História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2018.
ápr. 25.
Belházy Emil halálának 120. évfordulója
Besztercebánya, 1840. dec. 24. - Budapest, 1898. ápr. 25.

Erdőmérnök
Az Erdészeti Akadémia elvégzése után gyakornok, majd erdőpénztárnok Vukováron és a szomszédos Illokon. 1868-ban Diósgyőrött, 1879-től Máramarosszigeten, 1880-ban a Földművelésügyi Minisztériumban kapott beosztást. 1881-ben főerdőfelügyelő, 1884-ben főerdőtanácsos és az erdőrendezési ügyosztály vezetője. Főleg erdőrendezéssel, erdészeti méréssel foglalkozott, a róla elnevezett speciális erdészeti mérőműszert szerkesztette.

Belházy Emil
Web dokumentumok

2018.
ápr. 25.
Kanitz Ágoston (Ágost) születésének 175. évfordulója
Lugos, 1843. ápr. 25. - Kolozsvár, 1896. júl. 12. [13.]

Flórakutató, egyetemi tanár
1861-től a bécsi egyetem orvosi karán botanikát hallgatott. Neilreich botanikus professzor hatására kezdett a magyar botanika történetének megírásához. Külföldi tanulmányutak után 1869-ben a magyaróvári Gazdasági Akadémia tanára lett. Ő tanított itt először magyar nyelven természetrajzot. 1870-72-ben állami ösztöndíjjal Olaszországban, Németországban, Hollandiában és Angliában folytatta botanikai és biológiai tanulmányait. 1872-ben az akkor felállított kolozsvári egyetem növénytani tanszékének r. tanára. Érdeklődése később az általános botanika és az egzotikus flóra felé fordult. 1877-92-ben szerkesztette az általa indított első magyar botanikai folyóiratot, a Magyar Növénytani Lapokat. Kitaibel Pál. hátrahagyott kézirataiból jelentős adatokat közölt. 1880-tól az MTA tagja.

Kanitz Ágoston (Ágost)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 25.
Horánszky András születésének 90. évfordulója
Budapest, 1928. ápr. 25. - Budapest, 2015. máj. 18.

Botanikus, ökológus, egyetemi tanár
Az ELTE biológia - földrajz szakán (1946-1950) szerzett diplomát. Andreánszky Gábor professzor tanítványaként került a tanszékre 1947-ben. Tanulmányai alatt fizetés nélküli gyakornokként dolgozott. 1950. június 1-től tanársegédként, adjunktusként, majd docensként tanított az egyetemen nyugdíjazásáig (1992. június 30.) Kutatási területe a növényrendszertan és növényföldrajz. Foglalkozott a pázsitfüvek bioszisztematikai kérdéseivel és vegetáció kutatással. Részt vett a hazai természeti értékek országos felmérését végző programban, a Bükk-hegység növénytársulásai és erdőtípusai térképezésében Zólyomi Bálint vezetésével. Fő művei: Horánszky András: Die Walder des Szentendre - Visegrader Gebirges (Bp. 1964.), Horánszky András - Járainé Komlódi Magda: Növénytani praktikum, Csapody Vera - Horánszky András: Vadvirágok 1. Sok szakkönyvet fordított német nyelvről pl.: Uránia Növényvilág 1, 2 kötete. Természetvédelmi munkássága elismeréseként Pro Natura Díjat (1997.) és Jávorka Sándor Díjat kapott (1988.).(Horánszky Tamás)

Horánszky András
Web dokumentumok

2018.
ápr. 25.
Mauguin, Charles-Victor halálának 60. évfordulója
Provins, Franciaország, 1878. szept. 19. - Villejuif, 1958. ápr. 25.

Francia mineralógus, krisztallográfus
Az École Normale Supérieure hallgatója volt Párizsban, 1919-től a Párizsi Egyetem természettudományi karának munkatársa, 1933-1948 között az ásványtan professzora. A csillámpalákat tanulmányozva, azok jellegzetes, vékony rétegekre való jó hasadási képességét az ásványok atomos szerkezete alapján magyarázta. Módosította a kristályok szimmetria tulajdonságainak jelölésére szolgáló szimbólumrendszert, amit 1935-ben nemzetközi szabványnak fogadták el. Úttörő része volt a szilikátásványok szisztematikus tanulmányozásában.

Mauguin, Charles-Victor
Web dokumentumok

2018.
ápr. 25.
Kolmogorov, Andrej Nyikolajevics (Andrey Nikolaevich) születésének 115. évfordulója
Tambov, Oroszország, 1903. ápr. 25. - Moszkva, 1987. okt. 20.

Orosz-szovjet matematikus
A huszadik század egyik legnagyobb orosz (szovjet) matematikusa, számtalan témában alkotott jelentőset, a geometria alapjaitól a mértékelméleten és a fizikai alkalmazásokon át a tehetséggondozásig. A legtehetségesebb magyar tanítványa Rényi Alfréd volt. Az 1970-ben induló Kvant matematikus főszerkesztője. A világ mégis három dolog miatt ismeri a nevét: a valószínűségszámítás axiómarendszerét halmaz- és mértékelméleti alapon kidolgozta a harmincas években; az ő sejtései nyomán a hatvanas években született a Kolmogorov-Arnold-Moser-elmélet (KAM-elmélet); illetve a Kolmogorov-Chaitin-féle algoritmikus bonyolultság alapjait teremtette meg.

Kolmogorov, Andrej Nyikolajevics (Andrey Nikolaevich)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 24.
Fröhlich (Frölich) Dávid halálának 370. évfordulója
Késmárk, 1595. - Lőcse, 1648. ápr. 24.

Geográfus, matematikus, csillagász, evangélikus teológus
Már fiatalon megmászta a Tátra egyik legmagasabb csúcsát, (1615) és érdekes, a külföldi irodalomban is felemlített feljegyzéseket tett a levegő magasabb rétegeiről. Odera-Frankfurtban tanult, 1630-tól kézsmárki rektor. Kalendáriumokat számolt az 1622-42 évekre, ezekben igen sok értékes csillagászati és időjárási adatot, megfigyelést közölt. A Kopernikuszi rendszer híve és terjesztője volt. (Bartha Lajos)

Fröhlich (Frölich) Dávid
Web dokumentumok

2018.
ápr. 24.
Orbók Mór születésének 165. évfordulója
Kövend, 1853. ápr. 24. - Budapest, 1930. máj. 9.

Mennyiségtan- és természettantanár
1877-ben a budapesti egyetemen tanári oklevelet szerzett, utána a galgóci polgári iskola igazgatója, 1883-tól a pozsonyi állami tanítóképző tanára, 1896-tól a kolozsvári állami tanítóképző igazgatója volt. A gyakorlati oktatás terén itt jelentős újítása volt a méhészet és gyümölcstermesztés tanítása. Egyik kezdeményezője volt a magyarosítási törekvéseket tükröző Felvidéki Közművelődési Egyesület létrehozásának, melynek alapszabályait is ő dolgozta ki. Széles körű irodalmi működést fejtett ki a matematika és a neveléstudomány terén. Számos tankönyvet írt.

Orbók Mór
Web dokumentumok

2018.
ápr. 24.
Loksa Imre születésének 95. évfordulója
Budapest, 1923. ápr. 24. - Budapest, 1992. jún. 21.

Biológus, zoológus, egyetemi tanár
Biológia-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett, majd 46 éven át az ELTE Állatrendszertani és Állatökológiai Tanszékén tanított. Eleinte Dudich professzor jobb keze volt. Fő kutatási területe az alsóbbrendű rovarok és a pókok rendszertana valamint cönológiája volt. Kutatta a magyar barlangok, természetvédelmi területek és bioszféra rezervátumok állatvilágát; sok értékes terület éppen neki köszönhette a védetté nyilvánítást. Az MTA és az UNESCO szervezésében tropikus területek talajzoológiai kutatásában vett részt, ennek keretében expedíciók tagjaként járt Chilében, Argentínában, Paraguayban, Ausztráliában, Új-Guineában és Ceylonban. Legjelentősebb munkája az az 500 oldalas monográfia, amelyben a hazai és délkelet-európai karsztbokorerdőkben végzett kutatásainak eredményeit összegzi. az Akadémia Zoológiai Bizottságának tagja, a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának pedig elnöke volt.

Loksa Imre
Web dokumentumok

2018.
ápr. 24.
Guinand, Pierre Louis születésének 270. évfordulója
Corbatiére, Svájc, 1748. ápr. 24. - Brenets, 1824. febr. 13.

Svájci üveggyártó
Eredetileg műbútorasztalos, műórák harangjainak öntésével is foglalkozott. 1770-es évektől kidolgozta a nagyobb méretű, egyöntetű és szennyezésektől mentes "optikai célokra alkalmas" üvegtömbök előállítását. Kísérleteit Joseph Utzschneider, és a bajor Akadémia is támogatta, a München melletti volt Bencés kolostort bocsátották rendelkezésére. Elsőként sikerült optikailag jó minőségű flintüveg tömböket készítenie a München melletti benediktbeureni hutában, melyekből Josef Fraunhofer (1787-1826) 1807-től minden korábbinál nagyobb és tökéletesebb leképzésű távcső objektíveket készített. Szellemi hagyatéka a franciaországi és angliai optikai üveggyártást is fellendítette. Utóda a Carl Zeiss Művek társ-vállalata, a Schott és Társa üveggyár. (Bartha Lajos)

Guinand, Pierre Louis
Web dokumentumok

2018.
ápr. 23.
Komáromi Csipkés György (Csipkés Komáromi György) születésének 390. évfordulója
Komárom, 1628. ápr. 23. [1630.] - Debrecen, 1678. okt. 6.

Református prédikátor, egyházi- és nyelvészeti író
Tanulmányait Komáromban, majd 1646-49-ben Sárospatakon folytatta. 1649-50-ben rektor Kassán. 1650-53 között az utrechti egyetemen tanult. Hazatérése után tanár, majd 1657-től református lelkész Debrecenben. Apáczai Csere Jánossal baráti kapcsolatban állt és puritán elveket vallott. Legnagyobb irodalmi teljesítménye bibliafordítása, mely csak halála után jelent meg (Leiden, 1718). Ő szerkesztette a debreceni kollégium 1657. évi törvénykönyvét. Az üstökösök látványa okozta félelem, és az ijesztő jóslások ellen írott munkája, Dudith Andrást követően, de azon túllépve a felvilágosult, tudományos érvelés mintaképe (1665). Művében felveti annak lehetőségét, hogy az üstökösök a Nap körül keringenek, és időről időre visszatérnek. (Bartha Lajos)

Komáromi Csipkés György (Csipkés Komáromi György)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 23.
Nopcsa Ferenc halálának 85. évfordulója
Déva, 1877. máj. 3. - Bécs, Ausztria, 1933. ápr. 23.

Paleontológus, geológus
Főiskolai tanulmányutat a bécsi Theresianumban tett. Figyelme akkor fordult a paleontológia felé, amikor szentpéterfalvai birtokukon (Hunyad vm.) krétakori ősgyíkmaradványokat talált. Bejárta szinte egész Európát. 1905-07-ben rendszeres geológiai kutatásokat végzett Albániában. 1912-ben a londoni geológiai társulat l. tagja. 1925-ben a Földtani Intézet igazgatója lett. Ez időben kezdett behatóan foglalkozni tektonikával. Kezdeményezője a magyarországi geotermikus grádiens-kutatásoknak. Állásáról 1929-ben lemondott és Bécsbe költözött. Legfőbb kutatási területe haláláig a dinosaurusokkal kapcsolatos problémák tisztázása. A másik terület, amely jóformán egész életében foglalkoztatta: Albánia geológiája volt. Az őshüllők világszerte elismert szakértője volt. 1917-től az MTA tagja.

Nopcsa Ferenc
Web dokumentumok

2018.
ápr. 23.
Lévai András halálának 15. évfordulója
Oravica, 1908. dec. 22. - Budapest, 2003. ápr. 23.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a grazi és a bécsi Műegyetemen folytatta, 1931-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet. Ipari tevékenységét üzemmérnökként és energetikusként román és magyar ipartelepeken kezdte. Megtervezte a Csepeli Erőmű rekonstrukcióját. 1950-ben megalapította az Erőmű Tervező Irodát, amelynek több mint egy évtizeden keresztül volt vezérigazgatója, majd 1962-1967 között nehézipari miniszterhelyettesként irányította a hazai erőművek tervezését, a villamosenergia-rendszer fejlesztését és nemzetközi összeköttetésének kiépítését. Irányítása alatt épült az összes szénerőművünk. A hazai atomenergia-program elindítója volt, ő készítette elő a Paksi Atomerőmű építésére vonatkozó magyar-szovjet államközi szerződést. Sokat foglalkozott az energetika távlati tervezésével, a kimerülő energiakészletek energiatakarékos hasznosításával, és a megújuló energiák várható szerepével. Előbb meghívott előadóként oktatott a Műegyetem Villamosmérnöki és Gépészmérnöki Karain, majd 1953-ban megalapította a Hőerőművek Tanszékét, amelyet 25 éven át vezetett. Egyetemi oktatóként kialakította a hőerőművek, az atomtechnika és a köréjük csoportosuló tárgyak egyetemi oktatásának programját. 1968.-72-ben a BME tudományos rektorhelyettese volt. Számos állami kitüntetésben részesült. 1962-től az MTA tagja.

Lévai András
Web dokumentumok

2018.
ápr. 23.
Salamin Pál születésének 105. évfordulója
Budapest, 1913. ápr. 23. - Budapest, 1984. okt. 22.

Mérnök, egyetemi tanár
Oklevelét a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1940-ben. 1946 őszétől a Budapesti Műszaki Egyetem oktatójaként tevékenykedett, 1961-62-ben tanszékvezető egyetemi docens. 1962-1966-ig a vízgazdálkodási tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Mint a vízépítőmérnöki szak referense a reformtantervek kidolgozásában kiemelkedő munkát végzett. Egyetemi professzorként is élénk kapcsolatban maradt a vízügyi szolgálattal: tudományos megállapításait a vízügyi szolgálat hasznosította. Foglalkozott nagy vízépítési műtárgyak, vízerőtelepek előmunkálataival és tervezési kérdéseivel, belvízvédelmi feladatokkal, belvízrendezési problémák megoldásával.

Salamin Pál
Web dokumentumok

2018.
ápr. 23.
Laurent, Auguste halálának 165. évfordulója
La Folie, Franciaország, 1807. nov. 14. - Párizs, 1853. ápr. 23.

Francia kémikus
Számos ipari állást töltött be, mielőtt kinevezték a kémia professzorává Bordeaux-ban (1838), 1848-tól a párizsi pénzverde próbamestere volt. Sok fontos szerves vegyületet fedezett fel. Charles Gerhardt-tal egy szerveskémiai rendszerezést is kidolgozott. A szerves vegyületek összetételét és reakcióit a szerkezeten alapuló "egységes" elmélettel próbálták értelmezni. Justus von Liebig és Jöns Berzelius - a dualisztikus elmélethez ragaszkodva, amely szerint minden kémiai vegyület elektropozitív és elektronegatív részből áll - támadta az elképzelést. Laurent hozzájárult az Avogadro-törvény elfogadtatásához, és ezzel elősegítette az atomtömegek pontos meghatározását.

Laurent, Auguste
Web dokumentumok

2018.
ápr. 23.
Planck, Max Karl Ernst Ludwig születésének 160. évfordulója
Kiel, Poroszország, 1858. ápr. 23. - Göttingen, Németország, 1947. okt. 4.

Német elméleti fizikus, Nobel-díjas
Középiskolába Münchenben, egyetemre Münchenben és Berlinben járt. Doktori disszertációjában a termodinamika Clausius által bevezetett második főtételének egzakt megfogalmazását és következményeit taglalta. Münchenben az egyetem magántanára, Kielben rendkívüli tanár lett, Kirchhoff halála után pedig meghívták Berlinbe, a megüresedett elméleti fizikai tanszékre. 1900-ban a sugárzási energia kvantáltságának feltételezésével levezetett egy, a kísérleti tapasztalatokkal összhangban lévő formulát az abszolút fekete test hőmérsékleti sugárzására. Ma már ezt az 1900-as évet tekintjük a kvantumfizika születési évének. A Nobel-díjat is a hatáskvantum felfedezéséért kapta, igaz, csaknem két évtizeddel a felfedezés után. Einsteint támogatva vett részt a relativitáselmélet kiépítésében, tőle származik a tömeg-energia ekvivalencia pontos megfogalmazása. Magyarországon is járt: székfoglaló előadást tartott, amikor a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Az eredetileg Vilmos császárról elnevezett német kutatóintézeti hálózatot ma már Max Planck Intézetnek hívják és azt az érmet, melyet az elméleti fizikában különösen eredményes tevékenységért ítél oda évente a Német Fizikai Társaság, szintén róla nevezték el. A "Max Planck Medal"-t természetesen nemcsak német tudósok kaphatják, így például Bohr, Dirac, Fermi, Pauli, Landau és Wigner is részesült e rangos kitüntetésben. (Dr. Radnai Gyula)

Planck, Max Karl Ernst Ludwig
Web dokumentumok

2018.
ápr. 23.
Lundmark, Knut Emil halálának 60. évfordulója
Ålfsbin, Svédország, 1889. jún. 14. - Lund, 1958. ápr. 23.

Svéd csillagász, egyetem tanár
Az uppsalai, 1929-től a lundi egyetem tanára, a csillagvizsgáló igazgatója. A mi csillagrendszerünk (Galaktika) és a galaxison kívüli rendszerek tanulmányozásának úttörő nemzedékéhez tartozott. Elsőként mutatta ki a Tejútrendszer spirális szerkezetét (1919), majd azt, hogy az un. Nagy Andromeda-köd (M31), és néhány más spirálszerkezetű ködfolt távoli csillagrendszer (1920). Az 1920-as években több amerikai mamut-obszervatórium vendégeként dolgozott, hazatértével uppsalai tanár. A Tejútrendszer dinamikájával valamint a Nap térbeli mozgásával (a csillagok rendszerbeli keringésével) foglalkozott. Átfogó tanulmányokat közölt a Galaxis kialakulásáról. Igen jelentős tudománynépszerűsítő munkát végzett, ismeretterjesztő műveit több nyelvre lefordították. Nevét egy holdkráter és az 1334.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Lundmark, Knut Emil
Web dokumentumok

2018.
ápr. 22.
Hódi Endre születésének 95. évfordulója
Budapest, 1923. ápr. 22. - Budapest, 2003.

Matematikatanár
A kőbányai Szent László Gimnázium állami ösztöndíjas tanulója, s egyben a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok kiváló feladatmegoldója volt. 1941-ben egyszerre vették fel az egyetemre és az Eötvös Collegiumba. Az 1943/44-es tanévben Békésy György professzor mellett gyakornokoskodott, innen vitték el 1944 októberben katonának és esett amerikai fogságba, ahonnan 1945 októberében térhetett haza. 1947-ben szerezte meg középiskolai matematika-fizika tanári oklevelét és Gödöllőn, a premontrei gimnáziumban kezdett tanítani. Innen a Budapesti Pedagógia Főiskola matematika tanszékére került, majd ennek megszűnte után a Magyar Optikai Művek tudományos munkatársa lett. 1971-től volt az Országos Pedagógiai Intézetben a matematikai tanszék vezetője, egészen 1985-ös nyugdíjazásáig. Közben 1959-től 1987-ig a nemzetközi matematikai diákolimpiákon induló magyar csapat vezetői feladatait is ellátta. Számos könyv írásában és szerkesztésében vett részt, közülük az egyik legsikeresebb az először 1969-ben kiadott "Matematikai mozaik", amely évtizedek elteltével se vesztett érdekességéből és E-book-ként is megjelent. (Dr. Radnai Gyula)

Hódi Endre
Web dokumentumok

2018.
ápr. 21.
Markusovszky Lajos halálának 125. évfordulója
Csorba, 1815. ápr. 25. - Abbazia, 1893. ápr. 21.

Orvos, egészségügyi szervező
Pozsonyban jogi tanulmányokat folytatott, majd Pesten nevelői állást vállalt. Közben elvégezte az egyetem orvosi karát. 1844-ben Bécsben folytatta tanulmányait. Itt ismerte meg Semmelweis Ignácot, kivel életre szóló barátságot kötött. 1847-től Balassa János mellett tanársegéd. 1848-ban a hadi sebészet oktatója, majd kórházi főorvos és Görgey honvédseregében törzsorvos. A szabadságharc után nem térhetett vissza az egyetemre. Magántanári képesítési kérelmét protestáns volta miatt az orvosi kar visszautasította. 1857 ben megalapította az Orvosi Hetilapot, melynek 32 évig állt az élén, 1863-ban a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatot. Lengyel Endrével szerkesztette az 1862-ben kiadott Orvosgyógyszerész műszógyűjteményt. Az orvosképzés korszerűsítése, a közegészségtani tanszék létesítése, a klinikák fejlesztése, az orvostovábbképzés elindítása fűződik a nevéhez. A Szombathelyi Kórház (mely nevét viseli) Markusovszky-emlékérmet alapított, mellyel a legkiválóbb közlemények szerzőit jutalmazzák. 1863-tól az MTA tagja.

Markusovszky Lajos
Web dokumentumok

2018.
ápr. 21.
Tolnay Lajos halálának 100. évfordulója
Pest, 1837. máj. 31. - Budapest, 1918. ápr. 21.

Vasútmérnök
1862-ben végezte tanulmányait a budapesti műegyetemen. 1862-től a pest-losonci vasút, 1866-tól a kassa-oderbergi vasút építésénél dolgozott. 1870-ben a duna-drávai vasút igazgató, 1871-ben az országos vasútépítési igazgatóság vezetője, 1872-1886-ig a MÁV első elnökigazgatója volt. Ez az időszak a hazai vasútépítés egyik aranykora volt, évente több száz km-nyi új vasútvonal épült, melynek tervezési és építési munkáit is ő irányította. Ekkor épült a Keleti pályaudvar, amit 1884. augusztus 16-án avatták fel. 1874-ben új tarifarendszert léptetett életbe, létrehozta a MÁV Északi Főműhelyét, az 1870-ben létesített, kizárólag új gépek és vagonok gyártására rendezte be. 1885-1891-ig a Magyar Mérnök és Építész Egylet elnöke volt. Nyugalomba vonulása után, 1887-1896-ig szabadelvű programmal országgyűlési képviselő volt.

Tolnay Lajos
Web dokumentumok

2018.
ápr. 21.
Schulek Vilmos születésének 175. évfordulója
Pest, 1843. ápr. 21. - Budapest, 1905. márc. 13.

Orvos, szemész, egyetemi tanár
Bécsben 1868-ban nyert orvosdoktori, sebészdoktori, szemész- és szülészmesteri oklevelet. Ezután egy éves tanulmányutat tett, érintve Berlint, Utrechtet, Londont, Párizst és Svájcot. 1867-től Bécsben Arlt mellett gyakornok, majd tanársegéd, 1872-től a szemészet ny. r. tanára Kolozsvárott, 1874-től ny. r. tanár a budapesti egyetemen. 1890/91-ben az egyetem rektora volt. Szemészeti műtéteit akkor egyedülálló kis látásveszteséggel végezte. Tökéletesítette a hályogműszereket. Védőszemüveget szerkesztett az ibolyán túli sugárzás ellen. Behatóan foglalkozott a szembetegségekkel és látászavarokkal. Jelentős szemészeti szakképző tevékenységet fejtett ki, 1881-től szerkesztette az Orvosi Hetilap mellékleteként megjelenő Szemészet című folyóiratot. 1889-ben az MTA levelező, 1902-ben rendes tagjává választották. Schulek Frigyes építész öccse.

Schulek Vilmos
Web dokumentumok

2018.
ápr. 21.
Vándor Ferenc halálának 40. évfordulója
Budapest, 1913. aug. 22. - Budapest, 1978. ápr. 21.

Orvos, radiológus
Oklevelet a szegedi egyetemen szerzett 1938-ban, 1947-49-ben a budapesti Uzsoki utcai Kórház rádiumosztályán orvos. Közben 1947-48-ban Stockholmban, Párizsban, Zürichben sugárterápiás tanulmányutakon vett részt. 1959-től az Uzsoki utcai Kórház Onkoradiológiai osztályának főorvosa, amelyből a budapesti Onkoradiológiai Intézetet fejlesztette ki. A nőgyógyászatban használt kisebb aktivitású radiokobalt források előállításával és felhasználási módjával foglalkozott. Érdeklődési köre általában a nyaki, a garat- és a nyelvgyöki rákok diagnosztikája és terápiája, valamint a radiológusok sugársérülései.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 21.
Kovács György halálának 30. évfordulója
Budapest, 1925. szept. 24. - Budapest, 1988. ápr. 21.

Hidrológus
A budapesti műegyetemen szerzett mérnöki diplomát 1947-ben. Különféle tervezőintézeteknél dolgozott, majd a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet (VITUKI) igazgatója, később főigazgatója lett. A felszín alatti vizek hidrológiájával és hidraulikájával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a szemcsés halmazoknak és repedezett kőzeteknek az áramlással szemben kifejtett ellenállása, annak dinamikája vizsgálatában, az ún. permanens és nem permanens szivárgó vízmozgás gyakorlati jellemzésére szolgáló egységes számítási rendszerek kidolgozásában, ill. a talajvíz feletti telítetlen rétegben lejátszódó hidrológiai folyamatok feltárásában. A műtárgytervezéssel kapcsolatos hidrológiai és hidraulikai, valamint talajmechanikai és mérnök-geológiai kérdésekkel foglalkozott. Különösen jelentős kutatási eredményeket ért el a szivárgó vízmozgás tanulmányozása során. 1979-től az MTA tagja.

Kovács György
Web dokumentumok

2018.
ápr. 21.
Filep György halálának 15. évfordulója
Császló, 1932. máj. 29. - Debrecen, 2003. ápr. 21.

Kémia-fizika szakos tanár, műszeres analitikus, talajvegyész
Munkáját az OMMI Debreceni Talajtani Osztályán kezdte (1954-1962), 1963-1969 között a Nyírségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet (Nyíregyháza) Központi Laboratóriumában dolgozott. 1970-től 1973-ig az első munkahelyre tér vissza vezetőként, majd 1974-től a Debreceni Agrártudományi Egyetem Talajtani és Mikrobiológiai Tanszékének oktatója. 1981-től egyetemi tanár, majd 1997-ig tanszékvezető, haláláig. Kutatási területei közül kiemelésre érdemes a talajkémiai egyensúlyok és a talajban végbemenő transzportfolyamatok leírása; a talajleromlás - talajjavítás elméleti alapjainak fejlesztése; a talaj és a környezeti tényezők kölcsönhatásának tanulmányozása. Főbb eredményei közé sorolhatók többek között a szikes talajok kémiai jellemzőinek továbbfejlesztése; korszerű öntözővíz minősítési rendszer kidolgozása; a talajsavanyodás mechanizmusának további tisztázása; szennyező anyagok talajban történő mozgásának és kimosódási lehetőségeinek megállapítása. (Szabóné Kele Gabriella)

Filep György
Web dokumentumok

2018.
ápr. 20.
Bágyoni Attila születésének 90. évfordulója
Kunszentmiklós, 1928. ápr. 20. - Budapest, 1985. júl. 11.

Orvos, író
A szegedi tudományegyetem orvosi karának hallgatója volt. 1973-1975 között az Országos Egészségnevelési Intézet igazgató helyettese, 1983-tól a Fővárosi Egészségnevelési Intézet vezetője. Számos nemzetközi szakmai rendezvényen vett részt. A Magyar Vöröskereszt Családvédelmi Munkabizottságának elnöke, az Egészségnevelés c. folyóirat főszerkesztője volt. Orvos-írói tevékenységét az 1966-ban megjelent szociológiai tárgyú írásaival kezdte.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 20.
Hardy Gyula születésének 90. évfordulója
Budapest, 1928. ápr. 20. - Budapest, 1988. okt. 22.

Kémikus, egyetemi tanár
Kandidátusi disszertációját a gyökös polimerizációs folyamatok kinetikai vizsgálatáról készítette. Az MTA Központi Kémiai Kutató Intézet igazgatóhelyettese, majd a Szerves Vegyipari és Műanyagipari Kutató Intézet műanyagrészlegének vezetője lett. A két intézet szétválásakor, 1961-1988-ig a Műanyagipari Kutató Intézet igazgatója volt. Ezt követően kutatóprofesszorként dolgozott tovább az új intézményben. Tudományos munkássága a monomerek és a szerves adalékanyagok kémiai szerkezete és gyökös polimerizációs készsége közötti kapcsolatok felderítésére, a szilárd fázisú és folyadékkristályos fázisban végbemenő polimerizációs folyamatok törvényszerűségeinek vizsgálatára irányult. 1976-tól az MTA tagja.

Hardy Gyula
Web dokumentumok

2018.
ápr. 20.
Braun, Karl Ferdinand halálának 100. évfordulója
Fulda, Németország, 1850. jún. 6. - New York, USA, 1918. ápr. 20.

Német fizikus, feltaláló, Nobel-díjas
Marburgban járt egyetemre, de Berlinben doktorált 1872-ben. Gimnáziumi tanári állást vállalt, közben megalkotta az iskolai fizikaórákon ma is előszeretettel használt, Braun-féle elektroszkópot. Kísérleti fizikusi karrierjét August Kundt támogatta. Würzburgban, majd Strassburgban lett egyetemi fizikaprofesszor, ahol a katódsugarak tanulmányozása során feltalálta és megépítette az első katódsugárcsövet, a TV képcsövek ősét. Kezdetben ezt is róla nevezték Braun-csőnek. 1898-ban alkotta meg azt a kristálydetektort, melyet Marconi és mások is felhasználtak az első rádióvevőkben. Ez volt a világon az első "tűs dióda". Tevékeny szerepet vállalt a drótnélküli szikratávíró-rendszer kifejlesztésében. A detektoros rádiókat nagy számban gyártották és fejlesztették a huszadik század elején. Nem véletlenül kapott Marconi és Braun megosztott Nobel-díjat 1909-ben. A német műszaki tudomány érdekeinek képviseletében indult 1914-ben amerikai előadó-körútra. Az első világháború kitörése után viszont már nem engedték vissza az USA-val akkor már háborúban álló Németországba. New Yorkban szabadon mozoghatott, itt is halt meg, még a háború befejeződése előtt. (Dr. Radnai Gyula)

Braun, Karl Ferdinand
Web dokumentumok

2018.
ápr. 20.
Katz, Bernard, Sir halálának 15. évfordulója
Lipcse, Németország, 1911. márc. 26. - London, Anglia, 2003. ápr. 20.

Német születésű brit fiziológus, Nobel-díjas
1934-ben szerzett orvosi diplomát a lipcsei egyetemen, majd kivándorolt Angliába, ahol további tanulmányokat folytatott a londoni University College-ban, és 1938-ban Ph.D. fokozatot szerzett. Carnegie-ösztöndíjasként 1939-1942 között Ausztráliában folytatta tanulmányait, majd a 2. világháború végéig az Ausztrál Királyi Légierőnél szolgált. 1946-ban visszatért a University College-ba, ahol 1952-1978 között professzorként a biofizikai tanszéket vezette. Katzot 1969-ben lovaggá ütötték. Az acetilkolin nevű, az ingerületeket az idegek és izmok között közvetítő anyag felszabadulásának vizsgálatáért 1970-ben orvosi-élettani Nobel-díjat kapott Julius Axelroddal és Ulf von Eulerrel együtt.

Katz, Bernard, Sir
Web dokumentumok

2018.
ápr. 20.
Siegbahn, Kai Manne Börje születésének 100. évfordulója
Lund, Svédország, 1918. ápr. 20. - Angelholm, 2007. júl. 20.

Svéd fizikus, Nobel-díjas
Az idősebb, ugyancsak Nobel-díjas Karl Manne Georg Siegbahn (1886-1978) fia. .Az apa már nem élhette meg, hogy fia is megkapja 1981-ben a Nobel díjat, pedig joggal lehetett volna büszke: az ő kutatásait vitte tovább. Kai Siegbahn Lundban született, ahol apja fizikaprofesszor volt. A fiú nehéz időkben, 1944-ben doktorált Stockholmban. Kezdettől fogva spektroszkópiai kutatásokkal foglalkozott, míg végül megtalálta saját igazi témáját, az elektronspektroszkópiát. A kémikusok számára fejlesztett ki egy nagy felbontású, érzékeny anyagvizsgálati módszert, amit ma röntgen fotóelektron spektroszkópiának hívnak. A 70-es évektől kezdve széles körűen használják ezt a módszert a légszennyezés analízisétől kezdve az olajfinomítókban használatos katalizátorok vizsgálatáig. 1954-ben lett az uppsalai egyetem professzora, itt dolgozott halála napjáig. (Dr. Radnai Gyula)

Siegbahn, Kai Manne Börje
Web dokumentumok

2018.
ápr. 19.
Bókay János ifj. születésének 160. évfordulója
Pest, 1858. ápr. 19. - Budapest, 1937. júl. 6.

Gyermekgyógyász, egyetemi tanár
1880-ban avatták orvosdoktorrá. 1883-tól a Stefánia-gyermekkórház főorvosa. 1885-ben magántanár, 1891-ben rk. tanár a gyermekgyógyászatból. 1902-29-ben a gyermekgyógyászat r. tanára a budapesti egyetemen. Működése idején lett a gyermekgyógyászat kötelező szigorlati tantárgy. Bevezette Magyarországon a diftéria intubációs kezelését, szérumgyógyítását, és nemzetközi felkérésre klinikailag ellenőrizte a Behring-féle védőoltás hatását. Megállapította a varicella és a herpes zooster közötti összefüggést. Közreműködött a poliomyelitis kórtanának tisztázásában. Fontos szerepet töltött be a társadalmi csecsemővédelemben. 1923-tól az MTA tagja.

Bókay János ifj.
Web dokumentumok

2018.
ápr. 19.
Misángyi Vilmos halálának 70. évfordulója
Pécs, 1880. jan. 8. - Teisbach, 1948. ápr. 19.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte 1903-ban. A maradandó alakváltozásokról c. értekezésével 1907-ben műszaki doktori oklevelet nyert. Mint MÁV főfelügyelőt hívták meg 1924-ben - Rejtő Sándor utódaként - a műegyetem mechanikai technológiai tanszékére. 1927-től az Anyagvizsgálók Közlönye szerkesztője volt. Számos tanulmánya és több önálló munkája jelent meg a hazai és külföldi szaksajtóban. Az 1944-45-ös tanévben mint a Műegyetem rektora a nyilas kormány utasítására a Műegyetemet nyugatra akarta telepíteni. A tanári kar ellenállása miatt ez meghiúsult. A diákok és tanárok egy részét katonai behívóval kitelepítették Németországba, hogy a háború után legyen, aki újjáépíti az országot. Misángyi Vilmos diákjaival együtt távozott Németországba. A gépész- és vegyészmérnök hallgatókat Drezdába irányították, ahol átélték Drezda bombázását. Ezután Bajorországban - amennyire a háborús körülmények engedték - az oktatás folytatódott.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 19.
Mises, Richard Edler von születésének 135. évfordulója
Lemberg, Ausztria (ma Lviv, Ukrajna), 1883. ápr. 19. - Boston, Massachusetts, USA, 1953. júl. 14.

Osztrák matematikus
1908-ban Bécsben szerzett matematikai doktorátust. 1909-ben az alkalmazott matematika professzorává nevezték ki Strassburg-i egyetemen. Az első világháborúban az osztrák-magyar hadsereg berepülő pilótájaként vett részt. A háború után Drezdában a hidrodinamikai és aerodinamikai tanszéket vezette. 1933-ban a nemzetiszocialista hatalomátvétel után fenyegetve érezte magát és elfogadta az isztambuli egyetem ajánlatát. 1944-ben az USA-ba távozott, a Harvard egyetem tanára lett. Legfőbb eredményeit a folyadékok mechanikája, az aerodinamika, a valószínűségszámítás és statisztika területén érte el. A német alkalmazott matematikai iskola megalapítójának tekintik. A valószínűségelmélet megalapozására vonatkozó felfogása helyett általánosabban Kolmogorov elméletét fogadták el.

Mises, Richard Edler von
Web dokumentumok

2018.
ápr. 19.
Berry, Clifford Edward születésének 100. évfordulója
Gladbrook, Iowa, USA, 1918. ápr. 19. - New York, 1963. okt. 30.

Amerikai villamosmérnök, feltaláló
1939-ben szerzett B.S. fokozatot az Iowa State Universityn. Még egyetemi hallgatóként, mint John Vincent Atanasoff munkatársa 1939-ben fogott hozzá az elektronikus digitális számítógép megépítéséhez. Elsősorban nagyméretű lineáris egyenletrendszerek megoldására. A később ABC-nek (Atanasoff-Berry Computer) nevezett gép prototípusát 1939 decemberében mutatták be szűk körben, megindították a szabadalmazási eljárást is, ezt azonban sohasem fejezték be. A háború alatt mind Atanasoff, mind Berry hadi feladatokon dolgozott. Csak 1948-ban kezdtek érdeklődni az ABC után, ekkor kiderült, hogy a gépet az Iowa-i egyetemen lebontották. A háború után Berry egy vállalatnál mérnökként dolgozott Pasadenában, tömegspektrográfiával foglalkozott, 1948-ban szerzett Ph.D. fokozatot. 1963-ban New Yorkban vállalt állást, röviddel ezután tisztázatlan körülmények között elhunyt.

Berry, Clifford Edward
Web dokumentumok

2018.
ápr. 19.
Jacob, François halálának 5. évfordulója
Nancy, Franciaország, 1920. jún. 17. - Párizs, 2013. ápr. 19.

Francia biológus, Nobel-díjas
Orvosnak tanult, de a második világháborúban elszenvedett sebesülései miatt sebészi álmait fel kellett adnia. Így a biológiai kutatások mellett döntött, és a Pasteur Intézetnél helyezkedett el. Jacques Monod-dal együtt úttörő munkát végzett annak felderítésében, hogy miként irányítják a gének a sejtek anyagcseréjét az enzimek bioszintézisének vezérlése révén. A két tudós 1961-ben vetette fel, hogy a sejtekben létezik egy ún. hírvivő ribonukleinsav (mRNS), vagyis egy olyan vegyület, amelynek bázisszekvenciája komplementer a sejt DNS-ének bázisszekvenciájával. úgy vélték, hogy ez a hírvivő szállítja a DNS-ben kódolt "információt" a riboszómákhoz, azaz a fehérjeszintézis helyszínére, ahol a hírvivő RNS bázisszekvenciája valami módon "lefordítódik" a fehérjetermészetű enzimek aminosav-sorrendjévé. Az általuk operonnak elnevezett génkomplexek fogalmának magyarázata során Jacob és Monod felvetették egy olyan géncsoport létezésének lehetőségét, amely a hírvivő RNS szintézisének szabályozása által vezérli más gének működését. Azóta bebizonyosodott, hogy felismerésük általában érvényes a baktériumokra. Munkájáért a két kutató André Lwoff-fal megosztva 1965-ben orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

Jacob, François
Web dokumentumok

2018.
ápr. 18.
Korbuly György születésének 115. évfordulója
Nemesócsa, 1903. ápr. 18. - Chicago, USA, 1981. nov. 14.

Orvos, orvostörténész
Egyetemi tanulmányait Halléban, Berlinben, Zürichben és Budapesten végezte. 1932-ben szerzett orvosdoktori oklevelet. 1941-ben az Állami Bábaképző Intézet igazgatója lett. Az ókori medicina tárgyköréből adott elő a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán. Főbb kutatási területei a pannóniai római orvosi emlékek, a hazai nőgyógyászat, Semmelweis és a magyar szülészet története és az egészségvédelem magyarországi fejlődése. Rendszeresen publikált hazai és külföldi szaklapokban. 1944-ben kitelepített intézetét kísérve elhagyta Magyarországot. 1945-től az USA-ban élt, ahol különböző gyógyintézetekben szülész nőgyógyász főorvosként dolgozott. 1954-től a chicagoi egyetemhez tartozó nőgyógyászati klinika másodprofesszora volt.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 18.
Baranyai Zsolt halálának 40. évfordulója
Budapest, 1948. jan. 23. - Budapest, 1978. ápr. 18.

Matematikus
A Fazekas Mihály Gimnáziumban Lovász László, Laczkovich Miklós, Pósa Lajos osztálytársa volt. Az ELTE TTK matematikus szakának elvégzése után ugyanott az Analízis I. tanszék oktatója lett. Kombinatorikával foglalkozott. Nevezetes, hipergráfokra vonatkozó felbontási tétele régi sejtést oldott meg. Az ország egyik legkiválóbb blockflöte-játékosa volt. Autóbalesetben halt meg.

Baranyai Zsolt
Web dokumentumok

2018.
ápr. 18.
Liebig, Justus von halálának 145. évfordulója
Darmstadt, Hessen-Darmstadt, 1803. máj. 12. - München, 1873. ápr. 18.

Német vegyész
A Bonni Egyetemre iratkozott be, hogy a kor egyik első számú kémikusánál, Karl Wilhelm Gottlieb Kastnernél tanuljon. Liebig az Erlangeni Egyetemre is követte Kastnert, és ott szerezte meg doktorátusát 1822-ben. Ezután a hesseni kormány ösztöndíjával Párizsban tanult. Alexander von Humboldt befolyása révén Joseph-Louis Gay-Lussac magánlaboratóriumában dolgozhatott. Visszatérve, 1824-ben, a giesseni egyetemen kapott állást, itt hozta létre az első olyan laboratóriumot, amelyben a fiatal vegyészeket módszeresen tanították a kémiai kutatás gyakorlatára. A következő generáció számos neves vegyésze is itt tanult, például August Wilhelm von Hofmann, Sir Edward Frankland, F. A. Kekulé von Stradonitz és Charles-Adolphe Wurtz. 1852-től a Müncheni Egyetem kémia professzora volt. Liebig mind a szervetlen, mind a szerves kémia számos területén tevékenykedett. Megismerkedett Friedrich Wöhlerrel, akivel sok közös kutatást folytatott, ezek legfontosabbika a keserűmandula-olaj (benzaldehid) vizsgálata volt: Fontos szerepet játszott a szerves kémia rendszerezésének első időszakában, a kémia biológiai alkalmazásában (a biokémiában), a kémia tanításában és a mezőgazdasági kémia alapelveinek lefektetésében.

Liebig, Justus von
Web dokumentumok

2018.
ápr. 18.
Boisbaudran, Paul Émile Lecoq de születésének 180. évfordulója
Cognac, Franciaország, 1838. ápr. 18. - Párizs, 1912. máj. 28.

Francia kémikus
A párizsi École Polytechnique kutatójaként az ásványok vizsgálatával foglalkozott a spektrálanlízis segítségével. 1875-ben színképelemzéssel felfedezett egy új elemet, amelyet hazája tiszteletére galliumnak nevezett el. A gallium felfedezése a tudomány nagy diadala volt. Ez volt az első kémiai elem, amely bebizonyította a Mengyelejev-féle periódusos rendszer helyes voltát. 1879-ben ő izolált először szamáriumvegyületet szamarszkitból kiindulva. 1886-ban a diszpróziumot fedezte fel.

Boisbaudran, Paul Émile Lecoq de
Web dokumentumok

2018.
ápr. 18.
Kamieński, Michał (Kamienski, Michael) halálának 45. évfordulója
Dabrovo, Mohilev, Lengyelország, 1879. nov. 24. - Varsó, 1973. ápr. 18.

Lengyel matematikus, csillagász, egyetemi tanár
A Szentpétervári egyetemet elvégezve az orosz Pulkovói Császári Obszervatórium asszisztense (1903), itt kezdett foglalkozni az üstökösök (Encke-, Halley-, Wolf I.) üstökösök mozgásának a bolygók háborgató hatására bekövetkező változásaival. A Wolf I. üstökös mozgását saját módszerével igen nagy pontossággal határozta meg, ezzel a vizsgálatával "iskolát" teremtett. 1909-től az Orosz Haditengerészet vlagyivosztoki obszervatóriumának vezetőjeként meteorológiai és földmágneses vizsgálatokat végzett, 1914-től Japánban dolgozott. 1922-ben meghívták a varsói Egyetem csillagászati tanszékére és az Obszervatórium igazgatói posztjára, ahol a II. Világháborúig tanítványaival sokféle "szakkörökben elismert" csillagászati munkát végzett. Megalapította a Beszkidekben működő fiók-obszervatóriumot. 1939-től a német megszállás korlátozta munkáját, 1944-ben a megszállók a varsói csillagvizsgálót, nagy értékű könyvtárával és összes feljegyzésével együtt elpusztították. A lengyel ellenállás résztvevője volt. A háború utána krakkói Jagello Egyetem csillagásza, 1963-ban újból a varsói egyetemen professzor emeritus. Utolsóéveiben a pályaszámítások mellett kronológiai (csillagászati kormeghatározási) kérdésekkel foglalkozott. Az angol Királyi Csillagászati Társaság tiszteleteli tagja, a Nemzetközi Csillagászati Unió delegált tagja volt. (Bartha Lajos)

Kamieński, Michał (Kamienski, Michael)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 18.
Joy, Alfred Harrison halálának 45. évfordulója
Greenville, Illinois, USA, 1882. szept. 23. - Pasadena, California, 1973. ápr. 18.

Amerikai csillagász
Legfőbb munkaterülete a csillag-távolságok (parallaxis), és a látóirányú (radiális) sebességek nagy pontosságú mérése volt. 1904-1914-ig a beiruti Amerikai Egyetem tanára, majd az ottani obszervatórium vezetője, azután a Yerkes Obszervatórium (Washington), majd 1952-ig a Mt. Wilson Obszervatatórium főmunkatársa. Az óriás távcsövekkel megkezdte a csillag-parallaxisok mérését, 1916-tól a színképi távolodási, ill. közeledési sebesség mérését. A csillag-távolságmérés céljaira új módszert dolgozott ki, 1935-ben 4179 csillag távolság meghatározásáról közölt (munkatársaival) katalógust. Igen alapos tanulmányokat végzett egyes különleges sajátságú csillagok (alacsony hőfokú vörös óriások és RR Lyrae változócsillagok) térbeli mozgásáról. Fontos megállapításai voltak a csillagközi sötét (fényelnyelő) felhőkről. Az USA Nemzeti akadémiája tagjául választott (1944), a Bruce emlékérem kitüntetettje. A 7399.sz. kisbolygó a "Joyca" nevet kapta. (Bartha Lajos)

Joy, Alfred Harrison
Web dokumentumok

2018.
ápr. 17.
Bálint Péter halálának 20. évfordulója
Budapest, 1911. aug. 26. - Budapest, 1998. ápr. 17.

Orvos, nefrológus, egyetemi tanár
1936-ban kémiából is bölcsészet doktori oklevelet szerzett a budapesti tudományegyetemen. 1936-1946-ban a pécsi belklinika gyakornoka, tanársegédje, 1946-1950-ben ugyanott főorvos. 1946 és 1950 között a pesti Rusznyák Klinikán főorvosként dolgozott és közben 1948 és 1950 között helyettesként az Állatorvosi Kar Élettani Intézetét vezette. 1950-ben a budapesti Élettani Intézet egyetemi tanárává és igazgatójává nevezték ki. Ezt a tisztséget 31 éven át, 1981-ig töltötte be, és azután még 13 évig tanított ott. Kutatási területe a vese élettana és a kísérletes vesepatológia. Egyedi módszert dolgozott ki a vese véráramlásának meghatározására, eredményeket ért el a veseelégtelenség patomechanizmusának és terápiás lehetőségeinek a kutatásában. Gazdag irodalmi munkásságot fejtett ki: tudományos cikkeit a magyaron kívül németül, angolul és franciául is publikálta. 1976-tól az Acta Physiologica főszerkesztője volt. Számos társaság tagja volt. 1970-ben az MTA levelező, 1976-tól rendes tagja volt.

Bálint Péter
Web dokumentumok

2018.
ápr. 17.
Riccioli, Giovanni Battista (Giambattista) születésének 420. évfordulója
Ferrara, Itália, 1598. ápr. 17. - Bologna, 1671. jún. 25.

Itáliai jezsuita csillagász
Galilei fiatalabb kortársa, az első távcsöves megfigyelők közé tartozik. 1614-ben a Jézus-társaságba lépett. Tanulmányait a bolognai Jezsuita Akadémián végezte. Nem fogadta el a kopernikuszi elméletet, de nem volt a ptolemaioszi világkép híve sem. A Tycho Brahe által felvetett, a geo- és heliocentrikus világkép ötvözésével létrejött nézetet támogatta, amely szerint a Nap a Föld körül kering, a többi bolygó a Nap körül mozog. Csillagászati megfigyeléseit és kísérleteit sok esetben rendtársával, Grimaldival együtt végezte. Főműve az "Új Almagest" (Almagestum Novum, Bologna 1651). Ebben tette közzé a Grimaldi által készített holdtérképet, amelyen a Hold felszínén látható síkságoknak, hegyvidékeknek és krátereknek általuk adott nevei szerepelnek. Ezeknek az elnevezéseknek nagy része ma is használatos. Felfedezte, hogy a Nagy Medve csillagkép Mizar nevű csillaga távcsőben csillag-párnak látszik. Fontos műve a modern geográfiát, térképészetet és hidrográfiát megalapozó "Geographiae et hidrographiae reformata" (Bologna, 1661), amely több kiadást is megért. (Bartha Lajos)

Riccioli, Giovanni Battista (Giambattista)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 17.
Schönflies, Arthur Moritz (Schoenflies) születésének 165. évfordulója
Landsberg an der Warthe, németország (ma Gorzów, Lengyelország), 1853. ápr. 17. - Frankfurt am Main, Németország, 1928. máj. 27.

Német matematikus
Kummer és Weierstrass voltak a tanárai és nagy hatással volt rá Felix Klein. 1870-1875-ig tanult a Berlini Egyetemen. 1877-ben doktorált, és 1878-tól tanított Berlinben, 1880-tól Colmar-ban. A csoportelmélet alkalmazásához való hozzájárulásaiért, a krisztallográfia és topológiában kifejtett munkáért vált ismertté. Schönflies-rendszer a molekulák szimmetriájának osztályozási rendszere.

Schönflies, Arthur Moritz (Schoenflies)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 17.
Love, Augustus Edward Hough születésének 155. évfordulója
Weston-super-Mare, Anglia, 1863. ápr. 17. - Oxford, 1940. jún. 5.

Angol matematikus
1881-ben ösztöndíjat nyert Cambridge-be, ahol matematikát tanult. 1886-tól oktatott az egyetemen. 1899-től az Oxfordi Egyetem professzora volt. Főként rugalmasság- és hullámtannal foglalkozott. A rugalmasságtanban és a szeizmológiában fontos szerepet játszanak a Love-féle hullámok, amelyeknek matematikai modelljét ő dolgozta ki. Az általa bevezetett Love-féle számok egy égitest alakváltozását jellemzik a környező égitestek gravitációs vonzásának hatására.

Love, Augustus Edward Hough
Web dokumentumok

2018.
ápr. 16.
Telegdi-Roth Lajos (Róth) halálának 90. évfordulója
Brassó, 1841. szept. 10. - Budapest, 1928. ápr. 16.

Geológus
A bányászati és kohászati akadémiát Freibergben és Leobenben végezte. Utána Witkovitzban a Rothschild Műveknél, Bécsben a Geologische Reichsanstaltnál és a kolozsvári bányaigazgatóságon dolgozott. 1870-től a Földtani Intézet geológusa, 1883-tól főgeológusa. Tudományos munkásságának középpontjában a földtani térképezés állt. Jelentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén is. A kosdi szénterület, a zsibói és recski kőolajterületek feltárása az ő érdeme.

Telegdi-Roth Lajos (Róth)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 16.
Doby Géza Károly halálának 50. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1877. dec. 30. - Budapest, 1968. ápr. 16.

Növénybiokémikus, enzimológus, egyetemi tanár
A budapesti tudományegyetemen előbb gyógyszerészi, majd 1902-ben kémiából doktori oklevelet szerzett. 1904-1922 között Kassán, Magyaróváron, majd Budapesten a Mezőgazdasági Kísérletügyi Intézet osztályvezetője ill. igazgatója volt. Közben 1908-09-ben E. Fischer berlini, E. Bourquelot párizsi laboratóriumában volt asszisztens. 1923-ban a budapesti Közgazdaságtudományi Kar mezőgazdasági szakán a kémia, az áruismeret tanára lett. 1924-ben Michigan State Collegeben (USA) volt cseretanár. Az enzimrendszereknek a növények élettani folyamataira gyakorolt hatását vizsgálta. 1934-től az MTA tagja.

Doby Géza Károly
Web dokumentumok

2018.
ápr. 16.
Pákay Arnold Árpád (Pauer) halálának 50. évfordulója
Zágráb, Horvátország, 1885. dec. 10. - Budapest, 1968. ápr. 16.

Premontrei természetrajztanár
A pesti tudományegyetemen földrajz-természetrajz valamint magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Szombathelyen a premontrei gimnázium tanára, majd igazgatója lett. A szombathelyi múzeumban a természetrajzi tára őre, az ásvány-, kőzet- és őslénytárat gondozta. A celldömölki Kemenesaljai Helytörténeti Múzeum anyagát a szombathelyi múzeum gyűjteményeivel egyesítette. Segédkezett Gayer Gyulának a múzeum természetrajzi tára ujjászervezésében is. Feldolgozta a magyar, de főként a Vas megyei kerti kultúra történetét.

Pákay Arnold Árpád (Pauer)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 16.
Buffon, Georges Louis Leclerc Comte de halálának 230. évfordulója
Bourgogneban, Franciaország, 1707. szept. 7. - Párizs, 1788. ápr. 16.

Francia természettudós, matematikus, biológus, író
Már fiatal éveit is a természettudományoknak szentelte. Herceg Kingstonnal beutazta Francia-, Olasz és Angolországot. Visszatérte után 26 éves korában a párisi akadémia tagja lett. Egy nagy, összefoglaló természetrajzot dolgozott ki. XV. Lajos francia király grófi méltóságra emelte. Nem minden tekintetben alapos, de prózájának szépsége miatt fölülmulhatatlan hatalmas munkája: Histoire naturelle générale et particuliére, mely 1749-1780-ig jelent meg Párizsban s a föld keletkezésére vonatkozó elmélet mellett az ember és négylábu állatok természetrajzát, a madarakét és ásványokét tartalmazza. E munkája több kiadást ért.

Buffon, Georges Louis Leclerc Comte de
Web dokumentumok

2018.
ápr. 16.
Mayer, Christian halálának 235. évfordulója
Mederizenhi, Morvaország (ma Csehország), 1719. aug. 20. - Heidelberg, Németország, 1783. ápr. 16.

Morva születésű német csillagász
A kettőscsillag-kutatás úttörője. Aschaffenburgban tanult humán és természettudományi ismereteket, 1745-ben Mannheimben a Jézus-társaság tagja lett. 1752-től a heidelbergi egyetem matematikaprofesszora. 1755-ben Károly Tivadar pfalzi választófejedelem megbízta az akkor létesített mannheimi csillagvizsgáló vezetésével. Itt kezdte meg az egymáshoz közelségben észlelhető többszörös csillagok rendszeres kutatását. 1778-ban már 80 csillagrendszerről állított össze katalógust. 1769-ben Katalin cárnő meghívta Szentpétervárra a Vénusz Nap előtti átvonulásának észlelésére. XIV. Kelemen pápa udvari csillagászként hívta Rómába, de nem hagyta el mannheimi intézetét. Kidolgozta a pfalzi választófejedelemség nagypontosságú geodéziai felmérését. A többszörös csillagokról kifejtett nézeteiről Hell Miksával heves vitát folytatott. (Bartha Lajos)

Mayer, Christian
Web dokumentumok

2018.
ápr. 16.
Black, Joseph születésének 290. évfordulója
Bordeaux, Franciaország , 1728. ápr. 16. - Edinburgh, Skócia, 1799. nov. 10.

Francia születésű skót kémikus, fizikus
Belfastban tanult, és a Glasgow-i Egyetemen hallgatott orvostudományt és természettudományokat. Itt William Cullen (1712-90) volt az instruktora kémiából, és tanár diák kapcsolatuk hamarosan átalakult a professzor és asszisztense kapcsolatává. 1751-ben Edinburgh-ba költözött, hogy orvosi tanulmányait befejezze. 1756-ban Cullen utódjaként a Glasgow-i Egyetemen kémiát oktatott. Bár az anatómia professzorává is kinevezték, ezt az állását felcserélte a belgyógyászati tanszék vezetésével. Gyakorló orvos is volt. A magnesia alba (magnézium-karbonát) hevítésével kapcsolatos vizsgálatai során Lavoisier-t és a modern kémiát megelőzve mutatta ki a közönséges levegőtől különböző szén-dioxid gáz létezését. Ő vezette be nemcsak a latens hő, de a hőkapacitás és a fajhő fogalmát is, valamint ő volt Watt mentora.

Black, Joseph
Web dokumentumok

2018.
ápr. 16.
Eisenstein, Ferdinand Gotthold Max születésének 195. évfordulója
Berlin, 1823. ápr. 16. - Berlin, 1852. okt. 11.

Német matematikus
1843-ban kapott diplomát a berlini egyetemen. Munkája során levelezésbe kezdett Friedrich Gauss-szal. Később a berlini egyetem matematikaprofesszora lett, s 1847- ben megírta a Matematikai értekezések című munkáját. A matematikai analízis területén ért el számottevő eredményeket, főként a függvénytanban, az elliptikus integrálok elméletében, továbbá az invariáns elméletben és az algebrai geometriában. Nevét a Schönemann-Eisenstein-tétel őrzi. Theodor Schönemann (1812-1868) brandenburgi gimnáziumi tanár volt. 29 évesen halt meg, röviddel azután, hogy a Berlini Akadémia tagjává választották.

Eisenstein, Ferdinand Gotthold Max
Web dokumentumok

2018.
ápr. 16.
Solvay, Ernest Gaston születésének 180. évfordulója
Rebecq-Rognon, Belgium, 1838. ápr. 16. - Brüsszel, 1922. máj. 26.

Belga vegyész
Már fiatal korában foglalkoztatták a természettudományok, a természetrajz, a fizika és a kémia. 21 éves korától apja kémiai üzemében dolgozott. 1861-ben bátyjával, Alfred-del kidolgozták a Solvay-eljárást. A Solvay-eljárás során a mosószódát mészkőből (kálcium-karbonát) és sós vízből (tömény nátrium-klorid oldat) állítják elő. Az eljárást Solvay szabadalmaztatta és 1863-ban megalapította a Solvay & Cie vállalatot Couillet városában, majd világszerte számos Solvay üzem indult be. Az eljárás szabadalmaztatásából jelentős vagyont szerzett, amelyet elsősorban emberbaráti célokra fektetett be, dolgozóinak társadalombiztosítási rendszert hozott létre és nyugdíjat fizetett 1878-tól, bevezette a 8 órás munkanapot 1897-ben és 1913-tól fizetett szabadságot adott a gyár munkásainak. 1895-ben létrehozta az "Institut des Sciences Sociales"-t, 1903-ban megalapította a Solvay Business School-t a a brüsszeli szabadegyetemen belül. 1911-ben nagy jelentőségű fizikai konferenciát rendezett, olyan hírességek, mint Max Planck, Walther Nernst, Ernest Rutherford, Marie Curie és Albert Einstein részvételével. A konferenciasorozatot 1911 és 1991 között 20 alkalommal rendezték meg. Politikai pályafutása során kétszer is megválaszották a belga szenátusba és élete vége felé államminiszternek nevezték ki.

Solvay, Ernest Gaston
Web dokumentumok

2018.
ápr. 16.
Young, Alfred születésének 145. évfordulója
Widnes, Lancashire, Anglia, 1873. ápr. 16. - Birdbrook, Essex, 1940. dec. 15.

Angol matematikus
Cambridge-ben tanult és 1901-től 1908-ig itt is oktatott matematikát. Több publikációja jelent meg a csoportelmélet területén. 1908-ban pappá szentelték. 1910-től élete végéig egy falusi egyházközség lelkészeként működött egy, Cambridge-től 25 mérföldre lévő faluban. Továbbra is folytatta matematikai kutatásait, publikált és fenntartotta kapcsolatait a Cambridge-i matematikus körökkel. 1926-tól ismét oktatott Cambridge-ben. 1934-ben választották a Royal Society tagjává. Szakterülete a csoportelmélet volt, ezen belül elsősorban a csoportok reprezentációival kapcsolatban ért el jelentős eredményeket. Az általa bevezetett Young-diagram és Young-tabló ma is fontos eszköz az algebrai kombinatorikában.

Young, Alfred
Web dokumentumok

2018.
ápr. 16.
Franklin, Rosalind Elsie halálának 60. évfordulója
Notting Hill, London, Anglia, 1920. júl. 25. - Chelsea, London, 1958. ápr. 16.

Angol biokémikus
Cambridge-ben végzett kémiai tanulmányokat. A 2. világháború alatt hadi célú kutatásokban vett részt. 1945-től 1951-ig Párizsban a röntgenkrisztallográfia szakértőjévé képezte ki magát. 1951-től 1953-ig a londoni King's College-ben a John Randall által vezetett laboratóriumban a DNS röntgenkrisztallográfiai vizsgálatán dolgozott. Fontos összefüggéseket ismert fel a DNS szerkezetével kapcsolatban. Kitűnő röntgenkrisztallográfiai felvételei alapján - melyeket Wilkins az ő tudta nélkül mutatta meg James Watsonnak - állította fel Watson és Crick a DNS "kettős csavar" modelljét. 1953-túl a Birkkbeck College-ben Desmond Bernal vezetése mellett a dohánymozaik-vírus szerkezetének kutatásában ért el jelentős eredményeket. Fiatalon, 1958-ban halt meg. James Watson, Francis Crick és Maurice Wilkins 1962-ben orvosi Nobel-díjat kaptak a DNS szerkezetének megállapításáért, Rosalind Franklin ekkor azonban már halott volt.

Franklin, Rosalind Elsie
Web dokumentumok

2018.
ápr. 15.
Szentmártony Ignác (Szentmártonyi) halálának 225. évfordulója
Kotári, Zágráb vármegye, 1718. okt. 28. - Belica, Zala vármegye, (ma Horvátország), 1793. ápr. 15.

Jezsuita matematikatanár, geodéta, csillagász
Grazban és Bécsben tanult, többek között csillagászatot. 1735-ben lépett a Jézus Társaságba, majd Grazban tanított, 1749-ben V. János portugál király hívására Brazíliába ment, hogy csillagászati helymeghatározásokat végezzen a spanyol és portugál birtokok vitatott határainak rögzítésére. Az expedíció Brazília őserdővel borított vidékein végzett nagy munkát. 1760-ban a jezsuiták üldözése során őt is letartóztatták, 18 évig börtönben raboskodott, kiszabadulva hazatért, de minden tudományos tevékenységgel felhagyott. Feljegyzései és megfigyelései valószínűleg a portugál állami levéltár ma is titkos anyagában találhatók. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2018.
ápr. 15.
Lőwy Mór (Löwy, Loewy Maurice) születésének 185. évfordulója
Bazin (ma Pezinok, Szlovákia), 1833. ápr. 15. - Párizs, Franciaország, 1907. okt. 15.

Magyar születésű francia csillagász, matematikus, fényképész
A párizsi Nemzeti Obszervatórium igazgatója. Tanulmányait Bécsben végezte, itt kezdte meg tudományos munkáját, főként üstökös pályaszámításokkal tűnt ki. U. J. J. Leverrier meghívására Párizsba ment (1860) a (földrajzi) "Hosszúságmérési Hivatal" (Bureau des Longitudes) munkatársául. 1878-ban a Nemzeti Obszervatórium (Observatoire National) aligazgatója, 1896-tól igazgatója. Az égbolt nagy fotografikus térképező munkájának központi irányítója. Különösen a gyakorlati csillagászat, az észlelőeszközök foglalkoztatták, több franciaországi nagy teleszkóp tervezője, az ún. "könyöktávcső" (coude-refraktor) kidolgozója. A párizsi Obszervatórium nagy coude-távcsövén, munkatársával, Pierre Henry Puiseux-val (1855-1925), mintegy 6000 holdfénykép felhasználásával elkészítették a Hold nagyszabású fotografikus térképét (Atlas Photographique de la Lune, 1896-1910). Az angol Királyi Csillagászati Társaság aranyéremmel honorálta, megkapta a francia Becsületrend tiszti kereszt kitüntetést. Nevét a 12897.sz. kisbolygó, és egy holdkráter őrzi. (Bartha Lajos)

Lőwy Mór (Löwy, Loewy Maurice)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 15.
Krupár Géza születésének 125. évfordulója
Tardos, 1893. ápr. 15. - Budapest, 1968. okt. 3.

Bányamérnök
Tanulmányait 1921-ben Sopronban fejezte be a Bányászati és Erdészeti Főiskolán. Albertaknán 1931-ben a vékony széntelepek új, gazdaságos lefejtési módját kísérletezte ki. 1945 után a Magyar Állami Szénbányák főosztályvezetőhelyettesként kezdeményezte a szénbányászat gépesítését és kidolgozta annak műszaki előfeltételeit. 1954-től Dorogon a tervezőiroda vezetője, a víznívó alatti homoktermelés megoldásának elméletével és gyakorlati megvalósításával foglalkozott.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 15.
Reischl Antal halálának 40. évfordulója
Budapest, 1916. dec. 30. - Budapest, 1978. ápr. 15.

Építészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. 1948-ban a budapesti műszaki egyetemre került, 1961-től tanszékvezető egyetemi tanár az egyetem lakóépülettervezési tanszékén. Közben részt vett az Állami Műszaki Főiskola építész-tagozatának megszervezésében, s a tagozat vezetőjeként előadásokat tartott a főiskolán. Oktatómunkája mellett a Közoktatásügyi Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya oktatási osztályát is vezette. 1954-1957 között az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem rektorhelyettese. Számos lakó- és középületet tervezett és épített. Tudományos kutatómunkájában foglalkozott tervezési alapkérdésekkel és lakóépület tervezéssel, az építési terek, formák, anyagok, megvalósítások pszichológiájával, az építészet építés igényszintjének változásaival, a szín szerepével az építészetben.

Reischl Antal
Web dokumentumok

2018.
ápr. 15.
Flerkó Béla halálának 15. évfordulója
Pécs, 1924. jan. 14. - Budapest, 2003. ápr. 15.

Orvos
1948-ban szerzett orvosi oklevelet a pécsi orvosi karon. A POTE rektora (1979-1985). Több alkalommal vendégprofesszor az Egyesült Államokban. Neuroendokrinológiával, szaporodásbiológiával, az agyalapi mirigy idegi szabályozásával foglalkozott. Nevéhez fűződik az agyfüggelékmirigy ún. follicus stimuláló hormonja ürítés-szabályozó idegrendszeri mechanizmusának a felfedezése. Elsőként tisztázta a petefészekhormon (ösztrogén) központi idegrendszeri szabályozását, illetve visszahatását. 1970-től az MTA tagja.

Flerkó Béla
Web dokumentumok

2018.
ápr. 15.
Cataldi, Pietro Antonio születésének 470. évfordulója
Bologna, Itália, 1548. ápr. 15. [1552] - Bologna, 1626. febr. 11.

Olasz matematikus, csillagász
Folytonos függvényekkel foglalkozott valamint prímszámokkal. 1588-ban megtalálta a 6. és a 7. Mersenne-prímeket. Csak 184 évvel később Euler találta meg a 8.-at 1772-ben. Megkísérelte bebizonyítani, hogy Euklides 5. posztulátuma következik az előző posztulátumokból. Az első modern matematikus, aki egy teljes munkát szentel a párhuzamosok elméletének. Az egyenlőközű és a nem-egyenlőközű egyenesek koncepciójából indul, de az egyenlőközű egyenesek létezésének bizonyításához felhasználja a következő hipotézist: az egyenesek, melyek nem egyenlőközűek, az egyik irányban közelednek, a másikban pedig távolodnak.

Cataldi, Pietro Antonio
Web dokumentumok

2018.
ápr. 15.
Struve, Friedrich Georg Wilhelm von születésének 225. évfordulója
Hamburg-Altona, Dánia, (ma Németország), 1793. ápr. 15. - Pulkovo-Szentpétervár, Oroszország, 1864. nov. 23.

Német-orosz csillagász, földmérő
15 évesen kezdte tanulmányait a Tartui (akkor Dorpat) Egyetemen. 1813-ban végzett. 1818-ban nevezték ki Tartui Egyetem asztronómia professzorává. 1920-ban a Tartui Csillagászati Obszervatórium igazgatójává. A 1839-ben megnyitott Pulkovói Obszervatórium igazgatója lett. 1816-ban a Tartui egyetem beosztott oktatójaként kezdte el a mérési munkálatokat, a később róla elnevezett Struve földmérő vonal mentén. 1855-ben a Szentpétervári Akadémia tagjaként, mint a Pulkovói Obszervatórium igazgatója fejezte azokat be. Csillagászként a kettős csillagok megfigyelésével foglalkozott. Ezeket a megfigyeléseket egy 3134 kettőscsillagot tartalmazó katalógusban adta ki 1827-ben. 1847-ben a Tejutat vizsgálva jelentetett meg cikket a fény csillagközi térben történő abszorpciójáról, ezt a sejtését 1930-ban bizonyították. (Alakját J. Verne is megörökítette a "Három orosz és három angol" c. az afrikai fokmérésről írt regényében.)

Struve, Friedrich Georg Wilhelm von
Web dokumentumok

2018.
ápr. 14.
Kunstaedter Jakab Joachim (Kunstädter) születésének 175. évfordulója
Pest, 1843. ápr. 14. - Budapest, 1900. márc. 21.

Gépészmérnök, feltaláló
Már fiatal gépészmérnökként feltűnt tehetségével, megfordult Angliában, Németországban és Franciaországban és külföldi gépgyárakban fontos beosztásokban dolgozott. 1868-ban jött haza és egy gépgyár műszaki vezetője lett. Vállalata az 1873-as gazdasági válságban tönkrement és ő ismét külföldre kényszerült. Csak élete vége felé, betegen települt haza. Élete fő műve egy teljesen új rendszerű hajókormány-csavarra vonatkozó találmány volt. Később, az ikercsavarok alkalmazása miatt megoldása túlhaladottá vált, feledésbe merült.

Kunstaedter Jakab Joachim (Kunstädter)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 14.
Albert János halálának 45. évfordulója
Nagyenyed, 1896. jún. 21. - Budapest, 1973. ápr. 14.

Vegyészmérnök
Oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett. Mezőgazdasági kémiai technológiával, kátrányipari kérdésekkel foglalkozott. 1925-től a Nagybátony-Újlaki Egyesült Iparműveknél dolgozott. 1948-52-ben a Tégla- és Cserépipari Központ Laboratóriumának vezetője, 1953-tól 1971-ig a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézetben működött. Fő kutatási területe a durvakerámiai technológia elméleti és gyakorlati problémái, a híradástechnikai kerámiai anyagok hazai gyártásának megvalósítása.

Albert János
Web dokumentumok

2018.
ápr. 14.
Bishop, Errett Albert halálának 35. évfordulója
Newton, Kansas, USA, 1928. júl. 24. - San Diego, California, 1983. ápr. 14.

Amerikai matematikus
Errett Bishop 16 éves korában lett egy speciális program alapján a University of Chicago hallgatója, B.S. és M.S. fokozatokat 1947-ben szerezte meg. A Ph.D. fokozatot Paul Halmos irányítása alatt szerezte meg. A University of California, Berkeley tanára volt 1954-65 között, 1965-től haláláig pedig a University of California at San Diego professzora volt. A matematika számos területén ért el kiemelkedő eredményeket. A racionális approximációk területén Riesz Frigyes és Riesz Marcel eredményeit általánosította. Legfontosabb eredményeit "A konstruktív analízis megalapozása" c. könyvében érte el 1967-ben. Ebben a modern analízis nagy részét intuicionista alapokon újra felépítette. Könyvében számos fontos klasszikus tétel konstruktivista változatát adta meg.

Bishop, Errett Albert
Web dokumentumok

2018.
ápr. 13.
Litschauer Lajos születésének 160. évfordulója
Nagyág, 1858. ápr. 13. - Budapest, 1937. máj. 31.

Bányamérnök, jogász
Mérnöki tanulmányait a selmecbányai akadémián, jogi tanulmányait a nagyváradi jogakadémián végezte 1882-ben. 1887-ben a selmecbányai bányaiskola tanára, 1894-ben tanári alkalmazása megtartása mellett bányafőmérnök. Széles körű szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Értekezései a Bányászati és Kohászati Lapokban, osztrák és német szakfolyóiratokban jelentek meg.

Litschauer Lajos
Web dokumentumok

2018.
ápr. 13.
Kubik Gyula halálának 90. évfordulója
Eger, 1863. máj. 17. - Budapest, 1928. ápr. 13.

Vasútépítő mérnök
Oklevelét a párizsi École des Ponts et Chaussées-n szerezte. A századforduló egyik legjelentősebb vasútépítő mérnöke, nevéhez több jelentős vasúti intézmény megépítése fűződött, például a Miskolc-Mezőcsáti helyi érdekű vasút vonalát tervezte, engedélyeztette és építette. Volt országgyűlési képviselő, a Magyar Mérnök és Építész Egylet elnöke és Borsod vármegye Törvényhatósági Bizottságának tagja. A Tanácsköztársaság gazdasági és műszaki politikájának támogatása, a vármegyei műszaki biztosi kinevezés elfogadása miatt 1920-ban eltávolították az egylet éléről.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 13.
Farkas József halálának 30. évfordulója
Abda, 1943. márc. 11. - Budapest, 1988. ápr. 13.

Vegyész
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) szerzett kémikusi oklevelet 1966-ban, majd az ELTE fizikai-kémiai és radiológiai tanszékének munkatársa, később docense lett. Fő kutatási területe a fémek elektrokémiája és elektrokémiai korróziója volt. Doktori disszertációjában (1969) a fémoldódás lépcsős mechanizmusával, kandidátusi értekezésében pedig a fémoldódás tanulmányozására használható forgó gyűrűs korongelektróddal foglalkozott.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 13.
Lazarev, Pjotr Petrovics (Pyotr Petrovich) születésének 140. évfordulója
Moszkva, Orosz Birodalom, 1878. ápr. 13. - Alma-Ata, Kazah SzSzK, 1942. ápr. 23.

Szovjet fizikus és biofizikus
A moszkvai egyetemen folytatott orvosi tanulmányok befejezése után, 1903-tól Strasbourgban végzett tudományos kutatómunkát. 1907-ben magántanár a moszkvai egyetemen, fizikát adott elő és Pjotr N. Lebegyev asszisztense lett. 1912-től a moszkvai műszaki főiskola professzora, 1920-1931-ig az ottani biofizikai intézet vezetőjeként dolgozott. 1938-tól a Szovjet Tudományos Akadémia biofizikai laboratóriumát irányította. 1917-től Szovjetunió Tudományos Akadémia tagja volt. Fizikai-kémiai elméletet dolgozott ki az ionmozgásra, majd az élő anyag ingerületeire egy olyan teóriát, amely megkísérli megmagyarázni az érzékelést, az izom-összehúzódást és a központi idegrendszer működését.

Lazarev, Pjotr Petrovics (Pyotr Petrovich)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 13.
Wheeler, John Archibald halálának 10. évfordulója
Jacksonville, Florida, USA, 1911. júl. 9. - Hightstown, New Jersey, 2008. ápr. 13.

Amerikai elméleti fizikus
Floridában született, Baltimore-ban a patinás City College-ban 16 évesen érettségizett, és Washingtonban, a Johns Hopkins egyetemen doktorált 22 éves korában, Karl Herzfeld témavezetésével. Azok közé a fizikusok közé tartozott, akik ma már nemcsak a kutatásban, de az oktatásban is példaadók. Leghíresebb tanítványa Richard Feynman volt. 1938-tól 1976-ig működött Princetonban az egyetemen, és mindvégig ragaszkodott hozzá, hogy alapkollégiumokat is tartson az első- és másodévesek számára. 1939-ben Niels Bohrral együtt dolgozta ki a maghasadásnak a cseppmodell szerinti magyarázatát. Részt vett a Manhattan, majd a Matterhorn Projektben. Einstein késői munkatársaként sokat foglalkozott a relativitáselmélettel, ennek következményeit vizsgálva jutott el a gravitációs kollapszus fogalmához, melynek a szemléletes "fekete lyuk" elnevezést adta. Maga mellé vett egy kiváló tanárt, Edwin F. Taylort, s megírták együtt a "Téridő fizika" c. könyvet, melyet a Gondolat Kiadó jelentetett meg magyarul 1973-ban, Abonyi Iván kiváló fordításában. A Fermi-, Franklin-, Oersted- és Einstein díj elnyerése után 86 évesen még megkapta a Wolf díjat is. Elhunytakor a Physics Today egy teljes számot szentelt fizikus tanítványai hálás visszaemlékezéseinek. (Dr. Radnai Gyula)

Wheeler, John Archibald
Web dokumentumok

2018.
ápr. 12.
Bugát Pál születésének 225. évfordulója
Gyöngyös, 1793. ápr. 12. - Pest, 1865. júl. 9.

Orvos, egyetemi tanár
1818-ban avatták orvosdoktorrá a pesti egyetemen. 1823-ban orvos Bakabányán, majd Selmecbányán. 1824-től 1849-ig az elméleti orvostan tanára a pesti egyetemen, 1841-42-ben és 1842-43-ban az orvosi kar dékánja. A szabadságharc után megfosztották tanszékétől. Jelentős érdemeket szerzett a magyar orvosi műnyelv fejlesztése terén új szavak (pl. láz, genny, tályog, izom, ideg, étvágy stb.) alkotásával, tankönyvek fordításával, írásával, orvosi műszótár szerkesztésével. Kutatásokat végzett a finnugor nyelvrokonság bizonyítására. 1831-ben Toldy (Schedel) Ferenccel megalapította a Magyar Orvosi Tár c. folyóiratot, melyet 1833-tól Flór Ferenccel szerkesztett 1848-ig, majd 1861-től 1864-ig. Ugyancsak Flór Ferenccel adta ki az első magyar orvosi címtárat: 1841-ben megalakította a Természettudományi Társulatot, amelynek első elnöke lett. 1830-tól az MTA tagja.

Bugát Pál
Web dokumentumok

2018.
ápr. 12.
Csibi Sándor halálának 15. évfordulója
Szeged, 1927. febr. 6. - Budapest, 2003. ápr. 12.

Gépészmérnök, informatikus, egyetemi tanár
1951-ben szerezett gépészmérnöki oklevelet műegyetemen. 1949-től a Távközlési Kutató Intézetben, a BME Fizikai Intézetében, a BME Vezetéknélküli Híradástechnikai Tanszékén és a Standard Gyárban munkatárs, 1964-1973 között tudományos főosztályvezető. 1973-tól 1997-ig egyetemi tanárként tanított és végezte kutatásait a BME-n, 1991-ig a Híradástechnikai Elektronikai Intézetben, 1991-1997-ig pedig a Híradástechnikai Tanszéken. 1975-1991-ig az intézet igazgatója volt egymást követő négy hivatali perióduson át. 1997-től a BME professzor emerítusza. Kutató vendégprofesszor volt több amerikai egyetemen. Mérnökként folytatójává vált a hírközlés- és információelmélet Rényi Alfréd által alapított és Csiszár Imre tevékenységével is fémjelzett matematikai iskolájának. A hetvenes években megújuló villamosmérnöki oktatás legnagyobb lépéseként 1973-ban hívták meg a híradástechnikai tanszékekből egyesülő intézet vezető professzorának. Munkássága az informatika legfontosabb kérdéseire terjedt ki, azokkal a statisztikai, valószínűségelméleti módszerekkel foglalkozott, amelyek az átvitel biztonságának, a jelek optimális felismerésének, az átviteli utak legkedvezőbb kihasználásának, a felhasználók optimális kiszolgálásának problémakörében vetődtek fel. Eredményeit a szakterület legtekintélyesebb folyóiratai közölték. 1979-ben levelező, 1987-től az MTA rendes tagja volt.

Csibi Sándor
Web dokumentumok

2018.
ápr. 12.
Tinbergen, Jan születésének 115. évfordulója
Hága, Hollandia, 1903. ápr. 12. - Hága, 1994. jún. 9.

Holland közgazdász, matematikus, statisztikus, Nobel díjas
Jelentős eredményeket ért el az újratermelési ciklusok vizsgálatában, valamint a gazdasági növekedés ökonometriai modellekkel való elemzésében. Számos eredménnyel gyarapította az ökonómia elméletét, sikereket ért el annak gyakorlati alkalmazásában is. Irányításával készültek a holland állami tervezés első ökonometriai modelljei. Egyik első propagátora volt a konvergenciaelméletnek. Vezetésével készítették el a Római Klub harmadik jelentését, amely olyan új nemzetközi gazdasági rend megteremtését sürgeti, amelyben a fejlett tőkés országoknak áldozatokat kellene hozniuk a fejlődő országok gazdasági fejlődésének meggyorsításáért. 1968-ban alapított közgazdasági Nobel-díjat elsőként Ragnar Frisch-el együtt vehette át 1969-ben. Testvére Nikolaas Tinbergen orvosi-élettani Nobel-díjas.

Tinbergen, Jan
Web dokumentumok

2018.
ápr. 11.
Fülöp Zsigmond halálának 70. évfordulója
Budapest, 1882. dec. 21. - Budapest, 1948. ápr. 11.

Természettudományi író, fordító
A budapesti egyetemen vegytanból tanári képesítést, doktori címet szerzett. Polgári, majd kereskedelmi iskolai tanár volt. A Tanácsköztársaság ideje alatt a művelődésügy területén végzett tevékenységéért 1921-ben állásától megfosztották. Ettől kezdve íróként és fordítóként működött. 1912-19 között kiadta a Darwin c. természettudományi folyóiratot. Számos ismeretterjesztő könyvet és cikket írt, a Népszava munkatársa volt. Több természettudományi művet fordított, köztük Darwin egyes műveit.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 11.
Johan Béla (Johann) halálának 35. évfordulója
Pécs, 1889. szept. 6. - Budapest, 1983. ápr. 11.

Orvos, patológus, mikrobiológus, egyetemi tanár
1912-ben szerezte meg orvosi oklevelét. 1927-ben elnyerte az egyetemi rk. tanári címet. 1919-ben egyetemi állása mellett az István-kórház kórboncnok-főorvosává nevezték ki. 1922-ben meghívást kapott az USA-ba, ő volt az első Rockefeller-ösztöndíjas. Az USA-ban, majd Európában tanulmányozta az oltóanyagok termelését, Itthon megszervezte a Phylaxia Intézetben a humán oltóanyagok termelését. 1925-ben a Közegészségügyi Intézet igazgatója. Vezetése mellett megszervezték a falusi egészségügyi szolgálatot. Kidolgozták az egészségvédelem egységes állami rendszerét. 1935-től 1944. október 16-ig belügyminisztériumi államtitkár volt. 1944-ben a Sztójay-kormány ideje alatt többezer zsidónak minősülő orvost és gyógyszerészt bocsátott el az állami szolgálatból. A II. világháború után korábbi államtitkári tevékenysége és külföldi tudományos kapcsolatai miatt internálták. 1949-ben akadémiai tagságát megszüntették. 1945-1955-ig különböző gyógyszergyárakban megszervezte a penicillin és más antibiotikumok hazai előállítását. 1962-től a B12 vitamin termelésével foglalkozott. 1989-ben akadémiai tagságát visszaállították. 1990 után róla nevezték el a Közegészségügyi Intézet jogutódját, az Epidemiológiai Központot, majd 2003-ban a kormány Nemzeti Egészségügyi Programját. Az ezt követő sajtóvita és a Történettudományi Intézet állásfoglalása után először a Nemzeti Egészségügyi Program, majd a Epidemiológiai Központ elnevezését is megváltoztatták, Johan Béla neve lekerült a program és az intézet nevéből.

Johan Béla (Johann)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 11.
Szmodits Kázmér (Szmodics) születésének 110. évfordulója
Kolozsvár, 1908. ápr. 11. - Budapest, 1985. jan. 13.

Építészmérnök
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1930-ban. Az óbudai Hídtervezési Irodánál, majd a Budapest Fővárosi Városrendezési Magánépítési Ügyosztálynál statikus. 1948-tól a Budapest Városi Tanácsi Vállalat statikai osztályának vezetője 1953-1972-ig az Építéstudományi Intézet osztályvezetője, majd tanácsadója. Kutatási területe az épületszerkezetek, panelházak mechanikája. Számos új méretezési eljárást dolgozott ki.

Szmodits Kázmér (Szmodics)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 11.
Fekete Sándor halálának 45. évfordulója
Makó, 1916. jún. 6. - Budapest, 1973. ápr. 11.

Bányamérnök
Oklevelét a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya- és Kohómérnöki Karán szerezte. Pályáját az aknaszlatinai sóbányánál kezdte, majd a Petrosani Rt. tótosbányai ércbányájához, onnan a nagybányai aranyérc-feldolgozóhoz került 1943-ban, ennek műszaki osztályát vezette. 1944 őszétől Brennbergbányán, 1948-tól Oroszlányban, ill. Tatabányán működött. Oroszlányban koncentrált fejlesztési módot dolgozott ki és alkalmazott az ottani vastelep egy vágatrendszerrel való lefejtésére, majd a Nagybányai Aranyércfeldolgozó üzemek munkáinak irányítója. 1957-1964 között az Úrkúti Mangánércbányának volt főmérnöke. Munkatársaival kidolgozta az ottani karbonátos mangánérc hidrometallurgiai feldolgozásának egy új változatát. 1964-től a Bányászati Kutató Intézet ásványelőkészítő és vegyészeti főosztályát vezette.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 11.
Melloni, Macedonio születésének 220. évfordulója
Parma, Itália, 1798. ápr. 11. - Portici, 1854. aug. 11.

Itáliai fizikus
Tanulmányait Pármában végezte, 1824-től szülővárosa egyetemén fizikát adott elő. 1839-ben Nápolyba hívták, ahol a Vezúv Obszervatórium igazgatójává nevezték ki. 1848-tól Porticiba vonult vissza, ahol tudományos kutatással töltötte utolsó éveit. Legnagyobb tudományos eredménye a hősugárzáshoz kapcsolódik. A hősugarak tulajdonságainak tanulmányozásához kifejlesztett egy termo-multiplikátort, azaz egy termo-oszlop és egy érzékeny galvanométer kombinációját, nem sokkal azután, hogy Thomas Johann Seebeck felfedezte a termoelektromos hatást. Elkészített egy optikai padot, amelyen elhelyezte a termo-oszlopot, a fény- és hőforrásként használt Locatelli-lámpát és Leslie-kockát és a termo-multiplikátort. A készülék, mellyel kísérletezett napjainkban is használatban van. Munkásságáért 1834-ben a Royal Society Rumford-medált adományozott neki. 1835-ben az Olasz Tudományos Akadémia levelező tagjának, 1839-ben a Royal Society külföldi tagjának választották.

Melloni, Macedonio
Web dokumentumok

2018.
ápr. 10.
Cseh Lajos halálának 110. évfordulója
Batina, [Kiskőszeg] 1840. szept. 29. - Selmecbánya, 1908. ápr. 10.

Bányamérnök, bányageológus, akadémiai tanár
1860-63-ban a selmeci akadémián tanult bányászatot-kohászatot. 1864-1878 között Selmecbánya környéki kincstári bányákban dolgozott, 1878-1908 között a selmeci bányaigazgatóság bányageológusa volt. 1898-1904 között a selmeci Akadémián az ásványföldtani tanszéken tanított. Új módszerét, a bányageológiai felvételek rendszeréről külföldön is elismerték.

Cseh Lajos
Web dokumentumok

2018.
ápr. 10.
Bogyó Samu halálának 90. évfordulója
Paptamási, 1857. jan. 7. - Budapest, 1928. ápr. 10.

Matematikatanár, szakíró
1875 és 1878 között a középiskolai tanárképző intézetnek mennyiségtan-ábrázoló mértani szakcsoportjának előadásait hallgatta a budapesti műegyetemen és e tárgyakból tanári képesítést szerzett. 1879-1881-ig gyakorló gimnáziumban volt tanár, 1881-1883-ig a budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára volt, ahol a kereskedelmi és politikai számtan tanára, egyidejűleg több nagy bank matematikusa. Tagja volt az Országos Közoktatási Tanácsnak és Felső kereskedelmi iskolai tanárvizsgáló bizottságnak. Számos tanulmánya jelent meg szakfolyóiratokban, kereskedelmi és politikai számtantankönyveket írt. Főleg biztosítási matematikával foglalkozott. Több intézet nyugdíjtervezetét készítette el.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 10.
Atzél Elemér születésének 130. évfordulója
Kemenesmagasi, 1888. ápr. 10. - Budapest, 1954. dec. 16.

Gyógyszerész, orvos, ügyvéd
A budapesti tudományegyetemen 1911-ben gyógyszerészi, 1911-ben orvosdoktori, 1921-ben jogi doktori oklevelet szerzett. A Népjóléti Minisztériumban 1921-ben miniszteri titkár, 1933-ban miniszteri osztálytanácsos. 1934-ben ügyvédi képesítést szerzett. 1933-tól a Belügyminisztériumban az egészségügyi osztály vezetője. Megszerezte a tisztiorvosi képesítést. A bölcsészkaron magántanári képesítést nyert. Az orvosi kar rk. tanára volt. Nevéhez fűződik számos egészségügyi rendelet kodifikálása.

Atzél Elemér
Web dokumentumok

2018.
ápr. 10.
Barta István halálának 40. évfordulója
Budapest, 1910. máj. 22. - Budapest, 1978. ápr. 10.

Villamosmérnök, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a bécsi, a brnói és a karlsruhei műszaki egyetemen folytatta, villamosmérnöki oklevelét Karlsruheban szerezte. 1945 után az Egyesült Izzó kutató laboratóriumának nagyfrekvenciás osztályát irányította, s részt vett azokban a kutatásokban és kísérletekben, amelyek a Holdról visszavert rádiólokátor-jelek kimutatásához vezettek. Az Orion-gyárral együttműködve egyik elindítója volt az elektronikus mérőműszerek tervezésének; ebből az együttműködésből fejlődött ki az Elektronikus Mérőműszerek Gyára. 1948-ban az Orion-gyár műszaki igazgatójaként tevékenyen közreműködött a néprádió megkonstruálásában. Alapító tagja, majd vezetője lett a Távközlési Kutató Intézetnek. Egyik megszervezője volt az Állami Műszaki Főiskolának, ahol híradástechnikai képzés is indult. A budapesti műszaki egyetemen 1949-ben létrehozott híradástechnikai tanszék vezetője lett, 1972-1975 a Híradástechnikai Elektronika Intézet igazgatója volt. Kidolgozta és több éven át előadta a műszaki egyetemen a rádió-vételtechnika és a távolbalátás, továbbá az elektroncsövek, az elektronikus mérések és az impulzustechnika c. tárgyakat. A műszaki egyetem villamosmérnöki karának dékánja 1957 és 1960 között. 1949-től az MTA tagja.

Barta István
Web dokumentumok

2018.
ápr. 10.
Lagrange, Joseph Louis halálának 205. évfordulója
Torino, Itália, 1736. jan. 25. - Párizs, Franciaország, 1813. ápr. 10.

Olasz születésű francia matematikus
Iskolái elvégzése után a torinoi katonai akadémián tanított matematikát. Már fiatalon elérte legfontosabb eredményeit és nagy hírnévre tett szert. 1766-ban Nagy Frigyes porosz király Berlinbe hívta Euler helyére, hogy a legnagyobb matematikusnak a legnagyobb király mellett van a helye. Lagrange elfogadta a meghívást és húsz évig maradt Berlinben. Ezután Párizsba ment, ahol az újonnan alapított École Polytechnique tanára és igazgatója lett. Sokat tett az intézet hírnevének megalapozásáért. Euler-hez hasonlóan Lagrange munkássága átfogja szinte az egész 18. századi matematikát. Fizikai eredményei szintén alapvetőek. Legfontosabb műve az 1788-ban kiadott Analitikus mechanika, amely összefoglalja és a mechanikára alkalmazza a matematika újkori eredményeit. Nevét őrzi többek között a véges csoportokra vonatkozó Lagrange-tétel. Neve ott van a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Lagrange, Joseph Louis
Web dokumentumok

2018.
ápr. 10.
Amici, Giovanni Battista halálának 155. évfordulója
Modena, Itália, 1786. márc. 25. - Firenze, 1863. ápr. 10.

Olasz csillagász, optikus
Előbb a matematika tanára volt szülővárosában, 1831-ben a modenai hercegség ideiglenes kormánya tanulmányi főigazgatóvá nevezte ki, később a csillagászati obszervatórium igazgatója és a csillagászat tanára Firenzében. Különösen optikai műszerei által, melyeket nagy ügyességgel szerkesztett, hírnévre tett szert. Készített igen jó tükörteleszkópokat, mikroszkópokat, polarizáció készülékeket stb. Ügyes észlelő volt, a kettős csillagokról, a Jupiter-holdakról, a Napról valóban jeles észleléseket tett. Értekezései több olasz akadémia kiadványaiban jelentek meg.

Amici, Giovanni Battista
Web dokumentumok

2018.
ápr. 10.
Baldwin, Frank Stephen születésének 180. évfordulója
New Hartford, Connecticut, USA, 1838. ápr. 10. - Denville, New Jersey, 1925. ápr. 8.

Amerikai matematikus, számológép-tervező
Tanulmányait New Yorkban folytatta. Apja betegsége miatt meg kellett szakítania, hogy apja építészeti irodáját átvegye. Számos találmánya közül legnevezetesebb a korábbi Leibniz-féle mechanikus kalkulátor továbbfejlesztésével létrehozott mechanikus kalkulátor, melyre 1872-ben nyújtott be szabadalmi kérelmet, gépéből azonban csak kis darabszámot tudott értékesíteni. Európában az ezzel egy időben hasonló elvek alapján Odhner által kifejlesztett kalkulátor terjedt el. 1912-ben Jay R. Monroe-val társult, a továbbfejlesztett kalkulátor ekkor már sikert aratott.

Baldwin, Frank Stephen
Web dokumentumok

2018.
ápr. 10.
Héroult, Paul-Louis-Toussaint születésének 155. évfordulója
Thury-Harcourt, Franciaország, 1863. ápr. 10. - Antibes közelében, 1914. máj. 9.

Francia mérnök, technológus
Az alumínium előállítására iparilag használható eljárást dolgozott ki. Először rézzel próbálkozott. A réz megolvadása után a kemencébe alumínium-oxidot helyezett. Az elektrolízis során így réztartalmú alumínium-bronzot nyert. Később réz helyett grönlandi kriolittal végezte el az elektrolízist. A kriolitban oldott timföld olvadáspontja alacsonyabb mint a tiszta timföldé, s ez lehetővé tette a módszer széleskörű elterjedését. Az eljárást tőle függetlenül Amerikában Charles Martin Hall is felfedezte, ezért ezt Hall-Héroult eljárásnak nevezik.

Héroult, Paul-Louis-Toussaint
Web dokumentumok

2018.
ápr. 9.
Rátz László születésének 155. évfordulója
Sopron, 1863. ápr. 9. - Budapest, 1930. szept. 30.

Matematikatanár
Rátz László a budapesti, berlini és strasbourg-i egyetemen tanult. 1890-től 1935-ig, nyugalombavonulásáig volt az Evangélikus Gimnázium matematika tanára, mely 1904-től a Városligeti fasorban működött. 1909-1914 között igazgatója is volt a gimnáziumnak, azonban erről a megbízatásról lemondott, hogy több időt szentelhessen az oktatásnak. Mikola Sándorral, az iskola híres fizikatanárával együtt érték el az iskola kiemelkedő sikerét: a Fasori Gimnáziumot az ország egyik legjobb - ha nem a legjobb - iskolájává tették. Hatása messze túlterjedt a gimnázium falain. Rátz Lászlónak fontos szerepe volt a matematikaoktatás megreformálásában, bevezette a gimnáziumi tananyagba a differenciálszámítást. Húsz éven át szerkesztette a Középiskolai Matematikai Lapokat. Tanítványaiban felismerte a tehetséget, s minden lehetőséget megadott továbbfejlődésükhöz. Közülük, többek között, oly kiválóságok kerültek ki, mint Neumann János matematikus, és Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus, akikkel Rátz László külön is foglalkozott. Emlékére alapították középiskolai tanárok számára a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.

Rátz László
Web dokumentumok

2018.
ápr. 9.
Haracsi Lajos születésének 120. évfordulója
Toponár, 1898. ápr. 9. - Sopron, 1978. márc. 13.

Erdőmérnök, egyetemi tanár
1924-ben erdőmérnöki oklevelet szerzett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen "Adatok a levéltetvek biológiájához" címmel szerzett doktori oklevelet. Erdővédelmi témakörökben dolgozott. 1926 óta tagja és tevékeny vezetője volt az Országos Erdészeti Egyesületnek, 1949-ben elnöke. Egyesületi munkáját 1966-ban Bedő-díjjal ismerték el. Több könyve és mintegy félszáz tudományos dolgozata jelent meg. Szakcikkei tudományos sokoldalúságát mutatják.

Haracsi Lajos
Web dokumentumok

2018.
ápr. 9.
Beöthy Konrád születésének 120. évfordulója
Gyapoly, 1898. ápr. 9. - Pécs, 1958. júl. 5.

Igazságügyi orvostani kutató, egyetemi tanár
1925-től működött a pécsi orvostani intézetben mint gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus, 1927-30-ban külföldi egyetemek törvényszéki orvostani intézeteiben dolgozott. 1931-ben magántanári képesítést szerzett Pécsett, 1938-ban rk. tanári címet kapott. 1941-ben Nagyváradon laboratóriumi főorvos. 1948-tól haláláig a törvényszéki orvostan ny. r. tanára a pécsi egyetemen. Kiterjedt szakirodalmi munkásságot fejtett ki.

Beöthy Konrád
Web dokumentumok

2018.
ápr. 9.
Magyari Endre halálának 50. évfordulója
Arad, 1900. jan. 10. - Budapest, 1968. ápr. 9.

Gépészmérnök, postamérnök
A híradástechnika és az elektroakusztika kiváló művelője. A hazai rádióhálózat kiépítésének műszaki munkáiban úttörő szerepe volt. 1957-ben elsőként foglalkozott Magyarországon a Posta Kísérleti Intézetében műholdak rádiós megfigyelésével. Nevéhez fűződik egy gravitációs elmélet kidolgozása, amelynek bizonyítására az 1961. febr. 15-i napfogyatkozás alkalmával végzett kísérletet. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Központi Asztronautikai Szakosztályának alapító tagja volt.

Magyari Endre
Web dokumentumok

2018.
ápr. 9.
Ráskai Zoltán halálának 40. évfordulója
Nagyenyed, 1903. júl. 25. - Budapest, 1978. ápr. 9.

Asztrogeodéta mérnök
A budapesti műegyetemen 1933-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1934-1952-ig az Állami Földmérés győri felügyelőségén főmérnöki beosztásban dolgozott. Egyik jelentős feladata volt a Magyar-Csehszlovák Határbizottság keretében 1949-ben az Aggteleki Cseppkőbarlangban az országhatár átmetszési vonalának a kitűzése. Matematikai tudása folytán elismert szakembere volt a vetületi és kiegyenlítési számításoknak. Ez vezette a földrajzi helymeghatározások területére, a nemzetközi asztrogeodéziai összekapcsolási mérésekhez (Potsdam, Varsó, Prága, Pulkovo).

Web dokumentumok

2018.
ápr. 9.
Frey Tamás halálának 40. évfordulója
Pécs, 1927. jún. 23. - Budapest, 1978. ápr. 9.

Villamosmérnök, matematikus, műegyetemi tanár
A budapesti műszaki egyetemen 1950-ben villamosmérnöki oklevelet szerzett. 1956-ban kandidátus. 1962-től az MTA Számítástechnikai Központ osztályvezetője, 1963-tól igazgatója volt. 1969-ben a BME villamosmérnökkari matematikai tanszék egyetemi tanára lett, egyben a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet tudományos főtanácsadója. Mint kutató az approximációelmélet kérdésein kívül foglalkozott differenciálegyenletek kvalitatív elméletével, a numerikus analízis egyes kérdéseivel, automatikák algebrai elméletével, szimulációs problémákkal.

Frey Tamás
Web dokumentumok

2018.
ápr. 9.
Grossmann Marcel születésének 140. évfordulója
Budapest, 1878. ápr. 9. - Zürich, Svájc, 1936. szept. 7.

Magyar születésű svájci matematikus
Középiskolai tanulmányainak egy részét Budapesten végezte. 1893-ban költözött a Grossmann család vissza Svájcba. Baselban járt iskolába, majd Zürichben az Eidgenössische Technische Hochschule-n (ETH) tanult matematikát és fizikát, itt Einstein évfolyamtársa és jó barátja volt. 1900-ban lett W. Fiedlernek, a geometria professzorának az asszisztense. 1902-ben doktorált. Ezután középiskolai tanárként dolgozott, majd 1907-től az ETH geometriaprofesszora lett. Legfőbb kutatási területe a nem-euklidesi geometria volt. 1912-ben az ő hívására jött Einstein Zürichbe, az ETH-ra, itt 2 évig együtt dolgoztak, 2 közös cikkük jelent meg. Grossmann ismertette meg Einsteint a Riemann geometriával és a tenzorkalkulussal, ezek szolgáltatták az alapvető fontosságú matematikai apparátust az általános relativitáselmélet megfogalmazásához. 1920 után Grossmann egészsége megromlott, korán nyugalomba kellett vonulnia. Emlékére a relativitáselmélet művelői 1975 óta háromévente Marcel Grossmann találkozókat szerveznek.

Grossmann Marcel
Web dokumentumok

2018.
ápr. 9.
Reichenbach, Hans halálának 65. évfordulója
Hamburg, Németország, 1891. szept. 26. - Los Angeles, California, USA, 1953. ápr. 9.

Német fizikus, filozófus
Több német egyetemen folytatott tanulmányokat, hallgatott mérnöki tudományokat, fizikát, matematikát és filozófiát, végül filozófiából doktorált Erlangenben 1915-ben. Az 1. világháborúban frontszolgálatot teljesített, majd a stuttgarti egyetemen magántanárként adott elő. 1926-tól a berlini egyetem fizikai intézetében oktatott. 1933-ban a faji törvények miatt elvesztette állását. Törökországba, majd 1938-ban innen az Egyesült Államokba emigrált. Itt a University of California at Los Angeles filozófiai intézetét vezette haláláig. Jelentős tudományfilozófiai munkásságában foglalkozott a valószínűségszámítás, a relativitáselmélet, az idő filozófiájával. A logikai empirizmus képviselője volt.

Reichenbach, Hans
Web dokumentumok

2018.
ápr. 8.
Kőnig Gyula (König, Julius) halálának 105. évfordulója
Győr, 1849. dec. 16. - Budapest, 1913. ápr. 8.

Matematikus, műegyetemi tanár
Heidelbergben matematikai, fizikai, filozófiai és orvosi előadásokat látogatott. Különösen Helmholtz és a matematikus Königsberger hatott rá. Heidelberg után egy félévre még visszatért Berlinbe, az ott működő Kronecker erősen befolyásolta későbbi tudományos munkásságát. 1871-ben a budapesti tudományegyetem magántanára lett és előadói megbízást kapott. 1874-1905-ben a műegyetemen a 3. sz. matematikai tanszék ny. r. tanára. Alapvető új eredményeket ért el a klasszikus és az absztrakt algebrában, a számelméletben, az analízisben, a halmazelméletben és a matematikai logikában. Az ő nevét viseli a halmazelméletben szereplő "Kőnig-féle egyenlőtlenség", az axiomatizált tudományok abszolút ellentmondástalanságának eldöntésére szolgáló "értékelés-módszer" és a nem euklideszi geometriák szemléltetésének egyik első modellje. Jelentős szakirodalmi tevékenységet fejtett ki, nagyobb művein kívül mintegy 70 matematikai tárgyú értekezése jelent meg magyar és külföldi szaklapokban. Sikerrel munkálkodott a két Bolyai (Farkas és János) elismertetése érdekében. Emlékére alapította két fia 1917-ben a róla elnevezett emlékdíjat kiváló matematikai kutatók, ill. munkák jutalmazására. 1880-tól az MTA tagja.

Kőnig Gyula  (König, Julius)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 8.
Mercader Jenő halálának 60. évfordulója
Léva, 1884. jún. 13. - Budapest, 1958. ápr. 8.

Kohómérnök
A Bányászati és Erdészeti Főiskán Selmecbányán 1908-ban vaskohómérnöki oklevelet szerzett. Hosszabb amerikai tanulmányút után különböző hazai hengerművekben dolgozott. 1921-től a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. tulajdonában levő csehszlovákiai Korompai Vas- és Acélgyár hengerművének, majd a trineci Bánya- és Kohóvállalatok hengerművének volt a vezetője. Elméleti téren legjelentősebb eredménye a nyújtó oválüregek méreteinek megállapítására kidolgozott Mercader-féle formula, gyakorlati téren több korszerű szalagsor megépítése és üzembe helyezése. 1945 után részt vett a hazai kohászati üzemek korszerűsítésében és fejlesztésében. 1950-től a Kohóipari Tervező Iroda hengerműtervező osztályának vezetője volt.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 8.
Wintner Aurél (Aurel Friedrich) születésének 115. évfordulója
Budapest, 1903. ápr. 8. - Baltimore, Maryland, USA, 1958. jan. 15.

Magyar születésű amerikai matematikus
1930-tól haláláig az USA-ban dolgozott. 1929-ben elsőként jelentetett meg bizonyításokat a Hilbert tér alapvető tulajdonságaira vonatkozóan. 1944-ben lett az American Journal of Mathematics szerkesztője. Publikációi jelentek meg a számelmélet, az analízis, a differnciálegyenletek és a valószínűségszámítás témaköreiben. Az égi mechanika precíz matematikai alapjait is kutatta. 9 könyve és 437 cikke átfogja a tiszta és alkalmazott matematika számos területét.

Wintner Aurél (Aurel Friedrich)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 8.
Czégi József halálának 35. évfordulója
Kaposszekcső, 1922. máj. 1. - Budapest, 1983. ápr. 8.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
Budapesten a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre iratkozott be, ahol 1940 és 1944 között gépészmérnöki tanulmányokat folytatott. 1942-től a II. gépszerkezettani tanszéken gyakornok, 1949-től adjunktus. Egyetemi munkája mellett ipari gyakorlatot is folytatott. Az üzemi munkák során terelődött figyelme az ágyazástechnika kérdéseire. Az egyetemi tanszék laboratóriumában felállított csapágyvizsgáló gépen önálló kutatásokat végzett, felhasználva az ágyazás és kenéstechnika hazai és nemzetközi irodalmát is. 1949-51-ben az Állami Műszaki Főiskolán is tanított, a gépelemek tanszéken 1959-ben docensi kinevezést kapott. A BME Gépészmérnöki Kara tudományos dékánhelyettessé választotta (1963-66). Eredményei közül kiemelhető a hengeres hidrodinamikus csapágyak állandósult terhelés melletti határteherbírása, ill. a hidrosztatikus csapágyak optimalizációja témákban végzett munkája.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 8.
Hofmann, August Wilhelm von (Hoffmann) születésének 200. évfordulója
Giessen, Hessen-Darmstadt, 1818. ápr. 8. - Berlin, 1892. máj. 2. [5.]

Német kémikus
A giesseni egyetemen Justus von Liebig tanítványa volt, 1841-ben doktorált. 1845-ben Londonban az új Royal College of Chemistry első igazgatója lett. 1864-ben Bonnba költözött, 1865-ben a berlini egyetem kémia professzora és laboratóriumának igazgatója lett, itt tanított és kutatott haláláig. Munkája a szerves kémia nagy területeit fogta át. Első kutatása, a kőszénkátrány vizsgálata vezette el a benzol és a toluol kinyerésére szolgáló gyakorlati módszerekhez, és ezek nitrovegyületekké és aminokká való átalakításához. Előállította a három etil-amint és a tetraetil-ammónium-sót, és kimutatta az ammóniával való szerkezeti rokonságukat. Felfedezte a formaldehidet, a hidrazobenzolt, az izonitrileket és Auguste Cahours társaságában az allil-alkoholt. Az amidok aminokká átalakítására szolgáló módszerét Hofmann-reakciónak nevezik. Módszert dolgozott ki a folyadékok molekulasúlyának a gőzsűrűségből való meghatározására is. Az ő és Sir William Henry Perkin anilin kutatásai segítették az anilinfesték ipar alapjainak a lerakását.

Hofmann, August Wilhelm von (Hoffmann)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 8.
Stone, Marshall Harvey születésének 115. évfordulója
New York, USA, 1903. ápr. 8. - Madras, India, 1989. jan. 9.

Amerikai matematikus
A Harvard egyetemen apja nyomán jogi tanulmányokat kezdett, azonban érdeklődése a matematika felé fordult, és Birkhoff-nál szerzett Ph.D. fokozatot. A Harvard, Yale, majd a chicagoi egyetemen tanított. A 2. világháború idején katonai célú kutatásokban vett részt. Kiváló munkatársaknak (többek között Antoni Zygmund-nak) a megnyerésével a chicagoi egyetem matematikai intézetét az Egyesült Államok egyik legjobb matematikai intézetévé tette. A funkcionálanalízis és a csoportelmélet területén elért eredményeivel jelentősen hozzájárult a kvantummechanika matematikai megalapozásához. Egyik legfontosabb eredménye, a Stone-von Neumann tétel bizonyítása. Ugyancsak jelentősek a Boole-algebrákra vonatkozó tételei.

Stone, Marshall Harvey
Web dokumentumok

2018.
ápr. 7.
Bein Károly születésének 165. évfordulója
Mágocs, 1853. ápr. 7. - Budapest, 1907. okt. 18.

Matematika- és fizikatanár
Középiskoláit Pécsett, felsőbb tanulmányait a budapesti József-műegyetemen és a tudományegyetem bölcseleti karán végezte. 1878-ban kerül az Országos Rabbiképző intézetbe, ahol matematikát, fizikát és természetrajzot tanított az alsó tanfolyamon. Több jeles munkát írt, biztosítási mennyiségtanát az Akadémia pályadíjjal tüntette ki. Az izraelita tanítóképzőben és a kereskedelmi Akadémián is tanított.

Bein Károly
Web dokumentumok

2018.
ápr. 7.
György Pál (Paul) születésének 125. évfordulója
Nagyvárad, 1893. ápr. 7. - Philadelphia, USA, 1976. febr. 29.

Orvos, vitaminkutató, egyetemi tanár
A budapesti egyetemen 1915-ben szerzett orvosdoktori oklevelet. 1919-től a heidelbergi egyetem gyermekklinikáján működött, 1927-1933 között mint a gyermekgyógyászat tanára. 1933-ban Angliába, 1935-ben Amerikába emigrált. 1935-1944 között Clevelandben, 1944-től a Pennsylvania állami egyetemen professzor. 1958-ban nyugalomba vonult, de 1957-1963-ban igazgatója volt a philadelphiai közkórház gyermekosztályának, ahol még 1972-ben is működött. Elnöke volt az Egyesült Nemzetek keretében működő Egészségügyi Világszervezetnek (WHO). Az amerikai orvosszövetség 1958-ban 10 ösztöndíjat alapított György Pál élelmezéstudományi tanulmányi ösztöndíj elnevezéssel. A B2, a B6 és a H-vitamin felfedezője, ill. társfelfedezője. 1970 táján egy új vitamint fedezett föl, melynek hatása kiküszöböli a fogamzásgátló gyógyszerek káros következményeit.

György Pál (Paul)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 7.
Kovács Ákos születésének 115. évfordulója
Budapest, 1903. ápr. 7. - Budapest, 1980. nov. 3.

Orvos, röntgen szakorvos
1928-ban szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon. 1952-től a Rókus Kórház röntgen-főorvosa, 1973-1974-ben az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézetben dolgozott, majd a SOTE ortopédiai klinikájának röntgen-szaktanácsadója. 1949-ben egyetemi magántanár. Kutatási területe a gerinc röntgen-diagnosztikája volt. A gerincoszlop plasztikus röntgenanatómiai atlaszát három dimenzióban szemlélhető ábrákkal készítette. A gerincoszlop fontos vizsgálati eszköze volt az ún. Kovács-féle röntgenfelvétel. Jeles amatőr képzőművész, szobrász és festő is volt.

Kovács Ákos
Web dokumentumok

2018.
ápr. 7.
Charles, Jacques-Alexandre-César halálának 195. évfordulója
Beaugency, Franciaország, 1746. nov. 12. - Párizs, 1823. ápr. 7.

Francia matematikus, fizikus, feltaláló
Pénzügyminisztériumi tisztviselőből vált tudóssá, az elektromossággal kísérletezett. Találmányai közül kiemelkedik a hidrométer egyik típusa, a tükrös goniométer, továbbfejlesztette a Gravesande-féle heliosztátot és Fahrenheit sűrűség- és nyomásmérőjét. A Robert testvérekkel (Nicolas és Anne-Jean) együtt 1783-ban megépítette az egyik legelső hidrogénléggömböt. Nicolas Roberttel elsőként szállt a magasba hidrogén töltésű léggömbbel. Az Académie des Sciences tagjává választották (1795), majd a fizika professzora lett. Közzétett tanulmányai főként matematikai tárgyúak. 1787 körül dolgozta ki a gázok hőtágulásával foglalkozó Charles-törvényt.

Charles, Jacques-Alexandre-César
Web dokumentumok

2018.
ápr. 7.
Hoüel, Guillaume Jules születésének 195. évfordulója
Thaon, Franciaország, 1823. ápr. 7. - Périers, 1886. jún. 14.

Francia matematikus
A két Bolyai (Farkas és János) matematikai tevékenysége életükben nem váltott ki külföldi visszhangot. Richard Baltzer (1818-1887) drezdai professzor figyelt föl nevükre elsőként az 1860-as évek elején, Gauss levelezésének feldolgozásakor. Ő tett erről említést Hoüel-nek, aki egyetemi tanár volt Bordeaux-ban. Ebben az időben mindketten a geometria alapjainak a kérdéskörével, köztük az euklideszi párhuzamossági axiómával is foglalkoztak. Hoüel a Temesváron élő Schmidt Ferenctől levélben érdeklődött a Bolyaiakról. Megszerezve a két matematikus munkáit, Bolyai János Appendixéről elragadtatással nyilatkozott: "Ez az Appendix egy legnagyobb értéket érő munka". Lefordította az addig még csak latinul olvasható Appendix-et franciára (Hoüel kitűnő nyelvismerettel rendelkezett). Schmidt Ferenc az Appendix francia kiadásához bevezetőként egy Bolyai Jánosról szóló életrajzot írt. Hoüel igen sokat tett a Bolyaiak nemzetközi megismertetése érdekében. Igyekezett a marosvásárhelyi kollégiumtól is dokumentumokat beszerezni, sajnos, kevés eredménnyel. Végül Eötvös József kultuszminiszterhez fordult, akinek intézkedésére a Bolyai iratok a Magyar Tudományos Akadémia levéltárába kerültek. Hoüel ugyancsak lefordította Lobacsevszkij művét is franciára.

Hoüel, Guillaume Jules
Web dokumentumok

2018.
ápr. 6.
Csató János születésének 185. évfordulója
Alvinc, 1833. ápr. 6. - Nagyenyed, 1913. nov. 13.

Botanikus, ornitológus
Tizenhat éves korában részt vett a szabadságharcban Bem parancsnoksága alatt. Később visszavonult koncai birtokára, ahol madár- és növénytani kutatásokkal foglalkozott. 1861-tól szolgabíró, 1873-tól Alsó-Fehér vármegye főjegyzője, 1874-től 1902-ig alispán volt. Érdeklődése már korán a természet, különösen a madárvilág tanulmányozása felé fordult. Bejárta Erdély botanikailag érdekes pontjait. Kutatásai eredményeit több tucat publikációban foglalta össze. Nagy madár- és növénygyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 6.
Liska József születésének 135. évfordulója
Resicabánya, 1883. ápr. 6. - Budapest, 1967. márc. 20.

Villamosmérnök, műegyetemi tanár
Tanulmányait a bécsi, budapesti és karlsruhei műegyetemen végezte, ez utóbbin nyerte 1907-ben mérnöki, 1908-ban műszaki doktori oklevelét. Hazatérve 1924-ig a Ganz Villamossági Gyár próbatermében dolgozott, majd 1939-ig különböző villamossági vállalatok főmérnöke, ill. igazgatója volt. 1919-ben a budapesti műegyetem magántanára, 1939-től a II. elektrotechnikai tanszéken tanár, 1942-től a villamosgépek és mérések tanszékének ny. r. tanára. Több éven át volt az Elektrotechnika főszerkesztője. 1961-től az Elektrotechnikai Egyesület elnöke, A hazai és külföldi szaksajtóban számos tanulmányban közölte tudományos eredményeit. 1958-tól az MTA tagja.

Liska József
Web dokumentumok

2018.
ápr. 6.
Pogány János (Piufsich) halálának 35. évfordulója
Bezenye, 1907. dec. 4. - Budapest, 1983. ápr. 6.

Piarista matematikatanár
Vácott, Debrecenben, Szabadkán, majd Budapesten tanított a piarista gimnáziumban. 1957. nov. 29-én Beke Manó-díjat kapott.
Esterházy Péter: "A budapesti Piarista Gimnáziumba jártam, nagyon fontos hely az életemben. Volt ott egy legendás matematikatanár, Pogány János. A Pogány. Nagyon szenvedélyes ember volt, minden butaságot, nem tudást személyes fájdalomként élt át, illetve sértésnek, a teremtés iránti pimaszságnak vett. Lenyűgöző és félelmetes volt..."
Rónay László: "Pogány János azonban vitathatatlanul zseniális matematikatanár volt. Károlyházi Frigyestől Esterházy Péterig mindenki egyetért ebben."... "Félelmetes volt és aranyszívű. Oroszlán és szeretetre méltó. Bömbölt, s ha sérelem érte, olyan halkan szólt, hogy a légy zümmögését is hallani lehetett. Tőle tanultam meg, hogy a tanárság különleges színészi képességeket kíván. Ha ezek hiányoznak, marad az átlag. Akit magával ragadott, a tudomány jelese lett. Ám mindenkitől megkövetelte, hogy legalább lépkedni próbáljon."

Pogány János (Piufsich)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 6.
Dobszay László halálának 35. évfordulója
Cserdi, 1914. szept. 2. - Budapest, 1983. ápr. 6.

Gyermekorvos, c. egyetemi tanár
1928-ban szerezte meg orvosi oklevelét a pécsi orvosi karon, 1928-1931-ben a pécsi, 1931-1937-ben a szegedi gyerekklinika tanársegédje, 1937-1946-ban a gyulai, 1946-1952-ben a budapesti Gyermekvédő Intézet igazgatója. 1946-1948-ban a Népjóléti Minisztérium anya- és csecsemővédelmi főosztályán főosztályvezető, 1954-1956-ban a XX. ker. Gyermekkórház igazgatója, 1956-1976-ban a Heim Pál Kórház rendelő intézet vezetője. A gyermektáplálkozás kutatója, a szakorvosképzés és az ápolónőképzés szervezője. A gyermekgyógyászat számos területével foglalkozott, fő szakterülete az újszülöttkori endokrinológia volt.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 6.
Dürer, Albrecht halálának 490. évfordulója
Nürnberg, Németország, 1471. máj. 21. - Nürnberg, 1528. ápr. 6.

Német festő, matematikus
A reformáció Németországának egyik legnagyszerűbb művésze, festő, grafikus, könyvkiadó és művészetelméleti író egy személyben, a német reneszánsz legismertebb képviselője hazájában és külföldön egyaránt. Ősei valószínűleg a Gyula melletti Ajtós községből származtak. 1515-ben Johann (Johannes) Stabiusszal és Conrad Heinfogellel együtt elkészítette az első tudományos csillagtérképet. Társai a koordinátarendszert szerkesztették és a csillagokat pozicionálták, Dürer pedig a csillagképek rajzait és a metszeteket készítette el. A térkép nemcsak tudományos, hanem művészeti szempontból is jelentős. Élete vége felé szenvedélyesen foglalkozott művészetelméleti kérdésekkel, arányelméleti és geometriai kutatásokkal.

Dürer, Albrecht
Web dokumentumok

2018.
ápr. 6.
Struve, Otto halálának 55. évfordulója
Kharkov, Ukrajna, 1897. aug. 12. - Berkeley, California, 1963. ápr. 6.

Orosz születésű amerikai csillagász
Az észt eredetű Struve csillagász-dinasztia tagja. 1920-ban elhagyta szülőföldjét, 1921-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol 1927-ben állampolgárságot kapott. A Yerkes Obszervatórium munkatársa, 1932-től igazgatója, a Kalifornia Egyetem professzora 1950-ig. A texasi McDonald Obszervatórium, majd a Green Bank Nemzeti Rádiócsillagászati Intézet alapítója (1962). Kimutatta az ionizált hidrogén-felhők jelenlétét a csillagok közti térben (1938), majd ezeknek, a felhőknek sűrűsödését a Tejútrendszer síkja felé (H-II. tartomány). Részletes spektroszkópiai vizsgálatokat végzett szoros csillagpárokról, kimutatta az azok közti anyagáramlást (1955). Nagy számú ismeretterjesztő cikket írt, amelyek mai is értékes tájékoztatók; több kitűnő tankönyve és kézikönyve jelent meg. (Bartha Lajos)

Struve, Otto
Web dokumentumok

2018.
ápr. 6.
Edgerton, Harold Eugene születésének 115. évfordulója
Fremont, Nebraska, USA, 1903. ápr. 6. - Cambridge, Massachusetts, 1990. jan. 4.

Amerikai mérnök
A stroboszkóp feltalálója. 1931-ben doktorált a MIT-en, doktori munkájában szinkronmotorok vizsgálatához fejlesztette ki a stroboszkópot. Később számos újítást végzett a rövid fényimpulzusokkal történő fényképezés terén is. A negyvenes években alapított cégének fontos szerepe volt a nukleáris robbanások folyamatának fotókon való rögzítésében az ötvenes-hatvanas években. Jelentős találmányai közé tartozik a víz alatti szonár-technológia kifejlesztése is, melynek segítségével számos történelmi hajóroncsot fedeztek fel, vagy pl. Jacques Cousteau expedícióin az óceán aljzatának feltérképezésében látták hasznát. Élete során számos kitüntetést kapott a Royal Photographic Society érmétől (1934) a National Medal of Science-ig (1973). Szereplésével készült és jórészt az ő munkájáról, a stroboszkopikus fényképezésről szóló Quicker'n a Wink c. rövid dokumentumfilm 1941-ben elnyerte az amerikai filmakadémia Oscar-díját is. (Piriti János)

Edgerton, Harold Eugene
Web dokumentumok

2018.
ápr. 5.
Varga Márton halálának 200. évfordulója
Monostorapáti, 1767. márc. 20. - Nagyvenyim, 1818. ápr. 5.

Természettudós, nyelvművelő, tanár, tudománynépszerűsítő
A győri Királyi Akadémia elvégzése után Komáromban, majd 1798-1808 között a nagyváradi akadémián a természetrajz és fizika tanára. A magyar nyelvű előadások szorgalmazója. 1810-ban a győri Akadémia tanára, majd a zirci apátság jószágigazgatója. Igen jól tájékozott ismeretterjesztő szerző, aki különösen a földrajzi és a csillagászati ismereteket közvetítette, magyar nyelven, nagyon színvonalasan és közérthetően. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2018.
ápr. 5.
Gaith Rudolf születésének 170. évfordulója
Orczyfalva, 1848. ápr. 5. - Temeshidegkút, 1915. nov. 19.

Matematika- és fizikatanár, plébános
A gimnáziumot és a teológiát Temesvárt végezte. 1871-ben pappá szentelték. 1875-ben a budapesti egyetemen matematika és fizika szakot hallgatott. A tanári oklevelének megszerzése után a temesvári főgimnázium tanára lett. 1893-ban a temeshidegkúti egyházhoz plébánosnak nevezték ki.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 5.
Mikolás Miklós születésének 95. évfordulója
Celldömölk, 1923. ápr. 5. - Budapest, 2001. febr. 2.

Matematikus, egyetemi tanár
Édesapja polgári iskolai igazgató volt, aki fiát a piaristákhoz íratta be gimnáziumba. Az első öt osztályt Veszprémben járta, majd amikor apját Nagymarosra helyezték, a váci piaristáknál folytatta tanulmányait. Vácott érettségizett, s 1942-től kezdve az Eötvös Collegium tagjaként járt a tudományegyetemre, matematika-fizika tanári szakra. Alapvizsgáit 1944 tavaszán, szakvizsgáit 1946 nyarán tette le kiváló eredménnyel. Kutatói pályáját az analízis területén kezdte meg Fejér Lipót mellett, s később is ilyen tárgyú publikációival hívta fel magára a hazai és külföldi szakemberek figyelmét. Mind a tudományegyetemen, mind a műszaki egyetemen tartott előadásokat, írt jegyzeteket. Nagydoktori disszertációját 1992-ben védte meg; a modern valós függvénytant tárgyaló könyve 1994-ben jelent meg angol nyelven az Akadémiai Kiadónál. Nyitott volt a társadalmat széles körben foglalkoztató kérdésekre is: mind a Petőfi-sír kutatásával, mind a hazai demográfiai helyzettel kapcsolatban jelentek meg máig hivatkozott publikációi. (Dr. Radnai Gyula)

Mikolás Miklós
Web dokumentumok

2018.
ápr. 5.
Erő János születésének 90. évfordulója
Budapest, 1928. ápr. 5. - Budapest, 1997. jan. 2.

Fizikus, villamosmérnök
A kutatómunka mellett éveken keresztül vezette a KFKI Magfizikai Főosztályát, a dubnai EAI Magproblémák Laboratóriumának tudományos igazgatóhelyettese volt, és tevékenyen részt vett a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat szakmai bizottságaiban, az OTKA fizika-szakzsüri munkájában. Felelősséget érzett az alapkutatások jelene és jövője iránt. Összekovácsolt egy csoportot és létrehozott egy laboratóriumot szcintillációs és gáztöltésű detektorok fejlesztésére, amely biztosította, hogy vezető ereje tudott lenni nemzetközileg elismert együttműködéseknek Dubnában, Leningrádban, Zürichben, Saclay-ben és Darmstadtban. Erő János nyugdíjba vonulása után is egészen az utolsó napokig tevékenyen részt vett az eredmények analízisében és értelmezésében.

Erő János
Web dokumentumok

2018.
ápr. 5.
Juhász Nagy Pál halálának 25. évfordulója
Debrecen, 1935. jan. 29. - Debrecen, 1993. ápr. 5.

Biológus, ökológus, egyetemi tanár
1957-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) biológia-kémia szakán végzett. Előbb szülővárosában, Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanított, majd az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének tanára lett. Elméleti biológiával, biomatematikával, ökológiával, a biológia kultúrtörténetével foglalkozott, Magyarországon az ún. szupraindividuális biológia elméleti alapjainak megteremtője. Jelentős eredményeket ért el a biomatematikai modellezés, az információelmélet biológiai alkalmazásai terén. Alapvetően új eredményeket ért el a biológiai társulások szerkezeti modelljének kidolgozása terén. Nevéhez fűződik az ökológia egységes fogalomrendszerének, módszerelméletének megalapozása. JNP, ahogy emlegetik, egy egész nemzedék számára meghatározó tanítómester, nagy tudású polihisztor volt, aki az ELTE-n jelentős ökológiai és elméleti biológiai tudományos iskolát hozott létre. Az ELTE Biológus Tudományos Diákkör (BTDK) létrehozásában és irányításában jelentős szerepet játszott, egy időszakban tanárelnöke is volt. 1990-től az MTA levelező tagja volt.

Juhász Nagy Pál
Web dokumentumok

2018.
ápr. 5.
Hobbes, Thomas születésének 430. évfordulója
Malmesbury, Wiltshire, Anglia, 1588. ápr. 5. - Derbyshire, 1679. dec. 4.

Angol filozófus, matematikus
1608-ban fejezi be a tanulmányait, ami főleg a skolasztikus gondolkodók tanulmányozásából állt. 1636-ban egy Európában tett utazása során megismerkedett Firenzében Galilei-vel akinek hatására végleg elkötelezte magát a filozófiai pálya mellett. Hobbes a metafizikától mentes filozófiai rendszert akart kiépíteni a kor tudományos vívmányaira és a matematikára támaszkodva. 1651-ben jelent meg legismertebb műve a Leviatán. az elméleti tudományoknak két nagy ágát különböztette meg. Az egyik, amely a természetes testek tulajdonságaival, illetve azok következményeivel foglalkozik: a természetfilozófia. A másik a politikai testek tulajdonságaival, illetve azok következményeivel foglalkozik: ez a politika vagy civil filozófia.

Hobbes, Thomas
Web dokumentumok

2018.
ápr. 4.
Zipernowsky Károly (Zipernovszky) születésének 165. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1853. ápr. 4. - Budapest, 1942. nov. 29.

Mérnök, műegyetemi tanár
Pályáját gyógyszerészként kezdte. 1878-tól a Ganz és Tsa általa megszervezett elektromos osztályának vezetője. Eleinte az egyenáramú gépek és az elektromos világítás tökéletesítésével foglalkozott. Ezután érdeklődése a váltakozó áramok előállítása és felhasználása felé fordult. Sokoldalú feltaláló volt. 1900-ban megjelent művében 40 találmányának (pl. egyforgórészes áramátalakító, egyvágányú villamos vasút, bajonettzáras lámpafoglalat) leírását közölte. Az elektrotechnika fejlődése szempontjából legjelentősebb találmánya a Bláthy Ottóval és Déri Miksával együtt szabadalmaztatott tetszőleges áttételű, zárt vasmagos transzformátor és váltakozó áramú áramelosztó rendszer párhuzamosan kapcsolt transzformátorokkal (1885). 1893-1924 között a budapesti műegyemenen az erősáramú elektrotechnika ny. r. tanára, 1910-12-ben a gépészmérnöki osztály dékánja. 1905-től 33 éven át a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnökeként is tevékenyen részt vett a hazai találmányok és kutatások felkarolásában és összehangolásában.

Zipernowsky Károly (Zipernovszky)
Web dokumentumok

2018.
ápr. 4.
Gombás Tibor születésének 120. évfordulója
Nagykend, 1898. ápr. 4. - Budapest, 1968. aug. 30.

Gépészmérnök
Mérnöki diplomájának megszerzése után a Ganz Mozdony-, Vagon- és Gépgyárban dolgozott, ahol a Diesel-motorok számítás- és méretezéstechnikájával foglalkozott, főként a dinamikai lengéstani és szilárdsági méretezéssel. Nemcsak tehetséges mérnök, hanem kiváló pedagógus és szervező is volt. A Ganz-Technikum egyik alapítója, majd évekig annak tanára és igazgatója. A budapesti műszaki egyetem hadmérnöki karán 1957-ig, a kar megszűntéig a Gépelemek c. tantárgy meghívott előadója.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 4.
Szalay József halálának 30. évfordulója
Orosháza, 1898. dec. 19. - Budapest, 1988. ápr. 4.

Gépészmérnök
Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, ahol 1922-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1923-ban a karlsruhei műegyetem vendéghallgatója. 1923-26-ban Ad. Laudin karlsruhei mérnöki irodájában tervezőmérnök, 1926-29-ben az ausztriai Riemenfabrik Prinzersdorfnál üzemvezető. 1933-1948 között a Központi Gáz és Villámossági Rt.-nél üzemmérnök, majd a szegedi villamosmű és gázgyár üzemigazgatója. 1960-tól a Műszeripari Kutató Intézet tudományos főmunkatársa. 1949-1960 között a budapesti műegyetem meghívott előadója. Főként az erőművek automatizálásának kérdéseivel foglalkozott.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 4.
Aldobolyi Nagy Miklós halálának 45. évfordulója
Túrócszentmárton, 1911. nov. 28. - Szeged, 1973. ápr. 4.

Geográfus, hidrogeológus, főiskolai tanár
A budapesti tudományegyetemen földrajz-kémia szakos tanári oklevelet szerzett, a műszaki egyetemen doktorált (1936). Szegeden és Szamosújvárott volt tanár, s közben a Földtani Intézet talajtani felvételező munkájába is bekapcsolódott, s magántanárrá habilitálták. 1945-1957 között Szegeden a Pedagógiai Főiskola földrajzi tanszékén tanszékvezető tanár volt. 1957-ben a szegedi Vízügyi Igazgatóságon dolgozott, innen a budapesti Országos Vízkutató és Fúró Vállalathoz, majd a Vízkészletgazdálkodási Központba került. Tudományos munkásságot a talajföldrajz és a felszínkőzeti vizek, később a hidrogeológia körében végzett.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 4.
Delisle, Joseph-Nicolas születésének 330. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1688. ápr. 4. - Párizs, 1768. szept. 11.

Francia csillagász
1725-ben Szentpétervárra ment, hogy ott csillagászati intézetet hozzon létre. Csak négy évig szándékozott maradni, de 22 évet töltött ott. Az orosz csillagászok első generációja az ő tanítványa volt. 1747-ben tért vissza Párizsba. A tengerészeti minisztérium földrajzi csillagászává nevezték ki, és csillagvizsgálót létesített az Hotel Clunyben. 1753-ban megszervezte a Vénusz 1761-es áthaladásának világméretű megfigyelését - ez volt az első ilyen tárgyú módszeres kutatás. A Nap körül időnként megfigyelhető színes gyűrűk sorozatát azzal magyarázta, hogy a Nap fénye egy felhő vízcseppjein szóródik. A Nap-Föld-távolság meghatározásán is dolgozott oly módon, hogy megfigyelte a Vénusz és a Merkur Nap előtti átvonulását.

Delisle, Joseph-Nicolas
Web dokumentumok

2018.
ápr. 4.
Venn, John halálának 95. évfordulója
Hull, Anglia, 1834. aug. 4. - Cambridge, 1923. ápr. 4.

Angol matematikus, logikus
1853-ban kezdte egyetemi tanulmányait Cambridge-ben. A második évben derült ki matematikai tehetsége, mikor hatodik lett a matematikai díjazottak közt. 1859-ben, diplomája megszerzése után két évvel pappá szentelték. S ezután Cheshunt-ban, Hertfordshire-ben majd Mortlake-ben teljesített szolgálatot. 1862-ben visszatért Camebridge-be, ahol egyetemi tanári állást kapott, s többek közt logikát tanított. Venn kiterjesztette Boole logikáját, és leginkább grafikus ábrázolási módjáról ismert. 1883-ban Venn-t a Royal Society tagjává választották. Közben érdeklődése a történelem felé fordult.

Venn, John
Web dokumentumok

2018.
ápr. 4.
Rohr, Louis Otto Moritz von születésének 150. évfordulója
Longin, 1868. ápr. 4. - Jena, 1940. jún. 20.

Német optikus
1892-ben doktorált, majd a berlini meteorológiai intézetben dolgozott. 1895-től a jénai Zeiss Művekben Ernst Abbe személyes asszisztense lett, mikroszkóp-objektívek tervezésével foglalkozott. 1908-tól az újonnan alakított szemüveg-részleg tudományos vezetője lett, 1913-tól a jénai Friedrich Schiller Egyetemen az orvosi optika rendkívüli tanára volt. Számos optikai rendszer tervezésében és leírásában vett részt. 1904-ben August Köhlerrel kifejlesztették az ultraibolya-mikroszkópot. Jelentős eredményeket ért el az 1911-ben orvosi Nobel-díjban részesült Allvar Gullstranddal is, sok orvosi optikai eszközt közösen terveztek. Számos művet írt az optika történetéről, megírta jelentős optikusok (pl. Fraunhofer, Zeiss, Abbe) életrajzát is, valamint optikai és optikatörténeti folyóiratokat is szerkesztett. (Piriti János)

Rohr, Louis Otto Moritz von
Web dokumentumok

2018.
ápr. 3.
Nádai Árpád Ludwig születésének 135. évfordulója
Budapest, 1883. ápr. 3. - Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 1963. júl. 17.

Magyar-amerikai gépészmérnök, egyetemi tanár
1906-ban Zürichben gépészmérnöki oklevelet szerzett. Egy ideig a budapesti Schlick-gyárban dolgozott, majd Münchenben vállalt tervezőmérnöki állást. 1909-1912-ig a berlini műegyetemen Eugen Meyer mellett tanársegéd. 1911-ben műszaki doktori képesítést nyert. 1919-ben a Felix Klein által Göttingenben alapított kutatóintézetbe került. 1926-tól a göttingeni egyetemen az alkalmazott mechanika r. tanára. 1929-ben Pittsburghba költözött, s itt a Westinghouse Electric Company gépészmérnök szakértője és tanácsadója. Tudományos munkássága a rugalmasságtan körében maradandó értékű; úttörő jelentőségűek a lemezelméletre vonatkozó kutatásai. Munkássága utolsó időszakában főként a fémek folyása és törési jelenségei foglalkoztatták

Nádai Árpád Ludwig
Web dokumentumok

2018.
ápr. 3.
Gegesi Kiss Pál halálának 25. évfordulója
Nagyszőlős, 1900. febr. 11. - Budapest, 1993. ápr. 3.

Orvos, gyermekgyógyász, gyermekpszichológus, műgyűjtő, egyetemi tanár
1923-ban a szegedi orvosi karon szerzett oklevelet. 1924-től a budapesti gyermekklinika munkatársa, 1934-ben egyetemi magántanár. 1950-1955-ig dékán, 1955-1961-ig rektor. 1957-1989-ig a Magyar Vöröskereszt elnöke, a Magyar Gyermekorvosi Társaság örökös elnöke, több külföldi gyermekorvosi társaság tagja. A központi idegrendszer és az agy organikus betegségeivel, az EEG gyermekgyógyászati vonatkozásaival, gyermekbetegségekkel, járványos megbetegedések szövődményeivel, veleszületett diabétesszel és szívbetegségekkel foglalkozott. A Gyermekgyógyászat, a Paediatrica Danubiana, az Acta Paediatrica szerkesztőbizottságának elnöke. 1960-1968-ig a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője. 1949-ben az MTA levelező, 1954-től rendes tagja volt.

Gegesi Kiss Pál
Web dokumentumok

2018.
ápr. 2.
Grimaldi, Francesco Maria születésének 400. évfordulója
Bologna, Itália, 1618. ápr. 2. [1613.] - Bologna, 1663. dec. 28.

Itáliai jezsuita fizikus, matematikus
Fényhullámok esetében először ő figyelte meg a diffrakciót, azaz a fényhullámok elhajlását és a színszóródást résen való áthaladást követően, vagy egy akadály élei körül. Az eltérült hullámok interferálnak egymással, egyes tartományokban erősítik, máshol gyengítik egymást. Leírta a fényelhajlást, valamint a napsugarak prizmán történő színekre szóródásának jelenségét, 20 évvel Newton előtt. Társával, Ricciolival, Galileivel egyidőben határozta meg a szabadesés törvényét. Ricciolival szerkesztették meg a nagy holdtérképet. A holdbeli hegyek és tengerek nagy része ma is a Riccioli és Grimaldi által javasolt elnevezést viseli.

Grimaldi, Francesco Maria
Web dokumentumok

2018.
ápr. 2.
Sande Bakhuyzen, Hendricus Gerardus van de születésének 180. évfordulója
Hága, Hollandia, 1838. ápr. 2. - Leiden, 1923. jan. 8.

Holland fizikus, csillagász
1867-ben a delfti Műszaki Főiskola tanára, 1872-től a leydeni Obszervatórium igazgatója. Főleg a csillagászat "klasszikus" területeivel (égimechanika, felsőgeodézia) foglalkozott, de nagy figyelmet szentelt az akkor még fiatal csillagászati színképelemzésnek is. Kimutatta, hogy a 33 évenként jelentkező un. Leonida hullócsillag-zápor (nov. 27-i meteorraj) a Biela-féle üstökös széthullásának eredménye. Tagja volt az Európai Nemzetközi Fokmérő társulásnak. (Bartha Lajos)

Sande Bakhuyzen, Hendricus Gerardus van de
Web dokumentumok

2018.
ápr. 2.
Richards, Theodore William halálának 90. évfordulója
Germantown, Pennsylvania, USA, 1868. jan. 31. - Cambridge, Massachusetts, 1928. ápr. 2.

Amerikai vegyész, Nobel-díjas
1885-ben a pennsylvaniai Haverford College hallgatójaként szerzett diplomát, majd a Harvard Egyetemen tanult tovább, itt lett 1891-ben kémia-tanársegéd, majd 1901-ben egyetemi tanár. Nagymértékben tökéletesítette a gravimetriás atomtömeg-meghatározási módszereket; bevezette a kvarceszközöket, nefelométert, vagyis turbiditást - zavarosságot - mérő eszközt tervezett. A különböző forrásokból származó ólomminták atomtömegének vizsgálatával alátámasztotta az izotópok létezésének hipotézisét. Később elsősorban a szilárd elemek fizikai tulajdonságait kutatta, fontos megállapításokat tett az atomtérfogatról és a kompresszibilitásról. Mintegy 60 elem atomtömegére kiterjedő vizsgálatai hozzájárultak az izotópok létezésének igazolásához. Eredményeit 1914-ben kémiai Nobel-díjjal ismerték el.

Richards, Theodore William
Web dokumentumok

2018.
ápr. 1.
Vutskits György születésének 160. évfordulója
Zernest, 1858. ápr. 1. - Keszthely, 1929. okt. 21.

Premontrei természetrajz- és földrajztanár, zoológus
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, Koch Antal tanítványa és tanársegéde volt. A középiskola tanári és bölcsészdoktori oklevél megszerzése után 1884-90-ben a marosvásárhelyi, 1891-ben a keszthelyi premontrei gimnázium tanára volt. Az oktatás mellett ichthyológiával foglalkozott. Több tanulmányt írt hazánk halfaunájáról, ill. a halak biológiájáról.

Web dokumentumok

2018.
ápr. 1.
Harvey, William születésének 440. évfordulója
Folkestone, Kent, Anglia, 1578. ápr. 1. - London, 1657. jún. 3.

Angol orvos, sebész, anatómiatanár
Tanulmányait az alábbi iskolákban végezte: The King's School, Canterbury és Caius College, Cambridge ahol 1597-ben baccalaureusként végzett. 1609-ben a londoni Szent Bertalan kórház orvosa lett 1643-ig, 1615-től a Royal College of Physicians professzora, majd 1627-ben egyik elnöke. Az anatómia és az élettan tudományának megalapozója. Tudományos munkáinak egy része angol forradalom során elpusztult, de 1616-tól készített egyetemi jegyzetei megmaradtak. Legfontosabb érdeme, hogy elsőként írta le pontosan és részletesen a vérkeringés rendszerét, megállapítva a szív vérkeringésben betöltött szerepét.

Harvey, William
Web dokumentumok

2018.
ápr. 1.
Steiner, Jakob halálának 155. évfordulója
Utzenstorf, Svájc, 1796. márc. 18. - Bern, 1863. ápr. 1.

Svájci matematikus
Tizenhét évesen lett a híres svájci pedagógus, Pestalozzi tanítványa. Huszonkét éves korában érettségizett Heidelbergben. Berlinbe költözött és magánórák adásából élt. Neve lassan ismertté vált az akkor indult Crelle Journal-ban megjelent cikkei nyomán. 1832-ben megjelent főműve pedig megalapozta tekintélyét. 1834-ben kapott katedrát a berlini egyetemen Jacobi, Crelle és Humboldt támogatásával. Nyugdíjazása után visszatelepült Svájcba. Steiner a tiszta geometriai módszerek híve volt, Plücker analitikus módszerét elvetette. Mivel kortársai őt tartották Apollóniosz óta a legnagyobb geométernek, így Plücker analitikus irányzata egy időre háttérbe szorult. Kidolgozta a projektív geometria szintetikus felépítését. Több fontos geometriai tétel fűződik nevéhez.

Steiner, Jakob
Web dokumentumok

2018.
ápr. 1.
Landau, Lev Davidovics (Davidovich) halálának 50. évfordulója
Baku, Azerbajdzsán, Orosz Birodalom, 1908. jan. 22. - Moszkva, 1968. ápr. 1.

Szovjet fizikus, Nobel-díjas
Matematikai csodagyerekként már 13 évesen befejezte középiskolai tanulmányait. Ezután Bakuban, majd Leningrádban járt egyetemre. Első tudományos publikációi 17 és 18 éves korában jelentek meg, mindjárt a legmodernebb kvantumfizikai témákból. 1929-30-ban másfél éves tanulmányúton járt többek között Bohrnál Koppenhágában és Heisenbergnél Lipcsében. Itt ismerkedett meg Tellerrel és Peierls-szel is, akivel még kinti tanulmányútja során közös tanulmányt publikált. Hazatérve Harkovban teremtett nemzetközi színvonalú elméleti fizikai iskolát. Egyik legjobb itteni tanítványával, E. M. Lifsiccel együtt nagyszabású elméleti fizikai tankönyvsorozatba kezdett. Az egyes kötetek folyamatosan jelentek meg 1938-tól kezdve Moszkvában. Még ugyanebben az évben letartóztatták, politikai fogolyként egy évet töltött börtönben. Kapica erőteljes közbenjárására engedték csak ki, akinek intézetében vezette az elméleti fizikai csoportot. Kiszabadulása után a szuperfolyékonyságra vonatkozó elméletével vívta ki a világ tudósainak elismerését. Végülis ezekért a kutatásaiért kapott 1962-ben Nobel-díjat. Egy szerencsétlen autóbaleset következtében agyi sérüléseket szenvedett 54 éves korában. Életének hátralévő éveiben már nem nyerte vissza sem fizikai sem szellemi erejét. (Dr. Radnai Gyula)

Landau, Lev Davidovics (Davidovich)
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info