PAPP GYÖRGY (Szamosújvár, 1912. szept. 27. - ? USA, 1964. ?)

Középiskoláit Gyöngyösön, az állami Koháry gimnáziumban végezte. Fizikatanára Kmoschek Elek volt. Tehetsége már korán kitűnt, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok legjobb feladatmegoldói közt szerepel. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult, majd Szegedre került, Bay Zoltánhoz.

Doktorálása (1937) után Bay Zoltánnal a fővárosba ment: a Műegyetem atomfizikai tanszékén és ezzel párhuzamosan az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában kapott állást.

Mind a tanszéken, mind a kutatóban ő volt Bay után a második ember. A Holdradar kísérletekben végig irányító szerepe volt, részt vett az egyetemen a kaszkád-generátor (hazánk első ilyen berendezése) építésében is. A generátor már majdnem elkészült, amikor a főváros ostroma alatt megsemmisült.

1946-ban magántanári próbaelőadást tartott a Műegyetem gépészmérnöki osztályán, "Az atomenergiák felhasználása" címmel. 1947-ben az Akadémia III. osztályának ülésén - mint vendég - három előadást tartott a következő tárgykörből:

1. Az elektronkiváltás valószínűsége és az egy aktusban kiváltott elektronok átlagszámának meghatározása röntgensugarak fényelektromos jelenségénél,

2. Az elektronsokszorozók lökésidőtartamának meghatározása,

3. 10-8-10-9 másodperc időbeli felbontóképességű koincidencia berendezés elektronsokszorozó korpuszkula számlálóhoz címmel.

Az előadások mutatják, hogy szerzőjüknek alapvető szerepe volt Bay elektronsokszorozó munkáinál.

Bay Zoltán távozása után ő is kiment az USA-ba, ahol nem sikerült megfelelő munkát találnia. Egy rosszul sikerült vakbélműtét következtében halt meg, alig 52 évesen.

Főbb művei

Gammasugarak szóródásánál fellépő mageffektusokról. Matematikai és Természettudományi Értesítő, 56. 1937.; (BAY és SZEPESI társszerzőkkel): Über die Streuung von Gamma-Strahlen. Die Naturwissenschaften, 25. 1937.; (BAY társszerzővel): Über den Kerneffekt bei der Streuung von Gamma-Strahlen. Zeitschrift für Physik, 112. 1939.; (BAY társszerzővel): Coincidence Device of 10-8-10-9 Resolving Power. Rev. Sci. Instr. 19. 1948.; The Determination of the Pulse Period of Electron Multiplier Tubes. Rev. Sci. Instr. 19. 1948.; Fémek villamosvezetésének kvantumelmélete. Mérnöki Továbbk. Int. Kiadv., 39.; A villamosság áramlása gázokban. Mérnöki Továbbk. Int. Kiadv. 76. szám.

Makra Zsigmond