SZÁSZ OTTÓ (Alsószucs, 1884. dec. 11. - Montreux, 1952. szept.19.)

Egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen és a Műegyetemen végezte 1903 és 1907 között. 1908-ban Göttingenben tanult tovább. 1911-ben Budapesten megvédte bölcsészdoktori értekezését, majd további tanulmányokat folytatott a párizsi, a müncheni és a göttingeni egyetemen. 1914-ben Frankfurtban és 1927-ben Budapesten egyetemi magántanári minősítést szerzett. 1920-ban elfogadta a frankfurti egyetem meghívását. Ott adott elő professzorként 1933-ig, amikor a hitleri rendszer állásától megfosztotta. Akkor lett az amerikai Cambridge-ben a Massachusetts Institut of Technology vendégprofesszora, majd az Institut for International Education keretében több egyetemen adott elő. 1936-tól a Cincinatti Egyetem ösztöndíjas előadója lett. Ott 1947-ben kapta meg professzori kinevezését. 1930-ban Kőnig Gyula-díjjal tüntették ki.

Fő kutatási területei: a determinánselmélet, a lánctörtek konvergencia-problémái, az approximációelmélet, a hatványsorok és a Fourier-sorok összegezési módszerei, az ultraszferikus sorok és a Bessel-függvények.

Irodalom

Bulletin of the American Mathematical Society, 1954. 60.

Sain Márton