Vendl Aladár, állami geológus, szül. Ditrón (Csik vm.) 1886 nov. 18. Egyetemi tanulmányainak végeztével 1911. (sub auspiciis regis) bölcsészetdoktorrá avatták a budapesti egyetemen. 1912 a földtani intézetben geológus, 1914 a műegyetemen magántanár lett. Az 1914. évi világháborúban mint honvéd-zászlós 1915 orosz fogságba jutott. 1922 a M. Tud. Akadémia lev. tagjául választotta és műegyetemi ny. rendk. tanári címet kapott. Szakmunkái a Földtani Közlönyben s a m. kir. Földtani Intézet Évkönyvében és Évi jelentéseiben, továbbá a Centralblatt far Mineralogie és Zeitschrift für Krystallographieban jelentek meg. Önállóan megjelent műve: A Velenczei hegység geológiai és petrografiai

viszonyai, 4 táblával (1913.).

Vendl Aladár, geológus, 1927. a József Nádor műegyetemen az ásvány- és földtan ny. r . tanára . 1922-25. az Anglo Persian Oil Company Magyarországon végzett geológiai felvételein vett részt. 1927. a Szent István-Akadémia, 1931. a Magy. Tud. Akadémia tagja. 1932. a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke. Újabb művei: A magyarországi riolittipusok, A kiscelli agya, Geológiai kirándulások Budapest környékén (Sehafarzik Fer.-cel együtt), Bpesti agyagterületek csúszásai, Über die Piroxenandesite des Cserhátgebirges, A szebeni és szászvárosi havasok kristályos területe (XIX. köt.)