História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2017.
ápr. 24.
Farkas Ede halálának 115. évfordulója
1844. - Ógyalla, 1902. ápr. 24.

Észlelő csillagász, tanító
Tanító, majd észlelő csillagász volt, 1883-tól Konkoly Thege Miklós ógyallai magánobszervatóriumában, 1890-től a Meteorológiai és Földmágnességi Intézetben dolgozott. Főleg napészleléseket végzett, a nemzetközi napfolt statisztika szempontjából is jelentős ógyallai napfoltszámok megfigyelései részben tőle származnak.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 24.
Edvi Illés Aladár halálának 90. évfordulója
Kapuvár, 1858. jan. 6. - Budapest, 1927. ápr. 24.

Gépészmérnök
Műegyetemi tanulmányait Budapesten, Münchenben és Aachenben végezte. 1876-tól a Ganz Gépgyárban kezdett dolgozni, Mechwart András rendkívüli hatással volt rá. 1882-től a budapesti állami ipariskolában a fém-vasipari osztály tanárává nevezték ki, majd felsőipariskolai igazgató volt. 1902-től a kereskedelmi minisztériumban az iparfejlesztő műszaki osztály vezetője. A műegyetemen Magyarország iparáról tartott előadásokat. Szakirodalmi munkássága közgazdasági, ipari, technológiai és technikatörténeti kérdésekre terjedt ki. 1892-1917-ig a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyének szerkesztője volt.

Edvi Illés Aladár
Web dokumentumok

2017.
ápr. 24.
Beke Manó (Beck) születésének 155. évfordulója
Pápa, 1862. ápr. 24. - Budapest, 1946. jún. 27.

Matematikus, egyetemi tanár
A 1883-ban matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett a budapesti tudományegyetemen. 1884-ben doktorátust tett. Az V. ker. Főreáliskolában tanított, majd 1890-ben egy évre Göttingenben tanult, ahol Felix Klein nagy hatást tett rá. 1895-ben a budapesti Trefort utcai gyakorló főgimnázium tanára, 1896-ban magántanár, 1900-1922-ig nyilvános rendes tanár a budapesti tudományegyetemen, 1915-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A matematikatanítás reformtörekvéseinek egyik kezdeményezője volt, szorgalmazta a nők közép- és felsőfokú tanulmányait. A Tanácsköztársaság alatti magatartása miatt megfosztották akadémiai tagságától, majd 1922-ben nyugdíjazták. Egy könyvkiadó vállalatnál dolgozott, de matematikai kutatásait tovább folytatta. 1945 után visszanyerte akadémiai levelező tagságát. Vizsgálatai a lineáris differenciálegyenletek irreducibilitására, analitikus függvényekre és az algebra egyes kérdéseire irányultak. Emlékére a Bolyai János Matematikai Társaság 1951-ben "Beke Manó-emlékdíj"-at alapított az eredményes matematikai oktatás vagy népszerűsítő munka jutalmazására. Beke József hídépítő mérnök bátyja.

Beke Manó (Beck)
Web dokumentumok

2017.
ápr. 24.
Marignac, Jean Charles Galinard de (Galissard) születésének 200. évfordulója
Genf, Svájc, 1817. ápr. 24. - Genf, 1894. ápr. 15.

Svájci kémikus
Párizsban a Műszaki, valamint a Bányászati Főiskolán tanult, majd egy évig a németországi Giessenben Justus von Liebiggel dolgozott. A Genfi Egyetemen 1841-ben a kémia és 1845-ben az ásványtan professzora lett. Fontos ásványtani eredménye volt a szilícium-dioxid képletének (SiO2) megállapítása. Sziliko-volframsavat állított elő, ez volt az egyik első összetett szervetlen sav. Nagy jelentőségű munkát végzett egyes elemek atomsúlyának pontos meghatározásával. Célja Prout azon hipotézisének tesztelése volt, hogy minden atom voltaképpen hidrogénatomokból tevődik össze. A ritkaföldfémek tanulmányozása során 1878-ban fölfedezte az itterbiumot, 1880-ban pedig a gadolínium társfelfedezője volt.

Marignac, Jean Charles Galinard de (Galissard)
Web dokumentumok

2017.
ápr. 24.
Kramers, Hendrik Anthony halálának 65. évfordulója
Rotterdam, Hollandia, 1894. dec. 17. - Oegstgeest, 1952. ápr. 24.

Holland fizikus
1916-ban szerzett diplomát a leideni egyetemen matematika és fizika szakon. Ralph de Laer Kronig társaságában fontos egyenleteket vezetett le a fényszórás és az abszorbció kapcsolatára. 1924-ben megjósolta a Raman-effektus, a rugalmatlan fényszórás létezését. 1927-ben kimutatta: a szubatomi részecskék ütközésével foglalkozó szóráselmélet matematikai függvényeinek komplex alakja azzal magyarázható, hogy a jel nem képes a fénysebességnél gyorsabb terjedésre. Tanulmányozta a röntgensugárzást, egyenleteket alkotott, amelyekkel meghatározható a röntgensugarak keletkezésének a hatásfoka és intenzitása.

Kramers, Hendrik Anthony
Web dokumentumok

2017.
ápr. 23.
Böszörményi Jenő születésének 145. évfordulója
Érkeserű, 1872. ápr. 23. - Budapest, 1957. aug. 8.

Gépészmérnök
1893-ban Zürichben végezte főiskolai tanulmányait. 1896-tól a Fegyver- és Gépgyár konstrukciós irodájában dolgozott. Megbízták a gyár dízelmotor tervezőirodájának megszervezésével, vezetésével. 1899-ben elkészült az első magyar dízelmotor. 1924-1931-ig a MÁG (Magyar Általános Gépgyár) automobilgyártását vezette, mint műszaki igazgató. Nagy elméleti tájékozottsággal, gazdag külföldi szerkesztői gyakorlattal vállalkozott a magyar nagyüzemi sorozatú autógyártás elindítására. A hazai Diesel-motorgyártás és autógyártás egyik úttörője volt.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 23.
Szabady Jenő halálának 45. évfordulója
Somogyszentpál, 1891. dec. 18. - Budapest, 1972. ápr. 23.

Gépészmérnök
1919-ben a budapesti műegyetemen végezte tanulmányait. A Ganz Villamossági Gyár alkalmazottja 1920-tól. 1921-ben bevezette a préselt szigetelő alkatrészek gyártását. 1928-ban gyáregységvezető főmérnök, 1933-ban műhelyfőnök lett. 1935-1942-ig igazgató helyettes. 1944-ben fellépett a gyár kitelepítése ellen. 1945 után a Ganz Készülékgyárnak is műszaki vezetője. 1955-1959-ig a Nagyfeszültségi Kapcsológyárat vezette, és a Ganz Villamossági Gyárnak előbb főmérnöke, majd műszaki igazgatója volt. Jelentős része volt a hazai szigetelőanyag-szabványok kialakításában.

Szabady Jenő
Web dokumentumok

2017.
ápr. 23.
Borbély Samu születésének 110. évfordulója
Torda, 1907. ápr. 23. - Budapest, 1984. aug. 14.

Matematikus, mérnök, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a Berlin Charlottenburg-i Műegyetemen végezte. 1933-tól a műegyetem repüléselméleti intézetének matematikusa. 1941-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanársegéd, adjunktus, megbízott előadó volt. 1945-től 1949-ig a kolozsvári magyar tannyelvű Bolyai Egyetem ny. r. tanára, a matematika-geometria tanszékcsoport vezetője, 1948-49-ben a matematika-fizika kar dékánja. 1949-ben a miskolci műszaki egyetem matematika tanszékének vezetője lett. 1955-től ugyanilyen beosztásban a Budapesti Műszaki Egyetem gépész karán dolgozott. 1960-tól 1964-ig az Otto von Guericke Nehézgépipari Műegyetem (Magdeburg) matematika intézetének igazgatója. Ebben a minőségében megteremtette a műszaki egyetem céljainak megfelelő matematikai képzés tudományos, személyzeti és szervezeti feltételeit, elindította a tanárképzést és megszervezte az NDK Matematikai Társulatának Magdeburg-körzeti tagozatát, melynek elnöke is volt. 1964 és 1968 között ismét Budapesten tanszékvezető. Munkásságának súlypontja az alkalmazott matematika területére esett. Ballisztikai, szárnyelméleti, hővezetési problémákkal foglalkozott. Számos cikke jelent meg különböző szakmai folyóiratokban.

Borbély Samu
Web dokumentumok

2017.
ápr. 23.
Lazarev, Pjotr Petrovics (Pyotr Petrovich) halálának 75. évfordulója
Moszkva, Orosz Birodalom, 1878. ápr. 13. - Alma-Ata, Kazah SzSzK, 1942. ápr. 23.

Szovjet fizikus és biofizikus
A moszkvai egyetemen folytatott orvosi tanulmányok befejezése után, 1903-tól Strasbourgban végzett tudományos kutatómunkát. 1907-ben magántanár a moszkvai egyetemen, fizikát adott elő és Pjotr N. Lebegyev asszisztense lett. 1912-től a moszkvai műszaki főiskola professzora, 1920-1931-ig az ottani biofizikai intézet vezetőjeként dolgozott. 1938-tól a Szovjet Tudományos Akadémia biofizikai laboratóriumát irányította. 1917-től Szovjetunió Tudományos Akadémia tagja volt. Fizikai-kémiai elméletet dolgozott ki az ionmozgásra, majd az élő anyag ingerületeire egy olyan teóriát, amely megkísérli megmagyarázni az érzékelést, az izom-összehúzódást és a központi idegrendszer működését.

Lazarev, Pjotr Petrovics (Pyotr Petrovich)
Web dokumentumok

2017.
ápr. 22.
Schlick János születésének 175. évfordulója
Pest, 1842. ápr. 22. - Pécs, 1916. okt. 22.

Jezsuita mennyiségtan- és természettantanár
Gimnáziumi tanulmányait Nagyszombaton végezte. 1858-ban lépett a Jézus-társaságba. Felsőbb tanulmányait Pozsonyban és az innsbrucki egyetemen végezte. Ezt követően Bécs-Kalksburgban a magyar nyelvet tanította. 1869-ben Innsbruckba került a teológia végzésére. 1871-ben szentelték pappá. A harmadik próbaévre Prágába küldték. 1874-től első állomáshelye Kalocsa volt, ahol fizikát tanított öt évig. 1879-től egy évig Pozsonyban, négy évig Nagyszombatban a népmissziókban dolgozott, majd egy évig Pozsonyban hitszónok, négy évig. 1887-ben Szatmárnémetiben lett házfőnök. 1891-től Kalocsán előbb matematikát és természettant, majd tizenkét évig hittant tanított. 1916-ban Pécsre helyezték.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 22.
Neukomm Gyula születésének 125. évfordulója
Versec, Temes vm., 1892. ápr. 22. - Budapest, 1957. okt. 9.

Matematikatanár, sakkozó, sakkfeladványszerző, lapszerkesztő
1909-től a budapesti tudományegyetem matematika-ábrázoló geometria szakán folytatta tanulmányait. 1914-ben szerezte meg tanári oklevelét. 1922-1932-ig a Magyar Sakkvilág kétlépéses rovatát vezette. 1934-1935-ben a Budapesti Sakkújság, 1933-tól a Tükör című folyóirat feladványrovatának vezetője volt. 1919-1951 között a budapesti Kemény Zsigmond, illetve névváltozás, összevonás következtében a Rudas László, majd Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára volt. 1949-től Surányi János és Soós Paula újraindították a Középiskolai Matematikai Lapokat, melynek első főszerkesztője Surányi János volt, Neukomm 1951-től a szerkesztő bizottságának tagja, 1952-től haláláig felelős szerkesztője volt. A magyar feladványköltészetben betöltött szerepe egyedülálló. Egészen különleges tehetsége révén a sakkszerzés valamennyi műfajában világszínvonalú remekműveket alkotott. Ő vezette be (v: honosította meg) a pontversenyt a Lapokban.

Neukomm Gyula
Web dokumentumok

2017.
ápr. 22.
Schickard, Wilhelm születésének 425. évfordulója
Herrenberg, 1592. ápr. 22. - Tübingen, 1635. okt. 24.

Német matematikus, hebraista
A tübingeni egyetemen teológiát és keleti nyelveket tanult. 1613-ban luteránus lelkész lett. 1619-ben a tübingeni egyetemen a héber nyelv professzorának nevezték ki, majd 1631-ben a csillagászat professzorává. Igen nagytudású, széles érdeklődésű ember volt, jeles térképész, a fa- és rézmetszésnek is szakértője. 1617-ben találkozott Keplerrel, akivel szoros barátságot kötöttek. Csillagászati számításokat végzett, fa- és rézmetszeteket készített Kepler könyve számára. Ő tervezte 1623-ban Pascalt megelőzve, az első mechanikus számológépet Kepler asztronómiai számításainak segítésére. A gép első példánya egy tűzesetben megsemmisült, leírására csak 1957-ben bukkantak rá Kepler iratai között. A csillagos égről új elgondoláson alapuló térképet készített. A heliocentrikus rendszer meggyőződéses híve volt. Készített egy mechanikus modellt, ún. telluriumot, mely a Föld és Hold mozgását szemléltette. 1631-ben publikált könyve lehetővé tette a Hold helyzetének tetszőleges időpontban való meghatározását. Mint térképész, 1624-ben elkészítette az addig legpontosabb térképeket a württembergi hercegségről. A Hold egyik kráterét róla nevezték el.

Schickard, Wilhelm
Web dokumentumok

2017.
ápr. 22.
Stirling, James születésének 325. évfordulója
Garden (Stirling közelében), 1692. ápr. 22. - Edinburgh, 1770. dec. 5.

Skót matematikus
Oxfordban, a Balliol College-ban tanult. Több évet töltött Itáliában, Padovában megismerkedett és barátságot kötött Nicolaus (I) Bernoullival. Londonba visszatérve itt matematikát tanított. Jó kapcsolatba került korának több más neves matematikusával, így Newtonnal is. Kombinatorikával és analízissel, a végtelen sorok konvergenciájával foglalkozott. Ő vezette be az ún. Stirling-számokat, és ő fedezte be a faktoriális függvény közelítésére szolgáló Stirling-formulát, amelynek a valószínűségszámításban, de a matematika szinte minden ágában nagy jelentősége van.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 22.
Bohr, Harald August születésének 130. évfordulója
Koppenhága, 1887. ápr. 22. - Koppenhága, 1951. jan. 22.

Dán matematikus
A Nobel-díjas fizikus, Niels Bohr fiatalabb testvére volt. Harald Bohr a Koppenhágai Egyetemen matematikát tanult. Egyetemi évei alatt válogatott futballistaként szerzett hírnevet. 1915-ben a koppenhágai Műszaki Intézet matematikaprofesszora lett, majd 1930-tól a Koppenhágai Egyetemen kapott matematika-professzori kinevezést. Jelentős eredményeket ért el számelméleti kutatásaiban. Foglalkozott a Dirichlet-sorozattal, speciálisan a Riemann-féle zéta-függvény gyökeinek eloszlásával. Ő alapozta meg a majdnem periodikus függvények elméletét. Érdekes módon mindössze egyetlen közös publikációja volt fivérével Niels Bohrral.

Bohr, Harald August
Web dokumentumok

2017.
ápr. 21.
Apianus, Petrus (Bienewitz vagy Bennewitz, Peter) halálának 465. évfordulója
Leisnig, Szászország, (ma Németország), 1495. ápr. 16. - Ingolstadt, Bajorország, (ma Németország), 1552. ápr. 21.

Német matematikus, térképész, műszerkészítő
Tanulmányait Lipcsében kezdte, ekkor vette fel a humanista latin "Apianus" nevet. 1519-ben a bécsi Egyetemen Georg Tanstätter tanítványa. 1521-ben Regensburgba, majd Landshutba költözött. 1527-ben az ingolstadti egyetem matematikusa, itt nyomdát alapított, ahol elsősorban térképeket adott ki. Földrajzzal és csillagászattal foglalkozott. A XVI. sz. elején fellendülő tengerhajózás késztette Cosmographicus liber. c. csillagászati és navigációs könyvének kiadására (1524), amelynek Gemma Frisius által átdolgozott változata 30 kiadást ért meg, 14 nyelven. Az 1540-ben kiadott Astronomicum Caesareum c. nagy műve a gömbi csillagászati számításokat egyszerűsítő forgó számolótárcsák (Apianus-féle volvellák) sorozatát tette közzé. Megállapította, hogy az üstökösök csóvája a Nappal ellentétes irányba mutat. Napórákat és csillagászati mérőeszközöket szerkesztett, ezekről részletes leírásokat közölt. Elsők közt javasolta, hogy a földrajzi hosszúságokat a Holdnak az állócsillagoktól való távolsága segítségével határozzák meg. V. Károly német-római császár udvari matematikusává nevezte ki, és lovagi rangra emelte. Földmérő munkáját fia, Philipp Apianus folytatta. Apianus nyomtatta ki az általa kifejlesztett nyomtatási technológiával Magyarország első, Lázár által összeállított térképét (Tabulae Hungariae ad quatuor latera). Nevét ma egy holdkráter, és a 19135.sz. kisbolygó is őrzi. (Bartha Lajos)

Apianus, Petrus (Bienewitz vagy Bennewitz, Peter)
Web dokumentumok

2017.
ápr. 21.
Rolle, Michel születésének 365. évfordulója
Ambert, Franciaország, 1652. ápr. 21. - Párizs, 1719. nov. 8.

Francia matematikus
1675-ben Párizsba költözött, ahol 1685-től csillagászattal, 1699-től geometriával foglalkozott. Miután 1682-ben megoldotta a Jacques Ozanam által felvetett problémák egyikét, Jean-Baptiste Colbert évjáradékban részesítette. Rolle kritikusan állt hozzá a differenciál- és integrálszámításhoz. 1702-ben volt egy vitája ebben a témában Joseph Saurinnal, amelynek során azt állította, hogy pontatlan és hogy hibás elgondoláson alapul; később megváltoztatta véleményét. Leginkább arról ismert, hogy 1691-ben leírta a később róla elnevezett tételnek (Rolle tétele) első változatát, az egyváltozós valós együtthatójú polinomok esetére.

Rolle, Michel
Web dokumentumok

2017.
ápr. 21.
Bridgman, Percy Williams születésének 135. évfordulója
Cambridge, Massachusetts, 1882. ápr. 21. - Randolph, New Hampshire, 1961. aug. 20.

Amerikai kísérleti fizikus, Nobel-díjas
Tanulmányait 1900-ban kezdte a Harvard Egyetemen, M. A. fokozatát 1905-ben, doktorátusát 1908-ban kapta. 1908-ban kezdte meg a statikus nagy nyomásokra vonatkozó kísérleteit. Ezen a feltáratlan területen a berendezések jó részét is neki kellett megalkotnia. Legfontosabb találmánya egy speciális tömítés, amelyben a nyomás mindig nagyobb, mint a nyomás alatti folyadékban, így az elzárás öntömítő. Felfedezte, hogy egy bizonyos átmeneti nyomáson a céziumban átrendeződnek az elektronok. Munkássága nyomán új geológiai iskola fejlődött ki, amely a nagy nyomásokon és hőmérsékleteken végzett kísérletekre alapult. Bridgman azt állította, hogy csak annyiban van értelme a fizikai fogalmak értelmezésének, amennyiben lehetséges a megfigyelésük. 1919-ben lett a Harvard rendes professzora, 1926-ban "Hollis"-, majd 1950-ben "Higgins"-professzor. 1946-ban tüntették ki a fizikai Nobel-díjjal a nagy nyomások fizikájában tett felfedezéseiért. Több mint 260 cikket tett közzé és 13 könyve jelent meg.

Bridgman, Percy Williams
Web dokumentumok

2017.
ápr. 21.
Danjon, André-Louis halálának 50. évfordulója
Caen, Franciaország, 1890. ápr. 6. - Párizs, 1967. ápr. 21.

Francia csillagász, műszertervező, tudományszervező
1919-től az akkor Franciaországhoz csatolt strasbourgi Obszervatórium újjászervezésével bízták meg, melynek 1930-tól az igazgatója volt. Ő maga a szférikus csillagászattal foglalkozott, az intézetnek asztrofizikai irányzatot adott. Egyik legjelentősebb találmánya az ún. prizmás asztrolábium, vagy Danjon-féle asztrolábium néven ismert eszköz, az égitestek nagy pontosságú helyzetmeghatározása, ill. a földrajzi koordináták mérése céljából. Egyszerű, ma általánosan alkalmazott becslési skálát alkalmazott a holdfogyatkozások idején a Holdra vetülő föld-árnyék sötétségének meghatározására, ezt ma Danjon-skálának nevezik. 1935-ben a strasbourgi Egyetem tanára, 1945-től 1953-ig a Párizs-Meudon-i Asztrofizikai Obszervatórium igazgatója volt. Kezdeményezésére létesült az első francia rádiócsillagászati észlelő állomás Meudon-ban. Kezdeményezte a távcsövek leképezésének fokozását, az akkor alkalmazott elektron-sokszorozóval, a műszert André Lallemand valósította meg. A francia Természettudományi Akadémia tagja volt, az angol Királyi Csillagászati Társaság aranyérmével jutalmazták. Nevét egy holdkráter és az 1594.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Danjon, André-Louis
Web dokumentumok

2017.
ápr. 21.
Weisskopf, Victor Frederick halálának 15. évfordulója
Bécs, Osztrák-Magyar Monarchia, 1908. szept. 19. - Newton, Massachusetts, USA, 2002. ápr. 21.

Osztrák-amerikai elméleti fizikus
1926-ban iratkozott be a bécsi egyetemre, 1928-ban Göttingenben folytatta a tanulmányait. Huszonkét éves korában Wigner Jenővel közösen kidolgozta a spektrumvonalak természetes vonalszélességének kvantumelméletét. Heisenberg, Schrödinger, Pauli és Niels Bohr mellett dolgozott a Dirac-féle kvantumelmélet által felvetett alapvető divergenciaproblémák vizsgálatában. A nácizmus uralomra jutása után 1937-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol a Rochester Egyetemen kapott oktatói állást, és az atommagok fizikájának kutatásába kezdett. A Manhattan projekt résztvevőjeként Los Alamosba került, ahol az elméleti osztály vezetője, Hans Bethe helyettese lett. A háború befejeztével a híres Massachusets Institute of Technology (MIT) ajánlott fel neki professzori állást Cambridge-ben. Egyik legjobb tanítványa Kuti Gyula volt, akivel kidolgozta a proton összetett szerkezetének sokat idézett Kuti-Weisskopf-féle modelljét. Weisskopf elkötelezett híve lett a nukleáris leszerelésnek. 1961-ben a CERN főigazgatója, többek között az ő érdeme, hogy a CERN ma a részecskefizika egyik nagyhatalma.

Weisskopf, Victor Frederick
Web dokumentumok

2017.
ápr. 20.
Tessedik Sámuel születésének 275. évfordulója
Albertirsa, 1742. ápr. 20. - Szarvas, 1820. dec. 27.

Evangélikus lelkész, szakíró, mezőgazdász
Pozsonyban, Sárospatakon és Debrecenben, majd német egyetemeken tanult. Hazatérve Surányban, majd 1767-től haláláig Szarvason lelkész. A filantropisták eszméinek hatása alatt elsősorban a parasztság helyzetének javítására törekedett. 1780-ban paraszt ifjak képzésére alapított Gyakorlati-gazdasági szorgalmatossági iskolájában gyakorlati munkával kapcsolta össze a belterjes termelési módszerek elsajátítását. Új rendszerű iskolájában könyvtárt, tanműhelyt és tangazdaságot szervezett, amelyben tanítók és gazdatisztek oktatását is vállalta. Pedagógiai munkája mellett széles körű tevékenysége kiterjedt az Alföld - elsősorban Szarvas - életének minden területére. Úttörő tevékenységet fejtett ki a korszerű vetésforgó, a szántóföldi takarmánynövények termesztése és az istállózó állattenyésztés elterjesztésében. Kísérleteket folytatott a szikes területek javításával kapcsolatban, elsőként alkalmazta a meszes-márgás talajterítést (digózást). Meghonosította Magyarországon a lucernát, kezdeményező volt a gyümölcstermesztés, a méhészet, a selyemhernyótenyésztés terén, szakemberekkel taníttatta a selyemfonást, a gyapjúfonást és szövést. Tevékenysége kiterjedt az egészségügyi teendőkre, pl. tiszta ivóvíz biztosítása érdekében kutak fúrása; továbbá a parasztok táplálkozására, lakásviszonyaira, községrendezésre stb., de az árva- és szegényügy rendezésére is. Emlékezetére a Magyar Agrártudományi Egyesület 1961-ben évenként kiosztásra kerülő Tessedik Sámuel-emlékérmet alapított.

Tessedik Sámuel
Web dokumentumok

2017.
ápr. 20.
Katona János születésének 105. évfordulója
Győr, 1912. ápr. 20. - Budapest, 1977. aug. 12.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti műegyetemen szerzett 1934-ben gépészmérnöki oklevelet. 1953-1974-ig a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézetben dolgozott. Kezdetben laboratóriumvezető, majd tudományos főosztályvezető, 1971-től az Intézet Tudományos Tanácsának vezetője. Emellett 1959-től oktatott a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1970-től c. egyetemi tanár. A Karl-Marx-Stadt-i műszaki egyetemen vendégprofesszorként adott elő 1970-1977-ig. Számos új elektroncső konstrukcióját és technológiáját dolgozta ki. Több szabadalma született az elektronikai alkatrészekkel kapcsolatban.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 20.
Peano, Giuseppe halálának 85. évfordulója
Cuneo, Piemont, Itália, 1858. aug. 27. - Torino, 1932. ápr. 20.

Olasz matematikus
1880-ban a torinoi egyetemen szerzett diplomát matematikából, ahol élete végéig tanított. 1890-ben professzorrá nevezték ki. A matematikát a logikára kívánta felépíteni. Gondolataira támaszkodva írták meg híres művüket Russell és Whitehead, akik Peano sok jelölését is átvették. Cauchy óta a legjelentősebb függvénytani műveket írta meg 1884-ben és 1893-ban. A valós függvénytanban, a topológiában ért el kiemelkedő eredményeket. Nevéhez fűződik egy olyan folytonos görbe konstruálása, amely átmegy egy egységnégyzet minden pontján, azaz kitölti a négyzetet (Peano-görbe). 1889-ben publikálta a modern matematika első axiómarendszerét (Peano-axiómarendszer), és sikerült megalapoznia vele a természetes számok elméletét.

Peano, Giuseppe
Web dokumentumok

2017.
ápr. 20.
Knopp, Konrad Hermann Theodor halálának 60. évfordulója
Berlin, Németország, 1882. júl. 22. - Annecy, Franciaország, 1957. ápr. 20.

Német matematikus
Az egyetem első szemeszterét Lausanne-ban végezte, majd a Berlini Egyetemen folytatta, ahol neves tanároktól tanult: Frobenius és Schottky. 1908-ban Japánba utazott és Nagasakiban a nyugati Kyushu-ban tanult 1908-1909-ben. Aztán Kínába és Indiába utazott. 1910-1911-ben a Germany-Chinese Academy-n tanított. 1911-ben visszatért Németországba, a Military Technical Academy-n tanított. Ezzel egyidőben a Miltary Academy-n a habilitációs tézisein is dolgozott, amelyet a Berlini Egyetemen védett meg. 1914 őszétől a Berlini Egyetemen tanított. 1915-ben megpályázott egy rendkívüli professzori állást Königsbergben. 1919-ben itt megkapta a professzori kinevezését. A Mathematische Zeitschrift mathematikai folyóiratnak társ-alapítója volt, 1934-1952 között szerkesztője. A Tübingen-i Egyetem matematika professzora volt 1926-tól nyugdíjbavonulásáig, 1950-ig. Számos fontos kézikönyv szerzője. Kutatási területe matematikai elméletek készítése, kész elméletek elemzése volt.

Knopp, Konrad Hermann Theodor
Web dokumentumok

2017.
ápr. 20.
Berwald, Ludwig halálának 75. évfordulója
Prága, 1883. dec. 8. - Łódź, Lengyelország, 1942. ápr. 20.

Német matematikus
A prágai német egyetemen volt professzor 1924-től 1941-ig. Fő kutatási területe a differenciálgeometria volt. 1941-ben a Lódz-i gettóba deportálták, itt halt meg 1942-ben.

Berwald, Ludwig
Web dokumentumok

2017.
ápr. 19.
Darwin, Charles Robert halálának 135. évfordulója
Shrewsbury, Shropshire, 1809. febr. 12. - Downe, 1882. ápr. 19.

Angol természettudós
Először orvoslást tanult Edinburgh-ban, majd teológiát a cambridge-i egyetemen, és egyházi pályára készült. Ám a természeti jelenségek iránti érdeklődése és a kapott felkészítés arra sarkallta, hogy elfogadja a meghívást 1831-ben a Beagle nevű hajóra természetbúvárként egy Föld körüli útra. Öt évvel későbbi visszatérése után közzétette a közben szerzett földtani megfigyeléseiről (például a korallzátonyok képződéséről) a munkáit. A többi feljegyzéseit rendszerezve megalkotta a leszármazással történő fajátalakulások elméletét, amit azután sokáig alakított és fejlesztett (nagyjából 1838-tól 1859-ig); végső formájában ez lett a természetes kiválogatódással (természetes szelekcióval) létrejövő evolúció elmélete. 1859-ben jelentette meg "A fajok eredete a természetes kiválogatódás útján" (On the origin of species by means of natural selection) című művét Alfred Russell Wallace hasonló nézeteinek tudomására jutása után. Három újabb könyvet írt, melyek mind A fajok eredete folytatásai voltak. Életének utolsó évtizedében Darwin főleg botanikai kutatásokat végzett. Gondolatait a genetika és a molekuláris biológia későbbi fejleményei módosították ugyan, munkája azonban máig a modern evolúcióbiológia kiindulópontja.

Darwin, Charles Robert
Web dokumentumok

2017.
ápr. 19.
Seaborg, Glenn Theodore születésének 105. évfordulója
Ishpeming, Michigan, 1912. ápr. 19. - Lafayette, California, 1999. febr. 25.

Amerikai magkémikus, Nobel-díjas
Berkeley-ben tanult kémiát, majd doktorált 1937-ben, a gyors neutronok vizsgálatából. Ugyanitt lett professzor 1945-ben. Addigra már nagy megbecsülést szerzett a Manhattan projektben, ahol kidolgozta az általa és munkatársa, Edwin M. McMillan által felfedezett 94-es rendszámú elem előállítását. Ezt az elemet, melyet ő nevezett el plutóniumnak, nagyobb mennyiségben a Washington állambeli Hanfordban Wigner Jenő tervei alapján felépített tenyésztő reaktorban állították elő a háború alatt. Plutónium bombával végezték az első atomrobbantást 1945. július 16-án egy sivatagban az amerikai New Mexico államban, és plutónium bombát dobtak le Nagaszakira 1945. augusztus 9-én. Előtte Seaborg is aláírta azt a Szilárd Leó által is támogatott javaslatot, hogy ne lakott területre dobják le Japánban a bombát, csak valahol a tenger felett robbantsák fel, így késztetve megadásra a japán hadsereget. Ma se tudni, hogy eljutott-e ez a levél Truman elnökhöz. Seaborg a továbbiakban szinte valamennyi transzurán elem felfedezésében és előállításában részt vett. Ezeket olykor csak mikrogrammnyi, vagy még kisebb mennyiségben tudták előállítani, ezért speciális módszereket dolgozott ki az új elemek fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálatára. A Nobel-díjat McMillan-nel megosztva kapták 1951-ben, a transzurán elemek kémiája terén elért eredményeikért. (Dr. Radnai Gyula)

Seaborg, Glenn Theodore
Web dokumentumok

2017.
ápr. 18.
Fekete Zoltán születésének 140. évfordulója
Selmecbánya, 1877. ápr. 18. - Sopron, 1962. ápr. 4.

Erdőmérnök, egyetemi tanár
1900-ban az Erdészeti Akadémián erdőmérnöki oklevelet szerzett, de már 1898-tól a zsarnócai állami erdőhivatalnál gyakornokoskodott. 1900-ban a liptóújvári főerdőhivatalhoz helyezték át. 1901-1907 között a selmeci főiskola erdőrendezéstani tanszékén tanársegéd, majd adjunktus. 1907 és 1911 között a zsarnócai erdőhivatal vezetője volt. 1911-től az akadémián az erdőrendezéstan rendkívüli, 1913-tól rendes tanáraként oktatott, 1914-1917-ben az erdőmérnöki osztály dékánja volt. 1919-től a Sopronba költöztetett bánya- és erdőmérnöki főiskolán továbbra is az erdőrendezéstan tanára volt. 1920-1923 és 1925-1926 között az erdőmérnöki osztály dékánjaként, 1932-1934-ben pedig a főiskola rektoraként is tevékenykedett. 1928-tól 1937-ig a főiskola képviseletében a felsőház tagja volt. 1946-os nyugdíjazását követően még 1952-ig tanított a soproni tanintézetben. 1960-ban az Erdőmérnöki Főiskola gyémántoklevéllel tüntette ki. Növényföldrajzi vizsgálatokkal, majd az erdőrendezéssel, erdőbecsléssel, erdőérték- és magasságszámítással foglalkozó tanulmányokat, több hézagpótló szakkönyvet írt. 1941-től az MTA tagja.

Fekete Zoltán
Web dokumentumok

2017.
ápr. 18.
Juvancz Ireneusz születésének 135. évfordulója
Pancsova, Torontál vm., 1882. ápr. 18. - Budapest, 1950. nov. 11.

Statisztikus, biztosítási szakértő, pedagógus
1900-ban megnyerte a Társulat tanulóversenyét, a mai Eötvös-verseny elődjét. Matematikatanári diplomát szerzett. A Bulyovszky utcai főreálban többek között tanítványa volt Németh László és Szilárd Leó is. 1915-ben a Trefort utcai Mintagimnáziumba került, ahol 1919-ben igazgatóvá nevezték ki. A Tanácsköztársaság után fegyelmivel eltávolították, a továbbiakban csak biztosítási matematikusként kaphatott állást, itt matematikai statisztikával foglalkozott. Fia Juvancz Iréneusz ifj.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 18.
Haszpra Ottó halálának 5. évfordulója
Budapest, 1928. szept. 11. - Budapest, 2012. ápr. 18.

Vízmérnök, eszperantista, egyetemi tanár
1952-ben szerzett diplomát a BME-n. Az Építőmérnöki és Közlekedési Műszaki Egyetem Matematika Tanszékén tanársegéd. 1956-ban a VITUKI tudományos munkatársa, 1964 és 1967 között a BME Vízépítési Tanszékének adjunktusa. 1968-1969-ben Ford-ösztöndíjjal Iowában vendégkutató. Hazatérese után a VITUKI tudományos igazgatóhelyettese. 1979-ben a nyugdíjba vonuló Bogárdi János utódaként a Műegyetem Vízépítési Tanszékének egyetemi tanárává nevezték ki, majd tanszékvezető és a Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézet igazgatója. Az intézetet 1992-ig, a tanszéket 1994-ig vezette, 1998-tól professor emeritus. Kutatási területe a műtárgy-hidraulika, a regionális és lokális szivárgások, valamint ezek környezeti hatásai és a hidrotermodinamika. Foglalkozott artézi kutakkal és termáltavakkal kapcsolatos hidrotermodinamikai feladatok megoldásával. Lelkes eszperantista volt, eszperantó nyelvkönyveket is szerkesztett. 1998-ban az MTA levelező, majd 2004-ben rendes tagja.

Haszpra Ottó
Web dokumentumok

2017.
ápr. 18.
Lilienfeld, Julius Edgar születésének 135. évfordulója
Lemberg, Osztrák-Magyar Monarchia, (ma Lviv, Ukrajna), 1882. ápr. 18. - Charlotte Amalie, Virgin Islands, USA, 1963. aug. 28.

Osztrák-magyar fizikus
1905-ben doktorált fizikából, majd a lipcsei egyetemen röntgencsövekkel kapcsolatos kísérleteiből számos felfedezést, újdonságot szabadalmaztatott. 1916-ban professzorrá nevezték ki, és a háborús ínség közepette új laboratóriumot is kapott. Amikor Németországban terjedni kezdett az antiszemitizmus, az Egyesült Államokban telepedett le, és diódákkal kapcsolatos, téremissziós kísérletekbe kezdett. 1926-ban szabadalmaztatta a térvezérlésű tranzisztor elvét, bár a gyakorlati létrehozásról még szó sem lehetett.

Lilienfeld, Julius Edgar
Web dokumentumok

2017.
ápr. 18.
Ahlfors, Lars Valerian születésének 110. évfordulója
Helsinki, Orosz Birodalom (ma Finnország), 1907. ápr. 18. - Pittsfield, Massachusetts, USA, 1996. okt. 11.

Finn matematikus
1924 és 1928 között Ernst Lindelöf és Rolf Nevanlinna témavezetésével a helsinki egyetemen tanult. Doktori értekezését 1930-ban védte meg, majd a Turku-i egyetemre nevezték ki. 1935-ben a Harvard Egyetemre kapott meghívást. 1936-ban Fields-érem első két díjazottjának egyike volt. 1938-ban visszatért Finnországba, a Helsinki Egyetemre. 1945 után rövid ideig Zürichben, majd ismét a Harvard egyetemen tanított 1977. évi nyugdíjazásáig. Fő témaköre a Riemann-felületek vizsgálata volt. Komplex függvénytani tankönyve máig a témakör klasszikusának számít. 1981-ben Wolf-díjat kapott.

Ahlfors, Lars Valerian
Web dokumentumok

2017.
ápr. 17.
Karsten, Wenceslaus Johann Gustav halálának 230. évfordulója
Neubrandenburg, 1732. dec. 15. - Halle, 1787. ápr. 17.

Német matematikus
A Rostock-i egyetemen, majd 1778-1787 között a Halle-i egyetemen -- Segner János András utódaként -- a matematika tanára. Szorgalmazta Leonhard Euler műveinek kiadását.

Karsten, Wenceslaus Johann Gustav
Web dokumentumok

2017.
ápr. 17.
Perrin, Jean Baptiste halálának 75. évfordulója
Lille, Franciaország, 1870. szept. 30. - New York, USA, 1942. ápr. 17.

Francia fiziko-kémikus, Nobel-díjas
1894-1897-ben fizikus asszisztensként katód- és röntgensugárzással foglalkozott. 1897-ben a tudományok doktora címet szerzett a katód- és röntgensugárzással kapcsolatos elméletéért. Még ugyanabban az évben a párizsi Sorbonne egyetem docense lett, 1910-ben professzori címet szerzett. Foglalkozott a gázok elektromos vezetőképességével is. Legismertebb munkája a kolloidok ezen belül elsősorban az úgynevezett Brown-mozgás vizsgálata. Eredményei ezen a területen megerősítették Einstein elméleti tanulmányát, mely szerint a kolloid részecskék a gáztörvényeknek megfelelően kell viselkedjenek és ebből következően a mólnyi gázra vonatkozó Avogadro szám kalkulálható. Vizsgálataival bizonyította az atomok és molekulák létét, amelyek módot adtak az atomi jellemzők mérésére. 1926-ban tüntették ki Nobel-díjjal az anyag nem folytonos szerkezetén végzett munkájáért, különösen a szedimentációs egyensúly felfedezéséért.

Perrin, Jean Baptiste
Web dokumentumok

2017.
ápr. 17.
Brauer, Richard Dagobert halálának 40. évfordulója
Berlin-Charlottenburg, 1901. febr. 10. - Belmont, Massachusetts, 1977. ápr. 17.

Német-amerikai matematikus
1919-ben kezdte egyetemi tanulmányait a Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg-n, majd egy év után átiratkozott a berlini egyetemre. Tanárai között több neves matematikus volt, többek között Bieberbach, Knopp, Plank, Schmidt, Schur és Szegő. 1925-ben Knopp asszisztenseként a Königsbergi Egyetemen kezdett tanítani. 1926-ban itt készítette el doktori disszertációját. Hitler hatalomrakerülése után el kellett hagynia Németországot, az Egyesült Államokban és Kanadában folytatta munkáját. 1951-ben a Harvard-on ajánlottak fel számára katedrát, amit nyugdíjba vonulásáig, 1971-ig töltött be. Jelentős számú publikációja jelent meg. A világ számos egyeteme, tudományos társasága választotta tagjai sorába. Több tudományos lap szerkesztésében vállalt aktív szerepet. 1971-ben kitüntették a National Medal for Scientific Merit díjjal. Legfontosabb eredményeit a csoportelmélet területén érte el, számos eredményének jelentős alkalmazásai voltak az elméleti fizikában is.

Brauer, Richard Dagobert
Web dokumentumok

2017.
ápr. 16.
Sztrókay Kálmán Imre születésének 110. évfordulója
Zalacsány, 1907. ápr. 16. - Budapest, 1992. jún. 19.

Ásványtan-kutató, egyetemi tanár
A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult, majd ismereteit 1932-ben Berlinben bővítette. 1930-ban az egyetemen Ásvány-kőzettani Intézetének tanársegéde, 1953-77 között az ELTE ásványtani tanszékének professzora. Az ércásványok reflexiós mérési technikáját Balyi Károllyal közösen dolgozta ki, és Magyarországnak majdnem minden érctelepén korszerű vizsgálatokat végezett; több eddig ismeretlen ásványt írt le. Megalkotta a korszerű ásvány-rendszerezés elvét. Alapvető munkát végzett a korszerű meteorit kutatás terén, általánosságban a meteoritok ásványtani-kémiai kialakulásának vizsgálatában, és speciálisan a magyarországi meteoriok vizsgálatával. Különösen érdekesek a szénhidrogén tartalmú meteorit-elemzései. (Bartha Lajos)

Sztrókay Kálmán Imre
Web dokumentumok

2017.
ápr. 16.
Hadley, John születésének 335. évfordulója
Bloomsbury, London, 1682. ápr. 16. - East Barnet, Hertfordshire, 1744. febr. 14.

Angol matematikus, csillagász
Tökéletesítette a Newton-féle tükrös távcsövet, és sorozatban gyártott teleszkópokat, gyakorlatias formába készítette el a tengerészeti tükör-szextánst. A Royal Society tagja. (Bartha Lajos)

Hadley, John
Web dokumentumok

2017.
ápr. 16.
Wright, Wilbur születésének 150. évfordulója
Millville, Indiana, USA, 1867. ápr. 16. - Dayton, Ohio, 1912. máj. 30.

Amerikai feltaláló
A Wright fivérek Orville és Wilbur főiskolára jártak, de nem szereztek diplomát. Daytonban nőttek fel, ahol 1892-ben kerékpárjavítással, -tervezéssel és -gyártással foglalkozó céget alapítottak. Legfőbb céljuk azonban a repülőgép megvalósítása volt. Sir George Cayley, Octave Chanute, Otto Lilienthal és Samuel Pierpont Langley munkája alapján 1899-ben kezdtek el repülő szerkezetekkel kísérletezni. Kifejlesztették a háromtengelyű irányítást, és meghatározták a repülőgépek kormányozhatóságának alapelveit, melyeket ma is használunk. A fivérek mindvégig együtt dolgoztak, a repülőgép fejlesztésében elért érdemeiket nem lehet különválasztani. Évekig siklórepülőgépekkel végeztek sikeres kísérleteket, többféle szárnyalakkal kísérleteztek, kísérleteikhez szélcsatornát is építettek. 1903-ban ők repültek először sikeresen irányítható, motorral hajtott, légcsavaros, levegőnél nehezebb eszközzel, a később Kitty Hawk-nak elnevezett kétfedelű géppel. Elsőbbségüket ennek ellenére napjainkig néhányan vitatják.

Wright, Wilbur
Web dokumentumok

2017.
ápr. 15.
Gegő József Adolf halálának 205. évfordulója
Marót, Hont megye, 1746. jan. 29. - Kolozsvár, 1812. ápr. 15.

Piarista matematikatanár, csillagász
Számos neves korabeli iskolában oktatott. 1778-1809 között a kolozsvári római katolikus Líceum csillagvizsgálójának vezetőjeként tevékenykedett. Az 1798-as tűzvész után fontos érdemei voltak az intézmény újraszervezésében. Jelentős tankönyveket írt, részletesen foglalkozott a gyakorlati geometria oktatásával, a felmérés (telekfelvétel, térképszerkesztés) és az időmérés kérdéseivel. Hallgatóival szférikus mérési gyakorlatokat végeztetett, lakásán is meridián távcsövet szerelt fel.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 15.
Szilády Zoltán halálának 70. évfordulója
Budapest, 1878. máj. 21. - Grosspösna, Németország, 1947. ápr. 15.

Zoológus, biológus, entomológus, természettudományi író
Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1900-1901-ben Budapesten középiskolában tanított. Tanári és bölcsészdoktori oklevelének megszerzése után 1901-től a nagyenyedi Bethlen-kollégium természetrajztanára volt. 1907-ben a kolozsvári egyetemen magántanár. Nagyenyeden szabadiskolát szervezett a természettudományok népszerűsítésére. A kolozsvári egyetemen az állattan helyettes tanáraként működött. 1922-től Budapesten az MNM Állattárában múzeumi őr, majd igazgató-őr. 1925-től a debreceni egyetemen az állattan szakelőadója. 1928-29-ben hosszabb kutatóutat tett Bulgáriában. Dolgozott a nápolyi zoológiai állomáson. Főleg a legyek (Diptera) anatómiájának, életmódjának és rendszertanának, valamint a magyar állattan múltjának kutatásával foglalkozott. Ő fedezte fel a - róla elnevezett - Anopthalmus sziládyi rovarfajt. Foglalkozott botanikával, művelődéstörténeti, nyelvtudományi és néprajzi tanulmányokkal is. 1923-1926-ig kiadta és szerk. a Biologica Hungarica c. természettudományi folyóiratot.

Szilády Zoltán
Web dokumentumok

2017.
ápr. 15.
Leonardo da Vinci (Leonardo di Ser Piero da Vinci) születésének 565. évfordulója
Anchiano, (ma Vinci) Italia, 1452. ápr. 15. - Amboise, Franciaország, 1519. máj. 2.

Olasz reneszánsz építész, zenész, anatómus, feltaláló, mérnök, szobrász, geométer és festő
A reneszánszkor egyik legkiválóbb, mindenképpen a legsokoldalúbb mestere. Az utókor elsősorban festményeit ismeri (Mona Lisa, Utolsó vacsora, Sziklás Madonna). Milánóban a Sforza hercegek udvarában, valamint I. Ferenc francia király mellett az udvari mérnök tisztségét töltötte be. Nagyszámú műszaki és tudományos problémát vizsgált, és sok eszköz terveit vázolta fel. Jelentős mérnöki, különösen hadmérnöki terveket készített, tervezett harckocsit, hidakat és gátakat. Foglalkozott a repülés lehetőségeivel, elkészítette egy helikopter és siklóernyő vázlatát. Terveivel, elképzeléseivel sok esetben megelőzte korát, az általa tervezett gépek, műszaki alkotások nagy része csak jóval később, mások tervei alapján valósult meg. Művészi munkájának céljait is szolgáló anatómiai tanulmányai során - az abban az időben tiltott - boncolásokat végzett.

Leonardo da Vinci (Leonardo di Ser Piero da Vinci)
Web dokumentumok

2017.
ápr. 15.
Euler, Leonhard születésének 310. évfordulója
Basel, Svájc, 1707. ápr. 15. - Szentpétervár, Oroszország, 1783. szept. 18.

Svájci matematikus és fizikus
Teológiát kezdett tanulni, de több kedvet érezve a matematikához Johann Bernoulli tanítványa lett. Barátságot kötött tanára két fiával, Nicolaus-szal és Daniel-lel. A két Bernoulli fiú meghívta őt a szentpétervári akadémiára, ahol hamarosan az akadémia első számú matematikusa lett. Tizennégy évig maradt Szentpéterváron. Ez alatt 130 művet írt meg, nevelte a tudományos utánpótlást és Oroszország térképeinek szerkesztésén is dolgozott. 1741-ben meghívást kapott a berlini akadémia élére, ezeket az éveket fémjelzi még mintegy 275 kötetnyi tudományos munka. 1766-ban családostól visszaköltözött Szentpétervárra. Az életéből még hátralevő 17 évet is munkával töltötte. Ebben az sem gátolta, hogy közben teljesen megvakult. Mintegy 415 kötetet diktált le inasának és tanítványainak. A 18. század legnagyobb és minden idők egyik legtermékenyebb matematikusa volt. Euler kézikönyvei átfogják és szintetizálják az egész 18. századi matematikát. A felsőbb matematikai jelölések jó része tőle származik. A matematika szinte minden területén maradandót alkotott. Művei sok későbbi kutatás kiindulópontjául szolgáltak.

Euler, Leonhard
Web dokumentumok

2017.
ápr. 15.
Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne születésének 245. évfordulója
Étampes, Franciaország, 1772. ápr. 15. - Párizs, 1844. jún. 19.

Francia természettudós
1790-ben jogi diplomát szerzett, majd orvostant tanult a párizsi Collège du Cardinal Lemoine természettudományi kurzusán. 1793-ban megválasztották a Jardin des Plantes állattani gyűjteményének igazgatójává, majd állást kapott a Nemzeti Természetrajzi Múzeumban az állattani tanszéken. 1794-ben Georges Cuvier-t meghívta, hogy dolgozzék vele, együttműködésükből öt közös mű született. Geoffroyt 1798-ban a Napóleon egyiptomi hadjáratát kísérő tudományos expedíció tagjává nevezték ki. 1807-ben a Tudományos Akadémia tagjává választották. 1809-ben a párizsi egyetem állattanprofesszora lett. Az összehasonlító fejlődéstan egyik megalapozója volt. Összehasonlító bonctani alapon bebizonyította a gerincesek egyes osztályainak egységes felépítését, s ezt a felépítést később megpróbálta az egész állatvilágra kiterjeszteni. Kutatásaival egyik előfutára lett Darwin tanításainak. Ő a teratológiának, a növényszervezettan fejlődési rendellenességekkel foglalkozó ágának megalapozója is. Ő hozta létre az első állatkertet.

Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne
Web dokumentumok

2017.
ápr. 15.
Tinbergen, Nikolaas (Niko) születésének 110. évfordulója
Hága, Hollandia, 1907. ápr. 15. - Oxford, Anglia, 1988. dec. 21.

Holland etológus, ornitológus, Nobel-díjas
1932-ben Leidenben végezte egyetemi tanulmányait. A 2. világháború során bebörtönözték. 1947-ben a leideni Zoológiai Intézet vezetője lett, 1949-től haláláig az oxfordi Zoológiai Intézetben dolgozott, 1966-tól professzorként. Állatok magatartássémáit kutatta, a kulcsingerek minőségének változásával bekövetkező magatartásjegyek változását vizsgálta. Egyik legfontosabb kutatási területe az ösztönök vizsgálata volt. E téren több alapvető fogalmat vezetett be. Az ösztönöket hierarchikusan szervezett idegi mechanizmusokként határozta meg. "Az ösztönökről" című könyve 1976-ban magyar nyelven is megjelent. 1973-ban "az egyéni és társas viselkedésformák szerveződése és kioltódása területén tett felfedezéseikért" Karl von Frisch-sel és Konrad Lorenz-cel megosztva kapta a orvosi-élettani Nobel-díjat. Testvére Jan Tinbergen, aki elsőként nyert közgazdaságtudományi Nobel-díjat.

Tinbergen, Nikolaas (Niko)
Web dokumentumok

2017.
ápr. 15.
Tousey, Richard halálának 20. évfordulója
Sommerville, Massachusetts, USA, 1908. máj. 18. - Maryland, 1997 ápr. 15, 1997. ápr. 15.

Amerikai fizikus, asztrofizikus
A rakéta-csillagászat egyik úttörője. Már fiatalon a színképek nagyon rövid (ibolyántúli) hullámtartományba eső részleteinek vizsgálatával kezdett foglalkozni. 1941-től az USA Haditengerészeti Kutatólaboratóriumának munkatársa, itt előbb katonai célú munkát végzett. 1946-től a Nap-színkép ultraibolya tartományának vizsgálatára műszereket tervezett, amelyet a németektől zsákmányolt V-2 rakétákkal juttattak 70-120 km magasságba. Elsőként tanulmányozta részletesen a színképnek azokat a rövidhullámú részeit, amelyek a talajszintről - a légkör sugárzáselnyelése következtében - nem észlelhetők. Műszerét tovább fejlesztve, űreszközökkel 1960-ban először sikerült a napspektrum kemény Röntgen-sugárzását mérnie (H. Friedman-nel és R. Blake-kel). 1963-ban ez a kutatócsoport örökítette meg a napkoronát "fehér fényben" fogyatkozáson kívül. Nevéhez fűződik a "Keringő Nap-obszervatórium" műhold (OSO-7), a Skylab- és Apollo -űrlaboratóriumok napteleszkópjainak szerkesztése. Munkásságával számos elismerést szerzett, az USA Nemzeti Akadémiájának tagja, az angol Királyi Csillagászati Társaság Eddington-éremmel jutalmazta. (Bartha Lajos)

Tousey, Richard
Web dokumentumok

2017.
ápr. 14.
Hell Miksa Rudolf (Maximilian) halálának 225. évfordulója
Selmecbánya, 1720. máj. 15. - Bécs, Ausztria, 1792. ápr. 14. [18].

Jezsuita csillagász
Magyarországi születésű tudós. 1757-től haláláig a bécsi Egyetemi Csillagvizsgáló (első) igazgatója. Megindította és 35 éven át szerkesztette az időrendben második csillagászati évkönyv-sorozatot (Ephemerides Astronomicae), amely tudományos értekezéseket is közölt. Tökéletesítette a földrajzi hosszúság mérését, új, ma is alkalmazott módszert dolgozott ki a szélesség meghatározására. 1762-1764-ig Sajnovics János Hell mellett gyakornok. 1769-ben a dán király felkérésére Észak-Norvégiából megfigyelte a Vénusz átvonulását a Nap előtt, ennek adataiból a ténylegeshez közel álló értéket számított a Csillagászati Egységre, a pontos számolást az általa kidolgozott kiegyenlítő módszerrel érte el. Elsőként végzett folyamatos meteorológiai és földmágneses méréseket a Sark-körtől északra. Nagy figyelmet fordított szülőföldjének tudományos előmenetelére, az egri és budai obszervatóriumok berendezésének tanácsadója, számos fiatal magyar tudós oktatója. A finn-ugor nyelvrokonság kutatásának kezdeményezője, foglalkozott a magyarok őshazájának kérdésével. (Bartha Lajos)

Hell Miksa Rudolf (Maximilian)
Web dokumentumok

2017.
ápr. 14.
Paál József halálának 40. évfordulója
Sárkeresztúr, 1900. jún. 6. - Budapest, 1977. ápr. 14.

Gépészmérnök
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 1926-ban. Ezt követően a kaposvári villanytelepen üzemmérnök, 1927-ben a Ganz Hajógyárba került, ahol 1945-ig a daru- és szállítóberendezési osztályon szerkesztő mérnök, majd 1950-ig termelésfőnök, 1950-től 1961-ig főmérnök volt. Nevéhez fűződik az 5 Mp-os és 100 Mp-os úszódaruk sorozatgyártása és exportálása. Főmérnöksége idején indult meg az 5 Mp-os, 25 m gémkinyúlású portáldaruk tervezése, sorozatgyártása és exportja. Korszerűsítette a Duna-tengerjáró hajók konstrukcióit. A Ganz Hajógyárban az első hegesztett kivitelű tengeri hajó tervezését irányította és megteremtette a gyártási feltételeket.

Paál József
Web dokumentumok

2017.
ápr. 14.
Richter, Jeremias Benjamin halálának 210. évfordulója
Hirschberg, 1762. márc. 10. - Berlin, 1807. ápr. 14.

Német kémikus
Kémiát kedvtelésből tanult a porosz hadsereg mérnöki testületében, majd matematikát és filozófiát hallgatott a königsbergi egyetemen. Abban az időben, amikor alapvető tudományos kérdés volt a vegyületek pontos összetételének, az egymással egyenértékű anyagmennyiségeknek a meghatározása, rendkívül nagyra tartotta a matematika szerepét a kémiában. Doktori disszertációjának a címe is az volt, hogy "A matematika alkalmazása a kémiában". Tőle származik a kémiai analitikai számításmód, a "szöchiometria" elnevezés.

Richter, Jeremias Benjamin
Web dokumentumok

2017.
ápr. 14.
MacDiarmid, Alan Graham születésének 90. évfordulója
Masterton, Új-Zéland, 1927. ápr. 14. - Drexel, Philadelphia, 2007. febr. 7.

Új-zélandi születésű, amerikai vegyész, Nobel-díjas
Egyetemi tanulmányait Új-Zélandon, majd a USA-ban a Wisconsin Egyetemen és Angliában a Cambridge-i Egyetemen végezte. 1964-től a Pennsylvania Egyetem professzora. Alan J. Heeger fizikussal az 1970-es években egy "fémszerű" polimerfilmmel, a szervetlen kén-nitriddel végeztek kísérleteket. Ebben az időben a világ másik végén Hideki Shirakawa japán vegyészprofesszor polietin filmekkel kísérletezett. Eredményeiket először 1977 nyarán publikálták a The Journal of Chemical Society, Chemical Communications folyóiratban. A közönséges műanyagok nem vezetik az áramot, ezért gyakran használják huzalok szigetelésére. Ha azonban különleges műanyagokat célzottan atomokkal szennyeznek, képessé válnak elektronok és ezzel áram továbbítására. 2000-ben a kémiai Nobel-díjat Alan J. Heeger és Hideki Shirakawa professzorokkal együtt kapta meg a vezető polimerek felfedezéséért és fejlesztéséért.

MacDiarmid, Alan Graham
Web dokumentumok

2017.
ápr. 13.
Hodierna, Giovanni Battista (Odierna, Gioanbatista, Giambattista) születésének 420. évfordulója
Ragusa, Itália, 1597. ápr. 13. - Palma di Montechiaro, Szicília, 1660. ápr. 6.

Itáliai csillagász
Tudományos ismereteit önképzéssel szerezte. Montechiaro herceg udvari káplánja és csillagásza volt. Elsőként kutatta fel rendszeresen távcsővel és vette jegyzékbe a ködös objektumokat (csillaghalmazok, fénylő ködök, csillagrendszerek). 40 ködös objektumot vett jegyzékbe, ezek közül 9 a saját felfedezése. Később ezeket mások újra felfedezték. Maga készítette mikroszkópokkal végzett vizsgálatokat, többek között tanulmányozta a vipera méregfogait. Időjárási megfigyeléseket is végzett. Nagyszabásúra tervezett csillagatlasza befejezetlen maradt. Először készített efemerisz-számításokat a Galilei-féle Jupiter-holdakra vonatkozólag. Munkája feledésbe merült, írásait az 1980-as években fedezték fel ismét. Nevét a 21047.sz. kisbolygó örökíti meg. (Bartha Lajos)

Hodierna, Giovanni Battista (Odierna, Gioanbatista, Giambattista)
Web dokumentumok

2017.
ápr. 13.
Watson-Watt, Robert Alexander, Sir születésének 125. évfordulója
Brechin, Skócia, 1892. ápr. 13. - Inverness, 1973. dec. 5.

Skót-brit mérnök, fizikus, feltaláló
A St. Andrews egyetemen végezte tanulmányait. Tanított a Dundee egyetemen. 1917-től 1926-ig a Meteorológiai Hivatalban viharjelző berendezések tervezésével foglalkozott és az ionoszférában megfigyeléseket végzett. 1935-től a National Physical Laboratory rádió-szekciójának lett a vezetője, ahol a repülőgépek helyzet-meghatározásával foglalkozott, ami a 2. világháborúban jelentősen segítette a Brit Légierő védekezési képességét a német légierőével szemben. 1935-ben felfedezte a radart (RAdio Detection and Ranging), ami a mai radar-technológia elődjének számít. Joh Rowland: The Radar Man című könyve neki és munkájának állít emléket. 1942-ben lovaggá ütötték.

Watson-Watt, Robert Alexander, Sir
Web dokumentumok

2017.
ápr. 13.
Gürsey, Feza halálának 25. évfordulója
Istanbul, Törökország, 1921. ápr. 7. - New Haven, Connecticut, USA, 1992. ápr. 13.

Török elméleti fizikus
Kutatásainak fő területe a kvantumszíndinamika és a nagy egyesített elmélet. Őt tekintik a legnagyobb török fizikusnak. Törökországban, Isztambulban egy 1983-ban alapított fizikai kutatóintézetet neveztek el róla.

Gürsey, Feza
Web dokumentumok

2017.
ápr. 12.
Scheitz Pál halálának 105. évfordulója
Marosvásárhely, 1870. jan. 27. - Budapest, 1912. ápr. 12.

Analitikus-vegyész
Főiskolai tanulmányait Münchenben végezte, ahol W. Miller laboratóriumában dolgozott. A kolozsvári tudományegyetemen 1896-ban lett bölcsészdoktor. 1897-ben Ilosvay Lajos tanársegédje, majd 1906-1911-ig adjunktusa volt, és a kémiai analitikából magántanárrá képesítették. Behatóan foglalkozott a lakmusz színes anyagaival. Az analitikai kémia terén a kék színű molibdénoxidokkal, valamint a tellur és a szelén szétválasztásával foglalkozott.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 12.
Messier, Charles Joseph halálának 200. évfordulója
Badonviller, Franciaország, 1730. jún. 26. - Párizs, 1817. ápr. 12.

Francia csillagász
1751-től a Delisle által alapított párizsi obszervatóriumban Delisle mellett dolgozott. Elsősorban üstökösök megfigyelésével foglalkozott, 1761-ben az obszervatórium igazgatója lett. Nagyszámú üstököst fedezett fel. Ezek megfigyelése közben észlelt számos ködfoltot, ún. mélyég-objektumot, amelyek az üstökösökkel esetlegesen összetéveszthetők és ezért azok megfigyelését zavarják. Ezeknek az objektumoknak az adatait a róla elnevezett, ma is használatos Messier-katalógusban foglalta össze. 1770-től a Francia Tudományos Akadémia tagja volt.

Messier, Charles Joseph
Web dokumentumok

2017.
ápr. 12.
Cornu, Marie Alfred halálának 115. évfordulója
Orléans, Franciaország, 1841. márc. 6. - Romorantin, 1902. ápr. 12.

Francia fizikus
1867-től az École Polytechnique fizikaprofesszora volt. A korábbiaknál nagyobb pontossággal ismételte meg a gravitációs állandó és a fény sebességének mérését (utóbbit Fizeau módszerével). Az ózonréteg tanulmányozásában nagy jelentőségű az 1878-ban tett felfedezése, hogy a Föld felszínén a Nap színképe 300 nm hullámhossz alatt már nem kimutatható. Nagy figyelmet keltettek a fényelhajlásra, valamint a kéttengelyű kristályokban a fény terjedésére vonatkozó vizsgálatai is. A Cornu-depolarizátor az ő nevét viseli. 1878-ban elnyerte a Royal Society Rumford-érmét, ugyanekkor a francia Akadémia tagjává, 1895-ben elnökévé is választották. A matematikában a Cornu-spirál viseli a nevét. (Piriti János)

Cornu, Marie Alfred
Web dokumentumok

2017.
ápr. 12.
Glazenap, Szergej Pavlovics (Glazenap, Sergey Pavlovich von) halálának 80. évfordulója
Pavlovszk, Oroszország, 1848. szept. 13. - Leningrád, 1937. ápr. 12.

Orosz csillagász
Ősi livlandi család leszármazottja. A Szt. pétervári (leningrádi) egyetem csillagász professzora (1877-1924), az egyetemi csillagvizsgáló megalapítója (1881). 1870-77 között a pulkovói Császári Obszervatórium munkatársa, itt nagy pontosságú asztrometriai megfigyeléseket végzett, csillag-távolságmérésekkel foglalkozott. Elméleti munkái a Jupiter-holdak keringésével, a csillagpárok pályáival, majd a változófényű csillagokkal foglalkozott. Idősebb korában az olaj-lelőhelyek geodéziai felkutatásának lehetőségeit dolgozta ki. Az Orosz Csillagászati és Geodéziai Társaság megalapítója (1890).A Szovjetunió Tudományos Akadémiának tiszteletbeli tagja, a francia Tudományos Akadémia levelező tagja. Nevét egy holdkráter (a túlsó félgömbön), és a 857.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Glazenap, Szergej Pavlovics (Glazenap, Sergey Pavlovich von)
Web dokumentumok

2017.
ápr. 12.
Lindemann, Carl Louis Ferdinand von születésének 165. évfordulója
Hannover, Németország, 1852. ápr. 12. - München, 1939. márc. 6.

Német matematikus
Göttingenben, Erlangenben és Münchenben tanult. 1879-ben a freiburgi egyetem professzora, majd 1883-ban a königsbergi egyetem professzora lett. 1882-ben megmutatta, hogy π transzcendens szám, és így a körnégyszögesítés sem oldható meg euklideszi szerkesztéssel. Ezzel a matematika egy 2000 éves problémáját zárta le.

Lindemann, Carl Louis Ferdinand von
Web dokumentumok

2017.
ápr. 12.
Wald, George halálának 20. évfordulója
New York, USA, 1906. nov. 18. - Cambridge, Massachusetts, 1997. ápr. 12.

Amerikai biofizikus, Nobel-díjas
1927-ben fejezte be egyetemi tanulmányait a New York-i egyetemen és a Columbia egyetemen doktorált. 1932-1934-ig a berlini Kaiser Wilhelm Institut-ban, majd a heidelbergi, zürichi és chicagói egyetemeken dolgozott ösztöndíjasként. 1948-ban a Harvard egyetem biológiaprofesszora lett, itt működött pályája végéig. 1950-től a Nemzeti Tudományos Akadémia tagja. A látás fiziológiáját, a szem ideghártyájának, a retina biokémiáját, illetve biofizikáját kutatta. Ő mutatta ki az A vitamin szerepét a retina fotokémiai folyamataiban, és ő fedezte fel a retinal nevű vegyületet, amely fontos szerepet játszik a látás folyamatában. Tanulmányozta a színérzékelés mechanizmusát. Ward 1967-ben Ragnar Arthur Granit-tal és Haldan Keffer Hartline-nel együtt kapta meg az orvosi-élettani Nobel-díjat "a szemben létrejövő elsődleges élettani és kémiai látási folyamatok területén tett felfedezéseikért".

Wald, George
Web dokumentumok

2017.
ápr. 11.
Kőrösi Csoma Sándor halálának 175. évfordulója
Kőrös, Háromszék, (ma Chiurus, Romania), 1784. ápr. 4. - Dardzsiling, India, 1842. ápr. 11.

Felfedező, orientalista, a tibeti nyelv első európai kutatója, a tibetisztika megalapítója
1784 körül született Kőrösön. A nagyenyedi kollégiumban tanult, majd ösztöndíjjal a göttingeni egyetemen folytatta tanulmányait. Itt határozta el, hogy felkutatja a magyarok őshazáját. Ujgur területre akart eljutni, feltételezve a magyar-ujgur rokonságot. Számos nyelvet tanult meg, a latin, görög, német, román és angol nyelven kívül a héber, arab és perzsa nyelvet is, valamint szláv nyelveket. Egyiptomon, Szírián és Perzsián keresztül eljutott Indiába. Itt brit támogatással a tibeti nyelvet tanulmányozta egy helyi láma segítségével. Sokéves munkával igen nehéz körülmények között élve elkészítette nemzetközi jelentőségű nagy munkáját, a tibeti nyelv első nyelvtanát és szótárát, amelyet Calcutta-ban adtak ki 1834-ben. 1833-ban a Magyar Tudományos Akadémia (akkori nevén Magyar Tudós Társaság) levelező tagjává választotta. 1842-ben Tibetbe indult, de nem jutott el oda, Dardzsilingben halt meg.

Kőrösi Csoma Sándor
Web dokumentumok

2017.
ápr. 11.
Fehér Ipoly Kálmán születésének 175. évfordulója
Visk, 1842. ápr. 11. - Pannonhalma, 1909. okt. 27.

Bencés matematika- és fizikatanár, igazgató, pannonhalmi főapát
Tanulmányait Komáromban, Győrött és Pannonhalmán végezte. 1858-ban lépett be a bencés rendbe. 1864-1874-ig a főapátsági líceum matematika-fizika szakos tanára, 1874-1882-ig az esztergomi főgimnázium igazgatója, 1882-től tíz éven át szegedi tankerületi főigazgatója volt. 1885-ben tanulmányutat tett Bajorországban, 1889-ben Szerbiában és Bulgáriában. 1892-ben pannonhalmi főapáttá választották. Számos tanulmányt írt a középiskolák szervezeti és tantervi problémáiról, a tanügyigazgatás reformjáról. Az 1870-es évek elejétől évtizedeken át használták kísérleti fizika- és kémiatankönyveit. Részt vett az összes tanügyi mozgalmakban, a közoktatásügyi tanács reformjában, az egységes középiskola kérdésében s más tanügyi mozgalmakban, nem csak szóval, de tollal is. 1896-tól az MTA tiszteleti tagja volt.

Fehér Ipoly Kálmán
Web dokumentumok

2017.
ápr. 11.
Hoszpótzky Alajos halálának 100. évfordulója
Budapest, 1857. márc. 27. - Budapest, 1917. ápr. 11.

Mérnök
1877-ben szerzett oklevelet a Műegyetemen. Az Al-Duna-szabályozási munkálatainak egyik irányítója, később részt vett a Duna-Tisza-csatorna és a Budapesti Kereskedelmi Kikötő tervezésében. 1914-től 1917-ig a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke volt. Az al-dunai munkálatokkal foglalkozó tanulmányai jelentősek.

Hoszpótzky Alajos
Web dokumentumok

2017.
ápr. 11.
Szőkefalvi-Nagy Gyula születésének 130. évfordulója
Erzsébetváros (Kis-Küküllő vm.), 1887. ápr. 11. - Szeged, 1953. okt. 14.

Matematikus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte, ahol Farkas Gyula, Fejér Lipót, Schlesinger Lajos és Vályi Gyula tanítványa volt. 1909-ben doktorált. 1915-ben egyetemi magántanár az algebra és függvénytan tárgyköréből. 1929-ben a szegedi polgári iskola tanárképző matematikai tanszékére nevezték ki, itt 1938-ban igazgató lett. 1939-től a szegedi egyetem geometria tanszéken ny. r. tanár, 1940-től a kolozsvári, 1945-től ismét a szegedi egyetemen tanított. Munkásságának fő irányai az algebra és geometria, illetőleg e két tudományág határterületei. Különösen sokat foglalkozott az algebrai görbék számelméleti tulajdonságaival, polinomok gyökeinek elhatárolásával, az ún. végesrendű görbék és felületek elméletével, valamint a geometriai szerkesztések elméletével. Két fia Béla és Zoltán. 1934-től levelező, 1946-tól rendes tagja volt az MTA-nak.

Szőkefalvi-Nagy Gyula
Web dokumentumok

2017.
ápr. 11.
Campbell, William Wallace születésének 155. évfordulója
Hancock County, Ohio, 1862. ápr. 11. - San Francisco, 1938. jún. 14.

Amerikai asztrofizikus
"Nemzedékének heroikus tudományos alakja" - amint egyik angol méltatója nevezte -, egy ohioi farmon született, általános mérnöki pályát választott, de egy ismeretterjesztő könyv hatására érdeklődése a csillagászat felé fordult. Előbb a Colorado-i Egyetemen tanított, 1888 nyarán az USA egyik legnagyobb obszervatóriumában, a Lick Csillagvizsgálóban önkéntes munkatárs, és a csillag-spektroszkópia egyik jeles úttörőjének, James E. Keelernek tanítványa. 1891-ben a Lick Obszervatórium főmunkatársa, 1900-1930 közt igazgatója volt. 1896-tól elkészítette az északi égbolt csillagok fotografikus fényesség katalógusát, majd megkezdte a halvány csillagok fotografikus átvizsgálását. Hihetetlen szorgalmú észlelőként, és éles problémalátásával tűnt ki, a fotografikus csillag-színképelemzésnek nem csak úttörője, de sokoldalú alkalmazója volt. (35 év alatt 25000 csillag-színképfelvételt készített). Főmunkaterülete a csillagok látóirányú (közeledő ill. távolodó) mozgásának mérése, valamint ebből levezetve a Nap térbeli mozgásának meghatározása. Nagyszámú un. szoros (csak spektroszkópikusan kimutatható) csillag-párt fedezett fel. Jelentősen bővítette a csillagok közti gázfelhőkre és a forró csillagokra vonatkozó ismereteket. Jó szervező készséggel tehetséges munkatárs-gárdát gyűjtött maga köré. Megalapította a Lick Obszervatórium chilei "Déli Csillagvizsgáló"-ját. Hét éven át a kaliforniai Berkeley Egyetem igazgatója volt. Számos akadémia tagjává választották, az USA Henry Draper és a Bruce érmével, az Angol Királyi Csillagászati Társaság a nagy aranyéremmel jutalmazta. Nevét egy holdbeli és egy Mars-kráter, valamint a 2751.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Campbell, William Wallace
Web dokumentumok

2017.
ápr. 11.
Scheffé, Henry születésének 110. évfordulója
New York, USA, 1907. ápr. 11. - Berkeley, California, 1977. júl. 5.

Amerikai matematikus, statisztikus
A Wisconsin-i Egyetemen szerzett doktori fokozatot matematikából 1935-ben. Itt is kezdett tanítani, eleinte a matematikai analízis területén dolgozott. Az 1940-es évek elején érdeklődése a matematikai statisztika felé fordult, a Princeton-i egyetemen, majd több más amerikai egyetemen oktatott matematikai statisztikát, 1953-tól 1974 évi nyugdíjbavonulásáig a University of California Berkeley statisztikai intézetében, 1965-68 között az intézet vezetőjeként. Matematikai statisztikában elért eredményei közül legfontosabb a Lehmann-Scheffé tétel és a Scheffé módszer.

Scheffé, Henry
Web dokumentumok

2017.
ápr. 10.
Dudeney, Henry Ernest születésének 160. évfordulója
Mayfield, Sussex, Anglia, 1857. ápr. 10. - Lewes, Sussex, Anglia, 1930. ápr. 24.

Angol matematikus
Tisztviselőként dolgozott, azonban szabad idejében matematikával foglalkozott. Nagyszámú matematikai, geometriai rejtvényt szerkesztett, ezeket újságokban, majd könyvekben is közölte. Rejtvényei közül sokat azóta is rendszeresen újra közölnek. Egyik érdekes rejtvénye a szabályos háromszög egy átdarabolása négyzetté (ún. Haberdasher's puzzle)

Dudeney, Henry Ernest
Web dokumentumok

2017.
ápr. 10.
Houssay, Bernardo Alberto születésének 130. évfordulója
Buenos Aires, 1887. ápr. 10. - Buenos Aires, 1971. szept. 21.

Argentin fiziológus, biokémikus, Nobel-díjas
1910-ben a Buenos Aires-i Egyetem élettanprofesszorává, 1919-ben pedig az élettani intézet igazgatójává nevezték ki. Egyike volt annak a 150 argentin tanárnak, akiket Juan Perón tábornok 1943-as katonai puccsa nyomán elbocsátottak állásukból. Noha 1945-ben visszahelyezték pozíciójába, megkérték, hogy egy év múlva adja be a lemondását. 1944-ben megalapította a Buenos Aires-i Biológiai és Kísérleti Orvostudományi Intézetet. 1946-tól az intézet igazgatójaként működött. Kimutatta, hogy az agyalapi mirigy kivonatának állatokba injekciózása cukorbetegséget eredményez azáltal, hogy megnöveli a cukor mennyiségét a vérben. Ez azt mutatja, hogy az agyalapi mirigy által termelt hormonok az inzulinnal ellentétes hatást fejtenek ki. Gerti és Carl Corival megosztva megkapta az orvosi-élettani Nobel-díjat az agyalapi mirigy hormonjainak az állatok vércukorszint-szabályozásában betöltött szerepének felfedezéséért.

Houssay, Bernardo Alberto
Web dokumentumok

2017.
ápr. 10.
Schwarzschild, Martin halálának 20. évfordulója
Potsdam, Németország, 1912. máj. 31. - Princeton, USA, 1997. ápr. 10.

Német születésű amerikai csillagász
Iskoláit Németországban végezte. 1935-ben Göttingenben Ph. D. fokozatot szerzett. 1936-ban elhagyta Németországot. A világ több egyetemén: Osloban, a Harvardon, a Columbia Egyetemen tanított és kutatott. A 2. világháború alatt az Egyesült Államok hadseregében teljesített szolgálatot, majd 1947-től a Princeton egyetemhez csatlakozva végezte kutatói, oktatói munkáját. Legjelentősebb munkája a csillagok fejlődésének modellezése volt. A digitális számítógépek alkalmazásának úttörője. Az 50-es és 60-as években a Stratoscope projekt vezetője volt, ennek során nagy magasságokba juttattak ballonokkal műszereket. Részletes képeket kaptak a Nap granulációjáról és a napfoltokról, valamint a bolygók és a vörös óriáscsillagok infravörös spektrumáról. 1958-ban megjelentette "Structure and Evolution of the Stars" című könyvét. Apja Karl Schwarzschild asztrofizikus volt.

Schwarzschild, Martin
Web dokumentumok

2017.
ápr. 10.
Woodward, Robert Burns születésének 100. évfordulója
Boston, Massachusetts, USA, 1917. ápr. 10. - Cambridge, Massachusetts, 1979. júl. 8.

Amerikai kémikus, Nobel-díjas
A Massachusetts Institute of Technology-n tanult. 1950-től 1979-ig a kémia professzora volt a Harvard egyetemen. 1963-ban a Baselban (Svájc) alapított Woodward Research Institute igazgatója lett. A szerves kémia területén ért el jelentős eredményeket, különösen bonyolult molekulák szintetikus előállításában. Az ultraibolya spektroszkópiában általa felállított szabályokat Woodward-féle, vagy Woodward-Flieser-féle szabályoknak is nevezik. 1944-ben William von Eggers Doering-gel együtt szintetizálták a kinint. 1951-ben a cholesterin és cortisont szintetizálta. Az 1947-1954 között általa vezetett kutatás eredménye volt a sztrichnin szintetikus előállítása. Roald Hoffmann-nal megfogalmazta a - bizonyos típusú szerves reakciók mechanizmusára vonatkozó - Woodward-Hoffmann szabályokat. Fontos eredményeket ért el az antibiotikumokra vonatkozó kutatásban. A kémiai szintézis területén elért eredményeiért nyerte el az 1965 évi kémiai Nobel díjat.

Woodward, Robert Burns
Web dokumentumok

2017.
ápr. 10.
Mitchell, Peter Dennis halálának 25. évfordulója
Mitcham, Surrey, Anglia, 1920. szept. 29. - Bodmin, Cornwall, 1992. ápr. 10.

Angol vegyész, Nobel-díjas
1950-ben a Cambridge-i egyetemen szerzett Ph. D. fokozatot. 1955 és 1963 között az Edinburgh-i egyetemen a kémiai és biológiai csoport igazgatója volt. 1964-ben megalapította a Glynn Kutatólaboratóriumot, melynek kutatási igazgatója lett. A munkatársaival végzett kutatási programban tisztázta annak a folyamatnak a mechanizmusát, amelynek során az élő sejtek mitokondriumában energia termelődik az adenozin-difoszfátnak (ADP) adenozin-trifoszfáttá (ATP) való átalakítása, az ún. foszforiláció létrehozásához. Ezt az elméletet kemiozmotikus elméletnek nevezte el. 1974-ben tagjává választotta a Royal Society. 1978-ban Nobel-díjat kapott a kemiozmotikus elmélet megalkotásáért, mellyel hozzájárult a biológiai energia átvitel megértéséhez.

Mitchell, Peter Dennis
Web dokumentumok

2017.
ápr. 10.
Nirenberg, Marshall Warren születésének 90. évfordulója
New York, USA, 1927. ápr. 10. - New York, 2010. jan. 15.

Amerikai biokémikus, genetikus, Nobel-díjas
1948-ban a floridai egyetemen fejezte be biológiai tanulmányait, majd a Michigani Egyetemen szerzett doktori fokozatot 1957-ben. Ezt követően az Országos Egészségügyi Intézetnél helyezkedett el, itt 1962-ben a biokémiai genetikai osztály vezetője lett. Kutatási területe a proteinszintézis, a genetikai kód, a nukleinsavak mechanizmusai, a szintetikus makromolekulák szabályozó mechanizmusai voltak. 1961-ben munkatársaival hajtott végre olyan kísérletet, amely felfedte, hogy a DNS-ben kódolt genetikai információ miként alakul fehérjemolekulává a sejtekben. Ez a kísérlet indította meg a genetikai kód megfejtését. Munkatársaival 1964-ben kimutatta, hogy a messenger RNS szükséges a fehérjeszintézishez, és szintetikusan előállított messenger RNS segítségével a genetikai kód bizonyos részletei tisztázhatók. 1968-ban Nirenberg, Robert William Holley és Har Gobind Khorana megosztott orvosi-élettani Nobel-díjat kaptak a genetikai kód értelmezéséért és a fehérjeszintézisben játszott szerepének tisztázásáért.

Nirenberg, Marshall Warren
Web dokumentumok

2017.
ápr. 9.
Zay Sámuel halálának 205. évfordulója
Komárom, 1753. máj. 10. - Tata, 1812. ápr. 9.

Természettudós, orvos
A felvilágosodás tudományos közéletének kiemelkedő alakja, az ásványtan nemzeti nyelven való kidolgozásának egyik úttörője, tőle származik az "ásvány" szavunk. 1768-tól a debreceni Református Kollégiumban folytatta tanulmányait. 1771-73 között Karcagon vállalt tanítói állást, 1781-ben befejezte debreceni tanulmányait, majd 1783-ig a tiszafüredi iskola rektori állását töltötte be. Ez év őszén beiratkozott a Budai (később Pesti) Egyetem Orvostudományi Karára, ahol 1788-ban megszerezte orvosdoktori oklevelét. Ugyanebben az évben visszatért Komáromba, s magánpraxist folytató orvosként részt vett a Péczeli József köré csoportosuló Komáromi Tudós Társaság munkájában. 1790-94 között Kecskeméten tevékenykedett mint a város tisztiorvosa. 1794 végén Tatára költözött, s 1810-ig Seth Jánossal oldalán Komárom vármegye főorvosi tisztét töltötte be, a tatai és a gesztesi járásokra kiterjedő hatáskörrel.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 9.
Bém László halálának 80. évfordulója
Budapest, 1865. szept. 1. - Budapest, 1937. ápr. 9.

Élelmiszervegyész
Kolozsvárott végezte egyetemi tanulmányait, utána az ottani egyetem kémiai tanszékének asszisztense. 1891-től Budapest Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézeténél működött, 1911-től 1929-ig. Tevékeny szerepet vállalt az élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben. Különösen sokat foglalkozott a tej és tejtermékek vizsgálatával, főleg az egyes alkotórészek közötti összefüggéseket kutatta.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 9.
Eperjessy Antal halálának 35. évfordulója
Magyarfráta (Kolozs megye), 1899. jan. 16. - Budapest, 1982. ápr. 9.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
1922-ben szerzett általános mérnöki, 1929-ben gépészmérnöki oklevelet a budapesti műegyetemen. 1925-től a Haditechnikai Intézetben dolgozott. 1948-49-ben a Haditechnikai Intézetben a tüzérség műszaki referense. A budapesti hidak kiemelésénél és helyreállításánál dolgozott. 1950-52-ben a tüzérségi tudomány előadótanára. Emellett a BME Hadmérnöki Karán meghívott előadó volt. 1952-től a BME-n docens, 1954-től a Fegyvertechnikai Tanszék egyetemi tanára. 1959-től óraadóként tanított a BME-n.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 8.
Peithner, Johann Thaddeus születésének 290. évfordulója
Gottesgab, Csehország, 1727. ápr. 8. - Bécs, Ausztria, 1792. jún. 22.

Cseh születésű német bányajogász, könyvtáralapító, tanár
A prágai egyetemen tanult bölcsészetet, s szerzett doktorátust. Ezután Prágában, a csehországi legfelső bányászati és pénzverészeti hivatalnál kincstári szolgálatba lépett. 1763-1772 között a prágai egyetemen létesített bányászati-bányajogi tanszék tanára. 1772-1777 között a selmeci akadémia bányászati tanszékének tanára volt. 1777-1791-ben a bécsi bányászati és pénzverészeti udvari kamaránál udvari tanácsos. 1791-tól a birodalom bányászatának-kohászatának főfelügyelője. 1761-ben készített javaslata indította el a felsőfokú bányászati-kohászati képzés megszervezését, melynek eredményeként 1763-ban Selmecen megalapították az akadémia első tanszékét. 1774-1776-ban a kincstár megvásárolta az akadémia részére, Peithner rendkívül értékes, alapvető bányászati, kohászati és természettudományos műveket tartalmazó, 1392 kötetből álló könyvgyűjteményét.

Peithner, Johann Thaddeus
Web dokumentumok

2017.
ápr. 8.
Emszt Kálmán halálának 60. évfordulója
Mezőtúr, 1873. júl. 10. - Budapest, 1957. ápr. 8.

Vegyész
Egyetemi tanulmányai elvégzése után 1895-től 1900-ig a budapesti tudományegyetem II. Kémiai Intézetében Lengyel Béla tanársegéde. 1900-tól a Földtani Intézet vegyésze. 35 évi szolgálat után, mint kísérletügyi főigazgató vonult nyugalomba. Tudományos munkásságát azonban továbbra is folytatta s további kilenc évig működött az intézet kötelékében. Kiváló elemző vegyész volt. A Balaton fenékiszapjának kémiai vizsgálata, a hazai tőzegek részletes vegyelemzése, a Kárpát-medence jelentősebb ásványvizeinek analízise s nagyszámú kőzetelemzés alkotják munkásságának gerincét.

Emszt Kálmán
Web dokumentumok

2017.
ápr. 8.
Garzó Tamásné Bernáth Gabriella születésének 90. évfordulója
Debrecen, 1927. ápr. 8. - Budapest, 1981. nov. 27.

Kémikus
1949-ben szerzett vegyész oklevelet a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1949-1961-ben a budapesti tudományegyetem általános és szervetlen kémiai tanszékének munkatársa. 1961-től az MTA Szervetlen Kémiai Kutatócsoportjának, 1975-től az ELTE Szervetlen Kémiai Kutató Laboratóriumának tudományos főmunkatársa, majd csoportvezetője volt. 1969-től c. egyetemi docens. Elsősorban a gázkromatográfiás módszer fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozott a szilíciumorganikus és szervetlen kémia, valamint a biológiailag aktív vegyületek területén. 1976-tól részt vett az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság biológiailag aktív vegyületek kutatása programjában. Közreműködött ipari feladatok megoldásában gázkromatográfiás analitikai módszerek kidolgozása segítségével.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 8.
Antall József születésének 85. évfordulója
Pestújhely, 1932. ápr. 8. - Budapest, 1993. dec. 12.

Történész, muzeológus, orvostörténész, miniszterelnök
1954-ben szerzett diplomát, ezt követően levéltárosként és pedagógiatörténészként dolgozott, majd tanított az Eötvös Gimnáziumban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején részt vett a Független Kisgazdapárt újjáalapításában. 1957-59 között Toldy Gimnázium tanára, 1959-ben a tanítástól eltiltották. 1960-tól könyvtáros, 1964-től a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum munkatársa, 1974-től megbízott igazgatója, 1984-től főigazgatója. 1989 októberétől a Magyar Demokrata Fórum elnöke, 1990. május 23-tól haláláig miniszterelnök. 1974 és 1990 között az Orvostörténeti Közlemények szerkesztője, majd főszerkesztője. Az 1974-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszus főszervezője volt. Nagyszámú orvostörténeti szakcikk és könyv írója. Történész kandidátusként fő kutatási területe a reformkor és Eötvös József munkásságának időszaka volt, orvostörténészként az első pesti orvosi iskola tevékenységét és Semmelweis életművének ismeretlen fejezeteit kutatta. Ő írta a "Magyar életrajzi lexikon"-ban az orvostudomány magyarországi klasszikusainak életrajzait. Szervezőmunkájának köszönhetően vált egységes intézetté a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, a hozzá tartozó Ernyey József Könyvtár és az "Arany Sas Patikamúzeum". A Semmelweis szülőházában kialakított orvostörténeti múzeum akkori modern tárlatát az ő vezetésével hozták létre. Külföldön nagyszámú előadásában igyekezett elismertetni Semmelweis Ignác munkásságát. Sokat tett a gyógyszerészettörténet kutatásáért, a muzeális tárgyak gyűjtéséért és a patikamúzeumok fenntartásáért is. Nem kis részben neki köszönhetően nyílt meg 1977-ben a Korányi Frigyes Emlékház Nagykállón, 1980-ban az "Arany Egyszarvú" Patikamúzeum Kőszegen, 1981-ben a Kresz Géza Mentőmúzeum Budapesten (fenntartója az Országos Mentőszolgálat), 1981-ben a balfi szanatóriumban lévő kiállítás, 1988-ban pedig Kőszegen a "Fekete Szerecseny" Patikamúzeum és Gyógyszerészettörténeti Könyvtár. (Dr. Gazda István)

Antall József
Web dokumentumok

2017.
ápr. 8.
Rittenhouse, David születésének 285. évfordulója
Paper Mill Run, Pennsylvania, USA, 1732. ápr. 8. - Philadelphia, Pennsylvania, 1796. jún. 26.

Amerikai csillagász, matematikus, feltaláló
Ismereteit kezdetben önképzés útján szerezte. Műszereket épített egyetemek számára. Ezért a Rutgers Egyetem ösztöndíjat adott számára, hogy diplomát szerezhessen. Amerikában ő épített először teleszkópot, pókhálóból készített szálkereszttel. Ennek segítségével 1769-ben megfigyelte a Vénusz átvonulását, megállapította, hogy a bolygónak légköre van. A londoni Royal Society tagja volt.

Rittenhouse, David
Web dokumentumok

2017.
ápr. 7.
Lacsny Árpád halálának 100. évfordulója
Viktortanya (Zemplén vm.), 1885. febr. 2. - Budapest, 1917. ápr. 7.

Gépészmérnök
Tanulmányait 1906-ban a budapesti műegyetemen végezte. 1909-ben a MÁV szolgálatába lépett, ahol a vontatási osztályon, majd az Északi Főműhely kocsiosztályán dolgozott, később a MÁV gépkocsiüzem vezetője lett. Ugyanakkor a Heller és Herz gépgyár főkonstruktőre is volt. Nevéhez fűződik az első magyar motoros kocsi üzembe helyezése. Alkotásai közül jelentősebbek még az első magyar Diesel-motoros útihenger és az első mechanikus erőátvitelű magyar Diesel-mozdony.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 7.
Komondy Zoltán születésének 125. évfordulója
Sárvár, 1892. ápr. 7. - Budapest, 1957. szept. 17.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
1920-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet a budapesti Műegyetemen. 1920-1925 között a MÁVAG-ban dolgozott, 1924-től a mozdonyszerkesztési osztály vezetője volt. Közben Schimanek professzor meghívására 1921-től a Műegyetemen tanársegéd, 1926-tól egyetemi adjunktus, 1932-től intézeti tanárként a tanszék géplaboratóriumának vezetője, 1946-ban nevezték ki tanszékvezető egyetemi tanárnak. 1946-tól az Országos Automobil Kísérleti Állomás igazgatója. 1948-1949 között a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet igazgatója, 1948-tól a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) az első elnöke; 1949-től a Hőtechnikai Kutató Intézet igazgatója; 1952-1955 között a BME rektorhelyettese volt. Több jelentős konstrukció (kétütemű szívógáztraktor, motorkocsi stb.) és ipari berendezés létesítése fűződik a nevéhez. Rendszeresen tartott továbbképző előadásokat, több tankönyvet írt, vezető tisztségeket töltött be a szakmai közéletben.

Komondy Zoltán
Web dokumentumok

2017.
ápr. 7.
Natter-Nád Miksa halálának 35. évfordulója
Zólyombrézó, 1893. febr. 16. - Budapest, 1982. ápr. 7.

Biológus, újságíró
Középiskoláit Selmecbányán végezte, majd a budapesti tudományegyetem bölcsészkarának hallgatója. Már 1913-tól megjelennek mezőgazdasági és kertészeti növényekről szóló ismertetései, ezeknek publikálását szibériai hadifogságából visszatérve újra folytatta. Az 1930-as évektől főleg a Nemzeti Újságban, 1945 után a Magyar Nemzetben, az Élet és Tudományban stb. számos ilyen tárgyú cikke jelent meg, melyeket három kötetben tett közzé. Ezek a növények botanikai, elnevezéstani, kertészeti, gyógyászati, kultúrtörténeti stb. vonatkozásait tárgyalják.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 7.
Adanson, Michel születésének 290. évfordulója
Aix-en-Provence, Franciaország, 1727. ápr. 7. - Párizs, 1806. aug. 3.

Francia természettudós, botanikus
1749-től négy évig Szenegálban kutatta az ottani növény- és állatfajokat. Hatalmas növénygyűjteményének egy része ma Párizsban a Francia Természetrajzi Múzeum tulajdona. 1757-ben jelent meg Histoire naturelle du Sénégal című munkája, amely Szenegál növényvilágát mutatta be, valamint a puhatestűek osztályát tekintette át. Adanson a növények külső jellemzőin alapuló rendszerezési és elnevezési módszert dolgozott ki. Osztályozási módszerét azonban nem ismerték el, Linné rendszere vált általánosan elfogadottá. Ő vezette be a növénytani vizsgálatokban a statisztikai módszerek használatát. Tanulmányozta a zsibbasztó rájákkal kapcsolatos elektromos jelenségeket, a békák és csigák végtagjainak, ill. fejének regenerációját.

Adanson, Michel
Web dokumentumok

2017.
ápr. 6.
Táborszky Ottó halálának 115. évfordulója
Pöltschach, Ausztria, 1852. júl. 26. - Budapest, 1902. ápr. 6.

Gépészmérnök
Iparoktatást és iparfejlesztést tanított. A Technológiai Iparmúzeum igazgatója volt tizenkilenc évig, az állásra Trefort Ágoston miniszter nevezte ki. Mint előadó-tanár az iparoktatás és iparfejlesztés terén működött. 1889-1901-ig szerkesztette és kiadta a Technológiai Lapok c. szakfolyóiratot.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 6.
Asimov, Isaac halálának 25. évfordulója
Petrovicsi, Szovjetunió, 1920. jan. 2. - New York, USA, 1992. ápr. 6.

Orosz születésű amerikai biokémikus, ismeretterjesztő, irodalmi alkotó
(Eredeti családi neve Ozimov, Iszak Ljudovics, születésének pontos dátuma kétséges a héber, pravoszláv és Gergely-naptárak eltérése következtében.) Hároméves volt, amikor családja az USÁ-ba emigrált. A Columbia Egyetemen szerzett diplomát, a Ph.D. fokozatot - a II. világháborús szolgálatát követően 1948-ban kapta meg. A Bostoni Egyetem orvosi fakultásán tanított, de 1958-tól irodalmi tevékenységének jövedelméből élt. 1979-ben az egyetemtől professzori címet kapott. Már fiatalon megmutatkozott irodalmi tehetsége, első novellái 1939-ben jelentek meg. A szépirodalmi értékű modern tudományos-fantasztikus irodalom egyik megteremtője, különösen a robotika, emberek és robotok viszonya foglalkoztatta. Széleskörű tudományos ismereteit eredetien, és mély humánus tartalommal értékesítette írásaiban Megfogalmazta a szakmai körökben is méltányolt "robotika három alaptörvényé"-t. Emellett számos természettudományi tankönyv, enciklopédia és ismeretterjesztő munka szerzője. Mintegy 500 mű szerzője és szerkesztője, rövid írásainak száma eléri a 9000-t. Számos munkáját magyar nyelvre is lefordították. Legnevezetesebb a "Birodalom", a "Galaktikus Birodalom", az "Alapítvány" és a "Robot" sorozata. Számos szépirodalmi és tudományos kitüntetésben részesült, több egyetem tiszteletbeli doktora. Nevét az 5020.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Asimov, Isaac
Web dokumentumok

2017.
ápr. 5.
Kőnigsacker József, gróf halálának 220. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1733. dec. 17. - Pest, 1797. ápr. 5.

Piarista matematikus, tanár
Ő írta hazánkban az első kettős könyvviteli tankönyvet. Nyitrán, majd Rómában, Firenzében és Bécsben tanult. 1764-78 között Szencen tanított kereskedelmi számtant, majd a selmecbányai, váci, illetve pesti piarista iskola rektora, 1785-90 között provinciális főnök.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 5.
Fabri, Honoré születésének 410. évfordulója
Virieu-le-Grand, Dauphiné, Franciaország, 1607. ápr. 5. - Róma, 1688. márc. 8.

Francia jezsuita tudós
1626-ban lépett be a jezsuita rendbe, 1635-ben szentelték pappá. 1636-tól 1646-ig különböző jezsuita kollégiumokban oktatott matematikát, logikát és filozófiát. 1646-tól Rómában a Szentszék munkatársa lett, azonban maga is gyanúba keveredett, hogy Galilei nézeteivel rokonszenvezik, ezért egy rövid időre börtönbe zárták. A fizika és csillagászat számos problémájával foglalkozott, így optikával és mágnesességgel, a fény szórásával, a heliocentrikus világképpel, a Szaturnusz gyűrűivel. Egyike volt az elsőknek, akik a fény szóródása alapján magyarázták az égbolt kék színét. Számos tételt bizonyított be a ciklois-görbére vonatkozólag. Kiterjedt levelezést folytatott korának számos tudósával. Több mint harminc könyvet írt.

Fabri, Honoré
Web dokumentumok

2017.
ápr. 5.
Viviani, Vincenzo születésének 395. évfordulója
Firenze, Itália, 1622. ápr. 5. - Firenze, 1703. szept. 22.

Itáliai matematikus
Jezsuita iskolába járt, II. Ferdinánd Medici főherceg támogatására matematikakönyveket vett. Evangelista Torricelli tanítványává vált. Fizikával és geometriával kezdett foglalkozni. 1639-ben, 17 éves korában, Galileo Galilei segédje lett. 1642-ig - Galileo haláláig - tanítványa maradt. A levegő nyomásának kimutatását először ő végezte el 1643-ban. 1655 és 1656 között Viviani megszerkesztette az első kiadást Galileo összegyűjtött munkájából. Torricelli halála után 1647-ben, a firenzei Accademia dell'Arte del Disegno Vivianit nevezte ki Torricelli helyére. Viviani a főherceg kísérleti akadémiájának az első tagjai között volt. 1660-ban Viviani és Giovanni Alfonso Borelli kísérletet tettek arra, hogy meghatározzák a hang sebességét. 1661-ben az ingával és annak forgásával kísérletezett, 190 évvel megelőzve Foucaultot. 1703-ban halt meg, azonban a teljes munkásságát még halála előtt összegyűjtötte. Ezt később Luigi Guido Grandi publikálta.

Viviani, Vincenzo
Web dokumentumok

2017.
ápr. 5.
Buchner, Hans Ernst August halálának 115. évfordulója
München, 1850. dec. 16. - München, 1902. ápr. 5.

Német bakteriológus
Felsőfokú tanulmányait Münchenben és Lipcsében folytatta. 1874-ben végzett, majd a bajor hadseregben volt katonaorvos. 1880-tól haláláig a Müncheni Egyetemen tanított. A közegészségtan tanáraként a Hygienisches Institut igazgatója lett 1894-ben. Átfogó immunológiai kutatásai során felfedezte a vérben jelenlévő, alexineknek nevezett természetes baktericid (baktériumölő) anyagokat. A gamma-globulinok kutatásában szintén úttörő szerepet játszott, és módszert dolgozott ki az anaerob baktériumok vizsgálatára. Bátyja Eduard Buchnernek Nobel-díjas kémikus.

Buchner, Hans Ernst August
Web dokumentumok

2017.
ápr. 5.
Muller, Hermann Joseph halálának 50. évfordulója
New York, USA, 1890. dec. 21. - Indianapolis, Indiana, 1967. ápr. 5.

Amerikai genetikus, Nobel-díjas
A Columbia egyetemen tanult, majd egy rövid ideig Morgan Drosophila-laboratóriumában is dolgozott. 1916-ban szerezte meg Ph. D. fokozatát a Rice Egyetemen (Houston, Texas). 1920 és 1932 között a Texas-i egyetemen oktatott. 1926-ban fedezte fel, hogy a röntgensugárzás mutációkat idéz elő. A továbbiakban ezeket, valamint a radioaktív sugárzás által okozott mutációkat vizsgálta. 1932-ben Németországban, majd 1933-tól 1937-ig a Szovjetunióban dolgozott, innen a liszenkóizmus előretörése miatt kellett távoznia. Edinburgh-i kutatásai után 1940-ben visszatért az Egyesült Államokba. A háború alatt a radar által okozott mutációkkal is foglalkozott. 1945-től az Indiana University professzora volt. Genetikai kutatásaiért, a röntgensugárzás okozta mutációk terén elért eredményeiért kapta 1946-ban az orvosi Nobel-díjat. A háború után számos alkalommal felhívta a figyelmet az atombomba-kísérletek által okozott egészségi károsodásokra, és küzdött a nukleáris fegyverkísérletek befejezéséért.

Muller, Hermann Joseph
Web dokumentumok

2017.
ápr. 4.
Napier, John halálának 400. évfordulója
Merchiston Castle, Edinburgh, Skócia, 1550. - Edinburgh, 1617. ápr. 4.

Skót matematikus
Skót földbirtokos volt, aki amatőrként teológiával és matematikával foglalkozott. A logaritmus fogalmának megalkotásában a mechanikus számítások egyszerűsítésének célja vezette. Logaritmustáblázatainak közzététele után Henry Briggs felkereste, közös munkájuk eredményeképpen a logaritmus alapjául a 10 számot választották. Az első 10-es alapú logaritmustáblákat Briggs publikálta. A szorzás műveletének megkönnyítésére Napier feltalált egy, elefántcsont rudakból álló számolószerkezetet, amelyet Napier-pálcáknak, vagy "Napier-féle csontok"-nak neveztek. Ez a logarléc elődjének tekinthető.

Napier, John
Web dokumentumok

2017.
ápr. 4.
Lalande, Joseph Jérôme Le Français de halálának 210. évfordulója
Bourg-en-Bresse, Ain, Franciaország, 1732. júl. 11. - Párizs, 1807. ápr. 4.

Francia csillagász
Párizsban jogot tanult, azonban Delisle csillagászati előadásait is hallgatta. Jogi tanulmányainak befejezése után kiküldték Berlinbe, hogy méréseket végezzen a Mars és a Hold parallaxisának meghatározására. Clairaut mellett dolgozott a Halley-üstökös pályájának pontosabb meghatározásán. 1762-től 46 éven át Delisle utódaként a Collège de France asztronómia tanszékének tanára volt. 1761 és 1769 között részt vett a Vénusz két Nap előtti átvonulásának megfigyelését célzó nemzetközi együttműködés megszervezésében. 1795-től a párizsi obszervatórium igazgatója volt. Főképpen a bolygók mozgásának elméletével foglalkozott. Kiadott egy Hold-atlaszt és 1801-ben egy csillagkatalógust, amelyben 47 ezer objektumot írt le. Neve szerepel a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Lalande, Joseph Jérôme Le Français de
Web dokumentumok

2017.
ápr. 4.
Lucas, François Édouard Anatole születésének 175. évfordulója
Amiens, Franciaország, 1842. ápr. 4. - Párizs, 1891. okt. 3.

Francia matematikus
Euleren kívül a Mersenne-prímek, a tökéletes számok elméletében a legjelentősebbet Edouard Lucas 19. századi, majd D. H. Lehmer 20. századi matematikus alkotta. Az eljárást Lucas-Lehmer-tesztnek, vagy csak Lucas-tesztnek nevezik.

Lucas, François Édouard Anatole
Web dokumentumok

2017.
ápr. 4.
Ostwald, Friedrich Wilhelm halálának 85. évfordulója
Riga, Oroszország (ma Lettország), 1853. szept. 2. - Lipcse, 1932. ápr. 4.

Német fiziko-kémikus, Nobel-díjas
Lettországban élő német család szülötte, aki Észtországban, Dorpatban (ma: Tartu) járt német egyetemre, miközben mindegyik balti állam akkor az Orosz Birodalomhoz tartozott. Dorpatban kémiából doktorált, majd 28 éves korában a rigai műegyetem professzora lett. 34 évesen nevezték ki a lipcsei egyetem fizikai kémia tanszékére. A fizikai kémiát ő különítette el a szervetlen és a szerves kémiától és tette önálló tudománnyá. 1909-ben a katalízis területén végzett munkáiért, valamint a kémiai egyensúlyok és a reakciósebesség alapvető vizsgálataival elért eredményeiért kapott kémiai Nobel-díjat. A filozófiában monista, a fizikában energetikai nézeteiről vált ismertté és hírhedtté. Energetikai nézeteinek matematikai elméletét nálunk a fiatal Fejér Lipót tette éles kritika tárgyává. Idősebb korában színelmélettel és tudománytörténettel is foglalkozott. (Dr. Radnai Gyula)

Ostwald, Friedrich Wilhelm
Web dokumentumok

2017.
ápr. 4.
Hopf, Eberhard Frederich Ferdinand születésének 115. évfordulója
Salzburg, Ausztria, 1902. ápr. 4. - Bloomington, Indiana, USA, 1983. júl. 24.

Osztrák-amerikai matematikus
1930-ban Berlinben doktorált, majd 1936-ig az Egyesült Államokban dolgozott. 1936-ban meghívták a lipcsei egyetem professzorának, majd 1944-ben a müncheni egyetem professzora lett. 1947-ben visszatért az Egyesült Államokba, s a Bloomington-i egyetem professzora volt haláláig. Fő eredményeit a parciális és közönséges differenciálegyenletek, a variációszámítás, és az ergodelmélet terén érte el. Nevéhez kapcsolódik a Hopf-bifurkáció, és a Wiener-Hopf egyenlet.

Hopf, Eberhard Frederich Ferdinand
Web dokumentumok

2017.
ápr. 3.
Ozanam, Jacques halálának 300. évfordulója
Bouligneux, Franciaország, 1640. jún. 16. - Párizs, 1717. ápr. 3.

Francia matematikus
Teológiai tanulmányokat végzett, matematikai ismereteit önképzéssel szerezte. Gazdag családból született, ezért megengedhette magának, hogy ingyen tanítson matematikát érdeklődőknek. Később anyagi helyzete miatt már kényszerült tanításért díjat elfogadni. 1670-ben a Briggs-féle táblázatoknál pontosabb trigonometriai és logaritmus-táblázatokat készített. Kartográfiával és hadmérnöki kérdésekkel is foglalkozott. A Királyi Akadémia tagja volt.

Web dokumentumok

2017.
ápr. 3.
Chladni, Ernst Florens Friedrich halálának 190. évfordulója
Wittenberg, Németország, 1756. nov. 30. - Breslau, Poroszország (ma Wroclav, Lengyelország), 1827. ápr. 3.

Német fizikus, akusztikus, feltaláló
Wittenbergben és Lipcsében jogot tanult. Csak apja tartotta vissza attól, hogy az orvostudományt tanulja, de miután apja meghalt, kizárólag természettudományokkal foglalkozott. Számos kísérletet tett, melyek közben feltalálta a róla elnevezett porábrákat. 1790-ben egy új hangszert szerkesztett, amelyet eufonnak nevezett el. Chladni volt feltalálója az ún. clavihenger-hangszernek, amely az eufonnal sok hasonlatosságot mutat. Lichtenberg által buzdíttatva, szorgalmasan vizsgálta a meteorokat, amelyek azon időben még alig voltak ismeretesek. 1802-12 között járt Németországban, Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban, Oroszországban és Dániában, és akusztikai előadásokkal tartotta fenn magát.

Chladni, Ernst Florens Friedrich
Web dokumentumok

2017.
ápr. 3.
Rademacher, Hans születésének 125. évfordulója
Wandsbeck, (most Hamburg-Wandsbek), Németország, 1892. ápr. 3. - Haverford, Pennsylvania, USA, 1969. febr. 7.

Német matematikus
Göttingenben tanult, Carathéodory irányítása mellett doktorált 1917-ben. Rövid ideig középiskolákban tanított, 1919-ben a berlini egyetem magántanára lett, 1922-ben pedig Hamburgban rendkívüli tanár. 1935-ben a Breslau-i (ma Wroclaw, Lengyelország) egyetem rendes tanára lett. Pacifista nézetei miatt csatlakozott a Deutsche Friedensgesellschaft-hoz (Német Béke-társaság). Emiatt, bár nem esett a faji törvények hatálya alá, 1934-ben elmozdították tanári állásából. A Pennsylvania-i egyetemre kapott Rockefeller ösztöndíjjal az Egyesült Államokba utazott, s 1962-ben történt nyugdíjazásáig itt tanított. Nyugdíjazása után két évig a New York University-n, majd a Rockefeller egyetemen tanított haláláig. Főbb kutatási eredményeit a valós függvénytan, a számelmélet és a mértékelmélet területén érte el. Egyik legnevezetesebb eredménye a Dedekind-összegekre vonatkozó törvény általánosítása. Nevét viseli többek között a Rademacher-függvény, a Rademacher-eloszlás.

Rademacher, Hans
Web dokumentumok

2017.
ápr. 3.
Krein, Mark Grigorievich születésének 110. évfordulója
Kiev, Ukrajna, 1907. ápr. 3. - Ogyessza, 1989. okt. 17.

Ukrán matematikus
1929-ben Ogyesszában doktorált, és az ogyesszai egyetemen működött professzorként 1944-ig. Itt jelentős funkcionálanalízis iskolát alakított ki maga körül. 1944-ben politikai okokból elmozdították az egyetemről. A továbbiakban műszaki felsőoktatási intézményekben oktathatott. Kutatásait azonban folytatta, és nemzetközi elismerést szerzett. 1982-ben megkapta a Wolf-díjat. Legjelentősebb eredményeit a funkcionálanalízis, a harmonikus analízis és reprezentációelmélet területén és ezek alkalmazásaiban érte el. Több matematikai fogalom és fontos tétel viseli a nevét, így a Krein-tér, a Krein-Milman és Krein-Smulian tétel.

Krein, Mark Grigorievich
Web dokumentumok

2017.
ápr. 2.
Abt Antal halálának 115. évfordulója
Rézbánya, 1828. nov. 4. - Kolozsvár, 1902. ápr. 2.

Kísérleti fizikus, főgimnáziumi és egyetemi tanár
Középiskolai tanulmányait Nagyváradon kezdte a premontreieknél, majd Szegeden fejezte be a piaristáknál. Ezután a bécsi műegyetemet végezte el, majd a bécsi tudományegyetemen szerzett gimnáziumi tanári oklevelet. Először Ungváron, majd Budán volt főgimnáziumi tanár. 1870-ben Budapesten doktorált fizikából Jedlik Ányosnál. 1872-től az akkor alapított kolozsvári tudományegyetemen lett a kísérleti fizika első professzora. Egyetemi kutatásaiban szikrakisülésekkel, termoelektromossággal és földmágnességgel foglalkozott, de legnagyobb érdeme mégis a kolozsvári kísérleti fizikai iskola megteremtése volt. Igényes laboratóriumot rendezett be, hasznos segédkönyveket fordított le ill. adaptált a kolozsvári egyetemi hallgatók számára kísérleti fizikából. 1883/84-ben az egyetem rektora volt. (Dr. Radnai Gyula)

Abt Antal
Web dokumentumok

2017.
ápr. 2.
Vadas Jenő születésének 160. évfordulója
Hámor, 1857. ápr. 2. - Budapest, 1922. júl. 21.

Erdőmérnök
1885-ben a vadászerdei erdőgondnokság (Temes vm.) vezető erdésze és az ott alapított erdőőri szakiskola tanára, 1886-ban főerdész és igazgató tanára volt. 1891-től a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián r. tanár erdőművelést, erdővédelem-, növény- és állattant adott elő. 1898-tól az általa szervezett központi erdészeti kísérleti állomás első vezetője. 1910-ben az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetsége elnökévé választotta. Több külföldi tanulmányutat tett. Jelentős szakíró.

Vadas Jenő
Web dokumentumok

2017.
ápr. 2.
Mester István születésének 110. évfordulója
Debrecen, 1907. ápr. 2. - Debrecen, 1984.

Matematika- és fizikatanár
1931-ben szerezte meg matematika-fizika szakos tanári diplomáját a debreceni Tudományegyetemen. 1934-ben kezdett tanítani a debreceni Ref. Gimnáziumban. Mindkét szaktárgyát tanította. Szerette a kísérletezést, a rádiózást. Különösen érdekelték az URH, illetve rövid hullámú adások problémái. 1938-ban amatőr rádiós vizsgát is tett. Foglalkozott gyorsírással. Négyjegyű függvénytáblázatot készített, amelyet a ref. iskolák használtak. 1950-1951-ben a debreceni Ref. Gimnázium igazgatója volt. 1952-től a Fazekas Gimnáziumban vezetőtanára. 1956-1968 között matematika szakfelügyelő. A 2. világháború után az egyetemen is tanított, majd a Pedagógiai Főiskolán fizikát, azután a debreceni Egyetemen matematika szakmódszertant. Tevékenyen részt vett a Bolyai délutánok és a matematika tanárok továbbképzésének szervezésében és irányításában.

Mester István
Web dokumentumok

2017.
ápr. 2.
Merian, Maria Sibylla születésének 370. évfordulója
Frankfurt, Németország, 1647. ápr. 2. - Amsterdam, Hollandia, 1717. jan. 13.

Német természetkutató, tudományos illusztrátor
13 évesen festette le először az általa gyűjtött növényeket és rovarokat. Három könyvet adott ki növények metszeteivel: 1675-ben, 1677-ben és 1680-ban. Ezután a rovarokat kezdte tanulmányozni, élő példányokat tartott belőlük, és illusztrálta fejlődésük minden egyes szakaszát, a petét, lárvát, bábot és a kifejlett egyedet. Az egyik első tudós, aki közvetlen közelről figyelte meg a rovarokat. Ezzel a megközelítéssel sokkal nagyobb betekintést kapott a rovarok életébe, mint kora legtöbb tudósa. Számos, korábban nem ismert állat- és növényfajt fedezett fel. A pillangók és molylepkék általa létrehozott osztályozási rendszere ma is releváns. A növényekre azok bennszülött nevét használta, így ezek terjedtek el Európában is. Növényeket, békákat, kígyókat, pókokat, iguánákat és trópusi bogarakat ábrázoló rajzait ma is gyűjtik a műkedvelők szerte a világon. Merian munkásságát a 20. század utolsó éveiben fedezték fel és ismerték el.

Merian, Maria Sibylla
Web dokumentumok

2017.
ápr. 2.
Morse, Samuel Finley Breese halálának 145. évfordulója
Charlestown, Massachusetts, 1791. ápr. 27. - New York City, 1872. ápr. 2.

Amerikai feltaláló
1810-ben diplomát szerzett a Yale egyetemen, ezután azonban képzőművészeti tanulmányokat folytatott és festőművészként, főként arcképfestőként működött. Érdeklődött azonban az elektromosság iránt is. 1829 és 1832 között európai tanulmányutat tett. 1832-ben tért vissza Amerikába, a New York-i Egyetemen, mint a festés és rajzolás professzora dolgozott. Emellett kezdett az elektromos távíró terveivel foglalkozni. 1835-ben sikerült az első működő modellt létrehoznia. Dr. Gale professzor és Alfred Vail, mint műszaki szakértők társulnak hozzá, együtt végzik a számos további fejlesztést. Jelentős előrelépés volt 1838-ban, hogy a szavak kódolásáról áttértek a betűk pontok és vonalak által való kódolására az általa kidolgozott Morse-ábécével. Ugyanebben az évben bemutatta a szerkezetet Martin Van Buren elnöknek. Ez után egy ideig elsősorban találmányának szabadalmi védelmével foglalkozott. 1844-ben épült meg az első városközi távíróvonal Washington D.C. és Baltimore között, ezt további városközi vonalak kiépítése követte. 1861-re megépült az első kontinenst átszelő vonal Californiáig. 1865-ben több sikertelen kísérlet után elkészült az Atlanti-óceán alatti kábel A Morse-kód világszabványként használatban volt 1999-ig.

Morse, Samuel Finley Breese
Web dokumentumok

2017.
ápr. 2.
Lyot, Bernard Ferdinand halálának 65. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1897. febr. 27. - Kairó, Egyiptom, 1952. ápr. 2.

Francia csillagász
A koronagráf feltalálója. Lyot koronagráfjának megjelenése előtt a napkoronát csak napfogyatkozáskor figyelhették meg. Ez nem elégítette ki a csillagászokat, mert a teljes napfogyatkozások ritkák és rövidek, így a koronát nem tanulmányozhatták huzamosan. De Lyot koronagráfjába a korábbinál jobb lencsét és egy saját készítésű monokromatikus szűrőt épített be, és a francia Pireneusokba, a Pic du Midi csillagvizsgálóba ment, ahol a nagy magasság miatt kisebb a légköri fényszóródás. A napkoronát így már le tudta fényképezni. 1939-ben koronagráfjával és szűrőivel ő filmezte le először a napkitöréseket. 1939-ben Lyot a Tudományos Akadémia tagja lett, és ugyanebben az évben a Royal Astronomical Society aranyérmével is kitüntették.

Lyot, Bernard Ferdinand
Web dokumentumok

2017.
ápr. 1.
Pogány Béla születésének 130. évfordulója
Budapest, 1887. ápr. 1. - Budapest, 1943. dec. 23.

Fizikus, műegyetemi tanár
Pogány Béla a két világháború között a budapesti Műegyetem kísérleti fizika professzora volt, aki több területen végzett jelentős és eredményes kutatásokat. Oktatói pályafutását a kolozsvári egyetemen kezdte, majd annak áttelepülése után a szegedin folytatta; 1923-tól haláláig a Műegyetemen tanított. 1918-tól az MTA tagja. 1928-ban írt egy Kísérleti Fizika tankönyvet, amelyet 1933-ban átdolgozott. A Fény című könyve, melyet 1921-ben jelentetett meg, korszerű, átfogó monográfia volt. Tudományos tevékenységet elsősorban az optika területén fejtett ki. A fémrácsról elhajlított fény polározási állapotát, igen vékony fémrétegek optikai és elektromos tulajdonságait vizsgálta. Munkásságának fontos fejezete a Harress-Sagnac kísérlet megismétlése, amelyben nagy pontossággal igazolta, hogy forgó rendszerben a fény sebessége változik. Kísérlete pontosságára jellemző, hogy a szakirodalom évtizedeken keresztül az ő munkájára hivatkozott. Pogánynak meghatározó szerepe volt a műegyetemi spektroszkópiai kutatások megalapozásában. A geofizikai kutatásokban a szeizmikus mérésekhez szükséges berendezést az ő szabadalma alapján gyártották hazánkban. Éveken át volt a Matematikai és Fizikai Társulat ügyvezető titkára, majd elnöke, a Matematikai és Fizikai Lapoknál ő volt a fizikai rész szerkesztője. (Dr. Füstöss László)

Pogány Béla
Web dokumentumok

2017.
ápr. 1.
Ohm, Martin halálának 145. évfordulója
Erlangen Bajorország (ma Németország), 1792. máj. 6. - Berlin, 1872. ápr. 1.

Német matematikus
Georg Ohm fizikus öccse, eleinte apját követve a lakatos-mesterséget tanulta, de később egyetemi tanulmányokat végzett. 1811-ben doktorált a Universität Erlangen-Nürnberg-en, Karl Christian von Langsdorf irányítása alatt. 1824-ben a berlini egyetemen matematika tanára lett. Megkísérelte Euklidesz után egységes elméletbe foglalni a matematikai ismereteket. Számos matematika tankönyvet írt. Álláspontja szerint másképpen kell írni a szakemberek számára, mint a nagyközönség számára, emiatt több kortársával ellentétbe került. Neki tulajdonítják az "aranymetszés" kifejezés bevezetését.

Ohm, Martin
Web dokumentumok

2017.
ápr. 1.
Charlier, Carl Vilhelm Ludvig születésének 155. évfordulója
Östersund, Svédország, 1862. ápr. 1. - Lund, 1934. nov. 5.

Svéd csillagász
Az uppsalai egyetemen tanult. 1897-től 1927-ig a lundi egyetem tanára, és a lundi obszervatórium igazgatója volt. Fiatalon égimechanikai vizsgálatokkal foglalkozott. Számos kisbolygó pályáját számította ki, többet maga fedezett fel. Alapvető munkát végzett a csillagok fotografikus fényesség-skálájának meghatározása terén. Statisztikai módszerekkel vizsgálta a Nap közelében levő csillagok eloszlását és mozgását. Kimutatta, hogy a forró csillagközi gázfelhők a Tejútrendszerben egy lapos síkban helyezkednek el. Kidolgozta a csillagrendszerek hierarchikus rendszerének elméletét. A svéd Királyi Akadémia tagja, a Bruce-érem és a Watson emlékérem kitüntetettje, nevét a 8677.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Charlier, Carl Vilhelm Ludvig
Web dokumentumok

2017.
ápr. 1.
Horn d'Arturo, Guido (d'Arturo, Guido Horn) halálának 50. évfordulója
Trieszt, Osztrák-Magyar Monarchia, (ma Olaszország), 1879. febr. 13. - Bologna, Olaszország, 1967. ápr. 1.

Olasz csillagász, műszeroptikus
A bécsi egyetemen doktorált, majd több itáliai obszervatóriumban dolgozott (Trieszt, Catania, Torino). 1920-tól a bolognai egyetem csillagászat-professzora. 1938-ban a faji törvények miatt elmozdították tanszékéről, ahová 1945-ben helyezték vissza. Irányításával épült a bolognai egyetem Loiano Obszervatóriuma az Appenninekben. Behatóan foglalkozott a csillagászati műszerek optikai sajátságaival. Az 1930-as években felépített egy, kisebb, egybehangolt hatszögű elemekből összeállított nagy mozaik-tükrös teleszkópot, amellyel az egyetlen tömbből csiszolt távcső optikák mérete felülmúlható volt. (Az általa kidolgozott eljárás előfutára a mai kor legnagyobb teleszkópjaiban alkalmazott technikának.) Foglalkozott a napfogyatkozások és bolygó-átvonulások megfigyelési hibáinak meghatározásával. Behatóan tanulmányozta a csillagászat történetét (pl. Galilei távcsöveinek képminőségét), megalapította a bolognai Csillagászati Múzeum-ót. Appenninekben. Sokat tett a műkedvelő csillagászat fellendítéséért, 1931-ben megindította a Coelum c. szakmai folyóiratot. Nevét a 3744.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Horn d'Arturo, Guido (d'Arturo, Guido Horn)
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info