Schedel (Toldy) Ferenc

 

Schedel, Ferenc (1839) Diaetetica elemei. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

 

Toldy, Ferenc (1868) Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 5). Eggenberger, Pest.

 

Toldy, Ferenc (1986) Analecta monumentorum Hungariae historicorum literariorum maximum inedita. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-25-5

 

Toldy, Ferenc, ed. (1857) Nádor-codex. Egyetemi Nyomda, Buda.

 

Toldy, Ferenc, ed. (1866) A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig = Corpus grammaticorum linguae Hungaricae veterum. Eggenberger, Pest.

 

Toldy, Ferencz (1848) Utasítás a' M. Academiai Könyvtár' tisztviselői' számára. A' Magyar Királyi Egyetem betűivel, Buda.

 

Toldy, Ferencz (1832) Kisfaludy Károly élete. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

 

Schedel, Franciscus Iosephus (1829) Physiologia pulsus, specimen inaugurale medicum. Trattner, Pesthini.

 

Toldy, Ferenc (1850) A magyar történeti költészet Zrínyi előtt : 1. közl. Cs. K., Bécsben.

 

Toldy, Ferenc, ed. (1855) Alexandriai szent Katalin verses legendája : ugyanazon szentnek két kisebb prózai életével együtt. Landerer és Heckenast, Pest.

 

Toldy, Ferenc A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Athenaeum, Pest.