TAUFFER VILMOS (Kolozsvár, 1851. júl. 2. - Budapest, 1934. dec. 7.)

1874-ben szerezte orvosi oklevelét a bécsi orvosi karon. 1874-től tanársegéd a bp-i szülészeti klinikán, 1876-1878-ban Freiburgban nőorvos, 1879-ben Bp-en a szülészeti műtéttan magántanára, 1880-1908-ban a szülészet ny. tanára a bp-i II. sz. szülészeti klinikán. Az operatív nőgyógyászat megteremtője, kiterjedt iskolát alapított, kidolgozta a szülészeti rendtartást és a bábaképzés rendjét.

Főbb művei

A nőgyógyászat kézikönyve Bp., 1916.; Szülészeti rendtartás Bp., 1891.

Irodalom

FEKETE Sándor: T. V. Bp., 1971.

Kapronczay Károly