Schimanek Emil, gépészmérnök, szül. Budapesten 1872. Műegyetemi tanulmányait ugyanitt végezte, azután a berlini műegyetemen egészítette ki. Hazatérve, a Magyar fegyver- és gépgyár, majd a Ganz és társa gépgyár mérnöke, később főmérnöke lett. 1900-ban műegyetemi tanárrá nevezték ki, de mint műszaki tanácsadó, tovább is folytatta gépszerkesztői munkásságát. Irodalmi munkássága főleg az emelőgépekkel és gázmotorokkal végzett tudományos kísérletekre terjed ki. E Lexikonnak is munkatársa.