Treitz Péter, a magyar agrogeológia megteremtője, szül. Kisszálláson (Bács vm.) 1866 nov. 16. A bécsi műegyetemen, majd a magyaróvári gazdasági akadémián végezte tanulmányait, 1890. a m. kir. földtani intézethez nyert meghívást, ahol Inkey Béla vezetésével a magyar agrogeológiai fölvételi osztályt szervezte. Évtizedeken át térképezte a Nagy Magyar Alföld termőtalajait. Németországi, Oroszországban és a Balkánon végzett tanulmányai alapján a talajalakulásnak új magyarázatát adja és a talajgeográfiában új tudományszakot alapított meg. A huílópor szerepét a talaj kialakulásában általánosan ismertté tetté, úgy hogy kutatásait a külföldi agrogeológiai intézetek alapul fogadják s 1912. a belga kormány Batz G. tanait, 1914. a japán kormány E Wakimizu tokiói egyetemi tanárt hozzá küldte egy évi tanulmányútra. Szervezte 1909. az első nemzetközi agrogeológiai értekezletet Sigtnond Elek és Timkó Imre részvételével. Irodalmi munkái a hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg. Legnevezetesebb munkái: Magyarország talajainak beosztása klimazónák szerint (1901); A Duna-Tisza közének agrogeológiai leírása (1903); Szeged-Kistelek vidéke (térképpel, 1905); Meszes talajok és meszes talajokra alkalmas szöllő fajták (Pécs 1905); La détermination du calcaire dans les terraines á vignobles (Roma 1903); Die Eutstehung der Kalkböden und die Bestimmung des kohlensauren Kalkes in Weinböden (Wien 1906); Les sols et les changements du climat (Stockholm 1910); Az agrogeológia feladatai (Földtani Közlöny 1919); A sós és szikes talajok természetrajza (1924). Számos hazai és külföldi tudományos társulat tagja. Munkatársa e Lexikonnak is. - Neje, szül. Obermayer Rózsa, szül. Szöllösgyörökön (Somogy vm.) 1868., polgári iskolai tanítónő és rajztanárnő. Főkép az iparművészet terén működik. Hazai és külföldi kiállításokon munkáival számos díjat nyert. A szakirodalom terén is munkálkodik. A Budapesti Hírlapnak sok éven át volt munkatársa és szerkesztette a Tündérujjak c. háziipari lapot. Állami támogatással iparművészeti tanfolyamot tartott nők számára.