Schwartzer  Ferenc (babarczi), orvos, hazánkban a tudományos elmegyógyászat megalapítója, szül. Babarczon (Baranya m.) 1818 nov. 25., megh. Budapesten 1889 márc. 2. Orvosi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, 1848. azonban hazajött és a szabadságharcot mint törzsorvos szolgálta végig, ezután külföldre menekült és ott különösen az elmegyógyászat tanulmányozásával foglalkozott. 1850-ben tért vissza és ekkor megalapította Budán magánelmegyógyintézetét. 1878. annak vezetését fiának, S.. Ottónak (1. o.) engedte át. 1864-ben az egyetemen az elmegyógyászat tanára lett. A lipótmezei elmegyógyintézet az ő tervei szerint és felügyelete alatt épült. Számos kisebb elmegyógyászati tanulmányon kívül megírta az első magyar elmekórtant e címmel: A lelki betegségek kór- és gyógytana, törvényszéki lélektannal {Pest \858).