Say Móric, kémikus, szül. Székesfehérvárott 1830 okt. 14. megh. Budapesten 1885 márc. 11. Mérnöki pályára készült, de a szabadságharc után, amelyben mint honvéd részt vett, gyógyszerész lett. 1855-ben; miután kémiai doktorságot nyert, a budapesti egyetem kémiai tanszéke mellett tanársegéd, 1858. budai főreáliskola! tanár lett, 1870. e főreáliskola igazgatójának, 1884. a budapestvidéki tankerület főigazgatójának nevezték ki, 1869. a M. Tud. Akadémia lev. tagjául választotta. Számos cikket írt tudományos folyóiratokba; kémiai tankönyvén kívül főbb önálló művei: Tizenöt jelesebb magyar buzafaj elemzése (1866); Budapest ásványvizei és fürdői (1879).