Staudt, Kari Georg Christian von, német matematikus, szül. a Tauber melletti Rothenburgban 1798 jan. 23., megh. 1867 jún. 1. Erlaugenben, ahol 1835 óta rendes tanár volt. Mint Gauss tanítványa eleinte számelméleti vizsgálódásokkal (Bernoulli-féle számok, körosztás) foglalkozott. Geometrie der Lage (Nürnberg 1847) című alapvető munkájában szétválasztja a helyzet geometriáját a metrikus viszonyoktól. További érdeme, hogy módot talált arra, hogyan kelljen az imaginárius elemeket biztosan belevonni a geometriai kutatások körébe.