SZONTAGH MIKLÓS (Alsókubin, 1843. aug. 11. - Újtátrafüred, 1899. dec. 2.)

Édesapja, Sz. Dániel Árva m. főszolgabírója, édesanyja az iglói születésű Szontagh Pentesilea. A három nyelven (magyar, német, szlovák) nevelkedett Sz. M. középiskoláit a szilézai Teschenben végezte, majd 1868-ban Bécsben orvosi oklevelet szerzett. A diploma megszerzése után Pestre költözött, ahol a Királyi Magyar Természettudományi Társulat újjáalakításában vette ki részét. Közben, 1865-ben a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pozsonyi vándorgyűlésén magyarul értekezett Gömör vm. északnyugati részének "virányáról". A Természettudományi Közlöny növénytani rovatát 1873-ig vezette. 1872-1876 között Európa több országát bejárva (Németország, Svájc, Franciaország, Olaszország, Törökország stb.) érdeklődése a magashegyi klimatikus gyógymódok felé fordult. Utazásai során nem hanyagolta el botanikai érdeklődését sem. Élénk levelezést folytatott Kossuth Lajossal, aki többek között szárított piemonti növényeket is küldött neki.

Tátrai letelepedése nem volt véletlen, időközben ugyanis szervezetét tüdővész támadta meg. Az ótátrafüredi vízgyógyintézet vezetését 1873-ban kezdte el. Hamar világossá vált számára az a tény, hogy a kicsi, nehéz körülmények között működő fürdőhelyen nem lehetséges a hatékony gyógyítás. 1875-ben kezdte meg Ótátrafüred szomszédságában építtetni az első gyógyszanatóriumot, melyben a fő gyógyító faktornak a tátrai levegő és a napsugárzás számított, ezzel egyben megalapította Újtátrafüred települést is. Hivatalosan 1876. jún. 29-én kezdte meg működését az újtátrafüredi hidegvízgyógyintézet. A betegek legtöbbje légzőszervi és emésztési bántalmak miatt kezeltette magát. A fürdőtelepülés 1883-ban új szanatóriummal bővült, mely az akkori Magyarország első, téli időszakban is működő magaslati gyógyhelye volt. Ettől az időszaktól kezdve Basedow-kórban szenvedőket is kezeltek az újtátrafüredi szanatóriumban.

Szerepet vállalt a magyar Kárpát Egyesület létrehozásában, és mindvégig a Tátra osztály elnöke maradt. 1877-től a Szepesi Orvos- Gyógyszerész Egylet legaktívabb képviselője. Tagja volt a bécsi császári zoológiai-botanikai társaságnak, a császári geológiai intézetnek és számos természettudományi társaságnak. 1883 és 1885 között Tátravidék címmel hetilapot szerkesztett, melyben számos botanikai, zoológiai, geológiai és turisztikai írás látott napvilágot. Rendszeresen jelentek meg írásai a Vasárnapi Újságban, a Természettudományi Közlönyben és az Orvosi Hetilapban. Az először 1873-ban kiadott Tátrakalauz a kor legmegbízhatóbb tátrai útikalauza volt. Viszonylag fiatalon, 56 évesen halt meg, az általa építtetett családi sírbholtba temették el. Halála után fia folytatta apja törekvéseit. Az újtátrafüredi gyógyszanatóriumok ma is Szlovákia egyik legismertebb és legkeresettebb üdülő- és gyógyhelyei közé tartoznak.

Főbb művei

Új Tátrafüred éghajlati viszonyai. Tíz évi meteorológiai megfigyelés alapján. Igló, 1883.; Képes Kalauz a Tátraalji fürdőbe és a Magas Tátra hegyvidékére, 10 képpel, egy színes térképpel és két helyrajzi vázlattal. 1885.; A Magas Tátra és hegyvidéke, különös tekintettel a tátravidéki fürdőkre és nyaralóhelyekre. Újtátrafüred, 1895.; Tátrakalauz. Bp., 1896;
A Basedow-betegség és sikeres orvoslása Újtátrában 82 eset kapcsán. 1899.; Über die Heilung Lungenkranken in der subalpinen Region der Hochgebirge, mit besonderer Bergnahme auf die Heilantalt in Neuschmeks. Igló, 1884.

Irodalom

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1914.; ŠIPOŠ, J.-KOVAČEVIČ, I: Slovenské kúpele. Bratislava, 1972.; KISS L.-OZOGÁNY E.-LACZA T.: A Magyar tudomány évszázadai. Bratislava, 1994.

Czingel Szilvia