Schilberszky Károly Ferenc, botanikus, szül. Budapesten 1863 nov. 26. Tanulmányait Budapesten végezte, hol fil. doktorrá avatták. 1887-88-ig a vetőmagvizsgáló állomás segédje, 1888-1894. budapesti egyetemi növénytani tanársegéd, 1894 óta a budapesti m. kir. kertészeti tanintézet tanára, 1904. a budapesti tudományegyetem, 1911. egyszersmind a műegyetem magántanára, 1922 óta a közgazdasági egyetemen a növényvédelem tanára; a Szent István-akadémia tagja. Szerkesztője volt a Növénytani Közlemények első öt évfolyamának (1902-1906). Botanikai működése főképen a mohák és gombák körére, a növénybetegségek és rendellenességek kutatására és ismertetésére terjed ki, de más körből is számos értekezést, ismertetést közölt. Fölfedezte a burgonyarák betegséget és annak kórokozó gombáját, a Chrysophlyctis endobioticát legelőször ismertette. Főbb munkái: Növénytan (1901); Gyógyszerismeret (1902); Ein neuer Schorfparasit d. Kartoffelknollen (Bot. Centralbl. 1896); Adatok a virág szaporodó szerveinek rendellenes szerkezetéhez (1892);  A Hedychium Gardnerianum virágainak szerkezete és biológiája (Math. Term. Ért. 1902);  A levélszervek számbeli ingadozásáról (u. o. 1903);  Adatok a Penicillium alak és élettanához (Math. Term. Ért. 1911); Pleistoceamohafaj Kecskemétről (u. o. 1912); Adatok a növények parthenokarpiájához (Bot. Közi. 1913); Javaslat a gabonarozsda tárgyában (u. o.); A szilvafák rozsdabetegségét okozó gombák biológiájából (Math. Term. Ért. 1921); A paprikapalánták szártövi rothadása (Kisérl. Közi. 1921-22); Újabb adatok a Sclerotinia sclerotiorum biológiájához és physopathologiai viselkedéséhez (Math. Term. Ért. 1922). B Lexikonnak is munkatársa.