halálának 55. évfordulója
Ogyessza, Orosz Birodalom (ma Ukrajna), 1896. ápr. 23. - Leningrád, Szovjetunió (ma Szentpétervár), 1964. aug. 12.

Szovjet optikai mérnök, csillagász
Már diákkorában komolyan foglalkozott amatőr csillagászattal, távcsöveket épített. A szentpétervári hadmérnöki főiskolát végezte el, majd 1921-től 1930-ig az ogyesszai egyetem fizikai intézetében a csillagászati optika területén dolgozott. 1930-ban megalapította Leningrádban a Csillagászati Optikai Intézetet, amelyet 1952-ig vezetett. Számos optikai eszközt tervezett, legnevezetesebb eredménye az általa konstruált Makszutov-teleszkóp.

Makszutov, Dimitrij Dimitrijevics (Maksutov, Dmitri Dmitrievich)
Web dokumentumok

2019.
aug. 12.
Chain, Ernst Boris, Sir halálának 40. évfordulója
Berlin, Németország, 1906. jún. 19. - Mulrany, Írország, 1979. aug. 12.

Német születésű brit biokémikus, Nobel-díjas
Kémia-biológia szakon végzett a berlini egyetemen, majd a berlini Charité Kórház patológiai intézetében folyó kutatásokba kapcsolódott be. Az antiszemitizmus előretörése miatt el kellett hagynia az országot, és előbb a Cambridge-i Egyetemen Sir Frederick G. Hopkins mellett dolgozott, majd az Oxfordi Egyetemre került (1935), ahol Florey társaságában a penicillinnel foglalkozott. Howard Walter Florey-vel együtt elkülönítette és megtisztította az 1928-ban Sir Alexander Fleming által fölfedezett penicillint, és lefolytatta az első klinikai vizsgálatokat. A penicillinnel kapcsolatos munkájukért Chain, Florey és Fleming 1945-ben megosztott orvosi Nobel-díjat kaptak. 1948-tól 1961-ig egy Rómában működő nemzetközi kutatóközpont igazgatója volt. 1961-73 között a Londoni Egyetem biokémia-professzora. Antibiotikumokkal végzett kutatásain kívül tanulmányozta a kígyómérgeket, a szövetekben a folyadék eloszlását elősegítő enzimet és az inzulint.

Chain, Ernst Boris, Sir
Web dokumentumok

2019.
aug. 12.
Shockley, William Bradford halálának 30. évfordulója
London, Anglia, 1910. febr. 13. - Stanford, California, USA, 1989. aug. 12.

Angol születésű amerikai fizikus, Nobel-díjas
Tanulmányait a California Institute of Technology-n és a Harvard Egyetemen végezte. A Bell Laboratórium kutatóintézetében szilárdtestfizikai kutatásokon kezdett dolgozni 1936-ban. A 2. világháború idején irányító szerepet játszott háborús célú, tengeralattjáró-elhárítást szolgáló radarkutatásokban. 1945-ben a Bell Laboratórium szilárdtestfizikai kutatócsoport vezetésével bízta meg, azzal a céllal, hogy az elektroncsövek helyett félvezetőkből megbízhatóbb elemeket fejlesszenek ki, e csoportban dolgozott John Bardeen és Walter Brattain. A kutatás és fejlesztés több sikertelen próbálkozás után 1947-ben a tranzisztor létrehozásához vezetett. 1956-ban ezért fizikai Nobel-díjat kaptak. 1963-tól Stanfordban lett professzor.

Shockley, William Bradford
Web dokumentumok

2019.
aug. 12.
Hounsfield, Godfrey Newbold halálának 15. évfordulója
Newark, Anglia, 1919. aug. 28. - Kingston upon Thames, 2004. aug. 12.

Angol villamosmérnök, Nobel-díjas
Már gyermekkorában feltűnő technikai érdeklődést mutatott. A 2. világháborúban önkéntesként vett részt, itt a radarral kapcsolatos feladatokat teljesített. A háború után mérnöki végzettséget szerzett Londonban a Faraday House Electrical Engineering College-ban. 1949-től az Electric and Musical Industries (EMI) cégnél dolgozott, ahol radarral kapcsolatos kutatásokban dolgozott és részt vett az első angol tranzisztoros számítógép fejlesztésében is. Ezután a számítógépes képfeldolgozás irányába fordult és kifejlesztette az komputertomográfiás készülékeket, kezdetben az agy, majd a továbbiakban az egész test vizsgálatára. Az első orvosi alkalmazásokra 1971-ben került sor. 1979-ben Hounsfield és az Egyesült Államok-beli Allan McLeod Cormack megosztott orvosi Nobel-díjban részesült a komputertomográfia kifejlesztéséért, melyet egymástól függetlenül végeztek. A későbbiekben is az EMI cégnél vezető kutatóként dolgozott a komputertomográfia, valamint a magmágneses rezonancia továbbfejlesztésén. 1981-ben lovagi címet kapott.

Hounsfield, Godfrey Newbold
Web dokumentumok

2019.
aug. 11.
Cusanus, Nicolaus (családi nevén Cryfftz v. Krebs) halálának 555. évfordulója
Kues, a Mosel mellett, ma Bernkastel-Kues, Németország, 1401. - Todi, Itália, 1464. aug. 11.

Német teológus, filozófus, természettudós
Születési helyének latin nevéből (Cusa) alkotta meg latin nevét. Említik a Kues-i Miklós (Nikolaus von Kues, Nicholas of Cusa) néven is. A heidelbergi egyetemen filozófiát, Páduában kánonjogot, fizikát, és matematikát tanult. Rövid ügyvédi működés után egyházi pályára lépett. A trieri érsekséget képviselte a bázeli zsinaton (1431-1438), később apostoli vizitátor, majd pápai legátus volt a német birodalmi gyűléseken. 1448-ban V. Miklós pápa bíborossá kreálja, 1450-től Brixen püspöke. 1458-ban lemondott püspökségéről és Rómába ment, itt fontos diplomáciai feladatokat teljesített és terveket dolgozott ki az Egyház reformjára. A késő középkor egyik legjelentősebb gondolkodója. Filozófiájában közel állt a neoplatonizmushoz. Sokat foglalkozott tudományelméleti kérdésekkel. 1450-ben barátságot kötött Georg von Peuerbach csillagásszal, beszerzett csillagászati eszközöket és könyveket, arra azonban nincs adat, hogy a műszereket észlelésre használta volna. Összevetette a matematikai és metafizikai gondolkodást. Foglalkozott a kör kerületének mérésével, és a körnégyszögesítés problémájával is. Szorgalmazta a Juliánus naptár reformját, ez azonban csak jóval halála után, a gregorián naptár bevezetésével történt meg.

Cusanus, Nicolaus (családi nevén Cryfftz v. Krebs)
Web dokumentumok

2019.
aug. 11.
Melloni, Macedonio halálának 165. évfordulója
Parma, Itália, 1798. ápr. 11. - Portici, 1854. aug. 11.

Itáliai fizikus
Tanulmányait Pármában végezte, 1824-től szülővárosa egyetemén fizikát adott elő. 1839-ben Nápolyba hívták, ahol a Vezúv Obszervatórium igazgatójává nevezték ki. 1848-tól Porticiba vonult vissza, ahol tudományos kutatással töltötte utolsó éveit. Legnagyobb tudományos eredménye a hősugárzáshoz kapcsolódik. A hősugarak tulajdonságainak tanulmányozásához kifejlesztett egy termo-multiplikátort, azaz egy termo-oszlop és egy érzékeny galvanométer kombinációját, nem sokkal azután, hogy Thomas Johann Seebeck felfedezte a termoelektromos hatást. Elkészített egy optikai padot, amelyen elhelyezte a termo-oszlopot, a fény- és hőforrásként használt Locatelli-lámpát és Leslie-kockát és a termo-multiplikátort. A készülék, mellyel kísérletezett napjainkban is használatban van. Munkásságáért 1834-ben a Royal Society Rumford-medált adományozott neki. 1835-ben az Olasz Tudományos Akadémia levelező tagjának, 1839-ben a Royal Society külföldi tagjának választották.

Melloni, Macedonio
Web dokumentumok

2019.
aug. 10.
Mescserszkij, Ivan Vszevolodovics (Meshchersky, Meshcherskiy Ivan Vsevolodovich) születésének 160. évfordulója
Arhangelszk, Oroszország, 1859. aug. 10. - Leningrád, (ma Szentpétervár), 1935. jan. 7.

Orosz matematikus
1882-től a pétervári egyetem tudományos munkatársa volt, majd 1902-től ugyancsak Pétervárott a műszaki főiskola mechanika professzora. A változó tömegű testek dinamikáját tárgyaló, 1897-ben megjelent fő művében, majd néhány további könyvében is számos olyan feladatot oldott meg, amelynek később, a rakétatechnológia területén lett fontos alkalmazása. Eredményei nagyjelentőségűek az üstökös mozgásának tárgyalásában is. 1914-ben írott mechanika-tankönyve 26 kiadást ért meg, a 26. kiadás 1960-ban angol nyelvre fordítva is megjelent. Egy holdkrátert neveztek el róla.

Mescserszkij, Ivan Vszevolodovics (Meshchersky, Meshcherskiy Ivan Vsevolodovich)
Web dokumentumok

2019.
aug. 10.
Pohl, Robert Wichard születésének 135. évfordulója
Hamburg, Németország, 1884. aug. 10. - Göttingen, 1976. jún. 5.

Német fizikus
A heidelbergi egyetemen tanult, majd Berlinben doktorált. 1905-től 1914-ig Berlinben volt asszisztens, ekkor behívták katonai szolgálatra. A göttingeni egyetem által felajánlott professzori állást csak a háború után, 1919-ben foglalhatta el. Itt is maradt 1952-ig, emeritus professzori státuszba kerüléséig, azonban ezután is folytatta aktív tevékenységét. Már 1909-ben megmérte a röntgensugarak hullámhosszát. Göttingenben szilárdtestfizikával és kristályoptikával foglalkozott. Sikerült nagyméretű alkálihalogenid-egykristályokat növesztenie, előre tervezett hibahelyekkel. Sokat tett a természettudományos ismeretek terjesztéséért, számos eszközt és kísérletet tervezett oktatási, didaktikai célokra.

Pohl, Robert Wichard
Web dokumentumok

2019.
aug. 10.
Gerlach, Walther (Walter) halálának 40. évfordulója
Biebrich am Rhein, Németország, 1889. aug. 1. - München, 1979. aug. 10.

Német fizikus
A Tübingeni Egyetemen tanult, itt lett oktató 1916-ban. Az 1. világháborúban katonai szolgálatot teljesített. 1917-ben Göttingenben lett magántanár. 1920 és 1925 között a frankfurti egyetemen dolgozott. 1925-ben fizikaprofesszorként tért vissza Tübingenbe. 1929-től 1957-ig Münchenben volt a fizika professzora. 1945-46-ban Angliában volt internálva más német tudósokkal együtt, akikről azt feltételezték, hogy részt vettek a német atombomba fejlesztésében. Legnevezetesebb eredménye az Otto Sternnel együtt végzett, az atomok nem-homogén mágneses térben való eltérülésének vizsgálatát célzó kísérlet. 1949-1951 között a Fraunhofer Társaság alapító elnöke volt.

Gerlach, Walther (Walter)
Web dokumentumok

2019.
aug. 9.
Vigh Gyula (Vígh) születésének 130. évfordulója
Mindszent, 1889. aug. 9. - Budapest, 1958. szept. 25.

Geológus, paleontológus
A budapesti tudományegyetemen 1913-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett földtanból és őslénytanból. 1914-ben a Földtani Intézethez került, időközben helyettes igazgatói minőségben, majd a Földmérő és Talajvizsgáló Iroda főgeológusának nevezték ki. 1936-ban a debreceni tudományegyetemen magántanári képesítést nyert. Élete fő feladatául a mezozoos képződmények kutatását választotta, főleg a Dunántúli-középhegység jura- és triászkori képződményeinek kérdései foglalkoztatták. Nevéhez fűződik az úrkuti mangán- és a Bagamér környéki vasérckutatás, a veszprémi, szekszárdi, pécsi vízkérdés megoldása.

Vigh Gyula (Vígh)
Web dokumentumok

2019.
aug. 9.
Bárczi Gusztáv (Kratina) halálának 55. évfordulója
Nyitraudvarnok, 1890. szept. 13. - Budapest, 1964. aug. 9.

Orvos, gyógypedagógus
Budapesten gyógypedagógiai tanári oklevelet szerzett 1913-ban. Még ugyanattól az évtől a budapesti Siketnémák Intézetének tanára. 1921-ben megszerezte az orvosi oklevelet. Ezután orvosi gyakorlatot folytatott. Török Bélával létrehozta Budapesten a Nagyothallók Iskoláját. 1935-től a gyógypedagógiai ügyek referense a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. 1936-1937- ig. a budapesti Gyógypedagógiai Nevelő Intézetben tanított. 1942-1963-ban a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója, 1946-tól tanszékvezető tanára is. 1953-tól országgyűlési képviselő. Leírta a corticalis siketség kórképét; a hallási fogyatékosok számára ma már világszerte alkalmazott gyógyító-nevelő eljárást dolgozott ki. Az értelmi fogyatékosság problémájával foglalkozva új elméleti és gyakorlati eredményekhez jutott. E területen kifejtett munkássága különösen a Német Demokratikus Köztársaságban közismert, ahol 1958-ban személyes irányításával szervezték meg a brandenburgi imbecillisek intézetét Bárczi-Haus néven. Számos tudományos publikációja jelent meg. Az 1928-ban létrejött a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1975-ben vette fel egykori igazgatója nevét, az intézmény 2000 óta az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karaként működik.

Bárczi Gusztáv (Kratina)
Web dokumentumok

2019.
aug. 9.
Lane, Jonathan Homer születésének 200. évfordulója
Geneseo, New York, USA, 1819. aug. 9. - Washington D. C., 1880. máj. 3.

Amerikai fizikus, mérnök
1848-tól az USA Szabadalmi Hivatalánál dolgozott. 1869-től az USA Bureau of Weights and Measures nevű hivatalának, a szabványügyi hivatal elődjének egyik osztályát vezette. Fő kutatási területe a csillagok, mint gázgömbök belső egyensúlyának tanulmányozása a termodinamika alapján. Számításokat végzett a Nap hőmérsékletére (1870), és a termodinamikai egyenletek alapján a csillagok gáztömegének nyomás, hőmérséklet és sűrűség közti kapcsolatára. Az általa felírt és a svájci Robert Emden (1862-1940) által továbbfejlesztett modell a csillagfejlődés vizsgálatát alapozta meg. Nevét a Lane-Emden egyenleten kívül a 4770.sz. kisbolygó és egy holdkráter is őrzi. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2019.
aug. 9.
Frankland, Edward, Sir halálának 120. évfordulója
Churchtown, Lancashire, Anglia, 1825. jan. 18. - Golaa, Norvégia, 1899. aug. 9.

Angol vegyész
Gyógyszerésztanoncként tanulta meg a kémiai kísérletezést. Később a Marburgi Egyetem laboratóriumaiban tanult, itt doktorált (Ph.D.) 1849-ben. A manchesteri Owens College első kémiaprofesszora lett 1851-ben, majd 1863-ban, Michael Faradayt követve, a londoni Royal Institution of Great Britain kémiaprofesszora lett. 1865-ben kezdte meg húszéves tevékenységét a Királyi Bányászati Iskolában. Az 1850 táján elinduló kutatások vezették el ahhoz a felismeréshez, hogy valamely elem egy atomja egy másik elem atomjai közül csak korlátozott számúval képes vegyülni. 1852-ben megalkotta a vegyértékfogalmat, a modern szerkezeti kémia alapfogalmát. 1868-ban a folyók szennyeződésével foglalkozó második királyi bizottság tagjává nevezték ki, hatalmas mennyiségű információt tárt fel a folyók szennyezettségével és a víz tisztításával kapcsolatban. 1868-ban Joseph Norman Lockyerrel működött együtt azokban a vizsgálatokban, amelyek nyomán Lockyer felfedezte a héliumot a Nap atmoszférájában.

Frankland, Edward, Sir
Web dokumentumok

2019.
aug. 9.
Powell, Cecil Frank halálának 50. évfordulója
Tonbridge, Kent, Anglia, 1903. dec. 5. - Milánó, Olaszország, 1969. aug. 9.

Angol fizikus, Nobel-díjas
Cambridge-ben tanult, majd a Bristol University professzora lett. Giuseppe Occhialini olasz fizikussal működött együtt és kiadták Nuclear Physics in Photographs 1947. Az elemi részek detektálására alkalmas fényképezési eljárást fejlesztett ki, és ennek segítségével felfedezte a magerőket közvetítő - a Yukawa által megjósolt - pionokat. 1950-ben Nobel-díjat kapott a magfolyamatok tanulmányozásánál alkalmazott fényképészeti eljárás továbbfejlesztéséért és a mezonokkal kapcsolatos felfedezéseiért, amelyeket ezzel a módszerrel tett.

Powell, Cecil Frank
Web dokumentumok

2019.
aug. 8.
Bugár-Mészáros Károly halálának 30. évfordulója
Budapest, 1900. nov. 3. - Budapest, 1989. aug. 8.

Orvos, egyetemi tanár
Az önálló magyar érbelgyógyászat megteremtője. Tanulmányait a budapesti tudományegyetem orvosi karán végezte. 1924-38 között a budapesti egyetem belklinikáján volt tanársegéd. 1936-tól a MABI (Magánalkalmazottak Biztosító Intézete) osztályvezető főorvosa, 1938-tól a Fővárosi Szeretetotthonok Kórháza, a mai Erzsébet kórház belgyógyász főorvosa, törvényszéki szakértő, 1950-től a Fővárosi István Kórház főorvosa volt. Speciális műszerekkel érvizsgáló laboratóriumot rendezett be, az MTA által támogatott kutatásai és a kórházi érbetegek szakszerű ellátása céljából. Számos magyar és idegen nyelvű közleménye, ill. könyve jelent meg az angiológia témakörben. Több tudományos társaságnak vezetőségi tagja volt. Tiszteletére a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Bugár-Mészáros Károly Emlékérmet alapított.

Bugár-Mészáros Károly
Web dokumentumok

2019.
aug. 8.
Lynen, Feodor Felix Konrad halálának 40. évfordulója
München, Németország, 1911. ápr. 6. - München, 1979. aug. 8.

Német biokémikus, Nobel-díjas
A Müncheni Egyetemen tanult. Több évig dolgozott a kémiai tanszéken 1942-47-ig, majd kinevezték egyetemi tanárrá. Münchenben az élő sejt intermedier anyagcseréjével foglalkozott; kimutatta a szteroidok és a zsírsavak bioszintéziséhez vezető reakcióláncok első lépését: a koenzim-A acetilezését. 1954-ben a müncheni Max Planck Sejtkémiai Intézet igazgatója lett. A koleszterin- és a zsírsavanyagcsere mechanizmusának és szabályozásának fölfedezéséért Konrad Bloch-hal megosztva 1964-ben orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

Lynen, Feodor Felix Konrad
Web dokumentumok

2019.
aug. 7.
Széll Kálmán születésének 135. évfordulója
Vasújváros, 1884. aug. 7. - Budapest, 1952. jan. 9.

Fizikus
Egyetemi tanulmányait a kolozsvári és a müncheni egyetemen végezte, 1908-ban kapott középiskolai tanári oklevelet. Kutatómunkáját két és fél évtizedes gimnáziumi tevékenysége közben is rendszeresen folytatta. 1939-ben nyilvános rendkívüli tanárnak nevezték ki a debreceni egyetemre. 1940-től 1952-ig a szegedi tudományegyetem elméleti fizikai tanszékének volt a vezetője. Tudományos munkássága az elméleti fizika területére esik, éspedig főként a statisztikus mechanikára és annak alkalmazásaira.

Széll Kálmán
Web dokumentumok

2019.
aug. 7.
Várallyay György, id. halálának 65. évfordulója
Kisgeresd, 1900. jan. 1. - Mosonmagyaróvár, 1954. aug. 7.

Vegyész, agrokémikus
1928-1930-ig az Országos Chemiai Intézet Talajtani Osztályán dolgozott, ahol a 'Sigmond-iskola tagjaként korszerű agrokémiai ismereteket szerzett. Innen került a Soproni, majd a Debreceni Vegykísérleti Állomás Laboratóriuma élére. 1936-ban Mosonmagyaróvárott az Országos Növénytermesztési Kísérleti Intézetnek lett munkatársa, majd vezetője. A talaj ún. könnyen oldható ("felvehető") tápanyagtartalmának vizsgálata, egész életművében központi helyet foglalt el és vezérfonalként húzódott végig. Meghatározó szerepe volt trágyázási szaktanácsadási rendszerek tudományos alapjainak kidolgozása. Eredményesen harcolt a savasságot tompító, a talajsavanyodást megelőző vagy mérséklő meszezés országos akcióvá fejlesztéséért és állami támogatásáért. A több ismétléses kisparcellás szabadföldi kísérletek, ill. kísérletsorozatok beállításával hazánkban ő honosította meg a szabadföldi trágyázási kísérletek modern, ma is alkalmazott módszertanát. (Szabóné Kele Gabriella)

Várallyay György, id.
Web dokumentumok

2019.
aug. 7.
Hove, Martin van den (Hortensius, Martinus, Maarten) halálának 380. évfordulója
Delft, Hollandia, 1605. - Leiden, 1639. aug. 7.

Holland matematikus, csillagász
Snellius és Isaac Beckmann tanítványa volt Leidenben. Majd a már idős Lansberge mellett dolgozott. 1634-től az amszterdami Atheneum-ban matematikát, majd optikát és a tengerészeti helymeghatározást oktatott, 1635-ben professzorként. Tagja volt annak a németalföldi bizottságnak, amely vizsgálta Galilei módszerét a földrajzi hosszúság mérésére. Kidolgozta a bolygók látszó átmérőjének távcsővel való meghatározási módszerét. Kiterjedt levelezést folytatott kora elismert tudósaival: Descartes-tal, Mersenne-nel, Galileivel, Huygens-szel. 1639-ben meghívták a leideni egyetem professzori tanszékére, de röviddel ezután meghalt. A Kopernikuszi bolygórendszer híve és terjesztője volt ("kálvinista Kopernikusz"-nak is nevezték), és hevesen támadta Tycho Brahe modelljét (1630). Nevét ma a Holdon a Hortensius-kráter örökíti meg. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2019.
aug. 7.
Jacquard, Joseph-Marie halálának 185. évfordulója
Lyon, 1752. júl. 7. - Rhône, 1834. aug. 7.

Francia feltaláló
Egy helyi, saját műhellyel rendelkező takács fiaként beleszületett a textiliparba, sőt, anyja is szövőasszonyként dolgozott egy selyemmanufaktúrában. Szülei halála után a műhelyt örökölve a mintaszövéstechnikájának mechanikussá tételébe ölte minden energiáját és pénzét. Az 1800-as évek elején megszületett a lyukkártyásvezérlésű szövőszék, ami a Vaucanson-féle mintaszövőszék továbbfejlesztése volt. A lyukkártya vezérlést később több számítógépnél is alkalmazzák. Napjainkban többek között a Wuppertali Történeti Múzeumban lehet eredeti Jacquard szövőszéket megtekinteni.

Jacquard, Joseph-Marie
Web dokumentumok

2019.
aug. 7.
Slipher, Earl Carl halálának 55. évfordulója
Mulberry, Indiana, USA, 1883. márc. 25. - Flagstaff, Arizona, 1964. aug. 7.

Amerikai csillagász
A nagyhírű Vesto Melvin Slipher testvére. 1908-tól 1961-ig a Lowell Obszervatóriumban (Flagstaff, Arizona) dolgozott, amelyet 1916 és 1954 között testvére irányított. Earl Carl Slipher a Lowell Obszervatórium ügyvezető igazgatója volt 1957 januárjától 1958 szeptemberéig. Bolygókutató, legjelentősebb munkáját a Mars bolygó vizsgálatával érte el. A Photographic History of Mars, (1905-1961) az űrkutatás előtti korszak Mars megfigyeléseinek fontos összefoglalása. Nevét, testvérével közösen a Slipher-holdkráter és az 1766 sz. Slipher kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Slipher, Earl Carl
Web dokumentumok

2019.
aug. 7.
Brillouin, Léon Nicolas születésének 130. évfordulója
Sèvres, Seine-et-Oise, Franciaország , 1889. aug. 7. - New York, USA, 1969. okt. 4.

Francia elméleti fizikus
Akárcsak édesapja, Marcel Brillouin annak idején, ő is az Ecole Normale Superieure-nek lett kiváló hallgatója Párizsban. Utána egy évig Sommerfeldnél tanult Münchenben. A háború után Párizsban doktorált. Itt Jean-Baptiste Perrin és Paul Langevin mellett kutatott, vizsgálta például a fény frekvenciaeltolódását, miközben ultrahang hullámokon szóródik valamilyen közegben (Brillouin szórás). 1928-ban, az akkor létrehozott Henri Poincaré Intézetben elnyerte az elméleti fizikai tanszéket. Itt a fémes kristályokban terjedő elektronhullámok leírásához vezette be a Fermi felület szemléletes tárgyalására kiválóan alkalmas Brillouin-zónákat, a kvantummechanikai perturbáció számításhoz pedig Wigner Jenőtől függetlenül a ma már kettőjükről elnevezett formulát. 1932-ben lett a College de France professzora. A második világháborút az Egyesült Államokban vészelte át, ahol a radarkutatásba kapcsolódott be New Yorkban, a Columbia Egyetemen. A háború után rövid időre hazalátogatott, majd visszatért és 1949-ben felvette az amerikai állampolgárságot. Amerikában több nagyhírű egyetemnek és kutató intézetnek (Harvard, IBM) lett professzora ill. kutatója. Önállóan szeretett dolgozni, több mint 200 tudományos publikációnak és csaknem 20 szakkönyvnek ő az egyedüli szerzője. (Dr. Radnai Gyula)

Brillouin, Léon Nicolas
Web dokumentumok

2019.
aug. 6.
Csiby Lőrinc születésének 170. évfordulója
Ditró, 1849. aug. 6. - Selmecbánya, 1903. márc. 23.

Erdőmérnök, főiskolai tanár
1874-ben lépett állami szolgálatba a besztercebányai királyi Jószágigazgatóságnál, de dolgozott erdőbecslőként, erdőrendezőként és erdőmesterként Pozsonyban, Horvátországban, Lugoson és Orsován is. 1895-től a selmeci akadémia erdőhasználati tanszékének tanára, majd vezetője. Ő vetette meg alapját az akadémiai gyümölcsfaiskolának, közreműködött az Erdészeti Műszótár szerkesztésében, s jelentős volt vízépítészeti munkássága is. Tanulmányai jelentek meg az Erdészeti Lapokban. Találmányai a gyakorlati geodéziai feladatok megkönnyítését szolgáló kisebb jelentőségű ötletek megvalósításai. Az elsők között alkalmazta nálunk a fotogrammetriát erdőgazdasági téren.

Csiby Lőrinc
Web dokumentumok

2019.
aug. 6.
Stefán Mihály halálának 10. évfordulója
Bódvaszilas, 1932. júl. 8. - Budapest, 2009. aug. 6.

Kohómérnök, gépészmérnök
1954-ben a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen kohómérnöki oklevelet szerzett. 1959-1962-ig aspiráns volt, 1962-ben Moszkvában szerzett kandidátusi fokozatot. 1962-1964-ig a Csepel Fémmű kutatási osztályvezetője, 1964-1975-ig igazgatója, 1975-1983-ig a Csepel Vas- és Fémművek műszaki igazgatója. 1986-1990-ig az Ipari Technológiai Intézet igazgatója volt. Fémfizikával, anyagtudománnyal és finomkohászati kutatásokkal, elsősorban különleges fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságú anyagok makro- és mikroszerkezetének vizsgálatával foglalkozott. Elméletileg megalapozta az oxigénmentes, nagy villamosvezető képességű rézhuzal ipari gyártását. 1976-tól az MTA levelező tagja volt.

Stefán Mihály
Web dokumentumok

2019.
aug. 6.
Lamont, Johann von (John) halálának 140. évfordulója
Braemar, Skócia, 1805. dec. 13. - München, Németország, 1879. aug. 6.

Skót születésű, német jezsuita csillagász, geofizikus
Középiskolai tanulmányait szülőföldjén végezte, 1817-ben a regensburgi St. James skót kolostorban tanult matematikát és csillagászatot. A München melletti Bogenhausen-i csillagvizsgálóba asszisztensként került, majd 1835-től 1879-ig annak igazgatója volt. Részletes számításokat végzett a Szaturnusz, majd az Uránusz holdjainak, valamint a Halley-üstökösnek mozgásáról. Fő munkaterülete a földmágneses mérés volt. Felismerte a Föld mágneses terének 10 éves hullámzását, amelyet 1850-ben sikerült párhuzamba állítania a Nap tevékenységi periódusával. A földmágneses tér elemzésére nagy pontosságú mágneses felméréseket végzett Németországban, Franciaországban, Dániában és Spanyolországban. Nagy érzékenységű magnetométert és más műszereket szerkesztett. 1852-ben a müncheni egyetem professzora volt. A bajor királytól nemességet kapott, a bajor Tudományos Akadémia, és a londoni Royal Society tagjává választotta, nevét egy hold- és egy Mars-kráter őrzi. (Bartha Lajos)

Lamont, Johann von (John)
Web dokumentumok

2019.
aug. 5.
Augustini Sámuel, ab Hortis születésének 290. évfordulója
Nagylomnic, 1729. aug. 5. - Szepesszombathely, 1792. aug. 5.

Természettudós
1746-tól Eperjesen jogot, majd teológiát végzett. 1754-től a wittenbergi, utána a berlini egyetemen folytatta tanulmányait. 1757-ben hazatért. 1758-1792 között a Késmárkon a számtan és a bölcselet alapelemeit oktatta, és a líceum igazgató helyettese volt. 1761-1792 között evangélikus lelkipásztor Szepesszombaton. Geológiai cikkei a bécsi Anzeigen II-V. köteteiben jelentek meg 1772-75-ben. Nagy ásványgyűjteménye volt. Megírta a Poprád folyó völgyének topográfiai leírását. A magyarországi cigánykutatás egyik úttörője volt.

Web dokumentumok

2019.
aug. 5.
Homor István születésének 170. évfordulója
Pásztó, 1849. aug. 5. - Szeged, 1934. febr. 14.

Természettan- és mennyiségtantanár
Egerben járt középiskolába, majd a budapesti egyetemen többek között Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Than Károly, Petzval Ottó előadásait hallgatta. 1873-ban tanári oklevelet szerzett természettanból és mennyiségtanból. Kezdettől fogva a szegedi állami főreáliskolában (a későbbi Baross Gábor reálgimnáziumban) működött, mint a természettan és mennyiségtan tanára, de emellett vegytant, géptant és könyvelést is tanított. Gazdagon felszerelt fizikai szertárat és szaktantermet hozott létre. Egy volt tanítványa értesítette levélben Röntgen felfedezéséről 1895 Karácsonyán, és ő már 1896 január 18-án előállította az X-sugarakat a főreál fizikai szertárában. Egy átvilágított kézről készített fényképe, amely az iskola 1896. évi értesítőjében is megjelent, azóta is szerepel Szegeden, természettudományi kiállításokon. A millenniumi ünnepségekre készülve megírta az iskola történetét. Ernő fiából is fizikatanárt nevelt, ő azonban sajnos elesett az első világháborúban. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2019.
aug. 5.
Tötössy Béla (Tőtössy, Töttössy) születésének 165. évfordulója
Billéd, 1854. aug. 5. - Budapest, 1923. szept. 2.

Matematikus, műegyetemi tanár
A zürichi műegyetemen végezte tanulmányait és kezdetben ott is működött. 1882-től a budapesti műegyetemen a matematika repetítora. A műegyetemen a magántanári képesítés megszerzése után 1889-ben az ábrázoló geometria ny. rk., 1893-ban ny. r. tanárává nevezték ki. 1899-ben a kolozsvári egy. tb. bölcsészdoktori címmel tüntette ki. Kürschák Józseffel és Réthy Mórral együtt sajtó alá rendezte Bolyai Farkas Tentamenjét és annak függelékét, Bolyai János Appendix c. művének második kiadását. 1899-től az MTA tagja. 1896-tól a Műegyetemi Zenekart vezette és közel két évtizedig ő volt a karmestere.

Tötössy Béla (Tőtössy, Töttössy)
Web dokumentumok

2019.
aug. 5.
Vásárhelyi Boldizsár születésének 120. évfordulója
Csombord, 1899. aug. 5. - Budapest, 1963. aug. 7.

Mérnök, műegyetemi tanár
A korszerű útépítés hazai úttörője. 1922-ben szerzett mérnöki oklevelet. A műegyetem vasútépítési és közlekedési tanszékén volt tanársegéd (1923-1934), majd a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztériumban teljesített szolgálatot. Közben 1928-ban közgazdasági mérnöki és közgazdasági doktori oklevelet, majd 1942-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. 1946-tól haláláig a Műszaki Egyetem út- és vasútépítési és közlekedésügyi tanszékének tanára. Szakirodalmi tevékenysége igen jelentős. Főszerkesztője volt a Magyar Közlekedés, a Mély- és Vízépítés c. folyóiratoknak.

Vásárhelyi Boldizsár
Web dokumentumok

2019.
aug. 4.
Lehmann, Johann Gottlob születésének 300. évfordulója
Langenhennersdorf, Németország, 1719. aug. 4. - Szentpétervár, Oroszország, 1767. jan. 22.

Német mineralógus, geológus
A sztratigráfia tudományának egyik megalapítója. 1741-ben a wittenbergi egyetemen végzett orvosdoktorként, 1750-től Berlinben dolgozott. II. Frigyes porosz király nevében a Harz-hegység bányáit látogatta. 1754-ben a Királyi Tudományos Akadémia tagja lett. 1756-tól Sziléziában tanult bányászatot. Az első geológusok egyike volt. A kőzetrétegek, az azokban található üledékek és fosszíliák vizsgálatával megkísérelte leírni a Harz-hegység történetét. 1761-ben a szentpétervári akadémia meghívására a kémia professzora lett, utazásai során az Ural hegységben új ásványt is felfedezett. (Piriti János)

Lehmann, Johann Gottlob
Web dokumentumok

2019.
aug. 4.
Hesse, Ludwig Otto halálának 145. évfordulója
Königsberg, Poroszország, 1811. ápr. 22. - München, Németország, 1874. aug. 4.

Német matematikus
A königsbergi egyetemen tanult, majd néhány évi középiskolai tanárság után itt szerzett doktorátust Jacobi irányítása mellett. 1841 és 1855 között a königsbergi egyetemen oktatott, 1855-től 1868-ig pedig Heidelbergben. Innen Münchenbe távozott, ahol haláláig oktatott. Legjelentősebb eredményeit az algebrai függvények, az analitikus geometria és a projektív geometria területén érte el. Eredményei a matematika számos más területére is termékenyítőleg hatottak. Nevét viseli a Hesse-féle mátrix, a Hesse féle normálalak, a Hesse féle normálegyenlet. Számos tudományos társaság tagja volt.

Hesse, Ludwig Otto
Web dokumentumok

2019.
aug. 4.
Venn, John születésének 185. évfordulója
Hull, Anglia, 1834. aug. 4. - Cambridge, 1923. ápr. 4.

Angol matematikus, logikus
1853-ban kezdte egyetemi tanulmányait Cambridge-ben. A második évben derült ki matematikai tehetsége, mikor hatodik lett a matematikai díjazottak közt. 1859-ben, diplomája megszerzése után két évvel pappá szentelték. S ezután Cheshunt-ban, Hertfordshire-ben majd Mortlake-ben teljesített szolgálatot. 1862-ben visszatért Camebridge-be, ahol egyetemi tanári állást kapott, s többek közt logikát tanított. Venn kiterjesztette Boole logikáját, és leginkább grafikus ábrázolási módjáról ismert. 1883-ban Venn-t a Royal Society tagjává választották. Közben érdeklődése a történelem felé fordult.

Venn, John
Web dokumentumok

2019.
aug. 3.
Orowan Egon (Orován) halálának 30. évfordulója
Budapest, 1902. aug. 2. - Boston, USA, 1989. aug. 3. [4.]

Magyar születésű amerikai fizikus, metallurgus
1920 és 1922 között a Bécsi Egyetemen tanult fizikát, kémiát, matematikát és csillagászatot. 1928-ban a Berlini Műszaki Egyetemen folytatott mechanikai és elektromos mérnöki tanulmányokat, de hamarosan a fizika felé fordult és a kristályok töréséről írt doktorátust 1932-ben. 1936-tól a Tungsram Kutató Laboratóriumában alkalmazta őt Bródy Imre. 1937-ben a Birmingham-i egyetemen kezdett el dolgozni Rudolf Peierls-szel az anyagfáradás elméletén. 1939-ben a Cambridge-i Egyetemen dolgozott: továbbfejlesztette a diszlokáció-elméletét. Ma ezen záródó diszlokációkat Orowan-hurkoknak nevezik. Cambridge-ben William Lawrence Bragg felkeltette az érdeklődését a röntgendifrakciós kutatások iránt. A háború alatt a lőszertermelés problémáin is dolgozott. 1950-ben Richard Soderberg meghívására az MIT (Massachusetts Institute of Technology) mechanikai mérnöki tanszékéhez csatlakozott. A fémfizika, a fémek képlékeny alakváltozásának világszerte ismert szakértője, de ezenkívül foglalkozott geofizikával, orvosi fizikával és számos más tudományterülettel is.

Orowan Egon (Orován)
Web dokumentumok

2019.
aug. 3.
Major Máté születésének 115. évfordulója
Baja, 1904. aug. 3. - Budapest, 1986. ápr. 14.

Építész, egyetemi tanár
A budapesti Királyi József Műegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. 1927-1936 között magántervezői irodákban, ill. önálló tervezőként dolgozott. 1932-38-ban a CIAM magyar szekciójának tagja, 1933-1937 között a Szocialista Képzőművészek Csoportjának titkára. 1946-47-ben Országos Építésügyi Kormánybiztos, majd 1949-ig az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium főosztályvezetője. 1948-ban tervei szerint épült egy lakótelep Tatabányán. 1948-tól tanított a Műegyetemen, 1949-71-ben az építéstörténeti tanszék vezetője, 1974-ig az Építéstörténeti és Elméleti Intézet igazgatója. Jelentős szerepe volt az 50-es évekbeli és későbbi építészetelméleti vitákban. Több építészeti folyóiratot szerkesztett. 1960-ban Ybl-díjat, 1977-ben Herder-díjat kapott. 1949-től az MTA tagja.

Major Máté
Web dokumentumok

2019.
aug. 3.
Nielsen, Jakob halálának 60. évfordulója
Mjels, Als szigete, Németország (ma Dánia), 1890. okt. 15. - Helsingör, 1959. aug. 3.

Dán matematikus
A Kiel-i egyetemen szerzett doktorátust 1913-ban. Az 1. világháborúban a német tengerészetnél szolgált. 1920-ban rövid ideig a Breslau-i (ma Wroclaw, Lengyelország) műszaki egyetemen tanított. Szülőfaluját az 1. világháborút lezáró békeszerződés Dániához csatolta. Nielsen a dán állampolgárságot választotta, 1921-től a koppenhágai állatorvosi egyetemen, majd 1925-től a koppenhágai műszaki egyetemen tanított. 1951-től 1955-ig, nyugalombavonulásáig Harald Bohr utódjaként a koppenhágai egyetem matematikaprofesszora volt. 1952-től 1959-ig az UNESCO Végrehajtó Tanácsának tagjaként aktív tevékenységet fejtett ki. Legfontosabb eredményeit a csoportelmélet és a felületek topológiájának elmélete területén érte el. Nevét viseli a Nielsen-Schreier-tétel, Nielsen-Thurston osztályozás és a Nielsen-, vagy más néven Fenchel-Nielsen-elmélet.

Nielsen, Jakob
Web dokumentumok

2019.
aug. 3.
Kac, Mark születésének 105. évfordulója
Krzemieniec, Lengyelország, Orosz Birodalom, 1914. aug. 3. - California, USA, 1984. okt. 26.

Lengyel-amerikai matematikus
Lengyelországnak akkor Oroszországhoz tartozó területén született. A Lvov-i egyetemen szerzett doktorátust Steinhaus tanítványaként, majd Lvov-ban egy biztosítótársaságnál dolgozott. 1938-ban a Johns Hopkins egyetemre kapott egy egyéves ösztöndíjat. A világháború kitörése miatt nem tért vissza Európába. 1939-től 1961-ig a Cornell egyetemen, majd további 20 éven keresztül New Yorkban a Rockefeller egyetemen tanított. Pályafutása további részét a University of Southern California professzoraként töltötte. Tevékenységének fő területe a valószínűségszámítás és a statisztikai fizika volt. Erdős Pállal való együttműködése során bevezették a számelméletbe a valószínűségszámítási módszereket. Nevéhez fűződik a Feynman-Kac formula és az Erdős-Kac tétel.

Kac, Mark
Web dokumentumok

2019.
aug. 2.
Rex Ferenc halálának 60. évfordulója
Debrecen, 1886. márc. 17. - Debrecen, 1959. aug. 2. [20.]

Gyógyszerész, szakíró, lapszerkesztő
Az első debreceni gyógyszeripari és gyógyáru-nagykereskedők egyike. Gyógyszerész gyakornok volt Debrecenben, a budapesti egyetemen 1908-ban gyógyszerész, 1914-ben gyógyszerész doktori oklevelet szerzett. 1912-ben Debrecenben Hatvani Pharmakochemiai Laboratórium néven gyógyszerészeti kisüzemet rendezett be. Ebből fejlődött ki a Dr. Rex Chemia Gyár és Gyógyszerésznagykereskedés. Budapesten külön telepet létesített. Mintegy 80 szabadalma volt. A 2. világháború után mindkét gyárát a Hajdúsági Gyógyszergyárba olvasztották be (1995-ben a TEVA vette meg, s ma ezen a néven szerepel). Szerkesztette az 1930-tól megjelenő debreceni Orvosok és Gyógyszerészek Lapját.

Web dokumentumok

2019.
aug. 2.
Kanitz Fülöp Félix (Kanitz, Felix Philipp) születésének 190. évfordulója
Pest, 1829. aug. 2. - Bécs, Ausztria, 1904. jan. 5.

Magyar születésű osztrák művészettörténész, térképész, régész, etnográfus
Pesten született jómódú zsidó kereskedő családba, de fiatalon árvaságra jutott. 14 éves korában kezdett dolgozni, jó kézügyességének köszönhetően vésnök gyakornok lett. 1847-től a Bécsi Egyetemen tanult műtörténetet és Singer Eduárd litográfiai intézetében dolgozott. 1855-ben Drezdába költözött. Rajzolótehetségének és képzettségének köszönhetően újságok tudósításaihoz készített illusztrációkat. 1858-ban Montenegróba, majd 1859-ben Szerbiába utazott, járt továbbá Albániában és Bosznia-Hercegovinában is. Komoly néprajzi értékkel bíró tudósításai és illusztrációi a Globusban és a Mittheilungen der k. k. geogr. Gesellschaft folyóiratban jelentek meg. Délkelet-Európát feltáró munkásságának eredményeként a Balkán Kolumbusza névvel illeték. (Pintér Endre)

Kanitz Fülöp Félix (Kanitz, Felix Philipp)
Web dokumentumok

2019.
aug. 1.
Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de születésének 275. évfordulója
Bazentin-le-Petit, Picardie, Franciaország, 1744. aug. 1. - Párizs, 1829. dec. 18.

Francia zoológus, botanikus, természettudós
1778-ban publikált egy művet Franciaország növényvilágáról, amihez tartozott egy kettős választású határozókulcs is. Kidolgozott egy tervezetet a francia Természetrajzi Múzeum létrehozására és működtetésére. A francia forradalom idején létrehozott Természetrajzi Múzeumba került. Itt a gerinctelenek osztályozásával foglalkozott. A gerinctelenek több rendszertani kategóriáját ő állította fel. Foglalkozott a Párizs környéki medencék ősmaradványaival is. 1815 és 1822 között megírta a gerinctelenek hét kötetes természetrajzát. Főleg őslénytani vizsgálódásai során már az 1800-as évek elején rájött, hogy az élőlények nem változatlanok, hanem az idők folyamán átalakulnak (transzformálódnak) a környezet által rájuk erőltetett kényszerek hatására. 1809-ben jelentette meg "Philosophie zoologique" című munkáját, amelyben az élőlények tudományának elnevezésére ő is javasolta a "biológia" szót, és ebben a munkájában kifejtette felfogását az élőlények átalakulásairól. Ez lényegében az evolúció egy korai elmélete volt, ami később lamarckizmus néven vált ismertté.

Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de
Web dokumentumok

2019.
aug. 1.
Abelson, Philip Hauge halálának 15. évfordulója
Tacoma, Washington, USA, 1913. ápr. 27. - Bethesda, Maryland, 2004. aug. 1.

Amerikai fizikus, kémikus
1939-1941-ig a washingtoni Carnegie Intézet földmágnesség osztályán fizikusként dolgozott. 1940-ben Edwin McMillannel együtt felfedezte az első transzurán elemet, a neptuniumot. A 2. világháború alatt a haditengerészet kutatólaboratóriumában (Naval Research Laboratory) dolgozott. Az urán 235-ös és 238-as izotópjának szétválasztására kidolgozott, termodiffúzión alapuló módszerével jelentősen hozzájárult a Manhattan projekt sikeréhez. A háború utáni munkájával megalapozta az atomenergiával meghajtott tengeralattjárók építésének amerikai programját. 1946-ban visszatért a Carnegie Intézetbe. 1953-1971-ig az intézet geofizikai laboratóriumának az igazgatója, 1971-től 1978-ig a Carnegie Intézet elnöke volt. 1962-től 1984-ig a Science folyóiratnak volt a szerkesztője.

Abelson, Philip Hauge
Web dokumentumok

2019.
aug. 1.
Charpak, Georges születésének 95. évfordulója
Dabrovica, Lengyelország, 1924. aug. 1. - Párizs, Franciaország, 2010. szept. 29.

Lengyel születésű francia fizikus, Nobel-díjas
Szüleivel együtt gyermekként érkezett Franciaországba. A második világháború idején bekapcsolódott a francia ellenállási mozgalomba. A dachaui koncentrációs táborba deportálták, a tábor 1945-ös felszabadításáig. A háború után, 1946-ban vette fel a francia állampolgárságot. 1948-ban szerzett mérnöki diplomát, majd a Centre National de la Recherche Scientifique-ben (CNRS) kapott kutatói állást, és a Collège de France-ban Frédéric Joliot-Curie laboratóriumában dolgozott. Itt szerezte meg 1954-ben a Ph.D. fokozatot. 1959-től dolgozott a CERN-ben, itt különböző kísérletekben vett részt, elsősorban részecskedetektorok fejlesztésével foglalkozott. 1968-ban kifejlesztett egy gázzal töltött, úgynevezett sokszálas proporcionális kamrát. Ezzel az addig használt eszközökhöz (ködkamra, buborékkamra) képest azonos idő alatt nagyságrendekkel több részecskét lehetett azonosítani. 1980-ban a CERN-ben végzett munkája mellett a párizsi École supérieure de physique et de chimie industrielles (ESPCI) professzora is volt. Charpak 1992-ben kapta meg a fizikai Nobel-díjat a részecskedetektorok, elsősorban a sokszálas proporcionális kamra kidolgozásáért és továbbfejlesztéséért. 1991-ben vonult nyugalomba a CERN-ből, de továbbra is aktív maradt, többek között a detektorok orvosi, gyógyászati alkalmazásával foglalkozott.

Charpak, Georges
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  NEW >  História - Tudósnaptár Copyright info