Szilády Zoltán, zoológus és természettudományi író, szül. Budapesten 1878 máj. 21. Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen bevégezve, 1901-1921-ig a nagyenyedi Bethlen-kollégium tanára volt. 1907-ben a kolozsvári egyetemen az állatok háztartástanából magántanárrá habilitálták. 1922-től a budapesti M. Nemzeti Múzeum Diptera-csoportjának vezetője. Mint zoológus legtöbbet a legyek tanulmányozásával foglalkozott; ez irányú dolgozatai javarészt az Állattani Közleményekben, az általa alapított (1923) Biologica Hungarica c. folyóiratban és külföldön jelentek meg. Középiskolai tankönyveken kívül néprajzi, tudománytörténeti, gyakorlati gazdasági, pedagógiai és nyelvészeti tanulmányokat is írt. Önálló művei: A mi Erdélyünk (Budapest 1921); Vissza az anyaföldhöz (Budapest 1922).