Richards, Theodore William (szül. 1868. jan. 31. Germantown, Pennsylvania, USA - megh. 1928. ápr. 2. Cambridge, Massachusetts), amerikai vegyész; mintegy 60 elem atomtömegére kiterjedő vizsgálatai hozzájárultak az izotópok létezésének igazolásához. Eredményeit 1914-ben kémiai Nobel-díjjal ismerték el.

Richards a pennsylvaniai Haverford College hallgatójaként szerzett diplomát (1885), majd a Harvard Egyetemen tanult tovább; itt lett 1891-ben kémia-tanársegéd, majd 1901-ben egyetemi tanár.

Nagymértékben tökéletesítette a gravimetriás atomtömeg-meghatározási módszereket; bevezette a kvarceszközöket, olyan berendezést használt, amelyből a szilárd mintát úgy tudta átvinni a mérőedénybe, hogy ne érintkezzék a levegővel, és nefelométert, vagyis turbiditást - zavarosságot - mérő eszközt tervezett. Bár akkoriban Jean Servais Stas atomtömegértékeit tekintették mérvadónak, a fizikai-kémiai mérések 1903 táján azt jelezték, hogy néhány adata nem pontos. Richards és tanítványai felülvizsgálták az adatokat, és például az ezüstre vonatkozó Stas-féle értéket 107,93-ról 107,88-ra csökkentették. A különböző forrásokból származó ólomminták atomtömegének vizsgálatával Richards alátámasztotta az izotópok létezésének hipotézisét. Később elsősorban a szilárd elemek fizikai tulajdonságait kutatta, fontos megállapításokat tett az atomtérfogatról és a kompresszibilitásról.

Január KFKI Home >  História - Tudósnaptár