SIMONYI KÁROLY, *Egyházasfalu (Sopron vm.), 1916. okt. 18., .Bp., 2001. okt. 9., fizikus, mérnök. -1940-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Gépész- és Vegyészmérnöki Karán gépészmérnöki oklevelet és a Pécsi Tud.egy.-en államtudományi doktorátust szerzett. A fizikai tud. kandidátusa (1952), doktora (1972). Az MTA tagja (l. 1993. máj. 10., r. 1995. máj. 8.), a Tud.- és Technikatört. Komplex Biz. tagja. Az Európai Tud. és Művészeti Akad. tagja, az Institute of Electrical Engineers (London) t. tagja, a Jedlik Ányos Társ. tb. elnöke. A BME díszdoktora. Kossuth-díj (1952), Állami Díj (1985), Akadémiai Aranyérem (2000), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje, M. Örökség Díj (2001). - 1940-42-ben a műegy. villamos gépek és mérések tanszékén, 1942-48-ban az atomfizika tanszéken dolgozott, az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában félállású kut. 1948-52-ben a soproni Erdő-, Bánya- és Kohómérnöki Kar elektrotechnikai tanszék egy. tanára, 1952-70-ben a BME Villamosmérnöki Kar elméleti villamosságtan tanszékének tszv.-je, egyúttal 1952-57-ben az MTA KFKI atomfizikai oszt. vezetője, majd ig.helyettese, 1956-ban a KFKI forr. biz. elnöke. 1970-89-ben a BME Híradástechnikai Int. beosztott egy. tanára, 1990-től prof. emeritus. - Kut. területe: üregek elektromágneses rezgése, gyorsítóberendezések tervezése, fúziós energiatermelés lehetőségei. Bay Zoltán csoportjában 1942-45-ben részt vett a radar elméleti kérdéseinek vizsgálatában és gyakorlati megvalósításában. Az elméleti mechanika területén meghatározta a kúpos rudak önlengését, megadta a deformációs hullámok terjedését inhomogén rudakban. Az első hazai magfizikai részecskegyorsító megvalósítója.

F. m.: Magyar-kínai elektrotechnikai szótár (Bp., 1962); A fizika kultúrtörténete (Bp., 1978; 4. kiad. 1998; németül is); Elektronfizika (Bp., 1987; 5. kiad. németül, oroszul is); Elméleti villamosságtan. Zombory L.-lel (Bp., 1991; 11. kiad. angolul, németül, oroszul, románul is; 12. kiad. 2000); Az információtechnika fizikai alapjai. Elektronfizika. Csurgay Á.-val (Bp., 1997).

Irod.: Staar Gyula: De mi az igazság.... Beszélgetések S. K.-val (Bp., 1996).

Burucs Kornélia