PREISZ HUGÓ (Ruma, 1860. szept. 21.-Budapest, 1940. júl. 5.)

A budapesti Tudományegyetemen volt orvostanhallgató és szerezte meg doktori címét. Külföldi tanulmányút után gyakornokként az egyetem kórbonctani, majd törvényszéki orvostani intézetében dolgozott. 1891-ben az Állatorvosi Főiskolán megszervezett Állami Bakteriológiai Intézet vezetőjévé, majd 1894-ben ugyanezen intézményben a bakteriológia tanárává nevezték ki. 1906-tól a budapesti Tudományegyetemen a bakteriológia (1910-től általános kórtan és bakteriológia) professzora. 1931-ben vonult nyugdíjba. A Magyar Tudományos Akadémia 1912-ben levelező, 1923-ban rendes tagjává választotta. Jelentősek a bakteriológia terén végzett kutatásai, a lépfene bacilusával, fertőzési módjával kapcsolatos vizsgálatai. Jelentős érdemei vannak továbbá a magyar szérumgyártás megszervezése terén. Több szak- és tankönyvet írt.

Főbb művei

Bakteriológia. Bp., 1899.; Vizsgálatok a lépfenebacillus variálásáról és szelídülésének mibenlétéről. Eger, 1911.; Die Bakteriophagie vornehmlich auf Grund eigener Untersuchungen, Jena, 1925.; Az infectio és immunitás tanának elemei. Bp., 1925.; Az általános kórtan vázlata. Bp., 1930.

Irodalom

S. K.: Akadémiai Értesítő, 1940.

Szabadváry Ferenc