WEISS FERENC (Nagyszombat, 1717. márc. 16. - Buda, 1785. jan. 10.)

A nagyszombati egyetemen tanított 1753-tól matematikát, és még ebben az évben hozzákezdett egy egyetemi csillagvizsgáló létesítéséhez, mely 1755-re készült el. 1756-tól már rendszeres megfigyelések folytak, s ezek eredményei nyomtatásban is megjelentek. Az "Observationes Astronomicae ... Tyrnaviae" az 1756-1770-es időszak megfigyeléseit tartalmazta, és 1757-1773 között jelent meg évről évre.

W. F. kiváló megfigyelő csillagász volt, elsősorban a Jupiter-holdak mozgását vizsgálta, és táblázatokat készített róluk egy nagy nemzetközi összefogás keretében. Szoros kapcsolat fűzte többek között Joseph Jerome Lalande-hoz, Roger Boscovichhoz, Christian Mayerhez.Johann Bernoulli (III)-hoz, hogy csak a legjelesebbeket említsük. Nagyszombatban számos külhoni csillagász fordult meg ezekben az időkben, köztük a párizsi csillagvizsgáló igazgatója, César François Cassini de Thury is.

1773-ban a jezsuita rend feloszlatása miatt a nagyszombati csillagvizsgáló fejlődése is elakadt. Egy ideig még folytatódtak a megfigyelések, majd 1777-ben W. F. az egyetemmel együtt Budára költözött, s ott ú] csillagvizsgáló létrehozásához fogott a várpalota egyik tornyában. Munkájához állandó segítséget kapott közeli barátjától, volt rendtársától, Hell Miksától, a bécsi csillagvizsgáló magyar származású igazgatójától.

A budai csillagvizsgáló 1780-ra készült el, a megfigyelések még ebben az esztendőben elkezdődtek. A jupiter-holdak fedésének, hold- és napfogyatkozásoknak, üstökösöknek a vizsgálata mellett egy érdekes új objektumot is rendszeresen megfigyeltek Budán, a William Herschel által 1781. márc. 13-án felfedezett Uránusz bolygóját, melyet akkor még Hell nyomán Urániának neveztek.

Budán halt meg, a csillagvizsgáló igazgatójaként, s a pesti egyetem tanáraként. Szakadatlanul végzett csillagászati megfigyeléseinek eredményei a bécsi és berlini évkönyvek mellett a bécsi Theresianum Beyträge zu verschiedenen Wissenschaften (Wien, 1775) című folyóiratában, és a párizsi Journal des Étrangers című (1761) kiadványban is megjelentek. Értékes levelezését a pesti Egyetemi Könyvtár őrzi.

Irodalom

SZERDAHELYI, Georgius Aloysius: Memoria admodum reverendi ac Clarissimi Domini Francisci W. Budae, 1785,; SOMMERVOGEL, Charlos: Bibliotheque de la Compaigne Jesu. Bruxelles, 1883. (műveinek jegyzékével).

Vargha Domokosné