Szily Kálmán, if j. műegyetemi tanár, szül. Budapesten 1875 máj. 4. Felsőbb tanulmányait a budapesti Műegyetemen és Tud. egyetemen, azután Parisban és Zürichben végezte. 1898-ban a budapesti Tud. egyetemen fil. doktorrá avatták. 1899-ben a József műegyetemen adjunktus lett, majd magántanár, 1913 óta a mechanika ny. r. tanára. 1920-ban a M. Tud. Akadémia tagjául választotta. A mechanika körébe vágó értekezései hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg; önállóan: Mechanika (Budapest 1920-25, 4 köt.).