VERZÁR FRIGYES, Bp., 1886. szept. 16., - Arlsheim bei Basel (Svájc), 1979. márc. 13., orvos, fiziológus. - Orvosi oklevelét Bp.-en szerezte. Az MTA tagja (t. 1973. máj. 11.). - 1918-tól a debreceni egy. orvosi karán a Kórtani Int., emellett az Élettani Int. vezetője. 1920-­21-ben a kar dékánja, 1927-28-ban az egy. rektora. Megtervezte a ti­hanyi Biológiai Kutatóint.-et, és az építkezés befejeztével, 1926-tól az int. vezetője. 1930-ban hívták meg a bázeli egy.-re, ahol az Élettani Int.-et vezette. Bázelből 1938-ig irányította a tihanyi int. általános bio­lógiai oszt.-ának munkáját. Nyugalomba vonulása után kezdte meg a bázeli Kísérletes Gerontológiai Kutatóint. szervezését. 1942-től vett részt az Egészségügyi Világszervezet jogelődjének munkájában. A háború után a táplálkozási programot kidolgozó bizottság elnöke volt. - Fő kut. területe az izom-fiziológia, a bélből történő felszívódás, a hormonok és a vitaminok közötti kapcsolatok, az endokrin miri­gyek működése. Új megállapításokat tett az öregedési folyamat lé­nyegét illetően.

F. m.: Életről, betegségről és halálról (Bp., 1924); Die Funktion der Neben­nierenrinde (Basel, 1939); Theorie der Muskelkontraktion (Basel,1943); Lectures on experimental gerontology (Springfield, Illinois, 1963); Absorption from the in­testine (New York, 1967).

Irod.: Árvay Sándor: V. F. (Orvosi Hetilap, 1979); Rex-Kiss Béla: Adatok V. F. élet­művéhez (Orvosi Hetilap, 1981).

Hay Diana