SALÁNKI JÁNOS, Debrecen (Hajdú vm.), 1929. máj. 11., - Bp., 2003. jan. 29.; orvos-biológus. 1954-ben a DOTE-n szerzett orvosi oklevelet. A biológiai tud. kandidátusa (1959, Moszkva), doktora (1971). Az MTA tagja (l. 1976. máj. 7., r. 1987. máj. 8.), 1985-96-ban a Veszprémi Akad. Biz. elnöke. 1989-95-ben a Gerinctelen Állatok Neurobiológiája Nemzetközi Társ. elnöke, 1982-93-ban a M. Élettani Társ. Idegtudományi Szakoszt. elnöke, 1987-96-ban a Nemzetközi Tóvédelmi Alapítvány tud. biz. tagja, 1988-91-ben a Nemzetközi Bio­lógiai Unió (IUBS) elnöke, 1988-tól az IUBS interdiszciplináris bioindikátor biz. elnöke. Munka Érdemrend (1967-ben ezüst, 1977-ben arany fokozat), Akadémiai Díj (1972). - 1952-55-ben a DOTE Kórélettani Int. gyakornoka, 1955-59-ben a Lomonoszov Egy.-en (Moszkva) aspiráns. 1960-62-ben a DOTE Élettani Int. tud. munkatársa. 1962-1990 között Tihanyban az MTA Biológiai Kutatóint. (1982: MTA Balatoni Limnológiai Kutatóint.) ig., 1991-től kutatóprof. 1971-től az ELTE c. egy. tanára, 1998-tól a Veszprémi Egy.-en kutatóprof. - Kut. területe: neurobiológia, összehasonlító élettan, környezetbiológia. Az elemi idegi mechanizmusok mo.-i ku­tatásában bevezette a mikroelektro-fiziológiai technikát. Elsőként mutatta ki és azonosította csigákban ízérző receptorok központi, sejt­szintű lokalizációját. Felismerte, hogy a tavi, folyami és tengeri kagy­lók filtrációs működését a vízbe jutó környezetszennyező anyagok befolyásolják, ezért kidolgozta a kagylómonitort mint a vízszennye­zés biológiai indikálására alkalmas eljárást. Feltárta a balatoni állatok nehézfém-szennyezettségét és modellezte a fémakkumuláció és -le­adás menetét. 1977-től az Acta Biologica főszerk.

F. m.: Comparative studies on the regulation of the periodic activity in marine lamellibranchs (Comp. Biochem. Physiol., 1966); Studies on the effect of ionto­phoretically applied l-glutamate on the giant nerve cells of Gastropoda (Annal. Biol. Tihany, 1968); Physiological and pharmacological identification of neurones in the central nervous system of Helix pomatia. D. A. Sakharovval (Acta Physiol. Hung., 1969); Single neurone responses to tactile stimulation of the heart in the snail Helix pomatia. S.-Rózsa K.-val (J. Comp. Physiol., 1973); Regulation of pe­riodicity by monoamines in the mussel Anodonta cygnea. Hiripi L. és Nemcsók Já­nossal (J. Interdiscipl. Cycle Res., 1974); Heavy metals in animals of Lake Balaton. Balogh K. V. és Berta E.-vel (Water Res., 1982); Új utak a környezetszennyezés bio­lógiai indikálásában (Bp., 1992); Effects of chronic exposure to cadmium or lead enriched environments on ionic currents of identified neurons in Lymnaea stagnalis. Szűcs A. és S.-Rózsa K.-val (Cell. Mol. Neurobiol., 1994); My Way in Science (Acta Biologica Hungarica, 1999).

Székfoglaló: Elemi neuronális mechanizmusok az idegi szabályozásban. Elhangzott: 1977. ápr. 25.; Új utak a környezetszennyezés biológiai indikálásában. Elhangzott: 1988. márc. 25. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1992).

Burucs Kornélia