RADÓ TIBOR (Budapest, 1895. jún. 2.- New Smyrna Beach, Florida, 1965. dec. 28.)

1913-ban iratkozott be a Műegyetemre. Tanulmányait az első világháború félbeszakította, és 1920-ban a szegedi tudományegyetemen folytatta. Itt doktorált 1921-ben Riesz Frigyes irányítása mellett. Riesz terelte figyelmét Geőcze Zoárd felszínszámítással foglalkozó munkáira. Ekkor kezdett el Geőcze és a francia Lebesgue nyomdokain haladva, felszín-meghatározással foglalkozni. 1921-től 1928-ig a szegedi egyetem adjunktusaként tanított. 1928-ban a Rockefeller-alapítvány segítségével külföldi tanulmányútra ment, elfogadva a müncheni egyetem meghívását. Az 1929-30-as tanévben a Harvard-egyetemen adott elő, és 1930-tól az amerikai Ohio State University professzoraként működött nyugalomba vonulásáig, 1948-ig. Az egyetemi előadásokat nem, de kutatómunkáját azután is folytatta, mint a chicagói egyetem kutató professzora. Az Amerikai Matematikai Társaság tagja volt. Grazban nevét viseli a Radó Tibor Matematikai Intézet.

Fő kutatási területe a differenciálgeometria és a felszínmérés volt. Reisz függvénytani eredményeinek a felhasználásával sikerült általánosítania Geőcze eredményeit, és így megteremtette a felszínszámítás modern elméletét. Nem kis szerepe van abban, hogy Geőcze matematikai munkásságát a mértékelmélettel foglalkozó matematikusok az egész világon számon tartják. Length and Area című könyvében még az áll, hogy a Lebesgue- és a Geőczeféle felület-terület definíciók egyenértékűségét még nem sikerült igazolni. Azóta azonban a két meghatározás ekvivalenciáját sikerült kimutatnia Ceccone olasz matematikusnak, 1956-ban. Sok munkája foglalkozik speciális konform leképezésekkel és a Riemann-felületekkel. Számos jelentős matematikai logikai közleménye is megjelent. Egyik igen fontos eredménye az analízis topológiai alapjainak lerakása. Jelentősen hozzájárult a szubharmonikus függvények elméletéhez, és továbbfejlesztette az automataelmélet matematikáját is.

Főbb művei

A felszínmérés elmélete. Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1928.; Subharmonic functions. Berlin, 1937.; Length and Area. New York, 1948.

Irodalom

Szegedi Egyetemi Almanach 1921-1970. Szeged, 1971.

Sain Márton