História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2018.
dec. 19.
Szalay József születésének 120. évfordulója
Orosháza, 1898. dec. 19. - Budapest, 1988. ápr. 4.

Gépészmérnök
Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, ahol 1922-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1923-ban a karlsruhei műegyetem vendéghallgatója. 1923-26-ban Ad. Laudin karlsruhei mérnöki irodájában tervezőmérnök, 1926-29-ben az ausztriai Riemenfabrik Prinzersdorfnál üzemvezető. 1933-1948 között a Központi Gáz és Villámossági Rt.-nél üzemmérnök, majd a szegedi villamosmű és gázgyár üzemigazgatója. 1960-tól a Műszeripari Kutató Intézet tudományos főmunkatársa. 1949-1960 között a budapesti műegyetem meghívott előadója. Főként az erőművek automatizálásának kérdéseivel foglalkozott.

Web dokumentumok

2018.
dec. 19.
Fonó Renée (Oberson) születésének 110. évfordulója
Vukovár, 1908. dec. 19. - Budapest, 1975. okt. 18.

Orvos, gyermekgyógyász, radiológus
Orvosi oklevelét 1938-ban a pécsi egyetemen szerezte meg. 1938-1940-ben az Állami Gyermekmenhelyen, 1940-től a László, majd a Madarász utcai Kórházban dolgozott. 1942-tól a II. sz. gyermekklinikán tanársegéd, adjunktus, 1956-ban kandidátus és docens, 1966-ban röntgenológus. Számos hazai és külföldi társaság tagja, 1974-től az Európai Gyermek-kardiológiai Társaság elnökségi tagja. Kutatási területe a hospitalizáció, az agyhártyagyulladás, a csontfejlődési rendellenességek, a veleszületett szívhibák, ezek műtéti megoldásai. Az elsők között végzett hazánkban gyermekeken szívműtéteket.

Fonó Renée (Oberson)
Web dokumentumok

2018.
dec. 19.
Brianchon, Charles Julien születésének 235. évfordulója
Sèvres, Franciaország, 1783. dec. 19. - Versailles, 1864. ápr. 29.

Francia matematikus
1804-ben iratkozott be a párizsi École Polytechnique-ra, ahol Monge tanítványa lett. 21 éves korában felelevenítette a Pascal-tételt és egy ahhoz hasonló, róla elnevezett tételt (Brianchon-tétel) fedezett fel. A tétel hasznos a kúpszeletek (kör, ellipszis, parabola, hiperbola) tulajdonságainak vizsgálatában. Évfolyamelsőként végzett és bevonult Napóleon seregébe tüzérhadnagyként. 1818-ban Vincennes-ben a Királyi Testőrség Tüzériskolájának professzora lett.

Web dokumentumok

2018.
dec. 19.
Andrews, Thomas születésének 205. évfordulója
Belfast, Írország, 1813. dec. 19. [9.] - Belfast, 1885. nov. 26.

Ír kémikus, fizikus
1828-ban kémiát kezdett tanulni Glasgow-ban Thomas Thomson irányításával. Tanulmányait Párizsban folytatta, kémiai analízist tanult és mellette dolgozott J.B. Dumas és L. J. Thénard laboratóriumában. Visszatérve Edinburghben folytatott orvosi tanulmányokat, doktori fokozatot 1835-ben szerzett. Belfastban gyakorló orvos volt, e mellett kémiát oktatott a Belfasti Academical Institution-ban. Az itt töltött tíz év alatt számos tudományos dolgozatot publikált. 1845-ben az újonnan létrehozott Queen's College-ben ő lett az intézmény első kémiaprofesszora, egyszersmind elnökhelyettese. Mindkét tisztséget nyugdíjazásáig, 1879-ig betöltötte. Elsősorban a gázokkal, azok halmazállapotváltozásaival foglalkozott. Egyik kiemelkedő felfedezése volt, hogy kimutatta, hogy az ózon az oxigén változata. Ő vezette be a kritikus hőmérséklet és kritikus nyomás fogalmát. Eredményeiért számos ország Tudományos Akadémiájának tagjává választották. 1867-ben a Brit Társulat a Tudomány Haladásáért (British Association for the Advancement of Sciences) elnöke lett.

Andrews, Thomas
Web dokumentumok

2018.
dec. 19.
Millikan, Robert Andrews halálának 65. évfordulója
Morrison, Illinois, USA, 1868. márc. 22. - San Marino, California, 1953. dec. 19.

Amerikai fizikus, Nobel-díjas
A berlini és a göttingeni egyetemen tanult, majd a chicagoi egyetem munkatársa lett. Itt végezte 1909-ben híres olajcseppkísérletét, amellyel meghatározta az elemi elektromos töltés értékét. Igazolta Einstein fényelektromos egyenletét is, meghatározta a Planck-állandó pontos értékét. 1921-ben a Kaliforniai Műszaki Egyetem pasadenai Norman Bridge Fizikai Intézetének igazgatója lett. Itt kozmikus sugárzási kísérletekbe kezdett. Az intézet végrehajtó tanácsának 1945-ig, visszavonulásáig volt az elnöke. 1923-ban fizikai Nobel-díjjal tüntették ki az elemi elektromos töltésre és a fényelektromos hatásra vonatkozó munkájáért.

Millikan, Robert Andrews
Web dokumentumok

2018.
dec. 19.
Comas Sola, José (Comas y Solá, Josep) születésének 150. évfordulója
Barcelona, Spanyolország, 1868. dec. 19. - Barcelona, 1937. dec. 2.

Spanyol-katalán csillagász
A Spanyol Akadémia barcelonai Fabra Obszervatóriumának igazgatója 1903-37 között. Főleg a Naprendszer égitestjeivel foglalkozott. A 19. sz. végétől széles körben elterjedt elképzeléseket az ún. Mars-csatornákról (mint esetleg értelmes lények alkotásairól) megfigyelésekkel cáfolta. Fontos méréseket végzett a Mars és Szaturnusz tengelyforgására vonatkozóan. Tanulmányozta a Vénusz és a Jupiter légkörét. Elsőként feltételezte, hogy a Titan, a Saturnus holdja légkörrel rendelkezik. Két új üstökös (32/P és C1925 F1), valamint 11 kisbolygó felfedezője. Sok cikkben népszerűsítette a csillagászatot. A Spanyol és Amerikai Csillagászati Társaság alapítója és első elnöke (1911). Jelentős geofizikai munkát végzett a földrengés és vulkán-kutatás terén. A Spanyol Tudományos Akadémia tagja, nevét az 1655.sz. kisbolygó és két üstököse is őrzi. (Bartha Lajos)

Comas Sola, José (Comas y Solá, Josep)
Web dokumentumok

2018.
dec. 19.
Snell, George Davis születésének 115. évfordulója
Bradford, Massachusetts, USA, 1903. dec. 19. - Bar Harbor, Maine, 1996. jún. 6.

Amerikai genetikus, immunológus, Nobel-díjas
A Harvard Egyetemen szerezte meg doktori fokozatát. 1935-től egészen 1969-ben történt nyugdíjbavonulásáig a Jackson Laboratory-ban végezte munkáját (Bar Harbor, Maine). Ő mutatta meg elsőnek, hogy a röntgensugárzás mutációkat okozhat emlősökben. Egereken végzett vizsgálatokban felfedezte az ún. hisztokompatibilitási komplexumot, amely komplex génállomány kódolja a "saját" és "idegen" szövetek felismerésében, a szervezet idegen testszövet elleni kilökődési reakcióiban szerepet játszó antigéneket. Ez a felfedezés alapvetően járult hozzá a szervátültetések fejlődéséhez és lehetőségeinek tisztázásához. Felfedezéséért 1980-ban Jean Dausset-val és Baruj Benacerraf-fal együtt orvosi és fiziológiai Nobel-díjjal tüntették ki.

Snell, George Davis
Web dokumentumok

2018.
dec. 18.
Bogdánfy Ödön születésének 155. évfordulója
Torda, 1863. dec. 18. - Budapest, 1944. márc. 13.

Vízépítő mérnök, hidrológus
Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte 1885-ben. 1891-ben a hidrológia magántanára, 1893-tól az Országos Vízépítési Igazgatóság munkatársa, 1916-tól a budapesti kultúrmérnöki hivatal vezetője és a műegyetem c. rk. tanára. A Tanácsköztársaság idején a kidolgozta a tanácskormány vízügyi programját. 1894-ben megszervezte az árvizek előrejelzését, 1911-től 1916-ig a Vízügyi Közleményeket szerkesztette. Sokoldalú szakirodalmi tevékenységével a vízépítés és hidrológia legkorszerűbb eredményeit közvetítette és fejlesztette tovább. Emlékezetére 1951-ben a Magyar Hidrológiai Társaság Bogdánfy-érem néven évenként kiosztásra kerülő kitüntetést alapított a vízgazdálkodás valamely ágában elért kimagasló tudományos munkásság jutalmazására.

Bogdánfy Ödön
Web dokumentumok

2018.
dec. 18.
Tuzson János halálának 75. évfordulója
Szászcsanád, 1870. máj. 10. - Budapest, 1943. dec. 18.

Erdőmérnök, botanikus, egyetemi tanár
1890-ben a selmecbányai erdészeti főiskolán végzett. 1894-től a főiskolán tanársegéd, majd adjunktus. Közben 1896-1897-ben Münchenben tanult tovább, 1899-ben a kolozsvári egyetemen bölcsészdoktorátust szerzett. 1901-ben európai tanulmányúton járt, azután a selmecbányai főiskolán a növénytan előadója lett. 1903-ban Berlinben és Koppenhágában végzett botanikai tanulmányokat. 1918-tól a budapesti műegyetemen ny. r. tanár és az akkor létesített növényrendszertani, növényföldrajzi intézet vezetője. A fás növények szövettanával, mikológiával és patológiával, később teljesen a növényrendszertani, növényföldrajzi és ősnövénytani kérdések vizsgálatával foglalkozott. 1909-től az MTA tagja.

Tuzson János
Web dokumentumok

2018.
dec. 18.
Peremartoni Nagy Sándor halálának 40. évfordulója
Temesvár, 1883. márc. 11. - Balatonfüred, 1978. dec. 18.

Erdő- és faipari mérnök
Tanulmányait a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián, Budapesten, és Berlinben a Kereskedelmi Akadémia Tischler Schule-n végezte. Kezdetben egy német cég oroszországi fűrészüzemeit vezette, majd három évig Romániában fakitermelést irányított. Hazatérése után Budapesten megalapítja a "Nagy és Kéky" Asztalosipari Szerszám-gyárat. 1917-1919 időszakban állami Faértékesítő Hivatal szakértője. 1921-1927 időszakban a Veszprémi Faipari Rt. (ma Balaton Bútorgyár) vezérigazgatója. Később az Erdőbirtokosok Országos szövetségénél szaktanácsadó. 1939-1944 között a Magyar Fa Rt. Ügyvezető igazgatója. Alapítója és ügyvivője a Balatoni Művészkolónia Egyesületnek, a Balatoni Jacht Club kapitánya, városi képviselő.

Peremartoni Nagy Sándor
Web dokumentumok

2018.
dec. 18.
Bolzano, Bernard Placidus Johann Nepomuk halálának 170. évfordulója
Prága, Csehország, 1781. okt. 5. - Prága, 1848. dec. 18.

Olasz származású cseh matematikus, filozófus
1796-ban a Prágai Egyetem Filozófia Karára nyert felvételt. Itt a filozófia mellett matematikát is tanult. Jelentős ismeretelméleti tanokat dolgozott ki; ez az érdeklődés okozta, hogy a matematikának is a filozofikus oldala érdekelte. 1804-ben sikeresen megvédte a doktori értekezését a geometria témaköréből. Sok munkát tervezett, de eredményei igazán csak halála után váltak ismertté. Egy középértéktétel bizonyításáról szóló cikkében már megjelent az a fogalom, amit ma Cauchy-sorozat néven ismerünk. Ez a definíció Cauchy-nál csak négy évvel később jelent meg. 1830 és 1840 között, Grössenlehre című munkájában megpróbálta a teljes matematikát logikai alapokra helyezni, de ezt már nem tudta befejezni. Remélte, hogy tanítványai elvégzik helyette ezt a munkát. A végtelennel kapcsolatos ellentmondásokról szóló Paradoxien des Unendlichen című könyvét csak 1851-ben, halála után három évvel adta ki egy tanítványa. Itt jelent meg először a halmaz szó (Menge). A végtelen fogalmának tárgyalása során Bolzano sok olyan eredményt kapott, ami előfutára volt Georg Cantor végtelen halmazokkal kapcsolatos munkájának. Sikerült olyan függvényt találnia, amely folytonos ugyan, de sehol sem differenciálható.

Bolzano, Bernard Placidus Johann Nepomuk
Web dokumentumok

2018.
dec. 17.
Kőnigsacker József, gróf születésének 285. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1733. dec. 17. - Pest, 1797. ápr. 5.

Piarista matematikus, tanár
Ő írta hazánkban az első kettős könyvviteli tankönyvet. Nyitrán, majd Rómában, Firenzében és Bécsben tanult. 1764-78 között Szencen tanított kereskedelmi számtant, majd a selmecbányai, váci, illetve pesti piarista iskola rektora, 1785-90 között provinciális főnök.

Web dokumentumok

2018.
dec. 17.
Davy, Humphry, Sir születésének 240. évfordulója
Penzance, Cornwall, Anglia , 1778. dec. 17. - Genf, Svájc, 1829. máj. 29.

Angol kémikus
1797-ben természettudományos tanulmányokba kezdett. Barátságot kötött Davies Giddyvel (későbbi nevén Gilbert, 1827 és 1830 között a Royal Society elnöke), s a tudós maga mellé vette laboratóriumába. Ott Davy meglehetősen független nézeteket alakított ki az akkori legizgalmasabb tudományos kérdésekről, például a hő, a fény és az elektromosság természetéről, A.-L. Lavoisier kémiai és fizikai tanításairól. Gilbert javaslatára a Cliftonban alapított Pneumatikai Intézet vegyészigazgatója lett; ez az intézet a különféle gázok esetleges gyógyhatásának vizsgálatát tűzte ki céljául. Felfedezte a bórt, továbbá a hidrogén-telluridot és a foszfor-hidrogént is. 1812-ben a régensherceg lovaggá ütötte. A Royal Institutionnél - amelynek tiszteletbeli professzora maradt - az volt utolsó fontos tette, hogy megbeszélést tartott az ifjú Michael Faraday-jel, Anglia egyik nagy jövendő természettudósával; Faraday 1813-ben laboratóriumi asszisztens lett a Royal Institutionben, és elkísérte Davyéket egy európai útjukon. Nevét viseli a biztonsági Davy-lámpa.

Davy, Humphry, Sir
Web dokumentumok

2018.
dec. 17.
Roux, Pierre Paul Émile születésének 165. évfordulója
Confolens, Charente, Franciaország, 1853. dec. 17. - Párizs, 1933. nov. 3.

Francia orvos, bakteriológus
1874-78 között Párizsban végezte egyetemi tanulmányait, majd kutatási asszisztensként kezdett dolgozni Pasteur laboratóriumában. Részt vett a lépfene elleni oltással végzett első kísérletekben. 1883-ban megszerezte a doktori fokozatot a veszettség elleni oltás kifejlesztésében előírt eredményeivel. 1883-tól energiáinak jelentős részét a Pasteur Intézet fejlesztésére fordította. Legjelentősebb sikere a diftéria elleni szérum kifejlesztése volt. A továbbiakban is az immunológiában ért el jelentős eredményeket a tetanusz, tuberkulózis, szifilisz és tüdőgyulladás elleni küzdelem területén. 1904-től 1916-ig Pasteur utóda volt a Pasteur Intézet vezérigazgatójaként.

Roux, Pierre Paul Émile
Web dokumentumok

2018.
dec. 17.
Padé, Henri Eugène születésének 155. évfordulója
Abbeville, Picardy, Franciaország, 1863. dec. 17. - Aix-en-Provence, 1953. júl. 9.

Francia matematikus
Tanulmányait Párizsban, majd Németországban, Lipcsében folytatta. Doktori disszertációját Hermite irányításával készítette el, és 1892-ben védte meg a Sorbonne-on, folytonos függvényeknek racionális függvények által való approximációjáról. Az általa kidolgozott módszerrel egy függvénynek bizonyos értelemben véve legjobb racionális approximációját lehet előállítani. A módszer egyes elemei már korábbi szerzőknél (Lagrange, Frobenius) is felmerültek, de Padé volt az első, aki rendszerezte és táblázatba foglalta a közelítő racionális függvényeket. Kimutatta a közelítő függvények lánctörtekkel való kapcsolatát is. Számos franciaországi egyetemen tanított (Lille, Poitiers, Bordeaux). 1906-ban elnyerte a Francia Akadémia nagydíját.

Padé, Henri Eugène
Web dokumentumok

2018.
dec. 17.
Abbot, Charles Greeley halálának 45. évfordulója
Wilton, New Hampshire, USA, 1872. máj. 31. - Washington, 1973. dec. 17.

Amerikai csillagász, napkutató
1907-1944 közt a Smithsonian Asztrofizikai Obszervatórium igazgatója. 1928-44 között a Smithsonian Institution főtitkára. A Nap vörösöninneni sugárzásár, és a Napnak a Földre jutó össz-sugárzását mérte nagy pontossággal. Meghatározta az időegység alatt a Föld felületegységre jutó napsugárzást, a napállandót (szoláris konstans). Behatóan vizsgálta a napsugárzás időbeli változását, és a változás hatását a légköri folyamatokra. Az USA Nemzeti Akadémiájának Rumford-díjjával jutalmazták. Nevét a 17 023 sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Abbot, Charles Greeley
Web dokumentumok

2018.
dec. 17.
Libby, Willard Frank születésének 110. évfordulója
Grand Valley, Colorado, USA, 1908. dec. 17. - Los Angeles, California, 1980. szept. 8.

Amerikai kémikus, Nobel-díjas
A Berkeley Egyetemen tanult és adott elő. Részt vett a Columbia Egyetemen az atombomba-kutatásban 1941 és 1945 között. A kémia professzora volt a Chicagói Egyetemen 1945-1954-ig. 1946-ban elkészítette az első atomórát, amely olyan pontos, hogy 300 ezer évenként maximum 1 másodpercet siet vagy késik. Ettől kezdve a világ minden részén pontosan tudjuk az időt mérni. A kémia professzora a Los Angeles-i Egyetemen 1959-1976-ig. Kutatásait az uránizotópok elválasztási módszerének kutatásával kezdte, a 2. világháború alatt is ezen a területen dolgozott. Közben érdeklődése a kozmikus sugárzás felé is fordult. Felfedezte azt, hogy a kozmikus sugárzás hatására a légkörben trícium és C-14 képződik. Ez a felfedezés lett alapja a radiokarbon kormeghatározásnak. A régészet számára oly fontos módszert 1947-ben találta meg Libby. Ezért a felfedezésért 1960-ban kémiai Nobel-díjat kapott.

Libby, Willard Frank
Web dokumentumok

2018.
dec. 16.
Schlesinger Lajos (Ludwig) halálának 85. évfordulója
Nagyszombat, 1864. nov. 1. - Giessen, Németország, 1933. dec. 16.

Matematikus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Heidelbergben és Berlinben végezte, ahol 1887-ben doktorátust szerzett, 1889-ben magántanárrá képesítették. 1897-ben Bonnban rk. tanár, 1897-től 1911-ig a kolozsvári egyetemen a matematika ny. r. tanára. 1911-ben Budapestre nevezték ki, de még ugyanezen évben Giessenbe hívták meg egyetemi tanárnak. Főleg a függvényelmélet, a lineáris differenciálegyenletek témájával foglalkozott. Értékesek matematikatörténeti kutatásai. Sokat tett Bolyai János tudományos értékelése érdekében. 1902-től az MTA levelező tagja.

Schlesinger Lajos (Ludwig)
Web dokumentumok

2018.
dec. 16.
Kacsóh Pongrác halálának 95. évfordulója
Budapest, 1873. dec. 15. - Budapest, 1923. dec. 16.

Matematikus, zeneszerző
1896-ban Kolozsvárott bölcsészdoktori diplomát szerzett, 1898-tól mint budapesti matematika-fizika szakos tanár természettudományi, főként matematikai cikkeket publikált, később zeneelmélettel, komponálással, zenei szaklap szerkesztésével foglalkozott. Kecskeméten a főreáliskola igazgatója, 1912-től Budapest székesfőváros zenei szakelőadója, a közép- és felsőfokú zenetanfolyamok főigazgatója.

Kacsóh Pongrác
Web dokumentumok

2018.
dec. 16.
Kós Károly születésének 135. évfordulója
Temesvár, 1883. dec. 16. - Kolozsvár, 1977. aug. 24.

Építész, festőművész, grafikus, író
Középiskolai tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban végezte, ezután a budapesti József nádor Műegyetem mérnöki szakára jelentkezett. Két év múlva átiratkozott az építész szakra, ahol 1907-ben szerzett diplomát. Kezdő építészként a Székelyföld és Kalotaszeg építészetét tanulmányozta. Tervezői munkájában elsősorban az erdélyi népi építészet és történelmi építészeti emlékek motívumait használta fel, hatással volt rá a finn és angol építészet is. A "Fiatalok"-nak nevezett építész-csoport vezető alakja volt, a csoport tagjai voltak még többek között Györgyi Dénes, Jánszky Béla, Mende Valér, Tátray Lajos, Zrumeczky Dezső. 1912-ben a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Czigler-érmével tüntették ki. 1916-ban három társával együtt őt bízták meg IV. Károly király koronázási ünnepségének díszleteinek tervezésével. 1917-1918 során állami ösztöndíjjal Isztambulba küldték tanulmányútra. 1920-ban a trianoni békekötés után Erdélyben maradt, ezután nagyrészt irodalmi és közéleti tevékenységet végzett, de tervező építészi munkáját is folytatta. 1940-től a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán mezőgazdasági építészetet tanított. 1945-től a Mezőgazdasági Főiskola dékánja, majd 1953-ig tanára volt. 2010-ben posztumusz Ybl-díjjal tüntették ki. Főbb munkái: zebegényi templom (Jánszky Bélával), állatkerti pavilonok (Zrumeczky Dezsővel), saját lakóháza (Sztána, a "Varjúvár"), városmajori iskola (Györgyi Dénessel), Wekerle-telep központja, református templom (Kolozsvár, Monostori út).

Kós Károly
Web dokumentumok

2018.
dec. 16.
Kovács István születésének 105. évfordulója
Budapest, 1913. dec. 16. - Budapest, 1996. jún. 8.

Fizikus, egyetemi tanár
A híres fasori evangélikus gimnáziumban érettségizett, majd 1936-ban matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett a budapesti tudományegyetemen. Még ebben az évben fizetés nélküli tanársegédi állást kapott a Műegyetemen. A következő évben két dolgozata jelent meg (amellyel doktori címet szerzett), a kétatomos molekulák spektrumáról. Ennél a kutatási területnél azután fél évszázadon át kitartott. 1946-48-ban a tudományegyetem természettudományi karának párttitkára, az elméleti fizikai tanszék adjunktusa, majd intézeti tanára (docense). 1948-49-ben Sopronban, a Műszaki Egyetem kihelyezett karán tanított, 1949-ben átvette a Bay Zoltán távozásával üresen maradt atomfizikai tanszék vezetését. 1950-es megalapításától kezdve 1956 októberéig a KFKI igazgatója volt. 1967-ben, 18 évi levelező tagság után - az akadémia rendes tagjai sorába választotta.

Kovács István
Web dokumentumok

2018.
dec. 16.
Dezső Lóránt halálának 15. évfordulója
Budapest, 1914. máj. 7. - Debrecen, 2003. dec. 16.

Csillagász, napfizikus
A budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen tanult, majd a zürichi Szövetségi Csillagvizsgálóban ösztöndíjasként ismerte meg a napkutatás akkor legkorszerűbb módszereit. 1940-48 között a kolozsvári Egyetemi Csillagvizsgáló vezetője, egyetemi tanár. 1948-ban a Budapest-svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa, megszervezi és felszereli a II. Napfizikai osztályt. Ezt 1957-ben az MTA Napfizikai obszervatóriumaként Debrecenbe költöztetik, Dezső Lóránt 1982-ig igazgatója, majd haláláig tudományos tanácsadója. A napfoltok észlelésével és elemzésével foglalkozott. Az obszervatóriumban a napfoltok helyzetének ill. területének fotografikus megfigyelését választotta. E téren olyan eredményesen tevékenykedett, hogy 1976-tól átvette az addig Greenwichben szerkesztett napfolt-katalógus összeállítását. Eredményei alapján a Nemzetközi Csillagászati Unió a debreceni méréseket tekinti világviszonylatban egyedüli asztrometriai pontosságú napfolt-kimérések forrásául. Az észlelések kiterjesztésére Gyulán fiókobszervatóriumot létesített. Nagy munkával összegyűjtötte korábbi magyar napészlelések dokumentumait. Értékes munkát végzett a csillagászat történetének kutatásában is. (Bartha Lajos)

Dezső Lóránt
Web dokumentumok

2018.
dec. 16.
Nyilasi János halálának 40. évfordulója
Szombathely, 1922. máj. 11. - Budapest, 1978. dec. 16.

Vegyész, egyetemi tanár
1945-ben vegyészként végzett a budapesti tudományegyetemen. Az Általános Kémiai Intézetben kezdte meg tudományos munkáját, Gróh Gyula mellett. Egyetemi doktori értekezése a fehérjék kobalt-komplexeinek és a zselatin hidrolízisével, kandidátusi értekezése a fehérjék biuret reakciójával foglalkozott. Az aminosavak, peptidek és fehérjék fémkomplexeinek tanulmányozása után kezdett az ozmium vegyületek kutatásához. E témákból 80 dolgozata jelent meg. Különös hangsúlyt fektetett az oktatásra, a tanárképzésnek és továbbképzésnek jelentős alakja volt. Részt vállalt a középiskolai kémia tantervi reformjában, több tankönyvet írt.

Web dokumentumok

2018.
dec. 15.
Fauser Antal halálának 135. évfordulója
Buda, 1810. nov. 8. - Budapest, 1883. dec. 15.

Mineralógus, gyógyszerész
Elsősorban ásványgyűjteményei révén vált ismertté. Gyűjteményének számos darabja saját gyűjtéséből származott. Úrvölgyben az epsomitnak egy addig ismeretlen változatát fedezte fel, melyet Breithaupt freiburgi mineralógus fauseritnek nevezett el. Kora kiváló mineralógusaival élénk tudományos kapcsolatot tartott fenn; tagja volt a Magyarhoni Földtani Társulatnak és a Wiener Geologische Reichanstaltnak. Híres, 3500 db-ból álló ásványgyűjteményét Semsey Andor vette meg örököseitől az Magyar Nemzeti Múzeum részére.

Web dokumentumok

2018.
dec. 15.
Vámossy Zoltán születésének 150. évfordulója
Pest, 1868. dec. 15. - Leányfalu, 1953. dec. 26.

Orvos, farmakológus, egyetemi tanár
Budapesten szerzett orvosi oklevelet. A szülészeti, majd belgyógyászati klinikán való működése után, 1893-tól tanársegéd a budapesti gyógyszertani intézetben. 1917-1939-ben a gyógyszertan tanára a budapesti egyetemen. Felfedezte a phenolphtalein hashajtó hatását. Kutatásokat végzett a máj méregtelenítő hatásával, az ópium-alkaloidokkal kapcsolatosan. Törvényszéki orvosi vizsgálati módszereket dolgozott ki. 1923-1944-ig az Orvosi Hetilapot szerkesztette, amelyben számos közleménye jelent meg. 1920-tól az MTA tagja.

Vámossy Zoltán
Web dokumentumok

2018.
dec. 15.
Bakos Tibor halálának 20. évfordulója
Szeged, 1909. jún. 8. - Budapest, 1998. dec. 15.

Matematika- fizikatanár, lapszerkesztő
A szombathelyi reálgimnáziumban érettségizett Radványi László tanítványaként 1926-ban. Még ebben az évben megnyerte a Matematikai és Fizikai Társulat Tanulóversenyét mindkét tárgyból. (Előző évben Teller Edének sikerült ugyanez.) A Pázmány Péter Tudományegyetemre iratkozott be, párhuzamosan a műegyetemre járt vendéghallgatóként. Közben Faragó Andornak is segített a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknál. Eötvös kollégista volt, egyetemi alap- és szakvizsgáit Kürschák Józsefnél és Pogány Bélánál tette le. Ezután különböző középiskolákban tanított, Szegeden a tanárképző főiskolán és az egyetemen is vezetett gyakorlatot. 1958-ban lett a Középiskolai Matematikai Lapok felelős szerkesztője. Nagy kedvvel végezte ezt a munkát 1978-as nyugdíjazásáig, azután továbbra is, élete végéig tagja maradt a szerkesztőbizottságnak és különböző matematikai versenybizottságoknak. Ma már egy matematikai gyűjtemény viseli a nevét az ELTE-n. (Dr. Radnai Gyula)

Bakos Tibor
Web dokumentumok

2018.
dec. 15.
Bartha Adorján születésének 95. évfordulója
Porcsalma, 1923. dec. 15. - Budapest, 1996. máj. 27.

Állatorvos, virológus, egyetemi tanár
1943-1948 között az Állatorvostudományi Egyetem hallgatója volt, 1949-ben szerzett oklevelet. 1949-től az Állatorvosi Főiskolán, illetve az Állatorvostudományi Egyetemen tanársegéd, docens, c. egyetemi tanár, 1994-től kutatóprofesszor. 1975-1985-ig az MTA Állatorvostudományi Kutató Intézet virológiai osztályának a vezetője, 1991-1994-ig igazgató, 1994-től tudományos tanácsadó. Fő kutatási területe a virológia. Az adeno-, a herpesz- és a légzőszervi betegségeket okozó vírusok kutatása területén nemzetközi hírnevet szerzett. Az állatorvosi virológia hazai és nemzetközi iskolateremtő egyéniségének ismerik el. Elsőként írta le a bovin adenovírusok és a Movár-herpeszvírus tulajdonságait, és szabadalmaztatta a polivalens adenovírus vakcinát. Aktív immunizálási módszert dolgozott ki a lovak vírusos abortusza, a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise és más állat-betegségek ellen. 1993-tól az MTA levelező tagja volt.

Bartha Adorján
Web dokumentumok

2018.
dec. 15.
Pauli, Wolfgang Ernst halálának 60. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1900. ápr. 25. - Zürich, Svájc, 1958. dec. 15.

Osztrák születésű amerikai fizikus, Nobel-díjas
Sommerfeld tanítványa volt Münchenben, később pedig Bohr mellett dolgozott Koppenhágában. A béta-bomlások vizsgálatával foglalkozott, s a bomlások magyarázatára feltételezte egy olyan részecske létezését, melyet később Fermi neutrinónak nevezett el. 1928-ban lett Zürichben az ETH fizikaprofesszora. Itt élt és dolgozott haláláig, kivéve a második világháború időszakát, amit az Egyesült Államokban töltött, de nem vett részt a Manhattan programban. Mátrixmechanikai módszerrel meghatározta a hidrogénatom energiaértékeit és azt találta, hogy azok teljes megegyezést mutatnak a Bohr-féle elmélettel. Megalkotta az ún. kizárási elvet, melyért fizikai Nobel-díjat kapott 1945-ben. Elgondolása szerint egyazon atomban a fermionok közül ugyanabban a kvantumállapotban egynél több nem lehet. A 20. sz. első felének tudományos vezéregyéniségei közé tartozott.

Pauli, Wolfgang Ernst
Web dokumentumok

2018.
dec. 13.
Kühne Ede halálának 115. évfordulója
Hamburg, Németország, 1839. máj. 16. - Moson, 1903. dec. 13.

Mérnök, gépgyáros
Tanulmányait Kölnben végezte. 1860-1862 között a berlini Schwarzkopf-féle vasöntöde és gépgyár technikai irodájában dolgozott, mint műszaki rajzoló. 1862-ben érkezett hazánkba, s a mosoni Pabst és Krauss-féle mezőgazdasági gépjavítóban vállalt munkát. 1863-ban Ludwig Róberttel megvették ezt a műhelyt. Az üzem a sorvetőgépek mellett gyártotta például a javított hohenheimi ekét, a Vidats-féle ekét, a mosoni rostát, járgányokat és az amerikai répavágót is. 1869-ben ő lett az üzem egyedüli tulajdonosa. Új műhelyeket és öntödét létesített, gőzerőt alkalmazott; s egy évtized alatt üzeme országos jelentőségű mezőgazdasági gépgyárrá fejlődött. 1874-ben megszületett a merítőkorongos "Hungaria Drill" lófogatú sorvetőgép. A gyár terméke volt az arató- és fűkaszáló gép, az amerikai lógereblye, a kétlovas szállítható cséplőkészlet is.

Kühne Ede
Web dokumentumok

2018.
dec. 13.
Kolbányi Géza születésének 155. évfordulója
Budapest, 1863. dec. 13. - Budapest, 1936. ápr. 13.

Mérnök
Repülőgép- és repülőgépmotor-szerkesztő, a repülés neves magyar úttörője. A Felső Ipariskola elvégzése után egy kórház főgépészeként helyezkedett el. 1909-től foglalkozott a repülőgépek akkori fő problémájával, a megbízható és könnyű repülőgépmotor tervezésével. Az elkészült 60 lóerős motor minden tekintetben felvette a versenyt a hasonló külföldi konstrukciókkal, sőt, két eredeti megoldást is tartalmazott. Amikor motorja már kifogástalanul működött, elkezdte a repülőgép szerkesztését. Az első gépet kivéve további öt alkotása a monoplán típust képviselte. A repülési kísérletek alapján egyre tökéletesítette elgondolásait és végül a Kolbányi VI. elnevezésű konstrukció utasokkal együtt sikeresen repült többször is. Anyagi források hiányában ezután abbahagyta a kísérletezést. Repülőgépem Rákoson című könyve csak halála után, 1937-ben jelent meg.

Kolbányi Géza
Web dokumentumok

2018.
dec. 13.
Obermayer Ernő születésének 130. évfordulója
Nagyszőllős, 1888. dec. 13. - Szeged, 1969. máj. 27.

Vegyészmérnök, mezőgazdász
Felsőfokú tanulmányait a budapesti műegyetem vegyészmérnöki karán végezte 1910-ben. Ekkor kezdte a paprika olajtartalmának vizsgálatát. A magyaróvári Országos Növénynemesítési Intézetben képezte magát tovább. Növénynemesítő vegyészként a budapesti Országos Chemiai Intézetbe, majd Kalocsára került, ahol új paprikafajtákat nemesített ki. A szegedi Vegykísérleti Állomás, majd a Növénytermesztési és Növénynemesítő Kísérleti Állomás igazgatója. Jelentős eredményeket ért el a szegedi fűszerpaprika nemesítésében és termesztésének fejlesztésében. A hazai termesztésben szereplő csípős fajták 80 %-a az ő kísérleteinek eredménye. A fűszerpaprika nemesítése mellett szárazságtűrő étkezési paprikát állított elő, de jelentős munkássága a gabonafélék virágzásbiológiája, a rizstermesztés meghonosítása területén is. 1953-tól az MTA tagja.

Obermayer Ernő
Web dokumentumok

2018.
dec. 13.
Nagy Miklós születésének 125. évfordulója
Mezősas, Bihar vm., 1893. dec. 13. - Budapest, 1975. máj. 13.

Iskolaszervező pedagógus, igazgató
Nagyszalontán érettségizett, majd jelentkezett Budapesten a Tudományegyetemre és az Eötvös Collegiumba. Alapvizsgái letétele után Münchenben töltött egy évet ösztöndíjasként, majd Lausanne-ban akarta folytatni tanulmányait, de kitört a világháború. Hazajött, bevonult katonának és három évi frontszolgálat után Olaszországban fogságba esett. Mindvégig levelezésben maradt a Collegium igazgatójával, Bartoniek Gézával. Az ő bíztatására folytatta félbeszakított tanulmányait, miután hazatért a fogságból. Első matematika-fizika tanári munkahelye a mezőtúri gimnázium volt, ahol hat évig tanított, majd sikeresen pályázott az 1926-ban megnyitott szeghalmi református gimnázium igazgatói állására. Az itt töltött húsz év alatt színvonalas iskolát hozott létre az alapítójáról Péter Andrásnak nevezett gimnáziumból és a hozzá csatlakozó mezőgazdasági középiskolából. 1946-ban rövid ideig debreceni tankerületi főigazgató, majd Tildy Zoltán kérésére kultuszminisztériumi államtitkár lett. A kommunista fordulat éve után minden állását elvesztette, ugyanakkor szakmai elismerést hozott számára volt tanítványával, az akkor már egyetemi tanár Fényes Imrével közösen írt és 1959-ben megjelent Mikrofizika c. könyve. Nagy Miklós emlékére szobrot állítottak egykori hálás tanítványai, és a városi könyvtárat is róla nevezték el Szeghalmon. (Dr. Radnai Gyula)

Nagy Miklós
Web dokumentumok

2018.
dec. 13.
Al-Biruni (Abu Arrayhan Muhammed ibn Ahmed al-Biruni) halálának 970. évfordulója
Kath, Khwarazm (ma Kara-Kalpakskaya), Üzbekisztán, 973. szept. 15. - Ghazna (ma Ghazni), Afganisztán, 1048. dec. 13.

Perzsa matematikus, csillagász, táblázatszerkesztő
Ptolemáiosz műveinek fordítója és magyarázója. Enciklopedikus ismereteivel és műveivel az iszlám tudomány virágkorának kiemelkedő tudósa. Nagy nyelvismerete révén korának legkülönbözőbb iszlám, keresztény és antik görög művét tanulmányozhatta, és kiegészítve, helyesbítve összefoglalta. Nagy utakat tett meg - többek közt Indiában -, és érdeklődése kiterjedt a matematika, fizika, csillagászat, geográfia, geológia, meteorológia, sőt az orvostudomány különböző területeire. Csillagászati kézikönyve és táblázata az európai tudomány fejlődésére is hatással volt. Gondos földrajzi helymeghatározásokat végzett. Pontosan leírta a Tejút alakját, fényességét, és tanulmányozta a "ködös csillagok"-at. Ghaznában tudományos iskolát alapított. A mai tudománytörténet minden idők egyik legkiemelkedőbb természetvizsgálójának tartja. (Bartha Lajos)

Al-Biruni (Abu Arrayhan Muhammed ibn Ahmed al-Biruni)
Web dokumentumok

2018.
dec. 13.
Viète, François (Viete, Francois) halálának 415. évfordulója
Fontenay-le-Comte, Poitou, Franciaország, 1540. - Párizs, 1603. dec. 13.

Francia matematikus
A szimbolikus algebra kidolgozója. Jogász és parlamenti képviselő volt, kedvtelésből űzte a matematikát. Megfejtette a spanyolok megfejthetetlennek vélt kódját, ezzel segítve az ellenük vívott háborút. Betűjelöléseket bevezetve lehetővé tette az egyenletek általános alakjának és megoldásának felírását. Megállapította a gyökök és együtthatók összefüggését néhány esetre (Viéte-formulák). Kidolgozta az algebrai mennyiségekkel való műveletek szabályait.

Viète, François (Viete, Francois)
Web dokumentumok

2018.
dec. 12.
Milanković, Milutin (Milankovich, Milankovitch) halálának 60. évfordulója
Dalja, Horvátország, 1879. máj. 28. - Belgrád, Szerbia, 1958. dec. 12.

Szerb mérnök, őséghajlat- és eljegesedés kutató
A bécsi Műegyetemen szerzett műszaki doktorátust (1904), először betonépítmények tervezésével foglalkozott. 1909-ben meghívták a belgrádi főiskola alkalmazott matematika tanárává. Az 1. Világháború idején (ellenséges állam polgáraként) Magyarországra internálták, a hazai tudósok közbenjárására az MTA Könyvtárban kezdhette meg kutatását a földtani negyedidőszaki eljegesedésének magyarázatáról. Elmélete szerint az utóbbi 600000 év eljegesedéseit (jégkorszakait) a Föld keringési elemeinek periodikus változásai - föld forgástengelyének hajlásszöge, a forgástengely precessziója, és a Nap-Föld-távolság változásai - hozzák létre. A Föld két félgömbjére jutó besugárzás változásból 1920-ban levezette az eljegesedések ciklusait (Milanković-ciklusok). 1927-ben publikált műve (Mathematische Klimalehre) a negyedkori jégkorszakok vizsgálatának alapvető munkája. 1941-ben fejezte be összefoglaló munkáját, melyet "Canon of Insolation of the Earth and Its Application to the Problem of the Ice Ages" címen angolra is lefordítottak. Egy Hold-krátert, egy Mars-krátert és egy kisbolygót neveztek el róla. (Bartha Lajos)

Milanković, Milutin (Milankovich, Milankovitch)
Web dokumentumok

2018.
dec. 12.
Zsélyi Aladár (Koch Aladár) születésének 135. évfordulója
Bussa [Csalár] (ma Szlovákia), 1883. dec. 12. - Budapest, 1914. júl. 1.

Gépészmérnök, repülőgéptervező
1901-ben beiratkozott a műegyetem gépészmérnöki szakára. Már egyetemi évei alatt foglalkoztatta a repülés, főként annak műszaki kérdései. Blériot 1909-es budapesti bemutatója akkora hatással volt rá, hogy hamarosan saját repülőgép tervezésébe kezdett. Gépénél több, korát megelőző konstrukciós megoldást alkalmazott. Ő alkalmazott először olyan kormányszerkezetet, amellyel a repülőgép valamennyi irányban irányítható volt. Nevéhez fűződik a rugózó futómű, valamint a kerekek közé szerelt biztonsági csúszótalpat is. Magyarországon elsőként kezdett el foglalkozni a gázturbinákkal. Jelentős tudományos és publikációs tevékenységet fejtet ki, ő volt a magyar repülési szakirodalom megalapítója. Repülőgépeinek építését mérnöki számítások alapján végezte. 1914-ben kipróbált gépével 170 km/óra csúcssebességet ért el a korabeli gépek 90-100 km/óra teljesítményével szemben. Emlékét a Budapest XVI. kerületében, a mátyásföldi repülőtér közelében lévő, róla elnevezett Zsélyi Aladár utca, valamint a XVII. kerületben, a Ferihegyi repülőtér közelében található Koch Aladár utca is őrzi.

Zsélyi Aladár (Koch Aladár)
Web dokumentumok

2018.
dec. 12.
Görög Jenő halálának 40. évfordulója
Budapest, 1920. jún. 20. - Budapest, 1978. dec. 12.

Vegyészmérnök
1938-ban kezdte tanulmányait a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki karán. 1941-ben már kisegítő tanársegéd a mezőgazdasági kémiai technológia tanszéken, később Binder-Kotrba Géza első tanársegédje. Vegyészmérnöki oklevelet 1942-ben szerzett, 1944-ben a budapesti egyetemen gyógyszerész oklevelet is nyert. Vezetője volt az egyetem ipari mikrobiológiai kutatócsoportjának. A gyógyszeripari ágazatos hallgatók számára megteremtette a biológiai ismeretek tantárgyat. Kutatásai során foglalkozott a C-vitamin-gyártás alapanyagának, a szorbóznak mikrobiológiai előállításával. Elsők között ismerte fel a mikrobiológiai ércfeltárás hazai jelentőségét. Kutatási témája volt a háncsfeltárás.

Görög Jenő
Web dokumentumok

2018.
dec. 12.
Antall József halálának 25. évfordulója
Pestújhely, 1932. ápr. 8. - Budapest, 1993. dec. 12.

Történész, muzeológus, orvostörténész, miniszterelnök
1954-ben szerzett diplomát, ezt követően levéltárosként és pedagógiatörténészként dolgozott, majd tanított az Eötvös Gimnáziumban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején részt vett a Független Kisgazdapárt újjáalapításában. 1957-59 között Toldy Gimnázium tanára, 1959-ben a tanítástól eltiltották. 1960-tól könyvtáros, 1964-től a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum munkatársa, 1974-től megbízott igazgatója, 1984-től főigazgatója. 1989 októberétől a Magyar Demokrata Fórum elnöke, 1990. május 23-tól haláláig miniszterelnök. 1974 és 1990 között az Orvostörténeti Közlemények szerkesztője, majd főszerkesztője. Az 1974-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszus főszervezője volt. Nagyszámú orvostörténeti szakcikk és könyv írója. Történész kandidátusként fő kutatási területe a reformkor és Eötvös József munkásságának időszaka volt, orvostörténészként az első pesti orvosi iskola tevékenységét és Semmelweis életművének ismeretlen fejezeteit kutatta. Ő írta a "Magyar életrajzi lexikon"-ban az orvostudomány magyarországi klasszikusainak életrajzait. Szervezőmunkájának köszönhetően vált egységes intézetté a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, a hozzá tartozó Ernyey József Könyvtár és az "Arany Sas Patikamúzeum". A Semmelweis szülőházában kialakított orvostörténeti múzeum akkori modern tárlatát az ő vezetésével hozták létre. Külföldön nagyszámú előadásában igyekezett elismertetni Semmelweis Ignác munkásságát. Sokat tett a gyógyszerészettörténet kutatásáért, a muzeális tárgyak gyűjtéséért és a patikamúzeumok fenntartásáért is. Nem kis részben neki köszönhetően nyílt meg 1977-ben a Korányi Frigyes Emlékház Nagykállón, 1980-ban az "Arany Egyszarvú" Patikamúzeum Kőszegen, 1981-ben a Kresz Géza Mentőmúzeum Budapesten (fenntartója az Országos Mentőszolgálat), 1981-ben a balfi szanatóriumban lévő kiállítás, 1988-ban pedig Kőszegen a "Fekete Szerecseny" Patikamúzeum és Gyógyszerészettörténeti Könyvtár. (Dr. Gazda István)

Antall József
Web dokumentumok

2018.
dec. 12.
Challis, James születésének 215. évfordulója
Braintree, Essex, Anglia, 1803. dec. 12. - Cambridge, 1882. dec. 3.

Brit lelkész, csillagász
1826-ban választották tanárrá a cambridge-i Trinity College-ban, 1830-ban szentelték fel. 1836-ban lett a csillagászat professzora és a cambridge-i obszervatórium igazgatója. Tudományos folyóiratokban 225 matematikai, fizikai és csillagászati tárgyú dolgozatot közölt, legfontosabb eredményeit 12 kötetben tette közzé. A csillagászat történetének azért híres alakja, mert elszalasztotta a Neptunusz bolygó felfedezését. Ez a hiba nem befolyásolta karrierjét, bár az obszervatórium élén 1861-ben Adams követte, professzori székét élete végéig megtartotta.

Challis, James
Web dokumentumok

2018.
dec. 12.
Gajdusek, Daniel Carleton halálának 10. évfordulója
Yonkers, New York, USA, 1923. szept. 9. - Tromsø, Norvégia, 2008. dec. 12.

Magyar származású amerikai orvos, Nobel-díjas
Apja szlovák, anyja magyar születésű volt. 1943-ban végzett a Rochester-i Egyetemen. 1946-ban kapott doktori diplomát a Harvard Egyetemen, ahol 1949-51-ig a gyermekbetegségek gyógyításával foglalkozott. Az egzotikus népek között kialakuló fertőző betegségeket kezdte kutatni Teheránban, Indiában és más távoli helyeken. 1954-ben vendégkutató állást kapott Ausztráliában, a Melbourne-i Orvosi Kutatóintézetben. Évekig kutatta Új-Guineá-ban egy, csak egyetlen ottani törzsben jelentkező sajátos központi idegrendszeri megbetegedés, a kuru terjedésének mechanizmusát. Gajdusek feltárta, hogy a betegség a törzs által még gyakorolt kannibalizmus útján terjed. 1958-ban a Nemzeti Egészségügyi Intézetek virológiai és neurológiai kutatólaboratóriumának vezetője lett. Gajdusek eredményei nagy hatással voltak a szklerózis multiplex, a Parkinson-kór, a Creuzfeldt-Jacobs-szindróma és egyéb, degeneratív központi idegrendszeri betegségek okainak kutatására. Gajdusek foglalkozott primitív kultúrákban felnövekvő gyermekek fejlődésével, genetikával, immunológiával, valamint idegrendszeri minták kialakulásának a tanulásban játszott szerepével. 1997-ben egyéves börtönbüntetésre ítélték egy gyermekmolesztálási perben, kiszabadulása után Európában élt. 1976-ban Baruch S. Blumberg-gel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott, az "új mechanizmus felfedezéséért a fertőző betegségek létrejöttében és terjedésében" indoklással.

Gajdusek, Daniel Carleton
Web dokumentumok

2018.
dec. 11.
Szénássy Barna születésének 105. évfordulója
Ungvár, 1913. dec. 11. - Debrecen, 1995. nov. 12.

Matematikus, tudománytörténész, egyetemi tanár
1936-ban a debreceni Tisza István Tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári diplomáját szerzett. 1937-ben "Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai" c. disszertációjával bölcsészdoktori fokozatot szerzett. Gyulán, Ungváron, majd az állami Árpádházi Szent Erzsébet leánygimnáziumban, Jászapátiban tanított. 1945. tavaszán hadifogságba került, 1947-ben térhetett haza. Gimnáziumi tanár munkáját 1947-ben folytatta újra Jászapátiban. 1948-ban áthelyezték Debrecenbe a Révai Miklósról elnevezett - volt piarista gimnáziumba. 1951-ben került a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem matematikai intézetébe tanársegédként. 1952-től az akkor alakult Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítási Tanszéken kezdte meg egyetemi előadásait. 1975-ben lett egyetemi tanár. Az egyetemen hosszú évekig tanította a vegyészeknek és a kémia-fizika szakos hallgatóknak a matematikát, a matematika-szakosaknak pedig a matematika alapjait, halmazelmélet, komplex függvénytan, és matematikatörténet tárgykörökből tartott előadásokat. A magyar matematika történetének a megírására a Magyar Tudományos Akadémiától kapott megbízást. Kutatásait mindig az eredeti források alapján végezte, nyelvismerete és megbízható latin tudása ezt lehetővé tette.

Szénássy Barna
Web dokumentumok

2018.
dec. 11.
Koch, Heinrich Herman Robert születésének 175. évfordulója
Clausthal, Németország, 1843. dec. 11. - Baden-Baden, 1910. máj. 27.

Német bakteriológus, Nobel-díjas
A legjelentősebb bakteriológusok egyike. 1862-ben kezdte az orvosi egyetemet Göttingenben. Anatómiaprofesszora Jacob Henle volt. Wollsteinban körorvos, majd berlini egyetemi tanár. Elsőként tenyésztette ki a lépfene bacilusokat, majd felfedezte a tuberkulózis és a kolera kórokozóját. Tanulmányozta a gennykeltő kórokozókat és leírta a baktériumok tenyésztésére szolgáló szilárd táptalaj elvét. Kidolgozta a baktériumok tiszta tenyészetének előállítási módszerét, a baktériumok tárgylemezen történő festését, meghatározta a bakteriológiai állatkísérletek alapelveit. Felfedezte az anthrax-bacilus spóraképzését, a tuberkulózisbaktériumot 1882-ben és a kolera-vibriót 1884-ben. Elsőként figyelte meg a staphylococcust és a pneumococcust. Ő javasolta elsőként a bakteriológiában a hővel való sterilizálást, amellyel kijelölte a mai sebészeti csírátlanításra alkalmas eljárást. Mindezzel lehetőséget teremtett sok fertőző betegség elleni eredményes védekezésre. 1905-ben Nobel-díjjal tüntették ki.

Koch, Heinrich Herman Robert
Web dokumentumok

2018.
dec. 11.
Cannon, Annie Jump születésének 155. évfordulója
Dover, Delaware, USA, 1863. dec. 11. - Cambridge, Massachusetts, 1941. ápr. 13.

Amerikai csillagász
A modern csillag-színképosztályozás megalkotója. A Wellesley főiskolán, majd a Radcliffe "speciális hallgatója"-ként csillagászattal foglalkozott. 1896-ban a Harvard Egyetem Obszervatóriumában Edward Charles Pickering kutatócsoportjának tagjaként a Henry Draper Katalógus szerkesztésén dolgozott, melynek célja minél több csillag optikai spektrumának összegyűjtése, és a csillag-színképek osztályozása volt. Két korábbi osztályozási javaslat (Antonia Maury, illetve Williamina P. Fleming javaslata) után Annie Jump Cannon osztályozási javaslatát fogadták el, amely a jellegzetességek alapján O, B, A, F, G, K, M betűkkel jelzett főcsoportokba rendezte a csillagokat. Későbbi kutatások mutatták ki, hogy az osztályozás a csökkenő hőmérsékletet követi. Ez az osztályozás Harvard Spectral Classification Scheme néven ma is használatos. A Henry Draper Katalógusban szereplő közel 400.000 csillag osztálybasorolását nagyrészt ő végezte el. Katalógust állított össze a változócsillagokról is, amelyekből háromszázat maga fedezett fel. Csillagászati Ph.D. fokozatát a Groningen-i egyetemen nyerte el 1921-ben. Ő volt az első nő, aki tiszteletbeli doktori címet kapott az oxfordi egyetemen. 1931-ben az USA Nemzeti Akadémiája a H. Draper éremmel tüntette ki. Nevét az 1120.sz. kisbolygó és egy holdkráter őrzi. (Bartha Lajos)

Cannon, Annie Jump
Web dokumentumok

2018.
dec. 11.
Plemelj, Josip születésének 145. évfordulója
Bled, Szlovénia, 1873. dec. 11. - Ljubljana, 1967. máj. 22.

Szlovén matematikus
1894-től matematikát, fizikát és asztronómiát hallgatott a bécsi egyetemen, 1898-ban szerzett diplomát. Rövid ideig tartózkodott Berlinben és Göttingában továbbképzés céljából, majd 1902-ben magántanárként kezdett dolgozni a bécsi egyetemen. 1907-ben tanársegédként a Csernovici egyetem nevezte ki rendkívüli, majd a következő évben rendes tanárává. Az 1. világháború vége után kinevezést kapott az újonnan alapított Ljubljana-i egyetemre a matematika professzoraként, ő volt az egyetem első rektora. Ebben az állásban maradt az 1957-ig. Több tudományos akadémia tagja volt. Jelentős eredményeket ért el a differenciál- és integrálegyenletek, valamint a potenciál- és függvényelmélet területén.

Plemelj, Josip
Web dokumentumok

2018.
dec. 11.
Du Vigneaud, Vincent halálának 40. évfordulója
Chicago, Illinois, USA , 1901. máj. 18. - White Plains, New York, 1978. dec. 11.

Amerikai biokémikus, Nobel-díjas
Urbanában, az Illinois-i Egyetemen tanult, a Rochesteri Egyetemen szerzett Ph.D. fokozatot 1927-ben, majd a baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen, a berlini Vilmos Császár Intézetben és az Edingburgh-i Egyetemen folytatott tanulmányokat. 1932-1938-ig a George Washington Egyetem orvosi karának biokémiai tanszékét vezette, 1938-1967-ig a New York-i Cornell Egyetem orvosi karának professzora és biokémiai tanszékének vezetője volt, majd 1967-1975-ig kémia professzoraként működött az ithacai Cornell Egyetemen. Vezetésével a Cornell Egyetem laboratóriumai fontos eredményeket értek el például a penicillin szintézisében, a biotinnak az elkülönítésében és szerkezetének meghatározásában, valamint sok egyéb kéntartalmú szerves vegyület vizsgálatában. 1955-ben kémiai Nobel-díjat kapott két agyalapi hormon: a vazopresszin - a véredények izomzatát a vérnyomás növelésére késztető hormon - és az oxitocin - a méh összehúzódásában és a tejelválasztásban fő szerepet játszó hormon - elkülönítéséért és szintéziséért.

Du Vigneaud, Vincent
Web dokumentumok

2018.
dec. 10.
Petz Aladár születésének 130. évfordulója
Győr, 1888. dec. 10. - Győr, 1956. febr. 27.

Orvos, sebész
Tanársegéd volt a budapesti I., ill. II. sebészeti klinikán, 1922-1950-ig a győri kórház igazgatója. Külföldön is elismerést szerzett a hasi katasztrófákról írt tanulmánya. Az ő módosításával kezdték használni a Hültl-féle gyomor-bélvarró gépet. A törések kezelésére, rotoflexextensiós készülékeket szerkesztett. Kórházi statisztika részére elsőként készített hazánkban a különböző diagnózisokat jelző számrendszer-kulcsot.

Petz Aladár
Web dokumentumok

2018.
dec. 10.
Averroes - Ibn Rushd halálának 820. évfordulója
Córdoba, Andalúzia, (ma Spanyolország), 1126. - Marrakesh, (ma Marokkó), 1198. dec. 10. [11. 12.]

Arab tudós, orvos
Teljes nevén Abu'l-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, az iszlám enciklopedikus tudósa. Bíró (kádi) volt Córdobában. Bölcseleti nézetei (a ma Averroizmusnak nevezett filozófiai irányzat) nemcsak a mohamedán, de a keresztény világ gondolkodására is hatással volt. Kommentárokat írt Arisztotelész számos munkájához és Ptolemaiosz csillagászati munkáihoz. Arisztotelész tanai elsősorban az ő műveinek latin fordítása révén kerültek be az európai filozófiába. A filozófia önállóságát hangoztatta a teológia mellett. Sokan őt tekintették a "kettős igazság" hirdetőjének. Természettudományi téren jelentős a Ptolemaiosz-féle bolygórendszer modell módosítása. A fizikában főként a mechanikával, a mozgás és erő magyarázatával foglalkozott. Orvostudományban átfogó munkája mellett a higiéniára és a fiziológiára vonatkozó nézetei fontosak. A kor misztikus ortodox iszlám filozófus-teológusai élesen vitatták nézeteit, és vallásellenesnek mondták tanait, ezért élete végén száműzetésbe kényszerült (Marrakeshbe). (Bartha Lajos)

Averroes - Ibn Rushd
Web dokumentumok

2018.
dec. 9.
Balassa János halálának 150. évfordulója
Sárszentlőrinc, 1814. máj. 5. - Pest, 1868. dec. 9.

Orvos, sebész, egyetemi tanár
Orvosi tanulmányait Bécsben fejezte be, 1839-től műtőorvos a bécsi sebészeti klinikán. 1841-től főorvos a bécsi közkórházban. Hosszabb külföldi tanulmányút után 1843-1868-ig a sebészet ny. r. tanára a pesti egyetemen. 1848-1849-ben az orvosi kar igazgatója. A szabadságharc alatt honvédkórház igazgatója, utána fogságot szenvedett, 1851-től foglalhatta el ismét a tanszékét. A korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője. Az éterrel való narkotizálás meghonosítója. Elsők között alkalmazta Európában az általános érzéstelenítést. Úttörő jelentőségű a hasi sérvekről szóló munkája és a gégetükrözés felhasználása gégeműtéteknél. Nagy számban végzett hólyagmetszést és kőmorzsolást. Új megoldásokat alkalmazott plasztikai műtéteiben. Korát megelőzte a tuberkulotikus csont- és ízületi betegségek konzervatív kezelésével és a hűtés alkalmazásával a sebészeti gyógykezelésben. A Magyar Sebésztársaság 1906-ban emlékére "Balassa János emlékérem" elnevezésű kitüntetést alapított. 1858-tól az MTA tagja.

Balassa János
Web dokumentumok

2018.
dec. 9.
Berthollet, Claude-Louis születésének 270. évfordulója
Talloires, Franciaország, 1748. dec. 9. - Arcueil, 1822. nov. 6.

Francia kémikus
Orvosi diplomáját Torinóban szerezte. Felfedezte az ammónia összetételét (1785) és bevezette a klórt mint fehérítőszert. Kidolgozta annak módszerét, hogyan lehet ércből vasat nyerni és acéllá feldolgozni. Bár kálium-klorát készítménye nem volt alkalmas a puskapor salétromának helyettesítésére, ahogyan ő szerette volna, de lehetőséget adott színes tűzijátékok készítésére. Elsőként ismerte fel, hogy részben a reagáló anyagok tömegétől függ, hogy teljesen végbemegy-e valamely kémiai reakció, így közel jutott a tömeghatás törvényének kimondásához.

Berthollet, Claude-Louis
Web dokumentumok

2018.
dec. 9.
Haber, Fritz születésének 150. évfordulója
Breslau, Szilézia, Poroszország, 1868. dec. 9. - Basel, Svájc, 1934. jan. 29.

Német fizikai kémikus, Nobel-díjas
Berlinben, Heidelbergben és Zürichben végezte egyetemi tanulmányait. A Jénai Egyetemen kezdett szerves kémiai kutatásba. Huszonöt évesen a Karlsruhei Műegyetemen fizikai kémiát tanított, 1898-ban professzori kinevezést kapott. Kidolgozta azt a módszert, amellyel nitrogénből és hidrogénből ammóniát lehetett előállítani, s 1909-re megteremtette az ammónia nagyipari termelésének feltételeit. Az eljárást Carl Bosch kapta meg ipari fejlesztés céljára, s ez végül elvezetett a Haber-Bosch-féle ammóniatermelő eljáráshoz. Habert 1918-ban kémiai Nobel-díjjal jutalmazták. Az 1. világháborúban vezető szerepet játszott a katonai célra használt mérges gázok kifejlesztésében. A háború után Haber intézete vált a világ fizikai kémiai kutatásainak egyik központjává, nagy létszámú és válogatott nemzetközi kutatógárdával. 1933-ban a Hitler-rezsim és a zsidóellenes politika színre lépése miatt Haber lemondott, és egy meghívást elfogadva Cambridge-be ment dolgozni. Egy utazás során Baselban halt meg.

Haber, Fritz
Web dokumentumok

2018.
dec. 9.
Nekrasov, Aleksandr Ivanovich születésének 135. évfordulója
Moszkva, Oroszország, 1883. dec. 9. - Moszkva, 1957. máj. 21.

Orosz matematikus
A moszkvai egyetemen végezte tanulmányait Zsukovszkij és Csapligin tanítványaként a Központi Aerohidrodinamikai Intézet megalapozásában nagy szerepe volt. Jelentős elméleti eredményeket ért el a hullámok és örvények elméletében, a gázdinamikában. Ezeken a területen számos gyakorlati problémát oldott meg egzakt matematikai módszerekkel. Akadémikus, Állami-díjas volt.

Nekrasov, Aleksandr Ivanovich
Web dokumentumok

2018.
dec. 9.
Luzin, Nyikolaj Nyikolajevics (Nikolai Nikolaevich) születésének 135. évfordulója
Irkutszk, Oroszország, 1883. dec. 9. - Moszkva, Szovjetunió, 1950. febr. 25.

Orosz-szovjet matematikus
A moszkvai egyetemen tanult, Dimitri Jegorov tanítványa volt. 1910 és 1914 között a Göttingen-i egyetemen tanult. 1920-tól a moszkvai egyetem professzora. 1927-ban a Szovjet Tudományos Akadémia levelező, majd 1929-ben rendes tagja. A 20-as években nevezetes matematikai szemináriumot szervezett az egyetemen, tanítványa volt többek között Pavel Alekszandrov és Andrej Kolmogorov is. 1931-ben mesterét, Jegorovot politikai okokból letartóztatták. Luzinnak is el kellett hagynia az egyetemet, Leningrádba, a Központi Aero-Hidrodinamikai Intézetbe vonult vissza. 1936-ban Luzin ellen politikai támadás indult, amelyben számos tanítványa is részt vett, közöttük Alekszandrov is. Luzin ellen egy akadémiai bizottság folytatott vizsgálatot, amely elítélte politikai nézeteit és szakmai tevékenységét. Luzint azonban a Szovjet tudományos Akadémiából nem zárták ki. A "Luzin-ügy" részletei csak 1990 után váltak ismertté. Főbb eredményeit a matematikai analízisben a trigonometrikus sorok elméletében, a differenciálegyenletek elméletében és a halmazelméletben érte el.

Luzin, Nyikolaj Nyikolajevics (Nikolai Nikolaevich)
Web dokumentumok

2018.
dec. 8.
Sóltz Vilmos születésének 185. évfordulója
Svedlér, 1833. dec. 8. - Budapest, 1901. okt. 12.

Kohómérnök
A selmecbányai akadémiára 1854-ben iratkozott be, 1864-ben kohómester, 1869-ben a turjaremetei vasgyárnál felügyelő. 1872-ben a pojniki vasgyár, majd 1874-ben a tiszolci vasgyár vezetője. 1881-től a selmecbányai akadémia vaskohászati tanszékének helyettes tanára; 1882-től a tanszék vezetője. Az 1892-1896-ig az akadémia igazhatója. Nevéhez fűződik az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület megalakítása 1892-ben, melynek ügyvezető alelnöke volt. Tiszteletére az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1967-ben Sóltz Vilmos-emlékérmet alapított.

Sóltz Vilmos
Web dokumentumok

2018.
dec. 8.
Pekár Imre születésének 180. évfordulója
Rozsnyó, 1838. dec. 8. - Budapest, 1923. júl. 12.

Gépészmérnök, feltaláló
Bécsben szerzett gépészmérnöki, majd Karlsruhéban politechnikai oklevelet. Ezután 1859-ben Angliában, majd Franciaországban a malomiparban működött. 1864-től 1875-ig a debreceni István-gőzmalom igazgatója és a debreceni Gazdasági Akadémia tanára volt. 1880-1881-ben az USA-ban tanulmányozta a gabonakereskedelem, a malomipar és a közraktárügy helyzetét. Hazatérve a Leszámítoló és Pénzváltóbank igazgatója, az áruosztály vezetője lett. Megszervezte a közraktárakat Fiuméban, a közraktár mellett megépítette Magyarországon az első elevátort. Reorganizálta a Leszámítolóbank érdekeltségéhez tartozó Schönichen-Hartmann-féle újpesti hajógyárat. Részt vett a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. létrehozásában is. Kidolgozta a liszt színének vizsgálata alapján a lisztvizsgálat egyszerű módszerét, amely róla elnevezve "pekározás" néven nemzetközileg is elterjedt. 1921-től az MTA tagja.

Pekár Imre
Web dokumentumok

2018.
dec. 8.
Balogh Artur születésének 135. évfordulója
Budapest, 1883. dec. 8. - Budapest, 1973. ápr. 28.

Gépészmérnök
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte. Utána 1906-1909 között a Schlick-gyár tervező mérnöke. Innen a Fegyver- és Gépgyárba került, ahol Diesel-motorok szerkesztésével foglalkozott. 1919-ben a gyár termelési biztosává választották, emiatt 1920-ban állását vesztette. Ezt követően a Népszava ismeretterjesztő vállalkozásaiban vett részt. Jelentős tudománytörténeti kutató munkája. Gépészeti kérdésekkel mindvégig foglalkozott, a fogaskerék-bolygóművek kinematikai vizsgálatának új módját vezette be; a belsőégésű motorok torziós önlengésszámainak kiszámítására és az eredmények ellenőrzésére új eljárásokat dolgozott ki.

Web dokumentumok

2018.
dec. 8.
Rédey István születésének 120. évfordulója
Újpest, 1898. dec. 8. - Budapest, 1968. okt. 7.

Mérnök, egyetemi tanár
Oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett 1921-ben, majd a mechanikai és geodéziai tanszéken tanársegéd lett. 1923-ban meghívták a Honvéd Térképészeti Intézetbe az új térképészeti eljárás, a fotogrammetria bevezetésére. 1948-51-ben a Magyar Néphadsereg újjászervezett Térképészeti Intézetében tanított. 1951-ben a budapesti műszaki egyetem hadmérnöki karán a térképészeti tanszék vezetője. 1959-től az általános geodéziai tanszék vezetője. Geodéziai kutatásai mellett az ahhoz kapcsolódó geofizikai kérdésekkel is foglalkozott. A Wegener-elmélet geodéziai jelentőségével és a földkéreg izosztatikus egyensúlyával foglalkozó tanulmányai nemzetközi figyelmet keltettek.

Rédey István
Web dokumentumok

2018.
dec. 8.
Frisius, Gemma Regnier (Reiner, Regner) (Gemma, Frisius) születésének 510. évfordulója
Dokkum, Hollandia, 1508. dec. 8. - Louvain, Belgium, 1555. máj. 25.

Németalföldi matematikus, térképész, műszergyártó
Matematikát és orvostudományt tanult előbb Groningenben, majd Louvainben. Műhelyében földgömböket, térképeket és csillagászati műszereket készített. A 16. század negyvenes éveiben a louvaini egyetem matematikatanára, majd 1553-tól az egyetem orvosprofesszora. A térképészetben ő javasolta elsőként a háromszögelés használatát, valamint a földrajzi hosszúság megállapítását időmérés segítségével. Tanítványa volt Gerhard Mercator, akivel évekig együtt dolgozott. 1540-ben Antwerpenben megjelent aritmetika könyvéből egy évszázadon át tanulták a számolást a latin iskolák tanulói, nemcsak a mai Hollandia és Belgium területén, hanem német és francia területen is. Az elsők közé tartozik abban is, hogy az "algebra" szót egymagában használja az "almukabala" szó nélkül. Nevét egy holdkráter is őrzi.

Frisius, Gemma Regnier (Reiner, Regner) (Gemma, Frisius)
Web dokumentumok

2018.
dec. 8.
Berwald, Ludwig születésének 135. évfordulója
Prága, 1883. dec. 8. - Łódź, Lengyelország, 1942. ápr. 20.

Német matematikus
A prágai német egyetemen volt professzor 1924-től 1941-ig. Fő kutatási területe a differenciálgeometria volt. 1941-ben a Lódz-i gettóba deportálták, itt halt meg 1942-ben.

Berwald, Ludwig
Web dokumentumok

2018.
dec. 8.
Evans, Griffith Conrad halálának 45. évfordulója
Boston, 1887. máj. 11. - Berkeley, 1973. dec. 8.

Amerikai matematikus
1933-1949 között a kaliforniai egyetem (Berkeley) matematikai intézetének vezetője. Legfontosabb eredményeit a potenciálelmélet, funkcionálanalízis, integrálegyenletek, és a minimálfelületek problémája területén érte el.

Evans, Griffith Conrad
Web dokumentumok

2018.
dec. 8.
Rybka, Eugeniusz halálának 30. évfordulója
Radzimin, Lengyelország, 1898. máj. 6. - Wrocław, 1988. dec. 8.

Lengyel csillagász, egyetemi tanár
A krakkói csillagvizsgáló igazgatója (1952-58). 1918-20 között a lengyel nemzeti hadsereg tisztje, 1920-ban a krakkói Jagelló Egyetemen folytatta tanulmányait. 1923-tól a varsói csillagvizsgálóban dolgozott, majd 1930-ban a leideni egyetemi obszervatóriumban asztrofizikai tanulmányokat folytatott Hertzsprung mellett. 1932-től a lwowi Egyetem csillagászati tanszékének tanára, 1945-ben a lengyel értelmiségiek megfélemlítésére a szovjet NKVD letartóztatta. Kiszabadulva 1945-1958 között a wrocławi egyetem tanára volt, emellett 1952-58 között a krakkói obszervatórium igazgatója. Elsősorban a csillagászati fényméréssel, és a változófényű csillagokkal - az 1920-as évektől az akkor újdonságnak számító "delta Cephei" csillagok vizsgálatával - foglalkozott. Pontos fényesség-katalógust készített tanítványaival együtt egyes égbolt-területek halvány csillagairól, valamint a vörös fényben mért fényességekről. Foglalkozott a csillagászat történetével. 1952-58 között Nemzetközi Csillagászati Unió alelnöke volt. (Bartha Lajos)

Rybka, Eugeniusz
Web dokumentumok

2018.
dec. 7.
Aujeszky László halálának 40. évfordulója
Budapest, 1903. aug. 23. - Budapest, 1978. dec. 7.

Meteorológus, egyetemi tanár
1921-25 között a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakon végzett, majd négy évig gyakornok az egyetem matematika tanszékén. 1926-ban matematikából doktorált. 1937-ben egyetemi magántanári vizsgát tett, majd a Budapesti Tudományegyetemen 32 féléven át tartott előadásokat a meteorológia korszerű fejezeteiről. A Prognózis Osztály vezetője volt 1940-1943 és 1951-1964 között. 1939-től 1945-ig a TTT titkára és Természettudományi Közlöny társszerkesztője volt. 1944-ben az OMFI megbízott igazgatója volt. Elismert elméleti szakember, gyakorló időjárás előrejelző, kiváló népszerűsítő és sokoldalú kísérletező személy volt. A Steiner Lajos Emlékérem kétszeres tulajdonosa, a Magyar Meteorológiai Társaság tiszteleti tagja 1979-től. Az 1940-es évek elejétől a Szent István Akadémia rendes tagja volt. Széleskörű szakirodalmi tevékenységet fejtett ki, számos szakkönyve írt. Édesapja Aujeszky Aladár, nemzetközi hírű mikrobiológus, orvos.

Web dokumentumok

2018.
dec. 7.
Kronecker, Leopold születésének 195. évfordulója
Liegnitz, Poroszország, 1823. dec. 7. - Berlin, 1891. dec. 29.

Német matematikus
A berlini egyetemen tanult Jacobitól, Steiner-től és Dirichlet-től. Később átment a bonni egyetemre, Kummer volt a tanára. 1861-től a berlini egyetemen lett magántanár. Közben Kummer is oda került, így Weierstrass-szal együtt kialakult a berlini "nagy hármas". Hírnevük sok magyar hallgatót is Berlinbe vonzott. Kronecker szerint a matematikát a természetes számokból véges jellegű módszerekkel kell felépíteni. Ezt a modern kori pitagoraszi felfogást fejezi ki híres mondása: A természetes számokat Isten teremtette, minden más emberi alkotás. Különösen rossz "alkotásoknak" tekintette a végtelen halmazokat, így Cantor munkásságát is: nem matematikának, hanem teológiának nevezte. Eredményeit az algebrai számelméletben és az elliptikus függvények elméletében érte el. Nevét viseli a Kronecker-szimbólum (vagy "Kronecker-delta"), a Kronecker-Weber tétel, a Kronecker-tétel a számelméletben, illetve a Kronecker-lemma. Az MTA külső tagjának választotta.

Kronecker, Leopold
Web dokumentumok

2018.
dec. 7.
Gaposkin, Szergej Illarionovics (Gaposchkin, Sergei Illarionovich) születésének 120. évfordulója
Evpatorija, Oroszország, 1898. dec. 7. - Lexington, Massachusetts, USA, 1984. szept. 17.

Orosz születésű amerikai csillagász
Az extragalaktikus kutatások egyik úttörője, változócsillag-kutató. 1932-ben Berlinben doktorált. 1933-tól Amerikában, a Harvard egyetem obszervatóriumában dolgozott. 1934-ben házasságot kötött Cecilia Payne-nel, ettől kezdve tanulmányaik kettőjük neve alatt jelentek meg. Jelentős munkát végzett a szoros (fedési) csillagpárok kutatása terén. Feleségével együtt fontos vizsgálatokat végzett a Kis Magellán-felhő csillagairól (Bartha Lajos)

Gaposkin, Szergej Illarionovics (Gaposchkin, Sergei Illarionovich)
Web dokumentumok

2018.
dec. 7.
Paul, Wolfgang halálának 25. évfordulója
Lorenzkirch, Németország, 1913. aug. 10. - Bonn, 1993. dec. 7.

Német kísérleti fizikus, tudományszervező, Nobel-díjas
A szülői házból hozta a kutatás iránti elkötelezettséget: édesapja gyógyszerkutató vegyész volt Münchenben, az egyetemen. Arnold Sommerfeld - apjának kollégája - tanácsára először egy évig mechanikai szakmunkásnak tanult, csak utána kezdte el Münchenben az egyetemet, melyet azután Berlinben fejezett be. Doktori dolgozatának készítése közben, a második világháború kitörését követően hívták be katonának, de néhány hónap múlva le is szerelték, hogy befejezhesse doktoriját. Témavezetőjét követte Kielbe, majd Göttingenbe. A háború után néhány évig rádióbiológiai és rákterápiai kutatásokat folytatott, azután visszatért a gyorsítók melletti tömegspektroszkópiai és nagy energiájú elektronfizikai kutatásokhoz. 1952-től több mint negyven éven át volt Bonnban az egyetemen a kísérleti fizika professzora. Itt fejlesztette ki munkatársaival azt a "Paul-csapdát", mellyel mágneses tér nélkül, csupán az inhomogén elektromos tér gyors, rádiófrekvenciás váltakoztatásával sikerült az elektromosan töltött részecskéket (elektronokat, ionokat, még antirészecskéket is) kis térre koncentrálva tartani és megfigyelni. Ezért lett az 1989-es fizikai Nobel-díj egyik kitüntetettje. Tudományszervező képességét több helyen is igénybe vették, még a német egyetemi reformhoz is kikérték tanácsát. 1965 és 1967 között a CERN nukleáris divízióját vezette. Mindkét fiából fizikust nevelt; egyikük Münchenben, másikuk Wuppertalban lett professzor. (Dr. Radnai Gyula)

Paul, Wolfgang
Web dokumentumok

2018.
dec. 7.
Rodbell, Martin halálának 20. évfordulója
Baltimore, Maryland, USA, 1925. dec. 1. - Chapel Hill, North Carolina, 1998. dec. 7.

Amerikai biokémikus, Nobel-díjas
A Johns Hopkins Egyetemen folytatott biológiai és kémiai tanulmányokat. A University of Washington-on szerezte meg PhD fokozatát 1954-ben. Ezután a National Institutes of Health-ben (Bethesda, Maryland) dolgozott, majd 1985-től nyugdíjbavonulásáig a National Institute of Environmental Health Sciences tudományos igazgatója volt. Rodbell azt kutatta, hogy a sejtek felszínére ható külső anyag, pl. egy hormon, hogyan fejt ki hatást a sejt belsejében. Feltételezte, hogy a sejtek felszínén a G-fehérjék (melyek arról kapták a nevüket, hogy a guanozin-trifoszfátot megkötik) jelátalakítóként viselkednek: a jeleket továbbítják és modulálják a sejtekben. Alfred G. Gilman munkatársaival izolálta a G-fehérjéket és fontos tulajdonságait derítette fel. Ha a G-fehérjék működésében zavar keletkezik, betegség léphet fel. Néhány gyakori betegség, például a kolera, cukorbetegség, rák vagy az alkoholizmus kialakulásának megértéséhez is közelebb vitt a G-fehérjék szerepének tisztázása. 1994-ben Rodbell Alfred G. Gilman-nal megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott a G-fehérjéknek és a sejtekben folyó jelátvitelben játszott kulcsszerepüknek a felfedezéséért.

Rodbell, Martin
Web dokumentumok

2018.
dec. 6.
Hunfalvy János halálának 130. évfordulója
Nagyszalók, 1820. jún. 9. - Budapest, 1888. dec. 6.

Földrajztudós, egyetemi tanár
Eperjesen jogot, majd teológiát tanult. 1845-1846-ban a berlini és tübingeni egyetemen tanult. Nevelő, majd tanulmányutat tett Németországban, Belgiumban és Hollandiában. 1846-ban a késmárki jogakadémia statisztika- és történelemtanára. 1855-től Greguss Ágosttal szerkesztette a Család Könyve c. folyóiratot. 1861-től a budai politechnikumban a földrajz, statisztika és a történelem tanára. 1870-ben kinevezték a pesti tudományegyetem új földrajzi tanszékére. A földrajz első egyetemi tanára hazánkban. A Magyar Földrajzi Társaságnak egyik alapító tagja és haláláig elnöke volt. Fiatal korában Karl Ritter német geográfus teleologikus szemléletének híve, későbbi munkásságával ezt a földrajzi felfogást jelentős mértékben tovább fejlesztette. 1858-tól az MTA tagja.

Hunfalvy János
Web dokumentumok

2018.
dec. 6.
Lepaute, Nicole-Reine halálának 230. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1723. jan. 5. - Saint-Cloud, 1788. dec. 6.

Francia matematikus, csillagász
A felvilágosodás századának legkiemelkedőbb francia csillagásznője volt. Férjével együttműködve, aki neves órásmester volt, részt vett egy asztronómiai óra építésében, majd Lalande, a Párizsi Csillagvizsgáló igazgatója mellett dolgozott. 1758-ban előre jelezte a Halley üstökös visszatérésének időpontját. Részt vett a Vénusz Nap előtti átvonulásának kiszámításában. 1762-ben meghatározta a két évvel későbbi napfogyatkozás időpontját, csillagászati katalógusokat készített. A Béziers-i Tudományos Akadémia tagja volt. Nevét a 7720 Lepaute aszteroida és a Lepaute holdkráter viseli.

Lepaute, Nicole-Reine
Web dokumentumok

2018.
dec. 6.
Gay-Lussac, Joseph Louis születésének 240. évfordulója
Saint-Léonard-de-Noblat, Franciaország, 1778. dec. 6. - Párizs, 1850. máj. 9.

Francia vegyész, fizikus
Tanulmányait Párizsban végezte. Berthollet tanítványa volt, később pedig asszisztense lett. 1808-ban légköri vizsgálatok során felfedezte a róla elnevezett térfogati törvényt, melyet sav bázis reakcióknál is megvizsgált és észrevette, hogy pl. az ammóniagáz, mint bázis a savval szintén egyszerű térfogatviszonyok szerint reagál. Ez a megállapítás vezette aztán el a többszörös súlyviszonyok törvényéhez. Megfigyelte azt is, hogy a tömény kénsav a nitrogén monoxidot feloldja és megfelelő torony segítségével a nitrózus gázokat újra fel lehet használni. Ezeket az ún. Gay-Lussac-tornyokat még ma is használják, s hosszú ideig az ólomkamrás kénsavgyártás volt az egyetlen olyan módszer, mellyel kénsavat tudtak előállítani. Fizikából az ideális gázok hőtágulására vonatkozó törvények, valamint a gázok szabad tágulásának kísérleti vizsgálata őrzik nevét a középiskolai és az egyetemi oktatásban.

Gay-Lussac, Joseph Louis
Web dokumentumok

2018.
dec. 6.
Wolf, Johann Rudolf halálának 125. évfordulója
Fällenden, Svájc, 1816. júl. 7. - Zürich, 1893. dec. 6.

Svájci matematikus, csillagász
A napfolt-periódusok kutatásának úttörője, a nemzetközi Nap észlelő hálózat megszervezője. 1844-ben a berni Egyetem tanára, 1847-ben a berni obszervatórium igazgatója. 1855-től a zürichi Műegyetem tanára, 1864-ben a zürichi csillagvizsgáló alapítója. Miután Heinrich Schwabe 1843-ban közölte feltételezését, hogy a napfoltok száma periodikusan ingadozik, Wolf saját észlelései, valamint régi észlelések 1610-ig visszamenően felkutatott adatai alapján alapos statisztikai módszerekkel elsőként határozta meg a naptevékenység 11.1 éves periódusát (1848). Az általa bevezetett Wolf-féle napfolt-relatívszám ma is használatos a Nap aktivitásának vizsgálatában. Elsők közt állapította meg a naptevékenység kapcsolatát egyes földi jelenségekkel (földmágnesség, sarki fény, 1852). Az 1850-es évek végétől szorgalmazta a napfoltok számának az egész Földre kiterjedő számlálását és az összesített adatok egységes feldolgozását. Kiterjedt tudománytörténeti kutatásokat is végzett. Kézikönyve (Handbuch der Astronomie, 1890-92) a csillagászat történetének és irodalmának máig nélkülözhetetlen forrásmunkája. Nevét a Wolf-féle napfolt-relatívszám, és egy holdkráter őrzi. (Bartha Lajos)

Wolf, Johann Rudolf
Web dokumentumok

2018.
dec. 6.
Palisa, Johann születésének 170. évfordulója
Troppau, Ausztria (ma Opava, Csehország), 1848. dec. 6. [7.] - Bécs, 1925. máj. 2.

Osztrák csillagász
A bécsi Egyetemi Obszervatórium asszisztense, 1872-ben az Osztrák-magyar Haditengerészet Pola (ma: Pula) Obszervatóriumának vezetője, itt kezdett hozzá az addig ismert kisbolygók pálya-ellenőrzéséhez, eközben 26 új aszteroidát fedezett fel. 1880-tól a bécsi Egyetemi Csillagvizsgáló főmunkatársa, ahol újabb 100 kisbolygót fedezett fel, és elkészítette a heidelbergi Max Wolf-fal együttműködve az égi egyenlítő övezetének részletes csillagkatalógusát és térképét ("Sternlexikon", 1902). Nevét a 914.sz. kisbolygó, és egy holdkráter őrzi. (Bartha Lajos)

Palisa, Johann
Web dokumentumok

2018.
dec. 6.
Hall, Charles Martin születésének 155. évfordulója
Thompson, Ohio, USA, 1863. dec. 6. - Daytona, Florida, 1914. dec. 27.

Amerikai feltaláló, vegyész
Az Ohio-i Oberlin College-ben tanult. Többévi kísérletezés után 1886-ban sikerült eljárást kidolgoznia alumínium előállítására elektrolízis segítségével. Ezt vele egyidejűleg a francia Paul Héroult is felfedezte, ezért Hall-Héroult eljárásnak nevezik. Hall partnerekkel 1886-ban Pittsburgh-ben alapított vállalatot az alumínium előállítására, ez 1907-ben az Aluminum Company of America (később rövidítve Alcoa) nevet vette fel. Az eljárás lehetővé tette az alumínium korábbinál sokkal olcsóbb előállítását, s ezzel megnyitotta az utat az alumínium széleskörű ipari felhasználása előtt, többek között a repülőgépgyártásban. Hallnak számos találmánya volt, 1911-ben az Amerikai Kémiai Társaság által adományozott Perkin-éremmel tüntették ki.

Hall, Charles Martin
Web dokumentumok

2018.
dec. 6.
Walsh, Joseph Leonard halálának 45. évfordulója
Washington, USA, 1895. szept. 21. - College Park, Maryland, 1973. dec. 6.

Amerikai matematikus
1908-1912 között hallgató volt a Baltimore Polytechnical Institute-ban, majd 1912-1913-ban a Columbia Egyetemen tanult, 1916-1917-ben Maxim Bôcher vezetésével folytatta tanulmányait. Doktori értekezését a Harvardon készítette el. 1920-ban megkapta a Ph.D. címet. Ösztöndíjas volt Párizsban Paul Montel-nél 1920-1921-ig és Caratheodory-nál Münchenben 1925-1926-ig. Visszatért a Harvardra ahol 1935-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Itt oktatott matematikát több mint 30 évig, 1936-ban beválasztották a Nemzeti Tudományos Akadémia tagjai közé, 1937-ben az Amerikai Matematikai Társaság alelnöke, 1949-ben a társaság elnöke. 1970-ben összesen 279 publikációja van, kutatási eredményeit ismertető cikkeinek gyűjteménye hét kötetet tesz ki. Nevét viseli a Walsh függvény, Walsh transzformáció, Walsh-bázis.

Walsh, Joseph Leonard
Web dokumentumok

2018.
dec. 5.
Painlevé, Paul születésének 155. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1863. dec. 5. - Párizs, 1933. okt. 29.

Francia matematikus, államférfi
1883-ban az École Normale Supérieure-en matematikát tanult és szerzett doktorátust. 1887-ben Göttingen-ben, Felix Klein és Hermann Amandus Schwarz voltak rá nagy hatással. A Francia Akadémia tagja lett 1900-tól. Algebrai differenciálegyenletekkel és alkalmazásukkal foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az algebrai geometriában és az analitikus mechanikában is. Politikai szereplése Alfred Dreyfus, az ártatlanul hazaárulással vádolt katonatiszt védelmezésével kezdődött. 1915-30 között többször volt miniszter, 1917-ben és 1925-ben rövid ideig miniszterelnökként működött.

Painlevé, Paul
Web dokumentumok

2018.
dec. 5.
Sommerfeld, Arnold Johannes Wilhelm születésének 150. évfordulója
Königsberg, Poroszország, 1868. dec. 5. - München, Németország, 1951. ápr. 26.

Német fizikus
Középiskolai és egyetemi tanulmányait Königsbergben végezte, tanára volt Hilbert is. 1891-ben doktorált matematikából a Königsbergi Egyetemen. 1893-tól a göttingeni egyetemre került itt 1894-től Felix Klein asszisztense volt. Érdeklődése fokozatosan a matematikai fizika és az elméleti mechanika felé fordult. 1895-ben magántanárrá habilitált. 1897-től a clausthali bányászati akadémián volt a matematika tanára. 1900-ban Aachenben a műszaki mechanika professzora lett a Műszaki Főiskolán. 1906-ban Münchenben átvette az egyetem Elméleti Fizikai Tanszékének vezetését, ahol az elkövetkező években jelentős iskolát hozott létre. 1915-16-ban a Bohr-féle atommodellt jelentősen továbbfejlesztette, bevezette az ún. finomszerkezeti állandót. A fizika számos területén ért el jelentős eredményeket. A kvantummechanika alkalmazásával továbbfejlesztette a klasszikus elektronelméletet az elektronok fémekben mutatott tulajdonságainak leírásával. Könyvei az elméleti fizika alapművei közé tartoznak. Számos kitüntetésben, elismerésben részesült.

Sommerfeld, Arnold Johannes Wilhelm
Web dokumentumok

2018.
dec. 5.
Watson-Watt, Robert Alexander, Sir halálának 45. évfordulója
Brechin, Skócia, 1892. ápr. 13. - Inverness, 1973. dec. 5.

Skót-brit mérnök, fizikus, feltaláló
A St. Andrews egyetemen végezte tanulmányait. Tanított a Dundee egyetemen. 1917-től 1926-ig a Meteorológiai Hivatalban viharjelző berendezések tervezésével foglalkozott és az ionoszférában megfigyeléseket végzett. 1935-től a National Physical Laboratory rádió-szekciójának lett a vezetője, ahol a repülőgépek helyzet-meghatározásával foglalkozott, ami a 2. világháborúban jelentősen segítette a Brit Légierő védekezési képességét a német légierőével szemben. 1935-ben felfedezte a radart (RAdio Detection and Ranging), ami a mai radar-technológia elődjének számít. Joh Rowland: The Radar Man című könyve neki és munkájának állít emléket. 1942-ben lovaggá ütötték.

Watson-Watt, Robert Alexander, Sir
Web dokumentumok

2018.
dec. 5.
Powell, Cecil Frank születésének 115. évfordulója
Tonbridge, Kent, Anglia, 1903. dec. 5. - Milánó, Olaszország, 1969. aug. 9.

Angol fizikus, Nobel-díjas
Cambridge-ben tanult, majd a Bristol University professzora lett. Giuseppe Occhialini olasz fizikussal működött együtt és kiadták Nuclear Physics in Photographs 1947. Az elemi részek detektálására alkalmas fényképezési eljárást fejlesztett ki, és ennek segítségével felfedezte a magerőket közvetítő - a Yukawa által megjósolt - pionokat. 1950-ben Nobel-díjat kapott a magfolyamatok tanulmányozásánál alkalmazott fényképészeti eljárás továbbfejlesztéséért és a mezonokkal kapcsolatos felfedezéseiért, amelyeket ezzel a módszerrel tett.

Powell, Cecil Frank
Web dokumentumok

2018.
dec. 4.
Herrich Károly születésének 200. évfordulója
Makó, 1818. dec. 4. - Budapest, 1888. nov. 21.

Vízépítő mérnök
Felsőfokú tanulmányait Pozsonyban és a pesti egyetem mérnöki intézetében (Institutum Geometricum) végezte. 1847-től a Tisza-szabályozásnál a felső-tiszai szakasz osztálymérnöke volt. A szabadságharc után 1850-től a Tisza-szabályozási bizottmány főmérnöke, 1857-től a központi felügyelőség ideiglenes főnöke lett, 1863-ban több tervváltozatot dolgozott ki a tisza-körösi öntöző- és hajózócsatornára, 1867-ben mint miniszteri osztálytanácsos, majd 1869-től a Tisza-szabályozás központi bizottságánál mint műszaki tanácsos vitt vezető szerepet a Tisza-szabályozásban; újjászervezte a Tiszavölgyi Társulatot (1877-78). Az elért eredmények azonban nem voltak elegendők az 1879-i szegedi árvízkatasztrófa elhárítására. Első volt hazánkban, aki a mezőgazdasági vízgazdálkodást szervezte.

Herrich Károly
Web dokumentumok

2018.
dec. 4.
Matolcsy Miklós halálának 80. évfordulója
Cegléd, 1869. jún. 16. - Farmos, 1938. dec. 4.

Gyógyszerész, orvos, egyetemi tanár
Gyógyszerészi és gyógyszerészdoktori oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte. 1893-1907-ig Than Károly I. sz. Vegytani Intézetében asszisztens. 1902-ben orvosdoktori oklevelet szerzett és 1905-ben a gyógyszerészet magántanára. 1907-ben megbízták az orvosi kar vegytani intézetének vezetésével, ő adta elő elsőnek Budapesten orvostanhallgatóknak a gyógyszertant. Számos kémiai, gyakorló gyógyszerészi és gyógyszerésztörténelmi munkája közül legjelentősebb magyarországi gyógyszerészeti bibliográfiája.

Web dokumentumok

2018.
dec. 4.
Bálint Elemér születésének 130. évfordulója
Budapest, 1888. dec. 4. - Budapest, 1966. aug. 20.

Matematikus, egyetemi tanár
Középiskolai tanári oklevelének megszerzését követően a budapesti VI. kerületi főreáliskola tanára lett, s mellette a műegyetem ábrázoló geometria tanszékén tanított. 1916-ban doktorált a valós együtthatós egyenletek valós gyökeiről készített értekezésével. 1937-ben biztosítási matematikusi képesítést szerzett, s 1938-ig az Osztrák Biztosító Társaságok Magyar Fiókjánál volt matematikus, majd az 1944-es év végéig a Pikler-féle Biztosító Irodánál dolgozott. 1948-ban a Gazdák Biztosító Szövetkezetnél vezérigazgató helyettes lett, s részt vett az Állami Biztosító megszervezésében, melynek rövid ideig vezérigazgató helyettese volt. 1951-ben az Állami Műszaki Főiskola matematikai tanszékének vezetésével bízták meg. Később a BME Villamosmérnöki, majd a Gépészmérnöki Karán volt docens.

Web dokumentumok

2018.
dec. 4.
Galvani, Luigi halálának 220. évfordulója
Bologna, Pápai állam (ma Olaszország), 1737. szept. 9. - Bologna, Cisalpin Köztársaság, 1798. dec. 4.

Olasz orvos, fizikus, anatómus és természettudós
Munkássága nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Volta felfedezhesse az állandó elektromos áramot szolgáltató áramforrást. Ez az elem, a Volta-oszlop kémiai és fizikai elvek alapján működik. Volta felfedezése volt az elektromos energia korának előfutára, de Galvani nyitotta meg az utat az izom és az ideg fiziológiájának új kutatása és az elektrofiziológia tudománya felé is. Tisztelete jeléül Volta róla nevezte el az általa feltalált áramforrást galvánelemnek. Galvani neve ma is él a galvanométer, galvanizálás, galvanoplasztika, galvanikus csatolás stb. szakkifejezésekben.

Galvani, Luigi
Web dokumentumok

2018.
dec. 4.
Tyndall, John halálának 125. évfordulója
Leighlinbridge, County Carlow, Írország, 1820. aug. 2. - Hindhead, Surrey, Anglia, 1893. dec. 4.

Brit fizikus
1853-ban a londoni Royal Institution (Királyi Intézet) természetbölcselet-professzorává választották. Tyndall nemcsak munkatársa, de utóda is volt Michael Faraday-nek a Royal Institution élén. Eleinte a kristályok mágneses tulajdonságait tanulmányozta, de 1859-ben a különböző gázok hőelnyelő és hősugárzó képességét kezdte vizsgálni. Megállapította azt a meteorológiai szempontból fontos tényt, hogy a nedves levegő csekély hőmérséklet-változással nyeli el a hőt. A kolloid oldatokban, szuszpenziókban lévő, mikroszkópikus méretűnél is kisebb részeken, nagy molekulákon szóródó fény polarizációs viszonyait vizsgálta, az általa feltárt jelenséget ma Tyndall-effektusnak nevezik. Kísérletekkel támasztotta alá, hogy az ég kék színét a légkör molekuláin szóródó napsugarak okozzák. A jelenségre később Lord Rayleigh adott elméleti magyarázatot. Jelenségcentrikus, terjedelmes termodinamika könyvét magyarra is lefordították és Szily Kálmán előszavával kiadták 1874-ben.

Tyndall, John
Web dokumentumok

2018.
dec. 4.
Goudsmit, Samuel Abraham halálának 40. évfordulója
Hága, Hollandia, 1902. júl. 11. - Reno, Nevada, USA, 1978. dec. 4.

Holland születésű, amerikai fizikus
A leideni egyetemen Paul Ehrenfest előadásait hallgatta. Már ekkor felvetette George Uhlenbeckkel együtt, hogy az elektronnak saját perdülete (spinje) lehet, az ehhez tartozó saját mágneses momentummal együtt. Ehrenfest vezetésével doktorált 1927-ben, majd az Egyesült Államokban a michigani egyetem professzora lett és maradt 1946-ig. A második világháború végén ő volt a tudományos irányítója annak a felderítő akciónak, melynek célja a német atomkutatás eszközeinek, produktumainak és az ezt kifejlesztő tudósoknak a felderítése és USA-ba szállítása volt. A háború után a brookhaveni laboratórium vezetőjeként, valamint a Physical Review főszerkesztőjeként lett neve közismert a fizikusok táborában az egész világon. Egyiptológiával is foglalkozott, az általa feltárt és hazahozott régészeti kincseket ma múzeumban őrzik a michigani egyetemen. (Dr. Radnai Gyula)

Goudsmit, Samuel Abraham
Web dokumentumok

2018.
dec. 4.
Hershey, Alfred Day születésének 110. évfordulója
Lansing, Michigan, USA, 1908. dec. 4. - Syosset, NY., 1997. máj. 22.

Amerikai bakteriológus, genetikus, Nobel-díjas
Nevét az 1952-ben Martha Chase-zel közösen elvégzett ún. blendor-kísérlete tette igazán ismertté. Ezzel a kísérlettel azt mutatta ki, hogy fertőzésnél elsődlegesen a fág DNS-e, nem pedig a fehérjéje kerül be a megfertőzött sejtbe, s így bebizonyította, hogy a fágok örökítő anyaga nem a fehérje, hanem a DNS. 1950-ben feladta professzori állását a St. Louis-i Washington Egyetem orvosi karán, és csatlakozott a washingtoni Carnegie Institution Genetikai Kutatócsoportjához, amelynek 1963-ban a vezetője lett. A bakteriofágok (azaz a baktériumokat fertőző vírusok) kutatásában végzett munkájáért 1969-ben Max Delbrückkel és Salvador Luriával megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

Hershey, Alfred Day
Web dokumentumok

2018.
dec. 3.
Farbaky István halálának 90. évfordulója
Nyíregyháza, 1837. aug. 15. - Selmecbánya, 1928. dec. 3.

Bányamérnök, bányászati akadémiai tanár
A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia professzora, tanszékvezetője, 1876-1892 között - hatszori újraválasztással - igazgatója. 1892-ben az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) egyik alapítója, majd alelnöke. Tanártársával Schenek Istvánnal nagy teljesítőképességű világítógáz-fejlesztő készüléket és akkumulátort (Farbaky-Schenek-féle akkumulátor, 1885) talált fel. Jelentős szerepe volt a magyar bányászati szaknyelv kialakításában. Több bányászati, kémiai és kohászati szabadalma ismeretes.

Farbaky István
Web dokumentumok

2018.
dec. 3.
Hlatky Miklós születésének 170. évfordulója
Szabadka, 1848. dec. 3. - Udvarhely, 1929. nov. 26.

Fizika- és matematikatanár
1868-ban; három évig Pesten bölcselethallgató s két évig a tanárképzőnek ösztöndíjasa volt. 1876-tól Székelyudvarhelyen, az állami főreáliskolában tanított természettant és mennyiségtant. Intézménye értesítőjében közölt tanulmányokat, többek között a város meteorológiai viszonyairól. A helyi közművelődési élet szervezésében vállalt részt.

Web dokumentumok

2018.
dec. 3.
Ajtay Zoltán Endre halálának 35. évfordulója
Zilah, 1900. febr. 11. - Budapest, 1983. dec. 3.

Bányamérnök, feltaláló
A soproni Bányászati és Erdészeti Főiskolán szerzett oklevelet 1926-ban. Ezt követően a Hungária Kőszénbánya Rt. környei bányaüzeménél kezdett dolgozni, majd főmérnök lett. 1936-1945-ig a Magyar Bauxitbánya Rt. főmérnöke, ill. bányaigazgatója volt. A szénbányák államosítása után á pilisszentiváni bányaüzem főmérnöke lett. 1955-1966-ig a Bányászati Kutató Intézet igazgatója. Világhírű találmánya a jövesztőkaros F-típusú fejtő-rakodó gép, amelyet Szilárd Józseffel együtt alkotott meg. Fontos találmánya még a vízbetörések elzárásakor alkalmazott faszegmensekből készített gömbgát.

Ajtay Zoltán Endre
Web dokumentumok

2018.
dec. 3.
Zeiss, Carl Friedrich halálának 130. évfordulója
Weimar, Németország, 1816. szept. 11. - Jena, 1888. dec. 3.

Német optikus-finommechanikus
A Jenai Carl Zeiss Művek alapítója. Fiatalon dr. Friedrich Körner jenai optikus-finommechanikus műhelyében dolgozott, e mellett előadásokat hallgatott a Jena-i és bécsi egyetemen. 1846-ban saját optikai és műszerkészítő műhelyt alapított Jenában, ahol főleg mikroszkópokat készített. Elméletileg is foglalkozott a lencsehibák javításával és a képalkotás tökéletesítésével. Műhelyében nagyon jó minőségű földmérő, csillagászati és más optikai eszközök készültek. 1866-ban együttműködésbe kezdett Ernst Abbe (1840-1905) egyetemi tanárral, aki pontos elméleti számításokkal megalapozta a mikroszkóp- és távcsőlencsék tökéletesítését, 1876-ban Zeiss társul vette be a cégbe, később ő lett a gyár irányítója. 1882-ben kapcsolatot teremtett Otto Schott vegyészmérnökkel, aki ideális törésmutatójú lencsék előállításához üveggyárat alapított Jena-ban. Ez az üveggyár lett később a Zeiss-művek egyedüli nyersanyag szállítója. A Zeiss Művek, nagyrészt Abbe kezdeményezésére úttörő volt a szociális intézkedések bevezetésében, 1875-ben valósították meg a gyár alkalmazottainak egészségbiztosítási rendszerét, csökkentették a munkások munkaidejét. (Bartha Lajos)

Zeiss, Carl Friedrich
Web dokumentumok

2018.
dec. 2.
Széchenyi Béla, gróf halálának 100. évfordulója
Pest, 1837. febr. 3. - Budapest, 1918. dec. 2. [12.]

Földrajzi és geológiai kutató
Tanulmányait Berlinben és Bonnban végezte. 1874-ben ásatásokat kezdett a Fertő tó medrében és a kőkori leleteket Suess Ede osztrák paleontológus segítségével le is írta. 1877. novemberében indult el nagyszabású ázsiai expedíciójára magyar szaktudósok - Lóczy Lajos geológus és Bálint Gábor nyelvész -, valamint Kreimer Gusztáv topográfus társaságában. Földrajzi és geológiai szempontból legértékesebb volt a Tibeti-fennsíkot három oldalról szegélyező hegyláncok felderítése. Az utazás eredményeit, útinaplóját, Kreimer térképeit, Lóczy gyűjtött anyagának és megfigyeléseinek kincsesházát saját költségén adta ki. Expedíciójának eredményei alapján fedezte fel később Sven Hedin a Transhimalaya hegyvonulatát. A tudományos anyag feldolgozása 20 hazai és külföldi tudós segítségével csak 1900-ban fejeződött be. 1901-től koronaőr, 1904-től a Földrajzi Társaság tiszteleti tagja volt. 1880-tól az MTA tagja.

Széchenyi Béla, gróf
Web dokumentumok

2018.
dec. 2.
Dede Miklós születésének 85. évfordulója
Kaba, 1933. dec. 2. - Debrecen, 1997. dec. 24.

Fizikus
Karcagon érettségizett. Édesapja igazgató-tanító volt a kabai, majd a karcagi általános iskolában. Egyetemre Miskolcon kezdett járni, de átiratkozott Debrecenbe, fizikus szakra. 1956 októberében az Egyetemi Diákbizottság tagja volt, ezért diplomájának megszerzése után csak a karcagi általános iskolában tudott elhelyezkedni. Később sikerült tanári állást kapnia a gimnáziumban, közben levelező tagozaton elvégezte az ELTE tanári szakát. Szalay Sándor segítségével került vissza a debreceni ATOMKI-ba, majd a Kísérleti fizika tanszékre. Csikai Gyulával közösen publikálták neutronfizikai kutatási eredményeiket, az egyetemi oktatásban viszont a mechanika tanításába dolgozta bele magát. Marx György támogatásával írta meg Isza Sándorral együtt a középiskolai mechanika új koncepciójú, nyelvezetében is újszerű tankönyvét, mely nagy vitákat váltott ki az országban a 80-as években. Jó képességű tanítványai lelkesen követték, a szélesebb tanári közvélemény előtt azonban nem aratott sikert. (Dr. Radnai Gyula)

Dede Miklós
Web dokumentumok

2018.
dec. 2.
Gräffe, Karl Heinrich (Graeffe) halálának 145. évfordulója
Braunschweig, Németország, 1799. nov. 7. - Zürich, Svájc, 1873. dec. 2.

Német matematikus
1824-ben Göttingenben Gauss és Thibaut előadásait hallgatta. 1828-ban az ETH-n (Eidgenössische Technische Hochschule) volt előadó Zürichben, 1833-ban az Obere Industrieschule professzora. 1860-tól a zürich-i egyetem rendkívüli professzora. Eljárást dolgozott ki az algebrai egyenletek gyökeinek meghatározására, ezt a módszert Dandelin-Gräffe eljárásnak nevezzük.

Gräffe, Karl Heinrich (Graeffe)
Web dokumentumok

2018.
dec. 1.
Kéri Borgia Ferenc (Kéry) halálának 250. évfordulója
Kenézlő, 1702. okt. 10. - Nagyszombat, 1768. dec. 1.

Jezsuita csillagász, matematikus, egyetemi tanár
A nagyszombati jezsuita egyetem csillagvizsgálójának másodcsillagásza. Bécsi és nagyszombati tanulmányok után több Jézus-társasági iskolában is tanított, 1736-tól végleg Nagyszombatban tanár, két ízben rektor. Megfigyelte és leírta az 1729/30. évi üstököst, ekkor kezdett tükrös távcsövekkel foglalkozni. Sikerült 3-8 láb kb. (1-2,5 m.) gyújtótávolságú, kitűnő minőségű fémtükröket előállítania, amelyek külföldön is elismerést szereztek számára. (Fémöntési kísérletei közben egyik kezét nyomorékká égette!) 1752-55 között Weiss Ferenccel felépítette és berendezte az egyetem akkor világviszonylatban is korszerű, jól felszerelt obszervatóriumát. Foglalkozott fizikával, mechanikai és optikai értekezései nagy tárgyismeretről és egyéni felfogásról tanúskodnak. Legnagyobb érdeme azonban távcsőépítő tevékenysége, és az első korszerű magyarországi csillagvizsgáló alapítása. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2018.
dec. 1.
Borbély Lajos születésének 175. évfordulója
Csóka (ma Čoka, Szerbia), 1843. dec. 1. - Budapest, 1923. szept. 29.

Kohómérnök
Mérnöki tanulmányait Selmecbányán és Pribramban (Csehország) végezte. 1875-ben a salgótarjáni vasfinomító társulat műszaki igazgatója, 1881-ben a rimamurányi és salgótarjáni vasművek ipartelepeinek műszaki vezérigazgatója lett. A kohászatban meghonosította a Siemens-rendszerű gáztüzelést. Felismerte a Martin-acélgyártás jelentőségét. 1872-ben elsőként ismertette a regeneratív tüzelésű kemencéket, és Salgótarjánban építtetett is egyet. Ugyanott alkalmazta először az általa szerkesztett kettős munkaterű, regeneratív tüzelésű kavarókemencét, mely a szakemberek előtt nevét külföldön is ismertté tette.

Borbély Lajos
Web dokumentumok

2018.
dec. 1.
Lendvay Ödön születésének 85. évfordulója
Budapest, 1933. dec. 1. - Budapest, 1990. nov. 20.

Vegyész, fizikus
1953-ban iratkozott be az ELTE Természettudományi Karának fizika-kémia szakára. 1958-ban szerzett diplomát, utána az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében kezdett dolgozni, ahol eljutott az általános igazgató helyettes beosztásig. A vegyület-félvezetők és vegyületek kutatásával foglalkozott. 1961-ben az amorf Bn S luminiszcencia felfedezéséért MTA elnöki jutalomban részesült. 1962-ben kristályfizikai kutatásaiért az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Schmid Rezső-díjában részesült. Hat szabadalma és mintegy 100 tanulmánya van magyar és főleg angol nyelven.

Lendvay Ödön
Web dokumentumok

2018.
dec. 1.
Klaproth, Martin Heinrich születésének 275. évfordulója
Wernigerode, Németország, 1743. dec. 1. - Berlin, 1817. jan. 1.

Német vegyész
Az urán (1789), a cirkónium (1789) és a cérium (1803) elemek felfedezője. 1795-ben újra felfedezte a titánt, melynek nevét is ő adta. Patikusként dolgozott, 1787-től a berlini tüzérakadémia, majd 1810-től a berlini egyetem kémiaprofesszora volt. Analitikusként az elsők között használt precíziós mérleget, és különös hangsúlyt fektetett a mérések módszertanának pontosságára is, beszámolóiban kitért az eredmények lehetséges hibaforrásaira is. 1795 és 1815 között hat kötetben adta ki az ásványok elemzésének vizsgálati eredményeit. Többezer darabos ásványgyűjteményét halála után a berlini egyetemre hagyta. 1792-ben kísérleteket végzett Lavoisier oxidáció-elméletének igazolására. A Royal Society és a Svéd Tudományos Akadémia tagja volt, a Holdon egy kráter őrzi nevét. (Piriti János)

Klaproth, Martin Heinrich
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info