SCHERF EMIL (Trento, 1889. jún. 4.-Budapest, 1967. júl. 14.)

A budapesti Műegyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát (1911). A földtan iránti érdeklődését Schafarzik Ferenc geológus professzor keltette fel. Az I. világháborúban végig katona volt. 1920-ban került be a M. Kir. Földtani Intézetbe, ahol a kiváló agrofőgeológus Treitz Péter mellett dolgozott. 1924-ben a budapesti Tudományegyetemen summa cum laude eredménnyel földtanból szerzett doktori fokozatot. Sokoldalú felkészültsége és kiváló képességei alapján ugyanebben az évben Rockefeller-ösztöndíjat kapott s két és fél évig a zürichi Műegyetemen a nemzetközi hírű Wiegner professzor mellett dolgozott. A Földtani Intézetbe tért vissza és itt dolgozott főgeológusként nyugdíjba vonulásáig, illetve további kutatási megbízásokkal, élete végéig.

Sokirányú képzettsége sokirányú tudományos tevékenységre adott lehetőséget. Publikációinak nem a száma nagy, de minden dolgozatának súlya van. Úttörő gondolatai és eredményei voltak az agro- és kvartergeológiában, a mérnökgeológiában, a hidro- és ércgeológiában. 1952-ben addigi tudományos tevékenysége alapján kiemelt összegű kandidátusi fokozatban részesült. Több szabadalmi eljárását jegyezték be. Legismertebb szabadalma a kálisó hazai kinyerésére munkaközösségben kidolgozott, elfogadott és jutalmazott eljárás.

Sok évtizeden át volt a Magyarhoni Földtani Társulat választmányi, a Hidrológiai Társulat választmányi, majd tiszteletbeli tagja, a Bogdánfy-díj kitüntetettje. Közéleti szereplésre nem vágyott, széles körű tudás, kiváló emlékezőtehetség, a földtan önfeláldozó szeretete jellemezte.

Főbb művei

Über zwei neue Indikatorengemische, und über die Feldmethoden zur kolorimetrischen Bestimmung der pH in Böden. (Dr. KÜHN I. társszerzővel) Proc. and Papers of the I. International Congress of Soil Science Washington, 1928.; Talajklimatikus és a légköri klimatikus tényezők versenye a talajtípusok keletkezésénél. Adatok a Nagy Magyar Alföld öntözésének kérdéséhez. Földt. Int. Évk., 1930. 1932.; Alföldünk pleisztocén és holocén rétegeinek geológiai és morfológiai viszonyai és ezeknek összefüggése a talajkutatással, különösen a sziktalaj képződéssel. Föld. Int. Évi Jel. 1925-1928-ról, 1935.; Szénhidrogének és sósvizek felkutatásának lehetősége a Duna-Tisza-közén. Jel. a Jöv. Mélykút. 1946. évi munkálatairól. M. Pénzügymin., 1947.; Theoretische und praktische Ergebnisse der chemischen Aufschliessung des Kalitrachytes. Acta Geol. 2. 1953.

Irodalom

SZÉKYNÉ FUX Vilma: Dr. Sch. E. emlékezete. Földt. Közl. 99. 1969. (fényképek, teljes irodalmijegyzékkel).

Székyné Fux Vilma