VARGA TAMÁS (Kunszentmiklós, 1919. nov. 3. - Budapest, 1987. nov.1.)

Matematikus, pedagógus. Matematikai tehetségét a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, pedagógiai képességeit, minden új iránt fogékony természetét egyetemi évei alatt az Eötvös Collegium segítette kibontakozni. Itt fejlődött ki már otthonról is hozott vonzódása a kultúra igazi értékei iránt, itt sajátította el azt a toleráns, de nem megalkuvó magatartást, melyhez élete végéig hű maradt.

A budapesti Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika tanári oklevelet. Tanulmányai során másfél évet Olaszországban töltött. Pisaban, a Scuola Normale Superioren matematikát és bölcsészetet tanult. 1945-töl tanított szülővárosának gimnáziumában, majd a szegedi Móricz Zsigmond kollégiumban. Rövid ideig Budapesten a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban, ill. az Országos Neveléstudományi Intézetben dolgozott.

1951-től 1963-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a matematika tanításának módszertanát oktatta és kutatta. Széles körű nyelvismerete megkönnyítette számára a kiterjedt tájékozódást az új matematikatanítási reformkísérletekben. Éppen az alapos tájékozottság segített elkerülni a "new math" buktatóit itthon, amikor saját komplex matematika tanítási kísérletét megtervezte és elindította. Az alapvetően 6-10 éves gyerekekre épülő kísérlet elterjedését segítette, hogy 1963-tól az egyetemről az Országos Pedagógiai Intézet matematika tanszékére került, ahol megértő és segíteni kész kollégákra talált.

V. T. általános iskolák számára kidolgozott matematika tanterve fejlődés-lélektani megalapozású és tudományosan korszerű volt. A legfontosabb matematikai fogalmak sok évre széthúzott, fokozatos megtanítását tűzte ki célul, követve a legjobb magyar tanárok gyakorlatában addig is alkalmazott, de tantervbe bele nem foglalt matematika tanítási elveket és módszereket. Ilyenek voltak a tapasztalatszerzésből való kiindulás, a tapasztalatszerzés gyakorlatának bevitele a tanterembe, tanulói munkaeszközök használata, differenciált igények és képességek figyelembevétele, a tévedés szabadsága, a tananyagból származó belső motiváció szerepének hangsúlyozása.

A komplex matematikatanítási kísérlet legjobb propagandistái itthon a matematikát ezzel a módszerrel tanuló gyerekek, külföldön pedig a matematika eredményes tanításának kutatásával foglalkozó szakemberek voltak. A világ számos országába hívták előadást tartani, vendégprofesszor volt Brazíliában, az Egyesült Államok több állami egyetemén és Olaszországban, ahol az ő irányításával folyt Emilia Romagna tartományban - tantervi-módszertani reform.

Itthon 1975-ben lett a matematikai tudomány kandidátusa és 1980-ban tüntették ki "az általános iskolai matematikaoktatás tartalmi és módszertani korszerűsítésében elért eredményeiért" Állami Díjjal. Munkájának hatása elsősorban nem is a legjobb magyar fiatalok sikeres olimpiai szereplésében, hanem a matematika tantárgy népszerűségének növekedésében mutatkozott meg a 80-as és 90-es évek magyar iskoláiban.

Főbb művei

Matematikai logika kezdőknek 1-2. 1960-62., 1964., 1966., 1969.; Játsszunk matematikát! 1-2. 1972-73., 1974., 1976. (számos nyelvre lefordították); Hasard ou Stratégie (társszerzőkkel, 1972.); Les probabilités á l`école (társszerzővel, 1975.); Munkalapok, kézikönyvek, tantervi útmutatók a matematika 1-8. osztályos anyagának tanításához (társszerzőkkel) 1978-84.

Irodalom

CSÁSZÁR Ákos: V. T. élő matematikája, in: Matematikatanár-képzés; matematikatanár-továbbképzés. Bp., 1993.

Radnai Gyula - Szendrei Julianna