História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2018.
jan. 17.
Gidró Bonifác István halálának 60. évfordulója
Karcfalva, 1869. aug. 20. - Győr, 1958. jan. 17.

Bencés mennyiségtan- és természettantanár, gimnáziumi igazgató
1893-ban a budapesti egyetemen mennyiségtan-természettan szakos tanári oklevelet szerzett. Esztergomban, Komáromban gimnáziumi tanár, igazgató, a Felvidék visszacsatolt részén 1938-1939 között tankerületi főigazgató. Komárom díszpolgára, a Jókai Közművelődési Egyesületnek 1911-től 1945-ig alelnöke. 1950-től Pannonhalmán élt. Számos tankönyvet írt a gimnáziumok és reálgimnáziumok évfolyamainak. Egykori iskolája, a ma Selye János nevét viselő Magyar Tannyelvű Gimnázium 1990-től rendezi meg a róla elnevezett Matematikai és Fizikai Napokat. A gimnázium felújított fizika laboratóriuma is az ő nevét viseli.

Gidró Bonifác István
Web dokumentumok

2018.
jan. 17.
Pickering, William Henry halálának 80. évfordulója
Boston, USA, 1858. febr. 15. - Cambridge, Massachusetts, 1938. jan. 17.

Amerikai csillagász
A Massachusetts Institute of Technology-t elvégezve az ottani csillagászati obszervatóriumban, majd a Cambridge-i (Massachusetts, USA) Harvard Obszervatóriumban dolgozott fivére, Edward Charles Pickering munkatársaként. Öt, teljes napfogyatkozást észlelő expedíció tagja volt. Fivérével együtt részt vett egy obszervatórium létrehozásában Peruban. A Szaturnusz kilencedik holdját, a Phoebe-t 1899-ben fedezte fel. Behatóan foglalkozott a Hold és a bolygók fényképezésével, a Marsról vizuális észleléseket is végzett. Segített Percival Lowellnek magán-obszervatóriumának létrehozásában Flagstaff-ban (Arizona). Elvileg kiszámította egy, a Neptunuszon túl keringő bolygó létezését, de a Mount Wilson Obszervatóriumban készült fényképeken ezt nem találta meg. Csak 1930-ban fedezte fel C. W. Tombaugh a Lowell Obszervatóriumban a Plútót. Rendszeresen foglalkozott a Hold és a bolygók fénymérésével. Szorgos és tehetséges tudománynépszerűsítő volt. Emlékét - bátyjáéval együtt - egy holdkráter, és egy kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Pickering, William Henry
Web dokumentumok

2018.
jan. 16.
Szent-Istványi József Gyula (Szentistványi) halálának 90. évfordulója
Gölnicbánya, 1854. ápr. 6. - Sopron, 1928. jan. 16.

Bányamérnök, főbányatanácsos, főiskolai tanár.
A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián 1877-ben szerezte meg oklevelét. Szélaknán, Istenáldáson, Finsterorton, Brennertárón és Hodrusbányán szolgált. 1902-től a selmecbányai, ill. a soproni Bányászati és Erdészeti Akadémián a geodéziai és bányaméréstani tanszék tanára. Tanári működése mellett ő végezte a petrozsényi, dorogi és ajkai csatlakozó és bányajogosítványokat rögzítő méréseket.

Szent-Istványi József Gyula (Szentistványi)
Web dokumentumok

2018.
jan. 16.
Alföldy Pál születésének 80. évfordulója
Budapest, 1938. jan. 16. - Budapest, 1982. nov. 4.

Biológus
A magyar szervátültetési program egyik kidolgozója. Biológusi oklevelét 1962-ben szerezte az ELTE TTK-án. 1962-1966-ban a pestmegyei KÖJÁL biológusa, majd a SOTE radiológiai intézet tanársegéde, ahol immunszupresszív gyógyszerek immunválaszra gyakorolt hatásával foglalkozott. 1970-1982-ben az Országos Hematológiai Intázet tudományos munkatársa. 1971-ben Innsbruckban, 1972-ben Angliában, 1975-1977-ben Németországban ösztöndíjas.

Web dokumentumok

2018.
jan. 15.
Kmeth Dániel születésének 235. évfordulója
Breznóbánya, 1783. jan. 15. [jún. 5.] - Kassa, 1825. jún. 20. [30.]

Piarista csillagász, matematikus, tanár
A pesti Királyi Egyetem Gellért-hegyi csillagvizsgálójának adjunktusa. Vácon tanult bölcseletet, Pesten lett a filozófia doktora, 1810-12 között Bécsben csillagászatot tanult, 1812-23 között az egyetemi csillagvizsgáló "másodcsillagásza". Igen szorgalmas és tehetséges észlelő, összeállította és kiadta a Gellért-hegyi obszervatórium egyetlen nagyobb kiadványát. Ismeretterjesztő műveket is írt, megindította a Pest-budai hírlapokban az időjárási adatok rendszeres közlését. Az 1820-as évek elején ellentétbe került a csillagvizsgáló igazgatójával, Pasquich Jánossal, akit hamisított üstökös észlelésekkel vádolt meg. A kor legjelesebb német csillagászai (Bessel, Encke, Gauss, Olbers) bebizonyították Pasquich igazát. 1823-ban Kmeth leköszönt állásáról, és a kassai Királyi Akadémia matematika tanára lett. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2018.
jan. 15.
Incze Gyula születésének 115. évfordulója
Nyújtód, 1903. jan. 15. - Budapest, 1955. jan. 30.

Igazságügyi orvostani kutató, egyetemi tanár
Orvosi oklevelét a szegedi orvosi karon szerezte meg. 1926-1947-ben a szegedi kórbonctani intézetben dolgozott. 1939-ben a törvényszéki orvostan magántanára, 1946-ban rk. tanár, 1947-1955-ben a budapesti orvosi karon a törvényszéki orvostan ny. r. tanára, a törvényszéki orvostani intézet igazgatója. Bevezette az apaság megállapításánál a vércsoportvizsgálatot, a vízbefulladásnál a plankton-vizsgálatot. Ipari áram okozta halálos balesetekkel is foglalkozott.

Web dokumentumok

2018.
jan. 15.
Wintner Aurél (Aurel Friedrich) halálának 60. évfordulója
Budapest, 1903. ápr. 8. - Baltimore, Maryland, USA, 1958. jan. 15.

Magyar születésű amerikai matematikus
1930-tól haláláig az USA-ban dolgozott. 1929-ben elsőként jelentetett meg bizonyításokat a Hilbert tér alapvető tulajdonságaira vonatkozóan. 1944-ben lett az American Journal of Mathematics szerkesztője. Publikációi jelentek meg a számelmélet, az analízis, a differnciálegyenletek és a valószínűségszámítás témaköreiben. Az égi mechanika precíz matematikai alapjait is kutatta. 9 könyve és 437 cikke átfogja a tiszta és alkalmazott matematika számos területét.

Wintner Aurél (Aurel Friedrich)
Web dokumentumok

2018.
jan. 15.
Teller Ede (Edward) születésének 110. évfordulója
Budapest, 1908. jan. 15. - Stanford, California, USA, 2003. szept. 9.

Magyar születésű amerikai atomfizikus
A Trefort utcai Mintagimnáziumban érettségizett, utána első díjat nyert az Eötvös-versenyen matematikából és fizikából. Itthon kezdett műegyetemi tanulmányait Karlsruheban folytatta vegyészmérnöki szakon. Rövid müncheni tartózkodás után Lipcsében fejezte be egyetemi tanulmányait, Heisenberg irányításával doktorált fizikából. Utána Göttingenben, majd Londonban lett egyetemi oktató. 1934-ben megnősült, majd Bohr mellett dolgozott Rockefeller ösztöndíjas kutatóként Koppenhágában. Itt ismerkedett meg George Gamow-val, a Szovjetunióból szerencsésen elmenekült fizikussal. 1935-ben Gamow mellé hívták meg a George Washington Egyetemre. A Földön megvalósítható fúziós magreakció ötletét Fermi vetette fel Tellernek 1941-ben. Ezután Chicagoban, majd Los Alamosban, miközben az odahívott fizikusok az uránon felfedezett maghasadás megszelídítésén (atomreaktor) illetve bombává alakításán (atombomba) dolgoztak, Teller az atombombával begyújtható fúziós "szuperbomba" megvalósíthatóságát kutatta. 1945 után a fizikusok nagy része befejezettnek gondolta az atombombával kapcsolatos kutatásokat, Teller azonban folytatni akarta. Miután 1949-ben a Szovjetunió is felrobbantotta saját atombombáját, a kiéleződött politikai helyzetben Teller megkapta Truman elnök támogatását a hidrogénbomba kifejlesztésére. Az általa irányított kutató csoport tervei alapján készült deutérium trícium bombával 1951-től kezdve hajtottak végre kisérleti robbantásokat a Csendes óceán felett. Közben Teller újra összeütközésbe került a fizikusok többségével (Oppenheimer ügy). Utolsó "nagy dobása" a "csillagháborús" rakétaelhárító terv volt az 1980-as években, melyet Reagan elnök karolt fel és amely végülis közvetve a Szovjetúnió felbomlásához vezetett. Az 1990-es években többször járt újra Magyarországon. Érdekes és lebilincselő előadásokat tartott, és magas állami kitüntetésben (Corvin lánc) is részesült. Ő volt az utolsó "marslakó", aki saját megélt élményei alapján beszélhetett itthon a többiekről: Kármán Tódorról, Szilárd Leóról, Wigner Jenőről, Neumann Jánosról. (Dr. Radnai Gyula)

Teller Ede (Edward)
Web dokumentumok

2018.
jan. 15.
Ruhmkorff, Heinrich Daniel (Rühmkorff) születésének 215. évfordulója
Hannover, Németország, 1803. jan. 15. - Párizs, Franciaország, 1877. dec. 20.

Német fizikus, feltaláló
Eredeti neve Rühmkorff volt, ő maga változtatta Ruhmkorff-ra, amikor külföldön telepedett le. Németországban, Angliában, majd Párizsban dolgozott műszerépítő műhelyekben, 1855-ben Párizsban alapította meg saját műhelyét, amely világszerte ismert lett a fizikusok között, különösen az ott előállított jó minőségű elektromos berendezések miatt. Legjelentősebb eredménye az általa tökéletesített duplatekercses szikrainduktor, ezt 1858-ban a III. Napoleon által alapított 50 000 frankos díjjal jutalmazták. A szikrainduktor számos fizikai kísérletnél, és több fontos eszközben nyert alkalmazást, így belsőégésű motorok gyújtásánál, röntgensugarak előállításában, robbanóanyagok detonátoraiban. Több más fontos találmánya is volt, többek között egy hordozható elektromos lámpa, az ún. Ruhmkorff-lámpa.

Ruhmkorff, Heinrich Daniel (Rühmkorff)
Web dokumentumok

2018.
jan. 15.
Deslandres, Henri Alexandre halálának 70. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1853. júl. 24. - Párizs, 1948. jan. 15.

Francia csillagász
1874-ben végezte el az École Polytechnique-ot (műszaki főiskola). Az École Polytechnique és a Sorbonne laboratóriumaiban dolgozott. 1886-tól 1891-ig a molekulák sugárzásainak a színképét tanulmányozta, és törvényeket fogalmazott meg ezeknek a sugárzásoknak a leírására. 1889-ben a Párizsi Obszervatórium munkatársa lett, és ettől kezdve asztrofizikával foglalkozott. Vezetése alatt a Párizsi és a Meudoni Obszervatórium egyesült, és 1928-ig a kettős intézmény vezetője maradt. A londoni Királyi Csillagászati Társaság Bruce-aranyérmét kapta. A naplégkör kutatója, a spektrohelioszkóp egyik feltalálója. Megkezdte a Nap egyetlen szűk hullám-tartományában (hidrogén vagy kalcium fényben) rendszeres, folyamatos átvizsgálását, ez a vizsgálati módszer jelentősnek bizonyult a napsugárzás-változás földi hatásainak kutatásában. Tiszteletére nevezték el az egyik legnagyobb (156 km átmérőjű) holdkrátert, és a 11763.sz. kisbolygót.

Deslandres, Henri Alexandre
Web dokumentumok

2018.
jan. 14.
Szily Kálmán ifj. halálának 60. évfordulója
Budapest, 1875. máj. 4. - New York, USA, 1958. jan. 14.

Mérnök, műegyetemi tanár
Mérnöki oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte, majd a budapesti tudományegyetemen, Párizsban és Zürichben képezte tovább magát, 1898-ban a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett s ugyanez évben a műegyetem mechanikai tanszékére adjunktussá nevezték ki. 1913-44-ben a mechanika ny. r. tanára; 1920-tól az MTA levelező tagja, 1927-30-ban a műegyetem rektora. 1932-41-ben a minisztérium közigazgatási államtitkára. 1944 végén Németországba távozott, utóbb az USA-ban élt. Apja Szily Kálmán fizikus.

Szily Kálmán  ifj.
Web dokumentumok

2018.
jan. 14.
Győrffy Béla születésének 90. évfordulója
Kemenesmagasi, 1928. jan. 14. - Martonvásár, 2002. máj. 8.

Agrármérnök, egyetemi tanár
1949-ben a Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1949-53-ban Moszkvában a Tyimirjazev Mezőgazdasági Akadémia ösztöndíjasa, 1953-tól Martonvásáron az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársa, 1953-57-ben tudományos igazgatóhelyettese, 1980-89-ben igazgató, 1990-től kutatóprofesszor volt. 1965-66-ban vendégprofesszor volt az Iowai Állami Egyetemen. 1977-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetem c. egyetemi tanára. Pályája során a legfontosabb eredményeket a kukoricatermesztési technológiák fejlesztésében, új kukoricafajták nemesítésében érte el, az általa kidolgozott és honosított technológiák alapján hibridkukorica vetőmagüzemeket hozott létre. Többévtizedes kísérletsorozatokat végzett a növénytermesztési rendszerek összehasonlítására és értékelésére. Jelentős eredményeket ért el a vegyszeres gyomirtásban, több gyomírtószert szabadalmaztatott. 1987-től az MTA levelező, majd 1993-tól rendes tagja volt. 1997-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki.

Győrffy Béla
Web dokumentumok

2018.
jan. 14.
Szegi József születésének 90. évfordulója
Aba, 1928. jan. 14. - Aba, 2009. szept. 16.

Agrármérnök, talajbiológus
Diplomáját a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte, ahol a Mikrobiológiai Tanszéken kezdte meg kutatómunkáját. Később az MTA Soproni Talajbiológiai Kutató Laboratóriumában dolgozott Fehér Dániel mellett, majd az MTA TAKI Mikrobiológiai, később Talajbiológiai és Talajbiokémiai Osztályát vezette egészen nyugdíjazásáig. Munkássága során három területen alkotott maradandót, így a talajbiológia eszköztárát funkcionális szemlélettel és módszerekkel (szervesanyag-lebomlás, talajlégzés, enzimaktivitások mérésének bevezetése) bővítette. Másik meghatározó kutatási területe a roncsolt talajfelszínek rekultivációja volt, jelentős eredményeket ért el a külszíni fejtésű szénbányák meddőhányóinak helyreállításában. Ez utóbbiért 1980-ban Állami Díj kitüntetésben részesült. Vezetésével kerültek kidolgozásra a biológiai N-kötő mikroorganizmusok mezőgazdasági oltóanyag céljából történő alkalmazásának módszerei. Tudományos munkássága eredményét több száz eredeti közlemény, konferencia kiadvány, és ismeretterjesztő közlemény, valamint szakkönyv jelzi. (Szabóné Kele Gabriella)

Szegi József
Web dokumentumok

2018.
jan. 14.
Berkeley, George halálának 265. évfordulója
Kilkrin, Írország, 1685. márc. 12. - Oxford, Anglia, 1753. jan. 14.

Angol-ír matematikus, empirista filozófus
Jártas volt kora természettudományában, ismerte a newtoni mechanikát, valamint a matematikának Newton és Leibniz munkássága nyomán abban az időben kialakult új ágát, a differenciálszámítást. Első munkái matematikai témákról születtek, de igazán az 1709-ben publikált "Értekezés a látás új elméletéről" című tanulmánya tette híressé, melyet ma az optika tudományát megalapozó művek közé sorolnak. Utolsó munkája a "Siris" az orvosi célokra használt kátrányos víz előnyeinek leírásával kezdődik, majd a létezés és a világegyetem természetével, Istennel, és a Szentháromság tanával foglalkozik. Berkeley életében ezt a írást főművének tartották, ma már kevésbé forgatott művei közé tartozik. Róla nevezték el a kaliforniai Berkeley városát, San Francisco mellett.

Berkeley, George
Web dokumentumok

2018.
jan. 14.
Dodgson, Charles Lutwidge (Carroll, Lewis) halálának 120. évfordulója
Daresbury, 1832. jan. 27. - Guilford, 1898. jan. 14.

Angol matematikus, fotográfus, író
Tanulmányai végeztével az anglikán egyház diakónusa lett, pappá azonban sohasem szentelték, mert az egyházi pályánál sokkal jobban vonzotta a matematika. Matematikusként csaknem 30 évig tanított Oxfordban a Christ Church-ben. Egyike az elsőknek, akik George Boole után matematikai logikával foglalkoztak. Az egyik legnépszerűbb gyermekíró volt, akit ugyanakkor a szürrealizmus előfutáraként is emlegetnek. Eredeti ötlete volt az a sajátos képesség, hogy valaki bármikor átléphet a tükör egyik oldaláról a másikra. Meséinek logikája közelebb áll a játékelmélethez vagy az imaginárius számok elméletéhez, mint a gyermeki közvetlenséghez. Nevét gyermekregénye, a rendkívül népszerű, több mint 40 nyelvre lefordított Alice Csodaországban tette halhatatlanná. Korának egyik legkiválóbb fényképésze is volt.

Dodgson, Charles Lutwidge (Carroll, Lewis)
Web dokumentumok

2018.
jan. 14.
Gödel, Kurt halálának 40. évfordulója
Brünn, 1906. ápr. 28. - Princeton, USA, 1978. jan. 14.

Osztrák-amerikai matematikus, logikus, tudományfilozófus
A bécsi egyetemen tanult, 1929-ben kapta meg a Ph. D. fokozatot. Számelmélettel, majd matematikai logikával foglalkozott. 1933-ban, majd a 30-as években több alkalommal is meghívásra előadásokat tartott az Institute for Advanced Study-ban, Princetonban. 1940-ben kivándorolt az Egyesült Államokba, Princetonban kapott állást, 1953-tól, mint professzor. Legfontosabb eredménye az 1930-ban közölt, alapvető jelentőségű nem-teljességi tétel, amely azt mondja ki, hogy minden ellentmondásmentes, a természetes számok elméletét tartalmazó axiomatikus rendszer nem teljes, azaz, vannak olyan állítások, amelyek az adott rendszerben eldönthetetlenek, sem nem bizonyíthatók, sem nem cáfolhatók. Princetonban filozófiával is foglalkozott, emellett Einsteinnel szoros barátságot kötött és a relativitáselméletben ért el eredményeket.

Gödel, Kurt
Web dokumentumok

2018.
jan. 13.
Fábián Gáspár halálának 65. évfordulója
Székesfehérvár, 1885. jan. 2. - Budapest, 1953. jan. 13.

Építész
A budapesti műegyetemen tanult. Előbb Aigner Sándor és Kauser József mellett dolgozott, majd két évig Nagy Virgil műegyetemi tanár tanársegédje volt. Több iskolát, kórházat, templomot épített történelmi stíluselemekkel (jászapáti gimnázium, a budapesti Szent Margit Leánygimnázium, az angyalföldi, szekszárdi és nyíregyházi közkórházak, a székesfehérvári Prohászka-emléktemplom stb.). Szakirodalmi tevékenységet is folytatott.

Fábián Gáspár
Web dokumentumok

2018.
jan. 13.
Soós Paula születésének 115. évfordulója
Budapest, 1903. jan. 13. - Budapest, 1996. jan. 5.

Matematika- és fizikatanár
1929-ben doktorált, disszertációjának címe "Pascal metafizikája". 1935 óta tanított a szegedi Tömörkény István Gimnáziumban. 60 éves korától nyugdíjasként, egészen 85 éves koráig tanította a matematikát. A második világháborút követően 1947-ben Szegeden házi sokszorosítással újraindította a Középiskolai Matematikai Lapokat és Surányi Jánossal együtt szerkesztette is azt. Nevét ma már egy tanterem őrzi a gimnáziumban. (Dr. Radnai Gyula)

Soós Paula
Web dokumentumok

2018.
jan. 13.
Niggli, Paul halálának 65. évfordulója
Zofingen, Svájc, 1888. jún. 26. - Zürich, 1953. jan. 13.

Svájci krisztallográfus, ásványtudós
A Zürichi Politechnikumban és a tudományegyetemen tanult. A palás kőzetek helyszíni vizsgálatát taglaló disszertációjában először alkalmazott fizikai-kémiai módszereket a nyomás hatására végbemenő kőzetátalakulás leírására. 1915-ben a lipcsei egyetemen nevezték ki tanszékvezetőnek, 1918-tól Tübingenben dolgozott, 1920-tól a Zürichi Egyetem ásvány- és kőzettani tanszékét irányította. Ő vetette fel elsőként, hogy a kristályok tércsoportja szisztematikusan levezethető a röntgendiffrakciós adatok segítségével, és felvázolta mindazokat a módszereket, amelyeket azóta is használnak a tércsoportok megállapítására.

Niggli, Paul
Web dokumentumok

2018.
jan. 12.
Kurcsatov, Igor Vasziljevics (Kurchatov, Igor Vasilyevich) születésének 115. évfordulója
Sim, Oroszország, 1903. jan. 12. - Moszkva, 1960. febr. 7.

Szovjet fizikus
Már 30 éves korában a fizikai tudományok doktora, egyetemi tanár volt. Kezdetben a dielektrikumok problémáival foglalkozott, s csak amikor Ioffe meghívására a leningrádi Műszaki Fizikai Intézethez került, akkor kezdett a mesterséges radioaktivitással és az uránhasadással behatóbban foglalkozni. Az intézetben ő vezette ezt a kutatómunkát. 1940 elején már közleményei jelentek meg a nyugati szaklapokban az uránhasadásról. 1946. december 24-én este öt munkatársával együtt begyújtotta az első szovjet atomreaktort. Nevét nemcsak a Kurcsatov Intézet, hanem a 104-es rendszámú transzurán elem is őrzi, amit kurcsatóviumnak neveztek el.

Kurcsatov, Igor Vasziljevics (Kurchatov,  Igor Vasilyevich)
Web dokumentumok

2018.
jan. 11.
Steno, Nicolas (Stensen, Niels) születésének 380. évfordulója
Koppenhága, Dánia, 1638. jan. 11. [10.] - Schwerin, Németország, 1686. nov. 25. [26.]

Dán természettudós, orvos, geológus
Németalföldön tanult, majd európai körútra indult Hollandiába, Franciaországba és Itáliába. Neves orvosokkal és természettudósokkal került kapcsolatba, köztük Spinozával. Jelentős eredményeket az orvostudományban és a geológiában ért el. Az anatómiában ő fedezte fel a fültőmirigy kivezető nyílását, melyet róla ma is Stensen-vezetéknek neveznek. II. Ferdinánd toszkánai nagyherceg támogatásával több évig Itáliában működött. 1667-ben katolizált. 1669-ben Magyarországon is járt. 1675-ben figyelme a természettudományoktól egyre inkább a teológia felé fordult. 1675-ben szentelték pappá, két évvel később püspökké. Ezután az észak-német területeken működött. A geológiában legnagyobb eredménye a geológiai rétegekre vonatkozó ún. települési törvény és annak felismerése, hogy egy zárvány mindig idősebb, mint az őt bezáró kőzet (zárványok bezárása). Fontos kristálytani felismerése a kristályok lapszögei állandóságának törvénye. Felfedezései alapján vált lehetővé a geológiában a relatív kormeghatározás. A Mars egyik kráterét és a Victoria-kráter rétegsorának egyik tagját is róla nevezték el.

Steno, Nicolas (Stensen, Niels)
Web dokumentumok

2018.
jan. 11.
Sloane, Hans, Sir halálának 265. évfordulója
Killyleagh, Down grófság, Írország, 1660. ápr. 16. - London, Anglia, 1753. jan. 11.

Angol természettudós, orvos, botanikus
Londonban tanult orvostudományt, majd Franciaországba ment, ahol 1683-ban orvosi diplomát szerzett. 1687-88-ban Jamaicába utazott, és mintegy 800, addig ismeretlen növényfajt gyűjtött, ezekről 1696-ban díszes, latin nyelvű katalógust adott ki. Gyűjtőként az volt a legszerencsésebb tette, hogy megvásárolta William Courten (1642-1702) ritkasággyűjteményét. Az ő könyv-, kézirat- és ritkasággyűjteményéből jött létre a londoni British Museum.

Sloane, Hans, Sir
Web dokumentumok

2018.
jan. 11.
Watson, Henry William halálának 115. évfordulója
Marylebone, London, Anglia, 1827. febr. 25. - Berkswell (Coventry közelében), 1903. jan. 11.

Angol matematikus
A Galton-Watson-féle elágazó folyamat viseli a nevét, a 19. században megfigyelték, hogy sok régi, szép családnév fokozatosan eltűnik, kihal. A nevek öröklődését modellező véletlen folyamatról 1874-ben Galton és Watson közölt alapvető cikket.

Watson, Henry William
Web dokumentumok

2018.
jan. 11.
Rabi, Isidor Isaac halálának 30. évfordulója
Rymanow, Osztrák-Magyar Monarchia, (ma Lengyelország), 1898. júl. 29. - New York, USA, 1988. jan. 11.

Galíciai születésű amerikai fizikus, Nobel-díjas
Vegyészetet, majd fizikát tanult a Cornell, majd a Columbia Egyetemen, ahol többek között Oppenheimer évfolyamtársa volt. A kristályok mágneses szuszceptibilitásából doktorált. Európai tanulmányútján sok egyetemi intézetet végiglátogatott, majd Amerikába visszatérve kidolgozta mágneses rezonancia módszerét, mellyel molekulanyalábokat lehetett mélyrehatóan tanulmányozni. Ezért kapott 1944-ben fizikai Nobel-díjat. A módszert Los Alamosban is használták az izotópok szétválasztásakor. Fontos szerepet játszott az atombomba fejlesztésén dolgozó tudóscsoportban. A háború után a lézer és az atomóra feltalálásában, valamint a Brookhaven Laboratórium és Európában a CERN létrehozásában játszott fontos szerepet. (Dr. Radnai Gyula)

Rabi, Isidor Isaac
Web dokumentumok

2018.
jan. 10.
Graenzenstein Béla halálának 105. évfordulója
Oravicabánya, 1847. aug. 5. - Budapest, 1913. jan. 10.

Bánya- és kohómérnök
Ausztriában, Belgiumban tanulmányozta a vaskohászatot, szénbányászatot, majd a selmecbányai bányászati akadémiát végezte 1870-ben. Utána a pénzügyminisztériumban szolgált. 1881-től az állami vasgyárak újraszervezése, a vas- és acélbehozatal korlátozása, újabb gyártási ágak meghonosítása körül szerzett érdemeket. 1886-ban a veszteséges dohányjövedék átszervezését végezte el és annak igazgatását vette át. 1896 után visszatért a pénzügyminisztériumba, ahol 1905-ig szolgált még államtitkári minőségben.

Graenzenstein Béla
Web dokumentumok

2018.
jan. 10.
Marius, Simon (Meyr) születésének 445. évfordulója
Gunzenausen, Bajorország, 1573. jan. 10. [20.] - Ansbach, 1624. dec. 26.

Német csillagász
Tanulmányait 1586-1601 közt a heilbronni Nagyhercegi Főiskolán végezte, ahol főleg a matematikai és csillagászati ismereteivel tűnt ki. Az 1596. évi üstökös pontos megfigyelése, valamint az 1599-re számított csillagászati táblázatai az akkori német tudós-világban jó nevet szerzett számára. 1601-ben az ansbachi őrgrófság udvari matematikusának nevezték ki. (munkaköréhez éppen úgy hozzá tartozott a határ-kitűzések ellenőrzése, mint az udvari előkelőségeknek szóló csillagjóslás!) 1601-ben Prágába ment, Tycho Brahe tanítványául, mesterének halála után 1605-ig orvostudományt tanult. 1609-ben hazatért, ekkor ültette át német nyelvre Euklidész "elemei"-t. 1609-ben hozzá jutott egy holland távcsőhöz, amelyet tökéletesített és 1610. január 8-án ezzel fedezte fel a Jupiter bolygó négy fényes holdját - egy nappal Galilei felfedezése után. A holdakról szóló megfigyeléseit csak 1614-ben adta ki, ebben a négy kísérőt "Brandenburg Csillagai"-nak nevezte. Tőle származnak a holdak ma is használatos mitológiai nevei: Io, Europa, Ganymedes, Callisto. A "Mundus Jovialis" (A Jupiter világa) c. művének függelékeként először ismertette a Nagy Andromeda-köd (M31) felfedezését. Ugyancsak mit se tudva Chr. Scheiner és Galilei felfedezéséről 1612-ben felfedezte a Nap foltjait. Marius munkásságának jelentős szerepe volt a tudományos célra alkalmazott távcső észak-európai elterjedésében. (Bartha Lajos)

Marius, Simon (Meyr)
Web dokumentumok

2018.
jan. 10.
Linné, Carl von (Linnaeus, Carolus) halálának 240. évfordulója
Rashult, Svédország, 1707. máj. 23. - Hammarby, 1778. jan. 10.

Svéd természettudós, orvos, botanikus
1728-tól az uppsalai egyetemen tanult, 1735-ben avatták orvosdoktorrá Hollandiában. 1738-ban Stockholmban telepedett le és orvosi gyakorlatot folytatott. 1739-ben meghívták az akkor alapított Svéd Tudományos Akadémia első elnökének. 1741-ben nevezték ki az uppsalai egyetemen az anatómia és a gyakorlati orvostudomány professzorának. 1740-ben az uppsalai egyetemen az elméleti és a gyakorlati orvostan tanára, 1742-ben már a botanikát, a gyógyszertant, a dietetikát és a szemiotikát is előadta. Ugyanekkor megbízták az uppsalai egyetem botanikus kertje igazgatói tisztével. Megalkotta a modern tudományos rendszerezés alapelveit, a rendszerezés kategóriáit (a taxonokat) és kidolgozta a modern tudományos nevezéktant, az élőlényekre alkalmazta a kettős elnevezést tudományos névként. Az általa megalkotott modern, tudományos rendszerezés mind a mai napig alapja a biológia gyakorlatának, jelentőset alkotott az orvostudományban és szépíróként is. Képe a svéd 100 koronás bankjegyen látható.

Linné, Carl von (Linnaeus, Carolus)
Web dokumentumok

2018.
jan. 10.
Legendre, Adrien-Marie halálának 185. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1752. szept. 18. - Párizs, 1833. jan. 10.

Francia matematikus
Lagrange és Laplace mellett a francia forradalom idején élt harmadik neves francia matematikus. A 19. században igen elismert volt az eukleidészi geometriáról írt tankönyve. Legnagyobbrészt azonban integrálszámítással foglalkozott. Az ő nevéhez fűződik az elliptikus integrálok standard osztályozása. Az úgynevezett Legendre-polinomok, melyek bizonyos típusú differenciálegyenletek megoldásai, a speciális függvények közül a legfontosabbak. Egy teljesen más területen, a számelméletben, Eulerhez hasonlóan megsejtette és részben bebizonyította a kvadratikus reciprocitási tételt. Neve ott van a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Legendre, Adrien-Marie
Web dokumentumok

2018.
jan. 10.
Oberhäuser, Georg Johann halálának 150. évfordulója
Ansbach, Bajorország, 1798. júl. 16. - Párizs, Franciaország, 1868. jan. 10.

Német optikus
Würzburgban tanult, majd 1816-ban Párizsba vándorolt, ahol 1822-ben több társával optikai műhelyt alapított, 1837-től teljesen a saját neve alatt folytatta az üzletet. Ezekben az évtizedekben az európai kontinens legelismertebb mikroszkópgyártója lett, egyszerű és precíz kivitelű mechanikája és jó minőségű optikája miatt. A patkótalp és a szabványos tubushossz egy évszázadra meghatározta a mikroszkópok jellegzetességeit. 1854-ben társult a szintén német, Edmund Hartnackkal, aki feleségül vette unokahúgát, majd Oberhäuser visszavonulása után az üzlet vezetését is átvette tőle. Szülővárosa díszpolgárává avatta, miután utolsó éveiben alapítványt tett a város fejlesztése érdekében. (Piriti János)

Oberhäuser, Georg Johann
Web dokumentumok

2018.
jan. 10.
Schaeberle, John Martin születésének 165. évfordulója
Öschelbronn, Württemberg, Németország, 1853. jan. 10. - Ann Arbor, Michigan, USA, 1924. szept. 17.

Németországi születésú amerikai csillagász
A Michigan Egyetem hallgatójaként távcsövek homorú tükreinek készítésével foglalkozott. 1876-tól a Michigan Egyetemen a gyakorlati csillagászat előadója, 1888-tól az újonnan alapított Lick Obszervatórium munkatársa. Egy magán-obszervatóriumot is berendezett. Több napfogyatkozás észlelő expedíció tagja, ill. vezetője volt. Főleg a Nap külső légkörének (a napkoronának) vizsgálatával ért el eredményeket. A teljes napfogyatkozások megbízható fényképezésére dolgozta ki a "Schaeberle-kamerát". Jelentős érdemeket szerzett fotografikus mérések terén. Először készített jó fényképeket a Szaturnusz bolygóról. Három üstököst fedezett fel, valamint felfedezte a Proküon (Procyon, a Kis Kutya csillagkép alfájának) csak elméletileg feltételezett kísérőjét. 1897-ben egy évig a Lick Obszervatórium ügyvezető igazgatója volt, majd lemondott ott viselt állásáról. Nevét a 3333.sz. kisbolygó, valamint egy Hold- és egy Mars-kráter örökíti meg. (Bartha Lajos)

Schaeberle, John Martin
Web dokumentumok

2018.
jan. 9.
Győry Tibor halálának 80. évfordulója
Pest, 1869. máj. 9. - Budapest, 1938. jan. 9.

Orvos, orvostörténész
Akadémikus, államtitkár, több nemzetközi orvosi akadémia és orvostörténeti társaság tagja. 1902-től Budapesten az Orvosi Kar magántanára, 1916-tól címzetes nyilvános rendkívüli tanára, 1936-tól címzetes nyilvános rendes tanára. Emellett 1905-től kezdődően Budapesten az Állatorvosi Főiskolán az állatorvostan történetének megbízott előadója. 1919 és 1932 között a Népjóléti Minisztérium tanácsosa, 1927-től államtitkára. Ő vezette az Általános és Társadalom-egészségügyi Ügyosztályt. Az orvostörténeti kutatások egyik hazai megszervezője, az 1899-ig megjelent magyar orvosi és orvostörténeti irodalom bibliográfiáját elsőként ő állította össze. 1901-ben egy többek által is kutatott betegségről, a Morbus Hungaricusról jelent meg kötete. Nagyon sokat tett Semmelweis életműve hazai és külföldi megismertetése érdekében, 1905-ben német nyelven adta közre Semmelweis valamennyi jelentős írását (az eredetileg magyar nyelvűeket ő fordította németre), a következő évben pedig a teljes művet közreadta magyarul. Az azt követő években számos új adattal egészítette ki a Semmelweis biográfiát. Tudós kollégáival együtt a Tudományegyetem alapításának 300. évfordulója tiszteletére megírta az Orvosi Kar történetét: "Az orvostudományi kar története 1770-1935" (Bp., 1936). (Dr. Gazda István)

Győry Tibor
Web dokumentumok

2018.
jan. 9.
Sasvári Géza születésének 135. évfordulója
Nagytétény, 1883. jan. 9. - Budapest, 1950. nov. 20.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
Oklevelét 1904-ben a budapesti műegyetemen nyerte. Pályáját a Fried és Adorján cégnél vasbetontervezőként kezdte. Rövidesen Bánki Donát tanársegédje, majd adjunktusa lett a budapesti műegyetemen. 1915-ben mérnöki doktorátust szerzett, 1932-ben tanári címet kapott. Bánki elhunyta után 1924-1939-ig Melczer Tiborral megoszva vezette a tanszéket, ahol hidrodinamikát adott elő. 1939 után egy ideig tanácsadó mérnöki tevékenységet folytatott, majd a Kőszénbánya és Téglagyár Pesten vezérigazgatója lett. 1945 után 1947-ig ismét a műegyetemen tanított.

Web dokumentumok

2018.
jan. 9.
Tomits Iván halálának 65. évfordulója
Budapest, 1886. márc. 11. - Budapest, 1953. jan. 9.

Fizikus
Tanulmányait a budapesti tudományegyetem matematika-fizika szakán végezte. Már Eötvös Loránd felfigyelt rá az egyetemen. 1913-ban summa cum laude minősítéssel doktorált a hőmérsékleti sugárzás témaköréből. Ugyanez évben a Posta Kísérleti Állomásra került, 1920-tól az Állomás elektromos osztályát vezette. 1924-41 között a műegyetemen a távíró-távbeszélőtechnika meghívott előadója volt. Mint kutató főleg a távkábel- és légvezetékes áramkörök átviteltechnikai és fenntartási kérdésével, továbbá gyengeáramú vezetékek erősáramú befolyásolásának problémáival foglalkozott.

Tomits Iván
Web dokumentumok

2018.
jan. 9.
Buga László, (Bukovszky) halálának 30. évfordulója
Budapest, 1906. febr. 7. - Budapest, 1988. jan. 9.

Orvos, egészségügyi szakíró
Az orvosi egyetemet Budapesten végezte. 1938 és 1951 között vidéken volt orvos, körorvos, tisztiorvos. 1951-57-ben az Egészségügyi Minisztériumban főelőadó, utána körzeti orvos 1959-ig, majd 1969-ig higiénikus főorvos. Pályája elején verseskönyve és novelláskötete is jelent meg. Három és fél évtizeden át a Magyar Rádió orvosi tanácsok rovatának szerkesztője volt. 1962-65-ben az Élővilág, 1966-tól a Szabad Föld rovatvezetője volt. Sok ismeretterjesztő előadást tartott, népszerű orvostudományi cikket jelentetett meg. Egészségügyi kérdésekre válaszolt a rádióhallgatóknak, a Szabad Föld olvasóinak. Több népszerű tudományos könyvet is írt egészségügyi kérdésekről.

Buga László, (Bukovszky)
Web dokumentumok

2018.
jan. 9.
Berkes Zoltán születésének 110. évfordulója
Budapest, 1908. jan. 9. - Budapest, 1993. aug. 23.

Meteorológus, éghajlatkutató, egyetemi tanár
Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett 1932-ben, 1934-ben szerzett tanári diplomát, és doktorátust. 1953-ban a földrajztudományok kandidátusa, 1964-től az ELTE címzetes docense, a meteorológiai tanszéken 1972-ig tartott előadásokat. 1947-től a Szent István Akadémia tagja, majd a Magyar Meteorológiai Társaság tiszteletbeli tagja. Munkásságát "Steiner Lajos" emlékéremmel jutalmazták. Jelentős munkát végzett Magyarország légnyomásának tér- és időbeli változása vizsgálatával, majd az atlanti ciklonok vonulása és a naptevékenység közti összefüggés tanulmányozása terén. Tanulmányozta a naptevékenység és a földmágneses háborgások különböző időtartamú periódusait. A Távidőjelző osztály vezetőjeként terjedelmes dokumentum gyűjteményt állított össze a jellegzetes időjárási helyzetek előfordulásáról. Bevezette hazánkban a két-, utóbb négyhetes hosszútávú előrejelzést. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2018.
jan. 9.
Herschel, Caroline Lucretia halálának 170. évfordulója
Hannover, Németország, 1750. márc. 16. - Hannover, 1848. jan. 9.

Német születésű brit csillagász
Énektudásának képzésére 1773-ban az akkor már Angliában élő bátyjához, Frederick William Herschelhez költözött. Bár magánénekesként is szép sikereket aratott, 1773-tól részt vett testvérének csillagászati vizsgálataiban, kezdetben a megfigyelések feljegyzésével és redukcióival, majd önálló észlelőként. Testvérének távollétében annak megfigyelő munkáját is végezte, eközben több, addig ismeretlen ködfoltot (távoli csillagrendszert) fedezett fel. Miután William Herschelt angol udvari csillagásszá nevezték ki, 1787-ben hivatalosan is az udvari csillagász asszisztensévé rendelték, évi 50 font fizetéssel. 1786-ban fedezte fel első üstökösét. Ő redukálta és állította össze a William Herschel által felfedezett 2307 "köd" (csillaghalmaz, extragalaxis) katalógusát, amelyet az utókor Herschel-katalógus-ként ismer. Munkáját a Royal Astronomical Society nagy aranyéremmel ismerte el és tagságra jelölte, 1838-tól a dublini Akadémia tagja volt. 1822-ben visszaköltözött Hamburgba, de továbbra is foglalkozott csillagászattal. Megírta bátyjának életrajzát, amely egyúttal értékes kortörténeti dokumentum is. Az első csillagász-assony volt, aki e tevékenysége után húzott jövedelmet, és az első asszony volt (másfél évszázadig az egyetlen) akit a Királyi Csillagászati Társaság kitüntetett. (Bartha Lajos)

Herschel, Caroline Lucretia
Web dokumentumok

2018.
jan. 9.
Vandiver, Harry Schultz halálának 45. évfordulója
Philadelphia, Pennsylvania, USA, 1882. okt. 21. - Austin, Texas, 1973. jan. 9.

Amerikai matematikus
Középiskolai tanulmányait sohasem fejezte be, apjának cégében dolgozott, azonban öntevékeny módon képezte magát matematikában, és tizennyolc éves korától már számelméleti problémákat oldott meg. Publikációi alapján 1919-ben a Cornell Egyetemen, majd 1924-től a texasi egyetemen oktatott matematikát, 1925-től, mint professzor. 1966-ban, 84 éves korában vonult nyugdíjba. Az algebra számos területén ért el fontos eredményeket, legnevezetesebbek az ún. nagy Fermat-tétel bizonyításában elért részeredményei. A Fermat-sejtést Pierre Fermat francia matematikus fogalmazta meg 1637 táján. A problémán évszázadokon keresztül egy sor kiváló matematikus dolgozott: Euler, Dirichlet, Legendre, Lamé, Cauchy, Kummer. Vandiver az ő munkájukat folytatva bebizonyította, hogy a tétel érvényes minden n<600 prímszámra. Bizonyításában már az elektronikus számítógépeket is felhasználta. A többévszázados erőfeszítéseknek köszönhetően végül Andrew Wilesnak sikerült igazolnia a sejtést 1995-ben.

Vandiver, Harry Schultz
Web dokumentumok

2018.
jan. 9.
Fukui, Kenichi halálának 20. évfordulója
Nara, Japán, 1918. okt. 4. - Kiotó, 1998. jan. 9.

Japán vegyész, Nobel-díjas
1948-ban doktorált, 1951-től volt a fizikai kémia professzora. Koncepcióját 1954-ben publikálta először a molekulák reakcióira vonatkozó ún. határpálya-elméletet. Ennek a szerves vegyületek reakcióinak fontos csoportjaiban van nagy jelentősége. 1981-ben Roald Hoffmann társaságában kémiai Nobel-díjat kapott, egymástól függetlenül vizsgálták a kémiai reakciók mechanizmusait. 1982-1988 között a Kyoto Institute of Technology elnöke. Tagja volt a Kvantummolekuláris Tudományok Nemzetközi Akadémiájának és a Nemzetközi Tudományos Akadémiának. 1983-1984 között a Japán Kémiai Társaság elnöke volt.

Fukui, Kenichi
Web dokumentumok

2018.
jan. 8.
Haraszti István születésének 115. évfordulója
Sátoraljaújhely, 1903. jan. 8. - Budapest, 1968. jan. 18.

Gépészmérnök
A budapesti József Műegyetemet 1924-ben végezte, majd kétéves olaszország tanulmányút után 1927-től a Ganz Hajógyár daruosztályán szerkesztő. 1928-tól a Magyar Siemens Művek Villamossági Rt.-nál a kábelgyár, majd a gépműhely, ill. gépgyár vezetője, üzemvezető főmérnöki, ill. műszaki igazgatói beosztásban, 1950-től a Magyar Elektromos Gyár egyik részlegének gyártásirányítója. 1953-tól a Dinamó Villamos Forgógépgyár műszaki fejlesztési osztályán dolgozott, majd az Egyesült Villamosgépgyár (EVIG) műszaki igazgatója. 1961-ben Kossuth díjat kapott. Úttörő szerepe volt a gépgyártás technológiájának fejlesztésében. Jelentős szabadalma volt a folyamatos vákuumimpregnátor.

Haraszti István
Web dokumentumok

2018.
jan. 8.
Dalos Béla, Deutsch halálának 45. évfordulója
Budapest, 1907. dec. 21. - Budapest, 1973. jan. 8.

Orvos, belgyógyász
Oklevelet a budapesti egyetemen szerzett. 1932-43-ban a Pesti Izraelita Hitközség Kórházának belosztályán volt segéd-, alorvos, majd tudományos munkatárs. 1945 után rendelőintézeti EKG-főorvos volt. 1950-53-ban az Országos Vértranszfúziós Szolgálatnál az üzemi és fehérjekutató osztályt vezette. 1957-1972-ig az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi lntézet tudományos osztályvezetője volt. Tanulmányozta a tartósított vér plazmájának fehérjefrakcióit, az ionizáló sugárzásnak a szérum különböző fehérjéire gyakorolt hatását. Kidolgozta az emberi gamma-globulin és szérumalbumin üzemi méretű előállítását.

Web dokumentumok

2018.
jan. 8.
Tarján Rezső születésének 110. évfordulója
Budapest, 1908. jan. 8. - Budapest, 1978. dec. 21.

Matematikus
Tanulmányait Bécsben végezte. A Rákosi rendszerben hamis vádakkal bebörtönözték, szabadulása után egyik hazai úttörőjévé vált az akkor még az egész világon csak kibontakozó számítástechnikának. Ő lett az MTA Kibernetikai Kutató Csoportnak első szakmai vezetője, és így kimagasló szerepe volt az első magyar számítógép, az M3 hazai adaptációjában, létrehozásában és a különböző tudomány-területeken az alkalmazás elindításában. Körülötte tehetséges fiatalokból olyan iskola alakult, amelyik később a magyar számítástechnika vezető szakembereinek eredetévé vált. 1960 után, korábbi megpróbáltatásai nyomait viselve és az akkori kicsinyes harcok küzdelmeitől megfáradva visszavonult és az OMFB szakértője lett haláláig. Alapítója és első elnöke volt a Neumann János Számítógéptudományi Társaságnak.

Tarján Rezső
Web dokumentumok

2018.
jan. 8.
Moór Artúr születésének 95. évfordulója
Budapest, 1923. jan. 8. - Sopron, 1985. aug. 26.

Matematikus, egyetemi tanár
A szegedi tudományegyetemen szerzett 1947-ben matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát. Öt éven át Szarvason és Debrecenben volt középiskolai tanár. 1956-1968 között a szegedi tudományegyetem oktatója volt, ekkor kinevezték a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem professzorává. Egyik legkiválóbb tagja volt a Varga Ottó vezetésével kialakult debreceni differenciálgeometriai iskolának. Vizsgálataival nemzetközi téren is nagy tekintélyt szerzett, a japán Tenzor Társaság tagjai közé választotta. Főleg a Riemann- és Finsler-geometria kötötte le érdeklődését, a modern differenciálgeometriának szinte minden területén (Weyl, Cartan, Otsuki stb. terek) figyelemre méltó új eredményeket ért el. Foglalkoztatta a modern fizika térelmélete is, több értekezése jelent meg (társszerzővel) erről a problémakörről.

Moór Artúr
Web dokumentumok

2018.
jan. 8.
Wallace, Alfred Russel születésének 195. évfordulója
Usk, Monmouthshire, Wales, 1823. jan. 8. - Broadstone, Dorset, Anglia, 1913. nov. 7.

Brit naturalista, felfedező, geográfus, antropológus, biológus
Arról ismert, hogy Charles Darwintól függetlenül állt elő a természetes szelekció elméletével, amit 1858-ban publikált (On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by means of natural selection). Ezzel arra sarkallta Darwint, hogy saját munkáját a tervezettnél korábban (1859-ben) tárja a nyilvánosság elé. Wallace komoly terepmunkát végzett először az Amazonas-medencében, később a maláj szigetvilágban, ahol azonosította az Indonéziát két részre osztó, később róla elnevezett Wallace-vonalat: ettől délkeletre az állatok az ausztrál, északnyugatra az ázsiai faunához állnak közelebb. Őt tartják a 19. század vezető állatföldrajzi szaktekintélyének és néha a "biogeográfia atyjaként" is emlegetik. A 19. század egyik legfontosabb evolúciós gondolkodója volt, és sok további felfedezéssel járult hozzá az evolúciós elmélethez, beleértve a figyelmeztető színek fogalmát és jelentőségét az állatvilágban és a Wallace-effektust - azt a hipotézist, mely szerint a természetes szelekció a hibridizáció elkerülésére irányuló akadályok felállításával hozzájárulhat a fajkeletkezéshez. Wallace-t vonzották az eredeti ötletek. Spirituális életszemlélete és az emberi tudat anyagtalan eredetébe vetett hite nehezítette a tudományos közösséggel, kiváltképp a kor többi evolúciópárti gondolkodójával tartott kapcsolatát. Tudományos munkája mellett társadalmi aktivista is volt, aki igaztalannak vélte a 19. századi Anglia szociális és gazdasági rendszerét. A biogeográfia iránti érdeklődése oda vezetett, hogy az elsők között ismerte fel, miként hat az emberi tevékenység a természetes környezetre.

Wallace, Alfred Russel
Web dokumentumok

2018.
jan. 8.
Sande Bakhuyzen, Hendricus Gerardus van de halálának 95. évfordulója
Hága, Hollandia, 1838. ápr. 2. - Leiden, 1923. jan. 8.

Holland fizikus, csillagász
1867-ben a delfti Műszaki Főiskola tanára, 1872-től a leydeni Obszervatórium igazgatója. Főleg a csillagászat "klasszikus" területeivel (égimechanika, felsőgeodézia) foglalkozott, de nagy figyelmet szentelt az akkor még fiatal csillagászati színképelemzésnek is. Kimutatta, hogy a 33 évenként jelentkező un. Leonida hullócsillag-zápor (nov. 27-i meteorraj) a Biela-féle üstökös széthullásának eredménye. Tagja volt az Európai Nemzetközi Fokmérő társulásnak. (Bartha Lajos)

Sande Bakhuyzen, Hendricus Gerardus van de
Web dokumentumok

2018.
jan. 8.
Dyson, Frank Watson, Sir születésének 150. évfordulója
Measham, Leicestershire, Anglia, 1868. jan. 8. - Indiai-óceán (hajón), 1939. máj. 25.

Angol matematikus, csillagász
A Cambridge-i Trinity College-ben végzett tanulmányai után ugyanitt matematikus, majd csillagász. 1905-10 közt Edinburghban Skót Királyi Csillagász, majd 1910-től 1933-ig a greenwichi Királyi Obszervatórium igazgatója, Királyi Csillagász ("Royal Astronomer"). A hold és a bolygók mozgásának nagy pontosságú számításával, a Föld forgási sebessége változásának mérésével kiemelkedő munkát végzett. A greenwichi időmérő-rendszer tökéletesítésével nagy pontosságra emelte a pontos időjelzést, amelyet 1934-től rendszeresen sugároz a rádió. 1919-ben Arthur Eddingtonnal megszervezte a teljes napfogyatkozás megfigyelésére az afrikai és délamerikai expedíciókat, ahol méréseket végeztek az általános relativitáselmélet igazolására. 1939-ben Ausztráliából hazatértekor a hajón hunyt el. 1915-ben az uralkodó lovaggá ütötte. A londoni Royal Society-nek 1901-től tagja, 1911-13 között a Royal Astronomical Society elnöke. Számos kitüntetés, többek között a Bruce érem jutalmazottja. Nevét viseli egy holdkráter és az 1241.sz. kisbolygó. (Bartha Lajos)

Dyson, Frank Watson, Sir
Web dokumentumok

2018.
jan. 7.
Koch Antal születésének 175. évfordulója
Zombor, 1843. jan. 7. - Budapest, 1927. febr. 8.

Geológus, egyetemi tanár
1867-től a műegyetemen asszisztens, majd egy év múlva Szabó József mellett a geológiai tanszék asszisztense. 1869-1872-ig a Földtani Intézetben dolgozott 1872-től a kolozsvári egyetemen az ásvány-, föld- és őslénytan tanára, 1895-től 1913-ig, a geológia és őslénytan budapesti tanszékének tanára. A Földtani Társulatnak 1904-től 1909-ig elnöke. 1912-ben 40 éves jubileuma alkalmából Koch-emlékalbumot adtak ki magyar geológusok megemlékezéseivel és nevét viselő alapítványt létesítettek. Tudományos munkásságának fő területe az Erdélyi-medence harmadkori képződményeinek tanulmányozása. 1895-től pedagógiai munkássága került előtérbe. Tudományos tevékenységét számos ásványtani, kőzettani, geológiai, őslénytani cikk és közlemény jelzi. 1875-től az MTA tagja.

Koch Antal
Web dokumentumok

2018.
jan. 7.
Rajkai Ödön halálának 35. évfordulója
Budapest, 1913. júl. 7. - Budapest, 1983. jan. 7.

Meteorológus
Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. 1938-ban tanári diplomát szerzett. A meteorológiával a honvédség repülő időjelző szolgálatánál ismerkedett meg. 1942-ben hivatásos meteorológus tiszt lett. Az Országos Meteorológiai Intézet szolgálatába került, és mint szinoptikus előbb a budaörsi, később a ferihegyi közforgalmi repülőtéren dolgozott, majd a Központi Előrejelző Intézet előrejelző osztályán működött. Több írása jelent meg meteorológiai szaklapokban.

Web dokumentumok

2018.
jan. 7.
Roscoe, Henry Enfield születésének 185. évfordulója
London, Anglia, 1833. jan. 7. - Wests-Horley, 1915. dec. 18.

Angol fizikus, vegyész
Heidelbergben Bunsen mellett dolgozott, 1857-től a manchesteri Owen College, 1886-tól a Victoria University kémiaprofesszora volt. Bunsennel közös munkája kezdetben a fotokémia alapjaira vonatkozott, eredményük többek között a Bunsen-Roscoe törvény (1859). 1864-ben elsőként készítettek magnézium-villanófény mellett fényképfelvételt. Számos elem atomtömegét állapította meg, illetve pontosította, 1867-ben pedig fém állapotban állította elő a vanádiumot. (Piriti János)

Roscoe, Henry Enfield
Web dokumentumok

2018.
jan. 7.
Stefan, Josef halálának 125. évfordulója
St. Peter bei Ebenthal (ma Klagenfurt), Ausztria, 1835. márc. 24. - Bécs, 1893. jan. 7.

Osztrák-szlovén fizikus
Matematikát és fizikát tanult a bécsi egyetemen. 1858-tól matematikát és fizikát oktatott. 1866-ban ugyanitt professzorrá nevezték ki. 1866-ban a bécsi Fizikai Intézet igazgatója lett. 1879-ben megállípította azt a természeti törvényt, hogy a feketetest összes sugárzása abszolút hőmérsékletének negyedik hatványával arányos. Ezt az összefüggést utána Stefan tanítványa, Ludwig Boltzmann vezette le statisztikus fizikai módszerrel, azóta Stefan-Boltzmann törvényvek nevezik. Bécsben Stefan tanítványa volt Köveskigethy Radó is. (Dr. Radnai Gyula)

Stefan, Josef
Web dokumentumok

2018.
jan. 7.
Tesla, Nikola halálának 75. évfordulója
Smiljan, Osztrák-Magyar Monarchia (ma Horvátország), 1856. júl. 10. - New York, USA, 1943. jan. 7.

Szerb-amerikai fizikus, feltaláló és villamosmérnök
Ausztriában és Csehországban tanult. 1881-től Budapesten dolgozott a Puskás Tivadar által vezetett American Telephone Company számára. Már itt is több jelentős találmánya volt, feltalálta a váltakozó áramú motort. 1884-ben Amerikába távozott, mivel személyesen Edisonnal akart dolgozni. Kidolgozta a többfázisú elektromos hálózat terveit. Hamarosan ellentétbe került Edisonnal, aki az egyenáramú áramszolgáltatás híve volt. Tesla találmányát a Westinghouse cégnek adta el, amely kiépítette az Egyesült Államok első váltakozó áramú villamos hálózatát. Még nagyszámú fontos találmánya volt, életében 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, ebből 112-t Amerikában. Évekig dolgozott egy olyan motor kifejlesztésén, amelynek "nincs szüksége üzemanyagra", mivel a működéséhez szükséges energiát képes környezetéből felvenni. Erről a tevékenységéről sajtónyilatkozatai és vázlatai maradtak csak fenn. Meg nem értett munkásságára, eredményeire ma sok áltudományos cikk szerzője épít. Róla nevezték el a tesla (mágneses indukció) SI-rendszerbeli mértékegységet. Egészalakos szobra a Niagara vízesésnél áll.

Tesla, Nikola
Web dokumentumok

2018.
jan. 7.
Prelog, Vladimir halálának 20. évfordulója
Szarajevó, Osztrák-Magyar Monarchia, 1906. júl. 23. - Zürich, Svájc, 1998. jan. 7.

Horvát-svájci vegyész, Nobel-díjas
A prágai Cseh Technológiai Intézetben, 1929-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett. Vegyészeti doktori fokozatának megszerzése után G. J. Dríza prágai magánlaboratóriumában dolgozott, itt feladata ritka vegyi anyagok előállítása volt. 1935-ben a Zágrábi Egyetem Műszaki Karán szerves kémiát adott elő. Ugyanebben az évben a zágrábi "Kaštel" (ma: Pliva) gyógyszergyárban is kutatni kezdett. Eredményeit a legjobb európai vegyészeti lapok is közölték. Az 1941-es német megszállás után Svájcba sikerült kijutnia, és a zürichi műszaki egyetemen (Eidgenossische Technische Hochschule) tanított. Számos fontos és bonyolult szerves vegyület, többek között alkaloidák szerkezetét sikerült meghatároznia. röntgendiffrakciós módszerekkel. Nevéhez fűződik a molekulaszerkezetekre vonatkozó Cahn-Ingold-Prelog-szabály. A Nobel-díjat 1975-ben John Cornforth-tal megosztva kapta a szerves molekulák és reakciók sztereokémiai vizsgálatában elért eredményeiért.

Prelog, Vladimir
Web dokumentumok

2018.
jan. 7.
Hamming, Richard Wesley halálának 20. évfordulója
Chicago, Illinois, USA, 1915. febr. 11. - Monterey, California, 1998. jan. 7.

Amerikai matematikus
1937-ben szerzett B.S. fokozatot a Chicagoi, 1939-ben M.A. fokozatot a Nebraskai Egyetemen, és 1942-ben Ph.D. fokozatot Urbana-Champaign-ban, az Illinois-i Egyetemen. A 2. világháború idején professzor volt a Louisville-i Egyetemen. 1945-ben bekapcsolódott a Manhattan Programba Los Alamos-ban. Számításokat végzett az atombomba felrobbantásának légköri hatásairól. 1946-tól 1976-ig dolgozott a Bell Telephone Laboratory-ban, ahol Claude E Shannon-nal és John Tukey-val működött együtt. 1976-tól a Naval Postgraduate School számítástudományi tanszékének professzora volt Monterey-ben, Kaliforniában. Legfontosabb, alapvető jelentőségű eredményeit a kódoláselméletben érte el a hibajavító kódok kidolgozásával. Nevéhez fűződik ezen a területen a Hamming-távolság és Hamming-kód. Fontos eredményeket ért el a numerikus módszerek területén is.

Hamming, Richard Wesley
Web dokumentumok

2018.
jan. 6.
Hazslinszky Frigyes Ákos születésének 200. évfordulója
Késmárk, 1818. jan. 6. - Eperjes, 1896. nov. 18.

Botanikus, tanár
Sárospatakon és Késmárkon jogot, teológiát és bölcseletet tanult. 1842-ben a debreceni kollégiumban nevelő. 1843-tól Bécsben ásványtant és kémiát hallgatott, 1846-tól Eperjesen tanár lett. A virágos növények magyaroyszági elterjedésével és előfordulásával foglalkozott. Úttörő munkásságot fejtett ki hazánkban a virágtalan növények botanikai feldolgozása terén. Munkásságának fő területe a gombaflóra kutatása és feldolgozása volt. Több fajt és a Hazslinszkyi zuzmónemet (később: Melaspylia) róla nevezték el. 1863-tól az MTA tagja.

Hazslinszky Frigyes Ákos
Web dokumentumok

2018.
jan. 6.
Edvi Illés Aladár születésének 160. évfordulója
Kapuvár, 1858. jan. 6. - Budapest, 1927. ápr. 24.

Gépészmérnök
Műegyetemi tanulmányait Budapesten, Münchenben és Aachenben végezte. 1876-tól a Ganz Gépgyárban kezdett dolgozni, Mechwart András rendkívüli hatással volt rá. 1882-től a budapesti állami ipariskolában a fém-vasipari osztály tanárává nevezték ki, majd felsőipariskolai igazgató volt. 1902-től a kereskedelmi minisztériumban az iparfejlesztő műszaki osztály vezetője. A műegyetemen Magyarország iparáról tartott előadásokat. Szakirodalmi munkássága közgazdasági, ipari, technológiai és technikatörténeti kérdésekre terjedt ki. 1892-1917-ig a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyének szerkesztője volt.

Edvi Illés Aladár
Web dokumentumok

2018.
jan. 6.
Cantor, Georg Ferdinand Ludwig Philipp halálának 100. évfordulója
Szentpétervár, Oroszország, 1845. márc. 3. - Halle, Németország, 1918. jan. 6.

Orosz születésű német matematikus
Családja még gyermekkorában Németországba települt át. Tanulmányait a zürichi és berlini egyetemen végezte. Kezdetben számelmélettel és analízissel, a Fourier-sorok elméletével foglalkozott. 1869-ben habilitált, és kinevezést kapott a hallei egyetemre, ahol 1872-ben rendkívüli, 1879-ben pedig rendes tanár lett. Érdeklődése a halmazelmélet felé fordult. 1873-ban bebizonyította, hogy a racionális és az algebrai számok halmaza megszámlálható, a valós számok halmaza azonban nem. 1879 és 1884 között írt cikksorozatában lerakta a modern halmazelmélet alapjait. Újszerű kérdésfeltevései miatt korának több matematikusával, így Kroneckerrel ellentétbe került. Megfontolásai több halmazelméleti paradoxon megfogalmazását is lehetővé tették. Élete végén súlyos depressziója miatt visszavonult az aktív kutatástól.

Cantor, Georg Ferdinand Ludwig Philipp
Web dokumentumok

2018.
jan. 5.
Richter Aladár születésének 150. évfordulója
Rimaszombat, 1868. jan. 5. - Budapest, 1927. jún. 11.

Botanikus, egyetemi tanár
A budapesti tudományegyetemen növénytanból bölcsészdoktori és tanári oklevelet szerzett 1890-ben, majd Versecen volt reáliskolai tanár. 1891-1892-ben külföldi egyetemeken folytatta tanulmányait. 1893-tól Aradon, 1895-től Budapesten volt gimnáziumi tanár, közben 1896-1897-ben újból külföldi tanulmányokat folytatott. 1897-ben Budapesten egyetemi magántanár, 1898-ban az Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának vezetője, 1899-ben a kolozsvári egyetemen az általános növénytan tanára 1901-ben az Erdélyi Múzeum könyvtári osztályának igazgatója lett. Tudományos munkásságában az élettani növényanatómiai irányzatot képviselte. Jelentősek növényszövettani kutatásai. Tudományos munkássága és oktató tevékenysége mellett kultúrpolitikai kérdésekkel, főleg egyetemi intézetek, múzeumok, botanikus kertek létesítésével, fejlesztésével foglalkozott. 1911-től az MTA levelező tagja.

Richter Aladár
Web dokumentumok

2018.
jan. 5.
Bozmánszky Gyárfás születésének 145. évfordulója
Tatatóváros, 1873. jan. 5. - Pannonhalma, 1952. márc. 12.

Bencés fizikatanár
Pannonhalmán Palatin Gergely, a budapesti tudományegyetemen pedig Eötvös Loránd és Fröhlich Izidor kedveltette meg vele a fizikát. A komáromi bencés gimnáziumban kezdett tanítani, majd Pannonhalmán a rendi tanárképzőben oktatta a kísérletezés rejtelmeire a leendő fizikatanárokat, végül az esztergomi bencés gimmáziumban tanította a fizikát Fehér Ipoly pannonhalmi főapát tankönyve alapján. 1910 után már nem tanított, lelkészként működött Tihanyban, Veszprémvarsányban és a balatonfüredi körtemplomban (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2018.
jan. 5.
Teleki Géza, gróf halálának 35. évfordulója
Budapest, 1911. nov. 27. - Washington, USA, 1983. jan. 5.

Geográfus-geológus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, és ott doktorált 1930-ban. 1940-től 1944-ig a kolozsvári egyetemen a gazdasági földrajz tanára. 1944-ben, a német megszállás idején a fegyverszünetet sürgette; tagja lett a szeptember 28-án Moszkvába indított küldöttségnek. Az Ideiglenes Nemzeti Kormányban 1944. dec. 22-től 1945. nov. 15-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter, majd 1948-ig a budapesti műegyetem közgazdasági karának gazdasági földtani tanszékén tanár, és ott a Dunavölgy tematikus térképsorozatának egyik kimunkálója. 1949-ben az USA-ba távozott. 1950-től a Virginiai Egyetem tanára, 1955-től a George Washington Egyetemen a földtan professzora.

Teleki Géza, gróf
Web dokumentumok

2018.
jan. 5.
Lepaute, Nicole-Reine születésének 295. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1723. jan. 5. - Saint-Cloud, 1788. dec. 6.

Francia matematikus, csillagász
A felvilágosodás századának legkiemelkedőbb francia csillagásznője volt. Férjével együttműködve, aki neves órásmester volt, részt vett egy asztronómiai óra építésében, majd Lalande, a Párizsi Csillagvizsgáló igazgatója mellett dolgozott. 1758-ban előre jelezte a Halley üstökös visszatérésének időpontját. Részt vett a Vénusz Nap előtti átvonulásának kiszámításában. 1762-ben meghatározta a két évvel későbbi napfogyatkozás időpontját, csillagászati katalógusokat készített. A Béziers-i Tudományos Akadémia tagja volt. Nevét a 7720 Lepaute aszteroida és a Lepaute holdkráter viseli.

Lepaute, Nicole-Reine
Web dokumentumok

2018.
jan. 5.
Swift, Lewis halálának 105. évfordulója
Clarkson, New York, 1820. febr. 29. - New York, 1913. jan. 5.

Amerikai csillagász, matematikus
Fiatalon az elektromosság és a mikroszkopizálás vonzotta. Az 1850-es években kezdett érdeklődni a csillagászat iránt, saját távcsövével Cortlandból, majd Rochesterből vizsgálta az eget, és több üstököst fedezett fel. Mikor kutatásait a bécsi Akadémia aranyéremmel jutalmazta, teljesen a csillagászat felé fordult, H. W. Warner vagyonos rochesteri polgár támogatásával nagyszabású csillagvizsgálót rendezett be, ahol több üstököst és 900 addig ismeretlen halvány ködfoltot (extragalaxist) fedezett fel. A párizsi Tudományos Akadémia a Lalande aranyéremmel jutalmazta. Fő elméleti munkaterülete az égimechanika speciális kérdéseinek vizsgálata, elsősorban a kisbolygók pályaszámítása, pálya-háborgásai és naprendszerbeli elhelyezkedésük csoportosítása volt. (Bartha Lajos)

Swift, Lewis
Web dokumentumok

2018.
jan. 5.
Cailletet, Louis-Paul halálának 105. évfordulója
Châtillon-sur-Seine, Franciaország, 1832. szept. 21. - Párizs, 1913. jan. 5.

Francia fizikus és feltaláló
Fiatal korában apja vasgyárában dolgozott, később ő vezette a céget. Tevékeny tudományos kutató is volt. 1877. december 2-án 300 atmoszféra nyomáson és -27oC hőmérsékleten cseppfolyósította az oxigént. Az oxigént párafelhő formájában nyerte. Később megismételte kísérleteit a párizsi École Normale-ban hidrogént, nitrogént és levegőt cseppfolyósított. Érdekelte a repülés, műszert tervezett a repülőgépek magasságának mérésére.

Cailletet, Louis-Paul
Web dokumentumok

2018.
jan. 5.
Jordan, Marie Ennemond Camille születésének 180. évfordulója
Lyon, Franciaország, 1838. jan. 5. - Párizs, 1922. jan. 22.

Francia matematikus
Tanulmányait az École Polytechnique-ban végezte, majd ugyanott tanított. A Collége de France-on elméleti csillagászatot is előadott. 1881-től kezdve a Francia Tudományos Akadémia tagja. Párizsi előadásai nagy hatással voltak többek között Kleinre és Lie-re. Foglalkozott a lineáris differenciálegyenletek elméletével és a komplex függvénytannal, a halmazok mérésének problémájával. Elsőként ismerte fel a Galois-elmélet jelentőségét. A csoportelméletet a geometriában alkalmazta. Közreműködött a mértékfogalom kialakításában. Bebizonyította a leíró topológia egyik alaptételét, a Jordan-tételt.

Jordan, Marie Ennemond Camille
Web dokumentumok

2018.
jan. 4.
Apáthy István születésének 155. évfordulója
Pest, 1863. jan. 4. - Szeged, 1922. szept. 27.

Zoológus, egyetemi tanár
1885-ben szerzett Budapesten orvosi oklevelet, 1886-89-ben a nápolyi zoológiai állomáson dolgozott. 1888-ban a budapesti egyetemen a zoológia magántanára, 1890-től a kolozsvári egyetemen tanár. 1909-ben Kolozsvárott állattani intézetet létesített. 1920-ban rövid ideig Budapesten élt, majd a szegedi egyetem tanára volt. Tőle származik az idegingerület vezetésének ún. kontinuitás-tana, mely szerint az idegfibrillumok egészen a perifériáig összefüggő rendszert képeznek. Koncepciója éles ellentétben állott Ramón y Cajal neuron-tanával. További nagy érdeme a mikrotechnika fejlesztése. Mint zoológus megkísérelte a férgek rendszertani osztályozását. Bár magát a polyphyletikus nézet hívének vallotta, mégis számos más kérdésben teljesen elfogadta Darwin tanait. Élesen állást foglalt az eugenika és a hódító háborúk ellen. Tudományos munkássága mellett szépirodalommal és publicisztikával, szociológiával is foglalkozott. 1898-tól az MTA levelező tagja volt.

Apáthy István
Web dokumentumok

2018.
jan. 4.
Kittenberger Kálmán halálának 60. évfordulója
Léva, 1881. okt. 10. - Nagymaros, 1958. jan. 4.

Zoológus, Afrika-kutató, vadász szakíró
Léván végezte a tanítóképzőt, majd a budapesti polgári iskolai tanárképzőben folytatta tanulmányait, s közben látogatta a Magyar Nemzeti Múzeum állatpreparátori műhelyét. 1902-ben Kelet-Afrikába utazott, hatszor kereste fel Afrika keleti részének Egyenlítő vidéki, állatföldrajzi szempontból leggazdagabb és legérdekesebb területeit. 1902-től 1906-ig a Kilimandzsáró őserdeiben, valamint a környék sztyepjein és szavannáin, 1906-1907-ben a Danakil-földön, 1908-12 között a Viktória-Nyanza keleti partvidékének sztyeppterületein gyűjtött és vadászott. 1913-14-ben Uganda keleti felében dolgozott. Több mint 60000 példányból álló, fajokban is gazdag anyagot gyűjtött a Magyar Nemzeti Múzeumnak. A gyűjtemény mintegy 300 új állatfajt tartalmaz, közel 40-et róla neveztek el. A Széchenyi Zsigmond s az ő gyűjteményéből álló trófeakiállítás 1956-ban leégett.

Kittenberger Kálmán
Web dokumentumok

2018.
jan. 4.
Kazinczy László halálának 40. évfordulója
Szakálháza, 1892. máj. 6. - Budapest, 1978. jan. 4.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti műegyetemen 1920-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1928-ban a MÁVAG diósgyőri gyárában üzemvezető mérnök, 1932-től műhelyfőnök, 1942-től műszaki igazgató volt. 1946-48-ban a Gamma Finommechanikai Gyártmányokat Árusító Kft.-nél dolgozott. 1948-51-ben az Állami Ipari Tervező Iroda osztályvezetője. 1951-től 1957-ig a Gamma Optikai Műveknél főkonstruktőr, 1957-1962-ig ugyanott műszaki tanácsadó. 1963-ban c. egyetemi tanár lett. Forgácsoláselméleti kutatásainak eredményei hazai viszonylatban máig is egyedülállóak. Az egyetemi oktatásba 1949-ben bevezette az ehhez kapcsolódó tárgyak tanítását, amelyeknek 1970-ig előadója volt.

Web dokumentumok

2018.
jan. 4.
Kardos Ernő halálának 15. évfordulója
Pozsony, 1907. dec. 8. - Budapest, 2003. jan. 4.

Vegyészmérnök, élelmiszeripari mérnök
A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1931-ben tanári diplomát, majd kémiából doktori címet szerzett. Rövid tanári működés után 1934-ben az Országos Kémiai Intézetben kidolgozta a fűszerpaprika minősítés rendszerét. 1941-ben az Országos Mezőgazdasági Ipari Kutató Intézethez került. Itt kidolgozta a mezőgazdasági szeszüzemek ellenőrzési rendszerét, majd 1945 után nevéhez fűződik a magyar konzervipari kutatás megindítása. 1949-től az akkor megalakult Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutató Intézet osztályvezetőjeként, elsősorban a magyar fűszerpaprika termelés minőségi újjászervezésében teremtett új iskolát. 1960-1968-ig a Konzerv- és Paprikaipari Kutató Intézet igazgatója volt.

Kardos Ernő
Web dokumentumok

2018.
jan. 3.
Bugyi István születésének 120. évfordulója
Szentes, 1898. jan. 3. - Szentes, 1981. ápr. 3.

Orvos, sebész, egyetemi tanár
Orvosegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Orvosdoktori oklevelét 1920-ban szerezte. 1922-24-ben a budapesti Sebészeti Klinikán dolgozott. 1924-ben Bécsben, 1925-ben Németországban, 1929-ben Franciaországban járt tanulmányúton. Évtizedeken keresztül volt a Szentesi Kórház sebészfőorvosa. 1942-ben egyetemi magántanár lett a szegedi egyetemen. Életműve mintegy 100 tudományos munkát és 10 könyvet tartalmaz. Kiemelkedő iskolája - jelentős eredményeket elérő tanítványainak sora.

Bugyi István
Web dokumentumok

2018.
jan. 3.
Matolcsi János halálának 35. évfordulója
Berettyóújfalu, 1923. nov. 20. - Budapest, 1983. jan. 3.

Archeozoológus
1955. nov. 15-től 1956. okt. 24-ig földművelésügyi miniszter volt, 1957-ben néhány hónapig földművelésügyi miniszterhelyettes, majd 1968-ig a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója. Vezetése alatt új szemléletű állandó és időszaki kiállításokat rendeztek, elindult a módszeres tárgygyűjtés és az agrártörténeti kutatómunka. Ez idő alatt a gödöllői Agrártudományi Egyetemen agrármérnöki diplomát, majd egyetemi doktori címet szerzett. Létrehozta a múzeum állattani csontgyűjteményét. Kutatási területe az oszteológiai háziállatkutatás volt. A háziasítás okozta változásokhoz új biometriai módszereket dolgozott ki, melyeket külföldön is alkalmaznak.

Matolcsi János
Web dokumentumok

2018.
jan. 3.
Darcy, Henri Philibert Gaspard halálának 160. évfordulója
Dijon, Franciaország, 1803. jún. 10. - Párizs, 1858. jan. 3.

Francia mérnök, hidraulikus
Párizsi tanulmányainak befejezése után Darcy visszatért szülővárosába, Dijonba, ahol a közüzemi vízhálózatrendszer tervezésével és építésével bízták meg. Munkája során folyadékok csőben való áramlásával végzett kísérleteket, és rámutatott, hogy a folyadék ellenállása függ a cső anyagának felületi tulajdonságaitól. A talajvíz gravitációs mozgásának, szivárgásának általa megállapított törvénye (Darcy törvény) a talajvizek mozgására irányuló kutatások alaptétele lett. A darcy a vízáteresztőképesség mértékegysége.

Darcy, Henri Philibert Gaspard
Web dokumentumok

2018.
jan. 3.
Whitehead, Robert születésének 195. évfordulója
Bolton, Lancashire, Anglia, 1823. jan. 3. - Shrivenham, Berkshire, 1905. nov. 14.

Angol mérnök, feltaláló
Tanulóéveit az "Omerods of Manchester" mérnöki cégnél töltötte, majd 1840-ben külföldre utazott. Kezdetben a Toulon-i hajógyárban, majd Milánóban mint tanácsadó mérnök, Triesztben újra egy hajógyárban dolgozott. Itt építette meg az első csavaros propellert, illetve hengeres hajókazánt. 1864-ben egy vezető hajógyártó cég igazgatója lett Fiumében. Társult az Osztrák-Magyar Monarchia egyik fregattkapitányával, Luppis Jánossal, akivel kifejlesztettek egy személyzet nélküli, önjáró, vízfelszíni, robbanóanyaggal megrakott szerkezetet, a későbbi torpedó elődjét. Ő alapította a Népszigeti hajógyárat.

Whitehead, Robert
Web dokumentumok

2018.
jan. 2.
Poor Kajetán halálának 205. évfordulója
Magyaróvár, 1744. szept. 16. - Kőszeg, 1813. jan. 2.

Piarista fizikatanár, igazgató
Tanított Óváron, Nyitrán, Szegeden, Debrecenben, Pesten, Vácon, Szentgyörgyön, Kőszegen. 1764-től a gimnázium alsóbb osztályaiban Debrecenben, 1772-ben Pesten humaniórák tanára lett, tanította a természettant és a mezei gazdaság elemeit. Pesten 1781-ben megjelent könyve. "Tipikus példája ez a mű annak - írja Gerencsér István A magyar felvilágosodás és a kegyes iskolák c. könyvben (Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv, 5,1942-43) -, hogy a természettudományi irányú mozgalom a piaristák körében alig egy emberöltő lefolyása alatt mennyire elmélyül, egyúttal önállósul. A fizika kezd kiválni a filozófiából. És a sajátos törvényű természettudományos gondolkodás megalkotja önálló, részleteket felkutató monográfiáit". 1774-től Vácon tanított és 1783-ban ugyanott igazgató. 1792-től Kőszegre ment, 1811-től a gimnázium igazgatója.

Web dokumentumok

2018.
jan. 2.
Korbuly János születésének 125. évfordulója
Budapest, 1893. jan. 2. - Budapest, 1976. dec. 20.

Gépészmérnök
A budapesti József Műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. 1919 és 1946 között a csepeli Weiss Manfréd gyár mérnöke - 1939-től műszaki igazgatója volt. Itt elsősorban a traktor- és autógyártásban ért el kimagasló eredményeket. Irányításával készült el az első hazai kétütemű motor az első Magyarországon gyártott személy- és tehergépkocsikhoz. 1933-tól az összkerék- meghajtású terepjáró gépkocsi és a V4 jelű harckocsi prototípusának tervezését irányította. 1948-tól a Hofher és Schrantz gyár főmérnökeként traktorok, dömperek tervezését vezette. 1956-tól a kispesti Vörös Csillag Traktorgyárban irányította az összkerék-meghajtású traktortípusok tervezését. Aktív pályafutásának utolsó éveit a Ganz-MÁVAG Mozdony- és Gépgyár főmérnökeként töltötte.

Korbuly János
Web dokumentumok

2018.
jan. 2.
Boros Ádám halálának 45. évfordulója
Budapest, 1900. nov. 19. - Budapest, 1973. jan. 2.

Botanikus, flórakutató, algológus
Oklevelet a budapesti tudományegyetemen szerzett. 1922-1938-ig a Gyógynövénykísérleti Állomáson dolgozott, 1929-ben magántanárrá képesítették. 1938-1945-ig a Vetőmagvizsgáló Intézetben tudományos kutató, majd 1945 után a Gyógynövénykísérleti Intézetté fejlesztett munkahelyén igazgató lett. 1957-1960-ig, nyugdíjazásáig az Országos Fajtaminősítő Intézetben, ill. az Agrobotanikai Intézetben tudományos főmunkatárs volt, majd az intézet szaktanácsadója. Szívügye volt a magyar flóra, a harasztok, mohák, nyitva- és zárvatermők kutatása, mintegy kétezer napot töltött el terepen. 1915-1971-ig végzett megfigyeléseit 51 kéziratos kötetben foglalta össze. Több mint 190 ezer tételből álló magángyűjteményét az MTA még életében védett nemzeti értékké nyilvánította. A hazai tudományos társaságok dísztagságát vívta ki magának.

Boros Ádám
Web dokumentumok

2018.
jan. 2.
Mártonfi László születésének 115. évfordulója
Szamosújvár, 1903. jan. 2. - Marosvásárhely, 1973. okt. 20.

Gyógyszerész, egyetemi tanár
Gyógyszerészi oklevelét a kolozsvári tudományegyetemen 1927-ben szerezte, gyógyszerészdoktor 1931-ben. Gyakornok, majd tanársegéd Kolozsvárott a gyógyszerészeti karon. 1933-1949 között Kolozsvárott gyakorló gyógyszerész. 1949-től egyetemi tanár a marosvásárhelyi gyógyszerészeti karon. Ő teremtette meg a gyógyszerészeti kémiai oktatást. Elsők között bocsátott a hallgatók rendelkezésére sokszorosított jegyzeteket (1952, 1959). Kiemelkedők az olajos kontrasztkészítmények előállítására vonatkozó eredményei. Foglalkozott növényi olajokkal, elsősorban a tárolás során történő változásokkal és ezek megakadályozásával. Új módszert dolgozott ki a kén értékmérésére. Számos tudományos közleménye jelent meg.

Web dokumentumok

2018.
jan. 2.
Erdélyi Mihály születésének 110. évfordulója
Győr, 1908. jan. 2. - Budapest, 1990. ápr. 5.

Orvos, radiológus
A budapesti orvosegyetemen 1932-ben szerzett diplomát. 1932-ben a II. sz. Sebészeti Klinikán lett sebész és röntgen szakorvos. 1938-tól 1966-ig a klinika sebészeti osztályát vezette. 1952-ben kandidátusi fokozatot szerzett. 1966-ban egyetemi tanári kinevezéssel az Orvostudományi Továbbképző Röntgenológiai, valamint az Országos Röntgen- és Sugárfizikai Intézet igazgatója volt. Főszerkesztője volt a Radiológiai Közlöny c. folyóiratnak.

Erdélyi Mihály
Web dokumentumok

2018.
jan. 2.
Reischl Péter születésének 100. évfordulója
Budapest, 1918. jan. 2. - Budapest, 1983. ápr. 26.

Építészmérnök, egyetemi tanár
Munkássága középpontjában az iskolaépületek tervezése állott. Oktatási, művelődési és gyermekintézményekre készített típusterveiből mintegy 700 épület valósult meg. Jelentősebb egyedi tervezésű épületei: Veszprém, Vegyipari Egyetem (Rimanóczy Gyulával, 1953), Fót, Gyermekváros (Kondorai Gyulával és Vajna Jánossal, 1957-60). Több mint egy évtizedig tanított a BME épületszerkezettervezési tanszékén. 1960-ban Ybl-díjat kapott.

Reischl Péter
Web dokumentumok

2018.
jan. 2.
Pannekoek, Antonie (Anton) születésének 145. évfordulója
Vaassen, Hollandia, 1873. jan. 2. - Wageningen, 1960. ápr. 28.

Holland csillagász, szociológus
1898-tól a leideni obszervatórium munkatársa volt. 1902-től a németországi Szocialista Párt által alapított berlini majd brémai iskoláján tanított. Meggyőződéses marxista lett, számos politikai, ideológiai tárgyú munkát publikált. Az 1. világháború kitörésekor visszatért Hollandiába, itt középiskolai tanárként működött. Kinevezését a leideni egyetemi obszervatóriumba az oktatásügyi miniszter 1918-ban politikai tevékenysége miatt meggátolta. Az amszterdami városi tanács azonban kinevezte a csillagászat oktatójának, majd 1925-ben professzorának az amszterdami egyetemen. 1925-ben megszervezte az amszterdami egyetem Csillagászati Intézetét. A Tejútrendszer csillagainak térbeli eloszlásával foglalkozott, hosszabb ideig Jáván tanulmányozta a Tejút déli égen látható szakaszát. Jelentős vizsgálatokat végzett a csillagok légkörére, a csillag-légkörök hidrogén mennyiségére és a naplégkör mennyiségi elemzésére vonatkozóan. A csillagászat történetéről megjelent összefoglaló műve ma is alapmunkának számít. Mindvégig a kommunista eszmék híve maradt. Az orosz forradalom eseményei azonban kiábrándították a lenini-sztálini irányvonalból. Fellépett az ún. szociáldarwinizmussal szemben. Tudományos eredményeit a Harvard Egyetem tiszteletbeli doktorátussal, az angol Királyi Csillagászati Társaság aranyéremmel ismerte el. Nevét a Hold egyik krátere, a 2378.sz. kisbolygó és az Amszterdami Csillagászati Intézet új elnevezése is őrzi. (Bartha Lajos)

Pannekoek, Antonie (Anton)
Web dokumentumok

2018.
jan. 1.
Jaszlinszky András halálának 235. évfordulója
Szina, 1715. szept. 1. - Rozsnyó, 1783. jan. 1.

Jezsuita természettudós
Egyetemi tanulmányait Nagyszombatban végezte, logikát, fizikát, metafizikát tanult. Mestere Kéri Borgia Ferenc volt. Előbb Bécsben, majd Nagyszombatban egyetemi tanár. 1771-ben a nagyszombati egyetem rektora lett. A rend feloszlatása, 1773 után rozsnyói kanonok lett. Természetfilozófiájában a mechanikai szemlélet érvényesült. A fizikáról írt egyetemi tankönyve, amely korszerűen foglalja össze a 18. sz. közepének ismereteit, hazai viszonylatban az első ilyen munkák egyike volt. Jelentős vizsgálatokat folytatott a biológia területén is.

Web dokumentumok

2018.
jan. 1.
Bálint Nagy István születésének 125. évfordulója
Makó, 1893. jan. 1. - Makó, 1931. dec. 2.

Fül-orr-gégeorvos, orvostörténész
Orvosi oklevelének megszerzése után a budapesti fülklinika tanársegéd, majd a makói megyei közkórház orr-, fül- és gégeosztályának főorvosa. 1928-29-ben Bécsben orvostörténeti tanulmányokat végzett. 1931-ben Szegeden egyetemi magántanári képesítést szerzett. Orvosi hivatásának lett áldozata, betegkezeléskor fertőzést szenvedett el és vérmérgezésben halt meg.

Bálint Nagy István
Web dokumentumok

2018.
jan. 1.
Zerinváry Szilárd ifj. halálának 60. évfordulója
Arad, 1915. febr. 8. - Budapest, 1958. jan. 1.

Csillagászati és geofizikai szakíró és előadó
Szegeden a Ferenc József Tudományegyetemen kapott diplomát, ezután tanár Kőszegen a katonai reáliskolában, majd 1943-tól a Budapesti Bolyai Honvéd Műszaki Főiskolán. Érdeklődése a geofizikán át fordult a csillagászat felé. Az 1950-es évektől számos cikke és cikk fordítása jelent meg az Élet és Tudományban, a Természet és Társadalom, valamint a Csillagászati Évkönyv hasábjain. Ekkor már Szentendrén a Táncsics Mihály Honvéd Műszaki Főiskolán tanított. 1953-56 között négy könyve jelent meg a Föld, és a Naprendszer fizikájáról. Igen alapos, új szemléletű, akkoriban a legkorszerűbb ismereteket közlő írásaival jelentős munkát végzett a csillagászati ismeretek széleskörű terjesztése terén. Néhány szakcikkét 'Az Időjárás' közölte. (Bartha Lajos)

Zerinváry Szilárd ifj.
Web dokumentumok

2018.
jan. 1.
Bernoulli, Johann halálának 270. évfordulója
Basel, Svájc, 1667. júl. 27. - Basel, 1748. jan. 1.

Svájci matematikus
Jacob Bernoulli öccse. A baseli egyetem elvégzése után l'Hospital-t tanította magántanítványként matematikára. Később l'Hospital kiadott egy könyvet, az első könyvet, mely a differenciálszámítást írta le, s amelyben nagyrészt a Bernoulli-tól tanultakat foglalta össze. Ez a könyv tartalmazta az eredetileg Bernoullitól származó, ma l'Hospital-ról elnevezett szabályt is. 1695-től a Groningen-i egyetem matematikaprofesszora volt. 1705-ben bátyja, Jacob halála után átvette a baseli matematika tanszéket, melyet haláláig vezetett. Testvérével, Jacobbal együtt korának egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású matematikusa volt. Tanítványa volt Euler és Hatvani István is. A Newton-Leibniz prioritási vitában Leibnizet támogatta. Számos jelentős matematikai probléma megoldása fűződik a nevéhez, elsősorban a matematikai analízis, a differenciálegyenletek, valamint a valószínűségszámítás területén. Bátyjával, Jacobbal folytatott vitája vezetett a variációszámítás megalapozásához.

Bernoulli, Johann
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info