História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2017.
júl. 25.
Fellner Jakab születésének 295. évfordulója
Nikolsburg, Morvaország (ma Mikulov, Csehország), 1722. júl. 25. - Tata, 1780. dec. 12.

Építész
1750-től főleg az Esterházy grófok számára dolgozott. Egy ideig Komárom vármegye szolgálatában állt. A Lamberg család móri kastélyát 1762-ben tervezte. A veszprémi püspöki palota tervezését 1768-1774 időszakban végezte. 1773-ban tervezte és kezdte el építeni a pápai templomot. Nevéhez fűződik a veszprémi idős papok háza (1770-1778). Ő tervezte az Esterházy Károly püspök által egyetemnek tervezett egri líceum épületét. Jelentős szerepe volt Veszprém, Pápa, Tata és Eger városképének alakításában. A későbarokk, ún. copf stílusnak legjelentősebb hazai képviselője volt.

Fellner Jakab
Web dokumentumok

2017.
júl. 25.
Valkó Iván Péter születésének 105. évfordulója
Budapest, 1912. júl. 25. - Budapest, 1987. nov. 13.

Fizikus-mérnök, tanszékvezető egyetemi tanár
Testvérei: Imre és István Pál. Egyetemi tanulmányait Bécsben kezdte és Münchenben folytatta, majd 1935-ben a stuttgarti műszaki egyetemen szerzett fizikus-mérnöki oklevelet. Hazatérése után a Tungsram Rt. kutatólaboratóriumában dolgozott 1952-ig. 1947 után a kutatólaboratórium osztályvezetője és a Távközlési Kutató Intézet elektroncső-laboratóriumának vezetője volt. A mikrohullámú elektroncsövek hazai fejlesztését szervezte meg és irányította. Kidolgozta a haladóhullámú cső prototípusát. 1952-ben a BME vezeték nélküli híradástechnika tanszéken docensi beosztásban kezdte meg oktató tevékenységét. Megszervezte és kialakította a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet elektronikus laboratóriumát. Ennek munkáját előbb vezetőként irányította, majd tudományos tanácsadóként segítette. Tanszékvezető egyetemi tanári minőségben vett részt az egyetem korszerűsödő villamosmérnök-képzésében nyugdíjba vonulásáig, 1982-ig. Az 1953-1954-es tanévben a Villamosmérnöki Kar dékánhelyettese volt. Tanszékén kezdetben az elektroncsövek, később a félvezetők méréstechnikája területén folytatta tudományos kutató tevékenységét. Tagja volt több hazai és nemzetközi tudományos bizottságnak. Részt vett a Fizikai Szemle szerkesztésében. Számos kitüntetéssel ismerték el tevékenységét.

Valkó Iván Péter
Web dokumentumok

2017.
júl. 24.
Pantocsek Leó Valentin születésének 205. évfordulója
Krakkó, Lengyelország, 1812. júl. 24. - Zlatnó, 1893. szept. 11.

Orvos, pirokémikus, üvegművész, természettudós, feltaláló
1843-ban szerzett orvosi oklevelet a pesti egyetemen, orvosi gyakorlatot nem folytatott. A magyarországi szecessziós üvegművészet egyik úttörője és jeles alkotója volt. A hialoplasztika feltalálásáért Párizsban 1855-ben aranyérmet kapott. Másik fontos találmánya az ún. irizáló üveg. Zlatnón üveggyárat alapított. Elsők között volt Magyarországon, aki daguerrotípiával, majd fényképészettel foglalkozott.

Web dokumentumok

2017.
júl. 24.
Balogh Ernő születésének 135. évfordulója
Kisjenő (jelenleg Arad megye, Chisineu Cris), 1882. júl. 24. - Kolozsvár, 1969. júl. 11.

Geológus, egyetemi tanár
A kolozsvári egyetemen tanult. 1906-ban doktorált, majd 1907-14-ben az egyetem ásványföldtani intézetében tanársegéd volt. 1919-ben a gyergyószentmiklósi gimnázium, majd 1920-1940 között a kolozsvári leánygimnázium természetrajz és földrajz tanára. Egyidejűleg az Erdélyi Múzeum Egyesület természettudományi szakosztályának titkára, majd elnöke és az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke. A kolozsvári tudományegyetem Bolyai Tudományegyetemmé való átszervezése után az ásvány-kőzettani tanszék tanára nyugdíjazásáig. A Magyarhoni Földtani Társulat díszoklevéllel kitüntetett tagja, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagja. Munkássága során az ásvány- és kőzettani kérdések foglalkoztatták, barlangtani vizsgálatokba kezdett. A barlangkutatás közben nyert földtani, ásvány-kőzettani, őslénytani, állattani és régészeti megfigyeléseit tanulmányokban publikálta.

Balogh Ernő
Web dokumentumok

2017.
júl. 24.
Macskásy Árpád halálának 40. évfordulója
Csurgó, 1904. febr. 29. - Budapest, 1977. júl. 24.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
1928-ban szerzett mérnöki oklevelet a budapesti műegyetemen. 1931-1934-ig Belgrádban a Komfor A. D. műszaki vállalat műszaki vezetője volt. 1934-ben Budapesten műszaki irodát alapított, amelyet 1948-ig vezetett. 1948-1950-ben az Épületszerelőipari Központ vezérigazgató helyettese és főmérnöke volt. 1950-ben megszervezte a BME épületgépészeti mérnöki ismereteket oktató tanszékét, itt 1951-től tanszékvezető volt 1974-ig. 1963-ban a drezdai egyetemen megszervezte az épületgépészeti oktatást, s éveken keresztül oktatta. Nevéhez fűződik a fűtés-szellőzés, klimatizálás tudományágának hazai rendszerezése, egységbe foglalása és a tudományágon belül számos probléma megoldása. Szakcikkei magyar, szovjet, német, francia, lengyel, holland és svájci szaklapokban jelentek meg.

Macskásy Árpád
Web dokumentumok

2017.
júl. 24.
Herczeg Márton halálának 30. évfordulója
Kisújszállás, 1936. jan. 8. - Budapest, 1987. júl. 24.

Növénynemesítő, agrármérnök
Tanulmányait 1955-60 között a gödöllői Agrártudományi Egyetemen végezte, ahol 1960-ban agrármérnöki oklevelet szerzett. 1960-tól haláláig az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében, Martonvásárban dolgozott. 1967-től a csemegekukorica-nemesítést irányította, 1984-től mint a kutatóintézet kukoricanemesítési osztályának tudományos osztályvezetője. Jelentős eredményeket ért el a hibridkukoricák előállításában, a kukorica hidegtűrésének javításában. A rekurrens szelekciós módszerek elismert szaktekintélye volt.

Web dokumentumok

2017.
júl. 23.
Kerpely Antal ifj. halálának 100. évfordulója
Ruszkabánya, 1866. szept. 27. - Bécs, Ausztria, 1917. júl. 23.

Kohómérnök
A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémián 1887-ben fejezte be tanulmányait. Mérnöki gyakorlati éveit Trzinetzben az ottan vasmű Bessemer üzemében kezdte, de egy év után már meghívták Witkovitzba az ún. kavartvas üzembe, majd megbízták az új acélöntöde vezetésével. 1893-ban meghívták Kladnóba a Poldihütte ágyú- és fegyvergyárba. 1897. december 1-jén lépett szolgálatba, mint műszaki igazgató Donawitzban az Österreichisch-Alpinen Montan Gesellschaft vasgyárában. 1904-ben a megüresedett vezérigazgatói tisztet töltötte be. Vezetése alatt a donawitzi vas- és acélművek a Monarchia legnagyobb vasgyárává fejlődött. Az acéliparban számontartott gépesítési újításai közül a legjelentősebb a nevét viselő Kerpely-generátor világszabadalma. 1914-ben a német kohómérnökök egyesülete a Carl Lueg aranyéremmel tüntette ki. Apja Kerpely Antal.

Kerpely Antal ifj.
Web dokumentumok

2017.
júl. 23.
Csajághy Gábor halálának 45. évfordulója
Balatonfüred, 1903. jún. 18. - Budapest, 1972. júl. 23.

Vegyészmérnök
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte. Vegyi üzemekben dolgozott, majd 1935-ben a Földtani Intézethez került. 1943-tól az intézet vegyi laboratóriumát vezette, kiváló elemző vegyészként vált ismertté. Legfőbb munkaterülete a vízkémia volt. Rendszeresen elemezte hazai gyógyvizeink összetételét. Bevezette a peloidok fizikai és kémiai vizsgálatának módszerét, s a magyar gyógyiszapok minősítésével alapvető jelentőségű munkát végzett. Kőzetanalitikai munkássága is kiemelkedő jelentőségű volt.

Csajághy Gábor
Web dokumentumok

2017.
júl. 23.
Poulsen, Valdemar halálának 75. évfordulója
Koppenhága, Dánia, 1869. nov. 23. - Koppenhága, 1942. júl. 23.

Dán mérnök, feltaláló
1879-ben Pedersennel együtt feltalálta az automata telefonhívás-regisztráló készüléket. Összekapcsolták a fonográfot a telefonnal, s az így létrejött berendezést telegrafonnak vagy telefonográfnak nevezték. E konstrukció kapcsán jutott el Poulsen a mágneses hangrögzítéshez, és ez lett a magnetofon őse. Hanghordozó anyagként acélhuzalt használt, amely egy elektromágnes előtt futott végig. A mágnes a gerjesztő áramot egy mikrofontól kapta. A huzal a mikrofon áramának mértékében mágneseződött, s ha ezután elhúzták egy árammentes tekercs előtt, abban olyan áram indukálódott, amely fejhallgatóban az eredeti hangot keltette. Poulsen 1903-ban elektromágneses hullámok gerjesztésére olyan adót fejlesztett ki, amelybe egy saját találmányú, nagyfrekvenciás generátort helyezett. 1906-ban a kanadai Fessenden egy Poulsen-adóban gerjesztett hullámokra egy mikrofon beszédáramát szuperponálta. Ez tette lehetővé az első drót nélküli beszéd- és zenetovábbítást. A mágnesszalagra, Poulsen ötlete alapján, Fritz Pfleumer német technikus jelentett be szabadalmat 1928-ban.

Poulsen, Valdemar
Web dokumentumok

2017.
júl. 23.
Fischer, Ernst Otto halálának 10. évfordulója
München, Németország, 1918. nov. 10. - München, 2007. júl. 23.

Német elméleti kémikus, egyetemi tanár, Nobel-díjas
1942-ben kapott természettudományi doktori címet a Müncheni Műegyetemen. Ott oktatott 1954-1957-ig. 1964-ben a szervetlen kémia professzora és a szervetlen kémiai intézet igazgatója lett. Tanított a Müncheni Egyetemen, Jénában és Marburgban. Oktatott és vendégprofesszor volt több amerikai egyetemen is. 1973-ban kapta meg a kémiai Nobel-díjat kutatásaiért, amelyek tisztázták, hogyan képesek bizonyos fémek és szerves anyagok egyesülni. A díjat megosztva kapta, a másik díjazott Geoffrey Wilkinson (Londoni Egyetem) volt, aki Fischertől függetlenül foglalkozott a fémorganikus szendvicsvegyületekkel.

Fischer, Ernst Otto
Web dokumentumok

2017.
júl. 22.
Kerpely Antal halálának 110. évfordulója
Kürtős, Arad megye, ma Románia, 1837. febr. 5. - Selmecbánya, ma Szlovákia, 1907. júl. 22.

Kohómérnök, akadémiai tanár
A selmecbányai akadémián tanult. 1862-től az aninai vasbányánál mérnök, 1864-ben az oravicai parafingyár vegyésze, 1865-ben a ruszkabányai kohó mérnöke. 1867-ben a kisgarami vasgyár segédigazgatója, 1868-ban a kaláni vasgyár építésére kapott megbízást. 1869-1881-ig a selmecbányai akadémián a számára szervezett vas- és fémkohászati tanszék vezetője volt. Önálló új tárgyként ő vezette be a tüzeléstant és a vasgyárak telepítését. 1881-ben az állami vasgyárak központi igazgatója lett. 1892-ben lovagi címet kapott kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréséül. A magyar vaskohászati oktatás és szakirodalom megteremtője. Több európai szabadalmat dolgozott ki. Apja Kerpely Antalnak. 1877-től az MTA tagja.

Kerpely Antal
Web dokumentumok

2017.
júl. 22.
Juvancz Iréneusz ifj. halálának 35. évfordulója
Budapest, 1910. dec. 10. - Budapest, 1982. júl. 22.

Biometrikus, orvos
Tanulmányait Budapesten végezte, orvosi oklevelét 1935-ben szerezte. 1936-1949 között a budapesti I. Belklinika munkatársa volt. 1944-1953 között a Népjóléti, később az Egészségügyi Minisztérium statisztikai osztályának vezetője volt, majd 1952-1982-ig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biometriai Csoportjának vezetője. A hazai orvosi biometria kidolgozója, amely az orvosi kutatás eredményeit matematikai statisztikai értékelés alá vonta. Tudományos és továbbképző előadásai, közleményei mellett számos konzultáció szervezésével alakította ki a hazai biometriai iskolát. A klinikai gyógyszerkipróbálások tervezésénél, értékelésénél mindig az etikai szempontokat, a beteg érdekeit tartotta fontosabbnak a számszerű egzakt eredményeknél. Apja Juvancz Ireneusz.

Juvancz Iréneusz ifj.
Web dokumentumok

2017.
júl. 22.
Mendel, Gregor Johann születésének 195. évfordulója
Odrau melletti Heizendorfban, (Ausztria, Szilézia), 1822. júl. 22. - Brünn, 1884. jan. 6.

Osztrák biológus
1849-50-ben matematikát és görög nyelvet tanított a znaimi gimnáziumban. 1851 és 1853 között Bécsben végzett egyetemi tanulmányokat. Eközben fejlesztette tovább matematikai tudását és megismerkedett az atomelmélettel. 1853-ban főleg fizikát oktatott. 1854 és 1868 között a brünni felsőfokú reáliskolában természetrajzot tanított. 1856 és 1863 között a brünni kolostor kertjében végzett növénykeresztezési kísérleteivel megállapította az örökletes "faktorok" utódnemzedékekbe átjutásának törvényszerűségeit, és ezzel megalapozta a modern genetikát. Gyakran nevezik őt a "genetika atyjá"-nak, a róla nevezett örökléstani szabályok megalapítója.

Mendel, Gregor Johann
Web dokumentumok

2017.
júl. 22.
Fessenden, Reginald Aubrey halálának 85. évfordulója
East Bolton, Quebec, 1866. okt. 6. - Bermuda, 1932. júl. 22.

Kanadai feltaláló
Középiskolai tanárként kezdte pályafutását, azonban Graham Bell egy előadásának meghallgatásának hatására a vezeték nélküli való hangátvitellel kísérletezett. Az Egyesült Államokban néhány évig Edison laboratóriumában, majd a Westinghouse cégnél is dolgozott. 1893-ban a Pennsylvania-i egyetem professzora lett. 1900-tól 1902-ig az Egyesült Államok Időjárási Hivatala számára dolgozott. 1900-ban a világon elsőként hozott létre elektromágneses hullámokkal történő hangátvitelt. 1902-ben pénzügyi támogatók segítségével céget alapított, amelyből azonban szabadalmi ügyekben támadt ellentétei miatt 1911-ben távoznia kellett. 1906-ban elsőként sikerült amplitúdó-modulációs elven alapuló berendezéssel beszédet és zenét továbbítania. Találmányai nem hoztak számára üzleti sikert. Hosszas szabadalmi pereskedései után 1928-ban bírósági ítélet alapján kapott jelentős kártérítést. Rendkívül termékeny feltaláló volt, 500 szabadalmát fogadták el, találmányai között szerepel többek között a microfiche egy formája, az első működő szonár.

Fessenden, Reginald Aubrey
Web dokumentumok

2017.
júl. 22.
Knopp, Konrad Hermann Theodor születésének 135. évfordulója
Berlin, Németország, 1882. júl. 22. - Annecy, Franciaország, 1957. ápr. 20.

Német matematikus
Az egyetem első szemeszterét Lausanne-ban végezte, majd a Berlini Egyetemen folytatta, ahol neves tanároktól tanult: Frobenius és Schottky. 1908-ban Japánba utazott és Nagasakiban a nyugati Kyushu-ban tanult 1908-1909-ben. Aztán Kínába és Indiába utazott. 1910-1911-ben a Germany-Chinese Academy-n tanított. 1911-ben visszatért Németországba, a Military Technical Academy-n tanított. Ezzel egyidőben a Miltary Academy-n a habilitációs tézisein is dolgozott, amelyet a Berlini Egyetemen védett meg. 1914 őszétől a Berlini Egyetemen tanított. 1915-ben megpályázott egy rendkívüli professzori állást Königsbergben. 1919-ben itt megkapta a professzori kinevezését. A Mathematische Zeitschrift mathematikai folyóiratnak társ-alapítója volt, 1934-1952 között szerkesztője. A Tübingen-i Egyetem matematika professzora volt 1926-tól nyugdíjbavonulásáig, 1950-ig. Számos fontos kézikönyv szerzője. Kutatási területe matematikai elméletek készítése, kész elméletek elemzése volt.

Knopp, Konrad Hermann Theodor
Web dokumentumok

2017.
júl. 22.
Hertz, Gustav Ludwig születésének 130. évfordulója
Hamburg, Németország, 1887. júl. 22. - Berlin, 1975. okt. 30.

Német fizikus, Nobel-díjas
A göttingeni, müncheni és berlini egyetemeken tanult. 1913-ban nevezték ki tanársegédnek a Berlini Egyetem fizikai tanszékre, itt kezdett együtt dolgozni James Franck-kal. 1914-ben a berlini egyetemen közösen elvégzett Franck-Hertz-kísérlet volt az első, amely a Bohr-modell atomi energianívóinak létezését a fénykibocsátástól függetlenül is igazolta. Ezért 1925-ben Franck-kal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott, mert igazolták azt az elméletet, hogy egy atom csak meghatározott mennyiségekben nyelhet el energiát. Hertzet 1925-ben nevezték ki a Hallei Egyetem fizikaprofesszorává. 1928-ban a berlini Műegyetem fizikaprofesszora lett. 1932-ben módszert dolgozott ki a neonizotópok szétválasztására. 1945-től 1954-ig, más vezető német fizikusokkal együtt a Szovjetunióban létrehozott kutatóintézetekben kutatott. 1954-ben tért vissza Kelet-Németországba, 1961-ig a lipcsei Fizikai Intézet fizikaprofesszora és igazgatója volt.

Hertz, Gustav Ludwig
Web dokumentumok

2017.
júl. 21.
Vadas Jenő halálának 95. évfordulója
Hámor, 1857. ápr. 2. - Budapest, 1922. júl. 21.

Erdőmérnök
1885-ben a vadászerdei erdőgondnokság (Temes vm.) vezető erdésze és az ott alapított erdőőri szakiskola tanára, 1886-ban főerdész és igazgató tanára volt. 1891-től a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián r. tanár erdőművelést, erdővédelem-, növény- és állattant adott elő. 1898-tól az általa szervezett központi erdészeti kísérleti állomás első vezetője. 1910-ben az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetsége elnökévé választotta. Több külföldi tanulmányutat tett. Jelentős szakíró.

Vadas Jenő
Web dokumentumok

2017.
júl. 21.
Csada Imre Károly halálának 25. évfordulója
Abádszalók, 1916. nov. 20. - Siófok, 1992. júl. 21.

Csillagász
A budapesti tudományegyetemen tanult 1937-1942-ben, 1943-1944-ben a kolozsvári egyetemi csillagvizsgáló, 1944-1986 között a budapesti-svábhegyi csillagvizsgáló főmunkatársa, a fizikai tudományok doktora. Napfizikai kutatásai főleg a Nap mágneses terének szerkezetére és kialakulására vonatkoznak, e téren jelentős eredményeket ért el. Elméleti vizsgálatait általánosságban a csillagok mágneses jelenségeire is kiterjesztette. Cikkei az intézeti kiadványokban és külföldi szaklapokban (Publication of Astronomical Society of Pacific, Solar Physics stb.) jelentek meg.

Csada Imre Károly
Web dokumentumok

2017.
júl. 21.
Sennert, Daniel halálának 380. évfordulója
Breslau, Németország, 1572. nov. 25. - Wittenberg, 1637. júl. 21.

Német orvos, kémikus, természettudós
1958-ban a filológiai fakultáson szerzett magiszteri fokozatot, majd orvosi tanulmányokba kezdett, három éven át tanult Lipcse, Jena és az Odera melléki Frankfurt egyetemein. A kémiai és fizikai jelenségek oldaláról vetette fel az atomok létének kérdését. Elképzelése szerint az anyag igen kicsi, egyszerű, tovább már nem osztható részecskékből áll és ennek segítségével magyaráz számos jelenséget, mint például a párolgást, szublimációt, az oldódást. Elképzelése az arisztotelészi és a démokritoszi kép között van, miszerint vannak elsőrendű atomok, a tűz, a levegő, a víz és a földatomok.Vannak másodrendű atomok, ezekből állnak a négy elemből képzett összetett testek. A másodrendű atomok vegyüléseiből képződhetnek újabb testek.

Sennert, Daniel
Web dokumentumok

2017.
júl. 20.
Markov, Andrej Andrejevics (Andrei, Andrey Andreyevich) halálának 95. évfordulója
Rjazan, Oroszország, 1856. jún. 14. - Szentpétervár, 1922. júl. 20.

Orosz matematikus
A szentpétervári egyetemen tanult, Csebisev tanítványa volt, majd ő maga is itt tanított, 1893-tól kezdve, mint professzor. 1908-ban politikai okok miatt eltiltották az oktatástól. 1917-től a forradalom idején egy ideig középiskolában tanított, később tért vissza a szentpétervári egyetemre és oktatott ismét 1922-ben bekövetkezett haláláig. A matematika számos területén, így a számelméletben és analízisben is dolgozott, de legfontosabb eredményeit a valószínűségszámítás területén érte el. Bebizonyította a centrális határeloszlástételt. 1906-ban bevezette a Markov-láncok fogalmát, amely alapvető jelentőségre tett szert a sztochasztikus folyamatok elméletében. Számos további fogalom és tétel fűződik a nevéhez, így a Markov-folyamat, Markov-szám, Markov-sorozat. 1890-ban az Orosz Tudományos Akadémia rendkívüli, majd 1896-ban rendes tagjává választották. Fia, akit szintén Andrej Andrejevics Markovnak hívtak (1903-1979), ugyancsak nevezetes matematikus volt.

Markov, Andrej Andrejevics (Andrei, Andrey Andreyevich)
Web dokumentumok

2017.
júl. 20.
Marconi, Guglielmo halálának 80. évfordulója
Bologna, Olaszország, 1874. ápr. 25. - Róma, 1937. júl. 20.

Olasz fizikus, feltaláló, Nobel-díjas
Jómódú családban nőtt föl. Magántanárok tanították, nem végzett rendszeres egyetemi tanulmányokat, érdeklődésből azonban hallgatta egyetemi tanárok előadásait. 1894-ben megismerte Heinrich Hertznek néhány évvel korábban az elektromágneses hullámokkal kapcsolatban végzett vizsgálatait. Felismerte, hogy az elektromágneses hullámok alkalmasak információk továbbítására, és 1894-ben kísérleteket kezdett a hullámok nagyobb távolságokat áthidaló átvitelére. Mivel Olaszországban nem talált kellő érdeklődésre, 1896-ban Angliába ment és itt alapított céget, a "drótnélküli távíró" fejlesztésére. 1901-ben ő hozta létre az első transzatlanti üzenetátvitelt Anglia és Újfundland között szikratávíró segítségével, amellyel morzejeleket továbbított. Találmánya a rádiózás későbbi fejlődésének alapjául szolgált. 1909-ben Ferdinand Braun-nal megosztott fizikai Nobel-díjat kapott.

Marconi, Guglielmo
Web dokumentumok

2017.
júl. 20.
Reichstein, Tadeus születésének 120. évfordulója
Włocławek, Lengyelország, 1897. júl. 20. - Basel, Svájc, 1996. aug. 1.

Lengyel születésű svájci vegyész, orvos, Nobel-díjas
Középiskolás volt, amikor családja Zürichbe költött. Itt végezte egyetemi tanulmányait az Eidgenössische Technische Hochschule-n. Itt is dolgozott a továbbiakban 1938-ig, amikor a baseli egyetem professzorává és a gyógyszerészeti intézet igazgatójává nevezték ki. 1933-ban - Sir Norman Haworthtól függetlenül - előállította a C-vitamint. Tanulmányozta a növényi glikozidokat és 1953-1954-ben munkatársaival együtt izolálta és szerkezetvizsgálatnak vetette alá a mellékvesekéreg egyik hormonját, az aldoszteront. A 30-as években Kendall és Hench kutatásaiba bekapcsolódva, velük együttműködve részt vett a mellékvesekéreg hormonjainak vizsgálatában, a kortizon izolálásában. A mellékvesekéreg-hormonok szerkezetének és biológiai hatásának tanulmányozásáért kapott Hench, Kendall és Reichstein orvosi Nobel-díjat 1950-ben.

Reichstein, Tadeus
Web dokumentumok

2017.
júl. 20.
Siegbahn, Kai Manne Börje halálának 10. évfordulója
Lund, Svédország, 1918. ápr. 20. - Angelholm, 2007. júl. 20.

Svéd fizikus, Nobel-díjas
Az idősebb, ugyancsak Nobel-díjas Karl Manne Georg Siegbahn (1886-1978) fia. .Az apa már nem élhette meg, hogy fia is megkapja 1981-ben a Nobel díjat, pedig joggal lehetett volna büszke: az ő kutatásait vitte tovább. Kai Siegbahn Lundban született, ahol apja fizikaprofesszor volt. A fiú nehéz időkben, 1944-ben doktorált Stockholmban. Kezdettől fogva spektroszkópiai kutatásokkal foglalkozott, míg végül megtalálta saját igazi témáját, az elektronspektroszkópiát. A kémikusok számára fejlesztett ki egy nagy felbontású, érzékeny anyagvizsgálati módszert, amit ma röntgen fotóelektron spektroszkópiának hívnak. A 70-es évektől kezdve széles körűen használják ezt a módszert a légszennyezés analízisétől kezdve az olajfinomítókban használatos katalizátorok vizsgálatáig. 1954-ben lett az uppsalai egyetem professzora, itt dolgozott halála napjáig. (Dr. Radnai Gyula)

Siegbahn, Kai Manne Börje
Web dokumentumok

2017.
júl. 19.
Huszka Ernőné Fábián Ilona születésének 110. évfordulója
Szabadka, 1907. júl. 19. - Budapest, 2001. ápr. 1.

Matematika- és fizikatanár
Gyakorló gimnáziumban volt vezető matematika - fizika szakos tanár. Kiváló szaktanári és szakmai-elméleti eredményeiért, valamint a gyakorló tanárjelöltek oktatása-nevelése terén végzett eredményes munkájáért 1953-ban Kossuth-díjat kapott, az Eötvös Társulat Mikola-díjával tüntette ki és a rubindiplomát is átvehette. Társszerzője volt több fizika tankönyvnek.

Huszka Ernőné Fábián Ilona
Web dokumentumok

2017.
júl. 19.
Balfour, Francis Maitland halálának 135. évfordulója
Edinburgh, Skócia, 1851. nov. 10. - Martigny-Ville közelében, Svájc, 1882. júl. 19.

Brit zoológus
1873-ban Cambridge-ben végzett, majd megkapta a nápolyi Stazione Zoologica egyik tanszékét, amely a tengerbiológiai kutatások nemzetközi központja volt. A következő öt évben számos eredeti megfigyelést tett, különösen az állatfejlődéstani ismereteket gazdagította, a modern embriológia megalapítója. Leírásai alapvető ismereteket szolgáltattak a gerincteleneknek a gerincesek felé megtett evolúciós útjára vonatkozóan. Hírneve alapján több helyre is meghívták, Oxfordba és Edinburgh-ba, de ő Cambridge-ben maradt, ahol 1882-ben kifejezetten az ő számára létesítettek egy professzori állást állatszervezettani témában. Mielőtt betölthette volna új hivatalát, életét vesztette a Mont Blanc addig meg nem hódított csúcsának, az Aiguille Blanche-nak megmászása közben.

Balfour, Francis Maitland
Web dokumentumok

2017.
júl. 18.
Weiszfeiler Gyula születésének 115. évfordulója
Brassó, 1902. júl. 18. - Budapest, 1984. ápr. 9.

Mikrobiológus, egyetemi tanár
A Tanácsköztársaság alatt a Földművelésügyi Népbiztosságon dolgozott. 1920-ban külföldre menekült, Párizsban, Brüsszelben, Jénában és Genfben járt egyetemre. 1925-ben Genfben szerzett természettudományokból doktori címet, 1928-ban orvosi diplomát. 1925-30-ban Svájcban és Németországban volt mikrobiológus és tuberkulózis szakorvos. 1932-től a Szovjetunióban dolgozott orvostudományi intézetekben egyetemi tanári címmel. 1958-ban tért haza. Előbb az Országos Közegészségügyi Intézetben, majd az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében (OKI) dolgozott. A gyermekbénulás elleni Sabin-féle élő vakcina vizsgálatával foglalkozott, része volt abban, hogy 1960-ban Magyarországon is bevezették alkalmazását. Fő kutatási területe a mikrobaktériumok vizsgálata volt. Közreműködött az OKI mikrobiológiai csoportjának megteremtésében és fejlesztésében. 1960-tól az MTA tagja.

Weiszfeiler Gyula
Web dokumentumok

2017.
júl. 18.
Rumovszkij, Sztepan Jakovlevics (Rumovsky, Stepan Yakovlevich) halálának 205. évfordulója
Vladimirszk kormányzóság, 1734. nov. 9. - Szentpétervár, Oroszország, 1812. júl. 18.

Orosz csillagász
Leonhard Euler tanítványa volt Berlinben. 1760-tól oktatott a szentpétervári egyetemen, 1767-től mint rendes professzor. 1763-1803 közt a pétervári Akadémia Földrajzi osztályának vezetője volt, az orosz birodalom feltérképezését irányította. Jelentős szerepet játszott 1803-ban a kazányi egyetem megalapításában, itt oktatott élete végéig. Részt vett a Vénusz Nap előtti átvonulásának megfigyelésében 1761-ben és 1769-ben is. Mérései alapján számítást végzett a Nap-Föld távolságra vonatkozóan. Az első oroszországi csillagászati folyóiratok szerkesztője volt, Tacitus, Leonhard Euler és George Buffon munkáit orosz nyelvre fordította. 1783-tól az orosz akadémia tagja. (Bartha Lajos)

Rumovszkij, Sztepan Jakovlevics (Rumovsky, Stepan Yakovlevich)
Web dokumentumok

2017.
júl. 18.
Shoemaker, Eugene Merle halálának 20. évfordulója
Los Angeles, USA, 1928. ápr. 28. - Tanami sivatag, Ausztrália, 1997. júl. 18.

Amerikai geológus, csillagász
A "földközeli" kozmikus testek (kisbolygók, meteoroidok) úttörő kutatója, számos üstökös felfedezője. A Kaliforniai Műszaki Egyetemen geológiát tanult, és pályafutásának kezdetén az USA Geológiai Szolgálatának munkatársaként a coloradói urán-lelőhelyekkel foglalkozott Feleségével és munkatársával, Carolyn Spellmannal az arizónai meteoritkráterhez tett kirándulása fordította figyelmét a Földre, ill. Holdra csapódó meteoritikus tömegek hatásainak vizsgálatára (1951-től). 1961-től az Arizonai Flagstaffban már rendszeresen vizsgálta az asztrogeoógia kérdéseit. Vizsgálatai kiterjedtek a földközeli kisbolygók kutatására, és azoknak Földre csapódási veszélyeire. 1969-tól a Palomar Csillagvizsgálóban Eleanor Helinnel és tanítványaival megkezdte a Földet közelítő kisbolygók felkutatását. Munkája során 32 új üstököst és 40 aszteroidát - köztük több földközelítő kisbolygót - fedezett fel, és az aszteroidák új csoportosítását is kidolgozta. 1994-ben feleségével, Carolyn Shoemaker-rel, és David Levy-vel együtt észlelte egy üstökösnek a Jupiterbe való becsapódását. Az üstökös később a Shoemaker-Levy 9 nevet kapta. Az ausztráliai meteoritkráterek tanulmányozása során, autóbaleset áldozata lett. Számos tudományos kitüntetésben részesült. (Bartha Lajos)

Shoemaker, Eugene Merle
Web dokumentumok

2017.
júl. 17.
Poincaré, Jules Henri halálának 105. évfordulója
Nancy, Franciaország, 1854. ápr. 29. - Párizs, 1912. júl. 17.

Francia matematikus, fizikus,filozófus
1873-ban az École Polytechnique-n tanult. A matematikai doktorátust a párizsi egyetemen szerezte meg, azután 1879-1881-ben Cannes-ban adott elő analízist. 1881-től halálig a Sorbonne-on tanított. A matematika legkülönbözőbb területeiről tartott előadásait tanítványai adták ki. Tudományos munkássága sokrétű. Eredményei a differenciálegyenletek, komplex függvénytan, divergens sorok, topológia, valószínűségszámítás területére tartoznak. Sok matematikai munkája fizikai és csillagászati kérdésekhez kapcsolódik. Igen nagy hatással volt a relativitáselméletre, a legújabb kozmogóniákra, a topológiára és a valószínűségszámításra. 1902-ben a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora lett, majd 1905-ben a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai díját is megkapta.

Poincaré, Jules Henri
Web dokumentumok

2017.
júl. 17.
Veronese, Giuseppe halálának 100. évfordulója
Chioggia, 1854. máj. 7. - Padova, 1917. júl. 17.

Olasz matematikus
1881-től haláláig a Padova-i egyetem algebrai geometria tanszékének professzora volt. Ő vezette be a nem-Archimedesi geometria fogalmát. Több kortársa, így Peano bírálta nem teljesen szabatosan definiált fogalmak használatáért. Az általa felvetett gondolatok azonban termékenyítőleg hatottak a matematika több területén. A Magyar Tudományos Akadémia 1903-ban tagjává választotta.

Veronese, Giuseppe
Web dokumentumok

2017.
júl. 17.
Rubens, Heinrich halálának 95. évfordulója
Wiesbaden, Nassau, Németország, 1865. márc. 30. - Berlin, 1922. júl. 17.

Német kísérleti fizikus
A reálgimnázium elvégzése után elektrotechnikusnak készült. Darmstadtban majd Charlottenburgban járt egy-egy félévig műszaki egyetemre, a fizika azonban egyre jobban érdekelte, s a következő két félévet Berlinben, majd Strassburgban töltötte az ottani tudományegyetemeken. Strassburgból újra Berlinbe ment, de akkor már August Kundt professzorral, aki nemcsak diplomához segítette, de doktori témavezetője is lett. Rubens utána Kundt asszisztense maradt 1896-ig, amikoris Charlottenburgba hívták át - négy év múlva itt lett műegyetemi tanár. Kiváló kísérleti érzékét számos eszköz megtervezésével és megépítésével bizonyította. Igazán az infravörös spektroszkópiába dolgozta be magát, amelynek legjobb akkori szakértője lett. 1906-ban a tragikusan elhunyt Paul Drude helyére hívták meg, s ettől kezdve ő lett és maradt élete végéig a Berlini Egyetem Fizikai Intézetének vezetője. Itt lett tanítványa Gustav Hertz és Walter Schottky is. Planck neki köszönhette azokat a pontos méréseket, melyekkel sikerült a "Planck-féle" sugárzási törvényt igazolni. Az ún. Rubens cső, amellyel az álló hanghullámokat lehet egy lángsorozattal látványosan bemutatni, kedvelt demonstrációs eszköze minden jobb fizikaszertárnak. Rubens indította el azt a "kollokviumoknak" nevezett szemináriumsorozatot is, melyet halála után Max von Laue folytatott és tett híressé Berlinben. Sajnos a Fizikai Intézet Spree parti gyönyörű épülete a második világháborúban majdnem teljesen megsemmisült, csak egy sarokszárnya, a fizikai kémia épülete maradt meg - nomen est omen - a Bunsen utca sarkán. (Dr. Radnai Gyula)

Rubens, Heinrich
Web dokumentumok

2017.
júl. 17.
Knoll, Max születésének 120. évfordulója
Schlangenbad, Németország, 1897. júl. 17. - München, 1969. nov. 6.

Német villamosmérnök
Berlinben, a műszaki egyetemen végzett és a nagyfeszültségű hálózatok intézetében doktorált. Az elektronfizikai kutatócsoportot vezetésével bízták meg, itt találkozott Ernst Ruskával. Néhány évi közös munka eredményeképp 1931-re kifejlesztették a világ első transzmissziós elektronmikroszkópját. Ezután a Telefunkenhez ment át, ahol a német televízió-rendszer kiépítésén dolgozott, amelyet működőképessé kellett tenni az 1936-os olimpiára. 1945 után Münchenben végzett az elektro-enkefalogrammal (EEG-vel) kapcsolatos orvosfizikai kutatásokat, közben 1948 és 1956 között az Egyesült Államokban élt, Princetonban kapcsolódott be az ott folyó elektronfizikai kutatásokba. Igazi kutatómérnök volt. (Dr. Radnai Gyula)

Knoll, Max
Web dokumentumok

2017.
júl. 16.
Schick Béla születésének 140. évfordulója
Balatonboglár, 1877. júl. 16. - New York, USA, 1967. dec. 6.

Magyar születésű amerikai gyermekorvos
Orvosi tanulmányait Grazban végezte, 1900-ban szerzett orvosi diplomát, majd Bécsben a gyermekklinikán helyezkedett el. Szakképesítésének elnyerése után tanársegédi kinevezést kapott 1907-ben, majd magántanárrá képesítették 1912-ben. 1923-ban az Amerikai Egyesült Államokba, New York-ba költözött, ahol a Mount Sinai kórház gyermekosztályát vezette 1942-ig. Gyermekgyógyász professzorként nagy hírnévre tett szert. Kutatásait 1902-től Pirquet-vel közösen kezdte meg s az akkoriban egyik legsúlyosabb és legelterjedtebb gyermekbetegség, a diftéria iránti fogékonyság felismerésére dolgozott ki bőrreakciót, amely "Schick-test" néven vonult be az orvosi gyakorlatba. Pirquet-tel közös észlelése volt e vizsgálatok során az első ún. allergiás eset és az általuk közösen megteremtett új tudománynak, az allergiának alapjait is közösen fektették le 1905-ben kiadott könyvükben. Emlékét szülőházán emléktábla őrzi.

Schick Béla
Web dokumentumok

2017.
júl. 16.
Csörgő Sándor születésének 70. évfordulója
Egerfarmos, 1947. júl. 16. - Szeged, 2008. febr. 14.

Matematikus, egyetemi tanár
Felsőfokú tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem matematika szakán végezte. Matematikus oklevelét 1970-ben kapta kézhez, s mindjárt bekerült a szegedi egyetem Bolyai Intézetébe. 1972-ben Szőkefalvi-Nagy Bélánál és Tandori Károlynál védte meg egyetemi doktori disszertációját. 1987-ben kapta meg az egyetemi tanári kinevezést. 1987-ben kapta meg a szegedi egyetemen az egyetemi tanári kinevezést, a Sztochasztika Tanszék vezetője lett. 1984 és 2000 között vendégkutató volt több amerikai egyetemen, 1990-től 2000-ig a University of Michigan professzora volt. 2000-ben lemondott amerikai professzori állásáról, s visszatért kutatni, tanítani a szegedi Bolyai Intézetbe. A legidézettebb tudósok közt tartották számon nemzetközi viszonylatban. Kutatási területe: A valószínűségelmélet és a matematikai statisztika határeloszlástételei. Megoldotta a valószínűségszámítás egyik legrégebbi, 1713-ból származó problémáját, a szentpétervári paradoxont. 2001-től az MTA tagja.

Csörgő Sándor
Web dokumentumok

2017.
júl. 15.
Riegl Sándor halálának 85. évfordulója
Krems, Ausztria, 1863. nov. 10. - Pécs, 1932. júl. 15.

Jezsuita mennyiségtan- és természettantanár
A természetrajz és mennyiségtan tanára volt Kalocsán és Pécsett. 1903-tól évenként földolgozta a magyarországi naptárak csillagászati és kortani részét Budapest földrajzi koordinátái szerint. Sokoldalúságára jellemző, hogy ő tervezte a szertárak épületét a pécsi gimnáziumban. 1910 és 1913 között az intézmény rektora is volt. A fizika tanítása szempontjából fontos munkát írt a gimnázium Értesítőjének 1906-os számában. Már a kilencszázas évek elején a drót nélküli telegráffal kísérletezett, egyik elindítója volt a légelektromos megfigyeléseknek.

Web dokumentumok

2017.
júl. 15.
Wolf Emil halálának 70. évfordulója
Budapest, 1886. jan. 2. - Coq-sur-Mer, Belgium, 1947. júl. 15.

Vegyészmérnök
Egyetemi tanulmányait Münchenben végezte. Vegyészmérnöki oklevelének megszerzése után németországi gyárakban és rövid ideig Richter Gedeon mellett dolgozott. 1910-ben Kereszty György vegyészmérnökkel megalapította az "Alka" Vegyészeti Gyárat, amely 1913-ban a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára nevet vette fel. Richter Gedeon mellett Wolf nevéhez fűződik az önálló magyar gyógyszeripar megteremtése. A század elején kezdeményezte az akkoriban Magyarországon még nem létező szintetikus gyógyszerek gyártását. Az irányításával működő kutatógárda eredményei közé tartozik az ultraszeptil előállítása. Legnagyobb jelentőségű munkája a papaverin ipari gyártása volt. Wolf és kutatócsoportja a József Nádor Műegyetem Szerves Kémiai Intézetét irányító Zemplén Géza professzorral együttműködve az 1930-as években oldotta meg a feladatot. 1940-ben lemondott vezérigazgatói tisztéről. 1944-ben Németországba deportálták. 1945-ben hazatért és ismét, mint vezérigazgató hozzálátott a gyár újjászervezéséhez. Az ő munkálkodása tette újból naggyá a Chinoint. A gyár és az ország újjáépítése érdekében vállalt külföldi útján, túlfeszített munkája közben, Belgiumban rövid betegség után halt meg.

Wolf Emil
Web dokumentumok

2017.
júl. 15.
Gallai Tibor születésének 105. évfordulója
Budapest, 1912. júl. 15. - Budapest, 1992. jan. 2.

Matematikus, egyetemi tanár
Doktori fokozatát a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Témavezetője Kőnig Dénes volt. Középiskolai tanára volt T. Sós Verának. Tanítványa volt Lovász László és Pósa Lajos is. A gráfelmélet számos területén alkotott maradandót. Elsőként hangsúlyozta a maximum-minimum elv szerepét a kombinatorikus optimalizációban. Nagy fontosságúak a kritikus és a teljes gráfok elméletében, valamint a gráfelmélet általánosításaként felfogható hipergráfok elméletében elért eredményei. Erdős Pállal való barátsága az Anonymus-csoportban kezdődött és életük végéig tartott. Péter Rózsával együtt több középiskolai matematika-tankönyvet írt. 1991-től az MTA tagja.

Gallai Tibor
Web dokumentumok

2017.
júl. 14.
Fényes Dezső halálának 100. évfordulója
Arad, 1859. márc. 12. - Arad, 1917. júl. 14.

Természettan- és mennyiségtantanár
Aradon, a főreál iskolában Antolik Károly szerettette meg vele a kísérleti fizikát. Tanári oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte. Párizsi tanulmányútja után a budapesti műegyetemen lett tanársegéd az ásvány-földtani tanszéken. Innen tért haza egykori iskolájába, fizikatanárnak. Sok fizikai tárgyú ismeretterjesztő cikket írt. Fontos szerepet játszott az Eötvös-ingával folyó erdélyi mérések megszervezésében, lebonyolításában. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2017.
júl. 14.
Bártfay József Árpád (Paczona) halálának 80. évfordulója
Pest, 1865. dec. 15. - Balassagyarmat, 1937. júl. 14.

Meteorológus, csillagász
A budapesti tudományegyetemen tanult 1882-1886 között, közben az ógyallai csillagvizsgálóban végzett észleléseket, 1887-ben a műegyetem gyakorló csillagvizsgálójában is dolgozott. 1884-ben megalapította az első magyar nyelvű csillagászati folyóiratot, az Uraniat, melyből azonban csak két szám jelent meg. 1888-tól a Meteorológiai Intézetben dolgozott, közben a Kereskedelmi Minisztérium számára az országos pontos idő szolgálatot is ellátta. 1891-ben Münchenbe ment festészetet tanulni, innen súlyos idegbetegként tért haza, élete végéig a balassagyarmati kórházban ápolták.

Web dokumentumok

2017.
júl. 14.
Scherf Emil halálának 50. évfordulója
Trento, 1889. jún. 4. [1883.] - Budapest, 1967. júl. 14.

Vegyészmérnök, hidrogeológus
A budapesti műegyetemen vegyészmérnöki oklevelet szerzett 1911-ben, majd ugyanott az agrokémiai tanszéken dolgozott az 1. világháború kitöréséig. 1920-ban került a Magyar Királyi Földtani Intézetbe, ahol Treitz Péter mellett dolgozott. 1924-ben a budapesti Tudományegyetemen földtanból szerzett doktori fokozatot, majd Rockefeller-ösztöndíjat kapott s két és fél évig a zürichi Műegyetemen dolgozott. A Földtani Intézetbe tért vissza és itt dolgozott főgeológusként nyugdíjba vonulásáig. Foglalkozott a magyar medence negyedkori földtani történetével. 1939-től a kárpáti duzzasztógátak műszaki geológusa. Külföldön is nagy feltűnést keltett komplex geológiai, kőzetkémiai kutatási módszereivel és eredményeivel. Kutatási eredményeinek érvényességét a legújabb vizsgálatok is igazolták.

Scherf Emil
Web dokumentumok

2017.
júl. 14.
Kováts Alajos halálának 50. évfordulója
Székesfehérvár, 1898. júl. 4. - Budapest, 1967. júl. 14.

Mérnök
1922-ben szerezte oklevelét a budapesti műegyetemen. Számos Duna-híd tervezésében, építésének vezetésében játszott jelentős szerepet: dunaföldvári Duna-híd, Boráros téri és az óbudai Duna-híd. 1938 és 1942 között közlekedésépítéssel foglalkozott, legjelentősebb a Szeretfalva (Beszterce-Naszód vm.) - Déda (Maros-Torda vm.) vasútvonal tervezése és építése. Ezt azért kellett a háborús időszakban igen rövid idő alatt megépíteni, mert a II. bécsi döntés által létrehozott országhatár az anyaország és a Székelyföld közötti vasúti összeköttetést megszakította. 1943-1944-ig a Magyar Államvasutak igazgatója volt. 1945. februárjától a hadműveleti területeken irányította a lerombolt vasúti hidak ideiglenes helyreállítását. 1945-1959-ig a MÁV Vasúti Hídosztályának vezetője volt.

Kováts Alajos
Web dokumentumok

2017.
júl. 14.
Fresnel, Augustin Jean halálának 190. évfordulója
Broglie, Franciaország, 1788. máj. 10. - Ville-d'Avray, 1827. júl. 14.

Francia fizikus
Igaz, hogy viszonylag későn, évekkel mérnöki diplomájának megszerzése után kezdte csak kutatni (kísérletileg és elméletileg is) a fény tulajdonságait, rövid életének utolsó évtizedében azonban számos meggyőző bizonyítékot talált és adott a fény hullámtermészetére. Kettős tükörrel és biprizmával demonstrálta a fény interferenciáját, pontosította a hullámok terjedésére vonatkozó Huygens elvet, ötletes eljárásokat talált ki a kör alakú nyílásokon és akadályokon létrejövő diffrakció tárgyalására. A polarizáció helyes értelmezéséhez jutott el azzal a feltételezéssel, hogy a fényhullámok transzverzálisak, majd a cirkuláris és az elliptikus polarizáció fogalmával sikerült értelmeznie a kettős törés és a színes polarizáció meglepő jelenségeit. A párizsi és a londoni akadémia is tagjává választotta. Nevét számos szakkifejezés őrzi a fizikában, ezek közül néhány: Huygens-Fresnel elv, Fresnel zónák, Fresnel lencsék, Fresnel formulák. (Dr. Radnai Gyula)

Fresnel, Augustin Jean
Web dokumentumok

2017.
júl. 13.
Horváth Ker. János születésének 285. évfordulója
Kőszeg, [Esztergom], 1732. júl. 13. - Buda, 1799. okt. 20.

Jezsuita fizikatanár
1751-ben Trencsénben a jezsuita rendbe lépett, mint tanár főleg Nagyszombaton és Budán működött. A jezsuita rend felosztása Nagyszombatban érte, hol az egyetemen a kísérleti fizika tanára volt. Katona Istvánnal együtt megtarthatta tanszékét, mégpedig vizsgálat letétele nélkül. 1774-ben a bölcsészeti kar dékánja, ugyanekkor jelentették róla a királyi biztosok, hogy tudományos működésével az egyetemnek nevet, nevének pedig halhatatlanságot szerzett. 1777-ben az egyetem Budára költözködik, Horváth folytatja működését Budán, ahol 1784-ben újból dékán és 1785-ben rektor. 1791-ben harmincnégyévi tanárkodás után nyugalomba vonult. Több fizikai tankönyvet írt, melyek számos kiadást értek. Ezenkívül matematikai munkákat is adott ki.

Web dokumentumok

2017.
júl. 13.
Gáyer Gyula (Gayer) halálának 85. évfordulója
Celldömölk, 1883. febr. 16. - Szombathely, 1932. júl. 13. [jún.]

Botanikus, jogász, egyetemi tanár
A kolozsvári egyetemen természettudományi doktorátust szerzett. Előbb ügyvédjelölt, majd joggyakornok, jegyző, végül bíró (1913), utoljára Szombathelyen törvényszéki tanácselnök, de működött közben Komáromban és Pozsonyban is. A szegedi egyetemen tanár lett. Értékes adatokkal gyarapította Komárom, Pozsony és Vas megyék növényzetének ismeretét. Ő ismerte fel a kelet-alpesi flóra hazai szerepét és különítette el a Praenoricum flóravidéket. Nevét 15 növény viseli.

Gáyer Gyula (Gayer)
Web dokumentumok

2017.
júl. 13.
Szabó Ferenc halálának 15. évfordulója
Gyoma, 1926. márc. 10. - Budapest, 2002. júl. 13.

Villamosmérnök, egyetemi tanár
1951-ben a BME Gépészmérnöki Karán villamosmérnöki oklevelet szerzett. 1957-1959-ig az MTA KFKI Kutatóreaktor üzemvezető-helyettese, 1960-1972-ig a Reaktorkutatási Főosztály vezetője, 1972-1978-ig az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet (AEKI) igazgatója, 1978-1989-ig az MTA KFKI főigazgatója volt. A magyarországi reaktorkutatások egyik elindítója és nemzetközileg is elismert művelője. Vezetésével készültek el az MTA KFKI-ban, ill. az AEKI-ben a ZR-1-ZR-5 jelű kritikus rendszerek, amelyekkel alapvetően új eredményeket ért el a különböző típusú reaktorzónák fizikai tulajdonságainak feltárása, a neutronok térbeli és energia szerinti eloszlásának vizsgálata, ill. a reaktorok nukleáris biztonságában rendkívül fontos szerepet játszó üregeffektus és hőmérsékleti reaktivitás kutatása terén. Nevéhez fűződik az ún. in-pile dozimetria mérési metodikájának kidolgozása, később az ő irányításával készült el a BME oktató és kutató reaktora, ill. valósult meg az üzembe helyezése. 1982-től az MTA levelező, 1998-tól rendes tagja volt.

Szabó Ferenc
Web dokumentumok

2017.
júl. 13.
Dee, John születésének 490. évfordulója
Tower Ward, London, 1527. júl. 13. - Mortlake, London, 1609. márc. 26. [1608.]

Angol matematikus és asztrológus
Korának egyik legtanultabb embere. Cambridge-ben, és Louvain-ban folytatta matematikai és csillagászati tanulmányait, Gemma Frisius-szal szoros barátságot kötött. 1550-ben Párizsban az Egyetemen nagy érdeklődést keltő előadásokat tartott Euklidesz Elemeiről, professzori állást is ajánlottak neki, de ezt nem fogadta el. Visszatért Angliába, ahol arisztokraták, tengeri kereskedelemmel foglalkozó társaságok, majd I. Erzsébet alatt a királyi udvar tanácsadója lett navigációs és más kérdésekben, térképeket is készített, szaktudását többen hasznosították az angol felfedezők közül. (Ő vezette be a Brit Birodalom kifejezést.) Egyidejűleg csillagászati tanulmányai nyomán asztrológiával is foglalkozott, nem érzett ellentmondást a két terület között. Pályafutásának második részét már túlnyomóan a mágiának és hermeticizmusnak szentelte. Európában, Csehországban és Lengyelországban királyi udvarokban tartott demonstrációkat. 1584-ben Magyarországon is végzett - sikertelen - aranycsinálási kísérleteket. Övé volt korának legnagyobb könyvtára. Mária királynőnek nemzeti könyvtár alapítását, Erzsébet királynőnek a Gergely-féle naptárreformhoz hasonló reform bevezetését javasolta, mindkettőt eredménytelenül.

Dee, John
Web dokumentumok

2017.
júl. 13.
Bradley, James halálának 255. évfordulója
Shireborn, Gloucestershire, Anglia, 1693. [1692.] - Chalford, Gloucestershire, 1762. júl. 13.

Angol csillagász
Oxfordban teológiát tanult és 1719-ben Wanstead-be ment, mint diakónus. A csillagászat iránti érdeklődése miatt lemondott hivataláról és a tudománynak szentelte tevékenységét. 1921-ben lett az oxfordi egyetem professzora, Halley halála után 1742-ben a greenwichi obszervatórium igazgatója. 1728-ban felfedezte a fénysugarak aberrációját, mozgó megfigyelőhelyről nézve látszólagos eltérését, amelynek következménye a csillagok látszólagos mozgása az égen - valójában a Földnek a Nap körüli, illetve saját tengelye körüli forgása és 1748-ban a Föld forgástengelyének nutációját, a Nap, a Hold és a csillagok együttes hatására történő, kis mértékű ingadozását. A párisi akadémia 1748-ban külső tagjává választotta, a Royal Society-be 1752-ben vették fel.

Bradley, James
Web dokumentumok

2017.
júl. 13.
Bernoulli, Johann III halálának 210. évfordulója
Basel, Svájc, 1744. nov. 4. - Berlin, Németország, 1807. júl. 13.

Svájci csillagász, matematikus
Johann Bernoulli unokája, Johann II. Bernoulli fia. Baselban és Neuchatelben tanult. 13 éves korában a filozófia doktora lett. 1767-től Berlinben királyi csillagász és a berlini csillagvizsgáló igazgatója volt. Hosszabb európai utazásokat tett, korának számos tudósával folytatott levelezést. Több csillagászati és matematikai folyóirat kiadója volt. Csillagászati, földrajzi és matematikai munkákat írt, többek között a valószínűségszámítás területén is ért el eredményeket.

Bernoulli, Johann III
Web dokumentumok

2017.
júl. 12.
Kaán Károly születésének 150. évfordulója
Nagykanizsa, 1867. júl. 12. - Budapest, 1940. jan. 28.

Erdőmérnök
A selmecbányai erdészeti főiskolán nyert oklevelet 1888-ban. 1889-től Besztercebányán állami erdész, 1907-ben erdőmester, 1908-tól a földművelésügyi minisztériumban dolgozott, 1919-ben helyettes államtitkár és az erdő- és faügyek kormánybiztosa, 1924-25-ben, nyugdíjazásáig c. államtitkár. Kezdeményező szerepe volt az Alföld átfogó fásításának megindításában. Nevéhez fűződik az állami erdőigazgatás újjászervezése és a természetvédelmi törvény megalkotása. Erdőgazdálkodási programjának megalapozása s az erdőtelepítések lehetőségeinek bizonyítása érdekében úttörő gazdaság- és erdészettörténeti kutatásokat végzett. Alapító tagja és elnöke volt az Országos Természetvédelmi Tanácsnak és az Országos Erdészeti Egyesületnek. Forrást a Bükkben és kilátót a Széchenyi-hegyen neveztek el róla. 1924-től az MTA tagja.

Kaán Károly
Web dokumentumok

2017.
júl. 12.
Batta István születésének 135. évfordulója
Beje, Gömör-Kishont vm., 1882. júl. 12. - Sárospatak, 1926. júl. 30.

Matematika-fizika szakos tanár, gyakorlógimnáziumi igazgató
A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen szerezte meg tanári oklevelét, majd ugyanitt - Tangl Károlynál - doktorált fizikából. A békési református gimnáziumból németországi tanulmányútra küldték, innen hazatérve a hazai oktatási reformkísérletek lelkes támogatójává vált. 1917-ben Schneller István a kolozsvári tanárképző intézet mellé szerveződő gyakorlógimnáziumba hívta, ennek tanára, majd igazgatója lett. 1919-ben az iskolát átvették a román hatóságok. Családjával együtt szülőhelye közelébe, az akkor cseh megszállás alatt lévő területre kellett áttelepülniük. 1920-ban térhetett vissza Magyarországra, haláláig a sárospataki református kollégiumban tanított. Jelentős fizikai szakmódszertani és didaktikai munkássága, melynek keretében elsőnek foglalkozott a magyar fizikai szaknyelv történetével.

Web dokumentumok

2017.
júl. 12.
Nyáry Béla (Nyári) születésének 135. évfordulója
Nagybecskerek, 1882. júl. 12. - 1961. jún.

Matematika- és fizikatanár
Debrecenben, a Református Kollégiumban ő vette át K. Kiss Józseftől a gazdagon felszerelt fizikaszertárat. Leghíresebb tanítványa, Bay Zoltán így emlékezett vissza tudós tanárára: "Később, mikor nyugdíjba ment, Pestre költözött s fölkeresett a Műegyetemen, ahol atomfizikát tanítottam. Bejött az előadásaimra, előtte s utána a tanári szobában beszélgettünk... A tudományszomj mindaddig élt benne, míg ismertem, és nyilván ez a tudomány felsőbbsége iránti tisztelet volt az, amit a diákjaiba, is sikerült neki átültetnie..."

Web dokumentumok

2017.
júl. 12.
Matkovics Béla születésének 90. évfordulója
Csongrád, 1927. júl. 12. - Szeged, 1998. okt. 13.

Biológus
Egyetemi tanulmányokat a szegedi egyetem orvostudományi karán folytatott 1945-1951-ig. Orvosi diplomája megszerzése után beiratkozott a természettudományi kar vegyész szakára is és 1955-ben kapta meg oklevelét. Az orvosvegytani intézetben kezdett el dolgozni, majd hosszabb-rövidebb ideig kutatott a szerves kémiai, állatélettani, biokémiai tanszéken. 1974-től vezette az egyetem biokémiai tanszékén belül a biológiai izotóp laboratóriumot, mely 1990-től önálló egységként működött. 1952-től tagja volt a magyar kémikusok egyesületének, megalakulásától a magyar biokémiai egyesületnek és a magyar biológiai társaságnak, 1985-től a német biológiai kémiai egyesületnek, 1993-tól a magyar szabadgyök társaságnak. Kutatási területe: fermentációs technikai és redox vizsgálatok mikroorganizmusokkal és gombákkal.

Matkovics Béla
Web dokumentumok

2017.
júl. 12.
Erman, Georg Adolf halálának 140. évfordulója
Berlin, Poroszország (ma Németország), 1806. máj. 12. - Berlin, 1877. júl. 12.

Német fizikus, geológus
Paul Erman fia. Berlinben és Königsbergben tanult, 1832-től a bécsi egyetem magántanára majd fizikaprofesszora volt. 1874-ben a Royal Society külső tagjának választotta. Több világ körüli utazást is tett, melyek célja a Föld egész területére kiterjedő mágnesességi mérések szervezése és végrehajtása volt. Eredményeit később több kötetben dolgozta fel, melyek Gauss földmágnességi elméletének is értékes alapjául szolgáltak. (Piriti János)

Erman, Georg Adolf
Web dokumentumok

2017.
júl. 11.
Hatvany József halálának 30. évfordulója
Budapest, 1926. nov. 18. - Budapest, 1987. júl. 11.

Fizikus, mérnök
Fizikusi képesítést a cambridge-i egyetemen szerzett. 1947-ben hazatért, a Közgazdaságtudományi Egyetem docense, majd 1950-től 1952-ig az MTA Központi Hivatala elnökségi titkárságának vezetője lett. 1952 és 1956 között koholt vádak alapján bebörtönözték, börtönéve alatt felvázolta a numerikus vezérlésre épített üzem elképzeléseit. 1956 és 1960 között az MTA Kibernetikai Kutatócsoportjának volt a munkatársa. 1965-től a SZTAKI-ban a gépipari automatizálás kérdéseivel foglalkozott. Nevéhez fűződik a grafikus megjelenítő, és a bonyolult felületek önműködő kialakítására alkalmas, több dimenzióban mozgó szerszámgépvezérlés megvalósítása. Úttörő részt vállalt a geometriai modellezés és a számítógépes grafika hazai eszközeinek kidolgozásában. Az alak- és helyzetfelismerésre kidolgozott eszközei növelték a robotok intelligenciáját. Mai napig működő iskolát teremtett fiatal tehetségek nevelésével, ösztöndíjakhoz, külföldi tanulmányokhoz való juttatásával, ami abban az időszakban még kivételes lehetőségeket nyújtott a szakmai fejlődésre. 1978-ban Állami Díjjal, 1984-ben Pattantyús Ábrahám-emlékéremmel tüntették ki.

Hatvany József
Web dokumentumok

2017.
júl. 11.
Györgydeák Zoltán születésének 75. évfordulója
Gyula, 1942. júl. 11. - ?, 2005. okt. 20.

Vegyész, egyetemi docens
1965-ben szerzett vegyészdiplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd a Bognár Rezső akadémikus vezette Szerves Kémiai tanszéken működő MTA Antibiotikumkémiai Kutató Csoportban kezdett dolgozni. 1991-től a Szerves Kémiai tanszék munkatársaként folytatott kutatói és oktatói tevékenységet egyetemi docensi beosztásban, 1999-ben habilitált. Munkásságával a szénhidrát-kémiai alapkutatások területén alkotott maradandót. A gyakorlati alkalmazások lehetőségeit sem tévesztette szem elől, és törekedett az általa ígéretesnek tartott vegyületek biológiai hatásainak felderítésére. Kapcsolatokat ápolt több hazai és külföldi (német, osztrák, svájci) kutatócsoporttal. Vendégkutatóként több évet dolgozott Hamburgban és Zürichben.

Györgydeák Zoltán
Web dokumentumok

2017.
júl. 11.
Oresme, Nicolas (Nicole) halálának 635. évfordulója
Normandia, 1320. körül - Lisieux, Franciaország, 1382. júl. 11.

Francia természettudós, matematikus, fizikus, csillagász, filozófus, lisieux püspöke
Korának egyik legműveltebb és legsokoldalúbb elméje volt. A természettudományos kutatásban fejtett ki jelentős munkásságot. Foglalkozott a Föld tengely körüli forgásának problémájával, a Föld mozgása elleni arisztotelészi érvek bírálatával. Arisztotelész több munkáját fordította le latinból franciára. Nézeteit a Föld mozgása mellett fejtette ki. Tanaival sok tekintetben Galileit előzte meg. Elsőként használta a matematikában a grafikus koordináta ábrázolást, Descartes analitikus geometriájának megsejtője, sőt ötletadója lett. Bevezette a törtkitevős hatványokat. Oresme pénzügyi munkája kapcsolódik a pénzügyi politikához. Szerinte az ország pénzügyi rendszere addig nem lesz stabil, amíg az uralkodó önkényesen változtatja a pénzt. Első volt, aki közgazdasági problémákkal foglalkozott.

Oresme, Nicolas (Nicole)
Web dokumentumok

2017.
júl. 11.
Lalande, Joseph Jérôme Le Français de születésének 285. évfordulója
Bourg-en-Bresse, Ain, Franciaország, 1732. júl. 11. - Párizs, 1807. ápr. 4.

Francia csillagász
Párizsban jogot tanult, azonban Delisle csillagászati előadásait is hallgatta. Jogi tanulmányainak befejezése után kiküldték Berlinbe, hogy méréseket végezzen a Mars és a Hold parallaxisának meghatározására. Clairaut mellett dolgozott a Halley-üstökös pályájának pontosabb meghatározásán. 1762-től 46 éven át Delisle utódaként a Collège de France asztronómia tanszékének tanára volt. 1761 és 1769 között részt vett a Vénusz két Nap előtti átvonulásának megfigyelését célzó nemzetközi együttműködés megszervezésében. 1795-től a párizsi obszervatórium igazgatója volt. Főképpen a bolygók mozgásának elméletével foglalkozott. Kiadott egy Hold-atlaszt és 1801-ben egy csillagkatalógust, amelyben 47 ezer objektumot írt le. Neve szerepel a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Lalande, Joseph Jérôme Le Français de
Web dokumentumok

2017.
júl. 11.
Atwood, George halálának 210. évfordulója
Westminster, London, Anglia, 1745. okt. [1746.] - Westminster, London, 1807. júl. 11.

Angol matematikus
Cambridge-ben a Trinity College-ben tanult, majd itt is tanított fizikát és csillagászatot. Az oktatásban számos szemléltetőeszközt használt. Legnevezetesebb ezek közül az 1780-ban általa feltalált és róla elnevezett ejtőgép, melynek segítségével a szabadesést lassítani, s így a dinamika első törvényét kísérletileg vizsgálni és bizonyítani lehet. 1784-ben állami szolgálatba lépett, a kincstár számára végzett pénzügyi számításokat, azonban emellett továbbra is folytatta matematikai és fizikai tanulmányait. Eredményeket ért el többek között a hajók stabilitásának vizsgálatában, terveket készített egy, a Temzén építendő vashíd építésére. A Royal Society tagjává választotta.

Atwood, George
Web dokumentumok

2017.
júl. 11.
Larmor, Joseph, Sir születésének 160. évfordulója
Magheragall, County Antrim, Írország, 1857. júl. 11. - Holywood, County Down, Írország, 1942. máj. 19.

Ír fizikus, matematikus
A Royal Belfast Academical Institution, Queen's University Belfast-ban és St John's College, Cambridge-ben fizikát, majd a Queen's College, Galway-ben matematikát tanult. 1903-ban a matematika professzora a Cambridge-i egyetemen. Nevét ma a fizikusok leginkább a Larmor-precesszió (atomok, elektronok mágneses momentumának precessziója külső mágneses térben) kapcsán szokták emlegetni. Elméleti fizikus volt, aki meggyőződéssel hitt az éterben és Írország egységében. Lorentz pártján volt Einsteinnel szemben a távolság- és idődilatáció kérdésében. Elméletileg helyesen határozta meg a gyorsuló elektron sugárzási terét és az elektronok rezgésére vezette vissza a színképvonalak felhasadását külső mágneses térben.

Larmor, Joseph, Sir
Web dokumentumok

2017.
júl. 11.
Goudsmit, Samuel Abraham születésének 115. évfordulója
Hága, Hollandia, 1902. júl. 11. - Reno, Nevada, USA, 1978. dec. 4.

Holland születésű, amerikai fizikus
A leideni egyetemen Paul Ehrenfest előadásait hallgatta. Már ekkor felvetette George Uhlenbeckkel együtt, hogy az elektronnak saját perdülete (spinje) lehet, az ehhez tartozó saját mágneses momentummal együtt. Ehrenfest vezetésével doktorált 1927-ben, majd az Egyesült Államokban a michigani egyetem professzora lett és maradt 1946-ig. A második világháború végén ő volt a tudományos irányítója annak a felderítő akciónak, melynek célja a német atomkutatás eszközeinek, produktumainak és az ezt kifejlesztő tudósoknak a felderítése és USA-ba szállítása volt. A háború után a brookhaveni laboratórium vezetőjeként, valamint a Physical Review főszerkesztőjeként lett neve közismert a fizikusok táborában az egész világon. Egyiptológiával is foglalkozott, az általa feltárt és hazahozott régészeti kincseket ma múzeumban őrzik a michigani egyetemen. (Dr. Radnai Gyula)

Goudsmit, Samuel Abraham
Web dokumentumok

2017.
júl. 11.
Maiman, Theodore Harold születésének 90. évfordulója
Denver, 1927. júl. 11. - Vancouver, 2007. máj. 5.

Amerikai fizikus
Coloradóban és Stanfordban tanult fizikát. 1955-től a kaliforniai Hughes Research Laboratories munkatársa volt. Főként a koherens mikrohullámú sugárzást előállító, 1953-ban létrehozott mézer keltette fel érdeklődését. A világ első működő lézerét 1960. május 16-án mutatta be először, rendszere gyakorlatilag egybefüggő fénysugarat hozott létre rubinatomok stimulálása révén. Sikerét mesterséges rubinok alkalmazásának köszönhette. A lézertechnológiát a CD- és DVD-olvasókban, vonalkód-olvasókban, lézernyomtatókban alkalmazzák a leggyakrabban, de számos ipari, gyógyászati és katonai alkalmazása. A lézersugár monokromatikus, azaz időben és térben koherens fénynyaláb, amelynek energiája kis térrészre koncentrálódik. A 60-as évektől kezdve lézereszközöket gyártó cégeket alapított. 1977-ben csatlakozott a TRW Electronics of Californiahoz. Maimant kétszer jelölték Nobel díjra, de egyszer sem nyerte el azt.

Maiman, Theodore Harold
Web dokumentumok

2017.
júl. 10.
Mendlik Ferenc halálának 115. évfordulója
Pécs, 1838. nov. 25. - Lovrana, Isztria, 1902. júl. 10.

Matematikatanár
Hosszú tanári pályáját Egerben kezdte, majd Baján meg Ungváron folytatta. 1872-től a Markó-utcai főreáliskolában Beke Manó és Rados Gusztáv is a tanítványai voltak. Több tankönyvet írt.

Web dokumentumok

2017.
júl. 10.
Cotes, Roger születésének 335. évfordulója
Burbage, Anglia, 1682. júl. 10. - Cambridge, 1716. jún. 5.

Angol matematikus, csillagász
Cambridge-ben a csillagászat professzora volt. A Royal Society tagja volt. Newton egyik legkiemelkedőbb társa, hasonló gondolatmenetet követve, már 1715-ben közel jutott az Euler-képlethez. A Principia második kiadásánál 1709 és 1713 között segített Newtonnak. Okkal mondta róla halála után Newton: "Ha Cotes tovább élt volna, akkor most tudnánk valamit." A szögnek az ívhosszal való mérésének elvét Cotes-nek köszönhetjük. Nála már minden készen volt a radiánnal kapcsolatban. Felismerte, hogy ez egy természetes szögmérték. Az ő ötlete volt 1714-ben a radián kifejezés.

Cotes, Roger
Web dokumentumok

2017.
júl. 10.
Struve, Heinrich (Sztruve, Genrih Vasziljevics) születésének 195. évfordulója
Dorpat, Orosz Birodalom, (ma Tartu), Észtország, 1822. júl. 10. - ?, 1908. márc. 28.

Német-orosz kémikus
A Struve-dinasztia második generációjának tagja, Friedrich Georg Wilhelm Struve fia. 1845-ben végzett a dorpati egyetemen. 1846-ban látogatást tett Berzeliusnál, 1849-től 1867-ig a szentpétervári egyetem ásványtan tanszékén dolgozott. Munkásságának fő területe a szervetlen analitikai kémia volt, módszereket dolgozott ki pl. az arzéntartalmú vegyületek kimutatására. 1867-ben Tbilisziben lett kriminalisztikai orvosszakértő, ahol nem csupán a kémiai analízis, hanem a fotográfia módszereit is felhasználta munkája során. 1886-ban Szocsi ásványvizeit vizsgálta. Munkásságának elismeréseként 1876-ban az orosz akadémia tagjai sorába választotta. Felesége Euler egyik dédunokája volt. (Piriti János)

Struve, Heinrich (Sztruve, Genrih Vasziljevics)
Web dokumentumok

2017.
júl. 10.
Clark, Alvan Graham születésének 185. évfordulója
Fall River, Massachusetts, USA, 1832. júl. 10. - Cambridge, 1897. jún. 9.

Amerikai csillagász, távcsőkészítő
A Clark család Cambridge-ben működő távcsőkészítő műhelyének kiemelkedő szerep jutott az amerikai csillagászat múlt század végi robbanásszerű fejlődésében. Ám nemcsak távcsövek készítésében, hanem csillagászati megfigyelésekben is jártasak voltak; Alvan Clark fiával, Alvan Graham Clarkkal 1862. január 31-én távcsőtesztelés közben felfedezte a Sírius kísérő csillagát.

Clark, Alvan Graham
Web dokumentumok

2017.
júl. 10.
Alder, Kurt születésének 115. évfordulója
Königshütte, Poroszország (ma Chorzów, Lengyelország), 1902. júl. 10. - Köln, 1958. jún. 20.

Német kémikus, Nobel-díjas
A Berlini és a Kieli Egyetemen tanult kémiát és az utóbbin szerzett doktorátust 1926-ban. Az első cikket 1928-ban írták Dielsszel a diének kinonnal történő reakciójáról. Alder 1934-től 1936-ig Kielben a kémia professzora volt. Az IG Farbennek, az akkori világ legnagyobb vegyipari konszernjének kutatási igazgatójaként alapkutatásait műanyagok kifejlesztése érdekében végezte. 1940-ben a kémia professzora és a kémiai intézet igazgatója lett a Kölni Egyetemen. 1950-ben Otto Dielsszel megosztott kémiai Nobel-díjat kapott a ciklikus szerves vegyületek széles körben felhasznált szintetizálási módszerének kifejlesztéséért. Elsőnek bizonyították be kísérletileg e reakció természetét, és mutatták ki alkalmazhatóságát egy sor gyűrűs vegyület esetében.

Alder, Kurt
Web dokumentumok

2017.
júl. 9.
Lechner Egon halálának 50. évfordulója
Kolozsvár, 1890. nov. 24. - Budapest, 1967. júl. 9. [10.]

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti műegyetemen 1913-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1913-1921 között a Gépelemek Tanszékén tanársegéd. A Fejes Gépgyár tervezési irodáját vezette, ahol iskolai repülőgépek, MÁV-sínautók motorjait tervezte. 1928-1934 között a MÁVAG traktorszerkesztői irodájában többek között kifejlesztette a MÁVAG-Lechner-traktort. 1949-től a Láng-gyár konstruktőre volt. Közben az Állami Műszaki Főiskolán tanított 1947-től, 1953-ban a BME professzorává nevezték ki. A tömeggyártást és a méréstechnikát oktatta. Ezek mellett kiemelkedő szerepet töltött be a magyar és a nemzetközi szabványosításban. 1919 és 1923 között a Magyar Mérnök- és Építész-egylet Gépészeti, Elektrotechnikai és Gyáripari Szakosztályának jegyzői tisztségét látta el.

Web dokumentumok

2017.
júl. 9.
Houston, Edwin James születésének 170. évfordulója
Alexandria, Virginia, USA, 1847. júl. 9. - Philadelphia, Pennsylvania, 1914. márc. 1.

Amerikai mérnök, feltaláló, író.
A philadelphiai Central High School tanáraként Elihu Thomsonnal számos kísérletet végeztek az indukciós tekercsek, dinamók, a drótnélküli átvitel témaköreiben. 1881-ben szabadalmaztatták az ívlámpákra épülő világítás-rendszerüket, (Thomson-Houston-generátor). 1879-ben alapították a Thomson-Houston Electric Company vállalatot, amely az Edison General Electric Company-val egyesülve General Electric néven működött tovább. 1894-ben Edison korábbi munkatársával, Arthur Kennellyvel tanácsadó céget alapított, a korabeli szakirodalmat értékes műveikkel gazdagították. Számos tudományos és mérnöki szervezet tagja volt, két alkalommal pedig az American Institute of Electrical Engineers elnöki tisztét is betöltötte. (Piriti János)

Houston, Edwin James
Web dokumentumok

2017.
júl. 8.
Hegyfoki Kabos (Hegyfoky) születésének 170. évfordulója
Újleszna, 1847. júl. 8. [7.] - Túrkeve, 1919. febr. 7.

Meteorológus, r. katolikus lelkész
Magyarország éghajlatának korai kutatója. Egerben tanult teológiát, 1871-ben pappá szentelték. Több helyen káplán, majd ugyancsak több helyen, 1891-től Túrkevén plébános. 1883-tól végzett igen gondos meteorológiai megfigyeléseket, Túrkevén saját költségén jól felszerelt időjárási észlelő állomást rendezett be, észleléseinek minősége az előírásos követelményeket jóval meghaladta. (Szélirány-változások, felhők vonulása, zivatarok.) Az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet évkönyvei alapján feldolgozta az ország egyes vidékeinek éghajlati elemeit. Tanulmányait főleg az Időjárás c. lapban és a Természettudományi Társulat kiadványaiban közölte. Fontosabbak: a május havi meteorológiai viszonyokról (tavaszi fagyokról, 1886), a zivatarokról (1889). A Magyar Meteorológiai Társaság a kiemelkedő észlelői tevékenység elismeréséül 1934-ben Hegyfoki Kabos Emlékérmet alapított. (Bartha Lajos)

Hegyfoki Kabos (Hegyfoky)
Web dokumentumok

2017.
júl. 8.
Loczka Alajos születésének 125. évfordulója
Budapest, 1892. júl. 8. - Budapest, 1972. jan. 24.

Kémikus, tanár
Kémia-természetrajz szakon tanári oklevelet szerzett a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán, ahol három éven át tanársegéd, 1920-ban szerves kémiai tárgykörből szerezte meg doktorátusát. Ezután a budapesti Kemény Zsigmond reáliskolában tanított, közben Konek Frigyes mellett az Országos Chemiai Intézetben folytatta tudományos kutatómunkáját. 1927-1928-ig ösztöndíjjal az USA-ban az ottani iskolarendszert tanulmányozta. Hazatérve az Országos Közoktatási Tanácsnál tanácsos. 1937-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Szakoktatási Ügyosztályának vezetője. 1950-től nyugdíjasként az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ munkatársa, 1962-től a Magyar Vegyészeti Múzeum tudományos munkatársa is. Úttörője, kidolgozója és fejlesztője volt hazánkban az ún. "munkáltató" vagy "cselekedtető" kémiatanítási módszernek, ahol a diákok adott feladatokkal kísérletezve, mintegy önállóan, maguk jutnak a kívánt felismerésekhez. Számos didaktikai és több kémiatörténeti tanulmányt, könyvet írt.

Web dokumentumok

2017.
júl. 8.
Stefán Mihály születésének 85. évfordulója
Bódvaszilas, 1932. júl. 8. - Budapest, 2009. aug. 6.

Kohómérnök, gépészmérnök
1954-ben a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen kohómérnöki oklevelet szerzett. 1959-1962-ig aspiráns volt, 1962-ben Moszkvában szerzett kandidátusi fokozatot. 1962-1964-ig a Csepel Fémmű kutatási osztályvezetője, 1964-1975-ig igazgatója, 1975-1983-ig a Csepel Vas- és Fémművek műszaki igazgatója. 1986-1990-ig az Ipari Technológiai Intézet igazgatója volt. Fémfizikával, anyagtudománnyal és finomkohászati kutatásokkal, elsősorban különleges fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságú anyagok makro- és mikroszerkezetének vizsgálatával foglalkozott. Elméletileg megalapozta az oxigénmentes, nagy villamosvezető képességű rézhuzal ipari gyártását. 1976-tól az MTA levelező tagja volt.

Stefán Mihály
Web dokumentumok

2017.
júl. 8.
Carleman, Torsten születésének 125. évfordulója
Visseltofta, Svédország, 1892. júl. 8. - Stockholm, 1949. jan. 11.

Svéd matematikus
Az uppsalai egyetemen tanult. Aktív tagja volt az Uppsalai Matematikai Társaságnak. 1917-ben az uppsalai egyetem docense, 1923-ban a Lund Egyetem professzora. 1924-ben megpályázta és elnyerte a stockholmi egyetem professzori állását. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1926-ban választotta tagjai közé. 1927-től a Mittag-Leffler Intézet igazgatója, az Acta Mathematica szerkesztője lett. A klasszikus analízis és annak alkalmazásainak területén ért el eredményeket. A Carleman-egyenlőtlenség a matematika, ezen belül az analízis egyik fontos, konvergens sorokra vonatkozó eszköze.

Carleman, Torsten
Web dokumentumok

2017.
júl. 7.
Kováts Mihály születésének 255. évfordulója
Korlát, 1762. júl. 7. [1768.] - Mezőcsát, 1851. jún. 22.

Orvos
Orvosi diplomáját a pesti egyetemen 1791-ben szerezte. Bécsi, majd svájci kórházakban folytatott gyakorlat után 1795-ben Pesten telepedett le. Orvosi hivatása mellett foglalkozott mineralógiával, kémiával; támogatta a nyelvújítási harcot. Küzdelmet folytatott a tudománytalan orvosi irányzatok ellen. Jelentős ismeretterjesztő munkát végzett. Az első magyar nyelvű kémia és törvényszéki orvostan szerzője. Ásványtani könyve is jelentős. 1832-től az MTA tagja

Web dokumentumok

2017.
júl. 7.
Fényes Elek születésének 210. évfordulója
Csokaj, 1807. júl. 7. - Újpest, 1876. júl. 23.

Statisztikus
1828-ban végzett ügyvédként Pozsonyban. 1836-ban Pesten telepedett le és statisztikai munkásságot folytatott. 1843 és 1847 között az Országos Magyar Gazdasági Egyesület előadója, a Magyar Iparegyesület választmányi tagja, majd 1847-től aligazgatója, az ellenzéki Nemzeti Kör alelnöke. 1848-ban az Országos Statisztikai Hivatal vezetője volt, a szabadságharc után egy ideig bujdosnia kellett. 1857-ben az Első Magyar Általános Biztosító Társaság életbiztosítási ügyosztályának vezetője volt. Kidolgozta az élettartam és a halálozás valószínűség-táblázatait. 1860-tól újságíróként működött, élete végén a Statisztikai Hivatal díjnokaként működött. Magyarország statisztikájának megalapozója volt. Forrásértékű munkáiban számba vette az ország anyagi és szellemi erőforrásait, bemutatta az államhatalmi és a kereskedelmi rendszert. Fejlődésében ábrázolta az ország helyzetét, összehasonlítva azt a külföldi viszonyokkal. Statisztikai munkáin kívül térképeket is kiadott. 1837-től az MTA levelező tagja volt, mivel azonban székfoglalót nem tartott, az Akadémia törölte tagjai sorából.

Fényes Elek
Web dokumentumok

2017.
júl. 7.
Tisza László születésének 110. évfordulója
Budapest, 1907. júl. 7. - Cambridge, Massachusetts, USA, 2009. ápr. 15.

Magyar születésű amerikai fizikus
1925-ben holtversenyben Teller Edével és Fuchs Rudolffal első lett a matematikai Eötvös versenyen. A Pázmány Péter Egyetem matematika szakán két évet végzett, 1927-ben Németországba ment. Később beiratkozott a göttingeni egyetemre, majd 1930-ban Lipcsében Heisenberg tanszékén kvantummechanikával kezdett foglalkozni. Teller Edével közösen írtak egy cikket az infravörös molekuláris spektrum egy tulajdonságáról. Tisza Budapesten, Ortvay Rudolfnál védte meg egyetemi doktori disszertációját. 1930-ban hazatért, de kommunista iratok terjesztésében való részvételért letartóztatták, és elítélték. Szabadulása után Landau hívta meg 1934-ben Harkovba, az Ukrán Fizikai-Technikai Intézetbe. Érdeklődése itt fordult a termodinamika felé. 1937-ben Szilárd Leó közvetítésével a Párizsban dolgozó Fritz Wolfgang London munkatársa lett. Legnevezetesebb eredménye a szuperfolyékonyság 1938-ban felállított kétfolyadékos elmélete. Az 1940-es franciaországi német bevonulás miatt az USA-ba emigrált. 1941-ben kapott állást az MIT-n, itt volt professzor nyugdíjbavonulásáig, 1974-ig. Fő oktatási területe a termodinamika lett, "Generalized Thermodynamics" (Általánosított termodinamika) című könyve mindmáig e tudományág egyik alapműve. Az oktatást és a kutatást nyugdíjbavonulása után is folytatta. 101 éves korában halt meg.

Tisza László
Web dokumentumok

2017.
júl. 7.
Jacquard, Joseph-Marie születésének 265. évfordulója
Lyon, 1752. júl. 7. - Rhône, 1834. aug. 7.

Francia feltaláló
Egy helyi, saját műhellyel rendelkező takács fiaként beleszületett a textiliparba, sőt, anyja is szövőasszonyként dolgozott egy selyemmanufaktúrában. Szülei halála után a műhelyt örökölve a mintaszövéstechnikájának mechanikussá tételébe ölte minden energiáját és pénzét. Az 1800-as évek elején megszületett a lyukkártyásvezérlésű szövőszék, ami a Vaucanson-féle mintaszövőszék továbbfejlesztése volt. A lyukkártya vezérlést később több számítógépnél is alkalmazzák. Napjainkban többek között a Wuppertali Történeti Múzeumban lehet eredeti Jacquard szövőszéket megtekinteni.

Jacquard, Joseph-Marie
Web dokumentumok

2017.
júl. 7.
Grunert, Johann August halálának 145. évfordulója
Halle/Saale, 1797. febr. 2. - Greifswald, 1872. júl. 7.

Német matematikus, fizikus
Halléban az árvaház oktatási intézményében tanult, ahol a matematikát és fizikát Karl Mollweide tanította. 1815-től kezdte egyetemi tanulmányait, építésznek készült, de Frierdich Pfaff és Gauss előadásai hatására matematikának szentelte életét. 1820-ban szerzett Halléban doktorátust, 1821-ben a torgaui gimnázium tanára lett, majd 1828-ban Brandenburgban tanított matematikát és fizikát. 1833-ban elfogadta a greifswaldi egyetem meghívását, ahol ezt követően harminckilenc éven át a matematika rendes professzora volt, elnyerve végül a titkos kormánytanácsosi címet. Legismertebb a matematikai szótárral kapcsolatban végzett munkássága. 1841-től kezdve kiadta a gimnáziumi tanároknak szánt Archiv der Mathematik und Physik című folyóiratát. Ebben a folyóiratban jelenik meg először külföldön a két Bolyai neve, 1868-ban. Több tudományos társaság tagjává választotta, köztük 1860-ban tagja lett az MTA-nak.

Grunert, Johann August
Web dokumentumok

2017.
júl. 7.
Mittag-Leffler, Magnus Gösta halálának 90. évfordulója
Stockholm, Svédország, 1846. márc. 16. - Stockholm, 1927. júl. 7.

Svéd matematikus
Weierstrass tanítványa volt. 1877-ben a helsingforsi, (ma Helsinki), 1881-ben pedig a stockholmi egyetem tanára volt. Főképpen függvénytannal foglalkozott. Felfedezései közül a Mittag-Leffler tétel ma is egyik sarkalatos tétele a függvénytannak. 1881-ben megalapította az Acta Mathematica című folyóiratot. 1902 óta kültagja a Magyar Tudományos Akadémiának, 1910-ben tagja volt a Bolyai-díjat (l. o.) odaítélő bizottságnak.

Mittag-Leffler, Magnus Gösta
Web dokumentumok

2017.
júl. 7.
Bertillon, Adolphe-Louis Jacques halálának 95. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1851. nov. 11. - Valmondois, 1922. júl. 7.

Francia statisztikus, demográfus
Orvosi diplomát szerzett. Apjának, a párizsi városi statisztikai hivatal igazgatójának hatására kezdett demográfiai tanulmányokkal és statisztikai analízissel foglalkozni. Apja halála után, 1883-ban őt választották meg a párizsi városi statisztikai hivatal igazgatójának, ezt a posztot 1913-ig töltötte be. Ugyancsak apja után ő lett a demográfia professzora az École d'Anthropologie-ban. 1891-93 között ő volt annak a bizottságnak az elnöke, amely kidolgozta a halálokok nemzetközi osztályozásának rendszerét. Ennek továbbfejlesztésével jött létre a betegségek nemzetközi statisztikai osztályozásának nemzetközileg elfogadott, és ma is Bertillon-osztályozásnak nevezett rendszere. Számos munkája jelent meg a népesedés, születés és halálozás témakörében, szorgalmazta a születések számának növekedését.

Bertillon, Adolphe-Louis Jacques
Web dokumentumok

2017.
júl. 6.
Bókay János ifj. halálának 80. évfordulója
Pest, 1858. ápr. 19. - Budapest, 1937. júl. 6.

Gyermekgyógyász, egyetemi tanár
1880-ban avatták orvosdoktorrá. 1883-tól a Stefánia-gyermekkórház főorvosa. 1885-ben magántanár, 1891-ben rk. tanár a gyermekgyógyászatból. 1902-29-ben a gyermekgyógyászat r. tanára a budapesti egyetemen. Működése idején lett a gyermekgyógyászat kötelező szigorlati tantárgy. Bevezette Magyarországon a diftéria intubációs kezelését, szérumgyógyítását, és nemzetközi felkérésre klinikailag ellenőrizte a Behring-féle védőoltás hatását. Megállapította a varicella és a herpes zooster közötti összefüggést. Közreműködött a poliomyelitis kórtanának tisztázásában. Fontos szerepet töltött be a társadalmi csecsemővédelemben. 1923-tól az MTA tagja.

Bókay János ifj.
Web dokumentumok

2017.
júl. 5.
Czabán Izsák (Zabanius Isaac) születésének 385. évfordulója
Brogyán, 1632. júl. 5. - Nagyszeben, 1707. márc. 18.

Filozófus, teológus, atomista filozófiai író
Tanulmányait Sopronban és Wittenbergben végezte, itt ismerte meg Bayer Jánost, későbbi eperjesi tanártársát. Wittenbergi mintára itthon, Breznóbányán metafizikai és teológiai disputákat rendezett. 1661-ben iskolaigazgató-helyettes majd iskolaigazgató lett. 1667-1670-ig az eperjesi evangélikus teológiai főiskola tanára. 1676-1687 között a nagyszebeni evangélikus főiskolán a teológia és a filozófia tanáraként működött. Filozófiai nézeteiben a haladó P. Gassendi-féle materialista tendenciájú atomisztika híveként szembefordult a katolicizmus skolasztikus-arisztotelészi filozófiájával. 1687-től haláláig pap volt. Czabán rendkívüli termékeny író volt. Kiterjedt munkásságából azonban csak egy műve foglalkozik kimondottan természettudományos kérdéssel, az atomok létét bizonyítja huszonnégy érv segítségével.

Web dokumentumok

2017.
júl. 5.
Nendtvich Károly Miksa halálának 125. évfordulója
Pécs, 1811. dec. 31. - Budapest, 1892. júl. 5.

Orvos, kémikus, műegyetemi tanár
A pesti egyetem orvosi karán 1836-ban szerzett oklevelet. 1836-1840-ben tanársegéd a kémiai és botanikai tanszéken, 1841-ben egyik alapítója a Magyar Természettudományi Társulatnak. A hazai kőszenek egyik első kutatója. 1843 és 1847 között az Iparegyesületben népszerű előadásokat tartott a kémiai technológiákról. 1847-től a József Ipartanoda (a Műegyetem jogelődje) kémia és technológia tanára, 1847-ben hosszabb külföldi tanulmányutat tett. A szabadságharc bukása után elmozdították állásából, haditörvényszék elé állították. 1850-ben foglalhatta el ismét állását. 1855-ben észak-amerikai tanulmányutat tett, 1873-1874-ben a műegyetem rektora. 1884-1887-ben képviselő. Tudományos működése elsősorban az analitikai kémia területére esett. Értékes munkát fejtett ki az ország természeti kincseinek, elsősorban ásványvizeinek és kőszeneinek megismerésében. Botanikával is foglalkozott, Pécs flórájának egyik leírója. 1845-től az MTA tagja. Apja Nendtvich Tamás.

Nendtvich Károly Miksa
Web dokumentumok

2017.
júl. 5.
Balog Mór halálának 90. évfordulója
Pest, 1854. márc. 8. - Budapest, 1927. júl. 5.

Fizikatanár
Elsők között volt az országban, akik tanulókísérletekre alapozva tanították a fizikát. Szenvedélyes eszközkészítő volt, szertárát és bemutatóóráit gyakran látogatták meg kollégák és tanárjelöltek is az egyetemről. Az akkoriban létezett Fizikai földrajz nevű tantárgyhoz színvonalas tankönyvet írt, melyben széleskörű meteorológiai és csillagászati ismereteket közölt a 14 évesek számára érthető nyelven. Szilárd Leót is ebből a könyvből tanította. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2017.
júl. 5.
Kossel, Ludwig Karl Martin Leonhard Albrecht halálának 90. évfordulója
Rostock, Németország, 1853. szept. 16. - Heidelberg, 1927. júl. 5.

Német biokémikus, Nobel-díjas
A Német Egyetem (ma Strasbourgi Egyetem) elvégzése után (1878) itt és a Berlini Egyetem Élettani Intézetében dolgozott, majd 1895-ben a marburgi Élettani Intézet élettanprofesszora és igazgatója lett. 1901-ben Heidelbergben a Fehérjekutató Intézet vezetésével bízták meg. Elsősorban a fiziológiai kémia területén működött, a sejtmagok fehérjéinek vizsgálatával foglalkozott. Kossel fedezte fel a hisztidin nevű aminosavat 1896-ban, a timinsavat és az agmatint is. 1910-ben orvosi-élettani Nobel-díjat kapott a nukleinsavak és a fehérjék kémiájának vizsgálatában elért eredményeiért.

Kossel, Ludwig Karl Martin Leonhard Albrecht
Web dokumentumok

2017.
júl. 5.
Bolza, Oskar halálának 75. évfordulója
Bergzabern, Rhenish Palatinate, 1857. máj. 12. - Freiburg, 1942. júl. 5.

Német matematikus
1888-1910 között az Egyesült Államokban működött, majd visszatért Németországba. Az ő nevéhez is kapcsolódik a chicagoi egyetem erős matematikai iskolájának kiépítése. Főbb eredményeit a hiperelliptikus függvények és integrálegyenletek területén érte el.

Bolza, Oskar
Web dokumentumok

2017.
júl. 5.
Nuttall, George Henry Falkiner születésének 155. évfordulója
San Francisco, California,USA, 1862. júl. 5. - London, Anglia, 1937. dec. 16.

Amerikai születésű brit bakteriológus, biológus,orvos
1884-ben kapott M.D. fokozatot a kaliforniai egyetemen, Berkeley-ben, majd Franciaországban, Németországban és Svájcban képezte tovább magát. 1900-ban a bakteriológia és a megelőző orvostudomány előadója lett Cambridge-ben. A biológia számos ágában ért el kimagasló eredményt. 1921-ben ő alapította meg a Cambridge-i Egyetemen a biológiai és parazitológiai intézetet. Jelentős, előremutató felfedezéseket tett az immunológia területén, steril körülmények közötti életet vizsgálva, a vér kémiájában és az ízeltlábúak, elsősorban a kullancsok által terjesztett betegségek területén. Számos könyvet, tanulmányt írt a bakteriológia, a szerológia, az egészségtudomány, a trópusi betegségek gyógyítása és a parazitológia kérdéseiről. Ő indította el a Journal of Hygiene és a Journal of Parasitology c. lapokat.

Nuttall, George Henry Falkiner
Web dokumentumok

2017.
júl. 5.
Scheffé, Henry halálának 40. évfordulója
New York, USA, 1907. ápr. 11. - Berkeley, California, 1977. júl. 5.

Amerikai matematikus, statisztikus
A Wisconsin-i Egyetemen szerzett doktori fokozatot matematikából 1935-ben. Itt is kezdett tanítani, eleinte a matematikai analízis területén dolgozott. Az 1940-es évek elején érdeklődése a matematikai statisztika felé fordult, a Princeton-i egyetemen, majd több más amerikai egyetemen oktatott matematikai statisztikát, 1953-tól 1974 évi nyugdíjbavonulásáig a University of California Berkeley statisztikai intézetében, 1965-68 között az intézet vezetőjeként. Matematikai statisztikában elért eredményei közül legfontosabb a Lehmann-Scheffé tétel és a Scheffé módszer.

Scheffé, Henry
Web dokumentumok

2017.
júl. 5.
Jaynes, Edwin Thompson születésének 95. évfordulója
Waterloo, Iowa, USA, 1922. júl. 5. - St. Louis, Missouri, 1998. ápr. 30.

Amerikai fizikus
A 2. világháború alatt a tüzérség keretében végzett fejlesztéseket. A Princeton-i egyetemen először Oppenheimer, majd Wigner irányításával szerezte meg a Ph.D. fokozatot. A Washington University professzora volt St. Louis-ban. Munkássága során az alábbi területeken ért el fontos eredményeket: az alkalmazott klasszikus elektrodinamika, az információelmélet és statisztikus mechanika, a kvantumoptika és a valószínűségszámítás alapjai. Ö vezette be a maximum entrópia elv fogalmát. A valószinűségszámítás megalapozására vonatkozó felfogása vitákat is kiváltott.

Jaynes, Edwin Thompson
Web dokumentumok

2017.
júl. 4.
Grandi, Luigi Guido halálának 275. évfordulója
Cremona, Itália, 1671. okt. 1. - Pisa, 1742. júl. 4.

Itáliai matematikus
Kamalduli szerzetes és apát. Matematikát és filozófiát oktatott. 1707-től Cosimo III Medici toscanai nagyherceg udvari matematikusa volt. Különböző görbék tulajdonságait vizsgálta. Ő ismertette meg Leibniz matematikai eredményeit Itáliában, és ő publikálta Viviani halála után annak műveit. Mérnökként vízügyi kérdésekkel, mocsarak lecsapolásával, csatornázási problémákkal foglalkozott. A Royal Society tagja volt.

Grandi, Luigi Guido
Web dokumentumok

2017.
júl. 4.
Faye, Hervé Auguste Étienne Albans halálának 115. évfordulója
Saint-Benoît-du-Sault, Franciaország, 1814. okt. 3. [1.] - Párizs, 1902. júl. 4.

Francia csillagász
1835-től a párizsi obszervatórium munkatársa volt. Kitűnő megfigyelő csillagász, az üstökösök vizsgálatával foglalkozott. 1843-ban felfedezte a rövid keringési idejű 4P Faye üstököst, ezzel elismerést szerzett. 1848-tól a párizsi École Polytechnique geodéziatanára, 1854-ben a nancy-i egyetem rektora. 1873-tól 1893-ig az École Polytechnique-en a csillagászati tanszék vezetője. Számos fontos megbízatást is betöltött. Mind észlelései, mind elméleti munkásságának eredményei jelentősek. Az üstökösök pályájának vizsgálatán kívül munkássága kiterjedt a csillag-távolság és sajátmozgásuk mérésére. Kidolgozta a Nap fizikájának, a napfoltoknak akkor új elméletét, majd a Naprendszer kialakulására vonatkozó, az addig elterjedt Kant-Laplace-féle elméletnél korszerűbb feltevéseket. (1884). Értékes gondolatokat fejtett ki a sarki fény és a napkorona kialakulásáról. Új műszereket is tervezett. Elsőként ismerte el Hell Miksa 1769. évi, alaptalanul megtámadott Vénusz-átvonulás megfigyeléseinek helyességét. A francia Természettudományi Akadémia tagja, a Lalande-érem kitüntetettje. Nevét egy holdkráter és az 1418.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Faye, Hervé Auguste Étienne Albans
Web dokumentumok

2017.
júl. 4.
Perrin, Francis halálának 25. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1901. aug. 17. - Párizs, 1992. júl. 4.

Francia elméleti atomfizikus
A Nobel-díjas Jean-Baptiste Perrin fia, Irene Curie gyerekkori játszópajtása korán kitűnt matematikai tehetségével. Doktori munkája a Brown mozgás elméleti vizsgálata volt. Frédéric Joliot-Curie uránhasadást vizsgáló csoportjában ő végezte az elméleti számításokat. Ennek során néhány hónappal a hasadás felfedezése után, 1939. május 1-jén publikálta elméleti jóslatát, mely szerint a láncreakció beindulásához bizonyos "kritikus" tömegre van szükség, amit urán esetén - kollegáinak mérési adatait és saját közelítő számításait felhasználva - 40 tonnára becsült. Szilárd Leó ennek nyomán fogalmazta úgy az Einsteinnel aláíratott és Roosevelt elnöknek augusztus 2-án elküldött levelet, hogy egy feltételezett atombombát hajón lehet majd az ellenséges kikötőbe eljuttatni és ott felrobbantani. Amikor a náci csapatok elfoglalták Párizst 1940-ben, apja is, ő is az Egyesült Államokba menekült. A háború után Párizsba visszatérve nemcsak az atomfizika professzora lett, de 1950-től kezdve - Joliot-Curie eltávolítása után, de még az ő javaslatára - a francia atomenergia hivatal igazgatója is. Ennek keretében folytak a titkos kutatások a francia atombomba előállítására, melynek kísérleti kipróbálására 1960-ban került sor. Ez után nevezték el az újságírók Francis Perrint a francia atombomba "atyjának". E kétes hírnevet további pályafutása során az atomerőművek erőteljes támogatásával igyekezett ellensúlyozni, kedvezőbbre formálni. (Dr. Radnai Gyula)

Perrin, Francis
Web dokumentumok

2017.
júl. 4.
Strömgren, Bengt Georg Daniel halálának 30. évfordulója
Götenborg, Svédország, 1908. jan. 21. - Koppenhága, Dánia, 1987. júl. 4.

Dán fizikus, csillagász
A mágneses kölcsönhatások kutatója, az 1940-es évektől kidolgozta a forró csillagok körüli ionizált hélium (H II.) burok "a Strömgren-gömbök" elméletét, amely a fiatal csillagok légkörének és anyagkiáramlásának egyik fontos tényezője. Az 1950-es években amerikai meghívásra a Yerkes majd a McDonald Obszervatóriumok vezetője, 1967-től a koppenhágai Dán Királyi Obszervatórium igazgatója volt. (Bartha Lajos)

Strömgren, Bengt Georg Daniel
Web dokumentumok

2017.
júl. 4.
Schwartz, Laurent halálának 15. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1915. márc. 5. - Párizs, 2002. júl. 4.

Francia matematikus
1944-45-ben Grenoble-ban, 1945-től a Nancy-i egyetemen tanított, majd 1952-től a párizsi egyetemen, majd 1958-tól az École Polytechnique-en tanított. A disztribúcióelmélet egyik megalapozója. A függvényfogalom általánosításával matematikailag szigorúan megalapozottá tette korábban Dirac által bevezetett, a fizikában alkalmazott Dirac-delta függvény fogalmát. Ennek a differenciálegyenletek megoldhatósága szempontjából van kiemelkedő jelentősége. 1950-ben, első francia matematikusként, Fields-éremmel tüntették ki.

Schwartz, Laurent
Web dokumentumok

2017.
júl. 3.
Rom Pál születésének 115. évfordulója
Budapest, 1902. júl. 3. - Budapest, 1962. nov. 22.

Vegyész, gyógyszerész
Egyetemi tanulmányait a budapesti és a pécsi egyetemen végezte, 1926-ban szerezte kémiai doktorátusát. 1929-től a Gyógynövénykísérleti Állomás illóolaj-laboratóriumában működött. Ez időben szerezte meg gyógyszerészi oklevelét. 1949-től a Kertészeti Kutató Intézetnél dolgozott. 1951-től haláláig az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet tudományos főmunkatársa. Vizsgálatai a gyógy- és illóolajnövények hatóanyagaira vonatkoztak. A budakeszi állami kísérleti telepen 1946-tól különböző illóolajnövények termesztésével kísérletezett, hogy a hazai viszonyoknak megfelelő, legnagyobb illóolajhozamú fajtát kitenyéssze.

Rom Pál
Web dokumentumok

2017.
júl. 3.
Lindemann, Frederick Alexander, Viscount Cherwell halálának 60. évfordulója
Baden-Baden, 1886. ápr. 5. - London, 1957. júl. 3.

Angol fizikus
Berlinben és a Sorbonne-ra járt egyetemre. 1914-ben a Farnborough-ban a Royal Aircraft Factory igazgatója lett, ahol kidolgozta a dugóhúzórepülés matematikai elméletét, amelyet ki is próbált egy repülés során. 1919-ben Oxfordban kinevezték a fizika professzorának, később a Clarendon-laboratórium igazgatója lett. Winston Churchill közeli barátja volt, akinek munkáját 1940-től kezdve tudományos tanácsadóként segítette. 1941-ben bárói címet kapott, és kétszer is kinevezték tárca nélküli miniszternek.

Lindemann, Frederick Alexander, Viscount Cherwell
Web dokumentumok

2017.
júl. 2.
Károlyházy Frigyes halálának 5. évfordulója
Budapest, 1929. dec. 28. - Budapest, 2012. júl. 2.

Elméleti fizikus, egyetemi tanár
A budapesti piarista gimnáziumban, Pogány János osztályában érettségizett 1948-ban, néhány nappal az iskola államosítása előtt. Ősszel felvételt nyert a Pázmány Péter Tudományegyetemre és egyidejűleg az Eötvös József Collegiumba. Innen egy év múlva kizárták, mert nem volt hajlandó támogatni Rajk László elítélését. Az egyetemen szerencsére megmaradhatott, és 1952-ben Novobátzky Károly felvette az Elméleti Fizikai tanszékre, ahol végül is 48 évet töltött.1972 óta volt egyetemi tanár. A tanszéken készült egyetemi tankönyvek (Elméleti fizikai példatár, Statisztikus mechanika) társszerzőjeként és kiváló egyetemi előadóként kapcsolódott be az oktatásba, majd az ismeretterjesztésbe. 1976-ban jelent meg Igaz varázslat c. könyve, melyben a kvantumfizika fogalmait és paradoxonait szerette volna közelebb hozni az értő olvasókhoz. Kutatási témául is az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika összebékítését választotta. Nobel-díjas téma, amely egész életén át foglalkoztatta. Közben több, mint öt évtizeden át volt tagja az Eötvös-verseny versenybizottságának, de számíthattak mélyen szántó fizikai gondolataira a Mikola-verseny és a Károly Ireneusz verseny szervezői is. Még az általános iskolák számára készülő fizika tankönyvek írásában is részt vállalt, miközben elszántan kereste-kutatta azt a közös dinamikai törvényt, amelynek minden fizikai rendszer engedelmeskedik, a legnagyobbaktól a legkisebbekig. (Dr. Radnai Gyula)

Károlyházy Frigyes
Web dokumentumok

2017.
júl. 2.
Sluze, Rene Francois Walther de (Slusius) születésének 395. évfordulója
Visé (ma Belgium), 1622. júl. 2. - Liège, 1685. márc. 19.

Vallon matematikus
1638-1642 között jogot és teológiát tanult a Louvain-i egyetemen, majd a római La Sapienza egyetemen jogi doktorátust szerzett. Egyházi pályára lépett. Magas egyházi tisztségeket töltött be, 1666-ban Amay apátja lett. A matematika, fizika és csillagászat számos területén ért el fontos eredményeket, így függvények érintőinek meghatározásában, terület- és térfogatszámításokban. Több görbe viseli a nevét, így az ún. Sluze-féle gyöngy. Egyházi funkciója miatt nem sokat utazhatott, ezért levelezés útján volt kapcsolatban a kor számos jeles matematikusával. Többek között Pascal, Huygens, Wallis és Ricci voltak levelezőtársai. A Royal Society tagja volt.

Sluze, Rene Francois Walther de (Slusius)
Web dokumentumok

2017.
júl. 2.
Burnside, William születésének 165. évfordulója
Paddington, London, 1852. júl. 2. - West Wickham, Anglia, 1927. aug. 21.

Angol matematikus
1875-ben végzett a Pembroke Colleges-ban a cambridge-i egyetemen. Híresebb tanárai: Stokes, Cayley és Maxwell voltak. Később tanári állást kapott Pembroke-ban. 1883-ban professzorként Greenwichbe került. 1899-ben Burnside-ot megválasztották a Londoni Matematikai Társaság tanácsába és ugyanebben az évben, ugyanettől az intézménytől elnyerte a De Morgan érmet. 1905 és 1908 között elnök, majd egészen 1917-ig dolgozik itt. Munkáiban gyakran használt komplex változókat és speciális transzformációkat, amik elvezették a csoport fogalmához és 1894-től szinte csak ezzel foglalkozott. Kimondta azt a híres sejtést, hogy minden páratlan rendű csoport feloldható. A Burnside-problémaként ismert kérdés egészen napjainkig foglalkoztatja a matematikusokat. Élete vége felé a valószínűségszámítás felé fordult.

Burnside, William
Web dokumentumok

2017.
júl. 2.
Bragg, William Henry, Sir születésének 155. évfordulója
Westward, Cumberland, 1862. júl. 2. - London, 1942. márc. 10.

Angol fizikus, kémikus, Nobel-díjas
A King William's College-ben tanult matematikát Cambridge-ben. 1885-ben fizikát tanult a Cavendish Laboratory-ban. 1886-tól 1909-ig Ausztráliában az Adelaide-i egyetem professzora, 1909-1915-ig a Leeds-i egyetem professzora, majd a londoni University College fizikaprofesszora volt. Miután Max von Laue felfedezte a röntgensugarak kristályokon való elhajlását, fiával, William Lawrence Bragg-gel együtt a kristályok szerkezetét derítették fel röntgensugarak segítségével, megalapították a röntgenkrisztallográfiát. Vizsgálataikhoz röntgenspektrométert szerkesztett, mellyel a röntgensugarak hullámhosszát mérték meg. Az 1. világháború alatt vízalatti hangterjedés méréseket végzett a tengeralattjárók helyzetének meghatározására. Röntgenkrisztallográfiai kutatásaik eredményéért 1915-ben fiával közösen fizikai Nobel-díjat kapott. A Nobel-díjak történetében ez az egyetlen eset, amikor apa és fia együtt részesült a díjban. 1920-ban lovaggá ütötték. 1935-ben a Royal Society elnökévé választották. 16 egyetem választotta díszdoktorává.

Bragg, William Henry, Sir
Web dokumentumok

2017.
júl. 1.
Haberle Károly Konstantin Keresztély halálának 185. évfordulója
Erfurt, 1764. febr. 11. - Pest, 1832. júl. 1.

Német születésű természetkutató, botanikus, orvos, egyetemi tanár
Több német egyetemen tanult, kezdetben jogot és filozófiát, majd Mainzban természettudományokat hallgatott. Német területeken sok helyen végzett növény-, rovar-, és ásványgyűjtést, majd rendszeres időjárási észleléseket. 1802-1805 közt bejárta Lengyelországot, Sziléziát és Csehországot és nyolc évig Weimarban tartózkodott. A napóleoni háborúk elől Brünnbe, majd Bécsbe ment és 1813 végén Pesten telepedett le. 1815-ben a Magyar Nemzeti Múzeum természeti osztályának őre, 1817-től a Magyar Királyi Egyetemen a botanika rendes tanára, 1818-tól a Füvészkert igazgatója. Nagy jelentőségű botanikai munkássága. A botanikus-kert állományát 10000 fajtára növelte. Értékesek folyamatos meteorológiai észlelése, három éven át időjárási évkönyvet is kiadott. Feldolgozta a budai időjárási észleléseket. Kidolgozta a szabatos időjárási észlelések rendszerét. Jelentős érdemeket szerzett a magyarországi tudományos vizsgálódás és oktatás korszerűsítése terén. Több tudományos társaság tagjává választotta, róla neveztek el egy balkáni növénynemet. Szülővárosában, Erfurtban utcát neveztek el róla. (Bartha Lajos)

Haberle Károly Konstantin Keresztély
Web dokumentumok

2017.
júl. 1.
Herczel Manó, báró születésének 155. évfordulója
Szeged, 1862. júl. 1. [1861.] - Budapest, 1918. nov. 28.

Orvos, sebész
Orvosi tanulmányait a bécsi, párizsi és strassburgi egyetemen végezte. Orvosi oklevelét 1884-ben szerezte Bécsben. 1884-től gyakornok a bécsi, 1886-tól a heidelbergi sebészeti klinikán. 1891-től Budapesten magángyógyintézeti igazgató, 1895-ben a budapesti egyetemen magántanár. 1905-től a Rókus Kórház főorvosa. Jelentősek a hasüregi sebészetre vonatkozó elméleti és gyakorlati munkái. A modern hasi sebészet egyik nemzetközileg is elismert művelője. Jelentős iskolát nevelt fel. A féregnyúlványműtétek hazai bevezetése fűződik nevéhez.

Herczel Manó, báró
Web dokumentumok

2017.
júl. 1.
Balyi Károly Ferenc születésének 120. évfordulója
Szolnok, 1897. júl. 1. - Szolnok, 1975. aug. 13.

Premontrei fizika- és matematikatanár
A nagyváradi premontrei gimnáziumban érettségizett. 1921-ben pappá szentelték. Gödöllőn 1925-ben matematika-fizika tanár. 1941-ben a Katolikus Tanügyi Főhatóság, 1943-ban a budapesti tankerület tanulmányi felügyelője. Főleg kristálytannal és elektromossággal foglalkozó cikkeket írt. A híres nagyváradi fizikatanárnak, Károly Ireneusz Józsefnek barátja és életrajzírója volt.

Web dokumentumok

2017.
júl. 1.
Oszlaczky Szilárd születésének 115. évfordulója
Budapest, 1902. júl. 1. - Budapest, 1986. máj. 14.

Geofizikus
A budapesti tudományegyetemen 1929-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet. Egyetemi hallgatóként bekapcsolódott az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet terepi Eötvös-inga méréseibe. Diplomája megszerzése után a londoni székhelyű Geophysical Prospecting cégnél kapott állást, melynek keretében egy évig Venezuelában, majd rövidebb ideig Londonban dolgozott. 1933-ban a MAORT elődjénél, mint az Eötvös-inga mérések vezetője, majd mint a geofizikai osztály vezetője irányította a dunántúli olajkutatási célú geofizikai kutatásokat. 1949-ben az Eötvös Loránd Geofizikai Intézethez került, ahol a Gravitációs Osztály, majd az Értelmező- és Földtani Osztály vezetője. Kutatási tevékenysége során foglalkozott az Eötvös-inga mérés értelmezési kérdéseivel, módszereket dolgozott ki a gravitációs mérések korrekcióinak számításához. Az 1950-es évek elején világszerte az elsők között végzett méréseket a gravitációs tér árapály jellegű változásainak vizsgálatára.

Oszlaczky Szilárd
Web dokumentumok

2017.
júl. 1.
Klatsmányi Árpád halálának 10. évfordulója
Budapest, 1923. dec. 20. - Budapest, 2007. júl. 1.

Gépészmérnök, feltaláló, műegyetemi tanár
Gépészmérnöki oklevelét 1947-ben szerezte, 1947-től a Tungsram-ban tervező mérnökként dolgozott. 1949-től átkerült a gyár kutató laboratóriumába. 1951-től a Műszaki Egyetemen meghívott előadó, 1952-től tanszékvezető docens. 1956 után a forradalomban való szerepe miatt az egyetemről elbocsátották. Ezen időszakban indult meg intenzíven a magyar félvezető kutatás. 1959-től az Elektronikus Mérőkészülékek Gyárának (EMG) főkonstruktőreként Klatsmányi kezdeményezte az analóg méréstechnika intenzív lecserélését a digitális technikára. Kidolgozták, és sorozatban gyártották a 60-as évek elején újdonságnak számító HUNOR elektronikus asztali számítógép-családot, majd az EMG 830 moduláris számítógépet, amely az első teljes mértékben hazai fejlesztésű elektronikus számítógép volt. Moduláris felépítése, sínrendszere megfelelt az akkori technikai világszínvonalnak. 1970-ben az illetékes minisztérium a számítógépgyártást az EMG-től a Videoton gyárhoz helyezte át, ekkor Klatsmányi távozott az EMG-től, sok más szakértő társával együtt. Ezután 1983-ban történt nyugdíjbavonulásáig a Kohó- és Gépipari Tudományos Tájékoztató Intézetben dolgozott, szakértőként belföldön és külföldön is megbízásokat kapott. A Műszaki Egyetemen és a Mérnök Továbbképző Intézetben sok éven át előadásokat tartott. A magyarországi elektronikus számítástechnikai fejlesztés úttörője volt.

Klatsmányi Árpád
Web dokumentumok

2017.
júl. 1.
Lichtenberg, Georg Christoph születésének 275. évfordulója
Ober-Ramstadtban (Darmstadt mellett), 1742. júl. 1. - Göttingen, 1799. febr. 24.

Német kísérleti fizikus
Protestáns tiszteletes legkisebb gyermekeként otthon tanult meg írni, olvasni, s csak 10 éves korától kezdve járt nyilvános iskolába. Egyetemre Göttingenben járt, ahol később, 1775-ben, ő foglalhatta el az első német kísérleti fizikai tanszéket. Itt működött élete végéig. 1777-ben felfedezte, hogy szigetelő anyagok (gyanták) felülete mentén átütő elektromos szikra a dielektrikum felületére kent koromban érdekes nyomokat hagy. Ezeket az ágas-bogas fára hasonlító ábrákat - ma fraktálnak mondanánk - azóta Lichtenberg ábráknak nevezik. A szikrákat saját, mintegy 2 méter átmérőjű elektroforja segítségével keltette. Halála után publikált jegyzetei tanúsítják, mennyire invenciózus kísérletező és feltaláló volt. Hazánkban Antolik Károly ismételte meg és fejlesztette tovább Lichtenberg szikrarajzoló kísérleteit, ezek magyarázatául alkotta meg Ernst Mach a hangsebességnél gyorsabban mozgó tárgyak által a levegőben keltett lökéshullámok elméletét. (Dr. Radnai Gyula)

Lichtenberg, Georg Christoph
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info