ROTT ANDOR (Budapest, 1897. jún.14. - Antwerpen, 1981. jún. 25.)

Az első világháború miatt tanulmányait csak később kezdhette meg a budapesti Műegyetemen, majd azt a breslaui (Wroclaw) Technische Hochschule-ben fejezte be 1923-ban. Az egyetem után a budapesti Continental Filmgyár mérnöke lett. A belga fotóanyaggyár tulajdonosának, Lievan Gevaert-nek meghívása alapján 1926-tó1 1962-ig a Gevaert-cég osztályvezetője volt.

R. A. legjelentősebb találmánya az 1939-ben szabadalmaztatott közvetlen pozitív fényképkészítés, amelyet a nemzetközileg elfogadott rövidítéssel DTR-nek neveznek (Diffusion Transfer Reversal, azaz diffúziós megfordító átvitel). A hagyományos fényképezésnél a közvetlen fénykép negatív, tehát a negatívon a sötét részek világosként mutatkoznak és megfordítva. E negatívról nyerjük újabb másolással vagy nagyítással - mintegy "újrafényképezve" a pozitív képet. A DTR eljárásnál a lefényképezett felület vagy tárgy rögtön pozitív, azaz az eredeti sötét és világos árnyalatainak megfelelő képként jelentkezik. A találmány kidolgozásának egyik kiinduló ötlete Gevaert egy rendelkezése volt, amely szerint a gyár minden iratáról fotómásolatot kellett készíteni. Ez igen hosszadalmas munka volt, és ez adta Rottnak azt a gondolatot, hogy a tükörképet mutató negatívot leválassza a hordozó alapról ' (celluloid film vagy papír), és azt megfordítva, tehát helyes állásba átvigye egy másik felületre. E kísérletei közben vette észre, hogy az előhívott és fixált emulzió leválasztása után az eredeti hordozófelületen néha visszamarad a halvány pozitív kép. A jelenség magyarázata az, hogy a fényérzékeny rétegben levő ezüst (amely a rögzítőfürdőben nem oldódott ki) diffúziós úton átvándorolt az alappapírba és ott közvetlen pozitív képet adott. Ezen a nyomon haladva R. A. kidolgozta a közvetlen pozitív képet nyújtó módszert, amelyet elsőként szabadalmaztatott. Két évvel később, 1941-ben, hasonló módszer szabadalmát nyújtotta be az AGFA cég vegyészmérnöke, dr. Edith Weyde. A Gevaert-cég és Rott elsőbbségét mutatja azonban az a tény is, hogy az új fotópapírt, "Transargo" elnevezéssel már 1940-ben piacra adták. A két cég versengésének végül is az AGFA-GEVAERT egyesülése vetett véget.

Ugyancsak Rott ötletéből alakult ki az amerikai E. H. Land "Polaroid" néven ismert, 1944-ben szabadalmaztatott ún. "rögtönfénykép" módszere is. E gépeknél a felvétel után közvetlenül kihúzhatjuk a már kész, pozitív fényképet.

R. A. DTR-eljárása igen jelentős, és a fototechnikai eljárást forradalmasító találmány volt. 40 éves évfordulójáról az egyesült cég nagyszabású konferenciával emlékezett meg Antwerpenben, amelyen a szakma nemzetközi nagyságai között még köszönthették a két idős feltalálót is.

Fő műve

Un nouveau principe de 1'inversion: 1'inversion-transfert par diffusion. Science et Industries Photographiques, 1942.

Irodalom

VAJDA Pál: A DTR-eljárás. Fotó, 1975.; CASSIERS, P.: In Memoriam A. R. Koninklijke Vlaamse Ingenieurs-verenigung (Antwerpen), 1981.

Vajda Pál-Vajdáné Csizmarik Irén