SZEGŐ GÁBOR, *Kunhegyes (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1895. jan. 20., Palo Alto (California, USA), 1985. aug. 7., matematikus. 1912-ben a Mathematikai és Physikai Társulat tanulmányi versenyének győztese. 1912-15 között elvégezte a Pázmány Péter Tud. egy. matematika-fizika szakát. Közben 1913-ban és 1914-ben a berlini, ill. a göttingeni egy.-en tanult. 1918-ban még katonaként doktorált Bécsben. Az MTA tagja (t. 1965. ápr. 23.). Az amerikai művészeti és tud. akad. t., a bécsi tud. akad. tagja. - 1915 végétől 1918 végéig katona; szolgált a gyalogságnál, a tüzérségnél és a légierőnél. 1919-20-ban Kürschák József mellett tanársegéd a műegy.-en. 1921-ben Berlinbe költözött, ahol magántanár lett, majd 1926-ban a königsbergi egy. prof.-ává nevezték ki. Zsidó származása miatt 1934-ben el kellett hagynia Németo.-ot. Pólya György és J. D. Tamarkin amerikai matematikus segítségével St. Louis Washington Egy.-én kapott fizetés nélküli állást. Ekkor különböző közadakozásokból és alapítványokból származó pénzből tartotta fenn magát. 1938-ban tanszéket kapott Stanfordban, tisztét 1953-ig töltötte be. - Számos alapvető felfedezést ért el a matematika különböző területein, mint például komplex függvénytanban, konform leképezésekben, Fourier-sorokban, ortogonális polinomokban, potenciálelméletben. Az ortogonális polinomok általános elméletét ő vetette meg.

F. m.: Beiträge zur Theorie der Toeplitzschen Formen (Berlin, 1920); Aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis. Pólya Györggyel (Berlin, 1925; m.-ul: Bp.,1980); Orthogonal polynomials (New York, 1939); Isoperimetric inequalities in mathematical physics. Pólya Györggyel (Princeton, 1951); Collected Papers. I-III. köt. (Birkhäuser, 1982).

Irod.: Nevai, Paul: Sz. G. 1895-1985 (M. Tud., 1986, 8-9); G. I. Alexanderson: Pólya & Sz., egy legendás együttműködés (M. Tud., 1987, 3).

Hay Diana