SCHWEITZER PÁL (Miskolc, 1893. máj. 20.-State College, 1980. ápr. 12.)

Egyetemi tanulmányait a budapesti Műegyetemen kezdte 1911-ben, és már másodéves gépészmérnök-hallgatóként igazolta különleges képességeit: 1913-ban a rangos Horváth Ignác-pályázat nyertese volt, amire mindig büszkén emlékezett vissza. Az első világháború alatt félbeszakadt tanulmányait 1917-ben fejezte be. Elméleti és gyakorlati tudásának továbbfejlesztése végett 1920-ban áthajózott az Amerikai Egyesült Államokba, ahol kezdetben munkásként dolgozott egy New York-i gépgyárban, de csakhamar szerszámszerkesztéssel bízták meg. Innen 1922-ben Pontiacba, az Oakland Motor Car Co. gyárába ment át, ahol motorkonstruktőr lett. A dízelmotorokról írt két tanulmányának megjelenése után, 1923-ban tanársegédnek hívták meg a pennsylvániai State College állami egyetemére, majd 1927-ben társtanárrá nevezték ki. Itt nemcsak az elméleti oktatást emelte magas színvonalra, hanem az általa létesített motorkísérleti laboratóriumban a gyakorlati képzést is. Egyéves szabadságát 1929-ben arra használta fel, hogy a németországi, drezdai műszaki egyetemen a világhírű Mollier és Nügel professzorok előadásait hallgassa, majd megvédte termodinamikai tárgyú disszertációját. Visszatérve Amerikába, folytatta tanári és tudományos tevékenységét. Publikációi nevét világszerte ismertté tették, és 1936-ban rendes tanárrá nevezték ki. Az amerikai, olasz, német és japán motorgyárak rendszeresen kértek tőle szaktanácsot, sőt az Egyesült Államok kormánya is gyakran vette igénybe kivételes tudását és invenciózus szabadalmait. Ezek között volt a dízelmotorban fellépő hibák okainak gyors feltárására és kiküszöbölésére szolgáló tolókás diagnosztizáló, amit az amerikai haditengerészet különösen a tengeralattjárókon használt nagy sikerrel. A több mint 30 szabadalmazott találmány egyike volt a negyvenes években kidolgozott füstmérő eljárás és berendezés, amit szabványosítottak is. Sikeresek voltak a befecskendezés és a töltéscsere törvényszerűségeire vonatkozó vizsgálatai, ill. kísérletei. A kétütemű dízelmotorok töltéscseréjéről szóló könyve Scavenging of Two-Stroke Cycle Diesel Engines címen 1949-ben jelent meg és világhírű lett. Tíz év múlva spanyolul is kiadták. A feltalálói tudományos tevékenység kiszélesítése és kihasználása érdekében alapította a Schweitzer-Hussmann mérnöki irodát 1952-ben. Ennek egyik jelentős alkotása a Lycoming gyár által kivitelezett, kétütemű, léghűtéses dízelmotor, amelynek számos kiváló jellemzője volt (ezek közé tartozott az általa bevezetett fontos paraméter, a fajlagos térkihasználás is).

Az egyetemi katedráról 1957-ben vonult nyugalomba, de sem előadói, sem alkotói tevékenységét nem hagyta abba. Előadásokat tartott Amerikában, Európában és Japánban. Amikor 1964-ben, 28 évi távollét után újra hazalátogatott, készségesen bekapcsolódott a GTE gépjármű- és motortechnikai szakosztályának munkájába. Előadást tartott a BME-n, ahol ismertette egyik legnagyobb jelentőségű találmányát: az "Optimizert" és bemutatta annak első, demonstrációs célokra készült példányát. Kiszámította, hogy egy elektronikusan szabályozó optimizer alkalmazásával 40% üzemanyag-megtakarítást lehet elérni. Számításainak helyessége igazolódott. A berendezés továbbfejlesztését pedig, mint az Optimizer Control Corp. egyik alelnöke biztosította. A BME 1967-ben tiszteletbeli doktorává avatta volt tanítványát. 1967-ben, a miskolci NME meghívására, szülővárosát is meglátogatta.

Tudományos kutatásainak, találmányaival kapcsolatos kísérleteinek eredményeit több mint 200 publikációban tette közzé, angol, német, francia, spanyol, olasz, japán, lengyel és magyar nyelven.

Főbb művei

A Practical Way to Study Engine Performance. Power, 1923.; A New Technique and Apparatus for Testing Diesel Fuels. Automotive Industries, 1935.; Spray Penetration. Engineering, 1938.; Scavenging of Two-Stroke Cycle Diesel Engines, New York, 1949.; Closed-Circuit Oil System for Turbojet and Turboprop Aircraft Engines, Aeronautical Engineering, 1951.; Hybrid Engines. SAE Trans., 1963.; Lycoming S&H, The Compact Multifuel Engine. SAE Trans., 1964.; Future Development in Internal Combustion Engines. Japan JSAE, 1966.; Optimizing Control System, w. Coauthors. SAE Trans., 1966.; Lycoming S&H Engine, (társszerző). MTZ (németül), 1966.; Effect of Phasing on the Performance of Supercharged Internal Combustion Engines. ASME Trans., (társszerző). 1967.

Irodalom

JUHASZ, Kalman J.: Spray Literature Abstracts. Heidelberg (németül), 1959.; TERPLÁN Sándor: Gépjárművizsgálatok. Bp., (egyetemi tk.) 1-5. kiadás, 1961-1977.; Sch. P. prof. Bp., Jövő Mérnöke (BME), 1964.; Sch. P. prof. köszöntése. Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1969., 1973., 1978.; HUSSMANN, A. W.: Prof. Dr. Ing. Dr. tech. h. c. Paul H. Sch. 80 Jahre. MTZ (németül), 1973.; Optimizer Boomed as Key to Unluck Fuel Efficiency. The Patriot. Harrisburg Pa., USA, 1977.; Congratulation. Automotive Engineering (USA), 1978.; Nekrológ. Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1980.

Terplán Sándor