Szabó Gusztáv, műegyetemi tanár, műszaki doktor, szül. Győrött 1879 febr. 5. Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezvén, a kir. József-műegyetemen tanársegéd, majd adjunktus lett; azután az államvasutak szolgálatába lépett. 1911-ben meghívták előadóul a műegyetemre, 1918. u. o. a mezőgazdasági tanszék ny. r. tanára és a tanszékkel kapcsolatos gépkisérleti állomás vezetője lett, 1922-23. és 1924-25. a gépészmérnöki osztály dékánja. 1905-6. szerkesztette a Technológiai Lapokat, 1916-18. mint a Mérnök és Építész-egylet főtitkára, az egyesület közlönyének hivatalos részét szerkesztette. Tanulmányai szaklapokban jelentek meg.