Timkó Imre, agrogeológus, szakíró, szül. Ungvárott 1875 okt. 21. Egyetemi tanulmányait Budapesten elvégezve, a Nemzeti Múzeumban gyakornok, majd az állattani tanszéknél hely-tanársegéd, 1898. pedig a földtani intézet agrogeológusa lett. Ez állásában eleinte a magyaróvári gazdasági akadémián, majd az országos geológiai felvételeknél a hazai termőtalajok vizsgálatával foglalkozott. Agrogeológiai tanulmányok végett ismételten bejárta Oroszországot (legutóbb 1912-ben), amikor Transzkaukázia pusztáin át Titlisz, Vladikavkáz érintésével a nogai tatárpusztán át tért haza, 1916-ban Szerbiában, Montenegróban, Albániában és Macedóniában, végzett agrogeológiai vizsgálatokat. Irodalmi dolgozatai (mintegy 80 értekezés) a m. k. Földtani intézet Évkönyvében s Évi Jelentéseiben és a szakfolyóiratokban jelentek meg. 1921-ben a főbányatanácsosi címet és jelleget kapta.