Sávoly Ferenc, meteorológus, bölcsészeti dr., szül. Alsóeleméren 1870 ápr. 29-én. 1906-ig r. kat. hit tanár a verseczi reáliskolán, azóta a meteorológiai intézet tagja, az agrometeorológiai osztály vezetője. A meteorológiát főképpen mezőgazdasági irányban míveli. Szaklapokban számos értekezése jelent meg. Munkája: A krassói felhőszakadás 1910. évi június 13-án (Budapest 1910); A peronospora időjárási létfeltételei (u. o. 1914); Sur les conditions de l'apparition du inildiou en Hongrie (u. o. 1914); Mezőgazdaság és meteorológia (u. o. 1915); Az Alföld fásításától és öntözésétől a mezőgazdaság terén várható bioklimatikus értéknövelésről (u. o. 1920); A magyar Alföld szélviszonyai, figyelemmel az erdősítésre (u. o.).