TULOGDI JÁNOS (Torda 1891. okt. 12. - Kolozsvár, 1979. okt. 1.)

Édesapja a kolozsvári Agronómiai Intézetben kapott állást, mint gazdasági felügyelő. így a család már a századfordulón Kolozsváron élt. Középiskolát a Farkas utcai református kollégiumban végzett és ott is érettségizett. Beiratkozott a kolozsvári Tudományegyetem Bölcsészeti Karának földrajz-természetrajz szakára, ahol két európai hírű tudós. nevezetesen Szádeczky-Kardoss Gyula s Cholnoky Jenő professzorok előadásait hallgatta, ez további életpályáját meghatározta. Jó tanulmányi eredményei alapján 1912-14 között az egyetem Földtani Intézetében professzora mellett gyakornok, majd 1914. aug. 1-től 1918. aug. 31-ig katona volt. A galíciai harcokban súlyosan megsebesült, több mint két és fél éren át ágybanfekvő beteg volt; de felépült és elfogadta a kolozsvári református kollégium földrajz és természetrajz tanári állását, amit 1945-ig töltött be. 1945-ben Kolozsváron megalakult a Bolyai Tudományegyetem, amelynek földrajz-földtan karán a földrajz tanszék vezetésére kinevezték. Egyetemi tanári érdemeinek elismeréseképpen a magyar Földrajzi Társaság 1971-ben tiszteletbeli tagjának választotta.

A századunkban kibontakozó természetvédelem előharcosa volt. Erdélyben több területre kiterjedően nemzeti parkrendszer létrehozását kezdeményezte. de ezek közül csak a Retyezáti Nemzeti Park valósult meg. Előadásain, újságokban, szaklapokban, könyvekben megjelent írásaiban a természetvédelem fontosságát népszerűsítette. Tagja, majd a harmincas években alelnöke volt az Erdélyi Kárpát Egyesületnek, ugyanakkor felelősszerkesztője az Erdély című lapnak, amelyben a természetjárással és természetvédelemmel kapcsolatos cikkeinek nagy rézét megjelentette. Támogatta a Barlangkutató Intézet munkáját, ő maga több barlangot kutatott át és írt le (Kéményseprő-barlang, Cseppköves-barlang Kőrösfő alatt), ezzel a barlangkutatók tiszteletét kiérdemelte. A Tordai-hasadék fáradhatatlan kutatójaként gyerekkorától kezdve 85 éves koráig 93 kirándulásáról készített feljegyzést. Életművi hagyatékának egy: részét az Érdi Múzeum őrzi.

Irodalom

In memorian T. J. (1891-1979) Születésének 100. évfordulójára kiadott emlékirat.

Laár Tibor