História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2018.
okt. 23.
Öpik, Ernst Julius születésének 125. évfordulója
Port-Kunda, Oroszország, 1893. okt. 23. - Bangor, Írország, 1985. szept. 10.

Észt csillagász, asztrofizikus
A tartui főiskolán és a moszkvai egyetemen tanult, négy évig az USA Harvard-egyetemén vendég-kutató. 1921-44 közt a tartui egyetem professzora. Észtország szovjet bekebelezése után 1944-ben 1944-ben a közeledő Vörös Hadsereg elől Németországba menekült, majd 1948-tól 1981-ig az Észak-írországi Armagh Obszervatórium igazgatójaként tevékenykedett, közben a Maryland Egyetemen (USA) is tartott előadásokat. Széleskörű munkásságából kiemelkednek a degenerált csillag-anyagra, és a Nap kémiailag összetett belső szerkezetére vonatkozó elméleti számításai. Különösen jelentős a meteorokra és az üstökösök naprendszerbeli helyzetére vonatkozó kutatása, a naprendszerbeli meteoranyag sűrűségének tanulmányozása, és a meteorok fizikájának vizsgálata. Elméleti úton következtetett a Mars meteor-krátereinek létezésére. Az angol Királyi Csillagászati Társaság a Bruce-aranyéremmel tüntette ki. (Bartha Lajos)

Öpik, Ernst Julius
Web dokumentumok

2018.
okt. 23.
Frank, Ilja Mihajlovics (Frank, Ilya (Il'ja ) Mikhailovich) születésének 110. évfordulója
Szentpétervár, Oroszország, 1908. okt. 23. - Moszkva, 1990. jún. 22.

Szovjet fizikus, Nobel-díjas
Cserenkov 1934-ben fedezte fel, hogy a nagyon nagy sebességgel mozgó töltött részecskék fényt bocsátanak ki. A felfedezés nyomán új módszereket dolgoztak ki a nagy sebességű részecskék észlelésére, sebességük mérésére; ezek fontos szerepet játszanak a magfizikai kutatásokban. Frank és Tamm 1937-ben adta meg a jelenség elméleti értelmezését. Frank Cserenkovval és Tamm-mal együtt az elektron sugárzását is vizsgálta, ezért 1946-ban mindhárman Sztálin-díjat kaptak. Frank a gamma-sugarak és a neutronnyalábok tanulmányozásával is foglalkozott. 1944-ben lett a Moszkvai Egyetem fizikatanszékének vezetője, 1946-ban választotta tagjává a Szovjetunió Tudományos Akadémiája. 1958-ban a szintén szovjet Pavel A. Cserenkov és Igor J. Tamm társaságában nyerte el a fizikai Nobel-díjat. Frank a Cserenkov-effektus magyarázatáért kapta a díjat.

Frank, Ilja Mihajlovics (Frank, Ilya (Il'ja ) Mikhailovich)
Web dokumentumok

2018.
okt. 22.
Hardy Gyula halálának 30. évfordulója
Budapest, 1928. ápr. 20. - Budapest, 1988. okt. 22.

Kémikus, egyetemi tanár
Kandidátusi disszertációját a gyökös polimerizációs folyamatok kinetikai vizsgálatáról készítette. Az MTA Központi Kémiai Kutató Intézet igazgatóhelyettese, majd a Szerves Vegyipari és Műanyagipari Kutató Intézet műanyagrészlegének vezetője lett. A két intézet szétválásakor, 1961-1988-ig a Műanyagipari Kutató Intézet igazgatója volt. Ezt követően kutatóprofesszorként dolgozott tovább az új intézményben. Tudományos munkássága a monomerek és a szerves adalékanyagok kémiai szerkezete és gyökös polimerizációs készsége közötti kapcsolatok felderítésére, a szilárd fázisú és folyadékkristályos fázisban végbemenő polimerizációs folyamatok törvényszerűségeinek vizsgálatára irányult. 1976-tól az MTA tagja.

Hardy Gyula
Web dokumentumok

2018.
okt. 22.
Beadle, George Wells születésének 115. évfordulója
Wahoo, Nebraska, USA, 1903. okt. 22. - Pomona, California, 1989. jún. 9.

Amerikai genetikus, Nobel-díjas
1926-ban végezte el a nebraskai egyetemet, 1931-ben a Cornell Egyetemen doktorált. 1936-ig a California Institue of Technology-n dolgozott, többek között az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) kromoszómáit vizsgálták. 1937-től 1946-ig a Stanford Egyetemen elsősorban Edward Tatummal együtt a Neurospora gombák tulajdonságainak öröklődését és mutációit vizsgálta. 1941-ben felállították az "egy gén - egy enzim" elméletet, mely szerint egy gén egy meghatározott enzim működéséért felelős. Az elmélet azóta módosult, továbbfejlődött, de fontos szerepe volt a molekuláris genetika tudományágának megteremtésében. 1958-ban Tatummal és Joshua Lederberggel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

Beadle, George Wells
Web dokumentumok

2018.
okt. 21.
Kriesch János halálának 130. évfordulója
Reinthal, Ausztria, 1834. márc. 29. - Budapest, 1888. okt. 21.

Zoológus, műegyetemi tanár
1859-ben a bécsi egyetemen szerzett természetrajztanári oklevelet. Ungváron, 1861-től a budai gimnáziumban tanár, 1864-től a József Nádor Műegyetemen az állat- és növénytan és az áruismeret tanára. Később csak az állattani tanszéken működött. 1884-86-ban az egyetem rektora. Főként haltenyésztési és méhészeti munkássága jelentős. A szociál-darwinizmus első képviselője volt Magyarországon. 1871-ben az MTA megbízásából a Magas-Tátra zoológiai viszonyait kutatta. Az Országos Méhészeti Egyesület szervezése az ő érdeme volt. 1881-től az MTA tagja.

Kriesch János
Web dokumentumok

2018.
okt. 21.
Schwartzer Ottó, báró halálának 105. évfordulója
Buda, 1853. dec. 22. - Budapest, 1913. okt. 21.

Elmeorvos
1877-ben avatták orvosdoktorrá a budapesti egyetemen. Utána németországi tanulmányúton volt. Az apja, - Schwartzer Ferenc - által alapított elmegyógyintézetet 1878-ban vette át és azt 1910-ig vezette. 1885-ben a budapesti egyetem jogi karán törvényszéki elmekórtanból magántanárrá képesítették. Szerkesztette az Igazságügyi Orvosi Tanács felállítását elrendelő törvényjavaslatot, egy ideig annak alelnöke volt. Nevéhez fűződik a vöröskeresztes ápolónőképző intézet megalapítása, a Vörös Kereszt Erzsébet-kórházának korszerű kifejlesztése. 1905-ben főrendiházi tag, 1910-ben magyar báróságot kapott.

Schwartzer Ottó, báró
Web dokumentumok

2018.
okt. 21.
Moesz Gusztáv születésének 145. évfordulója
Körmöcbánya, 1873. okt. 21. - Budapest, 1946. dec. 8.

Botanikus, flórakutató, mikológus
Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ahol már 1895-től Krenner József mellett az ásvány-kőzettani tanszék tanársegéde volt, 1897-ben szerezte meg a tanári oklevelet. 1899-től a brassói főreáliskola tanára volt. 1915-ben a mikológia egyetemi magántanára lett. 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején a Növénytár osztályigazgatója lett. 1921 után megfosztották tisztségeitől. 1931-ben lett újra a Növénytár igazgatója. Kezdetben ásványtannal is foglalkozott, majd Erdély flóráját tanulmányozta, de már Brassóban elkezdett virágtalan növényekkel és hidrobiológiával is foglalkozni. A Növénytárban már teljesen áttért a gombák tanulmányozására, de behatóan foglalkozott növénykórtannal is. Két gombanemzetséget róla neveztek el. 1945-től az MTA tagja.

Moesz Gusztáv
Web dokumentumok

2018.
okt. 21.
Némethy Katalin halálának 5. évfordulója
Budapest, 1933. júl. 4. - Budapest, 2013. okt. 21.

Matematikus, matematikatanár
1943-tól 1951-ig a Baár-Madas Református Leánygimnáziumba járt. 1955-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett tanári diplomát, de már 1953-tól tanított a II. kerületi Lorántffy Zsuzsanna úti Állami Általános Leánygimnáziumban, a későbbi Móricz Zsigmond Gimnáziumban 1991-ig. Ezután négy évig a Baár-Madas Református Gimnáziumban dolgozott. Diákjai az országos versenyeken és diákolimpiákon kiemelkedő eredményeket értek el. 15 éven keresztül, 1960-tól 1975-ig, középiskolai órái mellett az ELTE Geometria Tanszékén is tanított. 1980-tól 90-ig szakfelügyelő/szaktanácsadó volt. Részt vett a KöMaL szerkesztő bizottsága munkájában is. Korán elkezdett foglalkozni a számítástechnika oktatásával. Kitüntetései között kiemelkedők a Kiváló Tanár, a Földes Ferenc Díj, a Beke Manó Emlékdíj, az Apáczai-díj és a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

Némethy Katalin
Web dokumentumok

2018.
okt. 21.
Nobel, Alfred Bernhard születésének 185. évfordulója
Stockholm, Svédország, 1833. okt. 21. - San Remo, Olaszország, 1896. dec. 10.

Svéd kémikus, feltaláló
Feltalálta az iniciálgyújtást 1863-ban, a dinamitot 1867-ben, előállította a robbanózselatint 1875-ben, ezzel biztonságossá tette a nitroglicerin használatát. 1884-ben a Svéd Akadémia tagjává választotta, és az uppsalai egyetem tanára lett. 1889-ben feltalálta a füst nélküli lőport. 1891-ben San Remóban telepedett le. Érdeklődése a természettudományokon kívül az irodalomra (verseket írt), a művészetekre is kiterjedt. 1895-ben írt végrendeletével létrehozta a Nobel Alapítványt, a Nobel-díj az egyik legrangosabb tudományos díj ma is. Az 1957/58-ban felfedezett 102. rendszámú elemet róla nevezték el nobéliumnak.

Nobel, Alfred Bernhard
Web dokumentumok

2018.
okt. 20.
Szentiványi Márton születésének 385. évfordulója
Szentivány, 1633. okt. 20. - Nagyszombat, 1705. márc. 5.

Jezsuita matematikatanár, természettudós, teolgógus, polihisztor, tudománynépszerűsítő
A nagyszombati Kalendáriumok szerkesztője, könyvvizsgáló. Bécsben, Nagyszombatban tanult, majd ugyanott tanított. A széles olvasóközönségnek szánt írásai a Nagyszombati Kalendáriumban a természettudományok minden ágát felölelik. Előszeretettel foglalkozott csillagászattal, az 1670-es években észlelő helyet rendezett be a Főiskolán. Innen észlelte, pl. az 1680. évi Kirch-féle üstököst. A napközéppontú (heliocentrikus) rendszert elvetette, egy Tycho-típusú "átmeneti" rendszert dolgozott ki. Fellépett az asztrológia ellen. (Bartha Lajos)

Szentiványi Márton
Web dokumentumok

2018.
okt. 20.
Bedő Albert (Kálnoki Bedő Albert) halálának 100. évfordulója
Sepsikőrispatak, 1839. dec. 31. - Budapest, 1918. okt. 20.

Erdész
Jogi tanulmányai után a marosvásárhelyi táblánál dolgozott, majd 1860-64-ben elvégezte a selmecbányai erdészeti akadémiát. 1864-től az Erdészeti Lapok munkatársa, utóbb szerkesztője, az 1866-ban alapított Országos Erdészeti Egyesület titkára, majd első alelnöke volt. Divald Adolffal és Wagner Károllyal együtt készítette elő az 1879-i erdőtörvényt. 1881-ben miniszteri tanácsos, 1885-ben államtitkár lett. Emlékezetére az Országos Erdészeti Egyesület 1957-ben "Bedő Albert emlékérem" néven évenként kiosztásra kerülő kitüntetést alapított. 1880-tól az MTA tagja.

Bedő Albert (Kálnoki Bedő Albert)
Web dokumentumok

2018.
okt. 20.
Mártonfi László halálának 45. évfordulója
Szamosújvár, 1903. jan. 2. - Marosvásárhely, 1973. okt. 20.

Gyógyszerész, egyetemi tanár
Gyógyszerészi oklevelét a kolozsvári tudományegyetemen 1927-ben szerezte, gyógyszerészdoktor 1931-ben. Gyakornok, majd tanársegéd Kolozsvárott a gyógyszerészeti karon. 1933-1949 között Kolozsvárott gyakorló gyógyszerész. 1949-től egyetemi tanár a marosvásárhelyi gyógyszerészeti karon. Ő teremtette meg a gyógyszerészeti kémiai oktatást. Elsők között bocsátott a hallgatók rendelkezésére sokszorosított jegyzeteket (1952, 1959). Kiemelkedők az olajos kontrasztkészítmények előállítására vonatkozó eredményei. Foglalkozott növényi olajokkal, elsősorban a tárolás során történő változásokkal és ezek megakadályozásával. Új módszert dolgozott ki a kén értékmérésére. Számos tudományos közleménye jelent meg.

Web dokumentumok

2018.
okt. 20.
Kézdi Árpád halálának 35. évfordulója
Komárom, 1919. nov. 19. - Budapest, 1983. okt. 20.

Mérnök, egyetemi tanár
Oklevelét a budapesti egyetemen szerezte 1942-ben. Az egyetem közlekedési és vasútépítési 1951-től tanszékvezető docens. 1952-ben kandidátus, 1972-75-ben a Budapesti Műszaki Egyetem rektor helyettese. Kutatási területe a geotechnika. Legjelentősebbek a talajfizikával, a mélyalapozással kapcsolatos eredményei, a földnyomáselméletek összefoglalása és továbbfejlesztése, a talajra mint építőanyagra vonatkozó megállapításai. Az MTA Talaj-és Kőzetmechanikai Bizottságának elnöke, számos magyar és külföldi tudományos társaságban viselt vezető tisztséget. A bécsi és a drezdai műegyetem doktora, a perui műegyetem tanára. 1971-től az MTA tagja.

Kézdi Árpád
Web dokumentumok

2018.
okt. 19.
Rotter Lajos halálának 35. évfordulója
Budapest, 1901. júl. 18. - Budapest, 1983. okt. 19.

Repülőmérnök
1923-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet. Egyetemi tanulmányai alatt megnyerte a zürichi Orell Füssli cég helikopter-rendszerű repülőgépek műszaki megoldására kiírt nemzetközi pályázatát. 1921-ben a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület egyik alapítója volt. 1933-ban készült el 20 méteres fesztávolságú vitorlázó repülőgépe, a Karakán, amellyel megdöntötte az összes magyar vitorlázórepülő-rekordot; 1934-ben egyhuzamban több, mint 24 órán át repült Budapest fölött. 1936-ban meghívták a berlini olimpiára és lehetővé tették számára egy verseny-vitorlázógép megépítését - ez lett a 20 méter fesztávolságú Nemere, amellyel Rotter Berlinből Kielbe, a vízi olimpiai számok helyszínére repült; ez a 336 km-es távolság lett a céltávrepülés világrekordja. Rotter élete végéig tevékeny részese volt a magyar sportrepülés fejlesztésének, emellett azonban más jellegű mérnöki tevékenységet is végzett: 1936 és 1947 között a Danuvia Fegyver- és Lőszergyárban, majd az Orion Rádió- és Villamossági Rt-nél; az utóbbinak műszaki igazgatója lett.

Rotter Lajos
Web dokumentumok

2018.
okt. 18.
Filarszky Nándor születésének 160. évfordulója
Késmárk, 1858. okt. 18. - Budapest, 1941. jún. 23.

Botanikus, egyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1883-ban tanári, 1884-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1885-től Jurányi Lajos tanársegéde, 1896-97-ben helyettese volt. 1897-től az Eötvös-kollégium tanára. 1899-től az Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának vezetője, 1919-től igazgatója volt. Jelentősen fejlesztette a Növénytárat, szakszerű rendezése is az ő nevéhez fűződik. Érdekes elmélete a szeparációs sejtmagosztódásról nem talált visszhangra. Elsősorban az algák sejttanával és a növények alaktanával foglalkozott. Behatóan tanulmányozta a csillárkákat. 1917-től az MTA tagja.

Filarszky Nándor
Web dokumentumok

2018.
okt. 18.
Kubányi Endre születésének 125. évfordulója
Perlő, 1893. okt. 18. - Budapest, 1983. aug. 29.

Orvos, sebész, egyetemi tanár
1918-ban szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon. 1918-1921-ben a bp.-i I. sz. sebészeti klinikán, 1922-1933-ban a II. sz. sebészeti klinikán, rövid ideig Pécsett klinikai tanársegéd. 1923-ban Rockefeller-ösztöndíjas az USA-ban. 1933-1938-ban a Madarász utcai Kórház főorvosa. 1924-ben Pécsett, 1935-ben Bp.-en életre hívta az első vérátömlesztő és véradó központokat. 1938-1970-ben a Rókus Kórház főorvosa. Kutatási területe a Simmonds-féle betegség hipofízis-átültetéssel történő gyógyítása, az erről készített filmje 1947-ben nemzetközi díjat kapott. Ugyancsak jó eredményeket ért el a trigeminusneuralgia sebészi kezelése területén. 1929-ben Widder Ignác-díjat, 1969-ben Balassa-érmet kapott.

Kubányi Endre
Web dokumentumok

2018.
okt. 18.
Hága László halálának 50. évfordulója
Budapest, 1920. dec. 3. - Budapest, 1968. okt. 18.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
Oklevelet a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett 1942-ben. 1945 után a szőnyi Kőolajipari Vállalatnál működött, utóbb a vállalat igazgatója volt. 1960-tól a százhalombattai Dunai Kőolajipari Vállalat főtechnológusa. Közreműködött a gyár tervezésének, üzembe helyezésének, a termelés megindításának minden munkafolyamatában. A Veszprémi Vegyipari Egyetem tanára volt. Kutatómunkájában a nagylengyeli kőolaj termikus krakkolásával, a katalitikus benzinreformálással, a kenőolajok hidrogénező finomításával foglalkozott.

Hága László
Web dokumentumok

2018.
okt. 18.
Wilson, John halálának 225. évfordulója
Applethwaite, Anglia, 1741. aug. 6. - Kendal, 1793. okt. 18.

Angol matematikus
Cambridge-ben Edward Waring tanítványa volt. Tanulmányainak befejezése után Cambridge-ben oktatott matematikát 1764-től 1766-ig. Ez után jogi karriert futott be, de továbbra is foglalkozott matematikával. 1782-ben a Királyi Társaság tagjává választották. Legnevezetesebb eredménye a primszámokra vonatkozó Wilson-tétel, melyet bizonyítás nélkül mondott ki. A tételt később, 1773-ban Lagrange bizonyította.

Wilson, John
Web dokumentumok

2018.
okt. 17.
Hadamard, Jacques Salomon halálának 55. évfordulója
Versailles, Franciaország, 1865. dec. 8. - Párizs, 1963. okt. 17.

Francia matematikus
Az École Normale Supérieure-n tanult Charles Émile Picard irányítása alatt. 1892-ben az egész függvényekről írt munkájával elnyerte a matematikai tudományok nagydíját. 1897-tôl a párizsi Collége de France, 1912-tôl École Polytechnique és 1920-tól az École Centrales des Arts et Manufactures professzora volt. Ekkor lett a francia Akadémia tagja. 1940-ben, amikor a németek megszállták Franciaországot, családjával az Egyesült Államokba menekült. Itt a Columbia Egyetemen tanított, azonban nem kapott állandó állást. 1947-ben visszatért hazájába. Eredményes kutatási területei: a számelmélet, a függvénytan, a klasszikus analízis, a variációszámítás, a differenciálegyenletek és a matematikai fizika voltak. 1896-ban bebizonyította a prímszámtételt. Elemi bizonyítást 1949-ben erre a tételre Selberg és Erdős Pál talált. Nevét viseli többek között a determinánsokra vonatkozó Hadamard-tétel, a Hadamard-egyenlőtlenség és a Hadamard-mátrix.

Hadamard, Jacques Salomon
Web dokumentumok

2018.
okt. 17.
Gleason, Andrew Mattei halálának 10. évfordulója
Fresno, California, USA, 1921. nov. 4. - Cambridge, Massachusetts, 2008. okt. 17.

Amerikai matematikus
A Yale Egyetemen végzett 1942-ben, majd az Egyesült Államok tengerészeténél egy kódfejtő csoport tagjaként szolgált. 1946-tól a Harvard Egyetemen oktatott a matematikai intézetben. A koreai háborúban, 1950-53 között ismét kódfejtőként működött a tengerészetnél, majd visszatért a Harvard Egyetemre, ahol 1957-ben professzorrá nevezték ki. 1992-ben vonult nyugalomba. Csoportelméleti eredményeivel jelentősen hozzájárult Hilbert nevezetes ötödik problémájának megoldásához. Nevéhez fűződik a róla elnevezett kvantumlogikai Gleason-tétel, és a Greenwood-Gleason gráf. 1952-ben a Newcomb Cleveland díjjal tüntették ki.

Gleason, Andrew Mattei
Web dokumentumok

2018.
okt. 16.
Wilhelmb Tibor születésének 125. évfordulója
Gyalár, 1893. okt. 16. - Budapest, 1968. jún. 20.

Vaskohómérnök
Selmecbányán szerezte meg oklevelét. 1920-ban kezdte meg üzemi tevékenységét Csepelen, a Weiss Manfréd-művek Martin- és Elektroacélművében, ahol 1958-ig működött. 1924-ben lett az Acél- és Fémművek vezetője, igazgatója. 1951-től a Csepel-művek főmérnöke, valamennyi üzemét irányította. Az 1930-as évek elején átalakította (Közép-Európában először) a csepeli Martin-kemencéket olajtüzelésre és bázikus boltozatokat alkalmazott. Hazánkban elsőként vezette be a salakvezetést a Martin-kemencékben. Vezetése alatt a csepeli acélgyártás az európai üzemek közt is élvonalbeli szintet ért el.

Wilhelmb Tibor
Web dokumentumok

2018.
okt. 16.
Veress László halálának 45. évfordulója
Gyüd, 1904. máj. 24. - Budapest, 1973. okt. 16.

Meteorológus
A budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett 1926-ban. 1927-28-ban Berlinben tanult. 1928-31-ben a Légügyi Hivatal keretében a Repülő Időjelző Központhoz került s repülésmeteorológiával foglalkozott. 1948-ban az Országos Meteorológiai Intézet időjelző szaktisztviselője. 1950-től Budaörsön, 1951-1957-ig a Ferihegyi repülőtéren az időjelző szolgálatot vezette. 1958-ban a Hálózati Osztály vezetője, 1964-ig, nyugdíjazásáig szinoptikusként dolgozott. "Kutatásai a repülésmeteorológiával, főleg az eljegesedéssel kapcsolatosak. Főiskolai előadásaival, egyetemi jegyzeteivel nagy szerepe volt a korszerű repülés-meteorológiai ismeretek oktatásában. Munkásságát Steiner Lajos emlékéremmel ismerték el." (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2018.
okt. 16.
Szabó Árpád születésének 105. évfordulója
Budapest, 1913. okt. 16. - Budapest, 2001. szept. 13.

Klasszikus filológus, ókortudós, matematikatörténész, csillagászattörténész
A budapesti Bölcsészkaron szerzett diplomát, 1935-ben doktorált, ezt követően a frankfurti egyetemen dolgozott, 1940-től a debreceni egyetemen tanított a görög filológiai tanszéken, 1946-tól professzorként. 1948-tól Budapesten az Eötvös Collegium tanára, majd 1957-ig a Tudományegyetem professzora. Ekkor állásából elbocsátották, a tanítástól eltiltották, mert a forradalom időszakában részt vett az egyetemi Munkástanács munkájában. Egy évre rá tudományos munkatársi feladatkört kapott az MTA Matematikai Kutatóintézetében, ahol elsősorban az ókori matematika kérdéskörével foglalkozott. 1969-ben jelent meg az Anfänge der griechischen Mathematik című munkája, amely nevét világszerte ismertté tette. Az azt követő évtizedekben több európai és amerikai egyetem is meghívta vendégprofesszorának, és több nemzetközi hírű akadémia is tagjai sorába választotta. Műve bővített kiadása több nyelven is megjelent (köztük angolul, franciául és görögül is). Az MTA 1979-ben választotta levelező tagjai, 1990-ben rendes tagjai sorába. Egyetemi katedráját 1990 után sem nyerte vissza, pedig mindenki által tisztelt, nagy tudású és nagy hatású előadó hírében állt. 1998-ban könyvet adott közre csillagászattörténeti kutatásairól Antik csillagászati világkép címmel, amely külföldön német nyelven is megjelent. Születésének 100. évfordulója tiszteletére az MTA-n emlékülést rendeztek, amelyhez kapcsolódóan kötet is megjelent, s televíziós visszaemlékezés is készült róla. 1993-ban Széchenyi-díjat kapott. (Dr. Gazda István)

Szabó Árpád
Web dokumentumok

2018.
okt. 16.
Rapcsák András halálának 25. évfordulója
Hódmezővásárhely, 1914. dec. 12. - Debrecen, 1993. okt. 16.

Matematikus, egyetemi tanár
A szegedi egyetemen szerzett 1942-ben matematika-fizika szakos tanári oklevelet, majd 1947-ben a debreceni egyetemen doktorált. 1942-ben Rozsnyón polgári iskolában tanított, 1942-48 között a debreceni református gimnázium tanára volt. 1949-51-ben az egri pedagógiai főiskola matematikai tanszékének vezetője. 1945-től kezdve már a debreceni egyetemen is tanított, 1951-60 között a debreceni egyetem geometriai tanszékén docens, 1960-85-ig egyetemi tanár, 1958-73-ban a geometria tanszék vezetője. Két ízben volt az egyetem rektorhelyettese, 1966-73-ban rektora. Az MTA levelező tagja lett 1967-ben, rendes tagja 1982-ben. A kijevi egyetem és a debreceni egyetem tiszteletbeli doktorává választotta. Több tankönyvet is írt. Legfontosabb eredményeit a modern differenciálgeometria területén érte el.

Rapcsák András
Web dokumentumok

2018.
okt. 16.
Harish-Chandra halálának 35. évfordulója
Kanpur, Uttar Pradesh, India, 1923. okt. 11. - Princeton, New Jersey, USA, 1983. okt. 16.

Indiai születésű amerikai matematikus
Indiában Bhabha tanítványa volt, az ő javaslatára került 1945-ben a cambridge-i egyetemre, ahol Paul Dirac témavezetése alatt szerzett 1947-ben Ph.D. fokozatot. 1947-ben elkísérte Dirac-ot Princetonba, itt azonban érdeklődése végleg a matematika felé fordult. 1950-1963 között érte el legfontosabb eredményeit a Columbia University-n a Lie-csoportok tulajdonságainak vizsgálatával. 1963-tól a Princeton-i Advanced Study Institute tagja volt. 1968-ban kinevezték IBM von Neumann professzornak. Nevét viseli a Harish-Chandra Research Institute Allahabad-ban, Indiában.

Harish-Chandra
Web dokumentumok

2018.
okt. 15.
K. Kiss József születésének 175. évfordulója
Keresztes, 1843. okt. 15. - Debrecen, 1913.

Természettantanár
1885-ben Kolozsváron tette le az államvizsgát. Európai műveltségét, olvasottságát, modern szemléletét a nyugati határszélről hozta Debrecenbe. Tarczy Lajos (1807-1881) egykori tanítványa, majd utóda a pápai református kollégium természettan tanszékén, pedagógiai működésének utolsó 15 évét töltötte Debrecenben. Teljesen korrekt, a kor tudományos színvonalának megfelelő áttekintést adott az elektromosságtanra vonatkozó elméletek és kísérletek fejlődéséről. Korának legmodernebb demonstrációs eszközeivel szerelte fel a fizikaszertárat. Tagja volt Debrecen világítási vállalata felügyelő bizottságának. Abban az évben hunyt el, amikor a gimnázium új épületbe költözött.

Web dokumentumok

2018.
okt. 15.
Horay Gusztáv halálának 50. évfordulója
Csáktornya, 1893. dec. 25. - Budapest, 1968. okt. 15.

Orvos, szemész, egyetemi tanár
Orvosi oklevelét 1920-ban a budapesti orvosi karon szerezte. 1920-1936-ban ugyanott az I. sz. szemklinikán dolgozott, 1936-1939-ig a Szent István Kórház szemész főorvosa. 1940-1947-ben az Állami Szemkórház igazgatója, 1947-1951-ben az I. sz. szemklinika igazgatója, egyetemi tanár. 1946-1949-ben az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének szemészcsoportjának az elnöke, 1949-1951-ben a Szemészet c. lap főszerkesztője. 1951-1967-ig a Péterfy Sándor u.-i Kórház szemész főorvosa. Szemészeti műtéttannal és diagnosztikával, gyermekkori kancsalsággal és hályogbetegségekkel foglalkozott.

Horay Gusztáv
Web dokumentumok

2018.
okt. 15.
Lőrincz Ferenc születésének 120. évfordulója
Bálványosváralja, 1898. okt. 15. - Budapest, 1986. máj. 15.

Orvos, mikrobiológus, parazitológus, egyetemi tanár
Orvosi tanulmányait a kolozsvári egyetemen kezdte 1919-ben, majd a szegedi tudományegyetemen 1924-ben szerzett oklevelet. 1928-ban az Országos Közegészségügyi Intézet adjunktusává nevezték ki. Megszervezte az OKI kórszövettani és parazitológiai osztályát. Őt tekintik a magyar humán parazitológia megteremtőjének. 1934-től a budapesti egyetemen parazitológiából magántanár. 1936-ban a Szegedi Tudományegyetem közegészségtani és kórtani tanszékén egyetemi tanár. 1940-1942 között a Kolozsvárra visszaköltözött Ferenc József Tudományegyetem Közegészségtani Intézetét vezette és az egyetem Orvosi Karának prodékánja. 1959-től az Országos Húsipari Kutatóintézet igazgatója. Tudományos és szakirodalmi munkásságának eredményeit - kötetben megjelent művein kívül - 171 dolgozatban publikálta.

Lőrincz Ferenc
Web dokumentumok

2018.
okt. 15.
Osztrovszki György halálának 30. évfordulója
Kolozsvár, 1914. márc. 28. - Budapest, 1988. okt. 15.

Vegyészmérnök
Vegyészmérnöki diplomáját a bukaresti II. Károly Király Műegyetemen szerezte 1940-ben. Doktori értekezését a berlini műegyetemen készítette el. 1949-ben nevezték ki a Magyar Állami Szénbányák vezérigazgatójának és a Nehézipari Minisztérium ipari csoportfőnökének. 1950-1953, ill. 1960-1963 között az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, 1955-1959 között a KGST moszkvai képviselő helyettese volt. 1980-ig töltötte be az Országos Atomenergia Bizottság elnökhelyettesi tisztségét. Munkaterülete főként az energiahordozók termelése és felhasználása volt, de jelentős szerepet játszott a magyar-szovjet alumínium-timföld-egyezmény megalapozásában is. 1949-től az MTA tagja.

Osztrovszki György
Web dokumentumok

2018.
okt. 15.
Kabai János halálának 30. évfordulója
Bukarest, 1927. aug. 1. - Budapest, 1988. okt. 15.

Kémikus
Tudományos pályafutását a kolloidkémiai tanszéken, Buzágh Aladár mellett kezdte. 1956-57-ben a Dohánykutató Intézetben dolgozott, majd visszatért az egyetemre, ahol főként a fém-hidroxidok kolloid sajátságait tanulmányozta. Ő dolgozta ki az eljárást a gyógyászatban nélkülözhetetlen mák-alkaloidok előállítására.

Web dokumentumok

2018.
okt. 15.
Torricelli, Evangelista születésének 410. évfordulója
Faenza, Olaszország, 1608. okt. 15. - Firenze, 1647. okt. 25.

Itáliai fizikus, matematikus
Tizennyolc esztendős, amikor Rómában a matematikát tanító Benedetto Castellihez került, aki nemcsak tanítványa, de jó barátja is lett. Castelli mellett foglalkozott matematikával, mechanikával, távcsövekbe való lencséket csiszolt, és rájött, miként lehet az üveggolyókat nagyításra felhasználni. 1641-ben Galilei hívta meg Firenzébe. Galilei elhunyta után a toscanai nagyherceg a matematika professzorává és firenzei udvari matematikussá nevezte ki. Torricelli a barokk kor legjelentősebb fizikusai és matematikusai közé tartozik, Galilei tanítványai közül a legnagyobb. 1644-ben hozta nyilvánosságra úttörő munkáját a szabadesés és hajítás törvényszerűségeiről, Torricelli-tétel néven került be a fizikába. A legfontosabb felfedezése a barométer működési elvének felfedezése. Róla nevezték el a nyomás egyik fizikai mértékegységét (torr). Nevét viseli egy holdkráter, valamint a 7437-es aszteroida is.

Torricelli, Evangelista
Web dokumentumok

2018.
okt. 15.
Tralles, Johann George születésének 255. évfordulója
Hamburg, Németország, 1763. okt. 15. - London, Anglia, 1822. nov. 19.

Német matematikus, fizikus
Göttingenben tanult, 1785-ben a berni, majd 1819/ben a berlini egyetem tanára lett. 1798-ban Svájc részéről tagja volt annak a francia bizottságnak, amely a métert mint a hosszúság mértékegységét létrehozta. Ő találta fel a borfokolót. Nevét egy holdkráter is őrzi.

Tralles, Johann George
Web dokumentumok

2018.
okt. 15.
Mosander, Carl Gustaf halálának 160. évfordulója
Kalmar, Svédország, 1797. szept. 10. - Angsholmen, 1858. okt. 15.

Svéd kémikus
Szülővárosában kezdte tanulmányait, majd Stockholmba költözésük után a Karolinska Intézetben tette le érettségi vizsgáját. Ezt megelőzően 1817-ben gyógyszerészetből vizsgázott és gyógyszerész-gyakornokként dolgozott. 1824-ben megszerezte a Karolinska Intézetben a Sebészet Master fokozatot. Kémiát tanított az Intézetben, miközben orvosi tanulmányait folytatta. Emellett a Svéd Természettörténeti Múzeumban gondozta a múzeum ásvány- és kőzetgyűjteményét. 1826-ban bízták meg a stockholmi Karolinska Orvosegyetem kémiai laboratóriumának vezetésével, 1832-ben lett a kémia és az ásványtan professzora. 1833-ban a Svéd Királyi Akadémia tagjává választotta. Cérium vegyületeket tanulmányozva fedezte fel 1839-ben a lantánt. Később is a ritkaföldfémeket kutatta, 1843-ban jelentette be az erbium és a terbium felfedezését.

Mosander, Carl Gustaf
Web dokumentumok

2018.
okt. 14.
Török József születésének 205. évfordulója
Alsóvárad, 1813. okt. 14. - Debrecen, 1894. márc. 14.

Természettudós, orvos, tanár
1836-tól Pesten orvosi tanulmányokat folytatott, 1842-ben lett orvosdoktor. Ezután Berlinben, Párizsban (főleg sebészetben) képezte tovább magát. 1843-ban megszerezte Pesten a sebészdoktori képesítést és gyakorló orvos lett. 1845-ben a Természettudományi Társaság másodtitkára. 1848-tól a debreceni főiskolán a vegy-, növény- és ásványtan tanára. 1848 május és július között a Belügyminisztériumban tanácsos volt. A szabadságharc bukása után visszatért a tanszékre. Tanári működése mellett orvosi gyakorlatot is folytatott. Orvosi-egészségügyi és természettudományi munkákat írt. Bugát Pállal összegyűjtötte az orvosi és természettudományi műszavakat, a vegytani kifejezéseket. 1843-tól az MTA tagja. "Alapos kémiai ismeretei révén elsőként állapította meg, hogy az 1857-ben hullott ún. kabai széntartalmú meteorit nagy molekulájú szénvegyületeket tartalmaz, ezzel felhívta a nemzetközi figyelmet erre a ritka meteorit-típusra (ún. szenes kondritok). A magyarországi meteorit hullásokról írott tanulmánya máig fontos forrásmunka." (Bartha Lajos)

Török József
Web dokumentumok

2018.
okt. 14.
Szőkefalvi-Nagy Gyula halálának 65. évfordulója
Erzsébetváros (Kis-Küküllő vm.), 1887. ápr. 11. - Szeged, 1953. okt. 14.

Matematikus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte, ahol Farkas Gyula, Fejér Lipót, Schlesinger Lajos és Vályi Gyula tanítványa volt. 1909-ben doktorált. 1915-ben egyetemi magántanár az algebra és függvénytan tárgyköréből. 1929-ben a szegedi polgári iskola tanárképző matematikai tanszékére nevezték ki, itt 1938-ban igazgató lett. 1939-től a szegedi egyetem geometria tanszéken ny. r. tanár, 1940-től a kolozsvári, 1945-től ismét a szegedi egyetemen tanított. Munkásságának fő irányai az algebra és geometria, illetőleg e két tudományág határterületei. Különösen sokat foglalkozott az algebrai görbék számelméleti tulajdonságaival, polinomok gyökeinek elhatárolásával, az ún. végesrendű görbék és felületek elméletével, valamint a geometriai szerkesztések elméletével. Két fia Béla és Zoltán. 1934-től levelező, 1946-tól rendes tagja volt az MTA-nak.

Szőkefalvi-Nagy Gyula
Web dokumentumok

2018.
okt. 14.
Alexits György halálának 40. évfordulója
Budapest, 1899. jan. 5. - Budapest, 1978. okt. 14.

Matematikus
Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen kezdte, innen a frontra vezényelték. Hazatérve tevékeny szerepet vállalt a szocialista/kommunista diákmozgalomban. A kommün bukása után Ausztriába menekült. Grazban fejezte be az egyetemet, itt doktorált matematikából. 1929-ben szerezte meg itthon is a matematika-fizika tanári oklevelet. Doktorátusát Kolozsvárott honosíttatta. 1943-ban Bay Zoltán támogatásával lett a budapesti műegyetem magántanára. Részt vett az ellenállási mozgalomban, ezért Németországba internálták. 1946-48 között közoktatásügyi államtitkár, 1948-49-ben - a Magyar Tudományos Akadémia háttérbeszorításának, majd felszámolásának céljára létrehozott - Tudományos Tanács főtitkára, 1949 decemberétől az újjászervezett MTA első főtitkára volt. Ebben az időszakban számos tudóst fosztottak meg akadémiai tagságától; rehabilitálásukra csak közvetlenül a rendszerváltás előtt került sor. 1948-1967-ig a Műegyetem III. sz. matematikai tanszékének vezetőjeként működött. 1967-től az MTA Matematikai Kutatóintézetének kutatója volt. Az MTA levelező (1948), rendes tagja (1949) volt. Legfontosabb eredményeit az ortogonális függvénysorok és az approximációelmélet, valamint a görbeelmélet területén érte el.

Alexits György
Web dokumentumok

2018.
okt. 14.
Zárday Imre halálának 50. évfordulója
Budapest, 1902. jún. 9. - Budapest, 1968. okt. 14.

Orvos, belgyógyász, kardiológus, egyetemi tanár
1926-ban szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon. 1926-1934-ben a bp.-i III. sz. belklinikán tanársegéd, 1945-1968-ban a Bajcsy-Zsilinszky Kórház III. belosztályának (kardiológiai) vezetője. Számos külföldi tanulmányúton járt, több hazai és külföldi társaság tagja, a Magyar Kardiológusok Társaságának a társelnöke. Nevéhez fűződik a vektorkardiográfia megalkotása és bevezetése.

Web dokumentumok

2018.
okt. 14.
Fekete Zoltán, nagyajtai halálának 30. évfordulója
Zsarnóca, 1911. márc. 31. - Budapest, 1988. okt. 14.

Geológus, talajtanos, kertészmérnök, egyetemi tanár
Alap- és középfokú tanulmányait a Soproni Evangélikus Líceumban folytatta. 1935-ban végzett a Pázmány Péter Tudományegyetemre természetrajz vegytan szakos tanárként. Pályájának kezdetén geológiával, ásványtannal, a talajképző kőzetekkel kapcsolatos kutatásokat folytatott. Később kutatásai az eróziós károk csökkentésére irányultak, ezen a területen különösen a gyümölcsösökben ért el jó eredményeket. 1941-ben a keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia Talajtani Laboratóriumába kerül, és ugyanitt 1942-ben megszervezi a Talajtan Tanszéket.1948-ban a Keszthelyi Talajjavító Vállalat keszthelyi laboratóriumának vezetője lett. 1949-ben megbízták a Kertészeti, ill. később a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Talajtani Tanszékének vezetésével, mely tisztet 1976-ig, nyugalomba vonulásáig ellátta. 1950-ben nevezték ki egyetemi tanárrá,1952-ben megkapta a mezőgazdasági tudomány kandidátusa címet. A Kertészeti Főiskolán volt dékán (1950-51-ben), volt főiskolai igazgatóhelyettes (1957-60). A Talajtani Társaság alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt. Ugyancsak elnöke, majd később választmányi tagja volt a Meteorológiai Társaságnak, alelnöke volt a Magyar Agrártudományi Egyesületnek, tagja a MTESZ Elnökségének, 1955-től tagja a Nemzetközi Talajtani Társaságnak is. 1973-tól haláláig az Evangélikus Egyház Országos Felügyelője tisztséget töltötte be.

Fekete Zoltán, nagyajtai
Web dokumentumok

2018.
okt. 14.
Sabine, Edward, Sir születésének 230. évfordulója
Dublin, Írország, 1788. okt. 14. - East Sheen, 1883. máj. 26. [jún.]

Ír természetvizsgáló, geofizikus, utazó
1859-ben vezérőrnagyi rangban nyugdíjazták. Részt vett tüzértisztként Gibraltár védelmében, majd a kanadai háborúban. 1818-ban a Royal Society tagságára jelölték, részt vett csillagászként John Ross, majd William Edward Parry arktikus expedíciójában az északnyugati átjáró felkutatására, ekkor nagy számú földrajzi és földmágneses mérést, földrajzi megfigyelést végzett. Ekkor dolgozta ki a pontos mágneses mérésekre a "mágneses kollektor"-t. 1834-36 közt elvégezte Írország és Skócia földmágneses felmérését, javasolta a mágneses megfigyelő hálózat kiterjesztését az egész Földre. 1821-23 közt afrikai és amerikai utazása során nagy számú ingamérést végzett a Föld alakjának, lapultságának meghatározására. 1852-ben felismerte, hogy a földmágneses tér változó elemeinek ingadozásai követik a naptevékenység 11 éves hullámzását. Kimutatta a Hold hatását is a földmágnességre. Egy évtizeden át a Royal Society elnöke, a Bath Lovagrend parancsnoki keresztjének kitüntetettje. (Bartha Lajos)

Sabine, Edward, Sir
Web dokumentumok

2018.
okt. 13.
Vályi Gyula halálának 105. évfordulója
Marosvásárhely, 1855. jan. 25. - Kolozsvár, 1913. okt. 13.

Matematikus, egyetemi tanár
Kolozsvárott 1877-ben matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Két évig ösztöndíjjal a berlini egyetemen tanult; itt kezdte meg önálló kutatásait. 1881-ben Kolozsvárott egyetemi magántanár, 1884-ben az elméleti fizika, majd az elemi mennyiségtan professzora. 1911-ben meggyengült látása miatt nyugdíjazását kérte. Tudományos munkássága az analízis, a geometria és a számelmélet területére vonatkozik, elévülhetetlen érdemeket szerzett Bolyai János Appendixének megismertetése terén. 1891-től az MTA tagja.

Vályi Gyula
Web dokumentumok

2018.
okt. 13.
Malán Mihály halálának 50. évfordulója
Zólyom, 1900. szept. 16. - Budapest, 1968. okt. 13.

Orvos, antropológus, egyetemi tanár
1926-ban szerezte meg orvosi és bölcsészdoktori oklevelét a budapesti tudományegyetemen. 1926-1940-ben a budapesti kórbonctani intézetben dolgozott, az embertani intézetben tanársegéd, majd adjunktus. 1932-1940-ben a Testnevelési Főiskola antropometriai laboratóriumát vezette. 1937-1938-ban berlini ösztöndíjas. 1940-1946-ban a kolozsvári egyetemen az embertan tanára, 1946-1948-ban az Magyar Nemzeti Múzeum embertani tárának vezetője. 1950-től a debreceni egyetem tanára. Az Anthropológiai Közlöny alapítója. Kutatási területe az antropológia és a humánbiológia szinte minden ágára kiterjedt.

Malán Mihály
Web dokumentumok

2018.
okt. 13.
Matkovics Béla halálának 20. évfordulója
Csongrád, 1927. júl. 12. - Szeged, 1998. okt. 13.

Biológus
Egyetemi tanulmányokat a szegedi egyetem orvostudományi karán folytatott 1945-1951-ig. Orvosi diplomája megszerzése után beiratkozott a természettudományi kar vegyész szakára is és 1955-ben kapta meg oklevelét. Az orvosvegytani intézetben kezdett el dolgozni, majd hosszabb-rövidebb ideig kutatott a szerves kémiai, állatélettani, biokémiai tanszéken. 1974-től vezette az egyetem biokémiai tanszékén belül a biológiai izotóp laboratóriumot, mely 1990-től önálló egységként működött. 1952-től tagja volt a magyar kémikusok egyesületének, megalakulásától a magyar biokémiai egyesületnek és a magyar biológiai társaságnak, 1985-től a német biológiai kémiai egyesületnek, 1993-tól a magyar szabadgyök társaságnak. Kutatási területe: fermentációs technikai és redox vizsgálatok mikroorganizmusokkal és gombákkal.

Matkovics Béla
Web dokumentumok

2018.
okt. 13.
Brockhouse, Bertram Neville halálának 15. évfordulója
Lethbridge Alberta, Kanada, 1918. júl. 15. - Hamilton, Ontario, 2003. okt. 13.

Kanadai fizikus, Nobel-díjas
A brit-kolumbiai egyetemen diplomázott, 1947-ben szerzett B.A. fokozatot, majd 1950-ben a torontói egyetemen Ph.D. fokozatot. 1950-1962-ig az Atomic Energy of Canada Chalk River Nuclear Laboratory-ban végzett kutatómunkát. 1962-től 1984-ig, nyugdíjazásáig a McMaster University-n volt professzor. Elsőként vizsgálta neutronok inelasztikus szóródását kondenzált anyagok vizsgálatára. A mérésekhez kifejlesztette a háromtengelyű neutron-spektrométert. Elsőként mérte meg kristályos anyagokban (például ólomban) az atomok a fononok spektrumát. 1994-ben fizikai Nobel-díjat kapott a neutronspektroszkópiában elért eredményeiért Clifford G. Shull-lal megosztva. A Nobel-díjak történetében ez volt az az eset, amikor az eredmény elérése és a díj odaítélése között a leghosszabb idő telt el.

Brockhouse, Bertram Neville
Web dokumentumok

2018.
okt. 12.
Gorka Sándor születésének 140. évfordulója
Ungvár, 1878. okt. 12. - Budapest, 1944. ápr. 10.

Biológus, zoológus, egyetemi tanár
A budapesti egyetemen bölcsészdoktorátust szerzett. 1899-től az állattani tanszéken tanár, 1921-től a pécsi egyetem orvosi karán a biológia tanára, 1914-25-ben a Természettudományi Társaság első titkára, ill. főtitkára, a Természettudományi Közlöny szerkesztője volt. Kezdetben állatélettannal, különösen a gerinctelenekével foglalkozott és ezekben a darwinizmus mellett foglalt állást. Későbbi biológiai munkáinak az alapja is élettani volt (a vitaminok és a hormonok kérdése). Ezekben a morganizmus és a darwinizmus közötti kiegyenlítést kereste. Jelentős népszerűsítő tevékenységet fejtett ki.

Gorka Sándor
Web dokumentumok

2018.
okt. 12.
Müller Sándor születésének 115. évfordulója
Arad, 1903. okt. 12. - Budapest, 1966. jan. 21.

Kémikus, egyetemi tanár
A budapesti egyetemen tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett 1925-ben. A Műegyetemen Zemplén Géza hallgatója, utóbb munkatársa volt. Egy évig Berlin-Dahlemben Kurt Hess tanár mellett dolgozott. Hazatérve a Tihanyi Biológiai Intézet vegyésze lett. 1936-tól a Chinoin gyár kutatóvegyésze Budapesten. 1938-tól a budapesti tudományegyetem szerves kémiai intézetének tanára, s egyben a Krayer-lakkgyár műszaki vezetője. 1954-től az ELTE-n az elméleti szerves kémia tanára, 1957-től a veszprémi vegyipari egyetem tanára volt. 1965-től az MTA Sztereokémiai Kutatócsoportját vezette. Kutató tevékenységének első szakaszában a szénhidrátok szerkezetének és szintézisének kérdéseivel foglalkozott. Utóbb a dimerizáció és a dimerek vizsgálata terén ért el jelentős eredményeket. 1946-tól az MTA tagja.

Müller Sándor
Web dokumentumok

2018.
okt. 12.
Földes István születésének 110. évfordulója
Budapest, 1908. okt. 12. - Vác, 1977. máj. 26.

Matematikus, csillagász,
Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen végezte (1928-32), 1936-ban a svábhegyi Obszervatórium díjtalan gyakornoka, majd tisztviselő, közben azonban csillagászati munkát is végzett. 1946-ban számelméleti tárgyból doktorált, 1949-ben kinevezték az egyetem Csillagászati tanszékének vezetőjévé. Égi mechanikával, elsősorban háromtest, ill. többtest problémával foglalkozott, és számelméleti kérdéseket tanulmányozott. (Bartha Lajos)

Földes István
Web dokumentumok

2018.
okt. 12.
Herbig, George Howard halálának 5. évfordulója
Wheeling, West Virginia, USA, 1920. jan. 2. - Honolulu Oahu, Hawaii, 2013. okt. 12.

Amerikai csillagász
Berkeley-ben doktorált 1948-ban majd a Lick Obszervatórium munkatársa lett. 1987-től a Hawaii Egyetm professzora volt. Szakterülete a csillagok fejlődésének korai szakasza volt, legismertebb felfedezése a Herbig-Haro-objektumok néven ismert csillagkeletkezési régiók. Jelentős eredményeket ért el a csillagközi anyag abszorpciós tulajdonságainak vizsgálatai során is. 1980-ban elnyerte a Bruce-érmet, az (11754) Herbig kisbolygó viseli a nevét. (Piriti János)

Herbig, George Howard
Web dokumentumok

2018.
okt. 11.
Meskó Attila halálának 10. évfordulója
Budapest, 1940. ápr. 23. - Budapest, 2008. okt. 11.

Geofizikus, egyetemi tanár
1959-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait az ELTE geofizikus szakán, ahol 1964-ben szerzett diplomát. 1965-ben szerezte meg egyetemi doktori címét. Diplomájának megszerzése után az MTA gyakornoka lett, később tudományos munkatársa. 1973-ban került vissza egyetemére, ahol a Geofizikai Tanszék docenseként kezdett el dolgozni. 1980-ban kapta meg egyetemi tanári, 1985-ben tanszékvezetői kinevezését. Tanszékvezetői munkája mellett a Környezetfizikai Tanszékcsoport vezetőjeként is tevékenykedett. Nevéhez fűződik az angol nyelvű oktatás bevezetése külföldi hallgatók számára az egyetemen. 1999 és 2001 között a Magyar Geofizikusok Egyesületének elnöke volt. 1979-ben átvette az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság elnöki tisztét, melyet 1996-ig viselt. 1990-ben az MTA levelező, 1995-ben rendes tagjává, 1999-ben főtitkárhelyettesévé választották. 2001-ben bekerült a Környezettudományi Bizottságba is. Kutatási területei a szeizmikus adatok számítógépes feldolgozása és értelmezése, illetve globális változások és a fenntartható fejlődés témaköre volt. Ez utóbbi témában tartott előadást 2006-ban a Mindentudás Egyetemén. Foglalkozott nagylétesítmények földrengésbiztonságának kérdéseivel is.

Meskó Attila
Web dokumentumok

2018.
okt. 11.
Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von (Tschirnhausen) halálának 310. évfordulója
Kieslingswalde, Németország (ma: Sławnikowice, Lengyelország), 1651. ápr. 10. - Drezda, 1708. okt. 11.

Német matematikus, orvos, természettudós
Leiden-ben tanult matematikát, 1672-73-ig. Utazásai során a kor számos jeles tudósával (Leibniz, Huygens) került kapcsolatba. Szászországban rézből nagyméretű homorú gyújtótükröket készített, melyekkel igen magas hőmérsékletet tudott előállítani, optikai kísérletekre és anyagok megolvasztására. Készített ilyen célokra nagy átmérőjű gyűjtőlencséket is. Saját üveghutáiban az üveggyártás technológiáját továbbfejlesztette. Nagy szerepe volt a meisseni porcellán feltalálásában. Mint matematikus is fontos eredményeket ért el, nevéhez fűződik a Tschirnhaus-görbe és a Tschirnhaus-transzformáció.

Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von (Tschirnhausen)
Web dokumentumok

2018.
okt. 11.
Molyneux, William halálának 320. évfordulója
Dublin, Írország, 1656. ápr. 17. - Dublin, 1698. okt. 11.

Ír természettudós, matematikus
A dublini Trinity College-ben, majd Londonban tanult. Több hivatalos tisztséget is betöltött, többek között a királyi épületek és építkezések felügyelője volt Írországban 1684-88 között és 1691 után. Hollandiában tett tanulmányutat az erődítmények tanulmányozására. Számos matematikai, optikai és csillagászati tárgyú tanulmánya jelent meg. Ő alapította meg 1683-ban a Dublin Philosophical Society-t. Nevéhez kapcsolódik az emberi érzékelésre vonatkozó nevezetes Molyneux-probléma. Politikai írásokat is közzétett, melyekben Írország viszonylagos önállósága mellett foglalt állást.

Molyneux, William
Web dokumentumok

2018.
okt. 11.
Olbers, Heinrich Wilhelm Matthäus születésének 260. évfordulója
Arbergen, (Bréma közelében), Németország, 1758. okt. 11. - Bréma, 1840. márc. 2.

Német csillagász, orvos
Már orvosi tanulmányai idején is hallgatott csillagászati előadásokat, brémai lakóházán kis csillagvizsgálót rendezett be. Kidolgozta a Nap körül keringő égitestek, három független pozíció mérésén alapuló, egyszerű pályaszámítási módszerét (1797). Ezzel jelentősen elősegítette az üstökösök és az 1801-től sorra felfedezett kisbolygók mozgásának és újra felfedezésének lehetőségét. Öt új üstököst fedezett fel, valamint az első négy kisbolygó közül kettőt (Pallas, 1802, Vesta 1807) is ő lelt fel. Felvetette a sokáig megoldatlan, ún. kozmogóniai kérdését (a végtelen univerzumban végtelen számú égitestet feltételezve azok összfényében az égbolt nappali fényben ragyogna. A problémát a relativisztikus kozmogónia oldotta meg.). A párizsi Természettudományos Akadémia és a londoni Királyi Csillagászati Társaság tiszteleti tagja. Nevét a róla elnevezett paradoxon, az 1002.sz. kisbolygó, és egy holdkráter őrzi. (Bartha Lajos)

Olbers, Heinrich Wilhelm Matthäus
Web dokumentumok

2018.
okt. 10.
Kettesy Aladár, (Kreiker) születésének 125. évfordulója
Szeged, 1893. okt. 10. - Debrecen, 1983. jan. 30.

Orvos, szemész, egyetemi tanár
Orvosi tanulmányait 1911-ben Budapesten kezdte, oklevelét Pozsonyban szerezte 1919-ben. A budapesti Állami Szemkórház másodorvosa, 1921-től a debreceni szemklinikán tanársegéd, 1938-ban dékán, 1948-ban rektor. Fő tevékenységi területe az optika és a fiziológiai optika. Számos műtéti eljárást dolgozott ki, megszerkesztette a pigment anomaloszkópot és több más műszert. Nevét viseli a szemészeti látásélesség vizsgálatokban használt Kettesy-féle tábla.

Kettesy Aladár, (Kreiker)
Web dokumentumok

2018.
okt. 10.
Gregory, David halálának 310. évfordulója
Aberdeen, Skócia, 1659. jún. 3. - Maidenhead, Anglia, 1708. okt. 10.

Skót matematikus, csillagász
James Gregory unokaöccse volt. Az Aberdeen-i egyetemen tanult 1671-1675-ig. Nagybátyjának halála után hosszan tanulmányozta annak irathagyatékát. Egyetemi tanulmányai után több országban utazott, majd visszatért Skóciába. 1683-ban kinevezték a matematika professzorának az edinburgh-i egyetemen, arra a tanszékre, amelynek korábban James Gregory volt a tanára. David Gregory elsőként oktatta Newton tanait egyetemi előadásban. 1690-ben a skóciai nyugtalan politikai és vallási helyzet miatt Angliába ment, ahol Isaac Newton támogatásával 1691-ben a csillagászat professzorává nevezték ki az oxfordi egyetemen. Ugyanebben az évben tagja lett a Royal Society-nek. Matematikát, fizikát, csillagászatot oktatott, fontos könyvei jelentek meg az optika és csillagászat tárgykörében. Halley-vel dolgozott Apollonius a kúpszeletekről szóló művének kiadásán, amely csak halála után jelent meg 1710-ben.

Gregory, David
Web dokumentumok

2018.
okt. 9.
Dorner József halálának 145. évfordulója
Győr, 1808. nov. 2. - Budapest, 1873. okt. 9.

Gyógyszerész, botanikus, tanár
1832-ben a bécsi egyetemen gyógyszerészoklevelet szerzett. 1836-40-ben Pozsonyban gyógyszertára volt. 1840-től a Helytartótanács egészségügyi osztályán dolgozott, 1848-49-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba került. A szabadságharc bukása után visszavonult és botanikai tanulmányokat folytatott. 1853-tól a szarvasi, 1860-tól a pesti evangélikus gimnázium tanára volt. Növényélettannal és mikroszkopikus vizsgálatokkal foglalkozott. 1858-tól az MTA levelező tagja.

Dorner József
Web dokumentumok

2018.
okt. 9.
Tóth József halálának 110. évfordulója
Debrecen, 1823. jan. 25. - Debrecen, 1908. okt. 9.

Matematika-, magyar- és némettanár
Tóth József a debreceni református kollégium tanára volt. Majdnem félévszázadig tanított, magyart, latint, németet is, de elsősorban matematikát. Tekintélyével fontos szerepet játszott abban, hogy iskolája túlélte a szabadságharc utáni viszontagságos évtizedeket. Tóth József érettségiztette először a Református Kollégium diákjait. Részt vett a reáliskola szervezésében, melynek ő lett az első igazgatója 1873/74-ben. Gyakran tűzött ki feladatokat a Középiskolai Matematikai Lapokban. Törekedett a magyar matematikai szakkifejezések meghonosítására.

Web dokumentumok

2018.
okt. 9.
Ozsváth István születésének 90. évfordulója
Kölesd, 1928. okt. 9. - Dallas, Texas, USA, 2013. nov. 27.

Elméleti csillagász, fizikus
Gyönkön, a református gimnáziumban érettségizett. 1947-ben vették fel az egyetemre matematika-fizika tanári szakra, s mindjárt az Eötvös Collegiumba is, ahol a vele együtt felvett Izsák Imrével és a már 1944-ben felvett Herczeg Tiborral került szoros barátságba. Mindhárman rajongtak a csillagászatért, s még egyetemisták voltak, amikor már Detre László adott számukra kutatási feladatot a Csillagvizsgáló Intézetben. 1956-ban mindhárman elhagyták Magyarországot. Ozsváth István először Hamburgba került, ahol 1960-ban doktorált gyakorlati csillagászati témából. 1963-tól kezdve ötven éven át az Egyesült Államokban a Texasi Egyetemen dolgozott, oktatott és kutatott. Az általános relativitáselmélet kozmológiai vonatkozásai álltak érdeklődése középpontjában. Az Einstein-féle téregyenletek egzakt megoldásait vizsgálta különböző kozmológiai modellekben. Ennek során fejlesztett ki izgalmas differenciálgeometriai módszereket a világ szerkezetének és dinamikájának tárgyalására. (Dr. Radnai Gyula)

Ozsváth István
Web dokumentumok

2018.
okt. 9.
Grosseteste, Robert halálának 765. évfordulója
Suffolk, Anglia, 1168. [kb. 1175.] - Buckden, 1253. okt. 9.

Angol természettudós, teológus, skolasztikus filozófus
Párizsban végezte a tanulmányait, és 1235-1253-ig Lincoln püspöke volt. A természettudományok tudósa, foglalkozott az asztronómiával, meteorológiával, fizikával, kozmogóniával, optikával, logikával, lélektannal, metafizikával. Több könyvet írt latinul és franciául. Munkásságából kiemelendő Arisztotelész műveihez, főleg a Fizika címűhöz készített kommentárja. Filozófiai és esztétikai gondolkodásának központi eleme a fény, mind neoplatonikus értelemben, mind az érzékelés szempontjából. Nagy hatással volt tanítványára, Roger Baconre. Grossetestet úgy is ismeri az utókor mint a tudományos gondolkodás atyját, mint a matematizáló természetkutatás úttörőjét. Rengeteg csillagászati megfigyelést és kísérletet is végzett.

Grosseteste, Robert
Web dokumentumok

2018.
okt. 9.
Zeeman, Pieter halálának 75. évfordulója
Zonnemaire, Hollandia, 1865. máj. 25. - Amsterdam, 1943. okt. 9.

Holland fizikus, Nobel-díjas
Lorentz tanítványa volt a leideni egyetemen, 1890-től tartott előadásokat Leidenben. Hat évvel később, Lorentz javaslatára, a mágneses tér fényforrásra gyakorolt hatását vizsgálta. 1900-ban nevezték ki az Amszterdami Egyetem fizikaprofesszorává, 1908-ban bízták meg az egyetem fizikai intézetének vezetésével. 1902-ben Lorentz-cel megosztott fizikai Nobel-díjat kapott - mindjárt a díj kiosztásának második évében - "a mágneses térben lejátszódó sugárzási jelenségek vizsgálatáért". A róla elnevezett, Zeeman-effektust 1896-ban fedezte fel, amelynek lényege, hogy a mágneses térben az atomok színképvonalai felhasadnak. Ez az atomszerkezet megismerésének egyik jelentős lépése volt. Dolgozott az optikai és a mágneses műszerek tökéletesítésén is.

Zeeman, Pieter
Web dokumentumok

2018.
okt. 9.
Schwarzschild, Karl születésének 145. évfordulója
Frankfurt am Main, Németország, 1873. okt. 9. - Potsdam, 1916. máj. 11.

Német fizikus, csillagász
1900-ban a Német Csillagászati Egyesület gyűlésén a tér nem euklideszi jellegének lehetőségét vetette fel. 1901 és 1909 között a göttingeni egyetem professzora volt, elektrodinamikai és optikai cikkeket publikált. 1906-ban a csillagok sugárzás útján történő energiatranszportját tanulmányozta. 1909-től a potsdami csillagvizsgáló igazgatója. Megadta az általános relativitáselmélet téregyenleteinek első, matematikailag szigorúan pontos megoldását egy gömbszimmetrikus, nem forgó test esetében. Fia Martin Schwarzschild csillagász.

Schwarzschild, Karl
Web dokumentumok

2018.
okt. 9.
Wedderburn, Joseph Henry Maclagan (Maclagen) halálának 70. évfordulója
Forfar, Angus, Skócia, 1882. febr. 2. - Princeton, New Jersey, USA, 1948. okt. 9.

Skót matematikus
Az Edinburgh-i, majd egy németországi tanulmányút után a Chicago-i egyetemen tanult. 1909 és 1945 között a Princeton-i egyetemen tanított. Az 1. világháború során aktív katonai szolgálatot teljesített a brit hadseregben. Legfontosabb eredményeit az algebra, a csoportelmélet és a mátrixelmélet területén érte el. Több jelentős algebrai tétel fűződik a nevéhez, többek között az ún. Artin-Wedderburn struktúratétel.

Wedderburn, Joseph Henry Maclagan (Maclagen)
Web dokumentumok

2018.
okt. 9.
Maszevics, Alla Genrihovna (Maszjevics, Massevich, Genrikhovna) születésének 100. évfordulója
Tbiliszi, Grúzia, 1918. okt. 9. - Moszkva, Oroszország, 2008. máj. 6.

Örmény-szovjet csillagász
1946-52 közt a moszkvai Sternberg Csillagvizsgáló munkatársa, majd a kozmikus geodézia professzora a moszkvai egyetemen, a szovjet műhold-megfigyelések geodéziai feldolgozásával foglalkozott. Előbb P.P. Parenago-val a csillagok fejlődés-menetét vizsgálta, a különböző feltevéseken alapuló csillag-modellek szerint. Utóbb a Föld és a bolygók belső szerkezetének elméletét tanulmányozta, és a műhold mérések alapján végzett Föld-alak értelmezését vizsgálta. 1946-tól a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia előadója. Az Asztronautikai Akadémia kitüntetettje, nevét az 1904.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Maszevics, Alla Genrihovna (Maszjevics, Massevich, Genrikhovna)
Web dokumentumok

2018.
okt. 8.
Klamarik János halálának 120. évfordulója
Losonc, 1832. febr. 7. - Besztercebánya, 1898. okt. 8.

Matematika- és természettantanár
A pesti és bécsi egyetemen végezte tanulmányait. 1852-től több helyen volt tanár. 1861-ben a besztercebányai főgimnáziumhoz került. 1876-ban a besztercebányai tankerület főigazgatója lett. Hosszabb időt töltött Párizsban és Londonban, Svájcban és Németországban, ahol a különböző oktatási rendszereket tanulmányozta. 1883-ban a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumba hívták, ahol később osztálytanácsossá, majd pedig miniszteri tanácsossá nevezték ki. 1897-ben államtitkári címmel vonult nyugalomba. A középiskolák modernizálásának és újjászervezésének egyik leghivatottabb munkása volt.

Klamarik János
Web dokumentumok

2018.
okt. 8.
Hertzsprung, Ejnar születésének 145. évfordulója
Frederiksberg, Koppenhága közelében, Dánia, 1873. okt. 8. - Roskilde, 1967. okt. 21.

Dán csillagász
Vegyész-diplomát szerzett, majd fotokémiát tanult, 1901-től a kisebb dán obszervatóriumok számára dolgozott, mint magáncsillagász. Felismerte, hogy a vörös és sárga csillagok fényerősségük alapján a "normál" és az "óriás-csillagok" csoportjába sorolhatók. 1909-ben meghívták a göttingeni, majd a potsdami obszervatórium munkatársának. 1913-ban megállapította a Cepheida változócsillagok fényességi skáláját, ez a galaxisok közötti távolságok mérésére szolgál. 1919-től a leideni egyetem tanára, 1935-től az obszervatórium igazgatója. 1922-ben szerkesztette meg Russelltől függetlenül a csillagok ún. szín-fényesség diagrammját. Ezt ma kettejük nevéről Hertzsprung-Russell-diagramnak nevezik. Elsőként határozta meg a Tejútrendszer kísérőjének, a Kis Magellán-felhőnek távolságát. Az USA Bruce emlékérmével és az angol Királyi Csillagászati Társaság aranyérmével jutalmazták, az 1693.sz. kisbolygót, a Hold túlsó oldalának egyik kráterét, róla nevezték el. (Bartha Lajos)

Hertzsprung, Ejnar
Web dokumentumok

2018.
okt. 8.
Warburg, Otto Heinrich születésének 135. évfordulója
Freiburg im Breisgau, Németország, 1883. okt. 8. - Nyugat-Berlin, 1970. aug. 1.

Német biokémikus, Nobel-díjas
A Berlini Egyetemen szerzett kémiai és Heidelbergben orvosi doktorátust 1906, ill. 1911-ben. Az 1931-es orvosi Nobel-díjjal a daganatos sejtek (elsősorban ráksejtek) metabolizmusának és a sejtlégzésnek vizsgálata során elért eredményeit ismerték el. Ő figyelte meg elsőként, hogy a rosszindulatú sejtek szaporodásához jóval kevesebb oxigénre van szükség, mint az egészséges sejtekéhez. 1918-tól a berlini Max Planck biológiai intézetben kutatott, 1931-től a berlini Max Planck sejtfiziológiai intézet vezetője volt. Sikeresen izolált több fontos enzimet és koenzimet, valamint feltárta azok szerkezetét és hatásmechanizmusát.

Warburg, Otto Heinrich
Web dokumentumok

2018.
okt. 8.
Heilbronn, Hans Arnold születésének 110. évfordulója
Berlin, Németország, 1908. okt. 8. - Toronto, Kanada, 1975. ápr. 28.

Német matematikus
Tanulmányait Berlinben, Freiburg-ban és Göttingen-ben végezte. 1933-ban a nácizmus előretörése miatt Angliába menekült, 1934-1935-ig a bristoli egyetemen számelmélettel foglalkozott, ez időszakban érte el leghíresebb eredményeit. 1946-ban visszatért Bristolba és 1949-64-től a matematika tanszék vezetője volt. Az 1960-as években a torontoi egyetem matematika tanszékét vezette. 1959-61-ig a londoni Mathematical Society elnöke volt.

Heilbronn, Hans Arnold
Web dokumentumok

2018.
okt. 7.
Rédey István halálának 50. évfordulója
Újpest, 1898. dec. 8. - Budapest, 1968. okt. 7.

Mérnök, egyetemi tanár
Oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett 1921-ben, majd a mechanikai és geodéziai tanszéken tanársegéd lett. 1923-ban meghívták a Honvéd Térképészeti Intézetbe az új térképészeti eljárás, a fotogrammetria bevezetésére. 1948-51-ben a Magyar Néphadsereg újjászervezett Térképészeti Intézetében tanított. 1951-ben a budapesti műszaki egyetem hadmérnöki karán a térképészeti tanszék vezetője. 1959-től az általános geodéziai tanszék vezetője. Geodéziai kutatásai mellett az ahhoz kapcsolódó geofizikai kérdésekkel is foglalkozott. A Wegener-elmélet geodéziai jelentőségével és a földkéreg izosztatikus egyensúlyával foglalkozó tanulmányai nemzetközi figyelmet keltettek.

Rédey István
Web dokumentumok

2018.
okt. 7.
Jeges Károly halálának 20. évfordulója
Bácsfeketehegy, 1908. ápr. 28. - Pécs, 1998. okt. 7.

Fizikus, főiskolai tanár
Szegeden szerzett tanári oklevelet. Előbb Szombathelyen, majd Kőszegen tanított. 1948-tól Pécsett, az akkor alapított pedagógiai főiskolán lett a fizika tanszék vezetője. 1973-ig töltötte be ezt az állást, miközben az ón-dioxid elektrolumineszcenciájának kutatásával is foglalkozott. Az iskolai fizika kísérletező és kísérleteztető oktatásának híve volt, erre ösztönözte minden tanítványát a főiskolán. Ő írta meg az egyik első magyar tudományos fantasztikus regényt "Utazás az atomok birodalmában" címmel. A regény 1943-ban jelent meg a Franklin Társulat kiadásában. A könyvet reprint kiadásban megjelenttette a Baranya megyei Könyvtár, 1991, Pécs. A pécsi egyetemen emléktábla őrzi alkotója nevét. (Dr. Radnai Gyula)

Jeges Károly
Web dokumentumok

2018.
okt. 7.
Horváth Zalán születésének 75. évfordulója
Debrecen, 1943. okt. 7. - Budapest, 2011. ápr. 5.

Elméleti fizikus, egyetemi tanár
1961-ben érettségizett a piaristáknál, de csak egy év múlva vették fel az egyetemre, fizikus szakra. 1970-ben doktorált, s a következő évtől kezdve dolgozott az MTA-ELTE közös elméleti fizikai kutatócsoportjában. Már 1976-ban elnyerte az elméleti fizikusok kitüntető díját, a Tanszék egykori vezetőjéről elnevezett Novobátzky-díjat. 1992-ben lett egyetemi tanár, egy év múlva tanszékvezető, Nagy Károly professzor utóda. 1998-ban levelező tag, 2004-ben rendes tag az Akadémián. Egy ideig elnöke volt az MTA Fizikai Tudományok Osztályának és a CERN Tudományos Tanácsában képviselte Magyarországot. Alapító tagja és éveken át vezetője volt az ELTE fizikai doktori iskolájának. Nemzetközileg elismert tudományos kutatói tevékenysége az elméleti részecskefizika legmodernebb, speciális területeire terjedt ki (húr- és szuperhúr-elméletek, nem-abeli mértékelméletek, kvantumtérelméleti dualitások). Vezetői magatartása példaértékűen humánus, segítőkész volt. Ahhoz is volt érzéke, hogy a legnehezebb elméleti fizikai kérdésekről tartson népszerűsítő előadást a Mindentudás Egyetemén. Ez az előadása most megtalálható a csatolt web dokumentumok között. (Dr. Radnai Gyula)

Horváth Zalán
Web dokumentumok

2018.
okt. 7.
Lipschitz, Rudolf Otto Sigismund halálának 115. évfordulója
Königsberg, 1832. máj. 14. - Bonn, 1903. okt. 7.

Német matematikus
Königsbergben és Berlinben tanult matematikát, 1853-ban doktorált. Gustav Dirichlet és Martin Ohm tanítványa volt. 1857-től Berlinben a Friedrich-Wilhelm-Universität tanára, 1862-től Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität Breslau professzora, 1864-től Lehrstuhl der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn tanára. Felix Klein tanára volt. Az alkalmazott matematika szinte minden területén dolgozott. A differenciálegyenletek elméletében a Lipschitz-folytonosság, Lipschitz-függvények viselik a nevét.

Lipschitz, Rudolf Otto Sigismund
Web dokumentumok

2018.
okt. 7.
Palade, George Emil halálának 10. évfordulója
Iasi, Románia, 1912. nov. 19. - Del Mar, California, USA, 2008. okt. 7.

Román születésű, amerikai biokémikus, citológus, Nobel-díjas
1940-ben szerzett diplomát a bukaresti egyetem orvosi karán, majd ugyanitt hat éven át belgyógyászgyakornokként dolgozott. 1946-tól az USA-ban, a New York-i egyetemen folytatta tanulmányait. Itt tanára volt Albert Claude, aki meghívta a Rockefeller Intézet patológiai osztályára, ahol ő is a Claude-féle sejtfrakcionálási módszer továbbfejlesztésén dolgozott. Tökéletesítették az elektronmikroszkópos metszetkészítés és szövetfixálás módszerét. Palade írta le először a mitokondriumok és az endoplazmatikus retikulum finomszerkezetét. Ő fedezte fel azokat a citoplazmában található apró részecskéket, melyek később a riboszóma nevet kapták. Leírta a hasnyálmirigy külső elválasztású mirigysejtjeinek működését. A hatvanas évek második felében a biológiai membránok keletkezési módját kutatta. 1973-ban a Yale Egyetem sejtbiológiai professzora lett. Itt elsősorban a szekrécióban szerepet játszó sejt alkotórészek membránjainak kölcsönhatásaival foglalkozott. 1974-ben Albert Claude-dal és Christian de Duve-vel kaptak megosztott orvosi-élettani Nobel-díjat a sejtek szervezeti és működési szerveződésének területén tett felfedezéseikért.

Palade, George Emil
Web dokumentumok

2018.
okt. 6.
Komáromi Csipkés György (Csipkés Komáromi György) halálának 340. évfordulója
Komárom, 1628. ápr. 23. [1630.] - Debrecen, 1678. okt. 6.

Református prédikátor, egyházi- és nyelvészeti író
Tanulmányait Komáromban, majd 1646-49-ben Sárospatakon folytatta. 1649-50-ben rektor Kassán. 1650-53 között az utrechti egyetemen tanult. Hazatérése után tanár, majd 1657-től református lelkész Debrecenben. Apáczai Csere Jánossal baráti kapcsolatban állt és puritán elveket vallott. Legnagyobb irodalmi teljesítménye bibliafordítása, mely csak halála után jelent meg (Leiden, 1718). Ő szerkesztette a debreceni kollégium 1657. évi törvénykönyvét. Az üstökösök látványa okozta félelem, és az ijesztő jóslások ellen írott munkája, Dudith Andrást követően, de azon túllépve a felvilágosult, tudományos érvelés mintaképe (1665). Művében felveti annak lehetőségét, hogy az üstökösök a Nap körül keringenek, és időről időre visszatérnek. (Bartha Lajos)

Komáromi Csipkés György (Csipkés Komáromi György)
Web dokumentumok

2018.
okt. 6.
Zimmermann Ágoston halálának 55. évfordulója
Mór, 1875. dec. 3. - Budapest, 1963. okt. 6.

Anatómus, egyetemi tanár
1895-ben szerezte meg állatorvosi oklevelét Budapesten, 1903-ban bölcseleti doktor. 1896-tól tanársegéd az Állatorvosi Akadémia anatómiai intézetében, 1910-ben az Állatorvosi Főiskola összehasonlító anatómiai intézetében ny. r. tanár. Az Állatorvosi Lapok szerkesztője. 1939 -1940-ben az Állatorvosi Főiskolával bővült József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora. Tudományos munkásságát az állatok összehasonlító és funkcionális anatómiája területén fejtette ki, foglalkozott a belső elválasztású mirigyek működésével, a szövettan, izület- és izomtan kérdéseivel. 1922-től az MTA tagja.

Zimmermann Ágoston
Web dokumentumok

2018.
okt. 6.
Kukán Ferenc születésének 120. évfordulója
Érsekújvár, 1898. okt. 6. - Szeged, 1971. dec. 13.

Szemész, egyetemi tanár
Budapesten 1924-ben avatták orvosdoktorrá. 1924-1939 között a pécsi szemklinikán dolgozott, közben 1928-29-ben a bécsi Collegium Hungaricum tagja, a bécsi I. sz. szemklinikán folytatott tanulmányokat. 1936-ban egyetemi magántanár lett. 1939-1950-ig vidéki kórházak szemész főorvosa. 1950-1969-ig, a szegedi szemklinika tanára, a szegedi orvosi egyetem általános orvosi karának dékánja. Dékánként az ő vezetésével vált külön a Szegedi Orvostudományi Egyetem a Tudományegyetemtől, s jött létre a Gyógyszerésztudományi Kar is. Főbb eredményeit a szem folyadékcseréjével, az ideghártya vérkeringésével kapcsolatos elváltozásokkal, a szemfenéki vérnyomásméréssel, a szürke hályog és a glaukóma műtéteivel és a nem tokos hályogműtét utáni késői szövődményekkel kapcsolatban érte el. Általa kifejlesztett, és nevét viselő eszközök ma is használatosak a szemészetben.
A szerkesztő megjegyzése: Kukán Ferenc halálozási dátuma egyes forrásokban tévesen szerepel. A pontos halálozási dátum közléséért családjának mondunk köszönetet.

Kukán Ferenc
Web dokumentumok

2018.
okt. 6.
Dove, Heinrich Wilhelm születésének 215. évfordulója
Liegnitz, Poroszország, 1803. okt. 6. - Berlin, 1879. ápr. 4.

Porosz meteorológus, fizikus
"A modern meteorológia atyja", egyetemi tanár, a poroszországi meteorológiai szolgálat megszervezője. A breslaui, majd berlini egyetemeken történelmet, filozófiát és természetrajzot tanult, nagy hatással volt rá F.W.G. Hegel (1770-1830) természetfilozófiája és A. v. Humboldt (1769-1759) összegező természetszemlélete. 1845-től a berlini egyetemen kísérleti fizikát és légkörtant tanított. 1849-ben kinevezték a Porosz Meteorológiai központ igazgatójává, megszervezte az időjárás észlelő hálózatot, amely Európa-szerte mintául szolgált. Az időjárást (elsőként) nem statisztikusan, hanem folyamataiban és összefüggéseiben vizsgálta. 1829-ben megállapította a forgóviharok örvénylési irányainak szabályát, majd a fő légáramlások megoszlását. Sok ismeretterjesztő írást közölt. Az egységes Németország eszméjének hirdetője. Számos magyar tanítványa volt. A Porosz Akadémia tagja, az angol Copley-érem kitüntetettje, nevét egy holdkráter is viseli. (Bartha Lajos)

Dove, Heinrich Wilhelm
Web dokumentumok

2018.
okt. 6.
Saha, Meghnad (Megh Nad) születésének 125. évfordulója
Seoratali, (Dacca közelében), India, 1893. okt. 6. - Új-Delhi, 1956. febr. 16.

Indiai asztrofizikus
Az allahabadi egyetemen tanult, ugyanott tanár (1923-33), majd a kalkuttai egyetem professzora. Fiatal korától jelentős eredményeket ért el a csillagok fizikai jellemzőinek, elsősorban a csillag-légkörök elméleti kutatása terén. 1921-22-ben dolgozta ki a Saha-egyenleteket, amelyeknek jelentős szerepe volt az elméleti asztrofizika további fejlődésében. A Saha-egyenletek a termikus egyensúlyban levő csillag-légkörök egy meghatározott kémiai elem különböző ionizáltsági fokú atomjainak, és az összes atomoknak, valamint az elektronok száma közti arányt fejezik ki. Az angol Királyi Csillagászati Társaság aranyérmével, és a Bruce-éremmel (USA) ismerték el eredményeit. (Bartha Lajos)

Saha, Meghnad (Megh Nad)
Web dokumentumok

2018.
okt. 6.
Walton, Ernest Thomas Sinton születésének 115. évfordulója
Dungarvan, Írország, 1903. okt. 6. - Belfast, 1995. jún. 25.

Ír fizikus, Nobel-díjas
Írország máig egyetlen Nobel-díjas tudósa. Cambridge-ben Rutherford irányításával doktorált 1931-ben, majd még három évig dolgozott itt. Témavezetőjének Gamow által támogatott ötlete nyomán Cockcroft-tal együtt megtervezték és megépítették azt a lineáris gyorsítót, amellyel megvalósították az első maghasítást. Ebben a magreakcióban a felgyorsított protonok lítium atommagokkal ütköztek, s a reakció során hélium atommagok, más szóval alfa részecskék keletkeztek. A kísérlet részletes, kvantitatív elemzése egyben Einstein tömeg-energia ekvivalenciáját is igazolta. "A mesterségesen gyorsított atomi részecskék által létrehozott atommagátalakulások terén végzett úttörő munkásságukért" ők ketten, megosztva kapták meg 1951-ben a fizikai Nobel-díjat. Walton Dublin-ban egyetemi professzorként is nagy népszerűségre tett szert kiváló előadásaival. Nyugdíjazása után is hosszú évekig tevékenyen részt vett az egyetem életében, végül még a Nobel-érmét is az egyetemre hagyta. Csendes, szerény természetét csodálat és elismerés övezte egész Írországban. (Dr. Radnai Gyula)

Walton, Ernest Thomas Sinton
Web dokumentumok

2018.
okt. 6.
Szoboljev, Szergej Lvovics (Sobolev, Sergei Lvovich) születésének 110. évfordulója
Szentpétervár, Oroszország, 1908. okt. 6. - Moszkva, 1989. jan. 3.

Szovjet-orosz matematikus
A leningrádi egyetemen tanult, majd 1934-től a moszkvai Szteklov Intézetben dolgozott. Ő irányította az intézetnek Kazányba való evakuálását a 2. világháború idején. 1935-től 1957-ig a moszkvai egyetem professzora volt. Részt vett a szovjet atombomba-fejlesztési programban. 1956-ban többekkel együtt javasolta a Szovjetunió Tudományos Akadémiája szibériai osztályának létrehozását. Ő lett az Akademgorodok-ban alapított Matematikai Intézet első igazgatója. Az intézetet később róla nevezték el. Főbb eredményeit a matematikai analízis és a parciális differenciálegyenletek területén érte el. Munkái megalapozták a később Laurent Schwartz által továbbfejlesztett disztribucióelméletet. Nevét viseli a Szoboljev-tér, a Szoboljev-egyenlőtlenség, a Szoboljev-féle általánosított derivált. (Bartha Lajos)

Szoboljev, Szergej Lvovics (Sobolev, Sergei Lvovich)
Web dokumentumok

2018.
okt. 6.
Robinson, Abraham születésének 100. évfordulója
Waldenburg, Németország (ma Walbrzych, Lengyelország), 1918. okt. 6. - New Haven, Connecticut, USA, 1974. ápr. 11.

Német születésű amerikai matematikus
A második világháború idején Franciaországba menekült, csatlakozott a Free French Air Force-hoz. A háború után dolgozott Londonban, Torontoban, Jeruzsálemben, majd a kaliforniai egyetemnél, Los Angelesben. Newton és Leibniz az infinitezimális (végtelen kicsiny mennyiség) fogalmát felhasználva vezették be a differenciál és integrálszámítást. Évszázadokig nem sikerült azonban precíz matematikai definíciót adni az infinitezimális fogalmára. Abraham Robinson az 1960-as években alkotta meg a precíz definíciót, a valós számfogalom kielégítő bővítésével az ún. nem-standard analízis keretében.

Robinson, Abraham
Web dokumentumok

2018.
okt. 4.
Pupin, Michael Idvorsky (Mihajlo Mihailo) születésének 160. évfordulója
Idvor (Torontáludvar), Osztrák-Magyar Monarchia (ma Szerbia), 1858. okt. 4. [1854. okt. 9.] - New York, USA, 1935. márc. 12.

Szerb származású amerikai mérnök, feltaláló
Már 16 éves korában kivándorolt az Egyesült Államokba és csak doktorálni jött még vissza Berlinbe, Helmholtzhoz. 1889-ben a Columbia Egyetem mérnöki karán a matematikai fizika előadója lett. Itt találta fel és szabadalmaztatta a nagy távolságokat áthidaló telefonhálózat kiépítéséhez nélkülözhetetlenné vált ún. "Pupin tekercs"-eket. Politikai szerepet is vállalt: 1911-ben a Szerb Királyság konzulja lett az USA-ban, majd az első világháború után sikeresen lobbizott Szerbia és Montenegro önállóságáért Wilson elnöknél. New Yorkban a Columbia Egyetem egyik fizikai laboratóriuma ("Pupin Hall") 1935 óta, Belgrádban a mérnöki technológiaii kutatóintézet 1945 óta viseli a nevét. (Dr. Radnai Gyula)

Pupin, Michael Idvorsky (Mihajlo Mihailo)
Web dokumentumok

2018.
okt. 4.
Atanasoff, John Vincent születésének 115. évfordulója
Hamilton, New York, USA, 1903. okt. 4. - Frederick, Maryland, 1995. jún. 15.

Amerikai matematikus, fizikus
Bolgár bevándorló családban született. Az Iowa State University-n tanult, majd 1930-ban Madisonban nyerte el a Ph.D. fokozatot. Ezután az Iowa State University-n tanított. Disszertációjának témája igen számításigényes volt, ezért kezdett el foglalkozni egy elektronikus számítógép tervezésével, elsősorban nagyméretű lineáris egyenletrendszerek megoldására. 1939 márciusában egy ösztöndíj segítségével fogott hozzá a fejlesztéshez, a munkába bevonta az egyetem egyik hallgatóját, Clifford Berryt is. A később ABC-nek (Atanasoff-Berry Computer) nevezett gép prototípusát 1939 decemberében mutatták be szűk körben, megindították a szabadalmazási eljárást is, ezt azonban sohasem fejezték be. A háború alatt mind Atanasoff, mind Berry hadi feladatokon dolgozott. Csak 1948-ban kezdtek érdeklődni az ABC után, ekkor kiderült, hogy a gépet az Iowa-i egyetemen lebontották. Feltételezhető, hogy Eckert és Mauchly felhasználták Atanasoff elgondolásait az ENIAC megalkotásakor. Atanasoff az ötvenes években az amerikai hadiiparnak dolgozott, majd saját mérnöki irodát alapított, 1961-ben vonult vissza a munkától. Hosszú évekig folyt vita arról, hogy ki találta fel az elektronikus számítógépet. 1973-ban bírói ítélet mondta ki, hogy Atanasoff tekintendő a számítógép feltalálójának.

Atanasoff, John Vincent
Web dokumentumok

2018.
okt. 4.
Fukui, Kenichi születésének 100. évfordulója
Nara, Japán, 1918. okt. 4. - Kiotó, 1998. jan. 9.

Japán vegyész, Nobel-díjas
1948-ban doktorált, 1951-től volt a fizikai kémia professzora. Koncepcióját 1954-ben publikálta először a molekulák reakcióira vonatkozó ún. határpálya-elméletet. Ennek a szerves vegyületek reakcióinak fontos csoportjaiban van nagy jelentősége. 1981-ben Roald Hoffmann társaságában kémiai Nobel-díjat kapott, egymástól függetlenül vizsgálták a kémiai reakciók mechanizmusait. 1982-1988 között a Kyoto Institute of Technology elnöke. Tagja volt a Kvantummolekuláris Tudományok Nemzetközi Akadémiájának és a Nemzetközi Tudományos Akadémiának. 1983-1984 között a Japán Kémiai Társaság elnöke volt.

Fukui, Kenichi
Web dokumentumok

2018.
okt. 3.
Francé, Raoul (Rezső) Heinrich halálának 75. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1874. máj. 20. - Budapest, 1943. okt. 3.

Osztrák-magyar biológus, botanikus
A budapesti műegyetemen tanult, Entz Géza mellett dolgozott, majd Klein Gyula tanársegéde lett, 1892-től foglalkozott algológiai és mikrobiológiai kutatásokkal. Első ilyen munkája 19 éves korában jelent meg a Charák ivarsejtjeinek szerkezetéről. 1898-ban a magyaróvári gazdasági akadémia tanársegéde, itt növénykórtani kérdésekkel foglalkozott, 1902-től külföldön élt, de mindig magyarnak vallotta magát. 1906-ban Münchenben saját biológiai kutatóállomást szervezett, általános biológiai problémákkal, a talaj élővilágával, planktonkutatásokkal foglalkozott. Sok, a természettudományokat ismertető könyvet írt, ezek igen népszerűek voltak.

Francé, Raoul (Rezső) Heinrich
Web dokumentumok

2018.
okt. 3.
Krupár Géza halálának 50. évfordulója
Tardos, 1893. ápr. 15. - Budapest, 1968. okt. 3.

Bányamérnök
Tanulmányait 1921-ben Sopronban fejezte be a Bányászati és Erdészeti Főiskolán. Albertaknán 1931-ben a vékony széntelepek új, gazdaságos lefejtési módját kísérletezte ki. 1945 után a Magyar Állami Szénbányák főosztályvezetőhelyettesként kezdeményezte a szénbányászat gépesítését és kidolgozta annak műszaki előfeltételeit. 1954-től Dorogon a tervezőiroda vezetője, a víznívó alatti homoktermelés megoldásának elméletével és gyakorlati megvalósításával foglalkozott.

Krupár Géza
Web dokumentumok

2018.
okt. 3.
Béll Béla születésének 110. évfordulója
Uraj, 1908. okt. 3. - Budapest, 1988. szept. 24.

Meteorológus, egyetemi tanár
1932-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát a budapesti tudományegyetemen. 1936-37-ben ösztöndíjasként Németországban a berlini egyetemen és a potsdami obszervatóriumban képezte magát tovább. 1943-ban az Országos Meteorológiai Intézet Aerológiai Osztályának vezetője lett. Magaslégköri szél- és meteográf mérésekkel foglalkozott. 1945 után megszervezte a hazai magaslégköri szélmérő hálózatot és megindította a rádiószondás méréseket. 1952-től a Pestlőrinci Aerológiai Obszervatórium igazgatója volt. A Budapesti Műszaki Egyetemen agrometeorológiát oktatott, és részt vett az ELTE-én a meteorológusképzésben is. 1970-től az MTA tagja.

Béll Béla
Web dokumentumok

2018.
okt. 3.
Gorrie, John születésének 215. évfordulója
Charleston, South Carolina, USA, 1803. okt. 3. [1802.] - Apalachicola, Florida, 1855. jún. 29.

Amerikai orvos, feltaláló
Orvosi tanulmányait New York-ban folytatta. 1833-ban Apalachicola-ban, Floridában telepedett le. Az orvosi gyakorlat mellett számos tisztséget viselt a város vezetésében. 1841-ben a városban kitört a sárgaláz. A betegség leküzdése érdekében polgármesterként sokat tett a környező mocsarak lecsapolásáért. A városi kórház vezetőjeként szerzett tapasztalatai alapján a sárgalázas betegek gyógyításában a hűtést tartotta megfelelő gyógymódnak. A kórházban kiépítette a jégtáblák hűtőhatásán alapuló szellőztetési rendszert. Jégkészítő gépet szerkesztett, 1851-ben kapott rá szabadalmat. Floridában ma is Gorrie-t tekintik a légkondicionálás atyjának.

Gorrie, John
Web dokumentumok

2018.
okt. 2.
Schmid Rezső halálának 75. évfordulója
Munkács, 1904. jan. 10. - Budapest, 1943. okt. 2.

Spektroszkópus, molekulaszerkezet kutató vegyészmérnök
1926-ban diplomázott a budapesti műegyetemen, s már a következő évben, 1927-ben doktorált Gróh Gyula irányításával a tudományegyetemen. Pogány Béla vette fel a műegyetemi fizika tanszékre és szerzett számára Rockefeller ösztöndíjat Chicagoba, Robert Mullikenhez. Az itt eltöltött 1932-es év egész további pályáját a molekulaszerkezet meghatározására szolgáló spektroszkópiai kutatások felé irányította. Pogány Béla, Gerő Loránd és Schmid Rezső európai szintű spektroszkópiai iskolát teremtettek a műegyetemen a 30-as években. Schmid nemcsak kiváló kutató, termékeny szerző, hanem nagyszerű pedagógus is volt. Számos fiatal kutató számára adott témát és laboratóriumi lehetőséget doktori disszertációjuk elkészítéséhez. Közülük a legismertebbek: Bozóky László, M. Zemplén Jolán, Budó Ágoston, Kovács István, de még Schmid korai halála után is több olyan doktori disszertáció született, amelyben a szerzők (pl. Gáspár Rezső, Deézsi Irén) hálásan mondtak köszönetet a tőle kapott bíztatásért, ösztönző támogatásért. 1950 óta az anyagszerkezet kutatásban elért kimagasló eredményeket Schmid Rezső díjjal jutalmazza az Eötvös Loránd Fizikai Társulat. (Dr. Radnai Gyula)

Schmid Rezső
Web dokumentumok

2018.
okt. 2.
Erdélyi Arthur születésének 110. évfordulója
Budapest, 1908. okt. 2. - Edinburgh, Skócia, 1977. dec. 12.

Magyar születésű angol matematikus
Középiskolás korában eredményes megoldója volt a Kömal feladatainak. A numerus clausus miatt nem vették fel az egyetemre. Csehszlovákiában folytatta tanulmányait. Brnoban elektromérnöknek tanult, de hamarosan átment a matematika szakra. Tanulmányait a prágai egyetemen folytatta, ahol 1938-ban doktori fokozatot szerzett. A német megszállás után ösztöndíjjal Edinburghba ment, ott doktorált 1940-ben, és az egyetem oktatója lett. 1947 és 1964 között a Caltech professzora volt az USA-ban, majd visszatért Edinburghba. A speciális függvények, különösen a hipergeometrikus függvények, az ortogonális polinomok és a Lamé-függvények vezető kutatója volt. Az aszimptotikus sorfejtések és szinguláris parciális differenciálegyenletek témakörét szintén vizsgálta. Wilhelm Magnus-szal, F. Oberhettingerrel és F. G. Tricomival együtt - az ún. "Bateman-projekt" keretében - írt könyve a transzcendentális függvényekről ma is alapműnek számít.

Erdélyi Arthur
Web dokumentumok

2018.
okt. 2.
Mogyoródi József születésének 85. évfordulója
Nagyoroszi, 1933. okt. 2. - Budapest, 1990. márc. 27.

Matematikus, egyetemi tanár
Az ELTE TTK alkalmazott matematikus szakán 1957-ben szerezett diplomát. 1958-től az ELTE-n dolgozott, előbb az analízis majd a valószínűségszámítási tanszéken 1968-ban docensnek nevezték ki. Ez évben megbízták a numerikus és gépi matematikai tanszék megszervezésével. Rényi Alfrédnek, a valószínűségszámítási tanszék vezetőjének hirtelen halála után 1970-ben egyidejűleg mintegy félévig a valószínűségszámítási tanszéket is vezette, 1971-től csak ennek a tanszéknek volt a vezetője. Egyetemi oktató munkájának tárgyai többek között a valószínűségszámítás, a matematikai statisztika, a számítógépek programozása. A numerikus és gépi matematikai tanszék vezetőjeként az 1960-as évek végén másokkal együtt kezdeményezte a programozó matematikus képzés beindítását. Kutatómunkájában többek között fizikai alkalmazásokkal (reaktorok elmélete), a téreloszlástételekkel, rekurrens folyamatokkal foglalkozott. 1970-ben a bécsi egyetemre hívták meg. Oktatott a debreceni egyetemen is.

Mogyoródi József
Web dokumentumok

2018.
okt. 2.
Ghetaldi, Marino (Getaldić, Ghettaldi, Ghetaldus Marin) születésének 450. évfordulója
Raguza, Dalmácia (ma Dubrovnik, Horvátország), 1568. okt. 2. [1566.] - Raguza, 1626. ápr. 11. [1606., 1609., 1627.]

Dalmát matematikus
Humanista tanulmányai során irodalmat és nyelvtudományokat, így latin nyelvet, valamint matematikát és csillagászatot tanult Raguzában. 1590-től több hivatalnoki állást töltött be. 1595-től 1602-ig utazásai során több európai városba: Rómába, Londonba, Antwerpenbe, Párizsba, Németország és Olaszország több városába látogatott el. Kapcsolatba került korának több vezető matematikusával és csillagászával, így Páduában Galilei előadásait is hallgatta. 1602-ben és 1603-ban Rómában tartózkodott, itt több tudományos munkát is publikált. Vizsgálta a parabola tulajdonságait. Meghatározta több fémnek és folyadéknak a fajsúlyát is. Rómából Raguzába visszatérve a raguzai köztársaság több megbízatását teljesítette, diplomáciai utakat tett meg, erődítményeket épített. Teleszkópot és parabolatükröket szerkesztett. Folyamatos levelezést folytatott korának kiemelkedő matematikusaival, fizikusaival, mint pl. Christopher Clavius, Galileo Galilei és Paul Guldin.

Ghetaldi, Marino (Getaldić, Ghettaldi, Ghetaldus Marin)
Web dokumentumok

2018.
okt. 2.
Arago, Dominique François Jean halálának 165. évfordulója
Estagel, Roussillon, Franciaország , 1786. febr. 26. - Párizs, 1853. okt. 2.

Francia matematikus, fizikus, csillagász, politikus
"1806-ban Biot-val együtt vezeti a méter pontos definíciójához szükséges geodéziai méréseket Spanyolországban. Ő ismertette a tudományos világgal Oersted kísérletét is. Nevét az Arago-kísérlet őrzi: forgó rézkorong fölé helyezett mágnestű forogni kezd. 1830-tól kezdve az Akadémia titkára. A politikai életben is részt vett (1848-ban miniszter volt) és igen kiterjedt tudománynépszerűsítő tevékenységet folytatott." (Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete) Optikában a színes polarizáció jelenségei, a kvarc optikai forgatóképességének felfedezése és a fény transzverzális hullám modellje segítségével adott magyarázata is az ő érdeme. A párizsi csillagvizsgáló igazgatója volt. A Marson és a Holdon egy-egy krátert, valamint a Neptunus egyik gyűrűjét nevezték el róla. Elhunyt akadémikus társai fölött mondott emlékbeszédeit magyarra is lefordították. (Dr. Radnai Gyula)

Arago, Dominique François Jean
Web dokumentumok

2018.
okt. 1.
Kerékjártó Béla születésének 120. évfordulója
Budapest, 1898. okt. 1. - Gyöngyös, 1946. máj. 26.

Matematikus, egyetemi tanár
1920-ban bölcsészdoktor a budapesti tudományegyetemen, 1922-től magántanár a szegedi tudományegyetemen (analízis és geometria). 1925-től tanár a szegedi, 1938-tól a budapesti tudományegyetemen. Több ízben tartott külföldi egyetemeken előadásokat, s több külföldi tudományos társaság tagjává választotta. A topológia világszerte ismert kiváló művelője volt, több alaptétel bizonyítása tőle származik, másokat egyszerűsített. Felismerte a topológia geometriai, függvénytani és csoportelméleti új alkalmazásainak lehetőségét. 1934-től az MTA tagja.

Kerékjártó Béla
Web dokumentumok

2018.
okt. 1.
Simson, Robert halálának 250. évfordulója
Kirktonhill in Ayrshire, Skócia, 1687. okt. 14. - Glasgow, 1768. okt. 1.

Skót matematikus
A glasgow-i egyetemen tanult és tanított. A geometria mellett a matematika más ágaival is foglalkozott. Euklidesz egy elveszett művét a poriszmákról más ókori szerzők írásai alapján kísérelte meg rekonstruálni. Ezt a könyvét számos nyelven, igen sokszor kiadták. A háromszög köré írt kör tetszőleges pontjának az oldalegyenesekre eső merőleges vetületei egy egyenesbe esnek, ez az egyenes a Simson-egyenes.

Simson, Robert
Web dokumentumok

2018.
okt. 1.
Kraszovszkij, Feodoszij Nyikolajevics (Krasovsky, Feodosy Nikolaevich) halálának 70. évfordulója
Galics, Oroszország, 1878. szept. 26. - Moszkva, 1948. okt. 1.

Szovjet-orosz asztrogeodéta
Fő munkaterülete a Föld alakjának pontos meghatározása. A moszkvai Földmérési Intézet munkatársa, egyetemi tanár (1912). 1928-ban megszervezte a moszkvai Geodézia, Légi felmérés és Térképészet Központi Intézetét, amelynek 1937-ig igazgatója volt. A topográfia és a gravitációs felmérés mellett, munkatársával, Alexandr Alexandrovics Izotovval meghatározta a Föld pontos méreteit és alakját (eredményei a standard-értékek közé tartozott: poláris sugár 6 278 245 m, lapultság: 1/298,3). A Kraszovszkij-ellipszoidra kidolgozta a nagyléptékű térkép-vetületi rendszerét (Magyarországon 1992-ig volt használatban). A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának tagja, számos kitüntetés birtokosa. (Bartha Lajos)

Kraszovszkij, Feodoszij Nyikolajevics (Krasovsky, Feodosy Nikolaevich)
Web dokumentumok

2018.
okt. 1.
Sears, Francis Weston születésének 120. évfordulója
Plymouth, Massachusetts, USA , 1898. okt. 1. - Norwich, Vermont, 1975. nov. 12.

Amerikai fizikus, tankönyvszerző
Massachusetts államban született, s a Massachusetts Institution of Technology (MIT) nevű műegyetemen diplomázott fizikából. Bent maradt ezen az egyetemen, s végigjárva az akadémiai lépcsőfokokat, 45 éves korában lett professzor. 1932-ben Peter Debye és Francis Sears közösen mutatták ki a fény elhajlását az átlátszó folyadékokban létrehozott ultrahang állóhullámokon. 1933-ban optikából jelent meg első tankönyve, melyet azután még több másik követett elektromosságtanból, mechanikából, termodinamikából. Legnagyobb sikere a Mark Zemanskyval együtt írt College Physics, majd University Physics tankönyvüknek volt, melyeket sok nyelvre, még szerb-horvátra is lefordítottak, és csak mint "Sears és Zemansky"-t emlegették az egész világon. Az Amerikai Fizikatanárok Társulatának (American Association of Physics Teachers, AAPT) legrangosabb díját, az Oersted Medalt 1961-ben nyerte el. 1955-től nyugdíjazásáig a Dartmouth College tanára volt. A demonstrációs kísérletek mestere, szenvedélyes fényképész és világutazó első sorban tankönyvei révén írta be nevét a fizikaoktatás aranykönyvébe. Így is halt meg: tankönyvírás közben íróasztalára borulva, 77 éves korában. (Dr. Radnai Gyula)

Sears, Francis Weston
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info