Sarbó Artúr Kálmán (szepesváraljai), orvos, író, szül. Budapesten 1867 márc. 10. Tanulmányait Budapesten, Berlinben, Parisban és Londonban végezte. 1896. egyetemi magántanár, 1909. rendkiv. tanár lett Budapesten, egyszersmind a fővárosi Szt. István-kórház főorvosa, 1914. főtörzsorvos. Irodalmi művei: Achillessehnenreflex u. seine klinisehe Bedeutung (Berlin 1803); Az epilepsia kór- és gyógytanának jelen állása (1904); A beszéd, összes vonatkozásaiban, különös tekintettel a gyermekkorra (1906); Útmutató a balesetek köriili orvosi eljárásokban (1908); Háborús közlemények (1914-17); Syphilis és idegrendszer 1921).