PÁVAI VAJNA ELEK (Nagyenyed, 1820. - Budapest, 1874. máj. 13.)

A magyar földtan múlt századi hősi korszaka nagy, úttörő geológus nemzedékének érdekes alakja volt P. V. E. A selmeci Bányászati Akadémia elvégzése után folytatta tanulmányait Bécsben, Berlinben, Párizsban és Londonban, majd tanulmányutat tett Észak-Amerikában. Humboldt ajánlatára, mint geológus részt vett D. Wilke dél-amerikai expedíciójában. Hazatérése után Kolozsvárt az Erdélyi Múzeum Egylet múzeuma természetiek tárának őre lett; végül 1870-től haláláig, mint a M. Kir. Földtani Intézet térképező geológusa dolgozott.

P. V. E. a maga idején a tengeri sünök európai szinten levő szakértője volt. Echinoidea munkássága nemcsak a magyar szakirodalomban teremtette meg ennek a területnek az alapjait, de nyugaton, főleg Franciaországban az echinilógiai szakirodalom legjobbjai mellé sorakozott fel idevonatkozó munkáival. Ezekben széles alapozású műveltség, nagy nyelvismeret, tiszta kritikai készség mutatkozik. Korán felismerte, hogy nevezéktan és szaknyelv nélkül nincs valódi szakirodalom.

P. V. E. másik fontos műve Kolozsvár környékének földtani viszonyai című 1871-ben megjelent monografikus értekezése, melyben elsőként foglalja össze az idevonatkozó ismereteket. E munkájának legértékesebb része az őslénytani. Számos új fajt írt le, melyek nagy részéhez maga készítette kitűnő ábrákat közölt, s egyben a magyar kifejezéseket is gyarapította. Az általa leírt közismert Gryphaea Esterházy, eocén korú vezérkövületet gr. Esterházy Kálmánról nevezte el. Pávai Vajna e művében hitet tesz a darwini tanok mellett, és azokat alkalmazni is igyekszik, időben megelőzve e tekintetben sok kortársát. Világviszonylatban is a legelső evolucionista, haladó szellemű paleontológusok közt foglal helyet.

P. V. E.-Hantken M., Böchk J., Hoffmann K. és Koch A. mellett - érdemes, de kissé elfelejtett tagja annak az úttörő bányász-geológus nemzedéknek, amely a M. Kir. Földtani Intézet megalakulásával megkezdett országos földtani térképezés keretében elinduló kutatások közbon az őslénytani irányzatot képviselte, s ezáltal a hazai paleontológia alapjait is lerakta.

Irodalom

Csíky Gábor: Emlékezés P. V. E.-re halálának 100. évfordulóján. Földtani Közlöny, 106. 1976.; Fusch Herman: Száz esztendős értekezés Kolozsvár föld- és őslénytani viszonyairól. Földtani Közlöny, 105. 1975.

Csíky Gábor