WALD ÁBRAHÁM (Kolozsvár, 1902. okt. 31. - India, 1950. dec. 13.)

Magyar származású, amerikai matematikus. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, és a kolozsvári Tudományegyetemen fejezte be, és 1938-ban, Ausztria hitleri megszállásakor az Amerikai Egyesült Államokba telepedett át. A Columbia Egyetem professzora lett. Az indiai Nyugati Ghatok hegység Nilgiri csúcsa fölött (Coimbatore-tól kb. 100 km északra) feleségével együtt repülőszerencsétlenség áldozata lett.

Kezdetben geometriával foglalkozott. Pártfogója és barátja: Karl Menger irányította figyelmét a matematikai statisztikára és a közgazdaságtanra. A folytatólagos mintavétellel kapcsolatos eredményeinek egyik részét a Sequential Analysis (Szekvenciális analízis) című könyvében foglalta össze 1947-ben. A másik jelentős kutatási területe a statisztikai eldöntési függvények elmélete volt. Foglalkozott differenciálgeometriával és mértékelmélettel is. Kiterjesztette a vektortérre vonatkozó Steinitz-tételt végtelen sok vektorra. Nevét őrzi a valószínűségszámításban írt egyik értékes tanulmánya: Optimum Character of the Sequential Probability Ratio Test (A próbaarányok szekvenciális valószínűségének optimális jellege. Annals of Mathematical Statistics, 19., 1944. 326-339)

Irodalom

Abraham Wald. 1902-1950. Annals of Mathematical Statistics, 23., 1952. 1-13.

Sain Márton