PÓLYA GYÖRGY, *Bp., 1887. dec. 13., - Palo Alto (California, USA), 1985. szept. 7., matematikus. - Apja ~ Jakab jogász, akadémikus. Egy.-i tanulmányait 1905-1910 között a bp.-i tud.egy.-en, 1910-11-ben a bécsi tud.egy.-en végezte. 1912-ben Bp.-en Fejér Lipótnál doktorált. Az MTA tagja (t. 1976. máj. 7.). Az Académie des Sciences de Paris 1. tagja (1947), a zürichi műegy. tb. doktora. -1912-től 1914-ig a göttingeni és a párizsi egy.-en dolgozott. 1914-ben Zürichbe költözött, hogy az ottani egy.-en A. Hurwitz mellett dolgozhasson. A zürichi műegy.-en magántanár, majd c. egy.-i tanár (1920), 1928-tól 1940-ig egy. ny. r. tanár. 1940-ben az USA-ba költözött. Kezdetben a Brown Egy.-en, 1942-től a Stanford Egy.-en tanított. - Matematikai munkássága a tiszta és alkalmazott matematika igen széles területét öleli fel. Jelentősek az analitikus függvények szingularitásaira vonatkozó vizsgálatai és kombinatorikai eredményei. Szegő Gáborral írt kétkötetes műve a század matematikájának klasszikusa lett. A Steiner- és Schwarz-féle tükrözési elv felhasználásával számos eredményt értek el, melyeket később matematikusok egész sora alkalmazott. Heurisztikai és pedagógiai elmélete nagy érdeklődést váltottak ki.

F. m.: Geometrische Darstellungeiner Gedankenkette (Zürich, 1919); Aufgaben und Lehrsätze der Analysis. I-II. Szegő Gáborral (Berlin, 1925); Feladatok és tételek az analízis köréből (Bp., 1980).

Irod.: Albert Pfluger: George Pólya zum Gedenken (Neue Zürcher Zeitung, 1985. szept. 25.). Pólya György: Egy "régi divatú" matematikus (Kerényi Mária: Életrajz helyett. Bp., 1978); Rácz András: P. Gy. (M. Tud., 1986); G. I. Alexanderson: Pólya & Szegő, egy legendás együttműködés (M. Tud., 1987).

Hay Diana