SZIlÁDY ZOLTÁN (Budapest, 1878. máj. 21. - Grosspösna, Németo., 1947. ápr. I5.)

A budapesti református gimnáziumban, majd a Tudományegyetemen végzett tanulmányai után először a gyakorló főgimnáziumban, majd a VIII. kerületi főreáliskolában tanított.

Doktorálása után, 1901-ben kinevezték a nagyenyedi Bethlen-kollégium természetrajz tanárává. Ez az időszak döntő befolyással volt szellemi magatartására és tudományos pályájára, rajongásig megszerette Erdélyt. 1908-ban Apáthy István a kolozsvári Tudományegyetem zoológia professzorának biztatására az állatok háztartástana tárgykörből magántanári képesítést szerzett az említett egyetemen. 1919-21-ben a Szegedre menekült kolozsvári egyetemen az állattan helyettes tanárává nevezték ki. 1922-től a M. Nemzeti Múzeum állattárába nyert kinevezést múzeumi őri rangban, mint a Diptera-gyűjtemény kezelője, később igazgatóőr, majd c. múzeumigazgató beosztásban.

1925-ben őt bízták meg, hogy a debreceni Tisza István Tudományegyetemen az állattani tanszéket megszervezze, itt működött mb. előadóként 1929-ig. Közben 1928-1929-ben hosszabb kutatóutat tett Bulgáriában, ahol természetrajzi tanulmányok mellett néprajzi kutatásokat is végzett.

1932-35 közt a Természettudományi Társaság Állattani Szakosztályának alelnöke, 1927-1932, továbbá 1935-1941 közt intézőbizottsági tagja volt. Elnöke volt a Bartha Miklós Társaság természettudományi szakosztályának. Kutatásokat végzett Nápolyban a Stazione Zoologiea-n. Tudományos folyóiratszerkesztői tevékenysége jelentős - 1912-1922 közt szerkesztette az Állattani Közleményeket, 1923-1926 közt pedig kiadta a Biologica Hungarica című szakfolyóiratot.

Széles körű érdeklődésű tudós és jeles pedagógus volt. Tudományos kutatásának központjában a Diptera (legyek) állatcsoport állott, de foglalkozott általános faunisztikai és ökológiai problémákkal is, valamint néprajzzal és az élettudományok történetével (főként az erdélyi tudósok sorsa érdekelte). Tankönyvei számos kiadásban jelentek meg. Tiszteletére nevezték el az Anophtalmus hungaricus nevű szúnyogfajt.

Főbb művei

A retyezáti tavak alsóbbrendű rákjai, Bp., 1901.; A magyar állattani irodalom ismertetése 1890-1900. Bp., 1903.; Bethlen-kollégium és a természettudományok. Nagyenyed 1904.; Veszedelmes háziállatok. Kolozsvár 1915.; A mi Erdélyünk. Bp., 1922.; Az állatok birodalma. Bp., 1926.; A növények országa. Bp., 1926.; Die Geschichte der Zoologie in Ungarn. Debrecen 1927.; A magyar állattan múltja és jelene. Bp., 1930.; Bulgária. Bp., 1931.; Zoológia I-II. Bp.; 1938--1940.

Kádár Zoltán