Szarvasy Imre, kémikus, szül. Budapesten 1872. Felsőbb tanulmányait Budapesten végezte. 1894-ben a műegyetemen vegyészi, 1896. a tud. egyetemen fil. doktori oklevelet szerzett; 1894-1897. a műegyetemen tanársegéd volt, majd külföldi tanulmányútja után 1899. műegyetemi adjunktus, 1900. magántanár, 1902. rendkívüli, 1905. rendes tanár lett. 1910-ben a M. Tud. Akadémia levelező, 1922. rendes tagjául választotta, ugyancsak a Szt. István Akadémia is. Nagyszámú elektrokémiai és a kémiai ipar más ágaiba vágó értekezései különféle szakfolyóiratokban jelentek meg. Szarvaszó (Sarasau), Máramaros vm. szigeti