Pantocsek Leo Valen, feltaláló, az előbbinek nagybátyja, szül. Kielcében (Oroszország) 1812-beu, megh. Zlatnón (Nógrád vm.) 1893 szept. 11-én. Nagyszombatban nevelkedett s 1843. a pesti egyetemen orvosi oklevelet szerzett. orvosi gyakorlatot nem folytatott, hanem kémiai tanulmányokkal foglalkozott. Az üveggyártás terén ő találta fel az ötvenes évek közepén a hialoplasztikát, a miért a párisi világtárlaton nagy aranyéremmel tüntették ki. Továbbá a hatvanas években feltalálta az irizáló üveget és a diatretumok elkészítésének módját. Kísérleteit Zahn György zlatnói üveghutájában végezte, hol vezetése alatt készültek az első magyar tükrök és üvegfestmények. Találmányait nem írta le s így a plasztikus nyomatoknak, jelesül üvegpénzeknek és a diatretumoknak általa feltalált elkészítési módja vele együtt sírba szállt. Munkája: Aquae miuerales Alsó-Sebeniensis (Pest 1843).