Wodetzky József, csillagász és fizikus, egyetemi tanár, szül. Verseczen 1872 márc. 15. Főiskolai tanulmányait Budapesten és Párisban végezte. Az elméleti asztronómia magántanára a budapesti egyetemen. 1923-ban kinevezték a fizika, nyilvános rendes tanáravá a debreczeni egyetemre. Az Astronomiseher Jahresbericht magyarországi munkatársa. Tagja a Szent István Akadémiának. Főbb művei: A három test problémája és a J. Gancri rendszere (Budapest 1909); A Holdmozgás variációja (Budapest 1911); Előzetes jelentés a kissármási gázkitörés alkalmával fellépett erőkről (Budapest 1912); Az üstökösök (Budapest Term. Tud. Társulat 1910); A Laplace-féle invariábilis sík; Newton törvényének érvényességi határa; A relativitástan csillagászati bizonyítékainak kritikája; Über Lichtstralenkrümmung, Rotverschiebung und Krümmungsradius des Universums im Anschlusse an Poisson; A vörös eltolódás relativista elméletéről; Die Integration der Bewegungsgleichungen der abarischen Materie. Az 1925. megindult Stella csillagászati almanach egyik szerkesztője. E Lexikon csillagászati részének írója.