P TELEKI FERENC, gr., Paszmos (Kolozs vm.), 1785. ápr. 4., - Paszmos, 1831. dec. 20., költő, matematikus. - Középiskolai tanulmányait Erdélyben kezdte s a bécsi Theresianumban végezte, majd Kolozsvárott jogot hallgatott (1805). 1808-ban Göttingenben folytatott matematikai tanulmányokat. Az MTA tagja (t. 1831. febr. 15.). -1812-ben az addigi nehézkes szögmérő eszközök helyett egy kézben tartható szögmérőt talált fel. Készülékét a bécsi Voigtländer cég gyártotta. Eleinte német nyelven írt verseket, majd 1816-ban Döbrentei Gábor hatására kezdett m. nyelvű költeményeket írni, melyek derült életbölcsességét, enyelgő humorát és zengzetességét a kritikus Toldy Ferenc is dicsérte.

F. m.: Die Spiegelscheibe, ein neues catoptrisches Instrument.... (Wien, 1817; Gróf T. F. versei, s néhány leveléből töredékek. Kiad. Döbrentei Gábor (Buda, 1834).

Irod.: Döbrentei Gábor: T. F. (M. Tud. Akad. Évkönyvei, 8. köt.); M. Tudós Társ. Névkönyv (1832); Hoós Ferenc: T. F. gróf mint ember és költő (Veszprém, 1908); Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958).

Balogh Margit