História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2018.
jún. 18.
Csajághy Gábor születésének 115. évfordulója
Balatonfüred, 1903. jún. 18. - Budapest, 1972. júl. 23.

Vegyészmérnök
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte. Vegyi üzemekben dolgozott, majd 1935-ben a Földtani Intézethez került. 1943-tól az intézet vegyi laboratóriumát vezette, kiváló elemző vegyészként vált ismertté. Legfőbb munkaterülete a vízkémia volt. Rendszeresen elemezte hazai gyógyvizeink összetételét. Bevezette a peloidok fizikai és kémiai vizsgálatának módszerét, s a magyar gyógyiszapok minősítésével alapvető jelentőségű munkát végzett. Kőzetanalitikai munkássága is kiemelkedő jelentőségű volt.

Csajághy Gábor
Web dokumentumok

2018.
jún. 18.
Karle, Jerome születésének 100. évfordulója
New York, USA, 1918. jún. 18. - Annadale, Virginia, 2013. jún. 6.

Amerikai fizikus, Nobel-díjas
A New York-i City College-ban tanult matematikát és fizikát, majd a Harvardon biológiát. 1940-től a Michigan Egyetem kémiai tanszékére került, 1943-ban a chicagoi egyetemen részt vett a Manhattan Programban, 1944-ben doktorált. 1946-ban a washingtoni Naval Research Laboratóriumba került, ahol elektrondiffrakciós analízissel foglalkozott. Jelentős elméleti munkássága is a kristályszerkezet leírására vonatkozóan. 1985-ben Hauptmannal megosztva kémiai Nobel-díjat kapott "a kristályszerkezet meghatározása direkt módszerének kifejlesztéséhez történt kiemelkedő hozzájárulásukért". (Piriti János)

Karle, Jerome
Web dokumentumok

2018.
jún. 17.
Unger Emil születésének 135. évfordulója
Budapest, 1883. jún. 17. - Budapest, 1945. febr. 28.

Zoológus, hidrobiológus
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1919-ben doktorált, de már 1908-tól mint halászati biológus működött a Halélettani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomáson, 1919-től igazgatója volt. A halak biológiáját, életmódját, rendszertanát és elterjedését tanulmányozta. Foglalkozott az édesvizek tanulmányozásával is. 1924-től 1943-ig "Halászat" című lapot szerkesztette. Haltenyésztésből magántanári képesítést szerzett. A főváros ostromakor szovjet bombatámadás következtében szerzett sebesülésébe halt bele. Herman Ottó és Vutskits György után ő volt a magyar ichtyológia legkiválóbb képviselője. Számos népszerűsítő tanulmánya mellett értékes halászati vonatkozású összefoglaló művet írt. Ő írta az első magyar halhatározót.

Unger Emil
Web dokumentumok

2018.
jún. 17.
Grastyán Endre halálának 30. évfordulója
Őriszentpéter, 1924. febr. 25. - Pécs, 1988. jún. 17.

Orvos, idegfiziológus, egyetemi tanár
1950-ben szerezte meg orvosi oklevelét a pécsi orvosi karon, 1950-től a pécsi élettani intézet munkatársa. Az 1950-es években jelentős eredményeket ért el az elektrofiziológiában, a magatartás-kutatás területén. A hippocampus működésével foglakozó munkássága úttörő jelentőségű. 1964-ben az USA-ban ösztöndíjas, majd ugyanebben az évben a hallei Leopoldina Német Természettudományi Akadémia tagja lett. Az 1970-es években a játék neurobiológiai összetevőivel foglalkozott, erről írta akadémiai székfoglalóját. 1982-től az MTA tagja. Több hazai és külföldi társaság tagja, számos szakmai kitüntetés tulajdonosa.

Grastyán Endre
Web dokumentumok

2018.
jún. 17.
Kohlrausch, Karl Wilhelm Friedrich ("Fritz") halálának 65. évfordulója
Gstettenhof, Ausztria, 1884. júl. 6. - Graz, 1953. jún. 17.

Osztrák fizikus
Rudolf Kohlrausch unokája, apja Otto Kohlrausch agrárkémikus. 1907-ben doktorált Bécsben a radioaktív bomlás statisztikus leírásával. Franz Exner asszisztense volt, majd 1811-ben habilitált. 1820-tól a grazi Műszaki Főiskola tanára, később rektora is volt. 1912-ben Egon Schweidlerrel alfa-részecskék számlálására alkalmas detektort épített, később közeli barátjával, Erwin Schrödingerrel a gamma-sugárzás által kiváltott szekunder sugárzást tanulmányozták. Ezeken kívül a Raman-effektus kísérleti kutatásában ért el jelentős eredményeket. (Piriti János)

Kohlrausch, Karl Wilhelm Friedrich (
Web dokumentumok

2018.
jún. 17.
Escher, Maurits Cornelius születésének 120. évfordulója
Leeuwarden, Hollandia, 1898. jún. 17. - Hilversum, Hollandia, 1972. márc. 27.

Holland grafikus
Arnhemben tanult, majd a haarlemi Építészeti és Iparművészeti Iskolába került. Itt figyelt föl rá a fiatal tanár, Samuel Jessurun de Mesquita, akinek a kedvéért Escher grafikai stúdiumokba kezdett. Bár nem részesült magas szintű matematikai képzésben, a geometriai és matematikai problémák vizuális megjelenítése mindig fontos volt számára. Már diákkorában foglakoztatták a szimmetriák és tükröződések különféle csoportjai, különösen a szabályos területfelosztások geometriája. 1922-től kezdve többször járt itáliai tanulmányutakon. 1934-ben Svájcba, 1936-ban Spanyolországba ment, körutazást tett a Földközi-tengeren. Kezébe került Pólya György 1924-es német nyelvű cikke a szimmetriacsoportokról. Pólya mellett később több jeles tudóssal is levelezett, illetve személyes kapcsolatba került (Harold Scott MacDonald Coxeterrel és Roger Penrose-zal), sőt tanácsokat kapott tőlük újabb matematikai és geometriai problémák vizuális megjelenítéséhez. Alapjában véve művész, grafikusművész, akinek a munkái azonban mély matematikai tartalommal rendelkeznek. A manapság oly divatos képekben, mozi-klippeken, számítógépeken megjelenő "virtuális valóság" egyik szülőatyja.

Escher, Maurits Cornelius
Web dokumentumok

2018.
jún. 17.
Hermann, Carl születésének 120. évfordulója
Wesermünde, Németország, 1898. jún. 17. - Marburg, 1961. szept. 12.

Német krisztallográfus
1923-ban doktorált Göttingenben, Max Born tanítványaként, évfolyamtársa Werner Heisenberg volt. Stuttgartban Paul P Ewald volt a munkatársa. A háború után rövid ideig a darmstadti műszaki egyetemen tanított. 1947-ben elfogadott egy újonnan alapított tanszéket a marburgi egyetemen, ahol a kristálytani intézet igazgatója lett és maradt haláláig. A kristályosztályok nemzetközi jelölésére a Hermann-Mauguin-féle jelölés a legelfogadottabb. 1994 augusztusában a német Crystallographic Society (DGK) a tudományhoz való kiemelkedő hozzájárulásokért alapította meg a Carl Hermann Medalt, a legmagasabb kitüntetést krisztallográfusok számára.

Hermann, Carl
Web dokumentumok

2018.
jún. 17.
Fegyinszkij, Vszevolod Vlagyimirovics (Fedynsky, Fedynskii Vsevolod Vladimirovich) halálának 40. évfordulója
1908. máj. 1. - Moszkva, Szovjetunió, 1978. jún. 17.

Szovjet-orosz geológus, meteorkutató
A föld-fizika és a meteor-csillagászat kiemelkedő elméleti kutatója. A moszkvai Össz-szövetségi Geofizikai Intézet munkatársa, 1944-ig több expedíciót szervezett az orosz területek gravitációs felmérésére, az olaj-lelőhelyek felkutatására. Behatóan foglalkozott a meteorok fotografikus megfigyelésével, megszervezte a meteor-kutató hálózatot, elméleti és gyakorlati vizsgálatokat végzett a felvillanó meteorjelenségek magasságára vonatkozóan. Ezek alapján meghatározta az 50-80 km magasságú légrétegek sűrűség- és hőmérséklet-változásának menetét. Alapvető vizsgálatokat végzett a Naprendszer kisanyagtömegeinek kozmikus helyzetére vonatkozóan. 1958-73 közt a SzU Tudományos Akadémiája Meteor-kutató bizottságának alelnöke, 1958-64 közt a Nemzetközi Csillagászati Unió "Meteor szekció"-jának (22-es szekció) elnöke, élete végéig az Össz-szövetségi Csillagászati és Geofizikai Szövetség alelnöke. Nevét az 1984.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Fegyinszkij, Vszevolod Vlagyimirovics (Fedynsky, Fedynskii Vsevolod Vladimirovich)
Web dokumentumok

2018.
jún. 16.
Varga Bálint halálának 70. évfordulója
Budapest, 1891. aug. 2. - Budapest, 1948. jún. 16.

Gépészmérnök
Tanulmányait a budapesti műegyetemen 1913-ban végezte. 1914-től MÁV-mérnök, 1925-ben a MÁV Igazgatóság járműszerkesztő, beszerző és kísérleti osztályán csoportvezető, 1943-tól osztályvezetőként, majd üzletigazgatóként működött. Számos új kocsiszerkezet (új kerék-, tengely-, csapágy- és ütközőtípusok) és kocsi tervezését vezette s főleg a hűtő- és gyümölcsszállító s egyéb különleges kocsitípusok tervezésében tűnt ki. Részt vett a Ganz Waggongyár által gyártott Árpád típusú sínautóbuszok és a forgó alvázas, nagy sebességű személykocsik kialakításában is.

Web dokumentumok

2018.
jún. 16.
Brillouin, Marcel Louis halálának 70. évfordulója
Melle, Deux-Sevres, Franciaország, 1854. dec. 19. - Párizs, 1948. jún. 16.

Francia fizikus, matematikus
Fizikusi diplomáját a párizsi École Normale Supérieure-ben szerezte. Ezután fizikus asszisztensként dolgozott a College de France-ben, ahol megvédte matematikai és fizikai doktori disszertációját. Ezt követően Nancy, Dijon, Toulouse egyetemein helyettes professzori állásokat töltött be, majd 1888-ban visszatért Párizsba, az École Normale Supérieure-be. 1900-1931 között a College France-ban a matematikai fizika professzora volt. 1921-ben beválasztották az Academie des Sciences-be. Több mint 200 elméleti, és kísérleti tanulmányát publikálta. Többek között foglalkozott a kinetikus gázelmélettel, viszkozitással, termodinamikával és elektromossággal. 1900 körül megépítette az Eötvös-inga egy új modelljét. Korai munkáiban Bohr atom-modelljét vizsgálta. Eredményeit de Broglie és Schrödinger is felhasználták. "... Olyan tudós, akinek tudományos érdeklődése igen széles pályát írt le: felölelte a tudománytörténettől, a föld fizikáján keresztül az atomok tanulmányozásáig terjedő széles skálát ..." Kora neves kutatói között igen sokkal nagyon jó barátságban volt. Különösen jó barátság fűzte Lord Kelvinhez, Lorentzhez, Planckhoz és Sommerfeldhez. Fia, Léon Brillouin is jó nevű fizikus volt, akiről a félvezető fizika Brillouin zónáit nevezték el.

Brillouin, Marcel Louis
Web dokumentumok

2018.
jún. 16.
Fridman, Alekszandr Alekszandrovics (Friedman, Alexander Alexandrovich) születésének 130. évfordulója
Szentpétervár, Oroszország, 1888. jún. 16. [17.] - Leningrád (ma Szentpétervár), 1925. szept. 16.

Szovjet-orosz matematikus, geofizikus, kozmológus
A pétervári egyetemet elvégezve 1913-ban a pavlovszki Aerológiai (Légkörkutató) Obszervatórium munkatársa, a Szt. Pétervári egyetem matematikai intézetének magisztere, az I. világháborúban az orosz hadirepülők szakértője. 1923-ban a Központi Geofizikai Obszervatórium igazgatójává nevezték ki, az orosz Geofizikai és Meteorológiai Folyóirat főszerkesztője. Elsők között foglalkozott a légköri turbulencia elméletével. 1925-ben részt vett az oroszországi rekordnak számító 7,4km magasságú léggömb felszállásában. Korán felkeltette érdeklődését Albert Einstein általános relativitáselmélete (1916), és 1922-24 között kidolgozta a homogén izotróp világmodellek három lehetőségét, ezek egyik esete a táguló, a másik az összehúzódó univerzum. A Fridman-univerzum észlelési alátámasztását 1929-ben Edwin P. Hubble szolgáltatta 1929-ben a csillagrendszerek távolodásának kimutatásával. A táguló univerzum elméletével megelőzte Robertson, Walker és Lemaitre modelljeit. Nevét a 3651.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Fridman, Alekszandr Alekszandrovics (Friedman, Alexander Alexandrovich)
Web dokumentumok

2018.
jún. 15.
Czipszer János halálának 55. évfordulója
Budapest, 1930. nov. 16. - Budapest, 1963. jún. 15.

Matematikus
1949-ben a budapesti egyetem alkalmazott matematikai szakára iratkozott be. Oklevelének megszerzése (1953) után az MTA Matematikai Kutatóintézete munkatársa lett s itt dolgozott haláláig. Elmélyült gondolkodású, sokirányú érdeklődésű kutató volt. Mint egyetemi hallgató 1952-ben elnyerte a Schweitzer Miklós-emlékverseny második díját. 1959-ben a Matematikai Társulat Grünwald-díjával tüntették ki. Erdős Pál, Rényi Alfréd, Császár Ákos, Gehér László, Freud Géza voltak társszerzői.

Web dokumentumok

2018.
jún. 15.
Wilson, Kenneth Geddes halálának 5. évfordulója
Waltham, Massachusetts, USA, 1936. jún. 8. - Saco, Maine, 2013. jún. 15.

Amerikai fizikus, Nobel-díjas
1956-ban szerzett diplomát a Harvard Egyetemen, majd 1961-ben doktorált a Caltech-en Murray Gell-Mann vezetésével részecskefizikából. 1963-tól a Cornell Egyetemen dolgozott, melynek 1970-ben fizikaprofesszora lett. Doktori dolgozata a relativisztikus kvantumtérelmélet renormálási módszereihez kapcsolódott. Később felismerte, hogy a probléma tárgyalása analógiába hozható a különböző szimmetriájú makroszkopikus állapotok közötti fázisátalakulások elméletével. 1982-ben fizikai Nobel-díjat kapott "a fázisátalakulásokkal kapcsolatos kritikus jelenségekre vonatkozó elméletéért". (Piriti János)

Wilson, Kenneth Geddes
Web dokumentumok

2018.
jún. 14.
Kovács Lajos születésének 110. évfordulója
Csákvár, 1908. jún. 14. - Miskolc, 1978. jún. 24.

Geológus, egyetemi tanár
A debreceni tudományegyetemen doktorált 1931-ben, majd természetrajz-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett 1932-ben. Természetrajz-földrajz-kémia tanár a nyíregyházi Kálvineum Tanítónőképző Intézetben, közben ösztöndíjas a bécsi Collegium Hungaricumban, a debreceni református leánygimnázium tanára, a debreceni tudományegyetem ásvány- és földtani intézetének igazgatója (1945-49). 1953-tól a Magyar Állami Földtani Intézet debreceni kirendeltségének vezetője. A Nehézipari Műszaki Egyetem bányamérnöki kara földtan-teleptani tanszékének docense Sopronban (1954-59), majd Miskolcon egyetemi tanár (1966-76). A Földtani Intézet külső munkatársaként földtani térképezési munkálatokat végzett a Bakony hegységben, a Mecsek hegységben, a Villányi hegységben, a Nyírségben és Sopron környékén. Elsősorban rétegtannal, őslénytannal, ősföldrajzzal foglalkozott.

Web dokumentumok

2018.
jún. 14.
Gegenbaur, Karl (Carl) halálának 115. évfordulója
Würzburg, Bajorország, 1826. aug. 21. - Heidelberg, Németország, 1903. jún. 14.

Német anatómus
1855-73 között a Jénai, majd 1873-tól 1903-ig a Heidelbergi Egyetem anatómiaprofesszora volt, és nagymértékben támogatta Charles Darwin evolúciós elméletét. Grundzüge der vergleichenden Anatomie (Az összehasonlító anatómia alapvonalai; 1859) c. műve az evolúciós morfológia mérvadó kézikönyve lett, amelyben hangsúlyozza, hogy a különféle állatok felépítésében mutatkozó hasonlóságok kulcsot jelentenek evolúciós történetük megértéséhez. Kimutatta, hogy az összehasonlító anatómia tudománya jelentős bizonyítékokkal támasztja alá az evolúciós elméletet.

Gegenbaur, Karl (Carl)
Web dokumentumok

2018.
jún. 14.
Campbell, William Wallace halálának 80. évfordulója
Hancock County, Ohio, 1862. ápr. 11. - San Francisco, 1938. jún. 14.

Amerikai asztrofizikus
"Nemzedékének heroikus tudományos alakja" - amint egyik angol méltatója nevezte -, egy ohioi farmon született, általános mérnöki pályát választott, de egy ismeretterjesztő könyv hatására érdeklődése a csillagászat felé fordult. Előbb a Colorado-i Egyetemen tanított, 1888 nyarán az USA egyik legnagyobb obszervatóriumában, a Lick Csillagvizsgálóban önkéntes munkatárs, és a csillag-spektroszkópia egyik jeles úttörőjének, James E. Keelernek tanítványa. 1891-ben a Lick Obszervatórium főmunkatársa, 1900-1930 közt igazgatója volt. 1896-tól elkészítette az északi égbolt csillagok fotografikus fényesség katalógusát, majd megkezdte a halvány csillagok fotografikus átvizsgálását. Hihetetlen szorgalmú észlelőként, és éles problémalátásával tűnt ki, a fotografikus csillag-színképelemzésnek nem csak úttörője, de sokoldalú alkalmazója volt. (35 év alatt 25000 csillag-színképfelvételt készített). Főmunkaterülete a csillagok látóirányú (közeledő ill. távolodó) mozgásának mérése, valamint ebből levezetve a Nap térbeli mozgásának meghatározása. Nagyszámú un. szoros (csak spektroszkópikusan kimutatható) csillag-párt fedezett fel. Jelentősen bővítette a csillagok közti gázfelhőkre és a forró csillagokra vonatkozó ismereteket. Jó szervező készséggel tehetséges munkatárs-gárdát gyűjtött maga köré. Megalapította a Lick Obszervatórium chilei "Déli Csillagvizsgáló"-ját. Hét éven át a kaliforniai Berkeley Egyetem igazgatója volt. Számos akadémia tagjává választották, az USA Henry Draper és a Bruce érmével, az Angol Királyi Csillagászati Társaság a nagy aranyéremmel jutalmazta. Nevét egy holdbeli és egy Mars-kráter, valamint a 2751.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Campbell, William Wallace
Web dokumentumok

2018.
jún. 14.
Landsteiner, Karl születésének 150. évfordulója
Bécs, Osztrák Császárság (Ausztria), 1868. jún. 14. - New York, USA, 1943. jún. 26.

Osztrák születésű amerikai biológus, orvos, immunológus, patológus, Nobel-díjas
1891-ben a Bécsi Egyetemen szerezte diplomáját, Hermann Emil Fischer tanítványa volt. 1908-ban a patológia professzor lett a Bécsi Egyetemen. Az 1. világháború után Hollandiába ment. 1922-ben csatlakozott a Rockefeller Intézet orvosi kutató részlegéhez New Yorkban. 1901-ben felfedezte az emberi vércsoportokat. 1937-ben Alexander Weinerrel együtt azonosították a Rh-faktort. A vércsoportokkal kapcsolatos felfedezéseken kívül Landsteiner egyéb értékes megfigyeléseket is tett, felfedezte a szifilisz kórokozójának mikroszkópos sötét látótérben való vizsgálatát. Már 1909-ben kísérletezett az akkor nagy járványokat okozó gyermekbénulás majmokra történő átvitelével, s megállapította, hogy a betegséget vírus okozza. Kutatási eredményei mérföldkövet jelentett az orvostudomány több területén. 1930-ban megkapta az orvosi-élettani Nobel-díjat az ember vércsoportjainak felfedezéséért.

Landsteiner, Karl
Web dokumentumok

2018.
jún. 14.
Church, Alonzo születésének 115. évfordulója
Washington, D.C., USA, 1903. jún. 14. - Hudson, Ohio, 1995. aug. 11.

Amerikai matematikus, logikus
A számítástechnika elméletének (computer science) egyik megalapozójának tartják. A Princeton-i egyetemen szerzett B.S. fokozatot és itt is doktorált (Ph.D.) 1927-ben, Oswald Veblen tanítványként. Göttingenben folytatta posztdoktorális tanulmányait, majd a Princeton-i egyetemen (1929-1967) és a UCLA-n (University of California, Los Angeles) tanított és kutatott (1967-1990). A számításelméletben a Church-Turing-tézis az 1930-as években megfogalmazott sejtés, mely szerint minden formalizálható probléma, ami megoldható algoritmussal, az megoldható Turing-géppel vagy lambda-kalkulussal is. A lambda-kalkulus egy formális rendszer, amit eredetileg matematikai függvények tulajdonságainak (definiálhatóság, rekurzió, egyenlőség) vizsgálatára vezettek be. Az elmélet kidolgozói Alonzo Church és Stephen Cole Kleene voltak az 1930-as években. Church, 1936-ban, a λ-kalkulus segítségével bizonyította, hogy nem létezik algoritmus a híres Entscheidungsproblem (döntési probléma) megoldására. A λ-kalkulus (akárcsak a Turing-gép) lehetővé teszi, hogy pontosan (formálisan) definiáljuk, mit is értünk kiszámítható függvény alatt. A Church-féle lambda-kalkuluson alapul a LISP programozási nyelv.

Church, Alonzo
Web dokumentumok

2018.
jún. 14.
Brout, Robert születésének 90. évfordulója
New York, USA, 1928. jún. 14. - Brüsszel, Belgium, 2011. máj. 3.

Amerikai-belga elméleti fizikus
Ph.D. fokozatát New York Cityben, a Columbia egyetemen szerezte, majd a Cornell egyetem munkatársa lett. 1961-ben visszatért Belgiumba, és attól kezdve a brüsszeli ULB (Université Libre de Bruxelles) professzoraként dolgozott. Legismertebb eredményét 1964-ben érte el kollégájával és barátjával, François Englerttel együttműködve, amikor egy mechanizmust javasolt a mértékbozonok tömegének generálására lokális abeli és nem-abeli mértékszimmetriák jelenlétében, renormálható elméletet alkotva. Ezzel az ún. spontán szimmetriasértéssel sikerült tömeges mértékbozonokat tartalmazó mértékinvariáns elméletet alkotni. Ezek a mértékbozonok az elektrogyenge elmélet kulcsfontosságú szereplői (a gyenge kölcsönhatás közvetítő részecskéi), amely pedig a modern mikrofizika általános, és a mai napig rendkívül sikeres elméletének, a Standard Modellnek egyik alapvető része. Brout, Englert és tőlük függetlenül publikáló kollégájuk, Peter W. Higgs ötletének egyik fontos eleme, hogy a gyenge kölcsönhatás közvetítői egy mindent betöltő Higgs-mezővel való kölcsönhatásból nyerik a tömegüket, a róluk elnevezett BEH-mechanizmus segítségével. A Higgs-mező a fermionok tömegének értelmezésében is kulcsszerepet játszik. Ennek a mezőnek a gerjesztései a Higgs bozonok. 2012. július 4-én a genfi CERN kutatóintézetben bejelentették, hogy felfedeztek egy 125 GeV tömegű új részecskét, amely konzisztens ezzel a Higgs részecskével. 2013-ban Englert és Higgs kapta a fizikai Nobel-díjat ezért az elméleti jóslatért, amit sajnos Robert Brout már nem érhetett meg. Brout nevéhez fűződik a kozmikus infláció elméletének ötlete is (Englert és Edgard Gunzig mellett), amely az Univerzum születése és az adiabatikus tágulása közötti időszakot írja le. (Dr. Veres Gábor)

Brout, Robert
Web dokumentumok

2018.
jún. 13.
Dohnányi Frigyes születésének 175. évfordulója
Szobotist, 1843. jún. 13. - Pozsony, 1909. nov. 10.

Matematika- és fizikatanár
Dohnányi Ernő zeneszerző, karmester, zongoraművész édesapja. A bécsi egyetemen 1868-ban mennyiségtan-természettan szakos tanári oklevelet szerzett. A körmöcbányai, besztercebányai, 1873-1905-ben a pozsonyi r. k. gimnázium tanára. 1897-98-ban berendezte a gimnázium fizikaszertárában Pozsony első röntgen laboratóriumát, ahol a város katonai kórházából küldött csonttöréses sérülteket vizsgálta. Sajnos még nem használt ólomköpenyt, amivel védhette volna magát a sugárzástól. Egy 1887-ben kelt vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel saját rendszerű gyorsírásának tanítására (pansztenográfia) is jogosíttatott. 1887-1890-ben a Panstenographia c. folyóiratot szerkesztette Pozsonyban. Világnyelv megalkotásának kérdése is foglalkoztatta. Jó gordonkajátékos volt, 1874-ben Liszt Ferenccel együtt hangversenyezett Pozsonyban.

Web dokumentumok

2018.
jún. 13.
Rotarides Mihály születésének 125. évfordulója
Gyulafehérvár, 1893. jún. 13. - Budapest, 1950. júl. 19.

Zoológus
A kolozsvári egy. természettudományi karán 1920-ban doktorált. Tanári oklevelét a szegedi egyetemen 1923-ban szerezte meg, ahol 1922-29-ben az állattani intézet tanársegédje volt; Apáthy István, majd Gelei József mellett dolgozott. 1929-től a tihanyi Biológiai Kutatóintézetben volt adjunktus. 1932-ben a szegedi egyetemen magántanárrá képesítették. 1935-ben a Természettudományi Múzeum Állattárában lett múzeumi őr, majd a nápolyi zoológiai állomáson dolgozott, utóbb Frankfurt am Mainban a Senckenberg-múzeumban. Főleg a csigák és halak rendszer-, szövet- és környezettanulmányával valamint a fosszilis csigák meghatározásával foglalkozott.

Rotarides Mihály
Web dokumentumok

2018.
jún. 13.
Piccolomini, Alessandró születésének 510. évfordulója
Siena, Itália, 1508. jún. 13. - Siena, 1579. márc. 12.

Olasz humanista filozófus, irodalmár, költő, természetvizsgáló
Olasz nyelvre fordította Ovidius és Vergilius műveinek egyes fejezeteit. Saját alkotásai közül a maga korában a Rendíthetetlen Ámor, és az Alessandro c. komédiáinak, Petrarca stílusát, követő költeményeit Száz szonett címen adta ki. Kimutatta, hogy a Földön nagyobb a vízzel borított terület a szárazföldnél. Jelentős műve a Világ szférája és az állócsillagok (Sfera del mondo e Delle stelle fisse). Megszerkesztette az első, nyomtatásban megjelent, modern értelemben vett csillagatlaszt, amelyben az antik csillagképeket egyenként mutatja be, feltüntetve a csillagok fényességét és azokat egyszerű betűjelzéssel jelölve (1540). Az atlasz mintaképe volt J. Bayer hatvan évvel utóbb kiadott nevezetes Uranometriá-jának. A sienai Accademia degl´Intronati tagja, a naptárreform előkészítője, XIII. Gergely pápa címzetes püspöki címmel jutalmazta. (Bartha Lajos)

Piccolomini, Alessandró
Web dokumentumok

2018.
jún. 13.
Young, Thomas születésének 245. évfordulója
Milverton, Anglia, 1773. jún. 13. - London, 1829. máj. 10.

Angol természetfilozófus, orvos, fizikus
Sokrétű tehetségével nagyon hamar kivívta környezete csodálatát. 14 éves korára számos idegen nyelvet elsajátított. Londonban, Edinburgh-ban és Göttingenben járt orvosegyetemre, de már 21 éves korában tagja lett a Royal Society-nek (a londoni tudományos akadémiának), amelynek 1804-től negyed századon át volt a titkára. Majdnem minden tudományág iránt érdeklődött. Orvosi működésének középpontjában az emberi érzékszervek kutatása állt, eredményeit azután korának fizikusai tudták hasznosítani. Meggyőző kísérleteket eszelt ki a hang és a fény hullámtulajdonságainak demonstrálására. Ő vezette be a hullámok találkozásánál fellépő jelenségek értelmezésére az interferencia fogalmát. A Newton-féle színes gyűrűk keletkezésének helyes magyarázatától kezdve egészen a színlátás elméletéig mindenre volt korában újszerű elgondolása. Rugalmasságtannal is foglalkozott, az ő nevét őrzi a Young modulus. Ezen kívül matematikával, csillagászattal, geofizikával, zoológiával és nyelvészettel is kacérkodott... Univerzális tehetségét igyekezett minden irányban kifejleszteni, de ehhez nem adatott számára elég hosszú élet. (Dr. Radnai Gyula)

Young, Thomas
Web dokumentumok

2018.
jún. 12.
Molnár Ker. János születésének 290. évfordulója
Csécsény, 1728. jún. 12. - Szepesváralja, 1804. febr. 15.

Jezsuita tanár, tankönyvíró
1745-ben lépett be a jezsuita rendbe. 1759-től tanárként működött az ország számos iskolájában; 1776-ban a budai akadémia igazgatója lett.1788-tól bélakerti apát, 1784-ben mint szepesi kanonok Szepesváraljára vonult vissza s kizárólag irodalomtörténettel foglalkozott. Kora egyik legkiválóbb pedagógusának tekintették: Mint a magyar nyelvű tudományos és ismeretterjesztő irodalom úttörője a tudományos és szépirodalomra egyaránt jelentős hatással volt. 1777-ben megjelent fizikakönyve már nemcsak mint nyelvújítási kísérlet, hanem mint a kor színvonalán álló első magyar nyelvű fizikatankönyv is jelentős.

Web dokumentumok

2018.
jún. 12.
Schmidt Sándor halálának 65. évfordulója
Felsőbánya, 1882. márc. 12. - Budapest, 1953. jún. 12.

Bányamérnök
Mérnöki diplomáját 1904-ben Selmecbányán szerezte. Nagybányán, majd a Zsil völgyében dolgozott. 1905-től Dorogon az Auguszt-akna vezetője volt, majd 1911-től 28 éven keresztül a Salgó Rt. dorogi üzemeit vezette. 1933-ban Magyarországon elsőként nyerte el a bányamérnöki doktori fokozatot. A bányák víztelenítésének elméleti és gyakorlati szakértője volt, cementálási eljárást talált fel a karsztvíz elzárására. Dorogi működése alatt az üzemek koncentrációja növekedett. Igazgatósága alatt Dorog városa dinamikusan fejlődött, számos fontos középületet kiviteleztetett: községháza, világháborús emlékmű, bányakaszinó, iskola, óvodák, egyéb szociális létesítmények, templom, lakótelepek, sportlétesítmények. 1938-ban Budapesten a Salgó Rt. vezérigazgató-helyettese, 1943-tól vezérigazgatója lett. 1945 után szakértőként működött. 1953-ban koholt vádak alapján letartóztatták. A vizsgálati fogság alatt meghalt a vele szemben alkalmazott módszerek következtében, bíróság elé már nem került. 1922 óta Dorog díszpolgára volt. 1990-ben róla nevezték el az újonnan épült dorogi lakótelepet, ahol 2003-ban emléktáblát avattak tiszteletére.

Schmidt Sándor
Web dokumentumok

2018.
jún. 12.
Szalay Miklós halálának 40. évfordulója
Budapest, 1924. febr. 25. - Budapest, 1978. jún. 12.

Mérnök, egyetemi tanár
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1946-ban. 1947-51-ben vízügyi szolgálatban Miskolcon, 1951-53-ban a budapesti földalatti vasút építésénél dolgozott, 1953-78-ban a budapesti műegyetem vízgazdálkodási és vízépítési tanszékein oktató. Közben 1962-67-ben a khartoumi (Szudán) műegyetem tanszékvezetője. Hidrológiai, hidraulikai tárgykörökben oktatott. Az UNESCO nemzetközi hidrológus továbbképző tanfolyamának (Bp.) állandó oktatója. Elméleti munkássága során foglalkozott a szivárgások hidraulikájával, az árvízi vésztározással, hő- és anyagtranszporttal. A Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztálya elnöke 1974-78-ig.

Szalay Miklós
Web dokumentumok

2018.
jún. 12.
Gill, David, Sir születésének 175. évfordulója
Aberdeen, Skócia, 1843. jún. 12. - London, Anglia, 1914. jan. 24.

Skót csillagász
Egyetemi tanulmányai után több évig apja órásüzemében dolgozott, eközben Lord Lindsday Dun Echtbeli magán-obszervatóriumában dolgozott. A szakmai körökben a Vénusz bolygó napkorong előtti átvonulásának észlelésével tette ismertté nevét 1874-ben, majd a Mars távolságának meghatározásával az Ascension-szigeteken. 1877-ben meghívták a Dél-afrikai Fokvárosi Obszervatórium vezetőjévé, amely működésének 27 éve alatt vált elsőrangú csillagvizsgálóvá. Kiemelkedők rendkívül pontos asztrometriai mérései, főleg az ekkor még csekély számú csillag távolság-meghatározása. 1882-ben megkezdte a déli égbolt csillagainak fotografikus helymeghatározását - úttörő volt az asztrofotográfia ilyen irányú alkalmazásának terén -, majd J. C. Kapteyn holland kutatóval együttműködve mintegy félmillió halvány déli csillag helyzetét és fényességét állapította meg (Cape Photographic Durchmusterung). Jelentős része volt a Fokföldtől Norvégiáig húzódó meridián Dél-afrikai szakaszának felmérésében is. 1883-ban a Royal Society tagjává, 1909-ben a Királyi Csillagászati Társaság elnökévé választották - utóbbi nagy aranyérmét kétszer nyerte el -, 1900-ban az USA Bruce-aranyérmével jutalmazták, és megkapta a lovagi rangot, valamint "Őfelsége csillagásza" címet. A Holdon és a Marson egy egy kráter őrzi a nevét. (Bartha Lajos)

Gill, David, Sir
Web dokumentumok

2018.
jún. 11.
Palitzsch, Johann Georg születésének 295. évfordulója
Drezda-Prolisch, 1723. jún. 11. - Drezda-Leubnitz, 1788. febr. 21.

Szász amatőr csillagász
Jelentős birtokkal rendelkező szász földműves, a természettudományos (fizikai, csillagászati) ismereteket önerőből sajátította el, és 1756-ban a lipcsei egyetemen vizsgát tett. Ugyanebben az évben elsőként bukkant rá arra az üstökösre, amelynek visszatértét Edmund Halley előre számította. Megfigyelte az Algol (béta Persei) fényesség változását. Mikroszkopizáló vizsgálatai során kimutatta az édesvízi hidra (Habarnica) előfordulását a szászországi vizekben. Jelentős szerepe volt a burgonya szász-földi elterjesztésében. Munkáját a lipcsei Tudós Társaság, és a szentpétervári Császári Akadémia tagsággal ismerete el. (Bartha Lajos)

Palitzsch, Johann Georg
Web dokumentumok

2018.
jún. 11.
Kaplan, Szamuil Aronovics (Kaplan, Samuil Aronovich) halálának 40. évfordulója
Roszláv, Szovjetunió (ma Belarusz), 1921. okt. 10. - Gorkij (ma Nyizsnij-Novgorod), 1978. jún. 11.

Belarusz-szovjet elméleti asztrofizikus
A leningrádi tanárképző főiskolán végzett, itt csillagász adjunktus, 1948-61 között a lvovi egyetem elméleti fizika professzora, az asztrofizikai intézet tanára. 1961-től a gorkiji Nemzeti Rádiófizikai Intézet kutatója, és az ottani egyetemen az elméleti fizika professzora. A töltött atomi részecskék felhőinek, az ún. Alfvén-féle plazmának elméletével és kozmikus jelentőségével foglalkozott. Jelentős vizsgálatokat végzett a kozmikus rádióforrások eredetével és sugárzás-mechanizmusával kapcsolatban. Különösen a Nap plazma-áramlásainak, utóbb a pulzárok elméletének kidolgozásával szerzett érdemeket. Emlékére a Nizsnij-novgorodi orosz Rádiófizikai Kutató Intézet a fiatal kutatók számára Kaplan emléküléseket szervez. (Bartha Lajos)

Kaplan, Szamuil Aronovics (Kaplan, Samuil Aronovich)
Web dokumentumok

2018.
jún. 10.
Jendrassik Kornél születésének 150. évfordulója
Pest, 1868. jún. 10. - Budapest, 1931. okt. 24.

Gépészmérnök, szabadalmi bíró
Műegyetemi tanulmányait Budapesten és Darmstadtban végezte. Hazatérése után egy évig műegyetemi tanársegéd, majd postatávirdamérnök. 1899-ben lépett a magyar szabadalmi hivatal (később szabadalmi bíróság) szolgálatába, s haláláig itt működött bírói és tanácselnöki munkakörben. A Magyar Mérnök- és Építészegyletnek titkára, majd könyvtárosa volt. Utolsó éveiben az Egylet gépészeti, gyáripari és elektrotechnikai szakosztályának elnöke.

Jendrassik Kornél
Web dokumentumok

2018.
jún. 10.
Reichard József születésének 115. évfordulója
Ungvár, 1903. jún. 10. - Budapest, 1977. aug. 27.

Orvos, ortopédsebész
1928-ban szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvos karon. 1928-tól ortopéd sebészként dolgozott a budapesti Zsidó Kórházban, a Nyomorék Gyerekek Kórházában, a SOTE I. sz. gyermekklinikáján, az Apáthy István Kórházban. A veleszületett csípőficam és a dongaláb - a leggyakoribb ortopéd elváltozások a csecsemőkorban - korai kezelésére új módszereket és műtéti eljárásokat dolgozott ki, több újítása volt ezen a területen.

Web dokumentumok

2018.
jún. 10.
Brown, Robert halálának 160. évfordulója
Montrose, Angus, Skócia, 1773. dec. 21. - London, Anglia, 1858. jún. 10.

Skót botanikus
Orvostudományt tanult az Aberdeeni és az Edinburgh-i Egyetemen. 1798-ban egy londoni utazás során Sir Joseph Banks, a Royal Society elnöke figyelt fel rá. Brown leginkább arról ismert, hogy ő fedezte fel az oldatban lévő részecskék természetes, folytonos mozgását. Ezt a mozgást Brown-mozgásnak nevezték el. Ezen kívül ő ismerte fel az alapvető különbséget a fenyőfélék és ezek rokonai, vagyis a nyitvatermők (gymnospermae) és a virágos növények, azaz a zárvatermők (angiospermae) között. Felfedezte a sejtmagot, amely a legtöbb növény élő sejtjeinek állandó alkotó része, ennek az elnevezése is tőle származik. Új nemzetségek és családok meghatározásával tökéletesítette a növények osztályozását. Munkásságával, különösen az ausztráliai flórával foglalkozó művével, lényegesen gyarapította a növénymorfológiai, a növényembriológiai és a növényföldrajzi ismereteket.

Brown, Robert
Web dokumentumok

2018.
jún. 10.
Darcy, Henri Philibert Gaspard születésének 215. évfordulója
Dijon, Franciaország, 1803. jún. 10. - Párizs, 1858. jan. 3.

Francia mérnök, hidraulikus
Párizsi tanulmányainak befejezése után Darcy visszatért szülővárosába, Dijonba, ahol a közüzemi vízhálózatrendszer tervezésével és építésével bízták meg. Munkája során folyadékok csőben való áramlásával végzett kísérleteket, és rámutatott, hogy a folyadék ellenállása függ a cső anyagának felületi tulajdonságaitól. A talajvíz gravitációs mozgásának, szivárgásának általa megállapított törvénye (Darcy törvény) a talajvizek mozgására irányuló kutatások alaptétele lett. A darcy a vízáteresztőképesség mértékegysége.

Darcy, Henri Philibert Gaspard
Web dokumentumok

2018.
jún. 10.
Cremona, Antonio Luigi Gaudenzio Giuseppe halálának 115. évfordulója
Pavia, Lombardia (ma Olaszország), 1830. dec. 7. - Róma, 1903. jún. 10.

Olasz matematikus
1853-ban szerzett mérnöki oklevelet a paviai egyetemen. A bolognai egyetemen a geometria professzora volt, tanított a milánói műszaki főiskolán, majd a római mérnökiskola igazgatója lett. 1877-től a római egyetem felsőbb matematikai tanszékének vezetője volt, s a Steiner-féle szintetikus geometriai iskola tagjai közé tartozott. Ábrázoló, projektív és differenciál-geometriával foglalkozott. A grafosztatika módszerének (a tartószerkezetek erőinek szerkesztés útján történő meghatározása) egyik megalapozója volt, a mechanikában alkalmazott Cremona-erőterv az ő nevét viseli. Róla nevezték el a sík- és térbeli biracionális transzformációt. Továbbfejlesztette a görbék transzformációjának elméletét, és a görbék pontjai közötti összefüggéseket a harmadik dimenzióba terjesztette ki, G. Veronesevel a kocka új tulajdonságait fedezte fel.

Cremona,  Antonio Luigi Gaudenzio Giuseppe
Web dokumentumok

2018.
jún. 10.
Struve, Georg (Otto Hermann) halálának 85. évfordulója
Pulkovo, Oroszország, 1886. dec. 29. - Berlin, Németország, 1933. jún. 10.

Német-orosz csillagász
A Struve-dinasztia negyedik generációjának tagja, Karl Hermann von Struve fia. 1905-től matematikát és csillagászatot tanult a heidelbergi majd a berlini egyetemen. 1911-től a bonni, a berlini majd a hamburgi csillagvizsgálóban, 1912-től a wilhelmshafeni tengerészeti obszervatóriumban, 1919-től Babelsbergben dolgozott, ahol 1924-ben habilitált. Apja munkáit folytatva elsősorban a Naprendszer objektumaival, üstökösökkel, kisbolygókkal a Szaturnusz gyűrű- és holdrendszerével foglalkozott. (Piriti János)

Struve, Georg (Otto Hermann)
Web dokumentumok

2018.
jún. 9.
Beretzk Péter halálának 45. évfordulója
Szeged, 1894. okt. 23. - Szeged, 1973. jún. 9.

Orvos, ornitológus, egyetemi tanár
A kolozsvári egyetemen 1912-1914 között, majd 1918-1920 között a budapesti egyetemen folytatta orvostudományi tanulmányait és itt szerzett oklevelet is. A MÁV szolgálatában dolgozott, mint orvos; itt igazgató-főorvosi címet nyert. Tudományos munkásságát a madártan területén fejtette ki. Nagy szerepe volt a szegedi Fehér-tó madárvilágának feltárásában. Tudományos tevékenységének elismeréseképpen a szegedi tudományegyetemen 1948-ban magántanári képesítést, majd 1964-ben egyetemi tanári címet nyert. Az agrai Academy of Zoology rendes tagja volt, a Dél-Finn Természetvédelmi Egyesülettől külföldi tagsági oklevelet kapott.

Beretzk Péter
Web dokumentumok

2018.
jún. 9.
Tarján Gusztáv halálának 20. évfordulója
Sopron, 1907. márc. 16. - Miskolc, 1998. jún. 9.

Bányamérnök, egyetemi tanár
1929-ben a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán bányamérnöki oklevelet, 1938-ban a József Nádor Műszaki. és Gazdaságtudomány Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán műszaki doktori oklevelet szerzett. A soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola, ill. a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Érc- és Szénelőkészítési Tanszék gyakornoka, tanársegéde tanára és az állami ércbányászat csucsomi antimonbányájának üzemvezető főmérnöke volt. 1949-1972-ig a miskolci NME soproni Bánya-, Kohó- és Földmérnöki Kar Ásványelőkészítési Tanszék vezetője volt. Fémérc- és szénelőkészítés-tani kutatásokkal foglalkozott. Részt vett valamennyi magyarországi dúsító-, ill. előkészítőmű létesítésében és irányította a tervezéshez szükséges laboratóriumi és félüzemi kísérleteket Alapvető munkásságot fejtett ki az ásványelőkészítő berendezések fejlesztésében is. 1951-től az MTA levelező, 1976-tól rendes tagja volt.

Tarján Gusztáv
Web dokumentumok

2018.
jún. 8.
Hauch Antal születésének 195. évfordulója
Koss, Galícia, 1823. jún. 8. - Budapest, 1903. jún. 3.

Kohómérnök
Tanulmányait a lembergi egyetemen, utána a selmecbányai akadémián végezte. Zalatnán volt a vegyelemző hivatal főnöke. Több, korában igen jelentős fémkohászati eljárás feltalálása fűződik nevéhez. A felső-olaszországi Aranzában a réz- és ezüsttartalmú fakóércek egyidejű értékesítésére kohóművet tervezett és épített. Zalatnán az ércek arany-, ezüst- és réztartalmának kivonására a melléktermékeket is hasznosító gazdaságos eljárást talált fel, melyre egész Európára kiterjedő szabadalmat szerzett. Az erdélyi tellurércek tellurfém-tartalmának nagyban való előállítására is új eljárást dolgozott ki.

Web dokumentumok

2018.
jún. 8.
Dienes Valéria (Geiger) halálának 40. évfordulója
Szekszárd, 1879. máj. 25. - Budapest, 1978. jún. 8.

Pedagógus, filozófus, mozdulatművész, matematikus
A győri tanítóképző, majd a budapesti polgári iskolai tanárképző elvégzése után magánúton érettségizett a Bulyovszky utcai főreálban. Az első nőhallgatók egyike volt a budapesti tudományegyetemen, ahol nemcsak matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett, de esztétikai és filozófiai tanulmányokat is folytatott és elkészítette doktori disszertációját "Valóságelméletek" címmel. 1905-ben egy napon doktorált Dienes Pállal, akivel még ugyanezen a napon eljegyezték egymást és félév múlva összeházasodtak. Néhány évre Párizsba mentek, hogy továbbképezzék magukat, itt ismerkedett meg a Bergson-i filozófiával és a Duncan-i táncművészettel. Itthon férje aktív szerepet vállalt a kommünben, ezért 1919-ben emigrációba kényszerültek. Bécsből Dienes Pál Londonba, felesége két kisfiúkkal Párizsba ment. 1923-ban hazatért és 1944-ig vezette mozdulatművészeti iskoláját, mellette filozófiai tanulmányokat publikált. 1934-ben a magyar filozófiai nyelv fejlesztéséért Baumgarten díjat kapott. A 60-as években kezdte megírni visszaemlékezéseit Babits Mihályról, Szabó Ervinről, emellett a Vigiliában közölte gondolatait Prohászka és Bergson filozófiájáról. Hosszú élete során végig szoros kapcsolatban maradt külföldön élő matematikus fiával, Dienes Zoltánnal, a matematika oktatásának egyik megújítójával, akire Varga Tamás is méltán támaszkodott saját komplex matematikatanítási kísérletében. Dienes Valéria nevét ma már szülővárosának egyik iskolája viseli. (Dr. Radnai Gyula)

Dienes Valéria (Geiger)
Web dokumentumok

2018.
jún. 7.
Jendrassik Ernő születésének 160. évfordulója
Kolozsvár, 1858. jún. 7. - Budapest, 1921. dec. 21.

Orvos, egyetemi tanár
A budapesti orvosi karon szerezte meg orvosi oklevelét 1880-ban. 1880-1885-ben külföldi tanulmányúton vett részt, 1885-ben Párizsban Charcot mellett dolgozott. 1908-1921-ben a IV. sz. belklinika igazgatója. Az öröklődő idegbántalmakat az idegrendszer elfajulásos állapotára vezette vissza. Fizikai mechanizmusnak tartotta a gondolkodást, az idegrendszeri bántalmakkal és betegségekkel foglalkozott, bevezette a heredodegeneratio fogalmát. Fontosak a hipnózisra, a hisztériára, a neuraszténiára vonatkozó kutatásai. Jelentős tevékenységet fejtett ki az orvosi műnyelv fejlesztése területén. 1898-tól az MTA tagja.

Jendrassik Ernő
Web dokumentumok

2018.
jún. 7.
Sasvári Kálmán halálának 5. évfordulója
Hidas, 1912. febr. 7. - Budapest, 2013. jún. 7.

Fizikus
Gimnáziumba Pécsett járt, egyetemet pedig Szegeden végzett, matematika-fizika tanári szakon. Az 1931-ben alapított szegedi Eötvös Loránd Kollégium első tíz diákja között volt. A Kollégium igazgatója, Náray-Szabó István örömmel fogadta laborjában az érdeklődő egyetemistát, itt kezdte el röntgendiffrakciós kísérleteit. Náray-Szabó irányításával készítette el szakdolgozatát, majd doktori disszertációját, amelyet egy Ortvay Rudolf által kezdeményezett kiegészítést követően Budapesten védett meg 1938-ban. Ugyanebben az évben jött fel Budapestre, s lett a Műegyetem Kémiai Fizikai Tanszékére kinevezett Náray-Szabó tanársegéde, majd adjunktusa. A háború évei alatt ösztöndíjat nyert a berlini Collegium Hungaricumba, de a háború ellehetetlenítette az ottani munkát. Itthon egy fejlesztés alatt álló, Bay Zoltán-féle elektronsokszorozóval mért - a világon először - röntgensugár intenzitást. Eredményeit már csak a háború után tudta - Papp Györggyel együtt - publikálni. Náray-Szabó 1947-es elítélését követően Millner Tivadar segítségével került az Egyesült Izzóba, s mentette át oda a röntgenberendezést. 1952-54-ben Pócza Jenő hívására az ELTE-n tartott röntgendiffrakciós speciális előadásokat. 1957-től kezdve a meghurcolt Náray-Szabóval együtt az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetében kezdhették újra a közös munkát. 1959-ben sikerült új, modern berendezéshez jutniuk, és lehetőség nyílt arra is, hogy Cambridge-ben, Manchesterben, majd Pittsbutgh-ban tanulmányozza Sasvári Kálmán a legmodernebb technikát. 1993-ban szerezte meg "az MTA doktora" címet. (Dr. Radnai Gyula)

Sasvári Kálmán
Web dokumentumok

2018.
jún. 7.
Bouvard, Alexis halálának 175. évfordulója
Contamines, Franciaország, 1767. jún. 27. - Párizs, 1843. jún. 7.

Francia csillagász, matematikus
Collège de France-n tanult, diákként 1793-tól látogatta a Párizsi Obszervatóriumot és 1795-től ugyanott csillagász. 1803-tól lett tagja az Academy of Sciences-nek és 1826-ban a Royal Society-nek. 1820-ban kezdett el olyan táblázatokat készíteni, amelyek a Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz mozgását előrejelzik. Míg a Jupiter és a Szaturnusz számára készült táblázatok beváltak, sehogyan sem tudta előre jelezni az Uránusz helyét. Ez a tény alátámasztotta azt az elképzelését, hogy az Uránuszon kívül lehet még egy bolygó, amely tömegvonzásával befolyásolja az Uránusz mozgását. 1846-ban, három évvel a halála után erősítette meg hipotézisét a Neptunusz felfedezésével John Couch Adams és Urbain Le Verrier

Bouvard, Alexis
Web dokumentumok

2018.
jún. 7.
Van Vleck, Edward Burr születésének 155. évfordulója
Middletown, Connecticut, USA, 1863. jún. 7. - Madison, Wisconsin, 1943. jún. 2.

Amerikai matematikus
A Middletown-i főiskola és a Wilbraham Akadémia elvégzése után a Wesleyan Egyetemen tanult. Itt édesapja hatására, aki itt tanított, érdeklődése a matematika, fizika, csillagászat felé fordult. 1884-ben diplomát szerzett. 1885-87-ig a Johns Hopkins Egyetem hallgatója, ahol a matematika, fizika, csillagászat iránti érdeklődése tovább erősödik. 1893-ban Göttingenben Ph.D fokozatot szerzett matematikából. 1895-1906 között először helyettes-professzor, majd professzor a Wesleyan Egyetemen, 1906-1929 között pedig a Wisconsin Madison Egyetem professzora. 1913-tól az Amerikai Matematikai Társulat elnöke. Szerkesztője volt a Transactions of the American Mathematical Society-nak. Fontos munkái: "Theory of Divergent Series", "Algebraic Continued Fractions", és még több monográfiája különböző matematikai folyóiratokban jelent meg. John Bardeen-nek volt matematikai tanácsadója. Fia, John Hasbrouk Van Vleck is neves fizikus volt, aki 1977-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat.

Van Vleck, Edward Burr
Web dokumentumok

2018.
jún. 7.
Townsend, John Sealy Edward, Sir születésének 150. évfordulója
Galway, Írország, 1868. jún. 7. - Oxford, Anglia, 1957. febr. 16.

Ír-brit fizikus
Cambridge-ben Ernest Rutherforddal együtt volt J.J.Thomson tanítványa. A gázkisülésekkel foglalkozott, kidolgozta saját atomütközési elméletét. Tőle származik az elemi töltés direkt mérésére szolgáló olajcsepp kísérlet ötlete, melyet azután Millikan valósított meg Chicagoban. Oxfordi professzorként állította fel az ütközéses ionizáció elméletét. Az első világháborúban a rádióhullámokkal történő hírközlés katonai felhasználásán dolgozott. A két világháború között - mint az írek általában - ő is igyekezett távolmaradni a politikától - nem ő volt az, aki az Európából Angliába menekült tudósokat (mint például Kürti Miklóst) befogadta a Clarendon laboratóriumba. A fizika modern témái sem ragadták meg a figyelmét, megmaradt az elektromágneses hullámok kutatásánál. (Dr. Radnai Gyula)

Townsend, John Sealy Edward, Sir
Web dokumentumok

2018.
jún. 7.
Norrish, Ronald George Wreyford halálának 40. évfordulója
Cambridge, Cambridgeshire, Anglia, 1897. nov. 9. - Cambridge, 1978. jún. 7.

Angol vegyész, Nobel-díjas
A Cambridge-i Egyetemen szerzett diplomát és doktori fokozatot, majd a cambridge-i Emmanuel College tudományos munkatársa volt. 28 évig irányította az egyetem fizikai-kémiai tanszékét. Az angol Sir George Porterrel és a német Manfred Eigennel együtt kapott kémiai Nobel-díjat 1967-ben. Mindhármukat a nagyon gyors kémiai reakciók tanulmányozásáért tüntették ki. Norrish és Porter, aki 1949 és 1955 között együtt dolgozott, csaknem nanoszekundumos időbeli felbontással tanulmányozta a kémiai reakciókat és a változások átmeneti állapotait.

Norrish, Ronald George Wreyford
Web dokumentumok

2018.
jún. 6.
Márföldy Aladár halálának 30. évfordulója
Budapest, 1893. nov. 3. - Budapest, 1988. jún. 6.

Építészmérnök
Döntő szerepe volt Veszprém két világháború közötti arculatának kialakításában. 1921-ben szerzett diplomát Budapesten. 1924-ben került Veszprémbe, ahol évtizedekig töltötte be a városi főmérnöki állást. Városrészeket parcellázott, utcák, terek rendezését tervezte, részt vett a közművesítésben, számos közintézményt, lakóházat építtetett. 1945-ben eredményesen tárgyalt a németekkel a városi közművek, köztük a robbantásra előkészített Viadukt megmentése érdekében. Megszervezte a város légoltalmát, majd a háború után a romeltakarítást és az újjáépítést. Áldozatos munkáját nem elismerés, hanem mellőzés követte. 1946-ban állásából elbocsátották, családjával el kellett hagynia a várost, Balatonalmádiba költöztek. Évekig figuránsként majd földmérő mérnökként dolgozott. A balatonfüredi Szívkórház főmérnökeként ment nyugdíjba.

Márföldy Aladár
Web dokumentumok

2018.
jún. 6.
Gyarmati János halálának 35. évfordulója
Ricse, 1926. okt. 18. - Debrecen, 1983. jún. 6.

Orvos, radiológus
1961-ben szerezte meg orvosi oklevelét a debreceni egyetemen, 1961-1963-ban ugyanott az egészségügyi szervezési tanszék gyakornoka, 1963-től a radiológiai klinikán orvos, 1966-1969-ben tanársegéd, 1979-től docens. Elsősorban röntgen-diagnosztikával, a vese és a másodlagos generalizált csontelváltozások klinikai-röntgenológiai kérdéseivel foglalkozott. Tanulmányai magyar, német és angol szaklapokban jelentek meg.

Web dokumentumok

2018.
jún. 6.
Fubini, Guido halálának 75. évfordulója
Velence, Olaszország, 1879. jan. 19. - New York, USA, 1943. jún. 6.

Olasz matematikus
Pisa-ban tanult, már doktori disszertációjával figyelmet keltett és elismerést szerzett. Több egyetemen tanított, 1908-tól 1938-ig Torino-ban. Legfontosabb eredményeit a matematikai analízis területén érte el, nevezetes a Fubini-tétel. Az 1. világháború idején munkássága a matematikai alkalmazásainak irányában tolódott el. 1938-ban, attól tartva, hogy származása miatt, maga és családja nem lesz biztonságban, elfogadta a Princeton-i egyetem meghívását. Négy évvel később New Yorkban halt meg.

Fubini, Guido
Web dokumentumok

2018.
jún. 6.
Krebs, Edwin Gerhard születésének 100. évfordulója
Lansing, Iowa, USA, 1918. jún. 6. - Seattle, Washington, 2009. dec. 21.

Amerikai biokémikus, Nobel-díjas
1943-ban szerzett orvosi diplomát a St. Louis-i Washington Egyetemen. 1946-1948-ig ugyanitt folytatott kutatómunkát Carl és Gerty Cori biokémikusok irányításával. 1948-ban a Washington állambeli Seattle-ben a Washington-i Egyetem munkatársa lett, ahol 1957-ben rendes professzorrá nevezték ki. 1968-tól Davisben, a Kaliforniai Egyetemen dolgozott, itt megalapította a biokémiai tanszéket, majd 1977-ben visszatért a Washington-i Egyetemre. Krebs az 1950-es évektől Edmond Fischerrel együtt végezte kutató munkáját. A megfordítható fehérjefoszforiláció felfedezéséért 1992-ben megosztva kapták meg az orvosi-élettani Nobel-díjat. A megfordítható fehérjefoszforiláció biokémiai reakció, amely a sejtekben lévő fehérjék működését gátolhatja, vagy aktiválhatja, ezáltal számtalan életfontosságú folyamatot szabályoz.

Krebs, Edwin Gerhard
Web dokumentumok

2018.
jún. 6.
Rohrer, Heinrich születésének 85. évfordulója
Buchs, Svájc, 1933. jún. 6. - Vollerau, 2013. máj. 16.

Svájci fizikus, Nobel-díjas
A zürichi Műszaki Egyetemen (ETH) tanult, többek között Wolfgang Pauli tanítványa volt. Itt doktorált 1960-ban, 1963-tól az IBM zürichi kutatóintézetében dolgozott. Legfontosabb munkái a szupravezetők, a mágneses ellenállás, a mágneses fázisdiagramok, kritikus jelenségek területén születtek. 1982-től dolgoztak a pásztázó alagút-mikroszkóp megépítésén, melynek tervezéséért 1986-ban Gerd Binniggel a fizikai Nobel-díj felén osztoztak. A díj másik felét Ernst Ruska kapta az elektronmikroszkóp kifejlesztéséért. (Piriti János)

Rohrer, Heinrich
Web dokumentumok

2018.
jún. 6.
Smalley, Richard Errett születésének 75. évfordulója
Akron, Ohio, USA, 1943. jún. 6. - Houston, Texas, 2005. okt. 28.

Amerikai kémikus, fizikus, Nobel-díjas
1965-ben a University of Michigan-nen szerzett B.S. fokozatot, 1976-ban Princeton University-n Ph.D. fokozatot. A University of Chicago-n posztdoktori munkájában kifejlesztette a molekulák lézeres gerjesztésének és hangsebesség feletti gázsugarakkal való hűtésének kombinációján alapuló technikát. 1976-ban a texasi Houstonba a Rice University-re ment, ahol megkonstruált néhány spektroszkópiai eszközt, melyek a mai napig használatban vannak. 1985-ben a Buckminster-fullerént hárman Robert F. Curl és Harold W. Kroto-val fedezték fel, melyért 1996-ban kémiai Nobel-díjat kaptak. 1993-ban az egyfalú szén-nanocsövek (SWNT) izolációját jelentette be. Smalley meggyőző ereje talán abban a kampányban játszott szerepével illusztrálható legjobban, mely meggyőzte az Egyesült Államok kormányát, hogy elindítsa a National Nanotechnology Initiative-et (ez az amerikai nanotechnológia alap-program), ami hatalmas közéleti teljesítmény volt.

Smalley, Richard Errett
Web dokumentumok

2018.
jún. 5.
Merritt, Ernest George halálának 70. évfordulója
Indianapolis, Indiana, USA, 1865. ápr. 28. - Ithaca, New York, 1948. jún. 5.

Amerikai fizikus
A Cornell Egyetemen mérnöki tudományokat, 1893-tól a Berlini Egyetemen fizikát tanult, itt élethosszig tartó barátságot kötött Max Planckkal. 1903-tól a Cornell fizikaprofesszora, 1919-től a fizikai intézet vezetője volt. Edward Nicholsszal alapították a Physical Review c. folyóiratot, amely máig a fizikai tudományok egyik legfontosabb kiadványa. Az Amerikai Fizikai Társaság első titkára, majd elnöke volt. Tudományos munkásságának fő területei az anyagok lumineszcenciájának, az elektromágneses rezgéseknek és a katódsugaraknak a vizsgálatai voltak. (Piriti János)

Merritt, Ernest George
Web dokumentumok

2018.
jún. 5.
Keynes, John Maynard születésének 135. évfordulója
Cambridge, Anglia, 1883. jún. 5. - Firle, Sussex, 1946. ápr. 21.

Angol matematikus, közgazdász
Előbb Etonban, majd a cambridge-i King's College-ben tanult. Tanárai között találjuk Alfred Marshallt és Arthur Cecil Pigout. Disszertációját valószínűségszámításból írta. 1908-ig az India Office-nál dolgozott, majd Cambridge-ben. Az elméleti közgazdaságtan tudományának egyik legnagyobb egyénisége, akinek munkássága nagy befolyást gyakorolt a 20. század közgazdasági és politikai gondolkodására. Nevéhez általában elsősorban a gazdasági válságok megakadályozására, illetve csillapítására irányuló állami intézkedések szorgalmazását kötik, azonban számos más területen - például a pénzzel, az árakkal és bérekkel, a foglalkoztatottsággal kapcsolatban - végzett munkája is hasonló fontosságú. A modern makroökonómia megteremtője. A tőle eredő gazdasági szemléletet keynesianizmusnak nevezzük.

Keynes, John Maynard
Web dokumentumok

2018.
jún. 4.
Nékám Lajos születésének 150. évfordulója
Budapest, 1868. jún. 4. - Budapest, 1957. jan. 29.

Orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár
1889-ben szerezte orvosi oklevelét. 1890-ben tanársegéd a kórbonctani tanszéken. 1896-ban a Fővárosi Bakteriológiai Intézet igazgatója. 1906-tól a bőrgyógyászati klinika vezetője. 1935-től a felsőház tagja. Jelentősek a poikilodermára, a Darier-kór szövettani lokalizációjára, a góchatásra, a myeloid leukémia bőrben való megjelenésére vonatkozó kutatásai. A szifilisz elleni társadalmi küzdelem, a nemibeteg- és bőrgombaszűrések kezdeményezője Magyarországon. Említésre méltó a könyvkiadással, az orvostanhallgatók szociális támogatásával, a művészet pártolásával kapcsolatos tevékenysége.

Nékám Lajos
Web dokumentumok

2018.
jún. 4.
Fréchet, Maurice René halálának 45. évfordulója
Maligny, Franciaország, 1878. szept. 2. - Párizs, 1973. jún. 4.

Francia matematikus
A középiskolában, Párizsban Hadamard tanítványa volt, aki külön foglalkozott vele, és miután Hadamard a Bordeaux-i egyetemre került, tovább is levelezésben maradtak. Fréchet hosszabb ideig habozott, hogy az egyetemen a matematikát, vagy a fizikát válassza-e, végül a matematika mellett döntött. Több helyen is tanított, 1910-1919 között a Poitiers-i egyetemen. Az 1. világháborúban nyelvismerete miatt a brit hadsereghez osztották be tolmácsnak. Az 1. világháború után Strasbourg-ban, majd Párizsban tanított az egyetemen, 1948-ig, nyugdíjba vonulásáig. Igen termékeny alkotó volt. Ö vezette be disszertációjában a metrikus terek fogalmát (maga az elnevezés azonban Hausdorff-tól származik). Jelentős eredményei elsősorban a topológiához és a függvények elméletéhez kapcsolódnak, de Strasbourg-i és párizsi időszakában foglalkozott a matematikai statisztika problémáival is.

Fréchet, Maurice René
Web dokumentumok

2018.
jún. 3.
Scopoli János Antal (Johann Anton, Giovanni Antonio) születésének 295. évfordulója
Fleimstal, Tirol, 1723. jún. 3. - Pavia, Itália, 1788. máj. 8.

Olasz származású természettudós, orvos, egyetemi tanár.
1743-ban az innsbrucki egyetemen orvosi oklevelet nyert. 1755-ben Idriába került bányaorvosnak, ahol botanikával és rovartannal is foglalkozott és az ottani bányatisztképző iskolán kémiát és kohászatot is előadott. 1769-ben. Jacquin utódaként Selmecbányára nevezték ki, ahol vegytant, ásványtant és kohászatot tanított. Selmecbányai működése idején adta ki a természettudományok széles körét felölelő értekezéseit Annus historico naturalis (I-V.; Leipzig; 1769-1772) és az akadémia hallgatói részére készült munkáit. 1779-ben a paviai egyetemre nevezték ki, hol vegytant és természetrajzot tanított. Mint botanikusnak több növényfaj viseli nevét.

Scopoli János Antal (Johann Anton, Giovanni Antonio)
Web dokumentumok

2018.
jún. 3.
Korompay Lajos halálának 50. évfordulója
Budapest, 1882. dec. 6. - Dorog, 1968. jún. 3.

Bányamérnök
Oklevelét a selmecbányai főiskolán szerezte 1908-ban. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. szolgálatában harminchét évet töltött különböző vezető műszaki beosztásokban. 1924-től 1939-ig a várpalotai lignitbányászat vezetője volt. Széles körű kutatási programmal felderítette, megnövelte a medence szénvagyonát. Nevéhez fűződik az ország első skip (bödönös) szállító akciójának megvalósítása. Elsőként vezette be a vájárok szakoktatását és bányahatósági vizsgáztatását. 1939-ben ismét Salgótarjánba került bányaigazgatónak, ahol új üzemek feltárását kezdeményezte.

Korompay Lajos
Web dokumentumok

2018.
jún. 3.
Mende Jenő születésének 135. évfordulója
Bátorkeszi, 1883. jún. 3. - Budapest, 1944.

Fizikatanár, ismeretterjesztő szakíró
A budapesti tudományegyetemen szerzett mennyiségtan-természettan szakos diplomát. Tanári munkáját 1905-ben Cegléden, az állami főgimnáziumban kezdte. 1912-ben a fővárosi Szent István Gimnáziumhoz, majd 1925-ben a Kölcsey Ferenc Gimnáziumhoz került. Ez utóbbi iskolából ment nyugdíjba 1940-ben. 1921-ben két könyve jelent meg: az egyiket a radioaktivitásról, a másikat a rádióról írta. A Drótnélküli telegráfia könyve elnyerte a Természettudományi Társulat Bugát-díját. A továbbiakban még két könyve jelent meg a rádióról. Ismerve hallatlan precizitással előkészített fizikai kísérleteit, tudva, hogy ezekhez akárhányszor saját műszereket is használt, ő volt hazánkban az egyik első rádióamatőr. Szakírói és fordítói munkásságának eredményeként sok száz írása jelent meg a Mathematikai és Physikai Lapok, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, az Uránia, a Természettudományi Közlöny, és más lapok hasábjain.

Web dokumentumok

2018.
jún. 3.
Kopeczky Ferenc (Kopecky) halálának 40. évfordulója
Dolnji Miholjac, 1911. dec. 9. - Balatonalmádi, 1978. jún. 3.

Erdőmérnök, egyetemi docens
Tanulmányait a soproni Erdő- és Bányamérnöki Karon végezte, erdőmérnöki oklevelet 1949-ben szerzett. 1949-től az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársa, 1960-tól tudományos főmunkatársa. 1954-től az Erdészeti Tudományos Intézet sárvári Nyárfakutató Kísérleti Állomásának, 1963-tól É-Dunántúli Kísérleti Állomásának vezetője. Mint nemesítő főleg a gyorsan növő fafajokkal, elsősorban a nyárakkal ért el kimagasló eredményeket. Az I-214 olasz nyárfa honosítása és elterjesztése is a nevéhez fűződik. Számos, nagy hozamú nyárfajtát nemesített, illetve szelektált, melyek kiváló gyakorlati értékűeknek bizonyultak. Az akác mutációs és poliploidás nemesítését is ő kezdte meg. Az első erdész nemesítő volt, aki fiziológiailag gyengült polennel való megtermékenyítéssel haploid nyár magoncokat állított elő. Útmutatásai alapján létesültek országszerte a nyártermesztési irányelvek kidolgozásánál alapul szolgáló nyár fajtagyűjtemények, a populétumok. Kiemelkedően jó emberi tulajdonságai, szakmai felkészültsége, nyelvismerete, nemzetközi kapcsolatai, közéleti tevékenysége felejthetetlenné teszik életművét.

Kopeczky Ferenc (Kopecky)
Web dokumentumok

2018.
jún. 3.
Gegenbauer, Leopold Bernhard halálának 115. évfordulója
Asperhofen, Ausztria, 1849. febr. 2. - Giesshübl, 1903. jún. 3.

Osztrák matematikus
Először a bécsi egyetemen tanult, majd a berlini egyetemen Kronecker és Weierstrass tanítványa volt. Három évig a Csernovici egyetemen tanított, ennek az egyetemnek ő volt az első matematikaprofesszora. (Csernovic, amely ma Ukrajnához tartozik, akkor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt.) Innen az Innsbruck-i, majd a bécsi egyetemre került, Bécsben élt haláláig. A matematika számos területén ért el eredményeket, a számelméletben, és a függvényelméletben, de elsősorban az algebrában. Róla nevezték el a Gegenbauer-polinomokat, az ortogonális polinomoknak egy osztályát.

Gegenbauer, Leopold Bernhard
Web dokumentumok

2018.
jún. 3.
Loewi, Otto születésének 145. évfordulója
Frankfurt am Main, Németország, 1873. jún. 3. - New York, USA, 1961. dec. 25.

Német születésű amerikai orvos, farmakológus, Nobel-díjas
Miután 1896-ban orvosi diplomát szerzett a Strassburg-i egyetemen (mely akkor Németországhoz tartozott), európai egyetemeken tanult és tanított, majd 1909-ben Grazban a gyógyszertan professzora lett. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba ment: a New York-i Egyetem Orvostudományi fakultásának professzorává nevezték ki, ott dolgozott haláláig. Neurológiai kutatásai (1921-26) szolgáltatták az első bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy kémiai anyagok szerepet játszanak az ingereknek egyik sejtről a másikra, ill. neuronról a megfelelő szervre történő átvitelében. 1936-ban Sir Henry Dale-lel megosztva élettani-orvosi Nobel-díjat kapott az idegingerek kémiai átvitelével kapcsolatos felfedezéseiért. Tanulmányozta a cukorbetegséget és a digitalis ás epinephrin gyógyszerek hatását is. Kidolgozta a Loewi-próbát a hasnyálmirigy-betegség kimutatására.

Loewi, Otto
Web dokumentumok

2018.
jún. 3.
Herzfeld, Karl Ferdinand halálának 40. évfordulója
Bécs, Osztrák-Magyar Monarchia, 1892. febr. 24. - Washington, DC, USA, 1978. jún. 3.

Osztrák-amerikai elméleti fizikus
Bécsi bencés gimnáziumba járt, majd Bécsben kezdte el az egyetemet is, melyet Zürichben és Göttingenben folytatott tovább. Végül Bécsben doktorált Friedrich Hasenöhrl témavezetésével. A világháborúban katonaként szolgált, szerencsésen megmenekült. Utána Münchenben lett Kasimir Fajans, majd Arnold Sommerfeld munkatársa, 1926-tól pedig egy évtizeden át Washingtontól nem messze, a baltimore-i Johns Hopkins egyetemen az elméleti fizika professzora. 1936-ban ment át a washingtoni Katolikus Egyetemre, ahol végülis megállapodott. Itt tanított és kutatott haláláig. Mindenütt kivívta munkatársai elismerését, tanítványai tiszteletét. Münchenben Walter Heitlernek, Amerikában J.A. Wheelernek volt doktori témavezetője. Kutató munkájának legfontosabb területe az anyag szerkezetének statisztikus fizikai, valamint a többatomos molekulák elektronszerkezetének kvantummechanikai tárgyalása volt. Visszatérőleg foglalkozott az ultrahang hullámok és a sajátrezgésre képes, többatomos molekulák közötti energiacserével. (Dr. Radnai Gyula)

Herzfeld, Karl Ferdinand
Web dokumentumok

2018.
jún. 2.
Brodszky Dezső halálának 40. évfordulója
Budapest, 1910. febr. 6. - Budapest, 1978. jún. 2.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1932-ben. 1954-ben az egyetemen tanszékvezető egyetemi tanár lett, 1957-ig - megszűnéséig - a Hadmérnöki Karon működött, ettől kezdve 1959-ig a műszaki egyetem gépészmérnöki karán a gázturbinák tanszékvezetője volt. Alakulásától (1959) ugyanott a kalorikus gépek tanszéket vezette 1973-ig. Kezdetben Jendrassik György irányította munkáját, és részt vett szinte valamennyi Ganz-Jendrassik Diesel-motor szerkesztési és kísérleti munkájában, majd Jendrassik közvetlen munkatársaként a legjelentősebb motortípusok kifejlesztésében volt irányító szerepe. Jelentős része volt a repülőgépekben alkalmazott turbinatípus megszerkesztésében, részt vett az akkor még úttörőnek számító gázturbinák tervezési és kísérleti munkájában is. Elsőként vezette be a turbófeltöltők önjárásos vizsgálati módszerét, ezt az eljárást azóta világszerte alkalmazzák.

Brodszky Dezső
Web dokumentumok

2018.
jún. 2.
Oberhettinger, Fritz halálának 25. évfordulója
Gelsenkirchen-Buer, Németország, 1911. febr. 24. - Seal Rock, Oregon, 1993. jún. 2.

Német-amerikai matematikus
1936-ban Breslau-ban (ma Wroclaw, Lengyelország) fejezte be egyetemi tanulmányait. És 1942-ben doktorált Wilhelm Magnus vezetése mellett a Humboldt Egyetemen, Berlinben. Továbbra is együtt dolgoztak speciális függvények táblázatain. A 2. világháboró után követte Magnust az ún. Bateman-projekt munkatársaként a California Institute of Technology-ra, az Egyesült Államokba. Az Arthur Erdélyi-W. Magnus-F. Oberhettinger-F. Tricomi: Higher transcendental functions ma is alapműnek számít. 1958-tól az Oregon State University professzora volt.

Web dokumentumok

2018.
jún. 1.
Hajdu Elemér halálának 30. évfordulója
Saroltavár, 1902. jan. 5. - Budapest, 1988. jún. 1.

Gépészmérnök
A József Műegyetemen 1925-ben szerzett gépészmérnöki, majd doktori oklevelet. 1925-1928 között a Ganz és Társa Rt. vagonszerkesztési mérnöke, 1928-1945 között a Székesfővárosi Elektromos Művek műszaki főtanácsadója volt. 1948-1951 között az Erőmű Ipari Központ vezérigazgató helyettese, 1951-1954 között az Erőmű Beruházási Vállalat főosztályvezetője, 1954-1962 között az Erőmű Tröszt igazgató helyettes főmérnöke, 1962-től a Magyar Villamos Művek Tröszt termelési igazgatója volt.

Hajdu Elemér
Web dokumentumok

2018.
jún. 1.
Montanari, Geminiano születésének 385. évfordulója
Modena, 1633. jún. 1. - Padua, 1687. okt. 13.

Olasz csillagász, természettudós
A "Galileit követő itáliai nemzedék" kiemelkedő tagja. Bár fiatalon jogot tanult Firenzében, Bécsben és Salzburgban doktori címet kapott, hazatérve Bolognába matematika professzor, csillagászattal és fizikai kísérletekkel foglalkozott. 1662-63-ban egy pontos holdtérképet szerkesztett, amelyhez először végzett saját szerkesztésű távcső-mikrométerével alappont-méréseket. Modenában, Giovanni Domenico Cassini mellett alapos csillagászati ismereteket szerzett, gondos megfigyeléseket végzett a Jupiter felhősávjain. 1670-ben felfedezte az Algol (a Perseus csillagkép bétája) fényesség változását. (Ez volt a másodikként fellelt változófényű csillag.) Foglalkozott légkörtani észlelésekkel. Számos fizikai kísérletet végzett a maga tervezte eszközökkel, tanulmányozta a kapillaritást, a hang terjedését. Mikroszkópos vizsgálatokat és élettani kísérleteket is végzett. 1678-ban kinevezték a paduai egyetem "csillagászat és meteorológia" professzorává. Nevét egy holdkráter és a 8720.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Montanari, Geminiano
Web dokumentumok

2018.
jún. 1.
Pniewski, Jerzy születésének 105. évfordulója
Płock, Lengyelország, 1913. jún. 1. - Varsó, 1989. jún. 16.

Lengyel fizikus
A varsói egyetemen tanult matematikát és fizikát, ahol 1953-tól a kísérleti fizika tanszék professzora, 1975 és 1981 között a kar dékánja volt. Kezdeményezte a varsói nehézion-gyorsító megépítését. Legnagyobb eredményeként 1952-ben Marian Danysz-szal a kozmikus sugárzás tanulmányozása közben felfedezték az első hipermagot (melyben valamelyik nukleon s- vagy c-kvarkot tartalmaz), majd 1962-ben a hipermagok izomer állapotait. (Piriti János)

Pniewski, Jerzy
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info