História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2018.
febr. 22.
Csemegi József halálának 55. évfordulója
Budapest, 1909. okt. 30. - Budapest, 1963. febr. 22.

Építészmérnök, építésztörténész, főiskolai tanár
Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, 1932-től 1945-ig archeológiai kutató a zsámbéki kolostor, valamint az egri Várszékesegyház feltárója. 1945-től ő végezte a budavári műemlékek tudományos és műszaki feldolgozását. 1951-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen docens, 1953-ban az Iparművészeti Főiskolán építészettörténeti tanszékvezető tanár. 1959-től a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat keretében folytatott műemlékvédelmi tevékenységet, majd az Országos Műemléki Felügyelőség igazgatási osztályának vezetője. Gyakorlati műemlékvédelmi munkássága: a budavári Magdolna templom, Domonkos-templom, a margitszigeti ferences romok, a szentendrei plébániatemplom, továbbá számos középkori eredetű lakóház.

Csemegi József
Web dokumentumok

2018.
febr. 22.
Ramsey, Frank Plumpton születésének 115. évfordulója
Cambridge, Anglia, 1903. febr. 22. - London, 1930. jan. 19.

Angol matematikus
A John Maynard Keynes Cambridge-i filozófus és közgazdász köréhez tartozó fiatal kutatók talán legtehetségesebbike volt. Számos különböző tudományban alkotott maradandót: a filozófiában, a közgazdaságtanban, a logikában és a matematika elméleti megalapozásában. A nevét viselő Ramsey tételt egyetlen tisztán matematikai tárgyú dolgozatában közölte, de ennek hátterében is az a századelő legkiválóbb elméit foglalkoztató kérdés állt, hogy létezik-e egy általános eljárás, mellyel minden matematikai állítás vagy formula igazsága eldönthető. Bár Ramsey tételének segítségével igazolható volt, hogy bizonyos nagyon speciális formájú állítások eldönthetőek, hamarosan kiderült, hogy nincs "univerzálisan jó algoritmus". A kérdéskörből az utóbbi harminc évben Ramsey-elmélet néven a kombinatorika egészen új, önálló fejezete nőtt ki, új tudományág született: a kombinatorikus geometria. Amikor Szekeres 1932-ben újra felfedezte Ramsey tételét, Ramsey már nem élt. Erdős és Szekeres korszakos jelentőségű dolgozata nagyban hozzájárult a Ramsey-tétel népszerűsítéséhez.

Ramsey, Frank Plumpton
Web dokumentumok

2018.
febr. 21.
Entz Géza ifj. halálának 75. évfordulója
Kolozsvár, 1875. máj. 30. - Budapest, 1943. febr. 21.

Zoológus, egyetemi tanár
Tanulmányait Kolozsvárt és Budapesten végezte. 1902-ben bölcsészdoktor, 1907-ben protisztológiából magántanár lett. 1898-tól a műegyetem növénytani, 1905-től az állattani tanszéken adjunktus volt. 1913-tól az Erzsébet polgári iskolai tanárképzőn a biológia tanára. 1920-ban Utrechtbe ment, ahol az egyetemen tanár volt. Hazatérése után 1929-től a tihanyi biológiai kutatóintézet igazgatója, 1934-ben a budapesti egyetemen a zoológia tanára lett. Az általános biológia és az általános állattan számos kérdésével foglalkozott, főként a véglényekkel. A biológiában antidarwinista és antihaeckelista álláspontot foglalt el, de az ún. neovitalistákhoz sem csatlakozott. Neki és munkatársainak köszönhető a Balaton életének korszerű hidrobiológiai vizsgálata. 1910-től levelező, 1932-től az MTA rendes tagja volt.

Entz Géza ifj.
Web dokumentumok

2018.
febr. 21.
Palitzsch, Johann Georg halálának 230. évfordulója
Drezda-Prolisch, 1723. jún. 11. - Drezda-Leubnitz, 1788. febr. 21.

Szász amatőr csillagász
Jelentős birtokkal rendelkező szász földműves, a természettudományos (fizikai, csillagászati) ismereteket önerőből sajátította el, és 1756-ban a lipcsei egyetemen vizsgát tett. Ugyanebben az évben elsőként bukkant rá arra az üstökösre, amelynek visszatértét Edmund Halley előre számította. Megfigyelte az Algol (béta Persei) fényesség változását. Mikroszkopizáló vizsgálatai során kimutatta az édesvízi hidra (Habarnica) előfordulását a szászországi vizekben. Jelentős szerepe volt a burgonya szász-földi elterjesztésében. Munkáját a lipcsei Tudós Társaság, és a szentpétervári Császári Akadémia tagsággal ismerete el. (Bartha Lajos)

Palitzsch, Johann Georg
Web dokumentumok

2018.
febr. 21.
Hale, George Ellery halálának 80. évfordulója
Chicago, Illinois, USA, 1868. jún. 29. - Pasadena, California, 1938. febr. 21.

Amerikai csillagász
A napfizikai kutatások úttörője, az "óriás távcsövek" építésének szorgalmazója. 1891-ben kidolgozta a Nap vizsgálatának fontos eszközét, a spektrohelioszkópot (utóbb a fényképezésre alkalmas spektroheliográfot is, a francia Deslandrestől függetlenül), amellyel megkezdte a napfelszín és légkör egy szűk hullámtartományban "hidrogén-fényben" végzett folyamatos megfigyelését. A folyamatos napészlelés érdekében 1904-ben megszervezte a Nemzetközi Napkutató Bizottságot (International Star Committee), amelynek Magyarország is tagja volt. Anyagi és műszaki támogatásával szorgalmazta az USA "mamut obszervatóriumainak" a Yerkes-csillagvizsgáló 101 cm-es refraktorának, a 150 cm-es és a 254 cm-es Wilson-hegyi és az 508 cm-es Palomar-hegyi reflektorok építését. (Bartha Lajos)

Hale, George Ellery
Web dokumentumok

2018.
febr. 21.
Florey, Howard Walter, Sir halálának 50. évfordulója
Adelaide, Ausztrália, 1898. szept. 24. - Oxford, Anglia, 1968. febr. 21.

Ausztrál születésű angol patológus, Nobel-díjas
Az Adelaide-i és az Oxfordi Egyetemen orvosi tanulmányokat folytatott 1924-ig. Ezután a Cambridge-i és a Sheffieldi Egyetemen oktatott és kutatott, majd 1935-től 1962-ig a patológia professzora volt Oxfordban. 1962-ben az oxfordi Queen's College igazgatója, 1965-ben a canberrai Ausztrál Nemzeti Egyetem rektora lett. Ernst Boris Chainnel együtt - általános klinikai használatra - izolálta és kémiailag tiszta állapotban állította elő a penicillint, amelyet Sir Alexander Fleming fedezett fel 1928-ban. Munkájáért 1945-ben Chainnel és Fleminggel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

Florey, Howard Walter, Sir
Web dokumentumok

2018.
febr. 21.
Thackeray, Andrew David halálának 40. évfordulója
London, Anglia, 1910. jún. 19. - Sutherland, Dél-Afrika, 1978. febr. 21.

Dél-afrikai angol csillagász
A cambridgei Egyetemen tanult, az ottani Napfizikai Intézet asszisztense volt, majd két évig a kaliforniai Mt. Wilson Obszervatóriumban dolgozott. 1947-től Dél-Afrikában a pretoriai Radcliff-obszervatórium munkatársa, 1950-től 1974-ig igazgatója. 1974-ben az obszervatórium megszüntetése után a fokvárosi (Cape Town-i) egyetem tiszteletbeli professzora volt. Munkatársaival a Nagy- és Kis-Magellán felhőknek változó fényű csillagait vizsgálta. Kimutatta, hogy ezek távolsága kétszer nagyobb a korábbi mérések eredményeinél. Ezzel alátámasztotta Walter Baade megállapításait. T. L. Evansszel együtt kimutatta az összefüggést a hosszú fényváltozási periódusú (Mira típusú) csillagok abszolút fényessége és a fényingadozás periódusa közt. A Magellán-felhőkben kis kiterjedésű tömör, sötét porködöket észlelt. Ezeket a területeket, ahol erős a csillagok keletkezése, ma "Thackeray-globulusok"-nak nevezik. (Bartha Lajos)

Thackeray, Andrew David
Web dokumentumok

2018.
febr. 20.
Claus Alajos halálának 30. évfordulója
Ózd, 1908. máj. 10. - Budapest, 1988. febr. 20.

Kohómérnök
1931-ben Sopronban szerzett kohómérnöki oklevelet. 1932-től a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt. ózdi kohóüzemében dolgozott, 1943-tól mint főmérnök. 1949-től a MÁVAG diósgyőri kohászati üzemeinek, 1953-tól a Kohó- és Gépipari Min. Vaskohászati Igazgatóságának főmérnöke. Részt vett a Dunai Vasmű felépítésében is. 1957-től 1973-ig a Kohó- és Gépipari Tervező Intézet főszaktanácsadója. A Kossuth-díj ezüst fokozatát a ferromangán hazai előállítási módszerének kidolgozásáért kapta. A hazai kohóipari üzemek fejlesztési tervei elkészítéséért több kitüntetésben is részesült.

Claus Alajos
Web dokumentumok

2018.
febr. 20.
Abetti, Antonio halálának 90. évfordulója
San Pietro di Gorizia (Görz), Olaszország, 1846. jún. 19. - Firenze, 1928. febr. 20.

Olasz mérnök, csillagász
Kultúrmérnöki diplomát szerzett, érdeklődése azonban 1868-tól a csillagászat felé fordult. 1898-ban kinevezték a firenzei Arcetri Csillagvizsgáló igazgatójává, és az egyetem csillagászat tanárává. 1874-ben még páduai tanárként megfigyelte Indiában a Vénusz átvonulását a Nap előtt. Főleg pozíciós csillagászattal foglalkozott, nagy pontosságú méréseket végzett a bolygók, kisbolygók és üstökösök, valamint a halvány csillagok helyzetéről. Nevét is ezek a mérések tették ismertté. A firenzei Accademia Nazionale dei Lincei tagjává, a londoni Royal Astronomical Society levelező tagjává választották. Fia, Giorgio Abetti szintén hírneves csillagász lett. Mindkettőjük nevét egy holdkráter, és a 2646.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Abetti, Antonio
Web dokumentumok

2018.
febr. 20.
Lieben, Robert von halálának 105. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1878. szept. 5. - Bécs, 1913. febr. 20.

Osztrák fizikus
Amikor családja megállapította róla, hogy a természettudományok iránt érdeklődik, Nernst-hez küldték a híres professzorhoz, tanulni. Kíváncsisága és érdeklődő természete még számos helyre eljuttatta tanulni, de oklevelet sehol sem szerzett, hanem laboratóriumot állított fel, ahol mindenféle technikai problémával foglalkozott. Olmützben telefongyárat alapított, itt alkalmazta Eugen Reiss-et, akinek mikrofonját az egész világ alkalmazta a rádió műsorszórásban. 1911-ben tett Lieben rácsot az anód és a katód közé, amit Lieben-csőnek nevezünk, ami szabadalmi oltalmat nyert. Szabadalmát megvette a Telefunken társaság, amely ezen szabadalommal sokáig uralta a piacot Európában.

Lieben, Robert von
Web dokumentumok

2018.
febr. 19.
Balogh János születésének 105. évfordulója
Nagybocskó, 1913. febr. 19. - Budapest, 2002. aug. 15.

Biológus, egyetemi tanár
1931 és 1983 között a Pázmány Péter Tudományegyetem munkatársa. 1966-ban nyerte el az egyetemi tanári címet, két évvel később lett az állatrendszertani tanszék vezetője. 1973-től az MTA talajzoológiai tanszéki kutatócsoportjának vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1959-től több rádiós és televíziós sorozat szerzője, tanácsadója, e munkájához fűződően 28 tengerentúli expedícióban vett részt. Kutatási területe a trópusi őserdők nagyrészt ismeretlen talajfaunája volt Dél-Amerikában, elsősorban az Andok és Amazónia területén. 2001-től a Corvin-lánc birtokosa.

Balogh János
Web dokumentumok

2018.
febr. 19.
Kopernikusz, Nikolausz (Kopernikus, Nikolaus Copernicus, Nicolaus) születésének 545. évfordulója
Torun, Lengyelország, 1473. febr. 19. - Frauenburg, Kelet-Poroszország, (ma Frombork, Lengyelország), 1543. máj. 24.

Lengyel csillagász, orvos, matematikus, közgazdász, kanonok
Krakkóban, majd Bolognában tanult, orvosi diplomát szerzett. 1510-ben hazatérve a Kelet-poroszországi Fromborkban kanonok, csillagászati megfigyeléseket végzett és a kor irodalmát tanulmányozta. Újplatonista felfogása szerint az égitestek a "legtökéletesebb" kör alakú pályán keringhetnek, ezért elvetette az Arisztotelészi-Ptolemáioszi földközpontú (geocentrumos) rendszert, amely a bolygók látszó mozgását csak úgy írhatta le, ha többszörösen összetett, excentrumos pályákat alkalmaz. Arra a következtetésre jutott, hogy minden bolygó, a Földdel együtt a Nap körül kering (heliocentrumos rendszer). A napközpontú rendszert 1514-ben egy kéziratos füzetben ("Commentariolus") ismertette, nagy művét éveken át tökéletesítette és javította. Nyomtatásra csak a német Georg Joachim Rheticus (1514-1576) látogatása után állította össze. A Kopernikuszi rendszerről először Rheticus könyvecskéje, a "Narratio prima" adott szélesebb körben hírt (1540). Nagy műve "Az égitestek körforgásáról" (De revolutionibus orbium coelestium) 1543-ban, halála évében jelent meg, egy kiadói előszóval, amely a napközpontú rendszert csak matematikai modellként állítja be. A mű évtizedekig nem keltett különösebb vitát, csupán a benne foglalt pontos táblázatokat használták efemeris-számolásra. Giordano Bruno és főleg Galilei fellépése terelte rá a teológusok figyelmét, 1616-ban a római Index kongregáció a "hibák kijavításáig" a tiltott művek listájára helyezte, terjesztését és tanítását eltiltotta. A tilalmat formailag csak 1832-ben oldották fel. Fromborkban Kopernikusz gyógyítással, és gazdasági kérdésekkel, pl. pénzreformmal is foglalkozott, tevékenyen részt vette a Német Lovagrend elleni küzdelemben. Emlékét, a nagy számú szobron és emlékművön kívül egy nagy holdkráter, valamint az 1322.sz. kisbolygó visel. (Bartha Lajos)

Kopernikusz, Nikolausz (Kopernikus, Nikolaus Copernicus, Nicolaus)
Web dokumentumok

2018.
febr. 19.
Thue, Axel születésének 155. évfordulója
Tönsberg, Norvégia, 1863. febr. 19. - Oslo, 1922. márc. 7.

Norvég matematikus
1889-ben szerzett diplomát a University of Oslo-n és ugyanitt 1903-1922-ig professzor. 1894-ben lett a Norvég Tudományos Akadémia levelező tagja. 1916-1922-ig szerkesztette az Acta Mathematica folyóiratot. Alkalmazott matematikával foglalkozott. Az "algoritmus" szót Thue vezette be 1904-ben. A modern elméleti számítástudomány egyik fontos fogalma a formális rendszer, melynek bevezetése Thue nevéhez fűződik. 1909-ben jelent meg jelentős munkája a Crelle's Journal-ban a számelmélettel kapcsolatban, amiről Edmund Landau 1922-ben azt írta: "... a legfontosabb felfedezés az elemi számelméletben, amit én ismerek". Thue találta ki a semi-thue rendszert, és ő alkotta meg az első logikai-matematikai modellt a nyelv számára.

Thue, Axel
Web dokumentumok

2018.
febr. 19.
Cournand, André Frédéric halálának 30. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1895. szept. 24. - Great Barrington, Massachusetts, USA, 1988. febr. 19.

Francia orvos, fiziológus, Nobel-díjas
A párizsi Sorbonne-on kezdte meg egyetemi tanulmányait, ezeket a z első világháborúban katonai szolgálata miatt megszakította. 1930-ban szerzett orvosdoktori fokozatot. Ezután az USA-ban telepedett le, pályafutása legnagyobb részében a Columbia Egyetemen oktatott és New Yorkban a Bellevue kórházban folytatott orvosi gyakorlatot. 1941-ben elnyerte az amerikai állampolgárságot, 1951-ben professzorrá nevezték ki. Tagja lett számos fiziológiai folyóirat szerkesztőbizottságának. 1931-től D. W. Richards-szal tanulmányozta a légzés élettanát és kórtanát, a szív és tüdő kutatásának módszereit. A Werner Forssmann által végzett kísérletek továbbfejlesztésével jól alkalmazható szívkatéterezési módszert dolgoztak ki. Cournand foglalkozott a tüdősebészeti műtétek élettani hatásával, a levegő és a vér közötti gázcserével. 1956-ban orvosi-élettani Nobel-díjat kapott megosztva Werner Forssmann-nal és Dickinson W. Richards-szal a szívkatéterezéssel kapcsolatos felfedezésekért, valamint a keringés kóros elváltozásainak területén tett felismerésekért.

Cournand, André Frédéric
Web dokumentumok

2018.
febr. 19.
Richardson, Robert Coleman halálának 5. évfordulója
Washington, DC. USA, 1937. jún. 26. - Ithaca, New York, 2013. febr. 19.

Amerikai fizikus, Nobel-díjas
Az extrém alacsony hőmérsékletű kísérleti fizika jelentős alakja. Az észak-karolinai Duke Egyetemen doktorált 1966-ban, 1967-től a Cornell Egyetem munkatársa, 1990-től az atom- és szilárdtestfizikai laboratórium vezetője volt. 1972-ben felfedezték a hélium-3 szuperfolyékonyságát, amiért 1996-ban Douglas Osheroff és David Lee társaságában fizikai Nobel-díjjal tüntették ki. (Piriti János)

Richardson, Robert Coleman
Web dokumentumok

2018.
febr. 18.
Böröcz István halálának 40. évfordulója
Kassa, 1913. szept. 20. - Budapest, 1978. febr. 18.

Gépészmérnök, épületgépész, egyetemi tanár
Oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett. Először az újjáépülő vasútnál dolgozott mint a Közlekedési Tervező Vállalat, majd a Vasútterv gépészeti osztályvezetője. 1952-től vasúti főmérnök, később a Vegyterv gépészeti osztályvezetője. 1963-tól a gödöllői Agrártudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, a mezőgazdasági épületgépészet tantárgy előadója volt. Közreműködött - többek között - az Engels téri autóbuszpályaudvar, a székesfehérvári vasútállomás, az Úttörővasút tervezésében. Kutatási témái közül kiemelkedő az állattartási épületek klimatizálása, az élővizek tisztasága érdekében végzett kutatómunkája, a mezőgazdasági szennyvizek tisztítása, biológiai szennyvíztisztítás, trágyakezelési eljárások.

Web dokumentumok

2018.
febr. 18.
Csorba Antal halálának 40. évfordulója
Újpest, 1915. máj. 18. - Budapest, 1978. febr. 18.

Orvos, ideg- és elmeszakorvos
Orvosi oklevelet a budapesti tudományegyetemen szerzett. Az elme- és idegkórtani klinikán tanársegéd volt, majd 1950-ben a Magyar Néphadsereghez került, amelynek főideggyógyásza, a katonai pszichiátria és neurológia egyik megalapozója, majd továbbfejlesztője lett; 1953-tól a Pavlov Ideg-, Elme Szakcsoport vezetőségi tagja, 1964-1967 között főtitkára volt. Vezetésével a Központi Katonai Kórház ideg-, elmeosztályán magas szintű klinikai és tudományos munka folyt.

Web dokumentumok

2018.
febr. 18.
Abbott, Francis halálának 135. évfordulója
Derby, Anglia, 1799. aug. 12. - Hobart, Tasmánia, 1883. febr. 18.

Angol-ausztrál amatőr csillagász
A déli égbolt egyik legkorábbi rendszeres megfigyelője. 1831-től Manchesterben jól menő órásműhelyt vezetett. 1844-ben hét évre Ausztráliába deportálták. Elbocsátása után a tasmániai Hobartban telepedett le, itt órásműhelyt alapított. Lehetősége volt rendszeres csillagászati észleléseket végezni a Rossbank obszervatóriumban. John Herschel után másodikként vizsgálta a déli égbolt jelenségeit. Először végzett színképvizsgálatokat a déli ég csillagairól, vizsgálta a csak délről látható három fényes üstököst. Kimutatta az éta Carina változó csillag fényesség-ingadozását, észlelte a Merkúr és a Vénusz átvonulását a Nap előtt. 1860-ban létrehozta saját obszervatóriumát, ahol meteorológiai észleléseket is végzett. A Tasmán Királyi Társaság tagja, majd titkára, a londoni Királyi Csillagászati Társaság és a Meteorológiai Társaság tagja volt. (Bartha Lajos)

Abbott, Francis
Web dokumentumok

2018.
febr. 18.
Mach, Ernst születésének 180. évfordulója
Chirlitz-Turas, Morvaország, (ma Brno része, Csehország), 1838. febr. 18. - Vaterstetten, (Haar mellett), Németország, 1916. febr. 19.

Morva születésű osztrák fizikus, filozófus
Tanárgyerek volt, szülei 15 éves koráig nem járatták nyilvános iskolába. A Bécsi Egyetemen matematikát, fizikát és filozófiát hallgatott és már 22 évesen doktorált fizikából. Bécsben, majd Grazban az optikai és a hangtani Doppler-effektust kutatta. Sikerrel pályázta meg 1867-ben a prágai német egyetem kísérleti fizika tanszékét, amelyet azután 28 éven át nem is hagyott el. Fő kutatási területe az érzékelés vizsgálata volt, ezt fokozatosan szélesítette ki pszichofiziológiai irányban. A fenomenológiai kutatás híve volt, amit filozófiailag is igyekezett alátámasztani. Filozófiája nagy hatással volt kora tudósaira, többek között Einsteinre is. Érdekes módon egy magyar fizikatanár, Antolik Károly kísérletei terelték figyelmét a hangrobbanások és általában a hangsebességnél gyorsabban repülő testek mozgásának vizsgálatára. Itt elért eredményei nyomán nevét a Mach-szám őrzi a repülés gyakorlati szakemberei körében, míg az érzékelés-tudomány művelői a Mach-sávok felismerésének tudósát tisztelik benne. Eredményeit többek között Békésy György alkalmazta kutatásaiban. (Dr. Radnai Gyula)

Mach, Ernst
Web dokumentumok

2018.
febr. 18.
Bronstein, Matvej Petrovics (Bronstein, Matvei Petrovich) halálának 80. évfordulója
Vinnica Ukrajna, (Orosz Birodalom), 1906. dec. 2. - Leningrád, Szovjetúnió, 1938. febr. 18.

Szovjet elméleti fizikus, ifjúsági író, a sztálini önkény áldozata
Az orvoscsaládból származó, ellenforradalmi értelmiségi szervezkedésért elitélt, 32 éves korában ártatlanul kivégzett, tehetséges fizikus a Leningrádi Egyetemen Gamov és Landau közeli baráti köréhez tartozott. Rövid kutatói pályája során kvantumelektrodinamikával, félvezetőkkel, asztrofizikával, kozmológiával foglalkozott. Úttörőnek számít a kvantumgravitáció témakörében 1935-ben készített doktori disszertációja, melynek Fock és Tamm voltak opponensei, akik nagy elismeréssel nyilatkoztak róla. A középiskolások számára írt ismeretterjesztő fizikai könyveit felesége, az ugyancsak gyermekkönyveket író Lydia Chukovskaya (1907-1996) adatta ki újra, jóval Sztálin halála után, nagy nehézségek árán. A tudományos közösség számára Lev Okun, Victor Frenkel és Gennady Gorelik fedezte fel Bronstein kvantumgravitációs elméletét újra, a múlt század 90-es éveiben. (Dr. Radnai Gyula)

Bronstein, Matvej Petrovics (Bronstein, Matvei Petrovich)
Web dokumentumok

2018.
febr. 17.
Venkei Tibor halálának 35. évfordulója
Szeged, 1906. okt. 19. - Budapest, 1983. febr. 17.

Orvos, bőrgyógyász, onkológus, egyetemi tanár
Oklevelét a szegedi egyetemen szerezte 1930-ban, több alkalommal dolgozott ösztöndíjjal bécsi, ill. párizsi bőrklinikákon. 1940-től szatmárnémeti, 1943-tól nagyváradi kórházi osztályvezető főorvos. 1944-től a budapesti János Kórházban, 1945-től a Budapest Magdolnavárosi Kórházban dolgozott. 1954-től az Országos Onkológiai Intézet igazgató főorvosa, 1959-től osztályvezető főorvosa. 1968-tól c. egyetemi tanárként adott elő a szegedi egyetemen. Kutatómunkájának tárgya az onkodermatológia.

Web dokumentumok

2018.
febr. 17.
Dubovitz Dénes születésének 105. évfordulója
Budapest, 1913. febr. 17. - Budapest, 1973. máj. 12.

Orvos, egészségügyi szervező, egyetemi tanár
Bécsben, Budapesten filozófiát, majd orvosi tanulmányokat folytatott. 1945-ben a Népjóléti, majd Egészségügyi Minisztériumba került. Közreműködött az üzemegészségügyi hálózat kifejlesztésében. 1951-ben az Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet igazgató főorvosa lett. 1957-64-ben az Egészségügyi Minisztérium gyógyító-megelőző főosztályát vezette. 1964-től a budapesti orvosi egyetemen a szervezési tanszék helyettes vezetője és 1970-ig az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet szervezés-módszertani osztályának vezetője, majd az Országos Vérellátó Szolgálat igazgató helyettese volt. Érdeme az egészségügy valamennyi területén a betegek ún. követéses módszere folyamatos nyilvántartása és folytatólagos kezelésének a biztosítása.

Dubovitz Dénes
Web dokumentumok

2018.
febr. 17.
Széles Margit halálának 30. évfordulója
Újpest, 1932. márc. 5. - Budapest, 1988. febr. 17.

Geológus
Oklevelét 1955-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) szerezte. A Magyar Szénhidrogénipari Kutató Fejlesztő Intézethez került 1980-ban, ahol tudományos főmunkatársi beosztásban dolgozott. A fiatal harmadidőszaki és a triász képződmények Ostracoda faunájának kitűnő ismerője volt. Különösképpen az alföldi pliocén rétegtannal foglalkozott. Munkája elsősorban a szénhidrogén-kutató fúrások Molluszka és Ostracoda fauna tartalmának feldolgozására irányult, s emellett bekapcsolódott a Földtani Intézet alföldi térképező és alapfúrásainak vizsgálatába, és egyike a földtani térképsorozat néhány magyarázójának.

Széles Margit
Web dokumentumok

2018.
febr. 17.
Mayer, Tobias születésének 295. évfordulója
Marbach, Württemberg, 1723. febr. 17. - Göttingen, 1762. febr. 20.

Német csillagász, matematikus
Az első analitikus elméletek (elsősorban Euler eredményei) és a megfigyelési adatok összevetésével 1757-ben igen jó Hold-táblázatokat készített. A Hold pozícióját 1'-es pontossággal adta meg, ami a navigációban a földrajzi hosszúság fél fok pontosságú meghatározását tette lehetővé. Táblázatait a Brit Admiralitás a hosszúság-mérés tökéletesítésére kitűzött jutalom harmadrészével díjazta. Elkészítette a Hold felszínének geometriai mérésekre alapított első pontos térképét (1750), amely a következő félévszázadban minden további holdtérkép alapjává vált.

Mayer, Tobias
Web dokumentumok

2018.
febr. 17.
Beilstein, Friedrich Konrad születésének 180. évfordulója
Szentpétervár, Oroszország, 1838. febr. 17. - Szentpétervár, 1906. okt. 18.

Orosz vegyész
Beilsteint 1866-ban nevezték ki a kémia professzorának a Szentpétervári Cári Műszaki Egyetemre. Ő állította össze a Handbuch der organischen Chemie (A szerves kémia kézikönyve; 188-83) c. kétkötetes művet, mely a szerves vegyészek nélkülözhetetlen kézikönyve. Kézikönyvének első kiadása mintegy 15 000 szerves vegyület fizikai és kémiai tulajdonságairól nyújt teljes leírást. A második kiadás három kötetben jelent meg 1886 és 1889 között. A szerves kémia gyors ütemű növekedése miatt a további munkát átvette a Deutsche Chemische Gesellschaft (Német Kémiai Társaság). A kézikönyv negyedik kiadása (27 kötet) 1937-ben jelent meg (közkeletű neve: "a Beilstein"), és rendszeres kiegészítésekkel tartják naprakészen.

Beilstein, Friedrich Konrad
Web dokumentumok

2018.
febr. 17.
Stern, Otto születésének 130. évfordulója
Sohrau, Németország (ma Zory, Lengyelország), 1888. febr. 17. - Berkeley, California, USA, 1969. aug. 17.

Német fizikus, Nobel-díjas
A Breslau-i (ma Wroclaw, Lengyelország) egyetemen tanult, majd Albert Einstein mellett dolgozott Prágában és Zürichben. A Frankfurti Egyetemen habilitált 1915-ben. 1921-23 között a rostocki egyetem professzora, majd 1923-ban a Hamburgi Egyetem Fizikai-Kémiai Intézetének vezetője. 1933-ban az USA-ba távozott, ahol előbb a California Institute of Technology, majd a University of California Berkeley professzora volt. Kifejlesztette az ún. molekulasugár-módszert. Legnevezetesebb eredménye a Walter Gerlach-hal együtt végzett, az atomok nem-homogén mágneses térben való eltérülésének vizsgálatát célzó kísérlet (Stern-Gerlach-kísérlet). Meghatározta a proton mágneses nyomatékát. 1943-ban Nobel-díjjal tüntették ki.

Stern, Otto
Web dokumentumok

2018.
febr. 16.
Grossmann Ignác születésének 195. évfordulója
Göncruszka, 1823. febr. 16. - Pest, 1866. máj. 21.

Fizikus, mérnök, feltaláló
A prágai egyetemen hallgatott matematikát és pedagógiát, majd Győrszigeten tanított. Később a József Ipartanodában tanult, és a pesti kereskedelmi akadémián oktatott. Életének utolsó szakaszában telegráf-mérnök volt a Pest-Losonc-Zólyom vasúttársaságnál. Matematikai és fizikai munkásságának elismeréseképp több külhoni akadémia tagjává választotta. A német J.H.W. Geisslerrel körülbelül egy időben, de tőle függetlenül megalkotta a higanyos légszivattyút.

Web dokumentumok

2018.
febr. 16.
Tóth Sándor születésének 190. évfordulója
Debrecen, 1828. febr. 16. - Pest, 1862. nov. 22.

Zoológus, orvos, tanár
Debrecenben teológiai tanulmányokat végzett és Nagyszalontán rektor (ref. iskolai tanító) lett. 1855-59-ben elvégezte a pesti orvoskari egyetemet. 1859-től a pesti evangélikus gimnáziumban 1861-től pedig a budapesti IV. ker. főreáliskolában tanár. Kezdetben a főváros rákfaunáját vizsgálta, később főleg a levéllábú rákokat tanulmányozta. Vizsgálta az Észak-magyarországi fürdőket is. 1862-ben a Természettudományi Társulat első titkára lett. 1861-től az MTA tagja volt.

Web dokumentumok

2018.
febr. 16.
Jablonowski József születésének 155. évfordulója
Szepesolaszi, 1863. febr. 16. - Budapest, 1943. júl. 6.

Rovartani kutató, entomológus
Sárospatakon és Budapesten jogi, a budapesti egyetemen természetrajzi tanulmányokat folytatott. 1890-ben asszisztensként Horváth Géza mellé került a Rovartani Állomásra, melynek 1895-ben ideiglenes igazgatója volt. Elsősorban a mezőgazdasági rovartannal foglalkozott. Ő szervezte meg Magyarországon a mezőgazdasági kártevő rovarok elleni korszerű védekezést. 1904-ben a marokkói sáska ellen lóvontatású sáskairtó gépet szerkesztett.

Jablonowski József
Web dokumentumok

2018.
febr. 16.
Gáyer Gyula (Gayer) születésének 135. évfordulója
Celldömölk, 1883. febr. 16. - Szombathely, 1932. júl. 13. [jún.]

Botanikus, jogász, egyetemi tanár
A kolozsvári egyetemen természettudományi doktorátust szerzett. Előbb ügyvédjelölt, majd joggyakornok, jegyző, végül bíró (1913), utoljára Szombathelyen törvényszéki tanácselnök, de működött közben Komáromban és Pozsonyban is. A szegedi egyetemen tanár lett. Értékes adatokkal gyarapította Komárom, Pozsony és Vas megyék növényzetének ismeretét. Ő ismerte fel a kelet-alpesi flóra hazai szerepét és különítette el a Praenoricum flóravidéket. Nevét 15 növény viseli.

Gáyer Gyula (Gayer)
Web dokumentumok

2018.
febr. 16.
Natter-Nád Miksa születésének 125. évfordulója
Zólyombrézó, 1893. febr. 16. - Budapest, 1982. ápr. 7.

Biológus, újságíró
Középiskoláit Selmecbányán végezte, majd a budapesti tudományegyetem bölcsészkarának hallgatója. Már 1913-tól megjelennek mezőgazdasági és kertészeti növényekről szóló ismertetései, ezeknek publikálását szibériai hadifogságából visszatérve újra folytatta. Az 1930-as évektől főleg a Nemzeti Újságban, 1945 után a Magyar Nemzetben, az Élet és Tudományban stb. számos ilyen tárgyú cikke jelent meg, melyeket három kötetben tett közzé. Ezek a növények botanikai, elnevezéstani, kertészeti, gyógyászati, kultúrtörténeti stb. vonatkozásait tárgyalják.

Web dokumentumok

2018.
febr. 16.
Bouguer, Pierre születésének 320. évfordulója
Le Croisic, Franciaország, 1698. febr. 16. - Párizs, 1758. aug. 15.

Francia tudós, csillagász-geodéta, hidrográfus, geográfus, fizikus, matematikus, vízépítési mérnök
A geofizikai kutatások egyik előfutára, a hidrográfia tanára a Le Havre-i Egyetemen. A Föld lapultságának mérésére küldött francia-spanyol perui (ecuadori) expedíció tagja. Felismerte, hogy a hegytömegek vonzása eltéríti a függőónt az elméleti függőlegestől, és ebből kiszámítható a bolygónk tömege (1736-40). Elsők közt szerkesztett exakt fotométert, a napfény és egy fényforrás erősségének összehasonlítására. Foglalkozott a légkör okozta sugártöréssel. Tökéletesítette a tengeri hajók helyzet-meghatározásának módszerét, és a mágneses iránytű eltérésének pontos mérését. A párizsi Tudományos Akadémia tagjává választotta (1727). (Bartha Lajos)

Bouguer, Pierre
Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Genersich Sámuel születésének 250. évfordulója
Késmárk, 1768. febr. 15. - Lőcse, 1844. szept. 2.

Botanikus, orvos
A bécsi egyetemen tanult. Késmárkon gyakorló orvos, majd Lőcsén városi főorvos volt. Fiatalkori éveitől érdekelte a botanika. Botanikai célú kirándulásokra járt a Szepességben és a Tátrában, nagy növénygyűjteménye volt. 1798-ban, latin nyelven egy alapvető botanikai munkát adott ki: "A cipszer flóra jegyzéke avagy a cipszer vármegyében és a szomszédos Kárpátokban szabadon előforduló növények felsorolása" címmel. Itt mintegy 900 növényt sorol fel különösen a gyógynövényekre koncentrálva és mindegyiknek felsorolja előnyös hatásait. Később erre a műre hivatkozott Kitaibel Pál valamint a Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály szerzőpáros.

Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Lányi Béla halálának 50. évfordulója
Szolnok, 1894. nov. 25. - Budapest, 1968. febr. 15.

Kémikus, műegyetemi tanár
A budapesti műegyetem vegyészmérnöki karán elkezdett tanulmányait az 1. világháború miatt megszakította. Leszerelése után 1921-ben szerezte meg oklevelét. Tanársegéd a műegyetem kísérleti fizika tanszékén, 1925-ben ösztöndíjjal Berlinben a Kaiser Wilhelm Institutban dolgozott. Hazatérve a budapesti műegyetem elektrokémiai tanszékén tanár. Tanársága mellett az új Fémipari Kutatóintézetnek is igazgató helyettese volt. 1957-ben nyugdíjazták. Tudományos működésének középpontjában a timföld- és alumíniumgyártás problémái álltak. A Bayer-féle feltárás időfüggésével, gazdaságossági problémáival, új csőreaktor konstruálásával, a vörösiszapgyártás melléktermékeinek hasznosításával foglalkozott.

Lányi Béla
Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Gallé László születésének 110. évfordulója
Zenta, 1908. febr. 15. - Szeged, 1980. márc. 4.

Biológus, zuzmókutató
Egyetemi tanulmányait a belgrádi és a szegedi tudományegyetemen végezte. 1930-ban természetrajz-kémia szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1928-tól az egyetemi növénytani intézet gyakornoka. 1957-70-ben biológia szakvezető tanár a szegedi Petőfi, Rózsa Ferenc, majd Ságvári Gimnáziumban. 1963-tól a Móra Ferenc Múzeum tudományos munkatársa. Már fiatal korától megfigyelte és gyűjtötte a növényi rendellenességeket, főleg a zuzmók rendszertanával, cönológiájukkal és teratológiával foglalkozott. A magyar zuzmócönológia megteremtője, 20-nál is több új zuzmótársulást írt le.

Gallé László
Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Fülöp József születésének 110. évfordulója
Budapest, 1908. febr. 15. - Budapest, 1986. nov. 9.

Orvos, röntgenológus
Középiskolai és egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Orvosi diplomája megszerzése után 1932-től a Korányi Klinika belgyógyászatán dolgozott, ennek megszűnésével 1945-ig a röntgen klinika dolgozója volt. A budapesti egyetem orvosi karán 1944-ben egyetemi magántanári képesítést nyert. 1945. májusától az Országos Reuma és Fürdőügyi Intézet (ORFI) röntgenszakosztályának főorvosa. Kandidátusi disszertációját A csípőízületek reumás megbetegedéseinek röntgendiagnosztikája címmel védte meg.

Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Ferenczi György halálának 25. évfordulója
Budapest, 1946. okt. 21. - Budapest, 1993. febr. 15.

Fizikus
Az MTA MFKI-ba 1970-ben került, ahol rövid elméleti munka után félvezető eszközök minősítő berendezéseinek kidolgozásával bízták meg. Kutatásai során a világító diódák degradációját tanulmányozva azonosította a sajáthibák és vakanciák szerepét. Érdekes eredményeket kapott a szilíciumra is, itt négy nagyságrenddel megnövelte a szénszennyezés koncentrációjának kimutathatósági határát. Ezeknek az eredményeknek máig ható szerepük van az általa kifejlesztett készülékek és elvek piaci sikerében. 1981-ben megszervezte a Félvezető Spektroszkópiai Osztályt, amely a félvezető mélynívó-spektroszkópia bölcsője lett. A mélynívók tranziens spektroszkópiájának elvét több ponton továbbfejlesztette, és először tette kereskedelmi forgalomba hozható műszer alapelvévé. Felismerte a mikrohullámú abszorpciós spektroszkópia elvét. Mérési módszereit folyamatosan fejlesztette, így 1987-ben bevezette az elektrolitikus konduktancia mérés elvét. Neki is köszönhetően az akkori MFKI-nak igen jó nemzetközi kapcsolatai voltak. Aktív résztvevője volt igen sok hazai és nemzetközi konferenciának.

Ferenczi György
Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Carlisle, Anthony, Sir születésének 250. évfordulója
Stillington, Anglia, 1768. febr. 15. - London, 1840. nov. 2.

Angol orvos, sebész
Londonban tanult. 1793-tól 47 évig sebészprofesszor volt a Westminster Hospitalban. Legfontosabb felfedezéseként 1800-ban William Nicholson-nal szétbontotta a vizet alkotóelemeire, a Volta-féle oszlop segítségével. Megállapították, hogy a vízből két térfogat hidrogéngáz és egy térfogat oxigén keletkezik, ezáltal felfedezték az elektrolízist. 1804-ben a Royal Society tagjává választották 1808-1824-ig a Royal Academy-n anatómiát tanított. 1815-től tagja és egyideig elnöke is volt a College of Surgeons-nak. Elsősorban az anatómia és élettan terén volt tevékeny. 1821-ben lovaggá ütötték.

Carlisle, Anthony, Sir
Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Dawes, William Rutter halálának 150. évfordulója
London, Anglia, 1799. márc. 19. - Haddenham, Buckinghamshire, 1868. febr. 15.

Angol anglikán lelkész, seborvos, műkedvelő csillagász
1826-ban Liverpoolban fordult érdeklődése a csillagászat felé, és nagyon pontos mérései a csillagpárok helyzetéről a szakkörökben is elismerést váltott ki. Utóbb Ormskirkben, és Londonban Georg Bishop nagyiparos magán-obszervatóriumában, 1844 után otthonában szép bolygó megfigyeléseket végzett, kortársai "a sasszemű" jelzővel tisztelték meg. Felfedezte a Szaturnusz halvány "Fátyolgyűrűjét", kitűnő Mars-rajzokat készített. Megállapította a távcső objektívek átmérőjétől függő (szög) felbontási határt, amelyet ma "Dawes-határ"-nak neveznek. 1855-ben a Királyi Csillagászati Táraság aranyéremmel, 1865-ben a Royal Society tagjelöltséggel méltányolta munkáját. Holdkráter őrzi a nevét. (Bartha Lajos)

Dawes, William Rutter
Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Montgomery, John Joseph születésének 160. évfordulója
Yuba City, California, USA, 1858. febr. 15. - Evergreen Santa Clara County California, 1911. okt. 31.

Amerikai feltaláló, a repülés egyik úttörője
A 19. század nyolcvanas éveiben kezdett tervezni és építeni olyan repülő szerkezeteket, melyek emberi irányítás mellett tudtak bizonyos ideig a levegőben maradni. Saját tervezésű áramlási készülékben vizsgálta meg a különböző szárnyprofilok körül kialakuló cirkulációt és örvényképződést. Először csapkodó szárnyú, majd rögzített szárnyú monoplánokat épített, legkülönösebb találmánya azonban egy vitorlázó tandem gép volt. Ennek két-két szárnya nem egymás felett, hanem egymás után lett elhelyezve. A gépeket forró levegős légballonnal emelték fel, majd kioldották őket. Berepülő pilótája - egy szakképzett ejtőernyős - 1905-ben, ő maga 1911-ben szenvedett halálos balesetet próbarepülés közben. (Dr. Radnai Gyula)

Montgomery, John Joseph
Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Pickering, William Henry születésének 160. évfordulója
Boston, USA, 1858. febr. 15. - Cambridge, Massachusetts, 1938. jan. 17.

Amerikai csillagász
A Massachusetts Institute of Technology-t elvégezve az ottani csillagászati obszervatóriumban, majd a Cambridge-i (Massachusetts, USA) Harvard Obszervatóriumban dolgozott fivére, Edward Charles Pickering munkatársaként. Öt, teljes napfogyatkozást észlelő expedíció tagja volt. Fivérével együtt részt vett egy obszervatórium létrehozásában Peruban. A Szaturnusz kilencedik holdját, a Phoebe-t 1899-ben fedezte fel. Behatóan foglalkozott a Hold és a bolygók fényképezésével, a Marsról vizuális észleléseket is végzett. Segített Percival Lowellnek magán-obszervatóriumának létrehozásában Flagstaff-ban (Arizona). Elvileg kiszámította egy, a Neptunuszon túl keringő bolygó létezését, de a Mount Wilson Obszervatóriumban készült fényképeken ezt nem találta meg. Csak 1930-ban fedezte fel C. W. Tombaugh a Lowell Obszervatóriumban a Plútót. Rendszeresen foglalkozott a Hold és a bolygók fénymérésével. Szorgos és tehetséges tudománynépszerűsítő volt. Emlékét - bátyjáéval együtt - egy holdkráter, és egy kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Pickering, William Henry
Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Euler-Chelpin, Hans Karl August Simon von születésének 145. évfordulója
Augsburg, Németország, 1873. febr. 15. - Stockholm, Svájc, 1964. nov. 6.

Német születésű svéd kémikus, Nobel-díjas
Münchenben festészetet, természettudományokat Berlinben, Strassburgban, Göttingenben és a párizsi Pasteur Intézetben tanult. 1898-tól a stockholmi egyetemen tanított kémiát, 1906-tól, mint az általános és szervetlen kémia professzora. 1929-től a biokémiai intézet igazgatója volt, 1941-ben történt nyugdíjbavonulásáig. Fő kutatási területe az enzimkémia volt, több fontos enzim koenzimjét sikerült izolálnia. Eredményei a vitaminkutatás területén is jelentősek, felismerte, hogy a karotin az A-vitamin provitaminja. Foglalkozott a tumorok biokémiájával is. 1929-ben Arthur Harden-nel megosztott kémiai Nobel-díjat kapott a cukor erjedésének és a folyamatban ható enzimeknek a kutatásáért. Fia, Ulf von Euler-Chelpin élettani-orvostudományi Nobel-díjas volt.

Euler-Chelpin, Hans Karl August Simon von
Web dokumentumok

2018.
febr. 15.
Feynman, Richard Phillips halálának 30. évfordulója
New York, USA, 1918. máj. 11. - Los Angeles, 1988. febr. 15.

Amerikai elméleti fizikus, Nobel-díjas
Közismertségét annak is köszönheti, hogy nemcsak mint fizikus, de mint tanár és mint irodalmár is jelentős életművet alkotott. Matematikai tehetsége már gyerekkorában ámulatba ejtette környezetét, mégse vették fel a Columbia Egyetemre az ott a harmincas években érvényes numerus clausus miatt. Az MIT-t végezte el, majd Princetonban szerzett Ph.D. fokozatot elméleti fizikából 1942-ben. Részt vett a Manhattan Project-ben, a Bethe vezette elméleti osztályon, a komputer csoportban dolgozott. Munkatársa volt a magyar származású John Kemeny, a BASIC nyelv későbbi megalkotója és a görög származású Nicholas Metropolis is, akinek nevét alapítványa jóvoltából ismerik a magyar diákok is. Feynman kutatói és egyetemi oktatói pályája Pasadenaban, a "CalTech"-en bontakozott ki. A kvantum-elektrodinamikában elért eredményeiért kapott 1965-ben megosztott Nobel-díjat. Az elemi részecskék között lezajló folyamatokat a téridőben szemléletesen ábrázoló Feyman-gráfok ma már az elemi rész fizikusok természetes munkaeszközei. A hatvanas években három éven át tartott bevezető fizika előadásából született meg az a sok kötetes egyetemi tankönyvsorozat, melyet Mai fizika címmel magyarul is kiadtak. Jó humorral megírt könyvei részben ismeretterjesztő, részben önéletrajzi ihletésűek. Utolsó nagy tette a Challenger katasztrófa rejtélyének megfejtése volt. (Dr. Radnai Gyula)

Feynman, Richard Phillips
Web dokumentumok

2018.
febr. 14.
Kertay Nándor (Kerbler) halálának 55. évfordulója
Budapest, 1892. máj. 27. - Budapest, 1963. febr. 14.

Mikrobiológus, állatorvos, egyetemi tanár
Budapesten szerzett 1919-ben állatorvosi, 1922-ben állatorvos-doktori oklevelet. A Bakteriológiai Intézetben kezdte el oltóanyagokkal kapcsolatos kutatásait. 1933-tól az Állami (később Magyar, majd Phylaxia) Oltóanyagtermelő Intézetben dolgozott, 1943-tól állategészségügyi tanácsosi rangban. 1952-ben kapott megbízást az Országos Korányi TBC Intézet mikrobiológiai laboratóriumának megszervezésére. Munkássága jelentős mértékben hozzájárult a kutyák veszettségének és a szarvasmarha- tuberkulózisnak magyarországi visszaszorításához.

Web dokumentumok

2018.
febr. 14.
Káldy József halálának 35. évfordulója
Iharosberény, 1920. aug. 28. - Sopron, 1983. febr. 14.

Erdőmérnök, egyetemi tanár
Erdőmérnöki oklevelét 1942-ben kapta a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán. 1946-tól az erdőgazdaság igazgató helyettese, majd 1949-től a Pécsi Erdőgazdasági Nemzeti Vállalat vezérigazgató helyettese. 1954-től a Sátoraljaújhelyi Erdőgazdaság főmérnöke. 1959-től a soproni egyetem tanszékvezető professzora. 1972-től 1981-ig az Erdőmérnöki Kar megbízott rektora. Gyakorlati munkájában elsősorban az erdészet gépesítésével tűnt ki. Az Erdőgazdasági Tervező Iroda alapítója.

Káldy József
Web dokumentumok

2018.
febr. 14.
Csörgő Sándor halálának 10. évfordulója
Egerfarmos, 1947. júl. 16. - Szeged, 2008. febr. 14.

Matematikus, egyetemi tanár
Felsőfokú tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem matematika szakán végezte. Matematikus oklevelét 1970-ben kapta kézhez, s mindjárt bekerült a szegedi egyetem Bolyai Intézetébe. 1972-ben Szőkefalvi-Nagy Bélánál és Tandori Károlynál védte meg egyetemi doktori disszertációját. 1987-ben kapta meg az egyetemi tanári kinevezést. 1987-ben kapta meg a szegedi egyetemen az egyetemi tanári kinevezést, a Sztochasztika Tanszék vezetője lett. 1984 és 2000 között vendégkutató volt több amerikai egyetemen, 1990-től 2000-ig a University of Michigan professzora volt. 2000-ben lemondott amerikai professzori állásáról, s visszatért kutatni, tanítani a szegedi Bolyai Intézetbe. A legidézettebb tudósok közt tartották számon nemzetközi viszonylatban. Kutatási területe: A valószínűségelmélet és a matematikai statisztika határeloszlástételei. Megoldotta a valószínűségszámítás egyik legrégebbi, 1713-ból származó problémáját, a szentpétervári paradoxont. 2001-től az MTA tagja.

Csörgő Sándor
Web dokumentumok

2018.
febr. 14.
Hilbert, David halálának 75. évfordulója
Königsberg, akkor Poroszország, 1862. jan. 23. - Göttingen, 1943. febr. 14.

Német matematikus
A königsbergi egyetemre járt 1880-1884 között, majd 1885-ben megszerezte a doktori címet. Heinrich Weber - aki Richard Dedekind munkatársa volt az algebrai függvények elméletének kidolgozásában - professzor volt a königsbergi egyetemen, mialatt Hilbert tanuló volt. 1883-ban, miután Weber elment, Lindemann-t nevezték ki utódjának. Lindeman hatására kezdett el érdeklődni az invariánsok (állandók) iránt. Bebizonyította a híres Hilbert alapú elméletet,majd bebizonyította a Hilbert-féle nem egyszerűsíthetőségi tételt. Az algebrai számok elméletével is foglalkozott. Ez a munkája a reciprocitás törvényeit helyezte a központba, továbbfejlesztve Gauss tételét a másodfokú maradékokkal kapcsolatban. 1893-ban Minkowskival közösen kijelölték őket a számelmélettel kapcsolatos jelentés elkészítésére. Hilbert Zahlbericht c. munkájában összegezte az elért eredményeket. Fél évszázadon át alapműként tekintették mindazok, akik érdeklődtek az algebrai számok elmélete iránt. Hilbert dolgozott algebrai formulákon, algebrai számelméleten, a geometria alapjain, analízisen és elméleti fizikán. Számos diákja lett híres matematikus. 1910-ben ő kapta a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-díját.

Hilbert, David
Web dokumentumok

2018.
febr. 14.
Correns, Carl Erich halálának 85. évfordulója
München, 1864. szept. 19. - Berlin, 1933. febr. 14.

Német botanikus, genetikus
1896-1902-ig a tübingeni, 1902-1909-ig a lipcsei, 1909-1914-ig a münsteri egyetemen tanított és kutatott. 1914-ben kinevezték a berlini Vilmos császár Biológiai Intézet főigazgatójává, haláláig itt dolgozott. 1900-ban két másik biológussal, Erich Tschermak von Seysenegg-gel és Hugo de Vriesszel egyidejűleg, de tőlük függetlenül újra felfedezte Gregor Mendel történelmi jelentőségű dolgozatát az öröklődés alapjairól. A Mendel-törvények kísérleti bizonyítékainak döntő részét Correns szolgáltatta, 1909-ben közzétett eredményei nyomán az extrakromoszómás vagy citoplazmatikus öröklődés első meggyőző példájának tekinthető. Ezzel megelőzte Thomas Hunt Morgan amerikai genetikust, aki később átfogó elmélet keretében vezette be a genetikai kapcsolódás fogalmát.

Correns, Carl Erich
Web dokumentumok

2018.
febr. 14.
Zwicky, Fritz születésének 120. évfordulója
Várna, Bulgária, 1898. febr. 14. - Pasadena, California, USA, 1974. febr. 8.

Svájci-amerikai csillagász
Tanulmányait Zürichben végezte (1920, doktor 1922), 1925-től az Egyesült Államokban, a Kaliforniai Műszaki Egyetem kötelékében dolgozott, a Mt. Wilson és a Mt. Palomar Obszervatóriumok kutatója. 1929-től az elméleti fizika (kristály, folyadék és gázok fizikája), 1942-68 között az asztrofizika professzora. 1934-ben Walter Baadeval tanulmányozta a szupernova-fellángolások (robbanások) jelenségeit és következményükként szupersűrű neutroncsillag keletkezését. Kutatásaikkal 123 extragalaktikus szupernóvát fedeztek fel. Munkatársaival elkészítette a távoli csillagrendszerek és csillagrendszerek halmazainak mintegy 30 000 objektumot felsoroló katalógusát ("Zwicky-katalógus"). Alapvető munkát végzett az extragalaxisok morfológiájának kialakításában. (Bartha Lajos)

Zwicky, Fritz
Web dokumentumok

2018.
febr. 13.
Doleschall Gábor születésének 205. évfordulója
Losonc, 1813. febr. 13. - Miskolc, 1891. ápr. 24.

Orvos, botanikus
1840-ben szerezte meg orvosi oklevelét a pesti orvosi karon és az egyetem gyógyászati intézetében segéd és helyettes tanár lett. 1843-ban hazatelepült szülővárosába, s 1849-ig volt segéd, majd főorvos. 1844-ben megalapította a Miskolci Orvosegyesületet. A szabadságharc alatt a fegyverletételig zászlóalj orvosként szolgált. Baráti kapcsolatba került Görgei Artúr tábornokkal. Az 1850-es évektől a tudomány, a gyógyítás mellett közéleti szerepet is vállalt. Növényélettannal foglalkozott. Ő írta az első magyar növényélettani munkát, amely azonban nem saját kutatásokon alapult. Orvosi cikkeket is írt.

Doleschall Gábor
Web dokumentumok

2018.
febr. 13.
Weinek László (Ladislaus) születésének 170. évfordulója
Buda, 1848. febr. 13. - Prága, 1913. nov. 12.

Csillagász, egyetemi tanár
Magyarországi német családból származott. Bár élete nagyobb részét német-földön és Prágában töltötte, mindvégig "a haza szülöttének" tartotta magát. A budai Egyetemi Gimnáziumban, majd Bécsben, és Eötvös József ösztöndíjával Berlinben és Lipcsében tanult. Doktori értekezésében a fotografikus csillagászati pozíciómérések korlátait tárgyalta. 1874-ben a Kerguelen-szigeteken észlelő német Vénusz-átvonulás expedíció fényképező munkáját, majd a felvételek feldolgozását irányította. 1883-tól a prágai Károly Egyetem csillagász tanára, a csillagvizsgáló igazgatója. A holdfelület finom részleteinek rajzolását, majd az óriástávcsövekkel készített holdfényképek grafikus felnagyítását végezte, sok más nagy obszervatóriumból neki küldött fényképeken is. Elsőként kapcsolódott a földtengely pólusingadozásának mérési programjába. Számos cikkét először magyar nyelven a Természettudományi Közlöny közölte. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. (Bartha Lajos)

Weinek László (Ladislaus)
Web dokumentumok

2018.
febr. 13.
Banks, Joseph, Sir születésének 275. évfordulója
London, Anglia, 1743. febr. 13. - Isleworth, London, 1820. jún. 19.

Brit felfedező, természettudós
Hosszú időn át a Royal Society elnökeként segítette a tudomány fejlődését. Harrow-ban, Etonban és Oxforban tanult, atyjától 1761-ben jelentős vagyont örökölt. Gyűjtőútjai során felkereste Új-Fundlandot és Labradort (1766) Cook kapitánnyal tartott világkörüli útján (1768-71), és volt Izlandon is (1772). Elsőként ismerte fel 1805-ben, hogy a gabonarozsda és a sóskaborbolya gombája azonos, és kimutatta, hogy az erszényes emlősök alacsonyabb fokon állnak a méhlepényeseknél. Banks növénygyűjteménye (ami a világon az egyik legnagyobb) és könyvtára (természettudományos művek gyűjteménye) ma a British Múzeumban található.

Banks, Joseph, Sir
Web dokumentumok

2018.
febr. 12.
Straub Sándor halálának 95. évfordulója
Szolnok, 1857. jan. 13. - Nádudvar, 1923. febr. 12.

Gépészmérnök
Pozsonyban és Pesten végezte tanulmányait a müncheni műegyetemen folytatta és Párizsban meg Londonban előadásokat hallgatott. 1883-ban az akkor szervezett budapesti technikai iparmúzeumnál alkalmazták. 1884-ben múzeumi őrré s az állami felső ipariskolához tanárrá nevezték ki. Az ő nevéhez fűződik a technológiai iparmúzeumnál az elektrotechnikai szak megalapítása és elektrotechnikai tanfolyamok szervezése. Műszaki irodalmi működése jelentékenyen hozzájárult Magyarországon az elektrotechnikai szakismeretek terjesztéséhez. Munkatársa volt a Révai Nagy Lexikonnak is.

Straub Sándor
Web dokumentumok

2018.
febr. 12.
Ecker Ferenc halálának 40. évfordulója
Újpest, 1896. nov. 6. - Budapest, 1978. febr. 12.

Mérnök
Budapesten elvégezte a felsőipariskolát. Ezután hajógépész volt. 1923-tól a Magnezitipari Tűzállóanyaggyárban műhelyfőnök, majd műszaki tisztviselő, 1953-tól nyugalomba vonulásáig (1962) főmérnök. 1950-ben egy gyári munkacsoport élén kidolgozta az új gyárrész műszaki és technológiai terveit, majd vezette felépítését és üzembe helyezését, az új gyárrész részére hidraulikus téglaprést tervezett. Munkatársaival új típusú bázikus tűzálló téglát és kemencefalazási eljárást dolgozott ki, melyet 1961-ben szabadalmaztak. 1955-ben Kossuth-díjat kapott.

Ecker Ferenc
Web dokumentumok

2018.
febr. 12.
Szász Pál halálának 40. évfordulója
Budapest, 1901. júl. 11. - Budapest, 1978. febr. 12.

Matematikus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, 1924-től Fejér Lipót munkatársaként vett részt az analízis oktatásában. 1958-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. Emellett 1945-ig a budapesti tudományegyetem mellett működő Középiskolai Tanárképző Intézet tanára is volt. Csaknem fél évszázadon át a budapesti tudományegyetemen több matematikus és középiskolai tanár nemzedéket tanított. Kutatási területei: a klasszikus analízis, főleg az approximációelmélet és a geometria alapjai, kiváltképpen a hiperbolikus geometria axiomatikus felépítése. Különösen az utóbbi témakörben elért eredményei tették nevét külföldön is ismertté. Kétkötetes analízis-tankönyve, mely a 2. kiadásban teljesen átdolgozva jelent meg, matematikusok több generációjának tan- és kézikönyve volt. A Bolyai János Matematikai Társulat tiszteletbeli elnöke volt.

Szász Pál
Web dokumentumok

2018.
febr. 12.
Schweidler, Egon Ritter von halálának 70. évfordulója
Bécs, Osztrák-Magyar Monarchia, 1873. febr. 10. - Seeham, Ausztria, 1948. febr. 12.

Német fizikus
Bécsben Franz Exner tanítványa volt, 1895-ben doktorált, 1899-ben habilitált és a fizika magántanára lett. 1911 és 1926 között az innsbrucki egyetem kísérleti fizika tanszékét vezette, majd visszatért Bécsbe a II. Fizikai Intézet élére. 1933-ban az Akadémia főtitkára, 1938-ban alelnöke lett. Munkássága kiterjedt a fényelektromos hatás, a dielektrikumok, a légköri elektromosság, és főként a radioaktivitás kutatására. Tevékenységéért már 1907-ben elnyerte a bécsi Akadémia Baumgartner-díját. Stefan Meyerrel kimutatták a radioaktív bomlás statisztikus jellegét, felfedezték a béta-sugárzás mágneses térben való elhajlását. Fritz Kohlrauschsal alfa-részecskék számlálására alkalmas detektort épített. (Piriti János)

Schweidler, Egon Ritter von
Web dokumentumok

2018.
febr. 12.
Minnaert, Marcel Gilles Jozef születésének 125. évfordulója
Brugge, Belgium, 1893. febr. 12. - Utrecht, Hollandia, 1970. okt. 26.

Belga fizikus, csillagász
Eredetileg élettant tanult, és e tárgyból doktorált Gentben, 1914-ben. 1918-től a hollandiai Utrecht-i egyetemen fotometriával foglalkozott. Itt fordult figyelme a csillagászat, főként a Nap spektroszkópiai vizsgálata és a csillag-légkörök tanulmányozása felé. 1937-ben az utrechti Sonnenborgh Egyetemi Csillagvizsgáló igazgatójává nevezték ki. Itt publikálta 1940-ben a napszínkép atlaszát, amely a napszínkép részleteinek nagy felbontású és pontosságú hullámhossztáblázatát tartalmazza. A 2. világháború idején a német megszállók antifasiszta tevékenysége miatt bebörtönözték, ekkor a foglyok számára tartott fizikai, csillagászati tanfolyamot. A háború után az amszterdami Matematikai Központot egyik megalapítója volt. Sokat foglalkozott a légköri fényhatásokkal, fényjelenségekkel, e tárgyról írt művét több nyelvre lefordították. Munkáját a Bruce éremmel (1947) és az angol Királyi Csillagászati Társaság aranyérmével ismerték el. Nevét az 1670.sz. kisbolygó, és egy holdkráter viseli. (Bartha Lajos)

Minnaert, Marcel Gilles Jozef
Web dokumentumok

2018.
febr. 12.
Hartree, Douglas Rayner halálának 60. évfordulója
Cambridge, 1897. márc. 27. - Cambridge, 1958. febr. 12.

Angol matematikus, fizikus
Cambridge-i egyetemen tanult fizikát. Az 1. világháborúban, egyetemi tanulmányait megszakítva, a hadsereg számára dolgozott ballisztikai problémák megoldásán, itt ébredt fel érdeklődése a numerikus módszerek iránt. Még egyetemi tanulmányai idején, 1920-ban numerikus módszert dolgozott ki atomi hullámfüggvények kiszámítására. 1926-ban szerzett Ph.D. fokozatot Cambridge-ben. 1929 és 1937 között a manchesteri egyetemen tanított, majd 1937-ben visszatért Cambridge-be. A digitális számítógépek korai alkalmazói közé tartozott. Az általa kidolgozott módszer Fock által tovább fejlesztett változata ma Hartree-Fock-módszer néven ismert.

Hartree, Douglas Rayner
Web dokumentumok

2018.
febr. 12.
Brunauer István (Stephen) születésének 115. évfordulója
Budapest, 1903. febr. 12. - Potsdam, New York, USA, 1986. júl. 6.

Magyar születésű amerikai kémikus, egyetemi tanár
1921-ben, 18 éves korában ment ki az Egyesült Államokba, ahol a Columbia Egyetemen szerzett kitüntetéses oklevelet kémiából - és angolból, majd a George Washington Egyetemen végzett diplomás vegyészmérnökként. Ph.D. fokozatát a Johns Hopkins Egyetemen szerezte meg 1933-ban, miközben az Agrárminisztérium egyik kémiai kutató laboratóriumában dolgozott, Paul H. Emmett munkatársaként. Nitrogén molekulák vasfelületen történő adszorpcióját vizsgálták, kísérleti eredményük elméleti hátterét az 1935-től a Washington Egyetemen oktató és kutató Teller Ede fejtette meg. 1938-ban publikálták közösen az azóta neveik kezdőbetűivel idézett "BET-elméletet", a Langmuir-elmélet egyfajta kiterjesztését. Pearl Harbor, az USA 1941 végi hadba lépése után bevonult a haditengerészethez, ahol egy robbanóanyag-kutató csoport tagjaként még Einsteint is sikerült a torpedófejlesztésbe bevonnia. E kutatás során került kapcsolatba John Bardeennel, Neumann Jánossal és George Gamovval. A háború után többször járt Magyarországon, amivel felkeltette az amerikai haditengerészet gyanúját és 1951-ben (McCarthy korszak!) meg is szűnt tanácsadói állása. Kémiai kutatóként azonban tovább folytathatta munkáját különféle kutatóintézetekben, az amerikai Potsdam Clarkson egyetemén pedig a kémiai tanszék vezetője lett. Ma már egy róla elnevezett díj őrzi emlékét ezen az egyetemen. (Dr. Radnai Gyula)

Brunauer István (Stephen)
Web dokumentumok

2018.
febr. 12.
Schwinger, Julian Seymour születésének 100. évfordulója
New York, USA, 1918. febr. 12. - Los Angeles, California, 1994. júl. 16.

Amerikai elméleti fizikus, Nobel-díjas
1939-ben, 21 éves korában doktorált a Columbia egyetemen fizikából. 1941-től 1943-ig az MIT sugárzásokat kutató laboratóriumának, 1943 és 1946 között pedig a chicagoi egyetem nevezetes metallurgiai laboratóriumának volt a munkatársa. 1947-ben a Harvard egyetem professzoraként alkotta meg a kvantumelektrodinamika új matematikai formalizmusát. Kramers elképzeléséből kiindulva az elektronnak mechanikai, tehetetlen tömeget és elektromágneses tömeget is tulajdonított, s a kétféle tömeg összegének figyelembe vételével tudta értelmezni a hidrogénatom spektrumának finomszerkezetét, a vonalak ún. Lamb-eltolódását. Feynmannal, valamint a japán Tomonagával együtt kaptak kvantumelektrodinamikai kutatásaikért megosztott Nobel-díjat 1965-ben. Munkásságuk révén sikerült a fizikusoknak jobban megérteniük az elemi részecskék és az elektromágneses tér kölcsönhatását. (Dr. Radnai Gyula)

Schwinger, Julian Seymour
Web dokumentumok

2018.
febr. 11.
Szilárd Leó születésének 120. évfordulója
Budapest, 1898. febr. 11. - La Jolla, USA, 1964. máj. 30.

Magyar születésű amerikai fizikus, feltaláló, biológus
"Entrópiacsökkentés termodinamikai rendszerben intelligens lény hatására." című, dolgozatában (Berlinben, 1929.) az értelem információtermelő szerepének és a hőtan II. főtételének összefüggését vizsgálta, ezt ma az informatika és az agykutatás kiindulópontjának tekintik. Berlinben számos szabadalma született, az egyik - Einsteinnel közösen - egy új típusú hűtőgépre, amelyben nincs könnyen meghibásodó forgó alkatrész vagy dugattyú. 1933-ban Angliába költözött, ahol felismerte a nukleáris láncreakciót, az atombomba elvi alapját. 1939-ben a New York-i Columbia egyetemen végezte el a feltevéseit ellenőrző méréseit, amelyek bizonyították, hogy az urán hasadását neutronsokszorozás kíséri. Enrico Fermivel közösen szabadalmaztatta az úgynevezett rácsreaktort. 1939-ben Einstein többek között az ő kezdeményezésére hívta fel Roosevelt elnök figyelmét az uránhasadás katonai alkalmazásának lehetőségére. Az 1940-es évek elején tevékenyen részt vett az atomfegyver kidolgozásában. 1945 tavaszán Einsteinnel együtt figyelmeztették az elnököt az atombomba bevetésének szükségtelen voltára. Később az atomfegyverek korlátozásának egyik legaktívabb harcosává vált. A világháború után biológiával foglalkozott, az élet alapproblémáira alkalmazta a fizika egzakt módszereit. A fizika reprodukálható kísérleti feltételeit átültette a biológiába, így alkotott meg például egy, a baktériumok szaporodásának vizsgálatához változatlan feltételeket biztosító kemosztátot. Legfontosabb tudományos eredményei a magfizika és a biológia tárgyköréből származnak. A biofizika atyjának is őt tekintik.

Szilárd Leó
Web dokumentumok

2018.
febr. 11.
Középessy László születésének 110. évfordulója
Nagyvárad, 1908. febr. 11. - Gyula, 1969. nov. 4.

Tüdőgyógyász
Oklevelét a budapesti egyetemen szerezte (1931). A budapesti Szent János Kórházban dolgozott s tüdőgyógyászati szakképesítést szerzett. 1940-45-ben Nagyváradon a kórház fertőző osztályán főorvos, 1945-47-ben Cinkotán körzeti orvos, 1947-től haláláig a Gyulai Állami Kórház tüdőosztályának főorvosa, 1951-től a Békés megyei Tüdőbeteg Intézet igazgató főorvosa. Fő kutatási területe a vitamin- és ásványianyag-háztartás volt a fertőző betegségekben és a tuberkulózisban. Vizsgálta a tüdőgümőkóros betegek otthonukban történő kezelhetésének lehetőségeit.

Web dokumentumok

2018.
febr. 11.
Kérdő István születésének 95. évfordulója
Budapest, 1923. febr. 11. - Budapest, 1981. máj. 10.

Orvos, reumatológus, orvostörténész
Elsősorban biometeorológiával és bioklimatológiával foglalkozott, ezzel kapcsolatban a vegetatív idegrendszer regulációját vizsgálta, de a belgyógyászati betegségeket is tanulmányozta. Új módszert dolgozott ki a vegetatív idegrendszeri megbetegedések vizsgálatára, amelyet "vegetatív index"-nek nevezett el. Módszerét külföldön elterjedten alkalmazzák, itthon csak a sportorvoslás és az üzem- és iparegészségügy területén. Vizsgálatokat végzett a nyombélfekély keletkezési mechanizmusával, valamint a levegőionok hatásával kapcsolatban.

Web dokumentumok

2018.
febr. 11.
Ekeberg, Anders Gustav halálának 205. évfordulója
Stockholm, Svédország, 1767. jan. 16. - Uppsala, 1813. febr. 11.

Svéd kémikus, mineralógus
Az uppsalai egyetem elvégzése után 1788-ban németországi utazásokat tett, majd visszatért Uppsalába. 1794-ben kezdett tanítani, az uppsalai egyetem professzora lett. Ő terjesztette el Svédországban Lavoisier kémiai elképzeléseit. Finnországi és svédországi ásványok vizsgálatával foglalkozott és 1802-ben egy új elemet fedezett fel, melynek a tantál nevet adta. Gyermekkorától fogva részben siket volt, 1801-ben pedig egy felrobbanó palack fél szemére megvakította, munkáját kiválóan végezte. Talán azzal tette a legnagyobb szolgálatot a kémiának, hogy felismerte tanítványának, Jöns Jacob Berzeliusnak a tehetségét.

Ekeberg, Anders Gustav
Web dokumentumok

2018.
febr. 11.
Foucault, Jean-Bernard-Léon halálának 150. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1819. szept. 18. - Párizs, 1868. febr. 11.

Francia fizikus
Orvosnak tanult, de érdeklődése a fizika felé fordult. Igen sokoldalú volt, a fizika számos területén ért el eredményeket. 1850-ben megállapította, hogy a fény a vízben lassabban halad, mint a levegőben. Ugyanebben az évben megmérte a fény sebességét, eredménye 1%-on belül megegyezik a ma ismert helyes értékkel. Kidolgozta a giroszkóp elvét, ennek ma is jelentős gyakorlati alkalmazása van. A Foucault-ingával kísérletileg demonstrálta a Föld forgását. Nagy jelentőségű a tömör vezetőkben változó mágneses fluxus hatására fellépő örvényáramok - az ún. Foucault-áramok - kimutatása. Jelentős munkát végzett a tükrös távcsövek fejlesztése terén. Foucault számára szervezték a párizsi Obszervatórium fizikai intézetét. A londoni Royal Society a Copley-éremmel, majd levelező tagsággal, a Francia Tudományos Akadémia tagsággal, a francia kormány a Becsületrend tiszti keresztjével tisztelte meg, nevét az 5668.sz. kisbolygó viseli. (Bartha Lajos)

Foucault, Jean-Bernard-Léon
Web dokumentumok

2018.
febr. 11.
Killing, Wilhelm Karl Joseph halálának 95. évfordulója
Burbach, Németország, 1847. máj. 10. - Münster, 1923. febr. 11.

Német matematikus
A münsteri egyetemen tanult, majd Berlinben készítette el doktori disszertációját Weierstrass és Kummer irányítása mellett. Középiskolában tanított, majd egy papi szemináriumban oktatott. 1892-ben, még szemináriumi tanárként elért fontos eredményeinek elismeréseként a münsteri egyetem matematikaprofesszora lett. Jelentős eredményeket ért el a hiperbolikus geometriában, majd a csoportok osztályozásában. Sophus Lie-től függetlenül bevezette a Lie-algebrák fogalmát és tisztázott számos, a Lie-algebrák területén felmerülő problémát. Nevéhez fűződik a Killing-vektortér, a Killing-egyenlet, a Killing-spinor és több más, fontos fogalom bevezetése. Eredményei jelentősen hozzájárultak a relativitáselmélet fejlődéséhez.

Killing, Wilhelm Karl Joseph
Web dokumentumok

2018.
febr. 11.
Benndorf, Hans halálának 65. évfordulója
Zürich, Svájc, 1870. dec. 13. - Graz, Ausztria, 1953. febr. 11.

Osztrák fizikus
1895-ben doktorált a bécsi egyetemen, ahol Franz Exner asszisztense lett. 1899-ben habilitált a légköri elekromosság elméletével, melyet 1897-98-ban szibériai méréssorozatával alapozott meg. A mérések során használt Brenndorf-elektrométer az ő nevét viseli. 1904-ben a grazi egyetemen a meteorológia majd a fizika professzora lett. 1907-ben szeizmológiai obszervatóriumot alapított. Jelentős eredményeket ért el a földrengéshullámok haladását leíró elmélet kidolgozásában is. (Piriti János)

Benndorf, Hans
Web dokumentumok

2018.
febr. 11.
Conant, James Bryant halálának 40. évfordulója
Dorchester, Massachusetts, USA, 1893. márc. 26. - Hanover, New Hampshire, 1978. febr. 11.

Amerikai kémiaprofesszor, oktatási szakember, diplomata
Kémiából doktorált a Harvard egyetemen 1917-ben. 1933-ban ő lett a Harvard egyetem elnöke, s az maradt 1953-ig. Döntő szerepe volt abban, hogy az egyetem ez alatt a húsz év alatt világszínvonalú oktatási és kutatási intézménnyé fejlődött. Bevezette a felvételi vizsgát, hogy a hallgatók ne szociális helyzetük, társadalmi kapcsolataik révén, hanem tehetségük, képességeik révén kerüljenek be az egyetemre. Modernizálta az egyetemi alapképzés tantervét. Következetes és sikeres oktatáspolitikájáért az Amerikai Kémiai Társaság legmagasabb kitüntetését, a Priestley-érmet kapta, és jelentős kormánykitüntetésben is részesült. Aktívan támogatta a természettudomány belső világát feltáró, a tudomány fontosságát meggyőzően bemutató diszciplínának, a tudománytörténetnek, mint önálló tantárgynak bevitelét a közép- és felsőfokú oktatásba. Személyes tekintélyével segítette olyan fiatal kutatók, mint Thomas Kuhn karrierjének kibontakozását. Magas szintű elnöki bizottságokba hívták meg, ahol rendszeresen kikérték véleményét állambiztonsági kérdésekben. 1943-ban kulcsszerepe volt a Manhattan program beindításában, 1950-ben a NATO európai hadállásainak megerősítésében, majd 1957-ig az Egyesült Államok nagykövete volt a Német Szövetségi Köztársaságban. (Dr. Radnai Gyula)

Conant, James Bryant
Web dokumentumok

2018.
febr. 11.
Jensen, Johannes Hans Daniel halálának 45. évfordulója
Hamburg, Németország, 1907. jún. 25. - Heidelberg, 1973. febr. 11.

Német fizikus, Nobel-díjas
A hamburgi egyetemen szerzett doktori fokozatot, majd ugyanitt 1937-ben magántanárrá habilitálták. 1941-ben a hannoveri egyetemen lett először rendkívüli, majd 1949-től rendes egyetemi tanár 1969-ben történt nyugdíjazásáig. A 2. világháború alatt a német urániumprogramon dolgozott, centrifugákat fejlesztett az izotópok szétválasztására. A háború után igazolták, így állásában maradhatott. Több alkalommal az Egyesült Államokban volt vendégprofesszor. Maria Goeppert-Mayertől függetlenül dolgozta ki az atommagok héjmodelljét, mely számot ad egyes izotópok stabilitásáról. 1955-ben Maria Goeppert-Mayerrel közösen írtak könyvet a héjmodellről. Az 1963. évi fizikai Nobel-díj felét megosztották Jensen és Maria Goeppert-Mayer között az atomok héjszerkezetével kapcsolatos felfedezésekért. A díj másik felét Wigner Jenőnek ítélték oda.

Jensen, Johannes Hans Daniel
Web dokumentumok

2018.
febr. 11.
Holley, Robert William halálának 25. évfordulója
Urbana, Illinois, 1922. jan. 28. - Los Gatos, Calif., 1993. febr. 11.

Amerikai biokémikus, Nobel-díjas
Tanulmányait az Illionis-i egyetem kémiai fakultásán 1942-ben fejezte be, 1947-ben doktorált. A 2. világháború idején a penicillinkutatással foglalkozott, később New York állam mezőgazdasági kísérleti állomásán növényi hormonokat, a növények nitrogén-anyagcseréjét és peptidszintézisét kutatta. A nukleinsavak vizsgálatát a mezőgazdasági minisztérium kutatólaboratóriumában kezdte el 1957-ben, közben a Cornell Egyetemen biokémia tanszékvezető professzor volt. Ő vezette az egyetemen a biokémiai és molekuláris biológiai kutatásokat. Ösztöndíjasként az USA több híres kutatóintézetében dolgozott. Nevéhez fűződik a fehérjeszintézisben részt vevő, különböző transzfer ribonukleinsavak szétválasztására szolgáló módszerek kidolgozása. 1968-ban Marshall Warren Nirenberggel és H. Gobind Khoranával megosztott élettani és orvosi Nobel-díjat kapott a genetikai kód megfejtéséért és a fehérjeszintézisben játszott szerepének tisztázásáért.

Holley, Robert William
Web dokumentumok

2018.
febr. 10.
Bernátsky Jenő születésének 145. évfordulója
Versec, 1873. febr. 10. - Bp., 1944. dec. 3.

Botanikus
A budapesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett, majd magántanár lett az egyszikűek rendszertanából. 1896-1905-ig az Magyar Nemzeti Múzeum növénytárában, 1905-1919 között a Szőlészeti Kísérleti Állomáson, 1919-1923-ban pedig a Gombászati Kísérleti Állomás vezetőjeként dolgozott. Vegetációkutatással, növénytársulásokkal, növényanatómiával és -rendszertannal, később gyakorlati növényvédelmi kérdésekkel és mikológiával foglalkozott. Jelentős mezőgazdasági és tudománynépszerűsítő is volt. Elsőként mutatta ki 1899-ben, hogy az Alföld nem eredendően fátlan, sztyepp-klímájú terület, ezért propagálta annak fásítását.

Web dokumentumok

2018.
febr. 10.
Brewster, David, Sir halálának 150. évfordulója
Jedburgh, Roxburghsire, Skócia, 1781. dec. 11. - Allerby, Melrose, Roxburgshire, 1868. febr. 10.

Skót fizikus
Lelkésznek tanult az Edinburgh-i Egyetemen. 1799-ben kezdte a fényt tanulmányozni. Optikai, elsősorban a polarizált fénnyel kapcsolatos kísérleti munkásságáról nevezetes. Egyszerű matematikai összefüggést fedezett fel a polarizációs szög és a visszaverő közeg törésmutatója között, a Brewster-törvény hasznosnak bizonyult a nem átlátszó anyagok vagy a kis mennyiségű anyagminták törésmutatójának a meghatározásában. Vizsgálta a kristályok fénytörését, igazolta, hogy a topáznak két, optikailag kitüntetett tengelye van. Ő javasolta a világítótornyokba alkalmazott könnyű, lapos Fresnel-féle lencséket. 1816-ban feltalálta a kaleidoszkópot. 1815-ben választották a Royal Society tagjává, 1831-ben lovaggá ütötték. 1838-ban a St. Andrews-i egyetemen kollégiumi igazgató és fizikaprofesszor, 1859-ben pedig Edinburgh-i Egyetem principálisa lett. Élete végéig szerkesztett folyóiratokat és az Edinburgh Encyclopaediát.

Brewster, David, Sir
Web dokumentumok

2018.
febr. 10.
Röntgen, Wilhelm Conrad halálának 95. évfordulója
Lennep, Poroszország, (ma Remscheid, Németország), 1845. márc. 27. - München, 1923. febr. 10.

Német fizikus, gépészmérnök, Nobel-díjas
A zürichi műegyetemen tanult, majd a strassburgi, a giesseni, a würzburgi és a müncheni egyetem fizikaprofesszora volt. Rugalmasságtani vizsgálatokkal, a hajszálcsövesség jelenségeivel, a gázok fajhőjével, a kristályok hővezetésével, a gázok hőelnyelésével és a piezoelektromossággal is foglalkozott. 1895-ben azt vizsgálta, hogyan folyik az elektromos áram légritkított üvegcsőben. 1901-ben a röntgensugarak felfedezéséért ő kapta az első fizikai Nobel-díjat. Ez a felfedezés a modern fizika korának előhírnöke volt, és forradalmasította az orvosi diagnosztikát.

Röntgen, Wilhelm Conrad
Web dokumentumok

2018.
febr. 10.
Goldschmidt, Victor Mordechai születésének 165. évfordulója
Mainz, Hessen, (ma Németország), 1853. febr. 10. - Salzburg, Ausztria, 1933. máj. 8.

Német ásványtudós
Fontos krisztallográfiai kutatásokat végzett. Első nagyobb művében az összes ásvány ismert kristályformáit katalogizálta. Az ásványi kristályok valamennyi publikált ábrájának a gyűjteménye 9 kötetben jelent meg. A kristályjelölésekben szereplő számsorok iránti érdeklődése nyomán filozófiai elméletet dolgozott ki a számokról és a harmóniáról, ennek alapján elemezte a zenei harmóniát, a színeket, az emberi színérzékelés kialakulását, végül pedig a bolygóknak a Naptól való távolságát.

Goldschmidt, Victor Mordechai
Web dokumentumok

2018.
febr. 9.
Bittera Gyula születésének 125. évfordulója
Nagyszalatna, 1893. febr. 9. - Budapest, 1970. okt. 21.

Gyógynövénykutató, ornitológus
Bölcsészdoktori oklevelet és középiskolai tanári oklevelet szerzett, majd autodidakta módon továbbfejlesztette kémiai, növénytani és illóolajtudományi ismereteit. Már az 1920-as évek elején felismerte az illóolaj-tartalmú növények hazai termesztésének és feldolgozásának jelentőségét. A Magyar Általános Hitelbank Kaposvári Illóolajgyára igazgatója, 1936-tól budapesti gyárának és számos mezőgazdasági termőtelep és feldolgozóüzem irányítója. Nagy érdeme, hogy már a harmincas évek elején felismerte a paprikamalmokban keletkező, addig értéktelennek tartott őrlési hulladékok gyógyszerészeti jelentőségét. Paprikakivonata magas kapszaicintartalmánál fogva keresett cikk volt, és még napjainkban is eredményesen használják reumás bántalmak ellen. Nevéhez fűződik a híres tihanyi levendulás létesítése is.

Bittera Gyula
Web dokumentumok

2018.
febr. 9.
Danysz, Marian halálának 35. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1909. márc. 17. - Párizs, 1983. febr. 9.

Lengyel fizikus
Jan Kazimierz Danysz fia. 1954-től a Varsói Egyetem professzora. 1956 és 1959 között a Dubnai kutatóintézet igazgatóhelyetteseként szorgalmazta a CERN-nel történő együttműködést. Legnagyobb eredményeként 1952-ben Jerzy Pniewskivel a kozmikus sugárzás tanulmányozása közben felfedezték az első hipermagot (melyben valamelyik nukleon s- vagy c-kvarkot tartalmaz). (Piriti János)

Danysz, Marian
Web dokumentumok

2018.
febr. 8.
Lechner Lajos születésének 185. évfordulója
Buda, 1833. febr. 8. - Budapest, 1897. nov. 18.

Építészmérnök
Tanulmányait a József Műegyetemen végezte, gyakorlati működését az Építési Igazgatóságon kezdte. 1865-től, 1870-ig a Felső-Bodrog szabályozásán dolgozott. Külföldi tanulmányútról hazatérve elkészítette Budapest városrendezésének tervét, mellyel elnyerte a Fővárosi Közmunkák Tanácsa által kiírt nemzetközi pályázat 10000 forintos első díját. Munkájának felhasználásával készült el a főváros rendezésének terve. Tervei szerint építették ki a Nagykörutat, s ő kapott megbízást a Sugárút építésére. Megnyerte 1873-ban a főváros csatornázására kiírt szűkebb körű nemzetközi pályázatot is, s e munka végrehajtása (1891-96) szintén az ő elgondolásai szerint történt. Ugyancsak ő tervezte és irányította az árvíz által romba döntött Szeged újjáépítésének munkáját (1879-84).

Lechner Lajos
Web dokumentumok

2018.
febr. 8.
Pallagi Gyula halálának 115. évfordulója
Beregújfalu, 1867. márc. 6. - Kisújszállás, 1903. febr. 8.

Matematika- és fizikatanár, főgimnázium igazgatója
A budapesti egyetemen szerzett diplomát, de anyagi okokból nem tudta elfogadni utána a felajánlott fizetésnélküli tanársegédi állást. 1893-ban került a kisújszállási református főgimnáziumba tanárnak, ahol három év múlva igazgatónak választották. Közben 1895-ben sikeresen doktorált Budapesten a Fourier-sorokból. Kisújszálláson maga mellé vette unokaöccsét, a diák Móricz Zsigmondot, akinek a nagy református kollégiumokban szerzett keserves tapasztalatai után itt végre nyugodt, szetetteljes környezetben sikerült leérettségiznie. Szeretve tisztelt nagybátyja emlékét az író később "Légy jó mindhalálig" és "Forr a bor" c. regényeiben örökítette meg.

Pallagi Gyula
Web dokumentumok

2018.
febr. 8.
Korach Mór (Cora, Marcello, Maurizio) születésének 130. évfordulója
Miskolc, 1888. febr. 8. - Budapest, 1975. nov. 29.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
Humanista polihisztor volt, tudománypolitikus, mérnök, író és festőművész is egy személyben. Tudósként a műszaki kémiában, s különösen a szilikátkémiai technológiában ért el kiemelkedő eredményeket. Többek között az első kerámiai elektromos kemencét tervezte, szigetelőanyagok gyártására új módszereket dolgozott ki, és feltalálta a kervit nevű falburkoló lapot. Képezte, tanította a jövő mérnökeit, tudományos dolgozóit, nevelte az egyetemi oktatókat és a kutató intézetek munkatársait. Nemcsak szakmára, hanem világnézetre, kutatói etikára is tanított.

Korach Mór (Cora, Marcello, Maurizio)
Web dokumentumok

2018.
febr. 8.
Antal Lajos halálának 45. évfordulója
Szalatnya, 1902. júl. 31. - Budapest, 1973. febr. 8.

Orvos, belgyógyász
Oklevelet 1927-ben szerzett a budapesti tudományegyetem orvostudományi karán. Az OTI-nál orvosként, majd az OTI belgyógyászati rendelésének főorvosaként dolgozott, majd az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap (OTBA) budapesti kerület főorvosa. 1934-től 1945-ig a Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesületének orvoselnöke, majd az Egészségpolitikai Társaság elnöke volt. 1932-36-ban a Betegápolásügy c. szaklap főszerkesztője.

Web dokumentumok

2018.
febr. 8.
Fodor Lajos halálának 25. évfordulója
Szombathely, 1930. márc. 21. - Budapest, 1993. febr. 8.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
Sopronban. 1953-ban vegyészmérnöki diplomát szerzett, ezt követően tanársegéd lett a BME Vegyészmérnöki Karának Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszékén. 1982-ben doktori címet szerzett. 1963-tól öt éven át a Művelődési Minisztérium egyetemi főosztályának vezetőjeként a magyar felsőoktatás irányításában működött. 1968-ban visszament tanítani az egyetemre, ahol 1975-től tanszékvezetőnek, 1983-tól egyetemi tanárnak nevezték ki. 1981-82-ben a Vegyészmérnöki Kar dékánja, 1982-től 1987-ig rektorhelyettes, majd 1987 és 1990 között az egyetem rektora. Az irányító és nevelő-oktató munka mellett eredményes tudományos tevékenységet is folytatott. Legjelentősebb szabadalma a szorbitkristályosítás, a karbamid-zsírsav, karbamid-keményítő képzése és gyártása. Feltalálói tudományos munkásságát Állami-díjjal ismerték el.

Fodor Lajos
Web dokumentumok

2018.
febr. 8.
Mojzes Imre születésének 70. évfordulója
Kalocsa, 1948. febr. 8. - Tahitótfalu, 2009. ápr. 18.

Villamosmérnök, műegyetemi tanár
1972-ben diplomázott a Moszkvai Energetikai Egyetem Villamosmérnöki Karán. A műszaki egyetemi doktori címet 1979-ben, a műszaki tudomány kandidátusa fokozatot 1980-ban, a műszaki tudomány doktora fokozatot, illetve DSc címet 1988-ban érte el. Mindhármat a félvezető eszközök témaköréből. Egyetemi tanárrá 1991-ben nevezték ki. 1972-1973-ban, a TUNGSRAM Rt.-ből indult, műszaki ügyintézőként. 1973 és 1991 között, az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében (MFKI) tudományos munkatárs, osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, végül igazgatóhelyettes lett. 1975-1987 között óraadó az ELTE TTK-n, majd 1991-től a BME egyetemi tanára. 1992 és 1995 között ő vezette az Elektronikai Technológiák Tanszéket. 1995-1999 között a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Anyagtudományi és Technológiai intézetének (BAY-ATI) tudományos igazgatója volt. 1999-2000-ben a Miniszterelnöki Hivatalban évszámkezelési kormánybiztosként a 2000. évi dátumváltás számítástechnikai problémáinak megoldását felügyelte. Szakmai tevékenysége a vegyület-félvezetőkből készült optikai, mikrohullámú eszközök fizikája, technológiája, ezek alkalmazása. A mikrohullámú méréstechnika, érzékelők, fém-félvezető átmenet volt fő tematikája. Az ő irányításával fejlesztette ki az MFKI a nagyfrekvenciás tranzisztorcsaládját. Hazánkban elsők között fordult a nanotechnológia felé. Elnöke volt a Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesület Mikroelektronika Szakosztályának.

Mojzes Imre
Web dokumentumok

2018.
febr. 8.
Fries, Elias Magnus halálának 140. évfordulója
Femsjö, Svédország, 1794. aug. 15. - Uppsala, 1878. febr. 8.

Svéd botanikus
1811-ben doktori fokozatot szerzett a Lundi Egyetemen, ezután ugyanott a természettudományi tárgyak előadójává nevezték ki, majd botanikaprofesszor lett. Később az uppsalai egyetemen lett tanár, 1859-ben pedig visszavonult, s a gombákat tanulmányozta. Lundi tartózkodása idején kezdte gyűjteni és leírni a közismert gombafajokat A zuzmók osztályozására is létrehozott egy felosztást: ez a termőtestek jellegzetességein alapult.

Fries, Elias Magnus
Web dokumentumok

2018.
febr. 7.
Csépai Károly születésének 130. évfordulója
Szolnok, 1888. febr. 7. - Budapest, 1972. nov. 29.

Belgyógyász, egyetemi tanár
Oklevelet a budapesti egyetemen szerzett 1911-ben. 1911-1930 között a az egyetem belgyógyászati klinikáján gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus volt. 1930-ban a jód és röntgen kombinatív kezelésnek alkalmazása pajzsmirigy-megbetegedésekben tárgykörből egyetemi magántanár lett. 1930-tól az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) orvosigazgatója volt. Foglalkozási betegségek és mérgezések kezelésére új osztályt létesített. Az ólomvizsgáló állomást foglalkozási betegségek állomásává fejlesztette ki.

Web dokumentumok

2018.
febr. 7.
Hints Elek születésének 125. évfordulója
Marosvásárhely, 1893. febr. 7. - Budapest, 1966. júl. 21.

Orvos, szülész-nőgyógyász, orvostörténész, egyetemi tanár
Orvosi tanulmányait a kolozsvári tudományegyetemen, Baselban és Budapesten végezte. 1921-23-ban a szegedi sebészeti, 1924-27-ben a budapesti I. sz. szülészeti és nőgyógyászati klinikán tanársegéd. 1928-29-ben a gyulai Állami Kórház főorvosa volt. 1929-ben az Országos Stefánia Szövetség Budapest, X. kerületi Szülőotthonának igazgatója, valamint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. szülész-nőgyógyász főorvosa. 1938-ban a budapesti egyetemen magántanári képesítést nyert. Szakirodalmi tevékenysége a szülészet-nőgyógyászat tárgykörére és az orvostörténetre terjedt ki. Foglalkozott a Bolyaiak (Farkas és János) betegségével, a középkor orvosi ismereteivel.

Hints Elek
Web dokumentumok

2018.
febr. 7.
Farkasdy Zoltán születésének 95. évfordulója
Budapest, 1923. febr. 7. - Budapest, 1989. júl. 3.

Építészmérnök, egyetemi tanár
Középiskolai tanulmányait a budapesti Fasori Evangelikus Gimnáziumban végezte. A Műszaki Egyetem tanárainak jóvoltából, a háború utáni újjáépítés érdekében 1944 őszén közel hatvan építészhallgató utazhatott el Magyarországról, több professzoruk kíséretében, hogy frontszolgálat helyett behívott katonaként is továbbtanulhassanak. A Halléban, majd Dániában tanuló hallgatók között volt Farkasdy Zoltán is. 1945-ben, építész diplomájának megszerzése után két éven át Dániában bővítette ismereteit olyan neves mestereknél, mint például Jorn Utzon, a világhírű sidney-i opera későbbi tervezője. Hazatérte után tapasztalatainak jó ideig nem sok hasznát vehette: a szocreál lett az egyetlen megengedett stílusirányzat az építészetben is. Farkasdy Janáky Istvánnal közösen tervezte az újonnan létesített miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem épületeit, majd a budapesti Műegyetem Stoczek utcai tanulmányi épületét. Pályájának fontos teljesítménye volt a budai Várban megvalósult foghíjbeépítés. Az épületek egy része elismerést, egyes elemei vitát váltottak ki. 1970-től kezdve közel két évtizedet a tanításnak szentelt a Műegyetem Középület-tervezési tanszékén.

Farkasdy Zoltán
Web dokumentumok

2018.
febr. 7.
Tóth József halálának 5. évfordulója
Cegléd, 1940. márc. 18. - Pécs, 2013. febr. 7.

Geográfus, egyetemi tanár
A szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett földrajz-biológia szakon és oktatói pályája is itt kezdődött. Később Pécsre került és létrehozta a Janus Pannonius Tudományegyetemen a Földrajzi Intézetet. 1997-től 2003-ig az intézmény rektora. A felsőoktatási integráció részeként létrejött az egységes Pécsi Tudományegyetem, ahol a Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék egyetemi tanára és a Földtudományok Doktori Iskola vezetője volt. Szakterülete a népességföldrajz illetve a településföldrajz. Több könyv szerkesztője, szerzője és társszerzője, összességében körülbelül félezer publikációja jelent meg. (Pintér Endre)

Tóth József
Web dokumentumok

2018.
febr. 7.
Pease, Francis Gladheim halálának 80. évfordulója
Cambridge, Massachusetts, USA, 1881. jan. 14. - Pasadena, California, 1938. febr. 7.

Amerikai csillagász
A Yerkes Obszervatórium észlelő csillagásza és optikai szakértője. 1908-tól a szervezés alatt álló kaliforniai Mt. Wilson obszervatóriumban George W. Ritchey munkatársaként jelentős szerepe volt az akkori idők két óriás-reflektorának szerkesztésében. 1919-ban A. A. Michelson elgondolása alapján megszerkesztette az igen kis szögtávolságok (1/1000-ed ívmásodperc felbontású) mérésére az optikai interferométert, amely már a próbák során fontos új eredményeket hozott, pl. kimutatta a Capella (alfa Aurigae) hagyományos eszközökkel láthatatlan kísérő csillagát. 1920 december 13-án először sikerült e műszerrel közvetlenül megmérni egy csillag, a Betelgeuse (alfa Orionis) átmérőjét. A 6 méter alaptávolságú interferométert 15m-re növelve még további hat vörös óriás-csillag méretét állapították meg, és igazolták az addigi elméleti feltevések helyességét. Közreműködött a Palomar-hegyi 5 méteres távcső tervezésében, és számos optikai mérőeszközt tökéletesített. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2018.
febr. 6.
Miller Albert születésének 200. évfordulója
Tápiószele, 1818. febr. 6. - Leoben, [Graz], Ausztria, 1897. nov. 5.

Mérnök, tanár
1837-1840-ben Selmecbányán tanult bányászatot-kohászatot. Gyakorlati idejét Bécsben töltötte, illetve mérnökként dolgozott az ausztriai sóbányáknál. 1847-ben került a selmeci akadémiára, ahol a geometria-építészet tanszék tanára, majd vezetője lett. A szabadságharc kettészakította itteni karrierjét, 1848-ban Leobenbe távozott, s az ottani akadémián tevékenykedett 1872-ig. Ő volt a poláris és kompenzáló planiméter feltalálója. Jakob Amslertől függetlenül, de vele egyidejűleg találta fel és szabadalmaztatta a poláris és orthogonális rudas planimétert, amely a terület mérésére szolgáló műszer. Nevéhez fűződik a gömbplaniméter elvének lefektetése is.

Miller Albert
Web dokumentumok

2018.
febr. 6.
Fászl István Sándor születésének 180. évfordulója
Kőszeg, 1838. febr. 6. - Sopron, 1900. jan. 25.

Ornitológus, bencés tanár
1861 és 1867 között Kőszegen gimnáziumi tanár, majd 1867-1896-ig a soproni bencés főgimnáziumban a vegytant, mennyiségtant, rajzot, földrajzot, ásvány-, állat- és növénytant oktatta. Az iskola mintegy 1000 tételt számláló madárgyűjteményét szinte maga gyűjtötte és preparálta. A Fertő madárvilágának egyik első, jelentős kutatója. Két európai hírű ornithológust nevelt: Chernel Istvánt és Csörgey Tituszt, akik tanítványai voltak a soproni gimnáziumban.

Fászl István Sándor
Web dokumentumok

2018.
febr. 6.
Latreille, Pierre André halálának 185. évfordulója
Brive-la-Gaillarde, Franciaország, 1762. nov. 29. - Párizs, 1833. febr. 6.

Francia zoológus
A francia forradalom alatt bebörtönözték, és csak tudományos elismertsége miatt engedték ki. 1799-ben kinevezték a párizsi Muséum National d'Histoire Naturelle rovartani részlegének élére. Ebben a minőségében számos művet jelentetett meg. 1829-ben Jean Lamarck utóda lett a múzeum zoológiaprofesszoraként. Szakterülete a rákok, pókok és rovarok természetrajza volt. Korát meghaladva rendszerezte és osztályozta az ízeltlábúakat. Az "entomológia fejedelmének" szokták nevezni.

Latreille, Pierre André
Web dokumentumok

2018.
febr. 6.
Barnard, Edward Emerson halálának 95. évfordulója
Nashville, Tennessee, USA, 1857. dec. 16. - Williams Bay, Wisconsin, 1923. febr. 6.

Amerikai csillagász
1883-1887-ig Nashville-ben, a Vanderbilt Egyetemen tanult, és irányította az ottani obszervatóriumot. 1887-ben nevezték ki csillagásszá a Lick Obszervatóriumban. 1895-től haláláig a chicagoi egyetemen a gyakorlati csillagászat professzora és a Yerkes Obszervatórium csillagásza volt. 1889-ben kezdte fényképezni a Tejutat a sok új részletet feltáró, nagy fényerejű lencsékkel. 1892-ben 16 üstököst fedezett fel, valamint a Jupiter ötödik holdját. 1916-ban fedezte fel a - később róla elnevezett - legnagyobb ismert sajátmozgással rendelkező csillagot. Az égi fényképezés úttörője, korának egyik legkiválóbb megfigyelő csillagásza volt. A csillagok közti sötét felhők katalogizálásával alapvető munkát végzett.

Barnard, Edward Emerson
Web dokumentumok

2018.
febr. 6.
Bowen, Ira Sprague halálának 45. évfordulója
Seneca Falls, New York állam, USA, 1898. dec. 21. - Los Angeles, 1973. febr. 6.

Amerikai csillagász
Bowen 1921-től 1945-ig tanított a Kaliforniai Műszaki Egyetemen (California Institute of Technology, Pasadena) 1931-től, mint professzor. 1946-ban kinevezték a Mount Wilson Obszervatórium igazgatójának majd 1948-ban a Palomar obszervatórium igazgatójának is. A két (alapítójukról Hale-obszervatóriumoknak nevezett) intézmény együttesét igazgatta 1964-ig. A kozmikus sugárzás fizikájával, valamint a gázködök színképével foglalkozott. 1927-ben kimutatta, hogy a gázködökre jellemző zöld színképvonal, amelyet addig egy új, ismeretlen kémiai elemnek tulajdonítottak, a többször ionizált oxigénatomoktól ered. 1938-ban találta fel a képszeletelőt (image slicer), amely javítja a fényt összetevőire bontó résspektrográf hatékonyságát. 1957-ben a "Bruce aranyéremmel" jutalmazta a Királyi Csillagászati Társaság. A 3363. sorszámú kisbolygó őrzi a nevét. (Bartha Lajos)

Bowen, Ira Sprague
Web dokumentumok

2018.
febr. 5.
Dudith András (Dudics) születésének 465. évfordulója
Buda, 1553. febr. 5. - Breslau, (Wrocław), 1589. febr. 22.

Teológus, matematikus, pécsi püspök
A hitújítás híve lett, az egyházi rendből és a Habsburgok szolgálatából kilépve Lengyelországban telepedett le, ahol megnősült. A kor legtekintélyesebb európai gondolkodói nagyra becsülték. Matematikai - csillagászati írásaiból keveset publikált. Nagy hatású művet írt az üstökösökkel kapcsolatos babonák és tévhitek ellen, amelyet többször újra nyomtattak, és egy évszázad múlva is utánoztak. Tycho Brache geo-heliocentrikus rendszerének első propagálója volt. (Bartha Lajos)

Dudith András (Dudics)
Web dokumentumok

2018.
febr. 5.
Visnya Aladár születésének 140. évfordulója
Pécs, 1878. febr. 5. - Kőszeg, 1959. márc. 22.

Mennyiségtan- és természettantanár, botanikus, zoológus
1896-ban érettségizett a pécsi főreálban, ahol Maksay Zsigmond volt a matematika tanára. Ugyanebben az évben megnyerte az akkor harmadik alkalommal megrendezett társulati Tanulóversenyt matematikából (Zemplén Győző lett a második.). A budapesti tudományegyetemen szerzett mennyiségtan- természettan tanári oklevelet, majd 1902-ben doktorált Rados Gusztáv irányításával matematikából. 1903-tól a nagyváradi főreálban, 1908-tól a budapesti, majd 1914-től a soproni leánygimnáziumban tanított. A kommün bukását követően 1921-ben kényszernyugdíjazták. 1927-től 1937-ig újra taníthatott Kőszegen, az evangélikus leánygimnáziumban. Nagy szerepe volt a kőszegi Jurisich Múzeum létrehozásában. Botanikai, zoológiai gyűjtőutakat szervezett a Kőszegi hegységbe, ő maga is szenvedélyes gyűjtővé vált. Széleskörű ismeretterjesztő tevékenységet folytatott, még színdarabot is írt az Uránia Tudományos Színház számára. 1947-től 1951-ig a Kőszegi Városi Könyvtár és Levéltár vezetője volt. (Dr. Radnai Gyula)

Visnya Aladár
Web dokumentumok

2018.
febr. 5.
Hornung Andor születésének 120. évfordulója
Budapest, 1898. febr. 5. - Budapest, 1974. jún. 26.

Gépészmérnök
Oklevelét a budapesti József Műegyetemen szerezte (1922). Ezután a Ganz Vagon- és Gépgyár Kutató és Fejlesztő Osztályának munkatársa, Jendrassik György csoportjában dolgozott. Főképpen a nagynyomású nyersolajmotorok technológiai kérdéseivel foglalkozott. Fő szakterülete a köszörülés és a köszörűkorong-gyártás volt, ennek fejlesztésével foglalkozott a Ganz-gyárban, a Vasipari Kutató Intézetben, a Gépipari Technológiai Intézetben és a Gépipari Tudományos Egyesületben.

Hornung Andor
Web dokumentumok

2018.
febr. 5.
Dolezalek Frigyes (Friedrich) születésének 145. évfordulója
Máramarossziget, (ma Sighetu Marmaţiei, Románia), 1873. febr. 5. - Charlottenburg Berlin, Németország, 1920. dec. 10.

Magyar születésű német vegyészmérnök, elektromérnök, műegyetemi tanár
Hannoverben, majd 1895-1900 között Göttingenben tanult és az utóbbi helyen Walter Nernst munkatársa is volt. 1901-től a Siemens & Halske cégnél telefonkábelek fejlesztésén dolgozott. 1905-től 1907-ig Walter Nernst utódaként professzorként Göttingenben a fizikai kémiai intézetet vezette. 1907-ben a charlottenburgi műszaki főiskola professzora lett Berlinben. Itt 1919-ben egy új fizikai kémiai és elektrokémiai intézetet alapított. Nevéhez fűződik a kvadráns elektrométernek továbbfejlesztett, a korábbiaknál érzékenyebb változata.

Dolezalek Frigyes (Friedrich)
Web dokumentumok

2018.
febr. 4.
Rejtő Sándor halálának 90. évfordulója
Kassa, 1853. aug. 21. - Budapest, 1928. febr. 4.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
Oklevelét a Budapesti Műegyetemen nyerte el 1878-ban, ez volt az első ott kiadott gépészmérnöki oklevél. 1901-1902-ben a Királyi József Nádor Műegyetem Gépészmérnöki Karának dékánja, majd 1920-21-ben a Műegyetem rektora. Fő tudományterülete az anyagvizsgálat volt. A szerkezeti anyagok viselkedésére vonatkozó elmélete nagy érdeklődést és sok vitát váltott ki. Elsőnek mutatott rá, hogy a fémes anyagok tulajdonságai az anyagszerkezettől függenek. Elmélyedt kutatásokat folytatott a fém-, fa-, textil-, papír- és malomipar technológiáinak területén, színvonalas előadásokat tartott a gépészmérnök hallgatóknak. Részben saját tervezésű gépekkel és műszerekkel megszervezte a Mechanikai Technológiai Intézet (Gillemot tanszék elődje) anyagvizsgáló laboratóriumát. Itt munkatársa volt - a később szintén világhírűvé vált - Csonka János is. 1888-ban a Mechanikai Technológiai tanszék vezetője lett. 1912-től az MTA levelező, 1923-tól rendes tagja volt.

Rejtő Sándor
Web dokumentumok

2018.
febr. 4.
Engel Károly halálának 50. évfordulója
Rákópribóc, 1879. jan. 22. - Budapest, 1968. febr. 4.

Orvos, egyetemi tanár
Tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte, Budapesten 1902-ben orvosdoktori oklevelet szerzett. 1902-1909 között Korányi Frigyes klinikáján tanársegéd, majd Jendrassik Jenő adjunktusa. 1922-től az Apponyi Albert Poliklinika belgyógyászati osztályának vezetője, 1925-től a belgyógyászati diagnosztika egyetemi előadója lett. Ő írta le először az 1919. évi nagy csuklási járványt, tisztázta kór- és tünettanát. Számos hazai és külföldi társaság tagja.

Web dokumentumok

2018.
febr. 4.
Juhász Kálmán János (Juhasz, Kalman John de) születésének 125. évfordulója
Csap, 1893. febr. 4. - State College, Pennsylvania, USA, 1972. dec. 26.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti műszaki egyetemen 1914-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett, ugyanott avatták 1965-ben a műszaki tudományok t. doktorává. Az 1. világháború előtt és után tanársegéd volt a műegyetemen, 1922-1923 között vezető tervezőmérnök Hamburgban, majd a torinói Fiat-művek kutatómérnöke, 1925-27-ben főmérnök a budapesti Gamma-gyárban, mérnökszakértő a kereskedelemügyi minisztériumban. 1927-ben az USA-ban telepedett le, ahol egyetemi előadó, tanársegéd, docens lett, majd a műszaki kutatások professzora a Pennsylvania Állami Egyetemen. Kutatási területe a motormechanika, fűtőanyagproblémák stb. Jelzőkészüléket fejlesztett ki a gyorsvonatok részére, tanulmányozta a sugárpusztítást is.

Juhász Kálmán János (Juhasz, Kalman John de)
Web dokumentumok

2018.
febr. 4.
Surányi-Unger Tivadar születésének 120. évfordulója
Budapest, 1898. febr. 4. - New York, USA, 1973. nov. 1.

Közgazdász, egyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti, grazi és bécsi egyetemeken végezte. 1919-ben állam- és jogtudományi doktorátust szerzett a grazi egyetemen, 1920-ban filozófiai doktorátust a budapesti egyetemen és 1921-ben közgazdasági doktorátust a budapesti műegyetemen. Nyilvános rendes tanári kinevezést 1933-ban vette át. A Magyar Tudományos Akadémia levelező taggá választotta 1935-ben, majd 1948-ban kizárták az akadémikusok soraiból és 1991-ben rehabilitálták. A szegedi egyetemen eltöltött idő alatt, 1936-1937-ben az állam- és jogtudományi kar dékánja, majd az ezt követő tanévben prodékáni tisztséget töltött be. Szegedi évei alatt háromszor hívták meg vendégprofesszornak a los angelesi egyetemre (1935, 1937, 1939). 1940-től a pécsi tudományegyetem tanára. 1945-től külföldön élt, a syracusai (USA, New York állam) egyetem vendégprofesszora 1946-tól 1964-ig. 1958-tól a göttingeni egyetemen tanított nyolc évig és 1964-65-ben az egyetem társadalomtudományi és közgazdasági karának a dékáni tisztjét töltötte be. Vendégprofesszorként oktatott a müncheni, marburgi, tübingeni, bombay-i és sanghaji egyetemen. Elméleti közgazdaságtannal, gazdaságtörténettel és gazdaságfilozófiai kérdésekkel, valamint kelet-európa gazdasági problémáival foglalkozott.

Surányi-Unger Tivadar
Web dokumentumok

2018.
febr. 4.
Gergely János halálának 10. évfordulója
Karcag, 1925. dec. 13. - Budapest, 2008. febr. 4.

Orvos, immunológus, egyetemi tanár
1950-ben a Debreceni Tudományegyetemen szerzett orvosi oklevelet, majd ugyanitt a III. sz. Belgyógyászati Klinika tudományos munkatársa, tudományos főmunkatársa volt. 1963-1973-ig az Országos Vértranszfúziós Szolgálat Központi Kutatólaboratóriuma, ill. az Országos Hematológiai és Vértranszfúziós Intézet (OHVI) Immunkémiai Osztálya tudományos osztályvezetője. 1973-1995-ig az ELTE TTK Immunológiai Tanszék egyetemi. tanára és a Tanszék vezetője, kutatóprofesszora, emeritusz professzora. 1965-1966-ig a Birminghami Egyetem Kísérleti Kórélettani Osztálya és a Lausanne-i Egyetem Biokémiai Intézete vendégkutatója volt. Immunológiával, elsősorban a magasabb rendű szervezetek humorális védekezésében központi szerepet betöltő ellenanyag- molekulák vizsgálatával foglalkozott. A világon elsők között írta le a papainérzékeny és papainrezisztens immunglobulinokat, majd megállapította azok szerkezeti sajátosságait. Később érdeklődése az immunsejteken található Fc-receptorok tanulmányozása felé fordult. Nevéhez fűződik az OHVI-n belül az immunkémiai osztály megszervezése, ill. az ELTE TTK-n az Immunológiai Tanszék felállítása. 1982-től az MTA levelező, 1990-től rendes tagja volt.

Gergely János
Web dokumentumok

2018.
febr. 4.
Lorentz, Hendrik Antoon halálának 90. évfordulója
Arnhem, Hollandia, 1853. júl. 18. - Haarlem, 1928. febr. 4.

Holland fizikus, Nobel-díjas
1878-ban nevezték ki a Leideni Egyetem matematikai fizika professzorává. Doktori értekezésében 1875-ben továbbfejlesztette az angol James C. Maxwell elektromágneses elméletét, így az sokkal kielégítőbb magyarázatot adott a fényvisszaverődésre és a fénytörésre. A fizika sok ága foglalkoztatta, de fő célja egy olyan elmélet létrehozása volt, amely megmagyarázza az elektromosság, a mágnesség és a fény kapcsolatát. Maxwell elmélete szerint az elektromágneses sugárzást a rezgő elektromos töltések keltik, de a fényt keltő töltések nem voltak ismertek. Lorentz ezért arra gondolt, hogy az anyag atomjai is töltött részecskékből állhatnak, és ezek az atom belsejében levő töltött részecskék lehetnek a fény forrásai. Ha ez igaz, akkor az erős mágneses térnek hatnia kell a rezgésekre, és ezen keresztül az így keletkezett fény hullámhosszára. 1896-ban Zeeman, Lorentz tanítványa igazolta ennek a jelenségnek a létezését, ez ma Zeeman-effektus néven ismert. Munkájukért 1902-ben Nobel-díjat kaptak.

Lorentz, Hendrik Antoon
Web dokumentumok

2018.
febr. 3.
Piers Vilmos születésének 180. évfordulója
Tarnopol, Lengyelország, 1838. febr. 3. - Kőszeg, 1920. júl. 3.

Természetrajztanár, botanikus, hivatásos katona
1866-tól a kőszegi katonai felsőnevelő intézet, később az ebből szervezett katonai alreáliskola természetrajztanáraként működött kisebb megszakításokkal 1879-ig. Az iskola körül nagy parkot létesített. Freh Alfonz és Waisbecker Antal mellett a térség egyik legalaposabb botanikai kutatója volt. Kőszeg és környéke alacsonyabb- és magasabbrendű flóráját, valamint nagy mennyiségű egzotikus anyagot is tartalmazó hatalmas növénygyűjteményét a pannonhalmi Benedek-rend Főapátsága vette meg 1920-ban, ez a szombathelyi Savaria Múzeumba került 1980-ban.

Piers Vilmos
Web dokumentumok

2018.
febr. 3.
Grünwald Miksa (Gedő) születésének 160. évfordulója
Nagyvárad, 1858. febr. 3. - Losonc, 1933. jan.

Gimnáziumi matematikatanár
Kürschák József révén került a debreceni Fazekas reáliskolába. Ő is egyike volt azoknak a tanárjelölteknek, akik a mintagyakorló iskolában az 1883-as matematika tantervi kísérleteket végezték. Feladata a II. osztályban 1885/86-ban a matematikai tárgykörök közül a statisztikának, a közgazdasági ismeretek alapjainak a történeti és irodalmi tanulmányokkal szoros összefüggésben való bevitele volt. Az igazi sikereket a Losoncon töltött évek hozták meg. Tanítványai országosan elsők az 1901 évi Eötvös versenyen.

Web dokumentumok

2018.
febr. 3.
Gutenberg, Johannes (Johann) halálának 550. évfordulója
Mainz, 1400. körül - Mainz, 1468. febr. 3.

Német feltaláló
Eredetileg aranyművesnek tanult. Az 1420-as évek elején elhagyta szülővárosát és előbb Eltville-be, majd 1430 táján Strasbourgba költözött. Ebben az időben már kísérletezett a könyvnyomtatással. 1447-ben visszatért Mainzba, és felállította első nyomdáját. Első nyomtatott munkái: egy Weltgericht című vers, majd egy vékony latin nyelvkönyv és az 1448-as évre készített, csillagászati jóslásokat is tartalmazó naptár. Gutenberg 5 évi munkával készítette el főművét, az ún. "42 soros Bibliá"-t, amely 641 lapot, oldalanként 42 sort tartalmazott, két hasábban szedve. Hitelezője beperelte, Gutenberg a pert, és ennek következtében műhelyét is elvesztette. Egy újabb támogatója segítségével új műhelyt hozott létre, itt nyomtatta a Catholicon című enciklopédiát és más műveket. Élete végén a mainzi érsek udvarától kapott járadékot. Ő fejlesztette ki az eljárást, melyen több száz éven keresztül a könyvnyomtatás alapult: a mozgatható, vagyis összerakható és szétszedhető betűk használatát, a betűöntés módját, a megfelelő nyomdafesték előállítását, a kiszedett betűk nyomási eljárását. Találmánya rohamosan elterjedt Európában és ezzel új korszakot nyitott meg.

Gutenberg, Johannes (Johann)
Web dokumentumok

2018.
febr. 3.
Julia, Gaston Maurice születésének 125. évfordulója
Sidi Bel Abbès, Algéria, 1893. febr. 3. - Párizs, Franciaország, 1978. márc. 19.

Algériai francia matematikus
A francia uralom éveiben született Algériában. Tanulmányait az École Normale Supérieure-ön kezdte meg, azonban 20 évesen, az 1. világháborúban be kellett vonulnia a francia hadseregbe. Egy súlyos arcsérülése miatt több műtéten esett át, és a továbbiakban az arcán bőrhevedert kellett viselnie. Betegsége mellett folytatta tanulmányait, 1917-ben benyújtotta doktori disszertációját. 25 évesen publikálta a "Mémoire sur l'iteration des fonctions rationelles" című, a racionális függvények iterációjára vonatkozó dolgozatát, amelyet a Francia Tudományos Akadémia nagydíjjal tüntetett ki. 1919-ben nevezték ki a Sorbonne professzorának, egyidejűleg más felsőfokú intézményekben is oktatott. A matematika számos területén ért el eredményeket, legfontosabbak azonban a róla elnevezett Julia-halmazok, amelyeknek jelentőségére B. Mandelbroitnak a 70-es években végzett számítógépes kísérletei hívták fel ismét a figyelmet, s amelyek fontos szerepet játszanak a fraktálelméletben.

Julia, Gaston Maurice
Web dokumentumok

2018.
febr. 2.
Lánczos Kornél (Lanczos, Cornelius) születésének 125. évfordulója
Székesfehérvár, 1893. febr. 2. - Budapest, 1974. jún. 24.

Fizikus, matematikus, egyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen végezte. Tanára volt Eötvös Loránd és Fejér Lipót is. Matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett, majd a budapesti József Műegyetemen doktorált. Kutatómunkáját 1931-ig német egyetemeken, Freiburgban, Frankfurtban, Berlinben folytatta, majd ott Albert Einstein munkatársa volt. 1931-től az Egyesült Államokban élt. Először az Indiana állami egyetemen matematikát és fizikát adott elő, majd az amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal matematikusa volt. 1946-ban a Boeing Társaság kutatómérnöke lett. 1952-től vendégelőadója, 1954-től vezető professzora lett a dublini Institute for Advanced Studies-nak. Többször hazalátogatott Magyarországra, utolsó hazaérkezésekor érte a halál. Számos tudományos felfedezéssel járult hozzá a matematika és a fizika fejlődéséhez. Tudománytörténeti munkát írt a térfogalom fejlődéséről, és két könyvet Einstein világáról.

Lánczos Kornél (Lanczos, Cornelius)
Web dokumentumok

2018.
febr. 2.
Schulhof Ödön halálának 40. évfordulója
Budapest, 1896. márc. 20. - Budapest, 1978. febr. 2.

Orvos, reumatológus
Az 1. világháború után balneológiai-reumatológiai kutatásokkal foglalkozott. Elsők között szorgalmazta a hazai gyógyvizek gyógyászati hasznosítását. Az 1920-as években később az egész világon alkalmazásra került röntgenfelvételi eljárást dolgozott ki. A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) által 1951-ben rendezett első orvosmeteorológiai tanfolyam hallgatóiból lelkes szervezéssel hívta életre a Társaság Orvosmeteorológiai Szakosztályát, amelynek azután hosszabb időn át programadó vezetője is volt. A MMT-tól 1971-ben lelkes, értékes egyesületi tevékenységéért Steiner Lajos-emlékérmet kapott. Schulhof Vilmos öccse. Az ő leánya volt Rényi Kató.

Schulhof Ödön
Web dokumentumok

2018.
febr. 2.
Waerden, Bartel Leendert van der születésének 115. évfordulója
Amsterdam, Hollandia, 1903. febr. 2. - Zurich, Svájc, 1996. jan. 12.

Holland matematikus
Modern Algebra c. könyve forradalmasította a huszadik század algebráját. 22 évesen fejezte be Amsterdamban tanulmányait, utána Göttingenbe ment. 1931-től a lipcsei, 1948-51-ig az amsterdami egyetem, majd 1951-től pályafutásának végéig a zürichi egyetem professzora. Korának vezető matematikusa volt, akinek tudománytörténeti (matematika, általános tudomány, kvantummechanika és asztronómia) munkássága is jelentős. Van der Waerden tétele a kombinatorikus számelmélet és általában a kombinatorika egyik fontos tétele.

Waerden, Bartel Leendert van der
Web dokumentumok

2018.
febr. 2.
Lederberg, Joshua halálának 10. évfordulója
Montclair, New Jersey, USA, 1925. máj. 23. - New York, 2008. febr. 2.

Amerikai mikrobiológus, Nobel-díjas
Tatum irányításával végezte tanulmányait a Yale Egyetemen, 1948-ban itt szerzett tudományos, Ph.D. fokozatot. 1947-től 1959-ig a Wisconsin Egyetemen tanított, ahol orvosgenetikai tanszéket alapított. 1959-től a Stanford Egyetem orvostudományi karán dolgozott, 1962 és 1978 között a Molekuláris Orvostani Laboratórium igazgatójaként. 1978-tól New Yorkban a Rockefeller Egyetem rektora volt. Fő kutatási területe a baktériumok genetikája. Úttörő munkásságáért, a genetikai rekombinációról és a baktériumokban lévő genetikai anyag szerveződéséről tett fölfedezéseiért George Wells Beadle-lel és Edward Lawrie Tatummal megosztva 1958-ban orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

Lederberg, Joshua
Web dokumentumok

2018.
febr. 1.
Kordina Zsigmond születésének 170. évfordulója
Nowy Sacz, Lengyelország, 1848. febr. 1. - Graz, 1894. jún. 3.

Gépészmérnök
Lakatosmesterből, ill. vasmunkásból lett mérnök. Az Osztrák Államvasutak gépgyárában Ch. Haswell lokomotívszerkesztő mellett képezte magát rajzolóvá, majd szerkesztőmérnökké. 1881-ben nevezték ki főmérnöki beosztásban a MÁVAG lokomotívosztályába a szerkesztőiroda főnökévé. E beosztásában ő teremtette meg a hazai mozdonygyártást. A növekvő üzemi követelményeknek mindenben megfelelő újszerű szerkezeti megoldású mozdonyaival - elsősorban a kompaund lokomotívokkal - nemzetközi elismerést vívott ki a magyar gépgyártásnak. Munkássága elismeréséül a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyár (MÁVAG) helyettes igazgatójává nevezték ki.

Kordina Zsigmond
Web dokumentumok

2018.
febr. 1.
Marczell György halálának 75. évfordulója
Pozsony, 1871. ápr. 10. - Budapest, 1943. febr. 1.

Meteorológus
A budapesti egyetem bölcsész karának volt hallgatója. 1894-ben lépett a Meteorológiai Intézet kötelékébe. Előbb a kiskartali csillagdában tevékenykedett, 1900-tól a tervei alapján felépített ógyallai meteorológiai és földmágnességi obszervatórium vezetője volt. 1904-ben a budapesti Meteorológiai Intézethez került, 1933-ban igazgatója lett. Ő volt hazánkban a mikroklimatikus megfigyelések módszerének és az eredmények matematikai feldolgozásának első művelője, de ugyanúgy a magaslégkör-kutatás megalapítója is. Kezdeményezésére szállott fel 1913. jan. 13-án az első műszeres léggömb, amellyel megindult a magyar sztratoszférakutatás. Róla nevezték el a pestlőrinci obszervatóriumot.

Marczell György
Web dokumentumok

2018.
febr. 1.
Hajós Alfréd születésének 140. évfordulója
Budapest, 1878. febr. 1. - Budapest, 1955. nov. 12.

Építész, az első magyar olimpiai bajnok
Oklevelét a műegyetemen szerezte. Alpár Ignác, majd Lechner Ödön irodájában dolgozott, majd 1907-ben önálló irodát nyitott. Sikerrel vett részt pályázatokon, amelyen főleg vidéki megbízatásokhoz juttatták (Debrecen: Bika Szálló; Pozsony: leányiskola; Lőcse: gimnázium; több vidéki városban gyógypedagógiai intézet stb.). 1896-ban az első modern olimpián Athénban a 100 és 1200 m-es úszás bajnokságát nyerte. 1904-ben visszavonult az aktív sportolástól. 1924-ben a budapesti Stadion tervével ezüstérmet nyert a szellemi olimpián. Legnagyobb sportépítkezése az újpesti Megyeri úti sporttelep.

Hajós Alfréd
Web dokumentumok

2018.
febr. 1.
Stokes, George Gabriel, Sir halálának 115. évfordulója
Skreen, County Sligo, Írország, 1819. aug. 13. - Cambridge, Cambridgeshire, Anglia, 1903. febr. 1.

Angol fizikus, matematikus
Felismerte a viszkózus folyadékok (róla elnevezett) súrlódási törvényét. Ezenkívül foglalkozott a fény aberrációjával, ebben a témakörben az első fontos munkát végezte. Vizsgálta a gravitáció mértékét a Föld különböző pontjain. A folyadékokban vizsgált ingamozgás a hidrodinamika alapvető anyaga lett, amikor 1851-ben publikálta a viszkozitás törvényét, meghatározva egy kis gömb sebességét viszkózus folyadékban. 1854-ben elméletet dolgozott ki Fraunhofernek a Nap spektrumában észlelt vonalaira.

Stokes, George Gabriel, Sir
Web dokumentumok

2018.
febr. 1.
Davisson, Clinton Joseph halálának 60. évfordulója
Bloomington, Illinois, USA, 1881. okt. 22. - Charlottesville, Virginia, 1958. febr. 1.

Amerikai kísérleti fizikus, Nobel-díjas
A Princetoni Egyetemen szerzett doktori fokozatot, pályafutásának nagy részét a Bell Telephone Laboratories munkatársaként töltötte. 1927-ben Lester H. Germer-rel felfedezték, hogy egy fémes kristályról visszaverődő elektronnyaláb a röntgensugárzáshoz és más elektromágneses hullámokhoz hasonló diffrakciós képet hoz létre. Ez a kísérlet vezetett el a szubatomi részecskék kettős természetének a jobb megértéséhez, és hasznosnak bizonyult az atommag, az atom- és molekulaszerkezet tanulmányozásában. Az angol George P. Thomsonnal megosztva 1937-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Felfedezték, hogy az elektronok a fényhullámokhoz hasonlóan szóródhatnak, ezzel igazolták Louis de Broglie állítását, miszerint az elektronok egyaránt viselkednek hullámokként és részecskékként.

Davisson, Clinton Joseph
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info