História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2017.
nov. 24.
Szíjártó Miklós születésének 155. évfordulója
Detk, Puszta-Tarnóca, 1862. nov. 24. - Budapest, 1932. aug. 7.

Természettan- és mennyiségtantanár, természettudományi író
Hét tanévet töltött el Szolnokon a fizika tanításával, a szertár bővítésével, a helyi meteorológiai állomás beindításával és rendszeres megfigyelésekkel. 1897-ben feljött Budapestre. Egy évig együtt tanított Arany Dániellel a VIII. kerületi főgimnáziumban, később matematika-tankönyveket írtak együtt. 1898-ban a fizika vezetőtanára lett a Mintában, tanította Teller Edét is. A kísérletező fizikatanítás híve volt.

Szíjártó Miklós
Web dokumentumok

2017.
nov. 24.
Dienes Pál születésének 135. évfordulója
Tokaj, 1882. nov. 24. - London, 1952. márc. 23.

Matematikus, filozófus, egyetemi tanár
A budapesti tudományegyetemen nyert matematika-fizika tanári oklevelet. Két évet töltött Párizsban, ahol nagy hatással volt rá a francia matematikai iskola, különösen Picard és Hadamard, akikkel személyesen is megismerkedett. 1905-ben doktorált Budapesten, majd Párizsban is. A tisztviselőtelepi gimnáziumban tanított, aktív résztvevője volt a Galilei Körnek. A Tanácsköztársaság idején a budapesti tudományegyetem politikai megbízottja volt, ezért később Bécsbe emigrált, 1921-ben meghívást kapott Angliába, 1929-től Londonban a Birkbeck College professzora lett. 1948-ban ment nyugdíjba. Jelentős eredményeket ért el a komplex változós függvénytan területén, továbbfejlesztette a Taylor-sorokról szóló elméletet. Foglalkozott a relativitáselmélettel, a differenciálgeometriával, a végtelen mátrixok kérdésével, s a matematikai logika világában is ért el eredményeket. Felesége volt Dienes (Geiger) Valéria, az 1920-as években elváltak.

Dienes Pál
Web dokumentumok

2017.
nov. 23.
Schimanek Emil születésének 145. évfordulója
Budapest, 1872. nov. 23. - Budapest, 1955. szept. 1.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, utána Berlinben volt tanulmányúton. Hazatérve előbb a magyar fegyvergyár, majd a Ganz-gyár főmérnöke lett. 1900-ban a budapesti műegyegyetem rk., 1902-ben az I. gépszerkezettani tanszék r. tanárává nevezték ki. 1923-ban az egyetem rektora. Munkássága elsősorban a hőerőgépek, emelő- és hűtőgépek elméleti és szerkesztési kérdéseire terjedt ki. Találmányai közül a nevét viselő hatütemű Dieselmotor és karburátor a legismertebbek.

Schimanek Emil
Web dokumentumok

2017.
nov. 23.
Orbán György halálának 40. évfordulója
Budapest, 1903. dec. 24. - Budapest, 1977. nov. 23.

Röntgenfizikus, biofizikus, egyetemi tanár
A budapesti tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett 1925-ben. Pályáját a pécsi tudományegyetem Fizikai Intézetében kezdte, Pécsett doktorált 1929-ben és a röntgenfizika magántanárává képesítették 1934-ben. Debrecenben a Középiskola Tanárképző Intézet tanára (1941-43). 1950-től az általa szervezett Országos Sugárfizikai Laboratórium vezetője, az MTA Atommagkutató Intézetének osztályvezetője 1956-tól, a debreceni KLTE Alkalmazott Fizikai Tanszékének tanszékvezető docense (1956-57), majd egyetemi tanára (1957-68). Tanulmányúton járt Bécsben, Heidelbergben és Berlinben. Bécsben jelentős eredményeket ért el a Wilson-kamrával való méréseivel. Röntgenfizikai és ultraibolya sugárzással kapcsolatos szabadalmai voltak.

Orbán György
Web dokumentumok

2017.
nov. 23.
Kiss István halálának 5. évfordulója
Seregélyes, 1923. aug. 17. - Budapest, 2012. nov. 23.

Vegyész
1949-ben a szegedi tudományegyetemen szerezte meg vegyészi oklevelét. Ezután egy évig a szegedi egyetem szerves kémiai tanszékén tanársegéd. 1950-től a leningrádi egyetem fizikai kémiai tanszékén aspiráns volt, és 1954-ben védte meg háromkomponensű rendszerek folyadék-gőz egyensúlyáról szóló kandidátusi disszertációját. Ezután egy évig az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetében tudományos munkatárs, majd a Központi Fizikai Kutató Intézetbe került és a Kémiai Főosztály vezetője lett. Itt izotóp effektusok vizsgálatával, radioaktív izotópok előállításával és reaktortechnikával kapcsolatos sugárkémiai kutatásokkal foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a mesterséges radioaktív izotópok előállítására irányuló kutatásokban és az izotópok termelésének gyakorlati megvalósításában. Emellett 1959 óta az ELTE fizikai kémiai tanszékén a Magkémia c. kollégium előadója. 1966-71-ben az IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) bécsi központjának munkatársa, 1978-tól osztályvezetője volt. Kossuth-díjas. Hét szabadalma volt.

Kiss István
Web dokumentumok

2017.
nov. 23.
Waals, Johannes Diderik Van der születésének 180. évfordulója
Leyden, Hollandia, 1837. nov. 23. - Amsterdam, 1923. márc. 8.

Holland fizikus, Nobel-díjas
1877-ben az amszterdami egyetem fizikaprofesszorává nevezték ki. A gázok térfogatának, nyomásának és hőmérsékletének összefüggését leíró egyesített gáztörvény elsősorban R. Boyle, J.L. Gay-Lussac, E. Mariotte kísérletei és J.C. Maxwell, valamint L.E. Boltzmann elméleti munkái alapján jött létre. Az egyesített gáztörvény azonban csak az "ideális" gázok esetében teljesült; a nagyhőmérsékletű és kisnyomású reális gázoknál közelítőleg igaz, és pontossága a hőmérséklet csökkenésével és a nyomás növekedésével romlik. A fizikai Nobel-díjat 1910-ben kapta.

Waals, Johannes Diderik Van der
Web dokumentumok

2017.
nov. 23.
Reed, Walter halálának 115. évfordulója
Belroi, Virginia, USA, 1851. szept. 13. - Washington, 1902. nov. 23.

Amerikai orvos, bakteriológus
Amerika legjobb orvosi iskolájában több rendbeli bakteriológiai kutatást végzett olyan kiváló professzor vezetése alatt, aki Robert Koch-hal állandó és szoros kapcsolatban volt. Reed a legmorálisabb és a legélesebb vágású kutatók közé tartozott és az ő morális lelke lépett fel parancsolólag: "Embereket kell feláldoznod, hogy milliókat mentsél meg!" Bebizonyította, hogy a sárgalázat egyedül a moszkitó terjeszti.

Reed, Walter
Web dokumentumok

2017.
nov. 23.
Moseley, Henry Gwyn Jeffreys születésének 130. évfordulója
Weymouth, Anglia, 1887. nov. 23. - Gallipoli, Törökország, 1915. aug. 10.

Angol fizikus
Etonban és az oxfordi egyetemen tanult, majd Ernst Rutherford mellett dolgozott és oktatott a manchesteri egyetemen. Az 1. világháború kitörése után önkéntesként bevonult, híradós tisztként szolgált. Gallipoliban, Törökországban esett el, mielőtt betöltötte volna 28. évét. Moseley kutatásai előtt a periódusos rendszert Mendelejev az atomsúlyok növekvő sorrendjében állította össze. Ez azonban nem adott megnyugtató rendszert, és maga Mendelejev is két esetben eltért ettől a besorolástól. Moseley Max von Laue és a két Bragg (William és Lawrence) eredményei alapján vizsgálta az atomok spektrumát, és kimutatta, hogy a periódusos rendszer felépítésének alapja az atomok rendszáma. Törvénye alapján sikerült meghatározni az akkor még ismeretlen elemek rendszámát is.

Moseley, Henry Gwyn Jeffreys
Web dokumentumok

2017.
nov. 22.
Tóth Sándor halálának 155. évfordulója
Debrecen, 1828. febr. 16. - Pest, 1862. nov. 22.

Zoológus, orvos, tanár
Debrecenben teológiai tanulmányokat végzett és Nagyszalontán rektor (ref. iskolai tanító) lett. 1855-59-ben elvégezte a pesti orvoskari egyetemet. 1859-től a pesti evangélikus gimnáziumban 1861-től pedig a budapesti IV. ker. főreáliskolában tanár. Kezdetben a főváros rákfaunáját vizsgálta, később főleg a levéllábú rákokat tanulmányozta. Vizsgálta az Észak-magyarországi fürdőket is. 1862-ben a Természettudományi Társulat első titkára lett. 1861-től az MTA tagja volt.

Web dokumentumok

2017.
nov. 22.
Rom Pál halálának 55. évfordulója
Budapest, 1902. júl. 3. - Budapest, 1962. nov. 22.

Vegyész, gyógyszerész
Egyetemi tanulmányait a budapesti és a pécsi egyetemen végezte, 1926-ban szerezte kémiai doktorátusát. 1929-től a Gyógynövénykísérleti Állomás illóolaj-laboratóriumában működött. Ez időben szerezte meg gyógyszerészi oklevelét. 1949-től a Kertészeti Kutató Intézetnél dolgozott. 1951-től haláláig az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet tudományos főmunkatársa. Vizsgálatai a gyógy- és illóolajnövények hatóanyagaira vonatkoztak. A budakeszi állami kísérleti telepen 1946-tól különböző illóolajnövények termesztésével kísérletezett, hogy a hazai viszonyoknak megfelelő, legnagyobb illóolajhozamú fajtát kitenyéssze.

Rom Pál
Web dokumentumok

2017.
nov. 22.
Hall, Asaph halálának 110. évfordulója
Goshen, Connecticut, USA, 1829. okt. 15. - Annapolis, Maryland, 1907. nov. 22.

Amerikai csillagász
Főként önképzéssel tanult, bár rövid ideig a Central College-ba (McGrawville, New York állam) és a Michigani Egyetemre is járt. 1858-ra szerény álláshoz jutott a Harvard Egyetem obszervatóriumában, ahol kutatott, és tanulmányokat tett közzé. 1863-ban a matematika professzorává nevezték ki az USA Haditengerészeti Obszervatóriumában. 1877-ben felfedezte a Mars bolygó Deimos és Phobos nevű holdjait, és kiszámította a pályájukat.

Hall, Asaph
Web dokumentumok

2017.
nov. 22.
Huxley, Andrew Fielding, Sir születésének 100. évfordulója
Hampstead, London, Anglia, 1917. nov. 22. - Cambridge, 2012. máj. 30.

Angol fiziológus, biofizikus, Nobel-díjas
Tanulmányait Cambridge-ben végezte. A 2. világháborúban a légelhárításnál és a tengernagyi hivatalban szolgált. A háború után Cambridge-be tért vissza, s az egyetem élettani tanszékén A. L. Hodgkinnal együtt az idegsejtek ingerületvezetésének élettanával foglalkozott. Hodgkin közreműködésével az egyedi idegrostok elektromos és kémiai viselkedését mérte fel. Kísérleti eredményeik (1947) azt mutatták, hogy a nyugalmi szakaszban az ideg membránja csak a kálium belépését engedi meg az ideg belsejébe, izgalmi állapotban viszont a membrán a nátrium számára is átjárhatóvá válik. 1963-ban Hodgkinnal és Sir John Ecclesszel megosztva megkapta az orvosi-élettani Nobel-díjat az egyedi idegrostok ingerületeinek továbbításáért felelős kémiai folyamatok felfedezéséért. 1974-ben ütötték lovaggá.

Huxley, Andrew Fielding, Sir
Web dokumentumok

2017.
nov. 21.
Jakobovits Dániel halálának 75. évfordulója
Fenyőháza, 1879. szept. 9. - Budapest, 1942. nov. 21.

Villamosmérnök, műszaki szakíró
Oklevelét 1901-ben szerezte a budapesti műegyetemen. Gyakorlati pályafutását a Ganz Villamossági Rt. erőműtervezési osztályán kezdte. 1909-től 1913-ig a Magyar Elektrotechnikai Egyesület hivatalos lapja, az Elektrotechnika szerkesztője, utóbb az egyesület főtitkára (1911-1918), majd alelnöke (1918-1922) volt. 1917-1919-ben harmadmagával kidolgozta a villamossági törvény tervezetét. Nagy szerepe volt az úrkúti mangánbányászat megszervezésében.

Web dokumentumok

2017.
nov. 21.
Fonó Albert halálának 45. évfordulója
Budapest, 1881. júl. 2. - Budapest, 1972. nov. 21.

Gépészmérnök
A Fasori Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Matematikatanára Rátz László volt. 1899-ben iratkozott be a Műegyetemre. Itt kötött barátságot Kármán Tódorral. A Műegyetemen 1903-ban kapott oklevelet, utána német, belga, svájci, francia és nagy-britanniai gyárakban dolgozott. Hazatérve külföldről, 1909-ben műszaki doktori vizsgát tett, majd önálló tanácsadó és tervező mérnökként tevékenykedett. Fő szakterülete az energetika volt. Technikatörténeti jelentőségűek sugárhajtómű-találmányai. Már az 1. világháború idején felajánlotta légitorpedónak nevezett találmányát az osztrák-magyar hadvezetésnek, 1928-ban pedig, korát megelőzve, kidolgozta a nagy magasságban hangsebességnél gyorsabban haladó repülőgép számára alkalmas hajtóművet, amelyet légsugár-motornak nevezett el. Szabadalmait azonban nem alkalmazták a gyakorlatban.

Fonó Albert
Web dokumentumok

2017.
nov. 21.
Schrodt István halálának 55. évfordulója
Budapest, 1888. márc. 28. - Budapest, 1962. nov. 21.

Gépészmérnök, tanár
A műegyetemet 1909-ben Budapesten végezte. 1911-től a budapesti állami felsőipariskola tanára. 1917-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1919-ben megkapta a Mérnök és Építész Egylet Hollán-díját. 1935-ben műegyetemi magántanári képesítést szerzett. 1945 után főként hőátadási kérdésekkel, a napenergia hasznosításának kérdésével, a láng nélküli égéssel foglalkozott, a hazai szénsavforrások energiájának kihasználására vonatkozó elgondolására pedig szabadalmat kapott. Tankönyvet is írt.

Web dokumentumok

2017.
nov. 21.
Conklin, Edwin Grant halálának 65. évfordulója
Waldo, Ohio, USA, 1863. nov. 24. - Princeton, New Jersey, 1952. nov. 21.

Amerikai biológus, tanár
A Princetoni Egyetemen 1908-ban lett a biológia professzora, itt dolgozott nyugdíjazásáig, 1933-ig. A gerinctelen állatok embriológiájával foglalkozott; kísérletei során nyomon követte az egyes szervek kifejlődésének folyamatát az embrióban. Vizsgálta a sejtosztódás mechanizmusát, és az emberi evolúció kérdéseit. Élesen bírálta azokat a jelenségeket, amelyekkel a társadalom a fejlett technológia elterjedésére válaszolt.

Conklin, Edwin Grant
Web dokumentumok

2017.
nov. 20.
Andreánszky Gábor halálának 50. évfordulója
Alsópetény, 1895. aug. 1. - Budapest, 1967. nov. 20.

Botanikus, paleobotanikus
Tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte, ahol Tuzson János volt a professzora. 1920-ban a növényrendszertani tanszéken tanársegéd, 1929-ben a budapesti tudományegyetem magántanárrá habilitálta. 1942-ben az Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának igazgatója, 1942-ben a budapesti tudományegyetem növényrendszertani és növényföldrajzi tanszékének tanárává nevezték ki. 1952-ben politikai okokból (és vélhetően nemesi származása miatt) kitiltották az egyetemről, egyszerű munkatársként került vissza a Magyar Természettudományi Múzeum növénytárába, s itt dolgozott egészen haláláig. Kutatásai során a Mediterráneum valamint az Alpok és a Kárpátok flóráját vizsgálta. Ősnövénytani munkásságát az Alpok flórájának eredetéről, az erdők fejlődéstörténetéről és az éghajlat változásának a növényzetre való hatásáról szóló tanulmányai tanúsítják. Ősnövénytani tanulmányai, monográfiái hazánk harmadidőszaki flórájának ismeretét szélesítették. Tudományos eredményei elismeréseként 1945-ben az MTA levelező tagjává választotta. 1949-ben tanácskozó taggá minősítették vissza, s tagságát csak 1989-ben - posztumusz - állították vissza.

Andreánszky Gábor
Web dokumentumok

2017.
nov. 20.
Guericke, Otto von születésének 415. évfordulója
Magdeburg, Poroszország, 1602. nov. 20. - Hamburg, 1686. máj. 11.

Német kísérleti fizikus, felfedező, mérnök és politikus
15 éves volt, amikor a lipcsei egyetemre felvették; 16, amikor menekülnie kellett innen a kitört harmincéves háború miatt; 18, amikor apja váratlanul meghalt, ő pedig Jenában kezdte újra az egyetemet, amit azután Leydenben fejezett be. Építészetet, mechanikát, matematikát, geometriát hallgatott, de nem szerzett semmiféle fokozatot. Elutazott Franciaországba, majd Angliába, végül visszatért szülővárosába. A harmincéves háború 1648-as befejezése előtt két évvel őt választották Magdeburg polgármesterévé, és az maradt harminc éven át, egészen 1676-ig. Közben a város ügyeinek intézése mellett maradt ideje fizikai kísérletezésre, sőt találmányainak "menedzselésére" is. Kopernikusz híveként megpróbálta az "űrt" a földön is előállítani, így találta fel a légszivattyút. Torricelli kísérletét időjárásjelző barométerré fejlesztette. Legfontosabb találmánya 1663-ban született meg, rájött, hogy a felolvasztott, majd megszilárdult ként megfelelően dörzsölve elektromossá lehet tenni, még pedig jobban, mint bármi mást. Ő fedezte fel és tanulmányozta először az alacsony nyomáson létrejövő elektromos kisüléseket. Guericke volt a 17. század egyik jelentős kísérleti fizikusa. Magányos kísérletező, aki egyetemen nem adott elő s így tanítványa se volt. Elektromozó gépe azonban elterjedt egész Európában. (Dr. Radnai Gyula)

Guericke, Otto von
Web dokumentumok

2017.
nov. 20.
Draper, Henry halálának 135. évfordulója
Prince Edward, Virginia, USA, 1837. márc. 7. - New York, 1882. nov. 20.

Amerikai orvos, amatőr csillagász
1857-ben szerzett orvosi diplomát a New York University-n. 1859-ben lett a New York-i Bellevue Kórház orvosa, 1874-ben pedig a New York-i Városi Egyetem orvoskarának dékánja. Ő volt az első csillagász, aki már rendszeresen alkalmazta a fényképezés technikáját csillagászati megfigyelésekre. Maga tervezte távcsöveit, saját kezűleg csiszolta a tükröt, maga kísérletezte ki a fotoemulzió receptjét, és az észlelés előtt maga kente az üveglapra a fényérzékeny réteget. Elsősorban a csillagok színképeit kutatta. Spektroszkópiai kutatásának tiszteletére Henry Draper-katalógusnak nevezték el azt a kilenckötetes, több mint 225 000 csillag égi pozícióját, fényességet és színképtípusát tartalmazó katalógust, amelyet a Harvard College Observatory csillagászai hoztak létre. A csillagokat a színképükben látható sötét (abszorpciós) vonalak alapján osztályokba sorolták. A színképosztályozásnak ez a korai rendszere a Harvard-féle, vagy Henry Draper (HD) -színképosztályozás. Ő készített először fényképet egy csillag, a Vega színképéről 1872-ben és egy csillagködről, az Orion-ködről 1880-ban. A ma használatos spektrál-klasszifikációs sémát a Harvard Obszervatóriumban Henry Draper által definiálták.

Draper, Henry
Web dokumentumok

2017.
nov. 19.
Auenbrugger, Josef Leopold (Auenbrugg) születésének 295. évfordulója
Graz, Ausztria, 1722. nov. 19. - Bécs, 1809. máj. 17.

Osztrák orvos
Orvosi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, majd a bécsi Spanyol kórházban folytatott orvosi gyakorlatot. Vendéglős apjánál látta, hogy a hordók tartalmára azok kopogtatásával következtetnek. Ez adta azt a gondolatot, hogy a mellkas kopogtatásánál nyert hangból következtessen a szív és tüdő állapotára, a mellkas folyadéktartalmára. Elgondolásait és javaslatait sokéves megfigyelések, és a betegeken végzett vizsgálatoknak a boncolási adatokkal való összevetése alapján publikálta 1761-ben. Kortársai eleinte nem figyeltek fel a módszerre, csak a 19. század elején kezdték alkalmazni francia orvosok. A bécsi egyetemen Skoda professzor vezette be a módszert a 19. század közepén. A mellkas kopogtatással való vizsgálata új korszakot nyitott az orvosi gyakorlat történetében.

Auenbrugger, Josef Leopold (Auenbrugg)
Web dokumentumok

2017.
nov. 19.
Tralles, Johann George halálának 195. évfordulója
Hamburg, Németország, 1763. okt. 15. - London, Anglia, 1822. nov. 19.

Német matematikus, fizikus
Göttingenben tanult, 1785-ben a berni, majd 1819/ben a berlini egyetem tanára lett. 1798-ban Svájc részéről tagja volt annak a francia bizottságnak, amely a métert mint a hosszúság mértékegységét létrehozta. Ő találta fel a borfokolót. Nevét egy holdkráter is őrzi.

Web dokumentumok

2017.
nov. 19.
Sumner, James Batcheller születésének 130. évfordulója
Canton, Massachusetts, USA, 1887. nov. 19. - Buffalo, New York állam, 1955. aug. 12.

Amerikai biokémikus, Nobel-díjas
A Harvard egyetemen végzett. Kutatómunkáját a Cornell Egyetemen kezdte. Neki sikerült először enzimeket izolálnia és kristályosítania. 1926-ban kikristályosította az ureáz nevű enzimet, és bebizonyította, hogy az fehérje. Munkáját csak az után ismerték el, hogy Northropnak a 30-as évek elején sikerült további enzimeket kristályosítania. 1929-től 1955-ig a Cornell Egyetem professzora volt. 1937-ben kikristályosította a kataláz nevű enzimet. Ebben az évben néhány hónapot ösztöndíjjal Stockholmban töltött. 1946-ban John Howard Northroppal és Wendell Meredith Stanleyvel megosztva kémiai Nobel-díjat kapott. 1947-ben a Cornell Egyetem enzimkémiai laboratóriumának igazgatója lett, amelyet munkásságának elismeréseként alapítottak.

Sumner, James Batcheller
Web dokumentumok

2017.
nov. 19.
Palade, George Emil születésének 105. évfordulója
Iasi, Románia, 1912. nov. 19. - Del Mar, California, USA, 2008. okt. 7.

Román születésű, amerikai biokémikus, citológus, Nobel-díjas
1940-ben szerzett diplomát a bukaresti egyetem orvosi karán, majd ugyanitt hat éven át belgyógyászgyakornokként dolgozott. 1946-tól az USA-ban, a New York-i egyetemen folytatta tanulmányait. Itt tanára volt Albert Claude, aki meghívta a Rockefeller Intézet patológiai osztályára, ahol ő is a Claude-féle sejtfrakcionálási módszer továbbfejlesztésén dolgozott. Tökéletesítették az elektronmikroszkópos metszetkészítés és szövetfixálás módszerét. Palade írta le először a mitokondriumok és az endoplazmatikus retikulum finomszerkezetét. Ő fedezte fel azokat a citoplazmában található apró részecskéket, melyek később a riboszóma nevet kapták. Leírta a hasnyálmirigy külső elválasztású mirigysejtjeinek működését. A hatvanas évek második felében a biológiai membránok keletkezési módját kutatta. 1973-ban a Yale Egyetem sejtbiológiai professzora lett. Itt elsősorban a szekrécióban szerepet játszó sejt alkotórészek membránjainak kölcsönhatásaival foglalkozott. 1974-ben Albert Claude-dal és Christian de Duve-vel kaptak megosztott orvosi-élettani Nobel-díjat a sejtek szervezeti és működési szerveződésének területén tett felfedezéseikért.

Palade, George Emil
Web dokumentumok

2017.
nov. 18.
Lechner Lajos halálának 120. évfordulója
Buda, 1833. febr. 8. - Budapest, 1897. nov. 18.

Építészmérnök
Tanulmányait a József Műegyetemen végezte, gyakorlati működését az Építési Igazgatóságon kezdte. 1865-től, 1870-ig a Felső-Bodrog szabályozásán dolgozott. Külföldi tanulmányútról hazatérve elkészítette Budapest városrendezésének tervét, mellyel elnyerte a Fővárosi Közmunkák Tanácsa által kiírt nemzetközi pályázat 10000 forintos első díját. Munkájának felhasználásával készült el a főváros rendezésének terve. Tervei szerint építették ki a Nagykörutat, s ő kapott megbízást a Sugárút építésére. Megnyerte 1873-ban a főváros csatornázására kiírt szűkebb körű nemzetközi pályázatot is, s e munka végrehajtása (1891-96) szintén az ő elgondolásai szerint történt. Ugyancsak ő tervezte és irányította az árvíz által romba döntött Szeged újjáépítésének munkáját (1879-84).

Lechner Lajos
Web dokumentumok

2017.
nov. 18.
Bielek Miksa halálának 100. évfordulója
Svábóc, 1833. jún. 22. - Budapest, 1917. nov. 18.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
Tanulmányait a bécsi műegyetemen végezte 1852-57-ben. Előbb az osztrák államvasutak szolgálatában állott, majd 1864-től 1906-ban történt nyugalomba vonulásáig a pesti műegyetemen a mechanika és a gépszerkezettan ny. r. tanára volt. Jelentős volt ipari gyakorlati tevékenysége és főleg oktatási működése.

Web dokumentumok

2017.
nov. 18.
Daguerre, Louis Jacques Mande születésének 230. évfordulója
Cormeilles, Párizs közelében, Franciaország, 1787. nov. 18. - Bry-sur-Marne, 1851. júl. 10.

Francia feltaláló, fényképész, festő
Adótisztből lett színházi díszletfestő, s idővel megalkotta a kép idő- és térbeli változását érzékeltetni képes diorámát. 1829-ben tízéves partnerségi megállapodást kötött Niépce-szel, aki 1833-ban váratlanul meghalt, így egyedül folytatta a munkát. 1837-re sikerült kidolgoznia az első gyakorlatban is használható fotográfiai eljárást, amelyet magáról nevezett el. Találmányát 1839-ben mutatták be a Francia Tudományos Akadémián. A dagerrotípia szinte hónapok alatt meghódította a világot, hazánkban a leghíresebb Petőfi Sándorról készült. Találmánya nem sokkal élte túl, az ekkor már legalább olyan jó minőségű, de sokszorosítható képet szolgáltató Talbot-módszer teljesen kiszorította. Daguerre neve ott van a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Daguerre, Louis Jacques Mande
Web dokumentumok

2017.
nov. 18.
Fechner, Gustav Theodor halálának 130. évfordulója
Groß-Särchen, Szászország, 1801. ápr. 19. - Lipcse, 1887. nov. 18.

Német fizikus, fiziológus, filozófus
A kísérleti pszichológia és pszichofizika egyik megalapítója. Lipcsében orvostudományt tanult, ahol 1823-tól magántanár, 1828-tól rendkívüli tanár volt. Orvosként nem praktizált, jelentős fizikai és kémiai művek fordítójaként, majd szerzőjeként szerzett ismertséget. 1834-ben a lipcsei egyetem fizikaprofesszora lett. Szembetegsége miatti korai nyugdíjazása után filozófiával kezdett foglalkozni, több művében fejtette ki az egyetemes tudatra vonatkozó elképzeléseit. Legjelentősebb munkája A pszichofizikai alapjai című két kötetes műve (1860). Ebben részletesen tárgyalja az ingerek és az általuk kiváltott érzetek erősségének összefüggéseit. Ezzel Ernst Heinrich Weber hasonló munkájához csatlakozott. Idős korában az esztétikát próbálta kísérleti alapokra helyezni. 1859-ben a Leopoldina Akadémia tagja lett, 1884-ben Lipcse városának díszpolgára. A (11041) Fechner kisbolygó őrzi nevét. (Piriti János)

Fechner, Gustav Theodor
Web dokumentumok

2017.
nov. 18.
Bohr, Niels Henrik David halálának 55. évfordulója
Koppenhága, Dánia, 1885. okt. 7. - Koppenhága, 1962. nov. 18.

Dán fizikus, Nobel-díjas
A koppenhágai egyetemen szerzett doktori fokozatot 1911-ben, majd Ernest Rutherford mellett dolgozott Manchesterben. 1918-ban visszatért Koppenhágába, az ottani egyetem professzora, majd az újonnan alapított Elméleti Fizikai Intézet igazgatója lett, az intézetet 1962-ig vezette. 1913-ban publikálta az atomszerkezet róla elnevezett modelljét, ebben elsőként alkalmazta az atomelméletben Max Planck kvantum-hipotézisét. 1922-ben elnyerte a fizikai Nobel-díjat az atomszerkezet és az atomok által kibocsátott sugárzás kutatásában elért eredményeiért. Modellje alapján megadta az elemek periódusos rendszerének elméleti magyarázatát. Az 1920-as években megfogalmazta az ún. komplementaritási elvet és a kvantummechanika ún. koppenhágai értelmezését. A 2. világháború alatt Svédországba, majd onnan az Egyesült Államokba menekült a németek által megszállt Dániából. Az Egyesült Államokban részt vett az atombomba létrehozására irányuló Manhattan projektben. 1945-ben tért vissza Koppenhágába. Ezután az atomenergia békés felhasználásának szorgalmazója lett. Az általa vezetett intézetet halála után Niels Bohr Intézetnek nevezték el. Fivére, Harald Bohr neves matematikus volt. Fia, Aage Bohr is fizikai Nobel-díjat kapott 1975-ben.

Bohr, Niels Henrik David
Web dokumentumok

2017.
nov. 18.
Blackett, Patrick Maynard Stuart, Baron születésének 120. évfordulója
London, 1897. nov. 18. - London, 1974. júl. 13.

Angol fizikus, Nobel-díjas
1921-ben végzett a Cambridge-i Egyetemen, majd tíz évet töltött kutatóként a Cavendish Laboratóriumban. Itt kezdte el azt a munkát, amellyel az ionizáló részecskék pályáját észlelő Wilson-féle ködkamrát a kozmikus sugárzás vizsgálatára szolgáló automatikus berendezéssé fejlesztette. Az e műszerrel szerzett adatok értelmezéséért kapta meg a Nobel-díjat. Iskolát teremtett a kozmikus sugárzás vizsgálatában, de más irányú kutatásokat is serkentett, ez vezetett el a Manchesteri Egyetemen az első rádiócsillagászati tanszék megteremtéséhez és a Jodrell Bank Rádiócsillagászati Kísérleti Állomás megépítéséhez.

Blackett, Patrick Maynard Stuart, Baron
Web dokumentumok

2017.
nov. 17.
Wigner Jenő Pál születésének 115. évfordulója
Budapest, 1902. nov. 17. - Princeton, New Jersey, USA, 1995. jan. 1.

Magyar születésű amerikai fizikus, Nobel-díjas
A budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium tanulója volt. 1925-ben doktorált kémiából a berlini Technische Hochschulén, ezt követően több német egyetemen, majd 1928-30-ig a Technische Hochschulén tanított. 1930-ban az USA-ba hívták és ettől fogva Princetonban dolgozott, néhány rövid időszakot leszámítva. Meghatározó szerepe volt az atombomba kifejlesztésében. Egy évvel a neutron felfedezése után, 1933-ban írt tanulmányában megmutatta, hogy a neutronok és a protonok között ható erőnek nagyon rövid hatótávolságúnak kell lennie. Kimutatta azt is, hogy a magerők függetlenek az elektromos töltéstől. 1963-ban Nobel-díjat kapott az atommagok és az elemi részek elmélete terén elért eredményeiért, Maria Goeppert Mayerrel és J.H.D. Jensen-nel megosztva.

Wigner Jenő Pál
Web dokumentumok

2017.
nov. 17.
Gellibrand, Henry születésének 420. évfordulója
London, Anglia, 1597. nov. 17. - London, 1636. febr. 16. [1937.]

Angol csillagász, matematikus
1616-ban kezdett el tanulni a Trinity College-ben, 1619-ben megszerezte BA, majd 1923-ban az M.A. fokozatot. A navigációval és a mágnesességgel foglalkozott. Leghíresebb tudományos felfedezése volt, hogy a deklináció a földnek egy és ugyanazon pontján nagyobb időközökben is változik.

Gellibrand, Henry
Web dokumentumok

2017.
nov. 17.
Fisher, Osmond születésének 200. évfordulója
Osmington, Dorset, Anglia, 1817. nov. 17. - Huntingdon, 1914. júl. 12.

Angol geológus, geofizikus
1881-ben publikálta The Physics of the Earth's crust c. alapvető művét. Ebben leírta a Föld inhomogén összetételét, azt, hogy a Föld köpenye folyékony rétegen helyezkedik el. A kontinensek mozgásának elmélete Wegener munkái után vált lassan elfogadottá a huszadik században. George Darwin elméletéhez csatlakozva (melynek lényege, hogy a Hold valamikor a Föld része volt, abból szakadt ki), Fisher ennek bizonyítékát a Csendes-óceán létében vélte felfedezni. A Geological Society of London 1893-ban a Murchison éremmel, 1913-ban a Wollaston éremmel tüntette ki. (Piriti János)

Fisher, Osmond
Web dokumentumok

2017.
nov. 16.
Menyhárt László halálának 120. évfordulója
Szarvas, 1849. máj. 30. - Boroma, Afrika, a Zambezi mellett, 1897. nov. 16.

Jezsuita természetrajztanár, botanikus
Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Innsbruckban, az angliai St. Benoitban és a budapesti egyetemen végezte. 1885-től Kalocsán volt gimnáziumi tanár, majd igazgató. Itt a környék növényvilágát tanulmányozta, néhány új fajt is felfedezett. 1889-ben mint hittérítő Afrikába utazott. 1890-ben érkezett meg Boromába. A Zambezi mellett tevékenykedett, botanikai gyűjtést és meteorológiai megfigyeléseket is végzett. H. Schinz svájci botanikus több új növény-fajt nevezett el róla.

Menyhárt László
Web dokumentumok

2017.
nov. 16.
Wilkins, John halálának 345. évfordulója
Fawsley, Northamptonshire, Anglia, 1614. jan. 1. - London, 1672. nov. 16. [19.]

Angol természettudós, matematikus, püspök
A Royal Society egyik alapítója. Kései greshamista volt, elgondolkozott a Holdutazás lehetőségéről, úgy gondolta, hogy úgy 20 mérfölddel a felszín fölött megszünik a mágneses vonzerő, de ő is érezte, hogy ez nem lehet egy éles határ. Nyelvtervezetet készített, melyben az emberi ismeretek felosztására és rendszerezésére vállalkozott, rendszere kísérlet egy enciklopédikus összefoglalásra. Az oxfordi Wadham College igazgatója lett 1648-ban.

Wilkins, John
Web dokumentumok

2017.
nov. 16.
Alembert, Jean Le Rond d' születésének 300. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1717. nov. 16. - Párizs, 1783. okt. 29.

Francia matematikus, mérnök, fizikus és filozófus
A 18. századi felvilágosodás egyik jelentős képviselője volt. 1743-ban publikálta Értekezés a dinamikáról című művét, amely a dinamikát a statikára visszavezetni szándékozó, D'Alembert elvként ismert tételt tartalmazza. Az algebrában bebizonyította, hogy a komplex számok elegendőek a magasabb fokszámú egyenletek gyökeinek megadásához is. Több éven át a nagy francia Enciklopédia munkatársa volt, tőle származik az Enciklopédia bevezetése, amelyben az emberi megismerés eredetét és fejlődését, továbbá a tudományok osztályozását írta le. Természettudományos és filozófiai művei mellett jelentősek az irodalom, a zene, az esztétika kérdéseivel foglalkozó írásai is.

Alembert, Jean Le Rond d'
Web dokumentumok

2017.
nov. 16.
Littrow, Karl Ludwig, Edler von halálának 140. évfordulója
Kazány, Orosz Birodalom, 1811. júl. 18. - Velence, Olaszország, 1877. nov. 16.

Osztrák csillagász
Littrow, Johann Joseph fia. 1832-től a bécsi egyetemi obszervatórium munkatársa, 1841-ben követte apját a professzori és igazgatói székben. Nevéhez fűződik a modern, új bécsi egyetemi csillagvizsgáló felépítése (1874-78), amely ma is Európa egyik legnagyobb obszervatóriuma. Számos magyar csillagász kezdte nála tanulmányait. Jó képességű ismeretterjesztő is volt. Főleg asztrometriával, üstökösök és kisbolygók pozíciójának meghatározásával. foglalkozott. Jelentős érdemeket szerzett a meteorrajok és üstökösök kapcsolatának kimutatásában. Kiadta Hell Miksa és Sajnovics János norvégiai útinaplóját, ennek magyarázó szövegében Hell Miksát az észlelési adatok meghamisításával vádolta. Ezeket a vádakat az amerikai Simon Newcomb megcáfolta, és kimutatta, hogy K. L. Littrow előítéletekkel közelítette meg Hell Miksa munkáját. (Bartha Lajos)

Littrow, Karl Ludwig, Edler von
Web dokumentumok

2017.
nov. 16.
Abraham, Max halálának 95. évfordulója
Danzig, Németország, (ma Gdansk, Lengyelország), 1875. márc. 26. - München, Németország, 1922. nov. 16.

Német fizikus
1897-ben doktorált Berlinben és ettől kezdve Planck asszisztenseként dolgozott. 1900-tól 10 évig Göttingenben dolgozott, majd a milánói egyetem elméleti fizika professzora lett. 1919-ben a müncheni, később a stuttgarti, aztán az aacheni egyetemen kapott katedrát. Megalkotta a "merev elektron" elméletét, melynek alapja az elektrodinamika volt. Számításai jó közelítő eredményt adtak az elektron teljes tömegére. Következtetett arra is, hogy a tömeg a sebesség függvénye, de itteni számításait később a relativisztikus kísérletek nem igazolták. Nevét viseli az Abraham-féle energiatenzor, amely az izotrop szigetelők elektrodinamikai jellemzője. Eredményesen foglalkozott a gravitáció elméletével is.

Abraham, Max
Web dokumentumok

2017.
nov. 16.
Alekszandrov, Pavel Szergejevics (Aleksandrov, Alexandrov Pavel Sergeevich) halálának 35. évfordulója
Bogorodsk, Oroszország, 1896. máj. 7. - Moszkva, 1982. nov. 16.

Orosz matematikus
A moszkvai egyetemen tanult, Nikolai Luzin és Jegorov tanítványaként. A szovjet topológiai iskola alapítójának tekintik. 1923-tól 1932-ig évente rendszeresen hosszabb időt töltött Göttingenben, ahol Emmy Noether szemináriumain is részt vett. 1929-től a moszkvai egyetem professzora. 1938-tól a Szteklov Matematikai Intézetben is dolgozott, 1953-tól a Szovjet Tudományos Akadémia tagja. Számos topológiai törvény és fogalom viseli a nevét. Tanítványa volt többek között Lev Pontrjagin és Alekszander Kuros. 1936-ban Nikolai Luzin ellen politikai támadás indult, amelyben Luzin számos tanítványa is részt vett, közöttük Alekszandrov is. A "Luzin-ügy" részletei csak 1990 után váltak ismertté.

Alekszandrov, Pavel Szergejevics (Aleksandrov, Alexandrov Pavel Sergeevich)
Web dokumentumok

2017.
nov. 15.
Nendtvich Tamás születésének 235. évfordulója
Késmárk, 1782. nov. 15. - Pécs, 1858. aug. 3.

Gyógyszerész, botanikus, entomológus
A gyógyszerészoklevelet Pesten szerezte meg, majd 1805-ben Pécsett lett gyógyszerész és gyógyszertár-tulajdonos. Baranya vm.-ben és Szlavóniában rendszeresen gyűjtött növényeket és rovarokat. Kapcsolatban állt Sadler Józseffel is. Nagy lepke- és növénygyűjteményt hagyott hátra. Fia, Károly az ő gyűjtései alapján írta meg disszertációját a pécsi flóráról.

Nendtvich Tamás
Web dokumentumok

2017.
nov. 14.
Czekelius Aurél halálának 90. évfordulója
Csiklovabánya, 1844. okt. 5. - Budapest, 1927. nov. 14.

Hídépítő mérnök
A budapesti műegyetemen végezte tanulmányait. 1869-ben a MÁV szolgálatába lépett. Számos hidat tervezett és építési munkáit vezette. 1881-ben az újonnan szervezett műszaki tanács tagjává nevezték ki, 1894-től a Dunahídosztály vezetője volt. A budapesti régi Erzsébet- és Ferenc József (ma Szabadság)-híd, a pozsonyi és komáromi Duna-hidak, a puchói Vág-híd, a tiszaújlaki Tisza-híd és a marosújvári Maros-híd építése is nevéhez fűződik.

Czekelius Aurél
Web dokumentumok

2017.
nov. 14.
Széki János halálának 65. évfordulója
Szada, 1879. márc. 30. - Budapest, 1952. nov. 14.

Fémkohómérnök, műegyetemi tanár
1902-ben a selmecbányai akadémián kohómérnöki oklevelet nyert. Ezt követően Kapnikbánya, Alsófernezely, majd Zalatna fémkohóinál működött. 1913-tól a selmecbányai akadémia, majd a soproni főiskola fémkohászati tanszékének tanára. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemnek megalakulásától haláláig tanára volt. Eljárást dolgozott ki a poralakú félkoksz darabos házi tüzelőszerré alakítására. Foglalkozott a recski érc gazdaságos felhasználásával is. Romwalter Alfréddal közösen kutatta a hazai vasban dús bauxitok hasznosításának kérdését. Módszert dolgozott ki a csucsomi aranytartalmú antimonszínpor és a Nagybánya környéki aranytartalmú piritszínporok feldolgozására. Technikatörténeti kérdések is érdekelték.

Széki János
Web dokumentumok

2017.
nov. 14.
Lyell, Charles, Sir születésének 220. évfordulója
Kinnordy, Skócia, 1797. nov. 14. - London, Anglia, 1875. febr. 22.

Skót geológus
1816-ban Oxfordban az Exeter College hallgatója lett, geológiát hallgatott. 1819-ben szerezte meg a diplomáját, ekkor a Londoni Geológiai Társaság tagjai sorába is fölvették. Később a Társaság titkára, majd két cikluson keresztül a Társaság elnöke is volt. 1819-től jogi tanulmányokat is végzett. 1822-ben utazást tett Anglia délkeleti részében, ahol alapos geológiai vizsgálatokat végzett. 1823-ban rövidebb tanulmányutat tett Párizsba, majd 1828-tól nagyszabású geológiai expedícióra indult Párizsba, Észak-Itáliába, Szicíliába. Vizsgálta a különböző kőzetrétegeket és a vulkanizmust. Ennek alapján fogalmazta meg az ún. uniformizmus elvét, mely szerint a Föld felszínét a múltban is a ma ismert természeti erők és természettörvények formálták olyanná, amilyennek ma látjuk. Ez a folyamat rendkívül hosszú idő alatt zajlott le. Rétegtani vizsgálatai eredményeképpen a földtörténeti harmadkort további korszakokra osztotta: pliocénre, miocénre és eocénre. 1831-1833-ig a londoni King's College geológiai tanszékét vezette. Korszakalkotó műve, a Principles of Geology (1830-1833), megalapozta a tudományos módszereken alapuló modern geológiát. Még számos utazást tett, ezeken végzett megfigyelései alapján folyamatosan finomította elméletét. Támogatta Darwin elméletét a természetes szelekcióról. 1848-ban lovagi, majd 1864-ben baroneti címet kapott. Nevét többek között a Holdon és a Marson egy-egy kráter, valamint Tasmániában, Kaliforniában és Kanadában a Mount Lyell nevű hegycsúcsok, Grönlandon pedig a Lyell-föld őrzi.

Lyell, Charles, Sir
Web dokumentumok

2017.
nov. 14.
Laurent, Auguste születésének 210. évfordulója
La Folie, Franciaország, 1807. nov. 14. - Párizs, 1853. ápr. 23.

Francia kémikus
Számos ipari állást töltött be, mielőtt kinevezték a kémia professzorává Bordeaux-ban (1838), 1848-tól a párizsi pénzverde próbamestere volt. Sok fontos szerves vegyületet fedezett fel. Charles Gerhardt-tal egy szerveskémiai rendszerezést is kidolgozott. A szerves vegyületek összetételét és reakcióit a szerkezeten alapuló "egységes" elmélettel próbálták értelmezni. Justus von Liebig és Jöns Berzelius - a dualisztikus elmélethez ragaszkodva, amely szerint minden kémiai vegyület elektropozitív és elektronegatív részből áll - támadta az elképzelést. Laurent hozzájárult az Avogadro-törvény elfogadtatásához, és ezzel elősegítette az atomtömegek pontos meghatározását.

Laurent, Auguste
Web dokumentumok

2017.
nov. 14.
Moore, Robert Lee születésének 135. évfordulója
Dallas, Texas, USA, 1882. nov. 14. - Austin, 1974. okt. 4.

Amerikai matematikus
A Texas-i egyetemre 16 éves korában iratkozott be, a B. Sc. fokozatot is rövid idő alatt szerezte meg. Tanára, G. B. Halsted útmutatása nyomán bebizonyította, hogy Hilbert egyik geometriai axiómája redundáns. Ezért doktori ösztöndíjat nyert a chicagoi egyetemen. Miután több egyetemen adott elő, visszatért a Texas-i egyetemre, itt 1930-tól 1969-ig, 87 éves koráig tanított. Fő szakterülete a topológia volt. Tanítási módszerét, a Moore-módszert, sokan átvették.

Moore, Robert Lee
Web dokumentumok

2017.
nov. 13.
Valkó Iván Péter halálának 30. évfordulója
Budapest, 1912. júl. 25. - Budapest, 1987. nov. 13.

Fizikus-mérnök, tanszékvezető egyetemi tanár
Testvérei: Imre és István Pál. Egyetemi tanulmányait Bécsben kezdte és Münchenben folytatta, majd 1935-ben a stuttgarti műszaki egyetemen szerzett fizikus-mérnöki oklevelet. Hazatérése után a Tungsram Rt. kutatólaboratóriumában dolgozott 1952-ig. 1947 után a kutatólaboratórium osztályvezetője és a Távközlési Kutató Intézet elektroncső-laboratóriumának vezetője volt. A mikrohullámú elektroncsövek hazai fejlesztését szervezte meg és irányította. Kidolgozta a haladóhullámú cső prototípusát. 1952-ben a BME vezeték nélküli híradástechnika tanszéken docensi beosztásban kezdte meg oktató tevékenységét. Megszervezte és kialakította a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet elektronikus laboratóriumát. Ennek munkáját előbb vezetőként irányította, majd tudományos tanácsadóként segítette. Tanszékvezető egyetemi tanári minőségben vett részt az egyetem korszerűsödő villamosmérnök-képzésében nyugdíjba vonulásáig, 1982-ig. Az 1953-1954-es tanévben a Villamosmérnöki Kar dékánhelyettese volt. Tanszékén kezdetben az elektroncsövek, később a félvezetők méréstechnikája területén folytatta tudományos kutató tevékenységét. Tagja volt több hazai és nemzetközi tudományos bizottságnak. Részt vett a Fizikai Szemle szerkesztésében. Számos kitüntetéssel ismerték el tevékenységét.

Valkó Iván Péter
Web dokumentumok

2017.
nov. 13.
Fényes Imre halálának 40. évfordulója
Kötegyán, 1917. júl. 29. - Budapest, 1977. nov. 13.

Elméleti fizikus
Egyetemi tanulmányait Budapesten, Debrecenben és Kolozsvárott végezte. 1943-ban a kolozsvári Bolyai tudományegyetemen doktorált; két év múlva az egyetem Elméleti Fizikai Intézetének vezetője lett. 1950-1953-ig Debrecenben az Elméleti Fizikai Tanszéken volt tanszékvezető docens. 1953-ban áthelyezték az ELTE-re, ahol 1960-ban kapott újra egyetemi tanári kinevezést. Itt dolgozott haláláig. Munkássága a kvantumelmélet, statisztikus fizika és az irreverzibilis termodinamika területét ölelte fel. 1974-ben W. Heisenberggel együtt vezetett egy szemináriumsorozatot Dubrovnikban a kvantummechanika elvi kérdéseiről. Nemzetközileg elismert termodinamikus volt, az irreverzibilis termodinamikában az általa felfedezett Helmholtz-Fényes-elv őrzi nevét. A kvantummechanika valószínűségi értelmezésében is nagy szerepet játszott. Ő szerkesztette a Modern Fizikai Kisenciklopédiát.

Fényes Imre
Web dokumentumok

2017.
nov. 13.
Lindelöf, Lorenz Leonard születésének 190. évfordulója
Helsingfors, (akkor Oroszország, ma Helsinki, Finnország), 1827. nov. 13. - Helsingfors, 1908. márc. 3.

Finn csillagász és matematikus
A Helsingfors-i egyetemen tanult, 1857-ben doktorált. 1857-től 1873-ig az egyetem matematikaprofesszora volt, majd 1874-től magasrangú köztisztviselőként a finn állami oktatásügy irányítójának helyetteseként működött. Az égi mechanika, variációszámítás, differenciálgeometria, valamint a nyugellátás matematikai modelljeinek tárgyában írt cikkeket és elméleti csillagászatot adott elő. Fia, Ernst Leonard Lindelöf (1870-1946) igen jelentős matematikus volt.

Lindelöf, Lorenz Leonard
Web dokumentumok

2017.
nov. 13.
Atkinson, Frederick Valentine halálának 15. évfordulója
Pinner, Middlesex, Anglia, 1916. jan. 25. - Toronto, Kanada, 2002. nov. 13.

Angol matematikus
Oxfordban tanult, Titchmarsh irányítása mellett készítette el doktori disszertációját 1939-ben. A háború alatt egészen 1946-ig kódfejtési feladatokon dolgozott Bletchley Parkban és Japánban. Különösen alkalmassá tette ilyen munkákra, hogy számos nyelven beszélt, többek között magyarul is: felesége is egy magyar születésű emigráns lett. 1946 után 2 évig Oxfordban tanított, majd megbízták a matematikai tanszék megszervezésével Ibadanban, Nigériában. 1956-tól 1960-ig Canberrában, majd ezután nyugdíjbavonulásáig, 1981-ig Torontóban volt professzor. Fő kutatási területe a Riemann-féle zéta-függvény volt, majd később a differenciál- és differenciaegyenletek. Nevéhez fűződik a Fredholm-operátorokra vonatkozó Atkinson-tétel.

Atkinson, Frederick Valentine
Web dokumentumok

2017.
nov. 12.
Haynal Imre születésének 125. évfordulója
Beszterce, 1892. nov. 12. - Budapest, 1979. febr. 3.

Orvos, belgyógyász, endokrinológus, egyetemi tanár
1915-ben szerzett orvosi oklevelet Kolozsvárott. Az 1. világháborúban katonaorvosként szolgált az orosz, olasz és albán harctereken. 1919-1920 között Budapesten az I. sz. Kórbonctani Intézetben dolgozott, majd 1920-1934 között a III. sz. belgyógyászati klinikán gyakornok, tanársegéd, adjunktus. 1927-ben a bécsi Gyógyszertani Intézetben, 1927-28-ban a londoni Radiológiai Intézetben töltött tanulmányi időt. 1934-1940 között a budapesti Szent László, 1940-ben a Rókus Kórház belgyógyászati osztályát vezette. 1940-1945 között a kolozsvári tudományegyetem belgyógyászati klinikájának igazgatója, a belgyógyászat r. tanára. 1944-45-ben az orvosi kar dékánja volt. 1944 őszén megtagadta a kolozsvári orvosi kar kitelepítését Nyugatra. 1946-1958 között a budapesti II. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára. 1958-ban Gegesi Kiss Pál, az egyetem akkori rektora politikai okokból kényszernyugdíjazta 1956-os szerepvállalása miatt. Tudományos tevékenysége az orvostudomány számos területére kiterjedt, pályája kezdetén főleg keringés-patológiai kérdésekkel foglalkozott, így többek között vizsgálta a hajszálerek beidegzését, a máj-és tüdőkeringés regulációját. Későbbi munkássága során főleg a neuroendokrin reguláció, döntően a hypothalamus-hypophysis kölcsönhatás zavarainak klinikai vonatkozásait, a diagnosztika és terápia lehetőségeit kutatta a hyperthyreosis syndroma és a vérképzés szabályozása területén. A 2. világháború éveiben segítette az üldözötteket. A személyi kultusz évei alatt politikailag szemben állt a rendszerrel. Számos külföldi akadémia és tudományos társaság választotta tiszteleti tagjai sorába. 1945-től az MTA levelező, 1946-tól rendes tagja volt.

Haynal Imre
Web dokumentumok

2017.
nov. 12.
Haáz István Béla születésének 110. évfordulója
Budapest, 1907. nov. 12. - Budapest, 1979. szept. 28.

Geofizikus
Tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte, matematika-fizika középiskolai tanári (1931), majd egyetemi doktori oklevelet (1942) szerzett. 1933-ban az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetbe került, ahol megismerkedett az Eötvös-ingával végzett földmágneses mérésekkel. 1940-1949 az Egyetemi Csillagászati Intézetben tanársegéd, a csillagászati gyakorlatok vezetője. 1949-ben visszakerült a Geofizikai Intézetbe, ahol gravitációs és földmágneses módszerekkel foglalkozott. 1951-től a földmágneses osztály tudományos osztályvezetője. Munkásságával maradandó irányt mutatott az erőtér- geofizika művelői számára, és iskolát alapított a potenciálelmélet geofizikai vonatkozású összefüggéseinek feltárására és azok gyakorlati alkalmazására.

Web dokumentumok

2017.
nov. 12.
Bölcskei Elemér születésének 100. évfordulója
Pestszentlőrinc, 1917. nov. 12. - Budapest, 1977. jún. 16.

Mérnök, egyetemi tanár
Oklevelét a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte (1940). 1945 előtt tervezőmérnökként dolgozott. Az általa épített vasbetonszerkezetek, köztük több híd, nemzetközi elismerést aratott elméleti és szerkezeti újszerűségével, gazdaságosságával és esztétikus külsejével. 1955-ben a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem II. sz. hídépítési tanszékére docensnek nevezték ki. 1961 őszén tanszékvezető egyetemi tanár lett. Az egyetem rektorhelyettese is volt. Fő kutatási területe a vasbetonszerkezetek, a héjszerkezetek alapvető kérdései voltak.

Bölcskei Elemér
Web dokumentumok

2017.
nov. 12.
Dávid László halálának 30. évfordulója
Budapest, 1939. máj. 21. - Amsterdam, 1987. nov. 12.

Vízépítő mérnök
A budapesti műegyetemen szerzett diplomát 1962-ben, majd a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósághoz került. 1964-től az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársa, 1974-től főosztályvezető. Tudományos munkásságának középpontjában a vízkészletgazdálkodás hazai és nemzetközi kérdéseinek megoldása állt. Részt vett a nemzetközi vízgazdálkodási együttműködési program kidolgozásában, a KGST és az ENSZ szervezeteinek vízügyi tevékenységében. 1983-87-ig az ENSZ Környezeti Programjának vízügyi vezetője volt Kenyában.

Web dokumentumok

2017.
nov. 12.
Rayleigh, John William Strutt, Baron (Lord Rayleigh) születésének 175. évfordulója
Langford Grove, Essex, Anglia, 1842. nov. 12. - Witham, 1919. jún. 30.

Angol fizikus, Nobel-díjas
A cambridge-t Trinity College hallgatójaként már 23 éves korában megírta és megvédte doktori disszertációját - matematikából. Ezután olyan fizikai problémák felé fordult, melyek megoldásához komolyabb matematikai felkészültség kellett. Ezért kezdett el foglalkozni a legkülönbözőbb hullámjelenségekkel, miközben kiterjedten végzett laboratóriumi kutatásokat és tartott jobbnál jobb egyetemi és ismeretterjesztő előadásokat. Nem csodálkozhatunk, hogy Maxwell után ő lett Cambridge-ben a Cavendish Laboratórium igazgatója, Tyndall után a Royal Institution vezetője, majd a Royal Society titkára, később elnöke, mellette a cambridge-i egyetem rektora. Fiatal, huszonéves tanítványával közösen publikálták a Rayleigh-Jeans törvényt, amely tökéletesen illeszkedett a fekete test elektromágneses sugárzásának nagy hullámhosszú tartományaira. 1904-ben Rayleigh fizikából, Ramsay kémiából kapott Nobel-díjat közös kutatási eredményükért, az argon felfedezéséért. Rayleigh nevét őrzi a gázmolekulák fényszórásának a frekvencia negyedik hatványával való arányossága, az ún. Rayleigh szórás is. Ahogy Kelvint Thomsonnak, úgy Rayleigh-t Strutt-nak hívták eredetileg, de a Strutt név ma már csak a fizikatörténészek számára hangzik ismerősen. (Dr. Radnai Gyula)

Rayleigh, John William Strutt, Baron (Lord Rayleigh)
Web dokumentumok

2017.
nov. 12.
Taniyama, Yutaka születésének 90. évfordulója
Kisai, Tokió közelében, Japán, 1927. nov. 12. - Tokió, 1958. nov. 17.

Japán matematikus
1953-ban diplomázott a Tokió Egyetemen, kutatódiákként, azután egyetemi docensként maradt ott, érdeklődési területe az algebrai számelmélet volt. 1955-ben igen merészen hangzó sejtést tett közzé a racionális együtthatós elliptikus görbékről. Később ennek Shimura Goro japán és André Weil francia kutatók finomabb megfogalmazását adták. Ezt a hipotézist Taniyama-Shimura-Weil-sejtésnek (röviden TSW-sejtés) nevezik. Ezt a sejtést később racionális együtthatós görbék egy elég nagy osztályára sok évi munkával Andrew Wiles-nek sikerült bizonyítania. A tétel azért rendkívül érdekes a matematikai tudomány szempontjából, mert belőle következik a nagy Fermat-tétel, melyet többszáz éven keresztül sokan eredménytelenül kíséreltek meg bebízonyitani.

Taniyama, Yutaka
Web dokumentumok

2017.
nov. 11.
Pettkó János születésének 205. évfordulója
Felsődrétoma, 1812. nov. 11. - Pozsony, 1890. okt. 26.

Bányamérnök
A selmecbányai bányászati akadémián szerzett mérnöki oklevelet 1839-ben, majd Bécsben folytatta tanulmányait. 1843-ban helyettes tanárnak, 1847-ben r. tanárnak nevezték ki a selmecbányai akadémián a mineralógiai, geológiai és paleontológiai tanszékre. Ő volt az 1843-ban létesített tanszék első tanára. Munkássága elsősorban Selmecbánya, Körmöcbánya és környéke földtani viszonyainak vizsgálatára és földtani feltérképezésére terjedt ki. Jelentős a Magyarhoni Földtani Társulat megbízásából 1852-ben a Morva folyóval határos részről Jelentés Magyarországnak March folyóval határos részéről munkája, mely 1856-ban jelent meg. Ez a tanulmány később a Böckh Hugó által 1913-ban megkezdett sikeres egbelli kőolajkutatás földtani megalapozását is szolgálta. Elnöke volt a Selmeci Akadémiai Magyar Olvasótársaságnak, és vezetésével állították össze az akadémia hallgatói 1845-ben az első magyar-német bányászati szótárt, Bányászati szófűzér címmel. 1861-től az MTA tagja volt.

Pettkó János
Web dokumentumok

2017.
nov. 11.
Ballenegger Róbert születésének 135. évfordulója
Temesvár, 1882. nov. 11. - Budapest, 1969. nov. 13.

Agrogeológus, egyetemi tanár
A budapesti tudományegyetemen folytatott tanulmányai (1900-1905) után az Ampelológiai Intézetben, majd Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Főiskolán tanársegédként (1908-1909) dolgozott. 1910-ben a Magyar Állami Földtani Intézet Agrogeológiai Osztályára nevezték ki. Egyik létrehozója volt a Talajtani Intézetnek. 1946-tól 1949-ig az Agrártudományi Egyetem talajtani tanszékének ny. r. tanára, majd az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének munkatársa, 1949-1963 között a budapesti tudományegyetem meghívott előadója volt. Az agrogeológiai szemléletet a részletes vegyi anyagvizsgálattal ötvözte eggyé s ez a későbbiekben a magyar talajtan jellemzőjévé vált. A talajismereti térképezésnek irányítója maradt, de érdeklődése szorosan mezőgazdasági témák felé irányult.

Ballenegger Róbert
Web dokumentumok

2017.
nov. 10.
Vágó Pál halálának 35. évfordulója
Budapest, 1889. máj. 24. - Buenos Aires, Argentína, 1982. nov. 10.

Gépészmérnök, közíró, országgyűlési képviselő
A budapesti Műegyetemen 1911-ben gépészmérnöki oklevelet, 1929-ben doktorátust szerzett. 1927-39-ben egy budapesti villanyerőmű, 1942-44-ben a Magyar Optikai Művek tervezőmérnöke. 1939-40-ben nyilas programmal országgyűlési képviselő volt. A nyilas kormányzattal telepedett át 1945 tavaszán Ausztriába. Később kivándorolt Argentínába, ahol mérnökként dolgozott.

Vágó Pál
Web dokumentumok

2017.
nov. 10.
Subnyikov, Lev Vasziljevics (Shubnikov, Lev Vasilyevich) halálának 80. évfordulója
Szentpétervár, Oroszország, 1901. szept. 9. - ?, Szovjetunió, 1937. nov. 10.

Szovjet kísérleti fizikus, a sztálini önkény áldozata
A leningrádi műegyetemen diplomázott, majd Abram Ioffe ajánlásával Leidenbe ment és 1926-tól négy éven át W. J. de Haas mellett dolgozott. A Szovjetunióba visszatérve Harkovban, az ottani fizikai-technikai intézetben hozta létre a Szovjetunió első hidegfizikai laborját, ahol nemsokára cseppfolyós héliummal is kísérleteztek. Amikor Landau 1932-ben megérkezett, már egy jól felszerelt laboratórium várta, hozzáértő, nemzetközi személyzettel. Ez lett Subnyikov tragédiája, néhány kollégájával együtt ugyanis kémkedésért letartóztatták... Landaunak akkor még sikerült áthelyeztetnie magát Moszkvába, Kapica intézetébe és több külföldi fizikusnak is sikerült kerülő utakon kijutni a Szovjetunióból, Subnyikovot azonban a hamis vádak alapján elítélték és kivégezték. (Dr. Radnai Gyula)

Subnyikov, Lev Vasziljevics (Shubnikov, Lev Vasilyevich)
Web dokumentumok

2017.
nov. 9.
Vitális István halálának 70. évfordulója
Orosháza-Pusztaszenttornya, 1871. márc. 14. - Budapest, 1947. nov. 9.

Geológus, szakíró, egyetemi tanár
Vitális Sándor geológus apja. Budapesten a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen 1893-ban szerzett természrajz-földrajz-szakos középiskolai tanári oklevelet. 1893-ban Lóczy Lajos professzor tanársegédje lett, majd Budapesten, ill. Selmecbányán gimnáziumi tanárként működött. 1903-ban Selmecbányán az ottani Bányamérnöki- és Erdőmérnöki Főiskola Geológiai Tanszékének adjunktusává nevezték ki, ugyanott 1912-ben a föld- és ásványtan professzora lett. 1920-ban működését Sopronban folytatta, mint a földtan-telepismereti tanszék tanára, műegyetemi tanárként. Fő eredményeit a szénkutatás terén érte el.

Vitális István
Web dokumentumok

2017.
nov. 9.
Lakatos Imre (Lipsitz) születésének 95. évfordulója
Debrecen, 1922. nov. 9. - London, 1974. febr. 2.

Tudományfilozófus
A debreceni tudományegyetemen szerzett fizika-filozófia tanári diplomát, majd ugyanitt doktorált 1947-ben Karácsony Sándornál. Disszertációjának címe 'A fogalomalkotás szociológiája a természettudományban'. 1949-ben Moszkvában, a Lomonoszov egyetemen az MTA aspiránsaként elméleti fizikai stúdiumokat hallgatott. 1950-től 53-ig Recsken raboskodott. Kiszabadulása után Rényi Alfréd vette védőszárnyai alá és biztosított számára könyvtárosi állást Budapesten, a Marematikai Kutatóintézetben. Itt fordította le Pólya György How to solve it? (A gondolkodás iskolája) c. könyvét. 1956-ban elhagyta az országot. 1960-ban Cambridge-ben filozófiai és tudománymódszertani doktorátust szerzett, majd a London School of Economics filozófiai karán lett professzor. Életeleme volt a vitatkozás, ugyanakkor környezete, mellyel állandó vitában állt, meghatározó módon befolyásolta eszmevilágát. Egyetemista korában olvasmányélményei hatására, meggyőződésből lett a lenini tanok híve, meggyőződésből vált 1945 után sztalinistává, Recsk után reformkommunistává, Angliában pedig konzervatív antikommunistává. Hanák Péter szerint "Lakatos elviselhetetlen jellem volt. A marxizmus-leninizmus ezen csak rontott". Életéről Mérei Anna készített filmet 1999-ben "Ember, vagy ördög - ki volt Lakatos Imre?" címmel. Ellentmondásos személyiségének negatív oldalai erósödtek fel az üldöztetés, majd a Rákosi rendszer idején, míg 1956 után Angliában a filozófia művelésében és oktatásában találta meg szelleme kibontakoztatásának lehetőségét. (Dr. Radnai Gyula)

Lakatos Imre (Lipsitz)
Web dokumentumok

2017.
nov. 9.
Norrish, Ronald George Wreyford születésének 120. évfordulója
Cambridge, Cambridgeshire, Anglia, 1897. nov. 9. - Cambridge, 1978. jún. 7.

Angol vegyész, Nobel-díjas
A Cambridge-i Egyetemen szerzett diplomát és doktori fokozatot, majd a cambridge-i Emmanuel College tudományos munkatársa volt. 28 évig irányította az egyetem fizikai-kémiai tanszékét. Az angol Sir George Porterrel és a német Manfred Eigennel együtt kapott kémiai Nobel-díjat 1967-ben. Mindhármukat a nagyon gyors kémiai reakciók tanulmányozásáért tüntették ki. Norrish és Porter, aki 1949 és 1955 között együtt dolgozott, csaknem nanoszekundumos időbeli felbontással tanulmányozta a kémiai reakciókat és a változások átmeneti állapotait.

Norrish, Ronald George Wreyford
Web dokumentumok

2017.
nov. 8.
Padányi-Gulyás Jenő halálának 35. évfordulója
Técső, 1900. máj. 21. - Billings, Montana, USA, 1982. nov. 8.

Építészmérnök
Oklevelét 1923-ban szerezte meg a Műegyetemen. 1939-1941 között országgyűlési képviselő. 1945-ben az emigrációt választotta. Amerikában építésztervezői gyakorlatot folytatott. 1958-ban létrehozta a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségét. 1963-ban megalapította a Studies for a New Central Europe c. folyóiratot.

Padányi-Gulyás Jenő
Web dokumentumok

2017.
nov. 8.
Makai Endre János halálának 30. évfordulója
Budapest, 1915. nov. 5. - Budapest, 1987. nov. 8.

Matematikus, vegyész, c. egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Eötvös kollegistaként a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán végezte. 1933-ban első helyezést ért el az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat matematikai versenyén és második helyezést fizikai versenyén. 1938-ban matematika-fizika-kémia szakos tanári oklevelet szerzett. Szakmai pályáját 1941-ben vegyészként kezdte, a Chinoin gyógyszergyárban szerveskémiával, majd 1945-től 1951-ig az Egyesült Izzó kutató laborjában lumineszcencia ill. ipari kutatással foglalkozott Szigeti György csoportjában. Részt vett az első magyar fénycső kifejlesztésében. Vegyészi munkája mellett folyamatosan foglalkozott matematikával, 1942-ben Fejér Lipótnál matematikából doktorált. 1951-től 1961-ig a Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán az I. sz. Matematikai Tanszék docense majd tanszékvezetője volt. 1952-ben matematikából kandidátusi, 1955-ben akadémiai doktori címet szerzett. 1962-ben az MTA Matematikai Kutató Intézetének Differenciálegyenletek Osztályára került, amelynek 1970-től vezetője volt. Eközben az ELTE TTK I. sz. Analízis tanszékén komplex függvénytant adott elő, amit 1972-ben c. egyetemi tanári címmel ismertek el. Szakterülete a matematikai analízis, ezen belül a differenciálegyenletek és a sorelmélet volt. Szívesen foglalkozott alkalmazott matematikai - fizikai, műszaki - problémák (matematikai) megoldásával, mint pl. a Schrödinger egyenlet megoldása a háromtest-problémára, vagy membránok rezgései, stb. 1970-ben Akadémiai, 1973-ban Állami díjat kapott.
(Dr. Radnai Gyula, Dr. Makai János)

Makai Endre János
Web dokumentumok

2017.
nov. 8.
Morvay József halálának 30. évfordulója
Mezőkövesd, 1926. máj. 31. - Szeged, 1987. nov. 8.

Gyógyszerész, egyetemi tanár
A szegedi tudományegyetemen 1950-ben gyógyszerészi, 1958-ban gyógyszerészdoktori diplomát kapott. A szegedi egyegyetem Gyógyszerészi Vegytani Intézetében előbb tanársegéd, majd adjunktus. 1965-től a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika laboratóriumát vezette. 1970-ben egyetemi docens lett. Kutatási területe a műszeres klinikai-kémiai analízis a szülészet-nőgyógyászatban és az endokrinológia. Biokémiai diagnosztikai elemzéseivel külföldön is sok sikert ér el.

Morvay József
Web dokumentumok

2017.
nov. 8.
Fano, Gino halálának 65. évfordulója
Mantova, Olaszország, 1871. jan. 5. - Verona, 1952. nov. 8.

Olasz matematikus
A torinói egyetemen tanult, tanulmányait Corrado Segre irányította és hatással volt rá Guido Castelnuovo is. Göttingenben Felix Klein mellett tanult egy évig. 1894-től 1898-ig Castelnuovo asszisztense volt Rómában, majd 1899-től 1901-ig Messinában tanított. 1901-től 1938-ig a torinói egyetem professzora volt, ekkor a fasiszta rendszer elmozdította tanszékéről. Ezután Svájcban tanított, a háború után pedig vendégprofesszorként több amerikai egyetemen adott elő. Jelentős eredményeket ért el az algebrai és a projektiv geometriában. Nevét viseli a Fano-féle projektív sík. Eredményei a hibajavító kódok elméletében is fontosak. Fia, Ugo Fano elméleti fizikus volt.

Fano, Gino
Web dokumentumok

2017.
nov. 8.
Barnard, Christiaan Neethling születésének 95. évfordulója
Beaufort West, Dél-Afrika, 1922. nov. 8. - Paphos, Cyprus, 2001. szept. 2.

Dél-afrikai szívsebész
Ösztöndíjasként az amerikai Minneapolisban, a neves szívsebész Clarence Walton Lillehei mellett ismerkedett meg a szakma fortélyaival. 1968-ban tanulmány utat tett Kaliforniában. Ekkor ismerkedett meg Shumway kutatásaival. Hazamenve december 3-án elvégezte az első emberi szív átültetését. Barnardnak az az érdeme, hogy az első műtéttel nagy nyilvánosságot teremtett a szívátültetésnek, és egyben megindított egy olyan immunológiai kutatás sorozatot, ami később lehetővé tette a biztonságos szervátültetést.

Barnard, Christiaan Neethling
Web dokumentumok

2017.
nov. 7.
Divald Károly halálának 120. évfordulója
Selmecbánya, 1830. nov. 2. - Eperjes, 1897. nov. 7.

Gyógyszerész, vegyész, fényképész
1848-ban honvédtisztként harcolt. 1855-ben Bécsben szerzett mesterdiplomát gyógyszerészetből és kémiából. 1858-ban alapított gyógyszertárat. Először kedvtelésből foglalkozott fényképészettel, majd 1871-ben Eperjesen fényképészeti műtermet nyitott. 1878-ban ugyanott felállította az első magyar fototípiai intézetet, melynek központját később Budapestre tette át. Első sikereit a Tátráról készített fényképsorozattal aratta. A magyar fényképészet történetében a táj- és városfelvételek egyik kezdeményezője és művelője volt.

Divald Károly
Web dokumentumok

2017.
nov. 7.
Pfeiffer Péter halálának 70. évfordulója
Fülek, 1862. jan. 31. - Szeged, 1947. nov. 7.

Fizikus, egyetemi tanár
Kolozsvárott végezte el az egyetemet, doktori oklevelét 1884-ben szerezte meg, itt lett magántanár 1902-ben "Az elektromosság és a mágnesség kísérleti tana" tárgykörből. 1904-ben Kolozsváron ny. rk. tanár, 1917-ben egyetemi ny. r. tanár lett. Elektrotechnikát oktatott a kolozsvári egyetemen, ehhez írt tankönyveket. 1921-től a szegedi egyetemen tanított, 1922-1923-ban rektor, 1925-1926-ban dékán, 1921-1922-ben és 1926-1927-ben prodékán volt. 1932-ben nyugdíjazták. Tudományos kutatásai során főként az elektromos hullámok mozgásával és elektrotechnikával foglalkozott.

Web dokumentumok

2017.
nov. 7.
Pelc Antal születésének 110. évfordulója
Budapest, 1907. nov. 7. - Budapest, 1980. szept. 15.

Vegyészmérnök
1933-ban szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét a budapesti műegyetemen. 1933-1949 között a Krausz és Moskovitsh-féle élesztőgyárban dolgozott. 1949-től az Erjedésipari Kutató Intézet helyettes vezetője, 1957-1973 között az Intézet igazgatója. Munkássága jelentős volt a szervezett kutatás megalapozásában és fejlesztésében, elsősorban az élesztő- és a szesziparhoz kapcsolódott.

Web dokumentumok

2017.
nov. 7.
Háznagy András halálának 30. évfordulója
Kiszombor, 1913. márc. 22. - Szeged, 1987. nov. 7.

Gyógyszerész
A szegedi tudományegyetemen 1935-ben gyógyszerészi, 1942-ben gyógyszerészdoktori diplomát szerzett. Kolozsvárott analitikai kémiai munkát végzett. 1950-1957 között kiszombori és makói patikákban dolgozott. Gyógyszerismertető előadásokat tartott. 1957-től a szegedi orvostudományi egyetemen a Gyógynövény- és Drogismereti Intézetben előbb tanársegéd, majd adjunktus. 1976-1979 között az intézet megbízott vezetője. Drogok hatóanyagait vizsgálta. Számos új eljárást dolgozott ki szerkezetük megállapításához, szennyezésvizsgálatokat végzett.

Háznagy András
Web dokumentumok

2017.
nov. 7.
Deluc, Jean André halálának 200. évfordulója
Genf, 1727. febr. 8. - Windsor, 1817. nov. 7.

Svájci fizikus, geológus, meteorológus
Genfben a kétszázak tanácsának tagja volt, később az angol királynő felolvasójává nevezték ki és a göttingeni egyetemen a filozófia és geológia tanára lett. A jenai csata után Angliába költözött, itt főképpen geológiával foglalkozott, de emellett számos fizikai kísérletet is végzett. Ő fedezte fel 1772-ben a víz sűrűségének maximumát és annak hőmérsékletét 41 Fahrenheit fokban határozta meg. Foglalkozik a légköri vízgőz magaviseletével. Az atomisztikus fizika híve volt.

Deluc, Jean André
Web dokumentumok

2017.
nov. 7.
Clebsch, Rudolf Friedrich Alfred halálának 145. évfordulója
Königsberg, 1833. jan. 19. - Göttingen, 1872. nov. 7.

Német matematikus
1850-től a königsbergi egyetem Jacobi által alapított iskolában tanult, tanára volt többek között Hesse. Königsbergben Franz Neumanntól tanult matematikai fizikát. Miután elvégezte az egyetemet, Berlinben különféle iskolákban oktatott. 1858-tól a karlsruhei, 1863-tól a giesseni és 1868-tól a göttingeni egyetemeken tanított. Kutatómunkája kezdettől fogva összekapcsolódott a hidrodinamikával és a rugalmasságtannal. Giessenben Paul Gordannal együttműködve vezette be a Clebsch-Gordan koefficiens fogalmát, mely később az elméleti fizikában kapott fontos alkalmazást. Algebrai geometriai művét (Über die Anwendung der Abelschen Functionen in der Geometrie) a modern algebrai geometria megszületéseként tartják számon. Clebsch nagyban hozzájárult a giesseni algebrai geometriai és invariánselméleti iskola kialakulásához. Göttingenben Carl Neumann-nal, korábbi königsbergi tanárának fiával közösen Mathematische Annalen néven matematikai folyóiratot alapított.

Clebsch,  Rudolf Friedrich Alfred
Web dokumentumok

2017.
nov. 7.
Curie, Marie (Skłodowska, Maria) születésének 150. évfordulója
Varsó, Lengyelország (ebben az időben az Orosz Birodalom része), 1867. nov. 7. - Sallanches közelében, Franciaország, 1934. júl. 4.

Lengyel fizikus, kémikus, kétszeres Nobel-díjas
1891-ben Párizsba költözött, s a Sorbonne-on Paul Appel, Gabriel Lippmann és Edmond Bouty előadásait kezdte látogatni. Az egyetemen olyan - akkor már közismert - fizikusokkal találkozott, mint Jean Perrin, Charles Maurain és Aimé Cotton. 1893-ban szerzett licenciátust a fizikai tudományokból. Lippmann kutatólaboratóriumában kezdett dolgozni. 1894-ben a matematikai tudományokból is licenciátust kapott. Az év tavaszán ismerkedett meg Pierre Curie-vel. Házasságkötésük egy világra szóló eredményeket hozó kapcsolat kezdetét jelezte. 1898 nyarán felfedezték a polóniumot, majd néhány hónappal később a rádiumot is. A radioaktivitás kutatásában elért eredményei tették világhírűvé. 1903-ban Henri Becquerellel és férjével, Pierre Curie-vel megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat. Az 1911-es kémiai Nobel-díj egyedüli díjazottja volt.

Curie, Marie (Skłodowska, Maria)
Web dokumentumok

2017.
nov. 6.
Füzesy László Miklós halálának 30. évfordulója
Szeged, 1928. nov. 4. - Regina, Kanada, 1987. nov. 6.

Geológus
Az ELTE-n 1953-ban geológusi oklevelet szerzett. Szakdolgozata a Budai-hegység rétegtani viszonyaival foglalkozott. 1953-ban a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem földtani tanszékén tanársegéd, 1954-ben a Komlói Szénbányászati Trösztnél és a Nehézipari Minisztérium Szénbányászati Főosztályán dolgozott. 1956 végén külföldre távozott és a kanadai Reginában telepedett le. Itt a Department of Mineral Resources-nél helyezkedett el. 1967-1969 között ösztöndíjas a cambridge-i Churchill College-ben, majd visszatérve Kanadába a Research Section Sedimentary Geology Division geológusa. Munkásságának legnagyobb része Saskatschewan D-i és DK-i területének kutatásához kapcsolódik. Több publikációjában részletesen elemezte a Mississippian képződmények korrelációját, a kambriumi és a devon rétegek kifejlődését, az olaj- és a gázelőfordulási lehetőségét. Részt vett a saskatchewani Földtani Társulat munkájában, amelynek 1971-ben elnöke is volt.

Web dokumentumok

2017.
nov. 6.
Jussieu, Bernard de halálának 240. évfordulója
Lyon, Franciaország, 1699. aug. 17. - Párizs, 1777. nov. 6.

Francia természettudós, botanikus
Montpellier-ben orvostudományt tanult, 1722-ben beosztott demonstrátorként kezdett dolgozni a párizsi Jardin du Roi-ban. Ő alapozta meg a növények osztályozásának a növényi csíra anatómiai ismertetőjegyein alapuló rendszerét, az első olyan rendszer, amely már hasonlít a mai természetes rendszerhez. Sziklevél nélküliek (azaz virágtalanok), egyszikűek, kétszikűek csoportosítást használt. 1759-ben felkérték, hogy hozzon létre egy botanikus kertet a versailles-i Kis-Trianon palota mellett. A növények elrendezésének módszere Carl Linné elképzeléseit tükrözte, amelyet később unokaöccse, Antoine-Laurent de Jussieu tett teljessé.

Jussieu, Bernard de
Web dokumentumok

2017.
nov. 6.
Berthollet, Claude-Louis halálának 195. évfordulója
Talloires, Franciaország, 1748. dec. 9. - Arcueil, 1822. nov. 6.

Francia kémikus
Orvosi diplomáját Torinóban szerezte. Felfedezte az ammónia összetételét (1785) és bevezette a klórt mint fehérítőszert. Kidolgozta annak módszerét, hogyan lehet ércből vasat nyerni és acéllá feldolgozni. Bár kálium-klorát készítménye nem volt alkalmas a puskapor salétromának helyettesítésére, ahogyan ő szerette volna, de lehetőséget adott színes tűzijátékok készítésére. Elsőként ismerte fel, hogy részben a reagáló anyagok tömegétől függ, hogy teljesen végbemegy-e valamely kémiai reakció, így közel jutott a tömeghatás törvényének kimondásához.

Berthollet, Claude-Louis
Web dokumentumok

2017.
nov. 5.
Bogdanich Imre Dániel születésének 255. évfordulója
Verőce, 1762. nov. 5. - Budapest, 1802. jan. 31.

Csillagász, geodéta
A pesti Királyi Egyetemen Nagyváradon, majd a pesti Egyetem Mérnökképző intézetében tanult, csillagászati ismereteit Bécsben szerezte. 1786-tól Taucher Ferenc mellett másodcsillagász volt a Budai Csillagvizsgálóban, majd I. adjunktusa. Gyakorlati észlelések mellett elméleti csillagászattal is foglalkozott, égimechanikai kézikönyve azonban kéziratban maradt. 1799-től József nádor felkérésére Lipszky János nagyszabású Magyarország-térképező munkájához a geodéziai alappont hálózat kiépítését kezdte meg. 12 város földrajzi szélességét mérte.

Bogdanich Imre Dániel
Web dokumentumok

2017.
nov. 5.
Miller Albert halálának 120. évfordulója
Tápiószele, 1818. febr. 6. - Leoben, [Graz], Ausztria, 1897. nov. 5.

Mérnök, tanár
1837-1840-ben Selmecbányán tanult bányászatot-kohászatot. Gyakorlati idejét Bécsben töltötte, illetve mérnökként dolgozott az ausztriai sóbányáknál. 1847-ben került a selmeci akadémiára, ahol a geometria-építészet tanszék tanára, majd vezetője lett. A szabadságharc kettészakította itteni karrierjét, 1848-ban Leobenbe távozott, s az ottani akadémián tevékenykedett 1872-ig. Ő volt a poláris és kompenzáló planiméter feltalálója. Jakob Amslertől függetlenül, de vele egyidejűleg találta fel és szabadalmaztatta a poláris és orthogonális rudas planimétert, amely a terület mérésére szolgáló műszer. Nevéhez fűződik a gömbplaniméter elvének lefektetése is.

Miller Albert
Web dokumentumok

2017.
nov. 5.
Élő Árpád Imre (Elo, Arpad Emrick) halálának 25. évfordulója
Egyházaskesző, 1903. aug. 25. - Brookfield, USA, 1992. nov. 5.

Magyar születésű amerikai fizikus, sakkozó
Családjával 1913-ban kivándorolt az Egyesült Államokba. 1926-ban a chicagoi egyetemen fizikus oklevelet szerzett, majd a milwaukee-i Marquette Egyetemen elméleti fizikát adott elő. Később ugyanitt professzori címet szerzett. Sakkozni tízéves kora körül tanult meg, 1935 és 1965 között kilenc alkalommal lett Wisconsin állam bajnoka. Nevéhez fűződik a sakkozói teljesítményt számszerűen értékelő Élő-pontszámok rendszerének kidolgozása. 1978-ban New Yorkban jelent meg a sakkjátékosok értékelésében ma is alapműnek számító The Rating of Chessplayers, Past and Present című műve. Az általa kidolgozott rendszert ma is alkalmazzák.

Élő Árpád Imre (Elo, Arpad Emrick)
Web dokumentumok

2017.
nov. 5.
Oort, Jan Hendrik halálának 25. évfordulója
Franeker, Hollandia, 1900. ápr. 28. - Leiden, 1992. nov. 5.

Holland csillagász
A Groningeni Egyetemen végzett tanulmányai után, 1924-től csillagász volt a Leideni Obszervatóriumban. 1945-ben az intézet igazgatója lett, ezt a tisztséget 1970-ig töltötte be. 1927-ben megállapította, hogy a Tejútrendszer forog és meghatározta ennek a differenciális rotációnak az alapvető paramétereit. Az 1950-es években részt vett a Tejútrendszer hidrogén-felhőinek feltérképezésében a 21 cm-es rádiósugárzásuk alapján. Vizsgálta az üstökösök eredetét, felvetette egy a Naptól kb 50.000 csillagászati egységnyire elhelyezkedő felhő létét, ahonnan az üstökösök érkeznek. A később Oort-felhőnek elnevezett térrész létezését a legtöbb csillagász elfogadja. 1958 és 1961 között a Nemzetközi Csillagászati Unió elnöke volt.

Oort, Jan Hendrik
Web dokumentumok

2017.
nov. 4.
Alföldy Pál halálának 35. évfordulója
Budapest, 1938. jan. 16. - Budapest, 1982. nov. 4.

Biológus
A magyar szervátültetési program egyik kidolgozója. Biológusi oklevelét 1962-ben szerezte az ELTE TTK-án. 1962-1966-ban a pestmegyei KÖJÁL biológusa, majd a SOTE radiológiai intézet tanársegéde, ahol immunszupresszív gyógyszerek immunválaszra gyakorolt hatásával foglalkozott. 1970-1982-ben az Országos Hematológiai Intázet tudományos munkatársa. 1971-ben Innsbruckban, 1972-ben Angliában, 1975-1977-ben Németországban ösztöndíjas.

Web dokumentumok

2017.
nov. 4.
La Faille, Jean Charles de halálának 365. évfordulója
Antwerpen, Németalföld, Habsburg Birodalom (ma Belgium), 1597. márc. 1. - Barcelona, Spanyolország, 1652. nov. 4.

Flamand matematikus
A leghíresebb könyve "Theoremata de centro gravitatis partium circuli et ellipsis" (1632), amelyben először határozta meg egy körcikk súlypontját.

La Faille, Jean Charles de
Web dokumentumok

2017.
nov. 4.
Loomis, Alfred Lee születésének 130. évfordulója
New York, USA, 1887. nov. 4. - East Hampton, 1975. aug. 11.

Amerikai műkedvelő fizikus, jogász, a kutatás-fejlesztés támogatója
A Yale és a Harvard egyetemen tanult, jogászként dolgozott. Az 1. világháborúban tüzérségi szolgálatot teljesített, szabadalmaztatta az ún. Aberdeen Chronograph-ot, amellyel a lövedékek kilövési sebességét az addiginél pontosabban lehetett mérni. Az 1. világháború után befektetésekkel foglalkozott, többek között az elektromos energiaellátást kiépítő vállalatok létrehozásával és fejlesztésével. Az 1929-es nagy világválságból tovább vagyonosodva került ki. Ez után nagy vagyonával jelentősen támogatta a tudományos és műszaki fejlesztéseket. Létrehozott egy kutatólaboratóriumot Tuxedo Parkban, New York közelében, ahol sajátmaga is kísérleteket végzett és eredményeket ért el. Jelentősen támogatta a radar fejlesztését, ezzel hozzájárult a szövetségesek győzelméhez a 2. világháborúban. 1947-ben bezárta laboratóriumát és visszavonult.

Loomis, Alfred Lee
Web dokumentumok

2017.
nov. 3.
Geleji Sándor halálának 50. évfordulója
Nagykikinda, 1898. máj. 17. - Budapest, 1967. nov. 3.

Kohómérnök, egyetemi tanár
Tanulmányait a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán végezte 1926-1935 között a Magyar Rézhengerműveknél, 1935-től 1949-ig a Csepeli Fémműveknél működött. 1946-tól a soproni kohómérnöki karon a kohógéptan tanszék tanára. 1949-től oktatói és tudományos munkásságot folytatott. 1952-től a kohómérnöki kar Miskolcra költözésével munkásságát a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen folytatta. A kohászat gépészeti és elméleti mechanikai problémáival foglalkozott. 1950-től az MTA tagja volt.

Geleji Sándor
Web dokumentumok

2017.
nov. 3.
Sándor Zoltán halálának 35. évfordulója
Meggyes, 1900. márc. 1. - Budapest, 1982. nov. 3.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
A Magyar Királyi József Műegyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet 1924-ben. Oktatói tevékenységét 1925-ben kezdte meg az Élelmiszerkémiai Tanszéken Vuk Mihály mellett. 1932-ben egy új tantárgy, a technikai mikroszkópia előadója lett, amelyet húsz éven át oktatott. 1948-52-ben a mezőgazdasági kémiai technológia tanszék tanszékvezetője, 1948-49-ben a BME Vegyészmérnöki Osztályának dékánja volt. Tudományos munkássága során főként élelmiszerkémiával, az élelmiszerek vizsgálatával, minősítésével, technikai mikroszkópiával foglalkozott.

Web dokumentumok

2017.
nov. 3.
Leslie, John, Sir halálának 185. évfordulója
Largo, Fife, Skócia, 1766. ápr. 10. [16., 17.] - Coates, Fife, 1832. nov. 3.

Skót matematikus, fizikus
A St Andrews Egyetemen végezte tanulmányait. Éveken keresztül különböző családoknál nevelőként működött. 1805-ben az Edinburgh-i egyetemen nyerte el a matematika-professzori állást, majd 1819-ben a természettudományok professzora lett. Geometriával és trigonometriával foglalkozott. Fizikai vizsgálataiban elsősorban a hővel kapcsolatos jelenségeket vizsgálta. Invenciózus feltaláló volt, számos műszert szerkesztett, többek között differenciál hőmérőt és higroszkópot is. Ő készített először mesterséges úton jeget. Hősugárzással kapcsolatos vizsgálataihoz szerkesztette meg az ún. Leslie-féle kockát.

Leslie, John, Sir
Web dokumentumok

2017.
nov. 3.
Kutta, Martin Wilhelm születésének 150. évfordulója
Pitschen, Felső-Szilézia (ma Byczyna, Lengyelország), 1867. nov. 3. - Fürstenfeldbruck, Németország, 1944. dec. 25.

Német matematikus
1885-től 1890-ig a Breslaui Egyetemre járt, majd Münchenben folytatta tanulmányait, ahol Walther Franz Anton von Dyck mellett dolgozott. 1898-tól a Cambridge-i Egyetemen töltött egy évet. 1911-ben professzor lett Stuttgartban, ahol 1935-ig dolgozott. 1901-ben fejlesztették ki az ún. Runge-Kutta módszert, amelyet differenciálegyenletek megoldására használnak.

Kutta, Martin Wilhelm
Web dokumentumok

2017.
nov. 3.
Aitken, Alexander Craig halálának 50. évfordulója
Dunedin, Új-Zéland, 1895. ápr. 1. - Edinburgh, Skócia, 1967. nov. 3.

Új-zélandi matematikus
A skóciai Edinburgh Egyetem hallgatója volt, majd élete legnagyobb részét is itt töltötte. Fiatal korában atlétabajnok volt. Brilliáns memóriával rendelkezett. A pi első 700 - más források szerint 2000 - jegyét fejből tudta. Kutatási területei a következők voltak: numerikus módszerek, algebra (determinánsok, szimmetrikus csoportok), statisztika, sajátérték-problémák, számítási algoritmusok. 1995-ben, halálának századik évfordulóján évente kiosztandó Aitken-díjat alapított az Új-zélandi Matematikai Társaság.

Aitken, Alexander Craig
Web dokumentumok

2017.
nov. 2.
Hazslinszky Bertalan születésének 115. évfordulója
Budapest, 1902. nov. 2. - Budapest, 1966. jan. 19.

Biológus, főiskolai tanár
A budapesti tudományegyetemen végzett és doktorált, az egyetem általános növénytani intézetében dolgozott 1941-ig. Szakelőadó adjunktus a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem állatorvosi osztályán. A növénytan r. tanára a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán és a Tanítóképző Intézet Tanárjelöltek Apponyi Kollégiumában. A méz virágportartalmának vizsgálatával és a méhlegelő tanulmányozásával foglalkozott, e kutatási terület hazai úttörője volt.

Hazslinszky Bertalan
Web dokumentumok

2017.
nov. 2.
Schwartz, Melvin születésének 85. évfordulója
New York, USA, 1932. nov. 2. - Twin Falls, Idaho, 2006. aug. 28.

Amerikai fizikus, Nobel-díjas
A Columbia egyetemen I. I. Rabi mellett dolgozott. 1966-ban Stanford-ba ment át, ahol éppen befejezték a nagy gyorsító építését. Munkásságáért 1988-ban megosztott Nobel-díjat kapott Leon Lederman-nal és Jack Steinberger-rel a neutrínónyaláb-módszerért és a müonneutrínó felfedezésével a leptonok dublett szerkezetének kimutatásáért.

Schwartz, Melvin
Web dokumentumok

2017.
nov. 1.
Rados Gusztáv halálának 75. évfordulója
Pest, 1862. febr. 22. - Budapest, 1942. nov. 1.

Matematikus, műegyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a budapesti műegyetemen, a budapesti tudományegyetemen és a lipcsei egyetemen végezte. 1885-től magántanár és repetitor a műegyetemen. 1897-től nyugalomba vonulásáig, 1933-ig a műegyetemi könyvtár vezetőjeként sokoldalú munkásságot fejtett ki a könyvtár fejlesztésében. Több ízben volt a műegyetem rektora. Részt vett az Eötvös Loránd kezdeményezésére alakult Matematikai és Fizikai Társulat alapításában, melynek 1893-tól titkára, 1913-tól másodelnöke, 1931-től elnöke volt. 1891-1894-ben a Matematikai és Fizikai Lapok, 1895-től a Matematikai és Természettudományi Értesítő szerkesztője. Algebrai kutatásai során a magasabb fokú kongruenciák gyökeivel és más elméleti kérdéseivel, a determinánsokkal, mátrixokkal, kvadratikus alakokkal, a körosztással, négyzetes maradékokkal, algebrai és elliptikus függvényekkel foglalkozott. A "magyar matematikai iskola" egyik fontos kutatási területévé vált mátrix-elmélet első hazai művelője. A számelméletben a Kőnig-Rados-tétel őrzi nevét. Rados Ignác öccse. 1894-től az MTA tagja.

Rados Gusztáv
Web dokumentumok

2017.
nov. 1.
Varga Tamás halálának 30. évfordulója
Kunszentmiklós, 1919. nov. 3. - Budapest, 1987. nov. 1.

Matematikus
Matematika-fizika szakos tanári oklevelét a budapesti egyetemen szerezte. Csereösztöndíjjal másfél évet Pisában a Scuola Normale Superiorén töltött. 1945-től a kunszentmiklósi gimnáziumban, majd a szegedi Móricz Zsigmond Kollégiumban tanított. 1950 májusában állásából törvénytelenül elbocsájtották. 1951-től 1963-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanított. 1957-ben kezdte el komplex matematikatanítási kísérletét, amely az önálló gondolkodáson az összefüggések, törvényszerűségek felfedezésén át vezet a matematika megértéséhez, megkedveltetéséhez.

Varga Tamás
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info