Pfitzner Sándor, gépészmérnök, szül. Csetén (Bars vm.) 1880 aug. 5., megh. Marbleheadben (Észak-Amerika) 1910 júl. A budapesti Műegyetem elvégzése után kiment Észak-Amerikába s a Curtiss-féle motorgyárban saját önálló tervei és eredeti gondolatai szerint repülőgépet és motorokat épített. Egysíkú repülőgépén, minden más szerkezettől eltérően, a szárnyak végeit növelhetővé, ill. csökkenthetővé készítette a fordulás közben szükséges egyensúlyozás céljából. A nagyremény fiatal mérnök öngyilkos lett, mert szédülései miatt nem bírta a repülést. (V. ö. dr., Bresztovszky Béla cikkét a Magyar Mérnök és Építész-Egylet Hetiértesítőjében 1910 és Scientific American 1910 febr. 12.)