Plank Jenő, vegyészmérnök, szül. Pozsonyban 1890 aug. 9. 1912-ben nyerte a budapesti műegyetemen vegyészmérnöki oklevelét, 1912. tanársegéd, 1915. adjunktus lett. 1917-ben műszaki doktorrá avatták. 1923-ban magántanári képesítést nyert a gazometriás módszerek c. tárgykörből, amelynek 1925. meghívott előadója lett. A Magyar Chemiai Folyóirat szerkesztője. Főbb művei: A chloroform elszappanosítása reactiokinetikai szempontból (Műszaki doktori értekezés, 1917); A methylchlorid oldhatóságáról (Magyar Chemiai Folyóirat, 1921); Altalános és szervetlen chemia, műegyetemi hallgatók számára (1919); Gázok belső súrlódásának meghatározása (Magyar Chemiai Folyóirat, 1926)'stb.