Megemlékezés

Dr.Szentmiklósi Péter gyógyszerész, vegyészmérnök életének 84. évében, 2010. április 26-án eltávozott közülünk. Mély fájdalommal emlékezünk a sokak által szeretett és tisztelt kiváló tudósra és kutatóra. 1926. május 9-én született Budapesten, gyógyszerész dinasztia sarjaként. Nagyapja, édesapja, nagybátyja gyógyszerészek voltak. Gyógyszerész édesapja mellett már gyermek korától magába szívta a patika semmivel össze nem hasonlítható illatát, mely meghatározta pályaválasztását. Gyógyszerészi diplomáját 1949-ben, okleveles vegyészmérnöki diplomáját 1956-ban szerezte meg. 1973-ban gyógyszerhatástan-toxikológia tárgykörben szakgyógyszerészi képesítést szerzett. 1956-ban az Egészségügyi Minisztériumba került Dr. Drexler Miklós miniszterhelyettes gyógyszerügyi tanácsadójaként, de 1957-ben eltávolították állásából.

1960-tól a Honvéd Egészségügyi Szolgálatnál dolgozott, majd a Chinoin Gyógyszergyár Orvostudományi Főosztályának vezetője lett. A kutatás-fejlesztés területén igen kiterjedt bel és külföldi kapcsolatokkal rendelkezett. Munkásságának kiemelkedő állomása volt a No-Spa felfedezése, amiért Mészáros Zoltánnal Állami Díjat kaptak. 1971-től nyugdíjba vonulásáig 1993-ig a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében tudományos főmunkatársként dolgozott. A gyógyszeriparban megszerzett tapasztalatait itt kamatoztatta, egyrészt a kutatásban, másrészt az oktatásban.

Igen értékes együttműködést sikerült az Intézet számára kiépítenie a hazai gyógyszergyárak közül, mindenekelőtt a Chinoin, a Biogal, Egis és Alkaloida gyárakkal. Számos hazai és külföldi kutatóhellyel való együttműködés elsősorban az ő szakmai elismertségének volt köszönhető. Többek között az Intézetnek ez idő alatt volt munkakapcsolata pl. a Beeslar (USA), Polinac (Venezuela), Helopharm (NSZK) Nippon Zoki (Japán) cégekkel is.

Felsorolni is nehéz tudományos eredményeit. Többek között a nevéhez fűződik a Depogen (a Drotaverin teofillin 7 ecetsav sója) felszívódásának, metabolizmusának, gyógyszerformulálásának kutatása. Munkatársaival elsőnek dolgozták ki és igazolták humán vérszint mérésekkel és klinikai eredményekkel az indomethacin megfelelő transzport oldószerekkel közvetített transzdermális hatását. Ugyancsak úttörő munkát végzett találmányi szinten az oldhatatlan Primicin antibiotikum víztiszta oldására, megtartva az antibiotikum teljes hatását. Kiemelkedő szerepe volt az antacidokkal való kutatásban. Ennek eredményeként kerültek forgalomba a Nilacid, Antagel készítmények.

Több mint 50 szabadalom, 90 tudományos közlemény szerzője. Az Intézetből való nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a szakmától, még hosszú évekig a Pharmapartner Bt. ügyvezető igazgatója volt. Szakmai tudását számos kitüntetéssel ismerték el. Többek között a Minka Érdemrend, Kiváló feltaláló arany fokozat, Állami díj, Pro Sanitate díj.

Egyetemes műveltségű, nagytekintélyű értelmiségi volt, aki mindenkor vállalható erkölcsi értékei szerint élt. Hatalmas tapasztalatát, elsőrangú szakmai tudását önzetlenül mindig megosztotta másokkal. A világháló segítségével haláláig képezte magát, naprakész információval rendelkezett az élet minden területén. Barátságos egyénisége nagyon nagy űrt hagyott maga után. Szakmai tevékenysége, élete, és munkássága példa lehet a fiataloknak. Tudását szívesen és nagy szaktekintéllyel adta át a fiataloknak. Személyében az egyik legnagyobb gyógyszeripari szaktekintélyt veszítettük el. Túlzás lenne azt állítani, hogy elfelejtették a nevét, de a mai fiatalok számára nincs annyira a köztudatban mint illene.

Mély tisztelettel és szeretettel adózunk emlékének. Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá. Szentmiklósi Péter mindig velünk lesz, mert munkatársai, tanítványai mindig emlékezni fognak rá.

Dr. Hajdú Mária egyetemi adjunktus,
SOTE Gyógyszerészeti Intézet