SZARVASY IMRE (Pest, 1872. jan. 5. - Balatonfüred, 1942. máj. 15.)

1894-ben a budapesti Műegyetemen vegyészmérnöki, 1896-ban a budapesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1897-99-ben a berlini műegyetemen és a londoni Davy Faraday-laboratóriumban elektrokémiai kutatásokat folytatott.

Az MTA tagja (l. 1910. ápr. 28., r. 1922. máj. 11.).

1922-től a Szt. István Akad;mia r. tagja. 1927-32-ben a felsőház tagja. 1893-1897-ben a budapesti műegyetem kémiai technológiai, majd általános kémiai tanszékén tanársegéd. 1899-1905 között az általános kémiai tanszéken adjunktus, 1900-tól az elektrotechnika magántanára. 1902-től az elektrokémia c. ny. rk., 1905-től ny. r tanára (1934-től a műszaki és gazdaságtudományi egyetemen). 1914-1917-ben az egyetemes és vegyészmérnöki osztály dékánja, 1925-1927-ben a műegyetem rektora.

Főként kémiai technológiai kérdésekkel foglalkozott. Legjelentősebbek elektrokémiai és az erdélyi földgáz hasznosítására vonatkozó kutatásai.

Főbb művei

Újabb arsen és selén tartalmú vegyületek (Bp., 1896); Az elektrochemiai ipar fejlődéséről (Chemiai Folyóirat, 1899); Indulinok előállítása elektrolytikai úton (Mathematikai és Természettud. Ért., 1899); Organikus chemiai reakciók elektromos áram segélyével (Chemiai Folyóirat, 1900); Elektrolysisek váltakozó árammal (Bp., 1902); Elektrotermikus eljárások (Bp., 1911); Eljárás festékgyártásra alkalmas finom korom előállítására (Bp., 1911); Eljárás vasban szegény alumíniumhydroxid előállítására vastartalmú alumíniumsókból (Bp., 1920); Gázreakciók elektromos lángokban (Bp., 1921); Methylalkohol előállítás metanból (Bp:, 1922); Eljárás szénelektródák grafitozására (Bp., 1923); Elektrochemia. Lejegyezte Huttkay Sándor (Bp., 1924); A fémek érzékenysége (M. Chemiai Folyóirat, 1927).

Irodalom

Zemplén Géza: Búcsúbeszéd Sz. I. r. tag ravatalánál (Akad. Ért., 1942), Lányi Béla: Sz. I. (Bp., 1942); Plank Jenő: Dr. Sz. I. (Technika, 1942).

Székfoglaló

Gázreakciók elektromos lángokban. Elhangzott: 1911. ápr. 24.; A fémek fényérzékenysége. Elhangzott: 1926. máj. 3. (M. Kémiai Folyóirat, 1927).